Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Taşınmaz Değerlemesi
(Taşınmaz Hukuku – İmar Hukuku – Değerleme Yöntemleri)
Nisan 2016 / 3. Baskı / 1374 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 180.50 TL
İndirimli: 115.00 TL (%37)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Ekim 2019 180.00 TL -     Sepete Ekle
   

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, kısa sürede güncellenmiş 3. baskısını yapan Kitapta, Türkiye'de ve Dünya'daki değerleme yöntemleri ve teknikleri soru ve cevaplarla ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca taşınmaz mülkiyeti, tapu sicili, imar, mekansal planlama, imar uygulamaları, imar mevzuatına aykırı yapılar, imarda kazanılmış hak ve daha pek çok konu yargı kararları, yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin yanı sıra yerli ve yabancı pek çok kaynağın ışında anlatılmıştır.

Kitap, uzun yıllar, "Gayrimenkul Değerleme" ve "Arazi Geliştirme" konularında çalışan, bu konularda çeşitli üniversiteler, meslek kuruluşları ve kamu kurumlarında eğitimler veren, danışmanlık yapan yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Yazarlar kitabın yeni baskısında, eğitimlerine katılanlardan ve danışmanlık yaptıkları firmalardan gelen sorularla kapsamını genişletmişler ve daha pratik bir kitap haline getirmişlerdir.

Kitapta, aşağıda yer alan soruların cevaplarını ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

• Yapı Ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni alınmadan inşa edilen yapılara değer takdir biçilebilir mi?
• Tapu kütüğündeki şerhler ve beyanlardan hangileri mülkiyet ve tasarruf hakkını yasaklamaktadır?
• Hangi şerhler ve belirtmeler taşınmaz değerlemesini olumsuz etkiler?
• İmar planının iptal edilmesi veya yürürlüğünün durdurulması taşınmaz değerlemesini nasıl etkiler?
• Değerleme uzmanı plan ve ruhsat incelemelerinde nelere dikkat etmelidir?
• Ruhsatla ilgili değişik durumlar taşınmaz değerlemesi üzerinde ne tür etkiler yaratır?
• İmarda kazanılmış hak olgusu ile taşınmaz değerlemesi arasında ne tür ilişki vardır?
• 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan/rezerv yapı alanı/riskli yapı ilan edilen taşınmazlara değer verilebilir mi?
• Piyasa rayici ile değerleme uzmanının belirlediği "değer" arasında fark olursa ne yapmak gerekir?
• Taşınmaz değerlemesinde emlak vergisi değeri ile kamulaştırma değeri esas alınır mı?
• Değerlemesi yapılmayan taşınmazların emlak vergisi nasıl hesaplanır? Hatalı işleme itiraz nasıl yapılır?
• Türkiye'de taşınmaz değerlemesinde hangi yöntemler uygulanır ve kaç tür değerleme tekniği vardır?

Konu Başlıkları
Taşınmaz Değerlemesinin Amacı, Kapsamı ve Önemi
Taşınmaz Değerlemesine İlişkin Kavramlaşma, Taşınmaz Piyasası ve Analizler
Türk Hukuk Sisteminde Taşınmaz Değerlemesinin Yeri
Sermaye Piyasasında Taşınmaz Değerlemesi İle İlgili Kuruluşlar
Taşınmaz Değerlemesi ve Taşınmaz Hukuku
Taşınmaz Değerlemesi ve İmar Hukuku
Türkiye'de Taşınmaz Değerlemesinde Var Olan Sistemler
Finans Matematiği
Taşınmaz Değerlemesi Yöntemleri
Karşılaştırma Yöntemi
Gelir Yöntemi
İndirgenmiş Nakit Akışı (İna) Yöntemi
Maliyet Yöntemi
Diğer Yöntemler
Taşınmaz Değerlemesinde Özel Uygulamalar
Taşınmaz Değerlemesi Alanında Kurumsallaşma
Taşınmaz Değerlemesi Standartları
Taşınmaz Değerlemesinde Raporlama
Taşınmaz Değerlemesi Uzmanlığı ve Mesleki Davranış İlkeleri (Etik Kurallar)
Barkod: 9789750237393
Yayın Tarihi: Nisan 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1374
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Birinci Baskıya Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
3. Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  37
BÖLÜM 1
TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNİN AMACI, KAPSAMI VE ÖNEMİ
1.1 GİRİŞ  43
1.2 TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNİN AMACI  45
1.3 TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNİN KAPSAMI  47
1.4 TOPRAK POLİTİKASI VE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNİN ÖNEMİ  50
1.5 TAŞINMAZ EKONOMİSİ–TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ İLİŞKİSİ  52
BÖLÜM 2
TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN KAVRAMLAŞMA,
TAŞINMAZ PİYASASI VE ANALİZLER
2.1 GENEL  55
2.2 TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN EKONOMİK KAVRAMLAR  55
2.2.1 Rant Nedir ve Kaynağı Nedir?  56
2.2.2 Fiyatın Temeli Nedir?  58
2.2.3 Değer Nedir?  59
2.2.4 Dil Birliği  59
2.2.5 Fiyat–Maliyet–Pazar–Değer İlişkisi  59
2.3 DEĞER TANIMLARI VE TÜRLERİ  61
2.3.1 Temel Kavram: Piyasa (Pazar) Değeri  61
2.3.2 Diğer Tanımlar  63
2.4 TAŞINMAZ PİYASASI  67
2.4.1 Taşınmaz Piyasasının Özellikleri  67
2.4.2 Piyasa Araştırma Teknikleri  71
2.4.3 Veri Analizi  74
2.4.4 Analiz Teknikleri  76
2.4.5 Para ve Sermaye Piyasalarının Rolü ve Taşınmaz Piyasaları ile Etkileşimi  77
2.4.6 Taşınmaz Değerlemesinin Adımları ve Piyasa Analizlerinin Öğeleri  79
2.5 DEĞERLEME SÜRECİNDEKİ İNCELEMELER  81
2.5.1 Taşınmazın Bulunduğu Bölgenin Özellikleri  81
2.5.2 Taşınmazın Konumu  83
2.5.3 Taşınmazın Fiziksel ve Yerel Özellikleri  85
2.5.4 Taşınmazın Türü ve Kullanış Amacı  86
2.6 TAŞINMAZIN ANALİZİ  88
2.6.1 En Verimli ve En İyi Kullanım Analizi  88
2.6.2 SWOT Analizi  90
2.6.3 Değerlemede Kullanılan Yöntemlerin Analizi  94
2.7 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZLER  97
BÖLÜM 3
TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNİN YERİ
3.1 TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE DEĞERLEME İLE İLGİLİ TANIMLAR VE KAVRAMLAR  102
