Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Taraf Değişiklikleri
Mayıs 2019 / 1. Baskı / 256 Syf.
Fiyatı: 64.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, uygulamada yaygın olarak kullanılan bir sözleşmedir. Sözleşmelerde taraf değişikliği ise özellikle sürekli edimli sözleşmelerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu sebeple çalışmanın temel amacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin taraflarının çeşitli sebeplerle değişmesi ve sözleşmeye dahil olan yeni tarafların hukukî durumlarının tespitidir.

Çalışmada Türk Borçlar Kanunu'n da düzenlenen alacağın devri, borcun üstlenilmesi, borca katılma, sözleşmeye katılma, sözleşmenin devri şeklindeki taraf değişiklikleri ile iflas ve ölüm halindeki taraf değişikliklerinin kat karşılığı inşaat sözleşmesi açısından uygulanabilme şartları, hüküm ve sonuçları üzerinde durulmuştur. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, uygulamada doğan ve gelişen bir isimsiz sözleşme türü olduğu için doktrin görüşleri ve yargı kararlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Kısmî Taraf Değişiklikleri
Alacağın Devri (Alacağın Temliki)
Borcun Üstlenilmesi
Borca Katılma
Sözleşmeye Katılma
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tam Taraf Değişiklikleri
Tam ve iradî Taraf Değişikliği (Sözleşmenin Devri)
Tam ve Kanunî Taraf Değişiklikleri
Barkod: 9789750254642
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 256
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ
I. KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ  17
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI  18
III. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ KAVRAMI  19
A. Genel Olarak  19
B. Taraf Değişikliğinin Sınıflandırılması  20
1. Tam–Kısmî Taraf Değişikliği  21
2. Dar Anlamda–Geniş Anlamda Taraf Değişikliği  21
3. İradî–Kanunî–Yargısal Taraf Değişikliği  22
4. İvazlı–İvazsız Taraf Değişikliği  24
C. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Taraf Değişiklikleri  24
BİRİNCİ BÖLÜM:
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK  27
II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, ŞEKLİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ  30
A. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı  30
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları  32
1. Arsa Sahibinin Belirli Arsa Paylarının Mülkiyetini Devir Borcu Altına Girmesi  32
2. Yüklenicinin İnşaat Yaparak Belirlenen Bağımsız Bölümleri Teslim Borcu Altına Girmesi  35
3. Taraflar Arasında Anlaşma  37
C. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli  38
1. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli  38
2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Şekle Uyulmamasının Sonuçları  46
3. Şekle Aykırılığın İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Oluşturması  48
D. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hukukî Niteliği  53
1. İsimsiz Sözleşme Niteliği  53
2. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Niteliği  57
3. Ani–Sürekli Edimli Sözleşme Niteliği  58
4. Tapu Kütüğüne Şerh Edilebilme Niteliği  65
III. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ  68
A. Sözleşmenin Tarafları  68
1. Arsa Sahibi  68
2. Yüklenici  71
B. Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri  72
1. Arsa Sahibinin Yükümlülükleri  72
a. Arsayı Ayıpsız Teslim Borcu ve Arsa Payını Devir Borcu  72
b. Yüklenici ile İşbirliği Yapma Borcu  75
2. Yüklenicinin yükümlülükleri  76
