Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Makro Ekonomi – 2
Karşılaştırmalı Kuramlar ve Ekonomi Politikaları
Nisan 2017 / 2. Baskı / 429 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap, Makro Ekonomi -1 ile birlikte birbirini tamamlayan iki ciltlik bir serinin ikinci kitabıdır.

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskısını yapan kitap, üniversitelerde okutulan "Ekonomiye Giriş, Makro Ekonomi ve Makro Ekonomi 2" derslerinde öğretim elemanlarının ve öğrencilerin tüm beklentilerine cevap verecek bir içeriğe sahiptir. Kitap, yazarın uzun yıllar lisans ve lisansüstü seviyesinde verdiği derslerden edindiği tecrübelere, öğrencilerden gelen istek ve sorulara dayanmaktadır.

Kitabı, benzerlerinden ayıran önemli bir özellik; yazılan metinlerin baştan sona tek bir kalemden çıkmış olmasıdır. Her grafik yazar tarafından, metin ve formüllerle tam uyum içinde çizilmiş; konuyu ilk defa dinleyen birinin anlamasını kolaylaştıracak şekilde adım adım açıklanmış, bu açıklamalar şemalarla desteklenmiş, her süreç defalarca gözden geçirilmiştir. Ayrıca bölümler arasındaki geçişlerde kopukluk olmamasına büyük özen gösterilmiştir.

Kitap; içeriğinin genişliği, kullanılan dilin anlaşılırlığı ve pedagojik çerçevesi ile KPSS sınavlarına hazırlananların, ekonomi konusuna ilgi duyanların ve iş dünyasının beklentilerine cevap verebilecek niteliktedir.

Konu Başlıkları
Klasik Makroekonomi Kuramı ve Klasik Toplam Arz Eğrisi
Keynesyen–Neokeynesyen Makroekonomi Kuram ve Keynesyen Toplam Arz Eğrisi
Neokeynesyen Toplam Arz Eğrisi ve Ekonomi Politikaları
Uzun Dönem Dengesi ve Toplam Talep Şokları
Paracı Makroekonomi Kuramı ve Ekonomi Politikaları
Yeni Klasik Makroekonomi Kuramı ve Ekonomi Politikaları
Yeni Keynesyen Makroekonomi Kuramı I: Toplam İşgücü Piyasası ve Ücret Katılıkları
Yeni Keynesyen Makroekonomi Kuramı II: "Mal ve Hizmet Piyasaları" ve Fiyat Katılıkları
İşsizlik ve Enflasyon: Nedenleri, Türleri ve Etkileri
Enflasyon–İşsizlik İlişkisi ve Ekonomi Politikaları
Politik İş Çevrimleri: Demokrasi'nin Ekonomi Kuramı
Dinamik Toplam Arz–Dinamik Toplam Talep Analiz Çerçevesi ve Ekonomi Politikaları
İşsizlik ve Enflasyon: Nedenleri, Türleri ve Etikleri
Ekonomik Büyüme Politikaları
Barkod: 9789750242397
Yayın Tarihi: Nisan 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 429
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Takdim  19
I. BÖLÜM  
KLASİK MAKRO EKONOMİ KURAMI VE  
KLASİK TOPLAM ARZ EĞRİSİ  
1.1. Say Kanunu ve Klasik Miktar Kuramı: Para Bir Örtüden İbarettir  24
1.2. Toplam Üretim Fonksiyonu ve Toplam Fiziksel Ürün Fonksiyonu  25
1.3. Neoklasik İşgücü Piyasası Modeli  28
1.3.1. Toplam İşgücü Talep Fonksiyonu ve Toplam İşgücü Talep Eğrisi (DL)  29
1.3.1.1. Firma’nın Denge Koşulu ve Fiyat Denklemi  29
1.3.1.2. Firma’nın İşgücü Talep Fonksiyonu (DLf)  33
1.3.1.3. Firma’nın İşgücü Talep Eğrisi (DLf)  35
1.3.1.4. Toplam İşgücü Talep Fonksiyonu ve Toplam İşgücü Talep Eğrisi (DL)  36
1.3.2. Toplam İşgücü Arz Fonksiyonu ve Toplam İşgücü Arz Eğrisi (SL)  38
1.3.2.1. Birim İşgücü Çalışma Zamanı Arz Eğrisi (Stw)  39
1.3.2.2. Kısa Dönem Toplam İşgücü Arz Eğrisi (SL)  42
1.4.2.3. Klasik Toplam İşgücü Arz Eğrisi (SLc)  44
1.3.3. Neoklasik Toplam İşgücü Piyasası’nda Kısa ve Uzun Dönem Denge Analizi  46
1.3.4. Cari Genel Fiyat Düzeyi (P)’ndeki Değişmenin Kısa ve Uzun Dönem Dengesine Etkisi  49
1.4. Klasik Toplam Arz Eğrisi (SRASC)’nin Geometrik Çıkarımı  51
