Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Haksız Rekabet Hukuku
Mart 2020 / 2. Baskı / 560 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 150.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Haksız rekabet ve fikri mülkiyet hukukunda bilirkişi olan, bu konuda yayımlanmış eserleri olan ve doktora eğitimine devam eden öğretim görevlisi yazarın mahkemelerdeki uygulamayı ve akademik çalışmaları bir bütün halinde ortaya koyduğu, Türk Ticaret Kanunu'n da düzenlenen haksız rekabeti ve çalışanlar için öngörülen rekabet yasağını bütün yönleriyle el aldığı bu çalışmada, haksız rekabetin tanımı, unsurları, haksız rekabetin türleri, haksız rekabet halinde başvurulabilecek hukuki yollar, açılabilecek davaların uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgiler ile haksız rekabetin ceza hukuku boyutu, çalışanlar için öngörülmüş rekabet yasağı rejimi ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki haksız rekabet hükümleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Rekabetin Genel Çerçevesi
Haksız Rekabetten Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk
TTK'da Düzenlenen Haksız Rekabet
TTK'da Düzenlenen Haksız Rekabet Halleri
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Haksız Rekabet Halleri
Haksız Rekabetin Hukuki Himayesi
Haksız Rekabetin Cezai Himayesi
İşçiler İçin Öngörülen Rekabet Yasağı
Barkod: 9789750259739
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 560
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Basıya Önsöz  6
Birinci Basıya Önsöz  7
Kısaltmalar Cetveli  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
REKABETİN GENEL ÇERÇEVESİ
I. REKABET  25
A. Genel Olarak Rekabet  25
1. İktisadi Rekabet  26
2. Kollektif Rekabet  26
B. Rekabet Hakkı  27
1. Rekabet Etme Hakkı  27
a. Rekabetin Hukuki Temelleri  28
b. Rekabetin Anayasal Temelleri  28
2. Tarihi Gelişim  30
a. Roma Hukukunda  30
b. Diğer Hukuklarda  31
aa. Fransa  31
bb. İsviçre  32
cc. Almanya  32
dd. İngiltere  33
ee. Türk Hukuku  33
aaa. TTK  33
bbb. TBK  34
ccc. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  35
ddd. İlişkili Düzenlemeler  36
i. FSEK  36
ii. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun  36
iii. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  37
ıv. Sınai Mülkiyet Kanunu  39
c. Uluslararası Sözleşmeler  46
aa. Paris Sözleşmesi  46
bb. Trips  47
cc. WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) Model Şartlar  47
dd. Avrupa Birliği Hukuku Düzenlemeleri  47
İkinci Bölüm
HAKSIZ REKABETTEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK
I. GENEL AÇIKLAMA  49
II. UYGULANACAK HUKUK  50
A. “Piyasanın Doğrudan Etkilendiği Yer Hukuku (m.37/I)  50
B. İşletmenin İşyeri Hukuku (m.37/II)  51
Üçüncü Bölüm
TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DÜZENLENEN
HAKSIZ REKABET
I. TTK’DA ÖNGÖRÜLEN HAKSIZ REKABET REJİMİ  53
II. HAKSIZ REKABETİN HÜKÜMLERİNİN AMACI  54
III. HAKSIZ REKABET KAVRAMI  57
IV. HAKSIZ REKABETİN HUKUKİ MAHİYETİ  57
V. HAKSIZ REKABETİN TEMEL İLKELERİ  58
A. Varlığı İçin Tarafların Rakip Olmalarının Gerekli Olmaması  58
B. Failinin Yarar Sağlamasının Gerekli Olmaması  62
C. Eylemi Yapanın Kusurlu Olmasının Gerekmemesi  62
D. Haksız Rekabete Uğrayanın Zarar Tehlikesine Uğramış Olmasının Yeterli Olması, Zarar Görmüş Olmasının Sadece Tazminat Talebinde Aranan Bir Şart Olması  62
V. HAKSIZ REKABETİN UNSURLARI  66
A. Rekabeti Etkileyen Bir Davranışın Olması  67
B. Ekonomik Rekabet Etme Hakkının Dürüstlük Kuralına Aykırı veya Aldatıcı Şekilde Kullanılması  68
C. Bir Zarar veya Zarar Tehlikesinin Varlığının Şart Olmaması  69
D. İlliyet Bağı  71
Dördüncü Bölüm
TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DÜZENLENEN
HAKSIZ REKABET HALLERİ
I. HAKSIZ REKABETLE İLGİLİ GENEL HÜKMÜN KAPSAMI  73
II. TTK’DAKİ HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜM İLE ÖZEL HÜKMÜN UYGULANMA SIRASI  81
III. TTK’DA DÜZENLENEN HAKSIZ REKABET HALLERİ  82
A. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklam ve Satış Yöntemleri  86
1. Kötüleme  87
a. Açıklama Unsuru  87
b. Açıklamanın Kötüleyici Olması  88
aa. Kötülemeye Yol Açan Açıklamalar  88
bb. Kötüleme Sayılmayan Açıklamalar  98
i. Bilimsel Araştırma Sonuçlarına Dayanan Açıklamalar  98
ii. Basın Tarafından Yapılan Açıklamalar  100
iii. Eleştiri Sınırı Kapsamında Kalan Açıklamalar  102
iv. Şikayet veya Başvuru Hakkının Kullanılması Amacıyla Yapılan Açıklamalar  107
c. Açıklamanın Yönelme Unsuru  111
aa. Genel Açıklama  111
bb. Kötüleyici Açıklamanın Yöneldiği Süje  119
i. Bir Kişi veya İşletmenin Kendisi Hakkında Kötüleme  120
ii. Mallar Hakkında Kötüleme  123
iii. İş Ürünleri Hakkında Kötüleme  128
iv. Fiyatlar Hakkında Kötüleme  128
v. Ticari İşler Hakkında Kötüleme  130
d. Rekabet Ortamını Etkilemeye Elverişli Olma Unsuru  131
2. Gerçeğe Aykırı Açıklamada Bulunmak  131
a. Gerçek Dışı veya Yanıltıcı Açıklama Unsuru  133
b. İçerik Unsuru  136
c. Amaç Unsuru  137
d. Bent Kapsamına Giren Örnekler  137
e. Gerçeğe Aykırı Açıklamanın Özel Görünüş Şekli: Yanıltıcı (Aldatıcı) Reklamlar  146
3. Kendisini Üstün Yetenekli Göstermek  156
