Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Muhakemesi Hukuku
Eylül 2019 / 7. Baskı / 992 Syf.
Fiyatı: 99.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ceza Muhakemesi Hukuku isimli ders kitabının 7. Baskısında, Ceza Muhakemesi Hukukunun temel ilkeleri açıklanmaya gayret edilmiş, pratik çalışmalarda ise bu temel bilgilerin uygulamaya yönelik kalıcı bir bilgi haline gelmesi hedeflenmiştir.

Yeni baskıda değişen mevzuat göz önünde bulundurulmuş ve hacmini çok genişletmeyecek biçimde mümkün olduğunca yargı kararlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Temel İlkeler
Soruşturma Kovuşturma Evreleri
Koruma Tedbirleri
Deliller
Kanun Yolları
Barkod: 9789750256776
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 992
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yedinci Basıya Önsöz  5
Altıncı Basıya Önsöz  7
Beşinci Basıya Önsöz  9
Dördüncü Basıya Önsöz  11
Üçüncü Baskıya Önsöz  13
Kısaltmalar  69
BİRİNCİ KİTAP:
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN GAYESİ  71
I. Ceza Muhakemesinin Tarihçesi ve Gaye Açısından Geçirdiği Safhalar  71
1. Ceza Muhakemesinin Gayesi  71
2. Suçlunun Cezalandırılması Gayesi  72
3. Sanığın Korunması Gayesi  72
4. Maddi Gerçeğin Araştırılması Gayesi  73
5. Maddi Gerçeğin İnsan Haklarına Saygılı Bir Şekilde Araştırılması  74
II. Hem Maddi Gerçeğin Araştırılması, Hem de Toplum İle Sanığın Korunması  75
1. Ceza Muhakemesinin Gayesindeki Değişim  75
a. Reform Önerileri  75
b. Alternatif Çözüm Yolları  75
2. Temel Haklarla İlgili İlkeler ve Ölçülülük  76
a. Temel Hakların Korunması  76
aa. Toplumun Korunması  76
ab. Temel Haklar  76
b. Menfaatlerin Dengelenmesi  77
ba. Suçsuzluk Karinesi  77
bb. Humanizm  77
c. Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri  77
ca. Yapıya İlişkin İlkeler  77
cb. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler  79
cc. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler  79
cd. Amaca İlişkin İlkeler  81
İKİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN YAPISI
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ NORMLARI  83
I. Normların Görevi  83
1. Hukuk Normları ve Hukuk Düzeni  83
2. Hukukî Değerlendirme (Tavsif)  84
3. Hukukî Değer Hükmünün Verilişi  84
4. Hukuk Normlarının Yansıttığı Değer  85
5. Muhakeme Hukuku Normları  86
6. Ceza Muhakemesi Hukuku Normu ve Suç Hukuku Normu Arasındaki Fark  86
II. Normların Kaynakları  87
1. Yazılı Hukuk: Mevzuat  87
a. Anayasa  88
b. Uluslararası Sözleşmeler  88
c. Kanun ve Ceza Muhakemesi Normlarının “Kanunîliği”  89
2. Norm Kaynağı İdarî İşlemler (Yönetmelik vs)  89
a. Norm Kaynağı İdarî İşlemler  89
b. KHK’lar  90
c. OHAL KHK’ları  90
d. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  91
e. Bakanlar Kurulunun Tüzük ve Yönetmelikleri  91
f. Bakanlık Yönetmelikleri  91
g. Genelgeler  92
3. Yazılı Olmayan Hukuk  93
4. Hakimlerin Yarattığı Hukuk  93
5. Bilimsel Hukuk  94
III. Normların Uygulanabilirliği  95
1. Yürürlük  95
2. Geçerlik  96
3. Normun Anayasaya Aykırılığının Yaptırımı: Butlan  97
IV. Normların Zaman Bakımından Uygulanması  99
1. Zaman Bakımından Uygulanma  99
2. Muhakeme–Dışı Kanunların Zaman Bakımından Uygulanırlığı  99
3. Muhakeme Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanırlığı  100
4. Derhal Uygulanırlık Kuralının İstisnası  100
a. Kesinleşmiş Kararlar Bakımından Uygulanma  101
b. Şikayette Uygulanma  101
c. Görev Değişikliğinde Uygulama  101
d. Usul İşlemleri Bakımından Uygulanma  102
V. Yer Bakımından Uygulanırlık  102
1. Mülkilik Prensibi  102
2. Mülkilik Prensibinin İstinasları  102
3. Mahkeme Kararlarının Karşılıklı Olarak Tanınması  103
4. Delillerin Eşdeğerliği Sorunu  103
5. Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu  103
VI. Normun Yorumlanması  104
VII. Muhakeme Normlarına Aykırılığın Yaptırımı  105
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ  106
I. Hukukî İşlem, Muhakeme İşlemi ve Ceza Muhakemesi İşlemi  106
II. Muhakeme İşlemleri  106
III. Hukukî Değer  107
IV. Hukukî İşlemin Subjektif ve Objektif Unsurları  107
V. İşlemin Dil Şartı  108
VI. İşlemin Süre Şartı ve Eski Hale Getirme  108
1. Süreler  108
a. İşlemin Yapılması Bakımından Süreler  108
b. Tayin Eden Bakımından Süreler  109
c. Sürelerin Uzaması  110
d. Süreye Uyma  111
2. Eski Hale Getirme  112
a. Eski Hale Getirme Kavramı  112
b. Yoklukta Yapılan Duruşmadan Sonra Eski Hale Getirme  113
c. Eski Hale Getirme Dilekçesi  114
d. Eski Hale Getirme İstemi Üzerine Verilen Karar  114
VII. İşlem Türleri  115
1. Sözlü ve Yazılı İşlemler  115
2. Hareketli İşlemler ve Fikri İşlemler  118
3. Açık İşlemler  119
4. Gizli İşlemler  119
5. Elektronik İşlemler  120
a. UYAP Sistemi  120
b. SEGBİS Sorgusu  121
6. Araştırma, Soruşturma ve Koruma İşlemlerine Ait Tutanaklar  122
a. Tutanak Kavramı  122
b. Savcı Tutanakları  122
c. Soruşturma Evresinin Gizliliği ve Tutanak  122
d. İfade ve Sorgu Tutanakları  122
e. Adli Kolluk İşlemlerinin Tutanakları  123
f. Adli Kolluğun Fezleke Düzenlemesi Sorunu  123
g. Duruşma Tutanağı  124
h. Sair Muhakeme İşlemlerine Ait Tutanaklar  124
VIII. İşlemlerin Taraflara Bildirilmesi  124
1. İşlemlerin Açıklanması  124
a. Doğrudan Bildirme  124
aa. Tefhim  125
ab. Tevdi  125
ac. Sair Doğrudan Doğruya Bildirmeler  125
b. Vasıtalı Bildirme–Tebliğ  125
c. Telefon, Elektronik Posta İle Yapılan Çağrı  128
d. Bildirimdeki Hukuka Aykırılıklar  128
2. Mahkeme Başkanının Yaptığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat  128
a. Mahkeme Başkanı Veya Hakim Tarafından Yapılan Tebligat  128
b. Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat  128
3. Muhakeme İşlemi İle İlgili Görüş Bildirme Hakkı  129
4. Dosya  130
IX. Muhakeme Hukuku Yaptırımlarının Çeşitleri  131
1. Hukuk Bakımından Yokluk  131
2. Hak Düşümü  134
3. Butlan  134
4. Kabul Edilmezlik  135
X. Aykırılıkların Giderilmesinin Çeşitleri  136
1. Geçer Sayma  136
2. Değiştirme  136
3. Aykırılık Kaldırmak Suretile İşlemin Muhafazası  137
4. Geri Alma  137
5. Bozma Veya İptal  137
6. Islâh  138
7. Yenileme  138
§ 5. CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU: YARGILANACAK UYUŞMAZLIK  138
I. Yargılanacak Uyuşmazlığın Nitelikleri  138
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sınırlarının Belirtilmesi  138
2. Yargılama Yapılabilmesi İçin “Yeterli Şüphe” Bulunması  139
3. Yargılanacak Uyuşmazlığın Somut Olması  140
4. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sorumluluğu Gerektirmesi  141
II. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesinin Sonuçları  141
III. Uyuşmazlıklar Arasında Bağlantı  143
1. Bağlantı Kavramı  143
2. Dar Manada Bağlantı  144
3. Geniş Manada Bağlantı  144
4. Bağlantının Sonuçları  144
5. Diğer Kanunlardaki Bağlantı Kuralları  144
IV. Muhakemelerin Birleştirilmesi  145
1. Birleştirme Kavramı  145
2. Birleştirmenin Sonuçları  146
3. Birleştirme Mecburiyeti Veya İhtiyarı  146
4. Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi  147
a. Genel Usulde  147
b. Çocukların Davalarında  148
5. Birleştirilen Davaların Ayrılması  148
V. Nispi Muhakeme  149
1. Nispi Muhakeme Kavramı  149
2. Nispi Muhakeme Yapma Mecburiyetine Örnekler  151
a. Yaş Tespiti  151
b. Hakarette İsnadın İspatı  151
c. Suç Tipinde Unsur  151
3. Hukuk Muhakemesindeki Durum  152
VI. Bekletici Mesele  152
§ 6. SÜJELER  154
I. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sulh Ceza Hakimliği  154
1. Cumhuriyet Başsavcılığı  154
2. Sulh Ceza Hakimliği  156
a. Sulh Ceza Hakimliğinin Kuruluş ve Görevleri  156
b. Sulh Ceza Hakimliğinin Soruşturma Evresindeki Görevleri  157
c. Soruşturmanın Sulh Ceza Hakimi Tarafından Yapılması  158
d. Soruşturma Evresinde Görev Alan Sulh Ceza Hakiminin Kovuşturmadan Yasaklanması  159
3. Uzlaştırma Bürosu  159
4. Bilirkişilik Bölge Kurulu  160
a. Adalet Bakanlığının Bilirkişilikle İlgili Görevleri  160
b. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Yapısı  160
II. Adli Kolluk  160
1. Kolluk  160
2. Adli Kolluğun Yapısı  161
a. Adli Kolluk Personeli  161
b. Adli Kolluk Görevlileri  161
c. Adli Kolluk Sorumlusu  162
d. Adli Görevi Bulunmayan Üst  162
e. En Üst Dereceli Kolluk Amiri  162
3. Adli Kolluk Personelinin Görevlendirilmesi  162
4. Cumhuriyet Savcılarının Adli Kolluğa Emir Vermesinin Usulü  163
5. Adli Kolluk Personelinin Görev ve Yetkileri  163
6. Adli Kolluğun Eğitimi ve İhtisaslaşma  164
7. Denetleme ve Değerlendirme Raporu Düzenleme  165
a. Denetleme  165
b. Değerlendirme Raporu  165
8. Adli Kolluğun Olay Yerine Aldığı Tedbirler  165
III. Suçun Mağduru ve Suçtan Zarar Gören  166
1. Suçtan Zarar Gören ve Suçun Mağduru İle Şikayetçinin Süjeliği  166
2. “Mağdur” ve “Suçtan Zarar Gören Ferdin” Tayini  166
3. Suçun Mağduru, Şikayetçi  167
4. Mağdur, Şikayetçi İle Katılan ve Vekilinin Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerindeki Hakları  168
5. Mağdur İle Şikayetçinin Çağırılması ve Dinlenmesi  170
IV. Malen Sorumlu  170
V. Katılan  171
1. Katılma Hakkında Genel Açıklamalar  171
2. Kamu Davasına Katılmanın Koşulları  172
a. Suçun Mağduru, Suçtan Zarar Gören vs. Olmak  172
b. Zamanında Katılma Talep Etmek ve Katılan Sıfatı  174
c. Süresinde Katılma İstemi ve Kararı  176
3. Kamu Davasına Katılmada Savcının Durumu  177
4. Katılanın Diğer Ödev ve Yetkileri  177
5. Katılma Nedeni İle Durma Kararı Verilemez  178
6. Katılanın Müstakil Kanun Yolu Hakkı  178
7. Kamu Davasına Katılma Davasının Sona Ermesi  180
VI. Şüpheli ve Sanık  181
1. Bireysel Savunma Makamı: Bizzat Yapılan Bireysel Savunma  181
2. “Suç İşlediği Tahmin Edilen Kişi”, “Düzeni Bozan Kişi”, “Şüpheli”, “Sanık”, “Ceza Davalısı Sanık” Ayrımları  182
a. Hakkında İhbar Veya Şikayette Bulunulan Kişi  182
b. Suç İşlediği Tahmin Edilen Kişi  182
c. Düzeni Bozan Kişi  183
d. Şüpheli  183
e. Sanık  184
f. Ceza Davalısı  184
3. Şüpheli Veya Sanığın Temsilcileri  184
a. Kanunî Temsilci  184
b. Sanığın Eşi  185
c. Vekil  185
4. Şüpheli Veya Sanığın Belli Olması Şartı  185
5. Sanıklık Ehliyeti: Akıl Hastalığı  186
6. Ceza Muhakemesinin Aktif Süjesi Olan Sanığın Hakları  186
7. Tüzel Kişinin Sanık Statüsüne Girmesi  186
VII. Müdafi  187
1. Savunma Görevi ve Savunma Makamı Hakkında Genel Bilgiler  187
a. Savunmanın Önemi  187
b. Savunmanın “Kamusal Bir Görev”, Müdafiin “Bağımsız Bir Adalet Organı” Olması  189
c. Müdafiin Bağımsızlığı  190
2. Sanık İle Müdafii Arasındaki İlişki ve İlişkinin Sona Ermesi  191
3. Müdafi Olmak İçin Aranan Koşullar  194
a. Avukat Olmak  194
b. Avukatlık Yasağı Bulunmamak ve Görevden Yasaklanmış Olmamak  194
c. Belli Sıfatları Olmamak  195
d. Menfaatlerde Uygunluk Olmak  196
4. Müdafiin Ödevleri  197
a. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Yapmak Mecburiyetindedir  197
b. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Dürüstlükle Yapmak Mecburiyetindedir  198
c. Müdafiin Sır Saklamak Mecburiyeti  198
5. Avukatın “Müdafi” Olarak Görevlendirilmesi  198
a. Sanığın Veya Kanunî Temsilcisinin “Müdafi” Seçmesi  198
b. Zorunlu Müdafilik  199
c. İstem Üzerine Zorunlu Müdafii  201
6. Vekaletname Görevlendirme Belgesi İbrazı Sorunu  202
7. Müdafi Sayısı  205
8. Müdafiin Yaptığı Hukuki Yardım  206
a. Müdafiin Yaptığı Hukuki Yardımın Kapsamı  206
b. Müdafiin İşlem Yapılırken Hazır Bulunma Yetkisi  207
9. Müdafi ve Vekilin Soruşturma Dosyasını İncelemesi  208
10. Müdafiin Şüpheli İle Görüşme Hakkı  209
a. Terör ve Örgüt Suçlarında Müdafi İle Görüşmenin İstisnaları  210
b. Müdafiin Tutuklu Sanıkla Yazışması  211
c. Savunma Bağışıklığı  211
d. Müdafie Ayrıca Bildirme  212
e. Müdafiinin “Karşılıklı Sual Sorma”da Tanıklara ve Bilirkişilere Sual Sorma Yetkisi  212
f. Müdafiin Kanun Yolu Davası Açma Yetkisi  212
11. Zorunlu Müdafi Veya Vekile Ödenen Ücret  212
12. Gizli Soruşturma Yöntemlerinde Müdafaa Sorunu  214
13. “Modern Müdafiin” Gelişmiş Yetkileri  214
IX. Bilirkişi ve Uzman  215
1. Bilirkişinin Hukuki Statüsü ve Vasıfları  215
2. Bilirkişi–Uzman Farkı  215
3. Bilirkişiye Başvurulabilen Haller  216
a. Hukuk Alanı Dışındaki Uzmanlık Alanları  216
b. Bilirkişiye Başvurma Yasağı  216
c. Bilirkişiye Başvurma Mecburiyeti  217
d. Yasal Mecburiyetler  217
4. Bilirkişilik Yapabilenler ve Görevlendirme Kararı  217
a. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler  217
b. Görevlendirme Kararı  219
c. Bilirkişinin Reddi  220
d. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler  220
5. Bilirkişi İncelemesinin Yapılması  221
a. İnceleme Usulü  221
b. Delillerin Değerlendirilmesine Yardım  222
c. Bilirkişi Mütalaası Delil Değildir  223
d. Hakim Bilirkişi Mütalaası İle Bağlı Değildir  223
6. Bilirkişinin Görevi Kabul Etmesi, Yükümlülük ve Yetkileri  223
a. Bilirkişiliği Kabul  223
b. Bilirkişinin Yükümlülükleri  223
c. Bilirkişinin Yetkileri  225
d. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  225
7. Raporun Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi  226
a. Bilirkişi Raporu  226
b. Raporun Değerlendirilmesi  227
c. Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması  228
8. Güvenlik Tedbiri Muhakemesinde Bilirkişilik  228
9. Sahte Para Üzerinde İncelemeler  229
10. Uzman Görüşü  229
§ 7. YARGILAMA MAKAMI  231
I. Yargılama Makamlarını İşgal Eden Sujeler Olarak Hakimler  231
1. Hakimin Bağımsızlığı  231
2. Hakimin Bağımsızlığının Yasama Organına Karşı Korunması  233
3. Hakim Bağımsızlığının Yürütme Organına Karşı Korunması  234
4. Hakimler ve Savcılar Kurulu  235
5. Hakim Bağımsızlığının Yargılama Organına Karşı Korunması  237
6. Hakim Bağımsızlığının Ortama Karşı Korunması  237
II. Hakimin Objektifliği  238
1. Tarafsızlık  238
2. Yargılama Yasağına Aykırılığın Yaptırımı  239
3. Hakimin Kişiliğinden Sıyrılması  240
4. İlk Derece Hakiminin, Kanun Yolu Muhakemesine Katılamaması  240
5. Soruşturma Evresinde Görev Yapan Hakimin Kovuşturmadan Yasaklanması  241
6. Önceki Yargılamada Görev Alan Hakimin Yargılamanın Yenilenmesinden Yasaklanması  241
7. Hakimin Reddi  241
a. Hakimin Reddi Sebepleri  241
b. Ret Davasının Açılması  242
c. Davanın Açılması Zamanı  242
d. Esas Davaya Bakma Hakkında Karar Verilmesi  243
e. Hakimin Oturumda Reddedilmesi  245
f. Hakimin Reddi İsteminin Geri Çevrilmesi  245
g. Hakimin Çekinmesi  245
h. Zabıt Katibinin Reddi ve Çekinmesi  246
III. Mahkemenin Görevi  246
1. Görev Yönünden Yetkinin Niteliği ve Çeşitleri  246
2. Kovuşturma Evresindeki Yargılama Makamlarının Görevleri  247
3. Sulh Ceza Mahkemeleri 2014–6545 sk İle Kaldırılmıştır  248
4. Asliye Ceza Mahkemelerinin Görevi  248
5. Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi  248
6. Terör İhtisas Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi  249
7. Kaldırılan Askeri Mahkemeler  249
8. Çocuk Mahkemelerinin Görevi  250
9. Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nin İlk Derece Mahkemesi Sıfatı İle Baktığı Davalar  250
10. Naip Hakimlik  251
11. Görevsizlik Kararı  252
12. Görev Uyuşmazlığı  253
13. Görevsizlik Kararına Karşı Kanun Yolu  253
14. Üst Görevli Mahkemenin Görev Kazanması  254
15. Görevli Olmayan Mahkemece Yapılan İşlemlerin Yenilenmesi  254
IV. Mahkemelerin Yer Bakımından Yetkisi  255
1. Yetki  255
2. Yetkiyi Belirlemede Ana Kıstas  256
3. Basın Suçlarında İstisna  257
4. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda İstisna  257
5. Çek Suçlarında İstisna  257
6. Çocuk Suçlarındaki İstisnalar  258
7. Milletvekili Suçlarındaki İstisna  258
8. Yedek Kıstaslar  258
a. Yakalanma Veya Tutuklanma Yeri  258
b. Şüpheli Veya Sanığın Yerleşim Yeri  258
c. Şüpheli Veya Sanığın Türkiye’de (En) Son Adresinin Bulunduğu Yer  258
d. İlk Usul İşleminin Yapıldığı Yer  259
9. Yabancı Memleketlerde İşlenen Suçlarda Yetki  259
10. Kovuşturmanın Aktarılması  259
11. Yabancı Ülkedeki Türk Diplomatlar  259
12. Nakil Vasıtalarında İşlenen Suçlar  260
13. Çevre Suçları  260
14. Bağlantılı Suçlarda Yetki  260
15. Yetkisizlik İddiasının Zamanı  261
16. Olumlu Veya Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı  262
17. Kanun Yolu  263
18. Yer Yönünden Yetkisiz Hakimin İşlemleri  263
19. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması  264
a. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması Kavramları  264
b. Davanın Nakli Sebepleri: Hukuki ve Fiili Nedenler  264
c. Dava Nakli Kararını Veren Makam  265
d. Davanın Nakli Kararının Kesinliği  265
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TEHLİKE TEDBİRLERİ VE KORUMA TEDBİRLERİ
§ 8. TEHLİKE TEDBİRLERİ  267
I. Tehlike Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  267
1. Tehlike Tedbiri Kavramı  267
2. Koruma Tedbiri İle Önleme Tedbiri Arasındaki Farklar  267
II. İstihbarat Amaçlı Yetkiler  268
1. Milli İstihbarat Teşkilatının Görevleri  268
2. Milli İstihbarat Teşkilatının Yetkileri  269
a. İletişimin İstihbarat Amacı İle Denetlenmesi  269
b. 2014–6532 Sk İle Verilen Yeni İstihbarat Yetkileri  271
c. Tanıklık Yasağı  272
d. Bilgi Verme Yasağı  272
e. Silah Taşıma  272
f. Teçhizat Kullanımı  273
3. MİT Mensuplarının Korunması ve Yıllık İstihbarat Raporu  273
a. MİT Mensuplarının Sorumsuzluğu  273
b. Yalan Makinesi Kullanma  273
c. MİT Mensuplarına Soruşturma İzni Verilmesi ve Yargılama  273
d. MİT mensuplarının ve yakınlarının korunması  274
e. Görev Sırasında Verilen Zararın Tazmini  274
f. MİT Sırları İle İlgili Ceza Hükümleri  274
III. Ön Alan Araştırmaları  276
IV. Valinin Önleyici Yetkileri  278
V. Suç Önlemek Amacı İle İletişimin Denetlenmesi  280
1. Haberleşmenin Gizliliği  280
2. Suç Önleme Amaçlı İletişim Denetlemesine Tabi Suçlar  280
3. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Başvurulabilecek Aşama  282
4. Önleme Amaçlı İletişim Denetlenmesinde Nedenler  282
5. Suçu Önleme Bakımından Son Çare Olma Koşulu  282
6. Suç Önleme Denetlemesi Kararı  282
7. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesinde Süre  283
8. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gereken Hususlar  283
9. İletişimin Denetlemesi İşleminin Gerçekleştirilmesi  283
10. Tedbire Son Verilmesi  284
11. Elde Edilen Bilgilerin Kullanımı  284
12. Özel İş Yerlerindeki İletişim Denetleme  284
13. Ceza İnfaz Kurumunda İletişim Denetleme  285
14. Kayıp Çocuklara İlişkin Yetkiler  285
VI. Önleme Araması  285
1. Tehlikenin Önlenmesi  285
2. Hakim Kararı Veya Yazılı Emir  285
3. Önleme Araması Kararı İstemi: “Makul Sebep” Kavramı  286
4. Önleme Araması Kararı Veya Yazılı Emri  286
a. Önleme Araması Kararı  286
b. Mülki Amirin Yazılı Emri  287
5. Önleme Araması Kararına İtiraz Sorunu  287
6. Önleme Araması Kararının Kapsadığı Yerler  287
7. Önleme Araması Kararının Uygulanması  288
8. Önleme Araması Kararı Almadan Yapılabilen İşlemler  289
9. Arama Yönetmeliğinde Gösterilen İstisnalar  289
10. Yönetmelikle “Arama” Sayılmayan Denetlemeler  290
11. Kaçakçılığın Önlenmesi  291
12. İnfaz Kurumlarında Yapılan Önleme Kontrolleri  292
13. Okullarda Yapılan Önleme Kontrolleri  293
14. Memurlarla İlgili Özel Kontrol Durumları  293
15. Avukatın Üzerinde Yapılan Önleme Araması  294
16. Genel Arama–Taramalar  294
VII. Durdurma  295
1. Durdurma Kavramı  295
2. Durdurma ve Yakalama Farkı  296
3. Durdurmanın “Makul” Sebepleri  296
a. Suç Veya Kabahatin İşlenmesini Önleme  297
b. Yakalama Amaçlı Durdurma  297
c. Tehlikeyi Önleme Amaçlı Durdurma  297
d. Hakim Kararının Yerine Getirilmesi Amaçlı Durdurma  298
4. Durdurma Yetkisinin Kullanılması  298
VIII. Önleme Yakalaması ve Muhafaza Altına Alma  299
1. Toplum İçin Tehlike Teşkil Eden Hallerin Önlenmesi İçin Yakalama  299
2. Muhafaza Altına Alma, Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Yakalama ve İdari Gözetim  300
a. Muhafaza Altına Alma  300
b. İdari Gözetim  300
3. Polis Hukukunun Öngördüğü Yakalama Yetkileri  302
a. Durdurma Sonrası Tutma  302
b. PVSK 13 İle Düzenlenen Yakalama Türleri  302
c. Can Güvenliğini Tehlikeye Düşüreni Yakalama Yetkisi  303
d. Kolluğun Uzaklaştırma Yetkisi  303
e. Aile İçi Şiddet Tehlikesini Önleme Yetkisi  303
f. Emre Uymayanı Yakalama Yetkisi  304
g. Özel Güvenlik Görevlisinin Yakalama Yetkisi  304
4. Önleme Yakalamasından Sonra Hakimden Karar Alma Sorunu  304
5. Muhafaza Altına Alınan Kişinin Durumu  304
§ 9. KORUMA TEDBİRLERİ  305
I. Koruma Tedbirlerinin Muhakeme Hukuku Bakımından Görevi ve Türleri  305
II. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri  306
1. Vasıta Oluş  306
2. Geçici Oluş  307
3. Koruma Tedbirinin Ön Şartları  307
a. Gecikmede Tehlike  307
b. Haklı Görünüş  308
c. Ölçülülük  309
III. Şüphenin Kuvvet Dereceleri  310
1. Makul Sebep ve Makul Şüphe Kavramları  310
2. Soruşturma Evresinin Başlaması “Suç İşlendiği İzlenimi Veren Hal”: Başlangıç Şüphesi  310
3. Kovuşturma Evresine Geçilmesi: Yeterli Şüphe  311
4. Tali Ceza Davalarındaki Şüphenin Kuvvet Dereceleri  311
§ 10. ADLİ YAKALAMA  313
I. Yakalama Kavramı  313
II. Adli Yakalama  314
1. Suçüstünde Yakalama ve Kolluk Gözaltısı  315
a. Özel Kişilerin Suçüstü Yakalama Yetkisi  316
b. Kimlik Tespiti Amacı İle Tutma  317
2. Tutuklama Yakalaması  317
3. Tutuklama Yasağı Bulunan Hallerdeki Yakalama  318
4. “Müzekkereli Yakalama  319
a. Yakalama Emri Üzerine Yakalama  319
b. Yakalama Emri Türleri  320
c. Gıyabi Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama  321
d. Kesinleşmiş Hapis Cezasının İnfazı İçin Yakalama: Elegeçirme  321
e. Bilişim Sistemlerindeki Aranan Kişi Verilerine Dayanan Yakalama  322
III. Yakalamanın İcrası  323
1. Yakalama İşleminin Gerçekleştirilmesi  323
a. Yakalamanın Yeri ve Zamanı  323
b. Yakalama Sırasında Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi  324
c. Kişiye Yakalandığının Açıklanması  325
d. Yakalama Sebebinin Bildirilmesi  326
e. Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi  326
f. Yakalama Tutanağı  328
2. Cumhuriyet Savcısına Bilgi Verme  328
3. Konsolosluğa, Kanunî Yakınlara Veya Belirlediği Kişiye Haber Verme  329
4. Yakalamanın “Şikayet Hakkı Olan İlgililere” Bildirilmesi  330
IV. Özellik Taşıyan Yakalanmalar  330
1. Diplomatlık Dokunulmazlığı  330
2. Milletvekili Dokunulmazlığı  330
3. Suça Sürüklenen Çocukların Yakalanması  331
4. Basın Yolu İle İşlenen Suçlar  331
5. Kamu Görevlilerinin Yakalanması  331
6. İade Yakalaması  332
7. Avukatların Yakalanması  332
8. Yakalama Dışında Hürriyet Kısıtlaması  332
V. Gözaltına Alma  333
1. Gözaltı Kararı  333
a. CMK 91/2 Uyarınca Verilen Gözaltı Kararı  333
b. CMK 91/4 Uyarınca Kolluk Amiri Tarafından Verilen Gözaltı Kararı  334
2. Gözaltı Süreleri  334
a. Bireysel Suçlardaki Gözaltı Süresi  334
c. CMK 91/4 Kolluk Gözaltı Süresi  335
d. Terörle Mücadele Kanunu Geçici Madde 19/1–c Gözaltı Süreleri  336
e. Yakalama Emri Üzerine Yakalanan Kişilerin Gözaltı Süresi  337
f. Gözaltı Süresinin Uzatılması  337
g. İade Yakalamasında Süre  338
3. Yakalamaya Karşı Sulh Ceza Hakimliğine CMK 91/5 Başvurusu  338
4. Gözaltı Birimine Getirme ve Yapılan İlk İşlemler  339
a. Gözaltı Birimi  339
b. Hakların Tekrar Bildirilmesi  339
c. Gözaltına Alma Kararı ve Nezarethaneye Kabul  339
d. Nezarethane Defterine Kayıt  340
e. Nezarethaneye Alınacak Kişinin Üstünün Aranması  341
f. Eşyanın Tutanağı ve Saklanması  341
5. Doktora Götürme  342
6. Müdafiin Nezarethaneye Gelmesi, Dosyayı İncelemesi ve Şüpheli İle Görüşmesi  342
a. Müdafiin Dosyayı İncelemesi  342
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüşmesi  342
7. Gözaltına Alınan Sanığın İfadesinin Alınması  343
8. Gözaltı Durumunun Sona Ermesi  343
9. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  343
VI. Şüphelinin Sulh Ceza Hakimliğine Çıkarılması  344
1. Sorgu  344
2. Yakalama Emri Üzerine Yakalanan Kişi Hakkında Verilen Karar  344