1.5. Klasik Kuram’dan Keynesyen Kuram’a Geçiş  55
II. BÖLÜM  
KEYNESYEN / NEOKEYNESYEN MAKROEKONOMİ  
KURAMI VE KISA DÖNEM TOPLAM ARZ EĞRİSİ  
2.1. Keynesyen Kuram’ın Mikroekonomik Temelleri  58
2.2. Keynesyen Toplam Arz Fonksiyonu (SRASK)  68
2.2.1. Fiyat Denklemi: Fiyat–Maliyet İlişkisi ve Denge Koşulu  69
2.2.2. Cari İstihdam Fonksiyonu: Parasal Ücret Düzeyi ve Efektif Talep  71
2.2.3. Neokeynesyen Kuram ve Parasal Ücret Katılıkları  73
2.2.3.1. Sabit Bekleyişler Hipotezi ve Toplam İşgücü Arz Fonksiyonu  73
2.2.3.2. Parasal Ücret Katılıkları ve Toplam İşgücü Piyasası Dengesizliği  75
2.2.3.3. Franco Modigliani: Neoklasik–Neokeynesyen Sentez Modeli  77
2.2.3.4. Parasal Ücret Katılıkları ve Toplam İşgücü Arzı’nın Patikası  79
2.2.4. Keynesyen Toplam Arz Fonksiyonu’nun Matematiksel Çıkarımı  81
2.2.5. Orijinal Keynesyen Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi’nin Geometrik Çıkarımı  83
2.3. Neokeynesyen Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi (SRAS )  89
III. BÖLÜM  
NEOKEYNESYEN KISA DÖNEM  
TOPLAM ARZ EĞRİSİ VE EKONOMİ POLİTİKALARI  
3.1. Neokeynesyen Kısa Dönem Toplam Arz Mekanizması  93
3.2. Neokeynesyen Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi ve Para Politikası’nın Başarımı  97
3.3. Neokeynesyen Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi ve Maliye Politikasının Başarımı  102
3.4. “b≡0 ve k≡0” iken Talep Yönlü Ekonomi Politikalarının Başarımı  108
IV. BÖLÜM  
UZUN DÖNEM DENGESİ VE TOPLAM TALEP ŞOKLARI  
4.1. Kapalı Ekonomide Enflasyonist Açık ve Deflasyonist Açık  111
4.2. Cari Genel Fiyat Düzeyi Uyumlaması ve Uzun Dönem Dengesi  114
4.3. Açık Ekonomi’de Enflasyonist Açık ve Cari Genel Fiyat Düzeyi Uyumlaması  116
4.4. Toplam Talep Şokları ve Uzun Dönem Dengesinden Sapmalar  120
4.5. Toplam Talep Şokları ve Karşı Devresel Ekonomi Politikaları  124
4.5.1. Toplam Talep Şokları ve Karşı–Devresel Maliye Politikası  124
4.5.2. Toplam Talep Şokları ve Karşı–Devresel Para Politikası  127
4.6. Keynesyen Mutabakat’ın Çöküş Süreci  131
V. BÖLÜM  
PARASALCI MAKRO EKONOMİ KURAMI VE  
EKONOMİ POLİTİKALARI  
5.1. Parasalcı Kuram’ın Mikroekonomik Temelleri  133
5.2. Parasalcı Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi (SRASM): Geometrik Çıkarım  137
5.3. Uzun Dönem Dengesine İlerleme Mekanizması: Bekleyişlerin Uyarlanma Süreci:  146
5.4. Toplam Arz Şokları: Nedenleri ve Etkileri .  150
5.4.1. Negatif Toplam Arz Şoku’nun Kısa Dönem Dengesine Etkisi  152
5.4.2. Negatif Toplam Arz Şoku ve Genişletici Para Politikası Uyumlaması  156
5.5. Optimal Para Politikası Hedefi ve Cari Genel Fiyat Düzeyi  159
5.5.1. Şok Para Politikası: Soğuk Hindi Yöntemi  161
5.5.2. Aşamalı Para Politikası Yöntemi  163
5.5.3. Para Politikası Yönetimi’nde “Keyfiyet”e Karşı “Kurallar”  167
Sonsöz  168
VI. BÖLÜM  
YENİ KLASİK MAKROEKONOMİ KURAMI VE  
EKONOMİ POLİTİKALARI  
6.1. Lucas Kritiği ve Yeni Makro Ekonomi’nin Doğuşu  170
6.2. Yeni Klasik Kuram’ın Mikroekonomik Temelleri  171
6.3. Yeni Klasik Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi (SRASNC)  174
6.3.1 Lucas Toplam Arz Eğrisi ve İşgücü Yanılma Modeli  174
6.3.2. Yeni Klasik Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi  177
6.4. Yeni Klasik Kuram’ın Ekonomi Politikası İmplikasyonları  184
6.4.1. Bekleyiş Hatası Yokken Para Politikasının İlintisizliği: Paranın Yansızlığı  187
6.4.2. Bekleyiş Hataları Olması Durumunda Para Politikasının Başarımı  192
6.4.2.1. ”ΔPet<ΔPet” Durumunda Genişletici Para Politikasının Başarımı  193