a. Genel Olarak  156
b. Unsurları  156
i. Sahip Olmama Unsuru  157
ii. Sahipmiş Gibi Hareket Etme Unsuru  158
iii. Müstesna Yetenek Zannı Uyandırmaya Çalışmak  158
iv. Aldatma Potansiyeli Unsuru  158
4. Karıştırılmaya Yol Açmak (İltibas)  159
a. Genel Açıklama  159
b. Unsurları  160
aa. Sahipleri Farklı İki Mal, İş Ürünü, Faaliyet, İş vb.nin Olması  160
bb. Öncelik Unsuru  161
cc. Dış Görünüş veya Duyuruş Yönünden Aynı veya Benzer Olma Unsuru  165
dd. Eylemin Başkasının Mal, İş Ürünü Faaliyeti veya İşleri ile Karıştırılma Yaratma Niteliğinin Bulunması  169
c. Karıştırılmanın (İltibasın) Varlığının Tespiti  171
d. Karıştırılmaya (İltibasa) Meydan Veren Malları, Durumu Bilerek veya Bilmeyerek, Satışa Arz Etmek veya Şahsi İhtiyaçtan Başka Her Ne Sebeple Olursa Olsun Elinde Bulundurma Haksız Rekabet Sayılır mı?  171
e. Uygulamadan İltibas Örnekleri  172
i. Faaliyette İltibas  172
ii. Ticari İşletmenin Hususiyetlerinde İltibas  173
iii. Ticari Mallarda İltibas  174
iv. Ambalaj ve Eşyanın Dış Takdim Şeklinde İltibas  174
v. İş Ürünlerinde İltibas  182
vi. Tescil Edilmemiş Sınai Mülkiyet Hakkında İltibas  184
vii. Duyuruşta İltibas  184
viii. Ticaret Unvanında İltibas  185
ix. İnternet Alan Adları ile İltibas  194
x. Sloganlarda İltibas  195
xi. Ad Üzerinde İltibas  196
xii. Spor Kulüplerinin Tanıtma Vasıtalarında İltibas  198
xiii. Renklerde İltibas  201
xiv. Rakip Malların Sürümünü Engelleme  202
5. Karşılaştırma Yapmak ve Özellikle Karşılaştırmalı Reklam  203
a. Genel Açıklama  203
b. Bendin Uygulanabilmesi için Gerekli Unsurlar  204
aa. Karşılaştırmalı Reklam  204
aaa. Tanım  204
bbb. Karşılaştırma Konuları  205
ccc. Karşılaştırmanın Rakip Tarafından Kendi Lehine veya Üçüncü Kişi Lehine Yapılması  206
bb. Karşılaştırmalı Reklamın Gerçeğe Aykırı, Yanıltıcı, Rakibini Gereksiz Yere Kötüleyici veya Gereksiz Yere Onun Tanınmışlığından Yararlanacak Şekilde Yapılmış Olması  206
aaa. Gerçeğe Aykırı (Yanlış) Karşılaştırmalı Reklam  209
bbb. Yanıltıcı Karşılaştırmalı Reklam  210
ccc. Rakibi Gereksiz Yere Kötüleyici Karşılaştırmalı Reklam  212
ddd. Rakibin Tanınmışlığından Yararlanılan (Rakibi Sömürücü) Karşılaştırmalı Reklam  213
i. Genel Olarak  213
ii. Unsurları  214
cc. Bazı Özel Karşılaştırmalı Reklamlarda Durum  215
aaa. Testlere Dayalı Reklamlar  215
bbb. Görüş Açıklamaları ile Yapılan Karşılaştırmalı Reklamlar  218
ccc. Karşılaştırmanın Yapıldığı Kişinin Belirlenebilir Olması  218
6. Tedarik Fiyatının Altında Satış Yapmak (Mostra ile Avlama)  219
a. Genel Açıklama  219
b. Unsurları  220
aa. Mostra Unsuru  220
bb. Tedarik Fiyatının Altında Satış Yapılması  221
c. Birden Çok Kere Yapılma Unsuru  224
d. Yanılgıya Sevketme Unsuru  225
7. Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak  226
a. Genel Açıklama  226
b. Unsurları  226
aa. Ek Edim Unsuru  226
bb. Müşteriyi Yanıltma Unsuru  227
8. Saldırgan Satış  228
a. Genel Açıklama  228
b. Unsurları  229
aa. Nitelikli Saldırgan Satış Yöntemleri Kullanma Unsuru  229
bb. Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünün Sınırlanması veya Ortadan Kaldırması  231
c. Saldırgan Satış Örnekleri  231
d. Saldırgan Reklamlar  233
9. Gizleme  234
a. Genel Açıklama  234
b. Unsurları  234
aa. Gizleme Unsuru  234
bb. Müşterinin Yanılması  235
10. Tüketici Kredileri, Taksitli veya Benzeri Satışlarda Tüketiciyi Yanıltma veya Aldatma  236
a. Taksitli Satışlar ile Benzeri Hukuki İşlemlere İlişkin İlanlarda Eksik Bilgilendirme Yapma  237
aa. Genel Açıklama  237
bb. Unsurları  237
aaa. Taksitle Satış Sözleşmesi veya Buna Benzer Hukuki İşlemin Olması Şartı  238
bbb. Kamuya Yapılan Bir İlanının Olması Şartı  238
ccc. İlanın Açık ve Şeffaf Olması  239
b. Tüketici Kredilerine ilişkin Eksik Bilgilendirme Yapma  239
aa. Genel Açıklama  239
bb. Unsurları  239
aaa. Tüketici Kredisi Şartı  240
bbb. Kamuya Yapılan Bir İlanın Olması Şartı  240
ccc. İlanın Açık ve Şeffaf Olması  241
c. Taksitle Satım veya Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Eksik veya Yanlış Bilgi içeren Sözleşme Formülleri Kullanmak  241
aa. Taksitle Satım veya Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Olması  242
bb. Sözleşmelerin İşletmeye İlişkin Faaliyetler Çerçevesinde Sunulmalı veya Akdedilmesi  242
cc. Sözleşme Formülleri Kullanılması  242
dd. Sözleşme Formüllerinin Eksik veya Yanlış Bilgiler İçermesi  243
B. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme  243
1. Sözleşmelere Aykırı Davranmaya Yöneltme  245
a. Genel Açıklama  245
b. Unsurları  246
aa. Önceden Başkasıyla Sözleşme Yapılması  246
bb. Sözleşmeye Aykırı Davranmaya “Yöneltmenin” Söz Konusu Olması  247
cc. Sözleşmeye Aykırı Davranmaya Yöneltilen Kişilerin “Müşteri” Olması  247
dd. Yöneltme Neticesinde Müşterinin Sözleşmeye Aykırı Davranmasının Şart Olmaması  249
ee. Kendisi ile Sözleşme Yapılabilmesini Sağlamak Amacı  249
2. Çalışanların Ayartılması  249
a. Genel Olarak  249
b. Unsurları  250
aa. Yarar Sağlama veya Yarar Sağlamayı Önerme  250
bb. Sağlanan Yarar veya Yarar Önerisinin Yükümlülüklere Aykırı Davranmaya Yöneltmeye Elverişli Olması  251
cc. Kendisine veya Başkasına Çıkarma Sağlama Amacı  252
