Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
En Son Şekliyle
Damga Vergisi Uygulaması
Eylül 2016 / 4. Baskı / 800 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 106.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Mayıs 2012 83.50 TL 50.00 TL (%41)Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. baskısını yapan kitap 09.08.2016 tarih ve 6728 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikleri de içermektedir.

Uzun yıllar Maliye Bakanlığında görev alan ve sonrasında da büyük ölçekli firmalara danışmanlık yapan yazarın mesleki tecrübeleri ile kaleme alınmıştır. Yazar hassas ancak fazla bilinmeyen "Damga Vergisi Kanunu"nu adım adım açıklamış, yorumlarla ve Danıştay kararları ile de konunun daha kolay anlaşılmasını amaçlamıştır.
Damga Vergisi, Kanunda belirtilen kağıtların (evrak, sözleşme, belge vs..) düzenlenip ilgilileri tarafından imzalanması ile ödenecek hale gelir.

Damga Vergisinin çok yaygın bir uygulama alanı olmasından dolayı vergi mükellefi olmayanlar dahi, basit bir belge ile bu vergiyi ödemek zorunda kalabilirler. Damga Vergisinin bu özelliğinden dolayı çoğu kimse bu vergiden bihaberdir. Bu durum ileride kişiye vergi cezası olarak dönebilmektedir.

Konu Başlıkları
Damga Vergisinin Temel Özellikleri
Damga Vergisinde Zaman Aşımı Uygulaması
Damga Vergisinde Cezalar ve Sorumluklar
Verginin Ödenmesi
Kağıtların Vergilendirilmesi
İstisnalar
Döviz Kazandırıcı İşlemler
İhale İşlemlerinde Damga Vergisi Uygulaması
Barkod: 9789750237508
Yayın Tarihi: Eylül 2016
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 800
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Dördüncü Baskının Önsözü  7
Kısaltmalar  35
Birinci Kısım  
DAMGA VERGİSİNİN  
TARİHİ GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ  
I. GENEL BİLGİ  39
II. DAMGA VERGİSİNİN UYGULAMA ALANI  40
III. DAMGA VERGİSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ  40
A. Cumhuriyet Öncesi Dönem  41
B. Cumhuriyet Dönemi  43
IV. DV'NİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  45
A. DV'nin Konusu İşlemler Değil Kağıtlardır  45
B. Dahili İşlemlerde Düzenlenen Kağıtlar Vergiye Tabi Değildir  45
C. Akdin Kanunen Muteber Sayılmaması DV’nin Ödenmemesi İçin Neden Teşkil Etmez  46
D. DV'nin Ödenmemiş Olması Akdin Sıhhatini Etkilemez  46
E. Kağıdın Hükümlerinin Uygulanmaması Vergi İadesini Gerektirmez  47
F. Kağıtların Terk Edilmesi Verginin Alınmasına Engel Teşkil Etmez  47
G. Kağıt Düzenlendikten Sonra İşlemin Fesh Edilmesi Verginin Ödenmesine Mani Değildir  48
H. Kağıt Mevcudiyetinin Tespit Edilememesi Halinde Vergi Alınamaz  48
İkinci Kısım  
DAMGA VERGİSİ KANUNU  
Birinci Bölüm  
MÜKELLEFİYET VE İSTİSNALAR  
KONU (Madde 1)  51
I. DAMGA VERGİSİNİN KONUSU  51
A. Kağıt Terimi  52
B. Kağıdın DV’ne Tabi Tutulabilmesinin Şartları  52
1. DV'nin Konusunu Kağıtlar Teşkil Eder  53
2. Kağıt DVK’nda Belirtilmiş Olmalıdır  54
3. Kağıt İmzalanmış Olmalıdır  54
4. Elektronik Ortamda Düzenlenen Kağıtlar da Vergiye Tabidir  55
5. Kağıt Vergiden İstisna Edilmemiş Olmalıdır  56
6. Kağıt Bir Hususu İspat veya Belli Etmek Amacıyla Düzenlenmelidir  56
a. Hisse Senedi Devir ve Ferağ Mukavelenameleri  57
b. Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Konu Edinen Sözleşmelerde DV  58
7. Kağıt İbraz Edilebilecek Nitelikte Olmalıdır  60
a. Defter ve Belgelerin Vergi İnceleme Elemanlarına Verilmesini İbraz Edilme Saymayanların Görüşleri  61
b. Vergi İnceleme Elemanlarına Defter ve Belgelerin Tevdiini İbraz Edilme Sayanların Görüşleri  62
c. Kişisel Görüşüm  64
C. DVK’na Göre Vergiyi Doğuran Olay  64
1. Kağıdın Fiziki Olarak Düzenlenmesi Halinde Vergiyi Doğuran Olay  65
2. Elektronik İmza Kullanılmak Suretiyle Manyetik Ortamda ve Elektronik Veri Şeklinde Oluşturulan Belgelerde Vergiyi Doğuran Olay  67
3. Vergiyi Doğuran Olaydan Vazgeçilmesi Veya Hükmünden Yararlanılmaması Durumlarında Tahsil Edilen Vergi İade Edilecek mi?  71
D. Yurt Dışında Veya Türkiye’deki Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Düzenlenen Kağıtlarda DV  73
1. Yurt Dışında Düzenlenen Kağıtlar  73
2. Türkiye’deki Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Düzenlenen Kağıtlar  74
E. Yabancı Memleketlerle Türkiye’deki Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Düzenlenen Kağıdın Vergilendirilmesinin Şartları  75
1. Kağıt Resmi Bir Daireye İbraz Edilmelidir  75
2. Kağıt Üzerine Devir veya Ciro İşlemleri Yürütülmelidir  77
3. Türkiye’de Kağıdın Hükmünden Herhangi Bir Suretle Faydalanılmalıdır  77
F. Kağıdın Herhangi Bir Şekilde Hükmünden Yararlanılması  78
G. Yurt Dışında Düzenlenen Belgelerin Gider Kaydedilmesi  81
H. Yurt Dışında Düzenlenen Kağıtlarda DV Uygulaması  82
1. Yurtdışında Düzenlenen Kağıtların Türkçe Tercümelerinin Resmi Dairelere İbrazı Sırasında DV'ne Tabi Tutulup Tutulmayacağı  82
2. Yurt Dışında İmzalanan ve Türkiye’de Yerleşik İki Ayrı Şirketin Birleşmesi Taahhüdünü ve Hisse Devrini İçeren Sözleşmenin DV  83
3. Yurtdışında Düzenlenen Sözleşmenin VD'ne İbrazının Kağıdın Hükmünden Yararlanma Olup Olmadığı  84
4. Yurt Dışında Bulunan Gayrimenkulün Devri İçin Yurt Dışında Düzenlenen Devir Sözleşmesinin Notere yapılacak İmza İşleminde DV  85
5. Yurt Dışında Yabancı Firma İle Düzenlenen Senedin Noterde Tercüme Tasdiki İşleminin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  85
II. BİR KISIM İŞLEMLERDE DV UYGULAMASI  86
A. Meslek Mensupları Tarafından Mesleki Faaliyet Kapsamında Düzenlenen Sözleşmelerin DV  86
1. Meslek Mensuplarının Müşteri Listelerini Bildirmeleri  86
2. Meslek Mensuplarının Sözleşme Yapma Zorunda Oldukları İşlemler  87
a. Hizmet Sözleşmelerinin Yazılı Şekilde Düzenlenmesi Zorunluluğu  87
b. Ücret Sözleşmelerinin Yazılı Şekilde Yapılması Zorunluluğu  87
c. Uzlaşma Görüşmelerinde Sözleşme İbraz Etme Zorunluluğu  87
3. SMMM’ler Her Sene Sözleşme Yenilemek Zorunda mı?  88
4. SMMM’lerin 3568 sayılı Kanun Uyarınca Müşterileri ile Yaptıkları ve Her Yıl Yenilemedikleri Sözleşmelerde DV Uygulaması  89
5. YMM’lerin Tasdik Sözleşmelerini Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Raporların VD'ne Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar  90
a. Tam Tasdik Sözleşmelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi  91
b. Diğer Tasdik Sözleşmelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi  91
c. İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi  91
6. Meslek Mensuplarının Taraf Olduğu Sözleşmelerde DV Uygulaması  91
a. Sözleşmelere İlişkin DV Vergi Mükellefi Ve Ödenmesi  91
b. KDV İadesi, ÖTV, AR–GE İndirimi Tasdik Raporu ve Benzeri Konulardaki Sözleşmelere İlişkin DV  94
c. Tam Tasdik Sözleşmelerinde DV Uygulaması  95
7. Sonuç ve Öneriler  97
B. Şarta Bağlı Sözleşmelerde DV  98
1. Şarta Bağlı Sözleşmelerin Hukuk Sistemindeki Yeri  98
a. Sözleşmenin Tanımı  98
b. Sözleşmenin Meydane Gelmesi  99
c. Şarta Bağlı Borçlar  99
2. Şarta Bağlı Sözleşmelerin Çeşitleri  99
a. Taliki Şart  99
b. İnfisahi Şart  100
3. Şarta Bağlı Sözleşmelerde DV  101
4. Kişisel Görüşüm  102
C. Çalışanlara Yapılan Bazı Ödemeler  103
1. Sokak Hayvanlarının Bakımı İçin Kurulan Barınakta Çalışan Kişiye Ödenen Ücretin GV Tevkifatı ve DV  103
2. Çalışanların Ücretlerine Mahsuben Yapılan Avans Ödemeleri  103
3. Çalışan Personele Yol Masrafı Karşılığı Yapılan Ödemeler  105
4. Geçici Görevlendirme Nedeniyle Personele Yapılacak Günlük Yevmiye İle Ulaşım ve Konaklama Giderleri Ödemelerinde DV  105
5. Şirket Çalışanı Öğrenciye Verilen Burslarda DV Uygulaması  106
6. Şirket İle Kursiyer Arasında Düzenlenen Öğrencilik Sözleşmesinin DV'nden İstisna Olup Olmadığı  108
7. Türkiye'de Faaliyette Bulunan İrtibat Bürosu Çalışanlarına Ödenen Ücretlerin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  109
8. Ücreti Yurt Dışından Ödenen Kişilere Yapılan Ödemelerde DV  110
D. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Düzenlenen Kağıtlar  116
1. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde DV  116
2. Kat Karşılığı İnşaat Yapımına İlişkin Düzenlenen Faturaların DV'ne Tabi Olup Olmadığı  116
3. Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Doğan Hakların Devri Nedeniyle Düzenlenen Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde DV  117
4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tadiline İlişkin Ek Protokolün Birden Fazla İşlemi İçermesi Nedeniyle DV  118
E. Sermaye Şirketleri Yönetim Kurulu Kararları  119
1. Anonim Şirketlerde Pay Devir Kararları  119
2. Yönetim Kurulu Kararlarının Suret Tasdiki ve Tercüme Tasdiki İşlemlerinin DV ve Harca Tabi Olup Olmadığı  120
3. Taşınmazın Satışı İle İlgili Olarak Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesine Dair Hükümler İçeren Ticaret Odası Başkanlığının Meclis Kararı Örneğinin (Suretinin) Tasdiki Talebinde Bulunulması Durumunda Kararın İhale Kararı Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği, İhale Kararı Olarak Değerlendirilmesi Halinde DV ve Harcın Hangi Değer Üzerinden Tahsil Edileceği  121
4. AŞ'in Hisse Devirlerine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Örnekleri'nin DV'ne Tabi Olup–Olmadığı  121
5. Hisse Devir ve Ferağ Beyannamesinin DV  122
6. Nama Yazılı Pay Senedinin Ciro Edilmesi Halinde DV Muafiyeti  122
F. 5366 Sayılı Yenileme Kanunu Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar  123
1. 5366 sayılı Kanun Kapsamında Yenileme Alanı İlan Edilen Yerler Yapılan Uygulamaların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu  123
2. 5366 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Hakediş Ödemeleri  126
3. 5366 sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Sözleşme ve İhale Kararının DV İstisnası  126
G. Avukatlara Yapılan Ödemelerde DV Uygulaması  127
1. Müdafi ve Vekil Avukat Olarak Görevlendirilenlere Yapılacak Ödemelerde DV  127
2. Sendika Avukatı Vekalet Ücretinin GV, KDV ve DV Kesintisi  128
3. Avukatlar Tarafından Düzenlenen Serbest Meslek Makbuzunda DV’  131
Ğ. Bazı İşlemlerde DV Uygulamaları  132
1. Vakıfların Üyelerine Borç Para Vermesi Dolayısıyla Düzenlenen Makbuzlar  132
2. Yersiz Tahsil Edilen Paraların İadesi Sırasında Düzenlenen Kağıtlar  133
3. Feragatnameler DV'ne Tabi Değildir  134
4. Düzenlenen Kağıdın Fesihname Veya Sulhname Ayırımı  134
5. Mahsup İşlemleri Dolayısıyla Düzenlenen kağıtlar  135
6. Resmi Dairelere Yapılan Bağış İşlemlerinde Düzenlenen Kağıtlar  135
7. Cebri İcra Yoluyla Haczedilen Menkul ve Gayrimenkul Malların Açık Artırma ile Satışında Düzenlenen Satış Tutanakları  137
8. Ödünç Para Verme Sözleşmelerinde DV  138
9. Ortaklarına Borç Para Veren Kooperatifin Düzenlediği Senetlerde DV  138
10. Bilirkişilere Yapılan Ücret Ödemelerinin DV Oranı  139
11. Garanti Taahhütnamesi/Belgesi Başlıklı Kağıda İlişkin DV  139
12. Bakanlık Tarafından Açılan Krediye İlişkin Olarak Banka ile Yapı Kooperatifi Arasında Düzenlenen Borç Taahhütnamesinin DV  140
13. Borç Ödeme ve Taahhüt Belgesinin DV’ne Tabi Olup Olmadığı  140
14. Huzur Hakkı Ödemelerinde GV Ve DV Uygulamaları  141
15. İhtarname Başlıklı Kağıdın DV’ne Tabi Olup Olmadığı  142
16. DV'nin Gider Kabul Edilmesi  142
17. Aynı İşe İlişkin Olarak Düzenlenen İki Ayrı Sözleşmenin Ne Şekilde DV ve Harca Tabi Tutulacağı  144
18. Teklifnamelerin DV  145
19. Araç Satışlarında Faturadan Önce Düzenlenen Sipariş Formlarının DV'ne Tabi Olup Olmadığı  145
20. Araç Kiralama Sözleşmesinin DV  146
21. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Düzenlenen Kağıtlarda DV  147
22. Konşimentoların DV'ne Tabi Olup Olmadığı  150
23. Korumalı İşyeri Hibe Desteği Sözleşmesinde DV  150
24. Boşanma Protokolünün DV'ne Tabi Olup Olmadığı  151
25. Fesihnamelerin DV'ne Tabi Olup Olmauacağı  151
26. Sosyal Destek Programı Çerçevesinde Belediye Tarafından Verilen Muhtasar Beyannamelerin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  152
27. Sosyal Denge Tazminatında GV ve DV Kesintisi  152
28. Gümrük Beyannamesi Ekinde İbraz Edilen ATR, EUR.1, Form A Gibi Belgelerin Ayrı Ayrı DV'ne Tabi Olup Olmadığı  153
29. Mimarlar Odası Tarafından Mal ve Hizmet Alımları İçin Yapılacak Ödemelerden (avans dahil) DV Aranılıp Aranılamayacağı  153
30. Türkiye Bilardo Federasyonunun Aldığı İhale Kararları İle Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Düzenlediği Ödeme Belgelerinin DV  154
31. Uzlaştırmacı Ücretinin Vergilendirilmesi  155
32. Sulama Birliğinde DV Uygulaması  156
33. Expo 2016 Antalya Sergi Alanın 6358 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Yapım İşi Dolayısıyla Düzenlenen Sözleşmelerde DV  157
34. Gümrük Müdürlüğüne Sunulan Satış Sözleşmesinin DV  157
35. Fuar Katılım Sözleşmesinde DV  158
36. Petrol Arama Sözleşmelerinde DV İstisnası  159
ŞÜMUL (Madde 2)  161
I. KAĞIT YERİNE GEÇEN BELGELER  162
A. Mektuplar  162
B. Şerhler  164
1. Şerhlerde DV'ni Vergiyi Doğuran Olay  165
2. Kiralanan Taşınmazın Tapu Kayıtlarına Kira Şerhi Konulmasında DV  166
C. Telgraflar  166
D. Teyit Mektubu ve Teleks Notları  167
E. Fotokopiler  167
II. MEKTUP VEYA ŞERH İLE KAĞITTA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER  167
A. Kağıtların Hükümlerinin Yenilenmesi  168
1. Zaman Aşımına Uğrayan Kağıdın Süresinin Uzatılması  168
2. İşlevi Biten Kağıdın Tekrar Kullanılması  168
3. Turizm Kesin İzin Taahhüt Senedinin Yeniden Düzenlenmesi  169
B. Kağıtların Hükümlerinin Uzatılması  170
1. Kağıt Hükümlerinin Süresinin Uzatılması Hali  170
2. Kağıt Hükümlerinin Kendiliğinden Uzaması İşlemi DV’ne Tabi Değildir  171
3. Kira Sözleşme Süresinin Uzatılması Halinde Alınacak DV  172
C. Kağıtların Değiştirilmesi  173
D. Kağıtların Devri  174
1. Şirket Ortağının Hisse Devri  174
2. Şirketlerin Nevi Değiştirilmesinde Devir  174
3. Antrepoda Bulunan Malın Devrine İlişkin Düzenlenen Sözleşme ve Taahhütnamelerin DV  176
4. Devir sözleşmelerinde DV  176
E. Kağıtların Bozulması  177
F. Kağıtta Unvan Değişikliği  177
MÜKELLEF (Madde 3)  179
I. TEK İMZALI KAĞITLARDA MÜKELLEF  180
II. BİRDEN FAZLA İMZALI KAĞITLARDA MÜKELLEF  182
III. RESMİ DAİRELERLE KİŞİLER ARASINDAKİ İŞLEMLERE AİT KAĞITLARIN MÜKELLEFİ  183
IV. VERGİDEN MUAF KURULUŞLARLA KİŞİLER ARASINDAKİ İŞLEMLERE AİT KAĞITLARIN MÜKELLEFİ  183
V. YABANCI MEMLEKETLERLE TÜRKİYE’DEKİ YABANCI ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLARDA DÜZENLENEN KAĞITLARDA MÜKELLEF  184
VI. MÜKELLEFİYET KONUSUNDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR  185
A. Mükellefiyet Tesisi  185
B. Onaylanan Kağıtlarda Mükellef  186
KAĞITLARIN MAHİYETLERİNİN TAYİNİ (Madde 4)  187
I. ŞEKLİ KANUNLARLA BELİRTİLMİŞ OLAN KAĞITLAR  189
II. ŞEKLİ KANUNLA BELİRTİLMEMİŞ KAĞITLAR  189
A. Akti Mutazammın Sipariş Mektupları  190
B. İndirilecek KDV Listelerine Konulan Şerh  191
C. Devre Tatil Sözleşmeleri  192
D. Avukatlık Kanununa Göre Düzenlenen Uzlaşma Tutanakları  193
E. Kontenjan Sözleşmeleri  193
F. Taahhütname Niteliğinde Olmakla Birlikte "Muvafakatname" Başlıklı Kağıdın DV'ne Tabi Olup Olmadığı  194
III. BAŞKA BİR KAĞIDA ATIF YAPILMASI  195
KAĞIT NÜSHALARININ BİRDEN FAZLA OLMASI (Madde 5)  196
I. NÜSHALARDA DV UYGULAMASI  197
A. 19 No.lu Sirkülere Göre Nüsha ve Suret Ayrımı  197
B. Birden Fazla Nüsha Olarak Düzenlenen Nispi Vergiye Tabi Kağıdın Sadece Bir Nüshası DV'ne Tabidir  198
C. Nüshaların Ayrı Ayrı Vergilendirilmesinin İstisnaları  200
1. Vergi Beyannameleri  200
2. Bilanço ve Gelir Tablolarında Birkaç Yılın Bir Arada Gösterilmesi  200
3. Poliçe ve Emre Muharrer Senetler  201
II. SURETLERDE DV UYGULAMASI  202
A. Suretler DV'ne Tabi Değildir  202
B. Resmi Dairelere İbraz Edilen Sözleşmeler Maktu DV'ne Tabidir  203
III. FOTOKOPİLERDE DV UYGULAMASI  204
BİR KAĞITTA BİRDEN FAZLA AKİT VE İŞLEM BULUNMASI (Madde 6)  204
I. BİR KAĞITTA BİRBİRİNDEN TAMAMEN AYRI BİRDEN FAZLA AKİT VE İŞLEM BULUNMASI  205
A. Kira Mukavelenamesi Üzerine Konan Şerhin Adi Kefalet Olması Hali  207
B. Kira Mukavelenamesine Konan Şerhin Müteselsil Kefalet Olması Hali  208
C. İcra Takiplerine Konu Edilen Kira Sözleşmeleri ve Kambiyo Senetlerinde Kefil Bulunması Halinde DV Uygulaması  208
D. Kredi Sözleşmesi ile İpotek İşleminin Aynı Kağıtta Yer Alması  211
E. Üzerinde Depozito Tutarı Bulunan Kira Sözleşmelerinde Depozito Tutarının Ayrıca DV'ne Tabi Olup Olmadığı  212
F. Şoförlü Otomobil ve Minibüs Kiralama Sözleşmesinde DV  213
G. Yüklenici Firmanın İhale Makamı ve Alt Yüklenici İle Düzenlediği Sözleşmeler  214
II. BİR KAĞITTA BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLİ BİR AKİTTEN DOĞMA AKİT VE İŞLEMLERİN BULUNMASI  215
A. Kira Yapım ve İşletme Sözleşmeleri  215
B. Teçhizat İkmal Sözleşmeleri  216
C. Kredi Sözlemelerinde DV Uyglaması  216
D. Kredi Sözleşmelerinde Faiz Miktarının Yer Alması  216
E. Sözleşmede İhale Bedeli ve Sigorta Miktarının Yer Alması  217
F. Birbirine Bağlı İşlemlerin Ayrı Kağıtlarda Yer Alması  217
H. Otomobil Kiralama Filo Yönetimi Hizmet Sözleşmeleri  219
İ. Anapara ve Faiz İçeren Kredi Sözleşmesinin Hangi Tutar Üzerinden DV’ne Tabi Olacağı  220
J. Cezai Şart İçeren Kira Sözleşmesinin DV  220
III. KAĞITLARA TARAFLAR DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN AKİT VE İŞLEMLERİNİN EKLENMESİ  221
A. Genel Olarak  221
B. Kira Sözleşmesinde Garantörün Yer Alması  222
BİRDEN FAZLA İMZALI KAĞITLAR (Madde 7)  224
I. MAKTU VERGİYE TABİ KAĞITLARDA BİRDEN FAZLA İMZA BULUNMASI  225
II. NİSPİ VERGİYE TABİ KAĞITLARDA BİRDEN FAZLA İMZA BULUNMASI  225
RESMİ DAİRE (Madde 8)  226
I. RESMİ DAİRENİN KAPSAMI  226
A. Belediyelerin DV Muafiyeti  227