6.4.2.2. ”ΔPet>ΔPet” Durumunda Genişletici Para Politikasının Stagflasyonist Etkisi  198
6.5. Reel İş Çevrimleri Kuramı (RBC): Reel Şoklar ve Yayılma Mekanizması  202
6.6. Para Politikası ve Cari Genel Fiyat Düzeyi (P) Azaltımı  205
6.7. Politika Otoritesinin Kredibilitesi ve Şöhretinin Fiyat İstikrarı’na Etkisi  206
6.8. Zaman Tutarsızlığı Hipotezi: “Keyfiyet”e Karşı Kurallar  209
6.9. Yeni Klasik Makro Ekonomi Sonrası Makropolitika Literatürü  210
Sonsöz:  210
VII. BÖLÜM  
YENİ KEYNESYEN MAKRO EKONOMİ KURAMI–I:  
TOPLAM İŞGÜCÜ PİYASASI VE ÜCRET KATILIKLARI  
7.1. Yeni Keynesyen Kuram’ın Mikroekonomik Temelleri  212
7.2. “İşgücü Piyasası Modelleri” ile “Mal ve Hizmet Piyasası Modelleri”  214
7.3. İşgücü Piyasası Dengesizlikleri: Nominal Ücret Katılıkları  215
7.3.1. Katı (Yapışkan) Ücretler (Sticky Wages) Modeli  216
7.3.1.1. Katı Ücretler Modeli: Toplam Arz Fonksiyonu’nun Matematiksel Çıkarımı  217
7.3.1.2. Katı Ücretler Modeli: Toplam Arz Fonksiyonu’nun Geometrik Çıkarımı  218
7.3.2. Katı (Yapışkan) Ücretler Modeli’ne Yönelik Eleştiriler  221
7.4. Yeni İşsizlik Kuramları: İşgücü Piyasası Dengesizlikleri ve Cari Reel Ücret Katılıkları  223
7.4.1. Etkinlik Ücretleri Modeli  224
7.4.2. Sözleşme Kuramı, İçerdekiler– Dışarıdakiler Modeli ve Histerezis  225
7.4.3. Araştırma ve Çakıştırma Kuramı  228
Sonsöz  229
VIII. BÖLÜM  
YENİ KEYNESYEN MAKROEKONOMİ KURAMI –II  
“MAL VE HİZMET PİYASALARI” VE “FİYAT KATILIKLARI”  
8.1. Aksak Rekabet Piyasaları’nın Temel Özellikleri  232
8.2. Aksak Rekabet Piyasaları İçin Fiyat Denklemi ve Mark–up Faktörü  233
8.3. Mark–up Oranı (z) ve Yeni Keynesyen Toplam Arz Fonksiyonu (SRASNK)  235
8.3.1. Sabit Mark–up Oranı (z) ve Toplam Arz Mekanizması  237
8.3.2. Değişken Mark–up Oranı (z) ve Toplam Arz Mekanizması  238
8.3.3. “Katı Parasal Ücret Düzeyi (W), Esnek Cari Genel Fiyat Düzeyi (P)” Varsayımı Altında Toplam Arz Mekanizması  239
8.4. Esnek Parasal Ücret Düzeyi, Katı Cari Genel Fiyat Düzeyi ve Toplam Arz Mekanizması  240
8.5. Fiyat Katılıklarının Nedenlerini Açıklayan Modeller  243
8.5.1. Menü Maliyetleri Hipotezi ve Toplam Talep Dışsallıkları  243
8.5.2. Aşamalı Fiyat Uyumlaması Modeli  248
8.5.3. Koordinasyon Başarısızlığı Modeli: Çoklu–Denge Modelleri  249
8.6. Reel Walrasyan–Olmayan İş Çevrimleri  252
8.7. Yeni Keynesyen Kuram’ın Politika Sonuçları  253
8.9. Makro Ekonomi’nin Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme  254
Sonsöz  255
IX. BÖLÜM  
İŞSİZLİK VE ENFLASYON: NEDENLERİ, TÜRLERİ VE ETKİLERİ  
9.1. Enflasyon: Tanımı, Türleri, Ölçütleri ve Etkileri  257
9.1.1. Cari Enflasyon Oranını Hesaplama Yöntemleri  259
9.1.2. Enflasyon’un Ekonomik Etkileri  261
9.1.2.1. Enflasyonun Kaynak Dağılımını Bozucu ve Etkinliği Azaltıcı Etkisi:  262
9.1.2.2. Enflasyonun Gelir Dağılımını Bozucu Etkisi:  262
9.1.2.3. Enflasyonun Olumlu Etkileri  264
9.1.3. Enflasyon ve Senyoraj  265
9.1.3.1. Aktif Senyoraj ve Pasif Senyoraj  265
9.1.3.2. Ekonomik Büyüme ve Senyoraj: Pasif Senyoraj  267
9.1.3.3. Senyoraj Laffer Eğrisi  268
9.1.3.4. Friedman Kuralı ve Optimal Enflasyon Oranı  270
9.2. İşsizlik: Tanımı, Türleri, Ölçümü ve Etkileri  273
9.2.1. İşsizliğin Tanımı ve Cari İşsizlik Oranı:  273
9.2.2. İstemdışı İşsizlik, Geçici İşsizlik ve Doğal İşsizlik  273
9.2.3. Diğer İşsizlik Türleri  276
9.2.4. İşsizliğin Ekonomik Etkileri  277
9.2.5. Okun Yasası: Cari İşsizlik Oranı ve Cari Büyüme Oranı İlişkisi:  278
