Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Sayı:106 Ekim 2012
 (Editör)
Ekim 2012 / 1. Baskı / 397 Syf.
Fiyatı: 32.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak yayımlanmakta olan Dergide yorumlar, mevzuatta tereddüt doğuran hususları aydınlatmak amacına yöneliktir. Derginin yayın kadrosunda her biri kendi alanlarında uzman olan maliyeciler, gümrükçüler, kambiyocular, hukukçular, akademisyenler, bürokratlar ve bilim adamları yer almaktadır.

Dergide incelenen hususlar ağırlıklı olarak vergi, iş ve sosyal sigorta, kambiyo, banka ve sermaye piyasası, gümrük, ticaret, teşvik, özelleştirme gibi konulardır. Bu ana konuları yakından ilgilendiren bir çok mevzuata ilişkin makalelere de dergide yer verilmektedir.

Dergide ayrıca, abonelerden gelen sorulara verilen cevapların yer aldığı “Sorular ve Yanıtlar”, Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuattan haberdar olmanız için hazırlanan “Resmi Gazete Özeti”, uygulamayı belirleyen güncel tarihli yüksek mahkeme kararları ve özelgelerin yer aldığı “Yargı Kararı ve Özelgeler” ile uygulamacıların her zaman kullandıkları önemli bilgilerin yer aldığı “Vergi ve Sigortaya İlişkin Önemli Bilgiler” bölümleri de istifadenize sunulmaktadır.

Dergide yer alan konular özellikle abonelerimizce sıkça sorulan sorular ve uygulamada ortaya çıkan problemler göz önüne alınarak seçilmektedir. Örneğin, İrsaliye Düzeni, Stopaj, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, KDV ile ilgili sorunlar, Yatırım Teşvikleri, Kambiyo, Özelleştirme, Borsa, Avrupa Topluluğu, Gümrük Kodları, Sermaye Piyasası Hukuku, İş Hukuku,Ticaret Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İçtihat uygulamaları gibi mali ve iktisadi hukuk alanlarının kapsamına giren bir çok konu uzman yazarlar tarafından dergide incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Vergi Uyuşmazlıklarında Üst Makamlara Başvuru Yolu, Mehmet YÜCE– Gökhan SÜMER
6327 Sayılı Yasa ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemine Yönelik Olarak Yapılan Değişiklikler, Ahmet EROL
Türkiye'nin Japonya ile İmzalamış Olduğu Vergi Anlaşmasına Göre Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar, Levent BAŞAK
Yeni TTK Hükümlerine Göre Şirketlerin Yönetim Organları Tarafından Düzenlenmesi Gereken Yıllık Faaliyet Raporu ve Bu Raporun Asgari İçeriği, Tahir ERDEM
KDV 13–b Bendinde Hizmete Bağlı Teslimlerde ve Diğer Teslimlerde İstisna Uygulamaları ve Öneriler, M. Meftun CANBEK
Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önlemede ABD Uygulama Örneği: "Yurt Dışında Ödenen Vergiler İçin Kredi", Mehmet ABANOZ
Kâr Payı Avansı Dağıtmak Mümkün Hale Geldi, Okan NETEK
Defter ve Belge İbraz Süresinde Özellikli Bir Durum, Fatih GÜNDÜZ
Turizm İşletmelerinin İhracat Teslimleri Nedeniyle Yüklenilen KDV Hesabında Komisyon Giderlerinin Durumu, Murat YAPMIŞ – A. Gündoğan ŞİŞMAN
Bireysel Emeklilik Sisteminden Yapılan Toplu Ödemelerin Vergilendirilmesinde Gelinen Son Nokta, İmdat TÜRKAY
Elektrik Üretiminde Kullanılan Madeni Yağların Tesliminde ÖTV Uygulaması, Süleyman TURAN
Eczane Hizmet Bedeli ile İlâç ve Muayene Katılım Paylarının Muhasebe Kayıtları, İsmail Hakkı GÜNEŞ
SM ve SMMM'lerin Mükellefleri Tarafından Sahte ve Yanıltıcı Belge Kullanımındaki Sorumluluklarının Sınırları ve Haklarında Açılabilecek Ceza Davaları, Mustafa ALPASLAN
Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ÇVÖA Yürürlüğe Girdi, Geçmişte Fazla Yapılan Vergi Tevki Fiatlarına İade İmkânı Oluştu mu? Bundan Sonrası İçin Oluşan Tereddütlü Konular, Güray ÖĞREDİK
Ticari Gayrimenkul Sermaye Kazancı, Fuat SÜTÇÜ
Son Yasal Düzenlemelere Göre Yabancıların Türkiye'de Gayrimenkul Edinimi, Hidayet MAT
Son Değişikliklerle Yeni TTK Hükümlerinin Yürürlük Tarihleri ve Kanuna Uyum Süreci, Soner ALTAŞ
Anonim Şirket Ortaklarına Şirkete Borçlanma Yasağı Konusunda Son Durum , Yavuz AKBULAK
Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Anonim Şirketlerde Oy Hakkına İlişkin Özel Durumlar, Merdan ÇALIŞKAN
6762 Sayılı TTK ile 6102 Sayılı TTK Açısından Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar, Mümin TÜRKER
Sözleşmeden Doğan Borçların Kaynakları, Erol TÜRK
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu, Kenan AKBULUT
İthalde Tahsil Edilen Tütün Fonu'nun Muhasebeleştirilmesi, Hakan UÇAK
Gümrüksüz Satış Mağazalarınca Yapılan Satışlara İlişkin Uygulanan Müeyyideler, Bllgehan ÖZKAN
İşçinin Eski İşvereniyle Rekabet Etme Yasağı, Hamit TİRYAKİ
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Konusunda 4857 Sayılı İş Kanunuyla Kazanılmış Hakların 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki Durumu, Raşit ULUBEY
Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi Sırasında Uygulamada Yaşanan Tereddütler, Eyüp Sabri DEMİRCİ
6111 Sayılı Yasayla Getirilen İlâve İstihdam Teşviki, Ortalama Sigortalı Sayısının Hesaplanması, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Mikail KILINÇ
Yasal Süresi Dışında Kuruma Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerine Dair Örnekli Açıklamalar, Murat ARAZ
5510 Sayılı Yasayla Sürekli İş Göremezlik Gelirinde Yapılan Değişiklikler, Süleyman UZUNOĞLU
Sigorta Primine Esas Kazançlar Bakımından Yolluk ile Yol Parası Kavramları Arasında Fark Var mı?, Reşat MERTTİR
Binalarda Yapılan Tadilât, Tamirat ve Tesisat Gibi İşlerde Asgari İşçilik İncelemesi , Tuncay KAYA
İlâve Tediye Sigorta Primine Tabi midir?, Şevket TEZEL
Vakıf Üniversitelerinin Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Hakkında Mevzuat ve Orman Mevzuatı Kapsamındaki Durumu, Ali ÇAKMAKÇI
6292 Sayılı Kanun Sonrasında 2–B Arazilerinin Satışı ve Hak Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar, Hasan GÜNER
Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının BSMV Karşısındaki Durumu ve Getirilen İstisna Hükmünün Mükellefiyet Tesisi Bakımından Değerlendirilmesi, Suat ÇİÇEK
Anonim ve Diğer Ticaret Şirketlerinde Elektronik Ortamda Genel Kurul Yapılması, Yavuz AKBULAK
Barkod: 9781111160265
Yayın Tarihi: Ekim 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 397
Yayınevi: Lebib Yalkın Yayınları
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

M. Verda Yalkın Soymen
Kasım 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ekim 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020