a. Yetkili Hakimin Yüze Karşı Veya SEGBİS Üzerinden Verdiği Karar  344
b. Yakalama Emri Üzerine, Yetkili Hakimin Verdiği Karara İtiraz ve Tutukluluk Durumunun İncelenmesi Sorunu  345
§ 11. ADLİ KONTROL VE TUTUKLAMA  346
I. Adli Kontrol  346
1. Adli Kontrol Kararı Türleri  346
a. Tutuklama Kararı Yerine Adli Kontrol  346
b. Tutuklama Yasağı Olan Hallerde Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  346
c. Tutukluluk Sürelerinin Dolması Nedeniyle Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  346
d. Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  347
2. Adli Kontrol Kararının Konusu Yükümlülükler  347
a. Yurt Dışına Çıkamamak  347
b. Hakim Tarafından Belirlenen Yerlere, Belirtilen Süreler İçinde Düzenli Olarak Başvurmak  349
c. Hakimin Belirttiği Merci Veya Kişilerin Çağrılarına ve Gerektiğinde Meslekî Uğraşlarına İlişkin Veya Eğitime Devam Konularındaki Kontrol Tedbirlerine Uymak  349
d. Taşıt Kullanma Yasağı ve Sürücü Belgesini Teslim Etme Yükümü  349
e. Tedavi Veya Muayene Olma Yükümü  349
f. Güvence Yatırma Yükümü  349
g. Mağdurun Haklarını Veya Nafaka Borcunu Önceden Ödetme  351
h. Silâh Bulunduramamak Veya Taşıyamamak  352
ı. Suç Mağdurunun Haklarını Güvence Altına Almak  352
i. Aile Yükümlülüklerini Yerine Getireceğine ve Adli Kararlar Gereğince Ödemeye Mahkûm Edildiği Nafakayı Düzenli Olarak Ödeyeceğine Dair Güvence Vermek  352
j. Konutunu Terk Etmemek  352
k. Belirli Bir Yerleşim Bölgesini Terk Etmemek  352
l. Belirlenen Yer Veya Bölgelere Gitmemek Ya Da Ancak Bazı Yerlere Gidebilmek  352
m. Belirlenen Kişi ve Kuruluşlarla İlişki Kurmamak  352
3. Adli Kontrol Kararının Verilmesi  353
4. Adli Kontrol Kararının Uygulanması  353
5. Adli Kontrol Tedbirini Kaldırma Kararı  354
II. Tutuklama  354
1. Tutuklama Hakkında Genel Bilgiler  354
2. Tutuklamanın Hukuki Niteliği  356
3. Tutuklamanın İhtiyarîliği  357
III. Tutuklama Kararı Verilmesinin Koşulları  358
1. “Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Deliller” Bulunması  358
2. Tutuklama Nedeni Bulunması  358
a. Tutuklama Nedenleri  358
b. Şüpheli Veya Sanığın Kaçması, Saklanması  359
c. Delil Karartma Kuvvetli Şüphesi  359
d. Tutuklama Nedeninin Var Sayılabileceği Suçlar  360
e. Tekrar Suç İşleme Tehlikesi Sorunu: “Önleme Tutuklaması”  361
3. Ölçülülük ve Adli Kontrol Uygulamasının Yetersiz Kalması  361
4. Tutuklama Yasağı Bulunmaması  362
a. Hapis Cezasının Üst Sınırı  362
b. Suça Sürüklenen Çocuklarda Tutuklama Yasağı  362
5. Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması  362
6. Diğer Koşullar  363
a. Muhakeme Şartı Gerçekleşmelidir  363
b. Muhakeme Ehliyetinin Bulunması Koşulu  363
c. Dava Kamu Davası Olmalıdır  363
IV. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi ve Tutuklama Kararının Muhtevası  363
1. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi  363
2. Tutuklama Kararının Verilmesi  364
3. Tutuklama Oturumu Öncesinde Müdafiin Savunma Hazırlaması  366
4. Tutuklama Oturumu  366
5. Tutuklama Kararının İçeriği  367
6. Tutuklama Kararının Gerekçesi  368
7. Tutuklananın Yakınlarına Haber Verme  370
8. Tutuklama Kararına İtiraz  371
9. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu  372
a. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Hukuki Sorumluluğu  372
b. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Cezai Sorumluluğu  373
10. Özel Tutuklama Halleri  373
a. Özel Tutuklama Kavramı  373
b. Mal Beyanında Bulunmama  374
c. Duruşmanın Düzeninin Bozulması  374
d. Disiplin ve Zorlama Hapsi  374
e. İade Tutuklaması  375
V. Tutukluluğun Azami Süresi  376
1. Tutukluluk Süreleri  376
a. Ağır Cezalık Olmayan Suçlardaki Üst Süre  376
b. Ağır Cezalık Suçlardaki Üst Süre  376
c. Terörle Suçlarındaki Süre Uzaması İstisnası  376
2. Tutukluluk Süresinin Hesaplanması  376
3. Tutukluluk Durumunun İncelenmesi ve Verilen Karar  379
a. İnceleme  379
b. Tutukluluk Durumunun Devamı Kararının Verilmesi  380
c. Tutuklu Şüphelinin Adli Kontrol Altına Alınması  381
VI. Tutuklunun Salıverilmesi  381
1. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması  381
2. Tutuklunun Salıverilme İstemi  382
3. BAM Ve Yargıtay Tarafından Salıverilme  382
4. Sağlık Nedenlerinin Salıverme Sebebi Olup Olmadığı Sorunu  383
5. Salıverme Usulü  383
6. Tutuklama Kararı İle İlgili Geçici Düzenlemeler  384
7. Salıverilenin Yükümlülükleri  384
VI. Tutuklunun Tabi Olduğu Rejim  385
1. Taban Kurallar  385
2. İnfaz Kanunundaki Düzenleme  385
VII. Hürriyeti bağlayıcı cezadan mahsup  386
§ 12. ADLİ ARAMA  386
I. Adlî Arama  386
1. Aramanın İkincil Bir Tedbir Olması  387
2. Adlî Arama Kararı Verilmesinin Ön Şartı: Makul Şüphe  387
a. Aranan Kişi Veya Şeyin Bulunabileceği Hakkında Makul Şüphe Kavramı  387
b. Aranan Kişinin Orada Bulunduğunu Gösteren “Makul” Şüphe, Şüphelinin İşlediği Sanılan Suç Bakımından İse “Basit” Suç Şüphesi Söz Konusu Olur  388
c. İhbar, “Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüphe” Sayılabilir  389
d. Kolluğun Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüpheyi Takdir Etme Yetkisi  390
3. Şüpheli Veya Sanık İle İlgili Arama  391
4. Şüpheli Dışındaki Diğer Kişilerle İlgili Arama  392
5. Adli Aramanın Türleri  392
II. Diğer Kanunlardaki Arama ve Elkoyma Türleri  393
1. Orman Suçlarında Arama  393
2. Avukatın Bürosunda ve Konutunda Adli Arama  393
3. Vergi Hukukunda Arama ve Elkoyma  393
III. Arama Kararı Veya Emri  394
VI. Gece Yapılan Arama  398
V. Aramanın Yapılması  399
1. Aramada Hazır Bulunabilecekler  399
2. Aramada Belge İnceleme Yetkisinin Bulunmaması  400
3. Arama Sonunda Verilen Belge  401
§ 13. ELKOYMA VE MUHAFAZA ALTINA ALMA  401
I. Elkoyma  401
II. Muhafaza Altına Alma  402
III. Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılan İşlem  403
IV. Devlet Sırrı İçeren Belgenin İncelenmesi  403
V. Elkonulamayacak Mektup ve Belgeler  404
VI. Elkoyma Kararı ve Emri  404
1. Elkoyma Kararı  404
2. Elkoyma Emri  405
3. Elkoyma Emrinin Onaylanması  405
VII. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  406
1. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kavramı  406
a. Kazanç Müsaderesinin Tedbiri Olarak Elkoyma  406
b. Elkonabilecek ve Kayyım Atanabilecek Olan Taşınmazlar, Hak ve Alacaklar  406
2. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararı Vermeden Önce Rapor Alma Yükümü  406
3. Hak ve Alacak Elkoymasına Konu Teşkil Edebilecek Olan Suçlar  407
4. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoymanın Şartları  407
5. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararının Uygulanması  408
6. Elkoyma Kararının Gereklerine Aykırılığın Yaptırımı  408
7. Birleşmiş Milletler Kararı Üzerine Malvarlığının Dondurulması  408
VIII. Postada Elkoyma  410
1. Haberleşmenin Gizliliği  410
2. Postada Elkoyma Hakkındaki Düzenlemeler ve Elkoyma Yetkisi  410
3. Elkoyma Konusu Gönderiler  411
4. Eşyayı Tetkik Yetkisi  411
5. İlgilisine Haber Verme  411
6. Postada Elkoyma Tedbirinin Sona Ermesi  411
IX. Elkonulan Eşyanın İadesi  412
X. Elkonulan Eşyanın Muhafazası  412
§ 14. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ  413
I. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Hakkında Genel Bilgiler  413
II. Karar Verme Yetkisi  414
III. Kayyım Tayininin Koşulları  414
1. Kuvvetli Şüphe Sebebinin Varlığı  414
2. Suçun İşlenmekte Olması  414
3. Şirket Faaliyeti Çerçevesinde Bu Suçun İşlenmesi  415
4. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılması Bakımından Zorunlu Olması  415
5. Suçun CMK 133/4. Fıkrada Belirtilen Katalog Suçlardan Olması  415
IV. Kayyım Olarak Atanabilecekler  416
V. Kayyım türleri  417
VI. Kayyımlığın Sona Ermesi  417
V. Kayyım Tayini Nedeniyle Tazminat  417
VI. İtiraz  418
VII. Kayyımın Ücreti  418
§ 15. BİLGİSAYARLARDA ARAMA  418
I. Bilgisayarda Arama Hakkında Genel Bilgiler  418
1. Bilgisayar Verisi  418
2. Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilgisayarlarda Arama  420
3. Siber Suç (Sanal Ortamda İşlenen Suçlar) Sözleşmesindeki Düzenlemeler  422
4. Bilgisayarlardan Elektronik Delil Elde Etme Yöntemi  425
II. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar, Bilgisayar Programları ve Cep Telefonunda Arama Yapılması  426
1. Bilgisayarda Arama Yapmanın Koşulları  426
a. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunduğu İçin, Soruşturma Evresinin Başlamış Olması, Fakat Kovuşturmaya Geçilmemiş Olması Koşulu  426
b. En Son Çare Olma Koşulu  426
c. Hakim Kararı  426
2. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar ve Bilgisayar Programı İle Bilgisayar Kütüklerinde Arama Yapma Yöntemi  427
3. Bilgisayarın Hafızasındaki E–Mailler  428
4. Şüphelinin Cep Telefonunda Arama Yapılması  428
5. Özel Kişiler Tarafından Bilgisayarda İnceleme Yapılması Olasılığı  429
6. Karar Türleri  430
III. Bilgisayara Elkoyma ve Bilgisayarın Müsadere Edilmesi  430
IV. Bilgisayarda Yapılan Arama Sonunda Elde Edilen Verinin Delil Olma Özelliği  432
1. Sağlamlık Denetimi  432
2. Bilgisayar Verisinin Delil Olmasının 11 Koşulu  433
3. Türk Hukuku  435
§ 16. İNTERNETE ERİŞİMİN ENGELLEMESİ TEDBİRİ  435
I. Koruma Tedbiri Olarak Erişimin Engellenmesi Kararı  435
II. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde İçeriğinin Çıkarılması Veya Erişiminin Engellenmesi  436
III. İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi  437
IV. Özel Hayatın Gizliliği Nedeni İle İçeriğe Erişimin Engellenmesi  438
§ 17. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ  438
I. İletişimin Adli Amaçla Denetlenmesi Kavramı  438
1. İletişimin Denetlenmesi Kararı Verilmesinin Koşulları  438
a. Ceza Soruşturmasının Başlaması Koşulu  438
b. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı Koşulu  439
c. İletişim Denetlemenin İstisnai ve “Son Çare” Olarak Kullanılması Koşulu  441
d. Başka Kanunlarda Düzenlenen İletişimin Denetlenmesi Tedbirleri  441
2. “İletişim” ve “Denetleme” Kavramları  442
a. “Genel Yetki” İle Cumhuriyet Savcısının Yaptığı Araştırma, İletişimin Denetlenmesi Kapsamına Girmez  442
b. Telekomünikasyon Yolu İle İletişim Kavramı  444
c. İletişimin Dinlenmesi  444
d. İletişimin Kayda Alınması  444
e. “Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi”  444
f. İletişimin “Tespiti”  445
3. Mobil Telefonun Bulunduğu Yerin Tespiti  446
4. İletişimi Denetlenebilen ve Denetlenemeyen Kişiler  447
a. Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinde Denetleme  447
b. İletişimi Denetlenebilen Kişiler  447
c. İletişimi Denetlenemeyen Kişiler  448
ca. Kendisinden Şüphelenilmeyen Kişi  448
cb. Müdafiin İletişiminin Denetlenmemesi Kuralı  448
cc. Tanıklıktan Çekinme Yetkisine Sahip Kişiler  449
cd. Hakim Veya Cumhuriyet Savcısının İletişiminin Denetlenmesi Sorunu  451
5. Dinleme, Kayda Alma ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Tedbirleri Uygulanabilen Katalog Suçlar  451
a. CMK 135/8 Listesinde Yer Alan Suçlar  451
b. Listede Yer Almayan Suçların Durumu  452
c. Listeden Çıkartılan, Sonra Tekrar Eklenen Suçların Durumu  453
6. “Kesintisiz” Denetleme Sorunu  454
7. İletişimin Denetlenmesi Kararının İçeriği, Denetlemenin Süresi ve Gizlilik  454
a. Hakim Kararının Veya Savcı Emrinin Muhtevası  454
b. Yetkili Yargılama Makamı  456
c. Gerekçe Gösterme Mecburiyeti  457
d. Sulh Ceza Hakiminin İletişimin Denetlenmesi Kararına İtiraz  457
e. Cumhuriyet Savcısının Emri İle Yapılan İletişim Denetleme  458
f. Kararın Dosyada Bulundurulması Mecburiyeti  459
g. Karar Alınmadan, Hat Sahibinin Rızası İle Yapılan İletişim Denetleme  459
h. Tedbirin Süresi  460
ı. Kararın Gizliliği  461
II. İletişimin Denetlenmesinden Elde Edilen Delillerin Niteliği  462
1. Denetlemeden Elde Edilen Delillerin Niteliği  462
2. Katalogda Yer Almayan Bir Suçta; Dinleme, Kayda Alma Sinyal Bilgisinin Değerlendirilmesi, Kanuna Aykırıdır; İletişimin Tespiti Yapılabilir.  464
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi  464
III. İletişimin Denetlenmesi Kararlarının Yerine Getirilmesi  465
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemi  465
a. İletişimin Denetlenmesinin Gerçekleştirilmesi  465
b. Denetlemenin Yapılacağı Yer  465
2. Telekomünikasyon Hizmetlerini Veren Kurumların Durumu  466
3. Kayıtların Metin Haline Getirilmesi  466
IV. İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Son Verilmesi ve Kayıtların İmha Edilmesi  466
V. İletişimi Denetlenen Kişiye Bilgi Verilmesi.  467
VI. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Bilgiler  468
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemlerinden Tesadüfen Elde Edilen Delil, Sadece CMK 135/8 Kapsamındaki Suçlarda Kullanılabilir  468
2. Tesadüfen Elde Edilen Suç Şüphesinin, “Soruşturma Başlatmak İçin Kullanılması” Sorunu  468
§ 18. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ  469
I. Gizli Soruşturmacı Kavramı  469
1. Gizli Soruşturmacı  469
2. Gizli Soruşturmacının Statüsü  470
3. X Muhbir  470
II. Gizli Soruşturmacının Görevlendirilmesi  471
1. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunması  471
2. Başka Surette Delil Elde Edilememesi  471
3. Hakim Kararı  472
4. Soruşturmacının Kimliğinin Değiştirilmesi  472
5. Gizli Soruşturmacının Araştırmakla Görevlendirilebileceği Suçlar  472
6. Kararın Verilmesi  473
7. Kararın Saklanması  473
III. Gizli Soruşturmacının Topladığı Deliller  474
1. Koruma Tedbiri Uygulama Yasağı  474
2. Soruşturmacının Suç İşlememesi Kuralı  474
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi ve Tesadüfi Delil Yasağı  474
IV. Gizli Soruşturmacının Topladığı Delillerin Duruşmada İkame Edilmesi  475
§ 19. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  475
I. Teknik Araçlarla İzleme Kararı Verilmesinin Koşulları  475
1. Soruşturma Başlatılması Mecburiyeti  476
2. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebebi Bulunması Koşulu  476
3. Başka Suretle Delil Elde Edilememesi Koşulu  476
4. Katalog Suçlar  477
II. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Verilmesi ve Uygulanması  478
1. Cumhuriyet Savcısının İstemi  478
2. Hakimin Kararının İçeriği  478
3. Süre  479
4. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Uygulanması  480
5. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı Kuralı ve Tesadüfi Delil Sorunu  480
III. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Ses ve Görüntü Kayıtları  481
1. Karşılıklı Konuşmaların Gizlice Kayıt Edilmesi  481
2. Özel Kişilerin Yaptığı Video Kayıtları  482
3. Eşler Arasında Yapılan Gizli Band Kayıtları  483
4. Özel Kişinin Getirdiği Hukuka Aykırı Delile İlişkin Görüşümüz  483
5. Resmi Makamlar Tarafından Yapılan, Teknik Takip Dışındaki Gizli Kayıtlar  484
a. MOBESE Kameralarındaki Görüntüler  484
b. İfade Alma Kayıtları  484
c. Tutuklunun Bilgisi Olmadan Ses Veya Görüntüsünün Kaydedilmesi  485
6. İnsan Kulağı İle Yapılan Gizli Dinlemeden Veya Radyo İle Yapılan Konuşmaların Dinlenmesinden Elde Edilen Deliller  485
§ 20. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  486
I. Tazminat İstemi  486
1. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  486
2. Tazminat İsteme Hakkını Bildirme Mecburiyeti  486
3. Süre Koşulu  487
4. Başvurulacak Mahkeme  487
5. İstem Dilekçesi  488
6. İstemin Kabul Açısından Reddi  488
7. Tazminat İsteyemeyenler  488
II. Tazminat Davasının Konusu  489
1. Kanunda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalama ve Tutuklama  489
a. Yakalama  489
b. Tutuklama  490
c. Tutukluluğun Devamına Karar Verme  490
d. Gözaltı Süresi İçinde Hakim Önüne Çıkarılmama  491
e. Kanuni Hakları Hatırlatılmadan Veya Hatırlatılan Haklarından Yararlanma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklama  492
f. Tutuklanan Kişinin Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmaması ve Makul Sürede Hakkında Verilmemesi  492
g. Yakalandıktan Veya Tutuklandıktan Sonra Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Veya Beraat Kararı Verilmesi  492
h. Mahkum Olan Kişinin Gözaltı Veya Tutukluluk Süresinin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması Veya Sadece Adli Para Cezasını Gerektiren Suçtan Dolayı Yakalanan Veya Tutuklanan Kişi  493
ı. Yakalama Veya Tutuklama Nedeninin Veya Suçlamanın Bildirilmemesi  494
i. Yakalandığı Veya Tutuklandığının Yakınlarına Bildirilmemesi  494
2. Kanuna Aykırı Arama ve Elkoyma  494
III. Tazminat Muhakemesi  494
1. Dava Hakkı  494
2. İstemin Kabulü  494
3. İstemin Değerlendirilmesi  494
4. Mahkemenin Karar Verme Usulü  495
5. Maddi ve Manevi Tazminat, Avukatlık Ücreti  495
a. Maddi Tazminat  495
b. Manevi Tazminat  495
c. Avukatlık Ücreti  496
6. Kanunyolu: İstinaf  496
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  496
1. Yargılamanın Yenilenmesi Durumunda Geri Alma  496
2. Kamu Görevlisine Rücu  497
3. Müfteriye Rücu  497
§ 21. DELİLLER  497
I. İspat Kavramı ve Deliller  497
1. İspat Kavramı  497
a. İspat Açısından Delillerin Rolü  497
b. İspatın Nispiliği  498
c. Şüpheden Sanığın Faydalanması  500
2. İspat Konusu  501
a. İspat Edilmesi Gereken Olay  501
b. İspatına İhtiyaç Olmayan Hususlar ve İstisnaları  501
3. Kimin Neyi İspat Edeceği Meselesi  502
a. Mahkemenin Delilleri Kendiliğinden Araştırması Kuralı  502
b. İspat Külfeti  503
4. Delillerin Özellikleri  503
a. Delil Gerçek Olayı Temsil Edici Olmalıdır  503
b. Mantık Kurallarına Uygun Olmalıdır  504
c. Konu İle İlgili Olmalıdır  505
d. Delil Hukuka Uygun Olmalıdır  505
e. Deliller Müşterek Olmalıdır  505
f. Bilimsel Deliller  506
5. Delillerin Sınıflandırılması  507
II. Beyan Delili: Tanıklık  508
1. Tanık Beyanı  509
2. Tanığın Gelme Yükümü  510
3. Tanığın Hakları  510
4. Tanığın Zorla Getirilmesi  511
5. Tanıklıktan Çekinme  512
a. Kendisi ve Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme: “Nemo Tenetur” Kuralı  512
b. Akrabalık  513
c. Meslek Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  513
d. Devlet Sırrı İle İlgili Tanıklık  515
e. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi  516
f. Tanıklıktan Sebepsiz Çekinme  517
6. Tanığa Yemin Verilmesi  518
a. Yemin Verilmeyen Tanıklar  518
b. Tanığa Yemin Verilmesi  519
7. Tanıkların Dinlenmesi  520
8. Yüzleştirme  522
9. Tanık Dinlemede Görüntü ve Ses Kaydı (SEGBİS)  522
10. Tanığın Tekrar Dinlemesi  524
11. Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderler  525
12. Tanığın Korunması  525
III. Belirti Delilleri  532
1. Belirti Kavramı  532
2. Belirti Delilinin Duruşmada İkamesi  534
IV. Belge Delilleri  534
1. Delil Olabilen Belgeler: Vesika, Senet, Belge  534
2. Belgenin Sağlamlığı  534
3. Yazılı Belge  535
4. Şekil Tesbit Eden Belge  536
5. Ses ve Görüntü Tesbit Eden Belge  536
6. Bilişim Verisi Şeklindeki Belgeler  537
7. Belge Delillerinin Duruşmada İkamesi  537
V. Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delille İspat  537
1. Kanuna Aykırı Elde Edilen Delili Yasaklamanın Amacı  537
2. Terminoloji “Kanuna Aykırılık”, “Hukuka Aykırılık” ve “Hukuka Uygunluk”  538
3. Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilen Deliller Konusundaki Yerleşik Görüşler  539
a. “Hüküm Verirken Kullanılması Yasaklanan Deliller” Görüşü  540
aa. Konusu Bakımından Yasaklanmış Olan Deliller  540
ab. Özel Hayatın Korunması Amacı İle Yasaklanan Deliller  540
ac. Elde Edilmesinde Uygulanan Metod Dolasıyısle Yasaklanan Deliller  541
ad. “Korunan Hak ve Hukuki Menfaat” Görüşü  541
4. Yetki Sınırı Aşılarak Elde Edilen Delil  542
5. Adil Yargılama Hakkı ve Bunun Delil Elde Etme Yetkisi İle İlişkisi  543
6. Sanık Hakları Teorisi  544
7. İstisnai Hallerde Kullanılabilen Kanuna Aykırı Yöntemle Elde Edilen Deliller  545
8. Hukuka Uygun Olarak Elde Edilen Delilin, Başka Bir Davada Kullanılamaması Kuralı  546
9. Yabancı Ülkede Türk Kanunlarına Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Deliller Açısından İstisnalar  546
10. Delil Yasaklarının Uzak Etkileri Sorunu  546
11. Delilin Dosyadan Çıkartılması Sorunu  548
12. Kanaatimiz  548
VI. Hukuka Aykırı Bir Şekilde Elde Edilen Delillere Örnekler  550
1. Kanuna Aykırı Olarak Durdurma  550
2. Arama ve Elkoyma İşlemindeki Kanuna Aykırılıklar  551
3. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller  552
4. Yakalama İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar  553
a. Yakalanan Kişinin Haklarını Öğrenme Hakkı’nın İhlali  553
b. Yakalanan Kişinin Susma Hakkının İhlali  553
c. Yakalanan Kişinin İsnadı Öğrenme Hakkının İhlali  553
d. Yakalanan Kişinin Hakim Önüne Çıkarılma ve Sorguya Çekilme Hakkının İhlali.  554
5. İfade Alma İlgili Kurallara Aykırılık  554
a. İfade Alma Veya Sorgu Sırasında Müdafiin Hazır Bulunmaması  554
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüştürülmemesi  554
c. “Yasak Sorgu Yöntemlerinin Uygulanmamasını Talep Etme” Hakkı  554
d. “İfade Alma Sayılmayan” Konuşmaların Akibeti  555
e. Hakların Kullandırılmamasının Sonucu  555
İKİNCİ KİTAP:
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İLK DERECE MUHAKEMESİ
§ 22. CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ  557
I. Ceza Muhakemesinin Evreleri ve Morfolojik Prensipler  557
1. Organiklik Prensibi  557
a. Derece  557
b. Evre  558
c. Aşama  559
d. Bölüm  559
e. Hadise  559
2. Gelişme Prensibi  559
3. Uygunluk Prensibi  559
4. CMK’nın Soruşturma ve Kovuşturma Evreleri  560
5. Bizim Kabul Ettiğimiz Muhakeme Şeması  560
a. Suça İlişkin Araştırma İşlemleri  560
b. Kısa Soruşturma  561
c. Ara Soruşturma (İddianamenin Kabul Veya İadesi Aşaması)  561
d. Kovuşturma Evresi  562
§ 23. SORUŞTURMA EVRESİ  563
I. Soruşturma Evresinin Organları  563
II. Soruşturma Evresinin Özellikleri  564
III. Suçun İşlendiğinden Bilgi Edinme  566
1. Suçun Öğrenilmesi ve Soruşturmaya Başlama  566
2. Araştırma Yaparak Kendiliğinden Öğrenme  566
3. Şikayet ve Benzeri Kurumlar  567
4. İhbar  567
5. Gizli Haber Verme  568
6. Suç Duyurucu Rapor  568
7. Şüpheli Ölümün İhbarı  568
8. Medya’nın Suç Haberi Toplaması ve Sanık Hakları  569
IV. Ceza Soruşturmasının Başlaması  570
1. Ceza Soruşturması  570
2. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (SYOK)  571
V. Araştırma Mecburiyeti  573
1. Araştırma Mecburiyeti Kavramı  573
2. Adli Görevlerin Başlaması  573
VI. Adli Araştırmalar ve Koruma Tedbirleri  574
§ 24. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI  574
I. Ceza Muhakemesi Şartı Kavramı  574
II. Ceza Muhakemesi Şart ve Engelleri  575
1. Şikayet Şartı  575
a. Şikayet Kavramı  575
b. Şikayetin Soruşturma Evresindeki Rolü  576
c. Şikayetin Gayesi  576
d. Şikayetin Belli Bir Formülü Yoktur  577
e. Fiil Şikayet Edilir  577
f. Yazılı Şekil Şartı  578
g. Failin Gösterilmesi Gerekmez; Şikayet Sirayet Eder  578
h. Şikayet Süresi  580
ı. Şikayet Hakkından Vazgeçme  581
i. Şikayetin Uzlaşma İle İlişkisi  582
j. Yabancı Devletin Şikayeti  583
2. Yazılı Başvuru Şartı  583
3. İstem (Talep) Şartı  586
4. Mütalaa Şartı  586
5. İzin Şartı  587
6. Kamu Yararı Şartı  588
7. Diplomatlık Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  589
8. Yasama Dokunulmazlığı  589
9. Kamu Görevlisi Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  591
a. Memur Dokunulmazlığı  591
b. Hakimlik Dokunulmazlığı  592
c. Savcılık Dokunulmazlığı  592
d. Avukatlık Dokunulmazlığı  592
e. Noterlik Dokunulmazlığı  593
f. Askerlik Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  593
g. Seçim Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  594
h. Karşılıklılık Şartı  594
10. Şüphelinin Hayatta Olması Şartı  594
11. Sanığın Çocuk Veya Akıl Hastası Olmaması Şartı  594
12. Kabahatüstü (Suçüstü) Yakalanma Şartı  595
13. Ceza Muhakemesi Şartı Olarak Görev  596
14. “İddianamenin” ve “İddianamenin Kabulü Kararının” Hukuken Geçerli Olması Şartı  596