3.1.1 Anayasa  102
3.1.2 Türk Medeni Kanunu  102
3.1.3 Vergi Usul Yasası  106
3.1.4 Emlak Vergisi Yasası  107
3.1.5 Kamulaştırma Yasası  109
3.1.6 Sermaye Piyasası Yasası  109
3.1.7 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa  111
3.1.8 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Yasa’da Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa  111
3.1.9 Kat Mülkiyeti Yasası  111
3.1.10 Vakıflar Yasası  112
3.1.11 Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Yasa  112
3.1.12 Harçlar Yasası  113
3.1.13 Türk Borçlar Yasası  114
3.1.14 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Yasa  114
3.1.15 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa  117
3.2 TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ YAPAN KİŞİLER, KURULLAR, ŞİRKETLER, KOMİSYONLAR  119
3.2.1 Kamulaştırma Yasası’na Göre Kurulan Komisyonlar ve Bilirkişi Kurulu  119
3.2.2 213 sayılı Vergi Usul Yasası’na Göre Kurulan Komisyonlar  120
3.2.3 Sermaye Piyasası Yasası’na Göre Kurulan Değerleme Şirketleri ve Değerleme Uzmanları  122
3.2.4 Türk Medeni Kanunu’na Göre Kurulan Değerleme Komisyonu  126
3.2.5 Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Yasaya Göre Kurulan Değerleme Komisyonu  128
3.2.6 Devletin Özel Mülkiyetinde veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazları Değerleme Komisyonu  131
3.2.7 Devletleştirmede Değer Tespit ve Takdir Komisyonu  138
3.2.8 Arazi Düzenlemesinde (Arazi Toplulaştırması) Değerleme Komisyonu  139
3.2.9 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasada Değerleme Komisyonları  140
3.2.10 Mahkeme Kararıyla Yapılan Taşınmaz Değerlemeleri  143
3.2.11 Kooperatifler Yasası Uyarınca Değer Takdiri  145
3.2.12 Vakıflar Yasası’na Göre Değerleme  146
3.3 TÜRKİYE’DE KURUMLARIN FAALİYETLERİNDE TEMEL ALDIKLARI VE KULLANDIKLARI DEĞERLEME SİSTEMLERİ  146
3.3.1 Kamulaştırma Yöntemini Temel Alan Yasalar ve Kurumlar  147
3.3.2 Emlak Vergisi Yöntemini Temel Alan Yasalar ve Kurumlar  148
3.3.3 Mahkemelerce Değerleme Yapılmasını Temel Alan Yasalar ve Kurumlar  149
3.3.4 SPK’dan Lisans Almış Taşınmaz/Gayrimenkul Değerleme Şirketlerini Temel Alan Yasalar ve Kurumlar  149
3.3.5 Özel Amaçlı Komisyonları Temel Alan Yasalar ve Kurumlar  150
BÖLÜM 4
SERMAYE PİYASASINDA TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ KURULUŞLAR
4.1 SERMAYE PİYASASINDA KONUT FİNANSMANI VE İPOTEK KREDİSİ İLE İLGİLİ TANIMLAR VE KAVRAMLAR  151
4.1.1 Sermaye Piyasası Nedir?  151
4.1.2 Sermaye Piyasasında Tanımlar ve Kavramlar  152
4.1.3 Sermaye Piyasasında Kurumlar  154
4.1.4 İpotek Kredisi İle İlgili Tanımlar ve Kavramlar  155
4.1.4.1 Genel Değerlendirme  155
4.1.4.2 Borç Verme Amacına Yönelik Değerlemenin Önemi  155
4.1.4.3 İpotek Sistemi ve Gelişimi  156
4.1.4.4 İpoteğe Dayalı Yatırımın Taşıdığı Riskler  157
4.1.4.5 İpotek Kredisi Türleri  158
4.1.5 Konut Finansman Sistemleri  158
4.1.6 Konut Finansmanında Kamunun Rolü ve Müdahale Yolları  160
4.2 SERMAYE PİYASASI KURULU  161
4.2.1 Sermaye Piyasası Kurulunun Oluşumu  161
4.2.2 Taşınmaz Değerlemesine İlişkin Düzenlemeler  163
4.2.2.1 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Taşınmaz Değerlemesine İlişkin Düzenlemeleri  163
4.2.2.1.1 Gayrimenkul / Taşınmaz Değerleme Asgari Ücret Tarifesi  163
4.2.2.1.2 Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları  165
4.2.2.2 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Taşınmaz Değerlemesine İlişkin Düzenlemeleri  167
4.2.2.3 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin Katkısı  168
4.2.3 Sermaye Piyasası Kuruluna Bağlı Kuruluşlar  168
4.2.3.1 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)  168
4.2.3.2 Sermaye Piyasası Lisanslama ve Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL)  170
4.3 TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ  173
4.3.1 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin Yasal Dayanakları  173
4.3.2 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü  176
4.3.3 Lisanslı Gayrimenkul Değerleme / Konut Değerleme Uzmanı Sayısı  180
4.4 GAYRİMENKUL/TAŞINMAZ DEĞERLEME KURULUŞLARI VE UZMANLARI  181
4.4.1 Yasal Dayanakları  181
4.4.2 SPK’nın VII–128.7 Nolu Tebliği ile Getirilen Düzenleme  183
4.4.3 SPK’nın 35 Nolu Tebliği ile Getirilen Düzenleme  188
4.4.4 Gayrimenkul/Taşınmaz Değerleme Şirketleri  189
4.4.5 Gayrimenkul/Taşınmaz Değerleme Uzmanları ve Şirketlerinin Faaliyet Alanları ve Buna İlişkin Yasal Dayanaklar  194
4.5 BANKALAR, TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ VE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU  200
4.5.1 Bankalar  200
4.5.1.1 Bankaların Kullandırdıkları Kredi Türleri ve İpotekli Konut Kredisi  204
4.5.1.2 Bankalarda Basel Kriterleri  204
4.5.2 Türkiye Bankalar Birliği  210
4.5.3 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  211
4.5.3.1 Bankacılık Yasası’nda BDDK ile İlgili Düzenlemeler  211
4.5.3.2 BDDK’nın Konut Kredileri ve Taşınmaz Değerlemesindeki Rolü  211
4.5.3.3 Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Yönetmeliği ve Taşınmaz Değerlemesi  215
4.5.3.4 Gayrimenkullerin / Taşınmazların Teminat Olarak Dikkate Alınmasına İlişkin En Az Koşullar  217
4.5.3.5 Bankalarca Gayrimenkul / Taşınmaz Değerlerinin İzlenmesi  218
4.6 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO)  219
BÖLÜM 5
TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ VE TAŞINMAZ HUKUKU
5.1 TAŞINMAZ MÜLKİYETİ  227
5.1.1 Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu  232
5.1.1.1 Arazi  232
5.1.1.2 Bağımsız ve Sürekli Haklar  233