3.3. İş Çevrimleri, İşsizlik, Enflasyon ve Büyüme  279
X. BÖLÜM  
PHILIPS EĞRİSİ: ENFLASYON–İŞSİZLİK İLİŞKİSİ VE  
EKONOMİ POLİTİKALARI  
10.1. Orijinal Philips Eğrisi: Parasal Ücret Büyüme Oranı – Cari İşsizlik Oranı İlişkisi  281
10.2. Neo–Keynesyen Kuram, Philips Eğrisi ve Politika Başarımı  282
10.3. Parasalcı Kuram, Philips Eğrisi ve Politika Başarımı  287
10.3.1. Genişletici Para Politikası’nın Kısa Dönem Etkileri  289
10.3.2. Genişletici Para Politikası’nın Uzun Dönem Etkileri  291
10.3.3. Daraltıcı Para Politikası’nın Kısa ve Uzun Dönem Etkileri  293
10.4. Yeni Klasik Kuram, Philips Eğrisi ve Politika Başarımı  294
10.4.1. Akılcı Bekleyişler ve Genişletici Para Politikasının Başarımı  294
10.4.2. Politika Otoritesi’nin Kredibilitesi ve Şöhreti’nin Politika Başarımına Etkisi  296
10.4.3. Zaman Tutarsızlığı: Optimal Planların Başarısızlığı: Keyfiyete Karşı Kurallar  296
10.5. Yeni Keynesyen Kuram, Philips Eğrisi ve Politika Başarımı  300
10.5.1. İşgücü Piyasası Kaynaklı Nominal Katılıklar: Parasal Ücret Katılıkları ve Phillips Eğrisi  301
10.5.2. Mal Piyasaları Kaynaklı Nominal Katılıklar: Menü Maliyetleri ve Phillips Eğrisi  303
10.5.3. Gelirler Politikası’yla Phillips Eğrisi’nin Eğimi’nin Değiştirilmesi  306
XI. BÖLÜM  
POLİTİK İŞ ÇEVRİMLERİ: DEMOKRASİ’NİN EKONOMİK KURAMI  
11.1. Fırsatçı Politik İş Çevrimleri ve Eş–Oy Eğrileri  310
11.1.1. Keynesyen Varsayımlar Altında Fırsatçı Politik İş Çevrimleri  311
11.1.2. Parasalcı ve Yeni Klasik Varsayımlar Altında Fırsatçı Politik İş Çevrimleri  313
11.2. Partizan Politik İş Çevrimleri: Köşe Çözümü  315
XII. BÖLÜM  
DİNAMİK TOPLAM ARZ – DİNAMİK TOPLAM  
TALEP ANALİZ ÇERÇEVESİ VE EKONOMİ POLİTİKALARI  
12.1. Dinamik Toplam Arz Fonksiyonu: Matematiksel ve Geometrik Çıkarım  319
12.2. Dinamik Toplam Talep Fonksiyonu ve Fisher Hipotezi  321
12.2.1. Dinamik Toplam Talep Fonksiyonu’nun Matematiksel ve Geometrik Analizi  321
12.2.2. Fisher Hipotezi  324
12.3. Uzun Dönem Denge Koşulu  325
12.4. Parasalcı Kuram ve Para Politikası’nın Başarımı  327
12.4.1. Genişletici Para Politikası’nın Kısa Dönem Etkileri  328
12.4.2. Genişletici Para Politikası’nın Uzun Dönem Etkileri  331
12.5. Enflasyonla Mücadelede Şok ve Aşamalı Para Politikaları  337
12.5.1. Enflasyonla Mücadelede Şok Para Politikası: Soğuk Hindi Yöntemi  338
12.5.2. Enflasyonla Mücadelede Aşamalı Para Politikası  342
12.5.3. Dezenflasyonun Çıktı Maliyeti: Fedakârlık Oranı  344
12.6. Yeni Klasik Kuram ve Maliye Politikası’nın Başarımı  347
12.6.1. “Δπe ≡ Δπ” Durumunda Genişletici Para Politikasının Başarımı  347
12.6.2. “Δπe > Δπ” Durumunda Daraltıcı Para Politikasının Başarımı  349
XIII. BÖLÜM  
FİYAT İSTİKRARI VE EKONOMİ POLİTİKALARI  
13.1. Parasalcı Makro Ekonomi: Borçlanma, Borç Monetizasyonu ve Genel Denge  353
13.1.1. Kısa Dönem Analizi: Borçlanma, Borç Monetizasyonu ve Genel Denge  354
13.1.2. Uzun Dönem Analizi: Optimal Para Politikası ve Fiyat İstikrarı  357
13.2. Yeni Klasik Kuram: Ricardo–Barro Denkliği: Borçlanma ve Vergiler  358
13.3. Ricardocu ve Ricardocu–Olmayan Makropolitika Kuramları  363
13.3.1. Ricardocu Yaklaşım: Hoş Olmayan Monetarist Aritmetik  363
13.3.2. Ricardocu–Olmayan Yaklaşım: Fiyat Düzeyinin Mali Kuramı  366
13.3.3. Taylor Kuralı ve Cari Piyasa Faiz Oranı Hedeflemesi  370
13.3.4. Cari Reel Faiz Oranı Hedeflemesi ve Enflasyon: Neo–Wicksellian Enflasyonist Süreç  374
XIV. BÖLÜM  
EKONOMİK BÜYÜME KURAMLARI  
14.1. Neo–Keynesyen Büyüme Kuramı: Harrod–Domar Modeli  383
