Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Çalışma Sosyolojisinde Dönüşümler
Sanayi Toplumu ve Sanayi–Sonrası Toplum
Eylül 2018 / 1. Baskı / 239 Syf.
Fiyatı: 32.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Çalışma sosyolojisi alanında yazılan bu kitap, konuyu ekonomik, siyasal, kültürel yönleriyle değerlendirmesi nedeniyle, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin endüstri ilişkileri ve sosyal politika alanlarında bir başvuru kitabı niteliğindedir. Bunun yanı sıra kitap, siyaset-devlet ve çalışma arasındaki ilişkileri, çalışma olgusunun günümüz iktisadi sistemleri içindeki yerini ve toplumsal değişmelerden nasıl etkilendiğini göstermesi bakımından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat ve Sosyoloji alanlarında çalışan araştırmacıların ve öğrencilerin yararlanabilecekleri özgün bir eserdir.

Dünyada her yıl yaklaşık olarak 340 milyon iş kazası, 140 milyon işe bağlı hastalığın var olmasının yanı sıra iş kazası ve meslek hastalıklarında 2,3 milyon kişi yaşamını yitirmektedir. Öte yandan küreselleşmenin bir göç çağı yaratması nedeniyle dünyada neredeyse 150 milyon göçmen bulunmaktadır. Sözü geçen dramatik sayısal veriler, çalışma yaşamının sosyolojik bir perspektifle açıklanmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu kitap çalışmanın sosyolojik analizini sanayi toplumu ve sanayi-sonrası toplum kavramlarıyla birlikte tarihsel olarak yapmakta; Fordist ve Postfordist üretim biçimlerinin yanı sıra küreselleşme, tüketim toplumu ve Postmodernizmin çalışma olgusuyla olan ilişkisini incelemektedir.

Konu Başlıkları
Çalışma Olgusu
Çalışma Olgusunun Tarihselliği
Sanayi Toplumu
Fordist Üretim Biçimi
Küreselleşme
Postfordist Üretim Biçimi
Sanayi–Sonrası Toplum
Postfordizmde Esnek Üretim
Postmodern Zamanlar
Tüketim
Neo–Liberalizm
Enformasyon Toplumu
Barkod: 9789750249884
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 239
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
GİRİŞ: ÇALIŞMA OLGUSUNUN TARİHSELLİĞİ  13
I. SANAYİ TOPLUMU OLGUSU  23
A. Aron: Sanayi Toplumu Tartışması  27
B. Freyer: Modern Dünya ve Sanayi Toplumu  30
C. Lafargue: Sanayi Toplumu ve Tembellik  32
D. Russell: Sanayi Toplumunda Sınıf Çatışması  33
E. Dunlop, Kerr, Harbison ve Myers: Sanayileşmenin Gelişimi  35
F. Frankfurt Okulu: İleri Sanayi Toplumunun Negatif Diyalektiği  37
II. FORDİST ÜRETİM BİÇİMİ  43
A. Fordizmin Üretim Rasyonalitesinin Kökenleri: Fayol ve Taylor  45
B. Fordizmin Özellikleri  51
C. Braverman’ın Eleştirel Fordist Dönem Çözümlemesi  57
D. Fordizm ve Refah Kapitalizmi  66
III. KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE POSTFORDİST ÜRETİM BİÇİMİ  73
A. Küreselleşme, Birey ve Toplum  74
B. Endüstriyel Düzenleme Zorunluluğunda Küreselleşme  87
C. Yeni–Liberalizm Kuramında Küreselleşmenin Gerekliliği  92
IV. SANAYİ–SONRASI TOPLUM VE POSTFORDİST ÜRETİM BİÇİMİNİN ÖZELLİKLERİ  99
A. Postfordizm, Neo–Fordizm, Geç Fordizm  105
B. Sanayi–Sonrası Toplum Argümanı  110
1. Bell: Saat, Demiryolu ve Bilgisayar  118
2. Toffler: Üçüncü Dalga Toplumu  120
3. Drucker: Enformasyon Toplumunda Bilgi İşçileri  122
4. Gorz: İşçi Sınıfının Güçsüzleşmesi Tezi  125
5. Beck: Risk Toplumunda Sınıf ve Statü  128
6. Castells: Enformasyon Çağı ve Enformasyon Toplumu  130
7. Lash ve Urry: Kapitalizmin Örgütlü/Örgütsüz Halleri  134
8. Galbraith: Kuşku Çağındaki Toplum  137
9. Bauman: Tüketim Ekseninde Yeni Yoksulluk  140
10. Sennett: Kısa Vadeli Çalışma İlişkileri ve Karakter Aşınması  143
11. Baudrillard: Simülasyon Toplumu  149
V. POSTFORDİZMDE ESNEK ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ  153
A. Araçsal Bir İşletme Pratiği Olarak Esneklik  153
B. Esneklik Sınıflandırmaları  160
C. Esnek Uzmanlaşma Uzlaşısı  163
D. “Esneklik” ve “Katılık” Dikotomisinde Otorite/Denetim İlişkileri  167
E. Emeğin Parçalanması: Çevre ve Çekirdek İşgücü  175
F. Merkez Ülkelerde Postfordist Üretim: Yüksek Yol Politikası  182
G. Çevre Ülkelerde Fordist/Neo–Fordist Üretim: En Ucuz İşgücü Seçeneği  186
H. Esneklik ve Denetim: Enformasyon Toplumunda Teknolojinin Üretime İçerilmesi  189
VI. POSTMODERN ZAMANLARDA TÜKETİM, BİREY VE DÜŞÜNCE  195
A. Kozmos ve Demos Arasında Temsil–Meşruiyet Çelişkisi  195
B. Küreselleşme, Postfordizm ve Postmodernizm İlişkiselliği  200
C. Postmodern Tahakküm Pratikleri: Tüketimin Politikleştirilmesi  204
Sonuç  209
Kaynakça  213
Kavramlar Dizini  233
 