15. Uzlaşma Veya Önödeme Teklif Edilmesi Şartı  596
a. Uzlaşma Teklif Edilmesi  596
b. Önödeme Usulünün Denenmesi  596
16. Asıl Ceza Davasının Süresinde Açılması Şartı  597
17. Dava Zaman Aşımının Dolmuş Olmaması Şartı  597
18. Bekletici Meselenin Çözülmesi Şartı  597
19. Sanığın Türkiye’de Bulunması Şartı  597
20. Gaipliğin Kalkması Şartı  598
21. Durma Sebebinin Kalkması Şartı  598
22. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması Şartı  598
23. Yargı Bulunmaması Şartı (Ne Bis in Idem)  598
24. Yeni Delil Veya Yeni Olay Meydana Çıkması Şartı  599
25. Ceza Muhakemesi Şartı Sayılmayan Haller  599
§ 25. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ  599
I. Suçu Araştırma Yetkisi  599
1. Genel Yetki ve Özel Yetki  600
2. Doğrudan Araştırma ve Dolayısıyla Araştırma  600
3. Re’sen Delil Araştırma  601
II. İfade Alma Veya Sorgu İçin Çağrı, Zorla Getirme  601
1. İfadesi Alınacak Kişinin Davetiye İle Çağırılması  601
a. Davetler  601
b. Kolluğun Davet Etme Yetkisi  602
2. Zorla Getirme  603
a. Zorla Getirme Kişi Özgürlüğünü Kısıtlar  603
b. Şüphelinin Zorla Getirtilmesi  603
c. Sanığın Duruşma İçin Zorla Getirtilmesi  604
d. Tanığın Zorla Getirilmesi  605
e. Bilirkişinin Zorla Getirtilmesi  606
III. İfade Alma ve Sorgu.  606
1. “İfade Alma” ve “Sorgu” Kavramları  606
2. Yakaladıktan Sonra İfade Alma, Gözaltında Tutulan Şüphelinin Veya Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması  607
a. Yakalama Sonrası İfade Alma  607
b. Gözaltına Alınan Şüphelinin İfadesinin Alınması  607
c. Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması  608
3. İfade Alma Sayılan ve Sayılmayan Sorular  608
4. Kimlik Tespiti  610
5. Suçlamanın Bildirilmesi  610
6. Müdafi Seçme ve Baro Tarafından Görevlendirilmesini İsteme, Hukuki Yardımdan Yararlanma Hakları ve Bunların Bildirilmesi  611
7. Hakların Bildirilmesi ve Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu  612
a. Hakların Bildirilmesi  612
b. Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu  613
8. Yakınlarına Haber Verme Mecburiyeti  614
9. Lehe Delil Toplanmasını İsteme Hakkı  614
10. Susma Hakkı  615
a. Susma Hakkı Pasif Haklardandır  615
b. Susma Hakkının Bilinip Bilinmemesi Sorunu  615
c. Susma Hakkı Bildirilmesinin İstisnası Yoktur  616
d. Bazı Tali Ceza Davalarında Susma Hakkı Bildirilmesi Gerekmez  616
e. Müdafiin İfade Alma Sırasındaki Konumu  616
11. İfadenin Sesli ve Görüntülü Olarak Kaydedilmesi Mecburiyeti (SEGBİS)  617
12. İfade Alma Veya Sorgu Oturumu  617
13. İfade Veya Sorgu Tutanağı  618
14. Şüphelinin Beyanının Özgür İradesine Dayanması  618
a. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  618
b. Kötü Davranma  619
c. İşkence  619
d. İlaç Verme  619
e. Yorma  619
f. Aldatma  619
g. Cebir Veya Tehditte Bulunma  619
h. Bazı Araçları Kullanma  619
ı. Kanuna Aykırı Yarar Vaat Etme  619
15. Yasak Usuller “Mutlak Delil Yasağı” Oluşturur  620
16. Kolluğun İkinci Kez İfade Alması Yasaktır  620
IV. Keşif  621
1. Keşif İlk Derece Mahkemesi Tarafından Yapılır  621
2. Soruşturma Evresindeki “Teftiş” İle “Keşif” Farklı İşlemlerdir  621
3. Keşif Kararı ve Keşfin Yapılması  621
4. Keşifte Hazır Bulunabilenler  623
V. Yer Gösterme  623
1. Oluşumu  623
2. Kendisini Suçlamama Hakkı  624
3. Yer Göstermenin Yapılması  624
4. Hükümlü ve Tutukluya Yer Gösterme İşlemi Yaptırılması  624
VI. Teşhis  625
1. Kavram  625
2. Aleyhe Delil Verme Yasağı ve Sıraya Dizme Usulü  625
3. Resimden Teşhis  626
4. Müdafiin Konumu  626
a. Teşhiste Hakların Bildirilmesi  627
b. Duruşmada Yüzleştirme ve Teşhis Hakkında  627
5. Teşhiste Yapılan Hukuka Aykırılık Örnekleri  628
VII. Gözlem Altına Alınma  630
VIII. Beden Muayenesi  631
1. Beden Muayenesi Tedbirinin Amacı  631
2. Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  634
a. İç Beden Muayenesi  634
b. Karar Verme Yetkisi, Karara İtiraz ve Yasaklanan Deliller  634
c. Hakim Kararı Alınmasına Rağmen İlgilinin Muayeneye Rıza Göstermemesi  635
d. Sağlık İçin Zararlı Olmama Koşulu  637
e. İşlemi Yapabilen Kişiler  637
f. Cezanın Ağırlığı Koşulu  638
g. Şüphelinin Dış Beden Muayenesi  639
2. Alkol Muayenesi  639
3. Mağdur ve Diğer Kişilerin İç ve Dış Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  641
4. Çocuğun Soybağının Tespiti İçin Karar  642
5. Tanıklıktan Çekinme Sebepleri İle Muayeneden Veya Vücuttan Örnek Alınmasından Kaçınma  644
6. Kadının Muayenesi  645
7. Beden Muayenesi ve Aleyhe Delil Vermeye Zorlanamama Yasağı  645
IX. Moleküler Genetik İncelemeler ve DNA Veri Bankaları  646
1. Moleküler Genetik İncelemelerin Taşıdığı Özellikler  646
2. Moleküler Genetik İnceleme Yapılmasının Koşulları  647
3. Yargıtay Kararlarında Moleküler Genetik İncelemeler  652
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü  654
5. DNA Veri Bankaları  657
6. DNA Veri Bankaları Konusunda Uluslararası Düzenlemeler  659
a. Avrupa Konseyi  659
b. Prüm Sözleşmesi  659
c. Mukayeseli Hukuktaki Diğer Düzenlemeler  660
7. DNA Verileri ve Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı  662
X. Fizik Kimliğin Tespiti  664
1. Kavram  664
2. Fizik Kimlik Bilgilerinin Yok Edilmesi  664
3. Teşhise Yarayan Kayıtlar  665
XI. Parmak izinin kayda alınması  665
1. Kavram  665
2. Parmak İzleri Kayıt Altına Alınabilen Kişiler  665
3. Sistemde Yer Alan Parmak İzi Kayıtlarının Kullanılması  666
4. Sisteme Kayıtlı Olan Parmak İzlerinin ve Fotoğrafların Silinmesi  667
5. Fotoğrafların Polis Hukukuna Göre Kayda Alınması  667
6. Polis Hukuku Amaçlı Kayıtlar İle Ceza Muhakemesi Amaçlı Kayıtlar Arasındaki Fark  668
XII. Ölünün Beden Muayenesi  669
1. Ölünün Kimliğini Belirleme  669
2. Otopsi  669
3. Yeni Doğanın Cesedinin Adli Muayenesi  670
4. Zehirlenme Şüphesi  670
§ 26. SORUŞTURMA EVRESİNİN SONA ERMESİ  671
I. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  671
1. Soruşturmasının Sona Ermesi  671
2. Maddi Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  671
3. Hukuki Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  671
4. Takdirilik Sistemi Kapsamında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  672
5. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Sonrasında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  672
6. Uzlaştırma Gerçekleşince Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  672
7. Önödemedeki KYOK  672
8. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Bildirilmesi  673
8. Kararın Kesin Hüküm Etkisi  673
II. “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara” İtiraz  673
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz  673
2. Suçtan Zarar Görenin İtiraz Yetkisi  675
3. Şüphelinin İtiraz Etme Yetkisi Sorunu  675
4. Şüphelinin Hukuki Konumu  676
5. İtiraz Yöntemi  676
6. İncelemenin Yapılması  676
7. Verilebilen Kararlar  676
8. Takdirilik Sistemi  677
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazın Sulh Ceza Hakimliğince İncelenmesi İle Sona Eren Muhakemenin Dirilmesi  677
10. Etkin Soruşturma Yapılmaması Üzerine Yeniden Soruşturma Açılması  678
11. Kamu Davası Açmak Üzere İddianame Düzenlenmesi  678
§ 27. KAMU DAVASININ AÇILMASI  678
I. Kamu Davası Kavramı ve Kamu Davası Açılmasındaki Sistemler  678
1. Kamu Davası  678
2. Kamu Davası Açmada Mecburilik ve Takdirilik Sistemleri  679
II. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  680
1. CMK 171/1 Kapsamında Savcının Takdir Yetkisi  680
2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  680
a. CMK 171/2 Kapsamındaki Takdir Yetkisi  680
b. Yeterli Şüphenin Varlığı Koşulu  680
c. Uzlaştırmanın Önceliği  681
d. CMK 171/3. Fıkradaki Diğer Koşullar  681
e. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararına İtiraz  681
f. Deneme Süresinde Verilen Kararlar  682
III. Kamu Davasının Mecburiliği Sistemi  682
1. Kamu Davası Açma Mecburiyeti  682
2. Araştırma Mecburiyeti  682
3. Mecburilik Sisteminin Uygulanma Koşulu  683
4. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesinin Yarar ve Zararları  684
5. Kamu Davasının Kendiliğindenliği ve Devamlılığı  684
IV. İddianamenin Düzenlenmesi ve Mahkemece İncelenmesi  684
1. Delillerin Yeterli Şüphe Oluşturması  684
2. Görevli ve Yetkili Mahkemeye Hitaben Düzenlenme  685
3. İddianamede Yer Alması Gereken Diğer Hususlar  685
4. Ara Soruşturma  685
V. İddianamenin İadesi  686
1. CMK 170. Maddeye Aykırı Olarak Düzenlenen İddianame Kavramı  686
2. Suçun Sübutuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Bir Delilin Toplanmamış Olması Kavramı  686
3. Önödeme Veya Uzlaşma Usulünün Uygulanmaması  686
a. Önödeme Uygulanmaması  686
b. Uzlaşma Teklif Edilmemesi  687
4. Yargıtay’ın İddianamenin İadesi İle İlgili Kararları  687
a. Tavsif Hatası  687
b. Sevk Maddesindeki Değişiklik İddianamenin İadesi Sebebi Değildir  688
c. Kimlik Bilgilerinin Eksik Olması İade Nedeni Olmaz  688
d. Sağlık Raporu Alınmaması  688
e. İfade Almadan İddianame Düzenlenmesi Mümkündür  689
f. Görevsizlik Veya Yetkisizlik Nedeni İle İade Kararı Verilemez  690
g. Eksik Soruşturma İade Nedeni Değildir  691
h. Etkin Pişmanlık İşlemlerinin Yapılmaması İade Nedenidir  691
5. Otomatik Kabul  692
6. İade Sonrası Savcılık İşlemleri  692
7. İddianamenin İadesi Yolunun Kapanması  692
8. İddianamenin İadesi Kararına Karşı Kanun Yolu  693
VI. İddianamenin Kabulü Kararı; Kamu Davasının "Açılmış Olması".  693
1. Kamu Davasının Açılmış Olması  693
2. Kovuşturma İşlemleri  694
3. Kovuşturma Evresinin Özellikleri  694
a. Sözlülük  695
b. Açıklık  695
c. Bağlılık  695
d. Yüze Karşılık  695
4. Kovuşturma Evresinin Aşamaları  695
§ 28. DURUŞMA HAZIRLIĞI  695
I. Duruşma Gününün Belirlenmesi  695
II. Duruşmada Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması  696
1. Çağrı Kavramı  696
2. Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması  696
3. Duruşma İçin Zorla Getirme  697
4. Tutuklu Sanığın Duruşmaya Çağrılması  697
5. Çağrıyı Yapma Yetkisi Mahkemeye Aittir  697
6. Mahkemenin Re'sen Tanık Veya Bilirkişi Çağırma Yetkisi Düzenlenmemiştir  698
III. İddianamenin Tebliği  698
1. Kabul Edilen İddianamenin Tebliği  698
2. Taslak İddianamenin Tebliği Sorunu  698
3. Savunma Hazırlama Süresi  699
a. Koruyucu Süre  699
b. Süreye Uymamanın Yaptırımı  699
c. Savunmayı Hazırlamak İçin Verilen Sürenin, "Yeterli" Olması Gerekir  700
IV. Sanığın Tanık veya Bilirkişi Davet Ettirmek, Savunma Delili Toplanmasını İstemesi  700
1. Duruşma Hazırlığında Savunma  700
2. Duruşma Hazırlığının Delil Toplama Bölümü  701
3. Tanığın Duruşmaya Çağrılması  701
4. Bilirkişi Veya Uzmanın Davet Edilmesini İstemek  702
5. Sanığın Delil Toplanması İstemi Hakkında Verilen Karar  702
6. Cumhuriyet Savcısına Bildirim  702
7. Savunma Tanıklarının İddia Makamına Bildirilmesi  702
8. İddia Tanıklarının Savunma Makamına Bildirilmesi  702
V. Duruşma Hazırlığında İstinabe ve Keşif  703
1. İstinabe  703
2. Naiple Veya İstinabe Yoluyla Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi  704
a. Hastalık Veya Malullük Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme  704
b. Konutunun Yargı Çevresi Dışında Olması Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme  705
c. Davayı Gören Mahkemenin Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleyememesi  705
d. İstinabe Olunan Mahkemenin Büyükşehir Belediye Sınırı İçindeki İstinabeyi Yapma Mecburiyeti  705
e. Tutuklu Sanığın Durumu  705
3. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği Kullanılarak Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi (SEGBİS)  706
4. Tanık Veya Bilirkişilerin Dinleneceği Günün Bildirilmesi  706
5. Duruşma Hazırlığında Yapılan Keşif ve Muayene  707
§ 29. DURUŞMANIN YAPISI  708
I. Duruşmanın Açıklığı  708
1. Muhakeme Hukuku İşlemlerinin Açıklığı  708
a. Gizli Yapılan İşlemler  708
b. Kimlik Bilgilerinin Gizliliği  709
2. Açıklığın Kaldırıldığı Haller  710
a. Duruşmanın Kapalı Yapılmasının Kararı  710
b. Kapalılık Kararının Gerekçesi  710
c. Kapalı Duruşmada Hazır Bulunma İzni  710
d. Zorunlu Kapalılık  711
e. Ses ve Görüntü Alıcı Alet Kullanma Yasağı  711
f. Duruşmanın Açıklığı İlkesinin İhlalinin Yaptırımı  711
3. Basın Özgürlüğü ve Aleniyet  712
a. Basın Özgürlüğünün Sınırları  712
b. Açık Duruşmanın İçeriğinin Yayımlanmasının Yasaklanabilmesi  713
II. Duruşmaya Ara Vermeme Kuralı  714
1. Duruşmanın Kesiksizliği  714
2. Duruşmaya Ara Verilebilen İstisnai Haller  714
3. Ara Verilmesini İsteme Hakkının Sanığa Bildirilmesi Mecburiyeti  715
4. Ek Savunma İçin Süre Verilmesi  716
III. Duruşmanın Düzeninin Sağlanması  716
1. Duruşmada Düzeni Sağlama Görevi  716
2. Salondan Çıkarma Yetkisi ve Disiplin Hapsi  716
3. Sanığın Dışarı Çıkarılması ve Duruşmanın Yokluğunda Sürdürülmesi  717
4. Duruşma Sırasında İşlenen Suç  718
IV. Duruşmada Hazır Bulunan Süjeler  718
1. Hakim  718
a. Hakimin Değişmemesi Kuralı  718
b. Mahkeme Başkanının Diğer Görevleri  719
ba. Şekil Bakımından İdare İşlemleri  719
bb. Sanığın Sorgusunu Yapmak  720
bc. Delillerin Ortaya Konmasını Yönetmek  720
2. Cumhuriyet Savcısı  720
a. Duruşma Savcısı  720
b. Birden Çok Savcı Veya Müdafi  721
3. Zabıt Katibi  722
4. Tercüman  722
a. Muhakemenin Dili  722
b. Tercümanın Görevlendirilmesi  723
c. Engelli Sanıkların Tercümanı  723
d. Tercümana Ödenen Ücret  723
e. Sanığın İstemi Üzerine Görevlendirilen Yardımcı Tercüman  723
f. Tercüman Listeleri  723
5. Müdafi  724
a. Müdafiin Duruşmada Hazır Bulunma Yükümü  724
b. "Duruşmaya Gelmeyerek Savunma" Girişimleri  724
c. Sanık Hazır Bulunmasa Da, Müdafii Hazır Bulunmaya Yetkilidir  725
d. Sanığın Temsil Edilmesi  725
6. Sanık  725
a. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması ve İstisnaları  725
aa. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı ve Mecburiyeti  725
ab. Sanık Hakkında Zorla Getirme Kararı Verilmesi  726
ac. Sorgu Yapmadan Davanın Gıyapta Bitirilebileceği Haller  726
ad. Sanığın Duruşmanın Devamı Süresince Hazır Bulunması İçin Alınan Tedbirler  727
ae. Davanın Sanığın Yokluğunda Bitirilebileceği Haller  727
af. Yoklukta Duruşma  727
ag. Sanığın Duruşma Salonundan Çıkarılması Kararı  728
b. Duruşmada Hazır Bulunmaktan Bağışık Tutulma  728
ba. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Temel İlkedir  728
bb. Müdafiin Yetkili Kılınmış Olması Gerekir  728
bc. Bağışık Tutulan Sanığın İstinabe Suretiyle Sorgusu  728
bd. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği İle Sorgu (SEGBİS)  729
be. Tutuklu Sanıkların Durumu  729
bf. Yurt Dışında Bulunan Sanıkların Durumu  730
c. Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmalarda Eski Hale Getirme  730
d. Sanığı Duruşmaya Getirmek İçin Yakalama Emri Verilmesi  731
§ 30. DURUŞMANIN YÜRÜYÜŞÜ  731
I. Duruşmanın Açılması ve Başlatılması  731
1. Duruşmanın Başında Yapılan İşlemler  731
a. Duruşmanın Açılması ve Bir Başka Güne Bırakılması  731
b. Duruşmanın Başlaması ve Yapılan İşlemler  732
c. Duruşmanın Açılması ve Duruşmanın Başlaması Arasındaki Fark  732
2. Tanıkların, Bilirkişilerin ve Uzmanın Yoklaması  733
3. Duruşmaya Başlama Kararı  733
4. İddianamenin Kabulü Kararının Okunması  733
5. Sanığın Kimliğinin Tespiti  733
6. Sanığa suçlamanın anlatılması  734
a. Sanığa iddianın anlatılması  734
b. İddianame Yerine Geçen Belge  734
c. Yetkisizlik Kararının Okunması  736
7. Önödemenin Veya Uzlaşmanın Hatırlatılması  736
8. İlk Talî Davaların Açılması  736
II. Duruşmada Yapılan Sorgu  737
1. Sorgunun Önemi  737
2. Sorgu Yöntemi  738
III. Delillerin Ortaya Konulması ve Delil İkamesi İsteminin Reddi  739
1. Delil İkamesi İsteminin Reddi  739
2. Delilin Ortaya Konmasının Reddi Kararının Gerekçesinin Yazılması Mecburiyeti  740
3. Delilin Ortaya Konmasından Vazgeçilmesi  740
4. Delil Veya Olayın Geç Bildirilmesi Ret Sebebi Olmaz  741
5. Mazeretsiz Gelmeyen Sanığın Yokluğunda Ortaya Konulan Deliller  741
IV. Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu  741
V. Esas Hakkında Mütalaalar  742
1. Soruşturma Evresinde Tarafların Görüşlerinin Alınması  742
2. Kovuşturma Evresinde Verilen Kararlar Öncesinde Görüş Alma  742
3. Esas Hakkındaki Mütalaa  743
4. Tartışmada Söz Alma Sırası  743
5. Tartışmanın İçeriği  743
6. Cevap Verme Hakkı  744
VI. Sanığın Son Söz Hakkı  744
VII. Hüküm Vermek İçin Müzakere  745
1. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Müzakeresi  745
2. Müzakerenin Yönetimi ve Oyların Toplanması  746
VIII. Kararlarda Oybirliği Veya Oyçokluğu  747
1. Kararların Oylanması  747
2. Karşı Oy ve Gerekçesi  747
§ 31. HÜKÜM  748
I. Hüküm Kavramı  748
1. Hüküm Vermenin Kolektif Oluşu  748
2. Çelişme  748
3. Mütalaa Niteliğinde Hüküm  749
4. Karar Niteliğinde Hüküm  749
5. Kesin Hüküm  750
6. Hükmün Mecburiliği Meselesi  751
II. Hükmün Unsurları  751
1. Maddi ve Hukuki Mesele  751
2. Hükmün “Sonuç” Kısmı  752
3. Gerekçeli Karar ve Kısa Karar  753
III. Gerekçe Kavramı; Hükmün Gerekçesi  754
1. Gerekçe Kavramı  754
a. Psikolojik Anlamdaki Hükmün Gerekçesi  754
b. Gerekçenin Yararları  754
c. Gerekçelerin Zararları  754
d. Yazılı Hukuk ve AİHM Kararlarındaki Durum  755
2. Gerekçede Bulunması Gereken Noktalar  755
3. Kararların Gerekçeli Olması  756
4. Hükmün Gerekçesi  756
a. Mahkumiyet Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar (CMK 230/1)  756
b. Beraat Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  757
c. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  757
IV. Hükmün Konusu  757
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesi  757
2. Fiili Nitelendirmede Mahkemenin Serbest Olması  758
3. Tavsif Değişikliği  759
a. Tavsif Nedeni İle Ek Savunma Verilmesi  759
b. Bildirimlerin Hem Sanığa, Hem de Müdafie Yapılması  761
V. Hakimin Kararını Duruşmaya Getirilmiş ve Huzurunda Tartışılmış Delillere Dayandırma Mecburiyeti  762
1. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi  762
2. Sözlülük İlkesi  762
VI. Delillerin Hakimin Vicdani Kanaati İle Serbestçe Takdir Edilmesi  762
1. Vicdani Delil Sistemi  762
2. Delillerin Değerlendirilmesi (Takdiri)  763
a. Delillerin Sağlamlık Bakımından Değerlendirilmesi  763
b. Delillerin “Hukuka Uygunluk” Bakımından Değerlendirilmesi  763
3. Sübut Konusunda Hüküm Faaliyeti  764
4. Tecrübe Kaidesi İle İlgili Faaliyet  764
5. Karine  764
VII. Hüküm fıkrası  765
1. Hükmün "Türk Milleti Adına" Verilmesi  765
2. Hükmün Başında Yazılacak Noktalar  765
3. Hükmün Gerekçesinin En Geç Onbeş Gün İçinde Dava Dosyasına Konulması  766
4. Karar ve Hükümlerin Bunlara Katılan Hâkimler Tarafından İmzalanması  766
§ 32. HÜKÜM TÜRLERİ  766
I. Beraat Kararı  766
1. Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması  766
2. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olması  767
3. Yüklenen Suç Açısından Failin Kast Veya Taksirinin Bulunmaması  767
4. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmesine Rağmen, Olayda Bir Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunması  767
5. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması  767
6. Derhal Beraat Kararı Verilebilen Durumlar  769
II. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  769
1. Kusur Bulunmaması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  769
a. Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı  770
b. Zorunluluk Hali, Meşru Savunmada Sınırın Aşılması, Hata  770
2. Etkin Pişmanlık, Şahsi Cezasızlık vb. Nedenlerle Verilen Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  770
III. Mahkumiyet Hükmü  771
IV. Güvenlik Tedbiri Hükmü  771
V. Davanın Reddi Kararı  773
1. Yargının Otoritesi  773
2. Ne Bis in Idem  773
3. Kesin Hüküm  774
4. Maddi Mesele Bakımından Kesin Hüküm  774
5. Ceza Mahkemesince Verilen ve Kesinleşen Hükmün Hukuk Mahkemesi Hakimini Bağlayıp Bağlamayacağı Konusu  774
VI. Düşme Kararı  775
1. Davayı Düşüren Sebepler  775
2. Düşme Kararının Verileceği Zaman  776
VII. Görevsizlik Kararı  777
VIII. Durma Kararı  777
IX. Yargılama Giderleri  778
1. Muhakemenin Gerektirdiği Giderler  778
2. Yargılama Giderleri Konusunda Karar Verilmesi  778
3. Cezaya Mahkumiyette Yargılama Giderleri  779
a. Sanığın Mahkum Olması  779
b. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazda Yargılama Giderleri  779
c. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Halinde  779
d. Hüküm Kesinleşmeden Sanığın Ölmesi Halinde Yargılama Giderleri  780
e. Aynı Sanığın Birleştirilen Davalarında Yargılama Gideri  780
f. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama Gideri  780
4. Beraat Veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararında Yargılama Giderleri  780
5. Diğer Bazı Haller  780
6. Karşılıklı Hakaret Halinde Gider  781
7. Kanun Yolu Davasında Gider  781
8. Adli Tatil  782
X. Hükmün Açıklanması  783
1. Duruşmanın Sona Ermesi  783
a. Dar Manada Duruşmanın Sona Ermesi  783
b. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresinin Başlaması  783
c. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresi İle Birlikte Geniş Manada Duruşmanın Sona Ermesi ve Hükmün Verilmesi  783
2. Hükmün Açıklanması (Tefhimi)  783
§ 33. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  784
I. Sanığın Rızasının Ceza Muhakemesinde Rol Oynadığı Haller  784
1. Kamu Davasının Mecburiliği Prensibinin Rızaya Dayalı İstisnaları  784
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Hukuki Niteliği  784
II. HAGB Kararı  786
1. HAGB Kararı Verilemeyen Haller  786
a. HAGB’nin Uzlaştırma ile İlişkisi  786
b. Devrim Kanunları ve Çek Kanunu  786
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Göz Önünde Tutulması  786
2. HAGB Kararı Verilmesinin Önkoşulları  787
a. Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş ve Cezanın Belirlenmiş Olması Koşulu  787
b. Cezaya İlişkin Önkoşul  787
c. Sanığın Kabul Etmesi Koşulu  788
3. HAGB Kararı Verilmesinin Özel Koşulları  788
a. Sanığın Daha Önce “Kasıtlı” Bir Suçtan Mahkum Olmamış Bulunması  788
b. Mahkemece Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaate Varılması  788
c. Zararın Giderilmesi  789
d. Zararın Giderilememesi  789
4. HAGB Kararı Verilmesinin Sonuçları  789
a. Mahkumiyet Hükmünün Hüküm Doğurmaması  789
b. Denetimli Serbestlik Uygulama Mecburiyeti  790
c. Seçenek Yaptırımlara Çevirememe  790
d. Zamanaşımının Durması  790
e. HAGB Kararının Sisteme Kayıt Edilmesi  790
5. HAGB Kararına Karşı Kanun Yolu  790
a. İtiraz  790
b. İstinaf  792
c. Kanun Yararına Bozma  792
III. Denetimli Serbestlik Süresinde Veya Sürenin Sonunda Verilebilen Kararlar  794
1. Yükümlüklere Uyma Halinde Düşme Kararı Verilmesi  794
2. Yükümlülüklere Uymama Halinde Hükmün Açıklanması  794
3. Yeni Bir Mahkumiyet Hükmü Kurulması  794
IV. Çocuk Ceza Hukukundaki HAGB  794
V. Kesinleşmiş Hükümlerde HAGB  795
BEŞİNCİ BÖLÜM:
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
§ 34. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI  797
I. Gaiplerin Ceza Muhakemesindeki Durumu  797
1. Gaibin Tanımı  797
a. Bulunduğu Yer Bilinmeyen  797
b. Yurt Dışında Bulunup da Yetkili Mahkeme Önüne Getirilemeyen  797
c. Yetkili Mahkeme Önüne Getirilmesi Uygun Bulunmayan Kişi  797
2. Gaip Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilir  797
3. Gaip Hakkında Delil Toplama ve Koruma Tedbiri Uygulama  798
4. Naip Hakim ve İstinabe Olunan Mahkeme  798
5. Tutuklamama Güvencesi Belgesi  798
II. Kaçakların Yargılanması  799
1. Kaçak Tanımı  799
2. Kaçak Kararı Verilmesi  799
3. Kaçak Hakkında Yapılan Kovuşturma  800
4. Kaçak İçin Zorunlu Müdafi Görevlendirilmesi  800
5. Zorlama Amaçlı Elkoyma  800
a. Amaç  800
b. Ölçülülük  800
c. Kayyım Tayini  800
d. Zorlama Amaçlı Elkoyma Kararı Kapsamındaki Suçlar  801
e. El Koyma Kararının Uygulanması ve Kaldırılması  801