14.1.1. Harrod–Domar Modeli’nde Dengeli Büyüme Koşulu  384
14.1.2. Harrod–Domar Modeli’nin Toplam Üretim Fonksiyonu  386
14.1.3. Doğal Etki, Doğal Büyüme Oranı ve Dengeli Büyüme  389
14.2. Neoklasik Büyüme Kuramı: Solow–Swan Modeli  391
14.2.1. Cobb–Douglas Üretim Fonksiyonu ve Prodüktivite Fonksiyonu  392
14.2.2. Efektif İşgücü Başına Fiziksel Sermaye Stoku Birikim Fonksiyonu  395
14.2.2.1. Efektif İşgücü Başına Potansiyel Yatırım Harcamaları Fonksiyonu  396
14.2.2.2. Gerekli Yatırım Harcamaları Fonksiyonu  397
14.2.3. Durgun Durum k Düzeyi ve Dengeli Büyüme Patikası  399
14.2.4. Tasarruf Oranı’ndaki Artışın “Durgun Durum k Düzeyi”ne Etkisi  401
14.2.5. Altın Kural “Durgun–Durum k Düzeyi”  402
14.2.6. Yakınsama Kuramı  404
14.2.7. Büyüme Muhasebesi Denklemi: Ekonomik Büyümenin Kantitatif Analizi  405
14.3. Yeni Büyüme Modelleri  407
14.3.1. Bir Doğrusal Büyüme Modeli: “AK” Tipi Modeller  407
14.3.2. AR–GE Modelleri’nin Eleştirisi  410
14.3.3. Beşeri Sermaye Modelleri (HCM)  411
Referanslar  417
Kavram Dizini  425
 


Kemal Yıldırım
Ağustos 2019
59.90 TL
Sepete Ekle
Mahfi Eğilmez
Kasım 2018
35.00 TL
Sepete Ekle
Enver Alper Güvel
Mart 2017
46.00 TL
Sepete Ekle
Recep Düzgün
Eylül 2015
32.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Takdim  19
I. BÖLÜM  
KLASİK MAKRO EKONOMİ KURAMI VE  
KLASİK TOPLAM ARZ EĞRİSİ  
1.1. Say Kanunu ve Klasik Miktar Kuramı: Para Bir Örtüden İbarettir  24
1.2. Toplam Üretim Fonksiyonu ve Toplam Fiziksel Ürün Fonksiyonu  25
1.3. Neoklasik İşgücü Piyasası Modeli  28
1.3.1. Toplam İşgücü Talep Fonksiyonu ve Toplam İşgücü Talep Eğrisi (DL)  29
1.3.1.1. Firma’nın Denge Koşulu ve Fiyat Denklemi  29
1.3.1.2. Firma’nın İşgücü Talep Fonksiyonu (DLf)  33
1.3.1.3. Firma’nın İşgücü Talep Eğrisi (DLf)  35
1.3.1.4. Toplam İşgücü Talep Fonksiyonu ve Toplam İşgücü Talep Eğrisi (DL)  36
1.3.2. Toplam İşgücü Arz Fonksiyonu ve Toplam İşgücü Arz Eğrisi (SL)  38
1.3.2.1. Birim İşgücü Çalışma Zamanı Arz Eğrisi (Stw)  39
1.3.2.2. Kısa Dönem Toplam İşgücü Arz Eğrisi (SL)  42
1.4.2.3. Klasik Toplam İşgücü Arz Eğrisi (SLc)  44
1.3.3. Neoklasik Toplam İşgücü Piyasası’nda Kısa ve Uzun Dönem Denge Analizi  46
1.3.4. Cari Genel Fiyat Düzeyi (P)’ndeki Değişmenin Kısa ve Uzun Dönem Dengesine Etkisi  49
1.4. Klasik Toplam Arz Eğrisi (SRASC)’nin Geometrik Çıkarımı  51
1.5. Klasik Kuram’dan Keynesyen Kuram’a Geçiş  55
II. BÖLÜM  
KEYNESYEN / NEOKEYNESYEN MAKROEKONOMİ  
KURAMI VE KISA DÖNEM TOPLAM ARZ EĞRİSİ  
2.1. Keynesyen Kuram’ın Mikroekonomik Temelleri  58
2.2. Keynesyen Toplam Arz Fonksiyonu (SRASK)  68
2.2.1. Fiyat Denklemi: Fiyat–Maliyet İlişkisi ve Denge Koşulu  69
2.2.2. Cari İstihdam Fonksiyonu: Parasal Ücret Düzeyi ve Efektif Talep  71
2.2.3. Neokeynesyen Kuram ve Parasal Ücret Katılıkları  73
2.2.3.1. Sabit Bekleyişler Hipotezi ve Toplam İşgücü Arz Fonksiyonu  73
2.2.3.2. Parasal Ücret Katılıkları ve Toplam İşgücü Piyasası Dengesizliği  75
2.2.3.3. Franco Modigliani: Neoklasik–Neokeynesyen Sentez Modeli  77
2.2.3.4. Parasal Ücret Katılıkları ve Toplam İşgücü Arzı’nın Patikası  79
2.2.4. Keynesyen Toplam Arz Fonksiyonu’nun Matematiksel Çıkarımı  81
2.2.5. Orijinal Keynesyen Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi’nin Geometrik Çıkarımı  83
2.3. Neokeynesyen Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi (SRAS )  89
III. BÖLÜM  
NEOKEYNESYEN KISA DÖNEM  
TOPLAM ARZ EĞRİSİ VE EKONOMİ POLİTİKALARI  
3.1. Neokeynesyen Kısa Dönem Toplam Arz Mekanizması  93
