Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Mahallî İdareler
Teori – Uygulama – Maliye
Şubat 2019 / 11. Baskı / 528 Syf.
Fiyatı: 57.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 10. Şubat 2017 49.00 TL 24.90 TL (%50)Sepete Ekle
   

2000 yılı sonrasında dünyada ve Türkiye'de mahalli idareler maliyesi alanında yaşanan gelişmeleri dikkate alarak hazırlanan elinizdeki kitapta Türkiye ve Dünyadaki mahalli idareler çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştır.

Mevzuattaki değişiklikler dikkate alınarak kitap içeriğinde yer alan konular yeniden gözden geçirilmiş ve mahalli idarelerin gelir ve giderlerine ilişkin veriler güncellenmiştir.

Kitabın bu baskısında, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre mevcut içerik gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Kitap; üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde "Mahalli İdareler" veya "Mahalli İdareler Maliyesi" derslerinin müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. 11. Baskısını yapan kitap, her ne kadar ders kitabı olarak hazırmışsa da, konuların güncelliği, sade ve anlaşılır anlatımı ile konuda hakkında araştırma yapanlara, konuyla ilgili kamu görevlilerine ve sınavlara hazırlananlara da hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Mahallî İdareler Kavramı ve Varoluş Nedenleri
İdarelerarası Görev ve Gelir Paylaşımı
Optimum Hizmet Alanı
Dünyada Mahallî İdareler
Türkiye'de Mahallî İdareler
Mahallî İdare Birlikleri
Mahallî İdare Bankacılığı
Mahallî İdarelerde Yeniden Yapılanma
Barkod: 9789750253249
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  11
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 528
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  19
Birinci Bölüm
GENEL KAVRAM VE
AÇIKLAMALAR
I. MAHALLÎ İDARE KAVRAMI  21
II. MAHALLÎ İDARELERİN NİTELİĞİ  22
III. MAHALLİ İDARELERİN ÖNEMİ  24
IV. MAHALLİ İDARELERİN TÜRLERİ  29
V. MAHALLİ İDARELERİN DENETİMİ  31
VI. MAHALLİ İDARELER DEMOKRASİ İLİŞKİSİ  34
VII. MAHALLÎ İDARELER VE ÖZERKLİK  36
VIII. HİZMETTE YERELLİK (SUBSIDIARITY) İLKESİ  41
BÖLÜM DİPNOTLARI  45
İkinci Bölüm
MAHALLÎ İDARELERİN
VAROLUŞ NEDENLERİ
I. MAHALLÎ İDARELERİN VAROLUŞ NEDENLERİ  49
A. Siyasal Nedenler  50
B. Ekonomik Nedenler  52
C. Mahalli İdarelerin Tarihi, Sosyal ve Kültürel Gerekçesi  55
D. İdari Nedenler  56
1. Merkezden Yönetim (Centralization)  57
a. Yetki Genişliği (Tevsii Mezuniyet–Deconcentration)  58
2. Yerinden Yönetim (Adem–i Merkeziyet–Decentralization)  59
a. Yerinden Yönetim Çeşitleri  60
aa. Siyasal Yerinden Yönetim  60
ab. İdari Yerinden Yönetim  60
aba. Yer Yönünden (veya Coğrafi Bakımdan) Yerinden Yönetim  61
abb. Hizmet (veya Fonksiyonel) Yönünden Yerinden Yönetim  62
ac. Mali Yerinden Yönetim  63
ad. Ekonomik Yerinden Yönetim  63
3. Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetimin Olumlu Yönleri  63
a. Merkezden Yönetimin Olumlu Yönleri  63
b. Yerinden Yönetimin Olumlu Yönleri  64
4. Türkiye’de Yerinden Yönetim Yapıları  65
a. Türkiye’de Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  65
aa. İl Özel İdareleri  67
ab. Belediye Yönetimleri  68
ac. Köy Yönetimleri  69
ad. Mahalle ve Bölge Yönetimlerinin Durumu  69
ada. Mahalle Yönetimi  69
adb. Bölge Yönetimi  70
b. Türkiye’de Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  70
BÖLÜM DİPNOTLARI  72
Üçüncü Bölüm
İDARELERARASI İLİŞKİLERİN DÜZENLENMESİ
I. İDARELERARASI İLİŞKİLERİN MAHİYETİ  75
II. İDARELERARASI İLİŞKİLERİN DÜZENLENMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER  76
III. İDARELERARASI İLİŞKİLERİN TÜRLERİ  81
A. Dikey Mali İlişkiler  81
B. Yatay Mali İlişkiler  82
IV. MERKEZİ–MAHALLİ İDARE ARASINDA GÖREV BÖLÜŞÜMÜ  82
A. Görev Bölüşümünün Tanımı  82
B. Görev Bölüşümünün Ölçütleri  83
