Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kontrol Sistemlerinin Analiz ve Tasarımı
Analiz – Tasarım – Simülasyon ve Uygulama
Haziran 2018 / 2. Baskı / 312 Syf.
Fiyatı: 39.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Geliştirilmiş ikinci baskısı ile bu kitap, mühendislik fakültelerinin çeşitli bölümlerinde okutulan "Otomatik Kontrol" lisans ve lisans üstü dersleri için bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Ayrıca bu alandaki lisansüstü öğrencileri ile endüstride çalışan otomasyon ve kontrol mühendisleri için de önemli bir alt yapı kaynağı niteliğindedir.

İleri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi aşamasında, bilgisayar yazılımları yardımı ile sistemlerin modellenmesi ve simülasyonlarının yapılması oldukça önemlidir. Bu amaçla, temel otomatik kontrol bilgilerinin üzerine inşa edilen bu kitabın ilk bölümünde, farklı fiziksel yapıdaki çeşitli dinamik sistemin modellenmesi ve MATLAB/Simulink ortamında simülasyonu anlatılmıştır. İkinci bölümde, çeşitli PID kontrolör yapıları tanıtılarak incelenen bu sistemler için nasıl bir kontrolör tasarlamak gerektiği ve pratik ile de ilişkilendirilerek seçilen kontrolörün tasarım süreci açıklanmıştır. Tasarlanan kontrolör ile birlikte kont-rol sisteminin performansı MATLAB/Simulink ortamında incelenmiş ve tasarımın sonuçları değerlendirilmiştir. Frekans bölgesinde kontrol kriterleri ve kontrol sistemi tasarımı, durum geri beslemeli kontrol ve Lyapunov kararlılık analizi gibi kontrol alanındaki önemli bölümlere de yer verilmiştir.

Her konu anlatımından sonra yeterli sayıda örnek çözülerek, grafik ve simülasyon sonuçları ile desteklenerek konuların daha kolay anlaşılabilir olması sağlanmıştır.

Konu Başlıkları
Dinamik Sistemlerin Matematiksel Modellenmesi
Köklerin Yer Eğrisi ile Kontrol Sistemi Tasarımı
İki Serbestlik Dereceli PID Kontrolörler
Kontrol Sistemi Tasarımında Pratik Yaklaşımlar
MATLAB
Simulink: Sanal Kontrol Laboratuvarı
Otomatik Kontrol Sistemi Örnekleri
Frekans Cevabı Analizi
Frekans Bölgesi Karakteristikleri
Frekans Bölgesi Kontrol Kriterleri ve Tasarım
Durum Uzay Analizi
Durum Geri Beslemeli Kontrol
Lyapunov Karalılık Analizi
Barkod: 9789750248993
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 312
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Bölüm 1
Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Simülasyonu
1.1 Dinamik Sistemlerin Modellenmesi  11
1.2 Doğru Akım Elektrik Motorlarının Modellenmesi  12
1.2.1 Doğru Akım Motorunun Transfer Fonksiyonu  14
1.2.2 Doğru Akım Motorunun Durum Denklemi  15
1.2.3 Doğru Akım Motorunun MATLAB ile Simülasyonu  16