3.2. Neokeynesyen Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi ve Para Politikası’nın Başarımı  97
3.3. Neokeynesyen Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi ve Maliye Politikasının Başarımı  102
3.4. “b≡0 ve k≡0” iken Talep Yönlü Ekonomi Politikalarının Başarımı  108
IV. BÖLÜM  
UZUN DÖNEM DENGESİ VE TOPLAM TALEP ŞOKLARI  
4.1. Kapalı Ekonomide Enflasyonist Açık ve Deflasyonist Açık  111
4.2. Cari Genel Fiyat Düzeyi Uyumlaması ve Uzun Dönem Dengesi  114
4.3. Açık Ekonomi’de Enflasyonist Açık ve Cari Genel Fiyat Düzeyi Uyumlaması  116
4.4. Toplam Talep Şokları ve Uzun Dönem Dengesinden Sapmalar  120
4.5. Toplam Talep Şokları ve Karşı Devresel Ekonomi Politikaları  124
4.5.1. Toplam Talep Şokları ve Karşı–Devresel Maliye Politikası  124
4.5.2. Toplam Talep Şokları ve Karşı–Devresel Para Politikası  127
4.6. Keynesyen Mutabakat’ın Çöküş Süreci  131
V. BÖLÜM  
PARASALCI MAKRO EKONOMİ KURAMI VE  
EKONOMİ POLİTİKALARI  
5.1. Parasalcı Kuram’ın Mikroekonomik Temelleri  133
5.2. Parasalcı Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi (SRASM): Geometrik Çıkarım  137
5.3. Uzun Dönem Dengesine İlerleme Mekanizması: Bekleyişlerin Uyarlanma Süreci:  146
5.4. Toplam Arz Şokları: Nedenleri ve Etkileri .  150
5.4.1. Negatif Toplam Arz Şoku’nun Kısa Dönem Dengesine Etkisi  152
5.4.2. Negatif Toplam Arz Şoku ve Genişletici Para Politikası Uyumlaması  156
5.5. Optimal Para Politikası Hedefi ve Cari Genel Fiyat Düzeyi  159
5.5.1. Şok Para Politikası: Soğuk Hindi Yöntemi  161
5.5.2. Aşamalı Para Politikası Yöntemi  163
5.5.3. Para Politikası Yönetimi’nde “Keyfiyet”e Karşı “Kurallar”  167
Sonsöz  168
VI. BÖLÜM  
YENİ KLASİK MAKROEKONOMİ KURAMI VE  
EKONOMİ POLİTİKALARI  
6.1. Lucas Kritiği ve Yeni Makro Ekonomi’nin Doğuşu  170
6.2. Yeni Klasik Kuram’ın Mikroekonomik Temelleri  171
6.3. Yeni Klasik Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi (SRASNC)  174
6.3.1 Lucas Toplam Arz Eğrisi ve İşgücü Yanılma Modeli  174
6.3.2. Yeni Klasik Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi  177
6.4. Yeni Klasik Kuram’ın Ekonomi Politikası İmplikasyonları  184
6.4.1. Bekleyiş Hatası Yokken Para Politikasının İlintisizliği: Paranın Yansızlığı  187
6.4.2. Bekleyiş Hataları Olması Durumunda Para Politikasının Başarımı  192
6.4.2.1. ”ΔPet<ΔPet” Durumunda Genişletici Para Politikasının Başarımı  193
6.4.2.2. ”ΔPet>ΔPet” Durumunda Genişletici Para Politikasının Stagflasyonist Etkisi  198
6.5. Reel İş Çevrimleri Kuramı (RBC): Reel Şoklar ve Yayılma Mekanizması  202
6.6. Para Politikası ve Cari Genel Fiyat Düzeyi (P) Azaltımı  205
6.7. Politika Otoritesinin Kredibilitesi ve Şöhretinin Fiyat İstikrarı’na Etkisi  206
6.8. Zaman Tutarsızlığı Hipotezi: “Keyfiyet”e Karşı Kurallar  209
6.9. Yeni Klasik Makro Ekonomi Sonrası Makropolitika Literatürü  210
Sonsöz:  210
VII. BÖLÜM  
YENİ KEYNESYEN MAKRO EKONOMİ KURAMI–I:  
TOPLAM İŞGÜCÜ PİYASASI VE ÜCRET KATILIKLARI  
7.1. Yeni Keynesyen Kuram’ın Mikroekonomik Temelleri  212
7.2. “İşgücü Piyasası Modelleri” ile “Mal ve Hizmet Piyasası Modelleri”  214
7.3. İşgücü Piyasası Dengesizlikleri: Nominal Ücret Katılıkları  215
7.3.1. Katı (Yapışkan) Ücretler (Sticky Wages) Modeli  216
7.3.1.1. Katı Ücretler Modeli: Toplam Arz Fonksiyonu’nun Matematiksel Çıkarımı  217
7.3.1.2. Katı Ücretler Modeli: Toplam Arz Fonksiyonu’nun Geometrik Çıkarımı  218
7.3.2. Katı (Yapışkan) Ücretler Modeli’ne Yönelik Eleştiriler  221
