Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sermaye Şirketlerinin Ortakları ile Kanuni Temsilcilerinin Vergisel Sorumluluğu
Amerika Birleşik Devletleri Ve Avrupa Birliği Ülkeleri İle Karşılaştırmalı
Eylül 2019 / 1. Baskı / 392 Syf.
Fiyatı: 90.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitapta, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortakları ile kanuni temsilcilerinin şirketin vergi borç ve cezalarına ilişkin sorumlulukları, tarihsel süreç ve diğer ülke düzenlemeleri ile mukayeseli olarak, ilgili mevzuatta yapılan son değişiklikler, halihazırda tasarı aşamasında olan yasa çalışmaları ve yüksek yargı kararları ışığında ele alınmıştır. Sermaye şirketlerinin yönetim ve temsili ile kanuni temsilcileri Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olduğundan, bu Yasada yapılan en son değişiklikler, konunun aydınlatılması açısından etraflıca ele alınmıştır.

Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan bu eserde, Türk hukukunda sermaye şirketlerinin ortakları ile kanuni temsilcilerine yüklenilen sorumluluk hükümlerinin, başta Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile mukayesesi yapılarak ülkemiz düzenlemelerinin incelenen ülkelerin mevzuatına kıyasla ağır sorumluluk hükümleri taşıyıp taşımadığı, ayrıca ülkemiz mevzuatında konuya ilişkin olarak yapılan değişikliklerin tarihsel seyri incelenerek sorumluluk hükümlerinin zaman içerisinde ağırlaştırılıp ağırlaştırılmadığı irdelenmiş; bu sonuçlara dayanarak da ülkemiz ilgili mevzuatı ve uygulamasında gözlemlenen noksanlıklara, aksaklıklara ve hatalı uygulamalara dair önerilerde bulunulmuştur.

Konu Başlıkları
Anonim Şirket,
Limited Şirket,
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket,
Vergi Sorumluluğu,
Ortak,
Kanuni Temsilci,
Amerika Birleşik Devletleri,
Avrupa Birliği
Barkod: 9789750255939
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 392
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
VERGİ SORUMLULUĞUNA, SERMAYE ŞİRKETLERİNE,
KANUNİ TEMSİLCİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
1.1. VERGİ MÜKELLEFİYETİ VE MÜKELLEFİ  23
1.2. SORUMLULUK KAVRAMI  24
1.3. VERGİ SORUMLULUĞU VE VERGİ SORUMLUSU  26
1.3.1. Vergi Kesen Konumundaki Vergi Sorumlusu  29
1.3.2. Fer’i Vergi Borçlusu Konumundaki Vergi Sorumlusu  31
1.3.2.1. Birinci Derecede Fer’i Vergi Borçluları  32
1.3.2.2. İkinci Derecede Fer’i Vergi Borçlularının Sorumluluğu Halleri  33
1.3.2.3. Üçüncü Derecede Fer’i Vergi Borçlularının Sorumluluğu Halleri  33
1.3.3. Vergi Ödevlisi Konumundaki Vergi Sorumlusu  33
1.4. MÜKELLEFİYET İLE SORUMLULUĞUN KARŞILAŞTIRILMASI  34
1.5. TÜRK VERGİ HUKUKUNDA SORUMLULUK TÜRLERİ  34
1.5.1. Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk  35
1.5.2. Kanundan ve Sözleşmeden Doğan Sorumluluk  36
1.5.3. Sınırlı ve Sınırsız Sorumluluk  36
1.5.4. Kusurlu ve Kusursuz Sorumluluk  37
1.5.5. Maddi ve Şekli Ödevlerden Sorumluluk  38
1.5.6. Rücu Edilebilen ve Rücu Edilemeyen Sorumluluk  39
1.6. TEMSİL VE KANUNİ TEMSİLCİ  39
1.6.1. Normal Dönemlerde Sorumluluk  42
1.6.2. Tasfiye Dönemlerinde Sorumluluk  42
1.6.3. Yurtdışında Bulunan Şirketlerin Temsilcilerinin Sorumluluğu  43
1.7. KANUNİ TEMSİLCİ VE İRADİ TEMSİLCİ  44
1.8. SERMAYE ŞİRKETLERİ, ORTAKLARI, ORGANLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİ  46
1.8.1. Sermaye Şirketleri  46
1.8.1.1. Sermaye Şirketlerinin Hak ve Fiil Ehliyeti  48
1.8.2. Ortak ve Sorumluluğu  49
1.8.3. Anonim Şirketler  51
1.8.3.1. Yeni TTK’de Anonim Şirketler İçin Öngörülen Temel Yenilikler ve Değişiklikler  51
1.8.3.1.1. Anonim Şirketin Tabi Olabileceği Sermaye Sistemi ve Asgarî Sermayesi  51
1.8.3.1.2. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi  52
1.8.3.1.3. Asgarî Kurucu (Ortak) Sayısı ve Tek Kişilik Anonim Şirketler  53
1.8.3.1.4. Ön–Anonim Şirket  54
1.8.3.2. Anonim Şirketin Organları  55
1.8.3.2.1. Anonim Şirketin Kanunî Organları  55
1.8.3.2.2. Anonim Şirketin Nispî Anlamda Zorunlu Kanunî Organları  55
1.8.3.2.3. Tasfiye Memurları ve Kayyımlar  56
1.8.3.2.4. Fiili Organlar ve İnançlı Yönetim Kurulu  56
1.8.3.2.5. Yönetim Kurulunun İsteğiyle ve Kararıyla Faaliyete Geçen İhtiyarî Organlar  57
1.8.3.3. Anonim Şirket Genel Kurulu  57
1.8.3.3.1. Anonim Şirket Genel Kuruluna Tanınan Devredilemez Görev ve Yetkiler  57
1.8.3.3.2. Tek Ortaklı Anonim Şirkette Genel Kurul  58
1.8.3.4. Anonim Şirket Yönetim Kurulu  59
1.8.3.4.1. Anonim Şirket Yönetim Kuruluna İlişkin Yenilikler ve Değişiklikler  59
1.8.3.4.1.1. Tek Kişilik Yönetim Kurulu  59
1.8.3.4.1.2. Yönetim Kurulu Üyesinin Ortak Olma Zorunluluğunun Kaldırılması  60
1.8.3.4.1.3. Yönetim Kurulu Üyelerinden En Az Birinin Türk Vatandaşı Olması Hususu  60
1.8.3.4.1.4. Tüzel Kişinin Yönetim Kurulu Üyesi Olmasına İzin Verilmesi  61
1.8.3.4.1.5. Yönetim Kurulunda Yüksek Öğrenim Görmüş Üye Bulundurma Hususu  62
1.8.3.4.1.6. Zarar Sigortası Yaptırılmasına İmkan Tanınması  62
1.8.3.4.1.7. Birden Fazla Başkanvekili Seçimine İzin Verilmesi  63
1.8.3.4.1.8. Yönetim Kurulu Başkanının ve Başkanvekilin Genel Kurul Tarafından Seçilmesine İmkan Sağlanması  64
1.8.3.4.1.9. Şirketi Temsilde Tek İmza Sistemine İzin Verilmesi  64
1.8.3.4.1.10. Elektronik İmza Kullanımına İmkan Sağlanması  65
1.8.3.4.1.11. Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yetersayısına Yönelik İyileştirmeler  65
