Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Adli Bilimciler Derneği
III. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi (Bursa 23 – 25 Nisan 2016)
Ekim 2016 / 1. Baskı / 469 Syf.
Fiyatı: 91.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Adli Bilimciler Derneği tarafından 23-25 Nisan 2016 tarihlerinde III. Sağlık Hukuku Kongre'si Bursa'da düzenlenmiştir. Kongre, yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım ile gerçekleşmiştir. Kongrede yurtdışında olduğu gibi, ülkemizde de önemi hızla artan bir konu olan sağlık hukukuna ilişkin bilgi paylaşımı ve tartışma ortamı sağlanmıştır.

Sağlık ve hukuk alanında çalışan profesyoneller ve akademisyenlerin katkıları ile konuya ilişkin sorunlar değerlendirilmiş, bilgi paylaşımının yanı sıra çözüm önerileri de getirilmiştir. Kongrede, tıbbi uygulama hataları, aydınlatılmış onam, klinik çalışmaların hukuki boyutu, organ transplantasyonu, geleneksel ve tamamlayıcı tıpta malpraktis, uluslararası sağlık hukuku, maluliyet raporları, olgun çocuk ilkesi, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarının sorumlulukları gibi pek çok konu hakkında bildiriler sunulmuştur.

III. Sağlık Hukuku Kongre'sinde, sağlık ve hukuk gibi insan hayatının temelinde yer alan iki konunun aynı platformda birleştirilmesinin önemi vurgulanmış ve önümüzdeki yıllarda da devamı planlanmıştır.

Konu Başlıkları
Sağlık Hukukunun Günümüz Hukuk Sistemindeki Yeri ve Önemi, Av. Aydın Özcan
Maluliyet Raporlarında Yaşanan Sorunlar, Prof. Dr. Gürol Cantürk
Tıp Etiği Açısından Hasta Mahremiyeti, Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu
Kas İskelet Sistemi Tümörlerinde Evreleme ve Cerrahi Prensipler, Op. Dr. Hüseyin Bekir
Confilict As A Fact And Battel Time Medıcal Assistance Is A Must, Dr. Ali Rıza Dilhoş
Ceza Muhakemesi Kanununda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması, Prof. Dr. Med. Llm. Jur. Hasan Tahsin Keçeligil
Erkeğe Yönelik Şiddetin Hukuki Boyutları, Kevser Sarıca, Doç. Dr. Nergis Cantürk
Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlar, Dt. Evin Toker
Psikiyatri Genetiği'nin Ceza Hukuku Uygulamalarına Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ak
Tıp Hukuku ve Sanat, Doç. Dr. Ramazan Karanfil
Tıbbi Yaşam Desteği Olarak Mekanik Ventilatörden Ayırma, Prof. Dr. Abdülgaffar Vural
Yapay Döllenmenin Soybağına Etkisi, Av. Gizem Atik
Sağlık Hizmetlerinde Paradigma Değişimi ve İletişim Çatışmaları, Dt. Bülent Özdoğan
Cerrahi Branşlarda Aydınlatılmış Onamın Genişletilmesi, Prof.Dr.T.Ahmet Serel
Plastik Cerrahide Malpraktis ve Uluslararası Hukuktaki Yeri, Av. Gözde Efe
Sağlık Hukuku'nda Arabuluculuk, Av. & Arb. Okan Dursun
Acil Müdahalelerde Hekim Hakları, Dr. Sevim Coşkun
Etik ve Hukuki Boyutlarıyla İnsan Klonlama, Av. Tansu Sayar Yrd. Doç. Dr. Sevinç Arslan Hızal
Türkiye'de Psikoloji Uygulamaları, Uzm.Psk. Sevgi Güney
