Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uluslararası Ceza Hukuku
Şubat 2019 / 5. Baskı / 624 Syf.
Fiyatı: 69.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Şubat 2017 64.00 TL 44.90 TL (%30)Sepete Ekle
 3. Ekim 2015 44.00 TL 19.90 TL (%55)Sepete Ekle
   

Öğretide uzun yıllar yabancılık unsuru taşıyan suçlar Milletlerarası Ceza Hukuku, uluslararası hukukun ihlalini oluşturan suçlar da Devletlerarası Ceza Hukuku gibi isimler altında ele alınmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan gelişmelerin ışığında, bütün bu suçların yabancılık unsuru taşıması yanında uluslararası sözleşmelerle hepsi için çözümler üretilmesi nedeniyle bu konuların tümünü kapsayacak bir isimlendirme ile kitabımızın adını Uluslararası Ceza Hukuku olarak belirledik.

Okuyucu bu kitapta, küçülen dünyamızda meydana gelen yabancılık unsuru taşıyan suçlar ile uluslararası suçların soruşturulması ve kovuşturulmasıyla ilgili temel bilgilere ulaşacak; daha ayrıntılı çalışmalara da zikredilen kaynaklar sayesinde ulaşabilecektir.

Bu baskıda da konuları nispeten sınırlı tutarak kitabın hacmini fazla büyütmemeye, zorunlu bilgilerle çalışmayı sınırlamaya çalıştık. Başta Hukuk Fakültesi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin öğrencilerine rehber olacak bu çalışma, konuyla ilgilenen diğer okuyuculara da bilgi aktarmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları
Uluslararası Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Özellikleri, Kaynakları ve Tarihsel Gelişimi
Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulama Alanı
Ceza İşlerinde Uluslararası Adli Yardımlaşma
Uluslararası Ceza Mahkemeleri
Uluslararası Ceza Sorumluluğuna Dair Genel İlkeler
Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Kurucu Antlaşmalarında Yer Verilen Suç Tipleri
Barkod: 9789750253416
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 624
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
5. Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  17
Giriş  23
1. Bölüm
ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI, ÖZELLİKLERİ, KAYNAKLARI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
I. ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  27
A. Uluslararası Ceza Hukuku Kavramı  27
B. Uluslararası Ceza Hukukunun Yakın Kavramlarla İlişkisi  35
C. Uluslararası Suç Kavramı  39
II. ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ  50
III. ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  55
A. Genel Olarak  55
B. Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Kurucu Statüleri  57
C. Uluslararası Örf ve Adet Hukuku  58
D. Uluslararası Ceza Hukukunun / Devletler Genel Hukukunun Genel İlkeleri  62
E. Uluslar Topluluğunca Kabul Edilen Genel İlkeler  63
F. Yardımcı Kaynaklar  64
G. Genel Değerlendirme  65
IV. ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ  66
A. İlkel Sistem ve Antik Yunan Dönemi  66
B. Roma ve Ortaçağın İlk Dönemleri  68
C. İtalyan Statüler Teorisi  70
1. Sitenin Yargı Bölgesinde İşlenen Suçlar  71
a. Bartole’nin Seleflerinde  71
b. Bartole’de  72
2. Site Yetki Bölgesi Dışında İşlenen Suçlar  73
a. Bartole’nin Seleflerinde  73
b. Bartole’de  74
D. 13. Yüzyıldan İtibaren Belçika ve Fransız Hukukundaki Gelişmeler  74
E. 13. Yüzyıldan İtibaren Diğer Avrupa Hukukları  78
2. Bölüm
CEZA KANUNLARININ YER BAKIMINDAN
UYGULAMA ALANI
I. MÜLKİLİK (ÜLKESELLİK) İLKESİ  82
A. Tanım  82
B. Teorik Dayanakları  84
C. Mülkilik İlkesinin Maddi Nedenleri ve Uluslararası Düzene İlişkin Dayanakları  85
D. Mülkilik İlkesinin Uygulama Alanının Belirlenmesi  86
1. Ülke Kavramı  86
2. Mülkilik İlkesi Çerçevesinde Suçun İşlendiği Yer  90
a. Genel Olarak  90
b. Harekete Üstünlük Tanıyan Görüşler  90
c. Neticeye Üstünlük Tanıyan Görüşler  91