1. Belediye Tarafından Düzenlenen Akaryakıt satış Sözleşmesi  228
2. Otopark Kiralamasına İlişkin Sözleşmenin DV  229
3. Belediyeye Ait Arsada Kat Karşılığı İnşaat Dolayısıyla Düzenlenen Kağıtlar  229
4. Belediye İle Vakıf Arasında Düzenlenen İntifa Hakkı Karşılığı İşletme Sözleşmesinin DV'nden İstisna Olup Olmadığı  230
5. Resmi Daire İle Genel Menfaatlere Yararlı Dernek Arasında Düzenlenen Sözleşmenin DV  231
B. Özel Bütçeli Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Kağıtlar  231
1. Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu  231
2. KOSGEB İle Üniversite Arasında Yapılan Hizmet Sözleşmesi  232
3. Basın İlan Kurumuna Ödenen İlan Giderinden DV Kesilip Kesilmeyeceği İle KDV Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı  232
C. İl Özel İdaresi Tarafından Alınan İhale Kararı ve Düzenlenen Sözleşmenin DV  233
D. Orduevinin DV’nden Muaf Olup Olmadığı  234
E. Özerk Statüye Sahip Üniversitenin Resmi Daire Olup Olmadığı  234
II. RESMİ DAİRLERE BAĞLI KURULUŞLAR  235
A. Resmi Dairelere Bağlı Olup Ayrı Tüzel Kişilik ve İktisadilik Vasfının Olmaması Nedeniyle Resmi Daire Sayılan Kuruluşlar  236
B. Resmi Dairelere Bağlı Olmakla Birlikte Ayrı Bir Tüzel Kişiliğe Sahip İktisadi İşletmeler Resmi Daire Sayılmaz  237
1. Kişi Konumunda Bulunan Kuruluşa Yapılacak Ödemelere İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıtların DV’ne Tabi Tutulmaması Gerekir  237
2. 2560 sayılı Kanuna Göre Kurulan Kuruluşun Şirketlere Yapacağı Hakediş Ödemeleri Nedeniyle DV Kesintisi Yapılmayacağı  238
3. Üniversiteye Bağlı Sosyal Amaçlı Tesis İşletmesince Firmalara Yapılan Ödemelerden DV Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı  239
C. Mahalli İdareler Birliklerinde DV Uygulaması  240
1. Mahalli İdare Birliklerine Bağlı Olarak Kurulan İktisadı İşletmeler  241
III. RESMİ DAİRELERLE KİŞİLER ARASINDAKİ İŞLEMLERDE DV UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR  242
1. Belediyelerin Bankalardan Kredi Alması Halinde DV Uygulaması  243
2. Türkiye Körler Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün DV  243
IV. RESMİ DAİRELER ARASINDA DÜZENLENEN KAĞITLAR  244
A. Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Tarafından VD'ne Verilecek Vergi Beyannamelerinin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  244
V. RESMİ DAİRELER TARAFINDAN YURT DIŞINDAN İHALE YOLUYLA SATIN ALINAN MALLARA İLİŞKİN OLARAK DÜZENLENEN KAĞITLAR DV'NDEN İSTİSNADIR  245
A. Üniversitenin Yurtdışı Basılı Yayın Alımı Sebebiyle Düzenlenecek Kağıtların DV'nden İstisna Olup Olmadığı  246
VI. YABANCI DEVLETLERDE DÜZENLENEN VE DOĞRUDAN DOĞRUYA RESMİ DAİRELERE GÖNDERİLEN KAĞITLAR  248
VII. RESMİ DAİRELERE EMANET BIRAKILAN PARA HİSSE SENEDİ TAHVİL VE EŞYANIN RED VE İADESİNDE VERİLEN MAKBUZLAR  250
VIII. RESMİ DAİRELER TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER  251
A. Resmi Daireler Tarafından Mal ve Hizmet Alımları Dolayısıyla Yapılan Ödemeler  251
1. Posta Gönderimlerine İlişkin Yapılan Ödemelerde DV  251
B. Resmi Daireler Tarafından Mal ve Hizmet Alımları Dışında Yapılan Ödemeler DV'ne Tabi Değildir  251
1. İndirimli Oranda KDV'ne Tabi Teslimler Dolayısıyla Yapılacak Nakit İadeleri DV Kesintisine Tabi Değildir  252
2. İzale–i Şuyu Davası Sonucunda Mahkemelerce Satışı Yapılan Gayrimenkullerin Satış Bedellerinin Gayrimenkul Hissedarlarına Ödenmesi Sırasında Düzenlenen Kağıtlar DV'ne Tabi Değildir  252
IX. AMİRİ İTA MUTEMETLERİNE AÇILAN AVANSLAR  253
A. Genel Olarak  253
1. Üniversite Tarafından Doğrudan Temin Suretiyle Yapılan Alımlarla İlgili Olmak Üzere, Harcama Yetkililerince Mutemetlere Verilen Avanslar Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların DV’ne Tabi Olup Olmadığı  254
2. TÜVTÜRK'e Muayene Hizmeti Karşılığı Resmi Daire Tarafından Yapılan Ödemelere İlişkin Düzenlenen Kağıtların DV  255
3. Üniversite Tarafından Yapılacak Yargılama Giderleri ve Noter Masrafları İçin Mutemetlere Verilen Avanslardan DV Kesintisi  255
B. Avans Ödemesinde DV Matrahı  256
X. RESMİ DAİRELER NAMINA YURT DIŞINDA YAPILAN ÖDEMELER  256
XI. RESMİ DAİRELER İLE DV’NDEN MUAF KURULUŞLAR ARASINDA DÜZENLENEN KAĞITLAR DV’NDEN İSTİSNADIR  259
A. Resmi Dairelerin İSKİ Genel Müdürlüğüne Hizmet Bedeli Ödemeleri  259
B. Resmi Daire ile Tarım Kredi Kooperatifi Arasında Düzenlenen Sözleşmeler  259
XII. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ İLE RESMİ DAİRELER ARASINDA DÜZENLENEN KAĞITLAR  260
XIII. İCRA DAİRELERİ TARAFINDAN RESMİ DAİRELER ADINA YAPILAN ÖDEMELERDE DV UYGULAMASI  261
A. Manevi Tazminatın İcra Müdürlüğüne Ödenmesinde DV  262
İSTİSNALAR (Madde 9)  263
I. DVK'NDA YER ALAN BAZI İSTİSNALAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR  264
A. Gayrimenkul Kiralama İşlemlerinde DV  264
1. Dernek ve Vakıflarca Yerleşim Yeri Olarak Gayrimenkul Kiralanması  266
2. Gerçek Kişilerce Mesken Olarak Kullanılacak Taşınmazlara İlişkin Kira Mukavelenameleri  266
a. Kiralanan Gayrimenkulun İktisadi İşletmelere Dahil Olmaması  266
b. Kiralanan Gayrimenkulun İktisadi İşletmelere Dahil Olması  266
3. İşyeri Olarak Kullanılmak amacıyla Gayrimenkul Kiralama işlemleri  267
a. Gerçek Usulde Vergilendirilen GV Mükellefleri ile KV Mükellefleri Tarafından İş Yeri Olarak Kullanmak Amacıyla Gayrimenkul Kiralanması  267
aa. İnternet Sitesinde İşyerinin Kiraya Verilmesi  267
b. GV'nden Muaf Esnaf ve Serbest Meslek Erbabı ile Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Tarafından İşyeri Olarak Kullanılmak Üzere Gayrimenkul Kiralanması  268
4. Okullardaki Kantinlerin Kira Sözleşmelerinin DV  269
5. DV'nden İstisna Olan Kira Kontratlarında Kefil Olması  271
6. Kiracının Kiraladığı Gayrimenkulü Kiraya Vermesi  271
7. Kira Sözleşmesinde Yer Alan Şahit İmzasının Kefil Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği  272
B. Dernek ve Vakıfların DV Karşısındaki Durumları  273
1. Dernek ve Vakıflarca Yerleşim Yeri olarak Kullanılmak Üzere Gayrimenkul Kiralanması İşlemleri  273
2. Kamuya Yararlı Dernekler Tarafından Yapılan İşlemler  273
3. Kamuya Yararlı Sayılmayan Dernekler Tarafından Yapılan İşlemler  274
4. Kamuya Yararlı Derneklerden Olmayan Derneklerin, Mal ve Hizmet Alımları İlişkin Aldığı İhale Kararı ve Düzenlediği Sözleşme ve Ödeme Belgeleri  275
5. Kamuya Yararlı Dernek Statüsünde Bulunmayan Dernek Tarafından Engelli Çocuklara Verilecek El Becerisi Kurslarına İlişkin Olarak Düzenlenen Protokolün DV ne ve KDV'ye Tabi Olup Olmadığı  276
6. Vakıflar Tarafından Gerçekleştirilen İşlemler  277
7. Dernek Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı İle Kiralanacak Lojman İçin Yapılacak Ödemelerin Vergisel Durumu  278
8. Kamu Yararına Çalışan Dernek Tarafından Verilen Derse Giren Öğretim Görevlilerine Ödenecek Ücretlerden DV Kesilip Kesilmeyeceği  280
9. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait gayrimenkulün kiralanmasında DV istisnası  281
10. Mazbut Vakfa Ait Taşınmazın Restorasyonunda Yapılan Keşif Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların DV İstisnası  281
C. KVK’na Göre Yapılan Birleşme Devir ve Bölünmeler Nedeniyle Düzenlenen Kağıtlar  282
1. Limited Şirketin Aktif ve Pasifiyle A.Ş.’ye Birleşmesi (devir) Hali  285
2. Kısmi Bölünme İşlemlerinde DV  288
3. Birleşmeye İlişkin Olarak Düzenlenecek Birleşme (Devir) Sözleşmesinin DV  289
4. Nevi Değişikliği İşlemlerinde DV  290
5. Kooperatif Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Kurulacak Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulması Hali  290
6. Kooperatifin Nev'i Değiştirerek AŞ'e Dönüştürülmesi  293
7. Nev'i Değiştirerek Anonim Şirkete Dönüşecek Adi Komandit Şirketin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu  294
8. Şahıs İşletmesinin Limited Şirkete Devrinde DV  298
9. Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulacak Taşınmazlara İlişkin Tapuda Yapılacak Tescil İşleminin Harç ve DV  298
10. Hisse Değişimi Sözleşmesinin DV’den İstisna Edilip Edilemeyeceği  299
D. Site Yönetimi Tarafından Yapılan Ödemeler  300
1. Sitede Bahçıvan, Kapıcı, Temizlikçi, Bekçi Olarak Çalıştırılanlara Yapılacak Ücret Ödemelerinden DV Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı  300
2. Sitede Çalıştırılan Güvenlik Görevlisi ve Kapıcılara Ödenen Ücretlere İlişkin DV  301
3. Site Yönetimi Tarafından Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı, Kapıcı Ücreti ve Serbest Meslek Ödemelerinin GV ve DV  302
a. GVK Yönünden Değerlendirme  302
b. DVK Yönünden Değerlendirme  304
4. İş Merkezinde Çalıştırılacak Hizmetliye Ödenecek Ücretlerin GV ve DV  304
E. Forward ve Swap İşlemleri  305
F. Faktoring İşlemleri  305
1. Faktoring Sözleşmeleri ve Temliknameleri  306
2. Factoring Sözleşmelerinden Dolayı Borçların Teminatını Teşkil Etmek Üzere Düzenlenecek İpotek Sözleşmelerinin DV İstisnası  307
G. Diğer Finansman Araçlarında DV İstisnası  308
H. Kamulaştırma İşlemlerinde DV İstisnası  311
1. Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmesinde DV Kesintisi  311
2. Kamulaştırma ve Ele Atma İşlemleri  313
I. Sigorta Şirketlerinin Düzenleyecekleri Kağıtlar  314
İ. Çiftçiler Tarafından Zirai Faaliyetleri ile İlgili Olarak Resmi Dairelere Verilen Taahhütnameler  315
1. Gelir Desteği İçin Verilen Taahhütnameler  315
2. ÖTV'si İndirilmiş Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi"ne Ait DV  315
J. Kredilerde DV İstisnası  315
1. Kredilere İlişkin Yapılan Düzenlemeler  315
a. Dış Finansman Kaynaklarından Sağlanılan Kredilere “0” (Sıfır) Vergi Nispetinin Uygulanması  316
b. Yurt İçi ve Yurt Dışı Finansman Kuruluşlarından Sağlanılan Krediler  316
aa. 2004/4 Sayılı DVK Sirküleri İle Yapılan Düzenlemeler  317
bb. 2004/5 sayılı DVK Sirküleri İle Yapılan Düzenlemeler  317
cc. 18 Seri No.lu DVK Sirküleri İle Yapılan Düzenlemeler  318
2. Kurumlarca Kullandırılacak Kredilerde İstisnanın Sınırı  320
K. Öğretim Elemanlarının Yurtiçi ve Yurtdışına Eğitim Amacıyla Gönderilmesi Nedeniyle İlgililer Adına Düzenlenen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedinin DV  339
L. İhbar ve Kidem Tazminatı Ödemeleri  340
1. Kömür Ocaklarında Çalışan İşçilere Ödenen İhbar ve Kıdem Tazminatları GV ve DV Uygulaması  340
2. İş Akdi Feshedilen İşçiye Ödenecek Olan Kıdem ve İhbar Tazminatının Hangi Dönemde Gider Yazılacağı  343
3. Kapıcıya Ödenecek İhbar ve Kıdem Tazminatının Gelir ve DV’ne Tabi Olup Olmadığı  346
4. Şirketin Yurtdışı Şubesinde Çalışan Ancak İşine Son Verilen Personele Ödenen İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Vergilendirilmesi  347
M. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Taraf Olduğu Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İle Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesinin DV  348
II. ÖZEL KANUNLARA İSTİNADEN DV'NDEN MUAF TUTULAN KURULUŞLAR  349
A. Organize Sanayi Bölgeleri  349
B. Kooperatilerde DV Uygulaması  351
1. Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Statüsü  351
2. Tarım Satış Kooperatifinin Taraf Olduğu Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesinin DV'ne Tabi Tutulup Tutulmayacağı  352
3. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu Kapsamında Düzenlenen Sözleşmeler  353
4. Kooperatifin KDV,GV, KV ve DV'nden Muaf Olup Olmadığı  354
5. Sözleşme ve Teminat Senedinin 5488 Sayılı Kanun Kapsamında DV'nden İstna Olup Olmadığı  355
6. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Defterlerinin ve Ana Sözleşmelerin Tasdikinin Harçtan ve DV'nden Muaf Olup Olmayacağı  356
7. Çiğ Süt Alımına İlişkin Olarak Üreticiler İle Düzenlenecek Sözleşmelerin DV'nden İstisna Tutulup Tutulmayacağı  357
C. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kaydedilecek Gemiler ve Yatlara İlişkin DV  358
1. Gemi İnşa ve Temini Sözleşmeleri  359
2. Gemi İpoteği Sözleşmeleri  360
D. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları  361
1. Kefalet Nedeniyle Kooperatif Lehine Düzenlenen İpotek Senetleri  362
2. Esnaf Odasının KDV ve DV Karşısındaki Durumu  363
3. Kredi Garanti Fonu A.Ş.'nin Kefaleti Nedeniyle Kefaletin Teminatı İçin Borçlu İle Düzenlenen Rehin Sözleşmesinin DV ve Harç İstisnası  364
4. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Tarafından Satın Alınacak Taşınmazın Harç ve DV İstisnası  365
5. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin Taraf Olduğu Sözleşmelerin 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kanunu Kapsamında DV’nden İstisnası  366
E. Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Çerçevesinde Düzenlenen Kağıtlar  366
1. Kredi Ödemesi İçin Düzenlenen Protokoller  367
2. Ek Finansman Temin Sözleşmeleri  367
3. Alacak Temlik Sözleşmesinin Noterde Tasdik İşlemi  367
4. Varlık Yönetim Şirketinin Taraf Olduğu, Bankalar, Özel Finans Kurumları ve Mali Kurumların Alacaklarının Devralınmasına İlişkin Temliki Sözleşmelerinin, Kağıtta İmzası Bulunan Diğer Tarafların Mükellefiyetlerine Bakılmaksızın, DV’nden İstisna Tutulması Gerekir  369
5. Varlık Yönetim Şirketi İle Banka Arasında İmzalanan Temlik Sözleşmelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kağıdın DV ve Harcı  370
6. Varlık Yön. Şirketi Tarafından Kredinin Teminatı İçin Bankaya Temlik Edilen Alacağın Daha Sonda Bankadan Geri Temlik Alınması Halinde, Düzenlenecek Kağıdın DV’nden İstisna Olup Olmayacağı  371
F. Kalkınma Bankası Tarafından Kullandırılan Krediler  372
G. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tarafından Düzenlenen Kağıtlar  372
H. Hisseleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Ait Olan Bankalara İlişkin Olarak Düzenlenecek Kağıtlar  373
I. Özelleştirme İşlemlerinde Düzenlenen Kağıtlar  373
İ. Yap–İşlet–Devret ve Yap–İşlet Modelinde DV  375
1. Yap–İşlet–Devret Modelinde İstisna Uygulaması  375
2. Yap–İşlet Modelinde İstisna Uygulaması  377
3. 3996 Sayılı Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları  377
4. Yap–İşlet–Devret Modeli Çerçevesinde Yapılacak İş Nedeniyle Düzenlenecek Kesin İzin Taahhüt Senedinin DV  378
5. Yap–İşlet–Devret Modeline Göre Düzenlenen Sözleşmeler  379
6. 3996 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmelerin Süre Uzatımına İlişkin Düzenlenen Protokolün DV  381
J. Serbest Bölgelerde DV  382
1. Serbest Bölgede Personele Yapılan Ücret Ödemelerinde DV  382
2. Serbest Bölge İşlem Formu'nun DV'ne Tabi Olup Olmadığı  383
3. Serbest Bölgede Gerçekleştirilen Faaliyet ve İşlemlerle İlgili Olarak Düzenlenen Kağıtların DV  384
4. Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın DV Muafiyeti  385
5. Serbest Bölgede Faaliyet Etmek Üzere Kurulan Şirketin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Ana Sözleşmesinin Tadil Metninin Noterde Tasdiki  385
6. Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şirketin Ana Sözleşme Tadili  385
7. Serbest Bölgede Bulunan Şube Tarafından Yurtdışındaki Grup Firmasına Verilecek Ödünç Para İçin Yapılacak Sözleşmenin DV  386
8. Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Mükelleflerin Yurtdışında Düzenlendikleri Sözleşmelerin Türkçe Tercümesi ve Aslının DV  387
9. Serbest Bölgedeki Şirketin DV ve KDV Muafiyeti  387
10. Serbest Bölgede Faaliyette Bulunmayan Şirketin Serbest Bölge İçinde Gemi Temizliği Faaliyetinde Bulunması Sebebiyle Çalıştırdığı İşçilere Ödediği Ücretler Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların DV  389
11. Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şirketlerin ve Sorumlu Sıfatıyla Nakliyecilerin Verdikleri Serbest Bölge İşlem Formu İle Transit Beyannamelerinin DV  389
12. Serbest Bölgeye Doğalgaz Getirilmesi Amacıyla Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisiyle Doğalgaz Firması Arasında Düzenlenen Sözleşmeye İlişkin DV ve Yapılan İş İşlemlerin KDV Uygulaması  390
13. Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmanın VD'ne Vereceği Beyannamelerin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  391
K. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Kapsamında Düzenlenecek Kağıtlar  391
1. Depremden Zarar Gören Binaların Onarımı  393
2. Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Düzenlenecek Kağıtlar  393
3. İl Özel İdaresi Tarafından İhale Edilen Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatına İlişkin Düzenlenen Sözleşmelerde DV  395
4. 7269 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Kontrollük Hizmeti İşine İlişkin Düzenlenen Kâğıtların DV  395
5. Taşeron Sözleşmesinin 7269 Sayılı Kanun Kapsamında DV’nden İstisna Olup Olmadığı  396
L. Gecekondu Kanunu Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar  396
M. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar  398
1. İlköğretim Okulu İnşaatları 222 Sayılı Kanun Kapsamına Dahildir  399
2. İlköğretim Okulu Spor Salonu İnşaatı İçin Düzenlenen Sözleşme ve Alınan İhale Kararının DV’den İstisna Olup Olmadığı  401
3. Lise İnşaatları 222 Sayılı Kapsamına Dahil Değildir  402
4. Halk Eğitim Merkezleri İnşaatı 222 Sayılı Kanun Kapsamına dahil Değildir  402
5. Anaokulu Yapım İşi ile İlgili Olarak Düzenlenen Kağıtlar  403
6. İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Yemek İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Yapılacak Harcamalara İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıtlar  403
7. İlköğretim Okulu İnşaatı Nedeniyle, Müteahhit ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Arasında Düzenlenen Kağıtlar  403
8. İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Okullarına Taşınması İşine İlişkin Düzenlenen Kağıtların DV  404