İlaç Klinik Araştırmaları, Av. Bilge Aydın Temiz
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Tıbbi Malpraktis, Dr. Bilge Geçioğlu Dr. Ersel Geçioğlu
TCK Madde 32'nin Adli Tıbbi Değerlendirilmesi, Uz.Dr. Serbülent Kılıç
Alman Sağlık Hukukuna İlişkin Önemli Yargı Kararları, Prof. Dr. Dr. H.C. Yener Ünver
Kan Transfüzyonlarının Yaşamsal Tehlike Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Mehmet Sunay Yavuz, Dr. Muhammed Ziya Kır, Ydr.Dr. Tarık Uluçay, Dr. Gonca Tatar
Sağlık Personellerinin Tıbbi Uygulama Hataları Tutanakları ve Karşılaştıkları Zorluklar, Öğr.Gör.Dr. Sevde Aksu
Alman Hukuku Çerçevesinde Organ Transplantasyonu, Av. Begüm Kocamaz, Av. Müge Mülazımoğlu
Estetik Amaçlı Plastik Cerrahi Uygulamalarında Endikasyon Sorunu, Uzm. Dr. Aslıhan Teyin, Doç. Dr. Serkan Çınarlı, Uzm. Dr. Selçuk Sinan Çelik
Hastane Yönetiminin Malpraktisteki Sorumluluğu, Öğr. Gör. Ali Ünsal
Adulteranlar, Yrd. Dr. Tarık Uluçay, Muhammed Ziya Kır, Mehmet Sunay Yavuz
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Sözel Şiddet, Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman, Hilal Kutlu
Estetik Cerrahide Hukuki Sorumluklar ve Eser Sözleşmesi, Prof.Dr.Atilla Arıncı
Doğum Takibinde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Av. Çağatay Deniz Saygılı
Acil Servise Madde Kullanım Şüphesiyle Getirilen Olgularda Yaşanan Zorluklar, Dr. Muhammed Ziya Kır, Yalçın Gölcük, Tarık Uluçay, İlknur Kahraman, Murat Özsaraç, Dr. Mehmet Sunay Yavuz
Diş Hekimlerinin Tazminat Yükümlülüğü, Dt. Müge Ağır
Türk Hukuk Sisteminde Eksikliği Hissedilen "Olgun Çocuk İlkesi", Hukukcu Hekim Yakup Gökhan Doğramacı, Prof. Dr. Zehra Zerrin Erkol
Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi: Hekimler Açısından Türk Ceza Kanununun 83. Maddesine Bir Bakış, Prof. Dr. Med. Llm. Jur. Hasan Tahsin Keçeligil
Ebelerin Yasal Sorumlulukları, Ebe İnci Yağmur Tezbasan
Sağlık Çalışanlarının Adli Olgu Karşısındaki Yasal Sorumlulukları, Ebe İnci Yağmur Tezbasan
Tıbbi Hatalar ve Tıbbi Hata Bildirim Sistemleri, Hemşire Nasibe Kıvrak, Hemşire Tuğba Denge, Yük. Müh.Melike Özlem Bilgili
AİHM Kararı Işığında Cinsiyet Değişikliği Ameliyatı, Hukukçu Hekim Yakup Gökhan Doğramacı, Prof. Dr. Zehra Zerrin Erkol, Av. Deniz Bektaş
Kazai Rüşt(Ergin Kılınma) , Dr. Hilal Tokgöz, Dr. Fatih Sezer, Prof. Dr. Gürol Cantürk, Prof. Dr. İ. Hamit Hancı
Maluliyet Tayini ve Aktüerya Kursu
Aktüerya Kriterler ve Örnekleri, Dr. N. Nezih Anolay
Barkod: 9789750239786
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 469
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
I. OTURUM  
SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNÜMÜZ HUKUK SİSTEMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ  25
Av. Aydın ÖZCAN  25
MALULİYET RAPORLARINDA YAŞANAN SORUNLAR  29
Prof. Dr. Gürol CANTÜRK  29
TIP ETİĞİ AÇISINDAN HASTA MAHREMİYETİ  41