d. Karma Görüş  91
E. Ne bis in idem İlkesinin Uluslararası Geçerliliği  104
1. Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Durum  104
2. Ne bis in idem İlkesinin Avrupa Birliği İçinde Geçerliliği  111
F. Mülkilik İlkesinin Kendi İçindeki Yetki Çatışmaları  117
II. KİŞİSELLİK İLKESİ  119
A. Sanığa Göre Kişisellik İlkesi  119
B. Mağdura Göre Kişisellik İlkesi  125
C. Memuriyet veya Görevle Yurt Dışına Gidenlerin Yabancı Ülkede İşledikleri Suçlar (Diplomatik ve Konsolosluk Yargı Bağışıklığından Yararlananlar)  128
1. Genel Olarak Dipolamasi Ajanları ve Konsolosların Yargı Bağışıklığı  128
2. Yabancı Ülkede Görev Yapan Kamu Görevlilerinin İşledikleri Suçlar  130
III. GERÇEKLİK VEYA KORUNMA İLKESİ  131
IV. EVRENSEL YETKİ (ADALET) İLKESİ  134
A. Tek Yanlı Evrensel Yetki  141
B. İkame (Temsile Dayalı) Yargı Yetkisi  143
V. YARGILAMA YETKİSİNİ DÜZENLEYEN İLKELERİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE YETKİ ÇATIŞMALARINI ÖNLEYECEK ÇÖZÜM YOLLARI  145
VI. YABANCI CEZA KANUNUNUN DEĞERİ  149
A. Karşılaştırmalı Hukukta Genel Görünüm  149
B. Yabancı Ceza Kanununun Uygulanmasının Leh ve Aleyhindeki Görüşler  151
1. Yabancı Ceza Kanununun Uygulanmasının Lehindeki Görüşler  151
a. Sanığın Yararı  151
b. Toplumun Yararı  152
c. Uluslararası İlişkiler Yönünden Sağlanacak Yarar  152
2. Yabancı Ceza Kanununun Uygulanmasının Aleyhindeki Görüşler  153
a. Yabancı Kanuna Duyulan Güvensizlik  153
b. Suç Yeri Ülkesinin İç İşlerine Karışma Tehlikesi  153
c. Yabancı Ceza Kanununu Bir Bütün Olarak Ele Alıp Değerlendirebilme Güçlüğü  153
C. Türk Hukukunda Durum  154
3. Bölüm
CEZA İŞLERİNDE ULUSLARARASI ADLİ YARDIMLAŞMA
I. KAVRAM OLARAK ADLİ YARDIMLAŞMANIN KAPSAMI  157
A. Genel Olarak Kapsamı  157
B. Adli Yardımlaşmanın Sınırı  159
C. Adli Yardımlaşmada İzlenecek Yöntem  160
II. DAR ANLAMDA CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI ADLİ YARDIMLAŞMALARDA UYGULANACAK KURALLAR  161
A. Adli Yardımlaşmanın Dayanakları  161
B. Adli Yardımlaşmanın Maddi Koşulları  172
1. Karşılıklılık  172
2. Çifte Cezalandırılabilirlik ve Kovuşturulabilirlik  172
3. Özellik İlkesi  174
4. Ordre Public (Kamu Düzeni) Çekincesi  175
C. Adli Yardımlaşmanın Geleneksel Türleri  175
1. Bilgi Verme ve Adli Sicil Bilgilerinin Gönderilmesi  175
2. Mahkeme Kararları ve Yargılamaya İlişkin Belgelerin Tebliği  176
3. Tanık, Bilirkişi ve Sanıkların Dinlenmesi  176
4. Delil Amacıyla Dosya, Belge ve Eşyanın Gönderilmesi  177
5. Tutuklu Kişinin Yüzleştirme veya Teşhis Amacıyla Tanık Olarak Bir Başka Ülkeye Gönderilmesi  178
D. Sınır Aşan Modern Soruşturma Metotları  179
1. DNA Analizi  179
2. Video–Konferans Yoluyla Tanık, Bilirkişi veya Sanıkların Dinlenmesi  181
3. Sınır Ötesi Ortak Soruşturma Ekibi Oluşturma  182
4. Gizli Soruşturma Tedbirleri  182
5. Sınır Ötesi Gözetleme ve Sıcak Takip  183
6. Kontrollü Teslimat  183
E. Yabancı Ülkede Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi  185
F. Kolluk Alanında Bir İşbirliği Örgütü Olarak INTERPOL  188
1. Tarihsel Gelişim  188
2. Organizasyon  190
3. INTERPOL Faaliyetlerine Egemen Olan İlkeler  193
a. Ulusal Egemenliklere Saygı İlkesi  193
b. Yalnızca Adi Suçların Kovuşturulmasına İlişkin Adli Yardımlaşma İstemleriyle İlgilenme İlkesi  193
c. İşbirliğinin Evrenselliği İlkesi  194
d. Bütün Üyelere Eşit Davranma İlkesi  195
e. Örgütün Faaliyetlerini Yaygınlaştırma İlkesi  195
f. İşbirliğinin Esnekliği İlkesi  196
g. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine Saygı İlkesi  196
4. Amacı  196
5. Görevleri  196
6. Faaliyet Alanı  197
7. Yararlandığı Araçlar  198
8. Hukuksal Korunma  200
9. INTERPOL’e Yönelik Eleştiriler  201
III. GERİ VERME  202
A. Genel Bilgiler  202
1. Tanımı ve Temel Esasları  202
2. Dayanaklar  206
