Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı
İcra ve İflas Suçları
Ocak 2006 / 2. Baskı / 584 Syf.
Fiyatı: 54.50 TL
İndirimli: 29.50 TL (%46)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitabın ilk basımı bir seneden kısa bir süre içerinde tükenmiş, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş ikinci baskısıyla yeniden okuyucularıyla buluşmuştur.5358 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile çok önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikler arasında yaptırım hususunda en önemli değişiklik Yeni Türk Ceza Kanununa uygun olarak Gün Para Cezası sistemi getirilmiştir. Kitapta, Disiplin hapsi ile hapsen tazyik cezasını paraya çevrilememe ve ertelenememe gibi özellikleri başta olmak üzere özellikleri anlatılmaya çalışılmıştır. Ceza yargılaması sistemimize yeni giren ve bazı icra ve iflas suçlarında uygulama olanağı olan Uzlaşma kurumu da eserde incelenmiştir. Bunun yanında İddianamenin İadesi gibi yeni uygulamalar da tetkik edilmiştir.

Kitapta, konular çok özlü bir şekilde ama detay atlanmadan verilmiştir. İçtihatlar yeni değişikliklere göre incelenmiş uygulama imkanı kalmayan içtihatlar ayıklanmıştır. Değişen maddeler mukayeseli olarak zikredilmiştir.

Konu Başlıkları
2.3.2005.Tarihli ve 5311 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemeler
17.7.2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler
İstinaf
Değişen Suçlara İlişkin Açıklamalar
Tazyik Hapsi
Uzlaşmaya Tabi İcra ve İflas Suçları
Yeni Türk Ceza Kanununda Getirilen Yenilikler
Dilekçe ve Hüküm Örnekleri
Yeni Değişiklerle Tebligat Kanunu
İçtihatlara Göre Arama Cetveli
31.5.2005 Tarihli ve 5358 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler
12.2.2004 Tarihli ve 5092 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemeler
Yargıtay'ın Son Uygulamalarını Gösterir İçtihatlar
Yeni İhdas Edilen Suçlara İlişkin Açıklamalar
Disiplin Hapsi
Uzlaşma
Dava ve Ceza Zamanaşımı
Ceza Muhakemesi Kanunu Uygulamaları
Madde Mukayeseli
Madde Gerekçeleri
Barkod: 9789750201134
Yayın Tarihi: Ocak 2006
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 584
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Birinci Basının Sunuşu  7
İkinci Basının Sunuşu  9
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İCRA/İFLÂS SUÇLARI
I. İCRA SUÇLARI  29
II. İFLÂS SUÇLARI  30
İkinci Bölüm
İCRA VE İFLÂS SUÇLARINDA GÖREVLİ MAHKEME
I. DAVASI İCRA CEZA MAHKEMESİNDE (İCRA TETKİK MERCİİNDE)
GÖRÜLEN SUÇLAR: (Yeni Düzenlemeler Işığında) 
 31
II. DAVASI AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN SUÇLAR  32
III. DAVASI ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN SUÇLAR  32
IV. DAVASI SULH CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN SUÇLAR  32
V. İCRA VE İFLÂS KANUNUNUN GÖREVE İLİŞKİN MADDESİ  32
VI. ÇOCUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ  32
VII. 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN GÖREVE İLİŞKİN
HÜKÜMLERİ 
 33
Üçüncü Bölüm İCRA VE İFLÂS SUÇLARINDA YETKİLİ MAHKEME  35
Dördüncü Bölüm
ŞİKÂYETE BAĞLI OLAN VEYA OLMAYAN SUÇLAR
I. MÜŞTEKİNİN ŞİKÂYETİNE BAĞLI SUÇLAR (Yeni Düzenlemeler Işığında)  37
II. DAVASI C. SAVCILIĞI TARAFINDAN RES’EN TAKİP EDİLİP DAVASI
AÇILAN SUÇLAR: (Yeni Düzenlemeler Işığında) 
 37
Beşinci Bölüm
5358 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN
SUÇLAR VE USUL HÜKÜMLERİ
I. GENEL OLARAK  39
II. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN SUÇLAR VE TANIMLAR  39
A. Yürürlükten Kaldırılan Suç  39
B. Yürürlükten Kaldırılan Konkordato Komiseri Tanımına İlişkin Madde  39
C. Yürürlükten Kaldırılan Suçlara İlişkin Verilecek Hüküm  40
III. CEZA KARARNAMESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI (MAD. 352/A)  41
IV. PARAYA ÇEVİRME VE TEDBİRLERİ UYGULAMA YASAĞINA İLİŞKİN
MADDE 352/B'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI 
 41
Altıncı Bölüm
1 HAZİRAN (2 HAZİRAN) TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN
HAFİF HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLEN İCRA VE İFLÂS
SUÇLARINDA SANIK LEHİNE OLAN İDARÎ PARA
CEZASININ UYGULANMASI SORUNU
I. AÇIKLAMALAR  43
II. UYGULAMA ÖRNEKLERİ  43
A. İdari Para Cezası Uygulaması  43
B. Hafif Hapis Cezasının İdari Para Cezasına Dönüştürme Kararı  45
Yedinci Bölüm
TAZYİK HAPSİ VE DİSİPLİN HAPSİ YAPTIRIMLARI
I. GENEL OLARAK TAZYİK HAPSİ VE DİSİPLİN HAPSİ  47
A. Disiplin Hapsi  47
B. Tazyik Hapsi  48
Sekizinci Bölüm
İCRA VE İFLÂS SUÇLARINDA ZAMANAŞIMI
I. DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  53
A. Genel Olarak  53
B. Disiplin Hapsi ve Hapsen Tazyikte Cezanın Yerine Getirilmesi Süresi  53
C. Yeni (5237 Sayılı) Türk Ceza Kanununun Zamanaşımına İlişkin Hükümleri  53
Dokuzuncu Bölüm
UZLAŞMA
I. UZLAŞMAYA TÂBİ İCRA VE İFLÂS SUÇLARI  59
II. UZLAŞMA HÜKÜMLERİ  60
A. 5237 Sayılı TCK'daki Hüküm  60
B. Ceza Muhakemesinde Uzlaşmaya İlişkin Usul Hükümleri  61
Onuncu Bölüm İCRA CEZADA CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZİ  65
Onbirinci Bölüm
TAKSİRLİ VE HİLELİ İFLÂS SUÇLARI
I. TAKSİRLİ İFLÂS SUÇU  67
A. Yasal Düzenleme  67
