Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sulh Hukuk Davaları
Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli
Eylül 2020 / 1. Baskı / 1144 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 265.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Hukuk mahkemeleri teşkilatında sulh hukuk mahkemeleri kanunlarla görevlendirilen dava ve işlere bakan mahkemedir.

Bu kitap, sulh hukuk mahkemelerinin bakmakla görevli oldukları dava ve işler esas alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve özel kanunlar çerçevesinde bakılan işler Kanunlardaki sistematiğine uygun olarak ele alınmış, her konuya teorik ve pratik bilgilerle yer verilmiş, en son içtihatlar ilgili bölümün altına işlenmiştir. Ayrıca bazı konularla sınırlı olmak üzere AYM ve AİHM uygulaması ile kararlarına yer verilmiştir.

Son olarak kitap, bir uygulayıcının 25 yıllık meslek yaşamı boyunca edindiği tecrübelerinden yola çıkarak ve uygulamayı esas alarak, hâkim ve avukat meslektaşların yaşadığı sorunlara çözüm getirme amacını taşımaktadır.

Konu Başlıkları
Görev ve Yargılama Usulü
Kişiler Hukukundan Kaynaklanan Davalar
Vesayet ve Kayyımlıktan Kaynaklanan Davalar
Miras Hukukundan Kaynaklanan Davalar
Eşya Hukukundan Kaynaklanan Davalar
Borçlar Hukukundan Kaynaklanan Davalar
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar
Barkod: 9789750261329
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1144
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
GÖREV VE YARGILAMA USULÜ
1. SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ  25
1.1. Genel Olarak Görev  25
1.2. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevine Giren İşler  36
2. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE UYGULANAN YARGILAMA USULÜ  53
3. ÇEKİŞMESİZ YARGI  63
3.1. Genel Olarak  63
3.2. Çekişmesiz Yargı İşleri  65
3.2.1. Kişiler Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  65
3.2.2. Aile Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  66
3.2.3. Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  67
3.2.4. Eşya Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  68
3.2.5. Borçlar Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  68
3.2.6. Ticaret Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  68
3.2.7. İcra ve İflas Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  69
3.2.8. Çeşitli Kanunlardaki Çekişmesiz Yargı İşleri  70
İkinci Bölüm
KİŞİLER HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. ERGİN KILINMA (KAZAİ RÜŞT) DAVASI (TMK 12)  71
1.1. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Koşullar  71
1.1.1. Fiil Ehliyeti (TMK 9–15)  71
1.1.2. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Koşullar  71
A. Ergin (Reşit) Olmak  71
B. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak  72
C. Kısıtlı Olmamak  72
1.2. Kazai Rüşt (Ergin Kılınma) Kararı İçin Gereken Koşullar  74
1.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  75
1.4. Dava Dilekçesi Örneği  76
2. GAİPLİK DAVASI (TMK 32–35)  76
2.1. Gaiplik  76
2.2. Kişinin Gaipliğine Hükmedilebilmesinin Koşulları  77
2.2.1. TMK’nın 32. Maddesine Göre Gaiplik Kararının Koşulları  77
2.2.2. TMK’nın 588. Maddesine Göre Gaiplik Kararının Koşulları  80
2.3. Yetkili Mahkeme  80
2.4. Görevli Mahkeme  81
2.5. İlan  82
2.6. İspatı  82
2.7. Gaiplik Kararının Sonuçları  83
2.8. Dava Dilekçesi Örneği  85
2.9. Uygulamadan Karar Örneği  86
3. DERNEK GENEL KURULUNU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK ÜZERE TEMSİLCİ GÖREVLENDİRİLMESİ DAVASI (TMK 75)  86
3.1. Açıklama ve İçtihatlar  86
3.2. Dava Dilekçesi Örneği  89
4. DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ  90
4.1. Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti (TMK 87)  90
4.2. Davanın Tarafları  95
4.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  97
4.4. Dava Dilekçesi Örneği  100
Üçüncü Bölüm
VESAYET VE KAYYIMLIKTAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. VESAYET (TMK 396–494)  103
1.1. Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesi  103
1.1.1. Görevleri  103
1.1.2. Vesayet Makamının İzni ile Yapılabilen İşler  105
A. Taşınmazların Aynına İlişkin İş ve İşlemler (TMK 462/1)  107
B. Dava Açma, Sulh, Takim ve Konkordatoya İlişkin İş ve İşlemler (Husumete İzin Kararı) (TMK 462/8)  107
C. Diğer İş ve İşlemler  110
1.2. Vasi Tayini Davası  112
1.2.1. Vasilik Ehliyeti  112
1.2.2. Vasilik Görevini Reddetme Hakkı Olan Kişiler  113
1.2.3. Vasilik Görevine Atanamayacak Kişiler  114
1.2.4. Vesayeti Gerektiren Haller ve Usulü  114
A. Küçüklük (TMK 4004/1)  114
B. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı (TMK 405/1)  116
C. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim (TMK 406)  120
D. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza (TMK 407)  124
E. İstek Üzerine (TMK 408)  125
1.2.5. Vasi Tayini Usulü (TMK 409)  126
1.2.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  128
1.3. Vasinin Görevden Alınması (TMK 483–488)  130
1.4. Vasinin Tazminat Sorumluluğu (TMK 467)  133
1.5. Dava Dilekçesi Örneği  134
1.6. Uygulamadan Karar  134
2. KAYYIM  135
2.1. Genel Olarak  135
2.2. Temsil Kayyımı  136
2.3. Yönetim Kayyımı Atanması Davası  140
2.3.1. Genel Olarak  140
2.3.2. 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna Göre Kayyım Tayini  142
2.4. Dava Dilekçesi Örneği  149
3. YASAL DANIŞMAN  149
3.1. Genel Olarak  149
3.2. Çeşitleri  152
3.3. Yasal Danışmanın Görüşünün Alınması Gereken İşler  152
3.4. Dava Dilekçesi Örneği  154
4. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI (TMK 432–437)  155
4.1. Açıklama ve İçtihatlar  155
4.2. Dava Dilekçesi Örneği  157
Dördüncü Bölüm
MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET BELGESİ) VERİLMESİ  159
1.1. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  159
1.1.1. Genel Olarak  159
