Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları
Ekim 2017 / 5. Baskı / 784 Syf.
Fiyatı: 157.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Özel hastaneler, kamu hastanelerinden farklı bazı yasal düzenlemelere göre hizmet verirler. Özel hastanelerin, bireylerin yaşama ve sağlık haklarına uygun öncelikler çerçevesinde hizmet vermesi önemlidir.

Özel hastaneler konusunda ilk ve tek kitap olan bu kitapta, Av.Arb. Gültezer Hatırnaz Erol, özel hastaneye kabul sözleşmeleri, özel hastane ile hasta arasındaki sözleşme kapsamında hasta ile hastane arasındaki ilişkinin hukuki niteliğini ve tarafların karşılıklı hak ve borçlarını belirlemek; hastaya verilen zararlardan dolayı hastanenin ve dolayısıyla özel hastaneye çağırılan hekimin ve özel hastanede hizmet sözleşmesi ile çalışan hekimin hastaya verdiği zararlardan hastanenin sorumluluğu ve sorumsuzluk anlaşması konularını, Hasta Hakları konusuna ve Hasta Hakları ihlallerinden hukuki korunma yollarına, hasta haklarının ihlali nedeniyle, Hasta Hakları Yönetmeliği'nde yer alan şikayet, dava ve müracaat yöntemleri, Uzman Görüşü alınabilmesi (HMK 293), Malpraktis (tıbbi hata) ve Komplikasyon , izin verilen risk ve tıbbi standart, defansif tıp, organizasyon kusuru, bilirkişilik konuları, zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk sigortası ve uygulaması, tıbbi hata sonucu doğan zararlardan dolayı tazminat sorumluluğu ve sonuçlarına yer verilmiştir.

Kitabın bu baskısında, Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası ile ilgili ve son değişiklik olan "Havuz Modeli" konusu, yeni Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararları ve Anayasa Mahkemesine sağlık hukukuna ilişkin kişisel başvurular hakkında kararlarına geniş bir şekilde yer verilmiştir.

Kısaca kitabımız, son gerçekleşen yasal değişiklikler ışığında genişletilerek ve güncellenerek okuyucuya sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Özel Hastaneye Kabul Sözleşmeleri
Hasta Hakları
Hastaneye Kabul Sözleşmesinden ve Dolayısıyla Hasta Haklarının İhlalinden Hukuki Sorumluluk
Çağrılan Hekim ve Hizmet Sözleşmesiyle Çalışan Hekimin Hastaya Verdiği Zararlardan Hastanenin Sorumluluğu
Özel Hastanelerde "Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu"
Özel Hastanelerin Organizasyon Kusuru
Malpraktis (Tıbbi Hata), Komplikasyon ve İzin Verilen Risk
Tıbbi Hata Davalarında Bilirkişilik
HMK. m. 293 – Uzman Görüşü
Sorumsuzluk Anlaşması
Özel Hastanenin Tazminat Sorumluluğu
Özel Hastanenin Yükümlülüklerine Aykırılıktan Kaynaklanan Zararlar ve Açılabilecek Tazminat Davaları
Özel Hastanenin Tazminat Sorumluluğunun Sonuçları
Hasta Hakları Yönetmeliği'nde Düzenlenen Şikayet, Dava ve Müracaat Yöntemleri
Hekimin Disiplin Sorumluluğu
Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası
Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların "Uzlaşma" ile Çözülmesi
Hastaneye Kabul Sözleşmelerinin Sona Ermesi
Hasta Hakları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin (8 Mayıs 2014) Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (RG.: 28.11.2013, Sayı: 28835)
İlaçlar Konusunda Aydınlatma
Engellilerin Aydınlatılması
Çocukların Aydınlatılmasıİlgili İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi Kararları, Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvurulara ilişkin kararlar Eklenmiştir)
Barkod: 9789750245602
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 784