a. İnşaata Zamanında Başlama ve Zamanında Bitirme Borcu  76
b. Teslim Borcu  78
c. Sadakat ve Özen Borcu  81
d. İnşaatı Bizzat Kendisi Yapma Veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırma Borcu  82
e. İnşaatın Ayıpsız Teslimi (Ayıba Karşı Tekeffül) Borcu  83
f. İnşaat İçin Gerekli İş Araçları ve Yapı Malzemeleri Temin Etme Borcu  85
C. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Taraf Değişikliği Kavramı ve Türleri  85
İKİNCİ BÖLÜM:
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE
KISMÎ TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ
I. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN DEVRİ (ALACAĞIN TEMLİKİ)  87
A. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Alacağın Devri  87
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Alacağın Devri  92
1. Genel Olarak  92
2. Tarafların Alacağın Devri Sözleşmesi İle Kişisel Hakkını Devretmesi  94
a. Arsa Sahibinin Alacağın Devri Sözleşmesi İle Kişisel Hakkını Devretmesi  94
aa. Genel Olarak  94
ab. Hüküm ve Sonuçları  95
b. Yüklenicinin Alacağın Devri Sözleşmesi İle Kişisel Hakkını Devretmesi  98
ba. Genel Olarak  98
bb. Bağımsız Bölümlerin Devir Şekilleri  99
bc. Bağımsız Bölümlerin Alacağın Devri Suretiyle Devrinin Şartları  101
bca. Geçerli Bir Devir Sözleşmesinin Bulunması  101
bcb. Devredilen Alacak Hakkının Mevcut Veya Belirlenebilir Olması  103
bcc. Devir Engelinin Bulunmaması  107
bcd. Yüklenici ile Üçüncü Kişi Arasındaki Sözleşmenin Geçerlilik Şekline Uygun Yapılması  110
bcda. Alacağın Devri Sözleşmesi Şeklindeki Devirlerde Geçerlilik Şekli  110
bcdb. Taşınmaz Satış Sözleşmesi Şeklindeki Devirlerde Geçerlilik Şekli  114
bcdc. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Şeklindeki Devirlerde Geçerlilik Şekli  115
bd. Alacağın Devrinin Hüküm ve Sonuçları  118
bda. Devir Konusu Alacak Açısından Alacaklı Sıfatının Değişmesi  118
bdb. Alacakların Devralan Üçüncü Kişiye İmtiyaz ve Fer’ileriyle Birlikte Geçmesi  119
bdc. Arsa Sahibinin Devralan Yeni Alacaklıya Karşı İtiraz ve Def’ileri İleri Sürmesi  126
bdd. Eksik ve Ayıplı İfa Açısından Alacağın Devrinin Sonuçları  128
bdda. Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi  129
bddb. Eksik ve Ayıplı İfanın Alacağın Devrine Etkisi  130
bde. İyiniyetle Yükleniciye Yapılan İfanın Arsa Sahibini Borçtan Kurtarması  136
bdf. Arsa Sahibinin Tevdi Suretiyle Borçtan Kurtulması  138
bdg. Yüklenicinin Alacağın Varlığından ve Borçlunun Ödeme Gücünden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluğu (Garanti Yükümlülüğü)  139
bdh. Yüklenicinin Birden Fazla Alacağın Devri Sözleşmesi Yapması  143
3. Tarafların Taşınmaz Satış Sözleşmesi Veya Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Bağımsız Bölümleri Devretmesi  147
a. Yüklenicinin Taşınmaz Satış Sözleşmesi Veya Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Bağımsız Bölümleri Devretmesi  147
b. Arsa Sahibinin Taşınmaz Satış Sözleşmesi Veya Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Bağımsız Bölümleri Devretmesi  150
4. Alacağın Devredildiği Hallerde Sözleşmeden Dönmenin Devralan Üçüncü Kişilere Etkisi  153
a. Genel Olarak  153
b. Sözleşmeden Dönme ve Sözleşmenin Feshi  154
c. Sözleşmenin İleriye Etkili Feshinin Yükleniciden Bağımsız Bölüm Devralan Üçüncü Kişiye Etkisi  155
d. Sözleşmeden Geçmişe Etkili Dönmenin Yükleniciden Bağımsız Bölüm Devralan Üçüncü Kişiye Etkisi  157
da. Yükleniciden Satış veya Satış Vaadi Sözleşmesi ile Bağımsız Bölüm Devralan Üçüncü Kişinin Hakları  157
