Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamu Yönetimi
Kavramlar – Sorunlar – Tartışmalar
Temmuz 2012 / 2. Baskı / 248 Syf.
Fiyatı: 27.00 TL
İndirimli: 23.90 TL (%12)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Günümüz modern dünyasında kamu kurum ve kuruluşları sundukları hizmetlerle vatandaşların hayatını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle vatandaşın kamu hizmetlerinden memnuniyet derecesi önem kazanmaktadır. Ancak kamu yönetiminin eldeki kıt imkânlarla iyi hizmet sunması pek mümkün olmadığı için vatandaşların kamu hizmetlerinden memnuniyet derecesi düşük olmaktadır. Bu kitap özellikle bu açıdan eleştirel bir yaklaşımla kamu kurum ve kuruluşlarının yapı ve işleyişini ele alıp tartışmaktadır.

Kitap, kamu yönetiminin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı ve gelişimi ile birlikte devlet, bürokrasi, örgütlenme, hukuk, demokrasi, kamu politikası, karar verme, yeni yönetim teknikleri, kamu yönetimi başarısızlığı, devlete alternatifler, verimlilik, etkililik ve iyi insan – iyi vatandaş konularını ele almıştır. Kitap akademisyenlere, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yararlı olacak bir kaynaktır.

Konu Başlıkları
Kamu Yönetimi Biliminin Gelişimi
Devlet Teşkilatı ve Yönetimi
Kamu Bürokrasisi
Kamu Yönetimi Örgütlenmesi
Kamu Politikası
Kamu Yönetiminde Karar Verme
Kamu Yönetimi, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü
Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim
Kamu Yönetiminde Performans Yönetimi
Kamu Yönetiminin Başarısızlık Analizi
Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Kamusal Aktörlere Alternatif Arayışlar
Kamu Yönetiminde Verimlilik ve Etkililik
Kamu Yönetiminde İyi İnsan, İyi Vatandaş
Barkod: 9789750220029
Yayın Tarihi: Temmuz 2012
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 248
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
BÖLÜM 1:
KAMU YÖNETİMİ BİLİMİNİN GELİŞİMİ
GİRİŞ  15
KAMU YÖNETİMİ BİLİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI  15
KAMU YÖNETİMİ BİLİMİNİN GELİŞİMİNDE KLASİK DÖNEM  17
KAMU YÖNETİMİ BİLİMİNİN GELİŞİMİNDE DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR  18
KAMU YÖNETİMİ İNCELEMELERİNDE SİYASET-YÖNETİM AYRIMI YA DA BİRLİKTELİĞİ  19
KAMU YÖNETİMİ BİLİMİNİN GELİŞİMİNDE YENİ EĞİLİMLER: YENİ KAMU YÖNETİMİ VE YENİ KAMU HİZMETİ  21
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ BİLİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ  23
BÖLÜM 2:
DEVLET TEŞKİLATI VE YÖNETİMİ
GİRİŞ  25
MODERNLEŞME SÜRECİ AÇISINDAN DEVLET  25
Geleneksel Devlet  26
Modernleşme ve Modern Devlet  27
Post-Modern Devlet  29
DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DEVLET  30
Güçlü Devlet  30
Zayıf Devlet  30
ÖRGÜTLENME ŞEKLİNE GÖRE DEVLET  31
Merkezi Yönetime Sahip Devlet  31
Yerinden Yönetime Sahip Devlet  31
KAMU YÖNETİMİ AÇISINDAN MODERN DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ  32
Minimal Liberal Devlet (1900-1930)  34
Müdahaleci Sosyal Devlet (1930-1980)  34
Düzenleyici Devlet (1980-2000)  36
Yönetişen Devlet (2000--2009)  37
Kısmi Müdahaleci Devlet (2009----)  38
DEVLETE TEORİK YAKLAŞIMLAR: DEVLET KİME HİZMET EDİYOR?  39
Çoğulcu Yaklaşım (Plüralizm)  39
Seçkinci (Elitist) Yaklaşım  42
Marksist Yaklaşım  44
TÜRK DEVLETİ VE ÖZELLİKLERİ  47
Türkiye’de Modernleşme ve Modern Devletin Ortaya Çıkışı  47
Türk Devlet Geleneği ve Türk Devletinin Özellikleri  48
SONUÇ  51
BÖLÜM 3:
KAMU BÜROKRASİSİ
GİRİŞ  53
YÖNETİME GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR  54
Frederic Taylor - Bilimsel Yönetim Yaklaşımı  55
Max Weber - Bürokrasi Teorisi  56
Henry Fayol- Yönetim Süreci ve Yönetimin Fonksiyonları  58
Luther Gulick ve Lindall Urwick- Yönetim Teorisi  59
YÖNETİME DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR  60
Mary Parker Follett – Katılımcı Yönetim ve Yönetimde İşbirliği  60
Chester Barnard- Doğal ve Biçimsel Örgütler  61
Herbert Simon- İdari Davranış ve Karar Verme Süreci  61
Elton Mayo- İnsan İlişkileri  62
Örgütlerde Motivasyon (İsteklendirme) Yaklaşımları  63
YÖNETİME ÇAĞDAŞ (BÜTÜNSEL VE ÇOK BOYUTLU) YAKLAŞIMLAR- ÖRGÜT, ÇEVRE, İÇ VE DIŞ İŞLEYİŞ  64
Philip Selznick-Kooptasyon Mekanizması  65
Açık Sistem Yaklaşımları  65
Durumsallık Yaklaşımı (Contingency Theory)  68
YÖNETİME EKONOMİK YAKLAŞIMLAR  69
Kamu Tercihi Teorisi  69
Ekonomik Bürokrasi Teorisi (Economic Theory of Bureaucracy)  70
YÖNETİM YAKLAŞIMLARINDA YENİ GELİŞMELER: ÖRGÜTSEL KÜLTÜR YAKLAŞIMI, ÖRGÜTLER ARASI İLİŞKİLER, YENİ KAMU YÖNETİMİ, YÖNETİŞİM VE POST-MODERN DEĞİŞİMLER  72
TÜRK BÜROKRASİSİ  75
SONUÇ  80
BÖLÜM 4:
KAMU YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMESİ
MERKEZİ YÖNETİM  83
Merkezi Yönetim Sisteminin Yararları-Sakıncaları  84
Yetki Genişliği  84
YERİNDEN YÖNETİM  85
YERELLEŞME  87
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ YAPISI  88
TÜRKİYE’NİN GÜNCEL SORUNLARI VE MERKEZİYETÇİLİĞE ALTERNATİF OLARAK YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ (YERELLEŞME)  91
Türkiye’de Terörle Mücadele ve Yerelleşme  92
Ekonomik Sorunlar ve Yerelleşme  93
Hizmetlerin Sunulmasında Gecikme ve Yerelleşme  94
BÖLÜM 5:
KAMU POLİTİKASI
GİRİŞ  97
KAMU POLİTİKASINDA TEMEL KAVRAMLAR VE KAMU POLİTİKASINDA KULLANILAN KAVRAMLARIN TANIMLANMASI  98
Politika (Policy) ve Kamu Politikası  98
Kamu Politikası Çalışmalarında Kullanılan Kavramlar  100
KAMU POLİTİKASI, KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET (BİLİMİ)  102
KAMU POLİTİKASINDA MODELLER  106
Grup Modeli  108
Kurumsal Model  109
Elit (Seçkinler) Modeli  110
Süreç Modeli  111
Siyasi Sistem Modeli  112
KAMU POLİTİKASINDA ROL OYNAYAN RESMİ, SİVİL VE ULUSLARARASI AKTÖRLER  112
Resmi Aktörler  113
Parlamento  113
Yargı Kurumları  114
Hükümet ve Kamu Bürokrasisi  114
Sivil (Gayr-i Resmi) Aktörler  115
Siyasi Partiler  116
Bireyler (Seçmenler-Vatandaşlar)  117
Baskı Grupları - Sivil Toplum Örgütleri  118
Medya  120
Uluslararası Aktörler  122
SONUÇ  122
BÖLÜM 6:
KAMU YÖNETİMİNDE KARAR VERME
RASYONEL YAKLAŞIM  125
ARTIRMACI (İLAVECİ) YAKLAŞIM (İNCREMENTALİSM)  126
KARMA MODELLER  128
Etzioni’nin Görüşleri  128
Dror’un Görüşleri  129
KARAR VERMEDE DEĞERLERİN ETKİLERİ  131
BÖLÜM 7:
KAMU YÖNETİMİ, DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
GİRİŞ  133
DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ  133
KAMU YÖNETİMİ UYGULAMALARI, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE DEMOKRASİ  136
Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Demokrasi  136
Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Hukukun Üstünlüğü  138
Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Açısından Güvenlik Güçlerinin Uygulamaları  139
SONUÇ  140
BÖLÜM 8:
KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE
STRATEJİK YÖNETİM
GİRİŞ  141
STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞININ GELİŞİMİ  142
Strateji  142
Yönetimde Stratejik Anlayışın Gelişimi  142