5.1.1.3 Bağımsız Bölümler  234
5.1.2 Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı  235
5.1.2.1 Bütünleyici Parça  235
5.1.2.2 Doğal Ürünler  235
5.1.2.3 Eklenti  236
5.1.2.4 Arazideki Yapılar  236
5.1.3 Taşınmaz Mülkiyetinin Türleri  237
5.1.3.1 Bağımsız Mülkiyet  238
5.1.3.2 Birlikte Mülkiyet  238
5.1.3.2.1 Paylı Mülkiyet  238
5.1.3.2.2 Elbirliği Mülkiyeti  245
5.1.4 Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  245
5.1.4.1 Satış (Temlik)  246
5.1.4.2 Bağışlama  247
5.1.4.3 Trampa  248
5.1.4.4 Taksim (Bölme)  249
5.1.4.5 Ölünceye Kadar Bakma Akdi  250
5.1.4.6 Miras  251
5.1.4.7 İşgal  251
5.1.4.8 Yeni Arazi Oluşması  252
5.1.4.9 Kazandırıcı Zamanaşımı  253
5.1.5 Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilden Önce Kazanılması  254
5.1.5.1 Mahkeme Kararı  254
5.1.5.2 Cebri İcra  254
5.1.5.3 Kamulaştırma  255
5.1.5.4 Yasada Öngörülen Diğer Durumlarda Mülkiyetin Tescilden Önce Kazanılması  255
5.1.6 İrtifak Hakları  256
5.1.6.1 İntifa Hakkı  262
5.1.6.2 Oturma Hakkı (Sükna Hakkı)  267
5.1.6.3 Üst Hakkı (İnşaat Hakkı)  268
5.1.6.4 Kaynak Hakkı  272
5.1.6.5 Diğer İrtifak Hakları  273
5.1.7 Taşınmaz Yükü (Gayrimenkul Mükellefiyeti)  273
5.1.8 Taşınmaz Rehini  274
5.1.8.1 İpotek  276
5.1.8.2 İpotekli Borç Senedi  281
5.1.8.3 İrat Senedi  281
5.2 HARİTA  281
5.3 KADASTRO  287
5.3.1 Kadastronun Tarihi  288
5.3.2 Tapu ve Kadastro Faaliyetlerini Yürüten Kurum  289
5.3.3 Kadastro’da İşlem Akışı  293
5.3.4 Kadastro Haritalarında Teknik Sorunlar  295
5.3.5 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB)  297
5.4 TAPU SİCİLİ  298
5.4.1 Tapu Sicilinin Unsurları  299
5.4.1.1 Ana Siciller  299
5.4.1.2 Yardımcı Siciller  304
5.4.1.3 Diğer Siciller  306
5.4.1.4 Tapu Sicilini Oluşturan Ana ve Yardımcı Sicillerle İlgili İşlemler  306
5.4.2 Tapu Sicilinin İlkeleri  307
5.4.3 Tapu Siciline Kaydı Gereken Taşınmazlar  310
5.4.3.1 Arazi  310
5.4.3.2 Taşınmazlar Üzerindeki Bağımsız ve Sürekli Haklar  310
5.4.3.3 Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler  311
5.4.3.3.1 Kat İrtifakının Kurulması  312
5.4.3.3.2 Yapı Ruhsatı Alınmadan Yalnızca Onaylı Projeye Dayalı Kat İrtifakı Kurulması Olanaklı mıdır?  312
5.4.3.3.3 Kat Mülkiyetinin Kurulması  313
5.4.3.3.4 17 Ocak 1957 ve 10 Ocak 1975 Öncesine Ait Yapılarda Kat Mülkiyetinin Kurulması  314
5.4.3.3.5 Kat Mülkiyetinin veya Kat İrtifakının Tapuya Tescili  315
5.4.3.3.6 Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Kurulmasının Değerlendirilmesi  316
5.4.4 Tapu Müdürlüğüne Başvuru ve Kabul, Kayıt ve İstemin Reddi Durumu  316
5.4.4.1 Tapu Müdürlüğüne Yapılan Başvuru ve Hak Sahibinin Belirlenmesi  316
5.4.4.2 Tapu Müdürlüğüne Yapılan Başvuruda Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi  318
5.4.4.3 Tapu Müdürlüğünde Resmi Senet Düzenlenmesini Gerektiren/Gerektirmeyen İşlemler  319
5.4.4.4 Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Ayni Hakların Tescili  322
5.4.4.5 Tapu Sicili Özet Bilgileri  325
5.5 TAPU SİCİLİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI VE TAKBİS UYGULAMASI  328
5.5.1 Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması Yetkisi ve Yetkili Kurum  329
5.5.2 Tapu Sicilindeki Bilgi ve Belgelerin Veriliş Esasları  330
5.5.3 Değerleme Uzmanlarının Tapu Sicil ve Kadastro Bilgilerine Elektronik Ortamda Ulaşması  334
5.6 TAPU SİCİLİNDE HATALI BLOK VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALARINDA DÜZELTME İŞLEMİ  339
5.7 TAPU İŞLEMLERİNDE ARACILIK HİZMETLERİ  340
5.8 CİNS DEĞİŞİKLİĞİ  342
5.9 TAPU KÜTÜĞÜNDE TAKYİDATLAR, ŞERHLER VE BEYANLAR SÜTUNUNDAKİ KAYITLARIN KISITLAMALARI  347
5.9.1 Şerhler Sütunundaki Yazımlar: Tasarruf Yetkisi Kısıtlamaları  352
5.9.1.1 Şerhler Sütununa Yazılan Kişisel Haklar  352
5.9.1.2 Şerhler Sütununa Yazılan ve Tasarruf Hakkını Kısıtlayan ve Yasaklayan Şerhler  353
5.9.1.2.1 Tasarruf Hakkını Kısıtlayan Şerhler  353
5.9.1.2.2 Tasarruf Hakkını Yasaklayan Şerhler  353
5.9.1.3 Geçici Tescil Şerhi  355
5.9.2 Beyanlar Sütununa Belirtmeler: Kamu Hukuku Kısıtlamaları  355
5.9.3 Beyanlar ve Şerhler Sütunundaki Yazımlardan Tasarruf Hakkını Sınırlandıran Şerhler ve Belirtmeler  362
5.9.3.1 Kişiye Özgü Tasarruf Yetkisi Kısıtlamaları  364
5.9.3.2 Taşınmaza Özgü Tasarruf Yetkisi Kısıtlamaları  365
5.9.3.2.1 İhtiyati Tedbir  366
5.9.3.2.2 Haciz  368
5.9.3.2.3 Kamu Haczi  369
5.9.3.2.4 İhtiyati Haciz  370
5.9.3.2.5 İflas  371
5.9.3.2.6 Konkordato  372
5.9.3.2.7 Taşınmaz Davasında Davacı Lehine Verilen Kararın Şerhi – Henüz Kesinleşmemiş İlamların Şerhi (İcra ve İflas Yasası’nın 28. Maddesine Göre Şerh)  373
5.9.3.2.8 Aile Yurdu  374
5.9.3.2.9 Artmirasçı (Adaymirasçı) Atanması Şerhi  374
5.9.3.2.10 Aile Konutu Şerhi  375
5.9.3.2.11 Yargıç Kararıyla Eşin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasının Şerhi  376
5.9.3.2.12 Ticareti Terk Şerhi  376
5.9.3.2.13 Kamulaştırma Yasası’nın 7. Maddesine Göre ya da 30. Maddesine Göre Belirtme veya 31/b Maddesine Göre Şerh  378
5.9.3.2.14 Tapu Kütüğünün Nev’i Hanesinde Vakıf Şerhinin Bulunması  380
5.9.3.2.15 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Yasası’na Göre Şerh  382
5.9.3.2.16 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası’na Göre Şerh  387
5.9.3.2.17 İskan Yasası’na Göre Şerh  390
5.9.3.2.18 Gecekondu Yasası’na Göre Şerh  391
5.9.3.2.19 3367 Sayılı Yasaya Göre, Köy Yasası Kapsamında Köy Yerleşim Alanlarında Arazi Tahsisi İle İlgili Şerh  392
5.9.3.2.20 Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi  393
