Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tıp / Sağlık Hukuku Mevzuatı
Ekim 2016 / 3. Baskı / 952 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Tıp Hukuku, uluslararası hukuktaki gelişmeler, mevzuatımızdaki değişiklikler dolayısıyla hukukçuların ilgi odaklarından biri haline gelmiştir. Ancak bu alanda kanuni düzenlemelerin eksikliği, uluslar arası hukukla çelişen düzenlemeler ve mevzuat boşluğu yanında, tüzük, yönetmelik ve sık sık değişen genelgelerin sayısının çokluğu hukuk ve sağlık bilimleri mensupları için kolay ulaşılabilir, güncel ve dar kapsamlı bir çalışmanın gerekliliğini göstermiş, yazarlar tarafından hazırlanan çalışma bu amaca hizmet etmek için hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Uluslararası Sözleşme ve Bildirgeler
Kanunlar
Tüzükler
Yönetmelikler
Türk ve Alman Yargı Kararları
Barkod: 9789750239694
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 952
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  5
İkinci Basıya Önsöz  7
Birinci Basıya Önsöz  9
Kısaltmalar  15
ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE BİLDİRGELER
SÖZLEŞME  19
BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ  19
ULUSLARARASI BİLDİRGELER  33
ANNE HAKLARI BİLDİRGESİ (24 Eylül 2001– Barselona/İspanya)  33
AVRUPA’DA HASTA HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BİLDİRGESİ (28–30 Mart 1994 Amsterdam/Hollanda)  35
BİLGİSAYARIN TIPTA KULLANILMASINA İLİŞKİN DUYURU (1983, Venedik/İtalya)  40
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ’NİN HEKİM YARDIMIYLA İNTİHAR İÇİN TUTUMU (Eylül 1992)  41
DÜNYA TIP BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ (İnsan Denekleri Üzerindeki Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler)  42
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ LİZBON HASTA HAKLARI BİLDİRGESİ’NİN GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ ŞEKLİ (Eylül 1995, Bali/Endonezya)  47
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ ÖTANAZİ BİLDİRGESİ (Ekim 1987, Madrid/İspanya)  50
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ TOKYO BİLDİRGESİ (Ekim 1975, Tokyo/Japonya)  51
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ VENEDİK BİLDİRGESİ (Ekim 1983, Venedik/İtalya)  53
GEN HARİTASI VE İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ  54
LİZBON HASTA HAKLARI BİLDİRGESİ (1981–Lizbon/Portekiz)  56
RUHSAL HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİN HAKLARI BİLDİRGESİ  57
YENİDOĞAN HAKLARI BİLDİRGESİ (24 Eylül 2001, Barselona/İspanya)  59
KANUNLAR
ADLÎ TIP KURUMU KANUNU  63
AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU  83
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU  89
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN  99
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN  101
HEMŞİRELİK KANUNU  116
HUSUSİ HASTANELER KANUNU  119
İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU  128
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU  136
NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN  142
ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN  146
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN  151
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU  161
TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN  177
TÜRK CEZA KANUNU  207
TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU  231
TÜRK MEDENÎ KANUNU  254
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU  263
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU  282
TÜZÜKLER
ÖZEL HASTANELER TÜZÜĞÜ  335
RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK  347
TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ  359
YÖNETMELİKLER
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ  371
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  390
HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ  424
HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ  445
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ  452
İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK  476
ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ  503
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  517
UYGULAMA KILAVUZU
HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI  545
TÜRK MAHKEME KARARLARI  555
YABANCI MAHKEME KARARLARI  889
Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Örnek Sınav Soruları  921
Yazarların Tıp/Sağlık Hukuku ile İlgili Yayınları  933
 


Prof. Dr. Hakan Hakeri
İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. Köln Üniversitesi'nde doktora yaptı. İhmali suçlar teziyle doçent, tıp hukuku isimli kitabıyla da profesör oldu. 2011 yılında Gürcistan Grigol Robakidze Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı üniversitenin Tıp Hukuku Araştırmaları Biriminin başkanıdır.
İzzet Özgenç
Mayıs 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Emir Üstündağ
Mayıs 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
Murat Bülbül
Mayıs 2020
20.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  5
İkinci Basıya Önsöz  7
Birinci Basıya Önsöz  9
Kısaltmalar  15
ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE BİLDİRGELER
SÖZLEŞME  19
BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ  19
ULUSLARARASI BİLDİRGELER  33
ANNE HAKLARI BİLDİRGESİ (24 Eylül 2001– Barselona/İspanya)  33
AVRUPA’DA HASTA HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BİLDİRGESİ (28–30 Mart 1994 Amsterdam/Hollanda)  35
BİLGİSAYARIN TIPTA KULLANILMASINA İLİŞKİN DUYURU (1983, Venedik/İtalya)  40
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ’NİN HEKİM YARDIMIYLA İNTİHAR İÇİN TUTUMU (Eylül 1992)  41
DÜNYA TIP BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ (İnsan Denekleri Üzerindeki Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler)  42
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ LİZBON HASTA HAKLARI BİLDİRGESİ’NİN GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ ŞEKLİ (Eylül 1995, Bali/Endonezya)  47
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ ÖTANAZİ BİLDİRGESİ (Ekim 1987, Madrid/İspanya)  50
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ TOKYO BİLDİRGESİ (Ekim 1975, Tokyo/Japonya)  51
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ VENEDİK BİLDİRGESİ (Ekim 1983, Venedik/İtalya)  53
GEN HARİTASI VE İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ  54
LİZBON HASTA HAKLARI BİLDİRGESİ (1981–Lizbon/Portekiz)  56
RUHSAL HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİN HAKLARI BİLDİRGESİ  57
YENİDOĞAN HAKLARI BİLDİRGESİ (24 Eylül 2001, Barselona/İspanya)  59
KANUNLAR
ADLÎ TIP KURUMU KANUNU  63
AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU  83
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU  89
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN  99
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN  101
HEMŞİRELİK KANUNU  116
HUSUSİ HASTANELER KANUNU  119
İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU  128
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU  136
NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN  142
ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN  146
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN  151
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU  161
TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN  177
TÜRK CEZA KANUNU  207
TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU  231
TÜRK MEDENÎ KANUNU  254
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU  263
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU  282
TÜZÜKLER
ÖZEL HASTANELER TÜZÜĞÜ  335
RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK  347
TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ  359
YÖNETMELİKLER
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ  371
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  390
HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ  424
HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ  445
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ  452
İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK  476
ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ  503
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  517
UYGULAMA KILAVUZU
HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI  545
TÜRK MAHKEME KARARLARI  555
YABANCI MAHKEME KARARLARI  889
Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Örnek Sınav Soruları  921
Yazarların Tıp/Sağlık Hukuku ile İlgili Yayınları  933
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.