1.1.2. Birinci Zümre Mirasçılar  160
1.1.3. İkinci Zümre Mirasçılar  163
1.1.4. Üçüncü Zümre Mirasçılar  164
1.1.5. Evlatlığın Mirasçılığı  165
1.1.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  166
A. Genel Olarak  166
B. İntifa Hakkı  167
1.1.7. Devletin Mirasçılığı  168
1.2. Atanmış (İradi) Mirasçı  169
1.3. Mirasçılık Belgesinin Niteliği ve Sonuçları  170
1.4. Dava Dilekçesi Örneği  178
2. TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN DAVALAR (TMK 589–597)  179
2.1. Genel Olarak  179
2.2. Terekenin Mühürlenmesi ve Defterinin Tutulması (Yazımı) (TMK 590)  183
2.3. Terekenin Resmen İdaresi (TMK 592–594)  185
2.4. Vasiyetnamelerle İlgili İşlemler (TMK 595–598)  186
2.5. Dava Dilekçesi Örneği (Vasiyetnamenin Açılıp Okunması İstemi)  194
2.6. Dava Dilekçesi Örneği (Terekenin Tespiti ve Korunması İstemi)  195
3. MİRASIN GERÇEK REDDİ DAVASI (TMK 605/1)  196
3.1. Açıklama ve İçtihatlar  196
3.2. Dava Dilekçesi Örneği  204
4. MİRASI KABUL VEYA REDDE ESAS OLMAK ÜZERE TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASI DAVASI (TMK 619–631)  204
4.1. Açıklama ve İçtihatlar  204
4.2. Dava Dilekçesi Örneği  212
5. TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ DAVASI (TMK 632–636)  213
5.1. Açıklama ve İçtihatlar  213
5.2. Dava Dilekçesi Örneği  217
6. MİRAS ŞİRKETİNE (ORTAKLIĞINA) MÜMESSİL (TEREKE TEMSİLCİSİ) ATANMASI DAVASI (TMK 640/3)  218
6.1. Tereke Temsilcisinin Atanmasını Gerektiren Haller  218
6.2. Atanma Usulü  221
6.3. Dava Dilekçesi Örneği  224
7. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ DAVASI (TMK 652)  224
7.1. Açıklama ve İçtihatlar  224
7.2. Dava Dilekçesi Örneği  232
Beşinci Bölüm
EŞYA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. BİRLİKTE MÜLKİYETTEN KAYNAKLANAN DAVALAR  233
1.1. Birlikte Mülkiyet Halleri  233
1.1.1. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700)  233
A. Paylı Mülkiyetin Niteliği  233
B. Paylı Mülkiyette Yönetim  237
a. Olağan Yönetim İşlerinde  237
b. Önemli Yönetim İşlerinde  237
c. Olağanüstü Yönetim İşlerinde  239
C. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma  242
D. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu  244
E. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma  245
F. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri  246
G. Hâkim Müdahalesi  249
H. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi  249
a. Payın Devri  250
b. Paydaşlıktan Çıkarma Davası (TMK 696)  250
aa. Açıklama ve İçtihatlar  250
bb. Dava Dilekçesi Örneği  253
c. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu)  254
d. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller  255
aa. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–i Şüyu) Varsa  255
bb. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse  255
cc. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse  256
dd. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa  257
1.1.2. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK 701–703)  258
A. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği  258
B. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması  259
C. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri  259
D. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi  267
2. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (TAKSİM DAVASI) (TMK 642–645)  268
2.1. Açıklama ve İçtihatlar  268
2.2. Dava Dilekçesi Örneği  282
3. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE–İ ŞÜYU) DAVASI (TMK 698–699)  283
3.1. Genel Olarak  283
3.2. Taşınmazın Aynen Bölünmesi (Taksimi) Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi  297
3.3. Kat Mülkiyetine Çevrilerek Ortaklığın Giderilmesi  303
3.4. İcra ve İflas Kanununun 121. Maddesi Uyarınca Alınan Yetki Belgesine Dayalı Olarak Ortaklığın Giderilmesi  311
3.5. Şüyulandırılan Taşınmazlarda İdare ile Diğer Paydaşlar Arasında Ortalığın Giderilmesi  316
3.6. Üzerinde İntifa Hakkı Bulunan Taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi  318
3.7. Üzerinde Bina, Ağaç Gibi Bütünleyici Parçalar (Muhdesat) Bulunan Taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi  319
3.8. Üzerinde Kamulaştırma Şerhi Bulunan Taşınmazda Ortalığın Giderilmesi  326
3.9. Ortaklığın Giderilmesi Davasından Feragat  327
3.10. Davanın Tarafları  328
3.11. Harç  331
3.12. Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti  335
3.13. Görevli ve Yetkili Mahkeme  339
3.14. Dava Dilekçesi Örneği  341
4. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE–İ ŞÜYU) İLE İLGİLİ SATIŞIN FESHİ DAVASI  342
4.1. Açıklama ve İçtihatlar  342
4.2. Dava Dilekçesi Örneği  350
5. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVASI (TMK 973–996)  350
5.1. Zilyetlik  350
5.1.1. Zilyetlik Kavramı  350
5.1.2. Zilyetliğin Unsurları  351
5.1.3. Zilyetliğin Sonuçları  351
5.1.4. Zilyetliğin Devri  352
5.1.5. Zilyetliğin Kazanılması  352
A. Zilyetliğin Aslen Kazanılması  352
B. Zilyetliğin Devren Kazanılması  352
a. Genel Olarak  352
b. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması Şekilleri  353
aa. Kısa Elden Teslim  353
bb. Hükmen Teslim  353
cc. Zilyetlik Havalesi  353
dd. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devriyle Kazanılması  353
5.1.6. Zilyetlik Çeşitleri  354
5.1.7. Zilyetlikten Doğan Hak Karineleri  355
A. Mülkiyet Karinesi  355
B. Sınırlı Ayni Hak ve Şahsi Hak Karineleri  360
5.2. Zilyetliğin Korunması Davası (TMK 981–984)  360
5.2.1. Genel Olarak  360
5.2.2. Savunma Hakkı (TMK 981)  366
5.2.3. Zilyetliğin İadesi Davası (TMK 982)  366
5.2.4. Tecavüzün Önlenmesi Davası (TMK 983)  367
5.2.5. Hak Düşürücü Süre  369
5.2.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  369
5.2.7. Uygulamadan Karar Örneği  372
6. TAPU KAYDINDA DÜZELTME DAVASI  373
6.1. Genel Olarak  373
6.2. Tarafların Anlaşmasına Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Düzeltme  374