5.9.3.2.21 Kültür ve Tabiat Varlığı Belirtmesi  395
5.9.3.2.22 İpoteğin Paraya Çevrilmesi Şerhi (150/c Şerhi, Satışa Arz Şerhi)  397
5.9.3.2.23 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yasa’ya Göre Belirtme  398
5.9.3.2.24 Davalıdır Şerhi  400
5.9.3.2.25 Henüz Kesinleşmemiş İlamların Şerhi  400
5.9.3.2.26 Arsa Düzenlemesine Tabidir Belirtmesi  401
5.9.3.2.27 “Bina Kişisine Aittir” Belirtmesi  402
5.9.3.2.28 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri İle Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri Şerhi  403
5.9.3.2.29 Geçici Tescil Şerhi  407
5.9.3.2.30 Organize Sanayi Bölgesi Şerhi  407
5.9.3.2.31 3402 Sayılı Kadastro Yasası’nın 22/a Maddesine Göre Konulan Şerh  409
5.9.3.2.32 Teknik Hataların Düzeltilmesine İlişkin Belirtme  410
5.9.3.2.33 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Yasa’ya Göre Yenileme Yapılacağına İlişkin Belirtme  412
5.9.3.2.34 Tecavüzlü Bina Belirtmesi  412
5.9.3.2.35 2981 Sayılı İmar Affı Yasası Belirtmesi  413
5.9.3.2.36 Muvakkat (Geçici) İnşaat Şerhi  414
5.9.3.2.37 İkinci Kez Arsa Düzenlemesi (Parselasyon) Yapılan Kat İrtifaklı veya Kat Mülkiyetli Parsellerde Parsele Yapılan Hisselendirme  416
5.9.3.2.38 Otopark Şerhi  418
5.9.3.2.39 7269 Sayılı Yasaya Göre Şerh  420
5.9.3.2.40 “İmar Planında Turizm Tesis Alanıdır vb” Şerhi  422
5.9.3.2.41 Zonguldak Taşkömürü Havzasında “Havza–i Fahmiye” Belirtmesi  424
5.9.3.2.42 Geçit Hakkı Belirtmesi  425
5.9.3.2.43 Önalım (Şufa) Hakkı Şerhi  428
5.9.3.2.44 Alım (İştira) Hakkı Şerhi  429
5.9.3.2.45 Geri Alım (Vefa) Hakkı Şerhi  429
5.9.3.2.46 Kıyı Yasası ile Uygulama Yönetmeliği Uyarınca Konulan Belirtme  430
5.9.3.2.47 Hatalı Blok ve/veya Hatalı Bağımsız Bölüm Belirtmesi  432
5.9.3.2.48 Riskli Alan, Riskli Yapı ve Rezerv Yapı Alanı Belirtmesi  433
5.9.3.2.49 Kentsel Dönüşüm/Yenileme Alanı Belirtmesi  435
BÖLÜM 6
TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ VE İMAR HUKUKU
6.1 TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNDE İMAR HUKUKU İNCELEMELERİNİN ÖNEMİ  439
6.1.1 İmar Hukuku İncelemelerinde Mutlaka Görülmesi Gereken Belgeler  439
6.1.2 İmar Hukuku İncelemelerinde Dikkate Alınması Gereken Mevzuat  445
6.2 İMAR PLANLARI VE İMAR HAKLARI  449
6.2.1 İmar Planları  449
6.2.1.1 İmar Planının Amacı, Tanımı ve Niteliği  449
6.2.1.2 İmar Planları ve İmar Haklarının Tespitinde Öncelik Sırası  452
6.2.1.3 Bir Bölgede Birden Çok Yasa Bulunması Durumunda Öncelikle Uygulanacak Yasa?  453
6.2.1.4 İmar Planı Türleri ve Tanımları  454
6.2.1.4.1 Bölge Planları  457
6.2.1.4.2 Mekansal Strateji Planı  457
6.2.1.4.3 Çevre Düzeni Planı  458
6.2.1.4.4 İmar Planı  461
6.2.1.4.4.1 Nazım İmar Planı  462
6.2.1.4.4.2 Uygulama İmar Planı  463
6.2.1.5 Özel Amaçlı Planlar ve Projeler  464
6.2.1.5.1 Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde Özel Amaçlı Planlar ve Projeler  464
6.2.1.5.2 Özel Yasalarda Tanımlanan Özel Amaçlı Planlar  465
6.2.1.6 İmar Planları Konusunda Yetkili Kurumlar  469
6.2.1.7 Türkiye’de Merkezi ve Yerel Yönetimlere İmar Planları Konusunda Yetki Veren Yasalar  471
6.2.1.8 Türkiye’de İmar Planları ile İlgili Genel Planlama Esasları  475
6.2.1.9 İdareler İmar Planı Yapımına Zorlanabilir mi?  478
6.2.1.10 Çevre Düzeni Planı ve İmar Planlarının Onayı, İlanı ve Kesinleşmesi  479
6.2.1.11 Üst Ölçekli Planlar ile Alt Ölçekli Planlar Arasında Bir Uyumsuzluk Varsa, Bu Uyumsuzluk Nasıl Giderilir?  483
6.2.1.12 İmar Planlarının Aleniyeti (Herkese Açıklık) Nasıl Sağlanır?  484
6.2.1.13 İmar Planı İptal Edildiğinde Önceki Plan Yürürlüğe Girer mi?  484
6.2.1.14 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Olmadan 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılabilir mi?  485
6.2.1.15 İmar Planı Revizyonu ve İlaveleri Nasıl Yapılır? İmar Planları Değiştirilebilir mi?  488
6.2.1.16 İmar Planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzlenmesi ve İncelenmesi  492
6.2.2 İmar Programı  493
6.2.3 İmar Durumu Belgesi  501
6.2.4 İmar Hakları  502
6.2.4.1 Plan Raporu, Gösterim (Lejant) Teknikleri ve Plan Notu  509
6.2.4.1.1 Plan Raporu  509
6.2.4.1.2 Plan Gösterim (Lejant) Teknikleri  510
6.2.4.1.3 Plan Notu  510
6.2.4.2 İmar Planlarının Yapımı ve Değişikliklerinde Standartlar  511
6.2.4.3 İmar Planlarında İnşaat Miktarını Tanımlayan (E, TAKS, KAKS, h) Özel İşaretler  513
6.2.4.3.1 Emsal (E)  513
6.2.4.3.2 TAKS ve KAKS ile İfade Edilen İnşaat Hakkı  514
6.2.4.3.3 Çekme Mesafeleri Şeklinde Tanımlanan İnşaat Miktarı  514
6.2.4.3.4 “Kişi/Hektar” Şeklinde Tanımlanan İnşaat Miktarı  516
6.2.5 İdari Yargıda İmar Planlarının İptali ve Sonuçları  517
6.2.5.1 İmar Planlarına Karşı İtirazın ve İptal Davasının Süre Açısından Hukuksal Dayanağı Nedir?  518
6.2.5.2 İmar Planlarına Karşı Kaç Tür Dava Açma Durumu Vardır?  521
6.2.5.3 İmar Planı İptal Edilirse ve/veya Yürürlüğü Durdurulursa Hangi Durumlar Ortaya Çıkar?  524
6.3 ARSA DÜZENLEMESİ  526
6.3.1 Türkiye’de Arsa Düzenlemesi  527
6.3.1.1 Türkiye’de Arsa Düzenlemesinin Tarihi ve Düzenlemenin Niteliği  527
6.3.1.2 Türkiye’de Arsa Düzenlemesinin Hukuksal ve Teknik Temelleri  529
6.3.1.3 Düzenleme Ortaklık Payı Nedir ve Nasıl Hesaplanır?  533
6.3.1.4 Arsa Düzenlemesinde “Kapanmış Yollarla Yol Fazlaları” veya “Yoldan İhdas” Nedir?  538
6.3.1.5 Arsa Düzenlemelerinde Hatalı Uygulamalarla İlgili Danıştay İçtihatları  541
6.3.1.6 Arsa Düzenlemeleri ile Taşınmaz Değerlerinde Oluşan Artış  550
6.3.1.7 Kat Mülkiyeti ya da Kat İrtifakı Kurulmuş Yapılar Yeniden Arsa Düzenlemesine Konu Olabilir mi?  552
