Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yanılma – Aldatma – Korkutma Davaları
(Hata – Hile – İkrah Davaları)
Mart 2019 / 4. Baskı / 544 Syf.
Fiyatı: 115.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitabın birinci baskısından sonra Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gibi temel kanunlar yürürlükten kaldırılarak yenileri kabul edilmiş, öteki kanunlarda da önemli değişiklikler yapılmıştır.

Borçlar Kanunu'nun irade bozukluklarına "rızadaki fesat'a" ilişkin hükümlerinde de önemli değişiklikler yapılmış yanılma "hata", aldatma "hile", korkutma "ikrah" hukuki müesseseleri isimleri dahil önemli değişikliklere uğramışlardır.

Tüm bu değişiklikler eserin yeniden ele alınıp yeni baştan yazılmasını zorunlu kılmıştır. Bu arada yeni içtihatlar çıkmış, kanunlardaki değişikliklere paralel olarak içtihatlarda bazı değişiklikler olmuştur.

Tüm bu nedenlerle kitap dördüncü baskıda adeta yeniden yazılmış, konular daha da genişletilip, derinleştirilerek incelenmiş, emsal niteliğindeki önemli içtihatlar kitabın bünyesine alınmış, eser konusunda gerek bilimsel, gerekse uygulama yönünde tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir kapasiteye ulaştırılmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
İrade Bozuklukları (Rızadaki Fesat)
Yanılma "Hata"
Aldatma "Hile"
Korkutma "İkrah"
İrade Bozukluğunun Giderilmesi
Barkod: 9789750253546
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 544
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
İkinci Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  17
Giriş
İRADE BOZUKLUKLARI (RIZADAKİ FESAT)
I. İRADE BOZUKLUKLARI “RIZADAKİ FESAT”  19
A. Genel Olarak  19
Birinci Bölüm
ANILMA “HATA”
I. YANILMA “HATA”  23
A. Genel Olarak  23
YARGITAY KARARLARI  25
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  25
B. Daire Kararları  31
C. Federal Mahkeme Kararları  78
B. Yanılma “Hata” Çeşitleri  79
1. Saikte Yanılma “Hata”  79
a. Tarif ve Tanımı  79
b. Saikte Yanılmanın “Hatanın” Sonuçları  80
2. Açıklamada “Bildirimde – Beyanda” Yanılma “Hata”  81
3. Maddi “Fiili” Yanılma “Hata”  82
4. Hukuki Yanılma “Hata”  82
5. Taraf Yanılması – Vasıta Yanılması “Hatası”  83
6. Esaslı Yanılma – Esaslı Olmayan Yanılma “Hata”  83
II. YANILMANIN “HATANIN” HÜKÜMLERİ  84
Madde 30  84
A. Esaslı Yanılma “Hata” ve Hükümleri  84
III. YANILMA “HATA” HALLERİ  86
A. Açıklamada Yanılma “Hata”  86
Madde 31  86
1. Genel Olarak  87
a. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma “Hata”  88
b. Sözleşmenin Konusunda Yanılma “Hata”  90
c. Kişide Yanılma “Hata”  91
d. Kişinin Niteliğinde Yanılma “Hata”  92
e. Edim ve Karşı Edimde “Miktarda” Yanılma “Hata”  94
f. Basit Hesap Yanılması “Hatası”  95
YARGITAY KARARLARI  96
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  96
B. Daire Kararları  105
C. Federal Mahkeme Kararları  141
IV. SAİKTE YANILMA “HATA”  151
Madde 32  151
A. Genel Olarak  152
B. Subjektif Unsur “Yanılanın, Yanıldığı Saiki Sözleşmenin Temeli Sayması ve Bu Durumun Karşı Tarafça Bilinebilir Olması”  154
1. Yanılanın Yanıldığı Saiki Sözleşmenin Temeli Sayması  154
2. Yanılanın Yanıldığı Saiki Sözleşmenin Temeli Sayıldığının Karşı Tarafça Bilinmesi veya Bilinebilir Olması  156
3. Objektif Unsur  157
4. Sözleşmenin Sebebi ile Saiki Arasındaki Fark  160
YARGITAY KARARLARI  161