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  13
Birinci Baskıya Önsöz  15
İkinci Baskıya Önsöz  17
Üçüncü Baskıya Önsöz  19
Dördüncü Baskıya Önsöz  25
Beşinci Baskıya Önsöz  31
Kısaltmalar  41
GİRİŞ  43
I. Konunun Takdimi  43
II. Konunun Sınırlandırılması  45
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HASTANELER İLE HASTA ARASINDA KURULAN HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARI, ÇEŞİTLERİ, KURULUŞU VE ŞEKLİ
1. HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  57
I. Genel Olarak  57
II. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler  60
A. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin Hizmet Akdi Olduğu Görüşü  60
B. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin Eser (İstisna) Sözleşmesi Olduğu Görüşü  62
C. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin Vekalet Akdi Olduğu Görüşü  63
D. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin Kendine Özgü Yapısı Olan (Sui Generis) Bir Akit Olduğu Görüşü  67
E. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin Özel Durum ve Şartlara Göre Belirlenmesi Görüşü  69
F. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Sonuç  70
2. HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI  75
I. Özel Hastane  75
II. Hasta  102
3. HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ, KURULUŞU, ŞEKLİ  102
I. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Çeşitleri  102
A. Genel Olarak  102
B. Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi  103
1. Hekimlik Sözleşmesi Olmaksızın Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi  103
2. Hekimlik Sözleşmesi İlaveli Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi  105
C. Bölünmüş Hastaneye Kabul Sözleşmesi  107
II. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Kuruluşu  108
III. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Şekli  110
İKİNCİ BÖLÜM
HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARININ
YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HASTA HAKLARI
4. HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  111
I. Genel Olarak  111
II. Özel Hastanenin Yükümlülükleri  112
A. Hastanın Tıbbi Teşhis ve Tedavisini Sağlama Yükümlülüğü  112
B. Hastane Bakımını Sağlama Borcu  115
C. Hastanın Aydınlatılması Yükümlülüğü  122
1. Genel Olarak  122
2. Tıbbı Müdahale Kavramı  122
a. Kavram  122
b. Tıbbi Müdahalenin Şartları  124
aa. Tıp Mesleğini İcraya Yasal Olarak Yetkili Kişiler Tarafından Gerçekleştirilmesi  124
bb. Yasada Öngörülen Amaçlara Yönelik Olması  124
cc. Tıp Bilimi Verilerince Zorunluluk–Endikasyon Bulunması  125
dd. Tıp Bilimince Genel Kabul Görmüş İlke ve Kurallara Uygun Olarak– Özenli Yapılması  125
ee. Hastanın Tıbbi Müdahale Öncesi Aydınlatılması ve Rızasının Alınması.  125
3. Aydınlatma  125
a. Genel Olarak  125
b. Aydınlatma Kavramı, Önemi ve Konusu  129
c. Aydınlatma Yükümlülüğünün İstisnaları  138
aa. Tıbbi Zorunluluk hali  138
bb. Hastanın Hastalığı Konusunda Aydınlatılmayı İstemediği Durumlar ve Aydınlatmaya Gerek Olmayan Haller  139
d. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi  142
e. Aydınlatmanın Alacaklısı  146
f. Aydınlatmanın Şekli  151
g. Aydınlatma Zamanı  153
h. Aydınlatmada İspat Külfeti  154
ı. Aydınlatılmış Onam Formunun İçeriği  159
i. İlaç Hakkında Aydınlatma  164
D. Hastanın Rızasının Alınması Yükümlülüğü  169
1. Genel Olarak  169
2. Rızaya Ehliyet  170
3. Rızanın Konusu  176