B. Açıklamalar  68
II. HİLELİ İFLÂS  73
A. Yasal Kaynak  73
B. Açıklamalar  75
C. Zamanaşımı  77
1. Dava Zamanaşımı  77
2. Ceza Zamanaşımı  77
D. İçtihatlar  77
E. İtibarın Yerine Gelmesi  78
1. Yasal Kaynak  78
2. Açıklamalar  78
3. Taksiratlı Müflisin İtibarının Yerine Gelmesi İçin Dilekçe Örneği  79
F. Adi Müflis  79
G. İlân  80
H. Ölümden Sonra İtibarın Yerine Gelmesi  80
I. İçtihatlar  80
Onikinci Bölüm
ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU
EKSİLTEN BORÇLULARIN CEZASI
(M. 331)
I. YASAL KAYNAK  81
II. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ METİN  82
III. MADDENİN 4949 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCEKİ HALİ  83
IV. 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  84
V. 5358 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ HÜKÛMET GEREKÇESİ  84
VI. AÇIKLAMALAR  84
A. 5358 Sayılı Kanun Değişikliği  84
B. Suçun Oluşabilmesinin Şartları  85
C. Suça Konu Fiilin Zamanı  85
1. Haciz Yolu ile Takipte  85
2. İflâs Takibinde veya Doğrudan Doğruya İflâs Hâllerinde  86
3. Konkordato Mühleti veya İflâsın Ertelemesinde  87
D. Konkordato Mühleti veya İflâsın Ertelemesine İlişkin İİK Hükümleri  88
E. Alacaklının Kesin Aciz Belgesi Almış veya Alacağını Alamadığını İspatlamış Olması  99
1. Kesin Aciz Belgesi  99
2. Alacaklının Alacağını Alamadığını Kanıtlaması  100
a. Haciz Yolu ile takipte  100
aa. İlgili Hükümler  100
bb. İcra Takipleri Doldurulması Gereken “Talepname” Örneği Aşağıdadır  102
b. İflâs Hâlinde  103
c. Konkordatoda  103
d. Taşınmaz Rehninde  103
e. Kasıtlı Suç Olması ve Kastın Tayini  103
F. Şikâyete Bağlı Olması  104
1. Alacaklının Şikâyeti Şartı  104
3. Şikâyetin Yapılacağı Yer ve İddianame ile Dava Açılması  106
G. Görevli Mahkeme  106
H. Dava Zamanaşımı  106
VII. İÇTİHATLAR  107
VIII. SONUÇ  118
Onüçüncü Bölüm
ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VEREN VEYA VAZİYETİNİN
FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRAN BORÇLUNUN CEZASI
(M. 332)
I. YASAL DÜZENLEME  119
II. 5358 SAYILI KANUN MADDE DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ  119
III. 5358 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK  120
IV. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HÂLİ  120
V. AÇIKLAMALAR  120
VI. İÇTİHATLAR  124
Ondördüncü Bölüm
İFLÂS VE KONKORDATO İŞLERİNDE HUSUSİ MENFAAT
TEMİN EDENLERİN CEZASI
(M. 333)
I. YASAL KAYNAK  125
II. MADDE DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ  125
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ MADDE  125
IV. AÇIKLAMALAR  126
A. Maddenin Düzenleniş Gayesi  126
B. Maddenin Düzenleniş Biçimi  126
C. Suçun Unsurları  126
D. Suçun İşlendiği Zamanın Önemi  12 7
E. Suçun Failleri  127
F. Suçun Kovuşturulması ve Yargılaması-  127
G. Dava Zamanaşımı  127
H. Ceza Zamanaşımı  128
I. 333'üncü Maddesinin Kara Para Kapsamında Olduğu Hâl  128
Onbeşinci Bölüm
TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU
(M. 333/a)
I. YASAL KAYNAK  131
II. TBMM ADALET KOMİSYONU GEREKÇESİ  13 1
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ METİN  131
IV. 4949 SAYILI KANUNUN BU MADDENİN EKLENMESİNE İLİŞKİN
GEREKÇESİ 
 132
V. AÇIKLAMALAR  133
Onaltıncı Bölüm
KONKORDATODA VEYA SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE
KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN
YAPILANDIRILMASINDA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜREN
YA DA KONKORDATO VEYA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN
YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAYAN BORÇLUNUN CEZASI
(M. 334)
I. YASAL KAYNAK  135
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ METİN  136
IV. 5092 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ  136
V. MADDENİN 12.2.2004 TARİHLİ VE 5092 SAYILI KANUNDAN
ÖNCEKİ HÂLİ 
 137
VI. MADDENİN 4949 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  137
VII. AÇIKLAMALAR  137
VIII. İÇTİHATLAR  139
Onyedinci Bölüm
İCRA CEZA DAİRESİNCE İİK. M.270 GEREĞİ DEFTERİ YAPILAN
MALI KAÇIRAN KİRACININ CEZALANDIRILACAĞI HALLER
(M. 335)
I. YASAL KAYNAK  141
II. AÇIKLAMALAR  141
A. Suçun Unsurları  141
B. 765 Sayılı Türk Ceza Kanununa Yapılan Yollama  141
C. Yeni Karşılığı Madde 5237 Sayılı TCK'da Madde 289'dur  142
D. 5237 Sayılı TCK 289. Maddenin Gerekçesi  143
E. Görevli Mahkeme  143
F. Yetkili Mahkeme  143
Onsekizinci Bölüm
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEYENLER HAKKINDAKİ CEZALAR
(M. 336)
I. YASAL KAYNAK  145
II. 5358 SAYILI KANUN MADDE GEREKÇESİ  145
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ METİN  145
IV. AÇIKLAMALAR  146
A. 5358 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik  146
B. Müflisin Mallarını Vermeme Suçu  146
1. Suçun Unsurları  146
2. Dava Açma Yöntemi  146
3. Görevli Mahkeme  147
Ondokuzuncu Bölüm
MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU
(M. 337)
I. YASAL DÜZENLEME  149
II. 5358 SAYILI KANUN MADDE GEREKÇESİ  149
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  149
A. Maddenin Önceki Hali  149
B. Birinci Fıkranın 4949 Sayılı Kanundan Önceki Hali  150
C. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  150
IV. AÇIKLAMALAR  151
A. 5358 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Düzenlemeler  151
B. Disiplin Hapsinin Özellikleri  151
C. Suçun Unsurları  152
D. Şikayete Bağlı Olması  153
1. Şikayet Şartı  153
2. Şikayet Süresi  154
3. Şikâyetten Vazgeçme (Birden Fazla Borçlu Sanık)  154
E. Yenileme Muhtırası (Bildirimde) Durum  155
F. İcra Kefilinin Mal Beyanı Zorunluluğu  155
G. Takip Borçluları Birden Fazla İse  155
H. İcra Takibi (Ödeme Emri-İcra Emri) Geçerli Olmalıdır  156
I. Takibin Kısmen İptalinde Durum  156
İ. Kambiyo Senedine Dayalı Takipte Senet Aslını Vermemek  156
J. Ödeme Emrinde Borç Miktarı Yazılı Değilse  156
K. Ergin Olmayan Borçlunun Düzenlediği Kambiyo Senedine Dayalı Takipte  156
L. İtiraz veya Şikâyet Yoluyla İptal Edilen Takip  157
M. Kesinleşmeden Takip Konusu Yapılabilen İlamla İlgili Yargıtay’da Bozma Hâlinde  158
N. Tebligat Usulüne Uygun Olmalıdır  158
O. Görevli Mahkeme  160
Ö. Yetkili Mahkeme  161
P. Davanın ve Cezanın Düşmesi  161
R. Cezanın Düşmesi  161
S. İtiraz Kanun Yolu  161
Ş. Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Cezalandırılması İçin Dilekçe Örneği  162
T. İçtihatlar  163
Yirminci Bölüm
TİCARETİ TERK EDENLERİN CEZASI
(M. 337/a)
I. YASAL KAYNAK  201
II. 5358 SAYILI KANUNUN MADDE GEREKÇESİ  202
III. 5358 SAYILI KANUNLA MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLER  202
IV. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ METİN  202
V. AÇIKLAMALAR  203
VI. İÇTİHATLAR  203
Yirmibirinci Bölüm
GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNANLARIN CEZASI
(M. 338)
I. YASAL KAYNAK  207
II. 5358 SAYILI KANUNUN MADDE GEREKÇESİ  207
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ MADDE METNİ  208
IV. 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  209
V. AÇIKLAMALAR  209
A. Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu  20 9
B. Tazyik Hapsinin Özellikleri  210
C. Tazyik Hapsinde Hüküm Nasıl Kurulmalıdır  211
VI. İÇTİHATLAR  211
Yirmiikinci Bölüm
MAL BEYANINDAN SONRAKİ MAL VE GELİRDEKİ ARTIŞI
BİLDİRMEME SUÇU
(M. 339)
I. YASAL KAYNAK  227
II. 5358 SAYILI KANUNUN MADDE GEREKÇESİ  227
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ MADDE METNİ  227
IV. AÇIKLAMALAR  228
B. Disiplin Hapsinin Özellikleri  228
C. Şikayete Bağlıdır  230
D. Cezanın Düşmesi  230
V. BORÇLUNUN MAL BEYANINDA SONRAKİ ARTIŞI BİLDİRMEMESİ
SUÇU İÇİN ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
 230
VI. İÇTİHATLAR  231
Yirmiüçüncü Bölüm
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU
(M. 340)
I. YASAL KAYNAK  233
II. 5358 SAYILI KANUNUN MADDE GEREKÇESİ  233
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ MADDE METNİ  234
IV. AÇIKLAMALAR  234
A. Taahhüdü İhlal Suçunun Unsurları  234
B. Suçun Oluştuğu An  235
C. Şikâyet ve Şikâyet Süresi  235
1. Yasal Kaynak  235
2. İzahat  235
D. Görevli Mahkeme ve Birleştirme Yasağı  235
E. Yetkili Mahkeme  236
F. 5358 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Yaptırım Düzeni (Tazyik Hapsi)  236
G. Tazyik Hapsinin Özellikleri  236
H. Tazyik Hapsinde Hüküm Nasıl Kurulmalıdır  238
V. ŞİKÂYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  238
VI. UYGULAMADAN ÖRNEKLER  239
VII. İTİRAZ KANUN YOLU  240
VIII. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ  240
IX. İÇTİHATLAR  241
Yirmidördüncü Bölüm
ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE UYMAMA SUÇU
(M. 341)
I. YASAL DÜZENLEME  293
II. 5358 SAYILI KANUN MADDE DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ  293
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ MADDE METNİ  293
IV. MADDENİN 4949 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  294
V. 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  294
VI. AÇIKLAMALAR  294
A. 5358 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklik  294
1. Yaptırımda Değişiklik  294
2. İştirak Noktasında Değişiklik  294
B. İcra Emri, Aşağıdaki Şekilde Doldurulur  294
C. Tazyik Hapsinin Özellikleri  295
D. Tazyik Hapsinde Hüküm Nasıl Kurulmalıdır  297
E. İtiraz Kanun Yolu  297
F. Davanın ve Cezanın Düşmesi  298
G. Dilekçe Örneği  298
H. Dava Nasıl Görülür  299
I. Ara Kararına Dayanan Çocukla Kişisel İlişki  299
VII. İÇTİHATLAR  299
Yirmibeşinci Bölüm
TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRME SUÇU
(M. 342)
I. YASAL KAYNAK  305
II. 5358 SAYILI KANUN MADDE DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ  305
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  305
IV. AÇIKLAMALAR  306
A. İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaz veya Gemiye Tekrar Girme Suçu  306
B. İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaz veya Gemiye Tekrar Girmenin
Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi Örneği 
 306
C. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 290. Maddesi  307
V. İÇTİHATLAR  307
Yirmialtıncı Bölüm
BİR İŞİN YAPILMASI VEYA YAPILMAMASI İLAMINA MUHALEFET
(M. 343)
I. YASAL KAYNAK  315
II. MADDE DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ  315