1.8.3.4.1.12. Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İmkan Sağlanması  66
1.8.3.4.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi  67
1.8.3.4.3. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  67
1.8.3.4.4. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması  68
1.8.4. Limited Şirketler  68
1.8.4.1. Limited Şirketlere İlişkin Temel Yenilikler ve Değişiklikler  69
1.8.4.1.1. Asgarî Sermaye Tutarı  69
1.8.4.1.2. Sermaye Taahhütlerinin Ödenmesi  70
1.8.4.1.3. Asgari Kurucu Sayısı ve Tek Kişilik Limited Şirket  71
1.8.4.1.4. Ön–Limited Şirket  72
1.8.4.1.5. Şirket Sözleşmesinde Zorunlu ve İhtiyarî Kayıt Ayrımına Gidilmesi  72
1.8.4.2. Limited Şirketin Organları  74
1.8.4.2.1. Limited Şirketin Kanunî Organları  74
1.8.4.2.2. Limited Şirketin Diğer Organları  74
1.8.4.3. Limited Şirkette Organlar Arası İlişkiler: İşlevler Ayrılığı İlkesi  74
1.8.4.4. Limited Şirket Genel Kurulu  75
1.8.4.4.1. Limited Şirket Genel Kurulunun Devredilemez Yetkileri  75
1.8.4.4.1.1. Kanunen Devredilemez Yetkiler  76
1.8.4.4.1.2. Şirket Sözleşmesi Gereği Devredilemez Yetkiler  76
1.8.4.4.2. Tek Ortaklı Limited Şirkette Genel Kurul  77
1.8.4.5. Limited Şirketin Müdürlerine İlişkin Yenilikler ve Değişiklikler  77
1.8.4.5.1. Müdürlerin Tayininde Seçilmiş Yönetim İlkesi  77
1.8.4.5.2. Müdürler Kuruluna ve Müdürler Kurulu Başkanına Yer Verilmesi  78
1.8.4.5.3. En Az Bir Müdürün Türkiye’de Yerleşik Olması Hususu  78
1.8.4.5.4. Tüzel Kişinin Limited Şirket Müdürü Olması  79
1.8.4.5.5. Müdürlerin Görevden Alınmasına İlişkin Değişiklikler  80
1.8.4.5.6. Müdürler Kurulu Başkanının Oyunun Üstün Sayılması  81
1.8.4.5.7. Elektronik Ortamda Müdürler Kurulu Toplantısı Yapılmasına İmkan Sağlanması  81
1.8.4.5.8. Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi Komitesini Kurma Görevi Verilmesi  82
1.8.5. Türk Ticaret Kanunu Yönünden Kanuni Temsilciler  82
1.8.5.1. Anonim Şirketin Yönetimi, Temsili, Yönetim İle Temsil Yetkisinin Devri  83
1.8.5.1.1. Yönetim Kurulunun Şirketi Yönetme ve Temsil Yetkisi  83
1.8.5.1.2. Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı  84
1.8.5.1.3. Anonim Şirketin Yönetimi ve Yönetimin Devri  85
1.8.5.1.3.1. Yönetim Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri  86
1.8.5.1.3.1.1. Anonim Şirketin Üst Düzeyde Yönetimi ve Bununla İlgili Talimatların Verilmesi  88
1.8.5.1.3.1.2. Şirket Yönetim Teşkilâtının Belirlenmesi  89
1.8.5.1.3.1.3. Muhasebe, Finans Denetimi ve Şirketin Yönetiminin Gerektirdiği Ölçüde, Finansal Plânlama İçin Gerekli Düzenin Kurulması  90
1.8.5.1.3.1.4. Müdürlerin ve Aynı İşleve Sahip Kişiler İle İmza Yetkisini Haiz Bulunanların Atanmaları ve Görevden Alınmaları  91
1.8.5.1.3.1.5. Yönetimle Görevli Kişilerin, Özellikle Kanunlara, Esas Sözleşmeye, İç Yönergelere ve Yönetim Kurulunun Yazılı Talimatlarına Uygun Hareket Edip Etmediklerinin Üst Gözetimi  92
1.8.5.1.3.1.6. Pay, Yönetim Kurulu Karar ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterlerinin Tutulması, Yıllık Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Açıklamasının Düzenlenmesi ve Genel Kurula Sunulması, Genel Kurul Toplantılarının Hazırlanması ve Genel Kurul Kararlarının Yürütülmesi  92
1.8.5.1.3.1.7. Borca Batıklık Durumunun Varlığında Mahkemeye Bildirimde Bulunulması  93
1.8.5.1.3.2. Yönetim Yetkisinin Üyelere veya 3. Şahıslara Devri  93
1.8.5.1.3.3. Murahhas Üye  95
1.8.5.1.3.4. Yönetimin Devrinin Temsil Yetkisinin Devri Sonucunu Doğurmaması  96
1.8.5.1.3.5. Yönetimin Devrinin Maddi Şartları  96
1.8.5.1.3.6. Yönetim Kurulunun Ticarî Mümessil ve Vekil Atama Yetkisi  98
1.8.5.1.3.7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yönetimle Görevli 3. Şahısların Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü  98
1.8.5.1.4. Anonim Şirketin Temsili  101
1.8.5.1.4.1. Temsil Yetkisinin Devri  103
1.8.5.1.4.2. Temsilcilerin Tescil ve İlanı  106
1.8.5.1.4.3. Temsilde Kullanılacak İmzanın Şekli  107
1.8.5.1.4.4. Şirketi Temsil Yetkisinin Kapsam ve Sınırları  108
1.8.5.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Yönetimi, Temsili, Yönetim İle Temsil Yetkilerinin Devri  110
1.8.5.3. Limited Şirketin Yönetimi, Temsili, Yönetim İle Temsil Yetkilerinin Devri  111
1.8.5.3.1. Limited Şirket Müdürlerinin Seçimi ve Sayısı  111
1.8.5.3.2. Limited Şirket Müdürlerinin Görev Süresi  112
1.8.5.3.3. Müdürlerin Görevden Alınması  112
1.8.5.3.4. Müdürlerin Şirketi Yönetme Yetkisi  113
1.8.5.3.4.1. Limited Şirket Müdürlerinin Görev Dağılımı  114
1.8.5.3.4.2. Müdürlere Tanınan Devredilemez Görev ve Yetkiler  114
1.8.5.3.5. Müdürlerin Şirketi Temsil Yetkisi  115
1.8.5.3.5.1. Limited Şirketi Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması  116
1.8.5.3.5.2. Limited Şirket Temsilcilerinin Tescil ve İlanı  118
1.8.5.3.5.3. İmzaya Yetkili Olanların Belirlenmesi ve İmzanın Şekli  118
1.8.5.3.5.4. Limited Şirket Müdürlerince Ticarî Mümessil ve Ticarî Vekil Atanması  121
1.8.5.3.6. Limited Şirket Müdürlerinin ve Yönetimle Görevli Kişilerin Özen Yükümlülüğü  122
1.8.5.3.7. Limited Şirket Müdürlerinin Bağlılık Yükümlülüğü  123
1.8.5.3.8. Limited Şirket Müdürünün Haksız Fiillerinden Şirketin Sorumluluğu  123
1.8.5.4. Sermaye Şirketinin Tasfiyesi Halinde Şirketin Temsili  124
1.8.5.4.1. Tasfiye Halinde Şirket Organlarının Durumu  125
1.8.5.4.2. Tasfiye Memurları  125
1.8.5.4.2.1. Tasfiye Memurlarının Atanması  125
