Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Danıştay Kararları Işığında
Kamulaştırmasız El Atma
Eylül 2018 / 1. Baskı / 318 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Temmuz 2020 88.00 TL -     Sepete Ekle
   

Hukukumuzda, idarenin kamulaştırma işlemi yapmaksızın, özel mülkiyete konu bir taşınmaza fiili olarak el atması yanında, özel mülkiyetteki taşınmazların daha ziyade uygulama imar planı ile kamu kullanımına ayrılması ve idare tarafından anılan taşınmazın kamunun eline geçmesi için gerekli olan kamulaştırma ve parselasyon gibi uygulama işlemlerinin belirli bir sürede yapılmaması durumunu ifade eden hukuki el atmanın da mülkiyet hakkına müdahale olarak değerlendirilip kamulaştırmasız el atma olarak kabulü ve bunun sonucunda gerek içtihatlar gerekse yasal düzenlemelerle ile idari yargıda tazminat istemli davaya konu edilebilmesinin önünün açılması sonucu Danıştay'ın konuya ilişkin karar ve görüşleri önem kazanmıştır.

Mülkiyet hakkını ve bu hakkın hangi durumlarda sınırlandırıldığını, mülkiyet hakkı ile idare hukuku bağlamında doğrudan ve yakın bir ilişki içerisinde bulunan imar planlarını, parselasyon ve kamulaştırma işlemlerini, öğretideki görüşler ve uygulamada Danıştay'ın uyuşmazlıkları karara bağlarken üzerinde durduğu hususları belirli bir sistematik içinde hazırlanan kitap, 6745 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 07.09.2016 tarihinden itibaren imar planı ile taşınmazına hukuken el atılan ve tasarruf hakkı kısıtlanan kişilerin dava hakkını beş yıl öteleyen 2942 sayılı Kanun'un Geçici 11'inci Maddesinin Anayasa Mahkemesince iptalinden sonra önem kazanan konuya ilişkin güncel bir kaynak olarak hazırlanarak okuyucuya sunulmaktadır.

Konu Başlıkları
Mülkiyet Hakkı ve Sınırlandırılması
Öğretide ve Yargı Kararlarında Kamulaştırmasız El Atma
Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Yasal Düzenleme
Hukuki El Atma Oluşturan Durumlar
Hukuku ve Fiili El Atmada Görevli Yargı Yeri
Hukuki El Atmada Danıştay'ın Usule İlişkin Kararları
Hukuki El Atmada Danıştay'ın Esasa İlişkin Kararları
Barkod: 9789750250750
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 318
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Önsöz  9
BİRİNCİ BÖLÜM:
TANIMLAR VE KAVRAMLAR
I. MÜLKİYET HAKKI  15
1. İçeriği ve Niteliği  15
2. Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması  16
3. Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılmasına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bakışı  18
II. İMAR PLANLARI  19
1. Hukuki Niteliği  19
2. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine Göre Planlar  20
3. İmar Planlarıyla Mülkiyet Hakkının Kısıtlanması  25
4. Parselasyon  26
5. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ve Kamu Ortaklık Payı (KOP)  28
III. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA  33
1. Kamulaştırma  33
2. Fiili ve Hukuki Kamulaştırmasız El Atma  35
3. Tarihsel ve Hukuki Süreç  44
4. Dava Hakkının Ötelenmesi  58
5. İptal edilen Yasa Hükmü sonrasında Yasal Boşluk Oluşup Oluşmadığı Sorunu  60
IV. EL ATILAN TAŞINMAZIN BEDELİ  61
1. Değer Tespiti  61
2. Uygulanacak Faiz  67
V. FİİLİ VE HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA GÖREVLİ YARGI YERİ  69
1. El Atmanın Türüne Göre  69
2. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları  71
İKİNCİ BÖLÜM:
DANIŞTAY KARARLARI
I. USULE İLİŞKİN KARARLAR  75
1. Görev  75
2. Dava Öncesinde Yapılması Gereken Başvuru ve İşlemler  82
3. Süre  90
4. Husumet  100
5. Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti  106
6. Faiz  111
7. Derdestlik  116
8. Dava Aşamasında Mülkiyetin El Değiştirmesi  119
II. ESASA İLİŞKİN KARARLAR  125
1. İdari İşlem (İmar Planı) Nedeniyle Açılan Davalar  125
a. 6745 sayılı Kanun’un Yürürlüğe Girmesinden Önce Verilen Kararlar  125
b. 6745 sayılı Kanun’un Yürürlüğe Girmesinden Sonra Verilen Kararlar  194
2. Kanundan Kaynaklı Kısıtlamalar Nedeniyle Açılan Davalar (Sit, Kıyı ve Boğaziçi Mevzuatı)  212
a. Birinci Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanlarında Kalan Taşınmazlar  212
b. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi  246
c. Üçüncü Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanlarında Kalan Taşınmazlar  262
d. Kıyı Kanunu’ndan Kaynaklanan Kısıtlamalar  268
3. Yönetmelikten Kaynaklı Kısıtlamalar Nedeniyle Açılan Davalar (İSKİ)  271
4. Diğer Davalar  281
a. Kısıtlılık Süresi  281
b. İdarenin Kamulaştırma Yükümlülüğünü Kaldırmaya Yönelik Plan Değişikliği  292
c. İstanbul Olimpiyat Parkı  309
Kaynaklar  315
Özgeçmişler  319
 