B. Türk Hukukuna Egemen Olan Geri Verme Kuralları  207
1. Geri Vermenin Koşulları  208
a. Eyleme İlişkin Kurallar  208
aa. Çifte Cezalandırılabilirlik İlkesi  208
ab. Suçun Kovuşturulabilir Olması  209
ac. Suçun Geri Vermeye Elverişli Olması  211
ad. Siyasal Suçlarla Bunlara Bağlı Adi Suçlarda Geri Vermeme İlkesi  212
ae. Askeri Suçtan Geri Verilmezlik İlkesi  215
af. Düşünce Suçundan Geri Verilmezlik İlkesi  216
ag. Mali Suçlardan Geri Verilmezlik İlkesi  216
ah. Geri Verme İsteminin Ciddi Olması  216
aı. Kendisinden İstemde Bulunulan Ülkenin Kendisinin Yargılama Yetkisine Sahip Olmaması  218
ai. “Non bis in idem” Kuralı  219
aj. Geri Vermeye Konu Oluşturan Suçun Ölüm Cezasını Gerektirmesi  220
ak. Ordre Public (Kamu Düzeni) Çekincesi  226
b. Geri Verilmesi İstenen Sanık veya Hükümlüye İlişkin Koşullar  228
ba. Uyruk (Vatandaş) Geri Verilmez Kuralı Genel Olarak  229
bb. Diğer Geri Verme Engelleri  232
2. Geri Verme Usulü  235
a. İstemde Bulunan Devletin Türkiye Olması Durumunda Yapılacak İşlemler  235
b. İstemde Bulunulan Devletin Türkiye Olması Durumunda Yapılacak İşlemler  236
c. Geri Verme Amacıyla Geçici Tutuklama  238
d. Geri Verilmesine Karar Verilen Kimsenin Teslimi  241
3. Geri Vermenin Sonuçları ve Geri Vermede Özellik (Hususilik) Kuralı  243
a. Özellik Kuralının Sağladığı Güvenceler  243
b. Özellik İlkesinin Sonuçları  244
c. Özellik İlkesinin İstisnaları  246
4. Geri Vermeyi Kabul Etmeyen Devletin İzleyeceği Yol  246
IV. CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASI VE CEZA YARGILARININ ULUSLARARASI DEĞERİ  250
A. Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması  250
B. Ceza Yargılarının Uluslararası Değeri  257
1. Genel Olarak  257
2. Ceza Yargılarının Uluslararası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi  259
3. 6706 sayılı Kanun’daki Düzenleme  265
V. İNFAZIN AKTARILMASI  267
VI. HÜKÜMLÜ NAKLİ  268
4. Bölüm
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİ
I. ULUSLARARASI CEZA HUKUKU KAPSAMINA GİREN İHLALLERE ULUSLARARASI TOPLUMUN YANITI  273
A. Genel Olarak  273
B. Ulusal Alanda Yapılan Yargılamalar  274
C. Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler  275
D. Gerçek/Barış/Uzlaştırma Komisyonları  276
E. Af İlanı  281
F. Diğer Cevap Yolları  284
II. ULUSLARARASI CEZA YARGISINA DUYULAN GEREKSİNİMİN GEREKÇELERİ  284
III. SÜREKLİ BİR ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE DUYULAN GEREKSİNİMİN GEREKÇELERİ  288
IV. ULUSLARARASI BİR CEZA MAHKEMESİ KURMA ÇABALARININ TARİHÇESİ  291
A. Yirminci Yüzyıl Öncesi  291
B. Yirminci Yüzyılın Başından İkinci Dünya Savaşı Öncesine Kadarki Süreç  294
C. Nürnberg ve Tokyo Askeri Ceza Mahkemeleri  297
1. Mahkemelerin Niteliği ve Özellikleri  299
2. Mahkemelerin Yargı Yetkisi  300
3. Yargılamaların Sonuçları ve Özellikli Bazı Yönleri  302
4. Yargılamaların Lehinde ve Aleyhindeki Görüşler  303
D. İkinci Dünya Savaşından Sonraki Gelişmeler  307
E. BM Tarafından Kurulan Ad Hoc (Özel) Mahkemeler  312
1. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi  312
a. Mahkemenin Kuruluş Süreci  312
b. EYUCM’un Kuruluşunun Yasal Dayanağı  314
c. EYUCM’un Hukuki Niteliği  317
d. EYUCM’un Yapısı  317
e. EYUCM’un Yargı Yetkisi  318
f. EYUCM’da Soruşturma, Kovuşturma ve İnfaz  324
g. EYUCM’un Faaliyeti  326
2. Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi  329
a. Mahkemenin Kuruluşunu Gerektiren Olaylar ve Kuruluş Aşaması  329
b. RUCM’un Özellikleri  330
c. RUCM’un Faaliyeti  333
3. Uluslararası Ceza Mahkemeleri İçin Mekanizma  334
V. ULUSLARARASI CEZA DİVANI  335
A. UCD’nin Kuruluş Aşaması ve Önemi  336
B. Statünün Yürürlüğü, Statüye Katılma – Çekince Koyma, Statüden Çekilme  339
C. UCD’nin Kurumsal Yapısı  340
1. Başkanlık  341