daa. Genel Olarak  157
dab. Sözleşmeden Dönme Halinde Uygulanacak Hükümler  158
dac. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Bağımsız Bölüm Devralanın Hakları  164
db. Adî Yazılı Alacağın Devri Sözleşmesi İle Devralanın Hakları (Dönmenin Kişisel Haklara Etkisi)  166
e. Sözleşmeden Geçmişe Etkili Dönmenin Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Devralan Üçüncü Kişiye Etkisi  168
ea. Tapu Sicilinde Arsa Payının Devri Veya Taşınmaz Satış Vaadi İle Devralanın Hakları  168
eaa. Arsa Sahibinin Arsa Paylarını Doğrudan Üçüncü Kişiye Devretmesi  168
eab. Arsa Sahibinin Arsa Paylarını Yükleniciye Vekâlet Vermek Suretiyle Üçüncü Kişiye Devretmesi  170
eb. Adî Yazılı Alacağın Devri Sözleşmesi İle Devralanın Hakları  171
II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE BORCUN ÜSTLENİLMESİ  171
A. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borcun Üstlenilmesi  171
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Borcun Üstlenilmesi  175
1. Arsa Sahibinin Borcunun Üstlenilmesi  176
a. Genel Olarak  176
b. Arsa Sahibinin Üçüncü Kişiye Vekâlet Veya Temsil Yetkisi Vermesi  176
c. Arsanın Mülkiyetinin Yeni Malike Devri  178
2. Yüklenicinin Borcunun Üstlenilmesi  179
a. Yüklenicinin Borcunun İç Üstlenilmesi  179
b. Yüklenicinin Borcunun Dış Üstlenilmesi  180
ba. Yüklenicinin Borcunun Dış Üstlenilmesi Sayılacak Haller  180
baa. Yüklenicinin Temerrüdü Halinde Borcun Üstlenilmesi  180
baaa. İnşaatı Tamamlama Borcunun Üstlenilmesi  180
baab. Yüklenicinin Temerrüdü Halinde Nama İfa  181
bab. Bağımsız Bölümlerin Teslimi Borcunun Üstlenilmesi  185
bac. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Yan Borçların Üstlenilmesi  185
bad. Alacağın Devri Sözleşmesinden Doğan Borcun Üstlenilmesi  186
bae. Yüklenicinin Sözleşmedeki İşler İçin Bir Üçüncü Kişiye Temsil Yetkisi Vermesi  186
bb. Yüklenicinin Borcunun Dış Üstlenilmesinin Şartları  187
bba. Arsa Sahibinin Rızası  187
bbb. Sözleşmenin Kuruluşu  187
bbc. Sözleşmenin Şekli  188
bc. Yüklenicinin Borcunun Dış Üstlenilmesinin Sonuçları  189
bca. Borcun ve Borca Bağlı Fer’i Hakların Borcu Üstlenene İntikali  189
bcb. Borç İçin Verilen Rehin ve Kefaletlerin Borcu Üstlenene Geçmesi  190
bcc. Def’i ve İtirazların Borcu Üstlenene Geçmesi  191
bcd. Borcun Üstlenilmesi Sözleşmesinin İptali ve Sonuçları  192
bd. Yüklenicinin Borcunun Üstlenilmesinin Alt Yüklenicilik Sözleşmesinden Farkı  193
bda. Genel Olarak Alt Yüklenicilik Sözleşmesi  193
bdb. Borcun Üstlenilmesinin Alt Yüklenicilikten Farkı  194
3. Malvarlığı veya İşletmelerin Devri  195
4. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi  197
III. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORCA KATILMA  198
A. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borca Katılma  198
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Borca Katılma  200
1. Arsa Sahibinin Borcuna Katılma  200
2. Yüklenicinin Borcuna Katılma  201
3. Borca Katılmanın Hüküm ve Sonuçları  202
IV. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE KATILMA  203
A. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Sözleşmeye Katılma  203
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Katılma  204
1. Arsa Sahibi Tarafına Katılma  204
2. Yüklenici Tarafına Katılma  205
3. Sözleşmeye Katılmanın Şartları  205
4. Sözleşmeye Katılmanın Hüküm ve Sonuçları  206
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TAM TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ
I. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TAM VE İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ (SÖZLEŞMENİN DEVRİ)  209
A. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Sözleşmenin Devri  209
1. Genel Olarak  209
2. Sözleşmenin Devrinin Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Diğer Taraf Değişikliklerinden Farkı  211
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Devri  212
1. Genel Olarak  212
2. Sözleşmenin Devrinin Alt Yüklenicilik Sözleşmesinden Farkı  214
3. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenici Tarafından Devri  216
a. Genel Olarak  216
b. Yüklenicinin Temerrüdü Halinde Sözleşmenin Devri  216
c. Sözleşmenin Devrinin Şartları  217
ca. Arsa Sahibinin Rızası  218
caa. Genel Olarak  218
cab. Arsa Sahibinin Sözleşmenin Devrine Önceden İzin Vermesi Veya Sonradan Onaylaması  220
cac. Arsa Sahibinin Önceden Verdiği İznin Veya Sonradan Verdiği Onayın Geçerlilik Şekli  221
cb. Devredilen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İlişkin Şartlar  222
cc. Devir Sözleşmesine İlişkin Şartlar  224
d. Sözleşmenin Devrinin Hüküm ve Sonuçları  224
da. Sözleşmedeki Taraf Sıfatının Değişmesi ve Eski Yüklenicinin Sözleşmeden Doğan Hak ve Yükümlülüklerinin Sona Ermesi  225
db. Sözleşmeden Doğan Bütün Hak ve Yükümlülüklerin Devralan Yeni Yükleniciye Geçmesi  227
dba. Alacakların Tüm İmtiyaz ve Fer’ileri İle Birlikte Devralan Yükleniciye Geçmesi  227
dbb. Yenilik Doğuran Hakların Devralan Yükleniciye Geçmesi  228
dbc. Def’i ve İtiraz Haklarının Devralan Yükleniciye Geçmesi  228
dbd. Teminatlar  229
dbe. Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerin Devralan Yükleniciye Geçmesi  229
dbf. Sözleşmenin Devrinden Önce Yapılan Alacağın Devri Sözleşmesinin Durumu  230
4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Arsa Sahibi Tarafından Devri  231
a. Genel Olarak  231
b. Arsanın Mülkiyetinin Yeni Malike Geçmesi  232
II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TAM VE KANUNÎ TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ  234
A. Genel Olarak  234
B. Taraflardan Birinin İflası  235
1. Yüklenicinin İflası  235
a. İflas İdaresinin Sözleşmeye Girmesinin Taraf Değişikliği Oluşturup Oluşturmayacağı  235
b. İflas İdaresinin Sözleşmeye Devam Etmesi Halinde Taraf Değişikliği Olması  237
2. Arsa Sahibinin İflası  239
C. Taraflardan Birinin Ölümü  240
1. Yüklenicinin Ölümü  240
2. Arsa Sahibinin Ölümü  241
SONUÇ  243
Kaynakça  247
Kavram Dizini  255
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ
I. KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ  17
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI  18
III. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ KAVRAMI  19
A. Genel Olarak  19
B. Taraf Değişikliğinin Sınıflandırılması  20
1. Tam–Kısmî Taraf Değişikliği  21
2. Dar Anlamda–Geniş Anlamda Taraf Değişikliği  21
3. İradî–Kanunî–Yargısal Taraf Değişikliği  22
4. İvazlı–İvazsız Taraf Değişikliği  24
C. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Taraf Değişiklikleri  24
BİRİNCİ BÖLÜM:
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK  27
II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, ŞEKLİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ  30
A. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı  30
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları  32
1. Arsa Sahibinin Belirli Arsa Paylarının Mülkiyetini Devir Borcu Altına Girmesi  32
2. Yüklenicinin İnşaat Yaparak Belirlenen Bağımsız Bölümleri Teslim Borcu Altına Girmesi  35