3. Üretim ve İş Sırlarını İfşaya veya Ele Geçirtmeye Yöneltme  252
a. Genel Olarak  252
b. Unsurları  253
aa. Üretim veya İş Sırrının Söz Konusu Olması  253
bb. İfşa Etme veya Ele Geçirmeye Yöneltme Unsuru  256
cc. Yarar Sağlamanın Gerçekleşmesinin Gerekli Olmaması  257
4. Sözleşmeyi Sona Erdirmeye Yöneltme  257
a. Genel Olarak  257
b. Unsurları  258
aa. Önceden Başkasıyla Taksitle Satış, Peşin Satış veya Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yapılması  258
bb. Sözleşmeden Caymaya veya Feshe Yöneltmenin Söz Konusu Olması  258
cc. Sözleşmeye Aykırı Davranmaya Yöneltilen Kişilerin “Alıcı” veya “Kredi Alan” Olması  259
dd. Kendisi ile Sözleşme Yapılabilmesini Sağlamak Amacı  259
ee. Yöneltme Neticesinde Alıcı veya Kredi Alanın Sözleşmeyi Sona Erdirmesinin Şart Olmaması  259
C. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  260
1. Emanet Edilmiş İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  260
a. Emanet Edilmiş İş Ürününün Olması  261
b. Yetkisiz Yararlanmanın Söz Konusu Olması  262
2. Yetkisiz Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış İş Ürünlerinden Yararlanma  262
a. Üçüncü Kişiler Ait İş Ürününün Başkası Tarafından Kişiye Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Olması  263
b. Kendisine Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış İş Ürününün Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Olduğunu Bilinmesinin Gerekmesi  263
c. İş Ürünlerinden Yararlanılması  263
3. Pazarlamaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yönetmeleriyle Devralıp Yararlanma  263
a. Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünü  264
b. Kullananın Çalışma Ürününe Uygun Bir Katkısının Olmaması  264
c. Çalışma Ürününün Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralınması  265
D. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı İfşa Etmek  269
1. Genel Olarak  269
2. Unsurları  269
a. Üretim ve İş Sırrının Bulunması  269
b. İfşa Edilme Unsuru  273
c. İfşanın Hukuka Aykırı Olması  273
d. Zarar Görme veya Yarar Sağlamanın Şart Olmaması  274
3. Özel Hal: Hukuka Aykırı Olarak Öğrenilen Üretim ve İş Sırlarının Değerlendirilmesi veya Başkalarına Bildirilmesi  274
a. Üretim ve iş sırrının söz konusu olması  274
b. Üretim veya İş Sırrının Hukuka Aykırı Bir Şekilde Ele Geçirilmesi veya Öğrenilmesi  275
c. Sırların Ticari Amaçla Değerlendirilmesi veya Başkalarına Bildirilmesi  275
d. Zarar Görme veya Yarar Sağlamanın Şart Olmaması  275
E. İş Şartlarına Uymama  275
1. İş Şartı Unsuru  276
2. Kanun, Sözleşme veya Meslek Dalı Kuralı Olarak Öngörülen veya Olağan Uygulamalarla Yerleşmiş Olma Unsuru  276
a. Kanun Hükmünden Kaynaklanan İş Şartları  276
b. Sözleşmeden Kaynaklanan İş Şartları  282
c. Meslek Kuralı Olarak Öngörülen İş Şartları  283
d. Sektörde Olağan Uygulamalar Sonucu Yerleşmiş İş Şartları  285
3. İş Şartlarına Aykırı Davranılması  285
4. İş Şartlarına Aykırı Davranılmasının Yasal veya Meşru bir Sebebe Dayanmaması  286
5. Gerçekleşmesi İçin Zararın Meydana Gelmesinin Gerekmemesi  288
6. Hükmün Kapsamına sadece Rakipler mi Girer?  288
F. Dürüstlük Kurallarına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanma  290
1. Türk Hukukunda Genel İşlem Şartlarına İlişkin Düzenlemeler  290
2. TTK 55/–1–f’de Öngörülen Genel İşlem Şartı Kullanılması  295
a. Hükmün Amacı ve Kapsamı  295
b. Unsurları  296
aa. Sözleşme Unsuru  296
bb. Sözleşmede Genel İşlem Şartının Bulunması  297
cc. Genel İşlem Şartının İçeriğinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olması  299
aaa. Yasal Düzenlemeden Önemli Ölçüde Ayrılan Genel İşlem Şartları Kullanma  299
i. Doğrudan veya Yorum Yoluyla Uygulanacak Yasal Düzenlemeden Ayrılan Genel İşlem Koşulu  300
ii. Yasal Düzenlemeden Ayrılmanın “Önemli Derece”de Olması  300
bbb. Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanmak  300
dd. Genel İşlem Koşulunun Yanıltıcı Olmasının Gerekmemesi  301
ee. Diğer Taraf Aleyhine Olma Unsuru  302
G. ETTK’da Yer Alan 6102 sayılı TTK’da Yer Almayan Haksız Rekabet Halleri  303
1. Gerçeğe Aykırı Bilgi Vermek  303
2. Gerçeğe Aykırı İyi Hal Şahadetnameleri Vermek  303
H. Diğer Bazı Haksız Rekabet Halleri  304
1. Boykot  304
2. Orijinal Malların Kitle Halinde Karşılıksız Olarak Dağıtılması  306
3. İşletme Personelinin Ayartılması  307
4. Çalışma İlişkisi Devam Ederken veya Bittikten Sonra Eski İşverene Karşı Yapılan Haksız Rekabet  310
5. Tek Satıcılık Çerçevesinde Paralel İthalat Yoluyla Haksız Rekabet  311
6. İlaç Verilerinin Haksız Kullanımı  321
7. Adwords Reklamlar ile Haksız Rekabet  322
Beşinci Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA DÜZENLENEN
HAKSIZ REKABET HALLERİ
I. ESERİN AD VE ALAMETLERİNİN HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİNE GÖRE KORUNMASI  327
A. Genel Açıklama  327
B. Korumanın Süresi  336
C. Müeyyide  336
II. İŞARET, RESİM, SES, ESER MAHİYETİNDE OLMAYAN FOTOĞRAFLAR, RESİMLER VE SİNEMA MAHSULLERİNİN HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE KORUNMASI  337
A. Genel Açıklama  337
B. Korumanın Süresi  343
C. Müeyyide  343
Altıncı Bölüm
HAKSIZ REKABETİN HUKUKİ HİMAYESİ