1. İktisadi Kriterler  85
a. Etkinlik  85
b. Hizmetlerin Bölünebilirliği  86
c. Ölçek Ekonomileri  87
d. Hizmetin Faydasının Yayıldığı Alan  88
e. Fayda Maliyet Taşmaları (Dışsallıklar)  89
2. İdari Kriterler  90
a. Yasal Yeterlilik  90
b. İdarelerarası Esneklik  90
c. Coğrafi Yeterlilik  91
d. Yönetim Kapasitesi  91
3. Geleneksel Kriterler  92
C. Görev Bölüşümünün Yöntemleri (İlkeleri)  92
D. Optimum Hizmet Alanı  94
1. Hizmet Arzına Göre Optimal Büyüklüğün Belirlenmesi  95
a. Hizmet Maliyetleri ve Kişi Başına Gelir Ölçütü  95
b. Hizmet Maliyetleri ve Nüfus Yoğunlaşması  96
c. Dışsal Ekonomiler  99
d. Üretim Tekniği  100
2. Optimum Hizmet Alanını Belirlemede Talebe İlişkin Faktörler  101
a. Topluluktaki Kişilerin İmkan ve İstek Benzerliği (Tiebout Hipotezi)  101
b. Mahalli İdarelerin Organizasyon Maliyetleri  102
V. MERKEZİ YÖNETİM – MAHALLÎ İDARE ARASINDA GELİR BÖLÜŞÜMÜ  103
A. Gelir Bölüşümünün Tanımı  103
B. Gelir Bölüşümünde İlkeler  103
C. Gelir Paylaşımının Yöntemleri  105
1. Vergiler Yoluyla Gelir Sağlanması Yöntemi  105
a. Vergiler Yoluyla Gelir Sağlanmasının Türleri  109
aa. Bağımsız Vergileme Yetkisi Verilmesi  109
ab. Bağımlılık Sistemi  110
ac. Vergi Kaynaklarının Paylaştırılması  111
ad. Ek Vergi – Ek Oran Yöntemi  112
2. İdarelerarası Transferler  113
a. İdarelerarası Transferlerin Türleri  114
aa. Gelir Paylaşımı Düzenlemeleri  114
ab. Bağış ve Yardımlar  115
3. Şerefiye, Harç ve Harcamalara İştirakler  120
4. İktisadi Teşebbüs Gelirleri  121
5. Borçlanmalar  122
6. Mülk Gelirleri  125
7. Para Cezaları  125
BÖLÜM DİPNOTLARI  126
Dördüncü Bölüm
DÜNYADA MAHALLÎ İDARELER
I. ALMANYA’DA MAHALLÎ İDARELER  131
A. Mahalli İdarelerin Türleri  133
1. Belediyeler  134
2. İlçeler  135
B. Almanya’da Mahallî İdarelerin Görevleri  135
C. Mahalli İdarelerin Mali Yapıları  137
D. Mahallî İdarelerin Denetimi  141
II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE MAHALLÎ İDARELER  142
A. Mahallî İdarelerin Türleri  143
1. County  144
2. Belediye Yönetimi  145
3. Kasaba Yönetimi  146
4. Özel Amaçlı Yönetim Birimleri (Special Districh ve School Districh’ler)  146
B. Mahallî İdarelerin Mali Yapısı  147
C. Mahallî İdarelerin Denetimi  152
III. İSVİÇRE’DE MAHALLÎ İDARELER  153
A. Mahallî İdarelerin Türleri  154
B. Mahallî İdarelerin Mali Yapısı  156
C. Mahallî İdarelerin Denetimi  161
IV. İTALYA’DA MAHALLÎ İDARELER  162
A. Mahallî İdarelerin Türleri  162
1. Bölgeler  164
2. İller  166
3. Mertorpolitan Şehirler  166
4. Belediyeler  167
B. Mahalli İdarelerin Mali Yapısı  168
C. Mahallî İdarelerin Denetimi  173
V. FRANSA’DA MAHALLÎ İDARELER  174
A. Mahallî İdarelerin Türleri  174
1. Belediyeler (Komünler)  176
2. İl Mahallî İdaresi (Departmentler)  178
3. Bölgeler  179
B. Mahallî İdarelerin Mali Yapıları  180
C. Mahalli İdarelerin Denetimi  184
VI. JAPONYA’DA MAHALLÎ İDARELER  185
A. Mahallî İdarelerin Türleri  186
1. Genel Amaçlı Yerel Yönetimler  187
1.1. Belediyeler  188
1.2. Valilikler  189
2. Özel Nitelikli Mahalli İdare Birimleri  190
B. Mahallî İdarelerin Mali Yapıları  191
C. Mahallî İdarelerin Denetimi  195
BÖLÜM DİPNOTLARI  196
Beşinci Bölüm
İL ÖZEL İDARELERİ
I. İL ÖZEL İDARELERİNİN MAHİYETİ  203
II. İL ÖZEL İDARELERİNİN KURULUŞU  204
III. TARİHÇE  206
IV. İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREVLERİ  210
V. İL ÖZEL İDARELERİNİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI  212
VI. İL ÖZEL İDARELERİNİN ORGANLARI  214
A. Vali  214
B. İl Genel Meclisi  216
C. İl Encümeni  222
VII. İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLÂTI  224
VIII. İL ÖZEL İDARESİ MALİYESİ  224
A. Gelirler  224
1. Öz Gelirler  225
a. İl Özel İdaresi Kanunu ile Sağlanan Gelirler  225
b. Diğer Mevzuatla Sağlanan Gelirler  226
2. İdarelerarası Transfeler  227