6.3.2 Arsa Düzenlemesi Uygulamalarında Türkiye ve Almanya’nın Karşılaştırılması  553
6.3.3 Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Alıştırmalar  556
6.4 YAPI RUHSATI, İMARDA KAZANILMIŞ HAK VE YAPI KULLANMA İZNİ  560
6.4.1 Yapı Ruhsatı  562
6.4.1.1 Yapı Ruhsatı Düzenlenirken Esas Alınan Tanımlar  564
6.4.1.2 Yapı Ruhsatında Yapı Tipleri Sınıflaması  567
6.4.1.3 Yapı Ruhsatı Kimler Adına Düzenlenir?  567
6.4.1.4 Yapı Ruhsatı İçin Hangi Belgelerle Başvurulur?  568
6.4.1.5 Yapı Ruhsatı Başvurusunda Tapu Yerine Geçen Belgeler Hangileridir?  569
6.4.1.6 Yapı Ruhsatı Başvurusunda İdareye Hangi Projeler Verilir?  569
6.4.1.7 Projeler Ne Kadar Sürede İncelenir ve Yapı Ruhsatı Düzenlenir?  574
6.4.1.8 Yapı Ruhsatı İçin Taşınmazın Arsa (İmar Parseli) Durumuna Getirilmesi Zorunludur!  575
6.4.1.8.1 Arsa Düzenlemesi Yapılmadan Ayırma ve Birleştirme İşlemi ile “Arsa” Oluşturulabilir mi?  575
6.4.1.8.2 Yapı Düzeni veya Kullanım Kararı Birbirinden Farklı Olan Parseller Birleştirilebilir mi?  577
6.4.1.8.3 Yola Cephesi Olmayan Parsel Oluşturulabilir mi?  578
6.4.1.9 Yapı Ruhsatı Kaç Kopya Düzenlenir?  578
6.4.1.10 Yapı Ruhsatının Düzenlenmesinde ve İncelenmesinde Dikkat Edilecek Konular?  579
6.4.1.11 Yapı Ruhsatı Gerektirmeyen Değişiklikler ve Onarımlar  589
6.4.1.12 Yapı Ruhsatı Gerektiren Değişiklikler ve Onarımlar  591
6.4.1.13 Kamu Kurumlarınca ve Kuruluşlarınca Yapılacak veya Yaptırılacak Yapılar  594
6.4.1.14 Yapı Ruhsatı Alındıktan Sonra Yapıya Başlama ve Bitirme  595
6.4.1.14.1 Yapı Ruhsatının Süresinin 5 Yıl Daha Uzatılması İçin Başvuruda Bulunulmuşsa  596
6.4.1.14.2 Yapı Ruhsatının Süresinin 5 Yıl Daha Uzatılması İçin Başvuruda Bulunulmamışsa  597
6.4.2 İmarda Kazanılmış Hak  599
6.4.2.1 Kazanılmış Hak Nedir, Ne Zaman Doğar?  599
6.4.2.2 Bir Taşınmazda Yapı Ruhsatı Alındıktan Sonra İmar Planının Değiştirilmesi veya İptal Edilmesi Durumunda İmarda Kazanılmış Hak  604
6.4.2.2.1 Yapı Ruhsatının Dayanağı Olan İmar Planlarının Değiştirilmesi Durumunda Kazanılmış Hak  604
6.4.2.2.2 Yapı Ruhsatının Dayanağı Olan İmar Planlarının İptal Edilmesi Durumunda Kazanılmış Hak  605
6.4.2.3 Arsa Düzenlemesinin (Parselasyon İşleminin) İptal Edilmesi Durumunda Kazanılmış Hak  611
6.4.2.4 Hukuka Aykırı Verilen Yapı Ruhsatı Açısından Kazanılmış Hak  614
6.4.2.5 Yapı Ruhsatı Verildikten Sonra, İnşaat Sürerken Yapı Ruhsatının İptal Edilmesi Durumunda Kazanılmış Hak  618
6.4.2.6 Türk Medeni Kanunu ve Taşınmaz Mülkiyeti Açısından Kazanılmış Hak  621
6.4.3 Yapı Kullanma İzni  625
6.4.3.1 Yapı Kullanma İzni İçin Hangi Belgelerle Başvurulur?  625
6.4.3.2 İdarelerce Yapı Kullanma İzni Başvurularının İncelenmesi  625
6.4.3.3 İdarelerce Yapı Kullanma İzni Ne Kadar Sürede Verilir?  626
6.4.3.4 Yapı Kullanma İzinlerinde Başvuru Sahibinden Bilgi ve Belge İstenmesine İlişkin Esaslar  627
6.4.3.5 Yapı Kullanma İzin Belgesinin Ulusal Adres Veri Tabanı’ndan Verilmesi  628
6.4.4 Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzninin Taşınmaz Değerlemesine Olan Etkileri  628
6.5 RUHSATSIZ VE/VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR  633
6.5.1 Ruhsatsız ve/veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılarla İlgili Yıkım İşlemleri  634
6.5.1.1 Ruhsatsız Yapıyı veya Ruhsat ve Eki Projeye Aykırılığı Kimler Tespit Eder?  635
6.5.1.2 Ruhsatsız Olduğu veya Ruhsat ve Eki Projeye Aykırılığı Tespit Edilen Yapı İçin Ne Tür Bir Tutanak Düzenlenir?  636
6.5.1.3 Tebligatlarda Muhatap Kimlerdir?  637
6.5.1.4 Tebligat Hangi Adrese Gönderilir?  638
6.5.1.5 Yapı Tatil Zaptına Neler Yazılmalıdır?  638
6.5.1.6 Yapı Sahibine Ne Kadar Süre Verilir?  638
6.5.1.7 Verilen Süre İçinde Ruhsata Uygun Duruma Getirilmeyen veya Ruhsat Alınmayan Yapılarla İlgili İşlemler  639
6.5.1.7.1 İmara Aykırılık Daha Sonra Tesis Edilen Bir İşlemle Giderilebilir mi?  640
6.5.1.7.2 İmara Aykırılık “İmar Transferi” ile Giderilebilir mi?  641
6.5.1.8 Ruhsatsız ve/veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıların Yıkılması İçin Önkoşullar  644
6.5.1.8.1 Yapının Candan ve Eşyadan Tahliye Edilmesi  644
6.5.1.8.2 Yapının Bedelinin Ödenmesi  646
6.5.1.8.3 Yapı Sahiplerinin Yıkım ile İlgili Belediye Encümeni Kararının İptali İçin İdari Yargıya Başvurmaları  646
6.5.1.9 Ruhsatsız ve/veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıların Yıkılmamasının Sonuçları, Sorumlular Hakkında Yapılacak İşlemler  647
6.5.1.9.1 Mahkeme Kararlarının Uygulanmaması Durumu  648
6.5.1.9.2 İmara Aykırılığı Tespit Edilen Yapılarla İlgili Türk Ceza Yasası Uygulamaları  650
6.5.2 Ruhsatsız ve/veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılarla İlgili İdari Para Cezası İşlemleri  652
6.5.3 Ruhsatsız ve/veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıların Taşınmaz Değerlemesindeki Rolü  654
6.6 İMAR MEVZUATINDA ÖZEL DURUMLAR  657
6.6.1 SİT İlan Edilen Yerler  657
6.6.2 Su Havzaları ve Dere Yatakları  670
6.6.3 Kıyılar  675
6.6.3.1 Kıyılarda “Kıyı Çizgisi” ve “Kıyı Kenar Çizgisi”  675
6.6.3.2 Cumhuriyet Döneminde Kıyılar ile İlgili Yasal Düzenlemeler  680
6.6.3.3 “Kıyı”da Yapılacak Uygulamalar  682
6.6.3.3.1 “Kıyı”nın Hukuksal Durumu  683
6.6.3.3.2 “Kıyı”da İmar Planları ve Yapı İzni Süreçleri  685
6.6.3.4 “Sahil Şeridi”nde Yapılacak Uygulamalar  691
6.6.3.4.1 “Sahil Şeridi”nin Belirlenmesi  691
6.6.3.4.2 “Sahil Şeridi”nde Planlama  692
6.6.3.4.3 “Sahil Şeridi”nde Yapılanma  692
6.6.3.4.4 Yapay Göllerde ve Baraj Göllerinde Sahil Şeridi Hükümleri Uygulanmaz  693
6.6.3.4.5 Sahil Şeridinde Farklı Yapı Yaklaşma Mesafelerinde İnşa Edilen Yapılar ve Kazanılmış Hak  693