6.3. Tapu Memurunun Tapu Sicilini Resen Düzeltmesi  375
6.4. Mahkeme Kararı ile Düzeltme (Tapu Kaydında Düzeltme Davası) (TMK 1027)  377
6.4.1. Genel Olarak  377
6.4.2. Davanın Tarafları  384
A. Davacı  384
B. Davalı  389
6.4.3. İspat  391
6.4.4. Tespit Hükmü Kurulması Gereken Durumlar  397
6.4.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme  403
6.4.6. Harç ve Vekâlet Ücreti  407
6.4.7. TMK’nın 1025. Maddesine Göre Açılan Tapu İptali ile Tescil Davasından Farkları  409
6.4.8. Dava Dilekçesi Örneği  411
6.4.9. Uygulamadan Karar Örneği  412
7. SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ DAVALARI  416
8. KADASTROSU KESİNLEŞEN TAŞINMAZLARDA TEKNİK VE FENNİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ DAVASI (3402 S. KADASTRO KANUNU 41)  424
Altıncı Bölüm
BORÇLAR HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. TEVDİ MAHALLİ (ÖDEME YERİ) TAYİN EDİLMESİ (TBK 107)  439
1.1. Açıklama ve İçtihatlar  439
1.2. Dava Dilekçesi Örneği  441
2. KİRA İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR  442
2.1. Genel Hükümler  442
2.1.1. Sözleşmenin Unsurları  442
A. Anlaşma (Kiracılığın Tespiti Davası)  442
a. Açıklama ve İçtihatlar  442
b. Dava Dilekçesi Örneği  449
B. Kiralanan  450
C. Kira Bedeli  451
2.1.2. Sözleşmenin Süresi  452
2.1.3. Kiraya Verenin Borçları  454
A. Teslim Borcu (TBK 301)  454
B. Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu (TBK 302)  457
C. Yan Giderlere Katlanma Borcu (TBK 303)  457
D. Ayıp Nedeniyle Kira Bedelinin İndirilmesi, Sözleşmesinin Feshi ve Tazminat Davaları (Ayıbı Üstlenme, Ayıba Karşı Tekeffül Borcu) (TBK 304– 308)  458
a. Açıklama ve İçtahatlar  458
b. Dava Dilekçesi Örneği  477
E. Zapttan Sorumluluk (Zapta Karşı Tekeffül Borcu) (TBK 309–312)  478
2.1.4. Kiracının Borçları  481
A. Kira Bedelini Ödeme Borcu  481
a. Kira Alacağı Davası (TBK 313–314)  481
aa. Açıklama ve İçtihatlar  481
bb. Dava Dilekçesi Örneği  497
cc. Uygulamadan Karar Örneği  498
b. Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası (Kiracının Temerrüdü) (TMK 315)  501
aa. Açıklama ve İçtihatlar  501
bb. Dava Dilekçesi Örneği  514
cc. Uygulamadan Karar Örneği  514
B. Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu (Tahliye ve Zararın Tazmini Davaları) (TBK 316)  517
a. Genel Olarak  517
b. Kira Sözleşmesine Aykırılık ve Hor Kullanma (Açıktan Açığa Fena Kullanma) Nedenleriyle Tahliye Davası  518
aa. Açıklama ve İçtihatlar  518
bb. Dava Dilekçesi Örneği  542
cc.Uygulamadan Karar Örneği  542
c. Hor Kullanım Nedeniyle Oluşan Zararın Tazmini Davası  545
aa. Açıklama ve İçtihatlar  545
bb. Dava Dilekçesi Örneği  564
cc. Uygulamadan Karar Örneği  565
C. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu (TBK 317)  567
D. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu  569
E. Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  570
2.1.5. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması  571
A. Kiraya Veren Tarafından  571
B. Zorunlu Onarım Nedeniyle Geçici Tahliye Davası (TBK 320)  571
a. Açıklama ve İçtihatlar  571
b. Dava Dilekçesi Örneği  573
C. Kiracı Tarafından Yapılan Faydalı ve Zaruri Giderlerin Tahsili Davası (TBK 321)  574
a. Açıklama ve İçtihatlar  574
b. Dava Dilekçesi Örneği  595
2.1.6. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri ile Kiralanan Devri (Fuzuli İşgal) Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 322–323)  596
A. Açıklama ve İçtihatlar  596
B. Dava Dilekçesi Örneği  611
2.1.7. Kiralananın Kullanılmaması (Erken Tahliye Nedeniyle Makul Süre Kira Alacağı Davası) (TBK 324–325)  612
A. Açıklama ve İçtihatlar  612
B. Dava Dilekçesi Örneği  625
2.1.8. Takastan Feragat Yasağı (TBK 326)  625
2.1.9. Genel Hükümlere Tabi Kira Sözleşmesinin Feshi Koşulları  626
A. Genel Olarak (Kiralananın Vasfı)  626
B. Genel Hükümlere Tabi Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Sona Ermesi Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 327)  632
C. Genel Hükümlere Tabi Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin Süresinin Sona Ermesi Nedenine Dayalı Fesih ile Tahliye Davası (TBK 328–330)  636
D. Kira Sözleşmesinin Çekilmez Hale Gelmesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshi Davası (Olağanüstü Fesih) (TBK 331)  638
a. Açıklama ve İçtihatlar  638
b. Dava Dilekçesi Örneği  642
E. Kiracının İflası ve Ölümü Nedenleriyle Tahliye Davası (TBK 332–333)  643
a. Açıklama ve İçtihatlar  643
b. Dava Dilekçesi Örneği (Kiracının İflası Nedeniyle)  646
c. Dava Dilekçesi Örneği (Kiracının Ölümü Nedeniyle)  647
2.1.10. Kiracının Geri Verme Sorumluluğu ve Kiralayanın Gözden Geçirme ve İhbar Yükümlülüğü (Hor Kullanma Nedeniyle Tazminat Davası) (TBK 334–335)  648
2.1.11. Kiraya Verenin Hapis Hakkı (TBK 336–338)  653
A. Açıklama ve İçtihatlar  653
B. Dava Dilekçesi Örneği  657
2.2. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları  658
2.2.1. Kapsamı  658
2.2.2. Bağlantılı Sözleşme Yasağı  662
2.2.3. Kullanım Giderleri  663
2.2.4. Depozit ve Depozitin İadesi Davası (TBK 342)  663
A. Açıklama ve İçtihatlar  663
B. Dava Dilekçesi Örneği  671
2.2.5. Kira Bedeli  671
A. Genel Olarak  671
B. Kira Tespiti Davası (TBK 344–345)  672
a. Açıklama ve İçtihatlar  672
b. Dava Dilekçesi Örneği  693
C. Kira Parasının Uyarlanması Davası  694
D. Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı (TBK 346)  759
E. Kira Sözleşmesini Kefil Sıfatıyla İmzalayanların Sorumluluğu  762
2.2.6. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi  771
A. Bildirim (Feshi İhbar) Yolu ile (TBK 347)  771
a. Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Feshi İhbar ile Sona Erdirilmesi Koşulları (TBK 347/1)  771
b. Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Feshi İhbar ile Sona Erdirilmesi Koşulları (TBK 347/2)  772
c. On Yıllık Uzama Süresinin Dolması Nedeniyle Tahliye Davası  773