4. Rızanın Şekli ve Zamanı  179
5. Rızanın Geri Alınması  182
E. Sadakat ve Özen Yükümlülüğü  182
1. Sadakat Yükümlülüğü  182
2. Özen Gösterme Yükümlülüğü  184
F. Kayda Geçirme ve Sır Saklama Yükümlülüğü  195
1. Kayda Geçirme Yükümlülüğü  195
2. Sır Saklama Yükümlülüğü  208
III. Hasta Hakları  215
A. Genel Olarak Hasta Hakları  215
B. Hasta Haklarının Tanımı  217
C. Hasta Hakları  217
1. Hastanın Rızasının Alınması  217
2. Hastanın Aydınlatılması  221
3. Tıbbi Özen Gösterilmesini isteme Hakkı  224
4. Genel Olarak Bilgi İsteme Hakkı  225
5. Kayıtları inceleme Hakkı  228
6. Hastanı Özel Yaşamının Gizliliğine Saygı Hakkı  228
a. Genel Olarak  228
b. Hastanın Mahremiyet Hakkının Kapsamı  229
c. Hastaya Ait Bilgilerin Kayda Geçirilmesi (Arşivlenmesi) ve Hasta Sırrının Saklanması  232
aa. Hastaya Ait Bilgilerin Kayda Geçirilmesi (Arşivlenmesi)  232
bb. Hasta Sırrının Saklanması  232
7. Hastanın Onuru ile Ölme Hakkı  234
8. Sağlık Personelini Tanıma, Seçme, Değiştirme ve Sağlık Birimlerini Seçme Hakkı  237
9. Tıbbi Gereklere uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı  239
10. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı  240
11. Bilgi İsteme Hakkı  240
12. Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Hakkı  240
13. Hastaların İnanç ve Vicdani Kanaatlerine Uygun Manevi Yardım Alma Hakkı  241
14. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı  242
15. Refakatçi Bulundurma Hakkı  243
16. Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi Hakkı  243
D. Hasta Haklarının Tarihsel Gelişimi  243
1. Genel Olarak  243
2. Uluslararası Bildirgeler  245
a. Lizbon Bildirgesi 1981  245
b. Amsterdam Bildirgesi 1994  246
c. Lizbon Bildirgesi II 1995  249
d. Avrupa Statüsü Temel Doküman, Roma 2002  250
E. Hasta Hakları ile ilgili Türkiye’deki Yasal Durum  251
1. Genel Olarak  251
2. Yasal Düzenlemelerde Hasta Hakları  252
3. Hasta Hakları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin (8 Mayıs 2014) Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler  263
F. Hasta İletişim Birimleri ve Hakları Kurulları  270
G. Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Sağlık Bakanlığı 2011 Yılı İstatiklerine İlişkin İnternet Sitesinde Yayınladığı Bilgiler  281
H. Hasta Hakları Konusunda Türkiye’de Yapılan Araştırmalar  285
IV. Hastanın Yükümlülükleri  288
A. Ücret Ödeme Yükümlülüğü  288
B. Hastanın Gerekli Bilgi ve Belgeleri Verme Yükümlülüğü  291
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNDEN VE HASTA HAKLARININ İHLALİNDEN HUKUKİ SORUMLULUK, ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMİN HASTAYA VERDİĞİ ZARARLARDAN HASTANENİN SORUMLULUĞU VE SORUMSUZLUK ANLAŞMASI
5. HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNDEN VE DOLAYISIYLA HASTA HAKLARININ İHLALİNDEN HUKUKİ SORUMLULUK  293
I. Genel Olarak  293
II. Sözleşmenin İhlali  294
A. Kötü İfa  294
B. Yan Yükümlülüklerin İhlali–Hasta Haklarının İhlali  295
III. Kusur  296
A. Genel Olarak  296
B. Özel Hastanenin Organizasyon Kusuru:  297
IV. Zarar  307
V. İlliyet Bağı  308
6. ÖZEL HASTANEYE ÇAĞRILAN HEKİMİN VE HASTANEDE HİZMET SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN HEKİMİN HASTAYA VERDİĞİ ZARARLARDAN HASTANENİN SORUMLUĞU  316
I. Özel Hastaneye Çağrılan Hekimin Verdiği Zararlardan Hastanenin Sorumluğu  316
A. Özel Hastaneye Hekimin Çağırılması  316
B. Alt Vekalet – İkame Vekalet ve Hastanenin sorumluluğu  317