STRATEJİK YÖNETİMDE TEMEL KAVRAMLAR  146
Teşkilat Vizyonu  146
Teşkilat Misyonu  147
GZFT (SWOT) Analizi  148
STRATEJİK PLANLAMA MODELLERİ  148
STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK YÖNETİM PLANININ UYGULANMASI  151
STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMI AÇISINDAN KAMU SEKTÖRÜNDEKİ OLASI SORUNLAR  153
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK YÖNETİMİN ORTAYA ÇIKIŞI VE UYGULANABİLİRLİĞİ  154
SONUÇ  157
BÖLÜM 9:
KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ
GİRİŞ  159
PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?  159
NİÇİN PERFORMANS ÖLÇÜLMESİ VE YÖNETİMİ?  160
Kamusal Sorumluluk  161
Vatandaşların (Halkın) Beklentileri  161
Sonuçlara Odaklanmış Yönetim Anlayışı  162
ÖRGÜTSEL PERFORMANS YÖNETİMİ SÜRECİ  162
Örgütsel Performans Standartlarının Belirlenmesi  164
İş Analizi  165
İş Tanımı  165
İş Gerekleri  165
İş Etüdü, Hareket Etüdü, İş Ölçümü  165
İş Tasarımı  166
İş Standartları ve Birim Performans Standartları  166
Örgütsel Performansın Ölçülmesi  166
Örgütsel Performansın Değerlendirilmesi, Geri Besleme ve Düzeltmeler (İyileştirme)  169
BİREYSEL PERFORMANS SÜRECİ  170
PERFORMANS YÖNETİMİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE DURUM  172
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE YÖNETİM KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ  173
SONUÇ  175
BÖLÜM 10:
KAMU YÖNETİMİNİN BAŞARISIZLIK ANALİZİ
GİRİŞ  177
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ BAŞARISIZLIĞININ NEDENLERİ  177
Gelişmiş Ülkelerdeki Kamu Yönetimi Başarısızlığı Teorilerine Kısa Bir Bakış  177
Türkiye’nin Siyasi Yapısı ve Kamu Yönetimi Başarısızlığına Etkileri  182
Devlet-Toplum İlişkisi  183
Siyasi İstikrarsızlık  184
Parti Politikası ve Parti İçi Yönetim  187
Atanmış- Seçilmiş Bürokrasi Ayrışması (Çatışması)  189
Türk Yönetim Yapısı ve Kamu Yönetimi Başarısızlığına Etkileri  190
Türk İdari Bürokrasisinin Halka Karşı Sorumluluğu ve Hesaba Çekilebilirliği  192
Ekonomik Kalkınmanın ve Sorunların Kamu Yönetimi Başarısızlığına Etkileri  193
SONUÇ  196
BÖLÜM 11:
KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA
KAMUSAL AKTÖRLERE ALTERNATİF ARAYIŞLAR
GİRİŞ  197
SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI  198
HİZMETLERİN ÜRETİLMESİNDE VE SUNULMASINDA ÇOĞULCULUK YAKLAŞIMI  200
Kamu Kesimi  201
Gönüllü Kesim  202
Özel Kesim  203
Sivil Kesim (Aile, Komşuluk Ve Arkadaşlık Gibi Sosyal Kurumlar)  204
DEVLETİN ÜSTLENDİĞİ ROLÜ TOPLUMA YAYMANIN BAZI YÖNTEMLERİ: YERELLEŞME VE HALKIN KATILIMI  205
SONUÇ  207
BÖLÜM 12:
KAMU YÖNETİMİNDE VERİMLİLİK VE ETKİLİLİK
GİRİŞ  209
VERİMLİLİĞİN TANIMI, UNSURLARI VE ÖNEMİ  209
VERİMLİLİĞE EKONOMİK TEORİ AÇISINDAN YAKLAŞIM  212
VERİMLİLİK AYRIMLARI  214
Ekonomik Verimlilik- Teknik Verimlilik  215
Faaliyet Verimliliği ve Uyum Verimliliği  215
Verimlilik ve Etkililik  215
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE VERİMLİLİK VE ETKİLİLİK  216
Verimlilik Genel Müdürlüğü (Eski Milli Prodüktivite Merkezi (MPM))  216
Türk Kamu Yönetiminde Verimlilik ve Etkililik  218
SONUÇ  220
BÖLÜM 13:
KAMU YÖNETİMİNDE İYİ İNSAN, İYİ VATANDAŞ
GİRİŞ  221
İYİ İNSAN İYİ VATANDAŞ MIDIR?  221
SONUÇ  225
Kaynaklar  229
Kavram Dizini  245
 


Burak Hergüner
Mart 2019
21.90 TL
Sepete Ekle
Ahmet Hamdi Aydın
Mart 2018
35.00 TL
Sepete Ekle
Oktay Koç
Eylül 2017
57.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Hamdi Aydın ...