d. Aile Konutuna İlişkin Kira Sözleşmesinin Fesih Bildiriminin Geçerlilik Koşulları (TBK 349)  780
B. Tahliye Davası Yoluyla Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Halleri  780
a. Konut veya İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 350/1)  782
aa. Açıklama ve İçtihatlar  782
bb. Dava Dilekçesi Örneği  807
cc. Uygulamadan Karar Örneği  808
b. Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi (İktisap) Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 351/1)  811
aa. Açıklama ve İçtihatlar  811
bb. Dava Dilekçesi Örneği  822
cc. Uygulamadan Karar Örneği  823
c. Kiralananın Kiraya Veren Tarafından Yeniden İnşası veya İmar İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası (Esaslı Onarım Nedenine Dayalı) (TBK 350/2)  825
aa. Açıklama ve İçtihatlar  825
bb. Dava Dilekçesi Örneği  840
cc. Uygulamadan Karar Örneği  840
d. Yazılı Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası (TBK 352/1)  841
aa. Açıklama ve İçtihatlar  841
bb. Dava Dilekçesi Örneği  850
e. İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 352/2)  850
aa. Açıklama ve İçtihatlar  850
bb. Dava Dilekçesi Örneği  861
cc. Uygulamadan Karar Örneği  862
f. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçerisinde Oturabileceği Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 352/3)  865
aa. Açıklama ve İçtihatlar  865
bb. Dava Dilekçesi Örneği  872
2.2.7. Dava Süresinin Uzaması (TBK 353)  872
2.2.8. Dava Yoluyla Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesine Dair Hükümlerin Kiracı Aleyhine Değiştirilememesi (TBK 354)  875
2.2.9. Yeniden Kiralama Yasağına Aykırılık Nedeniyle Mal Sahibine Karşı Açılan Tazminat Davası (TBK 355)  876
2.2.10. Kiracının Ölümünden Sonra Sözleşmenin Sürdürülmesi (TBK 356)  880
2.2.11. Tahliye Davalarında Harç ve Vekâlet Ücreti  881
2.3. Ürün Kirası (TBK 357–385)  885
2.3.1. Genel Olarak  885
2.3.2. Kiraya Verenin Borçları  886
2.3.3. Kiracının Borçları  886
2.3.4. Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri  889
2.3.5. Sona Ermenin Sonuçları  893
2.4. 6098 S. TBK’nın Kira Sözleşmeleri Yönünden Zaman Bakımından Uygulanması  894
2.5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Dayalı Kiracılık Sıfatının Tespiti ile Tahliye Davaları  895
2.6. Görevli Mahkemeye İlişkin İçtihatlar  904
Yedinci Bölüm
634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. TANIMLAR  911
1.1. Kat Mülkiyeti ve Arsa Payı  911
1.2. Ortak Yer (KMK 4)  916
2. ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI (KMK 3)  919
2.1. Açıklama ve İçtihatlar  919
2.2. Dava Dilekçesi Örneği  932
3. KAT MALİKLERİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜM VE ORTAK YERLERİ KULLANIRKEN DİĞER KAT MALİKLERİNE VERDİKLERİ RAHATSIZLIKTAN KAYNAKLANAN DAVALAR (KMK 18)  933
3.1. Açıklama ve İçtihatlar  933
3.2. Dava Dilekçesi Örneği  948
3.3. Uygulamadan Karar Örneği  949
4. ORTAK YERLERE ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE ESKİ HALE GETİRME DAVALARI (KMK 19)  950
4.1. Açıklama ve İçtihatlar  950
4.2. Dava Dilekçesi Örneği  976
5. ANATAŞINMAZA VERİLEN ZARARLARIN TAZMİNİ DAVASI (KMK 19/3)  977
6. ANATAŞINMAZIN GENEL GİDERLERİNE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR (AVANS PAYI ALACAĞI DAVASI) (KMK 20)  980
6.1. Açıklama ve İçtihatlar  980
6.2. Dava Dilekçesi Örneği  1013
7. BİR HAKKA DAYANARAK BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN DEVAMLI SURETTE YARARLANAN KİŞİLERİN (KİRACI V.B.) GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUKLARI (KMK 22)  1013
8. KANUNİ İPOTEK HAKKI  1017
9. BAĞIMSIZ BÖLÜME GİRİŞ İZNİ VERME VE İŞLERİN YAPILMASINA KATLANMA ZORUNLULUĞU (KMK 23)  1018
9.1. Açıklama ve İçtihatlar  1018
9.2. Dava Dilekçesi Örneği  1027
10. YASAK İŞLER NEDENİYLE İŞYERİ VASFININ KALDIRILARAK ESKİ HALE GETİRME VE TAHLİYE DAVASI (KMK 24)  1028
11. KAT MÜLKİYETİNİN ÇEKİLMEZLİK NEDENİYLE DEVRİ ZORUNLULUĞU (ARSA PAYININ DEVRİ DAVASI) (KMK 25)  1034
11.1. Açıklama ve İçtahatlar  1034
11.2. Dava Dilekçesi Örneği  1043
12. KAT MÜLKİYETİNİN KAT İRTİFAKINA GEÇİŞ KARARINA UYMAMA NEDENİYLE DEVRİ (BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE ARSA PAYININ DEVRİ DAVASI) (KMK 26)  1044
13. KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM  1048
13.1. Kat Malikleri Kurulu (Genel Kurul)  1048
13.1.1. Genel Olarak  1048
13.1.2. Özel Karar Yeter Sayısı Aranan Durumlar  1052
13.1.3. Oy Birliği Gerektiren Durumlar  1055
13.1.4. Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali Davası  1056
A. Açıklama ve İçtihatlar  1056
B. Dava Dilekçesi Örneği  1074
13.2. Yönetici (veya Yönetim Kurulu) (KMK 34)  1075
13.2.1. Kat Maliklerince Atanma Usulü  1075
13.2.2 Mahkemece Yönetici Atanması (KMK 34/6)  1079
A. Açıklama ve İçtihatlar  1079
B. Dava Dilekçesi Örneği  1084
13.2.3. Yöneticini Görevleri (KMK 35–37)  1085
13.2.4. Yöneticinin Hesap Verme Yükümlülüğü  1087
13.2.5. Yöneticinin Hakları  1090
13.2.6. Yöneticinin Aktif ve Pasif Husumet Ehliyeti  1093
13.2.7. Yöneticiliğin Sona Ermesi  1101
13.3. Denetçi (veya Denetim Kurulu) Seçimi (KMK 41)  1101
14. YÖNETİM PLANI VE YÖNETİM PLANINA İLİŞKİN İPTAL DAVASI (KMK 28)  1104
14.1. Yönetim Planı  1104
14.2. Yönetim Planında Yapılan Değişikliklerin İptali Davası  1106
14.3. Dava Dilekçesi Örneği  1110
15. İŞLETME PROJESİ VE İPTALİ DAVASI (KMK 37)  1111
15.1. Açıklama ve İçtihatlar  1111
15.2. Dava Dilekçesi Örneği  1114
16. KAPICI DAİRESİNİN TAHLİYESİ DAVASI (KMK Ek 2)  1115
17. TOPLU YAPILARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  1117
18. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  1121
19. HARÇ VE VEKÂLET ÜCRETİ  1130
Yararlanılan Kaynaklar  1131
Kavramlar Dizini  1133
 


Kemale Leyla Aslan Bingöl
Ekim 2020
22.00 TL
İndirimli: 19.80 TL (%10)
Sepete Ekle
Tan Tahsin Zapata
Eylül 2020
125.00 TL
Sepete Ekle
Serap Helvacı ...