1.8.5.4.2.2. Tasfiye Memurlarının Mahkeme Tarafından Atanması  125
1.8.5.4.2.3. Tasfiye Memurlarının Ücreti  126
1.8.5.4.2.4. Tasfiye Memurlarının Tescil ve İlan Edilmesi  127
1.8.5.4.2.5. Tasfiye Memurlarının Uyrukluğu  127
1.8.5.4.2.6. Tasfiye Memurlarının Görevden Alınması  127
1.8.5.4.3. Tasfiye Memurlarının Yetkilerinin Devredilmesi, Sınırlandırılması ve Genişletilmesi  128
1.8.5.4.3.1. Tasfiye Memurlarının Yetkilerini Devretmesi  128
1.8.5.4.3.2. Tasfiye Memurlarının Tasfiye Amacı Dışında Yaptıkları İşlemlerin Şirketi Bağlaması  129
1.8.5.4.3.3. Tasfiye Memurlarının Şirketi Temsil ve İlzamı  129
1.8.5.4.3.4. Tasfiye Memurlarının Haksız Fiillerinden Şirketin Sorumluluğu  130
1.8.5.4.4. Şirketin İflâsı Hâlinde Tasfiye  130
1.8.5.4.5. Şirket Alacaklılarına Haksız Olarak Ödenen Paralardan Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  131
1.8.5.4.6. Tasfiye Memurlarına Yüklenilen Tasfiye İşleri  131
1.8.5.4.7. Tasfiye Sonunda Defter ve Belgelerin Saklanması  133
1.8.5.4.8. Tasfiye Sonunda Şirket Unvanının Sicilden Silinmesi  133
1.8.5.5. Sermaye Şirketine Kayyım Atanması Halinde Şirketin Temsili  134
1.8.5.5.1. Kayyım Kavramı ve Türleri  134
1.8.5.5.2. Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Kayyım Atanması  135
1.8.5.5.3. Türk Medenî Kanunu Uyarınca Kayyım Atanması  137
1.8.5.5.3.1. TMK Uyarınca Kayyım Atanmasının Talep Edileceği Mahkeme  139
1.8.5.5.3.2. TMK Uyarınca Atanan Kayyımın İlanı  140
1.8.5.5.3.3. TMK Uyarınca Atanan Kayyımın Konumu, Görevleri, Görev Süresi  140
1.8.5.5.3.4. TMK Uyarınca Atanan Kayyımın Sorumluluğu ve Şirkete Vereceği Zararın Tazmini  140
1.8.5.5.3.5. TMK Uyarınca Atanan Kayyımın Görevinin Sona Ermesi  141
1.8.5.5.4. Türk Ceza Kanunu Uyarınca Kayyım Atanması  141
1.8.5.5.4.1. CMK Yönünden Kayyım Türleri  142
1.8.5.5.4.2. CMK Uyarınca Kayyım Atanması İçin Gerekli Şartlar  144
1.8.5.5.4.3. CMK Uyarınca Kayyım Tayinine Karar Verecek Merci  146
1.8.5.5.4.4. CMK Uyarınca Kayyımın İlanı ve Ücreti  147
1.8.5.5.4.5. CMK Uyarınca Kayyımın Görevinin Sona Ermesi  148
1.8.5.5.5. İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Kayyım Atanması  150
1.9. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN, TASFİYE MEMURLARININ VE YÖNETİCİLERİNİN TTK KAPSAMINDA HUKUKİ SORUMLULUKLARI  152
1.10. TTK UYARINCA MÜTESELSİL SORUMLULUK VE FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL İLKESİ  155
İkinci Bölüm
TÜRK VERGİ HUKUKUNA GÖRE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN
ORTAKLARININ VE KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUĞU
2.1. TÜRK VERGİ SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ  161
2.2. TÜRK VERGİ HUKUKUNA GÖRE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ORTAKLARININ VE KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUĞU  165
2.2.1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  166
2.2.1.1. VUK Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Kapsamı  167
2.2.1.1.1. Vergi Alacağı  167
2.2.1.1.2. Vergiye Bağlı Alacaklar  168
2.2.1.1.2.1. Gecikme Faizi  168
2.2.1.1.2.2. Gecikme Zammı  169
2.2.1.1.2.3. Tecil Faizi  170
2.2.1.1.2.4. Pişmanlık Zammı  171
2.2.1.1.3. Vergi Cezaları  172
2.2.1.1.3.1. Vergi Ziyaı Kabahati ve Cezası  174
2.2.1.1.3.2. Usulsüzlük Kabahatleri ve Cezaları  176
2.2.1.1.3.3. Vergi Cezalarının Şirket Tüzel Kişiliğine Uygulanması  181
2.2.1.1.3.4. Vergi Cezalarında İçtima  184
2.2.1.2. Vergi Usul Kanunu Açısından Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Şartları  186
2.2.1.2.1. Vergi ve Vergiye Bağlı Alacakların Şirket Bünyesinden Kısmen veya Tamamen Alınamaması  186
2.2.1.2.2. Vergi Alacağının Asıl Borçlu Şirketten Alınamamasının Sebebinin Kanuni Temsilcilerin Vergi Ödevlerini Yerine Getirmemiş Olması  188
2.2.1.2.2.1. Kanuni Temsilcilerin VUK Madde 10 Bağlamında Ödev ve Sorumlulukları  188
2.2.1.2.2.1.1. Bildirimde Bulunma Ödevi  189
2.2.1.2.2.1.2. Defter Tutma Ödevi  190
2.2.1.2.2.1.3. Defter Tasdik Ettirme Ödevi  190
2.2.1.2.2.1.4. Belge Düzenine Uyma Ödevi  191
2.2.1.2.2.1.5. Kayıt Nizamına Uyma Ödevi  191
2.2.1.2.2.1.6. Belge Düzenleme ve Verme Ödevi  191
2.2.1.2.2.1.7. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Ödevi  191
2.2.1.2.2.1.8. Beyanname Verme Ödevi  192
2.2.2. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uyarınca Ortakların ve Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  192
2.2.2.1. AATUHK’in 35. Maddesinin İlk Hali ve Anılan Maddede Zaman İçerisinde Yapılan Değişiklikler  193
2.2.2.2. AATUHK’in Mükerrer 35. Maddesinin İlk Hali ve Anılan Maddede Zaman İçerisinde Yapılan Değişiklikler  195
2.2.2.3. 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Kamu Alacağı Kavramı ve Kapsamı  199
2.2.2.4. 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Şirket Ortaklarının Sorumluluğunun Şartları  201
2.2.2.4.1. Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Sorumluluğu  201
2.2.2.4.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  201
2.2.2.4.3. Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  202
2.2.2.4.3.1. Payların Devri Halinde Sorumluluk  209
2.2.2.4.3.1.1. Limited Şirkette Payların Devir Usulü  210
2.2.2.5. 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Şartları  215
2.2.2.5.1. Anonim Şirketin Kanuni Temsilcilerinin Sorumluluğu  216
2.2.2.5.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Kanuni Temsilcilerinin Sorumluluğu  216