3. Taraflar Arasında Anlaşma  37
C. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli  38
1. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli  38
2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Şekle Uyulmamasının Sonuçları  46
3. Şekle Aykırılığın İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Oluşturması  48
D. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hukukî Niteliği  53
1. İsimsiz Sözleşme Niteliği  53
2. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Niteliği  57
3. Ani–Sürekli Edimli Sözleşme Niteliği  58
4. Tapu Kütüğüne Şerh Edilebilme Niteliği  65
III. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ  68
A. Sözleşmenin Tarafları  68
1. Arsa Sahibi  68
2. Yüklenici  71
B. Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri  72
1. Arsa Sahibinin Yükümlülükleri  72
a. Arsayı Ayıpsız Teslim Borcu ve Arsa Payını Devir Borcu  72
b. Yüklenici ile İşbirliği Yapma Borcu  75
2. Yüklenicinin yükümlülükleri  76
a. İnşaata Zamanında Başlama ve Zamanında Bitirme Borcu  76
b. Teslim Borcu  78
c. Sadakat ve Özen Borcu  81
d. İnşaatı Bizzat Kendisi Yapma Veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırma Borcu  82
e. İnşaatın Ayıpsız Teslimi (Ayıba Karşı Tekeffül) Borcu  83
f. İnşaat İçin Gerekli İş Araçları ve Yapı Malzemeleri Temin Etme Borcu  85
C. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Taraf Değişikliği Kavramı ve Türleri  85
İKİNCİ BÖLÜM:
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE
KISMÎ TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ
I. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN DEVRİ (ALACAĞIN TEMLİKİ)  87
A. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Alacağın Devri  87
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Alacağın Devri  92
1. Genel Olarak  92
2. Tarafların Alacağın Devri Sözleşmesi İle Kişisel Hakkını Devretmesi  94
a. Arsa Sahibinin Alacağın Devri Sözleşmesi İle Kişisel Hakkını Devretmesi  94
aa. Genel Olarak  94
ab. Hüküm ve Sonuçları  95
b. Yüklenicinin Alacağın Devri Sözleşmesi İle Kişisel Hakkını Devretmesi  98
ba. Genel Olarak  98
bb. Bağımsız Bölümlerin Devir Şekilleri  99
bc. Bağımsız Bölümlerin Alacağın Devri Suretiyle Devrinin Şartları  101
bca. Geçerli Bir Devir Sözleşmesinin Bulunması  101
bcb. Devredilen Alacak Hakkının Mevcut Veya Belirlenebilir Olması  103
bcc. Devir Engelinin Bulunmaması  107
bcd. Yüklenici ile Üçüncü Kişi Arasındaki Sözleşmenin Geçerlilik Şekline Uygun Yapılması  110
bcda. Alacağın Devri Sözleşmesi Şeklindeki Devirlerde Geçerlilik Şekli  110
bcdb. Taşınmaz Satış Sözleşmesi Şeklindeki Devirlerde Geçerlilik Şekli  114
bcdc. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Şeklindeki Devirlerde Geçerlilik Şekli  115
bd. Alacağın Devrinin Hüküm ve Sonuçları  118
bda. Devir Konusu Alacak Açısından Alacaklı Sıfatının Değişmesi  118
bdb. Alacakların Devralan Üçüncü Kişiye İmtiyaz ve Fer’ileriyle Birlikte Geçmesi  119
bdc. Arsa Sahibinin Devralan Yeni Alacaklıya Karşı İtiraz ve Def’ileri İleri Sürmesi  126
bdd. Eksik ve Ayıplı İfa Açısından Alacağın Devrinin Sonuçları  128
bdda. Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi  129
bddb. Eksik ve Ayıplı İfanın Alacağın Devrine Etkisi  130
bde. İyiniyetle Yükleniciye Yapılan İfanın Arsa Sahibini Borçtan Kurtarması  136
bdf. Arsa Sahibinin Tevdi Suretiyle Borçtan Kurtulması  138
bdg. Yüklenicinin Alacağın Varlığından ve Borçlunun Ödeme Gücünden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluğu (Garanti Yükümlülüğü)  139