7.4. Yeni İşsizlik Kuramları: İşgücü Piyasası Dengesizlikleri ve Cari Reel Ücret Katılıkları  223
7.4.1. Etkinlik Ücretleri Modeli  224
7.4.2. Sözleşme Kuramı, İçerdekiler– Dışarıdakiler Modeli ve Histerezis  225
7.4.3. Araştırma ve Çakıştırma Kuramı  228
Sonsöz  229
VIII. BÖLÜM  
YENİ KEYNESYEN MAKROEKONOMİ KURAMI –II  
“MAL VE HİZMET PİYASALARI” VE “FİYAT KATILIKLARI”  
8.1. Aksak Rekabet Piyasaları’nın Temel Özellikleri  232
8.2. Aksak Rekabet Piyasaları İçin Fiyat Denklemi ve Mark–up Faktörü  233
8.3. Mark–up Oranı (z) ve Yeni Keynesyen Toplam Arz Fonksiyonu (SRASNK)  235
8.3.1. Sabit Mark–up Oranı (z) ve Toplam Arz Mekanizması  237
8.3.2. Değişken Mark–up Oranı (z) ve Toplam Arz Mekanizması  238
8.3.3. “Katı Parasal Ücret Düzeyi (W), Esnek Cari Genel Fiyat Düzeyi (P)” Varsayımı Altında Toplam Arz Mekanizması  239
8.4. Esnek Parasal Ücret Düzeyi, Katı Cari Genel Fiyat Düzeyi ve Toplam Arz Mekanizması  240
8.5. Fiyat Katılıklarının Nedenlerini Açıklayan Modeller  243
8.5.1. Menü Maliyetleri Hipotezi ve Toplam Talep Dışsallıkları  243
8.5.2. Aşamalı Fiyat Uyumlaması Modeli  248
8.5.3. Koordinasyon Başarısızlığı Modeli: Çoklu–Denge Modelleri  249
8.6. Reel Walrasyan–Olmayan İş Çevrimleri  252
8.7. Yeni Keynesyen Kuram’ın Politika Sonuçları  253
8.9. Makro Ekonomi’nin Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme  254
Sonsöz  255
IX. BÖLÜM  
İŞSİZLİK VE ENFLASYON: NEDENLERİ, TÜRLERİ VE ETKİLERİ  
9.1. Enflasyon: Tanımı, Türleri, Ölçütleri ve Etkileri  257
9.1.1. Cari Enflasyon Oranını Hesaplama Yöntemleri  259
9.1.2. Enflasyon’un Ekonomik Etkileri  261
9.1.2.1. Enflasyonun Kaynak Dağılımını Bozucu ve Etkinliği Azaltıcı Etkisi:  262
9.1.2.2. Enflasyonun Gelir Dağılımını Bozucu Etkisi:  262
9.1.2.3. Enflasyonun Olumlu Etkileri  264
9.1.3. Enflasyon ve Senyoraj  265
9.1.3.1. Aktif Senyoraj ve Pasif Senyoraj  265
9.1.3.2. Ekonomik Büyüme ve Senyoraj: Pasif Senyoraj  267
9.1.3.3. Senyoraj Laffer Eğrisi  268
9.1.3.4. Friedman Kuralı ve Optimal Enflasyon Oranı  270
9.2. İşsizlik: Tanımı, Türleri, Ölçümü ve Etkileri  273
9.2.1. İşsizliğin Tanımı ve Cari İşsizlik Oranı:  273
9.2.2. İstemdışı İşsizlik, Geçici İşsizlik ve Doğal İşsizlik  273
9.2.3. Diğer İşsizlik Türleri  276
9.2.4. İşsizliğin Ekonomik Etkileri  277
9.2.5. Okun Yasası: Cari İşsizlik Oranı ve Cari Büyüme Oranı İlişkisi:  278
3.3. İş Çevrimleri, İşsizlik, Enflasyon ve Büyüme  279
X. BÖLÜM  
PHILIPS EĞRİSİ: ENFLASYON–İŞSİZLİK İLİŞKİSİ VE  
EKONOMİ POLİTİKALARI  
10.1. Orijinal Philips Eğrisi: Parasal Ücret Büyüme Oranı – Cari İşsizlik Oranı İlişkisi  281
10.2. Neo–Keynesyen Kuram, Philips Eğrisi ve Politika Başarımı  282
10.3. Parasalcı Kuram, Philips Eğrisi ve Politika Başarımı  287
10.3.1. Genişletici Para Politikası’nın Kısa Dönem Etkileri  289
10.3.2. Genişletici Para Politikası’nın Uzun Dönem Etkileri  291
10.3.3. Daraltıcı Para Politikası’nın Kısa ve Uzun Dönem Etkileri  293
10.4. Yeni Klasik Kuram, Philips Eğrisi ve Politika Başarımı  294
10.4.1. Akılcı Bekleyişler ve Genişletici Para Politikasının Başarımı  294
10.4.2. Politika Otoritesi’nin Kredibilitesi ve Şöhreti’nin Politika Başarımına Etkisi  296
10.4.3. Zaman Tutarsızlığı: Optimal Planların Başarısızlığı: Keyfiyete Karşı Kurallar  296
10.5. Yeni Keynesyen Kuram, Philips Eğrisi ve Politika Başarımı  300
10.5.1. İşgücü Piyasası Kaynaklı Nominal Katılıklar: Parasal Ücret Katılıkları ve Phillips Eğrisi  301
10.5.2. Mal Piyasaları Kaynaklı Nominal Katılıklar: Menü Maliyetleri ve Phillips Eğrisi  303