2. İstinaf, İlk Derece ve Ön Soruşturma Dairesi  341
3. Savcılık Makamı (Office of the Prosecutor)  343
4. Kalem Teşkilatı (Registry)  344
5. Taraf Devletler Meclisi (Assembly of States Parties)  345
D. Yargı Yetkisinin Niteliği ve Ulusal Yargılama Mercileriyle İlişki  347
E. Yargı Yetkisinin Kullanılmasının Ön Şartları  349
F. Zaman Bakımından (Ratione Temporis) Yetki  352
G. Kişi Bakımından (Ratione Personae) Yetki  354
H. Madde Bakımından (Ratione Materiae) Yetki  355
I. Yargı Yetkisinin Kullanılması  357
1. Genel Açıklamalar  357
2. Taraf Devletlerin Bildirimi  358
3. BM Güvenlik Konseyi’nin Bildirimi  360
4. Savcının Re’sen (proprio motu) Harekete Geçme Yetkisi  362
İ. Davanın Yetki Açısından Kabul Edilebilirliği  364
1. Davanın Kabulüne Engel Durumlar  364
2. Davanın Kabul Edilebilirliğine İlişkin Ön Karar  371
3. Yargı Yetkisine İtiraz  373
J. Divanın Uygulayacağı Hukuk  376
K. Yargılama Usulü, Uluslararası İşbirliği ve Cezaların İnfazı  380
L. UCD’nin Uygulamaları  392
VI. YARI ULUSLARARASI YA DA ULUSLARASILAŞMIŞ VEYA KARMA CEZA MAHKEMELERİ  396
A. Genel Olarak  396
B. Örnekleri  398
5. Bölüm
ULUSLARARASI CEZA SORUMLULUĞUNA DAİR GENEL İLKELER
I. ULUSLARARASI SUÇUN GENEL UNSURLARI  410
II. CEZA SORUMLULUĞUNUN KİŞİSELLİĞİ VE KUSUR İLKESİ  414
A. Genel Açıklama  414
B. “Devlet Suçları” Kavramı  415
III. NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE (KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ) İLKESİ  417
IV. CEZA SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRAN DURUMLAR  423
A. Kusur Yeteneğini Etkileyen Durumlar  426
B. Amirin Emrini İfa  428
C. Meşru Savunma  435
D. Zorunluluk Hali/Tehdit  437
E. Yanılma  441
F. Zararla Karşılık Verme  444
G. Diğer Savunmalar  445
1. İlgilinin Rızası  445
2. Askeri gereklilik/zorunluluk  445
3. Tu–Quoque İlkesi  446
H. Zamanaşımı  446
V. ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN BAĞIŞIKLIKLAR  447
A. Genel Olarak  447
B. Bağışıklık Türleri: Kişisel Bağışıklık ve Fonksiyonel Bağışıklık  448
C. Fonksiyonel Bağışıklık ve Uluslararası Suçlar  450
D. Kişisel Bağışıklıklar ve Uluslararası Suçlar  454
E. UAD’nin “Tutuklama Kararı” Davasında Yarattığı Belirsizlik  455
F. Roma Statüsü bakımından Bağışıklıklar  458
VI. BİREYSEL SORUMLULUK MODALİTELERİ  458
A. Genel Bilgi  458
B. Faillik  461
C. Şeriklik  464
1. Genel Olarak  464
2. Yardım Etmek  465
3. Planlamak (Planning)  469
D. Conspiracy (Komplo Kurma)  470
E. Joint Criminal Enterprise  471
F. Üstlerin Sorumluluğu Öğretisi (Doctrine of Superior Responsibility)  476
1. Kavram ve Amacı  476
2. Kurumun Hukuki Niteliği  477
3. Roma Statüsü’ndeki Düzenleme  479
4. Kurumun Uygulanma Koşulları  481
G. Teşebbüs  486
VII. CEZANIN BELİRLENMESİ VE İÇTİMA  489
6. Bölüm
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNİN
KURUCU ANTLAŞMALARINDA YER VERİLEN SUÇ TİPLERİ
I. SOYKIRIM (JENOSİD)  493
A. Korunan Hukuksal Değer  498
B. Fail  499
C. Mağdur  499
D. Maddi Unsur  502
E. Hukuka Uygunluk Nedenleri  510
F. Manevi Unsur  510
G. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  514
1. Teşebbüs  515
2. İştirak  515
3. İçtima  516
II. İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR  517
A. Genel Açıklamalar  517
B. Korunan Hukuksal Değer  518
C. Fail  518
D. Mağdur  518
E. Maddi Unsur  521
F. Hukuka Uygunluk Nedenleri  530
G. Manevi Unsur  530
H. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  531
1. Teşebbüs  531
2. İştirak  532
3. İçtima  532
III. SAVAŞ SUÇLARI  532
A. İnsancıl Hukuk ve Savaş Suçları ile İlişkisi  532
B. Silahlı Çatışmalar Hukuku Hakkında Genel Bilgiler  536
C. Savaş Suçları  540
1. Genel Değerlendirme  540
2. Roma Statüsü’nde Savaş Suçları  545
a. 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmelerinin Ağır İhlalleri  545
