Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Olasılık ve İstatistik – I
Olasılık Teorisi
Kavram – Modern Olasılık Teorisi – Uyguluma
Ekim 2017 / 1. Baskı / 231 Syf.
Fiyatı: 27.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Lisans ve Yüksek lisans öğrencileri için yazılmış olan bu ders kitabında üniversitelerde okutulan "Olasılık ve İstatistik" dersinin ilk kısmı olan "olasılık teorisi ve uygulamaları" konuları yer almaktadır.

Kitapta kavramlar ve temel olasılık hesaplama kuralları, çözümlü örnekler yardımıyla öğrencilerin kolay kavrayabileceği şekilde anlatılmıştır. Olasılık teorisinin önemli kavramlarından olan olayların kapalı sistem-sigma cebir oluşturması, geometrik gösterimlerle (venn diyagramlarıyla) görsel olarak anlatılmış, olaylar üzerinde olasılık ölçümünün tanımlanmasında sigma cebir kavramının ne kadar önemli olduğu açıklanmıştır.

Olasılık ve istatistiğin en önemli kavramlarından olan rasgele değişken ve onun ölçülebilirlik özelliğinin önemi ayrıntılı şekilde, çözümlü örneklerle anlatılmaktadır. Kitapta; dağılım fonksiyonları, onların özellikleri, olasılık hesaplamalarında rolü, sık kullanılan (önemli) kesikli ve sürekli dağılımlar, bu dağılımların momentleri, moment üreten fonksiyonlar tekniği vb konular geniş bir şekilde yer almaktadır. Çok boyutlu rasgele değişkenler, onların dönüşümünün dağılımı, rasgele değişkenlerin korelasyon ilişkisi vb. konular da, ders içeriğini kapsayacak şekilde verilmiştir.

Kitapta anlatılan konuların, daha iyi anlaşılabilmesi için çözümlü 119 örnek soru ve 348 bölüm sonu alıştırma sorusuna yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Olasılık Uzayı
Olasılık Ölçümü Aksiyomları
Olasılık Hesaplama Kuralları
Koşullu Olasılık ve Bayes Teoremi
Bağımsız Olaylar
Rasgele Değişken ve Dağılımları
Önemli Dağılımlar, Beklenen Değerleri ve Varyansları
Momentler, Moment Üreten Fonksiyonlar ve Özellikleri
Çok Boyutlu Rasgele Değişkenler, Ortak Dağılımlar
Rasgele Değişken Fonksiyonunun Dağılımı
Kovaryans ve Korelasyon Katsayısı
Zayıf Büyük Sayılar Kanunu
Merkezi Limit Teoremi
Barkod: 9789750245534
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 231
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  11
Tablolar Listesi  13
GİRİŞ  15
BÖLÜM 1.
OLASILIK UZAYI
1.1. Olasılık Teorisinin Temel Kavramları  17
1.2. Olaylar Üzerinde İşlemler  19
1.3. Cebir ve σ-cebir  25
1.4. Olasılık Ölçümü Aksiyomları  28
1.5. Olasılık Ölçümü Aksiyomlarından Elde Edilen Temel Sonuçlar  28
Alıştırma 1  33
BÖLÜM 2.
OLASILIK HESAPLAMALARINDA KLASİK YAKLAŞIMLAR
2.1. Olayın Göreli Sıklığa (Frekansa) Göre Olasılık Ölçümü  37
2.2. Aynı Şanslı Sonuçlar Durumunda Klasik Yaklaşım  37
2.3. Geometrik Olasılık  38
2.4. Sayma Matematiği  40
Alıştırma 2  45
BÖLÜM 3.
KOŞULLU OLASILIK, BAYES TEOREMİ
3.1. Koşullu Olasılık Ölçümü ve Özellikleri  49
3.2. Çarpım Kuralları  53
3.3. Olayların Bağımsızlığı  55
3.4. Tam Olasılık Formülü  59
3.5. Bayes Kuralı  62
Alıştırma 3  66
BÖLÜM 4
RASGELE DEĞİŞKENLER
4.1. Rasgele Değişkenin Tanımı: Ölçülebilir Özelliği  71
4.2. Rasgele Değişkenin Dağılım Fonksiyonu  73
4.3. Kesikli Rasgele Değişkenler ve Dağılımları  77
4.4. Sürekli Rasgele Değişkenler ve Dağılımları  88
4.5. Rasgele Değişken Fonksiyonunun Dağılımı  104
Alıştırma 4.  113
BÖLÜM 5
ÇOK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER
5.1. İki Boyutlu Kesikli Rasgele Değişkenler: Ortak Kitle ve Dağılım Fonksiyonları  125
5.2. İki Boyutlu Sürekli Rasgele Değişkenler: Ortak Dağılım ve Ortak Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları  129
5.3. Koşullu Dağılımlar  134
5.4. Bağımsız Rasgele Değişkenler  137
5.5. İki Boyutlu Rasgele Değişken Dönüşümünün Dağılımı  138
5.6. n - Boyutlu Rasgele Değişkenler  145
Alıştırma 5  151
BÖLÜM 6
RASGELE DEĞİŞKENİN BEKLENEN
DEĞERİ VE VARYANSI
6.1. Rasgele Değişkenin Beklenen Değeri  159
6.2. Rasgele Değişkenlerin Varyansı. Kovaryans.  165
6.3. Chebyshev Teoremi ve Zayıf Büyük Sayılar Kanunu  173
6.4. Önemli Dağılıma Sahip Rasgele Değişkenin Beklenen Değeri ve Varyansı  175
Alıştırma 6  184
BÖLÜM 7
MOMENTLER. MOMENT ÜRETEN VE
KARAKTERİSTİK FONKSİYON. MERKEZİ LİMİT TEOREMİ
7.1. Momentler ve Moment Üreten fonksiyon  193
7.2. Rasgele Değişkenlerin Lineer Bileşimleri  198
7.3. Olasılığa ve Dağılıma Göre Yakınsama. Merkezi Limit Teoremi  198
7.4. Çok Boyutlu Rasgele Değişkenin Moment Üreten Fonksiyonu  203
7.5. Karakteristik Fonksiyon  204
Alıştırma 7  207
Ekler
A. Dağılım Tabloları  213
A.1. Normal Dağılım  213
A.2. Ki-kare Dağılımı  215
A3. Poisson Dağılımı  216
B. Gauss İntegralinin Hesaplanması:  218
Kaynaklar  227
Kavram Dizini  229
 