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU  41
II. OTURUM  
KAS İSKELET SİSTEMİ TÜMÖRLERİNDE EVRELEME VE CERRAHİ PRENSİPLER  51
Op. Dr. Hüseyin BEKİR  51
CONFILICT AS A FACT AND BATTEL TIME MEDICAL ASSISTANCE IS A MUST  53
Dr. Ali Rıza DİLHOŞ  53
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI  57
Prof. Dr. med. Llm. jur. Hasan Tahsin KEÇELİGİL  57
ERKEĞE YÖNELİK ŞİDDETİN HUKUKİ BOYUTLARI  85
Kevser SARICA, Doç. Dr. Nergis CANTÜRK  85
III. OTURUM  
SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR  99
Dt. Evin TOKER  99
PSİKİYATRİ GENETİĞİ'NİN CEZA HUKUKU UYGULAMALARINA ETKİSİ  127
Yrd. Doç. Dr. Sertaç AK  127
TIP HUKUKU VE SANAT  131
Doç. Dr. Ramazan KARANFİL  131
TIBBİ YAŞAM DESTEĞİ OLARAK MEKANİK VENTİLATÖRDEN AYIRMA  139
Prof. Dr. Abdülgaffar VURAL  139
IV. OTURUM  
YAPAY DÖLLENMENİN SOYBAĞINA ETKİSİ  159
Av. Gizem ATİK  159
SAĞLIK HİZMETLERİNDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI  175
Dt. Bülent ÖZDOĞAN  175
CERRAHİ BRANŞLARDA AYDINLATILMIŞ ONAMIN GENİŞLETİLMESİ  185
Prof.Dr.T.Ahmet SEREL  185
V. OTURUM  
PLASTİK CERRAHİDE MALPRAKTİS VE ULUSLARARASI HUKUKTAKİ YERİ  195
Av. Gözde EFE  195
SAĞLIK HUKUKU’NDA ARABULUCULUK  209
Av. & Arb. Okan DURSUN  209
ACİL MÜDAHALELERDE HEKİM HAKLARI  217
Dr. Sevim COŞKUN  217
ETİK VE HUKUKİ BOYUTLARIYLA İNSAN KLONLAMA  231
Av. Tansu SAYAR Yrd. Doç. Dr. Sevinç Arslan HIZAL  231
VI. OTURUM  
TÜRKİYE’DE PSİKOLOJİ UYGULAMALARI  245
Uzm.Psk. Sevgi GÜNEY  245
İLAÇ KLİNİK ARAŞTIRMALARI  255
Av. Bilge AYDIN TEMİZ  255
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINDA TIBBİ MALPRAKTİS  261
Dr. Bilge GEÇİOĞLU Dr. Ersel GEÇİOĞLU  261
TCK MADDE 32’NİN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRİLMESİ  269
Uz.Dr. Serbülent KILIÇ  269
ÖZEL OTURUM  
ALMAN SAĞLIK HUKUKUNA İLİŞKİN ÖNEMLİ YARGI KARARLARI  281
Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER  281
VII. OTURUM  
KAN TRANSFÜZYONLARININ YAŞAMSAL TEHLİKE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  299
Dr. Mehmet Sunay YAVUZ, Dr. Muhammed Ziya KIR, Ydr.Dr. Tarık ULUÇAY, Dr. Gonca TATAR  299
SAĞLIK PERSONELLERİNİN TIBBİ UYGULAMA HATALARI TUTANAKLARI VE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR  305
Öğr.Gör.Dr. Sevde AKSU  305
ALMAN HUKUKU ÇERÇEVESİNDE ORGAN TRANSPLANTASYONU  311
Av. Begüm KOCAMAZ, Av. Müge MÜLAZIMOĞLU  311
VIII. OTURUM  
ESTETİK AMAÇLI PLASTİK CERRAHİ UYGULAMALARINDA ENDİKASYON SORUNU  325
Uzm. Dr. Aslıhan TEYİN, Doç. Dr. Serkan ÇINARLI, Uzm. Dr. Selçuk Sinan ÇELİK  325
HASTANE YÖNETİMİNİN MALPRAKTİSTEKİ SORUMLULUĞU  333
Öğr. Gör. Ali ÜNSAL  333
ADULTERANLAR  347
Yrd. Dr. Tarık ULUÇAY, Muhammed Ziya KIR, Mehmet Sunay YAVUZ.  347
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SÖZEL ŞİDDET  353
Doç. Dr. Burcu İlkay KARAMAN, Hilal KUTLU  353
ESTETİK CERRAHİDE HUKUKİ SORUMLUKLAR VE ESER SÖZLEŞMESİ  359
Prof.Dr.Atilla ARINCI  359