9. Temizlik Hizmet Alımına İlişkin Düzenlenen Kağıtların 222 Sayılı Kanuna İstinaden DV'nden İstisna Olup Olmadığı  405
10. İlköğretim Okuluna Ait Pansiyon Yapımında DV  405
N. Finansal Kiralama İşlemleri  406
1. Finansal Kiralama Borcunun İfasına İçin Düzenlenecek Temliknameler  407
2. İmzalanan Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiralayanın Değiştirilmesi İçin Düzenlenen Kağıdın DV ve Harca Tabi Olup Olmadığı  407
3. Uçağın Finansal Kiralama Şirketine Satışı Nedeniyle Düzenlenen Devir Temlik Sözleşmesine İlişkin DV  409
4. Leasing Firmasından Temlik Alınan İcra Dosyasındaki Gayrimenkullerin Satış İşleminin DV ve Harç Uygulaması  410
O. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Satışı ve İrtifak hakı Tesisine İlişkin İşlemler Sırasında Düzenlenen Kağıtlar  410
1. Kamu Arazilerinin Yatırımcılara Tahsisi Dolayısıyla Düzenlenen Kağıtlar  411
2. Hazine Arazileri Üzerine İrtifak Hakkı Tesisi  411
3. Hazine Arazisinin Satılması  412
Ö. Özerk Bütçeli Kuruluşlarda DV İstisnası  413
P. İş Sözleşmeleri  414
1. DV'nden İstisna Tutulacak İş Sözleşmeleri  414
2. İş Kanunu Kapsamında Düzenlenen İş Sözleşmeleri  415
3. Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Düzenlenen İş Sözleşmeleri  415
4. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları ile Düzenlenen İş Sözleşmeleri  416
5. Öğretmenlerin Başka Bir İş Yerinde Sözleşme İmzalaması Durumunda, İmzalanan Bu Sözleşmelerden Yeniden DV’nin Aranıp Aranılmayacağı  417
6. Hizmet Sözleşmelerine İlişkin DV’nin Hesabında Esas Alınacak Süre  417
7. İş Güvenliği Sözleşmesinin DV İstisnası  418
R. Yabancı Devletler ve Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Kağıtlar  418
1. AB ve Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Yapılan Hibeler  418
2. 6426 Sayılı Türkiye ile ABD Arasındaki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının Tasdikine Dair Kanun Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar  419
3. AT Sözleşmesi Kapsamında Düzenlenen Tedarik Sözleşmesinde DV  420
4. AB Projesi Kapsamında Türkiye'deki Derneğe Aktarılan Hibe İle İlgili Çalışma Yapmak Üzere Gelen Yabancı Görevliye Dernekçe Ödenen Gider Karşılığının Vergilendirilmesi  421
5. Yurtdışından Görevli Olarak Gelenlere ve Yurtiçinde Görev Alanlara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi  424
6. Uluslararası Kuruluşlarca Gerçekleştirilecek Faaliyetler Nedeniyle Düzenlenen Kağıtlarda DV  427
S. SGK'na Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile E–Bildirge Sözleşmeleri  429
1. Yasal Düzenleme  429
a. SGK’na Verilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri İle Bu Kurumla Düzenlenecek E–Bildirge Sözleşmelerine İlişkin DV Uygulaması  430
b. Belediyeler Birliği Tarafından SGK’na Verilecek Sigorta Prim Bildirgeleri  430
c. Ziraat Odası Tarafından SGK'na Verilecek Beyannameler  432
d. Sigorta ve Emeklilik Şirketleri İle Emeklilik Yatırım Fonları Kuruluşları Tarafından Verilen Sigorta Bildirgeleri  432
e. Bina Görevlisi İçin SGK'ya Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri  433
f. Vakıf Üniversitesi Hastanesi Tarafından Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri İle Vergi Beyannamelerinin DV  433
g. Aile ile Sağlık Merkezlerinde Verilen Vergi Beyannameleri ve Sigorta Bildirgelirende DV Uygulaması  434
h. 5510 sayılı Kanunun Geçici 20. made Kapsamında DV Muafiyeti  434
i. Belediyelerce Yürütülen Sosyal Destek Programı Kapsamında Çalıştırılacak Personel İçin Verilecek SGK Prim ve Hizmet Bildirgeleri  435
j. İstatistik Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Tarafından Verilen Beyannamelerin DV'nden Muaf Olup Olmadığı  436
k. Okul Bünyesinde Faaliyet gösteren Çocuk Kulübü Tarafından Verilecek SGK Prim Bildirgeleri Ve Muhtasar Beyannamelerinde DV  437
Ş. Vakıf Üniversiteleri ve İleri Teknoloji Enstitüleri Tarafından Düzenlenen Kağıtlar  437
1. Vakıf Üniversiteleri Tarafından Verilen Beyannameler  437
2. Vakıf Üniversitesinin Harç, Damga ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Muafiyeti  438
3. Vakıf Üniversitesi Tarafından Akademik ve İdari Personele Yapılacak Ödemelerin Gelir ve DV Karşısındaki Durumu  439
T. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Amacıyla Düzenlenen Kağıtlar  439
1. Ar–Ge Sözleşme ve İhale Kararı Uygulamasında DV  441
2. 4691 sayılı Kanun Kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyette Bulunan Ancak Yönetici Şirket Statüsünde Bulunmayan Firma Tarafından Verilen Beyannamelerin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  441
3. Ar–Ge ve Yenilik Projeleri Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar  442
4. Yazılım Faaliyetlerinin Geliştirilmesini İçeren Alım İşi Nedeniyle Düzenlenen Sözleşmelerde DV  446
5. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Bulunan Yönetici Şirketin Vergisel Yükümlülüğü  446
6. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dışında Yapılan Ücret Ödemelerinde Kurumlar, Gelir, KDV Ve DV Uygulaması  449
U. Toplu Konut İdaresinin Taraf Olduğu İşlemler Dolayısıyla Düzenlenen Kağıtlar  451
1. TOKİ Tarafından Yapılan Hakediş Ödemeleri  451
2. TOKİ Tarafından İhalesi Yapılan ve İş Ortaklığı Uhdesinde Kalan İşe İlişkin Olarak Taşeronlara Yaptırılacak İşler Nedeniyle Düzenlenecek Sözleşmeler  451
3. TOKİ Tarafından İhalesi Yapılan İşin 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Kapsamında DV’den Muaf Olup Olmadığı  451
4. TOKİ tarafından 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Ödemeler  452
Ü. Elektrik Piyasası Kanunu Göre Düzenlenen Kağıtlar  453
1. 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamında Düzenlenen Sözleşmelerin DV’den İstisna Edilip Edilemeyeceği  453
2. Yatırım Döneminde Lisans Belgesi Sahibi Firmalarla Üçüncü Kişiler Arasında Düzenlenen Kağıtlarda DV  455
3. Elektrik Üretim Tesisleri ile İlgili Yapılan İşlemler ve Düzenlenen Kağıtlar  456
4. Bağlantı Anlaşmaları ve Eki Tesis Sözleşmelerinin 4628 Sayılı Kanun Kapsamında DV'nden İstisna Olup Olmadığı  456
5. Üretim Lisansının Tadili Sözleşmesinin DV  457
6. Üretim Lisansı Sahibi İle Taşeron Arasında Düzenlenen Mal Alım Sözleşmesinin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  458
7. "Çevre Teknolojileri Proje Destekleme Sözleşmesi” nin 6446 Sayılı Kanun Kapsamında DV ve Harçtan İstisna Olup Olmadığı Hk.  460
8. Kesin İzin Taahhüt Sözleşmesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamında Harç ve DV'nden İstisna Olup Olmadığı  461
9. 6446 sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen İrtifak Hakkı Tesisinde DV ve Tapu Harca Tabi Olup Olmadığı  462
V. Kalkınma Ajanslarında DV Muafiyeti  463
1. Kalkınma Ajansı ile Okul Arasında Proje Kapsamında Düzenlenecek Protokol ve Sözleşmenin DV  463
2. Kalkınma Ajansı Tarafından Verilen Beyannamelerde DV  464
3. Kalkınma Ajansı ile Firma Arasında Düzenlenen Proje Destek Sözleşmesi  464
4. Kalkınma Ajansı'nın Mal ve Hizmet Alımları Nedeniyle Yaptığı Hakediş Ödemelerinin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  465
5. Kalkınma Ajansı ile Ziraat Odası Arasında Düzenlenen Sözleşmeler  465
6. Marangozlar ve Mobilyacılar Odası ile Kalkınma Ajansı Arasında Düzenlenen Destek Sözleşmesinin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  466
İkinci Bölüm  
VERGİLEME ÖLÇÜLERİ VE NİSPET  
VERGİLEME ÖLÇÜLERİ (Madde 10)  467
I. BELLİ PARA– VERGİ MATRAHI  467
A. DV'nin Matrahını Belli Para Teşkil Eder  467
B. Belli Paranın Tanımı  467
II. VERGİLEME ÖLÇÜLERİ  468
A. Nispi DV  468
1. Kağıdın Nispi Vergiye Tabi Tutulabilmesi İçin İşlem Bedeli Belirlenmelidir  470
2. Kira Sözleşmelerinin DV’nin Hesaplanması İçin Süre Belirtilmelidir  470
3. Kira Sözleşmelerinin Kiracının Yenileme Talebine Bağlı Olarak Uzaması Halinde Esas Alınacak Süre  473
4. Kira Süresinin Tereddütlü Olması  473
B. Maktu Vergi  475
C. Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar Nispi DV'ne Tabi Tutulur  476
D. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlar DV'ne Tabi Tutulmaz  481
1. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Sözleşmeler DV'ne Tabi Değildir  481
2. Kira Bedeli Belirtilmeyen Kira Sözleşmesinin DV  481
3. Belli Bir Meblağı İhtiva Etmeyen Lisans Sözleşmeleri DV’ne Tabi Değildir  482
4. Belli Parayı İçermeyen Taahhütnamenin Harç ve DV  483
5. ÖTV Beyannamesi Ekinde Yer Alan Taahhütnameler DV’ne Tabi Değildir  483
6. Götürü Bedel Mal Alım Sözleşmesi  485
7. İmzalanacağı Tarihte Bedeli Belli Olmayan İş Nedeniyle Düzenlenen Sözleşmeye İlişkin DV ve Noter Harcı  486
8. Bedeli Belli Olmayan Sözleşmelerde DV  486
9. Personel Taşımacılığı Sözleşmelerinde DV Matrahı  487
10. Taşeron Sözlemesinin DV Matrahı  487
11. Doğalgaz Dağıtım Sözleşmesinin Matrahının Ne Olacağı İle Söz Konusu Sözleşmenin Ekinde Yer Alan Kefaletnamelerin DV'  488
III. BELLİ PARANIN KAPSAMI  489
A. KDV Belli Paraya Dahil Değildir  490
B. ÖTV, Özel İletişim Vergisi ve Eğitime Katkı Payı DV Matrahına Dahildir  492
C. Sözleşmelerin Net Ücret Üzerinden Düzenlenmesi  494
D. Opsiyonlu İşlemlerde Matrah  496
E. DV Matrahını Brüt Kira Bedeli Teşkil Eder  497
F. Düzenlendiği Tarihte Belli Parayı İhtiva Etmeyen Sözleşmeye Daha Sonra Bedel İlave Edilmesi Halinde DV  497
G. Temerrüt Faizinin DV Matraha Dahil Olup Olmadığı  498
Ğ. Düzenlendiği Tarihte Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıdın Atıf Yaptığı Kağıda İstinaden Bedel Tespit Edilmesi Halinde DV  500
H. Arsa Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında İnşaat ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmesinde DV Matrahı  501
IV. KAĞITLARIN VERGİLENDİRİLMESİ  501
BELLİ PARA GÖSTERME MECBURİYETİ (Madde 11)  503
YABANCI PARALARIN TÜRK PARASINA ÇEVRİLMESİ (Madde 12)  505
I. DV MATRAHININ TESPİTİNDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURU  505
II. KAĞIT İMZALANDIKTAN SONRA KURDAKİ ARTIŞ DİKKATE ALINMAZ  507
VERGİNİN HESAPLANMASINDA KESİRLER (Madde 13)  508
NİSPET (Madde 14)  508
I. VERGİ NİSPETİ  509
A. Nispi Vergiye Tabi Kağıtlar  510
1. Belli Parayı İhtiva Ettiklerinde Nispi, İhtiva Etmediklerinde ise Maktu, Vergiye Tabi Kağıtlar  510
2. Her Halükarda Nispi Vergiye Tabi Kağıtlar  511
B. Kağıttan Alınacak Azami DV Tutarı  513
1. Azami Sınır Her Bir Kağıt İçin Ayrı Ayrı Söz konusudur  513
2. Bir Kağıtta Birden Fazla Akit ve İşlem Bulunması  514
3. Kağıdın Yabancı Para Cinsinden Düzenlenmesi Hali  515
4. Birden Fazla Nüsha Olarak Düzenlenen Kağıtlarda Alınacak Azami DV Tutarı  515
C. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlar  518
1. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlar  518
2. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlarda Yapılan Değişiklikler  518
3. Belli Parayı İhtiva Etmediği İçin DV’den İstisna Edilen Kağıda İlişkin Diğer İşlemlerin de Vergi Dışı Kalması Sonucunu Doğurmaz  519
D. Sözleşmenin Düzenlendiği Tarihte Geçerli Olan DV Oranının Uygulanması  521
II. BELLİ PARAYI İHTİVA EDEN MUKAVELENAMELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE UYGULANACAK DV ORANI  522
A. Mukavelenamelerin Değiştirilmesi  523
1. Kağıdın İhtiva Ettiği Bedelin Artırılması  523
a. Kesin İzin Taahhüt Senedinin Revize Edilmesinde DV  523
b. Kullanma İzni Sözleşmesinde Unvan ve Bedel Değişikliği Yapan Sözleşmenin DV ve Harç Karşısındaki Durumu  524
2. Kağıtta Yer Alan Miktarın İndirilmesi  525
3. Sözleşme Hükümlerinin Protokolle Değiştirilmesi  526
B. Mukavelenamelerin Devri  526
1. Mukavelenamenin Başka Müteahhide Devri  527
2. Kurumların Nev’i Değiştirmesi Sonucu İş Devri  529
3. Döviz Üzerinden Düzenlenen Sözleşmelerin Devri  529
4. Sözleşme Devrinde DV Mükellefi  530
5. Kiralanan Gayrimenkulün Devri  531
C. Sözleşmelerin Süresinin Uzatılması  532
1. Sürenin Kendiliğinden Uzaması  534
2. Akreditif Mektup ve Telgraflarında Süre Uzatımı  535
3. Sözleşmenin Süresinin Uzatılması Halinde Uygulanacak DV Oranı  535
D. Sözleşmenin Feshi  536
1. Genel Olarak  536
2. Akreditiflerin Feshi Sözleşmesinin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  538
3. DV’nin Doğmasından Sonra Sözleşmenin Fesh Edilmesi Vergiyi Doğuran Olayı Ortadan Kaldırmaz  539
III. YABANCI ÜLKELERDE DÜZENLENEN KAĞITTA VERGİ ORANI  540
Üçüncü Bölüm  
VERGİNİN ÖDENMESİ  
ÖDEME ŞEKİLLERİ (Madde 15)  541
PUL YAPIŞTIRILMASI ŞEKLİYLE ÖDEME (Madde 16)  541
BASILI DAMGA KONULMASI ŞEKLİ İLE ÖDEME (Madde 17)  542
MAKBUZ VERİLMESİ ŞEKLİYLE ÖDEME (Madde 18)  543
İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEME (Madde 19)  543
I. İSTİHKAKTAN KESİNTİ USULÜNE TABİ OLANLAR  544
II. İSTİHKAKTAN KESİNTİ USULÜ KAPSAMINDAKİ KAĞITLAR  544
BASILI DAMGA KONULMASINDA ÖDEME ZAMANI (Madde 21)  545
MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMELERDE ÖDEME ZAMANI (Madde 22)  545
I. MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMELERDE ÖDEME ZAMANI  546
II. MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMEDE MÜKELLEFİYET TÜRLERİ VE MÜKELLEFLERİN ÖDEVLERİ  548
A. Sürekli Mükellefiyete İlişkin Esaslar  548
1. Zorunlu Olarak Sürekli Mükellefiyet Kapsamına Alınan Kurumlar Kuruluşlar ve Şirketler  548
2. İhtiyari Olarak Sürekli Mükellefiyet Kapsamına Alınabilecek Kişi ve Kuruluşlar  549
3. Limited Şirketlerde Durum  549
4. Serbest Meslek Erbabının Sürekli DV Mükellefiyeti  551
5. Banka Şubelerinin Sürekli DV Mükellefiyeti  552
6. DV Defterinin Tutulması  553
7. Elektronik Ortamda Yapılan Satışların Kaydı  556
B. Verginin Beyanı ve Ödenmesi  557
1. Genel Olarak  557
2. Sürekli DV Mükelleflerinin DV'ne Konu İşlemlerinin Bulunmadığı Dönemlerde DV Beyannamesi ve Bildirimi Vermeyeceği  557
3. Merkez ve Şubelerin Beyanname Verecekleri VD  559
C. Süreksiz Mükellefiyete İlişkin Esaslar  559
1. Süreksiz Mükellefiyette Defter Tutma  559
2. Süreksiz Mükellefiyette Verginin Beyanı ve Ödeme Zamanı  559
D. Zorunlu veya İhtiyari Olarak Sürekli veya Süreksiz DV Mükellefiyeti Dışında Kalanların Uyacakları Esaslar  560
E. Makbuz Karşılığı Ödemeye İlişkin Özellikli Durumlar  560
1. Genel Bütçeli Daireler ile Kişiler Arasında Düzenlenen Kağıtlara (İhale Kararları Hariç) Ait DV  560
2. Genel Bütçeli Daireler Tarafından Alınan İhale Kararlarına Ait DV  560
3. VD'lerine Tasdik İçin Getirilen Bilançolar, Gelir Tabloları ve İşletme Hesabı Özetlerine Ait DV  561
4. Damga Vergisinde Sorumluluk  561
a. Sürekli Mükellefiyet Tesis Ettiren Mükelleflerin Diğer Kişilerle Birlikte Düzenledikleri Kağıdın DV  561
b. Sürekli DV Mükelleflerinin Birlikte Düzenledikleri Kağıdın DV  562
5. Noterliklerde Düzenlenen veya Tasdik İçin Getirilen Kağıtların DV  562
6. Menşe Şahadetnamelerine Ait DV’nin Beyan ve Ödenmesi  562
7. Gümrük Beyannamelerine İlişkin DV'nin Ödenme Usulü  563
8. Vergi Beyannameleri ve Eklerine İlişkin DV’nin Ödenmesi Usulü  565
a. Kağıt Ortamında Düzenlenip Verilen Beyannamelerle Eklerine İlişkin DV'nin Ödenmesi Usulü  565
b. Elektronik Ortamda Düzenlenip VD'ne Gönderilen Beyannamelere İlişkin DV'nin Ödenmesi  565
c. Düzeltme Beyannamelerinin DV’ne Tabi Olup Olmadığı  566
9. İkmalen Tarh Edilen DV ve Cezasının Ödenmesi  566
10. ÖTV Beyannamesi Ekinde Verilen Taahhütnamelerde DV Uygulaması  566
11. Sözleşmenin Tarafı Olan Mükelleflerin Her İkisinin de Sürekli DV Mükellefiyeti Bulunması Halinde DV’nin Ne Şekilde Beyan Edilip Ödeneceği  567
İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEMELERDE ÖDEME ZAMANI  
(Madde 23)  568
I. İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEMELERDE BEYAN VE ÖDEME ZAMANI  568
II. İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEME UYGULAMASI  569
III. İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİ İLE ÖDEME USULÜNÜN KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  569
IV. ÖNERİLER  570
Dördüncü Bölüm  
SORUMLULUK  
VERGİ VE CEZADA SORUMLULUK (Madde 24)  573
I. VERGİ VE CEZADA SORUMLULUK  573
A. Kağıtları İbraz Edenlerin Sorumluluğu  574
1. Tek İmzalı Kağıtlarda İbraz Edenlerin Sorumluluğu  575
2. Birden Fazla İmzalı Kağıtlarda İbraz Edenlerin Sorumluluğu  575
3. DV’nin Geç Ödenmesi Halinde Kesilmesi Gereken Vergi Ziyaı Cezası ve Gecikme Zammının Kimin Tarafından Ödeneceği  575
B. Vergiden Muaf Tutulan Kuruluşlarla Kişiler Arasında Düzenlenen Kağıtlarda Sorumluluk  576
C. DV Mükelleflerinin Sorumluluğu  577
D. Resmi Daireler Veya Noterlerce Düzenlenen Kağıtlara İlişkin Sorumluluk  578
ÖZEL SORUMLULUK HALLERİ (Madde 25)  579
Beşinci Bölüm  
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  
RESMİ DAİRELERİN MECBURİYETİ (Madde 26)  581
DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR İLE KİŞİLERİN MECBURİYETİ (Madde 27)  582
I. NOTERLERİN MECBURİYETİ  583
A. Genel Olarak Noterlerin Sorumluluğu  583
B. DV Vergi Dairesine Ödenmiş Kağıtta Noterlerin Sorumluluğu  586
C. Sureti Noterde Tasdik Edilen Sözleşmenin Yeniden Noterde Düzenlenmesi Halinde DV'ne Tabi Tutulup Tutulmayacağı  588
D. Yurt Dışında Düzenlenerek Notere İbraz Edilen Evlenme İşleri İlgili Kağıtların DV'ne Tabi Olup Olmadığı  588
II. BANKALAR KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEME KAPSAMINDA BULUNAN MÜKELLEFLERİN MECBURİYETLERİ  590
KAĞITLARIN TERKİ (Madde 28)  592
BAZI ÖDEMELERDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR (Madde 29)  592
VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (Madde 30)  593
I. DV VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDADIR  593
II. DV'NDE CEZA UYGULANMASI  593
III. DV'NDE UYGULANACAK CEZALAR  594
A. Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası  594