6.6.4 Tarım Arazileri  700
6.6.4.1 3083 sayılı Yasa uygulamaları  701
6.6.4.2 5403 Sayılı Yasa Uygulamaları  702
6.6.4.2.1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2014 Tarihli Duyurusu  704
6.6.4.2.2 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün “6537 Sayılı Kanun’un Uygulama Talimatı” Konulu 27.06.2014 Tarihli Talimatı  706
6.6.5 Sanayi Alanları  709
6.6.6 Ormanlar (Devlet Ormanları, Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler ve Özel Ormanlar)  712
6.6.6.1 Devlet Ormanlarında Yapı İzni Verilmesi  713
6.6.6.2 Ormanlardan Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler  715
6.6.6.3 Özel Ormanlar  716
6.6.7 Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgeleri ve Turizm Merkezleri  718
6.6.7.1 Mülkiyet Açısından İncelemeler  718
6.6.7.2 İmar ve Planlama Açısından İncelemeler  720
6.6.7.3 Turizm Tesislerinin Değerlemelerinde Turizm Tesislerinin Nitelikleri Açısından İncelemeler  725
6.6.8 Kentsel Dönüşüm/Yenileme Bölgeleri ve “Riskli Alan–Rezerv Yapı Alanı–Riskli Yapı” İlan Edilen Yerler  730
6.6.8.1 Kentsel Dönüşümde Gelişmiş Ülkeler ile Türkiye Arasındaki Farklar  730
6.6.8.2 Kentsel Dönüşümün Hukuksal Dayanakları  733
6.6.8.3 6306 Sayılı Yasa Uygulamaları  737
6.6.9 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri  743
6.6.10 Boğaziçi Alanı  745
6.6.11 Vakıf Arazileri  748
6.6.12 Zeytinlik Alanları  749
6.6.13 Mera Arazileri  751
6.6.14 Plansız Alanlar  753
6.6.15 Karayolları Kenarlarındaki Yapılar  755
6.6.16 Zonguldak Taşkömürü Havzası  756
6.6.17 Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesi  758
6.6.18 Zemin ve Gedikler (Örfü Belde ve Paftos)  758
6.7 TAŞKIN YAPILAR  761
BÖLÜM 7
TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNDE VAR OLAN SİSTEMLER
7.1 EMLAK VERGİSİ AMAÇLI DEĞERLEME  767
7.1.1 Emlak Vergisinin Tarihsel Gelişimi  768
7.1.2 Emlak Vergisi Sisteminde Yetkili Kurumlar  771
7.1.3 Emlak Vergisini Düzenleyen Hukuk Kaynakları  773
7.1.4 Emlak Vergisinin Yükümlüleri  774
7.1.5 Emlak Vergisinin Konusu  775
7.1.6 Emlak Vergisinin Oranı  776
7.1.7 Emlak Vergisi İçin Temel Alınan Değer (Matrah) ve Bina, Arsa ve Arazinin Emlak Vergisi Değerinin Belirlenmesi  776
7.1.7.1 Binaların Emlak Vergisi Değerinin Belirlenmesi  776
7.1.7.2 Arsaların Emlak Vergisi Değerinin Belirlenmesi  783
7.1.7.3 Arazilerin Emlak Vergisi Değerinin Belirlenmesi  791
7.1.7.4 Emlak Vergisi Değerlerinin Duyurulması ve Kesinleşmesi  796
7.1.7.5 Emlak Vergisine Karşı Açılacak Davada Ehliyet  798
7.1.8 Emlak Vergisinin Tarhı ve Tahakkuku  798
7.1.9 Emlak Vergisinde, Dava Açma Süresi, Bilirkişi İncelemesi ve Diğer İşlemler  801
7.1.9.1 Dava Açma Süresi  801
7.1.9.2 Emlak Vergisinin Tespitinde Bilirkişi İncelemesi  802
7.1.9.3 Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Dava Açılmış Olup Olmamasına Göre Yapılacak İşlemler  803
7.1.10 Emlak Vergisi Yükümlülüğünün Başlangıcı ve Sonraki Yıllarda Yapılan Artışlar  804
7.1.11 Emlak Vergisi Ödeme Tarihleri  809
7.1.12 Emlak Vergisi Bildirimi Verilmemesi ile Vergi Değerini Değiştiren Nedenler  810
7.1.12.1 Emlak Vergisi Bildirimi Verilmemesi  810
7.1.12.2 Vergi Değerini Değiştiren Nedenler (EmlakVK, m. 33)  811
7.1.12.3 Tapudaki İşlemler Sırasında Alınacak Harca Temel Emlak Vergisi Değeri  812
7.1.13 Vergi Haritalarının Oluşturulması  819
7.1.14 Değerlendirmeler  823
7.2 KAMULAŞTIRMA AMAÇLI DEĞERLEME  826
7.2.1 Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  826
7.2.2 Kamu Yararı Kararı Alınması ve Onaylanması  827
7.2.3 İdarelerin Satın Alma Yöntemi  828
7.2.4 Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesinde Yetki  830
7.2.5 Bilirkişi Kurulu  831
7.2.5.1 Bilirkişilerde Aranacak Nitelikler  832
7.2.5.2 Bilirkişi Listelerinin Oluşturulması  833
7.2.5.3 Bilirkişi Kurullarının Oluşturulması  833
7.2.5.4 Bilirkişilik Yapamayacak Olanlar  834
7.2.5.5 Bilirkişi Listelerinden Çıkarılma Nedenleri  834
7.2.5.6 Bilirkişilerin Çalışma İlkeleri ve Sorumlulukları  835
7.2.5.7 Bilirkişi Raporlarının Sunulması  835
7.2.5.8 Raporlarda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler  835
7.2.6 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları  837
7.2.6.1 Taşınmazın Cinsi (Türü) ve Nevi (Niteliği)  838
7.2.6.1.1 Taşınmazın “Arsa mı?” Yoksa “Arazi mi?” Olduğunun Belirlenmesi  839
7.2.6.1.2 Arsa Olarak Değerlendirilmeyen Taşınmazlar: Köy Merkezlerindeki Taşınmazlar  850
7.2.6.1.3 Almanya’da Araziden Arsaya Doğru Dönüşüm Süreci  850
7.2.6.2 Taşınmazın Yüzölçümü  854
7.2.6.3 Taşınmazın Değerini Etkileyebilecek Nitelikleri ve Unsurları  856
7.2.6.4 Taşınmazın Varsa Vergi Bildirimi  857
7.2.6.5 Kamulaştırma Tarihindeki Resmi Makamlarca Yapılmış Değerlemeler  859
7.2.6.6 Değerlemede (Bedel Tespitinde) Etkili Olacak Diğer Nesnel Ölçüler  859
7.2.7 Arsalarda Değerleme  863
7.2.7.1 Emsal Alınamayacak Satışlar  866
7.2.7.2 Özel Amaçlı Satışlar  867
7.2.7.3 Kamulaştırma Gününden Sonraki Satışlar  870
7.2.7.4 Kamulaştırma Nedeniyle Yapılan Alımlar  870
7.2.7.5 Paydaşlar ve Yakın Akrabalar Arasındaki Satışlar  871
7.2.7.6 Resmi Olmayan Satışlar  871
7.2.7.7 En İyi Emsal Satışlar  873
7.2.7.8 Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi  875
7.2.8 Yapılarda Değerleme  878
7.2.8.1 Yapılardaki Değerlemelerde “Kamulaştırma Tarihi” ile İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı  878
7.2.8.2 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri  881
7.2.8.3 Kat Mülkiyetli Binalar  882
7.2.8.4 Yapılarda Özel Durumlar  883