1.3 Dönel Mekanik Sistemlerin Modellenmesi  20
1.3.1 Dönel Mekanik Sisteminin Transfer Fonksiyonu ve Durum Denklemi  23
1.3.2 Dönel Mekanik Sistemin MATLAB ile Simülasyonu  25
1.4 Doğrusal Mekanik Sistemlerin Modellenmesi  28
1.4.1 Doğrusal Mekanik Sisteminin Transfer Fonksiyonu ve Durum Denklemi  29
1.4.2 Doğrusal Mekanik Sistemin MATLAB ile Simülasyonu  31
1.5 Sıvı Seviye ve Akış Sistemlerinin Modellenmesi  32
1.5.1 Sıvı Seviye ve Akış Sistemlerinin Transfer Fonksiyonu ve Durum Denklemi  34
1.5.1 Sıvı Seviye ve Akış Sisteminin MATLAB ile Simülasyonu  36
Bölüm 2
Köklerin Yer Eğrisi ile Kontrol Sistemi Tasarımı
2.1 Geri Beslemeli Kontrol Sistemleri  39
2.2 PID Kontrolörler  42
2.2.1 Seri ve Geri Beslemeli Kompanzasyon Yapıları  44
2.2.2 PID Kontrolör Tasarımı  45
2.3 Integral Kontrolörlerde Yığma (Windup) Etkisi  51
2.3.1 Integral Kontrolörlerde Yığmayı Durdurma (Antiwindup) Yöntemleri  53
2.4 İki Serbestlik Dereceli PID Kontrolörler (PID2)  58
2.4.1 İleri ve Geri Beslemeli PID2 Kontrolörler  60
2.4.2 Seri ve İleri Beslemeli PID2 Kontrolörler  61
2.4.3 Seri ve Geri Beslemeli PID2 Kontrolöler  61
2.4.4. Seri ve Ön Filtreli PID2 Kontrolörler  62
2.5 Farklı Kontrol Modları Arasında Yumuşak Geçiş  64
2.6 Doğru Akım Motorunun Hız ve Konum Kontrolü  67
2.6.1 KYE ile Doğru Akım Motorunun Hız Kontrolörünün Tasarımı  69
2.6.2 KYE ile Doğru Akım Motorunun Konum Kontrolörünün Tasarımı  77
2.6.3 Doğru Akım Motorlarında Akım ve Hız Kontrolü  81
2.7 Dönel Mekanik Sistemin Konum Kontrolü  86
2.8 Doğrusal Mekanik Sistemin Yol (Konum) Kontrolü  89
2.9 Sıvı Seviye ve Akış Sisteminin Seviye (Yükseklik) Kontrolü  94
Bölüm 3
Frekans Cevabı Analizi
3.1 Frekans Cevabı Analizi  99
3.1.1 Frekans Bölgesi Transfer Fonksiyonu  100
3.1.2 Sistemlerin Sinüsoidal–Kalıcı Durum Cevabı  103
3.2 Bode (Logaritmik Frekans Cevabı) Eğrileri  106
3.2.1 Desibel, Oktav ve Dekat Kavramları  106
3.2.2 Bode Eğrilerinin Çizimi  108
3.2.3 Gecikmeli Sistemlerin Bode Cevabı  115
3.2.4 Minimum Fazlı Olmayan Sistemlerin Bode Cevabı  117
3.2.5 Transfer Fonksiyonunun Deneysel Olarak Belirlenmesi  120
3.3 Kutupsal Frekans Cevabı (Nyquist) Eğrileri  123
3.4 Faz Açısına Göre Logaritmik Genlik Eğrileri  133
Bölüm 4
Kontrol Sistemlerinin Frekans Bölgesi Karakteristikleri
4.1 Frekans Bölgesinde Kalıcı Durum Hataları  143
4.1.1 Tip 0 Sistemler ve Konum Hata Katsayısı  144
4.1.2 Tip 1 Sistemler ve Hız Hata Katsayısı  146
4.1.3 Tip 2 Sistemler ve İvme Hata Katsayısı  147
4.2 Frekans Bölgesinde Kararlılık  149
4.2.1 Faz Payı ve Kazanç Payı  149
4.2.2 Koşullu Kararlı Kontrol Sistemleri  155
4.3 Frekans Bölgesi Kontrol Kriterleri  157