a. Gelir Paylaşımı Düzenlemeleri Çerçevesinde Elde Edilen Gelirler (İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Aldığı Paylar)  227
b. Bağış ve Yardım Gelirleri  230
3. Borçlanma  231
B. İl Özel İdaresi Giderleri  236
C. İl Özel İdarelerinin Bütçeleri  239
IX. İL ÖZEL İDARELERİNİN DENETİMİ  246
BÖLÜM DİPNOTLARI  249
Altıncı Bölüm
BELEDİYELER
I. GENEL AÇIKLAMALAR  251
II. BELEDİYELERİN TARİHÇESİ  256
A. Tanzimat Öncesi Dönemde Belediye Hizmetlerinin Yerine Getirilişi  256
B. Tanzimat Dönemi ve Belediyecilik Alanındaki Gelişmeler  258
C. Cumhuriyet Döneminde Belediyecilik Alanında Yaşanan Gelişmeler  260
III. BELEDİYELERİN ORGANLARI  264
A. Belediye Meclisi  264
B. Belediye Encümeni  271
C. Belediye Başkanı  273
IV. BELEDİYE TEŞKİLATI VE PERSONELİ  276
V. BELEDİYELERİN GÖREVLERİ  278
VI. BELEDİYELERİN YETKİ VE İMTİYAZLARI  279
VII. BELEDİYELERİN MALİ YAPISI  282
A. Belediyelerin Gelirleri  282
1. Belediyelerin Öz Gelir Kaynakları  284
a. Vergiler  284
b. Resim ve Harçlar  296
ba. Toptancı Hali Resmi  296
bb. Harçlar  296
c. Harcamalara Katılma Payları  305
d. Ticari ve Sınai İşletmelerden Sağlanan Gelirler  306
e. Para Cezaları  308
f. Ücretler ve Diğer Gelirler  308
2. İdarelerarası Transfer Gelirleri  309
a. Gelir Paylaşımı Düzenlemeleri Sonucu Elde Edilen Gelirler (Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar)  309
b. Bağış ve Yardım Gelirleri  311
3. Borçlanma Gelirleri  313
B. Belediyelerin Giderleri  317
C. Belediye Bütçesi ve Hazırlanması  321
VIII. BELEDİYELERİN DENETİMİ  327
BÖLÜM DİPNOTLARI  331
Yedinci Bölüm
KENTLEŞME OLGUSU VE
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
I. KENTLEŞMENİN TANIMI  333
II. KENTLEŞMENİN GELİŞİMİ  334
III. HIZLI KENTLEŞME VE SORUNLARI  335
IV. KENTLEŞMENİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  338
V. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ  339
VI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE AİT GÖREVLER  343
A. İlçe Belediyelerine Ait Görevler  347
B. Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Görev ve Hizmetlerin Yerine Getirilmesinde Uyum ve Koordinasyon  348
C. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Yetkileri ve İmtiyazları  351
VII. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ORGANLARI  351
A. Büyükşehir Belediye Meclisi  351
B. Büyükşehir Belediye Encümeni  354
C. Büyükşehir Belediye Başkanı  355
VIII. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLÂTI VE PERSONELİ  356
IX. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİYESİ  357
A. Büyükşehir Belediyelerinin Gelir Kaynakları  357
1. Büyükşehir Belediyelerinin Öz Gelirleri  357
2. İdarelerarası Transferler  358
a. Gelir Paylaşımı Düzenlemeleri Sonucu Elde Edilen Gelirler  358
b. Bağış ve Yardımlar  364
3. Borçlanma  365
B. Büyükşehir Belediyesinin Giderleri  366
C. Büyükşehir Belediye Bütçeleri  370
BÖLÜM DİPNOTLARI  376
Sekizinci Bölüm
KÖYLER
I. KÖYÜN TANIMI  377
II. KÖY İDARESİNİN TARİHÇESİ  379
III. KÖY YERLEŞİMLERİNİN KURULMASI VE SINIRLARI  383
IV. KÖY İDARELERİNİN GÖREVLERİ  385
V. KÖY İDARELERİNİN ORGANLARI  386
A. Köy Derneği  386
B. İhtiyar Meclisi  386
C. Muhtar  388
VI. KÖY İDARESİNİN PERSONELİ  390
A. Köy İmamları  390
B. Köy Katibi  390
C. Köy Korucusu  391
VII. KÖY İDARELERİNİN MALİYESİ  392
A. Köy İdarelerinin Giderleri  392
B. Köy İdarelerinin Gelirleri  393
1. İmece  395
2. Salma  395
3. Resim ve Harç Hasılatı  396
4. Asker Ailelerine Yardım  398
5. Bakaya  399
C. Köy Bütçesi  399
BÖLÜM DİPNOTLARI  401
Dokuzuncu Bölüm
MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ
I. BİRLİKLER  403
II. MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİNİ DOĞURAN ETMENLER  404
A. Hizmet Gereksinimi  404
B. Yerel Görevlerde Farklılaşma  405
C. Ekonomik Gereksinmeler  406