I. DAVA HAKKI VE HUSUMET  345
A. Davacılar  346
1. Zarar Gören veya Zarar Görme Tehlikesine Maruz Kalan Kimse  347
2. Müşteriler  349
3. Mesleki ve Ekonomik Birlikler, Tüketici Örgütleri, Kamusal Nitelikli Kurumlar  350
4. Kamusal Nitelikteki Kurumlar  356
B. Davalılar  358
1. Haksız Rekabeti Gerçekleştiren(Fail)  358
2. Çalıştıran  359
3. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları  359
a. Genel Açıklama  359
b. İnternet Yoluyla Yapılan Yayınlarda Basının Sorumluluğu  360
5. İnternet Hizmet Sağlayıcıları  365
II. AÇILABİLECEK DAVALAR  366
A. Hukuk Davaları  366
1. Tespit Davası  367
a. Genel Açıklama  367
b. Davanın şartları  368
aa. Hukuki Yararın Varlığının Gerekmemesi  368
bb. Haksız Rekabete Sebep Olanın Kusurlu Olmasının Gerekmemesi  369
cc. Davanın Haksız Rekabet Gerçekleşemeden, Gerçekleştiğinde veya Sona Ermesinden Sonra da Açılabilmesi  370
dd. Zamanaşımının Söz konusu Olmaması  371
2. Haksız Rekabetin Men’i Davası  371
a. Genel Açıklama  371
b. Davanın Hukuki Niteliği  372
c. Davanın Şartları ve İçeriği  372
d. Dava Sonunda Mahkemece Verilecek Karar  374
3. Rekabetin Ref’i Davası  379
a. Genel Açıklama  379
b. Davanın Hukuki Niteliği  380
c. Davanın İçeriği  380
4. Tazminat Davası  390
a. Tazminat Talebinin Koşulları  390
aa. Hukuka Aykırı Fiil  391
bb. Kusur  393
cc. Zarar veya Zarar Tehlikesi  398
aaa. Maddi Zararın Tazmini Talebi  402
aaa.1. Fiili Zarar  404
aaa.2. Yoksun Kalınan Kar  406
aaa.3. Kazanç Devri (Menfaat Karşılığını İade) Talebi  410
i. Genel Açıklama  410
ii. Kazanç Devrinin Kapsamı  416
aaa.4. Maddi Tazminatın Hesabında Dikkate Alınacak Esaslar  424
i. Genel Olarak  424
ii. Tazminatın Kapsamını Etkileyen Esaslar  425
ia. Uğranılan Zararın Tespiti  425
ib. Zarardan Faydaların İndirilmesi (Denkleştirme)  427
ic. Kusurun Ağırlık Derecesi  427
id. Zarara Uğrayanın Rızası  428
ie. Zarar Görenin Birlikte Kusuru  428
if. Failin Ekonomik Durumu  428
ig. Hal ve Şartlar  428
bbb. Manevi Zararın Tazmini Talebi (Manevi Tazminat Davası)  428
dd. İlliyet Bağı  433
b. Tazminat Davasında Geçici Ödemeler  434
5. Hükmün İlanı  435
6. Delil Tespiti  438
7. İhtiyati Tedbirler  438
a. Genel Açıklama  438
b. Talepte Bulunmaya Yetkili Olanlar  439
c. İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunma Zamanı  440
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  440
e. İhtiyati Tedbir Nedeni  440
f. İhtiyati Tedbirde İspatın Derecesi  441
g. Mahkemece Verilecek İhtiyati Tedbir Çeşitleri  442
aa. Eski Hale Getirmeye Yönelik Tedbirler  443
bb. Haksız Rekabetin Men’ine Yönelik İhtiyati Tedbirler  443
cc. Gümrüklerde Geçici El Koyma  444
dd. Lüzumlu Diğer Tedbirler  446
h. Teminat Gösterilmesi  446
i. Kararın İcrası  447
j. Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat  448
III. YARGILAMA USULÜ  450
IV. HAKSIZ REKABET DAVALARINDA İSPAT  450
V. YETKİLİ MAHKEME  454
VI. GÖREVLİ MAHKEME  457
VII. KARARIN KAPSAMI (KARARIN BİR BAŞKA KİŞİ HAKKINDA İCRA OLUNMASI)  473
VIII. ZAMANAŞIMI  474
A. Genel Olarak  474
B. Sessiz Kalma Nedeniyle Dava Açma Hakkının Kaybı  478
1. Genel Açıklama  478
2. Sessiz Kalma Nedeniyle Dava Açma Hakkının Kaybı için Gerekli Şartlar  480
a. Haksız Rekabete Maruz Kalan Hak Sahibinin İhlali Öğrenmiş Olması  480
b. Dava Hakkı Sahibinin İhlali Öğrenmesinden İtibaren Belli Bir Sürenin Geçmesi  484
c. Sürenin Geçmesine Rağmen Dava Hakkı Sahibinin Kendi İsteğiyle Hareketsiz Kalması  489
d. Dava Hakkı Sahibinin Hareketsiz Kalmasının Hakkın Kötüye Kullanılmasına Yol Açması  490
e. İhlalde Bulunan Kişinin Korunmaya Değer Bir Konumda Bulunması  490
f. Haksız Rekabet Fiilini İşleyen Kişinin İyiniyetli Olması  491
g. Kamu Yararının Söz Konusu Olmadığı Bir İhlalin Söz Konusu Olması  492
3. Hak Kaybının Sonuçları  492
IX. HAKSIZ REKABET DAVALARINDA FAİZ  493
Yedinci Bölüm
HAKSIZ REKABETİN CEZAİ HİMAYESİ
I. GENEL AÇIKLAMA  495
II. SUÇ TİPLERİ  495
III. HAKSIZ REKABET SUÇLARINDA FAİL  508
A. Genel Olarak  508
B. Tüzel Kişi Adına Hareket Etmiş ve Etmesi Gerekmiş Kişilerin Failliği  508
C. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu  508
D. Basın  509
IV. HAKSIZ REKABET SUÇLARINDA ŞİKAYET HAKKINI HAİZ KİŞİLER  511
V. HAKSIZ REKABET SUÇLARINDA MANEVİ UNSUR  512
VI. HUKUKA GENEL UYGUNLUK SEBEPLERİ  513
A. Kanun Hükmü ve Amirin Hükmü  513
B. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali  513
C. Hakkın Kullanılması  515
D. Hak Sahibinin Rızası  515
VII. SUÇLARIN TAKİBİ  516
A. Genel Olarak  516
B. Şikayet Süresi  516
C. Uzlaşma  517
VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  518
A. Teşebbüs  518
B. İştirak  519
C. İçtima  520
IX. HAKSIZ REKABET SUÇLARINDA CEZALAR  521
Sekizinci Bölüm
İŞÇİLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN REKABET YASAĞI
I. GENEL AÇIKLAMA  523
II. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN KONUSU  529
III. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI  530
A. Bir İş Sözleşmesinin Bulunması  532
B. İşçinin Fiili Ehliyetine Sahip Olması  532
C. İşverenin Menfaatinin Bulunması  532
1. İşçinin Müşterileri Tanıması veya İş Sırlarını Öğrenmesi  534