4.3.1 Sönüm Faktörü ve Faz Payı İlişkisi  158
4.3.2 Rezonans Frekansı ve Rezonans Aşması  161
4.3.3 Köşe Frekansı ve Bant Genişliği  163
4.4 Nyquist Kararlılık Analizi  165
4.4.1 s–Düzlemi, G(s)H(s) ve 1+G(s)H(s) Düzlemi  165
4.4.2 1+G(s)H(s) Transfer Fonksiyonunun Sıfırları ve Kutupları  167
4.4.3 Nyquist Kararlılık Kriteri  170
Bölüm 5
Frekans Bölgesinde Kontrol Sistemi Tasarımı
5.1 Frekans Bölgesinde Tasarım Esasları  181
5.1.1 Frekans Bölgesinde Tasarım Esasları: Geçici Rejim  183
5.1.2 Frekans Bölgesinde Tasarım Esasları: Kalıcı Durum  186
5.2 Kompansatörlerin Frekans Karakteristikleri  187
5.2.1 PD Kontrolörün Frekans Karakteristikleri  187
5.2.2 Faz İleri Kompansatörün (FİK) Frekans Karakteristikleri  194
5.2.3 PI Kontrolörün Frekans Karakteristikleri  199
5.2.4 Faz Geri Kompansatörün Frekans Karakteristikleri  202
5.2.5 PI ve FGK Tasarımı: Kalıcı Durum  204
5.2.6 PID Kontrolörün Frekans Karakteristikleri  208
5.2.7 Faz İleri–Geri Kompansatörün Frekans Karakteristikleri  212
Bölüm 6
Kontrol Sistemlerinin Durum Uzay Analizi
6.1 Durum Denklemleri  219
6.1.1 Öz Değerler ve Öz Vektörler  220
6.1.2 Benzerlik Dönüşümü  222
6.1.3 Matrisini Köşegen Matrise Dönüştürme  227
6.2 Durum Denklemlerinin Çözümü  231
6.2.1 Durum Denklemlerinin Laplace Dönüşümü ile Çözümü  231
6.2.2 Durum Denklemlerinin Zaman Bölgesi Çözümü  234
6.3 Kontrol Edilebilirlik  237
6.3.1 Durum Kontrol Edilebilirliği  237
6.3.2 Çıkış Kontrol Edilebilirliği  241
6.4 Gözlenebilirlik  242
Bölüm 7
Kutup Atama Yöntemi ile Kontrol Sistemi Tasarımı
7.1 Durum Uzayında Kontrol Sistemi Tasarımı  251
7.2 Referans Model Yaklaşımı  252
7.3 Durum Geri Beslemeli Kutup Atama Yöntemi  254
7.3.1 Durum Denklemleri  260
7.3.2 Regülatör Problemi  261
7.3.3 Tip 1 Sistemlerin Kutup Atama Yöntemi ile Kontrolü  264
7.3.4 Tip 0 Sistemlerin Kutup Atama Yöntemi ile Kontrolü  266
7.4 Durum Gözleyiciler (Hesaplayıcılar)  268
7.4.1 Tam Dereceli Durum Gözleyiciler  269
Bölüm 8
Lyapunov Kararlılık Analizi
8.1 Kontrol Sistemlerinde Kararlılık  275
8.1.1 Durum Uzayı ve Durum Yörüngeleri  276
8.1.2 İkinci Dereceden Sistemlerin Faz Yörüngeleri  276
8.2 Doğrusal Olmayan Sistemler  286
8.2.1 Doğrusal Olmayan Sistemlerin Doğrusallaştırılması  286
8.2.2 Doğrusal Olmayan Sistemlerin Faz yörüngeleri  291
8.3 Lyapunov Kararlılık Analizi  293
8.3.1 Quadratik Fonksiyonlar  295
8.3.2 Quadratik Fonksiyonlarda Tanımlılık–Tanımsızlık  296
8.3.3 Lyapunov’un İkinci Yöntemi  300
Kaynaklar  309
Kavramlar Dizini  311
 


Muammer Gökbulut
Ocak 2019
44.50 TL
Sepete Ekle
Mehmet Önder Efe
Eylül 2017
44.50 TL
Sepete Ekle
Ali Okatan ...