1. Vergi Ziyaının Tanımı  594
2. Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası  596
3. Gecikme Faizi Uygulanması  596
4. DV'ne Uygulanacak Gecikme Faizinin Hesaplanmasında, Sözleşmenin İbraz Tarihinin Esas Alınması Gerekir  597
B. Usulsüzlük Cezaları  598
1. Genel Usulsüzlük Cezası  598
a. DV Beyannamesinin Süresinde Verilmemesine İlişkin Usulsüzlük Cezası  598
b. Sürekli Mükellefiyette Vergiye Tabi İşlem Bulunmaması Nedeniyle Beyanname Verilmemesi Halinde Usulsüzlük Cezası uygulanabilir mi?  599
c. Sürekli Mükellefiyete Tabi Mükellefler Beyanname Vermedikleri İçin Takdir Komisyonuna Sevk  
Edilir mi?  600
2. Özel Usulsüzlük Cezası  601
a. DV Ödenmemiş veya Noksan Ödenmiş Kağıtları İşleme Koyan Noterlere Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası  601
b. Elektronik Ortamda Beyanname Verilmesi Mecburiyetine Uyulmaması Halinde Kesilmesi Gereken Özel Usulsüzlük Cezası  601
C. Ortak Hükümler  602
1. DV Cezasında Sorumluluk  602
2. En Az Ceza Haddi  602
D. Ödeme Usulüne Uymamanın Müeyyidesi  602
IV. PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  603
V. UZLAŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  603
VI. DV'NDE ZAMAN AŞIMI UYGULAMASI  604
A. Genel Açıklamalar  604
1. Özel Hukukta Zamanaşımı  604
2. Vergi Hukukunda Zamanaşımı  605
3. DV Zamanaşımına Tabidir  606
B. Vergi Hukukunda Zamanaşımı Çeşitleri  606
1. Tahakkuk Zamanaşımı  607
a. Vergilerde Tahakkuk Zamanaşımı Süresi  607
b. Ceza Kesmede Zamanaşımı  607
c. Zamanaşımını Durduran Haller  607
aa. Matrah Takdiri için Takdir Komisyonuna Başvurulması  607
bb. Mücbir Sebepler Dolayısıyla Zamanaşımının Durması  608
cc. Tahakkuk Zamanaşımının Kesilmesi  608
dd. Tahakkuk Zamanaşımının Sonuçları  608
2. Tahsil Zamanaşımı  608
a. Tahsil Zamanaşımı Süresi  608
b. Tahsil Zamanaşımının Sonuçları  609
C. DV'nde Zamanaşımı Uygulaması  609
1. DV'nde Vergiyi Doğuran Olay  609
2. DV'nde Zamanaşımı  610
3. Zamanaşımlı Kağıdın Hükmünden Yeniden Yararlanılması Halinde DV  611
4. Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Hükmünden Faydalanılan İhale Kararı  613
5. Zamanaşımına Uğramış Kağıdın Mahkemeye İbrazı  615
6. Zamanaşımından Sonra Resmi Daireye İbraz Edilen Sözleşme Fotokopisi  616
7. Yatırımları veya İhracatı Teşvik Belgesi Kapsamında Düzenlenen Kağıtlarda Zamanaşımı  617
8. Tarafları Şahıs ve A.Ş. Olan Kira Sözleşmesinin Tarh Zamanaşımına Uğradıktan Sonra VD'ne İbrazı Nedeniyle DV  621
VERGİ ORAN VE MİKTARLARININ YENİDEN TESPİTİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER (Mükerer Madde 30)  622
I. YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE MAKTU VERGİLERDEKİ OTOMATİK ARTIŞLAR  623
II. BAKANLAR KURULU’NA TANINAN YETKİLER  624
A. Elektronik Ortamda Gönderilen Kağıtlarda Yetki  624
B. SPK’nca Düzenlenmesi Öngörülen Kağıtlara İlişkin Yetki  624
1. Aracılık Sözleşmeleri  625
2. Repo ve Ters Repo Sözleşme ve Taahhütnameleri  626
a. Aracı Şirket ile Gerçek Kişiler Arasında Düzenlenen Repo ve Ters Repo Çerçeve Sözleşmesi ile Menkul Değerler Aracılık Sözleşmesinin Vergilendirilmesi  626
b. Mevduat ve Repodan Elde Edilen Faiz Gelirleri Sebebiyle Bankalarca Düzenlenen Kağıtların DV Karşısındaki Durumu  626
3. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhraçları ile İlgili Sözleşmeler  627
C. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Olarak Düzenlenen Makbuz ve Kağıtlar ile Konut Finansmanı Kuruluşlarının İşlemlerinde DV İstisnası  627
1. Sermaye Piyasası Araçları ile Bu Araçların İhracına İlişkin Düzenlenen Kağıtlara Ait İstisna  628
2. Konut Finansmanı Kuruluşlarının Konut Finansmanı İşlemleri ile Bu Kuruluşların İpotekli Sermaye Piyasası Araçları, Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler ve Varlık Finansmanı Fonlarını Temsilen Menkul Kıymet İhracı ve Bu İhraca Konu Teminatlarla İlgili Olarak Düzenlenen Kağıtlara Ait İstisna  628
3. İpotek Finansmanı Kuruluşları ile Konut Finansmanı Fonlarının Muafiyeti  629
4. İstisna ve Muafiyet Açısından DV'ne İlişkin Diğer Hususlar  629
D. (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Maktu ve Nispi Vergileri Artırma ve İndirme Yetkisi  629
KALDIRILAN HÜKÜMLER (Madde 31)  630
EK MADDELER  630
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINA İLİŞKİN İSTİSNA  630
II. DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DV İSTİSNASI  631
A. DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DV VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞLER  636
B. KONUYA İLİŞKİN ÖZELGELER  647
1. İhracatı Gerçekleştirmek İçin Düzenlenen Ortaklar Kurulu Kararı ve Satış Sözleşmesine İlişkin DV İstisnası  647
2. Geminin İhraç Edilmesine İlişkin Olarak Düzenlenecek Satış Senedi  647
3. İhracata İlişkin Olarak Düzenlenecek Temliknamenin DV İstisnası  648
4. İhracat Alacaklarının Devredilmesi ile İlgili Olarak Düzenlenen Temliknamenin ve Temlikname Koşullarına Uyulacağını İçeren Taahhütnameye İlişkin DV  649
5. İhracat Sözleşmesinin Türkçe Tercümesinin Notere Onayı Sırasında DV  650
6. YTB'ne Sahip Firmanın Teşvik Kapsamındaki Malları Yurt İçinde Vergi Resim Harç İstisna Belgesine Sahip Firmadan Satın Alması Durumunda Düzenlenen Sözleşmede DV İstisnası  651
7. DİİB Sahibi İmalatçı Şirket Adına Düzenlenmiş “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine İstinaden Düzenlenen Temliknameler  652
8. 2006/12 sayılı DİR Tebliği Kapsamında Düzenlenen Mutemetlik Sözleşmesinin DV'nden İstisna Olup Olmadığı  655
9. Üniversite Hastane İnşaatı İle İlgili İhale Kararı ve Sözleşmenin DV  656
10. Uçak Kiralama Sözleşmesinin DV’nden İstisna Olup Olmadığı  656
11. Seyahat Acenteliği Faaliyeti Dolayısıyla Alınan Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesine İstinaden DV’nden İstisna Olup Olmadığı  657
12. Uluslararası İhalelerde DV İstisnası  657
13. Mükelleflere Yapılacak Hakediş Bedellerinden DV Kesintisi  658
14. Yurtdışında Yapılan İşle İlgili Olarak İhale Kararı, Sözleşme, Yapılan Avans ve Hakediş Ödemeleri Nedeniyle Düzenlenen Kağıtlara Ait DV  659
15. Merkezi Türkiye’de Bulunan Şirketin Azerbeycan’daki Şubesi Tarafından Yürütülecek İşe İlişkin Olarak, Şirket Merkezi Tarafından Türkiye'de Düzenlenen İhale Kararı ve Sözleşmenin DV  660
16. EUR.1 ve Form A Belgelerinin Menşe Şahadetnamesi Sayılıp Sayılmadığı ile Yurt Dışında Düzenlenen Menşe Şahadetnamelerinin DV  662
17. Türk ve Yabancı Bayraklı Gemilere Yapılan Boya Teslimlerine İlişkin Düzenlenen Beyannamelerinin DV  663
18. Turizm Müessesesinin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Olarak Düzenlenen Sözleşmelerin DV’nden İstisna Olup Olmadığı  664
19. Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Kapsamında Re’sen İstisna Uygulayan İşlemlerde İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Sorumluluğu  665
20. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde (Transit Ticaret) DV İstisnası  666
21. Alt Yüklenici İle Düzenlenecek Sözleşmelerin DV  667
22. Temliknamenin, Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında DV’nden İstisna Olup Olmadığı  667
23. Navlun Sözleşmesinin DV’nden istisna olup olmadığı  668
24. Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Olmadan Türkiye'ye Yurtdışından İthal Edilecek Ürünün Piyasadan Temini ve Yurtdışına Teslimine İlişkin Olarak Kamu Kurumu İle Düzenlenen Sözleşmenin ve Alınan İhale Kararının DV  669
25. Yerli imalatçı Firma İle Uluslararası İhaleyi Kazanan Adi Ortaklık Arasında Düzenlenen Temliknamede DV  669
26. Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesine İstinaden İhale Kararı, Sözleşme ve Hakediş Ödemelerinin DV'nden İstisna Olup Olmadığı  670
27. İstisna İçin Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi Alınmalıdır  671
28. Yurt Dışında Taşeron Olarak Üstlenilen İşle İlgili Sözleşmenin DV'nden İstisna Olup Olmadığı  672
29. Çekici Alımına İlişkin Rehin Sözleşmesinde DV  674
ESKİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI (Geçici Madde 1)  675
PEŞİN ALINAN RESİMLER (Geçici Madde 2)  675
DÜNYA ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR OYUNLARI İLE İLGİLİ DÜZENLENEN KAĞITLARA İLİŞKİN İSTİSNA (Geçici Madde 3)  675
DAMGA VERGİSİ KANUNU’NA EKLİ TABLOLAR  676
(1) SAYILI TABLO  676
(2) SAYILI TABLO  680
Üçüncü Kısım  
EKLER  
Birinci Bölüm  
İHALE KARARLARININ DVK KARŞISINDAKİ DURUMU  
I. İHALE MEVZUATI  693
A. İhale Kanunları  693
B. İhale Kararının Tanımlanması  693
C. Damga Vergisine Tabi İhale Kararları  694
1. Resmi Dairelerin Tanımı  695
2. Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşun Tanımı  695
D. İhale Usulleri  695
E. İhaleye Katılmak İçin Verilen Teminatın İadesi  696
II. İHALE KARARLARININ KAMU İHALE KURUMUNCA VİZE EDİLEMEMESİ VE ÖDENEN DV’NİN İADE EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ  696
A. İhale Kararının Amiri İta Tarafından İptal Edilmesi  696
B. İhalenin Kamu İhale Kurumu Tarafından Vize Edilmemesi  697
C. İhalenin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi  699
D. İhalenin Taraflarca İptal Edilmesi  700
III. İHALE KARARLARINDA DV UYGULAMASI  702
A. İhale Kararlarının DV’ne Tabi Tutulmasının Koşulları  702
1. Ortada Bir İhale Kararı Bulunmalıdır  703
2. İhale Kararı Resmi Daireler veya Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar Tarafından Alınmış Olunmalıdır  703
3. Kurumun İhale Kanununa Tabi Olması Şart Değildir  704
4. İhale Kararlarında Şahıs ve Bedel Gösterilmesi Şarttır  704
B. İhale Kararlarında DV Uygulama Halleri  705
1. İhaleyi Yapacak Kurumun Resmi Daire veya Kamu Tüzel kişiliğini Haiz Kurum Olması  705
2. Özel Sektörde Faaliyet Gösteren Şirketler Tarafından Yapılan İhaleler  707
C. Başlanılmadan İptal Edilen İhaleye İlişkin Düzenlenen Sözleşmenin DV’ne Tabi Olup Olmadığı  707
D. Hükmünden Yararlanılmaması Nedeniyle Ödenen İhale Kararı ve Sözleşmeye Ait DV’nin İade Edilip Edilmeyeceği  708
E. Uhdesinde Kalan İhalenin Sözleşmesi İmzalanmadan Önce Geçici Olarak İhaleden Men Edilen Firmanın, İhale Kararına İlişkin Olarak DV Ödeyip Ödemeyeceği  709
F. Belediye Başkanının Onayıyla Kira Süresinin Uzatılması Sözleşmelerinde DV Uygulaması  710
IV. İHALE KARARLARININ VERGİLENDİRİLMESİ  710
A. İhale Kararının Mükellefi  710
B. İhale İşlemlerinde DV'ni Doğuran Olay  713
1. İhale İçin Karar Alınması Halinde Vergiyi Doğuran Olay  713
2. İhale Kararının Alınmasını Gerektirmeyen Hallerde Vergiyi Doğuran Olay  714
3. Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kurumların Almış Olduğu İhale Kararının DV'ne Tabi Olup Olmadığı  714
4. Devir Nedeniyle İkinci Kez Yapılan İhale İşleminde DV  715
5. Belediyenin Gayrimenkûl Satışında Düzenlenen Kâğıtlarda DV  715
6. Belediye Tarafından 5393 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan İhale Kararı İle Düzenlenen Sözleşmenin DV Uygulaması  716
C. DV Matrahı  716
1. Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Kağıtlarda DV Matrahı  718
2. Resmi Daireler Tarafından yapılan Ödemelerde DV Matrahı  719
3. Yapım İşinde Yapılacak İşin Belli Bedeli İçermeyen Sözleşmenin DV  719
D. İhale Kararı ve Sözleşmelere Ait DV’nin Ödenmesi  720
1. Genel Bütçeli Kuruluşlar  720
a. Genel Bütçeye Dahil Daireler Tarafından Alınan İhale Kararlarına Ait DV'nin Ödenmesi  720
b. Genel Bütçeye Dahil Daireler Tarafından Alınan İhale Kararları Dolayısıyla Düzenlenen Sözleşmeler İlişkin Damga Vergisinin Ödenmesi  721
c. Sonradan İmzalanacak Kağıtta Ortaya Çıkan Kur Farkları  722
2. Özel Bütçeli İdareler, Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar, İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Alınan İhale Kararları ile Düzenlenen Sözleşmelere İlişkin DV’nin Ödenmesi Usulü  722
3. Alım İhalesi Neticesinde Düzenlenen Sözleşmenin DV’nin Sözleşmenin İmzalanmasından Önce Ödenmesi Gerektiği  723
E. İhale Bedellerinin Ödenmesine Ait DV Kesintisi  723
1. Resmi Daireler Tarafından Yapılan İstihkak Ödemeleri  723
2. Resmi Daire Sayılmayan Kuruluşlarca Yapılan Hakediş Ödemeleri  725
3. Kamu Kurumlarına Kesilen Fatura Ödemelerinden DV Kesintisi  725
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Belediyeye Yapılan Su Faturaları Ödemeleri Nedeniyle Düzenlenecek Kağıtlar İçin DV Kesintisi  726
5. Kira ile Su, Elektrik ve Yakıt Kullanımına İlişkin Olarak Yapılacak Ödemelerden DV Kesintisi Uygulanması Gerektiği  727
6. 222 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İş İçin Yapılan Hakediş Ödemeleri Nedeniyle Düzenlenen Kağıtlara Ait DV  727
7. Yapım İşine Ait Hakediş Ödemelerinde DV Kesintisi  728
8. Belediye İktisadi İşletmesinin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerinin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  728
9. Hakediş Ödemelerine İlişkin DV’nin Ödenmesi Usulü  729
10. Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projeleri Kapsamında Sözleşme Düzenlenmesi ve Hakediş Ödemelerinde DV  729
11. Su ve Kanalizasyon İdaresi… Genel Müdürlüğü ve İller Bankası AŞ Bölge Müdürlüğünce Yapılacak Hakediş Ödemelerinde DV kesintisi  730
12. 39. Suriyeli Mültecilerin Tedavi Ve İlaç Giderleri İçin Eczane ve Özel Hastanelere Yapılacak Ödemelerde DV  731
13. Sulhname Yoluyla Yapılan Hakediş Ödemeleri  731
V. İHALE İŞLEMLERİNDE DV İSTİSNALARI  732
A. 222 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İhaleler  733
1. Taşımalı İlköğretim Uygulaması Çerçevesinde Yapılan Taşıma Sözleşmelerinde ve İhale Kararlarında DV  733
2. Anaokullarının Yapımı ile İlgili Olarak Bir Tarafı İlköğretim İdaresi ya da İlköğretim İdaresi Adına Temsilen İl Özel İdaresi Teşkil Etmek Kaydıyla Düzenlenen Sözleşmelerin DV’den İstisna Tutulması Gerekir  734
3. Taşıma Giderleri İçin Yapılacak Harcamalara İlişkin Olarak Düzenlenen İhale Kararı ve Sözleşmelerin, Bir Tarafını İlköğretim İdaresi Adına Temsilen İl Özel İdaresi Teşkil Etmek Kaydıyla DV’den İstisna Edilip Edilmeyeceği  735
4. İl Özel İdare Müdürlüğünce Yaptırılan İlköğretim Okullarının Yapım ve Onarım İşlerine İlişkin Alınan İhale Kararının, Düzenlenen Sözleşmelerin ve Yapılan Hakediş Ödemelerin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  735
5. 222 Sayılı Kanun Kapsamında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İle İş Ortaklığı Arasında Düzenlenen Sözleşmenin DV  736
6. Ortaokullarda Yapılacak İşlere İlişkin Olarak Düzenlenen İhale Kararı ve Sözleşmelerin 222 Sayılı Kanun Kapsamında DV'nden İstisna Olup Olmadığı  737
7. Halk Eğitim Merkezi İnşaatı  737
B. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Yapılan İhaleler  738
1. Arkeolojik Sit Alanı ve Doğal Sit Alanı Olan ve Üzerlerine Kesin Yapılanma Yasağı Getirilen Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Olan Parseller Üzerinde Bulunan Gayrimenkullerin Onarım ve Restorasyonuna İlişkin İşler Nedeniyle Alınan İhale Kararlarının ve İmzalanan Sözleşmelerin DV  738
2. Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli Taşınmaza İlişkin Restorasyon İşine Ait İhale Kararı ve Sözleşmeden DV Alınıp Alınmayacağı  739
3. Tescilli Binanın Restorasyon İşleri  739
4. Tapu Kütüğünde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Kaydı Bulunan I ve II. Grup Olarak Gruplandırılmış Gayrimenkuller ile Arkeolojik Sit Alanı ve Doğal SİT Alanı Olan ve Üzerlerine Kesin Yapı–lanma Yasağı Getirilen Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Onarım ve Restorasyonu  740
5. İştira (Alım) Hakkı Sözleşmesinin Harç ve DV Matrahı  741
C. İktisadi Devlet Teşekkülünce Alınan İhale Kararları  743
D. Ar–Ge Faaliyetleri Kapsamındaki İşlerle İlgili İhale Kararında DV  744
1. Teknopark İnşaatı Yapmak Üzere Düzenlenen İhale Kararı ve Sözleşmenin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  745
E. Uluslararası İhaleye Çıkılan Yapım İşleri  746
F. Serbest Bölgelerde Düzenlenen İhaleler  746
G. Üniversite Hastanesi Yapım İşinde DV  747
Ğ. Vakıflar Tarafında Alınan İhale Kararları  747
1. Mehmetçik Vakfınca Alınan İhale Kararlarının DV  747
2. Türk Sılahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Tarafından Alınan İhale Kararı  748
H. Gecekondu Kanunu Kapsamında Düzenlenen İhale Kararları  749
I. Belediyenin Ortağı Olduğu Şirketin Binek Araç Alımına İlişkin Olarak Düzenlenen Teklif Değerlendirme Tutanağının DV'ne Tabi Olup Olmadığı  749
İ. Üniversitelerde Sürdürülen Araştırma Projeleri Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşleri İhalelerinde Firmalarla Düzenlenecek Sözleşmeler İle Bu Sözleşmeler Kapsamında Yapılacak Ödemeler Nedeniyle Düzenlenecek Kağıtların DV'ne Tabi Olup Olmadığı  750
VI. İHALE KARARLARI UYGULAMASINDA GÖRÜLEN ÖZELLİKLİ DURUMLARIN DV KARŞISINDAKİ DURUMU  751
A. Doğrudan Temin Usulü  751
1. Resmi Daireler Tarafından İhale Kararı ve Sözleşme Düzenlenmemesi  753
2. KİT tarafından İhale Kararı ve Sözleşme Düzenlenmemesi  753
B. Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler ve İş Eksilişi  754
1. Bakım ve Onarım Hizmetlerinde İş Artışının DV Uygulaması  758
2. Madde İle İlgili Danıştay Karar Özetleri  760
C. Sözleşmelerin Devri  761
1. Şirketin Nev’i Değiştirmek Suretiyle İş Devri  761
2. Ferdi İşletmenin Sermaye Şirketine Dönüşmesi Halinde Yapılacak İş Devri  762
3. Ortaklar Arasında İş Devri  763
4. Yapım Sözleşmesinin Devrine İlişkin Düzenlenen Sözleşmenin DV  763
D. Fiyat Farkı Verilebilmesi  764
1. Fiyat Farkı Verilmesinin Şartları ve DV Uygulaması  764
2. İhale Bedeli Değiştirilmeksizin Süre Uzatımlarında DV Uygulaması  768
E. Sürekli Tedarik ve Kullanıma Arzı Gerektiren Haller  769
F. Çerçeve Anlaşmaları  770