Eylül 2020
88.00 TL
İndirimli: 79.20 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
GÖREV VE YARGILAMA USULÜ
1. SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ  25
1.1. Genel Olarak Görev  25
1.2. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevine Giren İşler  36
2. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE UYGULANAN YARGILAMA USULÜ  53
3. ÇEKİŞMESİZ YARGI  63
3.1. Genel Olarak  63
3.2. Çekişmesiz Yargı İşleri  65
3.2.1. Kişiler Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  65
3.2.2. Aile Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  66
3.2.3. Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  67
3.2.4. Eşya Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  68
3.2.5. Borçlar Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  68
3.2.6. Ticaret Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  68
3.2.7. İcra ve İflas Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  69
3.2.8. Çeşitli Kanunlardaki Çekişmesiz Yargı İşleri  70
İkinci Bölüm
KİŞİLER HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. ERGİN KILINMA (KAZAİ RÜŞT) DAVASI (TMK 12)  71
1.1. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Koşullar  71
1.1.1. Fiil Ehliyeti (TMK 9–15)  71
1.1.2. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Koşullar  71
A. Ergin (Reşit) Olmak  71
B. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak  72
C. Kısıtlı Olmamak  72
1.2. Kazai Rüşt (Ergin Kılınma) Kararı İçin Gereken Koşullar  74
1.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  75
1.4. Dava Dilekçesi Örneği  76
2. GAİPLİK DAVASI (TMK 32–35)  76
2.1. Gaiplik  76
2.2. Kişinin Gaipliğine Hükmedilebilmesinin Koşulları  77
2.2.1. TMK’nın 32. Maddesine Göre Gaiplik Kararının Koşulları  77
2.2.2. TMK’nın 588. Maddesine Göre Gaiplik Kararının Koşulları  80
2.3. Yetkili Mahkeme  80
2.4. Görevli Mahkeme  81
2.5. İlan  82
2.6. İspatı  82
2.7. Gaiplik Kararının Sonuçları  83
2.8. Dava Dilekçesi Örneği  85
2.9. Uygulamadan Karar Örneği  86
3. DERNEK GENEL KURULUNU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK ÜZERE TEMSİLCİ GÖREVLENDİRİLMESİ DAVASI (TMK 75)  86
3.1. Açıklama ve İçtihatlar  86
3.2. Dava Dilekçesi Örneği  89
4. DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ  90
4.1. Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti (TMK 87)  90
4.2. Davanın Tarafları  95
4.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  97
4.4. Dava Dilekçesi Örneği  100
Üçüncü Bölüm
VESAYET VE KAYYIMLIKTAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. VESAYET (TMK 396–494)  103
1.1. Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesi  103
1.1.1. Görevleri  103
1.1.2. Vesayet Makamının İzni ile Yapılabilen İşler  105
A. Taşınmazların Aynına İlişkin İş ve İşlemler (TMK 462/1)  107
B. Dava Açma, Sulh, Takim ve Konkordatoya İlişkin İş ve İşlemler (Husumete İzin Kararı) (TMK 462/8)  107
C. Diğer İş ve İşlemler  110
1.2. Vasi Tayini Davası  112
1.2.1. Vasilik Ehliyeti  112
1.2.2. Vasilik Görevini Reddetme Hakkı Olan Kişiler  113
1.2.3. Vasilik Görevine Atanamayacak Kişiler  114
1.2.4. Vesayeti Gerektiren Haller ve Usulü  114
A. Küçüklük (TMK 4004/1)  114
B. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı (TMK 405/1)  116
C. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim (TMK 406)  120
D. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza (TMK 407)  124
E. İstek Üzerine (TMK 408)  125
1.2.5. Vasi Tayini Usulü (TMK 409)  126
1.2.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  128
1.3. Vasinin Görevden Alınması (TMK 483–488)  130
1.4. Vasinin Tazminat Sorumluluğu (TMK 467)  133
1.5. Dava Dilekçesi Örneği  134
1.6. Uygulamadan Karar  134
2. KAYYIM  135
2.1. Genel Olarak  135
2.2. Temsil Kayyımı  136
2.3. Yönetim Kayyımı Atanması Davası  140
2.3.1. Genel Olarak  140
2.3.2. 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna Göre Kayyım Tayini  142
2.4. Dava Dilekçesi Örneği  149
3. YASAL DANIŞMAN  149
3.1. Genel Olarak  149
3.2. Çeşitleri  152
3.3. Yasal Danışmanın Görüşünün Alınması Gereken İşler  152
3.4. Dava Dilekçesi Örneği  154
4. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI (TMK 432–437)  155
4.1. Açıklama ve İçtihatlar  155
4.2. Dava Dilekçesi Örneği  157
Dördüncü Bölüm
MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET BELGESİ) VERİLMESİ  159
1.1. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  159
1.1.1. Genel Olarak  159
1.1.2. Birinci Zümre Mirasçılar  160
1.1.3. İkinci Zümre Mirasçılar  163
1.1.4. Üçüncü Zümre Mirasçılar  164
1.1.5. Evlatlığın Mirasçılığı  165
1.1.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  166
A. Genel Olarak  166
B. İntifa Hakkı  167
1.1.7. Devletin Mirasçılığı  168
1.2. Atanmış (İradi) Mirasçı  169
1.3. Mirasçılık Belgesinin Niteliği ve Sonuçları  170
1.4. Dava Dilekçesi Örneği  178
2. TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN DAVALAR (TMK 589–597)  179
2.1. Genel Olarak  179
2.2. Terekenin Mühürlenmesi ve Defterinin Tutulması (Yazımı) (TMK 590)  183
2.3. Terekenin Resmen İdaresi (TMK 592–594)  185
2.4. Vasiyetnamelerle İlgili İşlemler (TMK 595–598)  186
2.5. Dava Dilekçesi Örneği (Vasiyetnamenin Açılıp Okunması İstemi)  194
2.6. Dava Dilekçesi Örneği (Terekenin Tespiti ve Korunması İstemi)  195
3. MİRASIN GERÇEK REDDİ DAVASI (TMK 605/1)  196
3.1. Açıklama ve İçtihatlar  196
3.2. Dava Dilekçesi Örneği  204
4. MİRASI KABUL VEYA REDDE ESAS OLMAK ÜZERE TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASI DAVASI (TMK 619–631)  204