b. Savaş Yasa ve Adetlerinin Diğer Ciddi İhlalleri  548
c. Cenevre Sözleşmelerinin Ortak 3. Maddesinin Ciddi İhlalleri  553
d. Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalarda Uygulanabilen Kural ve Adetlerin Diğer Ciddi İhlalleri  554
IV. SALDIRI SUÇU  559
A. Genel Açıklama  559
B. Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanma Yasağının Tarihçesi  560
C. Roma Statüsü’ndeki Düzenleme  564
1. Saldırı Suçunun Unsurları  566
2. Saldırı Fiili Üzerinde UCD’nin Yargı Yetkisini Kullanabilmesi  570
ÖZEL EK: T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLAR ARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2011–2015 DÖNEMİNDEKİ İADE, HÜKÜMLÜ NAKLİ  577
EK A: CEZA İŞLERİNDE İKİLİ ADLİ YARDIM SÖZLEŞMELERİ (://www.uhdigm.adalet.gov.tr/cezaikili.htm)  579
EK B: SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE TARAF DEVLETLER LİSTESİ  591
Kaynakça  593
Kavram Dizini  619
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
5. Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  17
Giriş  23
1. Bölüm
ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI, ÖZELLİKLERİ, KAYNAKLARI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
I. ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  27
A. Uluslararası Ceza Hukuku Kavramı  27
B. Uluslararası Ceza Hukukunun Yakın Kavramlarla İlişkisi  35
C. Uluslararası Suç Kavramı  39
II. ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ  50
III. ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  55
A. Genel Olarak  55
B. Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Kurucu Statüleri  57
C. Uluslararası Örf ve Adet Hukuku  58
D. Uluslararası Ceza Hukukunun / Devletler Genel Hukukunun Genel İlkeleri  62
E. Uluslar Topluluğunca Kabul Edilen Genel İlkeler  63
F. Yardımcı Kaynaklar  64
G. Genel Değerlendirme  65
IV. ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ  66
A. İlkel Sistem ve Antik Yunan Dönemi  66
B. Roma ve Ortaçağın İlk Dönemleri  68
C. İtalyan Statüler Teorisi  70
1. Sitenin Yargı Bölgesinde İşlenen Suçlar  71
a. Bartole’nin Seleflerinde  71
b. Bartole’de  72
2. Site Yetki Bölgesi Dışında İşlenen Suçlar  73
a. Bartole’nin Seleflerinde  73
b. Bartole’de  74
D. 13. Yüzyıldan İtibaren Belçika ve Fransız Hukukundaki Gelişmeler  74
E. 13. Yüzyıldan İtibaren Diğer Avrupa Hukukları  78
2. Bölüm
CEZA KANUNLARININ YER BAKIMINDAN
UYGULAMA ALANI
I. MÜLKİLİK (ÜLKESELLİK) İLKESİ  82
A. Tanım  82
B. Teorik Dayanakları  84
C. Mülkilik İlkesinin Maddi Nedenleri ve Uluslararası Düzene İlişkin Dayanakları  85
D. Mülkilik İlkesinin Uygulama Alanının Belirlenmesi  86
1. Ülke Kavramı  86
2. Mülkilik İlkesi Çerçevesinde Suçun İşlendiği Yer  90
a. Genel Olarak  90
b. Harekete Üstünlük Tanıyan Görüşler  90
c. Neticeye Üstünlük Tanıyan Görüşler  91
d. Karma Görüş  91
E. Ne bis in idem İlkesinin Uluslararası Geçerliliği  104
1. Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Durum  104
2. Ne bis in idem İlkesinin Avrupa Birliği İçinde Geçerliliği  111
F. Mülkilik İlkesinin Kendi İçindeki Yetki Çatışmaları  117
II. KİŞİSELLİK İLKESİ  119
A. Sanığa Göre Kişisellik İlkesi  119
B. Mağdura Göre Kişisellik İlkesi  125
C. Memuriyet veya Görevle Yurt Dışına Gidenlerin Yabancı Ülkede İşledikleri Suçlar (Diplomatik ve Konsolosluk Yargı Bağışıklığından Yararlananlar)  128
1. Genel Olarak Dipolamasi Ajanları ve Konsolosların Yargı Bağışıklığı  128
2. Yabancı Ülkede Görev Yapan Kamu Görevlilerinin İşledikleri Suçlar  130
III. GERÇEKLİK VEYA KORUNMA İLKESİ  131
IV. EVRENSEL YETKİ (ADALET) İLKESİ  134
A. Tek Yanlı Evrensel Yetki  141
B. İkame (Temsile Dayalı) Yargı Yetkisi  143
V. YARGILAMA YETKİSİNİ DÜZENLEYEN İLKELERİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE YETKİ ÇATIŞMALARINI ÖNLEYECEK ÇÖZÜM YOLLARI  145