Mehmet Çabuk
1965 yılında Denizli’nin Çal İlçesinde doğdu. İlkokulu Develler Köyü İlkokulunda, Orta Okul ve Liseyi Isparta Gönen Öğretmen Lisesinde okudu. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesini bitirdi. 1990–2019 yılları arasında idari yargıç olarak idare mahkemesi üyeliği, Danıştay Tetkik Hâkimliği, Bölge İdare Mahkemesi üyeliği yaptı. İzmir 4. İdare Mahkemesi Başkanı iken emekli oldu. Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisinde ve İnşaat Deryası İnternet Sitesinde yazıları, İdari Yargıda Islah konusunda makalesi ve Danıştay Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma isimli kitabı bulunmaktadır. Halen İzmir Elit Hukuk Bürosunda serbest avukatlık yapmaktadır.
Mehmet Çabuk ...
Temmuz 2020
88.00 TL
Sepete Ekle
Ali Rıza İlgezdi
Mayıs 2019
71.90 TL
Sepete Ekle
Mehmet Ali Gölcüklü
Ağustos 2018
315.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Önsöz  9
BİRİNCİ BÖLÜM:
TANIMLAR VE KAVRAMLAR
I. MÜLKİYET HAKKI  15
1. İçeriği ve Niteliği  15
2. Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması  16
3. Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılmasına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bakışı  18
II. İMAR PLANLARI  19
1. Hukuki Niteliği  19
2. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine Göre Planlar  20
3. İmar Planlarıyla Mülkiyet Hakkının Kısıtlanması  25
4. Parselasyon  26
5. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ve Kamu Ortaklık Payı (KOP)  28
III. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA  33
1. Kamulaştırma  33
2. Fiili ve Hukuki Kamulaştırmasız El Atma  35
3. Tarihsel ve Hukuki Süreç  44
4. Dava Hakkının Ötelenmesi  58
5. İptal edilen Yasa Hükmü sonrasında Yasal Boşluk Oluşup Oluşmadığı Sorunu  60
IV. EL ATILAN TAŞINMAZIN BEDELİ  61
1. Değer Tespiti  61
2. Uygulanacak Faiz  67
V. FİİLİ VE HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA GÖREVLİ YARGI YERİ  69
1. El Atmanın Türüne Göre  69
2. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları  71
İKİNCİ BÖLÜM:
DANIŞTAY KARARLARI
I. USULE İLİŞKİN KARARLAR  75
1. Görev  75
2. Dava Öncesinde Yapılması Gereken Başvuru ve İşlemler  82
3. Süre  90
4. Husumet  100
5. Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti  106
6. Faiz  111
7. Derdestlik  116
8. Dava Aşamasında Mülkiyetin El Değiştirmesi  119
II. ESASA İLİŞKİN KARARLAR  125
1. İdari İşlem (İmar Planı) Nedeniyle Açılan Davalar  125
a. 6745 sayılı Kanun’un Yürürlüğe Girmesinden Önce Verilen Kararlar  125
b. 6745 sayılı Kanun’un Yürürlüğe Girmesinden Sonra Verilen Kararlar  194
2. Kanundan Kaynaklı Kısıtlamalar Nedeniyle Açılan Davalar (Sit, Kıyı ve Boğaziçi Mevzuatı)  212
a. Birinci Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanlarında Kalan Taşınmazlar  212
b. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi  246
c. Üçüncü Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanlarında Kalan Taşınmazlar  262
d. Kıyı Kanunu’ndan Kaynaklanan Kısıtlamalar  268
3. Yönetmelikten Kaynaklı Kısıtlamalar Nedeniyle Açılan Davalar (İSKİ)  271
4. Diğer Davalar  281
a. Kısıtlılık Süresi  281
b. İdarenin Kamulaştırma Yükümlülüğünü Kaldırmaya Yönelik Plan Değişikliği  292
c. İstanbul Olimpiyat Parkı  309
Kaynaklar  315
Özgeçmişler  319
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020