10.5.3. Gelirler Politikası’yla Phillips Eğrisi’nin Eğimi’nin Değiştirilmesi  306
XI. BÖLÜM  
POLİTİK İŞ ÇEVRİMLERİ: DEMOKRASİ’NİN EKONOMİK KURAMI  
11.1. Fırsatçı Politik İş Çevrimleri ve Eş–Oy Eğrileri  310
11.1.1. Keynesyen Varsayımlar Altında Fırsatçı Politik İş Çevrimleri  311
11.1.2. Parasalcı ve Yeni Klasik Varsayımlar Altında Fırsatçı Politik İş Çevrimleri  313
11.2. Partizan Politik İş Çevrimleri: Köşe Çözümü  315
XII. BÖLÜM  
DİNAMİK TOPLAM ARZ – DİNAMİK TOPLAM  
TALEP ANALİZ ÇERÇEVESİ VE EKONOMİ POLİTİKALARI  
12.1. Dinamik Toplam Arz Fonksiyonu: Matematiksel ve Geometrik Çıkarım  319
12.2. Dinamik Toplam Talep Fonksiyonu ve Fisher Hipotezi  321
12.2.1. Dinamik Toplam Talep Fonksiyonu’nun Matematiksel ve Geometrik Analizi  321
12.2.2. Fisher Hipotezi  324
12.3. Uzun Dönem Denge Koşulu  325
12.4. Parasalcı Kuram ve Para Politikası’nın Başarımı  327
12.4.1. Genişletici Para Politikası’nın Kısa Dönem Etkileri  328
12.4.2. Genişletici Para Politikası’nın Uzun Dönem Etkileri  331
12.5. Enflasyonla Mücadelede Şok ve Aşamalı Para Politikaları  337
12.5.1. Enflasyonla Mücadelede Şok Para Politikası: Soğuk Hindi Yöntemi  338
12.5.2. Enflasyonla Mücadelede Aşamalı Para Politikası  342
12.5.3. Dezenflasyonun Çıktı Maliyeti: Fedakârlık Oranı  344
12.6. Yeni Klasik Kuram ve Maliye Politikası’nın Başarımı  347
12.6.1. “Δπe ≡ Δπ” Durumunda Genişletici Para Politikasının Başarımı  347
12.6.2. “Δπe > Δπ” Durumunda Daraltıcı Para Politikasının Başarımı  349
XIII. BÖLÜM  
FİYAT İSTİKRARI VE EKONOMİ POLİTİKALARI  
13.1. Parasalcı Makro Ekonomi: Borçlanma, Borç Monetizasyonu ve Genel Denge  353
13.1.1. Kısa Dönem Analizi: Borçlanma, Borç Monetizasyonu ve Genel Denge  354
13.1.2. Uzun Dönem Analizi: Optimal Para Politikası ve Fiyat İstikrarı  357
13.2. Yeni Klasik Kuram: Ricardo–Barro Denkliği: Borçlanma ve Vergiler  358
13.3. Ricardocu ve Ricardocu–Olmayan Makropolitika Kuramları  363
13.3.1. Ricardocu Yaklaşım: Hoş Olmayan Monetarist Aritmetik  363
13.3.2. Ricardocu–Olmayan Yaklaşım: Fiyat Düzeyinin Mali Kuramı  366
13.3.3. Taylor Kuralı ve Cari Piyasa Faiz Oranı Hedeflemesi  370
13.3.4. Cari Reel Faiz Oranı Hedeflemesi ve Enflasyon: Neo–Wicksellian Enflasyonist Süreç  374
XIV. BÖLÜM  
EKONOMİK BÜYÜME KURAMLARI  
14.1. Neo–Keynesyen Büyüme Kuramı: Harrod–Domar Modeli  383
14.1.1. Harrod–Domar Modeli’nde Dengeli Büyüme Koşulu  384
14.1.2. Harrod–Domar Modeli’nin Toplam Üretim Fonksiyonu  386
14.1.3. Doğal Etki, Doğal Büyüme Oranı ve Dengeli Büyüme  389
14.2. Neoklasik Büyüme Kuramı: Solow–Swan Modeli  391
14.2.1. Cobb–Douglas Üretim Fonksiyonu ve Prodüktivite Fonksiyonu  392
14.2.2. Efektif İşgücü Başına Fiziksel Sermaye Stoku Birikim Fonksiyonu  395
14.2.2.1. Efektif İşgücü Başına Potansiyel Yatırım Harcamaları Fonksiyonu  396
14.2.2.2. Gerekli Yatırım Harcamaları Fonksiyonu  397
14.2.3. Durgun Durum k Düzeyi ve Dengeli Büyüme Patikası  399
14.2.4. Tasarruf Oranı’ndaki Artışın “Durgun Durum k Düzeyi”ne Etkisi  401
14.2.5. Altın Kural “Durgun–Durum k Düzeyi”  402
14.2.6. Yakınsama Kuramı  404
14.2.7. Büyüme Muhasebesi Denklemi: Ekonomik Büyümenin Kantitatif Analizi  405
14.3. Yeni Büyüme Modelleri  407
14.3.1. Bir Doğrusal Büyüme Modeli: “AK” Tipi Modeller  407
14.3.2. AR–GE Modelleri’nin Eleştirisi  410
14.3.3. Beşeri Sermaye Modelleri (HCM)  411
Referanslar  417
Kavram Dizini  425
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020