G. Gayrimenkulün Hissedara Satılması Durumunda DV  771
İkinci Bölüm  
YATIRIMLARI VE İHRACATI TEŞVİK MEVZUATI KAPSAMINDA DV İSTİSNALARI UYGULAMASI  
I. YATIRIMLARDA DEVLET DESTEKLERİ  775
A. Yatırımların Teşvikine İlişkin Mevzuat  775
B. Bölgeler ve Destek Unsurları  775
C. Teşvik Belgeli Yatırımlara Sağlanacak Destek Unsurları  776
D. Sabit Yatırım Tutarları ve Asgarî Kapasiteler  777
E. Sabit Yatırım Tutarlarına Göre Yatırımların Yararlanacağı Destek Unsurları  777
F. Yatırımları Teşvik Amacıyla Uygulanan DV İstisnası  778
II. İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI  779
A. İhracatta Devlet Destekleri  779
B. İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ  780
Kaynakça  795
Kavramlar Dizini  797
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
Nazım Taha Koçak
Temmuz 2020
95.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Dördüncü Baskının Önsözü  7
Kısaltmalar  35
Birinci Kısım  
DAMGA VERGİSİNİN  
TARİHİ GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ  
I. GENEL BİLGİ  39
II. DAMGA VERGİSİNİN UYGULAMA ALANI  40
III. DAMGA VERGİSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ  40
A. Cumhuriyet Öncesi Dönem  41
B. Cumhuriyet Dönemi  43
IV. DV'NİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  45
A. DV'nin Konusu İşlemler Değil Kağıtlardır  45
B. Dahili İşlemlerde Düzenlenen Kağıtlar Vergiye Tabi Değildir  45
C. Akdin Kanunen Muteber Sayılmaması DV’nin Ödenmemesi İçin Neden Teşkil Etmez  46
D. DV'nin Ödenmemiş Olması Akdin Sıhhatini Etkilemez  46
E. Kağıdın Hükümlerinin Uygulanmaması Vergi İadesini Gerektirmez  47
F. Kağıtların Terk Edilmesi Verginin Alınmasına Engel Teşkil Etmez  47
G. Kağıt Düzenlendikten Sonra İşlemin Fesh Edilmesi Verginin Ödenmesine Mani Değildir  48
H. Kağıt Mevcudiyetinin Tespit Edilememesi Halinde Vergi Alınamaz  48
İkinci Kısım  
DAMGA VERGİSİ KANUNU  
Birinci Bölüm  
MÜKELLEFİYET VE İSTİSNALAR  
KONU (Madde 1)  51
I. DAMGA VERGİSİNİN KONUSU  51
A. Kağıt Terimi  52
B. Kağıdın DV’ne Tabi Tutulabilmesinin Şartları  52
1. DV'nin Konusunu Kağıtlar Teşkil Eder  53
2. Kağıt DVK’nda Belirtilmiş Olmalıdır  54
3. Kağıt İmzalanmış Olmalıdır  54
4. Elektronik Ortamda Düzenlenen Kağıtlar da Vergiye Tabidir  55
5. Kağıt Vergiden İstisna Edilmemiş Olmalıdır  56
6. Kağıt Bir Hususu İspat veya Belli Etmek Amacıyla Düzenlenmelidir  56
a. Hisse Senedi Devir ve Ferağ Mukavelenameleri  57
b. Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Konu Edinen Sözleşmelerde DV  58
7. Kağıt İbraz Edilebilecek Nitelikte Olmalıdır  60
a. Defter ve Belgelerin Vergi İnceleme Elemanlarına Verilmesini İbraz Edilme Saymayanların Görüşleri  61
b. Vergi İnceleme Elemanlarına Defter ve Belgelerin Tevdiini İbraz Edilme Sayanların Görüşleri  62
c. Kişisel Görüşüm  64
C. DVK’na Göre Vergiyi Doğuran Olay  64
1. Kağıdın Fiziki Olarak Düzenlenmesi Halinde Vergiyi Doğuran Olay  65
2. Elektronik İmza Kullanılmak Suretiyle Manyetik Ortamda ve Elektronik Veri Şeklinde Oluşturulan Belgelerde Vergiyi Doğuran Olay  67
3. Vergiyi Doğuran Olaydan Vazgeçilmesi Veya Hükmünden Yararlanılmaması Durumlarında Tahsil Edilen Vergi İade Edilecek mi?  71
D. Yurt Dışında Veya Türkiye’deki Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Düzenlenen Kağıtlarda DV  73
1. Yurt Dışında Düzenlenen Kağıtlar  73
2. Türkiye’deki Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Düzenlenen Kağıtlar  74
E. Yabancı Memleketlerle Türkiye’deki Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Düzenlenen Kağıdın Vergilendirilmesinin Şartları  75
1. Kağıt Resmi Bir Daireye İbraz Edilmelidir  75
2. Kağıt Üzerine Devir veya Ciro İşlemleri Yürütülmelidir  77
3. Türkiye’de Kağıdın Hükmünden Herhangi Bir Suretle Faydalanılmalıdır  77
F. Kağıdın Herhangi Bir Şekilde Hükmünden Yararlanılması  78
G. Yurt Dışında Düzenlenen Belgelerin Gider Kaydedilmesi  81
H. Yurt Dışında Düzenlenen Kağıtlarda DV Uygulaması  82
1. Yurtdışında Düzenlenen Kağıtların Türkçe Tercümelerinin Resmi Dairelere İbrazı Sırasında DV'ne Tabi Tutulup Tutulmayacağı  82
2. Yurt Dışında İmzalanan ve Türkiye’de Yerleşik İki Ayrı Şirketin Birleşmesi Taahhüdünü ve Hisse Devrini İçeren Sözleşmenin DV  83
3. Yurtdışında Düzenlenen Sözleşmenin VD'ne İbrazının Kağıdın Hükmünden Yararlanma Olup Olmadığı  84
4. Yurt Dışında Bulunan Gayrimenkulün Devri İçin Yurt Dışında Düzenlenen Devir Sözleşmesinin Notere yapılacak İmza İşleminde DV  85
5. Yurt Dışında Yabancı Firma İle Düzenlenen Senedin Noterde Tercüme Tasdiki İşleminin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  85
II. BİR KISIM İŞLEMLERDE DV UYGULAMASI  86
A. Meslek Mensupları Tarafından Mesleki Faaliyet Kapsamında Düzenlenen Sözleşmelerin DV  86
1. Meslek Mensuplarının Müşteri Listelerini Bildirmeleri  86
2. Meslek Mensuplarının Sözleşme Yapma Zorunda Oldukları İşlemler  87
a. Hizmet Sözleşmelerinin Yazılı Şekilde Düzenlenmesi Zorunluluğu  87
b. Ücret Sözleşmelerinin Yazılı Şekilde Yapılması Zorunluluğu  87
c. Uzlaşma Görüşmelerinde Sözleşme İbraz Etme Zorunluluğu  87
3. SMMM’ler Her Sene Sözleşme Yenilemek Zorunda mı?  88
4. SMMM’lerin 3568 sayılı Kanun Uyarınca Müşterileri ile Yaptıkları ve Her Yıl Yenilemedikleri Sözleşmelerde DV Uygulaması  89
5. YMM’lerin Tasdik Sözleşmelerini Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Raporların VD'ne Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar  90
a. Tam Tasdik Sözleşmelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi  91
b. Diğer Tasdik Sözleşmelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi  91
c. İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi  91
6. Meslek Mensuplarının Taraf Olduğu Sözleşmelerde DV Uygulaması  91
a. Sözleşmelere İlişkin DV Vergi Mükellefi Ve Ödenmesi  91
b. KDV İadesi, ÖTV, AR–GE İndirimi Tasdik Raporu ve Benzeri Konulardaki Sözleşmelere İlişkin DV  94
c. Tam Tasdik Sözleşmelerinde DV Uygulaması  95
7. Sonuç ve Öneriler  97
B. Şarta Bağlı Sözleşmelerde DV  98
1. Şarta Bağlı Sözleşmelerin Hukuk Sistemindeki Yeri  98
a. Sözleşmenin Tanımı  98
b. Sözleşmenin Meydane Gelmesi  99
c. Şarta Bağlı Borçlar  99
2. Şarta Bağlı Sözleşmelerin Çeşitleri  99
a. Taliki Şart  99
b. İnfisahi Şart  100
3. Şarta Bağlı Sözleşmelerde DV  101
4. Kişisel Görüşüm  102
C. Çalışanlara Yapılan Bazı Ödemeler  103
1. Sokak Hayvanlarının Bakımı İçin Kurulan Barınakta Çalışan Kişiye Ödenen Ücretin GV Tevkifatı ve DV  103
2. Çalışanların Ücretlerine Mahsuben Yapılan Avans Ödemeleri  103
3. Çalışan Personele Yol Masrafı Karşılığı Yapılan Ödemeler  105
4. Geçici Görevlendirme Nedeniyle Personele Yapılacak Günlük Yevmiye İle Ulaşım ve Konaklama Giderleri Ödemelerinde DV  105
5. Şirket Çalışanı Öğrenciye Verilen Burslarda DV Uygulaması  106
6. Şirket İle Kursiyer Arasında Düzenlenen Öğrencilik Sözleşmesinin DV'nden İstisna Olup Olmadığı  108
7. Türkiye'de Faaliyette Bulunan İrtibat Bürosu Çalışanlarına Ödenen Ücretlerin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  109
8. Ücreti Yurt Dışından Ödenen Kişilere Yapılan Ödemelerde DV  110
D. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Düzenlenen Kağıtlar  116
1. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde DV  116
2. Kat Karşılığı İnşaat Yapımına İlişkin Düzenlenen Faturaların DV'ne Tabi Olup Olmadığı  116
3. Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Doğan Hakların Devri Nedeniyle Düzenlenen Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde DV  117
4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tadiline İlişkin Ek Protokolün Birden Fazla İşlemi İçermesi Nedeniyle DV  118
E. Sermaye Şirketleri Yönetim Kurulu Kararları  119
1. Anonim Şirketlerde Pay Devir Kararları  119
2. Yönetim Kurulu Kararlarının Suret Tasdiki ve Tercüme Tasdiki İşlemlerinin DV ve Harca Tabi Olup Olmadığı  120
3. Taşınmazın Satışı İle İlgili Olarak Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesine Dair Hükümler İçeren Ticaret Odası Başkanlığının Meclis Kararı Örneğinin (Suretinin) Tasdiki Talebinde Bulunulması Durumunda Kararın İhale Kararı Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği, İhale Kararı Olarak Değerlendirilmesi Halinde DV ve Harcın Hangi Değer Üzerinden Tahsil Edileceği  121
4. AŞ'in Hisse Devirlerine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Örnekleri'nin DV'ne Tabi Olup–Olmadığı  121
5. Hisse Devir ve Ferağ Beyannamesinin DV  122
6. Nama Yazılı Pay Senedinin Ciro Edilmesi Halinde DV Muafiyeti  122
F. 5366 Sayılı Yenileme Kanunu Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar  123
1. 5366 sayılı Kanun Kapsamında Yenileme Alanı İlan Edilen Yerler Yapılan Uygulamaların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu  123
2. 5366 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Hakediş Ödemeleri  126
3. 5366 sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Sözleşme ve İhale Kararının DV İstisnası  126
G. Avukatlara Yapılan Ödemelerde DV Uygulaması  127
1. Müdafi ve Vekil Avukat Olarak Görevlendirilenlere Yapılacak Ödemelerde DV  127
2. Sendika Avukatı Vekalet Ücretinin GV, KDV ve DV Kesintisi  128
3. Avukatlar Tarafından Düzenlenen Serbest Meslek Makbuzunda DV’  131
Ğ. Bazı İşlemlerde DV Uygulamaları  132
1. Vakıfların Üyelerine Borç Para Vermesi Dolayısıyla Düzenlenen Makbuzlar  132
2. Yersiz Tahsil Edilen Paraların İadesi Sırasında Düzenlenen Kağıtlar  133
3. Feragatnameler DV'ne Tabi Değildir  134
4. Düzenlenen Kağıdın Fesihname Veya Sulhname Ayırımı  134
5. Mahsup İşlemleri Dolayısıyla Düzenlenen kağıtlar  135
6. Resmi Dairelere Yapılan Bağış İşlemlerinde Düzenlenen Kağıtlar  135
7. Cebri İcra Yoluyla Haczedilen Menkul ve Gayrimenkul Malların Açık Artırma ile Satışında Düzenlenen Satış Tutanakları  137
8. Ödünç Para Verme Sözleşmelerinde DV  138
9. Ortaklarına Borç Para Veren Kooperatifin Düzenlediği Senetlerde DV  138
10. Bilirkişilere Yapılan Ücret Ödemelerinin DV Oranı  139
11. Garanti Taahhütnamesi/Belgesi Başlıklı Kağıda İlişkin DV  139
12. Bakanlık Tarafından Açılan Krediye İlişkin Olarak Banka ile Yapı Kooperatifi Arasında Düzenlenen Borç Taahhütnamesinin DV  140
13. Borç Ödeme ve Taahhüt Belgesinin DV’ne Tabi Olup Olmadığı  140
14. Huzur Hakkı Ödemelerinde GV Ve DV Uygulamaları  141
15. İhtarname Başlıklı Kağıdın DV’ne Tabi Olup Olmadığı  142
16. DV'nin Gider Kabul Edilmesi  142
17. Aynı İşe İlişkin Olarak Düzenlenen İki Ayrı Sözleşmenin Ne Şekilde DV ve Harca Tabi Tutulacağı  144
18. Teklifnamelerin DV  145
19. Araç Satışlarında Faturadan Önce Düzenlenen Sipariş Formlarının DV'ne Tabi Olup Olmadığı  145
20. Araç Kiralama Sözleşmesinin DV  146
21. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Düzenlenen Kağıtlarda DV  147
22. Konşimentoların DV'ne Tabi Olup Olmadığı  150
23. Korumalı İşyeri Hibe Desteği Sözleşmesinde DV  150
24. Boşanma Protokolünün DV'ne Tabi Olup Olmadığı  151
25. Fesihnamelerin DV'ne Tabi Olup Olmauacağı  151
26. Sosyal Destek Programı Çerçevesinde Belediye Tarafından Verilen Muhtasar Beyannamelerin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  152
27. Sosyal Denge Tazminatında GV ve DV Kesintisi  152
28. Gümrük Beyannamesi Ekinde İbraz Edilen ATR, EUR.1, Form A Gibi Belgelerin Ayrı Ayrı DV'ne Tabi Olup Olmadığı  153
29. Mimarlar Odası Tarafından Mal ve Hizmet Alımları İçin Yapılacak Ödemelerden (avans dahil) DV Aranılıp Aranılamayacağı  153
30. Türkiye Bilardo Federasyonunun Aldığı İhale Kararları İle Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Düzenlediği Ödeme Belgelerinin DV  154
31. Uzlaştırmacı Ücretinin Vergilendirilmesi  155
32. Sulama Birliğinde DV Uygulaması  156
33. Expo 2016 Antalya Sergi Alanın 6358 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Yapım İşi Dolayısıyla Düzenlenen Sözleşmelerde DV  157
34. Gümrük Müdürlüğüne Sunulan Satış Sözleşmesinin DV  157
35. Fuar Katılım Sözleşmesinde DV  158
36. Petrol Arama Sözleşmelerinde DV İstisnası  159
ŞÜMUL (Madde 2)  161
I. KAĞIT YERİNE GEÇEN BELGELER  162
A. Mektuplar  162
B. Şerhler  164
1. Şerhlerde DV'ni Vergiyi Doğuran Olay  165
2. Kiralanan Taşınmazın Tapu Kayıtlarına Kira Şerhi Konulmasında DV  166
C. Telgraflar  166
D. Teyit Mektubu ve Teleks Notları  167
E. Fotokopiler  167
II. MEKTUP VEYA ŞERH İLE KAĞITTA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER  167
A. Kağıtların Hükümlerinin Yenilenmesi  168
1. Zaman Aşımına Uğrayan Kağıdın Süresinin Uzatılması  168
2. İşlevi Biten Kağıdın Tekrar Kullanılması  168
3. Turizm Kesin İzin Taahhüt Senedinin Yeniden Düzenlenmesi  169
B. Kağıtların Hükümlerinin Uzatılması  170
1. Kağıt Hükümlerinin Süresinin Uzatılması Hali  170
2. Kağıt Hükümlerinin Kendiliğinden Uzaması İşlemi DV’ne Tabi Değildir  171
3. Kira Sözleşme Süresinin Uzatılması Halinde Alınacak DV  172
C. Kağıtların Değiştirilmesi  173
D. Kağıtların Devri  174
1. Şirket Ortağının Hisse Devri  174
2. Şirketlerin Nevi Değiştirilmesinde Devir  174
3. Antrepoda Bulunan Malın Devrine İlişkin Düzenlenen Sözleşme ve Taahhütnamelerin DV  176
4. Devir sözleşmelerinde DV  176
E. Kağıtların Bozulması  177
F. Kağıtta Unvan Değişikliği  177
MÜKELLEF (Madde 3)  179
I. TEK İMZALI KAĞITLARDA MÜKELLEF  180
II. BİRDEN FAZLA İMZALI KAĞITLARDA MÜKELLEF  182
III. RESMİ DAİRELERLE KİŞİLER ARASINDAKİ İŞLEMLERE AİT KAĞITLARIN MÜKELLEFİ  183
IV. VERGİDEN MUAF KURULUŞLARLA KİŞİLER ARASINDAKİ İŞLEMLERE AİT KAĞITLARIN MÜKELLEFİ  183
V. YABANCI MEMLEKETLERLE TÜRKİYE’DEKİ YABANCI ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLARDA DÜZENLENEN KAĞITLARDA MÜKELLEF  184
VI. MÜKELLEFİYET KONUSUNDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR  185
A. Mükellefiyet Tesisi  185
B. Onaylanan Kağıtlarda Mükellef  186
KAĞITLARIN MAHİYETLERİNİN TAYİNİ (Madde 4)  187
I. ŞEKLİ KANUNLARLA BELİRTİLMİŞ OLAN KAĞITLAR  189
II. ŞEKLİ KANUNLA BELİRTİLMEMİŞ KAĞITLAR  189
A. Akti Mutazammın Sipariş Mektupları  190
B. İndirilecek KDV Listelerine Konulan Şerh  191
C. Devre Tatil Sözleşmeleri  192
D. Avukatlık Kanununa Göre Düzenlenen Uzlaşma Tutanakları  193
E. Kontenjan Sözleşmeleri  193
F. Taahhütname Niteliğinde Olmakla Birlikte "Muvafakatname" Başlıklı Kağıdın DV'ne Tabi Olup Olmadığı  194
III. BAŞKA BİR KAĞIDA ATIF YAPILMASI  195
KAĞIT NÜSHALARININ BİRDEN FAZLA OLMASI (Madde 5)  196
I. NÜSHALARDA DV UYGULAMASI  197
A. 19 No.lu Sirkülere Göre Nüsha ve Suret Ayrımı  197
B. Birden Fazla Nüsha Olarak Düzenlenen Nispi Vergiye Tabi Kağıdın Sadece Bir Nüshası DV'ne Tabidir  198
C. Nüshaların Ayrı Ayrı Vergilendirilmesinin İstisnaları  200
1. Vergi Beyannameleri  200
2. Bilanço ve Gelir Tablolarında Birkaç Yılın Bir Arada Gösterilmesi  200
3. Poliçe ve Emre Muharrer Senetler  201
II. SURETLERDE DV UYGULAMASI  202
A. Suretler DV'ne Tabi Değildir  202
B. Resmi Dairelere İbraz Edilen Sözleşmeler Maktu DV'ne Tabidir  203
III. FOTOKOPİLERDE DV UYGULAMASI  204
BİR KAĞITTA BİRDEN FAZLA AKİT VE İŞLEM BULUNMASI (Madde 6)  204
I. BİR KAĞITTA BİRBİRİNDEN TAMAMEN AYRI BİRDEN FAZLA AKİT VE İŞLEM BULUNMASI  205
A. Kira Mukavelenamesi Üzerine Konan Şerhin Adi Kefalet Olması Hali  207
B. Kira Mukavelenamesine Konan Şerhin Müteselsil Kefalet Olması Hali  208
C. İcra Takiplerine Konu Edilen Kira Sözleşmeleri ve Kambiyo Senetlerinde Kefil Bulunması Halinde DV Uygulaması  208
D. Kredi Sözleşmesi ile İpotek İşleminin Aynı Kağıtta Yer Alması  211
E. Üzerinde Depozito Tutarı Bulunan Kira Sözleşmelerinde Depozito Tutarının Ayrıca DV'ne Tabi Olup Olmadığı  212
F. Şoförlü Otomobil ve Minibüs Kiralama Sözleşmesinde DV  213
G. Yüklenici Firmanın İhale Makamı ve Alt Yüklenici İle Düzenlediği Sözleşmeler  214
II. BİR KAĞITTA BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLİ BİR AKİTTEN DOĞMA AKİT VE İŞLEMLERİN BULUNMASI  215
A. Kira Yapım ve İşletme Sözleşmeleri  215
B. Teçhizat İkmal Sözleşmeleri  216
C. Kredi Sözlemelerinde DV Uyglaması  216
D. Kredi Sözleşmelerinde Faiz Miktarının Yer Alması  216
E. Sözleşmede İhale Bedeli ve Sigorta Miktarının Yer Alması  217
F. Birbirine Bağlı İşlemlerin Ayrı Kağıtlarda Yer Alması  217
H. Otomobil Kiralama Filo Yönetimi Hizmet Sözleşmeleri  219
İ. Anapara ve Faiz İçeren Kredi Sözleşmesinin Hangi Tutar Üzerinden DV’ne Tabi Olacağı  220
J. Cezai Şart İçeren Kira Sözleşmesinin DV  220
III. KAĞITLARA TARAFLAR DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN AKİT VE İŞLEMLERİNİN EKLENMESİ  221
A. Genel Olarak  221
B. Kira Sözleşmesinde Garantörün Yer Alması  222
BİRDEN FAZLA İMZALI KAĞITLAR (Madde 7)  224
I. MAKTU VERGİYE TABİ KAĞITLARDA BİRDEN FAZLA İMZA BULUNMASI  225
II. NİSPİ VERGİYE TABİ KAĞITLARDA BİRDEN FAZLA İMZA BULUNMASI  225
RESMİ DAİRE (Madde 8)  226
I. RESMİ DAİRENİN KAPSAMI  226
A. Belediyelerin DV Muafiyeti  227
1. Belediye Tarafından Düzenlenen Akaryakıt satış Sözleşmesi  228
2. Otopark Kiralamasına İlişkin Sözleşmenin DV  229
3. Belediyeye Ait Arsada Kat Karşılığı İnşaat Dolayısıyla Düzenlenen Kağıtlar  229
4. Belediye İle Vakıf Arasında Düzenlenen İntifa Hakkı Karşılığı İşletme Sözleşmesinin DV'nden İstisna Olup Olmadığı  230
5. Resmi Daire İle Genel Menfaatlere Yararlı Dernek Arasında Düzenlenen Sözleşmenin DV  231
B. Özel Bütçeli Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Kağıtlar  231
1. Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu  231
2. KOSGEB İle Üniversite Arasında Yapılan Hizmet Sözleşmesi  232
3. Basın İlan Kurumuna Ödenen İlan Giderinden DV Kesilip Kesilmeyeceği İle KDV Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı  232