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HÂLİ  315
IV. AÇIKLAMALAR  316
A. Suçun Unsurları  316
B. Tazyik Hapsinin Özellikleri  316
C. Tazyik Hapsinde Hüküm Nasıl Kurulmalıdır  318
D. İtiraz Kanun Yolu  318
E. Davanın ve Cezanın Düşmesi  319
V. İÇTİHATLAR  319
Yirmiyedinci Bölüm
NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMA SUÇU
(M. 344)
I. YASAL DÜZENLEME  323
II. 5358 SAYILI KANUN MADDE GEREKÇESİ  323
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  323
IV. AÇIKLAMALAR  324
A. Nafaka Hükmüne Uymama Suçunun Unsurları  324
B. Tazyik Hapsinin Özellikleri  325
C. Tazyik Hapsinde Hüküm Nasıl Kurulmalıdır  327
D. İtiraz Kanun Yolu  327
E. Davanın ve Cezanın Düşmesi  328
F. Dilekçe Örneği  328
V. İÇTİHATLAR  329
Yirmisekizinci Bölüm
HÜKMÎ ŞAHISLARIN MUAMELELERİNDE SORUMLULUK
(M. 345)
I. YASAL KAYNAK  351
II. AÇIKLAMALAR  351
III. İÇTİHATLAR  35 2
Yirmidokuzuncu Bölüm
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE İFLÂSI İSTEMEME SUÇU
(M. 345/a)
I. YASAL KAYNAK  355
II. MADDEDEKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN HÜKÛMET GEREKÇESİ  355
III. MADDEDEKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN TBMM ADALET KOMİSYONU
GEREKÇESİ 
 355
IV. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  355
V. MADDENİN 4949 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  356
VI. 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  356
VII. AÇIKLAMALAR  357
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ  358
IX. İÇTİHATLAR  359
Otuzuncu Bölüm
İHALEDE YARAR KARŞILIĞI ARTIRMADAN ÇEKİLME SUÇU
(M. 345/b)
I. YASAL KAYNAK  361
II. MADDEDEKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 5358 SAYILI KANUN GEREKÇESİ  361
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  361
IV. 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  362
V. AÇIKLAMALAR  362
A. Suç ve Cezası  362
B. Gün Para Cezası  362
Otuzbirinci Bölüm
İCRA MAHKEMELERİNİN GÖREVİ VE BİRLEŞTİRME YASAĞI
I. YASAL DÜZENLEME  365
II. MADDEDEKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 5358 SAYILI KANUN GEREKÇESİ  365
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ MADDE METNİ  365
IV. AÇIKLAMALAR  366
V. İÇTİHATLAR  366
Otuzikinci Bölüm
ŞİKAYET SÜRESİ
I. YASAL KAYNAK  367
II. MADDE 5358 SAYILI KANUN GEREKÇESİ  367
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ MADDE METNİ  367
IV. AÇIKLAMALAR  367
V. İÇTİHATLAR  369
Otuzüçüncü Bölüm
YETKİLİ MAHKEME
I. YASAL DÜZENLEME  373
II. MADDEYE İLİŞKİN 5358 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  373
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  373
IV. AÇIKLAMALAR  374
A. Yetkili Mahkeme  374
B. Yetkiye İtiraz  374
C. Takipte Yetki ile İlgili İçtihatlar  376
Otuzdördüncü Bölüm
YARGILAMA USULÜ
I. YASAL DÜZENLEME  397
II. AÇIKLAMALAR  398
B. İcra Cezada Önemli Olan Tebligatla İlgili Olarak Son Değişiklikleri Şöylece
Belirtmek Gerekirse 
 400
C. İddianamenin İadesi  404
III. İÇTİHATLAR  405
Otuzbeşinci Bölüm
DURUŞMA
I. YASAL DÜZENLEME  409
II. AÇIKLAMALAR  409
III. İÇTİHATLAR  413
Otuzaltıncı Bölüm
TAHKİKAT
I. YASAL DÜZENLEME  417
II. İÇTİHATLAR  417
Otuzyedinci Bölüm
KARAR
I. YASAL DÜZENLEME  419
II. 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  419
III. AÇIKLAMALAR  419
A. Genel Olarak  419
B. Yargılama Giderleri  420
1. Mahkumiyet Halinde  420
2. Beraat Halinde  420
C. 4721 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Duruşma Karar ve Hükme İlişkin
Hükümleri 
 420
D. Türk Ceza Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu İlişkisi  426
E. Kısa Süreli Hapis Cezasında Seçenek Yaptırımlar 5237 Sayılı Kanunun 50. Maddesi  426
F. Hapis Cezasının Ertelenmesi  432
G. Güvenlik Tedbirlerinden Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  436
I. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  441
İ. Takdiri İndirim Nedeni  444
J. Mahsup  445
IV. İÇTİHATLAR  446
Otuzsekizinci Bölüm
İTİRAZ
I. YASAL DÜZENLEME  449
II. 5358 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ  449
III. MADDENİN 5311 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  450
IV. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  450
V. AÇIKLAMALAR  451
A. İcra Mahkemesinin Verdiği Tazyik ve Disiplin Hapsine İlişkin Kararlara
Karşı İtiraz Yolu 
 451
B. Ceza Muhakemesi Kanununda Kanun Yolu  451
C. Kanun Yolu ile İlgili İcra ve İflâs Kanununun Diğer Hükümleri  471
D. 5311 Sayılı Kanundan Önceki Temyiz Maddeleri  473
E. Cumhuriyet Savcısının Temyizi  475
VII. İÇTİHATLAR  492
Otuzdokuzuncu Bölüm
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ
I. YASAL DÜZENLEME  497
II. MÜLGA İKİNCİ –SON- FIKRA  497
III. 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  497
IV. EK FIKRAYA İLİŞKİN 5358 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  497
V. AÇIKLAMALAR  498
A. İcra ve İflâs Kanununda Genel Olarak Dava ve Cezanın Düşmesi  498
1. Davanın Borcun Ödenmesi Nedeniyle Düşmesi Kararı  498
2. Davanın Müştekinin Şikayetinden Vazgeçmesi Nedeni ile Düşmesi Kararı  499
