Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Sayı:113 Mayıs 2013
 (Editör)
Mayıs 2013 / 1. Baskı / 397 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak yayımlanmakta olan Dergide yorumlar, mevzuatta tereddüt doğuran hususları aydınlatmak amacına yöneliktir. Derginin yayın kadrosunda her biri kendi alanlarında uzman olan maliyeciler, gümrükçüler, kambiyocular, hukukçular, akademisyenler, bürokratlar ve bilim adamları yer almaktadır.

Dergide incelenen hususlar ağırlıklı olarak vergi, iş ve sosyal sigorta, kambiyo, banka ve sermaye piyasası, gümrük, ticaret, teşvik, özelleştirme gibi konulardır. Bu ana konuları yakından ilgilendiren bir çok mevzuata ilişkin makalelere de dergide yer verilmektedir.

Dergide ayrıca, abonelerden gelen sorulara verilen cevapların yer aldığı “Sorular ve Yanıtlar”, Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuattan haberdar olmanız için hazırlanan “Resmi Gazete Özeti”, uygulamayı belirleyen güncel tarihli yüksek mahkeme kararları ve özelgelerin yer aldığı “Yargı Kararı ve Özelgeler” ile uygulamacıların her zaman kullandıkları önemli bilgilerin yer aldığı “Vergi ve Sigortaya İlişkin Önemli Bilgiler” bölümleri de istifadenize sunulmaktadır.

Dergide yer alan konular özellikle abonelerimizce sıkça sorulan sorular ve uygulamada ortaya çıkan problemler göz önüne alınarak seçilmektedir. Örneğin, İrsaliye Düzeni, Stopaj, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, KDV ile ilgili sorunlar, Yatırım Teşvikleri, Kambiyo, Özelleştirme, Borsa, Avrupa Topluluğu, Gümrük Kodları, Sermaye Piyasası Hukuku, İş Hukuku,Ticaret Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İçtihat uygulamaları gibi mali ve iktisadi hukuk alanlarının kapsamına giren bir çok konu uzman yazarlar tarafından dergide incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümü, Ahmet EROL
Kanun Hükmünde Özelge (Birel Açıklamalardan Genel Düzenleyici Sonuçlara Ulaşmak Mümkün mü?), Tahir ERDEM
KDV Kanunu 17–4 Bendinin İthal Edilen Eşyanın Matrahına Etkileri – 1, M. Meftun CANBEK
Özelgenin Rapor Değerlendirme Komisyonu Nezdindeki Bağlayıcılığı, Melih ORCAN
Aramalı Vergi İncelemesinde İncelemeye Başlama Tarihi ve Tutanağı, M. Mahmut YILMAZ
Prefabrik Yapılarda KDV Oranı, Uğur UĞURLU
2014 Yılı Arsa ve Arazilere Ait Asgari Birim Değerlerinin Tespiti, Ayhan YAMAN
KDV Tevkifatına İnce Ayar, Abdullah KÜTÜKÇÜ
Vergi Hukukunda Bilgi Toplama ve Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemedeki Rolü, Erhan GÜMÜŞ
Kâr Payı Avansı Dağıtımının TTK ve Vergi Kanunları Yönünden İncelenmesi, İsmail Hakkı GÜNEŞ
İştirakin Devralınması Durumunda veya İştirakin Tasfiyesi Halinde, İştirakin Kayıtlı Değeri ile Devrolan ya da Tasfiye Olan Şirketin Özsermayesi Arasındaki Olumsuz Fark Zarar Kabul Edilebilir mi?, Güray ÖĞREDİK
Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikaları, Ömer DÖNMEZ
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Hükümleri Ne Getiriyor?, Raşit ULUBEY
Teşviklerden Hangi Durumlarda Yasaklı Hale Gelinir?, Eyüp Sabri DEMİRCİ
Hangi Hallerde Telafi Çalışması Yapılır?, Ersin UMDU
İzin Kurulu Bulunması Zorunlu Olan İşyerleri ve Kurulun Çalışması, Faruk YÜKSEL
Limited Şirket Müdürlerinin Sosyal Güvenlik Durumlarının Açıklanması, Vakkas DEMİR
18 Yaşından Küçüklerin Çalıştırılma Usulleri, Yavuz ÖZEL
Engelli Sigortalı İstihdamı Prim Desteği ile Genel Prim Desteğinin Birlikte Uygulanması, Ahmet Metin AYSOY
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranlarının Sabitlenmesinin İşçi Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi, Murat ARAZ
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşturulması, Mehmet KARAKOÇ
Emekli Olup Çalışmaya Devam Edenlerin Sigortalılık Hallerinin Çakışması, Özer DEMİRDİZEN
Kısmi Süreli Çalışan Sanatçılar Nasıl Sigortalı Olacak?, Savaş YURDAGÜL
Sigorta Primine Esas Kazanç ve Bunlarla İlgili Ödemelerin Defterlere İşlenmemesi Halinde Fiilin İşlendiği Tarih, Zeynel Abidin ÇAMAK
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi, Yavuz AKBULAK
2006–4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Devlet Yardımlarının Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Uygulanmasına Dair 2009–14 Sayılı Tebliğin Genel Esasları, Levent BAŞAK
Anonim Şirketlerin 2013 Yılında Yapacakları Genel Kurul Toplantılarında Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar, Soner ALTAŞ
Hizmet Alımı İhalelerinde Yeni Düzenlemeler Işığında Bilânço ve Eş Değer Belgelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, M. Rasih ALTINKÜLÇE
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kamu İhale Kanunu Çelişiyor mu?, Ömer KÖSE
İhale Sürecine Etkisi Bağlamında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Müessesesi, Yasin ÖNCÜ
Limited ve Anonim Şirketlerde Esas Sözleşme Değişikliği ve Değişen Kavramlar, Mehmet AK
TÜBİTAK’tan Girişimcilere Aşamalı Destek, Orhan ERGÜN – Utku SEÇKİN
Yeni TTK Hükümlerine Göre Limited Şirket Müdürlerinin Sirküleri, Mustafa ALPASLAN
Yeni TTK’ya Göre Yedek Akçelere İlişkin Usul ve Esaslar ile Yedek Akçe Ayırmamanın Cezası, Filiz ŞEN
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Şirketlerin Aktif Toplamının ve Yıllık Net Satış Hâsılatının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Finansal Tablolar ve Dönemler, Erhan TARHAN
Gümrük İdaresince Tahakkuk Ettirilen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Ödemelerine Karşı Kanun Yolları, Hakan UÇAK
Tapu Sicil İşlemi Olarak, ŞERH – 2, M. Akif UMAY
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Sisteminin Değerlendirilmesi, Melih ÇİLDİR
2000 Yılı Sonrası Gelir Vergisi Nispî Yükleri Nasıl Değişti? Asgari Ücretli ile Kıyaslama, Kazananlar ve Kaybedenler, Arif KAPANOĞLU
Barkod: 9781111161934
Yayın Tarihi: Mayıs 2013
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 397
Yayınevi: Lebib Yalkın Yayınları
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

M. Verda Yalkın Soymen
Kasım 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ekim 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020