II. Hastanede Hizmet Sözleşmesiyle Çalışan Hekimin Hastaya Verdiği Zararlardan Hastanenin Sorumluğu  322
A. Yardımcı Şahısların Fiilinden Sorumluluk  322
B. Özel Hastanede Çalışan Hekimin Hastaya Verdiği Zararlardan Hastanenin Sorumluluğu  326
7. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI  329
I. Genel Olarak  329
II. Özel Hastanelerin Kendi Kusuruna İlişkin Sorumsuzluk Anlaşması  330
III. Yardımcı Şahsın Kusuruna İlişkin Sorumsuzluk Anlaşması  331
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALPRAKTİS (TIBBİ HATA) VE KOMPLİKASYON,
MALPRAKTİSİN VE KOMPLİKASYONUN BELİRLENMESİ (Bİ–LİRKİŞİ)
8. TIBBİ HATA (MALPRAKTİS)  333
I. Genel Olarak  333
II. Mevzuatta Malpraktis  333
III. Tıbbi Standart  336
IV. Tıbbi Hata (Malpraktis) Çeşitleri  336
A. Teşhis Hatası  336
B. Tedavi ve Tedavi Sonrası Yükümlülüklerin İhmali Hatası:  339
C. Organizasyon Kusuru:  351
D. Üstlenme Hatası:  352
9. KOMPLİKASYON  353
I. Genel Olarak  353
II. İzin Verilen Risk Kavramı  354
10. SONUÇ  373
11. MALPRAKTİSİN VE KOMPLİKASYONUN BELİRLENMESİ, BİLİRKİŞİLİK  373
I. Sağlık Hukukunda Bilirkişiler  373
A. Genel Olarak  373
B. Tıbbî Bilirkişilik  375
C. Adli Tıp  375
D. Uzman Görüşü  387
E. Yüksek Sağlık Şurası  387
BEŞİNCİ BÖLÜM
TAZMİNAT SORUMLULUĞU, TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN SONUÇLARI VE HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİNDE
MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA HAKKI
12. TAZMİNAT SORUMLULUĞU  397
I. Genel Olarak  397
II. Tazminat Sorumluluğun Temelleri  400
III. Tazminat Sorumluluğun Doğması İçin Aranan Şartlar  400
IV. Tazminat Türleri  401
A. Maddi Tazminat  401
1. Maddi Teminat Çeşitleri  402
a. Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat  402
b. Ölüm nedeniyle tazminat davaları  406
B. Manevi Tazminat  407
C. Tazminat Miktarının Belirlenmesi  408
V. Tazminat Davalarında, Dava Türleri  414
VI. Uygulamada Açılan Tazminat Davası Konuları  415
VII. Tazminattan İndirim  416
VII. Tazminat Davalarında Zararın İspatı  418
IX. Tazminat Davalarında Zamanaşımı  424
X. Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Kararın Tazminat Davasına Etkisi  431
XI. Tazminat Davalarında Yargı Yolu, Görev ve Yetki  433
A. Görevli Mahkeme  434
B. Yetkili Mahkeme  441
XII. Özel Hastanenin Yükümlülüklerine Aykırılıktan Kaynaklanan Zararlar İçin Tazminat  441
A. Hastanın, Hastane Enfeksiyonu Mikrobu Kapması Nedeniyle, Bir Süre Daha Hastanede Yatmış ve Tedavi Edilmek Zorunda Kalmış Olması Nedeniyle Tazminat  441
B. Hastanenin Ağır Yaralı veya Ağır Hastanın Tedavisini Kabul Etmemesi Nedeniyle Tazminat  441
C. Hastanenin Aşırı Ücret Alması Nedeniyle Tazminat  442
D. Hastanenin, Aydınlatılmış Onam Alma Yükümlülüğünün İhlali Nedeniyle Tazminat  444
E. Hastanenin, Sır Saklama ve Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi ve İhlali Nedeniyle Tazminat  444
F. Hastanenin Hekiminin, Yanlış Tanı ve Tedavi Nedeniyle Uğranılan Zararlar Nedeniyle Tazminat  444
G. Hasta, Hastanenin Hekiminin, Kusurlu Ameliyatı Nedeniyle Uğradığı Zararlardan Dolayı, Tazminat İsteyebilir  445
XIV. Hasta Hakları İhlallerinde Hukuki Korunma Yolları  446
A. Genel Olarak  446
B. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı  448
C. Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açma Hakkı  458
D. Hekimin Disiplin Sorumluluğu  466
1. Genel Olarak  466
2. Tabip Odaları Yönünden Disiplin Sorumluluğu  467