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  161
B. Daire Kararları  164
C. Federal Mahkeme Kararları  168
V. İLETMEDE YANILMA “HATA”  175
Madde 33  175
VI. YANILMADA “HATADA” DÜRÜSTLÜK KURALLARI  178
Madde 34  178
YARGITAY KARARLARI  181
A. Daire Kararları  181
VII. YANILMADA “HATADA” KUSUR  184
Madde 35  184
A. Sözleşmenin Hükümsüzlüğü Halinde Yanılanın Sorumluluğu  185
1. Sözleşmenin Yanılma Nedeniyle Hükümsüz Hale Gelmesi  186
2. Yanılanın Kusurlu Olması  186
3. Karşı Tarafın Sözleşmenin Hükümsüzlüğü Nedeniyle Bir Zarara Uğramış Olması  187
4. Zarara Uğrayanın Yanılanın Yanılgıya Düştüğünü Bilmemesi  190
B. Yanılma ile Ayıbın Aynı Olayda Birlikte Bulunması  190
C. Sözleşmenin Geçersiz Olması Halinde Tarafların İade Yükümlülüğü  191
YARGITAY KARARLARI  192
A. Daire Kararları  192
B. Federal Mahkeme Kararları  193
İkinci Bölüm
ALDATMA “HİLE”
I. ALDATMA “HİLE”  195
Madde 36  195
A. Genel Olarak  196
B. Aldatmanın “Hilenin” Koşulları  199
1. Karşı Tarafı Aldatma “Hile” Eyleminin Varlığı  199
2. Aldatma Kastının Bulunması  202
3. Sebep–Sonuç “İlliyet” Bağının Bulunması  205
C. Aldatmanın “Hilenin” Sonuçları  206
1. Sözleşme ile Bağlı Olmadığını Bildirme Hakkı  206
2. Zararın Tazminini İstemek Hakkı  208
3. Sözleşmenin Geçersiz Olması Halinde Tarafların İade Yükümlülüğü  209
D. Aldatma “Hile” Şekilleri  211
1. Aktif “Olumlu” Pasif “Olumsuz” Aldatma “Hile”  211
2. Asli “Temel” Aldatma “Hile” – Fer’i “Yan” Aldatma “Hile”  212
3. Taraf Aldatması “Hilesi” – Üçüncü Şahıs Aldatması “Hilesi”  212
4. Şahsa Karşı Aldatma “Hile” – Kanuna Karşı Aldatma “Hile”  213
YARGITAY KARARLARI  213
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  213
B. Daire Kararları  227
C. Federal Mahkeme Kararları  385
Üçüncü Bölüm
KORKUTMA “İKRAH”
I. KORKUTMA “İKRAH”  391
Madde 37  391
A. Tarif ve Tanım  391
B. Hükmü  392
YARGITAY KARARLARI  394
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  394
B. Daire Kararları  399
II. KORKUTMANIN “İKRAHIN” KOŞULLARI  419
Madde 38  419
A. Bir Korkutma Eyleminin, Sözün veya Davranışın Bulunması Gerekir  420
B. Tehlike Ağır Olmalıdır  421
C. Tehlike Yakın Olmalıdır  422
D. Korkutma Sözleşmenin Karşı Tarafına veya Yakınlarına Yönelik Olmalıdır  422
E. Korkutma Hukuka Aykırı Olmalıdır  424
1. Korkutanın Bir Hakkının veya Kanundan Doğan Bir Yetkisinin Bulunması  425
2. Hakkın veya Kanundan Doğan Yetkinin Korkutma Aracı Olarak Kullanılması  425
3. Karşı Tarafın Zor Duruma Düşmüş Olması  426
4. Korkutanın Aşırı Yarar Sağlaması  426
F. Korkutma ile Sözleşmenin Yapılması Arasında Sebep–Sonuç “İlliyet” Bağı Bulunmalıdır  426
G. Korkutmanın Üçüncü Kişi Tarafından Yapılması  427
H. Temsilcinin Yaptığı Hukuki İşlemde Korkutma  428
I. Korkutmanın Sonuçları  429
1. Sözleşme ile Bağlı Olmadığını Bildirme Hakkı  429
2. Doğan Zararın Tazminini İstemek Hakkı  430
a. Korkutulan Tarafın İsteyebileceği Tazminat  431
aa. Korkutanın Sözleşmenin Karşı Tarafı Olması  431
bb. Korkutanın Üçüncü Kişi Olması  431
b. Karşı Tarafın İsteyebileceği Tazminat  431
3. Sözleşmenin Geçersiz Olması Halinde Tarafların Verdiklerini İstemek Hakkı  432
YARGITAY KARARLARI  433
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  433
B. Daire Kararları  437
C. Federal Mahkeme Kararları  468
Dördüncü Bölüm
İRADE BOZUKLUĞUNUN GİDERİLMESİ
I. İRADE BOZUKLUĞUNUN GİDERİLMESİ  471