VI. YABANCI CEZA KANUNUNUN DEĞERİ  149
A. Karşılaştırmalı Hukukta Genel Görünüm  149
B. Yabancı Ceza Kanununun Uygulanmasının Leh ve Aleyhindeki Görüşler  151
1. Yabancı Ceza Kanununun Uygulanmasının Lehindeki Görüşler  151
a. Sanığın Yararı  151
b. Toplumun Yararı  152
c. Uluslararası İlişkiler Yönünden Sağlanacak Yarar  152
2. Yabancı Ceza Kanununun Uygulanmasının Aleyhindeki Görüşler  153
a. Yabancı Kanuna Duyulan Güvensizlik  153
b. Suç Yeri Ülkesinin İç İşlerine Karışma Tehlikesi  153
c. Yabancı Ceza Kanununu Bir Bütün Olarak Ele Alıp Değerlendirebilme Güçlüğü  153
C. Türk Hukukunda Durum  154
3. Bölüm
CEZA İŞLERİNDE ULUSLARARASI ADLİ YARDIMLAŞMA
I. KAVRAM OLARAK ADLİ YARDIMLAŞMANIN KAPSAMI  157
A. Genel Olarak Kapsamı  157
B. Adli Yardımlaşmanın Sınırı  159
C. Adli Yardımlaşmada İzlenecek Yöntem  160
II. DAR ANLAMDA CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI ADLİ YARDIMLAŞMALARDA UYGULANACAK KURALLAR  161
A. Adli Yardımlaşmanın Dayanakları  161
B. Adli Yardımlaşmanın Maddi Koşulları  172
1. Karşılıklılık  172
2. Çifte Cezalandırılabilirlik ve Kovuşturulabilirlik  172
3. Özellik İlkesi  174
4. Ordre Public (Kamu Düzeni) Çekincesi  175
C. Adli Yardımlaşmanın Geleneksel Türleri  175
1. Bilgi Verme ve Adli Sicil Bilgilerinin Gönderilmesi  175
2. Mahkeme Kararları ve Yargılamaya İlişkin Belgelerin Tebliği  176
3. Tanık, Bilirkişi ve Sanıkların Dinlenmesi  176
4. Delil Amacıyla Dosya, Belge ve Eşyanın Gönderilmesi  177
5. Tutuklu Kişinin Yüzleştirme veya Teşhis Amacıyla Tanık Olarak Bir Başka Ülkeye Gönderilmesi  178
D. Sınır Aşan Modern Soruşturma Metotları  179
1. DNA Analizi  179
2. Video–Konferans Yoluyla Tanık, Bilirkişi veya Sanıkların Dinlenmesi  181
3. Sınır Ötesi Ortak Soruşturma Ekibi Oluşturma  182
4. Gizli Soruşturma Tedbirleri  182
5. Sınır Ötesi Gözetleme ve Sıcak Takip  183
6. Kontrollü Teslimat  183
E. Yabancı Ülkede Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi  185
F. Kolluk Alanında Bir İşbirliği Örgütü Olarak INTERPOL  188
1. Tarihsel Gelişim  188
2. Organizasyon  190
3. INTERPOL Faaliyetlerine Egemen Olan İlkeler  193
a. Ulusal Egemenliklere Saygı İlkesi  193
b. Yalnızca Adi Suçların Kovuşturulmasına İlişkin Adli Yardımlaşma İstemleriyle İlgilenme İlkesi  193
c. İşbirliğinin Evrenselliği İlkesi  194
d. Bütün Üyelere Eşit Davranma İlkesi  195
e. Örgütün Faaliyetlerini Yaygınlaştırma İlkesi  195
f. İşbirliğinin Esnekliği İlkesi  196
g. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine Saygı İlkesi  196
4. Amacı  196
5. Görevleri  196
6. Faaliyet Alanı  197
7. Yararlandığı Araçlar  198
8. Hukuksal Korunma  200
9. INTERPOL’e Yönelik Eleştiriler  201
III. GERİ VERME  202
A. Genel Bilgiler  202
1. Tanımı ve Temel Esasları  202
2. Dayanaklar  206
B. Türk Hukukuna Egemen Olan Geri Verme Kuralları  207
1. Geri Vermenin Koşulları  208
a. Eyleme İlişkin Kurallar  208
aa. Çifte Cezalandırılabilirlik İlkesi  208
ab. Suçun Kovuşturulabilir Olması  209
ac. Suçun Geri Vermeye Elverişli Olması  211
ad. Siyasal Suçlarla Bunlara Bağlı Adi Suçlarda Geri Vermeme İlkesi  212
ae. Askeri Suçtan Geri Verilmezlik İlkesi  215
af. Düşünce Suçundan Geri Verilmezlik İlkesi  216
ag. Mali Suçlardan Geri Verilmezlik İlkesi  216
ah. Geri Verme İsteminin Ciddi Olması  216
aı. Kendisinden İstemde Bulunulan Ülkenin Kendisinin Yargılama Yetkisine Sahip Olmaması  218
ai. “Non bis in idem” Kuralı  219
aj. Geri Vermeye Konu Oluşturan Suçun Ölüm Cezasını Gerektirmesi  220
ak. Ordre Public (Kamu Düzeni) Çekincesi  226
b. Geri Verilmesi İstenen Sanık veya Hükümlüye İlişkin Koşullar  228
ba. Uyruk (Vatandaş) Geri Verilmez Kuralı Genel Olarak  229
bb. Diğer Geri Verme Engelleri  232
2. Geri Verme Usulü  235