IX. OTURUM  
DOĞUM TAKİBİNDE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  363
Av. Çağatay Deniz SAYGILI  363
ACİL SERVİSE MADDE KULLANIM ŞÜPHESİYLE GETİRİLEN OLGULARDA YAŞANAN ZORLUKLAR  371
Dr. Muhammed Ziya KIR, Yalçın GÖLCÜK, Tarık ULUÇAY, İlknur KAHRAMAN, Murat ÖZSARAÇ,  
Dr. Mehmet Sunay YAVUZ.  371
DİŞ HEKİMLERİNİN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  377
Dt. Müge AĞIR  377
TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN "OLGUN ÇOCUK İLKESİ"  391
Hukukcu Hekim Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL  391
POSTER SUNUMLAR  
KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ: HEKİMLER AÇISINDAN TÜRK CEZA KANUNUNUN 83. MADDESİNE BİR BAKIŞ  399
Prof. Dr. med. Llm. jur. Hasan Tahsin KEÇELİGİL  399
EBELERİN YASAL SORUMLULUKLARI  401
Ebe İnci Yağmur TEZBASAN  401
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ADLİ OLGU KARŞISINDAKİ YASAL SORUMLULUKLARI  411
Ebe İnci Yağmur TEZBASAN  411
TIBBİ HATALAR VE TIBBİ HATA BİLDİRİM SİSTEMLERİ  417
Hemşire NASİBE KIVRAK, Hemşire TUĞBA DENGE, Yük. Müh.MELİKE ÖZLEM BİLGİLİ  417
AİHM KARARI IŞIĞINDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ AMELİYATI  423
Hukukçu Hekim Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL, Av. Deniz BEKTAŞ  423
KAZAİ RÜŞT(ERGİN KILINMA)  427
Dr. Hilal TOKGÖZ, Dr. Fatih SEZER, Prof. Dr. Gürol CANTÜRK, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI  427
MALULİYET TAYİNİ VE AKTÜERYA KURSU  431
AKTÜERYA KRİTERLER VE ÖRNEKLERİ  431
Dr. N. NEZİH ANOLAY  431
KAPANIŞ BİLDİRİLERİ  459
Prof. Dr. Yener Ünver  459
Prof. Dr. Zerrin Erkol  459
Av. Aydın Özcan  460
Prof. Dr. Gürol Cantürk  460
Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu  460
Dr. Hayati Başaran  460
Op. Dr. Hüseyin Bekir  461
Dr. Ali Rıza Dilhoş  461
Prof. Dr. med Llm jur Hasan Tahsin Keçeligil  461
Doç. Dr. Nergiz Cantürk  462
Dt. Evin Toker  462
Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ak  462
Doç. Dr. Ramazan Karanfil  462
Prof. Dr. Abdülgaffar Vural  463
Dr. Aziz Aliyev  463
Av. Gizem Atik  463
Dt. Bülent Özdoğan  463
Prof. Dr. Ahmet Serel  464
Av. Gözde Efe  464
Av. Okan Dursun  464
Dr. Sevim Coşkun  465
Av. Tansu Sayar  465
Uzm. Psk. Sevgi Güney  465
Av. Bilge Aydın Temiz  465
Dr. Bilge. Geçioğlu  466
Uz. Dr. Serbülent Kılıç  466
Dr. Gonca Tatar  466
Dr. Sevde Aksu  467
Av. Begüm Kocamaz  467
Doç. Dr. Serkan Çınarlı  467
Ögr. Gör. Ali Ünsal  467
Yrd. Doç. Dr.Tarık Uluçay  468
Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman  468
Prof. Dr. Atilla Arıncı  468
Av. Çağatay Saygılı  468
Dr. İlknur Kahraman  469
Dt. Müge Ağır  469
Hukukçu Hekim Yakup Gökhan Doğramacı  469
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
I. OTURUM  
SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNÜMÜZ HUKUK SİSTEMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ  25
Av. Aydın ÖZCAN  25