2.2.2.5.3. Limited Şirketin Kanuni Temsilcilerinin Sorumluluğu  217
2.2.3. Kanuni Temsilcilerin ve Ortakların Sorumluluklarının Zaman Yönünden Sınırı ve Rücu Hakkı  218
2.2.4. Anayasa Mahkemesi’nin AATUHK’nin Mükerrer 35’inci Maddesine İlişkin İptal Kararı  222
2.2.5. AATUHK’nin 35’inci Maddesine İlişkin İptal Talebi ve Anayasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Red Kararı  225
2.3. VUK’UN 10. MADDESİ İLE AATUHK’UN MÜKERRER 35. MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  228
2.4. VERGİ İDARESİNİN SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KANUNİ TEMSİLCİLERİ İLE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ TAKİP USULÜ  231
2.4.1. Limited Şirket Ortakları Hakkında Yapılacak Takip Usulü  231
2.4.2. Kanuni Temsilciler Hakkında Yapılacak Takip Usulü  234
2.4.2.1. Anonim Şirketin Kanuni Temsilcileri Hakkında Yapılacak Takip Usulü  234
2.4.2.2. Limited Şirketin Kanuni Temsilcileri Hakkında Yapılacak Takip Usulü  236
2.5. SİCİLDEN TERKİN EDİLMİŞ ŞİRKETLERİN ORTAKLARININ VE KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUĞU  238
2.6. VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİN ZAMAN İÇERİSİNDE AĞIRLAŞTIRILMASI  247
2.7. VERGİ USUL KANUNU TASARISINDA KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER  252
Üçüncü Bölüm
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ŞİRKETİN
ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUK
3.1. AMERİKAN VERGİ SİSTEMİ  257
3.2. AMERİKAN VERGİ SİSTEMİNİN KARMAŞIK YAPISINA DAİR ELEŞTİRİLER  258
3.3. ABD DAHİLİ GELİR İDARESİ (IRS)  261
3.4. ABD’DE TAHSİL EDİLEN VERGİLER  262
3.4.1. Eyaletler ve Mahalli İdareler Tarafından Tahsil Edilen Vergiler  264
3.4.1.1. Kişisel Gelir Vergisi (Personal Income Tax)  264
3.4.1.2. Kurumlar Vergisi (Corporate Income Tax)  265
3.4.1.3. Satış Vergileri (Sales Tax)  266
3.4.1.4. Kullanım Vergisi (Use Tax)  266
3.4.1.5. Kullanım Ücretleri ve Harçlar (User Fees and Charges)  266
3.4.1.6. Servet Vergisi (Property Tax)  267
3.4.1.7. Akaryakıt Vergisi (Fuel Tax)  267
3.4.1.8. Veraset ve Tereke Vergileri (Inheritance Tax and Estate Taxes)  267
3.4.1.9. Doğal Kaynaklar Vergisi (Severance Taxes)  267
3.4.2. Federal Yönetim Tarafından Tahsil Edilen Vergiler  268
3.4.2.1. Kisisel Gelir Vergisi (Personal Income Tax)  268
3.4.2.1.1. Konusu  268
3.4.2.1.2. Mükellefi  268
3.4.2.1.3. Verginin Matrahı  269
3.4.2.1.4. Vergi Oranları  269
3.4.2.2. Kurumlar Vergisi (Corporate Income Tax)  270
3.4.2.2.1. Mükellefi  270
3.4.2.2.2. Kurumlar Vergisi Matrahı ve Beyanname  270
3.4.2.2.3. Kurumlar Vergisi Oranları  270
3.4.2.2.4. Alternatif Minimum Kurumlar Vergisi (Alternative Minimum Tax–AMT)  272
3.4.2.3. Sosyal Güvenlik Vergileri  272
3.4.2.4. Tereke ve Bağış Vergileri (Death and Gift Taxes)  273
3.4.2.5. Özel Tüketim Vergileri (Excise Taxes)  273
3.4.2.6. Gümrük ve İthalat Vergileri (Customs Duties and Import Tariffs)  274
3.5. ABD VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ZAMANAŞIMI  274
3.6. AMERİKAN MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ  275
3.7. ABD’DE TİCARİ İŞLETMELER VE ŞİRKET TÜRLERİ  278
3.7.1. Anonim Şirketler  280
3.7.2. Limited Şirketler  281
3.7.2. Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Açısından Şirketlerin Dağılımı  281
3.8. AMERİKAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞUNA, YÖNETİMİNE VE ORTAKLARIN SORUMLULUKLARINA DAİR HUSUSLAR  282
3.9. ABD’DE ŞİRKETİN ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARINDAN ORTAKLARIN VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU  284
Dördüncü Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERDE ŞİRKETİN
ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUK
4.1. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TARİHÇESİ  291
4.2. AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE DEVLETLER VE BİRLİĞİN KURUMLARI  292
4.3. TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ  294
4.4. AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  294
4.5. AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE ÜLKELERDE VERGİ SALMA YETKİSİ  297
4.6. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN VERGİ POLİTİKASI VE VERGİ UYUMU  301
4.7. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ŞİRKETLER HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE GELİŞİMİ  304
4.7.1. AB Üyesi Bazı Ülkelerde Şirketler Hukuku Alanında Yapılan Reformlar  306
4.7.1.1. Almanya  306
4.7.1.2. İngiltere  308
4.7.1.3. İsviçre  309
4.7.2. Avrupa Şirketi  310
4.8. AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE ÜLKELERDE ŞİRKETLERİN YÖNETİM ORGANLARININ YAPISI  311
4.9. AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE BAZI ÜLKELERDE ŞİRKETİN ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARINDAN ORTAKLARIN VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU  314
4.9.1. Almanya’da Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarından Ortakların ve Yöneticilerin Sorumluluğu  315
4.9.1.1. Almanya’da Şirket Türleri, Özellikleri ve Yönetimleri  315
4.9.1.2. Almanya’da Vergiler ve Vergi İdaresi  317
4.9.1.3. Almanya’da Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarından Ortakların ve Yöneticilerin Sorumluluğu  321
4.9.2. İngiltere’de Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarından Ortakların ve Yöneticilerin Sorumluluğu  328