f. Kaçağın Bakmakla Yükümlü Olduğu Yakınlarına Yardım Kararı  801
g. Kanun Yolu  801
6. Kaçak Hakkında Yoklukta Tutuklama Kararı Verilebilmesi  802
§ 35. MÜSADERE MUHAKEMESİ  802
I. Suçta Kullanılan Veya Suçtan Meydana Gelen Eşyanın Müsaderesi  802
1. Kamu Davası Açılmaması, Esasla Birlikte Müsadere Kararı Verilmemesi  802
2. Müstakil Müsadere Davası Açabilenler  803
3. Müsadere Duruşması ve Karar  803
4. Müsadere Davasında Elkoyma  803
II. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi  804
III. Kanun Yolu  804
1. Müstakil Müsadere Kararına Karşı İstinaf  804
2. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesine İtiraz  805
§ 36. TÜZEL KİŞİNİN CEZA MUHAKEMESİNDE TEMSİLİ  805
I. Tüzel Kişi Hakkında Yaptırım Uygulanması Sorunu  805
1. Ceza Sorumluluğunun Sübjektifliği  805
2. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  805
3. Ceza Sorumluluğu Bulunan Tüzel Kişiler  806
4. Tüzel Kişi İle Uzlaşma  806
5. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  807
II. Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçların Muhakemesi  807
1. Tüzel Kişinin Organ Veya Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi  807
2. Tüzel Kişinin Kamu Davasına Katılması  807
§ 37. UZLAŞTIRMA  807
I. Uzlaştırma ve Uyuşmazlığın Saptırılması  807
1. Uyuşmazlıkların Alternatif Yöntemlerle Halledilmesi  807
2. CMK’daki Uzlaştırma ve HMK’daki Arabuluculuk  808
II. Ceza Muhakemesi Kanunun Uzlaştırma Sistemi  809
1. Uzlaştırma, Yaptırım Benzeri Olan Bir Kurumdur  809
2. Şikayet Şartının Gerçekleşmesi Koşulu  810
3. Suça İlişkin Araştırma Yapılması ve Yeterli Şüphe  810
4. Uzlaştırma Teklifinin Yapılması  810
5. Şüphelinin Uzlaştırmadaki Hakları  811
6. Birden Çok Fail Bulunması Halinde Uzlaştırma  812
7. Mağdurun Uzlaştırmadaki Hakları  812
III. Uzlaşmaya Tabi Olan Suçlar  812
1. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar, Uzlaşmaya Tabidir  812
2. TCK’da Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  813
3. Çocuklar Bakımından Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  814
4. Özel Kanunlarda Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  815
IV. Uzlaştırmaya Tabi Olmayan Suçlar  816
1. Uzlaştırma Uygulanamayan Bağlantılı Suçlar  816
2. Uzlaştırma Uygulanamayan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar  817
3. Uzlaştırma Uygulanamayan Önödemeye Tabi Suçlar  817
4. Uzlaştırma Uygulanamayan, Mağduru Kamu Tüzel Kişisi Olan Suçlar  817
V. Uzlaştırmacı Olabilenler: Avukat Veya Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı  817
1. Uzlaştırmacının Tarafsızlığı  817
2. Uzlaştırma Bürosunca Görevlendirilen Uzlaştırmacı Avukat.  818
3. Hukuk Öğrenimi Görmüş Kişiler Arasından Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi  819
VI. Uzlaştırma İşlemlerinin Yürüyüşü  819
1. Baro Tarafından Yapılması Gereken Hususlar  820
2. Uzlaştırmacıya Ödenen Ücret  821
3. Uzlaştırma İlkeleri  821
4. Süreler  821
5. Uzlaştırma Oturumu Öncesi Yapılan Hazırlık Evresi  821
VII. Uzlaştırma Müzakereleri Aşaması  822
1. Tanışma ve Uzlaştırmacının Giriş Konuşması  822
2. Bilgi Toplama Aşaması (Doğrudan Soru ve Çapraz Sorgu)  822
3. Halledilmesi Gereken Problemleri Sınırlama ve Daraltma Evresi  823
4. Ayrı Yerlerde Toplanma  823
5. Tarafların Tekliflerini Belirleme Evresi  824
6. Müzakere Aşaması  824
7. Uzlaştırma Sureti ve Edim  824
a. Uzlaştırma ve Edimin Belirlenmesi Aşamasında Dikkat Edilecek Hususlar  824
b. Edim  824
8. Raporun Düzenlenmesi Aşaması  825
9. Haricen Uzlaştırma  825
10. Edimin İfa Edilmesi ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  825
11. Hukuk Davası Açmak İçin Zamanaşımı Sorunu  826
a. Uzlaşmama Durumunda Tazminat Davası Açma Sorunu  826
b. Uzlaşmaya Rağmen Edimin Yerine Getirilmemesi  826
c. Hukuk Davalarının Zamanaşımı  826
12. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma  826
13. Çocuk Hukukundaki Uzlaştırma  827
ALTINCI BÖLÜM:
KANUN YOLLARI
§ 38. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI  829
I. Kanun Yolu Muhakemesinin Gayesi ve Görevi  829
1. Denetim Muhakemeleri ve Kanun Yolu Kavramı  829
2. Kanun Yolu Muhakemesinin Niteliği  830
3. Kanun Yoluna Başvurmak, Bir İnsan Hakkıdır  830
II. Kanun Yoluna Başvurabilenler  831
1. Şüpheli ve Sanığın Kanun Yolu Davası Açması  831
a. Serbest Olan Şüpheli Veya Sanığın Başvurusu  831
b. Tutuklunun Kanun Yoluna Başvurması  832
2. Avukatın Başvurma Hakkı  832
a. Müdafiin Kanun Yolu Başvurusu  832
b. Başvurunun Sanığın Açık Arzusuna Aykırı Olmaması Kuralı  833
c. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurmaması  833
d. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurma Yetkisinin Sona Ermesi  833
3. Yasal Temsilci ve Eşin Dava Hakkı  834
4. Medenî Bakımdan Sorumlunun ve Üçüncü Şahısların Kanun Yolu Davası  835
5. Cumhuriyet Savcısının Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi  835
a. Kararı Veya Hükmü Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki Cumhuriyet Savcısı  835
b. Başka Mahkemenin Yargı Çevresindeki Cumhuriyet Savcısı  836
c. Cumhuriyet Savcısının Açtığı Kanun Yolu Davasının Lehe Veya Aleyhe Oluşu  836
6. Katılanın Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi  836
a. İlk Derece Muhakemesinde Katılan Sıfatını Almış Bulunanlar  836
b. Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Olanlar  837
7. Olağanüstü Kanun Yolu Davası Açabilenler  838
a. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Davası Açabilenler  838
b. BAM Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Davası Açabilenler  838
c. Kanun Yararına Bozma Davası Açabilenler  838
d. Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açabilenler  838
III. Kanun Yolu Davasının Açılması  838
1. Kanun Yolu Muhakemesinde İddia Hakkı  838
2. Karardan Önce Kanun Yolu Davası Açılamaz  839
3. Kanun Yoluna Başvurma Hakkının Öğretilmesi  839
4. Başvuru Süresi  839
5. İstek Koşulu  839
a. Yazılı Başvuru  839
b. Sözle Başvuru  840
c. İsteğin Koşulsuz Olması Şartı  840
d. Otomatik Açılma  840
6. Vazgeçme, Geri alma  841
a. Vazgeçme ve Geri Alma Farkı  841
b. Müdafiin Vazgeçmesi Veya Geri Alması, Vekaletname İbrazı  841
c. Küçükler ve Müdafiin Vazgeçme Veya Geri Alması  841
d. Cumhuriyet Savcısının Vazgeçme Veya Geri Alması  841
7. Kanun Yoluna Başvuru Harcı  842
8. Başvurulacak Makam  842
9. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Hata  842
10. Karardan Zarar Görmek Şartı  843
11. Davanın Kabulü Kararı  843
IV. Kanun Yolu Davasının Açılmasının Sonuçları  843
1. Kesinleşmenin Engellenmesi  844
a. Kesinleşmenin Engellenmesi ve Muhakemeye Devam Olunması  844
b. Ceza İnfazının Geri Bırakılması Veya Durması  844
c. Mahkûmiyet Dışındaki Kararların Yerine Getirilmesinin Mümkün Olması  845
2. Yargılamanın Üst Mahkemeye Devredilmesi  845
3. İncelemenin İstekle Bağlı Olması  845
4. Verilecek Kararın Kanun Yolu Davası Açmayanlara Tesir Etmemesi  845
5. Verilecek Kararın Kesin Olması  846
6. Aleyhe Değiştirmeme Mecburiyeti Doğması: Reformatio in Peius  846
a. Kavram  846
b. İtirazdaki Durum  847
c. İstinaf ve Yargılamanın Yenilenmesindeki Durum  847
d. Temyizdeki Durum  847
§ 39. İTİRAZ  848
I. İtiraz Yolunun Niteliği  848
1. İtirazın Olağan Kanun Yolu Oluşu  848
2. İtirazda Maddi Meselenin İncelenmesi  848
II. İtiraz Olunabilen ve İtiraz Olunamayan Kararlar  849
1. Kanunun İtirazı Kabul Ettiği Haller  849
a. Hâkimlik Makamı Kararları  849
b. İtiraz Olunabilen Mahkeme Kararları Kanunda Gösterilmiştir  849
c. Savcılık İşlemleri  849
2. İtiraz Olunamayan Kararlar  850
a. Mahkemenin Hüküm Şeklinde Verdiği Karar  850
b. Mahkemenin Ara Kararları  850
c. İtiraz Edilemeyen Hakimlik Kararları  850
d. Yargıtay Kararları  850
e. İtiraza Müsait Olmayan Kararlar  851
III. Tutuklama Kararına ve Yakalama Emrine İtiraz  851
1. Tutuklama Kararına İtiraz  851
a. Sulh Ceza Hakimliği Veya Mahkemece Verilen Tutuklama Kararı  851
b. Tutuklamama Kararına İtiraz Üzerine, Merci Tarafından Verilen Tutuklama Kararına İtiraz  851
c. Tutuklu Şüphelinin Salıverilme İstemi Hakkında Verilen Karara İtiraz  852
2. Yakalama Emrine İtiraz  852
a. Soruşturma Evresinde Sulh Hakimi Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz  852
b. Kovuşturma Evresinde Mahkeme Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz Sorunu  852
IV. İtiraz Yolunda Yargılama Makamı  853
1. İtiraz İçin Başvurulacak Makam  853
2. İtirazı İnceleyen Makam  853
a. Sulh Ceza Hâkimliği Kararlarına Yapılan İtirazlar  853
b. Sulh Ceza Hakimliğinin Tutuklamama Kararına Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Tutuklama Kararına İtiraz  854
c. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Tarafından Verilen Kararlara Yapılacak İtirazların İncelenmesi  854
d. Ağır Ceza Mahkemesi İle Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı Tarafından Verilen Kararlara İtirazı İnceleyen Makam  854
e. Naip Hâkim Kararlarına Yapılan İtirazların İnceleyen Makam  854
f. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Kararları İle Yargıtay Ceza Dairelerinin Esas Mahkeme Olarak Baktıkları Davalarda Verdikleri Kararlara Yapılan İtirazlar  854
g. Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi  854
V. İtiraz Davasının Açılması ve Sonuçları  855
1. İddia Hakkı  855
2. İtiraz Süresi ve İtiraz Tali Davasının Açılması  855
3. Kararı Veren Makamın İtiraz Edilen Kendi Kararını Düzeltme Yetkisi  856
4. İtirazın Yerine Getirmeyi Engellememesi  856
5. İtiraz Tali Davasında Karşı Görüş Alınması  856
6. İtirazın İncelenmesi  857
7. İtiraz Üzerine Verilen Islah Kararı  857
8. İtiraz Üzerine Verilen Kararın Kesinliği; Kanun Yararına Bozma Yolu  857
§ 40. İSTİNAF  858
I. İstinaf Hakkında Genel Bilgiler  858
1. İstinafta Maddi ve Hukuki İnceleme Yapılması  858
2. İstinafın Leh ve Aleyhindeki Görüşler  859
3. CMK’nın Kabul Ettiği İstinaf Genişletilmiş Temyizdir  859
4. İstinafta Yargılama Makamı  860
5. İstinafta İddia Makamı  860
6. Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu  860
II. İstinaf Edilebilen ve Edilemeyen Hükümler  861
1. İstinaf Edilebilen Hükümler  861
a. İlk Derece Mahkemelerinin Hükümleri  861
b. Hükme Esas Teşkil Eden Ara Kararlar  861
c. Diğer Kanunlarda Temyiz Teriminin Kullanıldığı Haller  861
d. İstinaf Atlanarak Doğrudan Temyiz Davası Açılabilen Hal  861
2. İstinaf Edilemeyen Hüküm Veya Kararlar  862
a. 3000 TL Adli Para Cezasına Mahkumiyet Hükümleri  862
b. 500 Gün Adli Para Cezasına Kadar Beraat Hükümleri  862
c. Durma Kararı  862
d. Soruşturma Evresinde Verilen Kararlar  863
e. HAGB Kararının İstinaf ve Temyiz Edilmesi Sorunu  863
f. Kesin Olarak Verilen, İstinaf Edilemeyen Kararların İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi  863
III. İstinaf Davasının Açılması  864
1. İstem Şartı  864
a. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  864
b. Otomatik İstinaf  864
2. Başvurulacak Mahkeme ve Süre Koşulu  865
a. İstinaf Süresi  865
b. Asliye Ceza Mahkemelerinde İstinaf Süresi  865
c. İstinafta Eski Hale Getirme  865
3. Karardan Zarar Görme Koşulu  866
4. İstinaf Nedeni ve Gerekçe Gösterme Mecburiyeti Yoktur  866
a. Sanık İle Katılanın Başvuru Nedenlerini Göstermek Mecburiyeti Yoktur  866
b. Cumhuriyet Savcısının İstinaf Nedenlerini Gerekçeleri İle Birlikte Gösterme Mecburiyeti  868
c. İstinaf Nedenleri ile Gerekçelerinin Sonradan Bildirilmesi  868
5. İstinaf Davası Açabilenler  869
IV. İstinaf Davası Açılmasının Sonuçları  870
1. Hükmün Kesinleşmesinin Önlenmesi ve Esas Hakkındaki İncelemenin Üst Mahkeme Tarafından Yapılması  870
2. İlk Derece Mahkemesinin Hükmünün Gerekçesinin Açıklanması  870
3. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından İncelenmesi  871
a. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  871
b. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından Reddedilmesine Karşı, Bölge Adliye Mahkemesinin Karar Vermesini İsteme  871
c. İstinaf İsteminin Kabul Edilmesi Halinde İstinaf Dilekçesinin Tebliği  872
d. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi  872
e. Koruma Tedbirlerinin Uygulanması Sorunu  873
4. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevleri  873
5. BAM Tarafından Yapılan Ön İnceleme  874
a. Yer İtibarı İle Yetki Sorunu  874
b. BAM Tarafından Yapılan Kabul İncelemesi  874
c. Ön İncelemede Verilen Kararlara Karşı İtiraz  874
6. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin Dosya üzerinden Yaptığı Esas İncelemesi ve Kovuşturma  875
a. Dosya Üzerinden Verilen “İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı”  875
b. Dosya Üzerinden Verilen “Hukuka Aykırılık Giderilerek İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı”  876
c. İlk Derece Mahkemesinin Kararının Bozulması Kararı  876
d. Davanın Yeniden Görülmesi Kararı  877
7. Duruşma Hazırlığı  878
a. Görev Sorunu  878
b. Delil İkamesinin Kapsamı Konusunda Geçici Bir Karar Verilmesi ve Duruşmada Ortaya Konacak Olan Delillerin Getirtilmesi  879
c. Raportör Üyenin İnceleme Raporu Hazırlamakla Görevlendirilmesi  879
d. Yeni Olay ve Yeni Delil Araştırılması  880
e. Tanık ve Bilirkişilerin Çağırılması  880
f. Sanığın Çağırılması  881
g. Müdafiin Çağırılması  881
h. Duruşma Hazırlığında SEGBİS Yöntemiyle Tanık veya Bilirkişi Dinlenmesi  882
ı. Duruşma Gününün Saptanması  883
V. İstinaf Duruşması  883
1. İstinaf Duruşmasının Özellikleri  883
a. İstinafın İkinci Derece Olmasına Bağlı Özellikler  883
b. İstinaf Duruşması  883
2. İnceleme Raporu  884
a. İnceleme Raporu Hazırlamakla Görevlendirilen Üye  884
b. İnceleme Raporunun İçeriği ve Raporun Sunulması  884
c. İnceleme Raporunun Hukuki Niteliği  886
3. İlk Derece Mahkemesinin Gerekçeli Hükmünün Anlatılması  886
a. İlk Derece Mahkemesince Verilen Hükmün Anlatılması  886
b. Daha Önce Kesinleşmiş Olan Kararlar ile Yapılan Tespitlerin Bağlayıcılığı  887
4. Sanığın Sorgusu  888
5. İlk Derece Mahkemesinde İkame Edilen Delillerin Tutanaklarının Okunması  888
a. İstinaf Duruşmasında Belge Okuma İstisnalarının Genişletilmesinin Nedeni  888
b. İstinafta Maddi Gerçeğin Araştırılması Koşulu  889
c. İlk Derecede Düzenlenen Tanık Dinleme Tutanağı, Bilirkişi Raporu ve Yapılan Keşfin Tutanağının Okunması  890
d. İlk Muhakemede Yapılan Ses ve Görüntü Kayıtlarının Yazıya Dökülmüş Şeklinin İstinaf Duruşmasında Okunması  890
6. İstinaf Duruşmasında Delillerin Ortaya Konulması  890
7. İstinaf Duruşmasında Esas Hakkında Mütalaa  891
8. İstinaf Duruşmasının Tutanağı  891
VI. Bölge Adliye Mahkemesinin Esas Hakkında Verdiği Kararlar ve Yeni Hüküm  891
1. Bölge Adliye Mahkemesinin Esas Hakkında Verdiği Kararlar  891
2. Bölge Adliye Mahkemesinin Duruşma Yaparak Verdiği Yeni Hüküm  891
3. Aleyhe Değiştirme Yasağı  892
4. Direnme Yasağı  892
5. Bölge Adliye Mahkemesinin Yeni Hükmüne Karşı Kanun Yolu  893
a. İstinaf Duruşmasında Kullanılabilen Hukuki Çare  893
b. Bölge Adliye Mahkemesinin Hükmüne Karşı Olağan Kanun Yolu  893
c. Olağanüstü Kanun Yolu  893
§ 41. TEMYİZ  894
I. Temyiz Kanun Yolu Hakkında Genel Açıklamalar  894
1. Temyiz Kanun Yolunun Gayesi ve Görevi  894
2. Yargıtay  895
3. İçtihat Yaratma ve İçtihatları Birleştirme  895
4. Mukayeseli Hukuktaki Gelişmeler  896
II. Temyiz Nedeni  897
1. Temyiz Nedeninin Çeşitli Görünümleri  897
a. Temyiz Nedeni, Temyiz Sebebi ve Bozma Nedeni  897
b. Ultra Petita Kuralı  897
2. Temyiz Nedeni Olarak "Hukuka Aykırılık"  898
a. Terminoloji  898
b. Hukuki Meselenin İncelenmesi  898
c. Maddi Ceza Hukukuna Aykırılık, Muhakeme Hukukuna Aykırılık  898
3. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılığın Kapsamı  900
4. Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delil  901
a. Delilin Kanuna Aykırı Olarak Veya Hukuka Aykırı Yöntemle Elde Edilmesi  901
b. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılık  902
c. Suç Unsuru Olan Hukuka Aykırılık  902
5. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri  902
6. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılık Türleri  903
a. Yazılı Hukuka Aykırılık  903
b. Yazılı Olmayan Hukuka Aykırılıklar  903
c. İçtihadî Hukuka Aykırılıklar  903
d. İlmî Hukuka Aykırılıklar  903
e. Maruf ve Meşhur Olan Şahsî Bilgide Hatalar  903
f. Tecrübe Kaidesine Aykırılıklar  904
7. Bozma Sebebi Sayılmayan Temyiz Nedenleri  904
III. Temyiz Edilebilen Hüküm ve Kararlar  904
1. Bölge Adliye Mahkemesi Hükmü  904
2. Bölge Adliye Mahkemesinin Hükmüne Esas Teşkil Eden Ara Kararlar  905
3. Tali Ceza Muhakemesinde Verilen Kararların Temyiz Edilmesi Sorunu  905
4. Suçlunun İadesi Kararı  905
IV. Temyiz Edilemeyen Hükümler  906
1. İlk Derece Mahkemesinin CMK 223 Uyarınca Verdiği Hüküm  906
2. İstinaf İncelemesi Sırasında Verilen "İlk Derece Mahkemesinin Kararının Kaldırılması Kararı"  906
3. Temyiz Edilemeyen BAM Hükümleri  906
a. Bozma Kararı  906
b. İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı  906
c. Cezayı Artırmayan BAM Kararları  907
d. İki Yıl Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar ve Bunlara Bağlı Adli Para Cezalarına Dair BAM Kararları  907
e. Seçenek Yaptırımlara İlişkin BAM Kararları  908
f. Adlî Para Cezasını Gerektiren Suçlarda Verilen Hükümlere İlişkin BAM Kararları  908
g. Sadece Müsadereye İlişkin Olan Kararın İstinaf Başvurusunun Reddine Dair BAM Kararı  908
h. İstinaf Edilen Beraat Kararı Hakkında BAM Tarafından da Beraat Kararı Verilmesi ve İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı  909
ı. Davanın Düşmesine, Ceza Verilmesine Yer Olmadığına, Güvenlik Tedbirine İlişkin İlk Derece Mahkemesi Kararları İle İlgili Olarak Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Bu Tür Kararlar Veya İstinaf Başvurusunun Reddine Dair Kararlar  909
i. Yukarıdaki Bentlerde Yer Alan Sınırlar İçinde Kalmak Koşuluyla Aynı Hükümde, Cezalardan ve Kararlardan Birden Fazlasını İçeren Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  910
V. Temyiz Davasının Açılması ve BAM Tarafından Yapılan Kabul İncelemesi  910
1. Temyiz İstemi ve Süresi  910
a. Temyiz İstemi  910
b. Temyiz Süresi  910
c. Temyizde Eski Hale Getirme  911
2. Hükmün Kesinleşmesinin Engellenmesi  911
3. Temyiz Sebebinin Gösterilmesi Mecburiyeti  912
a. Temyiz Sebebi  912
b. Hukuki Meselenin Denetlenmesi  913
c. Temyizde Gerekçe Gösterme  913
4. Temyiz İsteminin BAM Tarafından Kabul Açısından İncelenmesi  914
a. Temyiz Süresinin Geçmesi  915
b. Temyiz Edilemeyecek Hüküm Olması  915
c. Temyiz Edenin Buna Hakkı Olmaması  915
d. Temyiz Gerekçesinin Gösterilmemesi  915
5. Kabul Açısından Ret Kararına Karşı Başvuru Yolu  915
VI. BAM Tarafından Kabul Edilen Temyiz Davası Üzerine Yargıtay’da Yapılan İşlemler  916
1. Temyiz İstemini Kabul Eden BAM Kararı  916
2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Tebliğnamesi  916
3. Temyiz Davasının Kabule Şayan Olup Olmadığı Konusunda Yargıtay Kararı  917
4. Yargıtaydaki İnceleme  918
a. Dosya Üzerinden İnceleme  918
b. Duruşmalı İnceleme  918
c. Duruşmada Usul  919
5. Temyiz Muhakemesindeki İncelemenin Kapsamı  920
a. İstem Dışı İnceleme Yapılamaması  920
b. Maddi Ceza Hukukundaki Aykırılığa Dayanan Temyiz İsteminde İncelenecek Hususlar  921
c. Muhakeme Hukukundaki Aykırılığa Dayanan Temyiz İsteminde İncelenecek Hususlar  921
VII. Temyiz İncelemesinin Sonunda Verilen Kararlar  922
1. Temyiz İsteminin Esastan Reddi Kararı (Onama)  922
2. Bozma Kararı  922
a. Yargıtay Tarafından Verilen Bozma Kararı  922
b. Bozma Sebebi Olan ve Olmayan Hukuka Aykırılıkların İlamda Gösterilmesi  923
ba. Bozma Sebebi Olan Hukuka Aykırılıklar  923
bb. Hükme Tesirsiz Hukuka Aykırılıklar  924
bc. Cezanın Artırılamayacağı Hallerde Sadece Cezayı Artırmaya Yol Açacak Aykırılıklar (Aleyhe Değiştirme Yasağı)  924
bd. Sadece Sanık Yararına Konulmuş Olan Normlara, Sanık Aleyhine Bozma Sonucu Doğurabilecek Aykırılıklar  925
be. Ayrı Bir Talî Dava Açılması İle Giderilecek Aykırılıklar  926
c. Hükme Esas Teşkil Eden İşlemlerin Bozulması  926
d. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  926
3. Düşme Kararı  927
4. Yargıtayın İstisna Olarak Esas Hakkında Karar Vermesi: Islah Kararı  927
a. Genel Bilgiler  927
b. Beraat, Düşme, Sabit Cezaya Hükmetme Halleri  928
c. Cezanın En Alt Derecesinin Uygulanması Durumunda  928
d. Kanunun Madde Numarasının Yanlış Yazılması  929
e. Sonradan Yürürlüğe Giren Kanun  929
f. Yaş Küçüklüğü  929
g. Cezada Artırım Veya İndirim Hatası  929
h. TCK 61’deki Sırada Hata  929
ı. Yargılama Gideri  929
5. Yargıtay Hükmünün Gönderileceği Makam  929
a. Onama ve Islah Hükümleri  929
b. Bozma Kararı  930
6. Yargıtay Hükmünün Açıklanması  930
VIII. Bozmadan Sonraki Derece  930
1. Bozma Kararına Direnme  930
a. Yargıtay’ın Bozma Kararına Karşı Direnme Hakkı  930
b. Uyma Veya Direnme Kararı Verme Duruşması  931
c. Direnme Kararını Temyiz Etme Yetkisi  932
2. Bozmaya Uyma  933
a. Bozmaya Uymadan Sonraki Muhakemenin Özellikleri  933
b. Serbestlik Kuralı  934
c. Serbestlik Kuralının İstisnaları  935
ca. Sadece Sanık Lehindeki Kanun Yolu Davası Üzerine Daha Ağır Ceza Verilmemesi  935
cb. Sanık Lehine Bozmadan Sonra Sonucun Ağırlatılamaması  935
cc. Sanık Aleyhine Temyiz Edilişte de Aleyhte Temyizin Çizdiği Tavanın Aşılamaması  936
cd. Cezanın Artırılamayacağı Hallerde Sadece Cezayı Artırmaya Yol Açacak Aykırılıklar  936
3. Uymadan Sonra Verilen Hükme Karşı Kanun Yolu  936
§ 42. KESİN HÜKMÜ ORTADAN KALDIRAN OLAĞANÜSTÜ YOLLAR  937
I. Kesin Hükmün Ortadan Kaldırılması  937
II. Muhakemenin Dirilmesi Yolu  938
§ 43. BAM VE YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ VE KARAR DÜZELTME  938
I. BAM Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  939
II. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi  939
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Konumu  939
2. Yargıtay Başsavcısının İtirazı Olağan Üstü Kanun Yoludur  940
3. Başsavcının İtirazı Davası Açılabilen Haller  940
4. Başsavcılığın İtirazı Davasının Açılması  941
a. Başsavcılığın İtiraznamesi  941
b. Süre  941
c. Yerine Getirmenin Geri Bırakılması  942
d. Başsavcının İtirazı Davasının Görülmesi  942
5. Verilen Kararlar  942
II. Karar Düzeltme  942
1. CMK 308/2’deki Karar Düzeltme  942
2. 5560 sK m. 8’deki Karar Düzeltme  943
§ 44. KANUN YARARINA BOZMA  943
I. Kanun Yararına Bozma Kavramı  943
1. İçtihat Birliğinin Sağlanması Sorunu  943
2. Kabahatlerde Kanun Yararına Bozma Uygulanması Sorunu  944
3. Kanun Yararına Bozma Yolunun Hukuki Niteliği  944
II. Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvuru Koşulları  945
1. Yargılama Makamı Kararı İstinaf Veya Temyiz İncelemesinden Geçmeden Kesinleşmelidir  945
2. Bu Yol Sanık Aleyhine Sonuç Vermemelidir  946
III. Kanun Yararına Bozma Davasının Açılması  946
IV. Kanun Yararına Bozma Muhakemesi  947
V. Kesinleşen Kararın Bozulması  947
1. Davanın Esasını Çözmeyen Karar  947
2. Mahkumiyet Hükmünün Davanın Esasını Çözmeyen Yönüne İlişkin Bozma Kararı  947
3. Davanın Esasını Çözen ve Mahkumiyet Kararı Olmayan Hüküm  948
4. Hükümlünün Cezasının Kaldırılmasını Gerektiren Bozma Nedeni  948
a. Genel Olarak  948
b. Uyuşmazlığın Esasını Çözen Kararlar Açısından  949
c. Uyuşmazlığın Esasını Çözmeyen Kararlar Açısından  950
d. Bozmanın Aleyhe Sonuç Doğurmaması Meselesi  950
VI. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Başvurması  950
§ 45. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  951
I. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  951
1. Yargılamanın Hükümlü Lehine Yenilenmesi Sebepleri  951
a. Sahte Belge  951
b. Yalancı Tanık  951
c. Suçlu Hakim  951
d. Hukuk Mahkemesinin Hükmü  952
e. Yeni Delil Veya Yeni Olay  952
ea. Yeni Delil Veya Olayın Meydana Çıkması  952