Şubat 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Güngör Durdu
Aralık 2019
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Bölüm 1
Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Simülasyonu
1.1 Dinamik Sistemlerin Modellenmesi  11
1.2 Doğru Akım Elektrik Motorlarının Modellenmesi  12
1.2.1 Doğru Akım Motorunun Transfer Fonksiyonu  14
1.2.2 Doğru Akım Motorunun Durum Denklemi  15
1.2.3 Doğru Akım Motorunun MATLAB ile Simülasyonu  16
1.3 Dönel Mekanik Sistemlerin Modellenmesi  20
1.3.1 Dönel Mekanik Sisteminin Transfer Fonksiyonu ve Durum Denklemi  23
1.3.2 Dönel Mekanik Sistemin MATLAB ile Simülasyonu  25
1.4 Doğrusal Mekanik Sistemlerin Modellenmesi  28
1.4.1 Doğrusal Mekanik Sisteminin Transfer Fonksiyonu ve Durum Denklemi  29
1.4.2 Doğrusal Mekanik Sistemin MATLAB ile Simülasyonu  31
1.5 Sıvı Seviye ve Akış Sistemlerinin Modellenmesi  32
1.5.1 Sıvı Seviye ve Akış Sistemlerinin Transfer Fonksiyonu ve Durum Denklemi  34
1.5.1 Sıvı Seviye ve Akış Sisteminin MATLAB ile Simülasyonu  36
Bölüm 2
Köklerin Yer Eğrisi ile Kontrol Sistemi Tasarımı
2.1 Geri Beslemeli Kontrol Sistemleri  39
2.2 PID Kontrolörler  42
2.2.1 Seri ve Geri Beslemeli Kompanzasyon Yapıları  44
2.2.2 PID Kontrolör Tasarımı  45
2.3 Integral Kontrolörlerde Yığma (Windup) Etkisi  51
2.3.1 Integral Kontrolörlerde Yığmayı Durdurma (Antiwindup) Yöntemleri  53
2.4 İki Serbestlik Dereceli PID Kontrolörler (PID2)  58
2.4.1 İleri ve Geri Beslemeli PID2 Kontrolörler  60
2.4.2 Seri ve İleri Beslemeli PID2 Kontrolörler  61
2.4.3 Seri ve Geri Beslemeli PID2 Kontrolöler  61
2.4.4. Seri ve Ön Filtreli PID2 Kontrolörler  62
2.5 Farklı Kontrol Modları Arasında Yumuşak Geçiş  64
2.6 Doğru Akım Motorunun Hız ve Konum Kontrolü  67
2.6.1 KYE ile Doğru Akım Motorunun Hız Kontrolörünün Tasarımı  69
2.6.2 KYE ile Doğru Akım Motorunun Konum Kontrolörünün Tasarımı  77
2.6.3 Doğru Akım Motorlarında Akım ve Hız Kontrolü  81
2.7 Dönel Mekanik Sistemin Konum Kontrolü  86
2.8 Doğrusal Mekanik Sistemin Yol (Konum) Kontrolü  89
2.9 Sıvı Seviye ve Akış Sisteminin Seviye (Yükseklik) Kontrolü  94
Bölüm 3
Frekans Cevabı Analizi
3.1 Frekans Cevabı Analizi  99
3.1.1 Frekans Bölgesi Transfer Fonksiyonu  100
3.1.2 Sistemlerin Sinüsoidal–Kalıcı Durum Cevabı  103
3.2 Bode (Logaritmik Frekans Cevabı) Eğrileri  106
3.2.1 Desibel, Oktav ve Dekat Kavramları  106
3.2.2 Bode Eğrilerinin Çizimi  108
3.2.3 Gecikmeli Sistemlerin Bode Cevabı  115
3.2.4 Minimum Fazlı Olmayan Sistemlerin Bode Cevabı  117
3.2.5 Transfer Fonksiyonunun Deneysel Olarak Belirlenmesi  120
3.3 Kutupsal Frekans Cevabı (Nyquist) Eğrileri  123
3.4 Faz Açısına Göre Logaritmik Genlik Eğrileri  133
Bölüm 4
Kontrol Sistemlerinin Frekans Bölgesi Karakteristikleri
4.1 Frekans Bölgesinde Kalıcı Durum Hataları  143
4.1.1 Tip 0 Sistemler ve Konum Hata Katsayısı  144