2. İşverenin Önemli Bir Zarar Görmesi İhtimali  536
3. İlliyet Bağı  537
D. Rekabet Yasağının Zaman, Yer ve Konu Bakımından Sınırlandırılması  537
1. Rekabet Yasağının Zaman Bakımından Sınırlandırılması  537
2. Rekabet Yasağının Yer Bakımından Sınırlandırılması  538
3. Rekabet Yasağının Konu Bakımından Sınırlandırılması  539
E. Rekabet Yasağına Hakimin Müdahalesi  539
F. Yazılı Şekil  542
IV. REKABET YASAĞINA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI  542
V. GÖREVLİ MAHKEME  544
VI. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  544
Kaynakça  547
Kavramlar Dizini  557
Yazarın Yayımlanmış Eserleri  559
 


Abdüssamet Yılmaz
Şubat 2015
37.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%19)
Sepete Ekle
Ayşe Sarıca
Eylül 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Basıya Önsöz  6
Birinci Basıya Önsöz  7
Kısaltmalar Cetveli  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
REKABETİN GENEL ÇERÇEVESİ
I. REKABET  25
A. Genel Olarak Rekabet  25
1. İktisadi Rekabet  26
2. Kollektif Rekabet  26
B. Rekabet Hakkı  27
1. Rekabet Etme Hakkı  27
a. Rekabetin Hukuki Temelleri  28
b. Rekabetin Anayasal Temelleri  28
2. Tarihi Gelişim  30
a. Roma Hukukunda  30
b. Diğer Hukuklarda  31
aa. Fransa  31
bb. İsviçre  32
cc. Almanya  32
dd. İngiltere  33
ee. Türk Hukuku  33
aaa. TTK  33
bbb. TBK  34
ccc. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  35
ddd. İlişkili Düzenlemeler  36
i. FSEK  36
ii. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun  36
iii. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  37
ıv. Sınai Mülkiyet Kanunu  39
c. Uluslararası Sözleşmeler  46
aa. Paris Sözleşmesi  46
bb. Trips  47
cc. WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) Model Şartlar  47
dd. Avrupa Birliği Hukuku Düzenlemeleri  47
İkinci Bölüm
HAKSIZ REKABETTEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK
I. GENEL AÇIKLAMA  49
II. UYGULANACAK HUKUK  50
A. “Piyasanın Doğrudan Etkilendiği Yer Hukuku (m.37/I)  50
B. İşletmenin İşyeri Hukuku (m.37/II)  51
Üçüncü Bölüm
TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DÜZENLENEN
HAKSIZ REKABET
I. TTK’DA ÖNGÖRÜLEN HAKSIZ REKABET REJİMİ  53
II. HAKSIZ REKABETİN HÜKÜMLERİNİN AMACI  54
III. HAKSIZ REKABET KAVRAMI  57
IV. HAKSIZ REKABETİN HUKUKİ MAHİYETİ  57
V. HAKSIZ REKABETİN TEMEL İLKELERİ  58
A. Varlığı İçin Tarafların Rakip Olmalarının Gerekli Olmaması  58
B. Failinin Yarar Sağlamasının Gerekli Olmaması  62
C. Eylemi Yapanın Kusurlu Olmasının Gerekmemesi  62
D. Haksız Rekabete Uğrayanın Zarar Tehlikesine Uğramış Olmasının Yeterli Olması, Zarar Görmüş Olmasının Sadece Tazminat Talebinde Aranan Bir Şart Olması  62
V. HAKSIZ REKABETİN UNSURLARI  66
A. Rekabeti Etkileyen Bir Davranışın Olması  67
B. Ekonomik Rekabet Etme Hakkının Dürüstlük Kuralına Aykırı veya Aldatıcı Şekilde Kullanılması  68
C. Bir Zarar veya Zarar Tehlikesinin Varlığının Şart Olmaması  69
D. İlliyet Bağı  71
Dördüncü Bölüm
TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DÜZENLENEN
HAKSIZ REKABET HALLERİ
I. HAKSIZ REKABETLE İLGİLİ GENEL HÜKMÜN KAPSAMI  73
II. TTK’DAKİ HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜM İLE ÖZEL HÜKMÜN UYGULANMA SIRASI  81
III. TTK’DA DÜZENLENEN HAKSIZ REKABET HALLERİ  82
A. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklam ve Satış Yöntemleri  86
1. Kötüleme  87
a. Açıklama Unsuru  87
b. Açıklamanın Kötüleyici Olması  88
aa. Kötülemeye Yol Açan Açıklamalar  88
bb. Kötüleme Sayılmayan Açıklamalar  98
i. Bilimsel Araştırma Sonuçlarına Dayanan Açıklamalar  98
ii. Basın Tarafından Yapılan Açıklamalar  100
iii. Eleştiri Sınırı Kapsamında Kalan Açıklamalar  102
iv. Şikayet veya Başvuru Hakkının Kullanılması Amacıyla Yapılan Açıklamalar  107
c. Açıklamanın Yönelme Unsuru  111
aa. Genel Açıklama  111
bb. Kötüleyici Açıklamanın Yöneldiği Süje  119
i. Bir Kişi veya İşletmenin Kendisi Hakkında Kötüleme  120
ii. Mallar Hakkında Kötüleme  123
iii. İş Ürünleri Hakkında Kötüleme  128
iv. Fiyatlar Hakkında Kötüleme  128
v. Ticari İşler Hakkında Kötüleme  130
d. Rekabet Ortamını Etkilemeye Elverişli Olma Unsuru  131
2. Gerçeğe Aykırı Açıklamada Bulunmak  131
a. Gerçek Dışı veya Yanıltıcı Açıklama Unsuru  133
b. İçerik Unsuru  136
c. Amaç Unsuru  137
d. Bent Kapsamına Giren Örnekler  137
e. Gerçeğe Aykırı Açıklamanın Özel Görünüş Şekli: Yanıltıcı (Aldatıcı) Reklamlar  146
3. Kendisini Üstün Yetenekli Göstermek  156
a. Genel Olarak  156
b. Unsurları  156
i. Sahip Olmama Unsuru  157
ii. Sahipmiş Gibi Hareket Etme Unsuru  158
iii. Müstesna Yetenek Zannı Uyandırmaya Çalışmak  158
iv. Aldatma Potansiyeli Unsuru  158
4. Karıştırılmaya Yol Açmak (İltibas)  159
a. Genel Açıklama  159
b. Unsurları  160
aa. Sahipleri Farklı İki Mal, İş Ürünü, Faaliyet, İş vb.nin Olması  160
bb. Öncelik Unsuru  161
cc. Dış Görünüş veya Duyuruş Yönünden Aynı veya Benzer Olma Unsuru  165
dd. Eylemin Başkasının Mal, İş Ürünü Faaliyeti veya İşleri ile Karıştırılma Yaratma Niteliğinin Bulunması  169
c. Karıştırılmanın (İltibasın) Varlığının Tespiti  171