MALULİYET RAPORLARINDA YAŞANAN SORUNLAR  29
Prof. Dr. Gürol CANTÜRK  29
TIP ETİĞİ AÇISINDAN HASTA MAHREMİYETİ  41
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU  41
II. OTURUM  
KAS İSKELET SİSTEMİ TÜMÖRLERİNDE EVRELEME VE CERRAHİ PRENSİPLER  51
Op. Dr. Hüseyin BEKİR  51
CONFILICT AS A FACT AND BATTEL TIME MEDICAL ASSISTANCE IS A MUST  53
Dr. Ali Rıza DİLHOŞ  53
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI  57
Prof. Dr. med. Llm. jur. Hasan Tahsin KEÇELİGİL  57
ERKEĞE YÖNELİK ŞİDDETİN HUKUKİ BOYUTLARI  85
Kevser SARICA, Doç. Dr. Nergis CANTÜRK  85
III. OTURUM  
SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR  99
Dt. Evin TOKER  99
PSİKİYATRİ GENETİĞİ'NİN CEZA HUKUKU UYGULAMALARINA ETKİSİ  127
Yrd. Doç. Dr. Sertaç AK  127
TIP HUKUKU VE SANAT  131
Doç. Dr. Ramazan KARANFİL  131
TIBBİ YAŞAM DESTEĞİ OLARAK MEKANİK VENTİLATÖRDEN AYIRMA  139
Prof. Dr. Abdülgaffar VURAL  139
IV. OTURUM  
YAPAY DÖLLENMENİN SOYBAĞINA ETKİSİ  159
Av. Gizem ATİK  159
SAĞLIK HİZMETLERİNDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI  175
Dt. Bülent ÖZDOĞAN  175
CERRAHİ BRANŞLARDA AYDINLATILMIŞ ONAMIN GENİŞLETİLMESİ  185
Prof.Dr.T.Ahmet SEREL  185
V. OTURUM  
PLASTİK CERRAHİDE MALPRAKTİS VE ULUSLARARASI HUKUKTAKİ YERİ  195
Av. Gözde EFE  195
SAĞLIK HUKUKU’NDA ARABULUCULUK  209
Av. & Arb. Okan DURSUN  209
ACİL MÜDAHALELERDE HEKİM HAKLARI  217
Dr. Sevim COŞKUN  217
ETİK VE HUKUKİ BOYUTLARIYLA İNSAN KLONLAMA  231
Av. Tansu SAYAR Yrd. Doç. Dr. Sevinç Arslan HIZAL  231
VI. OTURUM  
TÜRKİYE’DE PSİKOLOJİ UYGULAMALARI  245
Uzm.Psk. Sevgi GÜNEY  245
İLAÇ KLİNİK ARAŞTIRMALARI  255
Av. Bilge AYDIN TEMİZ  255
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINDA TIBBİ MALPRAKTİS  261
Dr. Bilge GEÇİOĞLU Dr. Ersel GEÇİOĞLU  261
TCK MADDE 32’NİN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRİLMESİ  269
Uz.Dr. Serbülent KILIÇ  269
ÖZEL OTURUM  
ALMAN SAĞLIK HUKUKUNA İLİŞKİN ÖNEMLİ YARGI KARARLARI  281
Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER  281
VII. OTURUM  
KAN TRANSFÜZYONLARININ YAŞAMSAL TEHLİKE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  299
Dr. Mehmet Sunay YAVUZ, Dr. Muhammed Ziya KIR, Ydr.Dr. Tarık ULUÇAY, Dr. Gonca TATAR  299
SAĞLIK PERSONELLERİNİN TIBBİ UYGULAMA HATALARI TUTANAKLARI VE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR  305
Öğr.Gör.Dr. Sevde AKSU  305
ALMAN HUKUKU ÇERÇEVESİNDE ORGAN TRANSPLANTASYONU  311
Av. Begüm KOCAMAZ, Av. Müge MÜLAZIMOĞLU  311
VIII. OTURUM  
ESTETİK AMAÇLI PLASTİK CERRAHİ UYGULAMALARINDA ENDİKASYON SORUNU  325
Uzm. Dr. Aslıhan TEYİN, Doç. Dr. Serkan ÇINARLI, Uzm. Dr. Selçuk Sinan ÇELİK  325
HASTANE YÖNETİMİNİN MALPRAKTİSTEKİ SORUMLULUĞU  333
Öğr. Gör. Ali ÜNSAL  333
ADULTERANLAR  347
Yrd. Dr. Tarık ULUÇAY, Muhammed Ziya KIR, Mehmet Sunay YAVUZ.  347
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SÖZEL ŞİDDET  353