eb. İçtihat Değişikliği  953
ec. Hukuk Normlarındaki Değişiklik  953
ed. Yeni Delil Olarak Bilirkişi Raporu  954
f. Anayasa Mahkemesinin Hak İhlali Tesbit Eden Kararı  955
g. AİHM’nin Etkin Soruşturma Yapılmadığını Tesbit Eden Kararı  955
h. AİHM’nin Sözleşmeye Aykırılık Tesbit Eden Kararı  955
2. Hükümlü Aleyhine Yenileme Sebepleri  957
a. Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesini Kabul Etmeyen Sistemler  957
b. Sahte Belge  957
c. Suçlu Hakim  958
d. Beraat Sonrası Hakim Önünde İkrar  958
II. Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Açılması  959
1. İstem Şartı  959
2. Süre  959
3. Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açabilenler  959
4. Delil Gösterme Yükümü  960
5. İnfazın Devam Etmesi  960
6. İstemin Kabul Veya Reddi  960
7. Başvurulacak Makam  961
8. Önceki Yargılamada Görev Alan Hakimin Aynı İşte Görev Alamaması  961
III. Yargılamanın Yenilenmesi Yolunun Aşamaları  962
1. Davanın Kabule Şayan Olup Olmadığının Araştırılması Safhası  962
2. Yenilemenin Kabule Değer Görülmesi ve Delillerin Toplanması Aşaması  964
a. Delil Toplanması  964
b. Görüş ve Düşünce İstenmesi  964
c. Yargılamanın Yenilenmesi Kararı  964
d. Yargılamanın Yenilenmemesi Kararı  965
3. Kovuşturma Safhası  965
a. Serbestlik Kuralı  965
b. Duruşma Yapılması  966
c. Duruşma Yapmadan Karar Verilmesi  966
d. İnceleme Sonunda Verilen Kararlar  966
e. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı  967
f. Yeni Hükmün İlanı ve Tazminat  967
4. Kanun Yolu İstinaf  968
Kanun Madde Numarası Dizini  969
Kavram Dizini  985
 


Mustafa Aydın Aşık
Temmuz 2020
56.00 TL
Sepete Ekle
Selahattin Kolcu
Mart 2020
105.00 TL
Sepete Ekle
Cumhur Şahin
Şubat 2020
42.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yedinci Basıya Önsöz  5
Altıncı Basıya Önsöz  7
Beşinci Basıya Önsöz  9
Dördüncü Basıya Önsöz  11
Üçüncü Baskıya Önsöz  13
Kısaltmalar  69
BİRİNCİ KİTAP:
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN GAYESİ  71
I. Ceza Muhakemesinin Tarihçesi ve Gaye Açısından Geçirdiği Safhalar  71
1. Ceza Muhakemesinin Gayesi  71
2. Suçlunun Cezalandırılması Gayesi  72
3. Sanığın Korunması Gayesi  72
4. Maddi Gerçeğin Araştırılması Gayesi  73
5. Maddi Gerçeğin İnsan Haklarına Saygılı Bir Şekilde Araştırılması  74
II. Hem Maddi Gerçeğin Araştırılması, Hem de Toplum İle Sanığın Korunması  75
1. Ceza Muhakemesinin Gayesindeki Değişim  75
a. Reform Önerileri  75
b. Alternatif Çözüm Yolları  75
2. Temel Haklarla İlgili İlkeler ve Ölçülülük  76
a. Temel Hakların Korunması  76
aa. Toplumun Korunması  76
ab. Temel Haklar  76
b. Menfaatlerin Dengelenmesi  77
ba. Suçsuzluk Karinesi  77
bb. Humanizm  77
c. Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri  77
ca. Yapıya İlişkin İlkeler  77
cb. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler  79
cc. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler  79
cd. Amaca İlişkin İlkeler  81
İKİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN YAPISI
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ NORMLARI  83
I. Normların Görevi  83
1. Hukuk Normları ve Hukuk Düzeni  83
2. Hukukî Değerlendirme (Tavsif)  84
3. Hukukî Değer Hükmünün Verilişi  84
4. Hukuk Normlarının Yansıttığı Değer  85
5. Muhakeme Hukuku Normları  86
6. Ceza Muhakemesi Hukuku Normu ve Suç Hukuku Normu Arasındaki Fark  86
II. Normların Kaynakları  87
1. Yazılı Hukuk: Mevzuat  87
a. Anayasa  88
b. Uluslararası Sözleşmeler  88
c. Kanun ve Ceza Muhakemesi Normlarının “Kanunîliği”  89
2. Norm Kaynağı İdarî İşlemler (Yönetmelik vs)  89
a. Norm Kaynağı İdarî İşlemler  89
b. KHK’lar  90
c. OHAL KHK’ları  90
d. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  91
e. Bakanlar Kurulunun Tüzük ve Yönetmelikleri  91
f. Bakanlık Yönetmelikleri  91
g. Genelgeler  92
3. Yazılı Olmayan Hukuk  93
4. Hakimlerin Yarattığı Hukuk  93
5. Bilimsel Hukuk  94
III. Normların Uygulanabilirliği  95
1. Yürürlük  95
2. Geçerlik  96
3. Normun Anayasaya Aykırılığının Yaptırımı: Butlan  97
IV. Normların Zaman Bakımından Uygulanması  99
1. Zaman Bakımından Uygulanma  99
2. Muhakeme–Dışı Kanunların Zaman Bakımından Uygulanırlığı  99
3. Muhakeme Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanırlığı  100
4. Derhal Uygulanırlık Kuralının İstisnası  100
a. Kesinleşmiş Kararlar Bakımından Uygulanma  101
b. Şikayette Uygulanma  101
c. Görev Değişikliğinde Uygulama  101
d. Usul İşlemleri Bakımından Uygulanma  102
V. Yer Bakımından Uygulanırlık  102
1. Mülkilik Prensibi  102
2. Mülkilik Prensibinin İstinasları  102
3. Mahkeme Kararlarının Karşılıklı Olarak Tanınması  103
4. Delillerin Eşdeğerliği Sorunu  103
5. Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu  103
VI. Normun Yorumlanması  104
VII. Muhakeme Normlarına Aykırılığın Yaptırımı  105
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ  106
I. Hukukî İşlem, Muhakeme İşlemi ve Ceza Muhakemesi İşlemi  106
II. Muhakeme İşlemleri  106
III. Hukukî Değer  107
IV. Hukukî İşlemin Subjektif ve Objektif Unsurları  107
V. İşlemin Dil Şartı  108
VI. İşlemin Süre Şartı ve Eski Hale Getirme  108
1. Süreler  108
a. İşlemin Yapılması Bakımından Süreler  108
b. Tayin Eden Bakımından Süreler  109
c. Sürelerin Uzaması  110
d. Süreye Uyma  111
2. Eski Hale Getirme  112
a. Eski Hale Getirme Kavramı  112
b. Yoklukta Yapılan Duruşmadan Sonra Eski Hale Getirme  113
c. Eski Hale Getirme Dilekçesi  114
d. Eski Hale Getirme İstemi Üzerine Verilen Karar  114
VII. İşlem Türleri  115
1. Sözlü ve Yazılı İşlemler  115
2. Hareketli İşlemler ve Fikri İşlemler  118
3. Açık İşlemler  119
4. Gizli İşlemler  119
5. Elektronik İşlemler  120
a. UYAP Sistemi  120
b. SEGBİS Sorgusu  121
6. Araştırma, Soruşturma ve Koruma İşlemlerine Ait Tutanaklar  122
a. Tutanak Kavramı  122
b. Savcı Tutanakları  122
c. Soruşturma Evresinin Gizliliği ve Tutanak  122
d. İfade ve Sorgu Tutanakları  122
e. Adli Kolluk İşlemlerinin Tutanakları  123
f. Adli Kolluğun Fezleke Düzenlemesi Sorunu  123
g. Duruşma Tutanağı  124
h. Sair Muhakeme İşlemlerine Ait Tutanaklar  124
VIII. İşlemlerin Taraflara Bildirilmesi  124
1. İşlemlerin Açıklanması  124
a. Doğrudan Bildirme  124
aa. Tefhim  125
ab. Tevdi  125
ac. Sair Doğrudan Doğruya Bildirmeler  125
b. Vasıtalı Bildirme–Tebliğ  125
c. Telefon, Elektronik Posta İle Yapılan Çağrı  128
d. Bildirimdeki Hukuka Aykırılıklar  128
2. Mahkeme Başkanının Yaptığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat  128
a. Mahkeme Başkanı Veya Hakim Tarafından Yapılan Tebligat  128
b. Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat  128
3. Muhakeme İşlemi İle İlgili Görüş Bildirme Hakkı  129
4. Dosya  130
IX. Muhakeme Hukuku Yaptırımlarının Çeşitleri  131
1. Hukuk Bakımından Yokluk  131
2. Hak Düşümü  134
3. Butlan  134
4. Kabul Edilmezlik  135
X. Aykırılıkların Giderilmesinin Çeşitleri  136
1. Geçer Sayma  136
2. Değiştirme  136
3. Aykırılık Kaldırmak Suretile İşlemin Muhafazası  137
4. Geri Alma  137
5. Bozma Veya İptal  137
6. Islâh  138
7. Yenileme  138
§ 5. CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU: YARGILANACAK UYUŞMAZLIK  138
I. Yargılanacak Uyuşmazlığın Nitelikleri  138
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sınırlarının Belirtilmesi  138
2. Yargılama Yapılabilmesi İçin “Yeterli Şüphe” Bulunması  139
3. Yargılanacak Uyuşmazlığın Somut Olması  140
4. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sorumluluğu Gerektirmesi  141
II. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesinin Sonuçları  141
III. Uyuşmazlıklar Arasında Bağlantı  143
1. Bağlantı Kavramı  143
2. Dar Manada Bağlantı  144
3. Geniş Manada Bağlantı  144
4. Bağlantının Sonuçları  144
5. Diğer Kanunlardaki Bağlantı Kuralları  144
IV. Muhakemelerin Birleştirilmesi  145
1. Birleştirme Kavramı  145
2. Birleştirmenin Sonuçları  146
3. Birleştirme Mecburiyeti Veya İhtiyarı  146
4. Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi  147
a. Genel Usulde  147
b. Çocukların Davalarında  148
5. Birleştirilen Davaların Ayrılması  148
V. Nispi Muhakeme  149
1. Nispi Muhakeme Kavramı  149
2. Nispi Muhakeme Yapma Mecburiyetine Örnekler  151
a. Yaş Tespiti  151
b. Hakarette İsnadın İspatı  151
c. Suç Tipinde Unsur  151
3. Hukuk Muhakemesindeki Durum  152
VI. Bekletici Mesele  152
§ 6. SÜJELER  154
I. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sulh Ceza Hakimliği  154
1. Cumhuriyet Başsavcılığı  154
2. Sulh Ceza Hakimliği  156
a. Sulh Ceza Hakimliğinin Kuruluş ve Görevleri  156
b. Sulh Ceza Hakimliğinin Soruşturma Evresindeki Görevleri  157
c. Soruşturmanın Sulh Ceza Hakimi Tarafından Yapılması  158
d. Soruşturma Evresinde Görev Alan Sulh Ceza Hakiminin Kovuşturmadan Yasaklanması  159
3. Uzlaştırma Bürosu  159
4. Bilirkişilik Bölge Kurulu  160
a. Adalet Bakanlığının Bilirkişilikle İlgili Görevleri  160
b. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Yapısı  160
II. Adli Kolluk  160
1. Kolluk  160
2. Adli Kolluğun Yapısı  161
a. Adli Kolluk Personeli  161
b. Adli Kolluk Görevlileri  161
c. Adli Kolluk Sorumlusu  162
d. Adli Görevi Bulunmayan Üst  162
e. En Üst Dereceli Kolluk Amiri  162
3. Adli Kolluk Personelinin Görevlendirilmesi  162
4. Cumhuriyet Savcılarının Adli Kolluğa Emir Vermesinin Usulü  163
5. Adli Kolluk Personelinin Görev ve Yetkileri  163
6. Adli Kolluğun Eğitimi ve İhtisaslaşma  164
7. Denetleme ve Değerlendirme Raporu Düzenleme  165
a. Denetleme  165
b. Değerlendirme Raporu  165
8. Adli Kolluğun Olay Yerine Aldığı Tedbirler  165
III. Suçun Mağduru ve Suçtan Zarar Gören  166
1. Suçtan Zarar Gören ve Suçun Mağduru İle Şikayetçinin Süjeliği  166
2. “Mağdur” ve “Suçtan Zarar Gören Ferdin” Tayini  166
3. Suçun Mağduru, Şikayetçi  167
4. Mağdur, Şikayetçi İle Katılan ve Vekilinin Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerindeki Hakları  168
5. Mağdur İle Şikayetçinin Çağırılması ve Dinlenmesi  170
IV. Malen Sorumlu  170
V. Katılan  171
1. Katılma Hakkında Genel Açıklamalar  171
2. Kamu Davasına Katılmanın Koşulları  172
a. Suçun Mağduru, Suçtan Zarar Gören vs. Olmak  172
b. Zamanında Katılma Talep Etmek ve Katılan Sıfatı  174
c. Süresinde Katılma İstemi ve Kararı  176
3. Kamu Davasına Katılmada Savcının Durumu  177
4. Katılanın Diğer Ödev ve Yetkileri  177
5. Katılma Nedeni İle Durma Kararı Verilemez  178
6. Katılanın Müstakil Kanun Yolu Hakkı  178
7. Kamu Davasına Katılma Davasının Sona Ermesi  180
VI. Şüpheli ve Sanık  181
1. Bireysel Savunma Makamı: Bizzat Yapılan Bireysel Savunma  181
2. “Suç İşlediği Tahmin Edilen Kişi”, “Düzeni Bozan Kişi”, “Şüpheli”, “Sanık”, “Ceza Davalısı Sanık” Ayrımları  182
a. Hakkında İhbar Veya Şikayette Bulunulan Kişi  182
b. Suç İşlediği Tahmin Edilen Kişi  182
c. Düzeni Bozan Kişi  183
d. Şüpheli  183
e. Sanık  184
f. Ceza Davalısı  184
3. Şüpheli Veya Sanığın Temsilcileri  184
a. Kanunî Temsilci  184
b. Sanığın Eşi  185
c. Vekil  185
4. Şüpheli Veya Sanığın Belli Olması Şartı  185
5. Sanıklık Ehliyeti: Akıl Hastalığı  186
6. Ceza Muhakemesinin Aktif Süjesi Olan Sanığın Hakları  186
7. Tüzel Kişinin Sanık Statüsüne Girmesi  186
VII. Müdafi  187
1. Savunma Görevi ve Savunma Makamı Hakkında Genel Bilgiler  187
a. Savunmanın Önemi  187
b. Savunmanın “Kamusal Bir Görev”, Müdafiin “Bağımsız Bir Adalet Organı” Olması  189
c. Müdafiin Bağımsızlığı  190
2. Sanık İle Müdafii Arasındaki İlişki ve İlişkinin Sona Ermesi  191
3. Müdafi Olmak İçin Aranan Koşullar  194
a. Avukat Olmak  194
b. Avukatlık Yasağı Bulunmamak ve Görevden Yasaklanmış Olmamak  194
c. Belli Sıfatları Olmamak  195
d. Menfaatlerde Uygunluk Olmak  196
4. Müdafiin Ödevleri  197
a. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Yapmak Mecburiyetindedir  197
b. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Dürüstlükle Yapmak Mecburiyetindedir  198
c. Müdafiin Sır Saklamak Mecburiyeti  198
5. Avukatın “Müdafi” Olarak Görevlendirilmesi  198
a. Sanığın Veya Kanunî Temsilcisinin “Müdafi” Seçmesi  198
b. Zorunlu Müdafilik  199
c. İstem Üzerine Zorunlu Müdafii  201
6. Vekaletname Görevlendirme Belgesi İbrazı Sorunu  202
7. Müdafi Sayısı  205
8. Müdafiin Yaptığı Hukuki Yardım  206
a. Müdafiin Yaptığı Hukuki Yardımın Kapsamı  206
b. Müdafiin İşlem Yapılırken Hazır Bulunma Yetkisi  207
9. Müdafi ve Vekilin Soruşturma Dosyasını İncelemesi  208
10. Müdafiin Şüpheli İle Görüşme Hakkı  209
a. Terör ve Örgüt Suçlarında Müdafi İle Görüşmenin İstisnaları  210
b. Müdafiin Tutuklu Sanıkla Yazışması  211
c. Savunma Bağışıklığı  211
d. Müdafie Ayrıca Bildirme  212
e. Müdafiinin “Karşılıklı Sual Sorma”da Tanıklara ve Bilirkişilere Sual Sorma Yetkisi  212
f. Müdafiin Kanun Yolu Davası Açma Yetkisi  212
11. Zorunlu Müdafi Veya Vekile Ödenen Ücret  212
12. Gizli Soruşturma Yöntemlerinde Müdafaa Sorunu  214
13. “Modern Müdafiin” Gelişmiş Yetkileri  214
IX. Bilirkişi ve Uzman  215
1. Bilirkişinin Hukuki Statüsü ve Vasıfları  215
2. Bilirkişi–Uzman Farkı  215
3. Bilirkişiye Başvurulabilen Haller  216
a. Hukuk Alanı Dışındaki Uzmanlık Alanları  216
b. Bilirkişiye Başvurma Yasağı  216
c. Bilirkişiye Başvurma Mecburiyeti  217
d. Yasal Mecburiyetler  217
4. Bilirkişilik Yapabilenler ve Görevlendirme Kararı  217
a. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler  217
b. Görevlendirme Kararı  219
c. Bilirkişinin Reddi  220
d. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler  220
5. Bilirkişi İncelemesinin Yapılması  221
a. İnceleme Usulü  221
b. Delillerin Değerlendirilmesine Yardım  222
c. Bilirkişi Mütalaası Delil Değildir  223
d. Hakim Bilirkişi Mütalaası İle Bağlı Değildir  223
6. Bilirkişinin Görevi Kabul Etmesi, Yükümlülük ve Yetkileri  223
a. Bilirkişiliği Kabul  223
b. Bilirkişinin Yükümlülükleri  223
c. Bilirkişinin Yetkileri  225
d. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  225
7. Raporun Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi  226
a. Bilirkişi Raporu  226
b. Raporun Değerlendirilmesi  227
c. Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması  228
8. Güvenlik Tedbiri Muhakemesinde Bilirkişilik  228
9. Sahte Para Üzerinde İncelemeler  229
10. Uzman Görüşü  229
§ 7. YARGILAMA MAKAMI  231
I. Yargılama Makamlarını İşgal Eden Sujeler Olarak Hakimler  231
1. Hakimin Bağımsızlığı  231
2. Hakimin Bağımsızlığının Yasama Organına Karşı Korunması  233
3. Hakim Bağımsızlığının Yürütme Organına Karşı Korunması  234
4. Hakimler ve Savcılar Kurulu  235
5. Hakim Bağımsızlığının Yargılama Organına Karşı Korunması  237
6. Hakim Bağımsızlığının Ortama Karşı Korunması  237
II. Hakimin Objektifliği  238
1. Tarafsızlık  238
2. Yargılama Yasağına Aykırılığın Yaptırımı  239
3. Hakimin Kişiliğinden Sıyrılması  240
4. İlk Derece Hakiminin, Kanun Yolu Muhakemesine Katılamaması  240
5. Soruşturma Evresinde Görev Yapan Hakimin Kovuşturmadan Yasaklanması  241
6. Önceki Yargılamada Görev Alan Hakimin Yargılamanın Yenilenmesinden Yasaklanması  241
7. Hakimin Reddi  241
a. Hakimin Reddi Sebepleri  241
b. Ret Davasının Açılması  242
c. Davanın Açılması Zamanı  242
d. Esas Davaya Bakma Hakkında Karar Verilmesi  243
e. Hakimin Oturumda Reddedilmesi  245
f. Hakimin Reddi İsteminin Geri Çevrilmesi  245
g. Hakimin Çekinmesi  245
h. Zabıt Katibinin Reddi ve Çekinmesi  246
III. Mahkemenin Görevi  246
1. Görev Yönünden Yetkinin Niteliği ve Çeşitleri  246
2. Kovuşturma Evresindeki Yargılama Makamlarının Görevleri  247
3. Sulh Ceza Mahkemeleri 2014–6545 sk İle Kaldırılmıştır  248
4. Asliye Ceza Mahkemelerinin Görevi  248
5. Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi  248
6. Terör İhtisas Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi  249
7. Kaldırılan Askeri Mahkemeler  249
8. Çocuk Mahkemelerinin Görevi  250
9. Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nin İlk Derece Mahkemesi Sıfatı İle Baktığı Davalar  250
10. Naip Hakimlik  251
11. Görevsizlik Kararı  252
12. Görev Uyuşmazlığı  253
13. Görevsizlik Kararına Karşı Kanun Yolu  253
14. Üst Görevli Mahkemenin Görev Kazanması  254
15. Görevli Olmayan Mahkemece Yapılan İşlemlerin Yenilenmesi  254
IV. Mahkemelerin Yer Bakımından Yetkisi  255
1. Yetki  255
2. Yetkiyi Belirlemede Ana Kıstas  256
3. Basın Suçlarında İstisna  257
4. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda İstisna  257
5. Çek Suçlarında İstisna  257
6. Çocuk Suçlarındaki İstisnalar  258
7. Milletvekili Suçlarındaki İstisna  258
8. Yedek Kıstaslar  258
a. Yakalanma Veya Tutuklanma Yeri  258
b. Şüpheli Veya Sanığın Yerleşim Yeri  258
c. Şüpheli Veya Sanığın Türkiye’de (En) Son Adresinin Bulunduğu Yer  258
d. İlk Usul İşleminin Yapıldığı Yer  259
9. Yabancı Memleketlerde İşlenen Suçlarda Yetki  259
10. Kovuşturmanın Aktarılması  259
11. Yabancı Ülkedeki Türk Diplomatlar  259
12. Nakil Vasıtalarında İşlenen Suçlar  260
13. Çevre Suçları  260
14. Bağlantılı Suçlarda Yetki  260
15. Yetkisizlik İddiasının Zamanı  261
16. Olumlu Veya Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı  262
17. Kanun Yolu  263
18. Yer Yönünden Yetkisiz Hakimin İşlemleri  263
19. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması  264
a. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması Kavramları  264
b. Davanın Nakli Sebepleri: Hukuki ve Fiili Nedenler  264
c. Dava Nakli Kararını Veren Makam  265
d. Davanın Nakli Kararının Kesinliği  265
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TEHLİKE TEDBİRLERİ VE KORUMA TEDBİRLERİ
§ 8. TEHLİKE TEDBİRLERİ  267
I. Tehlike Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  267
1. Tehlike Tedbiri Kavramı  267
2. Koruma Tedbiri İle Önleme Tedbiri Arasındaki Farklar  267
II. İstihbarat Amaçlı Yetkiler  268
1. Milli İstihbarat Teşkilatının Görevleri  268
2. Milli İstihbarat Teşkilatının Yetkileri  269
a. İletişimin İstihbarat Amacı İle Denetlenmesi  269
b. 2014–6532 Sk İle Verilen Yeni İstihbarat Yetkileri  271
c. Tanıklık Yasağı  272
d. Bilgi Verme Yasağı  272
e. Silah Taşıma  272
f. Teçhizat Kullanımı  273
3. MİT Mensuplarının Korunması ve Yıllık İstihbarat Raporu  273
a. MİT Mensuplarının Sorumsuzluğu  273
b. Yalan Makinesi Kullanma  273
c. MİT Mensuplarına Soruşturma İzni Verilmesi ve Yargılama  273
d. MİT mensuplarının ve yakınlarının korunması  274
e. Görev Sırasında Verilen Zararın Tazmini  274
f. MİT Sırları İle İlgili Ceza Hükümleri  274
III. Ön Alan Araştırmaları  276
IV. Valinin Önleyici Yetkileri  278
V. Suç Önlemek Amacı İle İletişimin Denetlenmesi  280
1. Haberleşmenin Gizliliği  280
2. Suç Önleme Amaçlı İletişim Denetlemesine Tabi Suçlar  280
3. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Başvurulabilecek Aşama  282
4. Önleme Amaçlı İletişim Denetlenmesinde Nedenler  282
5. Suçu Önleme Bakımından Son Çare Olma Koşulu  282
6. Suç Önleme Denetlemesi Kararı  282
7. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesinde Süre  283
8. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gereken Hususlar  283
9. İletişimin Denetlemesi İşleminin Gerçekleştirilmesi  283
10. Tedbire Son Verilmesi  284
11. Elde Edilen Bilgilerin Kullanımı  284
12. Özel İş Yerlerindeki İletişim Denetleme  284
13. Ceza İnfaz Kurumunda İletişim Denetleme  285
14. Kayıp Çocuklara İlişkin Yetkiler  285
VI. Önleme Araması  285
1. Tehlikenin Önlenmesi  285
2. Hakim Kararı Veya Yazılı Emir  285
3. Önleme Araması Kararı İstemi: “Makul Sebep” Kavramı  286
4. Önleme Araması Kararı Veya Yazılı Emri  286
a. Önleme Araması Kararı  286
b. Mülki Amirin Yazılı Emri  287
5. Önleme Araması Kararına İtiraz Sorunu  287
6. Önleme Araması Kararının Kapsadığı Yerler  287
7. Önleme Araması Kararının Uygulanması  288
8. Önleme Araması Kararı Almadan Yapılabilen İşlemler  289
9. Arama Yönetmeliğinde Gösterilen İstisnalar  289
10. Yönetmelikle “Arama” Sayılmayan Denetlemeler  290
11. Kaçakçılığın Önlenmesi  291
12. İnfaz Kurumlarında Yapılan Önleme Kontrolleri  292
13. Okullarda Yapılan Önleme Kontrolleri  293
14. Memurlarla İlgili Özel Kontrol Durumları  293
15. Avukatın Üzerinde Yapılan Önleme Araması  294
16. Genel Arama–Taramalar  294
VII. Durdurma  295
1. Durdurma Kavramı  295
2. Durdurma ve Yakalama Farkı  296
3. Durdurmanın “Makul” Sebepleri  296
a. Suç Veya Kabahatin İşlenmesini Önleme  297
b. Yakalama Amaçlı Durdurma  297
c. Tehlikeyi Önleme Amaçlı Durdurma  297
d. Hakim Kararının Yerine Getirilmesi Amaçlı Durdurma  298
4. Durdurma Yetkisinin Kullanılması  298
VIII. Önleme Yakalaması ve Muhafaza Altına Alma  299
1. Toplum İçin Tehlike Teşkil Eden Hallerin Önlenmesi İçin Yakalama  299
2. Muhafaza Altına Alma, Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Yakalama ve İdari Gözetim  300
a. Muhafaza Altına Alma  300
b. İdari Gözetim  300
3. Polis Hukukunun Öngördüğü Yakalama Yetkileri  302
a. Durdurma Sonrası Tutma  302
b. PVSK 13 İle Düzenlenen Yakalama Türleri  302
c. Can Güvenliğini Tehlikeye Düşüreni Yakalama Yetkisi  303
d. Kolluğun Uzaklaştırma Yetkisi  303
e. Aile İçi Şiddet Tehlikesini Önleme Yetkisi  303
f. Emre Uymayanı Yakalama Yetkisi  304
g. Özel Güvenlik Görevlisinin Yakalama Yetkisi  304
4. Önleme Yakalamasından Sonra Hakimden Karar Alma Sorunu  304
5. Muhafaza Altına Alınan Kişinin Durumu  304
§ 9. KORUMA TEDBİRLERİ  305
I. Koruma Tedbirlerinin Muhakeme Hukuku Bakımından Görevi ve Türleri  305
II. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri  306
1. Vasıta Oluş  306
2. Geçici Oluş  307
3. Koruma Tedbirinin Ön Şartları  307
a. Gecikmede Tehlike  307
b. Haklı Görünüş  308
c. Ölçülülük  309
III. Şüphenin Kuvvet Dereceleri  310
1. Makul Sebep ve Makul Şüphe Kavramları  310
2. Soruşturma Evresinin Başlaması “Suç İşlendiği İzlenimi Veren Hal”: Başlangıç Şüphesi  310
3. Kovuşturma Evresine Geçilmesi: Yeterli Şüphe  311
4. Tali Ceza Davalarındaki Şüphenin Kuvvet Dereceleri  311
§ 10. ADLİ YAKALAMA  313
I. Yakalama Kavramı  313
II. Adli Yakalama  314
1. Suçüstünde Yakalama ve Kolluk Gözaltısı  315
a. Özel Kişilerin Suçüstü Yakalama Yetkisi  316
b. Kimlik Tespiti Amacı İle Tutma  317
2. Tutuklama Yakalaması  317
3. Tutuklama Yasağı Bulunan Hallerdeki Yakalama  318
4. “Müzekkereli Yakalama  319
a. Yakalama Emri Üzerine Yakalama  319
b. Yakalama Emri Türleri  320
c. Gıyabi Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama  321
d. Kesinleşmiş Hapis Cezasının İnfazı İçin Yakalama: Elegeçirme  321
e. Bilişim Sistemlerindeki Aranan Kişi Verilerine Dayanan Yakalama  322
III. Yakalamanın İcrası  323
1. Yakalama İşleminin Gerçekleştirilmesi  323
a. Yakalamanın Yeri ve Zamanı  323
b. Yakalama Sırasında Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi  324
c. Kişiye Yakalandığının Açıklanması  325
d. Yakalama Sebebinin Bildirilmesi  326
e. Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi  326
f. Yakalama Tutanağı  328
2. Cumhuriyet Savcısına Bilgi Verme  328
3. Konsolosluğa, Kanunî Yakınlara Veya Belirlediği Kişiye Haber Verme  329
4. Yakalamanın “Şikayet Hakkı Olan İlgililere” Bildirilmesi  330
IV. Özellik Taşıyan Yakalanmalar  330
1. Diplomatlık Dokunulmazlığı  330
2. Milletvekili Dokunulmazlığı  330
3. Suça Sürüklenen Çocukların Yakalanması  331
4. Basın Yolu İle İşlenen Suçlar  331
5. Kamu Görevlilerinin Yakalanması  331
6. İade Yakalaması  332
7. Avukatların Yakalanması  332
8. Yakalama Dışında Hürriyet Kısıtlaması  332
V. Gözaltına Alma  333
1. Gözaltı Kararı  333
a. CMK 91/2 Uyarınca Verilen Gözaltı Kararı  333
b. CMK 91/4 Uyarınca Kolluk Amiri Tarafından Verilen Gözaltı Kararı  334
2. Gözaltı Süreleri  334
a. Bireysel Suçlardaki Gözaltı Süresi  334
c. CMK 91/4 Kolluk Gözaltı Süresi  335
d. Terörle Mücadele Kanunu Geçici Madde 19/1–c Gözaltı Süreleri  336
e. Yakalama Emri Üzerine Yakalanan Kişilerin Gözaltı Süresi  337