d. Karıştırılmaya (İltibasa) Meydan Veren Malları, Durumu Bilerek veya Bilmeyerek, Satışa Arz Etmek veya Şahsi İhtiyaçtan Başka Her Ne Sebeple Olursa Olsun Elinde Bulundurma Haksız Rekabet Sayılır mı?  171
e. Uygulamadan İltibas Örnekleri  172
i. Faaliyette İltibas  172
ii. Ticari İşletmenin Hususiyetlerinde İltibas  173
iii. Ticari Mallarda İltibas  174
iv. Ambalaj ve Eşyanın Dış Takdim Şeklinde İltibas  174
v. İş Ürünlerinde İltibas  182
vi. Tescil Edilmemiş Sınai Mülkiyet Hakkında İltibas  184
vii. Duyuruşta İltibas  184
viii. Ticaret Unvanında İltibas  185
ix. İnternet Alan Adları ile İltibas  194
x. Sloganlarda İltibas  195
xi. Ad Üzerinde İltibas  196
xii. Spor Kulüplerinin Tanıtma Vasıtalarında İltibas  198
xiii. Renklerde İltibas  201
xiv. Rakip Malların Sürümünü Engelleme  202
5. Karşılaştırma Yapmak ve Özellikle Karşılaştırmalı Reklam  203
a. Genel Açıklama  203
b. Bendin Uygulanabilmesi için Gerekli Unsurlar  204
aa. Karşılaştırmalı Reklam  204
aaa. Tanım  204
bbb. Karşılaştırma Konuları  205
ccc. Karşılaştırmanın Rakip Tarafından Kendi Lehine veya Üçüncü Kişi Lehine Yapılması  206
bb. Karşılaştırmalı Reklamın Gerçeğe Aykırı, Yanıltıcı, Rakibini Gereksiz Yere Kötüleyici veya Gereksiz Yere Onun Tanınmışlığından Yararlanacak Şekilde Yapılmış Olması  206
aaa. Gerçeğe Aykırı (Yanlış) Karşılaştırmalı Reklam  209
bbb. Yanıltıcı Karşılaştırmalı Reklam  210
ccc. Rakibi Gereksiz Yere Kötüleyici Karşılaştırmalı Reklam  212
ddd. Rakibin Tanınmışlığından Yararlanılan (Rakibi Sömürücü) Karşılaştırmalı Reklam  213
i. Genel Olarak  213
ii. Unsurları  214
cc. Bazı Özel Karşılaştırmalı Reklamlarda Durum  215
aaa. Testlere Dayalı Reklamlar  215
bbb. Görüş Açıklamaları ile Yapılan Karşılaştırmalı Reklamlar  218
ccc. Karşılaştırmanın Yapıldığı Kişinin Belirlenebilir Olması  218
6. Tedarik Fiyatının Altında Satış Yapmak (Mostra ile Avlama)  219
a. Genel Açıklama  219
b. Unsurları  220
aa. Mostra Unsuru  220
bb. Tedarik Fiyatının Altında Satış Yapılması  221
c. Birden Çok Kere Yapılma Unsuru  224
d. Yanılgıya Sevketme Unsuru  225
7. Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak  226
a. Genel Açıklama  226
b. Unsurları  226
aa. Ek Edim Unsuru  226
bb. Müşteriyi Yanıltma Unsuru  227
8. Saldırgan Satış  228
a. Genel Açıklama  228
b. Unsurları  229
aa. Nitelikli Saldırgan Satış Yöntemleri Kullanma Unsuru  229
bb. Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünün Sınırlanması veya Ortadan Kaldırması  231
c. Saldırgan Satış Örnekleri  231
d. Saldırgan Reklamlar  233
9. Gizleme  234
a. Genel Açıklama  234
b. Unsurları  234
aa. Gizleme Unsuru  234
bb. Müşterinin Yanılması  235
10. Tüketici Kredileri, Taksitli veya Benzeri Satışlarda Tüketiciyi Yanıltma veya Aldatma  236
a. Taksitli Satışlar ile Benzeri Hukuki İşlemlere İlişkin İlanlarda Eksik Bilgilendirme Yapma  237
aa. Genel Açıklama  237
bb. Unsurları  237
aaa. Taksitle Satış Sözleşmesi veya Buna Benzer Hukuki İşlemin Olması Şartı  238
bbb. Kamuya Yapılan Bir İlanının Olması Şartı  238
ccc. İlanın Açık ve Şeffaf Olması  239
b. Tüketici Kredilerine ilişkin Eksik Bilgilendirme Yapma  239
aa. Genel Açıklama  239
bb. Unsurları  239
aaa. Tüketici Kredisi Şartı  240
bbb. Kamuya Yapılan Bir İlanın Olması Şartı  240
ccc. İlanın Açık ve Şeffaf Olması  241
c. Taksitle Satım veya Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Eksik veya Yanlış Bilgi içeren Sözleşme Formülleri Kullanmak  241
aa. Taksitle Satım veya Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Olması  242
bb. Sözleşmelerin İşletmeye İlişkin Faaliyetler Çerçevesinde Sunulmalı veya Akdedilmesi  242
cc. Sözleşme Formülleri Kullanılması  242
dd. Sözleşme Formüllerinin Eksik veya Yanlış Bilgiler İçermesi  243
B. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme  243
1. Sözleşmelere Aykırı Davranmaya Yöneltme  245
a. Genel Açıklama  245
b. Unsurları  246
aa. Önceden Başkasıyla Sözleşme Yapılması  246
bb. Sözleşmeye Aykırı Davranmaya “Yöneltmenin” Söz Konusu Olması  247
cc. Sözleşmeye Aykırı Davranmaya Yöneltilen Kişilerin “Müşteri” Olması  247
dd. Yöneltme Neticesinde Müşterinin Sözleşmeye Aykırı Davranmasının Şart Olmaması  249
ee. Kendisi ile Sözleşme Yapılabilmesini Sağlamak Amacı  249
2. Çalışanların Ayartılması  249
a. Genel Olarak  249
b. Unsurları  250
aa. Yarar Sağlama veya Yarar Sağlamayı Önerme  250
bb. Sağlanan Yarar veya Yarar Önerisinin Yükümlülüklere Aykırı Davranmaya Yöneltmeye Elverişli Olması  251
cc. Kendisine veya Başkasına Çıkarma Sağlama Amacı  252
3. Üretim ve İş Sırlarını İfşaya veya Ele Geçirtmeye Yöneltme  252
a. Genel Olarak  252
b. Unsurları  253
aa. Üretim veya İş Sırrının Söz Konusu Olması  253
bb. İfşa Etme veya Ele Geçirmeye Yöneltme Unsuru  256
cc. Yarar Sağlamanın Gerçekleşmesinin Gerekli Olmaması  257
4. Sözleşmeyi Sona Erdirmeye Yöneltme  257
a. Genel Olarak  257
b. Unsurları  258
aa. Önceden Başkasıyla Taksitle Satış, Peşin Satış veya Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yapılması  258
bb. Sözleşmeden Caymaya veya Feshe Yöneltmenin Söz Konusu Olması  258
cc. Sözleşmeye Aykırı Davranmaya Yöneltilen Kişilerin “Alıcı” veya “Kredi Alan” Olması  259
dd. Kendisi ile Sözleşme Yapılabilmesini Sağlamak Amacı  259