Necati Alp Erilli
Haziran 2019
36.90 TL
Sepete Ekle
Emrah Önder
Haziran 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Yavuz Ercil ...
Mart 2020
42.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  11
Tablolar Listesi  13
GİRİŞ  15
BÖLÜM 1.
OLASILIK UZAYI
1.1. Olasılık Teorisinin Temel Kavramları  17
1.2. Olaylar Üzerinde İşlemler  19
1.3. Cebir ve σ-cebir  25
1.4. Olasılık Ölçümü Aksiyomları  28
1.5. Olasılık Ölçümü Aksiyomlarından Elde Edilen Temel Sonuçlar  28
Alıştırma 1  33
BÖLÜM 2.
OLASILIK HESAPLAMALARINDA KLASİK YAKLAŞIMLAR
2.1. Olayın Göreli Sıklığa (Frekansa) Göre Olasılık Ölçümü  37
2.2. Aynı Şanslı Sonuçlar Durumunda Klasik Yaklaşım  37
2.3. Geometrik Olasılık  38
2.4. Sayma Matematiği  40
Alıştırma 2  45
BÖLÜM 3.
KOŞULLU OLASILIK, BAYES TEOREMİ
3.1. Koşullu Olasılık Ölçümü ve Özellikleri  49
3.2. Çarpım Kuralları  53
3.3. Olayların Bağımsızlığı  55
3.4. Tam Olasılık Formülü  59
3.5. Bayes Kuralı  62
Alıştırma 3  66
BÖLÜM 4
RASGELE DEĞİŞKENLER
4.1. Rasgele Değişkenin Tanımı: Ölçülebilir Özelliği  71
4.2. Rasgele Değişkenin Dağılım Fonksiyonu  73
4.3. Kesikli Rasgele Değişkenler ve Dağılımları  77
4.4. Sürekli Rasgele Değişkenler ve Dağılımları  88
4.5. Rasgele Değişken Fonksiyonunun Dağılımı  104
Alıştırma 4.  113
BÖLÜM 5
ÇOK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER
5.1. İki Boyutlu Kesikli Rasgele Değişkenler: Ortak Kitle ve Dağılım Fonksiyonları  125
5.2. İki Boyutlu Sürekli Rasgele Değişkenler: Ortak Dağılım ve Ortak Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları  129
5.3. Koşullu Dağılımlar  134
5.4. Bağımsız Rasgele Değişkenler  137
5.5. İki Boyutlu Rasgele Değişken Dönüşümünün Dağılımı  138
5.6. n - Boyutlu Rasgele Değişkenler  145
Alıştırma 5  151
BÖLÜM 6
RASGELE DEĞİŞKENİN BEKLENEN
DEĞERİ VE VARYANSI
6.1. Rasgele Değişkenin Beklenen Değeri  159
6.2. Rasgele Değişkenlerin Varyansı. Kovaryans.  165
6.3. Chebyshev Teoremi ve Zayıf Büyük Sayılar Kanunu  173
6.4. Önemli Dağılıma Sahip Rasgele Değişkenin Beklenen Değeri ve Varyansı  175
Alıştırma 6  184
BÖLÜM 7
MOMENTLER. MOMENT ÜRETEN VE
KARAKTERİSTİK FONKSİYON. MERKEZİ LİMİT TEOREMİ
7.1. Momentler ve Moment Üreten fonksiyon  193
7.2. Rasgele Değişkenlerin Lineer Bileşimleri  198
7.3. Olasılığa ve Dağılıma Göre Yakınsama. Merkezi Limit Teoremi  198
7.4. Çok Boyutlu Rasgele Değişkenin Moment Üreten Fonksiyonu  203
7.5. Karakteristik Fonksiyon  204
Alıştırma 7  207
Ekler
A. Dağılım Tabloları  213
A.1. Normal Dağılım  213
A.2. Ki-kare Dağılımı  215
A3. Poisson Dağılımı  216
B. Gauss İntegralinin Hesaplanması:  218
Kaynaklar  227
Kavram Dizini  229
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020