Mehmet Seyman Önder
Temmuz 2020
22.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Yüksel
Haziran 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
Zeynel Abidin Kılınç
Haziran 2020
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
GİRİŞ: ÇALIŞMA OLGUSUNUN TARİHSELLİĞİ  13
I. SANAYİ TOPLUMU OLGUSU  23
A. Aron: Sanayi Toplumu Tartışması  27
B. Freyer: Modern Dünya ve Sanayi Toplumu  30
C. Lafargue: Sanayi Toplumu ve Tembellik  32
D. Russell: Sanayi Toplumunda Sınıf Çatışması  33
E. Dunlop, Kerr, Harbison ve Myers: Sanayileşmenin Gelişimi  35
F. Frankfurt Okulu: İleri Sanayi Toplumunun Negatif Diyalektiği  37
II. FORDİST ÜRETİM BİÇİMİ  43
A. Fordizmin Üretim Rasyonalitesinin Kökenleri: Fayol ve Taylor  45
B. Fordizmin Özellikleri  51
C. Braverman’ın Eleştirel Fordist Dönem Çözümlemesi  57
D. Fordizm ve Refah Kapitalizmi  66
III. KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE POSTFORDİST ÜRETİM BİÇİMİ  73
A. Küreselleşme, Birey ve Toplum  74
B. Endüstriyel Düzenleme Zorunluluğunda Küreselleşme  87
C. Yeni–Liberalizm Kuramında Küreselleşmenin Gerekliliği  92
IV. SANAYİ–SONRASI TOPLUM VE POSTFORDİST ÜRETİM BİÇİMİNİN ÖZELLİKLERİ  99
A. Postfordizm, Neo–Fordizm, Geç Fordizm  105
B. Sanayi–Sonrası Toplum Argümanı  110
1. Bell: Saat, Demiryolu ve Bilgisayar  118
2. Toffler: Üçüncü Dalga Toplumu  120
3. Drucker: Enformasyon Toplumunda Bilgi İşçileri  122
4. Gorz: İşçi Sınıfının Güçsüzleşmesi Tezi  125
5. Beck: Risk Toplumunda Sınıf ve Statü  128
6. Castells: Enformasyon Çağı ve Enformasyon Toplumu  130
7. Lash ve Urry: Kapitalizmin Örgütlü/Örgütsüz Halleri  134
8. Galbraith: Kuşku Çağındaki Toplum  137
9. Bauman: Tüketim Ekseninde Yeni Yoksulluk  140
10. Sennett: Kısa Vadeli Çalışma İlişkileri ve Karakter Aşınması  143
11. Baudrillard: Simülasyon Toplumu  149
V. POSTFORDİZMDE ESNEK ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ  153
A. Araçsal Bir İşletme Pratiği Olarak Esneklik  153
B. Esneklik Sınıflandırmaları  160
C. Esnek Uzmanlaşma Uzlaşısı  163
D. “Esneklik” ve “Katılık” Dikotomisinde Otorite/Denetim İlişkileri  167
E. Emeğin Parçalanması: Çevre ve Çekirdek İşgücü  175
F. Merkez Ülkelerde Postfordist Üretim: Yüksek Yol Politikası  182
G. Çevre Ülkelerde Fordist/Neo–Fordist Üretim: En Ucuz İşgücü Seçeneği  186
H. Esneklik ve Denetim: Enformasyon Toplumunda Teknolojinin Üretime İçerilmesi  189
VI. POSTMODERN ZAMANLARDA TÜKETİM, BİREY VE DÜŞÜNCE  195
A. Kozmos ve Demos Arasında Temsil–Meşruiyet Çelişkisi  195
B. Küreselleşme, Postfordizm ve Postmodernizm İlişkiselliği  200
C. Postmodern Tahakküm Pratikleri: Tüketimin Politikleştirilmesi  204
Sonuç  209
Kaynakça  213
Kavramlar Dizini  233
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020