D. Hemşehrilik Etmeni  406
E. Politik Tatmin  407
III. BİRLİKLERİN YASAL DAYANAĞI  407
IV. BİRLİKLERİN KURULMASI  409
V. BİRLİKLERİN ORGANLARI  410
A. Birlik Meclisi  410
B. Birlik Encümeni  413
C. Birlik Başkanı  414
D. Birlik Teşkilatı  415
VI. BİRLİK TÜRLERİ  415
A. Birliği Oluşturan Mahalli İdarelere Göre Birlik Türleri  416
1. İllerarası Birlikler  416
2. Belediyelerarası Birlikler  416
3. Köyler Arası Birlikler  416
4. İl, Belediye ve Köylerarası Birlikler  417
B. Birliklerin Faaliyet Alanlarına Göre Birlik Türleri  418
C. Amaçlarının Sayısına Göre Birlikler  421
VII. BİRLİKLERİN SAYISI VE GELİŞİMİ  421
VIII. BİRLİKLERİN MALİ DURUMLARI  423
A. Birliklerin Gelirleri  423
B. Birliklerin Giderleri  425
C. Birlik Bütçeleri  427
BÖLÜM DİPNOTLARI  430
Onuncu Bölüm
MAHALLÎ İDARE BANKACILIĞI
I. MAHALLÎ İDARE BANKACILIĞI VE ORTAYA ÇIKIŞI  431
II. MAHALLÎ İDARE BANKALARININ VAROLUŞ NEDENLERİ  432
III. DÜNYADA MAHALLÎ İDARE BANKACILIĞI  435
A. Fransa’da Mahallî İdare Bankacılığı  435
B. İngiltere’de Mahallî İdare Bankacılığı  437
C. İtalya’da Mahallî İdare Bankacılığı  439
D. Almanya’da Mahallî İdare Bankacılığı  441
E. ABD’de Mahallî İdare Bankacılığı  442
F. Hollanda’da Mahalli İdare Bankacılığı  444
IV. TÜRKİYE’DE MAHALLÎ İDARE BANKACILIĞI  446
A. İller Bankası ve Kuruluşu  446
B. İller Bankasının Yapısı  448
C. Bankanın Görev ve Fonksiyonları  454
1. Aracılık Fonksiyonu  454
2. Yatırım Fonksiyonu  457
3. Kredi Fonksiyonu  459
D. İller Bankasının Güçlü ve Zayıf Yanları  463
V. ÇAĞDAŞ MAHALLÎ İDARE BANKALARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ  465
BÖLÜM DİPNOTLARI  469
Onbirinci Bölüm
MAHALLÎ İDARELERDE YENİDEN YAPILANMA
I. GENEL AÇIKLAMALAR  471
II. MAHALLÎ İDARELERİN SORUNLARI  471
A. Yürürlükteki Kanunların Yetersizliği ve Yasal Düzenlemelerdeki İstikrarsızlıklar  471
B. Optimum Hizmet Alanın Tesis Edilmemesi  473
C. İdarelerarası Görev Bölüşümü Sorunları  474
D. İdarelerarası Gelir Bölüşümü Sorunları  476
E. İdari Vesayet Uygulamasına İlişkin Sorunlar  477
F. Koordinasyon Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlar  478
G. Yerel Demokrasiyi Yerleştirmede Karşılaşılan Sorunlar  479
III. MAHALLÎ İDARELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI  480
A. Mahallî ve Merkezi İdarelerdeki Yeniden Yapılanmanın Birlikte Ele Alınması  480
B. İdarelerarası İlişkilerin Sağlam, Öngörülebilir ve Tutarlı Bir Temele Oturtulması  481
C. Yerel Demokrasinin Geliştirilmesi  482
D. Hemşehrilerin Tatmini ve Şeffaflık  482
E. Mahallî Sayıştay Kurulması ve Mahalli İdarelerin Denetiminin Geliştirilmesi  483
F. Mahalli İdareler Maliyesinin Islahına Yönelik Öneriler  483
1. Gelir Kaynaklarına İlişkin Öneriler  484
a. İkamet Vergisi  484
b. Kent Vergisi  485
c. Konaklama Vergisi  485
d. Harçların Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi  486
e. Para Cezalarının Etkin Olması  487
f. Şerefiye Yükümlülüğünün Gerçekleştirilmesi  487
2. Giderlere İlişkin Öneriler  488
a. Mahalli İdare Harcamalarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Öneriler  488
b. Personel Harcamaları ve Yönetiminin Geliştirilmesi  491
c. Organizasyon Yapısının ve Verimliliğinin Geliştirilmesi  492
d. Mahallî İdare Hizmetlerinin Özelleştirilmesi  493
da. Mahalli İdare Hizmetlerinin Özelleştirilmesini Gerekli Kılan Nedenler  494
daa. Mahalli İdare Hizmetlerinin Özelleştirilmesini Gerekli Kılan Genel Nedenler  495
daaa. Siyasi Nedenler  495
daab. İdari Nedenler  496
daac. İktisadi ve Mali Nedenler  496
dab. Mahalli İdare Hizmetlerinin Özelleştirilmesini Gerekli Kılan Özel Nedenler  497
db. Mahallî İdare Hizmetlerinin Özelleştirilmesinde Kullanılabilecek Yöntemler  498
BÖLÜM DİPNOTLARI  503
Kaynakça  507
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Zehra Odyakmaz ...