B. Maddelerde Düzenlenen Suçlardaki Özel Düzenlemeler  500
C. Türk Ceza Kanununda Davanın ve Cezanın Düşmesi Nedenleri  501
1. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  501
2. Af  502
3. Dava Zamanaşımı  503
4. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi  508
6. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  510
7. Müsaderede Zamanaşımı  510
8. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  512
10. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar, Uzlaşma  512
11. Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi  514
VI. İÇTİHATLAR  515
Kırkıncı Bölüm: 31.5.2005 TARİHLİ VE 5358 SAYILI KANUNUN
TBMM SAFAHATI 
 517
Kırkbirinci Bölüm: 2.3.2005 TARİHLİ VE 5311 SAYILI KANUNUN
TBMM SAFAHATI 
 583
Kırküçüncü Bölüm: TEBLİGAT KANUNU  59 1
Kırkdördüncü Bölüm: KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER
İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN
KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN 
 605
Yararlanılan Kaynaklar  607
İçtihatlar Dizini  609
Kavramlar Dizini  623
  

İÇİNDEKİLER
Birinci Basının Sunuşu  7
İkinci Basının Sunuşu  9
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İCRA/İFLÂS SUÇLARI
I. İCRA SUÇLARI  29
II. İFLÂS SUÇLARI  30
İkinci Bölüm
İCRA VE İFLÂS SUÇLARINDA GÖREVLİ MAHKEME
I. DAVASI İCRA CEZA MAHKEMESİNDE (İCRA TETKİK MERCİİNDE)
GÖRÜLEN SUÇLAR: (Yeni Düzenlemeler Işığında) 
 31
II. DAVASI AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN SUÇLAR  32
III. DAVASI ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN SUÇLAR  32
IV. DAVASI SULH CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN SUÇLAR  32
V. İCRA VE İFLÂS KANUNUNUN GÖREVE İLİŞKİN MADDESİ  32
VI. ÇOCUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ  32
VII. 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN GÖREVE İLİŞKİN
HÜKÜMLERİ 
 33
Üçüncü Bölüm İCRA VE İFLÂS SUÇLARINDA YETKİLİ MAHKEME  35
Dördüncü Bölüm
ŞİKÂYETE BAĞLI OLAN VEYA OLMAYAN SUÇLAR
I. MÜŞTEKİNİN ŞİKÂYETİNE BAĞLI SUÇLAR (Yeni Düzenlemeler Işığında)  37
II. DAVASI C. SAVCILIĞI TARAFINDAN RES’EN TAKİP EDİLİP DAVASI
AÇILAN SUÇLAR: (Yeni Düzenlemeler Işığında) 
 37
Beşinci Bölüm
5358 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN
SUÇLAR VE USUL HÜKÜMLERİ
I. GENEL OLARAK  39
II. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN SUÇLAR VE TANIMLAR  39
A. Yürürlükten Kaldırılan Suç  39
B. Yürürlükten Kaldırılan Konkordato Komiseri Tanımına İlişkin Madde  39
C. Yürürlükten Kaldırılan Suçlara İlişkin Verilecek Hüküm  40
III. CEZA KARARNAMESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI (MAD. 352/A)  41
IV. PARAYA ÇEVİRME VE TEDBİRLERİ UYGULAMA YASAĞINA İLİŞKİN
MADDE 352/B'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI 
 41
Altıncı Bölüm
1 HAZİRAN (2 HAZİRAN) TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN
HAFİF HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLEN İCRA VE İFLÂS
SUÇLARINDA SANIK LEHİNE OLAN İDARÎ PARA
CEZASININ UYGULANMASI SORUNU
I. AÇIKLAMALAR  43
II. UYGULAMA ÖRNEKLERİ  43
A. İdari Para Cezası Uygulaması  43
B. Hafif Hapis Cezasının İdari Para Cezasına Dönüştürme Kararı  45
Yedinci Bölüm
TAZYİK HAPSİ VE DİSİPLİN HAPSİ YAPTIRIMLARI
I. GENEL OLARAK TAZYİK HAPSİ VE DİSİPLİN HAPSİ  47
A. Disiplin Hapsi  47
B. Tazyik Hapsi  48
Sekizinci Bölüm
İCRA VE İFLÂS SUÇLARINDA ZAMANAŞIMI
I. DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  53
A. Genel Olarak  53
B. Disiplin Hapsi ve Hapsen Tazyikte Cezanın Yerine Getirilmesi Süresi  53
C. Yeni (5237 Sayılı) Türk Ceza Kanununun Zamanaşımına İlişkin Hükümleri  53
Dokuzuncu Bölüm
UZLAŞMA
I. UZLAŞMAYA TÂBİ İCRA VE İFLÂS SUÇLARI  59
II. UZLAŞMA HÜKÜMLERİ  60
A. 5237 Sayılı TCK'daki Hüküm  60
B. Ceza Muhakemesinde Uzlaşmaya İlişkin Usul Hükümleri  61
Onuncu Bölüm İCRA CEZADA CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZİ  65
Onbirinci Bölüm
TAKSİRLİ VE HİLELİ İFLÂS SUÇLARI
I. TAKSİRLİ İFLÂS SUÇU  67
A. Yasal Düzenleme  67
B. Açıklamalar  68
II. HİLELİ İFLÂS  73
A. Yasal Kaynak  73
B. Açıklamalar  75
C. Zamanaşımı  77
1. Dava Zamanaşımı  77
2. Ceza Zamanaşımı  77
D. İçtihatlar  77
E. İtibarın Yerine Gelmesi  78
1. Yasal Kaynak  78
2. Açıklamalar  78
3. Taksiratlı Müflisin İtibarının Yerine Gelmesi İçin Dilekçe Örneği  79
F. Adi Müflis  79
G. İlân  80
H. Ölümden Sonra İtibarın Yerine Gelmesi  80
I. İçtihatlar  80
Onikinci Bölüm
ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU
EKSİLTEN BORÇLULARIN CEZASI
(M. 331)
I. YASAL KAYNAK  81
II. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ METİN  82
III. MADDENİN 4949 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCEKİ HALİ  83
IV. 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  84
V. 5358 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ HÜKÛMET GEREKÇESİ  84
VI. AÇIKLAMALAR  84
A. 5358 Sayılı Kanun Değişikliği  84
B. Suçun Oluşabilmesinin Şartları  85
C. Suça Konu Fiilin Zamanı  85
1. Haciz Yolu ile Takipte  85
2. İflâs Takibinde veya Doğrudan Doğruya İflâs Hâllerinde  86
3. Konkordato Mühleti veya İflâsın Ertelemesinde  87