f. Gözaltı Süresinin Uzatılması  337
g. İade Yakalamasında Süre  338
3. Yakalamaya Karşı Sulh Ceza Hakimliğine CMK 91/5 Başvurusu  338
4. Gözaltı Birimine Getirme ve Yapılan İlk İşlemler  339
a. Gözaltı Birimi  339
b. Hakların Tekrar Bildirilmesi  339
c. Gözaltına Alma Kararı ve Nezarethaneye Kabul  339
d. Nezarethane Defterine Kayıt  340
e. Nezarethaneye Alınacak Kişinin Üstünün Aranması  341
f. Eşyanın Tutanağı ve Saklanması  341
5. Doktora Götürme  342
6. Müdafiin Nezarethaneye Gelmesi, Dosyayı İncelemesi ve Şüpheli İle Görüşmesi  342
a. Müdafiin Dosyayı İncelemesi  342
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüşmesi  342
7. Gözaltına Alınan Sanığın İfadesinin Alınması  343
8. Gözaltı Durumunun Sona Ermesi  343
9. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  343
VI. Şüphelinin Sulh Ceza Hakimliğine Çıkarılması  344
1. Sorgu  344
2. Yakalama Emri Üzerine Yakalanan Kişi Hakkında Verilen Karar  344
a. Yetkili Hakimin Yüze Karşı Veya SEGBİS Üzerinden Verdiği Karar  344
b. Yakalama Emri Üzerine, Yetkili Hakimin Verdiği Karara İtiraz ve Tutukluluk Durumunun İncelenmesi Sorunu  345
§ 11. ADLİ KONTROL VE TUTUKLAMA  346
I. Adli Kontrol  346
1. Adli Kontrol Kararı Türleri  346
a. Tutuklama Kararı Yerine Adli Kontrol  346
b. Tutuklama Yasağı Olan Hallerde Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  346
c. Tutukluluk Sürelerinin Dolması Nedeniyle Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  346
d. Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  347
2. Adli Kontrol Kararının Konusu Yükümlülükler  347
a. Yurt Dışına Çıkamamak  347
b. Hakim Tarafından Belirlenen Yerlere, Belirtilen Süreler İçinde Düzenli Olarak Başvurmak  349
c. Hakimin Belirttiği Merci Veya Kişilerin Çağrılarına ve Gerektiğinde Meslekî Uğraşlarına İlişkin Veya Eğitime Devam Konularındaki Kontrol Tedbirlerine Uymak  349
d. Taşıt Kullanma Yasağı ve Sürücü Belgesini Teslim Etme Yükümü  349
e. Tedavi Veya Muayene Olma Yükümü  349
f. Güvence Yatırma Yükümü  349
g. Mağdurun Haklarını Veya Nafaka Borcunu Önceden Ödetme  351
h. Silâh Bulunduramamak Veya Taşıyamamak  352
ı. Suç Mağdurunun Haklarını Güvence Altına Almak  352
i. Aile Yükümlülüklerini Yerine Getireceğine ve Adli Kararlar Gereğince Ödemeye Mahkûm Edildiği Nafakayı Düzenli Olarak Ödeyeceğine Dair Güvence Vermek  352
j. Konutunu Terk Etmemek  352
k. Belirli Bir Yerleşim Bölgesini Terk Etmemek  352
l. Belirlenen Yer Veya Bölgelere Gitmemek Ya Da Ancak Bazı Yerlere Gidebilmek  352
m. Belirlenen Kişi ve Kuruluşlarla İlişki Kurmamak  352
3. Adli Kontrol Kararının Verilmesi  353
4. Adli Kontrol Kararının Uygulanması  353
5. Adli Kontrol Tedbirini Kaldırma Kararı  354
II. Tutuklama  354
1. Tutuklama Hakkında Genel Bilgiler  354
2. Tutuklamanın Hukuki Niteliği  356
3. Tutuklamanın İhtiyarîliği  357
III. Tutuklama Kararı Verilmesinin Koşulları  358
1. “Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Deliller” Bulunması  358
2. Tutuklama Nedeni Bulunması  358
a. Tutuklama Nedenleri  358
b. Şüpheli Veya Sanığın Kaçması, Saklanması  359
c. Delil Karartma Kuvvetli Şüphesi  359
d. Tutuklama Nedeninin Var Sayılabileceği Suçlar  360
e. Tekrar Suç İşleme Tehlikesi Sorunu: “Önleme Tutuklaması”  361
3. Ölçülülük ve Adli Kontrol Uygulamasının Yetersiz Kalması  361
4. Tutuklama Yasağı Bulunmaması  362
a. Hapis Cezasının Üst Sınırı  362
b. Suça Sürüklenen Çocuklarda Tutuklama Yasağı  362
5. Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması  362
6. Diğer Koşullar  363
a. Muhakeme Şartı Gerçekleşmelidir  363
b. Muhakeme Ehliyetinin Bulunması Koşulu  363
c. Dava Kamu Davası Olmalıdır  363
IV. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi ve Tutuklama Kararının Muhtevası  363
1. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi  363
2. Tutuklama Kararının Verilmesi  364
3. Tutuklama Oturumu Öncesinde Müdafiin Savunma Hazırlaması  366
4. Tutuklama Oturumu  366
5. Tutuklama Kararının İçeriği  367
6. Tutuklama Kararının Gerekçesi  368
7. Tutuklananın Yakınlarına Haber Verme  370
8. Tutuklama Kararına İtiraz  371
9. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu  372
a. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Hukuki Sorumluluğu  372
b. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Cezai Sorumluluğu  373
10. Özel Tutuklama Halleri  373
a. Özel Tutuklama Kavramı  373
b. Mal Beyanında Bulunmama  374
c. Duruşmanın Düzeninin Bozulması  374
d. Disiplin ve Zorlama Hapsi  374
e. İade Tutuklaması  375
V. Tutukluluğun Azami Süresi  376
1. Tutukluluk Süreleri  376
a. Ağır Cezalık Olmayan Suçlardaki Üst Süre  376
b. Ağır Cezalık Suçlardaki Üst Süre  376
c. Terörle Suçlarındaki Süre Uzaması İstisnası  376
2. Tutukluluk Süresinin Hesaplanması  376
3. Tutukluluk Durumunun İncelenmesi ve Verilen Karar  379
a. İnceleme  379
b. Tutukluluk Durumunun Devamı Kararının Verilmesi  380
c. Tutuklu Şüphelinin Adli Kontrol Altına Alınması  381
VI. Tutuklunun Salıverilmesi  381
1. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması  381
2. Tutuklunun Salıverilme İstemi  382
3. BAM Ve Yargıtay Tarafından Salıverilme  382
4. Sağlık Nedenlerinin Salıverme Sebebi Olup Olmadığı Sorunu  383
5. Salıverme Usulü  383
6. Tutuklama Kararı İle İlgili Geçici Düzenlemeler  384
7. Salıverilenin Yükümlülükleri  384
VI. Tutuklunun Tabi Olduğu Rejim  385
1. Taban Kurallar  385
2. İnfaz Kanunundaki Düzenleme  385
VII. Hürriyeti bağlayıcı cezadan mahsup  386
§ 12. ADLİ ARAMA  386
I. Adlî Arama  386
1. Aramanın İkincil Bir Tedbir Olması  387
2. Adlî Arama Kararı Verilmesinin Ön Şartı: Makul Şüphe  387
a. Aranan Kişi Veya Şeyin Bulunabileceği Hakkında Makul Şüphe Kavramı  387
b. Aranan Kişinin Orada Bulunduğunu Gösteren “Makul” Şüphe, Şüphelinin İşlediği Sanılan Suç Bakımından İse “Basit” Suç Şüphesi Söz Konusu Olur  388
c. İhbar, “Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüphe” Sayılabilir  389
d. Kolluğun Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüpheyi Takdir Etme Yetkisi  390
3. Şüpheli Veya Sanık İle İlgili Arama  391
4. Şüpheli Dışındaki Diğer Kişilerle İlgili Arama  392
5. Adli Aramanın Türleri  392
II. Diğer Kanunlardaki Arama ve Elkoyma Türleri  393
1. Orman Suçlarında Arama  393
2. Avukatın Bürosunda ve Konutunda Adli Arama  393
3. Vergi Hukukunda Arama ve Elkoyma  393
III. Arama Kararı Veya Emri  394
VI. Gece Yapılan Arama  398
V. Aramanın Yapılması  399
1. Aramada Hazır Bulunabilecekler  399
2. Aramada Belge İnceleme Yetkisinin Bulunmaması  400
3. Arama Sonunda Verilen Belge  401
§ 13. ELKOYMA VE MUHAFAZA ALTINA ALMA  401
I. Elkoyma  401
II. Muhafaza Altına Alma  402
III. Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılan İşlem  403
IV. Devlet Sırrı İçeren Belgenin İncelenmesi  403
V. Elkonulamayacak Mektup ve Belgeler  404
VI. Elkoyma Kararı ve Emri  404
1. Elkoyma Kararı  404
2. Elkoyma Emri  405
3. Elkoyma Emrinin Onaylanması  405
VII. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  406
1. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kavramı  406
a. Kazanç Müsaderesinin Tedbiri Olarak Elkoyma  406
b. Elkonabilecek ve Kayyım Atanabilecek Olan Taşınmazlar, Hak ve Alacaklar  406
2. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararı Vermeden Önce Rapor Alma Yükümü  406
3. Hak ve Alacak Elkoymasına Konu Teşkil Edebilecek Olan Suçlar  407
4. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoymanın Şartları  407
5. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararının Uygulanması  408
6. Elkoyma Kararının Gereklerine Aykırılığın Yaptırımı  408
7. Birleşmiş Milletler Kararı Üzerine Malvarlığının Dondurulması  408
VIII. Postada Elkoyma  410
1. Haberleşmenin Gizliliği  410
2. Postada Elkoyma Hakkındaki Düzenlemeler ve Elkoyma Yetkisi  410
3. Elkoyma Konusu Gönderiler  411
4. Eşyayı Tetkik Yetkisi  411
5. İlgilisine Haber Verme  411
6. Postada Elkoyma Tedbirinin Sona Ermesi  411
IX. Elkonulan Eşyanın İadesi  412
X. Elkonulan Eşyanın Muhafazası  412
§ 14. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ  413
I. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Hakkında Genel Bilgiler  413
II. Karar Verme Yetkisi  414
III. Kayyım Tayininin Koşulları  414
1. Kuvvetli Şüphe Sebebinin Varlığı  414
2. Suçun İşlenmekte Olması  414
3. Şirket Faaliyeti Çerçevesinde Bu Suçun İşlenmesi  415
4. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılması Bakımından Zorunlu Olması  415
5. Suçun CMK 133/4. Fıkrada Belirtilen Katalog Suçlardan Olması  415
IV. Kayyım Olarak Atanabilecekler  416
V. Kayyım türleri  417
VI. Kayyımlığın Sona Ermesi  417
V. Kayyım Tayini Nedeniyle Tazminat  417
VI. İtiraz  418
VII. Kayyımın Ücreti  418
§ 15. BİLGİSAYARLARDA ARAMA  418
I. Bilgisayarda Arama Hakkında Genel Bilgiler  418
1. Bilgisayar Verisi  418
2. Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilgisayarlarda Arama  420
3. Siber Suç (Sanal Ortamda İşlenen Suçlar) Sözleşmesindeki Düzenlemeler  422
4. Bilgisayarlardan Elektronik Delil Elde Etme Yöntemi  425
II. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar, Bilgisayar Programları ve Cep Telefonunda Arama Yapılması  426
1. Bilgisayarda Arama Yapmanın Koşulları  426
a. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunduğu İçin, Soruşturma Evresinin Başlamış Olması, Fakat Kovuşturmaya Geçilmemiş Olması Koşulu  426
b. En Son Çare Olma Koşulu  426
c. Hakim Kararı  426
2. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar ve Bilgisayar Programı İle Bilgisayar Kütüklerinde Arama Yapma Yöntemi  427
3. Bilgisayarın Hafızasındaki E–Mailler  428
4. Şüphelinin Cep Telefonunda Arama Yapılması  428
5. Özel Kişiler Tarafından Bilgisayarda İnceleme Yapılması Olasılığı  429
6. Karar Türleri  430
III. Bilgisayara Elkoyma ve Bilgisayarın Müsadere Edilmesi  430
IV. Bilgisayarda Yapılan Arama Sonunda Elde Edilen Verinin Delil Olma Özelliği  432
1. Sağlamlık Denetimi  432
2. Bilgisayar Verisinin Delil Olmasının 11 Koşulu  433
3. Türk Hukuku  435
§ 16. İNTERNETE ERİŞİMİN ENGELLEMESİ TEDBİRİ  435
I. Koruma Tedbiri Olarak Erişimin Engellenmesi Kararı  435
II. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde İçeriğinin Çıkarılması Veya Erişiminin Engellenmesi  436
III. İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi  437
IV. Özel Hayatın Gizliliği Nedeni İle İçeriğe Erişimin Engellenmesi  438
§ 17. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ  438
I. İletişimin Adli Amaçla Denetlenmesi Kavramı  438
1. İletişimin Denetlenmesi Kararı Verilmesinin Koşulları  438
a. Ceza Soruşturmasının Başlaması Koşulu  438
b. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı Koşulu  439
c. İletişim Denetlemenin İstisnai ve “Son Çare” Olarak Kullanılması Koşulu  441
d. Başka Kanunlarda Düzenlenen İletişimin Denetlenmesi Tedbirleri  441
2. “İletişim” ve “Denetleme” Kavramları  442
a. “Genel Yetki” İle Cumhuriyet Savcısının Yaptığı Araştırma, İletişimin Denetlenmesi Kapsamına Girmez  442
b. Telekomünikasyon Yolu İle İletişim Kavramı  444
c. İletişimin Dinlenmesi  444
d. İletişimin Kayda Alınması  444
e. “Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi”  444
f. İletişimin “Tespiti”  445
3. Mobil Telefonun Bulunduğu Yerin Tespiti  446
4. İletişimi Denetlenebilen ve Denetlenemeyen Kişiler  447
a. Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinde Denetleme  447
b. İletişimi Denetlenebilen Kişiler  447
c. İletişimi Denetlenemeyen Kişiler  448
ca. Kendisinden Şüphelenilmeyen Kişi  448
cb. Müdafiin İletişiminin Denetlenmemesi Kuralı  448
cc. Tanıklıktan Çekinme Yetkisine Sahip Kişiler  449
cd. Hakim Veya Cumhuriyet Savcısının İletişiminin Denetlenmesi Sorunu  451
5. Dinleme, Kayda Alma ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Tedbirleri Uygulanabilen Katalog Suçlar  451
a. CMK 135/8 Listesinde Yer Alan Suçlar  451
b. Listede Yer Almayan Suçların Durumu  452
c. Listeden Çıkartılan, Sonra Tekrar Eklenen Suçların Durumu  453
6. “Kesintisiz” Denetleme Sorunu  454
7. İletişimin Denetlenmesi Kararının İçeriği, Denetlemenin Süresi ve Gizlilik  454
a. Hakim Kararının Veya Savcı Emrinin Muhtevası  454
b. Yetkili Yargılama Makamı  456
c. Gerekçe Gösterme Mecburiyeti  457
d. Sulh Ceza Hakiminin İletişimin Denetlenmesi Kararına İtiraz  457
e. Cumhuriyet Savcısının Emri İle Yapılan İletişim Denetleme  458
f. Kararın Dosyada Bulundurulması Mecburiyeti  459
g. Karar Alınmadan, Hat Sahibinin Rızası İle Yapılan İletişim Denetleme  459
h. Tedbirin Süresi  460
ı. Kararın Gizliliği  461
II. İletişimin Denetlenmesinden Elde Edilen Delillerin Niteliği  462
1. Denetlemeden Elde Edilen Delillerin Niteliği  462
2. Katalogda Yer Almayan Bir Suçta; Dinleme, Kayda Alma Sinyal Bilgisinin Değerlendirilmesi, Kanuna Aykırıdır; İletişimin Tespiti Yapılabilir.  464
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi  464
III. İletişimin Denetlenmesi Kararlarının Yerine Getirilmesi  465
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemi  465
a. İletişimin Denetlenmesinin Gerçekleştirilmesi  465
b. Denetlemenin Yapılacağı Yer  465
2. Telekomünikasyon Hizmetlerini Veren Kurumların Durumu  466
3. Kayıtların Metin Haline Getirilmesi  466
IV. İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Son Verilmesi ve Kayıtların İmha Edilmesi  466
V. İletişimi Denetlenen Kişiye Bilgi Verilmesi.  467
VI. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Bilgiler  468
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemlerinden Tesadüfen Elde Edilen Delil, Sadece CMK 135/8 Kapsamındaki Suçlarda Kullanılabilir  468
2. Tesadüfen Elde Edilen Suç Şüphesinin, “Soruşturma Başlatmak İçin Kullanılması” Sorunu  468
§ 18. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ  469
I. Gizli Soruşturmacı Kavramı  469
1. Gizli Soruşturmacı  469
2. Gizli Soruşturmacının Statüsü  470
3. X Muhbir  470
II. Gizli Soruşturmacının Görevlendirilmesi  471
1. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunması  471
2. Başka Surette Delil Elde Edilememesi  471
3. Hakim Kararı  472
4. Soruşturmacının Kimliğinin Değiştirilmesi  472
5. Gizli Soruşturmacının Araştırmakla Görevlendirilebileceği Suçlar  472
6. Kararın Verilmesi  473
7. Kararın Saklanması  473
III. Gizli Soruşturmacının Topladığı Deliller  474
1. Koruma Tedbiri Uygulama Yasağı  474
2. Soruşturmacının Suç İşlememesi Kuralı  474
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi ve Tesadüfi Delil Yasağı  474
IV. Gizli Soruşturmacının Topladığı Delillerin Duruşmada İkame Edilmesi  475
§ 19. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  475
I. Teknik Araçlarla İzleme Kararı Verilmesinin Koşulları  475
1. Soruşturma Başlatılması Mecburiyeti  476
2. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebebi Bulunması Koşulu  476
3. Başka Suretle Delil Elde Edilememesi Koşulu  476
4. Katalog Suçlar  477
II. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Verilmesi ve Uygulanması  478
1. Cumhuriyet Savcısının İstemi  478
2. Hakimin Kararının İçeriği  478
3. Süre  479
4. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Uygulanması  480
5. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı Kuralı ve Tesadüfi Delil Sorunu  480
III. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Ses ve Görüntü Kayıtları  481
1. Karşılıklı Konuşmaların Gizlice Kayıt Edilmesi  481
2. Özel Kişilerin Yaptığı Video Kayıtları  482
3. Eşler Arasında Yapılan Gizli Band Kayıtları  483
4. Özel Kişinin Getirdiği Hukuka Aykırı Delile İlişkin Görüşümüz  483
5. Resmi Makamlar Tarafından Yapılan, Teknik Takip Dışındaki Gizli Kayıtlar  484
a. MOBESE Kameralarındaki Görüntüler  484
b. İfade Alma Kayıtları  484
c. Tutuklunun Bilgisi Olmadan Ses Veya Görüntüsünün Kaydedilmesi  485
6. İnsan Kulağı İle Yapılan Gizli Dinlemeden Veya Radyo İle Yapılan Konuşmaların Dinlenmesinden Elde Edilen Deliller  485
§ 20. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  486
I. Tazminat İstemi  486
1. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  486
2. Tazminat İsteme Hakkını Bildirme Mecburiyeti  486
3. Süre Koşulu  487
4. Başvurulacak Mahkeme  487
5. İstem Dilekçesi  488
6. İstemin Kabul Açısından Reddi  488
7. Tazminat İsteyemeyenler  488
II. Tazminat Davasının Konusu  489
1. Kanunda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalama ve Tutuklama  489
a. Yakalama  489
b. Tutuklama  490
c. Tutukluluğun Devamına Karar Verme  490
d. Gözaltı Süresi İçinde Hakim Önüne Çıkarılmama  491
e. Kanuni Hakları Hatırlatılmadan Veya Hatırlatılan Haklarından Yararlanma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklama  492
f. Tutuklanan Kişinin Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmaması ve Makul Sürede Hakkında Verilmemesi  492
g. Yakalandıktan Veya Tutuklandıktan Sonra Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Veya Beraat Kararı Verilmesi  492
h. Mahkum Olan Kişinin Gözaltı Veya Tutukluluk Süresinin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması Veya Sadece Adli Para Cezasını Gerektiren Suçtan Dolayı Yakalanan Veya Tutuklanan Kişi  493
ı. Yakalama Veya Tutuklama Nedeninin Veya Suçlamanın Bildirilmemesi  494
i. Yakalandığı Veya Tutuklandığının Yakınlarına Bildirilmemesi  494
2. Kanuna Aykırı Arama ve Elkoyma  494
III. Tazminat Muhakemesi  494
1. Dava Hakkı  494
2. İstemin Kabulü  494
3. İstemin Değerlendirilmesi  494
4. Mahkemenin Karar Verme Usulü  495
5. Maddi ve Manevi Tazminat, Avukatlık Ücreti  495
a. Maddi Tazminat  495
b. Manevi Tazminat  495
c. Avukatlık Ücreti  496
6. Kanunyolu: İstinaf  496
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  496
1. Yargılamanın Yenilenmesi Durumunda Geri Alma  496
2. Kamu Görevlisine Rücu  497
3. Müfteriye Rücu  497
§ 21. DELİLLER  497
I. İspat Kavramı ve Deliller  497
1. İspat Kavramı  497
a. İspat Açısından Delillerin Rolü  497
b. İspatın Nispiliği  498
c. Şüpheden Sanığın Faydalanması  500
2. İspat Konusu  501
a. İspat Edilmesi Gereken Olay  501
b. İspatına İhtiyaç Olmayan Hususlar ve İstisnaları  501
3. Kimin Neyi İspat Edeceği Meselesi  502
a. Mahkemenin Delilleri Kendiliğinden Araştırması Kuralı  502
b. İspat Külfeti  503
4. Delillerin Özellikleri  503
a. Delil Gerçek Olayı Temsil Edici Olmalıdır  503
b. Mantık Kurallarına Uygun Olmalıdır  504
c. Konu İle İlgili Olmalıdır  505
d. Delil Hukuka Uygun Olmalıdır  505
e. Deliller Müşterek Olmalıdır  505
f. Bilimsel Deliller  506
5. Delillerin Sınıflandırılması  507
II. Beyan Delili: Tanıklık  508
1. Tanık Beyanı  509
2. Tanığın Gelme Yükümü  510
3. Tanığın Hakları  510
4. Tanığın Zorla Getirilmesi  511
5. Tanıklıktan Çekinme  512
a. Kendisi ve Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme: “Nemo Tenetur” Kuralı  512
b. Akrabalık  513
c. Meslek Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  513
d. Devlet Sırrı İle İlgili Tanıklık  515
e. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi  516
f. Tanıklıktan Sebepsiz Çekinme  517
6. Tanığa Yemin Verilmesi  518
a. Yemin Verilmeyen Tanıklar  518
b. Tanığa Yemin Verilmesi  519
7. Tanıkların Dinlenmesi  520
8. Yüzleştirme  522
9. Tanık Dinlemede Görüntü ve Ses Kaydı (SEGBİS)  522
10. Tanığın Tekrar Dinlemesi  524
11. Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderler  525
12. Tanığın Korunması  525
III. Belirti Delilleri  532
1. Belirti Kavramı  532
2. Belirti Delilinin Duruşmada İkamesi  534
IV. Belge Delilleri  534
1. Delil Olabilen Belgeler: Vesika, Senet, Belge  534
2. Belgenin Sağlamlığı  534
3. Yazılı Belge  535
4. Şekil Tesbit Eden Belge  536
5. Ses ve Görüntü Tesbit Eden Belge  536
6. Bilişim Verisi Şeklindeki Belgeler  537
7. Belge Delillerinin Duruşmada İkamesi  537
V. Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delille İspat  537
1. Kanuna Aykırı Elde Edilen Delili Yasaklamanın Amacı  537
2. Terminoloji “Kanuna Aykırılık”, “Hukuka Aykırılık” ve “Hukuka Uygunluk”  538
3. Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilen Deliller Konusundaki Yerleşik Görüşler  539
a. “Hüküm Verirken Kullanılması Yasaklanan Deliller” Görüşü  540
aa. Konusu Bakımından Yasaklanmış Olan Deliller  540
ab. Özel Hayatın Korunması Amacı İle Yasaklanan Deliller  540
ac. Elde Edilmesinde Uygulanan Metod Dolasıyısle Yasaklanan Deliller  541
ad. “Korunan Hak ve Hukuki Menfaat” Görüşü  541
4. Yetki Sınırı Aşılarak Elde Edilen Delil  542
5. Adil Yargılama Hakkı ve Bunun Delil Elde Etme Yetkisi İle İlişkisi  543
6. Sanık Hakları Teorisi  544
7. İstisnai Hallerde Kullanılabilen Kanuna Aykırı Yöntemle Elde Edilen Deliller  545
8. Hukuka Uygun Olarak Elde Edilen Delilin, Başka Bir Davada Kullanılamaması Kuralı  546
9. Yabancı Ülkede Türk Kanunlarına Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Deliller Açısından İstisnalar  546
10. Delil Yasaklarının Uzak Etkileri Sorunu  546
11. Delilin Dosyadan Çıkartılması Sorunu  548
12. Kanaatimiz  548
VI. Hukuka Aykırı Bir Şekilde Elde Edilen Delillere Örnekler  550
1. Kanuna Aykırı Olarak Durdurma  550
2. Arama ve Elkoyma İşlemindeki Kanuna Aykırılıklar  551
3. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller  552
4. Yakalama İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar  553
a. Yakalanan Kişinin Haklarını Öğrenme Hakkı’nın İhlali  553
b. Yakalanan Kişinin Susma Hakkının İhlali  553
c. Yakalanan Kişinin İsnadı Öğrenme Hakkının İhlali  553
d. Yakalanan Kişinin Hakim Önüne Çıkarılma ve Sorguya Çekilme Hakkının İhlali.  554
5. İfade Alma İlgili Kurallara Aykırılık  554
a. İfade Alma Veya Sorgu Sırasında Müdafiin Hazır Bulunmaması  554
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüştürülmemesi  554
c. “Yasak Sorgu Yöntemlerinin Uygulanmamasını Talep Etme” Hakkı  554
d. “İfade Alma Sayılmayan” Konuşmaların Akibeti  555
e. Hakların Kullandırılmamasının Sonucu  555
İKİNCİ KİTAP:
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İLK DERECE MUHAKEMESİ
§ 22. CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ  557
I. Ceza Muhakemesinin Evreleri ve Morfolojik Prensipler  557
1. Organiklik Prensibi  557
a. Derece  557
b. Evre  558
c. Aşama  559
d. Bölüm  559
e. Hadise  559
2. Gelişme Prensibi  559
3. Uygunluk Prensibi  559
4. CMK’nın Soruşturma ve Kovuşturma Evreleri  560
5. Bizim Kabul Ettiğimiz Muhakeme Şeması  560
a. Suça İlişkin Araştırma İşlemleri  560
b. Kısa Soruşturma  561
c. Ara Soruşturma (İddianamenin Kabul Veya İadesi Aşaması)  561
d. Kovuşturma Evresi  562
§ 23. SORUŞTURMA EVRESİ  563
I. Soruşturma Evresinin Organları  563
II. Soruşturma Evresinin Özellikleri  564
III. Suçun İşlendiğinden Bilgi Edinme  566
1. Suçun Öğrenilmesi ve Soruşturmaya Başlama  566
2. Araştırma Yaparak Kendiliğinden Öğrenme  566
3. Şikayet ve Benzeri Kurumlar  567
4. İhbar  567
5. Gizli Haber Verme  568
6. Suç Duyurucu Rapor  568
7. Şüpheli Ölümün İhbarı  568
8. Medya’nın Suç Haberi Toplaması ve Sanık Hakları  569
IV. Ceza Soruşturmasının Başlaması  570
1. Ceza Soruşturması  570
2. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (SYOK)  571
V. Araştırma Mecburiyeti  573
1. Araştırma Mecburiyeti Kavramı  573
2. Adli Görevlerin Başlaması  573
VI. Adli Araştırmalar ve Koruma Tedbirleri  574
§ 24. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI  574
I. Ceza Muhakemesi Şartı Kavramı  574
II. Ceza Muhakemesi Şart ve Engelleri  575
1. Şikayet Şartı  575
a. Şikayet Kavramı  575
b. Şikayetin Soruşturma Evresindeki Rolü  576
c. Şikayetin Gayesi  576
d. Şikayetin Belli Bir Formülü Yoktur  577
e. Fiil Şikayet Edilir  577
f. Yazılı Şekil Şartı  578
g. Failin Gösterilmesi Gerekmez; Şikayet Sirayet Eder  578
h. Şikayet Süresi  580
ı. Şikayet Hakkından Vazgeçme  581