C. İl Özel İdaresi Tarafından Alınan İhale Kararı ve Düzenlenen Sözleşmenin DV  233
D. Orduevinin DV’nden Muaf Olup Olmadığı  234
E. Özerk Statüye Sahip Üniversitenin Resmi Daire Olup Olmadığı  234
II. RESMİ DAİRLERE BAĞLI KURULUŞLAR  235
A. Resmi Dairelere Bağlı Olup Ayrı Tüzel Kişilik ve İktisadilik Vasfının Olmaması Nedeniyle Resmi Daire Sayılan Kuruluşlar  236
B. Resmi Dairelere Bağlı Olmakla Birlikte Ayrı Bir Tüzel Kişiliğe Sahip İktisadi İşletmeler Resmi Daire Sayılmaz  237
1. Kişi Konumunda Bulunan Kuruluşa Yapılacak Ödemelere İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıtların DV’ne Tabi Tutulmaması Gerekir  237
2. 2560 sayılı Kanuna Göre Kurulan Kuruluşun Şirketlere Yapacağı Hakediş Ödemeleri Nedeniyle DV Kesintisi Yapılmayacağı  238
3. Üniversiteye Bağlı Sosyal Amaçlı Tesis İşletmesince Firmalara Yapılan Ödemelerden DV Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı  239
C. Mahalli İdareler Birliklerinde DV Uygulaması  240
1. Mahalli İdare Birliklerine Bağlı Olarak Kurulan İktisadı İşletmeler  241
III. RESMİ DAİRELERLE KİŞİLER ARASINDAKİ İŞLEMLERDE DV UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR  242
1. Belediyelerin Bankalardan Kredi Alması Halinde DV Uygulaması  243
2. Türkiye Körler Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün DV  243
IV. RESMİ DAİRELER ARASINDA DÜZENLENEN KAĞITLAR  244
A. Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Tarafından VD'ne Verilecek Vergi Beyannamelerinin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  244
V. RESMİ DAİRELER TARAFINDAN YURT DIŞINDAN İHALE YOLUYLA SATIN ALINAN MALLARA İLİŞKİN OLARAK DÜZENLENEN KAĞITLAR DV'NDEN İSTİSNADIR  245
A. Üniversitenin Yurtdışı Basılı Yayın Alımı Sebebiyle Düzenlenecek Kağıtların DV'nden İstisna Olup Olmadığı  246
VI. YABANCI DEVLETLERDE DÜZENLENEN VE DOĞRUDAN DOĞRUYA RESMİ DAİRELERE GÖNDERİLEN KAĞITLAR  248
VII. RESMİ DAİRELERE EMANET BIRAKILAN PARA HİSSE SENEDİ TAHVİL VE EŞYANIN RED VE İADESİNDE VERİLEN MAKBUZLAR  250
VIII. RESMİ DAİRELER TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER  251
A. Resmi Daireler Tarafından Mal ve Hizmet Alımları Dolayısıyla Yapılan Ödemeler  251
1. Posta Gönderimlerine İlişkin Yapılan Ödemelerde DV  251
B. Resmi Daireler Tarafından Mal ve Hizmet Alımları Dışında Yapılan Ödemeler DV'ne Tabi Değildir  251
1. İndirimli Oranda KDV'ne Tabi Teslimler Dolayısıyla Yapılacak Nakit İadeleri DV Kesintisine Tabi Değildir  252
2. İzale–i Şuyu Davası Sonucunda Mahkemelerce Satışı Yapılan Gayrimenkullerin Satış Bedellerinin Gayrimenkul Hissedarlarına Ödenmesi Sırasında Düzenlenen Kağıtlar DV'ne Tabi Değildir  252
IX. AMİRİ İTA MUTEMETLERİNE AÇILAN AVANSLAR  253
A. Genel Olarak  253
1. Üniversite Tarafından Doğrudan Temin Suretiyle Yapılan Alımlarla İlgili Olmak Üzere, Harcama Yetkililerince Mutemetlere Verilen Avanslar Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların DV’ne Tabi Olup Olmadığı  254
2. TÜVTÜRK'e Muayene Hizmeti Karşılığı Resmi Daire Tarafından Yapılan Ödemelere İlişkin Düzenlenen Kağıtların DV  255
3. Üniversite Tarafından Yapılacak Yargılama Giderleri ve Noter Masrafları İçin Mutemetlere Verilen Avanslardan DV Kesintisi  255
B. Avans Ödemesinde DV Matrahı  256
X. RESMİ DAİRELER NAMINA YURT DIŞINDA YAPILAN ÖDEMELER  256
XI. RESMİ DAİRELER İLE DV’NDEN MUAF KURULUŞLAR ARASINDA DÜZENLENEN KAĞITLAR DV’NDEN İSTİSNADIR  259
A. Resmi Dairelerin İSKİ Genel Müdürlüğüne Hizmet Bedeli Ödemeleri  259
B. Resmi Daire ile Tarım Kredi Kooperatifi Arasında Düzenlenen Sözleşmeler  259
XII. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ İLE RESMİ DAİRELER ARASINDA DÜZENLENEN KAĞITLAR  260
XIII. İCRA DAİRELERİ TARAFINDAN RESMİ DAİRELER ADINA YAPILAN ÖDEMELERDE DV UYGULAMASI  261
A. Manevi Tazminatın İcra Müdürlüğüne Ödenmesinde DV  262
İSTİSNALAR (Madde 9)  263
I. DVK'NDA YER ALAN BAZI İSTİSNALAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR  264
A. Gayrimenkul Kiralama İşlemlerinde DV  264
1. Dernek ve Vakıflarca Yerleşim Yeri Olarak Gayrimenkul Kiralanması  266
2. Gerçek Kişilerce Mesken Olarak Kullanılacak Taşınmazlara İlişkin Kira Mukavelenameleri  266
a. Kiralanan Gayrimenkulun İktisadi İşletmelere Dahil Olmaması  266
b. Kiralanan Gayrimenkulun İktisadi İşletmelere Dahil Olması  266
3. İşyeri Olarak Kullanılmak amacıyla Gayrimenkul Kiralama işlemleri  267
a. Gerçek Usulde Vergilendirilen GV Mükellefleri ile KV Mükellefleri Tarafından İş Yeri Olarak Kullanmak Amacıyla Gayrimenkul Kiralanması  267
aa. İnternet Sitesinde İşyerinin Kiraya Verilmesi  267
b. GV'nden Muaf Esnaf ve Serbest Meslek Erbabı ile Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Tarafından İşyeri Olarak Kullanılmak Üzere Gayrimenkul Kiralanması  268
4. Okullardaki Kantinlerin Kira Sözleşmelerinin DV  269
5. DV'nden İstisna Olan Kira Kontratlarında Kefil Olması  271
6. Kiracının Kiraladığı Gayrimenkulü Kiraya Vermesi  271
7. Kira Sözleşmesinde Yer Alan Şahit İmzasının Kefil Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği  272
B. Dernek ve Vakıfların DV Karşısındaki Durumları  273
1. Dernek ve Vakıflarca Yerleşim Yeri olarak Kullanılmak Üzere Gayrimenkul Kiralanması İşlemleri  273
2. Kamuya Yararlı Dernekler Tarafından Yapılan İşlemler  273
3. Kamuya Yararlı Sayılmayan Dernekler Tarafından Yapılan İşlemler  274
4. Kamuya Yararlı Derneklerden Olmayan Derneklerin, Mal ve Hizmet Alımları İlişkin Aldığı İhale Kararı ve Düzenlediği Sözleşme ve Ödeme Belgeleri  275
5. Kamuya Yararlı Dernek Statüsünde Bulunmayan Dernek Tarafından Engelli Çocuklara Verilecek El Becerisi Kurslarına İlişkin Olarak Düzenlenen Protokolün DV ne ve KDV'ye Tabi Olup Olmadığı  276
6. Vakıflar Tarafından Gerçekleştirilen İşlemler  277
7. Dernek Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı İle Kiralanacak Lojman İçin Yapılacak Ödemelerin Vergisel Durumu  278
8. Kamu Yararına Çalışan Dernek Tarafından Verilen Derse Giren Öğretim Görevlilerine Ödenecek Ücretlerden DV Kesilip Kesilmeyeceği  280
9. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait gayrimenkulün kiralanmasında DV istisnası  281
10. Mazbut Vakfa Ait Taşınmazın Restorasyonunda Yapılan Keşif Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların DV İstisnası  281
C. KVK’na Göre Yapılan Birleşme Devir ve Bölünmeler Nedeniyle Düzenlenen Kağıtlar  282
1. Limited Şirketin Aktif ve Pasifiyle A.Ş.’ye Birleşmesi (devir) Hali  285
2. Kısmi Bölünme İşlemlerinde DV  288
3. Birleşmeye İlişkin Olarak Düzenlenecek Birleşme (Devir) Sözleşmesinin DV  289
4. Nevi Değişikliği İşlemlerinde DV  290
5. Kooperatif Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Kurulacak Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulması Hali  290
6. Kooperatifin Nev'i Değiştirerek AŞ'e Dönüştürülmesi  293
7. Nev'i Değiştirerek Anonim Şirkete Dönüşecek Adi Komandit Şirketin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu  294
8. Şahıs İşletmesinin Limited Şirkete Devrinde DV  298
9. Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulacak Taşınmazlara İlişkin Tapuda Yapılacak Tescil İşleminin Harç ve DV  298
10. Hisse Değişimi Sözleşmesinin DV’den İstisna Edilip Edilemeyeceği  299
D. Site Yönetimi Tarafından Yapılan Ödemeler  300
1. Sitede Bahçıvan, Kapıcı, Temizlikçi, Bekçi Olarak Çalıştırılanlara Yapılacak Ücret Ödemelerinden DV Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı  300
2. Sitede Çalıştırılan Güvenlik Görevlisi ve Kapıcılara Ödenen Ücretlere İlişkin DV  301
3. Site Yönetimi Tarafından Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı, Kapıcı Ücreti ve Serbest Meslek Ödemelerinin GV ve DV  302
a. GVK Yönünden Değerlendirme  302
b. DVK Yönünden Değerlendirme  304
4. İş Merkezinde Çalıştırılacak Hizmetliye Ödenecek Ücretlerin GV ve DV  304
E. Forward ve Swap İşlemleri  305
F. Faktoring İşlemleri  305
1. Faktoring Sözleşmeleri ve Temliknameleri  306
2. Factoring Sözleşmelerinden Dolayı Borçların Teminatını Teşkil Etmek Üzere Düzenlenecek İpotek Sözleşmelerinin DV İstisnası  307
G. Diğer Finansman Araçlarında DV İstisnası  308
H. Kamulaştırma İşlemlerinde DV İstisnası  311
1. Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmesinde DV Kesintisi  311
2. Kamulaştırma ve Ele Atma İşlemleri  313
I. Sigorta Şirketlerinin Düzenleyecekleri Kağıtlar  314
İ. Çiftçiler Tarafından Zirai Faaliyetleri ile İlgili Olarak Resmi Dairelere Verilen Taahhütnameler  315
1. Gelir Desteği İçin Verilen Taahhütnameler  315
2. ÖTV'si İndirilmiş Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi"ne Ait DV  315
J. Kredilerde DV İstisnası  315
1. Kredilere İlişkin Yapılan Düzenlemeler  315
a. Dış Finansman Kaynaklarından Sağlanılan Kredilere “0” (Sıfır) Vergi Nispetinin Uygulanması  316
b. Yurt İçi ve Yurt Dışı Finansman Kuruluşlarından Sağlanılan Krediler  316
aa. 2004/4 Sayılı DVK Sirküleri İle Yapılan Düzenlemeler  317
bb. 2004/5 sayılı DVK Sirküleri İle Yapılan Düzenlemeler  317
cc. 18 Seri No.lu DVK Sirküleri İle Yapılan Düzenlemeler  318
2. Kurumlarca Kullandırılacak Kredilerde İstisnanın Sınırı  320
K. Öğretim Elemanlarının Yurtiçi ve Yurtdışına Eğitim Amacıyla Gönderilmesi Nedeniyle İlgililer Adına Düzenlenen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedinin DV  339
L. İhbar ve Kidem Tazminatı Ödemeleri  340
1. Kömür Ocaklarında Çalışan İşçilere Ödenen İhbar ve Kıdem Tazminatları GV ve DV Uygulaması  340
2. İş Akdi Feshedilen İşçiye Ödenecek Olan Kıdem ve İhbar Tazminatının Hangi Dönemde Gider Yazılacağı  343
3. Kapıcıya Ödenecek İhbar ve Kıdem Tazminatının Gelir ve DV’ne Tabi Olup Olmadığı  346
4. Şirketin Yurtdışı Şubesinde Çalışan Ancak İşine Son Verilen Personele Ödenen İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Vergilendirilmesi  347
M. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Taraf Olduğu Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İle Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesinin DV  348
II. ÖZEL KANUNLARA İSTİNADEN DV'NDEN MUAF TUTULAN KURULUŞLAR  349
A. Organize Sanayi Bölgeleri  349
B. Kooperatilerde DV Uygulaması  351
1. Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Statüsü  351
2. Tarım Satış Kooperatifinin Taraf Olduğu Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesinin DV'ne Tabi Tutulup Tutulmayacağı  352
3. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu Kapsamında Düzenlenen Sözleşmeler  353
4. Kooperatifin KDV,GV, KV ve DV'nden Muaf Olup Olmadığı  354
5. Sözleşme ve Teminat Senedinin 5488 Sayılı Kanun Kapsamında DV'nden İstna Olup Olmadığı  355
6. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Defterlerinin ve Ana Sözleşmelerin Tasdikinin Harçtan ve DV'nden Muaf Olup Olmayacağı  356
7. Çiğ Süt Alımına İlişkin Olarak Üreticiler İle Düzenlenecek Sözleşmelerin DV'nden İstisna Tutulup Tutulmayacağı  357
C. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kaydedilecek Gemiler ve Yatlara İlişkin DV  358
1. Gemi İnşa ve Temini Sözleşmeleri  359
2. Gemi İpoteği Sözleşmeleri  360
D. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları  361
1. Kefalet Nedeniyle Kooperatif Lehine Düzenlenen İpotek Senetleri  362
2. Esnaf Odasının KDV ve DV Karşısındaki Durumu  363
3. Kredi Garanti Fonu A.Ş.'nin Kefaleti Nedeniyle Kefaletin Teminatı İçin Borçlu İle Düzenlenen Rehin Sözleşmesinin DV ve Harç İstisnası  364
4. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Tarafından Satın Alınacak Taşınmazın Harç ve DV İstisnası  365
5. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin Taraf Olduğu Sözleşmelerin 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kanunu Kapsamında DV’nden İstisnası  366
E. Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Çerçevesinde Düzenlenen Kağıtlar  366
1. Kredi Ödemesi İçin Düzenlenen Protokoller  367
2. Ek Finansman Temin Sözleşmeleri  367
3. Alacak Temlik Sözleşmesinin Noterde Tasdik İşlemi  367
4. Varlık Yönetim Şirketinin Taraf Olduğu, Bankalar, Özel Finans Kurumları ve Mali Kurumların Alacaklarının Devralınmasına İlişkin Temliki Sözleşmelerinin, Kağıtta İmzası Bulunan Diğer Tarafların Mükellefiyetlerine Bakılmaksızın, DV’nden İstisna Tutulması Gerekir  369
5. Varlık Yönetim Şirketi İle Banka Arasında İmzalanan Temlik Sözleşmelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kağıdın DV ve Harcı  370
6. Varlık Yön. Şirketi Tarafından Kredinin Teminatı İçin Bankaya Temlik Edilen Alacağın Daha Sonda Bankadan Geri Temlik Alınması Halinde, Düzenlenecek Kağıdın DV’nden İstisna Olup Olmayacağı  371
F. Kalkınma Bankası Tarafından Kullandırılan Krediler  372
G. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tarafından Düzenlenen Kağıtlar  372
H. Hisseleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Ait Olan Bankalara İlişkin Olarak Düzenlenecek Kağıtlar  373
I. Özelleştirme İşlemlerinde Düzenlenen Kağıtlar  373
İ. Yap–İşlet–Devret ve Yap–İşlet Modelinde DV  375
1. Yap–İşlet–Devret Modelinde İstisna Uygulaması  375
2. Yap–İşlet Modelinde İstisna Uygulaması  377
3. 3996 Sayılı Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları  377
4. Yap–İşlet–Devret Modeli Çerçevesinde Yapılacak İş Nedeniyle Düzenlenecek Kesin İzin Taahhüt Senedinin DV  378
5. Yap–İşlet–Devret Modeline Göre Düzenlenen Sözleşmeler  379
6. 3996 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmelerin Süre Uzatımına İlişkin Düzenlenen Protokolün DV  381
J. Serbest Bölgelerde DV  382
1. Serbest Bölgede Personele Yapılan Ücret Ödemelerinde DV  382
2. Serbest Bölge İşlem Formu'nun DV'ne Tabi Olup Olmadığı  383
3. Serbest Bölgede Gerçekleştirilen Faaliyet ve İşlemlerle İlgili Olarak Düzenlenen Kağıtların DV  384
4. Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın DV Muafiyeti  385
5. Serbest Bölgede Faaliyet Etmek Üzere Kurulan Şirketin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Ana Sözleşmesinin Tadil Metninin Noterde Tasdiki  385
6. Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şirketin Ana Sözleşme Tadili  385
7. Serbest Bölgede Bulunan Şube Tarafından Yurtdışındaki Grup Firmasına Verilecek Ödünç Para İçin Yapılacak Sözleşmenin DV  386
8. Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Mükelleflerin Yurtdışında Düzenlendikleri Sözleşmelerin Türkçe Tercümesi ve Aslının DV  387
9. Serbest Bölgedeki Şirketin DV ve KDV Muafiyeti  387
10. Serbest Bölgede Faaliyette Bulunmayan Şirketin Serbest Bölge İçinde Gemi Temizliği Faaliyetinde Bulunması Sebebiyle Çalıştırdığı İşçilere Ödediği Ücretler Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların DV  389
11. Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şirketlerin ve Sorumlu Sıfatıyla Nakliyecilerin Verdikleri Serbest Bölge İşlem Formu İle Transit Beyannamelerinin DV  389
12. Serbest Bölgeye Doğalgaz Getirilmesi Amacıyla Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisiyle Doğalgaz Firması Arasında Düzenlenen Sözleşmeye İlişkin DV ve Yapılan İş İşlemlerin KDV Uygulaması  390
13. Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmanın VD'ne Vereceği Beyannamelerin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  391
K. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Kapsamında Düzenlenecek Kağıtlar  391
1. Depremden Zarar Gören Binaların Onarımı  393
2. Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Düzenlenecek Kağıtlar  393
3. İl Özel İdaresi Tarafından İhale Edilen Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatına İlişkin Düzenlenen Sözleşmelerde DV  395
4. 7269 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Kontrollük Hizmeti İşine İlişkin Düzenlenen Kâğıtların DV  395
5. Taşeron Sözleşmesinin 7269 Sayılı Kanun Kapsamında DV’nden İstisna Olup Olmadığı  396
L. Gecekondu Kanunu Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar  396
M. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar  398
1. İlköğretim Okulu İnşaatları 222 Sayılı Kanun Kapsamına Dahildir  399
2. İlköğretim Okulu Spor Salonu İnşaatı İçin Düzenlenen Sözleşme ve Alınan İhale Kararının DV’den İstisna Olup Olmadığı  401
3. Lise İnşaatları 222 Sayılı Kapsamına Dahil Değildir  402
4. Halk Eğitim Merkezleri İnşaatı 222 Sayılı Kanun Kapsamına dahil Değildir  402
5. Anaokulu Yapım İşi ile İlgili Olarak Düzenlenen Kağıtlar  403
6. İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Yemek İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Yapılacak Harcamalara İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıtlar  403
7. İlköğretim Okulu İnşaatı Nedeniyle, Müteahhit ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Arasında Düzenlenen Kağıtlar  403
8. İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Okullarına Taşınması İşine İlişkin Düzenlenen Kağıtların DV  404
9. Temizlik Hizmet Alımına İlişkin Düzenlenen Kağıtların 222 Sayılı Kanuna İstinaden DV'nden İstisna Olup Olmadığı  405
10. İlköğretim Okuluna Ait Pansiyon Yapımında DV  405
N. Finansal Kiralama İşlemleri  406
1. Finansal Kiralama Borcunun İfasına İçin Düzenlenecek Temliknameler  407
2. İmzalanan Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiralayanın Değiştirilmesi İçin Düzenlenen Kağıdın DV ve Harca Tabi Olup Olmadığı  407
3. Uçağın Finansal Kiralama Şirketine Satışı Nedeniyle Düzenlenen Devir Temlik Sözleşmesine İlişkin DV  409
4. Leasing Firmasından Temlik Alınan İcra Dosyasındaki Gayrimenkullerin Satış İşleminin DV ve Harç Uygulaması  410
O. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Satışı ve İrtifak hakı Tesisine İlişkin İşlemler Sırasında Düzenlenen Kağıtlar  410