Temmuz 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Bilgin
Temmuz 2020
315.00 TL
Sepete Ekle
Nazım Taha Koçak
Temmuz 2020
95.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  19
Birinci Bölüm
GENEL KAVRAM VE
AÇIKLAMALAR
I. MAHALLÎ İDARE KAVRAMI  21
II. MAHALLÎ İDARELERİN NİTELİĞİ  22
III. MAHALLİ İDARELERİN ÖNEMİ  24
IV. MAHALLİ İDARELERİN TÜRLERİ  29
V. MAHALLİ İDARELERİN DENETİMİ  31
VI. MAHALLİ İDARELER DEMOKRASİ İLİŞKİSİ  34
VII. MAHALLÎ İDARELER VE ÖZERKLİK  36
VIII. HİZMETTE YERELLİK (SUBSIDIARITY) İLKESİ  41
BÖLÜM DİPNOTLARI  45
İkinci Bölüm
MAHALLÎ İDARELERİN
VAROLUŞ NEDENLERİ
I. MAHALLÎ İDARELERİN VAROLUŞ NEDENLERİ  49
A. Siyasal Nedenler  50
B. Ekonomik Nedenler  52
C. Mahalli İdarelerin Tarihi, Sosyal ve Kültürel Gerekçesi  55
D. İdari Nedenler  56
1. Merkezden Yönetim (Centralization)  57
a. Yetki Genişliği (Tevsii Mezuniyet–Deconcentration)  58
2. Yerinden Yönetim (Adem–i Merkeziyet–Decentralization)  59
a. Yerinden Yönetim Çeşitleri  60
aa. Siyasal Yerinden Yönetim  60
ab. İdari Yerinden Yönetim  60
aba. Yer Yönünden (veya Coğrafi Bakımdan) Yerinden Yönetim  61
abb. Hizmet (veya Fonksiyonel) Yönünden Yerinden Yönetim  62
ac. Mali Yerinden Yönetim  63
ad. Ekonomik Yerinden Yönetim  63
3. Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetimin Olumlu Yönleri  63
a. Merkezden Yönetimin Olumlu Yönleri  63
b. Yerinden Yönetimin Olumlu Yönleri  64
4. Türkiye’de Yerinden Yönetim Yapıları  65
a. Türkiye’de Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  65
aa. İl Özel İdareleri  67
ab. Belediye Yönetimleri  68
ac. Köy Yönetimleri  69
ad. Mahalle ve Bölge Yönetimlerinin Durumu  69
ada. Mahalle Yönetimi  69
adb. Bölge Yönetimi  70
b. Türkiye’de Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  70
BÖLÜM DİPNOTLARI  72
Üçüncü Bölüm
İDARELERARASI İLİŞKİLERİN DÜZENLENMESİ
I. İDARELERARASI İLİŞKİLERİN MAHİYETİ  75
II. İDARELERARASI İLİŞKİLERİN DÜZENLENMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER  76
III. İDARELERARASI İLİŞKİLERİN TÜRLERİ  81
A. Dikey Mali İlişkiler  81
B. Yatay Mali İlişkiler  82
IV. MERKEZİ–MAHALLİ İDARE ARASINDA GÖREV BÖLÜŞÜMÜ  82
A. Görev Bölüşümünün Tanımı  82
B. Görev Bölüşümünün Ölçütleri  83
1. İktisadi Kriterler  85
a. Etkinlik  85
b. Hizmetlerin Bölünebilirliği  86
c. Ölçek Ekonomileri  87
d. Hizmetin Faydasının Yayıldığı Alan  88
e. Fayda Maliyet Taşmaları (Dışsallıklar)  89
2. İdari Kriterler  90
a. Yasal Yeterlilik  90
b. İdarelerarası Esneklik  90
c. Coğrafi Yeterlilik  91
d. Yönetim Kapasitesi  91
3. Geleneksel Kriterler  92
C. Görev Bölüşümünün Yöntemleri (İlkeleri)  92
D. Optimum Hizmet Alanı  94
1. Hizmet Arzına Göre Optimal Büyüklüğün Belirlenmesi  95
a. Hizmet Maliyetleri ve Kişi Başına Gelir Ölçütü  95
b. Hizmet Maliyetleri ve Nüfus Yoğunlaşması  96
c. Dışsal Ekonomiler  99
d. Üretim Tekniği  100
2. Optimum Hizmet Alanını Belirlemede Talebe İlişkin Faktörler  101
a. Topluluktaki Kişilerin İmkan ve İstek Benzerliği (Tiebout Hipotezi)  101
b. Mahalli İdarelerin Organizasyon Maliyetleri  102
V. MERKEZİ YÖNETİM – MAHALLÎ İDARE ARASINDA GELİR BÖLÜŞÜMÜ  103
A. Gelir Bölüşümünün Tanımı  103
B. Gelir Bölüşümünde İlkeler  103
C. Gelir Paylaşımının Yöntemleri  105
1. Vergiler Yoluyla Gelir Sağlanması Yöntemi  105
a. Vergiler Yoluyla Gelir Sağlanmasının Türleri  109
aa. Bağımsız Vergileme Yetkisi Verilmesi  109
ab. Bağımlılık Sistemi  110