bdh. Yüklenicinin Birden Fazla Alacağın Devri Sözleşmesi Yapması  143
3. Tarafların Taşınmaz Satış Sözleşmesi Veya Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Bağımsız Bölümleri Devretmesi  147
a. Yüklenicinin Taşınmaz Satış Sözleşmesi Veya Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Bağımsız Bölümleri Devretmesi  147
b. Arsa Sahibinin Taşınmaz Satış Sözleşmesi Veya Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Bağımsız Bölümleri Devretmesi  150
4. Alacağın Devredildiği Hallerde Sözleşmeden Dönmenin Devralan Üçüncü Kişilere Etkisi  153
a. Genel Olarak  153
b. Sözleşmeden Dönme ve Sözleşmenin Feshi  154
c. Sözleşmenin İleriye Etkili Feshinin Yükleniciden Bağımsız Bölüm Devralan Üçüncü Kişiye Etkisi  155
d. Sözleşmeden Geçmişe Etkili Dönmenin Yükleniciden Bağımsız Bölüm Devralan Üçüncü Kişiye Etkisi  157
da. Yükleniciden Satış veya Satış Vaadi Sözleşmesi ile Bağımsız Bölüm Devralan Üçüncü Kişinin Hakları  157
daa. Genel Olarak  157
dab. Sözleşmeden Dönme Halinde Uygulanacak Hükümler  158
dac. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Bağımsız Bölüm Devralanın Hakları  164
db. Adî Yazılı Alacağın Devri Sözleşmesi İle Devralanın Hakları (Dönmenin Kişisel Haklara Etkisi)  166
e. Sözleşmeden Geçmişe Etkili Dönmenin Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Devralan Üçüncü Kişiye Etkisi  168
ea. Tapu Sicilinde Arsa Payının Devri Veya Taşınmaz Satış Vaadi İle Devralanın Hakları  168
eaa. Arsa Sahibinin Arsa Paylarını Doğrudan Üçüncü Kişiye Devretmesi  168
eab. Arsa Sahibinin Arsa Paylarını Yükleniciye Vekâlet Vermek Suretiyle Üçüncü Kişiye Devretmesi  170
eb. Adî Yazılı Alacağın Devri Sözleşmesi İle Devralanın Hakları  171
II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE BORCUN ÜSTLENİLMESİ  171
A. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borcun Üstlenilmesi  171
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Borcun Üstlenilmesi  175
1. Arsa Sahibinin Borcunun Üstlenilmesi  176
a. Genel Olarak  176
b. Arsa Sahibinin Üçüncü Kişiye Vekâlet Veya Temsil Yetkisi Vermesi  176
c. Arsanın Mülkiyetinin Yeni Malike Devri  178
2. Yüklenicinin Borcunun Üstlenilmesi  179
a. Yüklenicinin Borcunun İç Üstlenilmesi  179
b. Yüklenicinin Borcunun Dış Üstlenilmesi  180
ba. Yüklenicinin Borcunun Dış Üstlenilmesi Sayılacak Haller  180
baa. Yüklenicinin Temerrüdü Halinde Borcun Üstlenilmesi  180
baaa. İnşaatı Tamamlama Borcunun Üstlenilmesi  180
baab. Yüklenicinin Temerrüdü Halinde Nama İfa  181
bab. Bağımsız Bölümlerin Teslimi Borcunun Üstlenilmesi  185
bac. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Yan Borçların Üstlenilmesi  185
bad. Alacağın Devri Sözleşmesinden Doğan Borcun Üstlenilmesi  186
bae. Yüklenicinin Sözleşmedeki İşler İçin Bir Üçüncü Kişiye Temsil Yetkisi Vermesi  186
bb. Yüklenicinin Borcunun Dış Üstlenilmesinin Şartları  187
bba. Arsa Sahibinin Rızası  187
bbb. Sözleşmenin Kuruluşu  187
bbc. Sözleşmenin Şekli  188
bc. Yüklenicinin Borcunun Dış Üstlenilmesinin Sonuçları  189
bca. Borcun ve Borca Bağlı Fer’i Hakların Borcu Üstlenene İntikali  189
bcb. Borç İçin Verilen Rehin ve Kefaletlerin Borcu Üstlenene Geçmesi  190
bcc. Def’i ve İtirazların Borcu Üstlenene Geçmesi  191
bcd. Borcun Üstlenilmesi Sözleşmesinin İptali ve Sonuçları  192
bd. Yüklenicinin Borcunun Üstlenilmesinin Alt Yüklenicilik Sözleşmesinden Farkı  193
bda. Genel Olarak Alt Yüklenicilik Sözleşmesi  193
bdb. Borcun Üstlenilmesinin Alt Yüklenicilikten Farkı  194