1. Kamu Arazilerinin Yatırımcılara Tahsisi Dolayısıyla Düzenlenen Kağıtlar  411
2. Hazine Arazileri Üzerine İrtifak Hakkı Tesisi  411
3. Hazine Arazisinin Satılması  412
Ö. Özerk Bütçeli Kuruluşlarda DV İstisnası  413
P. İş Sözleşmeleri  414
1. DV'nden İstisna Tutulacak İş Sözleşmeleri  414
2. İş Kanunu Kapsamında Düzenlenen İş Sözleşmeleri  415
3. Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Düzenlenen İş Sözleşmeleri  415
4. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları ile Düzenlenen İş Sözleşmeleri  416
5. Öğretmenlerin Başka Bir İş Yerinde Sözleşme İmzalaması Durumunda, İmzalanan Bu Sözleşmelerden Yeniden DV’nin Aranıp Aranılmayacağı  417
6. Hizmet Sözleşmelerine İlişkin DV’nin Hesabında Esas Alınacak Süre  417
7. İş Güvenliği Sözleşmesinin DV İstisnası  418
R. Yabancı Devletler ve Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Kağıtlar  418
1. AB ve Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Yapılan Hibeler  418
2. 6426 Sayılı Türkiye ile ABD Arasındaki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının Tasdikine Dair Kanun Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar  419
3. AT Sözleşmesi Kapsamında Düzenlenen Tedarik Sözleşmesinde DV  420
4. AB Projesi Kapsamında Türkiye'deki Derneğe Aktarılan Hibe İle İlgili Çalışma Yapmak Üzere Gelen Yabancı Görevliye Dernekçe Ödenen Gider Karşılığının Vergilendirilmesi  421
5. Yurtdışından Görevli Olarak Gelenlere ve Yurtiçinde Görev Alanlara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi  424
6. Uluslararası Kuruluşlarca Gerçekleştirilecek Faaliyetler Nedeniyle Düzenlenen Kağıtlarda DV  427
S. SGK'na Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile E–Bildirge Sözleşmeleri  429
1. Yasal Düzenleme  429
a. SGK’na Verilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri İle Bu Kurumla Düzenlenecek E–Bildirge Sözleşmelerine İlişkin DV Uygulaması  430
b. Belediyeler Birliği Tarafından SGK’na Verilecek Sigorta Prim Bildirgeleri  430
c. Ziraat Odası Tarafından SGK'na Verilecek Beyannameler  432
d. Sigorta ve Emeklilik Şirketleri İle Emeklilik Yatırım Fonları Kuruluşları Tarafından Verilen Sigorta Bildirgeleri  432
e. Bina Görevlisi İçin SGK'ya Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri  433
f. Vakıf Üniversitesi Hastanesi Tarafından Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri İle Vergi Beyannamelerinin DV  433
g. Aile ile Sağlık Merkezlerinde Verilen Vergi Beyannameleri ve Sigorta Bildirgelirende DV Uygulaması  434
h. 5510 sayılı Kanunun Geçici 20. made Kapsamında DV Muafiyeti  434
i. Belediyelerce Yürütülen Sosyal Destek Programı Kapsamında Çalıştırılacak Personel İçin Verilecek SGK Prim ve Hizmet Bildirgeleri  435
j. İstatistik Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Tarafından Verilen Beyannamelerin DV'nden Muaf Olup Olmadığı  436
k. Okul Bünyesinde Faaliyet gösteren Çocuk Kulübü Tarafından Verilecek SGK Prim Bildirgeleri Ve Muhtasar Beyannamelerinde DV  437
Ş. Vakıf Üniversiteleri ve İleri Teknoloji Enstitüleri Tarafından Düzenlenen Kağıtlar  437
1. Vakıf Üniversiteleri Tarafından Verilen Beyannameler  437
2. Vakıf Üniversitesinin Harç, Damga ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Muafiyeti  438
3. Vakıf Üniversitesi Tarafından Akademik ve İdari Personele Yapılacak Ödemelerin Gelir ve DV Karşısındaki Durumu  439
T. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Amacıyla Düzenlenen Kağıtlar  439
1. Ar–Ge Sözleşme ve İhale Kararı Uygulamasında DV  441
2. 4691 sayılı Kanun Kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyette Bulunan Ancak Yönetici Şirket Statüsünde Bulunmayan Firma Tarafından Verilen Beyannamelerin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  441
3. Ar–Ge ve Yenilik Projeleri Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar  442
4. Yazılım Faaliyetlerinin Geliştirilmesini İçeren Alım İşi Nedeniyle Düzenlenen Sözleşmelerde DV  446
5. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Bulunan Yönetici Şirketin Vergisel Yükümlülüğü  446
6. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dışında Yapılan Ücret Ödemelerinde Kurumlar, Gelir, KDV Ve DV Uygulaması  449
U. Toplu Konut İdaresinin Taraf Olduğu İşlemler Dolayısıyla Düzenlenen Kağıtlar  451
1. TOKİ Tarafından Yapılan Hakediş Ödemeleri  451
2. TOKİ Tarafından İhalesi Yapılan ve İş Ortaklığı Uhdesinde Kalan İşe İlişkin Olarak Taşeronlara Yaptırılacak İşler Nedeniyle Düzenlenecek Sözleşmeler  451
3. TOKİ Tarafından İhalesi Yapılan İşin 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Kapsamında DV’den Muaf Olup Olmadığı  451
4. TOKİ tarafından 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Ödemeler  452
Ü. Elektrik Piyasası Kanunu Göre Düzenlenen Kağıtlar  453
1. 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamında Düzenlenen Sözleşmelerin DV’den İstisna Edilip Edilemeyeceği  453
2. Yatırım Döneminde Lisans Belgesi Sahibi Firmalarla Üçüncü Kişiler Arasında Düzenlenen Kağıtlarda DV  455
3. Elektrik Üretim Tesisleri ile İlgili Yapılan İşlemler ve Düzenlenen Kağıtlar  456
4. Bağlantı Anlaşmaları ve Eki Tesis Sözleşmelerinin 4628 Sayılı Kanun Kapsamında DV'nden İstisna Olup Olmadığı  456
5. Üretim Lisansının Tadili Sözleşmesinin DV  457
6. Üretim Lisansı Sahibi İle Taşeron Arasında Düzenlenen Mal Alım Sözleşmesinin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  458
7. "Çevre Teknolojileri Proje Destekleme Sözleşmesi” nin 6446 Sayılı Kanun Kapsamında DV ve Harçtan İstisna Olup Olmadığı Hk.  460
8. Kesin İzin Taahhüt Sözleşmesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamında Harç ve DV'nden İstisna Olup Olmadığı  461
9. 6446 sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen İrtifak Hakkı Tesisinde DV ve Tapu Harca Tabi Olup Olmadığı  462
V. Kalkınma Ajanslarında DV Muafiyeti  463
1. Kalkınma Ajansı ile Okul Arasında Proje Kapsamında Düzenlenecek Protokol ve Sözleşmenin DV  463
2. Kalkınma Ajansı Tarafından Verilen Beyannamelerde DV  464
3. Kalkınma Ajansı ile Firma Arasında Düzenlenen Proje Destek Sözleşmesi  464
4. Kalkınma Ajansı'nın Mal ve Hizmet Alımları Nedeniyle Yaptığı Hakediş Ödemelerinin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  465
5. Kalkınma Ajansı ile Ziraat Odası Arasında Düzenlenen Sözleşmeler  465
6. Marangozlar ve Mobilyacılar Odası ile Kalkınma Ajansı Arasında Düzenlenen Destek Sözleşmesinin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  466
İkinci Bölüm  
VERGİLEME ÖLÇÜLERİ VE NİSPET  
VERGİLEME ÖLÇÜLERİ (Madde 10)  467
I. BELLİ PARA– VERGİ MATRAHI  467
A. DV'nin Matrahını Belli Para Teşkil Eder  467
B. Belli Paranın Tanımı  467
II. VERGİLEME ÖLÇÜLERİ  468
A. Nispi DV  468
1. Kağıdın Nispi Vergiye Tabi Tutulabilmesi İçin İşlem Bedeli Belirlenmelidir  470
2. Kira Sözleşmelerinin DV’nin Hesaplanması İçin Süre Belirtilmelidir  470
3. Kira Sözleşmelerinin Kiracının Yenileme Talebine Bağlı Olarak Uzaması Halinde Esas Alınacak Süre  473
4. Kira Süresinin Tereddütlü Olması  473
B. Maktu Vergi  475
C. Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar Nispi DV'ne Tabi Tutulur  476
D. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlar DV'ne Tabi Tutulmaz  481
1. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Sözleşmeler DV'ne Tabi Değildir  481
2. Kira Bedeli Belirtilmeyen Kira Sözleşmesinin DV  481
3. Belli Bir Meblağı İhtiva Etmeyen Lisans Sözleşmeleri DV’ne Tabi Değildir  482
4. Belli Parayı İçermeyen Taahhütnamenin Harç ve DV  483
5. ÖTV Beyannamesi Ekinde Yer Alan Taahhütnameler DV’ne Tabi Değildir  483
6. Götürü Bedel Mal Alım Sözleşmesi  485
7. İmzalanacağı Tarihte Bedeli Belli Olmayan İş Nedeniyle Düzenlenen Sözleşmeye İlişkin DV ve Noter Harcı  486
8. Bedeli Belli Olmayan Sözleşmelerde DV  486
9. Personel Taşımacılığı Sözleşmelerinde DV Matrahı  487
10. Taşeron Sözlemesinin DV Matrahı  487
11. Doğalgaz Dağıtım Sözleşmesinin Matrahının Ne Olacağı İle Söz Konusu Sözleşmenin Ekinde Yer Alan Kefaletnamelerin DV'  488
III. BELLİ PARANIN KAPSAMI  489
A. KDV Belli Paraya Dahil Değildir  490
B. ÖTV, Özel İletişim Vergisi ve Eğitime Katkı Payı DV Matrahına Dahildir  492
C. Sözleşmelerin Net Ücret Üzerinden Düzenlenmesi  494
D. Opsiyonlu İşlemlerde Matrah  496
E. DV Matrahını Brüt Kira Bedeli Teşkil Eder  497
F. Düzenlendiği Tarihte Belli Parayı İhtiva Etmeyen Sözleşmeye Daha Sonra Bedel İlave Edilmesi Halinde DV  497
G. Temerrüt Faizinin DV Matraha Dahil Olup Olmadığı  498
Ğ. Düzenlendiği Tarihte Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıdın Atıf Yaptığı Kağıda İstinaden Bedel Tespit Edilmesi Halinde DV  500
H. Arsa Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında İnşaat ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmesinde DV Matrahı  501
IV. KAĞITLARIN VERGİLENDİRİLMESİ  501
BELLİ PARA GÖSTERME MECBURİYETİ (Madde 11)  503
YABANCI PARALARIN TÜRK PARASINA ÇEVRİLMESİ (Madde 12)  505
I. DV MATRAHININ TESPİTİNDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURU  505
II. KAĞIT İMZALANDIKTAN SONRA KURDAKİ ARTIŞ DİKKATE ALINMAZ  507
VERGİNİN HESAPLANMASINDA KESİRLER (Madde 13)  508
NİSPET (Madde 14)  508
I. VERGİ NİSPETİ  509
A. Nispi Vergiye Tabi Kağıtlar  510
1. Belli Parayı İhtiva Ettiklerinde Nispi, İhtiva Etmediklerinde ise Maktu, Vergiye Tabi Kağıtlar  510
2. Her Halükarda Nispi Vergiye Tabi Kağıtlar  511
B. Kağıttan Alınacak Azami DV Tutarı  513
1. Azami Sınır Her Bir Kağıt İçin Ayrı Ayrı Söz konusudur  513
2. Bir Kağıtta Birden Fazla Akit ve İşlem Bulunması  514
3. Kağıdın Yabancı Para Cinsinden Düzenlenmesi Hali  515
4. Birden Fazla Nüsha Olarak Düzenlenen Kağıtlarda Alınacak Azami DV Tutarı  515
C. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlar  518
1. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlar  518
2. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlarda Yapılan Değişiklikler  518
3. Belli Parayı İhtiva Etmediği İçin DV’den İstisna Edilen Kağıda İlişkin Diğer İşlemlerin de Vergi Dışı Kalması Sonucunu Doğurmaz  519
D. Sözleşmenin Düzenlendiği Tarihte Geçerli Olan DV Oranının Uygulanması  521
II. BELLİ PARAYI İHTİVA EDEN MUKAVELENAMELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE UYGULANACAK DV ORANI  522
A. Mukavelenamelerin Değiştirilmesi  523
1. Kağıdın İhtiva Ettiği Bedelin Artırılması  523
a. Kesin İzin Taahhüt Senedinin Revize Edilmesinde DV  523
b. Kullanma İzni Sözleşmesinde Unvan ve Bedel Değişikliği Yapan Sözleşmenin DV ve Harç Karşısındaki Durumu  524
2. Kağıtta Yer Alan Miktarın İndirilmesi  525
3. Sözleşme Hükümlerinin Protokolle Değiştirilmesi  526
B. Mukavelenamelerin Devri  526
1. Mukavelenamenin Başka Müteahhide Devri  527
2. Kurumların Nev’i Değiştirmesi Sonucu İş Devri  529
3. Döviz Üzerinden Düzenlenen Sözleşmelerin Devri  529
4. Sözleşme Devrinde DV Mükellefi  530
5. Kiralanan Gayrimenkulün Devri  531
C. Sözleşmelerin Süresinin Uzatılması  532
1. Sürenin Kendiliğinden Uzaması  534
2. Akreditif Mektup ve Telgraflarında Süre Uzatımı  535
3. Sözleşmenin Süresinin Uzatılması Halinde Uygulanacak DV Oranı  535
D. Sözleşmenin Feshi  536
1. Genel Olarak  536
2. Akreditiflerin Feshi Sözleşmesinin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  538
3. DV’nin Doğmasından Sonra Sözleşmenin Fesh Edilmesi Vergiyi Doğuran Olayı Ortadan Kaldırmaz  539
III. YABANCI ÜLKELERDE DÜZENLENEN KAĞITTA VERGİ ORANI  540
Üçüncü Bölüm  
VERGİNİN ÖDENMESİ  
ÖDEME ŞEKİLLERİ (Madde 15)  541
PUL YAPIŞTIRILMASI ŞEKLİYLE ÖDEME (Madde 16)  541
BASILI DAMGA KONULMASI ŞEKLİ İLE ÖDEME (Madde 17)  542
MAKBUZ VERİLMESİ ŞEKLİYLE ÖDEME (Madde 18)  543
İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEME (Madde 19)  543
I. İSTİHKAKTAN KESİNTİ USULÜNE TABİ OLANLAR  544
II. İSTİHKAKTAN KESİNTİ USULÜ KAPSAMINDAKİ KAĞITLAR  544
BASILI DAMGA KONULMASINDA ÖDEME ZAMANI (Madde 21)  545
MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMELERDE ÖDEME ZAMANI (Madde 22)  545
I. MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMELERDE ÖDEME ZAMANI  546
II. MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMEDE MÜKELLEFİYET TÜRLERİ VE MÜKELLEFLERİN ÖDEVLERİ  548
A. Sürekli Mükellefiyete İlişkin Esaslar  548
1. Zorunlu Olarak Sürekli Mükellefiyet Kapsamına Alınan Kurumlar Kuruluşlar ve Şirketler  548
2. İhtiyari Olarak Sürekli Mükellefiyet Kapsamına Alınabilecek Kişi ve Kuruluşlar  549
3. Limited Şirketlerde Durum  549
4. Serbest Meslek Erbabının Sürekli DV Mükellefiyeti  551
5. Banka Şubelerinin Sürekli DV Mükellefiyeti  552
6. DV Defterinin Tutulması  553
7. Elektronik Ortamda Yapılan Satışların Kaydı  556
B. Verginin Beyanı ve Ödenmesi  557
1. Genel Olarak  557
2. Sürekli DV Mükelleflerinin DV'ne Konu İşlemlerinin Bulunmadığı Dönemlerde DV Beyannamesi ve Bildirimi Vermeyeceği  557
3. Merkez ve Şubelerin Beyanname Verecekleri VD  559
C. Süreksiz Mükellefiyete İlişkin Esaslar  559
1. Süreksiz Mükellefiyette Defter Tutma  559
2. Süreksiz Mükellefiyette Verginin Beyanı ve Ödeme Zamanı  559
D. Zorunlu veya İhtiyari Olarak Sürekli veya Süreksiz DV Mükellefiyeti Dışında Kalanların Uyacakları Esaslar  560
E. Makbuz Karşılığı Ödemeye İlişkin Özellikli Durumlar  560
1. Genel Bütçeli Daireler ile Kişiler Arasında Düzenlenen Kağıtlara (İhale Kararları Hariç) Ait DV  560
2. Genel Bütçeli Daireler Tarafından Alınan İhale Kararlarına Ait DV  560
3. VD'lerine Tasdik İçin Getirilen Bilançolar, Gelir Tabloları ve İşletme Hesabı Özetlerine Ait DV  561
4. Damga Vergisinde Sorumluluk  561
a. Sürekli Mükellefiyet Tesis Ettiren Mükelleflerin Diğer Kişilerle Birlikte Düzenledikleri Kağıdın DV  561
b. Sürekli DV Mükelleflerinin Birlikte Düzenledikleri Kağıdın DV  562
5. Noterliklerde Düzenlenen veya Tasdik İçin Getirilen Kağıtların DV  562
6. Menşe Şahadetnamelerine Ait DV’nin Beyan ve Ödenmesi  562
7. Gümrük Beyannamelerine İlişkin DV'nin Ödenme Usulü  563
8. Vergi Beyannameleri ve Eklerine İlişkin DV’nin Ödenmesi Usulü  565
a. Kağıt Ortamında Düzenlenip Verilen Beyannamelerle Eklerine İlişkin DV'nin Ödenmesi Usulü  565
b. Elektronik Ortamda Düzenlenip VD'ne Gönderilen Beyannamelere İlişkin DV'nin Ödenmesi  565
c. Düzeltme Beyannamelerinin DV’ne Tabi Olup Olmadığı  566
9. İkmalen Tarh Edilen DV ve Cezasının Ödenmesi  566
10. ÖTV Beyannamesi Ekinde Verilen Taahhütnamelerde DV Uygulaması  566
11. Sözleşmenin Tarafı Olan Mükelleflerin Her İkisinin de Sürekli DV Mükellefiyeti Bulunması Halinde DV’nin Ne Şekilde Beyan Edilip Ödeneceği  567
İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEMELERDE ÖDEME ZAMANI  
(Madde 23)  568
I. İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEMELERDE BEYAN VE ÖDEME ZAMANI  568
II. İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEME UYGULAMASI  569
III. İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİ İLE ÖDEME USULÜNÜN KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  569
IV. ÖNERİLER  570
Dördüncü Bölüm  
SORUMLULUK  
VERGİ VE CEZADA SORUMLULUK (Madde 24)  573
I. VERGİ VE CEZADA SORUMLULUK  573
A. Kağıtları İbraz Edenlerin Sorumluluğu  574
1. Tek İmzalı Kağıtlarda İbraz Edenlerin Sorumluluğu  575
2. Birden Fazla İmzalı Kağıtlarda İbraz Edenlerin Sorumluluğu  575
3. DV’nin Geç Ödenmesi Halinde Kesilmesi Gereken Vergi Ziyaı Cezası ve Gecikme Zammının Kimin Tarafından Ödeneceği  575
B. Vergiden Muaf Tutulan Kuruluşlarla Kişiler Arasında Düzenlenen Kağıtlarda Sorumluluk  576
C. DV Mükelleflerinin Sorumluluğu  577
D. Resmi Daireler Veya Noterlerce Düzenlenen Kağıtlara İlişkin Sorumluluk  578
ÖZEL SORUMLULUK HALLERİ (Madde 25)  579
Beşinci Bölüm  
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  
RESMİ DAİRELERİN MECBURİYETİ (Madde 26)  581
DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR İLE KİŞİLERİN MECBURİYETİ (Madde 27)  582
I. NOTERLERİN MECBURİYETİ  583
A. Genel Olarak Noterlerin Sorumluluğu  583
B. DV Vergi Dairesine Ödenmiş Kağıtta Noterlerin Sorumluluğu  586
C. Sureti Noterde Tasdik Edilen Sözleşmenin Yeniden Noterde Düzenlenmesi Halinde DV'ne Tabi Tutulup Tutulmayacağı  588
D. Yurt Dışında Düzenlenerek Notere İbraz Edilen Evlenme İşleri İlgili Kağıtların DV'ne Tabi Olup Olmadığı  588
II. BANKALAR KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEME KAPSAMINDA BULUNAN MÜKELLEFLERİN MECBURİYETLERİ  590
KAĞITLARIN TERKİ (Madde 28)  592
BAZI ÖDEMELERDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR (Madde 29)  592
VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (Madde 30)  593
I. DV VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDADIR  593
II. DV'NDE CEZA UYGULANMASI  593
III. DV'NDE UYGULANACAK CEZALAR  594
A. Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası  594
1. Vergi Ziyaının Tanımı  594
2. Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası  596
3. Gecikme Faizi Uygulanması  596
4. DV'ne Uygulanacak Gecikme Faizinin Hesaplanmasında, Sözleşmenin İbraz Tarihinin Esas Alınması Gerekir  597
B. Usulsüzlük Cezaları  598
1. Genel Usulsüzlük Cezası  598
a. DV Beyannamesinin Süresinde Verilmemesine İlişkin Usulsüzlük Cezası  598
b. Sürekli Mükellefiyette Vergiye Tabi İşlem Bulunmaması Nedeniyle Beyanname Verilmemesi Halinde Usulsüzlük Cezası uygulanabilir mi?  599
c. Sürekli Mükellefiyete Tabi Mükellefler Beyanname Vermedikleri İçin Takdir Komisyonuna Sevk  
Edilir mi?  600
2. Özel Usulsüzlük Cezası  601
a. DV Ödenmemiş veya Noksan Ödenmiş Kağıtları İşleme Koyan Noterlere Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası  601