ac. Vergi Kaynaklarının Paylaştırılması  111
ad. Ek Vergi – Ek Oran Yöntemi  112
2. İdarelerarası Transferler  113
a. İdarelerarası Transferlerin Türleri  114
aa. Gelir Paylaşımı Düzenlemeleri  114
ab. Bağış ve Yardımlar  115
3. Şerefiye, Harç ve Harcamalara İştirakler  120
4. İktisadi Teşebbüs Gelirleri  121
5. Borçlanmalar  122
6. Mülk Gelirleri  125
7. Para Cezaları  125
BÖLÜM DİPNOTLARI  126
Dördüncü Bölüm
DÜNYADA MAHALLÎ İDARELER
I. ALMANYA’DA MAHALLÎ İDARELER  131
A. Mahalli İdarelerin Türleri  133
1. Belediyeler  134
2. İlçeler  135
B. Almanya’da Mahallî İdarelerin Görevleri  135
C. Mahalli İdarelerin Mali Yapıları  137
D. Mahallî İdarelerin Denetimi  141
II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE MAHALLÎ İDARELER  142
A. Mahallî İdarelerin Türleri  143
1. County  144
2. Belediye Yönetimi  145
3. Kasaba Yönetimi  146
4. Özel Amaçlı Yönetim Birimleri (Special Districh ve School Districh’ler)  146
B. Mahallî İdarelerin Mali Yapısı  147
C. Mahallî İdarelerin Denetimi  152
III. İSVİÇRE’DE MAHALLÎ İDARELER  153
A. Mahallî İdarelerin Türleri  154
B. Mahallî İdarelerin Mali Yapısı  156
C. Mahallî İdarelerin Denetimi  161
IV. İTALYA’DA MAHALLÎ İDARELER  162
A. Mahallî İdarelerin Türleri  162
1. Bölgeler  164
2. İller  166
3. Mertorpolitan Şehirler  166
4. Belediyeler  167
B. Mahalli İdarelerin Mali Yapısı  168
C. Mahallî İdarelerin Denetimi  173
V. FRANSA’DA MAHALLÎ İDARELER  174
A. Mahallî İdarelerin Türleri  174
1. Belediyeler (Komünler)  176
2. İl Mahallî İdaresi (Departmentler)  178
3. Bölgeler  179
B. Mahallî İdarelerin Mali Yapıları  180
C. Mahalli İdarelerin Denetimi  184
VI. JAPONYA’DA MAHALLÎ İDARELER  185
A. Mahallî İdarelerin Türleri  186
1. Genel Amaçlı Yerel Yönetimler  187
1.1. Belediyeler  188
1.2. Valilikler  189
2. Özel Nitelikli Mahalli İdare Birimleri  190
B. Mahallî İdarelerin Mali Yapıları  191
C. Mahallî İdarelerin Denetimi  195
BÖLÜM DİPNOTLARI  196
Beşinci Bölüm
İL ÖZEL İDARELERİ
I. İL ÖZEL İDARELERİNİN MAHİYETİ  203
II. İL ÖZEL İDARELERİNİN KURULUŞU  204
III. TARİHÇE  206
IV. İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREVLERİ  210
V. İL ÖZEL İDARELERİNİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI  212
VI. İL ÖZEL İDARELERİNİN ORGANLARI  214
A. Vali  214
B. İl Genel Meclisi  216
C. İl Encümeni  222
VII. İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLÂTI  224
VIII. İL ÖZEL İDARESİ MALİYESİ  224
A. Gelirler  224
1. Öz Gelirler  225
a. İl Özel İdaresi Kanunu ile Sağlanan Gelirler  225
b. Diğer Mevzuatla Sağlanan Gelirler  226
2. İdarelerarası Transfeler  227
a. Gelir Paylaşımı Düzenlemeleri Çerçevesinde Elde Edilen Gelirler (İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Aldığı Paylar)  227
b. Bağış ve Yardım Gelirleri  230
3. Borçlanma  231
B. İl Özel İdaresi Giderleri  236
C. İl Özel İdarelerinin Bütçeleri  239
IX. İL ÖZEL İDARELERİNİN DENETİMİ  246
BÖLÜM DİPNOTLARI  249
Altıncı Bölüm
BELEDİYELER
I. GENEL AÇIKLAMALAR  251
II. BELEDİYELERİN TARİHÇESİ  256
A. Tanzimat Öncesi Dönemde Belediye Hizmetlerinin Yerine Getirilişi  256
B. Tanzimat Dönemi ve Belediyecilik Alanındaki Gelişmeler  258
C. Cumhuriyet Döneminde Belediyecilik Alanında Yaşanan Gelişmeler  260
III. BELEDİYELERİN ORGANLARI  264
A. Belediye Meclisi  264
B. Belediye Encümeni  271
C. Belediye Başkanı  273
IV. BELEDİYE TEŞKİLATI VE PERSONELİ  276