a. Genel Olarak  467
b. Disiplin Cezaları  468
c. Soruşturma ve Kovuşturma  469
aa. Soruşturma Zamanaşımı  469
bb. Yönetim Kurulu Soruşturma Süreci  469
cc. Soruşturmanın Yapılış Biçimi  469
dd. Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığı Kararı  470
ee. Soruşturma veya Kovuşturma Açılmaması Kararlarına Karşı İtirazlar  470
ff. Onur Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz  470
gg. Bozma Kararı Üzerine Yapılması Gereken İşlemler  470
ALTINCI BÖLÜM
ZORUNLU MESLEKİ MALİ MESULİYET SİGORTASI
13. ZORUNLU MESLEKİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI  471
I. Genel Olarak  471
II. Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası İlgili Tebliğler  471
III. Sonuç  479
YEDİNCİ BÖLÜM
DEFANSİF TIP
14. DEFANSİF TIP  487
I. Tanımı  487
II. Defansif Tıp Türleri  487
A. Pozitif Defansif Tıp  487
B. Negatif Defansif Tıp  487
III. Defansif Tıp Uygulamaları, Ne Zaman Hukuka Aykırı Hale Gelir?  488
IV. Defansif Tıbbi Uygulamalar Sebebi İle Hekimin Hukuki Sorumluluğu  488
SEKİZİNCİ BÖLÜM
HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
15. HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  491
I. Genel Olarak  491
II. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin İfa ile Sona Ermesi  491
III. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Azil ve İstifa ile Sona Ermesi  492
IV. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Ölüm, Ehliyetsizlikle ve İflasla Sona Ermesi  493
SONUÇ  497
İÇTİHATLAR
İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  525
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  690
DANIŞTAY KARARLARI  719
Kaynakça  763
Kavram Dizini  775
Yazarın Özgeçmişi  781
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  13
Birinci Baskıya Önsöz  15
İkinci Baskıya Önsöz  17
Üçüncü Baskıya Önsöz  19
Dördüncü Baskıya Önsöz  25
Beşinci Baskıya Önsöz  31
Kısaltmalar  41
GİRİŞ  43
I. Konunun Takdimi  43
II. Konunun Sınırlandırılması  45
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HASTANELER İLE HASTA ARASINDA KURULAN HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARI, ÇEŞİTLERİ, KURULUŞU VE ŞEKLİ
1. HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  57
I. Genel Olarak  57
II. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler  60
A. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin Hizmet Akdi Olduğu Görüşü  60
B. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin Eser (İstisna) Sözleşmesi Olduğu Görüşü  62
C. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin Vekalet Akdi Olduğu Görüşü  63
D. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin Kendine Özgü Yapısı Olan (Sui Generis) Bir Akit Olduğu Görüşü  67
E. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin Özel Durum ve Şartlara Göre Belirlenmesi Görüşü  69
F. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Sonuç  70
2. HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI  75
I. Özel Hastane  75
II. Hasta  102
3. HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ, KURULUŞU, ŞEKLİ  102
I. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Çeşitleri  102
A. Genel Olarak  102
B. Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi  103
1. Hekimlik Sözleşmesi Olmaksızın Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi  103
2. Hekimlik Sözleşmesi İlaveli Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi  105
C. Bölünmüş Hastaneye Kabul Sözleşmesi  107
II. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Kuruluşu  108
III. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Şekli  110
İKİNCİ BÖLÜM
HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARININ
YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HASTA HAKLARI
4. HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  111
I. Genel Olarak  111
II. Özel Hastanenin Yükümlülükleri  112
A. Hastanın Tıbbi Teşhis ve Tedavisini Sağlama Yükümlülüğü  112
B. Hastane Bakımını Sağlama Borcu  115
C. Hastanın Aydınlatılması Yükümlülüğü  122
1. Genel Olarak  122
2. Tıbbı Müdahale Kavramı  122
a. Kavram  122
b. Tıbbi Müdahalenin Şartları  124
aa. Tıp Mesleğini İcraya Yasal Olarak Yetkili Kişiler Tarafından Gerçekleştirilmesi  124
bb. Yasada Öngörülen Amaçlara Yönelik Olması  124
cc. Tıp Bilimi Verilerince Zorunluluk–Endikasyon Bulunması  125
dd. Tıp Bilimince Genel Kabul Görmüş İlke ve Kurallara Uygun Olarak– Özenli Yapılması  125
ee. Hastanın Tıbbi Müdahale Öncesi Aydınlatılması ve Rızasının Alınması.  125
3. Aydınlatma  125
a. Genel Olarak  125
b. Aydınlatma Kavramı, Önemi ve Konusu  129
c. Aydınlatma Yükümlülüğünün İstisnaları  138
aa. Tıbbi Zorunluluk hali  138
bb. Hastanın Hastalığı Konusunda Aydınlatılmayı İstemediği Durumlar ve Aydınlatmaya Gerek Olmayan Haller  139
d. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi  142
e. Aydınlatmanın Alacaklısı  146
f. Aydınlatmanın Şekli  151
g. Aydınlatma Zamanı  153
h. Aydınlatmada İspat Külfeti  154
ı. Aydınlatılmış Onam Formunun İçeriği  159
i. İlaç Hakkında Aydınlatma  164
D. Hastanın Rızasının Alınması Yükümlülüğü  169
1. Genel Olarak  169
2. Rızaya Ehliyet  170
3. Rızanın Konusu  176
4. Rızanın Şekli ve Zamanı  179
5. Rızanın Geri Alınması  182
E. Sadakat ve Özen Yükümlülüğü  182
1. Sadakat Yükümlülüğü  182
2. Özen Gösterme Yükümlülüğü  184
F. Kayda Geçirme ve Sır Saklama Yükümlülüğü  195
1. Kayda Geçirme Yükümlülüğü  195
2. Sır Saklama Yükümlülüğü  208
III. Hasta Hakları  215
A. Genel Olarak Hasta Hakları  215
B. Hasta Haklarının Tanımı  217
C. Hasta Hakları  217
1. Hastanın Rızasının Alınması  217
2. Hastanın Aydınlatılması  221
3. Tıbbi Özen Gösterilmesini isteme Hakkı  224
4. Genel Olarak Bilgi İsteme Hakkı  225
5. Kayıtları inceleme Hakkı  228
6. Hastanı Özel Yaşamının Gizliliğine Saygı Hakkı  228
a. Genel Olarak  228
b. Hastanın Mahremiyet Hakkının Kapsamı  229
c. Hastaya Ait Bilgilerin Kayda Geçirilmesi (Arşivlenmesi) ve Hasta Sırrının Saklanması  232
aa. Hastaya Ait Bilgilerin Kayda Geçirilmesi (Arşivlenmesi)  232
bb. Hasta Sırrının Saklanması  232
7. Hastanın Onuru ile Ölme Hakkı  234
8. Sağlık Personelini Tanıma, Seçme, Değiştirme ve Sağlık Birimlerini Seçme Hakkı  237
9. Tıbbi Gereklere uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı  239
10. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı  240
11. Bilgi İsteme Hakkı  240
12. Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Hakkı  240
13. Hastaların İnanç ve Vicdani Kanaatlerine Uygun Manevi Yardım Alma Hakkı  241
14. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı  242
15. Refakatçi Bulundurma Hakkı  243
16. Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi Hakkı  243
D. Hasta Haklarının Tarihsel Gelişimi  243
1. Genel Olarak  243
2. Uluslararası Bildirgeler  245
a. Lizbon Bildirgesi 1981  245
b. Amsterdam Bildirgesi 1994  246
c. Lizbon Bildirgesi II 1995  249