4.9.2.1. İngiliz Hukuk Sistemi ve Şirketler Hukuku  328
4.9.2.2. İngiltere’de Şirket Türleri ve Yönetimleri  330
4.9.2.3. İngiltere’de Vergiler ve Vergi Mevzuatı  333
4.9.2.4. İngiltere’de Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarından Ortakların ve Yöneticilerin Sorumluluğu  335
4.9.3. Polonya’da Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarından Ortakların ve Yöneticilerin Sorumluluğu  339
4.9.3.1. Polonya’da Şirket Türleri ve Yönetimleri  340
4.9.3.2. Polonya’da Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarından Ortakların ve Yöneticilerin Sorumluluğu  342
Beşinci Bölüm
GENEL DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER
5.1. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  345
5.2. ÖNERİLER  364
Kaynakça  373
Kavramlar Dizini  387
 


Abdullah Berat Memiş
Eylül 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Ferna İpekel Kayalı
Temmuz 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
Osman Oy
Temmuz 2020
148.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
VERGİ SORUMLULUĞUNA, SERMAYE ŞİRKETLERİNE,
KANUNİ TEMSİLCİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
1.1. VERGİ MÜKELLEFİYETİ VE MÜKELLEFİ  23
1.2. SORUMLULUK KAVRAMI  24
1.3. VERGİ SORUMLULUĞU VE VERGİ SORUMLUSU  26
1.3.1. Vergi Kesen Konumundaki Vergi Sorumlusu  29
1.3.2. Fer’i Vergi Borçlusu Konumundaki Vergi Sorumlusu  31
1.3.2.1. Birinci Derecede Fer’i Vergi Borçluları  32
1.3.2.2. İkinci Derecede Fer’i Vergi Borçlularının Sorumluluğu Halleri  33
1.3.2.3. Üçüncü Derecede Fer’i Vergi Borçlularının Sorumluluğu Halleri  33
1.3.3. Vergi Ödevlisi Konumundaki Vergi Sorumlusu  33
1.4. MÜKELLEFİYET İLE SORUMLULUĞUN KARŞILAŞTIRILMASI  34
1.5. TÜRK VERGİ HUKUKUNDA SORUMLULUK TÜRLERİ  34
1.5.1. Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk  35
1.5.2. Kanundan ve Sözleşmeden Doğan Sorumluluk  36
1.5.3. Sınırlı ve Sınırsız Sorumluluk  36
1.5.4. Kusurlu ve Kusursuz Sorumluluk  37
1.5.5. Maddi ve Şekli Ödevlerden Sorumluluk  38
1.5.6. Rücu Edilebilen ve Rücu Edilemeyen Sorumluluk  39
1.6. TEMSİL VE KANUNİ TEMSİLCİ  39
1.6.1. Normal Dönemlerde Sorumluluk  42
1.6.2. Tasfiye Dönemlerinde Sorumluluk  42
1.6.3. Yurtdışında Bulunan Şirketlerin Temsilcilerinin Sorumluluğu  43
1.7. KANUNİ TEMSİLCİ VE İRADİ TEMSİLCİ  44
1.8. SERMAYE ŞİRKETLERİ, ORTAKLARI, ORGANLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİ  46
1.8.1. Sermaye Şirketleri  46
1.8.1.1. Sermaye Şirketlerinin Hak ve Fiil Ehliyeti  48
1.8.2. Ortak ve Sorumluluğu  49
1.8.3. Anonim Şirketler  51
1.8.3.1. Yeni TTK’de Anonim Şirketler İçin Öngörülen Temel Yenilikler ve Değişiklikler  51
1.8.3.1.1. Anonim Şirketin Tabi Olabileceği Sermaye Sistemi ve Asgarî Sermayesi  51
1.8.3.1.2. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi  52
1.8.3.1.3. Asgarî Kurucu (Ortak) Sayısı ve Tek Kişilik Anonim Şirketler  53
1.8.3.1.4. Ön–Anonim Şirket  54
1.8.3.2. Anonim Şirketin Organları  55
1.8.3.2.1. Anonim Şirketin Kanunî Organları  55
1.8.3.2.2. Anonim Şirketin Nispî Anlamda Zorunlu Kanunî Organları  55
1.8.3.2.3. Tasfiye Memurları ve Kayyımlar  56
1.8.3.2.4. Fiili Organlar ve İnançlı Yönetim Kurulu  56
1.8.3.2.5. Yönetim Kurulunun İsteğiyle ve Kararıyla Faaliyete Geçen İhtiyarî Organlar  57
1.8.3.3. Anonim Şirket Genel Kurulu  57
1.8.3.3.1. Anonim Şirket Genel Kuruluna Tanınan Devredilemez Görev ve Yetkiler  57
1.8.3.3.2. Tek Ortaklı Anonim Şirkette Genel Kurul  58
1.8.3.4. Anonim Şirket Yönetim Kurulu  59
1.8.3.4.1. Anonim Şirket Yönetim Kuruluna İlişkin Yenilikler ve Değişiklikler  59
1.8.3.4.1.1. Tek Kişilik Yönetim Kurulu  59
1.8.3.4.1.2. Yönetim Kurulu Üyesinin Ortak Olma Zorunluluğunun Kaldırılması  60
1.8.3.4.1.3. Yönetim Kurulu Üyelerinden En Az Birinin Türk Vatandaşı Olması Hususu  60
1.8.3.4.1.4. Tüzel Kişinin Yönetim Kurulu Üyesi Olmasına İzin Verilmesi  61
1.8.3.4.1.5. Yönetim Kurulunda Yüksek Öğrenim Görmüş Üye Bulundurma Hususu  62
1.8.3.4.1.6. Zarar Sigortası Yaptırılmasına İmkan Tanınması  62
1.8.3.4.1.7. Birden Fazla Başkanvekili Seçimine İzin Verilmesi  63
1.8.3.4.1.8. Yönetim Kurulu Başkanının ve Başkanvekilin Genel Kurul Tarafından Seçilmesine İmkan Sağlanması  64
1.8.3.4.1.9. Şirketi Temsilde Tek İmza Sistemine İzin Verilmesi  64
1.8.3.4.1.10. Elektronik İmza Kullanımına İmkan Sağlanması  65
1.8.3.4.1.11. Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yetersayısına Yönelik İyileştirmeler  65
1.8.3.4.1.12. Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İmkan Sağlanması  66
1.8.3.4.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi  67
1.8.3.4.3. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  67
1.8.3.4.4. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması  68
1.8.4. Limited Şirketler  68
1.8.4.1. Limited Şirketlere İlişkin Temel Yenilikler ve Değişiklikler  69
1.8.4.1.1. Asgarî Sermaye Tutarı  69
1.8.4.1.2. Sermaye Taahhütlerinin Ödenmesi  70
1.8.4.1.3. Asgari Kurucu Sayısı ve Tek Kişilik Limited Şirket  71
1.8.4.1.4. Ön–Limited Şirket  72
1.8.4.1.5. Şirket Sözleşmesinde Zorunlu ve İhtiyarî Kayıt Ayrımına Gidilmesi  72
1.8.4.2. Limited Şirketin Organları  74
1.8.4.2.1. Limited Şirketin Kanunî Organları  74
1.8.4.2.2. Limited Şirketin Diğer Organları  74
1.8.4.3. Limited Şirkette Organlar Arası İlişkiler: İşlevler Ayrılığı İlkesi  74