4.1. Açıklama ve İçtihatlar  204
4.2. Dava Dilekçesi Örneği  212
5. TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ DAVASI (TMK 632–636)  213
5.1. Açıklama ve İçtihatlar  213
5.2. Dava Dilekçesi Örneği  217
6. MİRAS ŞİRKETİNE (ORTAKLIĞINA) MÜMESSİL (TEREKE TEMSİLCİSİ) ATANMASI DAVASI (TMK 640/3)  218
6.1. Tereke Temsilcisinin Atanmasını Gerektiren Haller  218
6.2. Atanma Usulü  221
6.3. Dava Dilekçesi Örneği  224
7. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ DAVASI (TMK 652)  224
7.1. Açıklama ve İçtihatlar  224
7.2. Dava Dilekçesi Örneği  232
Beşinci Bölüm
EŞYA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. BİRLİKTE MÜLKİYETTEN KAYNAKLANAN DAVALAR  233
1.1. Birlikte Mülkiyet Halleri  233
1.1.1. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700)  233
A. Paylı Mülkiyetin Niteliği  233
B. Paylı Mülkiyette Yönetim  237
a. Olağan Yönetim İşlerinde  237
b. Önemli Yönetim İşlerinde  237
c. Olağanüstü Yönetim İşlerinde  239
C. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma  242
D. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu  244
E. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma  245
F. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri  246
G. Hâkim Müdahalesi  249
H. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi  249
a. Payın Devri  250
b. Paydaşlıktan Çıkarma Davası (TMK 696)  250
aa. Açıklama ve İçtihatlar  250
bb. Dava Dilekçesi Örneği  253
c. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu)  254
d. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller  255
aa. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–i Şüyu) Varsa  255
bb. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse  255
cc. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse  256
dd. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa  257
1.1.2. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK 701–703)  258
A. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği  258
B. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması  259
C. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri  259
D. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi  267
2. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (TAKSİM DAVASI) (TMK 642–645)  268
2.1. Açıklama ve İçtihatlar  268
2.2. Dava Dilekçesi Örneği  282
3. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE–İ ŞÜYU) DAVASI (TMK 698–699)  283
3.1. Genel Olarak  283
3.2. Taşınmazın Aynen Bölünmesi (Taksimi) Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi  297
3.3. Kat Mülkiyetine Çevrilerek Ortaklığın Giderilmesi  303
3.4. İcra ve İflas Kanununun 121. Maddesi Uyarınca Alınan Yetki Belgesine Dayalı Olarak Ortaklığın Giderilmesi  311
3.5. Şüyulandırılan Taşınmazlarda İdare ile Diğer Paydaşlar Arasında Ortalığın Giderilmesi  316
3.6. Üzerinde İntifa Hakkı Bulunan Taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi  318
3.7. Üzerinde Bina, Ağaç Gibi Bütünleyici Parçalar (Muhdesat) Bulunan Taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi  319
3.8. Üzerinde Kamulaştırma Şerhi Bulunan Taşınmazda Ortalığın Giderilmesi  326
3.9. Ortaklığın Giderilmesi Davasından Feragat  327
3.10. Davanın Tarafları  328
3.11. Harç  331
3.12. Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti  335
3.13. Görevli ve Yetkili Mahkeme  339
3.14. Dava Dilekçesi Örneği  341
4. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE–İ ŞÜYU) İLE İLGİLİ SATIŞIN FESHİ DAVASI  342
4.1. Açıklama ve İçtihatlar  342
4.2. Dava Dilekçesi Örneği  350
5. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVASI (TMK 973–996)  350
5.1. Zilyetlik  350
5.1.1. Zilyetlik Kavramı  350
5.1.2. Zilyetliğin Unsurları  351
5.1.3. Zilyetliğin Sonuçları  351
5.1.4. Zilyetliğin Devri  352
5.1.5. Zilyetliğin Kazanılması  352
A. Zilyetliğin Aslen Kazanılması  352
B. Zilyetliğin Devren Kazanılması  352
a. Genel Olarak  352
b. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması Şekilleri  353
aa. Kısa Elden Teslim  353
bb. Hükmen Teslim  353
cc. Zilyetlik Havalesi  353
dd. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devriyle Kazanılması  353
5.1.6. Zilyetlik Çeşitleri  354
5.1.7. Zilyetlikten Doğan Hak Karineleri  355
A. Mülkiyet Karinesi  355
B. Sınırlı Ayni Hak ve Şahsi Hak Karineleri  360
5.2. Zilyetliğin Korunması Davası (TMK 981–984)  360
5.2.1. Genel Olarak  360
5.2.2. Savunma Hakkı (TMK 981)  366
5.2.3. Zilyetliğin İadesi Davası (TMK 982)  366
5.2.4. Tecavüzün Önlenmesi Davası (TMK 983)  367
5.2.5. Hak Düşürücü Süre  369
5.2.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  369
5.2.7. Uygulamadan Karar Örneği  372
6. TAPU KAYDINDA DÜZELTME DAVASI  373
6.1. Genel Olarak  373
6.2. Tarafların Anlaşmasına Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Düzeltme  374
6.3. Tapu Memurunun Tapu Sicilini Resen Düzeltmesi  375
6.4. Mahkeme Kararı ile Düzeltme (Tapu Kaydında Düzeltme Davası) (TMK 1027)  377
6.4.1. Genel Olarak  377
6.4.2. Davanın Tarafları  384
A. Davacı  384
B. Davalı  389
6.4.3. İspat  391
6.4.4. Tespit Hükmü Kurulması Gereken Durumlar  397
6.4.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme  403
6.4.6. Harç ve Vekâlet Ücreti  407
6.4.7. TMK’nın 1025. Maddesine Göre Açılan Tapu İptali ile Tescil Davasından Farkları  409
6.4.8. Dava Dilekçesi Örneği  411
6.4.9. Uygulamadan Karar Örneği  412
7. SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ DAVALARI  416