Madde 39  471
A. Genel Olarak  471
B. İptal Hakkının Kullanılması ve Şekli  472
C. Bağlı Olmama Bildiriminin Süresi  473
D. Sözleşmeyi Geçersiz Kılmak Hakkından Vazgeçmek (Sözleşmeye Olur “İcazet” Vermek)  477
E. Olurun “İcazetin” Hukuki Sonuçları  479
F. Sözleşmeyle Bağlı Olmama Hakkının Kullanılmasının Sonuçları  481
1. Sözleşmenin Yerine Getirilmesinin “İfasının” Geçersiz Olması  481
G. Yanılma, Aldatma Korkutmanın İspatı  483
YARGITAY KARARLARI  485
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  485
B. Daire Kararları  497
C. Federal Mahkeme Kararları  531
Kaynakça  537
Yazarın Diğer Eserleri  539
Kavramlar Dizini  541
 


Seda Evrim Altun
Haziran 2020
49.00 TL
Sepete Ekle
Çelik Ahmet Çelik
Haziran 2020

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
İkinci Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  17
Giriş
İRADE BOZUKLUKLARI (RIZADAKİ FESAT)
I. İRADE BOZUKLUKLARI “RIZADAKİ FESAT”  19
A. Genel Olarak  19
Birinci Bölüm
ANILMA “HATA”
I. YANILMA “HATA”  23
A. Genel Olarak  23
YARGITAY KARARLARI  25
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  25
B. Daire Kararları  31
C. Federal Mahkeme Kararları  78
B. Yanılma “Hata” Çeşitleri  79
1. Saikte Yanılma “Hata”  79
a. Tarif ve Tanımı  79
b. Saikte Yanılmanın “Hatanın” Sonuçları  80
2. Açıklamada “Bildirimde – Beyanda” Yanılma “Hata”  81
3. Maddi “Fiili” Yanılma “Hata”  82
4. Hukuki Yanılma “Hata”  82
5. Taraf Yanılması – Vasıta Yanılması “Hatası”  83
6. Esaslı Yanılma – Esaslı Olmayan Yanılma “Hata”  83
II. YANILMANIN “HATANIN” HÜKÜMLERİ  84
Madde 30  84
A. Esaslı Yanılma “Hata” ve Hükümleri  84
III. YANILMA “HATA” HALLERİ  86
A. Açıklamada Yanılma “Hata”  86
Madde 31  86
1. Genel Olarak  87
a. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma “Hata”  88
b. Sözleşmenin Konusunda Yanılma “Hata”  90
c. Kişide Yanılma “Hata”  91
d. Kişinin Niteliğinde Yanılma “Hata”  92
e. Edim ve Karşı Edimde “Miktarda” Yanılma “Hata”  94
f. Basit Hesap Yanılması “Hatası”  95
YARGITAY KARARLARI  96
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  96
B. Daire Kararları  105
C. Federal Mahkeme Kararları  141
IV. SAİKTE YANILMA “HATA”  151
Madde 32  151
A. Genel Olarak  152
B. Subjektif Unsur “Yanılanın, Yanıldığı Saiki Sözleşmenin Temeli Sayması ve Bu Durumun Karşı Tarafça Bilinebilir Olması”  154
1. Yanılanın Yanıldığı Saiki Sözleşmenin Temeli Sayması  154
2. Yanılanın Yanıldığı Saiki Sözleşmenin Temeli Sayıldığının Karşı Tarafça Bilinmesi veya Bilinebilir Olması  156
3. Objektif Unsur  157
4. Sözleşmenin Sebebi ile Saiki Arasındaki Fark  160
YARGITAY KARARLARI  161
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  161
B. Daire Kararları  164
C. Federal Mahkeme Kararları  168
V. İLETMEDE YANILMA “HATA”  175
Madde 33  175
VI. YANILMADA “HATADA” DÜRÜSTLÜK KURALLARI  178
Madde 34  178
YARGITAY KARARLARI  181
A. Daire Kararları  181
VII. YANILMADA “HATADA” KUSUR  184
Madde 35  184
A. Sözleşmenin Hükümsüzlüğü Halinde Yanılanın Sorumluluğu  185
1. Sözleşmenin Yanılma Nedeniyle Hükümsüz Hale Gelmesi  186
2. Yanılanın Kusurlu Olması  186
3. Karşı Tarafın Sözleşmenin Hükümsüzlüğü Nedeniyle Bir Zarara Uğramış Olması  187
4. Zarara Uğrayanın Yanılanın Yanılgıya Düştüğünü Bilmemesi  190
B. Yanılma ile Ayıbın Aynı Olayda Birlikte Bulunması  190