i. Şikayetin Uzlaşma İle İlişkisi  582
j. Yabancı Devletin Şikayeti  583
2. Yazılı Başvuru Şartı  583
3. İstem (Talep) Şartı  586
4. Mütalaa Şartı  586
5. İzin Şartı  587
6. Kamu Yararı Şartı  588
7. Diplomatlık Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  589
8. Yasama Dokunulmazlığı  589
9. Kamu Görevlisi Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  591
a. Memur Dokunulmazlığı  591
b. Hakimlik Dokunulmazlığı  592
c. Savcılık Dokunulmazlığı  592
d. Avukatlık Dokunulmazlığı  592
e. Noterlik Dokunulmazlığı  593
f. Askerlik Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  593
g. Seçim Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  594
h. Karşılıklılık Şartı  594
10. Şüphelinin Hayatta Olması Şartı  594
11. Sanığın Çocuk Veya Akıl Hastası Olmaması Şartı  594
12. Kabahatüstü (Suçüstü) Yakalanma Şartı  595
13. Ceza Muhakemesi Şartı Olarak Görev  596
14. “İddianamenin” ve “İddianamenin Kabulü Kararının” Hukuken Geçerli Olması Şartı  596
15. Uzlaşma Veya Önödeme Teklif Edilmesi Şartı  596
a. Uzlaşma Teklif Edilmesi  596
b. Önödeme Usulünün Denenmesi  596
16. Asıl Ceza Davasının Süresinde Açılması Şartı  597
17. Dava Zaman Aşımının Dolmuş Olmaması Şartı  597
18. Bekletici Meselenin Çözülmesi Şartı  597
19. Sanığın Türkiye’de Bulunması Şartı  597
20. Gaipliğin Kalkması Şartı  598
21. Durma Sebebinin Kalkması Şartı  598
22. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması Şartı  598
23. Yargı Bulunmaması Şartı (Ne Bis in Idem)  598
24. Yeni Delil Veya Yeni Olay Meydana Çıkması Şartı  599
25. Ceza Muhakemesi Şartı Sayılmayan Haller  599
§ 25. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ  599
I. Suçu Araştırma Yetkisi  599
1. Genel Yetki ve Özel Yetki  600
2. Doğrudan Araştırma ve Dolayısıyla Araştırma  600
3. Re’sen Delil Araştırma  601
II. İfade Alma Veya Sorgu İçin Çağrı, Zorla Getirme  601
1. İfadesi Alınacak Kişinin Davetiye İle Çağırılması  601
a. Davetler  601
b. Kolluğun Davet Etme Yetkisi  602
2. Zorla Getirme  603
a. Zorla Getirme Kişi Özgürlüğünü Kısıtlar  603
b. Şüphelinin Zorla Getirtilmesi  603
c. Sanığın Duruşma İçin Zorla Getirtilmesi  604
d. Tanığın Zorla Getirilmesi  605
e. Bilirkişinin Zorla Getirtilmesi  606
III. İfade Alma ve Sorgu.  606
1. “İfade Alma” ve “Sorgu” Kavramları  606
2. Yakaladıktan Sonra İfade Alma, Gözaltında Tutulan Şüphelinin Veya Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması  607
a. Yakalama Sonrası İfade Alma  607
b. Gözaltına Alınan Şüphelinin İfadesinin Alınması  607
c. Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması  608
3. İfade Alma Sayılan ve Sayılmayan Sorular  608
4. Kimlik Tespiti  610
5. Suçlamanın Bildirilmesi  610
6. Müdafi Seçme ve Baro Tarafından Görevlendirilmesini İsteme, Hukuki Yardımdan Yararlanma Hakları ve Bunların Bildirilmesi  611
7. Hakların Bildirilmesi ve Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu  612
a. Hakların Bildirilmesi  612
b. Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu  613
8. Yakınlarına Haber Verme Mecburiyeti  614
9. Lehe Delil Toplanmasını İsteme Hakkı  614
10. Susma Hakkı  615
a. Susma Hakkı Pasif Haklardandır  615
b. Susma Hakkının Bilinip Bilinmemesi Sorunu  615
c. Susma Hakkı Bildirilmesinin İstisnası Yoktur  616
d. Bazı Tali Ceza Davalarında Susma Hakkı Bildirilmesi Gerekmez  616
e. Müdafiin İfade Alma Sırasındaki Konumu  616
11. İfadenin Sesli ve Görüntülü Olarak Kaydedilmesi Mecburiyeti (SEGBİS)  617
12. İfade Alma Veya Sorgu Oturumu  617
13. İfade Veya Sorgu Tutanağı  618
14. Şüphelinin Beyanının Özgür İradesine Dayanması  618
a. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  618
b. Kötü Davranma  619
c. İşkence  619
d. İlaç Verme  619
e. Yorma  619
f. Aldatma  619
g. Cebir Veya Tehditte Bulunma  619
h. Bazı Araçları Kullanma  619
ı. Kanuna Aykırı Yarar Vaat Etme  619
15. Yasak Usuller “Mutlak Delil Yasağı” Oluşturur  620
16. Kolluğun İkinci Kez İfade Alması Yasaktır  620
IV. Keşif  621
1. Keşif İlk Derece Mahkemesi Tarafından Yapılır  621
2. Soruşturma Evresindeki “Teftiş” İle “Keşif” Farklı İşlemlerdir  621
3. Keşif Kararı ve Keşfin Yapılması  621
4. Keşifte Hazır Bulunabilenler  623
V. Yer Gösterme  623
1. Oluşumu  623
2. Kendisini Suçlamama Hakkı  624
3. Yer Göstermenin Yapılması  624
4. Hükümlü ve Tutukluya Yer Gösterme İşlemi Yaptırılması  624
VI. Teşhis  625
1. Kavram  625
2. Aleyhe Delil Verme Yasağı ve Sıraya Dizme Usulü  625
3. Resimden Teşhis  626
4. Müdafiin Konumu  626
a. Teşhiste Hakların Bildirilmesi  627
b. Duruşmada Yüzleştirme ve Teşhis Hakkında  627
5. Teşhiste Yapılan Hukuka Aykırılık Örnekleri  628
VII. Gözlem Altına Alınma  630
VIII. Beden Muayenesi  631
1. Beden Muayenesi Tedbirinin Amacı  631
2. Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  634
a. İç Beden Muayenesi  634
b. Karar Verme Yetkisi, Karara İtiraz ve Yasaklanan Deliller  634
c. Hakim Kararı Alınmasına Rağmen İlgilinin Muayeneye Rıza Göstermemesi  635
d. Sağlık İçin Zararlı Olmama Koşulu  637
e. İşlemi Yapabilen Kişiler  637
f. Cezanın Ağırlığı Koşulu  638
g. Şüphelinin Dış Beden Muayenesi  639
2. Alkol Muayenesi  639
3. Mağdur ve Diğer Kişilerin İç ve Dış Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  641
4. Çocuğun Soybağının Tespiti İçin Karar  642
5. Tanıklıktan Çekinme Sebepleri İle Muayeneden Veya Vücuttan Örnek Alınmasından Kaçınma  644
6. Kadının Muayenesi  645
7. Beden Muayenesi ve Aleyhe Delil Vermeye Zorlanamama Yasağı  645
IX. Moleküler Genetik İncelemeler ve DNA Veri Bankaları  646
1. Moleküler Genetik İncelemelerin Taşıdığı Özellikler  646
2. Moleküler Genetik İnceleme Yapılmasının Koşulları  647
3. Yargıtay Kararlarında Moleküler Genetik İncelemeler  652
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü  654
5. DNA Veri Bankaları  657
6. DNA Veri Bankaları Konusunda Uluslararası Düzenlemeler  659
a. Avrupa Konseyi  659
b. Prüm Sözleşmesi  659
c. Mukayeseli Hukuktaki Diğer Düzenlemeler  660
7. DNA Verileri ve Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı  662
X. Fizik Kimliğin Tespiti  664
1. Kavram  664
2. Fizik Kimlik Bilgilerinin Yok Edilmesi  664
3. Teşhise Yarayan Kayıtlar  665
XI. Parmak izinin kayda alınması  665
1. Kavram  665
2. Parmak İzleri Kayıt Altına Alınabilen Kişiler  665
3. Sistemde Yer Alan Parmak İzi Kayıtlarının Kullanılması  666
4. Sisteme Kayıtlı Olan Parmak İzlerinin ve Fotoğrafların Silinmesi  667
5. Fotoğrafların Polis Hukukuna Göre Kayda Alınması  667
6. Polis Hukuku Amaçlı Kayıtlar İle Ceza Muhakemesi Amaçlı Kayıtlar Arasındaki Fark  668
XII. Ölünün Beden Muayenesi  669
1. Ölünün Kimliğini Belirleme  669
2. Otopsi  669
3. Yeni Doğanın Cesedinin Adli Muayenesi  670
4. Zehirlenme Şüphesi  670
§ 26. SORUŞTURMA EVRESİNİN SONA ERMESİ  671
I. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  671
1. Soruşturmasının Sona Ermesi  671
2. Maddi Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  671
3. Hukuki Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  671
4. Takdirilik Sistemi Kapsamında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  672
5. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Sonrasında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  672
6. Uzlaştırma Gerçekleşince Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  672
7. Önödemedeki KYOK  672
8. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Bildirilmesi  673
8. Kararın Kesin Hüküm Etkisi  673
II. “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara” İtiraz  673
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz  673
2. Suçtan Zarar Görenin İtiraz Yetkisi  675
3. Şüphelinin İtiraz Etme Yetkisi Sorunu  675
4. Şüphelinin Hukuki Konumu  676
5. İtiraz Yöntemi  676
6. İncelemenin Yapılması  676
7. Verilebilen Kararlar  676
8. Takdirilik Sistemi  677
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazın Sulh Ceza Hakimliğince İncelenmesi İle Sona Eren Muhakemenin Dirilmesi  677
10. Etkin Soruşturma Yapılmaması Üzerine Yeniden Soruşturma Açılması  678
11. Kamu Davası Açmak Üzere İddianame Düzenlenmesi  678
§ 27. KAMU DAVASININ AÇILMASI  678
I. Kamu Davası Kavramı ve Kamu Davası Açılmasındaki Sistemler  678
1. Kamu Davası  678
2. Kamu Davası Açmada Mecburilik ve Takdirilik Sistemleri  679
II. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  680
1. CMK 171/1 Kapsamında Savcının Takdir Yetkisi  680
2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  680
a. CMK 171/2 Kapsamındaki Takdir Yetkisi  680
b. Yeterli Şüphenin Varlığı Koşulu  680
c. Uzlaştırmanın Önceliği  681
d. CMK 171/3. Fıkradaki Diğer Koşullar  681
e. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararına İtiraz  681
f. Deneme Süresinde Verilen Kararlar  682
III. Kamu Davasının Mecburiliği Sistemi  682
1. Kamu Davası Açma Mecburiyeti  682
2. Araştırma Mecburiyeti  682
3. Mecburilik Sisteminin Uygulanma Koşulu  683
4. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesinin Yarar ve Zararları  684
5. Kamu Davasının Kendiliğindenliği ve Devamlılığı  684
IV. İddianamenin Düzenlenmesi ve Mahkemece İncelenmesi  684
1. Delillerin Yeterli Şüphe Oluşturması  684
2. Görevli ve Yetkili Mahkemeye Hitaben Düzenlenme  685
3. İddianamede Yer Alması Gereken Diğer Hususlar  685
4. Ara Soruşturma  685
V. İddianamenin İadesi  686
1. CMK 170. Maddeye Aykırı Olarak Düzenlenen İddianame Kavramı  686
2. Suçun Sübutuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Bir Delilin Toplanmamış Olması Kavramı  686
3. Önödeme Veya Uzlaşma Usulünün Uygulanmaması  686
a. Önödeme Uygulanmaması  686
b. Uzlaşma Teklif Edilmemesi  687
4. Yargıtay’ın İddianamenin İadesi İle İlgili Kararları  687
a. Tavsif Hatası  687
b. Sevk Maddesindeki Değişiklik İddianamenin İadesi Sebebi Değildir  688
c. Kimlik Bilgilerinin Eksik Olması İade Nedeni Olmaz  688
d. Sağlık Raporu Alınmaması  688
e. İfade Almadan İddianame Düzenlenmesi Mümkündür  689
f. Görevsizlik Veya Yetkisizlik Nedeni İle İade Kararı Verilemez  690
g. Eksik Soruşturma İade Nedeni Değildir  691
h. Etkin Pişmanlık İşlemlerinin Yapılmaması İade Nedenidir  691
5. Otomatik Kabul  692
6. İade Sonrası Savcılık İşlemleri  692
7. İddianamenin İadesi Yolunun Kapanması  692
8. İddianamenin İadesi Kararına Karşı Kanun Yolu  693
VI. İddianamenin Kabulü Kararı; Kamu Davasının "Açılmış Olması".  693
1. Kamu Davasının Açılmış Olması  693
2. Kovuşturma İşlemleri  694
3. Kovuşturma Evresinin Özellikleri  694
a. Sözlülük  695
b. Açıklık  695
c. Bağlılık  695
d. Yüze Karşılık  695
4. Kovuşturma Evresinin Aşamaları  695
§ 28. DURUŞMA HAZIRLIĞI  695
I. Duruşma Gününün Belirlenmesi  695
II. Duruşmada Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması  696
1. Çağrı Kavramı  696
2. Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması  696
3. Duruşma İçin Zorla Getirme  697
4. Tutuklu Sanığın Duruşmaya Çağrılması  697
5. Çağrıyı Yapma Yetkisi Mahkemeye Aittir  697
6. Mahkemenin Re'sen Tanık Veya Bilirkişi Çağırma Yetkisi Düzenlenmemiştir  698
III. İddianamenin Tebliği  698
1. Kabul Edilen İddianamenin Tebliği  698
2. Taslak İddianamenin Tebliği Sorunu  698
3. Savunma Hazırlama Süresi  699
a. Koruyucu Süre  699
b. Süreye Uymamanın Yaptırımı  699
c. Savunmayı Hazırlamak İçin Verilen Sürenin, "Yeterli" Olması Gerekir  700
IV. Sanığın Tanık veya Bilirkişi Davet Ettirmek, Savunma Delili Toplanmasını İstemesi  700
1. Duruşma Hazırlığında Savunma  700
2. Duruşma Hazırlığının Delil Toplama Bölümü  701
3. Tanığın Duruşmaya Çağrılması  701
4. Bilirkişi Veya Uzmanın Davet Edilmesini İstemek  702
5. Sanığın Delil Toplanması İstemi Hakkında Verilen Karar  702
6. Cumhuriyet Savcısına Bildirim  702
7. Savunma Tanıklarının İddia Makamına Bildirilmesi  702
8. İddia Tanıklarının Savunma Makamına Bildirilmesi  702
V. Duruşma Hazırlığında İstinabe ve Keşif  703
1. İstinabe  703
2. Naiple Veya İstinabe Yoluyla Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi  704
a. Hastalık Veya Malullük Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme  704
b. Konutunun Yargı Çevresi Dışında Olması Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme  705
c. Davayı Gören Mahkemenin Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleyememesi  705
d. İstinabe Olunan Mahkemenin Büyükşehir Belediye Sınırı İçindeki İstinabeyi Yapma Mecburiyeti  705
e. Tutuklu Sanığın Durumu  705
3. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği Kullanılarak Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi (SEGBİS)  706
4. Tanık Veya Bilirkişilerin Dinleneceği Günün Bildirilmesi  706
5. Duruşma Hazırlığında Yapılan Keşif ve Muayene  707
§ 29. DURUŞMANIN YAPISI  708
I. Duruşmanın Açıklığı  708
1. Muhakeme Hukuku İşlemlerinin Açıklığı  708
a. Gizli Yapılan İşlemler  708
b. Kimlik Bilgilerinin Gizliliği  709
2. Açıklığın Kaldırıldığı Haller  710
a. Duruşmanın Kapalı Yapılmasının Kararı  710
b. Kapalılık Kararının Gerekçesi  710
c. Kapalı Duruşmada Hazır Bulunma İzni  710
d. Zorunlu Kapalılık  711
e. Ses ve Görüntü Alıcı Alet Kullanma Yasağı  711
f. Duruşmanın Açıklığı İlkesinin İhlalinin Yaptırımı  711
3. Basın Özgürlüğü ve Aleniyet  712
a. Basın Özgürlüğünün Sınırları  712
b. Açık Duruşmanın İçeriğinin Yayımlanmasının Yasaklanabilmesi  713
II. Duruşmaya Ara Vermeme Kuralı  714
1. Duruşmanın Kesiksizliği  714
2. Duruşmaya Ara Verilebilen İstisnai Haller  714
3. Ara Verilmesini İsteme Hakkının Sanığa Bildirilmesi Mecburiyeti  715
4. Ek Savunma İçin Süre Verilmesi  716
III. Duruşmanın Düzeninin Sağlanması  716
1. Duruşmada Düzeni Sağlama Görevi  716
2. Salondan Çıkarma Yetkisi ve Disiplin Hapsi  716
3. Sanığın Dışarı Çıkarılması ve Duruşmanın Yokluğunda Sürdürülmesi  717
4. Duruşma Sırasında İşlenen Suç  718
IV. Duruşmada Hazır Bulunan Süjeler  718
1. Hakim  718
a. Hakimin Değişmemesi Kuralı  718
b. Mahkeme Başkanının Diğer Görevleri  719
ba. Şekil Bakımından İdare İşlemleri  719
bb. Sanığın Sorgusunu Yapmak  720
bc. Delillerin Ortaya Konmasını Yönetmek  720
2. Cumhuriyet Savcısı  720
a. Duruşma Savcısı  720
b. Birden Çok Savcı Veya Müdafi  721
3. Zabıt Katibi  722
4. Tercüman  722
a. Muhakemenin Dili  722
b. Tercümanın Görevlendirilmesi  723
c. Engelli Sanıkların Tercümanı  723
d. Tercümana Ödenen Ücret  723
e. Sanığın İstemi Üzerine Görevlendirilen Yardımcı Tercüman  723
f. Tercüman Listeleri  723
5. Müdafi  724
a. Müdafiin Duruşmada Hazır Bulunma Yükümü  724
b. "Duruşmaya Gelmeyerek Savunma" Girişimleri  724
c. Sanık Hazır Bulunmasa Da, Müdafii Hazır Bulunmaya Yetkilidir  725
d. Sanığın Temsil Edilmesi  725
6. Sanık  725
a. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması ve İstisnaları  725
aa. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı ve Mecburiyeti  725
ab. Sanık Hakkında Zorla Getirme Kararı Verilmesi  726
ac. Sorgu Yapmadan Davanın Gıyapta Bitirilebileceği Haller  726
ad. Sanığın Duruşmanın Devamı Süresince Hazır Bulunması İçin Alınan Tedbirler  727
ae. Davanın Sanığın Yokluğunda Bitirilebileceği Haller  727
af. Yoklukta Duruşma  727
ag. Sanığın Duruşma Salonundan Çıkarılması Kararı  728
b. Duruşmada Hazır Bulunmaktan Bağışık Tutulma  728
ba. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Temel İlkedir  728
bb. Müdafiin Yetkili Kılınmış Olması Gerekir  728
bc. Bağışık Tutulan Sanığın İstinabe Suretiyle Sorgusu  728
bd. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği İle Sorgu (SEGBİS)  729
be. Tutuklu Sanıkların Durumu  729
bf. Yurt Dışında Bulunan Sanıkların Durumu  730
c. Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmalarda Eski Hale Getirme  730
d. Sanığı Duruşmaya Getirmek İçin Yakalama Emri Verilmesi  731
§ 30. DURUŞMANIN YÜRÜYÜŞÜ  731
I. Duruşmanın Açılması ve Başlatılması  731
1. Duruşmanın Başında Yapılan İşlemler  731
a. Duruşmanın Açılması ve Bir Başka Güne Bırakılması  731
b. Duruşmanın Başlaması ve Yapılan İşlemler  732
c. Duruşmanın Açılması ve Duruşmanın Başlaması Arasındaki Fark  732
2. Tanıkların, Bilirkişilerin ve Uzmanın Yoklaması  733
3. Duruşmaya Başlama Kararı  733
4. İddianamenin Kabulü Kararının Okunması  733
5. Sanığın Kimliğinin Tespiti  733
6. Sanığa suçlamanın anlatılması  734
a. Sanığa iddianın anlatılması  734
b. İddianame Yerine Geçen Belge  734
c. Yetkisizlik Kararının Okunması  736
7. Önödemenin Veya Uzlaşmanın Hatırlatılması  736
8. İlk Talî Davaların Açılması  736
II. Duruşmada Yapılan Sorgu  737
1. Sorgunun Önemi  737
2. Sorgu Yöntemi  738
III. Delillerin Ortaya Konulması ve Delil İkamesi İsteminin Reddi  739
1. Delil İkamesi İsteminin Reddi  739
2. Delilin Ortaya Konmasının Reddi Kararının Gerekçesinin Yazılması Mecburiyeti  740
3. Delilin Ortaya Konmasından Vazgeçilmesi  740
4. Delil Veya Olayın Geç Bildirilmesi Ret Sebebi Olmaz  741
5. Mazeretsiz Gelmeyen Sanığın Yokluğunda Ortaya Konulan Deliller  741
IV. Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu  741
V. Esas Hakkında Mütalaalar  742
1. Soruşturma Evresinde Tarafların Görüşlerinin Alınması  742
2. Kovuşturma Evresinde Verilen Kararlar Öncesinde Görüş Alma  742
3. Esas Hakkındaki Mütalaa  743
4. Tartışmada Söz Alma Sırası  743
5. Tartışmanın İçeriği  743
6. Cevap Verme Hakkı  744
VI. Sanığın Son Söz Hakkı  744
VII. Hüküm Vermek İçin Müzakere  745
1. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Müzakeresi  745
2. Müzakerenin Yönetimi ve Oyların Toplanması  746
VIII. Kararlarda Oybirliği Veya Oyçokluğu  747
1. Kararların Oylanması  747
2. Karşı Oy ve Gerekçesi  747
§ 31. HÜKÜM  748
I. Hüküm Kavramı  748
1. Hüküm Vermenin Kolektif Oluşu  748
2. Çelişme  748
3. Mütalaa Niteliğinde Hüküm  749
4. Karar Niteliğinde Hüküm  749
5. Kesin Hüküm  750
6. Hükmün Mecburiliği Meselesi  751
II. Hükmün Unsurları  751
1. Maddi ve Hukuki Mesele  751
2. Hükmün “Sonuç” Kısmı  752
3. Gerekçeli Karar ve Kısa Karar  753
III. Gerekçe Kavramı; Hükmün Gerekçesi  754
1. Gerekçe Kavramı  754
a. Psikolojik Anlamdaki Hükmün Gerekçesi  754
b. Gerekçenin Yararları  754
c. Gerekçelerin Zararları  754
d. Yazılı Hukuk ve AİHM Kararlarındaki Durum  755
2. Gerekçede Bulunması Gereken Noktalar  755
3. Kararların Gerekçeli Olması  756
4. Hükmün Gerekçesi  756
a. Mahkumiyet Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar (CMK 230/1)  756
b. Beraat Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  757
c. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  757
IV. Hükmün Konusu  757
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesi  757
2. Fiili Nitelendirmede Mahkemenin Serbest Olması  758
3. Tavsif Değişikliği  759
a. Tavsif Nedeni İle Ek Savunma Verilmesi  759
b. Bildirimlerin Hem Sanığa, Hem de Müdafie Yapılması  761
V. Hakimin Kararını Duruşmaya Getirilmiş ve Huzurunda Tartışılmış Delillere Dayandırma Mecburiyeti  762
1. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi  762
2. Sözlülük İlkesi  762
VI. Delillerin Hakimin Vicdani Kanaati İle Serbestçe Takdir Edilmesi  762
1. Vicdani Delil Sistemi  762
2. Delillerin Değerlendirilmesi (Takdiri)  763
a. Delillerin Sağlamlık Bakımından Değerlendirilmesi  763
b. Delillerin “Hukuka Uygunluk” Bakımından Değerlendirilmesi  763
3. Sübut Konusunda Hüküm Faaliyeti  764
4. Tecrübe Kaidesi İle İlgili Faaliyet  764
5. Karine  764
VII. Hüküm fıkrası  765
1. Hükmün "Türk Milleti Adına" Verilmesi  765
2. Hükmün Başında Yazılacak Noktalar  765
3. Hükmün Gerekçesinin En Geç Onbeş Gün İçinde Dava Dosyasına Konulması  766
4. Karar ve Hükümlerin Bunlara Katılan Hâkimler Tarafından İmzalanması  766
§ 32. HÜKÜM TÜRLERİ  766
I. Beraat Kararı  766
1. Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması  766
2. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olması  767
3. Yüklenen Suç Açısından Failin Kast Veya Taksirinin Bulunmaması  767
4. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmesine Rağmen, Olayda Bir Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunması  767
5. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması  767
6. Derhal Beraat Kararı Verilebilen Durumlar  769
II. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  769
1. Kusur Bulunmaması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  769
a. Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı  770
b. Zorunluluk Hali, Meşru Savunmada Sınırın Aşılması, Hata  770
2. Etkin Pişmanlık, Şahsi Cezasızlık vb. Nedenlerle Verilen Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  770
III. Mahkumiyet Hükmü  771
IV. Güvenlik Tedbiri Hükmü  771
V. Davanın Reddi Kararı  773
1. Yargının Otoritesi  773
2. Ne Bis in Idem  773
3. Kesin Hüküm  774
4. Maddi Mesele Bakımından Kesin Hüküm  774
5. Ceza Mahkemesince Verilen ve Kesinleşen Hükmün Hukuk Mahkemesi Hakimini Bağlayıp Bağlamayacağı Konusu  774
VI. Düşme Kararı  775
1. Davayı Düşüren Sebepler  775
2. Düşme Kararının Verileceği Zaman  776
VII. Görevsizlik Kararı  777
VIII. Durma Kararı  777
IX. Yargılama Giderleri  778
1. Muhakemenin Gerektirdiği Giderler  778
2. Yargılama Giderleri Konusunda Karar Verilmesi  778
3. Cezaya Mahkumiyette Yargılama Giderleri  779
a. Sanığın Mahkum Olması  779
b. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazda Yargılama Giderleri  779
c. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Halinde  779
d. Hüküm Kesinleşmeden Sanığın Ölmesi Halinde Yargılama Giderleri  780
e. Aynı Sanığın Birleştirilen Davalarında Yargılama Gideri  780
f. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama Gideri  780
4. Beraat Veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararında Yargılama Giderleri  780
5. Diğer Bazı Haller  780
6. Karşılıklı Hakaret Halinde Gider  781
7. Kanun Yolu Davasında Gider  781
8. Adli Tatil  782
X. Hükmün Açıklanması  783
1. Duruşmanın Sona Ermesi  783
a. Dar Manada Duruşmanın Sona Ermesi  783
b. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresinin Başlaması  783
c. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresi İle Birlikte Geniş Manada Duruşmanın Sona Ermesi ve Hükmün Verilmesi  783
2. Hükmün Açıklanması (Tefhimi)  783
§ 33. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  784
I. Sanığın Rızasının Ceza Muhakemesinde Rol Oynadığı Haller  784
1. Kamu Davasının Mecburiliği Prensibinin Rızaya Dayalı İstisnaları  784
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Hukuki Niteliği  784
II. HAGB Kararı  786
1. HAGB Kararı Verilemeyen Haller  786
a. HAGB’nin Uzlaştırma ile İlişkisi  786
b. Devrim Kanunları ve Çek Kanunu  786
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Göz Önünde Tutulması  786
2. HAGB Kararı Verilmesinin Önkoşulları  787
a. Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş ve Cezanın Belirlenmiş Olması Koşulu  787
b. Cezaya İlişkin Önkoşul  787
c. Sanığın Kabul Etmesi Koşulu  788
3. HAGB Kararı Verilmesinin Özel Koşulları  788
a. Sanığın Daha Önce “Kasıtlı” Bir Suçtan Mahkum Olmamış Bulunması  788
b. Mahkemece Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaate Varılması  788
c. Zararın Giderilmesi  789
d. Zararın Giderilememesi  789
4. HAGB Kararı Verilmesinin Sonuçları  789
a. Mahkumiyet Hükmünün Hüküm Doğurmaması  789
b. Denetimli Serbestlik Uygulama Mecburiyeti  790
c. Seçenek Yaptırımlara Çevirememe  790
d. Zamanaşımının Durması  790
e. HAGB Kararının Sisteme Kayıt Edilmesi  790
5. HAGB Kararına Karşı Kanun Yolu  790
a. İtiraz  790
b. İstinaf  792
c. Kanun Yararına Bozma  792
III. Denetimli Serbestlik Süresinde Veya Sürenin Sonunda Verilebilen Kararlar  794
1. Yükümlüklere Uyma Halinde Düşme Kararı Verilmesi  794
2. Yükümlülüklere Uymama Halinde Hükmün Açıklanması  794
3. Yeni Bir Mahkumiyet Hükmü Kurulması  794
IV. Çocuk Ceza Hukukundaki HAGB  794
V. Kesinleşmiş Hükümlerde HAGB  795
