Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
TMS/TFRS ile Uyumlu Finansal Tablolar Analizi
Kavram – Teori – Uygulama
Ocak 2019 / 1. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 41.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap, TMS/TFRS kapsamında finansal raporlamanın hazırlanışına ve sunuluşuna ilişkin esaslara göre hazırlanmış olup, genel amaçlı finansal tablolar ayrıntılı olarak da açıklanmıştır.

Ayrıca, anlatılan konuların daha iyi anlaşılabilmesi için Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren işletmenin finansal analiz tekniklerine göre gerçek veriler üzerinden finansal tablolarının analizi yapılmıştır.

Kitap, sade ve basit dili ve de uygulama örneği ile konuyla ilgilenen herkese hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Muhasebe Standartlarına Genel Bakış
Finansal Analiz
Finansal Tablolar
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Analiz Teknikleri
Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
Yüzde Analizi
Eğilim Analizi
Oran Analizi
Barkod: 9789750252181
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Kısaltmalar  13
1. Bölüm
MUHASEBE STANDARTLARINA
GENEL BAKIŞ
1.1. MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  15
1.2. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI’NIN GELİŞİMİ  17
1.3. TÜRKİYE’DE MUHASEBE STANDARTLARI’NIN GELİŞİMİ  19
1.3.1. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)  20
1.3.2. İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu Tarafından Yapılan Çalışmalar  20
1.3.3. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Muhasebe Standartları Özel Daimi Komitesi Tarafından Yapılan Çalışmalar  21
1.3.4. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tarafından Yapılan Çalışmalar  21
1.3.5. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Tarafından Yapılan Çalışmalar  22
1.3.6. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) Tarafından Yapılan Çalışmalar  22
1.3.7. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) Tarafından Yapılan Çalışmalar  23
1.3.8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)  24
1.4. MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI  26
1.5. MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI  30
2. Bölüm
FİNANSAL ANALİZ
2.1. FİNANSAL ANALİZİN HAKKINDA GENEL BİLGİLER  33
2.2. FİNANSAL ANALİZ  34
2.3. FİNANSAL BİLGİ KULLANICILAR  36
2.3.1. İşletme İçi Bilgi Kullanıcılar  37
2.3.1.1. Ortaklar  37
2.3.1.2. Yöneticiler  37
2.3.1.3. Çalışanlar  38
2.3.2. İşletme Dışı Bilgi Kullanıcılar  39
2.3.2.1. Kamu  39
2.3.2.2. Kredi Kurumları  39
2.3.2.3. Rakip İşletmeler  40
2.3.2.4. Yatırımcılar  40
2.3.2.5. Toplum  40
2.4. FİNANSAL ANALİZİN BAŞARI KOŞULLARI  40
2.4.1. Genel Koşullar  41
2.4.2. Finansal Analiste İlişkin Koşullar  42
2.5. FİNANSAL ANALİZ TÜRLERİ  43
2.5.1. Kapsamına Göre Finansal Analiz:  44
2.5.1.1. Statik Analiz  44
2.5.1.2. Dinamik Analiz  44
2.5.2. Amacına Göre Finansal Analiz  45
2.5.2.1. Yönetim Analizi  45
2.5.2.2. Yatırım Analizi  46
2.5.2.3. Kredi Analizi  48
2.5.3. Analizi Yapan Kişiye Göre Finansal Analiz  49
2.5.3.1. İç Analiz  49
2.5.3.2. Dış Analiz  49
3. Bölüm
FİNANSAL TABLOLAR
3.1. FİNANSAL TABLOLAR KAVRAMI  51
3.2. FİNANSAL TABLOLARIN NİTELİKLERİ  52
3.3. MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’NE GÖRE FİNANSAL TABLOLAR  55
3.3.1. Bilanço  55
3.3.2. Gelir Tablosu  56
3.3.3. Satışların Maliyeti Tablosu  56
3.3.4. Fon Akım Tabloları  57
3.3.4.1. Fon Akım Tablosu  59
3.3.4.2. Nakit Akım Tablosu  61
3.3.4.3. Net İşletme (Çalışma) Sermayesi Değişim Tablosu  64
3.3.5. Kar Dağıtım Tablosu  66
3.3.6. Özkaynak Değişim Tablosu  69
3.4. MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’NE GÖRE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLEME İLKELERİ  70
3.4.1. Bilanço İlkeleri  70
3.4.2. Gelir Tablosu İlkeleri  73
3.5. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI’NA GÖRE FİNANSAL TABLOLAR  75
3.6. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI’NA GÖRE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLEME İLKELERİ  78
3.7. FİNANSAL TABLOLARDA KULLANILAN ÖLÇÜM ESASLARI  86
4. Bölüm
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(BİLANÇO)
4.1. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)  89
4.2. FİNANSAL DURUM TABLOSUNDA YER ALACAK BİLGİLER  92
4.3. FİNANSAL DURUM TABLOSU KALEMLERİ  93
4.3.1. Varlıklar  93
4.3.1.1. Dönen Varlıklar  94
4.3.1.2. Duran Varlıklar  100
4.3.2. Kaynaklar  104