C. Sözleşmenin Geçersiz Olması Halinde Tarafların İade Yükümlülüğü  191
YARGITAY KARARLARI  192
A. Daire Kararları  192
B. Federal Mahkeme Kararları  193
İkinci Bölüm
ALDATMA “HİLE”
I. ALDATMA “HİLE”  195
Madde 36  195
A. Genel Olarak  196
B. Aldatmanın “Hilenin” Koşulları  199
1. Karşı Tarafı Aldatma “Hile” Eyleminin Varlığı  199
2. Aldatma Kastının Bulunması  202
3. Sebep–Sonuç “İlliyet” Bağının Bulunması  205
C. Aldatmanın “Hilenin” Sonuçları  206
1. Sözleşme ile Bağlı Olmadığını Bildirme Hakkı  206
2. Zararın Tazminini İstemek Hakkı  208
3. Sözleşmenin Geçersiz Olması Halinde Tarafların İade Yükümlülüğü  209
D. Aldatma “Hile” Şekilleri  211
1. Aktif “Olumlu” Pasif “Olumsuz” Aldatma “Hile”  211
2. Asli “Temel” Aldatma “Hile” – Fer’i “Yan” Aldatma “Hile”  212
3. Taraf Aldatması “Hilesi” – Üçüncü Şahıs Aldatması “Hilesi”  212
4. Şahsa Karşı Aldatma “Hile” – Kanuna Karşı Aldatma “Hile”  213
YARGITAY KARARLARI  213
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  213
B. Daire Kararları  227
C. Federal Mahkeme Kararları  385
Üçüncü Bölüm
KORKUTMA “İKRAH”
I. KORKUTMA “İKRAH”  391
Madde 37  391
A. Tarif ve Tanım  391
B. Hükmü  392
YARGITAY KARARLARI  394
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  394
B. Daire Kararları  399
II. KORKUTMANIN “İKRAHIN” KOŞULLARI  419
Madde 38  419
A. Bir Korkutma Eyleminin, Sözün veya Davranışın Bulunması Gerekir  420
B. Tehlike Ağır Olmalıdır  421
C. Tehlike Yakın Olmalıdır  422
D. Korkutma Sözleşmenin Karşı Tarafına veya Yakınlarına Yönelik Olmalıdır  422
E. Korkutma Hukuka Aykırı Olmalıdır  424
1. Korkutanın Bir Hakkının veya Kanundan Doğan Bir Yetkisinin Bulunması  425
2. Hakkın veya Kanundan Doğan Yetkinin Korkutma Aracı Olarak Kullanılması  425
3. Karşı Tarafın Zor Duruma Düşmüş Olması  426
4. Korkutanın Aşırı Yarar Sağlaması  426
F. Korkutma ile Sözleşmenin Yapılması Arasında Sebep–Sonuç “İlliyet” Bağı Bulunmalıdır  426
G. Korkutmanın Üçüncü Kişi Tarafından Yapılması  427
H. Temsilcinin Yaptığı Hukuki İşlemde Korkutma  428
I. Korkutmanın Sonuçları  429
1. Sözleşme ile Bağlı Olmadığını Bildirme Hakkı  429
2. Doğan Zararın Tazminini İstemek Hakkı  430
a. Korkutulan Tarafın İsteyebileceği Tazminat  431
aa. Korkutanın Sözleşmenin Karşı Tarafı Olması  431
bb. Korkutanın Üçüncü Kişi Olması  431
b. Karşı Tarafın İsteyebileceği Tazminat  431
3. Sözleşmenin Geçersiz Olması Halinde Tarafların Verdiklerini İstemek Hakkı  432
YARGITAY KARARLARI  433
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  433
B. Daire Kararları  437
C. Federal Mahkeme Kararları  468
Dördüncü Bölüm
İRADE BOZUKLUĞUNUN GİDERİLMESİ
I. İRADE BOZUKLUĞUNUN GİDERİLMESİ  471
Madde 39  471
A. Genel Olarak  471
B. İptal Hakkının Kullanılması ve Şekli  472
C. Bağlı Olmama Bildiriminin Süresi  473
D. Sözleşmeyi Geçersiz Kılmak Hakkından Vazgeçmek (Sözleşmeye Olur “İcazet” Vermek)  477
E. Olurun “İcazetin” Hukuki Sonuçları  479
F. Sözleşmeyle Bağlı Olmama Hakkının Kullanılmasının Sonuçları  481
1. Sözleşmenin Yerine Getirilmesinin “İfasının” Geçersiz Olması  481
G. Yanılma, Aldatma Korkutmanın İspatı  483
YARGITAY KARARLARI  485
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  485
B. Daire Kararları  497
C. Federal Mahkeme Kararları  531
Kaynakça  537
Yazarın Diğer Eserleri  539
Kavramlar Dizini  541
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020