b. Elektronik Ortamda Beyanname Verilmesi Mecburiyetine Uyulmaması Halinde Kesilmesi Gereken Özel Usulsüzlük Cezası  601
C. Ortak Hükümler  602
1. DV Cezasında Sorumluluk  602
2. En Az Ceza Haddi  602
D. Ödeme Usulüne Uymamanın Müeyyidesi  602
IV. PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  603
V. UZLAŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  603
VI. DV'NDE ZAMAN AŞIMI UYGULAMASI  604
A. Genel Açıklamalar  604
1. Özel Hukukta Zamanaşımı  604
2. Vergi Hukukunda Zamanaşımı  605
3. DV Zamanaşımına Tabidir  606
B. Vergi Hukukunda Zamanaşımı Çeşitleri  606
1. Tahakkuk Zamanaşımı  607
a. Vergilerde Tahakkuk Zamanaşımı Süresi  607
b. Ceza Kesmede Zamanaşımı  607
c. Zamanaşımını Durduran Haller  607
aa. Matrah Takdiri için Takdir Komisyonuna Başvurulması  607
bb. Mücbir Sebepler Dolayısıyla Zamanaşımının Durması  608
cc. Tahakkuk Zamanaşımının Kesilmesi  608
dd. Tahakkuk Zamanaşımının Sonuçları  608
2. Tahsil Zamanaşımı  608
a. Tahsil Zamanaşımı Süresi  608
b. Tahsil Zamanaşımının Sonuçları  609
C. DV'nde Zamanaşımı Uygulaması  609
1. DV'nde Vergiyi Doğuran Olay  609
2. DV'nde Zamanaşımı  610
3. Zamanaşımlı Kağıdın Hükmünden Yeniden Yararlanılması Halinde DV  611
4. Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Hükmünden Faydalanılan İhale Kararı  613
5. Zamanaşımına Uğramış Kağıdın Mahkemeye İbrazı  615
6. Zamanaşımından Sonra Resmi Daireye İbraz Edilen Sözleşme Fotokopisi  616
7. Yatırımları veya İhracatı Teşvik Belgesi Kapsamında Düzenlenen Kağıtlarda Zamanaşımı  617
8. Tarafları Şahıs ve A.Ş. Olan Kira Sözleşmesinin Tarh Zamanaşımına Uğradıktan Sonra VD'ne İbrazı Nedeniyle DV  621
VERGİ ORAN VE MİKTARLARININ YENİDEN TESPİTİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER (Mükerer Madde 30)  622
I. YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE MAKTU VERGİLERDEKİ OTOMATİK ARTIŞLAR  623
II. BAKANLAR KURULU’NA TANINAN YETKİLER  624
A. Elektronik Ortamda Gönderilen Kağıtlarda Yetki  624
B. SPK’nca Düzenlenmesi Öngörülen Kağıtlara İlişkin Yetki  624
1. Aracılık Sözleşmeleri  625
2. Repo ve Ters Repo Sözleşme ve Taahhütnameleri  626
a. Aracı Şirket ile Gerçek Kişiler Arasında Düzenlenen Repo ve Ters Repo Çerçeve Sözleşmesi ile Menkul Değerler Aracılık Sözleşmesinin Vergilendirilmesi  626
b. Mevduat ve Repodan Elde Edilen Faiz Gelirleri Sebebiyle Bankalarca Düzenlenen Kağıtların DV Karşısındaki Durumu  626
3. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhraçları ile İlgili Sözleşmeler  627
C. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Olarak Düzenlenen Makbuz ve Kağıtlar ile Konut Finansmanı Kuruluşlarının İşlemlerinde DV İstisnası  627
1. Sermaye Piyasası Araçları ile Bu Araçların İhracına İlişkin Düzenlenen Kağıtlara Ait İstisna  628
2. Konut Finansmanı Kuruluşlarının Konut Finansmanı İşlemleri ile Bu Kuruluşların İpotekli Sermaye Piyasası Araçları, Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler ve Varlık Finansmanı Fonlarını Temsilen Menkul Kıymet İhracı ve Bu İhraca Konu Teminatlarla İlgili Olarak Düzenlenen Kağıtlara Ait İstisna  628
3. İpotek Finansmanı Kuruluşları ile Konut Finansmanı Fonlarının Muafiyeti  629
4. İstisna ve Muafiyet Açısından DV'ne İlişkin Diğer Hususlar  629
D. (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Maktu ve Nispi Vergileri Artırma ve İndirme Yetkisi  629
KALDIRILAN HÜKÜMLER (Madde 31)  630
EK MADDELER  630
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINA İLİŞKİN İSTİSNA  630
II. DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DV İSTİSNASI  631
A. DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DV VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞLER  636
B. KONUYA İLİŞKİN ÖZELGELER  647
1. İhracatı Gerçekleştirmek İçin Düzenlenen Ortaklar Kurulu Kararı ve Satış Sözleşmesine İlişkin DV İstisnası  647
2. Geminin İhraç Edilmesine İlişkin Olarak Düzenlenecek Satış Senedi  647
3. İhracata İlişkin Olarak Düzenlenecek Temliknamenin DV İstisnası  648
4. İhracat Alacaklarının Devredilmesi ile İlgili Olarak Düzenlenen Temliknamenin ve Temlikname Koşullarına Uyulacağını İçeren Taahhütnameye İlişkin DV  649
5. İhracat Sözleşmesinin Türkçe Tercümesinin Notere Onayı Sırasında DV  650
6. YTB'ne Sahip Firmanın Teşvik Kapsamındaki Malları Yurt İçinde Vergi Resim Harç İstisna Belgesine Sahip Firmadan Satın Alması Durumunda Düzenlenen Sözleşmede DV İstisnası  651
7. DİİB Sahibi İmalatçı Şirket Adına Düzenlenmiş “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine İstinaden Düzenlenen Temliknameler  652
8. 2006/12 sayılı DİR Tebliği Kapsamında Düzenlenen Mutemetlik Sözleşmesinin DV'nden İstisna Olup Olmadığı  655
9. Üniversite Hastane İnşaatı İle İlgili İhale Kararı ve Sözleşmenin DV  656
10. Uçak Kiralama Sözleşmesinin DV’nden İstisna Olup Olmadığı  656
11. Seyahat Acenteliği Faaliyeti Dolayısıyla Alınan Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesine İstinaden DV’nden İstisna Olup Olmadığı  657
12. Uluslararası İhalelerde DV İstisnası  657
13. Mükelleflere Yapılacak Hakediş Bedellerinden DV Kesintisi  658
14. Yurtdışında Yapılan İşle İlgili Olarak İhale Kararı, Sözleşme, Yapılan Avans ve Hakediş Ödemeleri Nedeniyle Düzenlenen Kağıtlara Ait DV  659
15. Merkezi Türkiye’de Bulunan Şirketin Azerbeycan’daki Şubesi Tarafından Yürütülecek İşe İlişkin Olarak, Şirket Merkezi Tarafından Türkiye'de Düzenlenen İhale Kararı ve Sözleşmenin DV  660
16. EUR.1 ve Form A Belgelerinin Menşe Şahadetnamesi Sayılıp Sayılmadığı ile Yurt Dışında Düzenlenen Menşe Şahadetnamelerinin DV  662
17. Türk ve Yabancı Bayraklı Gemilere Yapılan Boya Teslimlerine İlişkin Düzenlenen Beyannamelerinin DV  663
18. Turizm Müessesesinin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Olarak Düzenlenen Sözleşmelerin DV’nden İstisna Olup Olmadığı  664
19. Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Kapsamında Re’sen İstisna Uygulayan İşlemlerde İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Sorumluluğu  665
20. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde (Transit Ticaret) DV İstisnası  666
21. Alt Yüklenici İle Düzenlenecek Sözleşmelerin DV  667
22. Temliknamenin, Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında DV’nden İstisna Olup Olmadığı  667
23. Navlun Sözleşmesinin DV’nden istisna olup olmadığı  668
24. Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Olmadan Türkiye'ye Yurtdışından İthal Edilecek Ürünün Piyasadan Temini ve Yurtdışına Teslimine İlişkin Olarak Kamu Kurumu İle Düzenlenen Sözleşmenin ve Alınan İhale Kararının DV  669
25. Yerli imalatçı Firma İle Uluslararası İhaleyi Kazanan Adi Ortaklık Arasında Düzenlenen Temliknamede DV  669
26. Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesine İstinaden İhale Kararı, Sözleşme ve Hakediş Ödemelerinin DV'nden İstisna Olup Olmadığı  670
27. İstisna İçin Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi Alınmalıdır  671
28. Yurt Dışında Taşeron Olarak Üstlenilen İşle İlgili Sözleşmenin DV'nden İstisna Olup Olmadığı  672
29. Çekici Alımına İlişkin Rehin Sözleşmesinde DV  674
ESKİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI (Geçici Madde 1)  675
PEŞİN ALINAN RESİMLER (Geçici Madde 2)  675
DÜNYA ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR OYUNLARI İLE İLGİLİ DÜZENLENEN KAĞITLARA İLİŞKİN İSTİSNA (Geçici Madde 3)  675
DAMGA VERGİSİ KANUNU’NA EKLİ TABLOLAR  676
(1) SAYILI TABLO  676
(2) SAYILI TABLO  680
Üçüncü Kısım  
EKLER  
Birinci Bölüm  
İHALE KARARLARININ DVK KARŞISINDAKİ DURUMU  
I. İHALE MEVZUATI  693
A. İhale Kanunları  693
B. İhale Kararının Tanımlanması  693
C. Damga Vergisine Tabi İhale Kararları  694
1. Resmi Dairelerin Tanımı  695
2. Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşun Tanımı  695
D. İhale Usulleri  695
E. İhaleye Katılmak İçin Verilen Teminatın İadesi  696
II. İHALE KARARLARININ KAMU İHALE KURUMUNCA VİZE EDİLEMEMESİ VE ÖDENEN DV’NİN İADE EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ  696
A. İhale Kararının Amiri İta Tarafından İptal Edilmesi  696
B. İhalenin Kamu İhale Kurumu Tarafından Vize Edilmemesi  697
C. İhalenin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi  699
D. İhalenin Taraflarca İptal Edilmesi  700
III. İHALE KARARLARINDA DV UYGULAMASI  702
A. İhale Kararlarının DV’ne Tabi Tutulmasının Koşulları  702
1. Ortada Bir İhale Kararı Bulunmalıdır  703
2. İhale Kararı Resmi Daireler veya Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar Tarafından Alınmış Olunmalıdır  703
3. Kurumun İhale Kanununa Tabi Olması Şart Değildir  704
4. İhale Kararlarında Şahıs ve Bedel Gösterilmesi Şarttır  704
B. İhale Kararlarında DV Uygulama Halleri  705
1. İhaleyi Yapacak Kurumun Resmi Daire veya Kamu Tüzel kişiliğini Haiz Kurum Olması  705
2. Özel Sektörde Faaliyet Gösteren Şirketler Tarafından Yapılan İhaleler  707
C. Başlanılmadan İptal Edilen İhaleye İlişkin Düzenlenen Sözleşmenin DV’ne Tabi Olup Olmadığı  707
D. Hükmünden Yararlanılmaması Nedeniyle Ödenen İhale Kararı ve Sözleşmeye Ait DV’nin İade Edilip Edilmeyeceği  708
E. Uhdesinde Kalan İhalenin Sözleşmesi İmzalanmadan Önce Geçici Olarak İhaleden Men Edilen Firmanın, İhale Kararına İlişkin Olarak DV Ödeyip Ödemeyeceği  709
F. Belediye Başkanının Onayıyla Kira Süresinin Uzatılması Sözleşmelerinde DV Uygulaması  710
IV. İHALE KARARLARININ VERGİLENDİRİLMESİ  710
A. İhale Kararının Mükellefi  710
B. İhale İşlemlerinde DV'ni Doğuran Olay  713
1. İhale İçin Karar Alınması Halinde Vergiyi Doğuran Olay  713
2. İhale Kararının Alınmasını Gerektirmeyen Hallerde Vergiyi Doğuran Olay  714
3. Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kurumların Almış Olduğu İhale Kararının DV'ne Tabi Olup Olmadığı  714
4. Devir Nedeniyle İkinci Kez Yapılan İhale İşleminde DV  715
5. Belediyenin Gayrimenkûl Satışında Düzenlenen Kâğıtlarda DV  715
6. Belediye Tarafından 5393 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan İhale Kararı İle Düzenlenen Sözleşmenin DV Uygulaması  716
C. DV Matrahı  716
1. Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Kağıtlarda DV Matrahı  718
2. Resmi Daireler Tarafından yapılan Ödemelerde DV Matrahı  719
3. Yapım İşinde Yapılacak İşin Belli Bedeli İçermeyen Sözleşmenin DV  719
D. İhale Kararı ve Sözleşmelere Ait DV’nin Ödenmesi  720
1. Genel Bütçeli Kuruluşlar  720
a. Genel Bütçeye Dahil Daireler Tarafından Alınan İhale Kararlarına Ait DV'nin Ödenmesi  720
b. Genel Bütçeye Dahil Daireler Tarafından Alınan İhale Kararları Dolayısıyla Düzenlenen Sözleşmeler İlişkin Damga Vergisinin Ödenmesi  721
c. Sonradan İmzalanacak Kağıtta Ortaya Çıkan Kur Farkları  722
2. Özel Bütçeli İdareler, Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar, İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Alınan İhale Kararları ile Düzenlenen Sözleşmelere İlişkin DV’nin Ödenmesi Usulü  722
3. Alım İhalesi Neticesinde Düzenlenen Sözleşmenin DV’nin Sözleşmenin İmzalanmasından Önce Ödenmesi Gerektiği  723
E. İhale Bedellerinin Ödenmesine Ait DV Kesintisi  723
1. Resmi Daireler Tarafından Yapılan İstihkak Ödemeleri  723
2. Resmi Daire Sayılmayan Kuruluşlarca Yapılan Hakediş Ödemeleri  725
3. Kamu Kurumlarına Kesilen Fatura Ödemelerinden DV Kesintisi  725
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Belediyeye Yapılan Su Faturaları Ödemeleri Nedeniyle Düzenlenecek Kağıtlar İçin DV Kesintisi  726
5. Kira ile Su, Elektrik ve Yakıt Kullanımına İlişkin Olarak Yapılacak Ödemelerden DV Kesintisi Uygulanması Gerektiği  727
6. 222 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İş İçin Yapılan Hakediş Ödemeleri Nedeniyle Düzenlenen Kağıtlara Ait DV  727
7. Yapım İşine Ait Hakediş Ödemelerinde DV Kesintisi  728
8. Belediye İktisadi İşletmesinin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerinin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  728
9. Hakediş Ödemelerine İlişkin DV’nin Ödenmesi Usulü  729
10. Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projeleri Kapsamında Sözleşme Düzenlenmesi ve Hakediş Ödemelerinde DV  729
11. Su ve Kanalizasyon İdaresi… Genel Müdürlüğü ve İller Bankası AŞ Bölge Müdürlüğünce Yapılacak Hakediş Ödemelerinde DV kesintisi  730
12. 39. Suriyeli Mültecilerin Tedavi Ve İlaç Giderleri İçin Eczane ve Özel Hastanelere Yapılacak Ödemelerde DV  731
13. Sulhname Yoluyla Yapılan Hakediş Ödemeleri  731
V. İHALE İŞLEMLERİNDE DV İSTİSNALARI  732
A. 222 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İhaleler  733
1. Taşımalı İlköğretim Uygulaması Çerçevesinde Yapılan Taşıma Sözleşmelerinde ve İhale Kararlarında DV  733
2. Anaokullarının Yapımı ile İlgili Olarak Bir Tarafı İlköğretim İdaresi ya da İlköğretim İdaresi Adına Temsilen İl Özel İdaresi Teşkil Etmek Kaydıyla Düzenlenen Sözleşmelerin DV’den İstisna Tutulması Gerekir  734
3. Taşıma Giderleri İçin Yapılacak Harcamalara İlişkin Olarak Düzenlenen İhale Kararı ve Sözleşmelerin, Bir Tarafını İlköğretim İdaresi Adına Temsilen İl Özel İdaresi Teşkil Etmek Kaydıyla DV’den İstisna Edilip Edilmeyeceği  735
4. İl Özel İdare Müdürlüğünce Yaptırılan İlköğretim Okullarının Yapım ve Onarım İşlerine İlişkin Alınan İhale Kararının, Düzenlenen Sözleşmelerin ve Yapılan Hakediş Ödemelerin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  735
5. 222 Sayılı Kanun Kapsamında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İle İş Ortaklığı Arasında Düzenlenen Sözleşmenin DV  736
6. Ortaokullarda Yapılacak İşlere İlişkin Olarak Düzenlenen İhale Kararı ve Sözleşmelerin 222 Sayılı Kanun Kapsamında DV'nden İstisna Olup Olmadığı  737
7. Halk Eğitim Merkezi İnşaatı  737
B. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Yapılan İhaleler  738
1. Arkeolojik Sit Alanı ve Doğal Sit Alanı Olan ve Üzerlerine Kesin Yapılanma Yasağı Getirilen Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Olan Parseller Üzerinde Bulunan Gayrimenkullerin Onarım ve Restorasyonuna İlişkin İşler Nedeniyle Alınan İhale Kararlarının ve İmzalanan Sözleşmelerin DV  738
2. Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli Taşınmaza İlişkin Restorasyon İşine Ait İhale Kararı ve Sözleşmeden DV Alınıp Alınmayacağı  739
3. Tescilli Binanın Restorasyon İşleri  739
4. Tapu Kütüğünde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Kaydı Bulunan I ve II. Grup Olarak Gruplandırılmış Gayrimenkuller ile Arkeolojik Sit Alanı ve Doğal SİT Alanı Olan ve Üzerlerine Kesin Yapı–lanma Yasağı Getirilen Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Onarım ve Restorasyonu  740
5. İştira (Alım) Hakkı Sözleşmesinin Harç ve DV Matrahı  741
C. İktisadi Devlet Teşekkülünce Alınan İhale Kararları  743
D. Ar–Ge Faaliyetleri Kapsamındaki İşlerle İlgili İhale Kararında DV  744
1. Teknopark İnşaatı Yapmak Üzere Düzenlenen İhale Kararı ve Sözleşmenin DV'ne Tabi Olup Olmadığı  745
E. Uluslararası İhaleye Çıkılan Yapım İşleri  746
F. Serbest Bölgelerde Düzenlenen İhaleler  746
G. Üniversite Hastanesi Yapım İşinde DV  747
Ğ. Vakıflar Tarafında Alınan İhale Kararları  747
1. Mehmetçik Vakfınca Alınan İhale Kararlarının DV  747
2. Türk Sılahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Tarafından Alınan İhale Kararı  748
H. Gecekondu Kanunu Kapsamında Düzenlenen İhale Kararları  749
I. Belediyenin Ortağı Olduğu Şirketin Binek Araç Alımına İlişkin Olarak Düzenlenen Teklif Değerlendirme Tutanağının DV'ne Tabi Olup Olmadığı  749
İ. Üniversitelerde Sürdürülen Araştırma Projeleri Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşleri İhalelerinde Firmalarla Düzenlenecek Sözleşmeler İle Bu Sözleşmeler Kapsamında Yapılacak Ödemeler Nedeniyle Düzenlenecek Kağıtların DV'ne Tabi Olup Olmadığı  750
VI. İHALE KARARLARI UYGULAMASINDA GÖRÜLEN ÖZELLİKLİ DURUMLARIN DV KARŞISINDAKİ DURUMU  751
A. Doğrudan Temin Usulü  751
1. Resmi Daireler Tarafından İhale Kararı ve Sözleşme Düzenlenmemesi  753
2. KİT tarafından İhale Kararı ve Sözleşme Düzenlenmemesi  753
B. Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler ve İş Eksilişi  754
1. Bakım ve Onarım Hizmetlerinde İş Artışının DV Uygulaması  758
2. Madde İle İlgili Danıştay Karar Özetleri  760
C. Sözleşmelerin Devri  761
1. Şirketin Nev’i Değiştirmek Suretiyle İş Devri  761
2. Ferdi İşletmenin Sermaye Şirketine Dönüşmesi Halinde Yapılacak İş Devri  762
3. Ortaklar Arasında İş Devri  763
4. Yapım Sözleşmesinin Devrine İlişkin Düzenlenen Sözleşmenin DV  763
D. Fiyat Farkı Verilebilmesi  764
1. Fiyat Farkı Verilmesinin Şartları ve DV Uygulaması  764
2. İhale Bedeli Değiştirilmeksizin Süre Uzatımlarında DV Uygulaması  768
E. Sürekli Tedarik ve Kullanıma Arzı Gerektiren Haller  769
F. Çerçeve Anlaşmaları  770
G. Gayrimenkulün Hissedara Satılması Durumunda DV  771
İkinci Bölüm  
YATIRIMLARI VE İHRACATI TEŞVİK MEVZUATI KAPSAMINDA DV İSTİSNALARI UYGULAMASI  
I. YATIRIMLARDA DEVLET DESTEKLERİ  775
A. Yatırımların Teşvikine İlişkin Mevzuat  775
B. Bölgeler ve Destek Unsurları  775
C. Teşvik Belgeli Yatırımlara Sağlanacak Destek Unsurları  776
D. Sabit Yatırım Tutarları ve Asgarî Kapasiteler  777
E. Sabit Yatırım Tutarlarına Göre Yatırımların Yararlanacağı Destek Unsurları  777
F. Yatırımları Teşvik Amacıyla Uygulanan DV İstisnası  778
II. İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI  779
A. İhracatta Devlet Destekleri  779
B. İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ  780
Kaynakça  795
Kavramlar Dizini  797
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020