V. BELEDİYELERİN GÖREVLERİ  278
VI. BELEDİYELERİN YETKİ VE İMTİYAZLARI  279
VII. BELEDİYELERİN MALİ YAPISI  282
A. Belediyelerin Gelirleri  282
1. Belediyelerin Öz Gelir Kaynakları  284
a. Vergiler  284
b. Resim ve Harçlar  296
ba. Toptancı Hali Resmi  296
bb. Harçlar  296
c. Harcamalara Katılma Payları  305
d. Ticari ve Sınai İşletmelerden Sağlanan Gelirler  306
e. Para Cezaları  308
f. Ücretler ve Diğer Gelirler  308
2. İdarelerarası Transfer Gelirleri  309
a. Gelir Paylaşımı Düzenlemeleri Sonucu Elde Edilen Gelirler (Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar)  309
b. Bağış ve Yardım Gelirleri  311
3. Borçlanma Gelirleri  313
B. Belediyelerin Giderleri  317
C. Belediye Bütçesi ve Hazırlanması  321
VIII. BELEDİYELERİN DENETİMİ  327
BÖLÜM DİPNOTLARI  331
Yedinci Bölüm
KENTLEŞME OLGUSU VE
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
I. KENTLEŞMENİN TANIMI  333
II. KENTLEŞMENİN GELİŞİMİ  334
III. HIZLI KENTLEŞME VE SORUNLARI  335
IV. KENTLEŞMENİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  338
V. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ  339
VI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE AİT GÖREVLER  343
A. İlçe Belediyelerine Ait Görevler  347
B. Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Görev ve Hizmetlerin Yerine Getirilmesinde Uyum ve Koordinasyon  348
C. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Yetkileri ve İmtiyazları  351
VII. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ORGANLARI  351
A. Büyükşehir Belediye Meclisi  351
B. Büyükşehir Belediye Encümeni  354
C. Büyükşehir Belediye Başkanı  355
VIII. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLÂTI VE PERSONELİ  356
IX. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİYESİ  357
A. Büyükşehir Belediyelerinin Gelir Kaynakları  357
1. Büyükşehir Belediyelerinin Öz Gelirleri  357
2. İdarelerarası Transferler  358
a. Gelir Paylaşımı Düzenlemeleri Sonucu Elde Edilen Gelirler  358
b. Bağış ve Yardımlar  364
3. Borçlanma  365
B. Büyükşehir Belediyesinin Giderleri  366
C. Büyükşehir Belediye Bütçeleri  370
BÖLÜM DİPNOTLARI  376
Sekizinci Bölüm
KÖYLER
I. KÖYÜN TANIMI  377
II. KÖY İDARESİNİN TARİHÇESİ  379
III. KÖY YERLEŞİMLERİNİN KURULMASI VE SINIRLARI  383
IV. KÖY İDARELERİNİN GÖREVLERİ  385
V. KÖY İDARELERİNİN ORGANLARI  386
A. Köy Derneği  386
B. İhtiyar Meclisi  386
C. Muhtar  388
VI. KÖY İDARESİNİN PERSONELİ  390
A. Köy İmamları  390
B. Köy Katibi  390
C. Köy Korucusu  391
VII. KÖY İDARELERİNİN MALİYESİ  392
A. Köy İdarelerinin Giderleri  392
B. Köy İdarelerinin Gelirleri  393
1. İmece  395
2. Salma  395
3. Resim ve Harç Hasılatı  396
4. Asker Ailelerine Yardım  398
5. Bakaya  399
C. Köy Bütçesi  399
BÖLÜM DİPNOTLARI  401
Dokuzuncu Bölüm
MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ
I. BİRLİKLER  403
II. MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİNİ DOĞURAN ETMENLER  404
A. Hizmet Gereksinimi  404
B. Yerel Görevlerde Farklılaşma  405
C. Ekonomik Gereksinmeler  406
D. Hemşehrilik Etmeni  406
E. Politik Tatmin  407
III. BİRLİKLERİN YASAL DAYANAĞI  407
IV. BİRLİKLERİN KURULMASI  409
V. BİRLİKLERİN ORGANLARI  410
A. Birlik Meclisi  410
B. Birlik Encümeni  413
C. Birlik Başkanı  414
D. Birlik Teşkilatı  415
VI. BİRLİK TÜRLERİ  415
A. Birliği Oluşturan Mahalli İdarelere Göre Birlik Türleri  416
1. İllerarası Birlikler  416