D. Konkordato Mühleti veya İflâsın Ertelemesine İlişkin İİK Hükümleri  88
E. Alacaklının Kesin Aciz Belgesi Almış veya Alacağını Alamadığını İspatlamış Olması  99
1. Kesin Aciz Belgesi  99
2. Alacaklının Alacağını Alamadığını Kanıtlaması  100
a. Haciz Yolu ile takipte  100
aa. İlgili Hükümler  100
bb. İcra Takipleri Doldurulması Gereken “Talepname” Örneği Aşağıdadır  102
b. İflâs Hâlinde  103
c. Konkordatoda  103
d. Taşınmaz Rehninde  103
e. Kasıtlı Suç Olması ve Kastın Tayini  103
F. Şikâyete Bağlı Olması  104
1. Alacaklının Şikâyeti Şartı  104
3. Şikâyetin Yapılacağı Yer ve İddianame ile Dava Açılması  106
G. Görevli Mahkeme  106
H. Dava Zamanaşımı  106
VII. İÇTİHATLAR  107
VIII. SONUÇ  118
Onüçüncü Bölüm
ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VEREN VEYA VAZİYETİNİN
FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRAN BORÇLUNUN CEZASI
(M. 332)
I. YASAL DÜZENLEME  119
II. 5358 SAYILI KANUN MADDE DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ  119
III. 5358 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK  120
IV. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HÂLİ  120
V. AÇIKLAMALAR  120
VI. İÇTİHATLAR  124
Ondördüncü Bölüm
İFLÂS VE KONKORDATO İŞLERİNDE HUSUSİ MENFAAT
TEMİN EDENLERİN CEZASI
(M. 333)
I. YASAL KAYNAK  125
II. MADDE DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ  125
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ MADDE  125
IV. AÇIKLAMALAR  126
A. Maddenin Düzenleniş Gayesi  126
B. Maddenin Düzenleniş Biçimi  126
C. Suçun Unsurları  126
D. Suçun İşlendiği Zamanın Önemi  12 7
E. Suçun Failleri  127
F. Suçun Kovuşturulması ve Yargılaması-  127
G. Dava Zamanaşımı  127
H. Ceza Zamanaşımı  128
I. 333'üncü Maddesinin Kara Para Kapsamında Olduğu Hâl  128
Onbeşinci Bölüm
TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU
(M. 333/a)
I. YASAL KAYNAK  131
II. TBMM ADALET KOMİSYONU GEREKÇESİ  13 1
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ METİN  131
IV. 4949 SAYILI KANUNUN BU MADDENİN EKLENMESİNE İLİŞKİN
GEREKÇESİ 
 132
V. AÇIKLAMALAR  133
Onaltıncı Bölüm
KONKORDATODA VEYA SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE
KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN
YAPILANDIRILMASINDA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜREN
YA DA KONKORDATO VEYA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN
YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAYAN BORÇLUNUN CEZASI
(M. 334)
I. YASAL KAYNAK  135
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ METİN  136
IV. 5092 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ  136
V. MADDENİN 12.2.2004 TARİHLİ VE 5092 SAYILI KANUNDAN
ÖNCEKİ HÂLİ 
 137
VI. MADDENİN 4949 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  137
VII. AÇIKLAMALAR  137
VIII. İÇTİHATLAR  139
Onyedinci Bölüm
İCRA CEZA DAİRESİNCE İİK. M.270 GEREĞİ DEFTERİ YAPILAN
MALI KAÇIRAN KİRACININ CEZALANDIRILACAĞI HALLER
(M. 335)
I. YASAL KAYNAK  141
II. AÇIKLAMALAR  141
A. Suçun Unsurları  141
B. 765 Sayılı Türk Ceza Kanununa Yapılan Yollama  141
C. Yeni Karşılığı Madde 5237 Sayılı TCK'da Madde 289'dur  142
D. 5237 Sayılı TCK 289. Maddenin Gerekçesi  143
E. Görevli Mahkeme  143
F. Yetkili Mahkeme  143
Onsekizinci Bölüm
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEYENLER HAKKINDAKİ CEZALAR
(M. 336)
I. YASAL KAYNAK  145
II. 5358 SAYILI KANUN MADDE GEREKÇESİ  145
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ METİN  145
IV. AÇIKLAMALAR  146
A. 5358 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik  146
B. Müflisin Mallarını Vermeme Suçu  146
1. Suçun Unsurları  146
2. Dava Açma Yöntemi  146
3. Görevli Mahkeme  147
Ondokuzuncu Bölüm
MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU
(M. 337)
I. YASAL DÜZENLEME  149
II. 5358 SAYILI KANUN MADDE GEREKÇESİ  149
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  149
A. Maddenin Önceki Hali  149
B. Birinci Fıkranın 4949 Sayılı Kanundan Önceki Hali  150
C. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  150
IV. AÇIKLAMALAR  151
A. 5358 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Düzenlemeler  151
B. Disiplin Hapsinin Özellikleri  151
C. Suçun Unsurları  152
D. Şikayete Bağlı Olması  153
1. Şikayet Şartı  153
2. Şikayet Süresi  154
3. Şikâyetten Vazgeçme (Birden Fazla Borçlu Sanık)  154
E. Yenileme Muhtırası (Bildirimde) Durum  155
F. İcra Kefilinin Mal Beyanı Zorunluluğu  155
G. Takip Borçluları Birden Fazla İse  155
H. İcra Takibi (Ödeme Emri-İcra Emri) Geçerli Olmalıdır  156
I. Takibin Kısmen İptalinde Durum  156
İ. Kambiyo Senedine Dayalı Takipte Senet Aslını Vermemek  156
J. Ödeme Emrinde Borç Miktarı Yazılı Değilse  156
K. Ergin Olmayan Borçlunun Düzenlediği Kambiyo Senedine Dayalı Takipte  156
L. İtiraz veya Şikâyet Yoluyla İptal Edilen Takip  157
M. Kesinleşmeden Takip Konusu Yapılabilen İlamla İlgili Yargıtay’da Bozma Hâlinde  158
N. Tebligat Usulüne Uygun Olmalıdır  158
O. Görevli Mahkeme  160
Ö. Yetkili Mahkeme  161
P. Davanın ve Cezanın Düşmesi  161
R. Cezanın Düşmesi  161
S. İtiraz Kanun Yolu  161