4.1.2 Tip 1 Sistemler ve Hız Hata Katsayısı  146
4.1.3 Tip 2 Sistemler ve İvme Hata Katsayısı  147
4.2 Frekans Bölgesinde Kararlılık  149
4.2.1 Faz Payı ve Kazanç Payı  149
4.2.2 Koşullu Kararlı Kontrol Sistemleri  155
4.3 Frekans Bölgesi Kontrol Kriterleri  157
4.3.1 Sönüm Faktörü ve Faz Payı İlişkisi  158
4.3.2 Rezonans Frekansı ve Rezonans Aşması  161
4.3.3 Köşe Frekansı ve Bant Genişliği  163
4.4 Nyquist Kararlılık Analizi  165
4.4.1 s–Düzlemi, G(s)H(s) ve 1+G(s)H(s) Düzlemi  165
4.4.2 1+G(s)H(s) Transfer Fonksiyonunun Sıfırları ve Kutupları  167
4.4.3 Nyquist Kararlılık Kriteri  170
Bölüm 5
Frekans Bölgesinde Kontrol Sistemi Tasarımı
5.1 Frekans Bölgesinde Tasarım Esasları  181
5.1.1 Frekans Bölgesinde Tasarım Esasları: Geçici Rejim  183
5.1.2 Frekans Bölgesinde Tasarım Esasları: Kalıcı Durum  186
5.2 Kompansatörlerin Frekans Karakteristikleri  187
5.2.1 PD Kontrolörün Frekans Karakteristikleri  187
5.2.2 Faz İleri Kompansatörün (FİK) Frekans Karakteristikleri  194
5.2.3 PI Kontrolörün Frekans Karakteristikleri  199
5.2.4 Faz Geri Kompansatörün Frekans Karakteristikleri  202
5.2.5 PI ve FGK Tasarımı: Kalıcı Durum  204
5.2.6 PID Kontrolörün Frekans Karakteristikleri  208
5.2.7 Faz İleri–Geri Kompansatörün Frekans Karakteristikleri  212
Bölüm 6
Kontrol Sistemlerinin Durum Uzay Analizi
6.1 Durum Denklemleri  219
6.1.1 Öz Değerler ve Öz Vektörler  220
6.1.2 Benzerlik Dönüşümü  222
6.1.3 Matrisini Köşegen Matrise Dönüştürme  227
6.2 Durum Denklemlerinin Çözümü  231
6.2.1 Durum Denklemlerinin Laplace Dönüşümü ile Çözümü  231
6.2.2 Durum Denklemlerinin Zaman Bölgesi Çözümü  234
6.3 Kontrol Edilebilirlik  237
6.3.1 Durum Kontrol Edilebilirliği  237
6.3.2 Çıkış Kontrol Edilebilirliği  241
6.4 Gözlenebilirlik  242
Bölüm 7
Kutup Atama Yöntemi ile Kontrol Sistemi Tasarımı
7.1 Durum Uzayında Kontrol Sistemi Tasarımı  251
7.2 Referans Model Yaklaşımı  252
7.3 Durum Geri Beslemeli Kutup Atama Yöntemi  254
7.3.1 Durum Denklemleri  260
7.3.2 Regülatör Problemi  261
7.3.3 Tip 1 Sistemlerin Kutup Atama Yöntemi ile Kontrolü  264
7.3.4 Tip 0 Sistemlerin Kutup Atama Yöntemi ile Kontrolü  266
7.4 Durum Gözleyiciler (Hesaplayıcılar)  268
7.4.1 Tam Dereceli Durum Gözleyiciler  269
Bölüm 8
Lyapunov Kararlılık Analizi
8.1 Kontrol Sistemlerinde Kararlılık  275
8.1.1 Durum Uzayı ve Durum Yörüngeleri  276
8.1.2 İkinci Dereceden Sistemlerin Faz Yörüngeleri  276
8.2 Doğrusal Olmayan Sistemler  286
8.2.1 Doğrusal Olmayan Sistemlerin Doğrusallaştırılması  286
8.2.2 Doğrusal Olmayan Sistemlerin Faz yörüngeleri  291
8.3 Lyapunov Kararlılık Analizi  293
8.3.1 Quadratik Fonksiyonlar  295
8.3.2 Quadratik Fonksiyonlarda Tanımlılık–Tanımsızlık  296
8.3.3 Lyapunov’un İkinci Yöntemi  300
Kaynaklar  309
Kavramlar Dizini  311
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.