7.2.9 Arazilerde Değerleme  885
7.2.9.1 Arazinin Kamulaştırma Tarihindeki Konumu ve Koşulları  887
7.2.9.2 Arazinin Kamulaştırma Tarihindeki Olduğu Gibi Kullanılması  888
7.2.9.3 Ürünlere İlişkin Resmi Bilgilerin Elde Edilmesi  888
7.2.9.4 Sulu–Kuru Arazi  889
7.2.9.5 Kapama Arazi  891
7.2.9.6 Taşınmaz Üzerindeki Ağaçlar ve Muhdesat  893
7.2.9.7 Kapitalizasyon Faizi  894
7.2.9.8 Ürün Net Gelirinin Hesaplanması  898
7.2.10 İrtifak Hakkı Değerlemesi  900
7.2.11 Değerlemede Dikkate Alınmayacak Konular  900
7.2.12 Kısmen Kamulaştırma  902
7.2.13 Kamulaştırmasız El Koyma  905
7.2.13.1 2981 Sayılı Gecekondu ve İmar Mevzuatına Aykırı Yapılar Hakkında Uygulanan Yasanın 10/c Maddesi Gereği Tescil Dışı Kalan Payların İpotek Bedeline Dönüştürülmesi  915
7.2.13.2 İmar Planında Kamu Hizmetlerine Ayrılan ve İmar Programına da Alınmadıkları İçin Kamulaştırılmayan Yerler  919
7.3 ARAZİ DÜZENLEMESİ (TOPLULAŞTIRMA) AMAÇLI DEĞERLEME  923
7.3.1 Yasal Çerçeve  923
7.3.2 Arazi Toplulaştırması ile Sağlanan Yararlar  925
7.3.3 Arazi Toplulaştırmasının Temel İlkeleri  926
7.3.4 Değerleme İşleri  930
7.3.4.1 3083 Sayılı Yasaya Göre  930
7.3.4.2 5403 Sayılı Yasaya Göre  930
7.3.4.3 Değerlendirme  930
7.3.5 Almanya’da Arazi Düzenleme (Toplulaştırma) Amaçlı Değerlemeler  931
7.3.5.1 Arazi Toplulaştırması Yasası (Flurbereinigungsgesetzt, FlurbG)’na Göre Uygulamada Taşınmaz Değerlemesi  931
7.3.5.1.1 Amaçlar  931
7.3.5.1.2 İlkeler  932
7.3.5.2 Arazi Toplulaştırması Yasası’na Göre Uygulamada Taşınmaz Değerlemesine İlişkin Ayrıntılar  932
7.3.5.2.1 Taşınmazların Gelişme Durumu  932
7.3.5.2.2 Toprak Değerinden İndirimler  934
7.3.5.2.3 Özel Kültürlerin ve Bunların Toprağının Değerlemesi  934
7.3.5.2.4 Organik Tarım  935
7.3.5.2.5 Orman  935
7.3.5.3 Taşınmaz Değerlemesinin Sonuçlarının Sunulması  935
7.3.5.4 Bir Parselin Değişim Değerinin Hesaplanması  936
7.3.5.5 Denkleştirme  936
7.4 KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA DEĞERLEME  937
7.4.1 Kentsel Dönüşümün Niteliği ve Kapsamı  937
7.4.2 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ve Taşınmazların Değerlemesi  939
BÖLÜM 8
FİNANS MATEMATİĞİ
8.1 FİNANS MATEMATİĞİNİN KAPSAMI  949
8.2 PARANIN ZAMAN DEĞERİ (Finansın Birinci Temel İlkesi)  950
8.3 FAİZ KAVRAMI  952
8.3.1 Faizin Tanımı ve Faizi Etkileyen Faktörler  952
8.3.2 Nominal Faiz – Reel Faiz Oranı Ayrımı  954
8.3.3 Basit Faiz  956
8.3.3.1 Basit Faizde Gelecekteki Değer  957
8.3.3.2 Basit Faizde Bugünkü (Şimdiki) Değer  958
8.3.4 Bileşik Faiz  958
8.3.5 Bugünkü (Şimdiki) Değer, Net Bugünkü Değer ve Gelecekteki Değer  960
8.3.5.1 Bugünkü (Şimdiki) Değer  962
8.3.5.2 Net Bugünkü (Şimdiki) Değer  962
8.3.5.3 Gelecekteki Değer  963
8.3.6 Anüiteler  963
8.3.6.1 Dönem Sonu Anüiteleri  964
8.3.6.1.1 Dönem Sonu Anüitelerin Gelecek Değeri  964
8.3.6.1.2 Dönem Sonu Anüitelerin Bugünkü Değeri  965
8.3.6.2 Dönem Başı Anüiteleri (Erkan a)  966
8.3.6.2.1 Dönem Başı Anüitelerin Gelecek Değeri  966
8.3.6.2.2 Dönem Başı Anüitelerin Bugünkü Değeri  966
8.3.6.3 Artan Anüiteler  967
8.3.6.4 Geciktirilmiş Anüiteler  968
8.3.6.4.1 Dönem Sonu Geciktirilmiş Anüiteler  968
8.3.6.4.2 Dönem Başı Geciktirilmiş Anüiteler  969
8.4 ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN YATIRIM KARLILIĞI HESAPLARI  970
8.4.1 Net Bugünkü Değer (NBD /NPV)  970
8.4.2 İç Verim Oranı (OİV / IRR)  973
8.4.3 Amorti (Geri Ödeme) Süresi (SGÖ / PBP)  975
8.4.4 Karlılık Endeksi (EK / PI)  976
BÖLÜM 9
TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ YÖNTEMLERİ
9.1 GENEL  979
9.2 TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ YÖNTEMLERİNİN GRUPLANDIRILMASI  979
9.3 YÖNTEMLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME  983
9.4 DEĞERLEME YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ  985
BÖLÜM 10
KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİ
10.1 GENEL  987
10.2 YÖNTEMİN UYGULANMASI  988
10.2.1 Toprak Değeri  989
10.2.2 Satış İşlemleri Verilerinin Araştırılması  990
10.2.3 İşlem Verilerinin Doğrulanması  991
10.2.4 Karşılaştırma Birimlerinin Seçilmesi  992
10.2.5 Benzer (Emsal) Satışların İncelenmesi ve Düzeltilmesi  993
10.2.6 Karşılaştırma Yönteminde Değer Göstergelerinin Uzlaştırılması  994
10.2.7 Yapılı Taşınmazların Değerinin Belirlenmesi  994
10.2.8 Çarpanlar  995
10.2.8.1 Gelir Çarpanı  995
10.2.8.2 Yapı Çarpanı  995
10.3 ÖRNEKLER  996
10.4 ALIŞTIRMA SORULARI  1003
BÖLÜM 11
GELİR YÖNTEMİ
11.1 GENEL  1009
11.2 YÖNTEMİN UYGULANMASI  1010
11.2.1 Gelir Değeri  1010
11.2.2 Brüt Gelir  1010
11.2.3 İşletme Giderleri  1011
11.2.3.1 Kira Ödenmemesi Riski  1011
11.2.3.2 Amortisman  1012
11.2.3.3 İşletim Giderleri  1012
11.2.3.4 Yönetim Giderleri  1013
11.2.3.5 Bakım–Onarım Giderleri  1013
11.2.4 Net Gelir  1013
11.2.5 Kapitalizasyon Oranı  1013
11.2.6 Toprak Değeri ve Toprak Değeri Kapitalizasyon Tutarı  1014
11.2.7 Toplam Kullanma Süresi ve Kalan Kullanma Süresi  1014
11.2.7.1 Toplam Kullanma Süresi  1015
11.2.7.2 Kalan Kullanma Süresi  1015
11.2.8 Eklemeler ve Eksiltmeler  1015
11.3 KİRALIK TAŞINMAZLARIN DEĞERLEMESİ  1017
11.3.1 Açıklamalar ve Tanımlar  1017
11.3.2 Kira Türleri  1020
11.3.3 İlkeler  1021
11.4 GELİR YÖNTEMİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ FORMÜLLER  1022
11.4.1 Kapitalizasyon Formülleri  1022
11.4.2 Çarpanlar  1023
11.5 ÖRNEKLER  1024
11.6 ALIŞTIRMA SORULARI  1034
BÖLÜM 12
İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIŞI (İNA) YÖNTEMİ
12.1 GENEL  1037
12.2 İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIŞI YÖNTEMİNİN TANIMI VE KAPSAMI  1037