Ş. Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Cezalandırılması İçin Dilekçe Örneği  162
T. İçtihatlar  163
Yirminci Bölüm
TİCARETİ TERK EDENLERİN CEZASI
(M. 337/a)
I. YASAL KAYNAK  201
II. 5358 SAYILI KANUNUN MADDE GEREKÇESİ  202
III. 5358 SAYILI KANUNLA MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLER  202
IV. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ METİN  202
V. AÇIKLAMALAR  203
VI. İÇTİHATLAR  203
Yirmibirinci Bölüm
GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNANLARIN CEZASI
(M. 338)
I. YASAL KAYNAK  207
II. 5358 SAYILI KANUNUN MADDE GEREKÇESİ  207
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ MADDE METNİ  208
IV. 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  209
V. AÇIKLAMALAR  209
A. Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu  20 9
B. Tazyik Hapsinin Özellikleri  210
C. Tazyik Hapsinde Hüküm Nasıl Kurulmalıdır  211
VI. İÇTİHATLAR  211
Yirmiikinci Bölüm
MAL BEYANINDAN SONRAKİ MAL VE GELİRDEKİ ARTIŞI
BİLDİRMEME SUÇU
(M. 339)
I. YASAL KAYNAK  227
II. 5358 SAYILI KANUNUN MADDE GEREKÇESİ  227
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ MADDE METNİ  227
IV. AÇIKLAMALAR  228
B. Disiplin Hapsinin Özellikleri  228
C. Şikayete Bağlıdır  230
D. Cezanın Düşmesi  230
V. BORÇLUNUN MAL BEYANINDA SONRAKİ ARTIŞI BİLDİRMEMESİ
SUÇU İÇİN ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
 230
VI. İÇTİHATLAR  231
Yirmiüçüncü Bölüm
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU
(M. 340)
I. YASAL KAYNAK  233
II. 5358 SAYILI KANUNUN MADDE GEREKÇESİ  233
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ MADDE METNİ  234
IV. AÇIKLAMALAR  234
A. Taahhüdü İhlal Suçunun Unsurları  234
B. Suçun Oluştuğu An  235
C. Şikâyet ve Şikâyet Süresi  235
1. Yasal Kaynak  235
2. İzahat  235
D. Görevli Mahkeme ve Birleştirme Yasağı  235
E. Yetkili Mahkeme  236
F. 5358 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Yaptırım Düzeni (Tazyik Hapsi)  236
G. Tazyik Hapsinin Özellikleri  236
H. Tazyik Hapsinde Hüküm Nasıl Kurulmalıdır  238
V. ŞİKÂYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  238
VI. UYGULAMADAN ÖRNEKLER  239
VII. İTİRAZ KANUN YOLU  240
VIII. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ  240
IX. İÇTİHATLAR  241
Yirmidördüncü Bölüm
ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE UYMAMA SUÇU
(M. 341)
I. YASAL DÜZENLEME  293
II. 5358 SAYILI KANUN MADDE DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ  293
III. 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ MADDE METNİ  293
IV. MADDENİN 4949 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  294
V. 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  294
VI. AÇIKLAMALAR  294
A. 5358 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklik  294
1. Yaptırımda Değişiklik  294
2. İştirak Noktasında Değişiklik  294
B. İcra Emri, Aşağıdaki Şekilde Doldurulur  294
C. Tazyik Hapsinin Özellikleri  295
D. Tazyik Hapsinde Hüküm Nasıl Kurulmalıdır  297
E. İtiraz Kanun Yolu  297
F. Davanın ve Cezanın Düşmesi  298
G. Dilekçe Örneği  298
H. Dava Nasıl Görülür  299
I. Ara Kararına Dayanan Çocukla Kişisel İlişki  299
VII. İÇTİHATLAR  299
Yirmibeşinci Bölüm
TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRME SUÇU
(M. 342)
I. YASAL KAYNAK  305
II. 5358 SAYILI KANUN MADDE DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ  305
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  305
IV. AÇIKLAMALAR  306
A. İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaz veya Gemiye Tekrar Girme Suçu  306
B. İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaz veya Gemiye Tekrar Girmenin
Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi Örneği 
 306
C. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 290. Maddesi  307
V. İÇTİHATLAR  307
Yirmialtıncı Bölüm
BİR İŞİN YAPILMASI VEYA YAPILMAMASI İLAMINA MUHALEFET
(M. 343)
I. YASAL KAYNAK  315
II. MADDE DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ  315
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HÂLİ  315
IV. AÇIKLAMALAR  316
A. Suçun Unsurları  316
B. Tazyik Hapsinin Özellikleri  316
C. Tazyik Hapsinde Hüküm Nasıl Kurulmalıdır  318
D. İtiraz Kanun Yolu  318
E. Davanın ve Cezanın Düşmesi  319
V. İÇTİHATLAR  319
Yirmiyedinci Bölüm
NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMA SUÇU
(M. 344)
I. YASAL DÜZENLEME  323
II. 5358 SAYILI KANUN MADDE GEREKÇESİ  323
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  323
IV. AÇIKLAMALAR  324
A. Nafaka Hükmüne Uymama Suçunun Unsurları  324
B. Tazyik Hapsinin Özellikleri  325
C. Tazyik Hapsinde Hüküm Nasıl Kurulmalıdır  327
D. İtiraz Kanun Yolu  327
E. Davanın ve Cezanın Düşmesi  328
F. Dilekçe Örneği  328
V. İÇTİHATLAR  329
Yirmisekizinci Bölüm
HÜKMÎ ŞAHISLARIN MUAMELELERİNDE SORUMLULUK
(M. 345)
I. YASAL KAYNAK  351
II. AÇIKLAMALAR  351
III. İÇTİHATLAR  35 2
Yirmidokuzuncu Bölüm
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE İFLÂSI İSTEMEME SUÇU
(M. 345/a)
I. YASAL KAYNAK  355
II. MADDEDEKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN HÜKÛMET GEREKÇESİ  355
III. MADDEDEKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN TBMM ADALET KOMİSYONU
GEREKÇESİ 
 355
IV. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  355
V. MADDENİN 4949 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  356
VI. 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  356
VII. AÇIKLAMALAR  357
VIII. DİLEKÇE ÖRNEĞİ  358
IX. İÇTİHATLAR  359
Otuzuncu Bölüm
İHALEDE YARAR KARŞILIĞI ARTIRMADAN ÇEKİLME SUÇU
(M. 345/b)
I. YASAL KAYNAK  361
II. MADDEDEKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 5358 SAYILI KANUN GEREKÇESİ  361
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  361
IV. 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  362
V. AÇIKLAMALAR  362
A. Suç ve Cezası  362
B. Gün Para Cezası  362
Otuzbirinci Bölüm
İCRA MAHKEMELERİNİN GÖREVİ VE BİRLEŞTİRME YASAĞI
I. YASAL DÜZENLEME  365
II. MADDEDEKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 5358 SAYILI KANUN GEREKÇESİ  365
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ MADDE METNİ  365
IV. AÇIKLAMALAR  366
V. İÇTİHATLAR  366
Otuzikinci Bölüm
ŞİKAYET SÜRESİ
I. YASAL KAYNAK  367
II. MADDE 5358 SAYILI KANUN GEREKÇESİ  367
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ MADDE METNİ  367
IV. AÇIKLAMALAR  367
V. İÇTİHATLAR  369
Otuzüçüncü Bölüm
YETKİLİ MAHKEME
I. YASAL DÜZENLEME  373
II. MADDEYE İLİŞKİN 5358 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  373
III. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  373
IV. AÇIKLAMALAR  374
A. Yetkili Mahkeme  374
B. Yetkiye İtiraz  374
C. Takipte Yetki ile İlgili İçtihatlar  376
Otuzdördüncü Bölüm
YARGILAMA USULÜ
I. YASAL DÜZENLEME  397
II. AÇIKLAMALAR  398
B. İcra Cezada Önemli Olan Tebligatla İlgili Olarak Son Değişiklikleri Şöylece
Belirtmek Gerekirse 
 400
C. İddianamenin İadesi  404
III. İÇTİHATLAR  405
Otuzbeşinci Bölüm
DURUŞMA
I. YASAL DÜZENLEME  409
II. AÇIKLAMALAR  409
III. İÇTİHATLAR  413
Otuzaltıncı Bölüm
TAHKİKAT
I. YASAL DÜZENLEME  417
II. İÇTİHATLAR  417
Otuzyedinci Bölüm
KARAR
I. YASAL DÜZENLEME  419
II. 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  419
III. AÇIKLAMALAR  419
A. Genel Olarak  419
B. Yargılama Giderleri  420
1. Mahkumiyet Halinde  420
2. Beraat Halinde  420
C. 4721 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Duruşma Karar ve Hükme İlişkin
Hükümleri 
 420
D. Türk Ceza Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu İlişkisi  426
E. Kısa Süreli Hapis Cezasında Seçenek Yaptırımlar 5237 Sayılı Kanunun 50. Maddesi  426
F. Hapis Cezasının Ertelenmesi  432
G. Güvenlik Tedbirlerinden Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  436
I. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  441
İ. Takdiri İndirim Nedeni  444
J. Mahsup  445
IV. İÇTİHATLAR  446
Otuzsekizinci Bölüm
İTİRAZ
I. YASAL DÜZENLEME  449
II. 5358 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ  449
III. MADDENİN 5311 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  450
IV. MADDENİN 5358 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ HALİ  450
V. AÇIKLAMALAR  451
A. İcra Mahkemesinin Verdiği Tazyik ve Disiplin Hapsine İlişkin Kararlara
Karşı İtiraz Yolu 
 451
B. Ceza Muhakemesi Kanununda Kanun Yolu  451
C. Kanun Yolu ile İlgili İcra ve İflâs Kanununun Diğer Hükümleri  471
D. 5311 Sayılı Kanundan Önceki Temyiz Maddeleri  473
E. Cumhuriyet Savcısının Temyizi  475
VII. İÇTİHATLAR  492
Otuzdokuzuncu Bölüm
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ
I. YASAL DÜZENLEME  497
II. MÜLGA İKİNCİ –SON- FIKRA  497
III. 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  497
IV. EK FIKRAYA İLİŞKİN 5358 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ  497
V. AÇIKLAMALAR  498
A. İcra ve İflâs Kanununda Genel Olarak Dava ve Cezanın Düşmesi  498
1. Davanın Borcun Ödenmesi Nedeniyle Düşmesi Kararı  498
2. Davanın Müştekinin Şikayetinden Vazgeçmesi Nedeni ile Düşmesi Kararı  499
B. Maddelerde Düzenlenen Suçlardaki Özel Düzenlemeler  500
C. Türk Ceza Kanununda Davanın ve Cezanın Düşmesi Nedenleri  501
1. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  501
2. Af  502
3. Dava Zamanaşımı  503
4. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi  508
6. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  510
7. Müsaderede Zamanaşımı  510
8. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  512
10. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar, Uzlaşma  512
11. Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi  514
VI. İÇTİHATLAR  515
Kırkıncı Bölüm: 31.5.2005 TARİHLİ VE 5358 SAYILI KANUNUN
TBMM SAFAHATI 
 517
Kırkbirinci Bölüm: 2.3.2005 TARİHLİ VE 5311 SAYILI KANUNUN
TBMM SAFAHATI 
 583
Kırküçüncü Bölüm: TEBLİGAT KANUNU  59 1
Kırkdördüncü Bölüm: KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER
İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN
KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN 
 605
Yararlanılan Kaynaklar  607
İçtihatlar Dizini  609
Kavramlar Dizini  623
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020