ee. Yöneltme Neticesinde Alıcı veya Kredi Alanın Sözleşmeyi Sona Erdirmesinin Şart Olmaması  259
C. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  260
1. Emanet Edilmiş İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  260
a. Emanet Edilmiş İş Ürününün Olması  261
b. Yetkisiz Yararlanmanın Söz Konusu Olması  262
2. Yetkisiz Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış İş Ürünlerinden Yararlanma  262
a. Üçüncü Kişiler Ait İş Ürününün Başkası Tarafından Kişiye Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Olması  263
b. Kendisine Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış İş Ürününün Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Olduğunu Bilinmesinin Gerekmesi  263
c. İş Ürünlerinden Yararlanılması  263
3. Pazarlamaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yönetmeleriyle Devralıp Yararlanma  263
a. Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünü  264
b. Kullananın Çalışma Ürününe Uygun Bir Katkısının Olmaması  264
c. Çalışma Ürününün Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralınması  265
D. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı İfşa Etmek  269
1. Genel Olarak  269
2. Unsurları  269
a. Üretim ve İş Sırrının Bulunması  269
b. İfşa Edilme Unsuru  273
c. İfşanın Hukuka Aykırı Olması  273
d. Zarar Görme veya Yarar Sağlamanın Şart Olmaması  274
3. Özel Hal: Hukuka Aykırı Olarak Öğrenilen Üretim ve İş Sırlarının Değerlendirilmesi veya Başkalarına Bildirilmesi  274
a. Üretim ve iş sırrının söz konusu olması  274
b. Üretim veya İş Sırrının Hukuka Aykırı Bir Şekilde Ele Geçirilmesi veya Öğrenilmesi  275
c. Sırların Ticari Amaçla Değerlendirilmesi veya Başkalarına Bildirilmesi  275
d. Zarar Görme veya Yarar Sağlamanın Şart Olmaması  275
E. İş Şartlarına Uymama  275
1. İş Şartı Unsuru  276
2. Kanun, Sözleşme veya Meslek Dalı Kuralı Olarak Öngörülen veya Olağan Uygulamalarla Yerleşmiş Olma Unsuru  276
a. Kanun Hükmünden Kaynaklanan İş Şartları  276
b. Sözleşmeden Kaynaklanan İş Şartları  282
c. Meslek Kuralı Olarak Öngörülen İş Şartları  283
d. Sektörde Olağan Uygulamalar Sonucu Yerleşmiş İş Şartları  285
3. İş Şartlarına Aykırı Davranılması  285
4. İş Şartlarına Aykırı Davranılmasının Yasal veya Meşru bir Sebebe Dayanmaması  286
5. Gerçekleşmesi İçin Zararın Meydana Gelmesinin Gerekmemesi  288
6. Hükmün Kapsamına sadece Rakipler mi Girer?  288
F. Dürüstlük Kurallarına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanma  290
1. Türk Hukukunda Genel İşlem Şartlarına İlişkin Düzenlemeler  290
2. TTK 55/–1–f’de Öngörülen Genel İşlem Şartı Kullanılması  295
a. Hükmün Amacı ve Kapsamı  295
b. Unsurları  296
aa. Sözleşme Unsuru  296
bb. Sözleşmede Genel İşlem Şartının Bulunması  297
cc. Genel İşlem Şartının İçeriğinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olması  299
aaa. Yasal Düzenlemeden Önemli Ölçüde Ayrılan Genel İşlem Şartları Kullanma  299
i. Doğrudan veya Yorum Yoluyla Uygulanacak Yasal Düzenlemeden Ayrılan Genel İşlem Koşulu  300
ii. Yasal Düzenlemeden Ayrılmanın “Önemli Derece”de Olması  300
bbb. Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanmak  300
dd. Genel İşlem Koşulunun Yanıltıcı Olmasının Gerekmemesi  301
ee. Diğer Taraf Aleyhine Olma Unsuru  302
G. ETTK’da Yer Alan 6102 sayılı TTK’da Yer Almayan Haksız Rekabet Halleri  303
1. Gerçeğe Aykırı Bilgi Vermek  303
2. Gerçeğe Aykırı İyi Hal Şahadetnameleri Vermek  303
H. Diğer Bazı Haksız Rekabet Halleri  304
1. Boykot  304
2. Orijinal Malların Kitle Halinde Karşılıksız Olarak Dağıtılması  306
3. İşletme Personelinin Ayartılması  307
4. Çalışma İlişkisi Devam Ederken veya Bittikten Sonra Eski İşverene Karşı Yapılan Haksız Rekabet  310
5. Tek Satıcılık Çerçevesinde Paralel İthalat Yoluyla Haksız Rekabet  311
6. İlaç Verilerinin Haksız Kullanımı  321
7. Adwords Reklamlar ile Haksız Rekabet  322
Beşinci Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA DÜZENLENEN
HAKSIZ REKABET HALLERİ
I. ESERİN AD VE ALAMETLERİNİN HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİNE GÖRE KORUNMASI  327
A. Genel Açıklama  327
B. Korumanın Süresi  336
C. Müeyyide  336
II. İŞARET, RESİM, SES, ESER MAHİYETİNDE OLMAYAN FOTOĞRAFLAR, RESİMLER VE SİNEMA MAHSULLERİNİN HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE KORUNMASI  337
A. Genel Açıklama  337
B. Korumanın Süresi  343
C. Müeyyide  343
Altıncı Bölüm
HAKSIZ REKABETİN HUKUKİ HİMAYESİ
I. DAVA HAKKI VE HUSUMET  345
A. Davacılar  346
1. Zarar Gören veya Zarar Görme Tehlikesine Maruz Kalan Kimse  347
2. Müşteriler  349
3. Mesleki ve Ekonomik Birlikler, Tüketici Örgütleri, Kamusal Nitelikli Kurumlar  350
4. Kamusal Nitelikteki Kurumlar  356
B. Davalılar  358
1. Haksız Rekabeti Gerçekleştiren(Fail)  358
2. Çalıştıran  359
3. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları  359
a. Genel Açıklama  359
b. İnternet Yoluyla Yapılan Yayınlarda Basının Sorumluluğu  360
5. İnternet Hizmet Sağlayıcıları  365
II. AÇILABİLECEK DAVALAR  366
A. Hukuk Davaları  366
1. Tespit Davası  367
a. Genel Açıklama  367
b. Davanın şartları  368
