Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Rehin Hukukunda
Sabit Derece Sistemi ve İstisnaları
Eylül 2020 / 1. Baskı / 120 Syf.
Fiyatı: 49.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışmada "Türk Rehin Hukukunda Sabit Derece Sistemi ve İstisnaları" incelemeye alınmıştır. Çalışmamızın temel amacı sabit dereceler sisteminin işleyişini sistematik bir şekilde açıklamak, sistemin özellik ve unsurlarını temel olarak ortaya koymaktır. Yine bu çalışma ile hukukumuzda sabit dereceler sisteminin kabul edilmesi sonucu ortaya çıkan sorunların tespit edilip, bunların çözülmesine katkı sağlayabilecek çözümlerin sunulması da amaçlanmıştır. Çalışmamızın daha aydınlatıcı olabilmesi için sabit dereceler sisteminin uygulamadaki yansımaları hakkında Yargıtay içtihatlarına yer verilmiştir.

Çalışmamız bir giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde sabit dereceler sistemi ile ilgili temel bilgiler verilmiştir. İlgili bölümde sırasıyla sabit derece sistemiyle ilgili temel kavramlar, taşınmaz rehninde sırayı belirleyen sistemler incelenmiştir.

İkinci bölümde sabit dereceler sisteminin ilke ve esasları ele alınmıştır. Bu bölümde sırasıyla sabit dereceler sisteminin ilkeleri, rehin hakkında derece ve sıranın belirlenmesi, sabit dereceler sisteminin hükümleri ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir.

İncelemenin üçüncü ve son bölümünde ise, sabit dereceler sisteminin istisnalarına yer verilmiştir. Bu kapsamda sırasıyla, kanundan doğan ilerleme hakları başlığı altında paraya çevrilme halinde doğan ilerleme hakkı, arazi iyileştirmesi sebebiyle kurulan ipoteğin sona ermesi halinde ilerleme hakkı incelenmiştir. Bu bölümde son olarak sözleşmeden doğan ilerleme hakkı tüm ayrıntısıyla ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Sabit Dereceler Sistemi İle İlgili Temel Bilgiler
Taşınmaz Rehninde Sıra ve Sırayı Belirleyen Sistemler
Sabit Dereceler Sisteminin İlke ve Esasları
Rehin Hakkında Derece ve Sıranın Belirlenmesi
Sabit Dereceler Sisteminin Hüküm ve Sonuçları
Sabit Dereceler Sisteminin İstisnaları
Kanundan Doğan İlerleme Hakları
Sözleşmeden Doğan İlerleme Hakkı
Barkod: 9789750260780
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 120
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Özet  15
§ 1. GİRİŞ  17
A. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI  17
1. Konunun Takdimi  17
2. Konunun Önemi  19
3. Konunun Sınırlandırılması  22
BİRİNCİ BÖLÜM
§ 2. SABİT DERECELER SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER  27
A. Derece  27
B. Sıra  29
C. Boş Derece  31
D. Alt (Yan) Derece  32
E. Saklı Derece  33
§ 3. TAŞINMAZ REHNİNDE SIRA VE SIRAYI BELİRLEYEN SİSTEMLER  35
A. Genel Olarak  35
B. İlerleme Sistemi  36
C. Sabit Dereceler Sistemi  39
D. Türk Rehin Hukukunda Kabul Edilen Sistem  41
E. Kanunî İpoteklerin Yeri  43
1. Genel Olarak  43
2. Tescile Tabi Olmayan Kanunî İpotek Hakları  43
a. Genel Olarak  43
b. Tescile Tabi Olmayan İpotek Haklarında Sıra  44
3. Tescile Tabi Kanunî İpotek Hakları  45
a. Genel Olarak  45
b. Tescile Tabi Kanunî İpotek Haklarında Sıra  49
İKİNCİ BÖLÜM
§ 4. SABİT DERECELER SİSTEMİNİN İLKE ve ESASLARI  57
A. Genel Olarak  57
B. Her Derecenin Bir Farazî Değeri İfade Etmesi  57
C. Rehin Haklarının Sıralarını Derece Esasına Göre Kazanmaları  59
D. Rehin Derecelerinin Birbirinden Bağımsız ve Sürekli Bir Varlığının Olması  60
§ 5. REHİN HAKKINDA DERECE VE SIRANIN BELİRLENMESİ  61
A. Genel Olarak  61
B. Malik Tarafından Sözleşme İle Rehin Hakkının Kurulması  61
C. Doğrudan Doğruya Kanundan Doğan Rehin Hakkı  71
D. Derecesi ve Sırası Kanun Tarafından Tayin Edilmiş Rehin Hakkı  73
§ 6. SABİT DERECELER SİSTEMİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  75
A. Malik Tarafından Aynı Derece İçinde Birden Çok Alt Derecenin Kurulabilmesi  75
B. Malikin Ön Sıralı Dereceyi Boş Bırakarak Sonraki Sıralı Dereceler İçin Rehin Kurabilmesi  77
C. Bir Derece Boşaldığında Sıradaki Derecenin Boşalan Derecenin Yerine İlerleyememesi  79
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
§ 7. SABİT DERECELER SİSTEMİNİN İSTİSNALARI  83
A. Genel Olarak  83
§ 8. KANUNDAN DOĞAN İLERLEME HAKLARI  83
A. Genel Olarak  83
B. Rehnin Paraya Çevrilmesi Halinde İlerleme Hakkı  84
C. Arazinin İyileştirilmesi Halinde İlerleme Hakkı  86
§9. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İLERLEME HAKKI  88
A. Genel Olarak  88
B. Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  89
C. Sözleşmenin Kurulması  92
D. İlerleme sözleşmesinden yararlanma şekilleri  98
E. İlerleme Sözleşmesinin Tapu Kütüğüne Şerhi  99
F. İlerleme Sözleşmesinin Hükümleri  101
1. Taraflar Arasındaki Hükmü  101
2. Üçüncü Kişilere Karşı Hükmü  102
a. Şerh Edilmemesi Halinde  102
b. Şerh Edilmesi Halinde  103
G. Boş Dereceye İlerlemenin Gerçekleşmesi  104
1. Üst Derecenin Boşalması  104
2. İlerleme Talebi  105
3. İlerlemenin Gerçekleşmesi  107
H. Yabancı Para İpoteklerinde Boş dereceye İlerleme Hakkı  110
Bibliyografya  115
Kavramlar Dizini  119
 