2. Belediyelerarası Birlikler  416
3. Köyler Arası Birlikler  416
4. İl, Belediye ve Köylerarası Birlikler  417
B. Birliklerin Faaliyet Alanlarına Göre Birlik Türleri  418
C. Amaçlarının Sayısına Göre Birlikler  421
VII. BİRLİKLERİN SAYISI VE GELİŞİMİ  421
VIII. BİRLİKLERİN MALİ DURUMLARI  423
A. Birliklerin Gelirleri  423
B. Birliklerin Giderleri  425
C. Birlik Bütçeleri  427
BÖLÜM DİPNOTLARI  430
Onuncu Bölüm
MAHALLÎ İDARE BANKACILIĞI
I. MAHALLÎ İDARE BANKACILIĞI VE ORTAYA ÇIKIŞI  431
II. MAHALLÎ İDARE BANKALARININ VAROLUŞ NEDENLERİ  432
III. DÜNYADA MAHALLÎ İDARE BANKACILIĞI  435
A. Fransa’da Mahallî İdare Bankacılığı  435
B. İngiltere’de Mahallî İdare Bankacılığı  437
C. İtalya’da Mahallî İdare Bankacılığı  439
D. Almanya’da Mahallî İdare Bankacılığı  441
E. ABD’de Mahallî İdare Bankacılığı  442
F. Hollanda’da Mahalli İdare Bankacılığı  444
IV. TÜRKİYE’DE MAHALLÎ İDARE BANKACILIĞI  446
A. İller Bankası ve Kuruluşu  446
B. İller Bankasının Yapısı  448
C. Bankanın Görev ve Fonksiyonları  454
1. Aracılık Fonksiyonu  454
2. Yatırım Fonksiyonu  457
3. Kredi Fonksiyonu  459
D. İller Bankasının Güçlü ve Zayıf Yanları  463
V. ÇAĞDAŞ MAHALLÎ İDARE BANKALARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ  465
BÖLÜM DİPNOTLARI  469
Onbirinci Bölüm
MAHALLÎ İDARELERDE YENİDEN YAPILANMA
I. GENEL AÇIKLAMALAR  471
II. MAHALLÎ İDARELERİN SORUNLARI  471
A. Yürürlükteki Kanunların Yetersizliği ve Yasal Düzenlemelerdeki İstikrarsızlıklar  471
B. Optimum Hizmet Alanın Tesis Edilmemesi  473
C. İdarelerarası Görev Bölüşümü Sorunları  474
D. İdarelerarası Gelir Bölüşümü Sorunları  476
E. İdari Vesayet Uygulamasına İlişkin Sorunlar  477
F. Koordinasyon Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlar  478
G. Yerel Demokrasiyi Yerleştirmede Karşılaşılan Sorunlar  479
III. MAHALLÎ İDARELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI  480
A. Mahallî ve Merkezi İdarelerdeki Yeniden Yapılanmanın Birlikte Ele Alınması  480
B. İdarelerarası İlişkilerin Sağlam, Öngörülebilir ve Tutarlı Bir Temele Oturtulması  481
C. Yerel Demokrasinin Geliştirilmesi  482
D. Hemşehrilerin Tatmini ve Şeffaflık  482
E. Mahallî Sayıştay Kurulması ve Mahalli İdarelerin Denetiminin Geliştirilmesi  483
F. Mahalli İdareler Maliyesinin Islahına Yönelik Öneriler  483
1. Gelir Kaynaklarına İlişkin Öneriler  484
a. İkamet Vergisi  484
b. Kent Vergisi  485
c. Konaklama Vergisi  485
d. Harçların Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi  486
e. Para Cezalarının Etkin Olması  487
f. Şerefiye Yükümlülüğünün Gerçekleştirilmesi  487
2. Giderlere İlişkin Öneriler  488
a. Mahalli İdare Harcamalarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Öneriler  488
b. Personel Harcamaları ve Yönetiminin Geliştirilmesi  491
c. Organizasyon Yapısının ve Verimliliğinin Geliştirilmesi  492
d. Mahallî İdare Hizmetlerinin Özelleştirilmesi  493
da. Mahalli İdare Hizmetlerinin Özelleştirilmesini Gerekli Kılan Nedenler  494
daa. Mahalli İdare Hizmetlerinin Özelleştirilmesini Gerekli Kılan Genel Nedenler  495
daaa. Siyasi Nedenler  495
daab. İdari Nedenler  496
daac. İktisadi ve Mali Nedenler  496
dab. Mahalli İdare Hizmetlerinin Özelleştirilmesini Gerekli Kılan Özel Nedenler  497
db. Mahallî İdare Hizmetlerinin Özelleştirilmesinde Kullanılabilecek Yöntemler  498
BÖLÜM DİPNOTLARI  503
Kaynakça  507
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020