a. İstemde Bulunan Devletin Türkiye Olması Durumunda Yapılacak İşlemler  235
b. İstemde Bulunulan Devletin Türkiye Olması Durumunda Yapılacak İşlemler  236
c. Geri Verme Amacıyla Geçici Tutuklama  238
d. Geri Verilmesine Karar Verilen Kimsenin Teslimi  241
3. Geri Vermenin Sonuçları ve Geri Vermede Özellik (Hususilik) Kuralı  243
a. Özellik Kuralının Sağladığı Güvenceler  243
b. Özellik İlkesinin Sonuçları  244
c. Özellik İlkesinin İstisnaları  246
4. Geri Vermeyi Kabul Etmeyen Devletin İzleyeceği Yol  246
IV. CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASI VE CEZA YARGILARININ ULUSLARARASI DEĞERİ  250
A. Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması  250
B. Ceza Yargılarının Uluslararası Değeri  257
1. Genel Olarak  257
2. Ceza Yargılarının Uluslararası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi  259
3. 6706 sayılı Kanun’daki Düzenleme  265
V. İNFAZIN AKTARILMASI  267
VI. HÜKÜMLÜ NAKLİ  268
4. Bölüm
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİ
I. ULUSLARARASI CEZA HUKUKU KAPSAMINA GİREN İHLALLERE ULUSLARARASI TOPLUMUN YANITI  273
A. Genel Olarak  273
B. Ulusal Alanda Yapılan Yargılamalar  274
C. Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler  275
D. Gerçek/Barış/Uzlaştırma Komisyonları  276
E. Af İlanı  281
F. Diğer Cevap Yolları  284
II. ULUSLARARASI CEZA YARGISINA DUYULAN GEREKSİNİMİN GEREKÇELERİ  284
III. SÜREKLİ BİR ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE DUYULAN GEREKSİNİMİN GEREKÇELERİ  288
IV. ULUSLARARASI BİR CEZA MAHKEMESİ KURMA ÇABALARININ TARİHÇESİ  291
A. Yirminci Yüzyıl Öncesi  291
B. Yirminci Yüzyılın Başından İkinci Dünya Savaşı Öncesine Kadarki Süreç  294
C. Nürnberg ve Tokyo Askeri Ceza Mahkemeleri  297
1. Mahkemelerin Niteliği ve Özellikleri  299
2. Mahkemelerin Yargı Yetkisi  300
3. Yargılamaların Sonuçları ve Özellikli Bazı Yönleri  302
4. Yargılamaların Lehinde ve Aleyhindeki Görüşler  303
D. İkinci Dünya Savaşından Sonraki Gelişmeler  307
E. BM Tarafından Kurulan Ad Hoc (Özel) Mahkemeler  312
1. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi  312
a. Mahkemenin Kuruluş Süreci  312
b. EYUCM’un Kuruluşunun Yasal Dayanağı  314
c. EYUCM’un Hukuki Niteliği  317
d. EYUCM’un Yapısı  317
e. EYUCM’un Yargı Yetkisi  318
f. EYUCM’da Soruşturma, Kovuşturma ve İnfaz  324
g. EYUCM’un Faaliyeti  326
2. Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi  329
a. Mahkemenin Kuruluşunu Gerektiren Olaylar ve Kuruluş Aşaması  329
b. RUCM’un Özellikleri  330
c. RUCM’un Faaliyeti  333
3. Uluslararası Ceza Mahkemeleri İçin Mekanizma  334
V. ULUSLARARASI CEZA DİVANI  335
A. UCD’nin Kuruluş Aşaması ve Önemi  336
B. Statünün Yürürlüğü, Statüye Katılma – Çekince Koyma, Statüden Çekilme  339
C. UCD’nin Kurumsal Yapısı  340
1. Başkanlık  341
2. İstinaf, İlk Derece ve Ön Soruşturma Dairesi  341
3. Savcılık Makamı (Office of the Prosecutor)  343
4. Kalem Teşkilatı (Registry)  344
5. Taraf Devletler Meclisi (Assembly of States Parties)  345
D. Yargı Yetkisinin Niteliği ve Ulusal Yargılama Mercileriyle İlişki  347
E. Yargı Yetkisinin Kullanılmasının Ön Şartları  349
F. Zaman Bakımından (Ratione Temporis) Yetki  352
G. Kişi Bakımından (Ratione Personae) Yetki  354
H. Madde Bakımından (Ratione Materiae) Yetki  355
I. Yargı Yetkisinin Kullanılması  357
1. Genel Açıklamalar  357
2. Taraf Devletlerin Bildirimi  358
3. BM Güvenlik Konseyi’nin Bildirimi  360
4. Savcının Re’sen (proprio motu) Harekete Geçme Yetkisi  362
İ. Davanın Yetki Açısından Kabul Edilebilirliği  364
1. Davanın Kabulüne Engel Durumlar  364
2. Davanın Kabul Edilebilirliğine İlişkin Ön Karar  371
3. Yargı Yetkisine İtiraz  373
J. Divanın Uygulayacağı Hukuk  376
K. Yargılama Usulü, Uluslararası İşbirliği ve Cezaların İnfazı  380
L. UCD’nin Uygulamaları  392