Kemale Leyla Aslan Bingöl
Ekim 2020
22.00 TL
İndirimli: 19.80 TL (%10)
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
290.00 TL
Sepete Ekle
Serap Helvacı ...
Eylül 2020
65.00 TL
İndirimli: 58.50 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Özet  15
§ 1. GİRİŞ  17
A. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI  17
1. Konunun Takdimi  17
2. Konunun Önemi  19
3. Konunun Sınırlandırılması  22
BİRİNCİ BÖLÜM
§ 2. SABİT DERECELER SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER  27
A. Derece  27
B. Sıra  29
C. Boş Derece  31
D. Alt (Yan) Derece  32
E. Saklı Derece  33
§ 3. TAŞINMAZ REHNİNDE SIRA VE SIRAYI BELİRLEYEN SİSTEMLER  35
A. Genel Olarak  35
B. İlerleme Sistemi  36
C. Sabit Dereceler Sistemi  39
D. Türk Rehin Hukukunda Kabul Edilen Sistem  41
E. Kanunî İpoteklerin Yeri  43
1. Genel Olarak  43
2. Tescile Tabi Olmayan Kanunî İpotek Hakları  43
a. Genel Olarak  43
b. Tescile Tabi Olmayan İpotek Haklarında Sıra  44
3. Tescile Tabi Kanunî İpotek Hakları  45
a. Genel Olarak  45
b. Tescile Tabi Kanunî İpotek Haklarında Sıra  49
İKİNCİ BÖLÜM
§ 4. SABİT DERECELER SİSTEMİNİN İLKE ve ESASLARI  57
A. Genel Olarak  57
B. Her Derecenin Bir Farazî Değeri İfade Etmesi  57
C. Rehin Haklarının Sıralarını Derece Esasına Göre Kazanmaları  59
D. Rehin Derecelerinin Birbirinden Bağımsız ve Sürekli Bir Varlığının Olması  60
§ 5. REHİN HAKKINDA DERECE VE SIRANIN BELİRLENMESİ  61
A. Genel Olarak  61
B. Malik Tarafından Sözleşme İle Rehin Hakkının Kurulması  61
C. Doğrudan Doğruya Kanundan Doğan Rehin Hakkı  71
D. Derecesi ve Sırası Kanun Tarafından Tayin Edilmiş Rehin Hakkı  73
§ 6. SABİT DERECELER SİSTEMİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  75
A. Malik Tarafından Aynı Derece İçinde Birden Çok Alt Derecenin Kurulabilmesi  75
B. Malikin Ön Sıralı Dereceyi Boş Bırakarak Sonraki Sıralı Dereceler İçin Rehin Kurabilmesi  77
C. Bir Derece Boşaldığında Sıradaki Derecenin Boşalan Derecenin Yerine İlerleyememesi  79
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
§ 7. SABİT DERECELER SİSTEMİNİN İSTİSNALARI  83
A. Genel Olarak  83
§ 8. KANUNDAN DOĞAN İLERLEME HAKLARI  83
A. Genel Olarak  83
B. Rehnin Paraya Çevrilmesi Halinde İlerleme Hakkı  84
C. Arazinin İyileştirilmesi Halinde İlerleme Hakkı  86
§9. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İLERLEME HAKKI  88
A. Genel Olarak  88
B. Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  89
C. Sözleşmenin Kurulması  92
D. İlerleme sözleşmesinden yararlanma şekilleri  98
E. İlerleme Sözleşmesinin Tapu Kütüğüne Şerhi  99
F. İlerleme Sözleşmesinin Hükümleri  101
1. Taraflar Arasındaki Hükmü  101
2. Üçüncü Kişilere Karşı Hükmü  102
a. Şerh Edilmemesi Halinde  102
b. Şerh Edilmesi Halinde  103
G. Boş Dereceye İlerlemenin Gerçekleşmesi  104
1. Üst Derecenin Boşalması  104
2. İlerleme Talebi  105
3. İlerlemenin Gerçekleşmesi  107
H. Yabancı Para İpoteklerinde Boş dereceye İlerleme Hakkı  110
Bibliyografya  115
Kavramlar Dizini  119
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020