8. KADASTROSU KESİNLEŞEN TAŞINMAZLARDA TEKNİK VE FENNİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ DAVASI (3402 S. KADASTRO KANUNU 41)  424
Altıncı Bölüm
BORÇLAR HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. TEVDİ MAHALLİ (ÖDEME YERİ) TAYİN EDİLMESİ (TBK 107)  439
1.1. Açıklama ve İçtihatlar  439
1.2. Dava Dilekçesi Örneği  441
2. KİRA İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR  442
2.1. Genel Hükümler  442
2.1.1. Sözleşmenin Unsurları  442
A. Anlaşma (Kiracılığın Tespiti Davası)  442
a. Açıklama ve İçtihatlar  442
b. Dava Dilekçesi Örneği  449
B. Kiralanan  450
C. Kira Bedeli  451
2.1.2. Sözleşmenin Süresi  452
2.1.3. Kiraya Verenin Borçları  454
A. Teslim Borcu (TBK 301)  454
B. Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu (TBK 302)  457
C. Yan Giderlere Katlanma Borcu (TBK 303)  457
D. Ayıp Nedeniyle Kira Bedelinin İndirilmesi, Sözleşmesinin Feshi ve Tazminat Davaları (Ayıbı Üstlenme, Ayıba Karşı Tekeffül Borcu) (TBK 304– 308)  458
a. Açıklama ve İçtahatlar  458
b. Dava Dilekçesi Örneği  477
E. Zapttan Sorumluluk (Zapta Karşı Tekeffül Borcu) (TBK 309–312)  478
2.1.4. Kiracının Borçları  481
A. Kira Bedelini Ödeme Borcu  481
a. Kira Alacağı Davası (TBK 313–314)  481
aa. Açıklama ve İçtihatlar  481
bb. Dava Dilekçesi Örneği  497
cc. Uygulamadan Karar Örneği  498
b. Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası (Kiracının Temerrüdü) (TMK 315)  501
aa. Açıklama ve İçtihatlar  501
bb. Dava Dilekçesi Örneği  514
cc. Uygulamadan Karar Örneği  514
B. Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu (Tahliye ve Zararın Tazmini Davaları) (TBK 316)  517
a. Genel Olarak  517
b. Kira Sözleşmesine Aykırılık ve Hor Kullanma (Açıktan Açığa Fena Kullanma) Nedenleriyle Tahliye Davası  518
aa. Açıklama ve İçtihatlar  518
bb. Dava Dilekçesi Örneği  542
cc.Uygulamadan Karar Örneği  542
c. Hor Kullanım Nedeniyle Oluşan Zararın Tazmini Davası  545
aa. Açıklama ve İçtihatlar  545
bb. Dava Dilekçesi Örneği  564
cc. Uygulamadan Karar Örneği  565
C. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu (TBK 317)  567
D. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu  569
E. Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  570
2.1.5. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması  571
A. Kiraya Veren Tarafından  571
B. Zorunlu Onarım Nedeniyle Geçici Tahliye Davası (TBK 320)  571
a. Açıklama ve İçtihatlar  571
b. Dava Dilekçesi Örneği  573
C. Kiracı Tarafından Yapılan Faydalı ve Zaruri Giderlerin Tahsili Davası (TBK 321)  574
a. Açıklama ve İçtihatlar  574
b. Dava Dilekçesi Örneği  595
2.1.6. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri ile Kiralanan Devri (Fuzuli İşgal) Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 322–323)  596
A. Açıklama ve İçtihatlar  596
B. Dava Dilekçesi Örneği  611
2.1.7. Kiralananın Kullanılmaması (Erken Tahliye Nedeniyle Makul Süre Kira Alacağı Davası) (TBK 324–325)  612
A. Açıklama ve İçtihatlar  612
B. Dava Dilekçesi Örneği  625
2.1.8. Takastan Feragat Yasağı (TBK 326)  625
2.1.9. Genel Hükümlere Tabi Kira Sözleşmesinin Feshi Koşulları  626
A. Genel Olarak (Kiralananın Vasfı)  626
B. Genel Hükümlere Tabi Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Sona Ermesi Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 327)  632
C. Genel Hükümlere Tabi Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin Süresinin Sona Ermesi Nedenine Dayalı Fesih ile Tahliye Davası (TBK 328–330)  636
D. Kira Sözleşmesinin Çekilmez Hale Gelmesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshi Davası (Olağanüstü Fesih) (TBK 331)  638
a. Açıklama ve İçtihatlar  638
b. Dava Dilekçesi Örneği  642
E. Kiracının İflası ve Ölümü Nedenleriyle Tahliye Davası (TBK 332–333)  643
a. Açıklama ve İçtihatlar  643
b. Dava Dilekçesi Örneği (Kiracının İflası Nedeniyle)  646
c. Dava Dilekçesi Örneği (Kiracının Ölümü Nedeniyle)  647
2.1.10. Kiracının Geri Verme Sorumluluğu ve Kiralayanın Gözden Geçirme ve İhbar Yükümlülüğü (Hor Kullanma Nedeniyle Tazminat Davası) (TBK 334–335)  648
2.1.11. Kiraya Verenin Hapis Hakkı (TBK 336–338)  653
A. Açıklama ve İçtihatlar  653
B. Dava Dilekçesi Örneği  657
2.2. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları  658
2.2.1. Kapsamı  658
2.2.2. Bağlantılı Sözleşme Yasağı  662
2.2.3. Kullanım Giderleri  663
2.2.4. Depozit ve Depozitin İadesi Davası (TBK 342)  663
A. Açıklama ve İçtihatlar  663
B. Dava Dilekçesi Örneği  671
2.2.5. Kira Bedeli  671
A. Genel Olarak  671
B. Kira Tespiti Davası (TBK 344–345)  672
a. Açıklama ve İçtihatlar  672
b. Dava Dilekçesi Örneği  693
C. Kira Parasının Uyarlanması Davası  694
D. Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı (TBK 346)  759
E. Kira Sözleşmesini Kefil Sıfatıyla İmzalayanların Sorumluluğu  762
2.2.6. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi  771
A. Bildirim (Feshi İhbar) Yolu ile (TBK 347)  771
a. Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Feshi İhbar ile Sona Erdirilmesi Koşulları (TBK 347/1)  771
b. Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Feshi İhbar ile Sona Erdirilmesi Koşulları (TBK 347/2)  772
c. On Yıllık Uzama Süresinin Dolması Nedeniyle Tahliye Davası  773
d. Aile Konutuna İlişkin Kira Sözleşmesinin Fesih Bildiriminin Geçerlilik Koşulları (TBK 349)  780
B. Tahliye Davası Yoluyla Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Halleri  780
a. Konut veya İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 350/1)  782