VI. YARI ULUSLARARASI YA DA ULUSLARASILAŞMIŞ VEYA KARMA CEZA MAHKEMELERİ  396
A. Genel Olarak  396
B. Örnekleri  398
5. Bölüm
ULUSLARARASI CEZA SORUMLULUĞUNA DAİR GENEL İLKELER
I. ULUSLARARASI SUÇUN GENEL UNSURLARI  410
II. CEZA SORUMLULUĞUNUN KİŞİSELLİĞİ VE KUSUR İLKESİ  414
A. Genel Açıklama  414
B. “Devlet Suçları” Kavramı  415
III. NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE (KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ) İLKESİ  417
IV. CEZA SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRAN DURUMLAR  423
A. Kusur Yeteneğini Etkileyen Durumlar  426
B. Amirin Emrini İfa  428
C. Meşru Savunma  435
D. Zorunluluk Hali/Tehdit  437
E. Yanılma  441
F. Zararla Karşılık Verme  444
G. Diğer Savunmalar  445
1. İlgilinin Rızası  445
2. Askeri gereklilik/zorunluluk  445
3. Tu–Quoque İlkesi  446
H. Zamanaşımı  446
V. ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN BAĞIŞIKLIKLAR  447
A. Genel Olarak  447
B. Bağışıklık Türleri: Kişisel Bağışıklık ve Fonksiyonel Bağışıklık  448
C. Fonksiyonel Bağışıklık ve Uluslararası Suçlar  450
D. Kişisel Bağışıklıklar ve Uluslararası Suçlar  454
E. UAD’nin “Tutuklama Kararı” Davasında Yarattığı Belirsizlik  455
F. Roma Statüsü bakımından Bağışıklıklar  458
VI. BİREYSEL SORUMLULUK MODALİTELERİ  458
A. Genel Bilgi  458
B. Faillik  461
C. Şeriklik  464
1. Genel Olarak  464
2. Yardım Etmek  465
3. Planlamak (Planning)  469
D. Conspiracy (Komplo Kurma)  470
E. Joint Criminal Enterprise  471
F. Üstlerin Sorumluluğu Öğretisi (Doctrine of Superior Responsibility)  476
1. Kavram ve Amacı  476
2. Kurumun Hukuki Niteliği  477
3. Roma Statüsü’ndeki Düzenleme  479
4. Kurumun Uygulanma Koşulları  481
G. Teşebbüs  486
VII. CEZANIN BELİRLENMESİ VE İÇTİMA  489
6. Bölüm
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNİN
KURUCU ANTLAŞMALARINDA YER VERİLEN SUÇ TİPLERİ
I. SOYKIRIM (JENOSİD)  493
A. Korunan Hukuksal Değer  498
B. Fail  499
C. Mağdur  499
D. Maddi Unsur  502
E. Hukuka Uygunluk Nedenleri  510
F. Manevi Unsur  510
G. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  514
1. Teşebbüs  515
2. İştirak  515
3. İçtima  516
II. İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR  517
A. Genel Açıklamalar  517
B. Korunan Hukuksal Değer  518
C. Fail  518
D. Mağdur  518
E. Maddi Unsur  521
F. Hukuka Uygunluk Nedenleri  530
G. Manevi Unsur  530
H. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  531
1. Teşebbüs  531
2. İştirak  532
3. İçtima  532
III. SAVAŞ SUÇLARI  532
A. İnsancıl Hukuk ve Savaş Suçları ile İlişkisi  532
B. Silahlı Çatışmalar Hukuku Hakkında Genel Bilgiler  536
C. Savaş Suçları  540
1. Genel Değerlendirme  540
2. Roma Statüsü’nde Savaş Suçları  545
a. 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmelerinin Ağır İhlalleri  545
b. Savaş Yasa ve Adetlerinin Diğer Ciddi İhlalleri  548
c. Cenevre Sözleşmelerinin Ortak 3. Maddesinin Ciddi İhlalleri  553
d. Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalarda Uygulanabilen Kural ve Adetlerin Diğer Ciddi İhlalleri  554
IV. SALDIRI SUÇU  559
A. Genel Açıklama  559
B. Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanma Yasağının Tarihçesi  560
C. Roma Statüsü’ndeki Düzenleme  564
1. Saldırı Suçunun Unsurları  566
2. Saldırı Fiili Üzerinde UCD’nin Yargı Yetkisini Kullanabilmesi  570
ÖZEL EK: T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLAR ARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2011–2015 DÖNEMİNDEKİ İADE, HÜKÜMLÜ NAKLİ  577
EK A: CEZA İŞLERİNDE İKİLİ ADLİ YARDIM SÖZLEŞMELERİ (://www.uhdigm.adalet.gov.tr/cezaikili.htm)  579
EK B: SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE TARAF DEVLETLER LİSTESİ  591
Kaynakça  593
Kavram Dizini  619
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020