d. Avrupa Statüsü Temel Doküman, Roma 2002  250
E. Hasta Hakları ile ilgili Türkiye’deki Yasal Durum  251
1. Genel Olarak  251
2. Yasal Düzenlemelerde Hasta Hakları  252
3. Hasta Hakları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin (8 Mayıs 2014) Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler  263
F. Hasta İletişim Birimleri ve Hakları Kurulları  270
G. Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Sağlık Bakanlığı 2011 Yılı İstatiklerine İlişkin İnternet Sitesinde Yayınladığı Bilgiler  281
H. Hasta Hakları Konusunda Türkiye’de Yapılan Araştırmalar  285
IV. Hastanın Yükümlülükleri  288
A. Ücret Ödeme Yükümlülüğü  288
B. Hastanın Gerekli Bilgi ve Belgeleri Verme Yükümlülüğü  291
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNDEN VE HASTA HAKLARININ İHLALİNDEN HUKUKİ SORUMLULUK, ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMİN HASTAYA VERDİĞİ ZARARLARDAN HASTANENİN SORUMLULUĞU VE SORUMSUZLUK ANLAŞMASI
5. HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNDEN VE DOLAYISIYLA HASTA HAKLARININ İHLALİNDEN HUKUKİ SORUMLULUK  293
I. Genel Olarak  293
II. Sözleşmenin İhlali  294
A. Kötü İfa  294
B. Yan Yükümlülüklerin İhlali–Hasta Haklarının İhlali  295
III. Kusur  296
A. Genel Olarak  296
B. Özel Hastanenin Organizasyon Kusuru:  297
IV. Zarar  307
V. İlliyet Bağı  308
6. ÖZEL HASTANEYE ÇAĞRILAN HEKİMİN VE HASTANEDE HİZMET SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN HEKİMİN HASTAYA VERDİĞİ ZARARLARDAN HASTANENİN SORUMLUĞU  316
I. Özel Hastaneye Çağrılan Hekimin Verdiği Zararlardan Hastanenin Sorumluğu  316
A. Özel Hastaneye Hekimin Çağırılması  316
B. Alt Vekalet – İkame Vekalet ve Hastanenin sorumluluğu  317
II. Hastanede Hizmet Sözleşmesiyle Çalışan Hekimin Hastaya Verdiği Zararlardan Hastanenin Sorumluğu  322
A. Yardımcı Şahısların Fiilinden Sorumluluk  322
B. Özel Hastanede Çalışan Hekimin Hastaya Verdiği Zararlardan Hastanenin Sorumluluğu  326
7. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI  329
I. Genel Olarak  329
II. Özel Hastanelerin Kendi Kusuruna İlişkin Sorumsuzluk Anlaşması  330
III. Yardımcı Şahsın Kusuruna İlişkin Sorumsuzluk Anlaşması  331
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALPRAKTİS (TIBBİ HATA) VE KOMPLİKASYON,
MALPRAKTİSİN VE KOMPLİKASYONUN BELİRLENMESİ (Bİ–LİRKİŞİ)
8. TIBBİ HATA (MALPRAKTİS)  333
I. Genel Olarak  333
II. Mevzuatta Malpraktis  333
III. Tıbbi Standart  336
IV. Tıbbi Hata (Malpraktis) Çeşitleri  336
A. Teşhis Hatası  336
B. Tedavi ve Tedavi Sonrası Yükümlülüklerin İhmali Hatası:  339
C. Organizasyon Kusuru:  351
D. Üstlenme Hatası:  352
9. KOMPLİKASYON  353
I. Genel Olarak  353
II. İzin Verilen Risk Kavramı  354
10. SONUÇ  373
11. MALPRAKTİSİN VE KOMPLİKASYONUN BELİRLENMESİ, BİLİRKİŞİLİK  373
I. Sağlık Hukukunda Bilirkişiler  373
A. Genel Olarak  373
B. Tıbbî Bilirkişilik  375
C. Adli Tıp  375
D. Uzman Görüşü  387
E. Yüksek Sağlık Şurası  387
BEŞİNCİ BÖLÜM
TAZMİNAT SORUMLULUĞU, TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN SONUÇLARI VE HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİNDE
MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA HAKKI
12. TAZMİNAT SORUMLULUĞU  397
I. Genel Olarak  397
II. Tazminat Sorumluluğun Temelleri  400
III. Tazminat Sorumluluğun Doğması İçin Aranan Şartlar  400
IV. Tazminat Türleri  401
A. Maddi Tazminat  401
1. Maddi Teminat Çeşitleri  402
a. Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat  402