aa. Açıklama ve İçtihatlar  782
bb. Dava Dilekçesi Örneği  807
cc. Uygulamadan Karar Örneği  808
b. Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi (İktisap) Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 351/1)  811
aa. Açıklama ve İçtihatlar  811
bb. Dava Dilekçesi Örneği  822
cc. Uygulamadan Karar Örneği  823
c. Kiralananın Kiraya Veren Tarafından Yeniden İnşası veya İmar İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası (Esaslı Onarım Nedenine Dayalı) (TBK 350/2)  825
aa. Açıklama ve İçtihatlar  825
bb. Dava Dilekçesi Örneği  840
cc. Uygulamadan Karar Örneği  840
d. Yazılı Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası (TBK 352/1)  841
aa. Açıklama ve İçtihatlar  841
bb. Dava Dilekçesi Örneği  850
e. İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 352/2)  850
aa. Açıklama ve İçtihatlar  850
bb. Dava Dilekçesi Örneği  861
cc. Uygulamadan Karar Örneği  862
f. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçerisinde Oturabileceği Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 352/3)  865
aa. Açıklama ve İçtihatlar  865
bb. Dava Dilekçesi Örneği  872
2.2.7. Dava Süresinin Uzaması (TBK 353)  872
2.2.8. Dava Yoluyla Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesine Dair Hükümlerin Kiracı Aleyhine Değiştirilememesi (TBK 354)  875
2.2.9. Yeniden Kiralama Yasağına Aykırılık Nedeniyle Mal Sahibine Karşı Açılan Tazminat Davası (TBK 355)  876
2.2.10. Kiracının Ölümünden Sonra Sözleşmenin Sürdürülmesi (TBK 356)  880
2.2.11. Tahliye Davalarında Harç ve Vekâlet Ücreti  881
2.3. Ürün Kirası (TBK 357–385)  885
2.3.1. Genel Olarak  885
2.3.2. Kiraya Verenin Borçları  886
2.3.3. Kiracının Borçları  886
2.3.4. Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri  889
2.3.5. Sona Ermenin Sonuçları  893
2.4. 6098 S. TBK’nın Kira Sözleşmeleri Yönünden Zaman Bakımından Uygulanması  894
2.5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Dayalı Kiracılık Sıfatının Tespiti ile Tahliye Davaları  895
2.6. Görevli Mahkemeye İlişkin İçtihatlar  904
Yedinci Bölüm
634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. TANIMLAR  911
1.1. Kat Mülkiyeti ve Arsa Payı  911
1.2. Ortak Yer (KMK 4)  916
2. ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI (KMK 3)  919
2.1. Açıklama ve İçtihatlar  919
2.2. Dava Dilekçesi Örneği  932
3. KAT MALİKLERİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜM VE ORTAK YERLERİ KULLANIRKEN DİĞER KAT MALİKLERİNE VERDİKLERİ RAHATSIZLIKTAN KAYNAKLANAN DAVALAR (KMK 18)  933
3.1. Açıklama ve İçtihatlar  933
3.2. Dava Dilekçesi Örneği  948
3.3. Uygulamadan Karar Örneği  949
4. ORTAK YERLERE ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE ESKİ HALE GETİRME DAVALARI (KMK 19)  950
4.1. Açıklama ve İçtihatlar  950
4.2. Dava Dilekçesi Örneği  976
5. ANATAŞINMAZA VERİLEN ZARARLARIN TAZMİNİ DAVASI (KMK 19/3)  977
6. ANATAŞINMAZIN GENEL GİDERLERİNE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR (AVANS PAYI ALACAĞI DAVASI) (KMK 20)  980
6.1. Açıklama ve İçtihatlar  980
6.2. Dava Dilekçesi Örneği  1013
7. BİR HAKKA DAYANARAK BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN DEVAMLI SURETTE YARARLANAN KİŞİLERİN (KİRACI V.B.) GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUKLARI (KMK 22)  1013
8. KANUNİ İPOTEK HAKKI  1017
9. BAĞIMSIZ BÖLÜME GİRİŞ İZNİ VERME VE İŞLERİN YAPILMASINA KATLANMA ZORUNLULUĞU (KMK 23)  1018
9.1. Açıklama ve İçtihatlar  1018
9.2. Dava Dilekçesi Örneği  1027
10. YASAK İŞLER NEDENİYLE İŞYERİ VASFININ KALDIRILARAK ESKİ HALE GETİRME VE TAHLİYE DAVASI (KMK 24)  1028
11. KAT MÜLKİYETİNİN ÇEKİLMEZLİK NEDENİYLE DEVRİ ZORUNLULUĞU (ARSA PAYININ DEVRİ DAVASI) (KMK 25)  1034
11.1. Açıklama ve İçtahatlar  1034
11.2. Dava Dilekçesi Örneği  1043
12. KAT MÜLKİYETİNİN KAT İRTİFAKINA GEÇİŞ KARARINA UYMAMA NEDENİYLE DEVRİ (BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE ARSA PAYININ DEVRİ DAVASI) (KMK 26)  1044
13. KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM  1048
13.1. Kat Malikleri Kurulu (Genel Kurul)  1048
13.1.1. Genel Olarak  1048
13.1.2. Özel Karar Yeter Sayısı Aranan Durumlar  1052
13.1.3. Oy Birliği Gerektiren Durumlar  1055
13.1.4. Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali Davası  1056
A. Açıklama ve İçtihatlar  1056
B. Dava Dilekçesi Örneği  1074
13.2. Yönetici (veya Yönetim Kurulu) (KMK 34)  1075
13.2.1. Kat Maliklerince Atanma Usulü  1075
13.2.2 Mahkemece Yönetici Atanması (KMK 34/6)  1079
A. Açıklama ve İçtihatlar  1079
B. Dava Dilekçesi Örneği  1084
13.2.3. Yöneticini Görevleri (KMK 35–37)  1085
13.2.4. Yöneticinin Hesap Verme Yükümlülüğü  1087
13.2.5. Yöneticinin Hakları  1090
13.2.6. Yöneticinin Aktif ve Pasif Husumet Ehliyeti  1093
13.2.7. Yöneticiliğin Sona Ermesi  1101
13.3. Denetçi (veya Denetim Kurulu) Seçimi (KMK 41)  1101
14. YÖNETİM PLANI VE YÖNETİM PLANINA İLİŞKİN İPTAL DAVASI (KMK 28)  1104
14.1. Yönetim Planı  1104
14.2. Yönetim Planında Yapılan Değişikliklerin İptali Davası  1106
14.3. Dava Dilekçesi Örneği  1110
15. İŞLETME PROJESİ VE İPTALİ DAVASI (KMK 37)  1111
15.1. Açıklama ve İçtihatlar  1111
15.2. Dava Dilekçesi Örneği  1114
16. KAPICI DAİRESİNİN TAHLİYESİ DAVASI (KMK Ek 2)  1115
17. TOPLU YAPILARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  1117
18. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  1121
19. HARÇ VE VEKÂLET ÜCRETİ  1130
Yararlanılan Kaynaklar  1131
Kavramlar Dizini  1133
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020