3. Malvarlığı veya İşletmelerin Devri  195
4. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi  197
III. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORCA KATILMA  198
A. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borca Katılma  198
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Borca Katılma  200
1. Arsa Sahibinin Borcuna Katılma  200
2. Yüklenicinin Borcuna Katılma  201
3. Borca Katılmanın Hüküm ve Sonuçları  202
IV. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE KATILMA  203
A. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Sözleşmeye Katılma  203
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Katılma  204
1. Arsa Sahibi Tarafına Katılma  204
2. Yüklenici Tarafına Katılma  205
3. Sözleşmeye Katılmanın Şartları  205
4. Sözleşmeye Katılmanın Hüküm ve Sonuçları  206
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TAM TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ
I. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TAM VE İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ (SÖZLEŞMENİN DEVRİ)  209
A. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Sözleşmenin Devri  209
1. Genel Olarak  209
2. Sözleşmenin Devrinin Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Diğer Taraf Değişikliklerinden Farkı  211
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Devri  212
1. Genel Olarak  212
2. Sözleşmenin Devrinin Alt Yüklenicilik Sözleşmesinden Farkı  214
3. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenici Tarafından Devri  216
a. Genel Olarak  216
b. Yüklenicinin Temerrüdü Halinde Sözleşmenin Devri  216
c. Sözleşmenin Devrinin Şartları  217
ca. Arsa Sahibinin Rızası  218
caa. Genel Olarak  218
cab. Arsa Sahibinin Sözleşmenin Devrine Önceden İzin Vermesi Veya Sonradan Onaylaması  220
cac. Arsa Sahibinin Önceden Verdiği İznin Veya Sonradan Verdiği Onayın Geçerlilik Şekli  221
cb. Devredilen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İlişkin Şartlar  222
cc. Devir Sözleşmesine İlişkin Şartlar  224
d. Sözleşmenin Devrinin Hüküm ve Sonuçları  224
da. Sözleşmedeki Taraf Sıfatının Değişmesi ve Eski Yüklenicinin Sözleşmeden Doğan Hak ve Yükümlülüklerinin Sona Ermesi  225
db. Sözleşmeden Doğan Bütün Hak ve Yükümlülüklerin Devralan Yeni Yükleniciye Geçmesi  227
dba. Alacakların Tüm İmtiyaz ve Fer’ileri İle Birlikte Devralan Yükleniciye Geçmesi  227
dbb. Yenilik Doğuran Hakların Devralan Yükleniciye Geçmesi  228
dbc. Def’i ve İtiraz Haklarının Devralan Yükleniciye Geçmesi  228
dbd. Teminatlar  229
dbe. Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerin Devralan Yükleniciye Geçmesi  229
dbf. Sözleşmenin Devrinden Önce Yapılan Alacağın Devri Sözleşmesinin Durumu  230
4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Arsa Sahibi Tarafından Devri  231
a. Genel Olarak  231
b. Arsanın Mülkiyetinin Yeni Malike Geçmesi  232
II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TAM VE KANUNÎ TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ  234
A. Genel Olarak  234
B. Taraflardan Birinin İflası  235
1. Yüklenicinin İflası  235
a. İflas İdaresinin Sözleşmeye Girmesinin Taraf Değişikliği Oluşturup Oluşturmayacağı  235
b. İflas İdaresinin Sözleşmeye Devam Etmesi Halinde Taraf Değişikliği Olması  237
2. Arsa Sahibinin İflası  239
C. Taraflardan Birinin Ölümü  240
1. Yüklenicinin Ölümü  240
2. Arsa Sahibinin Ölümü  241
SONUÇ  243
Kaynakça  247
Kavram Dizini  255
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.