Doç. Dr. Burcu İlkay KARAMAN, Hilal KUTLU  353
ESTETİK CERRAHİDE HUKUKİ SORUMLUKLAR VE ESER SÖZLEŞMESİ  359
Prof.Dr.Atilla ARINCI  359
IX. OTURUM  
DOĞUM TAKİBİNDE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  363
Av. Çağatay Deniz SAYGILI  363
ACİL SERVİSE MADDE KULLANIM ŞÜPHESİYLE GETİRİLEN OLGULARDA YAŞANAN ZORLUKLAR  371
Dr. Muhammed Ziya KIR, Yalçın GÖLCÜK, Tarık ULUÇAY, İlknur KAHRAMAN, Murat ÖZSARAÇ,  
Dr. Mehmet Sunay YAVUZ.  371
DİŞ HEKİMLERİNİN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  377
Dt. Müge AĞIR  377
TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN "OLGUN ÇOCUK İLKESİ"  391
Hukukcu Hekim Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL  391
POSTER SUNUMLAR  
KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ: HEKİMLER AÇISINDAN TÜRK CEZA KANUNUNUN 83. MADDESİNE BİR BAKIŞ  399
Prof. Dr. med. Llm. jur. Hasan Tahsin KEÇELİGİL  399
EBELERİN YASAL SORUMLULUKLARI  401
Ebe İnci Yağmur TEZBASAN  401
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ADLİ OLGU KARŞISINDAKİ YASAL SORUMLULUKLARI  411
Ebe İnci Yağmur TEZBASAN  411
TIBBİ HATALAR VE TIBBİ HATA BİLDİRİM SİSTEMLERİ  417
Hemşire NASİBE KIVRAK, Hemşire TUĞBA DENGE, Yük. Müh.MELİKE ÖZLEM BİLGİLİ  417
AİHM KARARI IŞIĞINDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ AMELİYATI  423
Hukukçu Hekim Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Prof. Dr. Zehra Zerrin ERKOL, Av. Deniz BEKTAŞ  423
KAZAİ RÜŞT(ERGİN KILINMA)  427
Dr. Hilal TOKGÖZ, Dr. Fatih SEZER, Prof. Dr. Gürol CANTÜRK, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI  427
MALULİYET TAYİNİ VE AKTÜERYA KURSU  431
AKTÜERYA KRİTERLER VE ÖRNEKLERİ  431
Dr. N. NEZİH ANOLAY  431
KAPANIŞ BİLDİRİLERİ  459
Prof. Dr. Yener Ünver  459
Prof. Dr. Zerrin Erkol  459
Av. Aydın Özcan  460
Prof. Dr. Gürol Cantürk  460
Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu  460
Dr. Hayati Başaran  460
Op. Dr. Hüseyin Bekir  461
Dr. Ali Rıza Dilhoş  461
Prof. Dr. med Llm jur Hasan Tahsin Keçeligil  461
Doç. Dr. Nergiz Cantürk  462
Dt. Evin Toker  462
Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ak  462
Doç. Dr. Ramazan Karanfil  462
Prof. Dr. Abdülgaffar Vural  463
Dr. Aziz Aliyev  463
Av. Gizem Atik  463
Dt. Bülent Özdoğan  463
Prof. Dr. Ahmet Serel  464
Av. Gözde Efe  464
Av. Okan Dursun  464
Dr. Sevim Coşkun  465
Av. Tansu Sayar  465
Uzm. Psk. Sevgi Güney  465
Av. Bilge Aydın Temiz  465
Dr. Bilge. Geçioğlu  466
Uz. Dr. Serbülent Kılıç  466
Dr. Gonca Tatar  466
Dr. Sevde Aksu  467
Av. Begüm Kocamaz  467
Doç. Dr. Serkan Çınarlı  467
Ögr. Gör. Ali Ünsal  467
Yrd. Doç. Dr.Tarık Uluçay  468
Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman  468
Prof. Dr. Atilla Arıncı  468
Av. Çağatay Saygılı  468
Dr. İlknur Kahraman  469
Dt. Müge Ağır  469
Hukukçu Hekim Yakup Gökhan Doğramacı  469
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.