aa. Hukuki Yararın Varlığının Gerekmemesi  368
bb. Haksız Rekabete Sebep Olanın Kusurlu Olmasının Gerekmemesi  369
cc. Davanın Haksız Rekabet Gerçekleşemeden, Gerçekleştiğinde veya Sona Ermesinden Sonra da Açılabilmesi  370
dd. Zamanaşımının Söz konusu Olmaması  371
2. Haksız Rekabetin Men’i Davası  371
a. Genel Açıklama  371
b. Davanın Hukuki Niteliği  372
c. Davanın Şartları ve İçeriği  372
d. Dava Sonunda Mahkemece Verilecek Karar  374
3. Rekabetin Ref’i Davası  379
a. Genel Açıklama  379
b. Davanın Hukuki Niteliği  380
c. Davanın İçeriği  380
4. Tazminat Davası  390
a. Tazminat Talebinin Koşulları  390
aa. Hukuka Aykırı Fiil  391
bb. Kusur  393
cc. Zarar veya Zarar Tehlikesi  398
aaa. Maddi Zararın Tazmini Talebi  402
aaa.1. Fiili Zarar  404
aaa.2. Yoksun Kalınan Kar  406
aaa.3. Kazanç Devri (Menfaat Karşılığını İade) Talebi  410
i. Genel Açıklama  410
ii. Kazanç Devrinin Kapsamı  416
aaa.4. Maddi Tazminatın Hesabında Dikkate Alınacak Esaslar  424
i. Genel Olarak  424
ii. Tazminatın Kapsamını Etkileyen Esaslar  425
ia. Uğranılan Zararın Tespiti  425
ib. Zarardan Faydaların İndirilmesi (Denkleştirme)  427
ic. Kusurun Ağırlık Derecesi  427
id. Zarara Uğrayanın Rızası  428
ie. Zarar Görenin Birlikte Kusuru  428
if. Failin Ekonomik Durumu  428
ig. Hal ve Şartlar  428
bbb. Manevi Zararın Tazmini Talebi (Manevi Tazminat Davası)  428
dd. İlliyet Bağı  433
b. Tazminat Davasında Geçici Ödemeler  434
5. Hükmün İlanı  435
6. Delil Tespiti  438
7. İhtiyati Tedbirler  438
a. Genel Açıklama  438
b. Talepte Bulunmaya Yetkili Olanlar  439
c. İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunma Zamanı  440
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  440
e. İhtiyati Tedbir Nedeni  440
f. İhtiyati Tedbirde İspatın Derecesi  441
g. Mahkemece Verilecek İhtiyati Tedbir Çeşitleri  442
aa. Eski Hale Getirmeye Yönelik Tedbirler  443
bb. Haksız Rekabetin Men’ine Yönelik İhtiyati Tedbirler  443
cc. Gümrüklerde Geçici El Koyma  444
dd. Lüzumlu Diğer Tedbirler  446
h. Teminat Gösterilmesi  446
i. Kararın İcrası  447
j. Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat  448
III. YARGILAMA USULÜ  450
IV. HAKSIZ REKABET DAVALARINDA İSPAT  450
V. YETKİLİ MAHKEME  454
VI. GÖREVLİ MAHKEME  457
VII. KARARIN KAPSAMI (KARARIN BİR BAŞKA KİŞİ HAKKINDA İCRA OLUNMASI)  473
VIII. ZAMANAŞIMI  474
A. Genel Olarak  474
B. Sessiz Kalma Nedeniyle Dava Açma Hakkının Kaybı  478
1. Genel Açıklama  478
2. Sessiz Kalma Nedeniyle Dava Açma Hakkının Kaybı için Gerekli Şartlar  480
a. Haksız Rekabete Maruz Kalan Hak Sahibinin İhlali Öğrenmiş Olması  480
b. Dava Hakkı Sahibinin İhlali Öğrenmesinden İtibaren Belli Bir Sürenin Geçmesi  484
c. Sürenin Geçmesine Rağmen Dava Hakkı Sahibinin Kendi İsteğiyle Hareketsiz Kalması  489
d. Dava Hakkı Sahibinin Hareketsiz Kalmasının Hakkın Kötüye Kullanılmasına Yol Açması  490
e. İhlalde Bulunan Kişinin Korunmaya Değer Bir Konumda Bulunması  490
f. Haksız Rekabet Fiilini İşleyen Kişinin İyiniyetli Olması  491
g. Kamu Yararının Söz Konusu Olmadığı Bir İhlalin Söz Konusu Olması  492
3. Hak Kaybının Sonuçları  492
IX. HAKSIZ REKABET DAVALARINDA FAİZ  493
Yedinci Bölüm
HAKSIZ REKABETİN CEZAİ HİMAYESİ
I. GENEL AÇIKLAMA  495
II. SUÇ TİPLERİ  495
III. HAKSIZ REKABET SUÇLARINDA FAİL  508
A. Genel Olarak  508
B. Tüzel Kişi Adına Hareket Etmiş ve Etmesi Gerekmiş Kişilerin Failliği  508
C. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu  508
D. Basın  509
IV. HAKSIZ REKABET SUÇLARINDA ŞİKAYET HAKKINI HAİZ KİŞİLER  511
V. HAKSIZ REKABET SUÇLARINDA MANEVİ UNSUR  512
VI. HUKUKA GENEL UYGUNLUK SEBEPLERİ  513
A. Kanun Hükmü ve Amirin Hükmü  513
B. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali  513
C. Hakkın Kullanılması  515
D. Hak Sahibinin Rızası  515
VII. SUÇLARIN TAKİBİ  516
A. Genel Olarak  516
B. Şikayet Süresi  516
C. Uzlaşma  517
VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  518
A. Teşebbüs  518
B. İştirak  519
C. İçtima  520
IX. HAKSIZ REKABET SUÇLARINDA CEZALAR  521
Sekizinci Bölüm
İŞÇİLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN REKABET YASAĞI
I. GENEL AÇIKLAMA  523
II. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN KONUSU  529
III. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI  530
A. Bir İş Sözleşmesinin Bulunması  532
B. İşçinin Fiili Ehliyetine Sahip Olması  532
C. İşverenin Menfaatinin Bulunması  532
1. İşçinin Müşterileri Tanıması veya İş Sırlarını Öğrenmesi  534
2. İşverenin Önemli Bir Zarar Görmesi İhtimali  536
3. İlliyet Bağı  537
D. Rekabet Yasağının Zaman, Yer ve Konu Bakımından Sınırlandırılması  537
1. Rekabet Yasağının Zaman Bakımından Sınırlandırılması  537
2. Rekabet Yasağının Yer Bakımından Sınırlandırılması  538
3. Rekabet Yasağının Konu Bakımından Sınırlandırılması  539
E. Rekabet Yasağına Hakimin Müdahalesi  539
F. Yazılı Şekil  542
IV. REKABET YASAĞINA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI  542
V. GÖREVLİ MAHKEME  544
VI. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  544
Kaynakça  547
Kavramlar Dizini  557
Yazarın Yayımlanmış Eserleri  559
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020