1.8.4.4. Limited Şirket Genel Kurulu  75
1.8.4.4.1. Limited Şirket Genel Kurulunun Devredilemez Yetkileri  75
1.8.4.4.1.1. Kanunen Devredilemez Yetkiler  76
1.8.4.4.1.2. Şirket Sözleşmesi Gereği Devredilemez Yetkiler  76
1.8.4.4.2. Tek Ortaklı Limited Şirkette Genel Kurul  77
1.8.4.5. Limited Şirketin Müdürlerine İlişkin Yenilikler ve Değişiklikler  77
1.8.4.5.1. Müdürlerin Tayininde Seçilmiş Yönetim İlkesi  77
1.8.4.5.2. Müdürler Kuruluna ve Müdürler Kurulu Başkanına Yer Verilmesi  78
1.8.4.5.3. En Az Bir Müdürün Türkiye’de Yerleşik Olması Hususu  78
1.8.4.5.4. Tüzel Kişinin Limited Şirket Müdürü Olması  79
1.8.4.5.5. Müdürlerin Görevden Alınmasına İlişkin Değişiklikler  80
1.8.4.5.6. Müdürler Kurulu Başkanının Oyunun Üstün Sayılması  81
1.8.4.5.7. Elektronik Ortamda Müdürler Kurulu Toplantısı Yapılmasına İmkan Sağlanması  81
1.8.4.5.8. Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi Komitesini Kurma Görevi Verilmesi  82
1.8.5. Türk Ticaret Kanunu Yönünden Kanuni Temsilciler  82
1.8.5.1. Anonim Şirketin Yönetimi, Temsili, Yönetim İle Temsil Yetkisinin Devri  83
1.8.5.1.1. Yönetim Kurulunun Şirketi Yönetme ve Temsil Yetkisi  83
1.8.5.1.2. Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı  84
1.8.5.1.3. Anonim Şirketin Yönetimi ve Yönetimin Devri  85
1.8.5.1.3.1. Yönetim Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri  86
1.8.5.1.3.1.1. Anonim Şirketin Üst Düzeyde Yönetimi ve Bununla İlgili Talimatların Verilmesi  88
1.8.5.1.3.1.2. Şirket Yönetim Teşkilâtının Belirlenmesi  89
1.8.5.1.3.1.3. Muhasebe, Finans Denetimi ve Şirketin Yönetiminin Gerektirdiği Ölçüde, Finansal Plânlama İçin Gerekli Düzenin Kurulması  90
1.8.5.1.3.1.4. Müdürlerin ve Aynı İşleve Sahip Kişiler İle İmza Yetkisini Haiz Bulunanların Atanmaları ve Görevden Alınmaları  91
1.8.5.1.3.1.5. Yönetimle Görevli Kişilerin, Özellikle Kanunlara, Esas Sözleşmeye, İç Yönergelere ve Yönetim Kurulunun Yazılı Talimatlarına Uygun Hareket Edip Etmediklerinin Üst Gözetimi  92
1.8.5.1.3.1.6. Pay, Yönetim Kurulu Karar ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterlerinin Tutulması, Yıllık Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Açıklamasının Düzenlenmesi ve Genel Kurula Sunulması, Genel Kurul Toplantılarının Hazırlanması ve Genel Kurul Kararlarının Yürütülmesi  92
1.8.5.1.3.1.7. Borca Batıklık Durumunun Varlığında Mahkemeye Bildirimde Bulunulması  93
1.8.5.1.3.2. Yönetim Yetkisinin Üyelere veya 3. Şahıslara Devri  93
1.8.5.1.3.3. Murahhas Üye  95
1.8.5.1.3.4. Yönetimin Devrinin Temsil Yetkisinin Devri Sonucunu Doğurmaması  96
1.8.5.1.3.5. Yönetimin Devrinin Maddi Şartları  96
1.8.5.1.3.6. Yönetim Kurulunun Ticarî Mümessil ve Vekil Atama Yetkisi  98
1.8.5.1.3.7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yönetimle Görevli 3. Şahısların Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü  98
1.8.5.1.4. Anonim Şirketin Temsili  101
1.8.5.1.4.1. Temsil Yetkisinin Devri  103
1.8.5.1.4.2. Temsilcilerin Tescil ve İlanı  106
1.8.5.1.4.3. Temsilde Kullanılacak İmzanın Şekli  107
1.8.5.1.4.4. Şirketi Temsil Yetkisinin Kapsam ve Sınırları  108
1.8.5.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Yönetimi, Temsili, Yönetim İle Temsil Yetkilerinin Devri  110
1.8.5.3. Limited Şirketin Yönetimi, Temsili, Yönetim İle Temsil Yetkilerinin Devri  111
1.8.5.3.1. Limited Şirket Müdürlerinin Seçimi ve Sayısı  111
1.8.5.3.2. Limited Şirket Müdürlerinin Görev Süresi  112
1.8.5.3.3. Müdürlerin Görevden Alınması  112
1.8.5.3.4. Müdürlerin Şirketi Yönetme Yetkisi  113
1.8.5.3.4.1. Limited Şirket Müdürlerinin Görev Dağılımı  114
1.8.5.3.4.2. Müdürlere Tanınan Devredilemez Görev ve Yetkiler  114
1.8.5.3.5. Müdürlerin Şirketi Temsil Yetkisi  115
1.8.5.3.5.1. Limited Şirketi Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması  116
1.8.5.3.5.2. Limited Şirket Temsilcilerinin Tescil ve İlanı  118
1.8.5.3.5.3. İmzaya Yetkili Olanların Belirlenmesi ve İmzanın Şekli  118
1.8.5.3.5.4. Limited Şirket Müdürlerince Ticarî Mümessil ve Ticarî Vekil Atanması  121
1.8.5.3.6. Limited Şirket Müdürlerinin ve Yönetimle Görevli Kişilerin Özen Yükümlülüğü  122
1.8.5.3.7. Limited Şirket Müdürlerinin Bağlılık Yükümlülüğü  123
1.8.5.3.8. Limited Şirket Müdürünün Haksız Fiillerinden Şirketin Sorumluluğu  123
1.8.5.4. Sermaye Şirketinin Tasfiyesi Halinde Şirketin Temsili  124
1.8.5.4.1. Tasfiye Halinde Şirket Organlarının Durumu  125
1.8.5.4.2. Tasfiye Memurları  125
1.8.5.4.2.1. Tasfiye Memurlarının Atanması  125
1.8.5.4.2.2. Tasfiye Memurlarının Mahkeme Tarafından Atanması  125
1.8.5.4.2.3. Tasfiye Memurlarının Ücreti  126
1.8.5.4.2.4. Tasfiye Memurlarının Tescil ve İlan Edilmesi  127
1.8.5.4.2.5. Tasfiye Memurlarının Uyrukluğu  127
1.8.5.4.2.6. Tasfiye Memurlarının Görevden Alınması  127
1.8.5.4.3. Tasfiye Memurlarının Yetkilerinin Devredilmesi, Sınırlandırılması ve Genişletilmesi  128
1.8.5.4.3.1. Tasfiye Memurlarının Yetkilerini Devretmesi  128
1.8.5.4.3.2. Tasfiye Memurlarının Tasfiye Amacı Dışında Yaptıkları İşlemlerin Şirketi Bağlaması  129
1.8.5.4.3.3. Tasfiye Memurlarının Şirketi Temsil ve İlzamı  129
1.8.5.4.3.4. Tasfiye Memurlarının Haksız Fiillerinden Şirketin Sorumluluğu  130
1.8.5.4.4. Şirketin İflâsı Hâlinde Tasfiye  130
1.8.5.4.5. Şirket Alacaklılarına Haksız Olarak Ödenen Paralardan Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  131