12.3 İNA YÖNTEMİNİN UYGULANMASI  1040
12.3.1 Yöntemin Temel Formülü  1040
12.3.1.1 Nakit Akışlarının Belli Bir Oranda Büyüdüğü Varsayıldığında  1041
12.3.1.2 Nakit Akışlarının Belli Bir Oranının Yeni Yatırımlara Aktarıldığı Varsayıldığında  1041
12.3.1.3 Enflasyonist Ortamlarda  1042
12.3.1.4 Nakit Akışları Kestiriminde Risk Faktörü Dikkate Alınırsa  1042
12.3.2 İNA Yönteminde 3 Önemli Öğe  1043
12.3.2.1 Nakit Akış Tabloları  1043
12.3.2.1.1 Temel Bilgiler  1043
12.3.2.1.2 Nakit Akışlarının Oluşturulması  1045
12.3.2.1.3 Maliye Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Nakit Akış Tablosunun Hazırlanmasına İlişkin Düzenlemeleri  1046
12.3.2.2 Nakit Akışları Kestirim Süresi  1046
12.3.2.3 İndirgeme Oranı  1046
12.3.2.3.1 Sermaye Maliyeti  1047
12.3.2.3.2 İNA Yöntemi Uygulamalarında Sermaye Maliyeti  1048
12.3.2.3.3 Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti  1049
12.3.2.3.4 Sermaye Maliyeti ile İlgili Değerlendirme  1051
12.3.3 Yöntemin En Yaygın Uygulamaları  1052
12.4 ÖRNEKLER  1053
12.5 ALIŞTIRMA SORULARI  1056
BÖLÜM 13
MALİYET YÖNTEMİ
13.1 GENEL  1059
13.2 YAPI TÜRLERİ VE YAPI MALZEMELERİ  1060
13.3 MALİYET YÖNTEMİNİN TANIMI VE KAPSAMI  1062
13.4 YÖNTEMİN UYGULANMASI  1063
13.4.1 Yapısal Tesislerin Değerleme Günündeki Değeri  1064
13.4.1.1 Yapıların Değeri  1064
13.4.1.1.1 Normal Yeniden Yapım Giderleri  1065
13.4.1.1.2 Düzeltme Faktörleri  1065
13.4.1.1.3 Yapının Brüt Alanlarının Hesaplanması  1066
13.4.1.1.4 Yapı Yan Giderleri  1066
13.4.1.1.5 Yapı Fiyat Endeksi  1066
13.4.1.1.6 Toplam ve Kalan Kullanma Süresi  1066
13.4.1.1.7 Yapı Yaşından Dolayı Değer İndirimi  1067
13.4.1.1.8 Yapı Kusurlarından ve Yapı Hasarlarından Dolayı Değer İndirimi  1068
13.4.1.1.9 Değeri Etkileyen Diğer Olgular  1069
13.4.1.1.9.1 Ekonomik Değer İndirimi  1069
13.4.1.1.9.2 Yasal Olarak Tanımlanmış Olan Kullanımın Gerçek Kullanımdan Önemli Ölçüde Sapması  1069
13.4.1.2 Yapısal Dış Tesislerin Değeri  1070
13.4.1.3 Özel İşletme Donatılarının Değeri  1070
13.4.2 Diğer Tesislerin Değeri  1070
13.4.3 Piyasaya Uyarlama  1070
13.4.4 Amortismanın Önemi  1071
13.4.4.1 Tanımlar  1071
13.4.4.2 Amortisman Belirleme Yöntemleri  1072
13.4.4.2.1 Piyasadan Çıkartma Yöntemi  1074
13.4.4.2.2 Yaş–Ömür Yöntemi  1074
13.4.4.2.3 Ayrıştırma Yöntemi  1074
13.4.4.3 Amortismanla İlgili Bazı Formüller  1074
13.5 ÖRNEKLER  1075
13.6 ALIŞTIRMA SORULARI  1083
BÖLÜM 14
DİĞER YÖNTEMLER
14.1 KALAN (RESIDUAL) YÖNTEMİ  1085
14.1.1 Kalan Yönteminin Kapsamı  1085
14.1.2 Kalan Yönteminin Yapı Taşları  1087
14.1.3 Kalan Yönteminin Sakıncaları  1089
14.1.4 Örnekler  1091
14.2 LİKİDASYON YÖNTEMİ  1096
14.2.1 Yöntemin Tanımı ve Kapsamı  1097
14.2.2 Yöntemin Seçenekleri  1097
14.2.2.1 Hemen Yıkım Durumunda Likidasyon Değeri  1097
14.2.2.2 Hemen Yıkımın Yapılmaması Durumunda Likidasyon Değeri  1098
14.2.2.3 Uzun Süre Yıkım Yapılmaması Durumunda Likidasyon Değeri  1099
14.2.3 Genel Likidasyon Değeri Formülleri  1099
14.2.4 Örnekler  1100
BÖLÜM 15
TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNDE ÖZEL UYGULAMALAR
15.1 ARSA, KONUT, OFİS DEĞERLEMELERİ  1103
15.2 ARAZİ (TARIMSAL TOPRAKLARIN) DEĞERLEMESİ  1114
15.2.1 Genel  1114
15.2.2 Yöntemler  1115
15.2.2.1 Karşılaştırma Yönteminin Temelleri  1115
15.2.2.1.1 Kişisel Kanıya Dayanan Karşılaştırma Yöntemi  1117
15.2.2.1.2 Karşılaştırmaya Dayanan Değerleme Yöntemi  1117
15.2.2.1.3 Çarpan Temeline Dayanan Karşılaştırma Yöntemi  1119
15.2.2.1.4 Tipik Değerlere Dayanan Karşılaştırma Yöntemi  1119
15.2.2.2 Gelir Yönteminin Temelleri  1121
15.2.2.2.1 İşletmenin Net Geliri  1122
15.2.2.2.2 Kapitalizasyon Oranı  1123
15.2.2.3 Maliyet Yöntemi  1126
15.2.2.4 İkame Fiyatı Yöntemi  1127
15.2.2.5 Dönüşüm Fiyatı Yöntemi  1127
15.2.2.6 Tamamlayıcı Değer Yöntemi  1127
15.2.3 Üzerinde Ağaç Bulunan Taşınmazların Değerlemesi  1127
15.2.4 Örnekler  1131
15.2.5 Alıştırmalar  1137
15.3 İPOTEK KREDİSİ AMAÇLI HESAPLAMALAR  1138
15.3.1 Bazı Kavramlar ve Eşitlikler  1138
15.3.2 Yatırım Bandı Yöntemi  1139
15.3.3 Kalan Değer Yöntemleri  1140
15.3.4 Finansal Kaldıraç  1141
15.3.4.1 Kaldıracın Etkileri  1142
15.3.4.2 Pozitif, Negatif ve Nötr Kaldıraç  1142
15.3.4.3 Özkaynak Kapitalizasyon Oranı  1143
15.3.5 Örnekler  1143
15.4 TURİZM TESİSLERİ (OTEL, TATİL KÖYÜ VB) DEĞERLEMELERİ  1150
15.4.1 Turizm Tesislerinin Değerlemesi Sırasında Dikkate Alınacak Yasalar ve Yönetmelikler  1151
15.4.2 Turizm Tesislerini Değerleme Yöntemleri  1151
15.4.2.1. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Her Yıl Duyurulan Oda m2 Birim Fiyatları  1153
15.4.2.2 Turizm Tesislerinin Değerlemesinde Karşılaştırma Yöntemi  1154
15.4.2.3 Turizm Tesislerinin Değerlemesinde Maliyet Yöntemi  1155
15.4.2.4 Turizm Tesislerinin Değerlemesinde Gelir Yöntemi  1156
15.4.2.4.1 Turizm Tesisinin Değerinin Ortalama Oda Fiyatından Çıkarılması  1158
15.4.2.4.2 Yatırım Bandı Tekniği  1158
15.4.2.4.3 Yıllık Yatırım Bandı Yöntemi  1160
15.4.2.5 Kapitalizasyon Oranının Piyasadan Elde Edilen Verilere Göre Hesaplanması  1160
15.4.2.5.1 Genel Kapitalizasyon Oranı  1161
15.4.2.5.2 Toplama (İnşa Etme) Yöntemi  1161
15.4.2.5.3 Sabit Varlık Fiyatlandırma Modeli (CAPM)  1164
15.5 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ (AVM) DEĞERLEMESİ  1169
15.5.1 Genel  1169
15.5.2 Uluslararası Değerleme Standartları  1169
15.5.3 Şirketler Arası Kiralama Olduğunda Yapılacak Değerleme  1173
15.5.4 Kiracının Haklarının Değişmesi Durumlarının Değerlemeye Etkileri  1173
15.5.5 Kiracının Haklarındaki Değişiklikler  1173
15.5.6 Türkiye Ko