Eylül 2016
27.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
BÖLÜM 1:
KAMU YÖNETİMİ BİLİMİNİN GELİŞİMİ
GİRİŞ  15
KAMU YÖNETİMİ BİLİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI  15
KAMU YÖNETİMİ BİLİMİNİN GELİŞİMİNDE KLASİK DÖNEM  17
KAMU YÖNETİMİ BİLİMİNİN GELİŞİMİNDE DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR  18
KAMU YÖNETİMİ İNCELEMELERİNDE SİYASET-YÖNETİM AYRIMI YA DA BİRLİKTELİĞİ  19
KAMU YÖNETİMİ BİLİMİNİN GELİŞİMİNDE YENİ EĞİLİMLER: YENİ KAMU YÖNETİMİ VE YENİ KAMU HİZMETİ  21
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ BİLİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ  23
BÖLÜM 2:
DEVLET TEŞKİLATI VE YÖNETİMİ
GİRİŞ  25
MODERNLEŞME SÜRECİ AÇISINDAN DEVLET  25
Geleneksel Devlet  26
Modernleşme ve Modern Devlet  27
Post-Modern Devlet  29
DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DEVLET  30
Güçlü Devlet  30
Zayıf Devlet  30
ÖRGÜTLENME ŞEKLİNE GÖRE DEVLET  31
Merkezi Yönetime Sahip Devlet  31
Yerinden Yönetime Sahip Devlet  31
KAMU YÖNETİMİ AÇISINDAN MODERN DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ  32
Minimal Liberal Devlet (1900-1930)  34
Müdahaleci Sosyal Devlet (1930-1980)  34
Düzenleyici Devlet (1980-2000)  36
Yönetişen Devlet (2000--2009)  37
Kısmi Müdahaleci Devlet (2009----)  38
DEVLETE TEORİK YAKLAŞIMLAR: DEVLET KİME HİZMET EDİYOR?  39
Çoğulcu Yaklaşım (Plüralizm)  39
Seçkinci (Elitist) Yaklaşım  42
Marksist Yaklaşım  44
TÜRK DEVLETİ VE ÖZELLİKLERİ  47
Türkiye’de Modernleşme ve Modern Devletin Ortaya Çıkışı  47
Türk Devlet Geleneği ve Türk Devletinin Özellikleri  48
SONUÇ  51
BÖLÜM 3:
KAMU BÜROKRASİSİ
GİRİŞ  53
YÖNETİME GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR  54
Frederic Taylor - Bilimsel Yönetim Yaklaşımı  55
Max Weber - Bürokrasi Teorisi  56
Henry Fayol- Yönetim Süreci ve Yönetimin Fonksiyonları  58
Luther Gulick ve Lindall Urwick- Yönetim Teorisi  59
YÖNETİME DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR  60
Mary Parker Follett – Katılımcı Yönetim ve Yönetimde İşbirliği  60
Chester Barnard- Doğal ve Biçimsel Örgütler  61
Herbert Simon- İdari Davranış ve Karar Verme Süreci  61
Elton Mayo- İnsan İlişkileri  62
Örgütlerde Motivasyon (İsteklendirme) Yaklaşımları  63
YÖNETİME ÇAĞDAŞ (BÜTÜNSEL VE ÇOK BOYUTLU) YAKLAŞIMLAR- ÖRGÜT, ÇEVRE, İÇ VE DIŞ İŞLEYİŞ  64
Philip Selznick-Kooptasyon Mekanizması  65
Açık Sistem Yaklaşımları  65
Durumsallık Yaklaşımı (Contingency Theory)  68
YÖNETİME EKONOMİK YAKLAŞIMLAR  69
Kamu Tercihi Teorisi  69
Ekonomik Bürokrasi Teorisi (Economic Theory of Bureaucracy)  70
YÖNETİM YAKLAŞIMLARINDA YENİ GELİŞMELER: ÖRGÜTSEL KÜLTÜR YAKLAŞIMI, ÖRGÜTLER ARASI İLİŞKİLER, YENİ KAMU YÖNETİMİ, YÖNETİŞİM VE POST-MODERN DEĞİŞİMLER  72
TÜRK BÜROKRASİSİ  75
SONUÇ  80
BÖLÜM 4:
KAMU YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMESİ
MERKEZİ YÖNETİM  83
Merkezi Yönetim Sisteminin Yararları-Sakıncaları  84
Yetki Genişliği  84
YERİNDEN YÖNETİM  85
YERELLEŞME  87
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ YAPISI  88
TÜRKİYE’NİN GÜNCEL SORUNLARI VE MERKEZİYETÇİLİĞE ALTERNATİF OLARAK YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ (YERELLEŞME)  91
Türkiye’de Terörle Mücadele ve Yerelleşme  92
Ekonomik Sorunlar ve Yerelleşme  93
Hizmetlerin Sunulmasında Gecikme ve Yerelleşme  94
BÖLÜM 5:
KAMU POLİTİKASI
GİRİŞ  97
KAMU POLİTİKASINDA TEMEL KAVRAMLAR VE KAMU POLİTİKASINDA KULLANILAN KAVRAMLARIN TANIMLANMASI  98
Politika (Policy) ve Kamu Politikası  98
Kamu Politikası Çalışmalarında Kullanılan Kavramlar  100
KAMU POLİTİKASI, KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET (BİLİMİ)  102
KAMU POLİTİKASINDA MODELLER  106
Grup Modeli  108
Kurumsal Model  109
Elit (Seçkinler) Modeli  110
Süreç Modeli  111
Siyasi Sistem Modeli  112
KAMU POLİTİKASINDA ROL OYNAYAN RESMİ, SİVİL VE ULUSLARARASI AKTÖRLER  112
Resmi Aktörler  113
Parlamento  113
Yargı Kurumları  114
Hükümet ve Kamu Bürokrasisi  114
Sivil (Gayr-i Resmi) Aktörler  115
Siyasi Partiler  116
Bireyler (Seçmenler-Vatandaşlar)  117
Baskı Grupları - Sivil Toplum Örgütleri  118
Medya  120
Uluslararası Aktörler  122
SONUÇ  122
BÖLÜM 6:
KAMU YÖNETİMİNDE KARAR VERME
RASYONEL YAKLAŞIM  125
ARTIRMACI (İLAVECİ) YAKLAŞIM (İNCREMENTALİSM)  126
KARMA MODELLER  128
Etzioni’nin Görüşleri  128
Dror’un Görüşleri  129
KARAR VERMEDE DEĞERLERİN ETKİLERİ  131
BÖLÜM 7:
KAMU YÖNETİMİ, DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
GİRİŞ  133
DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ  133
KAMU YÖNETİMİ UYGULAMALARI, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE DEMOKRASİ  136
Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Demokrasi  136
Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Hukukun Üstünlüğü  138
Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Açısından Güvenlik Güçlerinin Uygulamaları  139
SONUÇ  140
BÖLÜM 8:
KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE
STRATEJİK YÖNETİM
GİRİŞ  141
STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞININ GELİŞİMİ  142
Strateji  142
Yönetimde Stratejik Anlayışın Gelişimi  142
STRATEJİK YÖNETİMDE TEMEL KAVRAMLAR  146
Teşkilat Vizyonu  146
Teşkilat Misyonu  147
GZFT (SWOT) Analizi  148
STRATEJİK PLANLAMA MODELLERİ  148
STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK YÖNETİM PLANININ UYGULANMASI  151
STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMI AÇISINDAN KAMU SEKTÖRÜNDEKİ OLASI SORUNLAR  153
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK YÖNETİMİN ORTAYA ÇIKIŞI VE UYGULANABİLİRLİĞİ  154
SONUÇ  157
BÖLÜM 9:
KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ
GİRİŞ  159
PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?  159
NİÇİN PERFORMANS ÖLÇÜLMESİ VE YÖNETİMİ?  160
Kamusal Sorumluluk  161
Vatandaşların (Halkın) Beklentileri  161
Sonuçlara Odaklanmış Yönetim Anlayışı  162
ÖRGÜTSEL PERFORMANS YÖNETİMİ SÜRECİ  162
Örgütsel Performans Standartlarının Belirlenmesi  164
İş Analizi  165
İş Tanımı  165
İş Gerekleri  165
İş Etüdü, Hareket Etüdü, İş Ölçümü  165
İş Tasarımı  166
İş Standartları ve Birim Performans Standartları  166
Örgütsel Performansın Ölçülmesi  166
Örgütsel Performansın Değerlendirilmesi, Geri Besleme ve Düzeltmeler (İyileştirme)  169
BİREYSEL PERFORMANS SÜRECİ  170
PERFORMANS YÖNETİMİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE DURUM  172
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE YÖNETİM KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ  173
SONUÇ  175
BÖLÜM 10:
KAMU YÖNETİMİNİN BAŞARISIZLIK ANALİZİ
GİRİŞ  177
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ BAŞARISIZLIĞININ NEDENLERİ  177
Gelişmiş Ülkelerdeki Kamu Yönetimi Başarısızlığı Teorilerine Kısa Bir Bakış  177
Türkiye’nin Siyasi Yapısı ve Kamu Yönetimi Başarısızlığına Etkileri  182
Devlet-Toplum İlişkisi  183
Siyasi İstikrarsızlık  184
Parti Politikası ve Parti İçi Yönetim  187
Atanmış- Seçilmiş Bürokrasi Ayrışması (Çatışması)  189
Türk Yönetim Yapısı ve Kamu Yönetimi Başarısızlığına Etkileri  190
Türk İdari Bürokrasisinin Halka Karşı Sorumluluğu ve Hesaba Çekilebilirliği  192
Ekonomik Kalkınmanın ve Sorunların Kamu Yönetimi Başarısızlığına Etkileri  193
SONUÇ  196
BÖLÜM 11:
KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA
KAMUSAL AKTÖRLERE ALTERNATİF ARAYIŞLAR
GİRİŞ  197
SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI  198
HİZMETLERİN ÜRETİLMESİNDE VE SUNULMASINDA ÇOĞULCULUK YAKLAŞIMI  200
Kamu Kesimi  201
Gönüllü Kesim  202
Özel Kesim  203
Sivil Kesim (Aile, Komşuluk Ve Arkadaşlık Gibi Sosyal Kurumlar)  204
DEVLETİN ÜSTLENDİĞİ ROLÜ TOPLUMA YAYMANIN BAZI YÖNTEMLERİ: YERELLEŞME VE HALKIN KATILIMI  205
SONUÇ  207
BÖLÜM 12:
KAMU YÖNETİMİNDE VERİMLİLİK VE ETKİLİLİK
GİRİŞ  209
VERİMLİLİĞİN TANIMI, UNSURLARI VE ÖNEMİ  209
VERİMLİLİĞE EKONOMİK TEORİ AÇISINDAN YAKLAŞIM  212
VERİMLİLİK AYRIMLARI  214
Ekonomik Verimlilik- Teknik Verimlilik  215
Faaliyet Verimliliği ve Uyum Verimliliği  215
Verimlilik ve Etkililik  215
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE VERİMLİLİK VE ETKİLİLİK  216
Verimlilik Genel Müdürlüğü (Eski Milli Prodüktivite Merkezi (MPM))  216
Türk Kamu Yönetiminde Verimlilik ve Etkililik  218
SONUÇ  220
BÖLÜM 13:
KAMU YÖNETİMİNDE İYİ İNSAN, İYİ VATANDAŞ
GİRİŞ  221
İYİ İNSAN İYİ VATANDAŞ MIDIR?  221
SONUÇ  225
Kaynaklar  229
Kavram Dizini  245
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020