1.8.5.4.6. Tasfiye Memurlarına Yüklenilen Tasfiye İşleri  131
1.8.5.4.7. Tasfiye Sonunda Defter ve Belgelerin Saklanması  133
1.8.5.4.8. Tasfiye Sonunda Şirket Unvanının Sicilden Silinmesi  133
1.8.5.5. Sermaye Şirketine Kayyım Atanması Halinde Şirketin Temsili  134
1.8.5.5.1. Kayyım Kavramı ve Türleri  134
1.8.5.5.2. Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Kayyım Atanması  135
1.8.5.5.3. Türk Medenî Kanunu Uyarınca Kayyım Atanması  137
1.8.5.5.3.1. TMK Uyarınca Kayyım Atanmasının Talep Edileceği Mahkeme  139
1.8.5.5.3.2. TMK Uyarınca Atanan Kayyımın İlanı  140
1.8.5.5.3.3. TMK Uyarınca Atanan Kayyımın Konumu, Görevleri, Görev Süresi  140
1.8.5.5.3.4. TMK Uyarınca Atanan Kayyımın Sorumluluğu ve Şirkete Vereceği Zararın Tazmini  140
1.8.5.5.3.5. TMK Uyarınca Atanan Kayyımın Görevinin Sona Ermesi  141
1.8.5.5.4. Türk Ceza Kanunu Uyarınca Kayyım Atanması  141
1.8.5.5.4.1. CMK Yönünden Kayyım Türleri  142
1.8.5.5.4.2. CMK Uyarınca Kayyım Atanması İçin Gerekli Şartlar  144
1.8.5.5.4.3. CMK Uyarınca Kayyım Tayinine Karar Verecek Merci  146
1.8.5.5.4.4. CMK Uyarınca Kayyımın İlanı ve Ücreti  147
1.8.5.5.4.5. CMK Uyarınca Kayyımın Görevinin Sona Ermesi  148
1.8.5.5.5. İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Kayyım Atanması  150
1.9. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN, TASFİYE MEMURLARININ VE YÖNETİCİLERİNİN TTK KAPSAMINDA HUKUKİ SORUMLULUKLARI  152
1.10. TTK UYARINCA MÜTESELSİL SORUMLULUK VE FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL İLKESİ  155
İkinci Bölüm
TÜRK VERGİ HUKUKUNA GÖRE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN
ORTAKLARININ VE KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUĞU
2.1. TÜRK VERGİ SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ  161
2.2. TÜRK VERGİ HUKUKUNA GÖRE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ORTAKLARININ VE KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUĞU  165
2.2.1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  166
2.2.1.1. VUK Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Kapsamı  167
2.2.1.1.1. Vergi Alacağı  167
2.2.1.1.2. Vergiye Bağlı Alacaklar  168
2.2.1.1.2.1. Gecikme Faizi  168
2.2.1.1.2.2. Gecikme Zammı  169
2.2.1.1.2.3. Tecil Faizi  170
2.2.1.1.2.4. Pişmanlık Zammı  171
2.2.1.1.3. Vergi Cezaları  172
2.2.1.1.3.1. Vergi Ziyaı Kabahati ve Cezası  174
2.2.1.1.3.2. Usulsüzlük Kabahatleri ve Cezaları  176
2.2.1.1.3.3. Vergi Cezalarının Şirket Tüzel Kişiliğine Uygulanması  181
2.2.1.1.3.4. Vergi Cezalarında İçtima  184
2.2.1.2. Vergi Usul Kanunu Açısından Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Şartları  186
2.2.1.2.1. Vergi ve Vergiye Bağlı Alacakların Şirket Bünyesinden Kısmen veya Tamamen Alınamaması  186
2.2.1.2.2. Vergi Alacağının Asıl Borçlu Şirketten Alınamamasının Sebebinin Kanuni Temsilcilerin Vergi Ödevlerini Yerine Getirmemiş Olması  188
2.2.1.2.2.1. Kanuni Temsilcilerin VUK Madde 10 Bağlamında Ödev ve Sorumlulukları  188
2.2.1.2.2.1.1. Bildirimde Bulunma Ödevi  189
2.2.1.2.2.1.2. Defter Tutma Ödevi  190
2.2.1.2.2.1.3. Defter Tasdik Ettirme Ödevi  190
2.2.1.2.2.1.4. Belge Düzenine Uyma Ödevi  191
2.2.1.2.2.1.5. Kayıt Nizamına Uyma Ödevi  191
2.2.1.2.2.1.6. Belge Düzenleme ve Verme Ödevi  191
2.2.1.2.2.1.7. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Ödevi  191
2.2.1.2.2.1.8. Beyanname Verme Ödevi  192
2.2.2. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uyarınca Ortakların ve Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  192
2.2.2.1. AATUHK’in 35. Maddesinin İlk Hali ve Anılan Maddede Zaman İçerisinde Yapılan Değişiklikler  193
2.2.2.2. AATUHK’in Mükerrer 35. Maddesinin İlk Hali ve Anılan Maddede Zaman İçerisinde Yapılan Değişiklikler  195
2.2.2.3. 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Kamu Alacağı Kavramı ve Kapsamı  199
2.2.2.4. 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Şirket Ortaklarının Sorumluluğunun Şartları  201
2.2.2.4.1. Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Sorumluluğu  201
2.2.2.4.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  201
2.2.2.4.3. Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  202
2.2.2.4.3.1. Payların Devri Halinde Sorumluluk  209
2.2.2.4.3.1.1. Limited Şirkette Payların Devir Usulü  210
2.2.2.5. 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Şartları  215
2.2.2.5.1. Anonim Şirketin Kanuni Temsilcilerinin Sorumluluğu  216
2.2.2.5.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Kanuni Temsilcilerinin Sorumluluğu  216
2.2.2.5.3. Limited Şirketin Kanuni Temsilcilerinin Sorumluluğu  217
2.2.3. Kanuni Temsilcilerin ve Ortakların Sorumluluklarının Zaman Yönünden Sınırı ve Rücu Hakkı  218
2.2.4. Anayasa Mahkemesi’nin AATUHK’nin Mükerrer 35’inci Maddesine İlişkin İptal Kararı  222
2.2.5. AATUHK’nin 35’inci Maddesine İlişkin İptal Talebi ve Anayasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Red Kararı  225
2.3. VUK’UN 10. MADDESİ İLE AATUHK’UN MÜKERRER 35. MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  228
2.4. VERGİ İDARESİNİN SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KANUNİ TEMSİLCİLERİ İLE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ TAKİP USULÜ  231
2.4.1. Limited Şirket Ortakları Hakkında Yapılacak Takip Usulü  231
2.4.2. Kanuni Temsilciler Hakkında Yapılacak Takip Usulü  234