b. Ölüm nedeniyle tazminat davaları  406
B. Manevi Tazminat  407
C. Tazminat Miktarının Belirlenmesi  408
V. Tazminat Davalarında, Dava Türleri  414
VI. Uygulamada Açılan Tazminat Davası Konuları  415
VII. Tazminattan İndirim  416
VII. Tazminat Davalarında Zararın İspatı  418
IX. Tazminat Davalarında Zamanaşımı  424
X. Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Kararın Tazminat Davasına Etkisi  431
XI. Tazminat Davalarında Yargı Yolu, Görev ve Yetki  433
A. Görevli Mahkeme  434
B. Yetkili Mahkeme  441
XII. Özel Hastanenin Yükümlülüklerine Aykırılıktan Kaynaklanan Zararlar İçin Tazminat  441
A. Hastanın, Hastane Enfeksiyonu Mikrobu Kapması Nedeniyle, Bir Süre Daha Hastanede Yatmış ve Tedavi Edilmek Zorunda Kalmış Olması Nedeniyle Tazminat  441
B. Hastanenin Ağır Yaralı veya Ağır Hastanın Tedavisini Kabul Etmemesi Nedeniyle Tazminat  441
C. Hastanenin Aşırı Ücret Alması Nedeniyle Tazminat  442
D. Hastanenin, Aydınlatılmış Onam Alma Yükümlülüğünün İhlali Nedeniyle Tazminat  444
E. Hastanenin, Sır Saklama ve Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi ve İhlali Nedeniyle Tazminat  444
F. Hastanenin Hekiminin, Yanlış Tanı ve Tedavi Nedeniyle Uğranılan Zararlar Nedeniyle Tazminat  444
G. Hasta, Hastanenin Hekiminin, Kusurlu Ameliyatı Nedeniyle Uğradığı Zararlardan Dolayı, Tazminat İsteyebilir  445
XIV. Hasta Hakları İhlallerinde Hukuki Korunma Yolları  446
A. Genel Olarak  446
B. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı  448
C. Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açma Hakkı  458
D. Hekimin Disiplin Sorumluluğu  466
1. Genel Olarak  466
2. Tabip Odaları Yönünden Disiplin Sorumluluğu  467
a. Genel Olarak  467
b. Disiplin Cezaları  468
c. Soruşturma ve Kovuşturma  469
aa. Soruşturma Zamanaşımı  469
bb. Yönetim Kurulu Soruşturma Süreci  469
cc. Soruşturmanın Yapılış Biçimi  469
dd. Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığı Kararı  470
ee. Soruşturma veya Kovuşturma Açılmaması Kararlarına Karşı İtirazlar  470
ff. Onur Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz  470
gg. Bozma Kararı Üzerine Yapılması Gereken İşlemler  470
ALTINCI BÖLÜM
ZORUNLU MESLEKİ MALİ MESULİYET SİGORTASI
13. ZORUNLU MESLEKİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI  471
I. Genel Olarak  471
II. Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası İlgili Tebliğler  471
III. Sonuç  479
YEDİNCİ BÖLÜM
DEFANSİF TIP
14. DEFANSİF TIP  487
I. Tanımı  487
II. Defansif Tıp Türleri  487
A. Pozitif Defansif Tıp  487
B. Negatif Defansif Tıp  487
III. Defansif Tıp Uygulamaları, Ne Zaman Hukuka Aykırı Hale Gelir?  488
IV. Defansif Tıbbi Uygulamalar Sebebi İle Hekimin Hukuki Sorumluluğu  488
SEKİZİNCİ BÖLÜM
HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
15. HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  491
I. Genel Olarak  491
II. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin İfa ile Sona Ermesi  491
III. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Azil ve İstifa ile Sona Ermesi  492
IV. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Ölüm, Ehliyetsizlikle ve İflasla Sona Ermesi  493
SONUÇ  497
İÇTİHATLAR
İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  525
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  690
DANIŞTAY KARARLARI  719
Kaynakça  763
Kavram Dizini  775
Yazarın Özgeçmişi  781
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.