BEŞİNCİ BÖLÜM:
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
§ 34. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI  797
I. Gaiplerin Ceza Muhakemesindeki Durumu  797
1. Gaibin Tanımı  797
a. Bulunduğu Yer Bilinmeyen  797
b. Yurt Dışında Bulunup da Yetkili Mahkeme Önüne Getirilemeyen  797
c. Yetkili Mahkeme Önüne Getirilmesi Uygun Bulunmayan Kişi  797
2. Gaip Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilir  797
3. Gaip Hakkında Delil Toplama ve Koruma Tedbiri Uygulama  798
4. Naip Hakim ve İstinabe Olunan Mahkeme  798
5. Tutuklamama Güvencesi Belgesi  798
II. Kaçakların Yargılanması  799
1. Kaçak Tanımı  799
2. Kaçak Kararı Verilmesi  799
3. Kaçak Hakkında Yapılan Kovuşturma  800
4. Kaçak İçin Zorunlu Müdafi Görevlendirilmesi  800
5. Zorlama Amaçlı Elkoyma  800
a. Amaç  800
b. Ölçülülük  800
c. Kayyım Tayini  800
d. Zorlama Amaçlı Elkoyma Kararı Kapsamındaki Suçlar  801
e. El Koyma Kararının Uygulanması ve Kaldırılması  801
f. Kaçağın Bakmakla Yükümlü Olduğu Yakınlarına Yardım Kararı  801
g. Kanun Yolu  801
6. Kaçak Hakkında Yoklukta Tutuklama Kararı Verilebilmesi  802
§ 35. MÜSADERE MUHAKEMESİ  802
I. Suçta Kullanılan Veya Suçtan Meydana Gelen Eşyanın Müsaderesi  802
1. Kamu Davası Açılmaması, Esasla Birlikte Müsadere Kararı Verilmemesi  802
2. Müstakil Müsadere Davası Açabilenler  803
3. Müsadere Duruşması ve Karar  803
4. Müsadere Davasında Elkoyma  803
II. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi  804
III. Kanun Yolu  804
1. Müstakil Müsadere Kararına Karşı İstinaf  804
2. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesine İtiraz  805
§ 36. TÜZEL KİŞİNİN CEZA MUHAKEMESİNDE TEMSİLİ  805
I. Tüzel Kişi Hakkında Yaptırım Uygulanması Sorunu  805
1. Ceza Sorumluluğunun Sübjektifliği  805
2. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  805
3. Ceza Sorumluluğu Bulunan Tüzel Kişiler  806
4. Tüzel Kişi İle Uzlaşma  806
5. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  807
II. Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçların Muhakemesi  807
1. Tüzel Kişinin Organ Veya Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi  807
2. Tüzel Kişinin Kamu Davasına Katılması  807
§ 37. UZLAŞTIRMA  807
I. Uzlaştırma ve Uyuşmazlığın Saptırılması  807
1. Uyuşmazlıkların Alternatif Yöntemlerle Halledilmesi  807
2. CMK’daki Uzlaştırma ve HMK’daki Arabuluculuk  808
II. Ceza Muhakemesi Kanunun Uzlaştırma Sistemi  809
1. Uzlaştırma, Yaptırım Benzeri Olan Bir Kurumdur  809
2. Şikayet Şartının Gerçekleşmesi Koşulu  810
3. Suça İlişkin Araştırma Yapılması ve Yeterli Şüphe  810
4. Uzlaştırma Teklifinin Yapılması  810
5. Şüphelinin Uzlaştırmadaki Hakları  811
6. Birden Çok Fail Bulunması Halinde Uzlaştırma  812
7. Mağdurun Uzlaştırmadaki Hakları  812
III. Uzlaşmaya Tabi Olan Suçlar  812
1. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar, Uzlaşmaya Tabidir  812
2. TCK’da Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  813
3. Çocuklar Bakımından Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  814
4. Özel Kanunlarda Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  815
IV. Uzlaştırmaya Tabi Olmayan Suçlar  816
1. Uzlaştırma Uygulanamayan Bağlantılı Suçlar  816
2. Uzlaştırma Uygulanamayan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar  817
3. Uzlaştırma Uygulanamayan Önödemeye Tabi Suçlar  817
4. Uzlaştırma Uygulanamayan, Mağduru Kamu Tüzel Kişisi Olan Suçlar  817
V. Uzlaştırmacı Olabilenler: Avukat Veya Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı  817
1. Uzlaştırmacının Tarafsızlığı  817
2. Uzlaştırma Bürosunca Görevlendirilen Uzlaştırmacı Avukat.  818
3. Hukuk Öğrenimi Görmüş Kişiler Arasından Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi  819
VI. Uzlaştırma İşlemlerinin Yürüyüşü  819
1. Baro Tarafından Yapılması Gereken Hususlar  820
2. Uzlaştırmacıya Ödenen Ücret  821
3. Uzlaştırma İlkeleri  821
4. Süreler  821
5. Uzlaştırma Oturumu Öncesi Yapılan Hazırlık Evresi  821
VII. Uzlaştırma Müzakereleri Aşaması  822
1. Tanışma ve Uzlaştırmacının Giriş Konuşması  822
2. Bilgi Toplama Aşaması (Doğrudan Soru ve Çapraz Sorgu)  822
3. Halledilmesi Gereken Problemleri Sınırlama ve Daraltma Evresi  823
4. Ayrı Yerlerde Toplanma  823
5. Tarafların Tekliflerini Belirleme Evresi  824
6. Müzakere Aşaması  824
7. Uzlaştırma Sureti ve Edim  824
a. Uzlaştırma ve Edimin Belirlenmesi Aşamasında Dikkat Edilecek Hususlar  824
b. Edim  824
8. Raporun Düzenlenmesi Aşaması  825
9. Haricen Uzlaştırma  825
10. Edimin İfa Edilmesi ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  825
11. Hukuk Davası Açmak İçin Zamanaşımı Sorunu  826
a. Uzlaşmama Durumunda Tazminat Davası Açma Sorunu  826
b. Uzlaşmaya Rağmen Edimin Yerine Getirilmemesi  826
c. Hukuk Davalarının Zamanaşımı  826
12. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma  826
13. Çocuk Hukukundaki Uzlaştırma  827
ALTINCI BÖLÜM:
KANUN YOLLARI
§ 38. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI  829
I. Kanun Yolu Muhakemesinin Gayesi ve Görevi  829
1. Denetim Muhakemeleri ve Kanun Yolu Kavramı  829
2. Kanun Yolu Muhakemesinin Niteliği  830
3. Kanun Yoluna Başvurmak, Bir İnsan Hakkıdır  830
II. Kanun Yoluna Başvurabilenler  831
1. Şüpheli ve Sanığın Kanun Yolu Davası Açması  831
a. Serbest Olan Şüpheli Veya Sanığın Başvurusu  831
b. Tutuklunun Kanun Yoluna Başvurması  832
2. Avukatın Başvurma Hakkı  832
a. Müdafiin Kanun Yolu Başvurusu  832
b. Başvurunun Sanığın Açık Arzusuna Aykırı Olmaması Kuralı  833
c. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurmaması  833
d. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurma Yetkisinin Sona Ermesi  833
3. Yasal Temsilci ve Eşin Dava Hakkı  834
4. Medenî Bakımdan Sorumlunun ve Üçüncü Şahısların Kanun Yolu Davası  835
5. Cumhuriyet Savcısının Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi  835
a. Kararı Veya Hükmü Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki Cumhuriyet Savcısı  835
b. Başka Mahkemenin Yargı Çevresindeki Cumhuriyet Savcısı  836
c. Cumhuriyet Savcısının Açtığı Kanun Yolu Davasının Lehe Veya Aleyhe Oluşu  836
6. Katılanın Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi  836
a. İlk Derece Muhakemesinde Katılan Sıfatını Almış Bulunanlar  836
b. Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Olanlar  837
7. Olağanüstü Kanun Yolu Davası Açabilenler  838
a. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Davası Açabilenler  838
b. BAM Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Davası Açabilenler  838
c. Kanun Yararına Bozma Davası Açabilenler  838
d. Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açabilenler  838
III. Kanun Yolu Davasının Açılması  838
1. Kanun Yolu Muhakemesinde İddia Hakkı  838
2. Karardan Önce Kanun Yolu Davası Açılamaz  839
3. Kanun Yoluna Başvurma Hakkının Öğretilmesi  839
4. Başvuru Süresi  839
5. İstek Koşulu  839
a. Yazılı Başvuru  839
b. Sözle Başvuru  840
c. İsteğin Koşulsuz Olması Şartı  840
d. Otomatik Açılma  840
6. Vazgeçme, Geri alma  841
a. Vazgeçme ve Geri Alma Farkı  841
b. Müdafiin Vazgeçmesi Veya Geri Alması, Vekaletname İbrazı  841
c. Küçükler ve Müdafiin Vazgeçme Veya Geri Alması  841
d. Cumhuriyet Savcısının Vazgeçme Veya Geri Alması  841
7. Kanun Yoluna Başvuru Harcı  842
8. Başvurulacak Makam  842
9. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Hata  842
10. Karardan Zarar Görmek Şartı  843
11. Davanın Kabulü Kararı  843
IV. Kanun Yolu Davasının Açılmasının Sonuçları  843
1. Kesinleşmenin Engellenmesi  844
a. Kesinleşmenin Engellenmesi ve Muhakemeye Devam Olunması  844
b. Ceza İnfazının Geri Bırakılması Veya Durması  844
c. Mahkûmiyet Dışındaki Kararların Yerine Getirilmesinin Mümkün Olması  845
2. Yargılamanın Üst Mahkemeye Devredilmesi  845
3. İncelemenin İstekle Bağlı Olması  845
4. Verilecek Kararın Kanun Yolu Davası Açmayanlara Tesir Etmemesi  845
5. Verilecek Kararın Kesin Olması  846
6. Aleyhe Değiştirmeme Mecburiyeti Doğması: Reformatio in Peius  846
a. Kavram  846
b. İtirazdaki Durum  847
c. İstinaf ve Yargılamanın Yenilenmesindeki Durum  847
d. Temyizdeki Durum  847
§ 39. İTİRAZ  848
I. İtiraz Yolunun Niteliği  848
1. İtirazın Olağan Kanun Yolu Oluşu  848
2. İtirazda Maddi Meselenin İncelenmesi  848
II. İtiraz Olunabilen ve İtiraz Olunamayan Kararlar  849
1. Kanunun İtirazı Kabul Ettiği Haller  849
a. Hâkimlik Makamı Kararları  849
b. İtiraz Olunabilen Mahkeme Kararları Kanunda Gösterilmiştir  849
c. Savcılık İşlemleri  849
2. İtiraz Olunamayan Kararlar  850
a. Mahkemenin Hüküm Şeklinde Verdiği Karar  850
b. Mahkemenin Ara Kararları  850
c. İtiraz Edilemeyen Hakimlik Kararları  850
d. Yargıtay Kararları  850
e. İtiraza Müsait Olmayan Kararlar  851
III. Tutuklama Kararına ve Yakalama Emrine İtiraz  851
1. Tutuklama Kararına İtiraz  851
a. Sulh Ceza Hakimliği Veya Mahkemece Verilen Tutuklama Kararı  851
b. Tutuklamama Kararına İtiraz Üzerine, Merci Tarafından Verilen Tutuklama Kararına İtiraz  851
c. Tutuklu Şüphelinin Salıverilme İstemi Hakkında Verilen Karara İtiraz  852
2. Yakalama Emrine İtiraz  852
a. Soruşturma Evresinde Sulh Hakimi Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz  852
b. Kovuşturma Evresinde Mahkeme Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz Sorunu  852
IV. İtiraz Yolunda Yargılama Makamı  853
1. İtiraz İçin Başvurulacak Makam  853
2. İtirazı İnceleyen Makam  853
a. Sulh Ceza Hâkimliği Kararlarına Yapılan İtirazlar  853
b. Sulh Ceza Hakimliğinin Tutuklamama Kararına Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Tutuklama Kararına İtiraz  854
c. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Tarafından Verilen Kararlara Yapılacak İtirazların İncelenmesi  854
d. Ağır Ceza Mahkemesi İle Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı Tarafından Verilen Kararlara İtirazı İnceleyen Makam  854
e. Naip Hâkim Kararlarına Yapılan İtirazların İnceleyen Makam  854
f. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Kararları İle Yargıtay Ceza Dairelerinin Esas Mahkeme Olarak Baktıkları Davalarda Verdikleri Kararlara Yapılan İtirazlar  854
g. Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi  854
V. İtiraz Davasının Açılması ve Sonuçları  855
1. İddia Hakkı  855
2. İtiraz Süresi ve İtiraz Tali Davasının Açılması  855
3. Kararı Veren Makamın İtiraz Edilen Kendi Kararını Düzeltme Yetkisi  856
4. İtirazın Yerine Getirmeyi Engellememesi  856
5. İtiraz Tali Davasında Karşı Görüş Alınması  856
6. İtirazın İncelenmesi  857
7. İtiraz Üzerine Verilen Islah Kararı  857
8. İtiraz Üzerine Verilen Kararın Kesinliği; Kanun Yararına Bozma Yolu  857
§ 40. İSTİNAF  858
I. İstinaf Hakkında Genel Bilgiler  858
1. İstinafta Maddi ve Hukuki İnceleme Yapılması  858
2. İstinafın Leh ve Aleyhindeki Görüşler  859
3. CMK’nın Kabul Ettiği İstinaf Genişletilmiş Temyizdir  859
4. İstinafta Yargılama Makamı  860
5. İstinafta İddia Makamı  860
6. Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu  860
II. İstinaf Edilebilen ve Edilemeyen Hükümler  861
1. İstinaf Edilebilen Hükümler  861
a. İlk Derece Mahkemelerinin Hükümleri  861
b. Hükme Esas Teşkil Eden Ara Kararlar  861
c. Diğer Kanunlarda Temyiz Teriminin Kullanıldığı Haller  861
d. İstinaf Atlanarak Doğrudan Temyiz Davası Açılabilen Hal  861
2. İstinaf Edilemeyen Hüküm Veya Kararlar  862
a. 3000 TL Adli Para Cezasına Mahkumiyet Hükümleri  862
b. 500 Gün Adli Para Cezasına Kadar Beraat Hükümleri  862
c. Durma Kararı  862
d. Soruşturma Evresinde Verilen Kararlar  863
e. HAGB Kararının İstinaf ve Temyiz Edilmesi Sorunu  863
f. Kesin Olarak Verilen, İstinaf Edilemeyen Kararların İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi  863
III. İstinaf Davasının Açılması  864
1. İstem Şartı  864
a. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  864
b. Otomatik İstinaf  864
2. Başvurulacak Mahkeme ve Süre Koşulu  865
a. İstinaf Süresi  865
b. Asliye Ceza Mahkemelerinde İstinaf Süresi  865
c. İstinafta Eski Hale Getirme  865
3. Karardan Zarar Görme Koşulu  866
4. İstinaf Nedeni ve Gerekçe Gösterme Mecburiyeti Yoktur  866
a. Sanık İle Katılanın Başvuru Nedenlerini Göstermek Mecburiyeti Yoktur  866
b. Cumhuriyet Savcısının İstinaf Nedenlerini Gerekçeleri İle Birlikte Gösterme Mecburiyeti  868
c. İstinaf Nedenleri ile Gerekçelerinin Sonradan Bildirilmesi  868
5. İstinaf Davası Açabilenler  869
IV. İstinaf Davası Açılmasının Sonuçları  870
1. Hükmün Kesinleşmesinin Önlenmesi ve Esas Hakkındaki İncelemenin Üst Mahkeme Tarafından Yapılması  870
2. İlk Derece Mahkemesinin Hükmünün Gerekçesinin Açıklanması  870
3. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından İncelenmesi  871
a. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  871
b. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından Reddedilmesine Karşı, Bölge Adliye Mahkemesinin Karar Vermesini İsteme  871
c. İstinaf İsteminin Kabul Edilmesi Halinde İstinaf Dilekçesinin Tebliği  872
d. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi  872
e. Koruma Tedbirlerinin Uygulanması Sorunu  873
4. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevleri  873
5. BAM Tarafından Yapılan Ön İnceleme  874
a. Yer İtibarı İle Yetki Sorunu  874
b. BAM Tarafından Yapılan Kabul İncelemesi  874
c. Ön İncelemede Verilen Kararlara Karşı İtiraz  874
6. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin Dosya üzerinden Yaptığı Esas İncelemesi ve Kovuşturma  875
a. Dosya Üzerinden Verilen “İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı”  875
b. Dosya Üzerinden Verilen “Hukuka Aykırılık Giderilerek İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı”  876
c. İlk Derece Mahkemesinin Kararının Bozulması Kararı  876
d. Davanın Yeniden Görülmesi Kararı  877
7. Duruşma Hazırlığı  878
a. Görev Sorunu  878
b. Delil İkamesinin Kapsamı Konusunda Geçici Bir Karar Verilmesi ve Duruşmada Ortaya Konacak Olan Delillerin Getirtilmesi  879
c. Raportör Üyenin İnceleme Raporu Hazırlamakla Görevlendirilmesi  879
d. Yeni Olay ve Yeni Delil Araştırılması  880
e. Tanık ve Bilirkişilerin Çağırılması  880
f. Sanığın Çağırılması  881
g. Müdafiin Çağırılması  881
h. Duruşma Hazırlığında SEGBİS Yöntemiyle Tanık veya Bilirkişi Dinlenmesi  882
ı. Duruşma Gününün Saptanması  883
V. İstinaf Duruşması  883
1. İstinaf Duruşmasının Özellikleri  883
a. İstinafın İkinci Derece Olmasına Bağlı Özellikler  883
b. İstinaf Duruşması  883
2. İnceleme Raporu  884
a. İnceleme Raporu Hazırlamakla Görevlendirilen Üye  884
b. İnceleme Raporunun İçeriği ve Raporun Sunulması  884
c. İnceleme Raporunun Hukuki Niteliği  886
3. İlk Derece Mahkemesinin Gerekçeli Hükmünün Anlatılması  886
a. İlk Derece Mahkemesince Verilen Hükmün Anlatılması  886
b. Daha Önce Kesinleşmiş Olan Kararlar ile Yapılan Tespitlerin Bağlayıcılığı  887
4. Sanığın Sorgusu  888
5. İlk Derece Mahkemesinde İkame Edilen Delillerin Tutanaklarının Okunması  888
a. İstinaf Duruşmasında Belge Okuma İstisnalarının Genişletilmesinin Nedeni  888
b. İstinafta Maddi Gerçeğin Araştırılması Koşulu  889
c. İlk Derecede Düzenlenen Tanık Dinleme Tutanağı, Bilirkişi Raporu ve Yapılan Keşfin Tutanağının Okunması  890
d. İlk Muhakemede Yapılan Ses ve Görüntü Kayıtlarının Yazıya Dökülmüş Şeklinin İstinaf Duruşmasında Okunması  890
6. İstinaf Duruşmasında Delillerin Ortaya Konulması  890
7. İstinaf Duruşmasında Esas Hakkında Mütalaa  891
8. İstinaf Duruşmasının Tutanağı  891
VI. Bölge Adliye Mahkemesinin Esas Hakkında Verdiği Kararlar ve Yeni Hüküm  891
1. Bölge Adliye Mahkemesinin Esas Hakkında Verdiği Kararlar  891
2. Bölge Adliye Mahkemesinin Duruşma Yaparak Verdiği Yeni Hüküm  891
3. Aleyhe Değiştirme Yasağı  892
4. Direnme Yasağı  892
5. Bölge Adliye Mahkemesinin Yeni Hükmüne Karşı Kanun Yolu  893
a. İstinaf Duruşmasında Kullanılabilen Hukuki Çare  893
b. Bölge Adliye Mahkemesinin Hükmüne Karşı Olağan Kanun Yolu  893
c. Olağanüstü Kanun Yolu  893
§ 41. TEMYİZ  894
I. Temyiz Kanun Yolu Hakkında Genel Açıklamalar  894
1. Temyiz Kanun Yolunun Gayesi ve Görevi  894
2. Yargıtay  895
3. İçtihat Yaratma ve İçtihatları Birleştirme  895
4. Mukayeseli Hukuktaki Gelişmeler  896
II. Temyiz Nedeni  897
1. Temyiz Nedeninin Çeşitli Görünümleri  897
a. Temyiz Nedeni, Temyiz Sebebi ve Bozma Nedeni  897
b. Ultra Petita Kuralı  897
2. Temyiz Nedeni Olarak "Hukuka Aykırılık"  898
a. Terminoloji  898
b. Hukuki Meselenin İncelenmesi  898
c. Maddi Ceza Hukukuna Aykırılık, Muhakeme Hukukuna Aykırılık  898
3. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılığın Kapsamı  900
4. Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delil  901
a. Delilin Kanuna Aykırı Olarak Veya Hukuka Aykırı Yöntemle Elde Edilmesi  901
b. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılık  902
c. Suç Unsuru Olan Hukuka Aykırılık  902
5. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri  902
6. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılık Türleri  903
a. Yazılı Hukuka Aykırılık  903
b. Yazılı Olmayan Hukuka Aykırılıklar  903
c. İçtihadî Hukuka Aykırılıklar  903
d. İlmî Hukuka Aykırılıklar  903
e. Maruf ve Meşhur Olan Şahsî Bilgide Hatalar  903
f. Tecrübe Kaidesine Aykırılıklar  904
7. Bozma Sebebi Sayılmayan Temyiz Nedenleri  904
III. Temyiz Edilebilen Hüküm ve Kararlar  904
1. Bölge Adliye Mahkemesi Hükmü  904
2. Bölge Adliye Mahkemesinin Hükmüne Esas Teşkil Eden Ara Kararlar  905
3. Tali Ceza Muhakemesinde Verilen Kararların Temyiz Edilmesi Sorunu  905
4. Suçlunun İadesi Kararı  905
IV. Temyiz Edilemeyen Hükümler  906
1. İlk Derece Mahkemesinin CMK 223 Uyarınca Verdiği Hüküm  906
2. İstinaf İncelemesi Sırasında Verilen "İlk Derece Mahkemesinin Kararının Kaldırılması Kararı"  906
3. Temyiz Edilemeyen BAM Hükümleri  906
a. Bozma Kararı  906
b. İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı  906
c. Cezayı Artırmayan BAM Kararları  907
d. İki Yıl Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar ve Bunlara Bağlı Adli Para Cezalarına Dair BAM Kararları  907
e. Seçenek Yaptırımlara İlişkin BAM Kararları  908
f. Adlî Para Cezasını Gerektiren Suçlarda Verilen Hükümlere İlişkin BAM Kararları  908
g. Sadece Müsadereye İlişkin Olan Kararın İstinaf Başvurusunun Reddine Dair BAM Kararı  908
h. İstinaf Edilen Beraat Kararı Hakkında BAM Tarafından da Beraat Kararı Verilmesi ve İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı  909
ı. Davanın Düşmesine, Ceza Verilmesine Yer Olmadığına, Güvenlik Tedbirine İlişkin İlk Derece Mahkemesi Kararları İle İlgili Olarak Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Bu Tür Kararlar Veya İstinaf Başvurusunun Reddine Dair Kararlar  909
i. Yukarıdaki Bentlerde Yer Alan Sınırlar İçinde Kalmak Koşuluyla Aynı Hükümde, Cezalardan ve Kararlardan Birden Fazlasını İçeren Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  910
V. Temyiz Davasının Açılması ve BAM Tarafından Yapılan Kabul İncelemesi  910
1. Temyiz İstemi ve Süresi  910
a. Temyiz İstemi  910
b. Temyiz Süresi  910
c. Temyizde Eski Hale Getirme  911
2. Hükmün Kesinleşmesinin Engellenmesi  911
3. Temyiz Sebebinin Gösterilmesi Mecburiyeti  912
a. Temyiz Sebebi  912
b. Hukuki Meselenin Denetlenmesi  913
c. Temyizde Gerekçe Gösterme  913
4. Temyiz İsteminin BAM Tarafından Kabul Açısından İncelenmesi  914
a. Temyiz Süresinin Geçmesi  915
b. Temyiz Edilemeyecek Hüküm Olması  915
c. Temyiz Edenin Buna Hakkı Olmaması  915
d. Temyiz Gerekçesinin Gösterilmemesi  915
5. Kabul Açısından Ret Kararına Karşı Başvuru Yolu  915
VI. BAM Tarafından Kabul Edilen Temyiz Davası Üzerine Yargıtay’da Yapılan İşlemler  916
1. Temyiz İstemini Kabul Eden BAM Kararı  916
2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Tebliğnamesi  916
3. Temyiz Davasının Kabule Şayan Olup Olmadığı Konusunda Yargıtay Kararı  917
4. Yargıtaydaki İnceleme  918
a. Dosya Üzerinden İnceleme  918
b. Duruşmalı İnceleme  918
c. Duruşmada Usul  919
5. Temyiz Muhakemesindeki İncelemenin Kapsamı  920
a. İstem Dışı İnceleme Yapılamaması  920
b. Maddi Ceza Hukukundaki Aykırılığa Dayanan Temyiz İsteminde İncelenecek Hususlar  921
c. Muhakeme Hukukundaki Aykırılığa Dayanan Temyiz İsteminde İncelenecek Hususlar  921
VII. Temyiz İncelemesinin Sonunda Verilen Kararlar  922
1. Temyiz İsteminin Esastan Reddi Kararı (Onama)  922
2. Bozma Kararı  922
a. Yargıtay Tarafından Verilen Bozma Kararı  922
b. Bozma Sebebi Olan ve Olmayan Hukuka Aykırılıkların İlamda Gösterilmesi  923
ba. Bozma Sebebi Olan Hukuka Aykırılıklar  923
bb. Hükme Tesirsiz Hukuka Aykırılıklar  924
bc. Cezanın Artırılamayacağı Hallerde Sadece Cezayı Artırmaya Yol Açacak Aykırılıklar (Aleyhe Değiştirme Yasağı)  924
bd. Sadece Sanık Yararına Konulmuş Olan Normlara, Sanık Aleyhine Bozma Sonucu Doğurabilecek Aykırılıklar  925
be. Ayrı Bir Talî Dava Açılması İle Giderilecek Aykırılıklar  926
c. Hükme Esas Teşkil Eden İşlemlerin Bozulması  926
d. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  926
3. Düşme Kararı  927
4. Yargıtayın İstisna Olarak Esas Hakkında Karar Vermesi: Islah Kararı  927
a. Genel Bilgiler  927
b. Beraat, Düşme, Sabit Cezaya Hükmetme Halleri  928
c. Cezanın En Alt Derecesinin Uygulanması Durumunda  928
d. Kanunun Madde Numarasının Yanlış Yazılması  929
e. Sonradan Yürürlüğe Giren Kanun  929
f. Yaş Küçüklüğü  929
g. Cezada Artırım Veya İndirim Hatası  929
h. TCK 61’deki Sırada Hata  929
ı. Yargılama Gideri  929
5. Yargıtay Hükmünün Gönderileceği Makam  929
a. Onama ve Islah Hükümleri  929
b. Bozma Kararı  930
6. Yargıtay Hükmünün Açıklanması  930
VIII. Bozmadan Sonraki Derece  930
1. Bozma Kararına Direnme  930
a. Yargıtay’ın Bozma Kararına Karşı Direnme Hakkı  930
b. Uyma Veya Direnme Kararı Verme Duruşması  931
c. Direnme Kararını Temyiz Etme Yetkisi  932
2. Bozmaya Uyma  933
a. Bozmaya Uymadan Sonraki Muhakemenin Özellikleri  933
b. Serbestlik Kuralı  934
c. Serbestlik Kuralının İstisnaları  935
ca. Sadece Sanık Lehindeki Kanun Yolu Davası Üzerine Daha Ağır Ceza Verilmemesi  935
cb. Sanık Lehine Bozmadan Sonra Sonucun Ağırlatılamaması  935
cc. Sanık Aleyhine Temyiz Edilişte de Aleyhte Temyizin Çizdiği Tavanın Aşılamaması  936
cd. Cezanın Artırılamayacağı Hallerde Sadece Cezayı Artırmaya Yol Açacak Aykırılıklar  936
3. Uymadan Sonra Verilen Hükme Karşı Kanun Yolu  936
§ 42. KESİN HÜKMÜ ORTADAN KALDIRAN OLAĞANÜSTÜ YOLLAR  937
I. Kesin Hükmün Ortadan Kaldırılması  937
II. Muhakemenin Dirilmesi Yolu  938
§ 43. BAM VE YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ VE KARAR DÜZELTME  938
I. BAM Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  939
II. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi  939
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Konumu  939
2. Yargıtay Başsavcısının İtirazı Olağan Üstü Kanun Yoludur  940
3. Başsavcının İtirazı Davası Açılabilen Haller  940
4. Başsavcılığın İtirazı Davasının Açılması  941
a. Başsavcılığın İtiraznamesi  941
b. Süre  941
c. Yerine Getirmenin Geri Bırakılması  942
d. Başsavcının İtirazı Davasının Görülmesi  942
5. Verilen Kararlar  942
II. Karar Düzeltme  942
1. CMK 308/2’deki Karar Düzeltme  942
2. 5560 sK m. 8’deki Karar Düzeltme  943
§ 44. KANUN YARARINA BOZMA  943
I. Kanun Yararına Bozma Kavramı  943
1. İçtihat Birliğinin Sağlanması Sorunu  943
2. Kabahatlerde Kanun Yararına Bozma Uygulanması Sorunu  944
3. Kanun Yararına Bozma Yolunun Hukuki Niteliği  944
II. Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvuru Koşulları  945
1. Yargılama Makamı Kararı İstinaf Veya Temyiz İncelemesinden Geçmeden Kesinleşmelidir  945
2. Bu Yol Sanık Aleyhine Sonuç Vermemelidir  946
III. Kanun Yararına Bozma Davasının Açılması  94