2.4.2.1. Anonim Şirketin Kanuni Temsilcileri Hakkında Yapılacak Takip Usulü  234
2.4.2.2. Limited Şirketin Kanuni Temsilcileri Hakkında Yapılacak Takip Usulü  236
2.5. SİCİLDEN TERKİN EDİLMİŞ ŞİRKETLERİN ORTAKLARININ VE KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUĞU  238
2.6. VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİN ZAMAN İÇERİSİNDE AĞIRLAŞTIRILMASI  247
2.7. VERGİ USUL KANUNU TASARISINDA KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER  252
Üçüncü Bölüm
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ŞİRKETİN
ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUK
3.1. AMERİKAN VERGİ SİSTEMİ  257
3.2. AMERİKAN VERGİ SİSTEMİNİN KARMAŞIK YAPISINA DAİR ELEŞTİRİLER  258
3.3. ABD DAHİLİ GELİR İDARESİ (IRS)  261
3.4. ABD’DE TAHSİL EDİLEN VERGİLER  262
3.4.1. Eyaletler ve Mahalli İdareler Tarafından Tahsil Edilen Vergiler  264
3.4.1.1. Kişisel Gelir Vergisi (Personal Income Tax)  264
3.4.1.2. Kurumlar Vergisi (Corporate Income Tax)  265
3.4.1.3. Satış Vergileri (Sales Tax)  266
3.4.1.4. Kullanım Vergisi (Use Tax)  266
3.4.1.5. Kullanım Ücretleri ve Harçlar (User Fees and Charges)  266
3.4.1.6. Servet Vergisi (Property Tax)  267
3.4.1.7. Akaryakıt Vergisi (Fuel Tax)  267
3.4.1.8. Veraset ve Tereke Vergileri (Inheritance Tax and Estate Taxes)  267
3.4.1.9. Doğal Kaynaklar Vergisi (Severance Taxes)  267
3.4.2. Federal Yönetim Tarafından Tahsil Edilen Vergiler  268
3.4.2.1. Kisisel Gelir Vergisi (Personal Income Tax)  268
3.4.2.1.1. Konusu  268
3.4.2.1.2. Mükellefi  268
3.4.2.1.3. Verginin Matrahı  269
3.4.2.1.4. Vergi Oranları  269
3.4.2.2. Kurumlar Vergisi (Corporate Income Tax)  270
3.4.2.2.1. Mükellefi  270
3.4.2.2.2. Kurumlar Vergisi Matrahı ve Beyanname  270
3.4.2.2.3. Kurumlar Vergisi Oranları  270
3.4.2.2.4. Alternatif Minimum Kurumlar Vergisi (Alternative Minimum Tax–AMT)  272
3.4.2.3. Sosyal Güvenlik Vergileri  272
3.4.2.4. Tereke ve Bağış Vergileri (Death and Gift Taxes)  273
3.4.2.5. Özel Tüketim Vergileri (Excise Taxes)  273
3.4.2.6. Gümrük ve İthalat Vergileri (Customs Duties and Import Tariffs)  274
3.5. ABD VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ZAMANAŞIMI  274
3.6. AMERİKAN MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ  275
3.7. ABD’DE TİCARİ İŞLETMELER VE ŞİRKET TÜRLERİ  278
3.7.1. Anonim Şirketler  280
3.7.2. Limited Şirketler  281
3.7.2. Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Açısından Şirketlerin Dağılımı  281
3.8. AMERİKAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞUNA, YÖNETİMİNE VE ORTAKLARIN SORUMLULUKLARINA DAİR HUSUSLAR  282
3.9. ABD’DE ŞİRKETİN ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARINDAN ORTAKLARIN VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU  284
Dördüncü Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERDE ŞİRKETİN
ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUK
4.1. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TARİHÇESİ  291
4.2. AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE DEVLETLER VE BİRLİĞİN KURUMLARI  292
4.3. TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ  294
4.4. AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  294
4.5. AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE ÜLKELERDE VERGİ SALMA YETKİSİ  297
4.6. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN VERGİ POLİTİKASI VE VERGİ UYUMU  301
4.7. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ŞİRKETLER HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE GELİŞİMİ  304
4.7.1. AB Üyesi Bazı Ülkelerde Şirketler Hukuku Alanında Yapılan Reformlar  306
4.7.1.1. Almanya  306
4.7.1.2. İngiltere  308
4.7.1.3. İsviçre  309
4.7.2. Avrupa Şirketi  310
4.8. AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE ÜLKELERDE ŞİRKETLERİN YÖNETİM ORGANLARININ YAPISI  311
4.9. AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE BAZI ÜLKELERDE ŞİRKETİN ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARINDAN ORTAKLARIN VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU  314
4.9.1. Almanya’da Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarından Ortakların ve Yöneticilerin Sorumluluğu  315
4.9.1.1. Almanya’da Şirket Türleri, Özellikleri ve Yönetimleri  315
4.9.1.2. Almanya’da Vergiler ve Vergi İdaresi  317
4.9.1.3. Almanya’da Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarından Ortakların ve Yöneticilerin Sorumluluğu  321
4.9.2. İngiltere’de Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarından Ortakların ve Yöneticilerin Sorumluluğu  328
4.9.2.1. İngiliz Hukuk Sistemi ve Şirketler Hukuku  328
4.9.2.2. İngiltere’de Şirket Türleri ve Yönetimleri  330
4.9.2.3. İngiltere’de Vergiler ve Vergi Mevzuatı  333
4.9.2.4. İngiltere’de Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarından Ortakların ve Yöneticilerin Sorumluluğu  335
4.9.3. Polonya’da Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarından Ortakların ve Yöneticilerin Sorumluluğu  339
4.9.3.1. Polonya’da Şirket Türleri ve Yönetimleri  340
4.9.3.2. Polonya’da Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarından Ortakların ve Yöneticilerin Sorumluluğu  342
Beşinci Bölüm
GENEL DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER
5.1. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  345
5.2. ÖNERİLER  364
Kaynakça  373
Kavramlar Dizini  387
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020