4.3.2.1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  105
4.3.2.2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  108
4.3.3. Özkaynaklar  110
4.4. FİNANSAL DURUM TABLOSU’NDA VEYA DİPNOTLARDA SUNULACAK BİLGİLER  112
5. Bölüm
KAPSAMLI GELİR TABLOSU
5.1. KAPSAMLI GELİR TABLOSU  117
5.2. KAPSAMLI GELİR TABLOSU’NDA YER ALACAK BİLGİLER  118
5.3. KAPSAMLI GELİR TABLOSU KALEMLERİ  121
6. Bölüm
NAKİT AKIŞ TABLOSU
6.1. NAKİT AKIŞ TABLOSU  131
6.2. NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN BÖLÜMLERİ  133
6.2.1. İşletme Faaliyetleri  133
6.2.2. Yatırım Faaliyetleri  134
6.2.3. Finansman Faaliyetleri  135
6.3. NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN DÜZENLENME YÖNTEMLERİ  136
6.3.1. Direkt Yöntem  136
6.3.2. Endirekt Yöntem  140
6.4. NAKİT AKIŞ TABLOSU’NUN DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  144
7. Bölüm
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
7.1. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU  145
7.2. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU’NDA YER ALACAK BİLGİLER  146
8. Bölüm
FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ
8.1. FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ  151
8.2. KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ (YATAY ANALİZ)  152
8.2.1. Genel Açıklamalar  152
8.2.2. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Yorumu  156
8.2.3. Karşılaştırmalı Tablolar Analizine İlişkin Örnek Uygulama  157
8.3. YÜZDE YÖNTEMİ ANALİZİ (DİKEY ANALİZ)  164
8.3.1. Genel Açıklamalar  164
8.3.2. Yüzde Yöntemi Analizinin Yorumu  169
8.3.3. Yüzde Yöntemi Analizine İlişkin Örnek Uygulama  172
8.4. EĞİLİM YÜZDELERİ (TREND) ANALİZİ  179
8.4.1. Genel Açıklamalar  179
8.4.2. Eğilim Yüzdeleri Analizinin Yorumu  181
8.4.3. Eğilim Yöntemi Analizine İlişkin Örnek Uygulama  185
8.5. ORAN (RASYO) ANALİZİ  188
8.5.1. Genel Açıklamalar  188
8.5.2. Oranların Sınıflandırılması  189
8.5.2.1. Likidite Oranları  190
8.5.2.2. Finansal Yapı Oranları  193
8.5.2.3. Faaliyet Yapı Oranları  196
8.5.2.4. Karlılık Oranları  201
8.5.3. Oran Analizine İlişkin Örnek Uygulama  205
EKLER
EK 1: TEK DÜZEN HESAP PLANI  215
EK 2: AYRINTILI BİLANÇO  234
EK 3: AYRINTILI GELİR TABLOSU  238
EK 4: SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU  240
EK 5: FON AKIM TABLOSU  241
EK 6: NAKİT AKIM TABLOSU  242
EK 7: NET İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU  244
EK 8: KAR DAĞITIM TABLOSU  245
EK 9: ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU  247
EK 10: TEK DÜZEN HESAP PLANI (Standartlara Uygun Hali–Taslak)  248
EK 11: FİNANSAL DURUM TABLOSU  275
Kaynaklar  279
Kavramlar Dizini  287
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Kısaltmalar  13
1. Bölüm
MUHASEBE STANDARTLARINA
GENEL BAKIŞ
1.1. MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  15
1.2. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI’NIN GELİŞİMİ  17
1.3. TÜRKİYE’DE MUHASEBE STANDARTLARI’NIN GELİŞİMİ  19
1.3.1. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)  20
1.3.2. İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu Tarafından Yapılan Çalışmalar  20
1.3.3. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Muhasebe Standartları Özel Daimi Komitesi Tarafından Yapılan Çalışmalar  21
1.3.4. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tarafından Yapılan Çalışmalar  21
1.3.5. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Tarafından Yapılan Çalışmalar  22
1.3.6. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) Tarafından Yapılan Çalışmalar  22
1.3.7. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) Tarafından Yapılan Çalışmalar  23
1.3.8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)  24
1.4. MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI  26
1.5. MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI  30
2. Bölüm
FİNANSAL ANALİZ
2.1. FİNANSAL ANALİZİN HAKKINDA GENEL BİLGİLER  33
2.2. FİNANSAL ANALİZ  34
2.3. FİNANSAL BİLGİ KULLANICILAR  36
2.3.1. İşletme İçi Bilgi Kullanıcılar  37
2.3.1.1. Ortaklar  37
2.3.1.2. Yöneticiler  37
2.3.1.3. Çalışanlar  38
2.3.2. İşletme Dışı Bilgi Kullanıcılar  39
2.3.2.1. Kamu  39
2.3.2.2. Kredi Kurumları  39
2.3.2.3. Rakip İşletmeler  40
2.3.2.4. Yatırımcılar  40
2.3.2.5. Toplum  40
2.4. FİNANSAL ANALİZİN BAŞARI KOŞULLARI  40
2.4.1. Genel Koşullar  41
2.4.2. Finansal Analiste İlişkin Koşullar  42
2.5. FİNANSAL ANALİZ TÜRLERİ  43
2.5.1. Kapsamına Göre Finansal Analiz:  44
2.5.1.1. Statik Analiz  44
2.5.1.2. Dinamik Analiz  44
2.5.2. Amacına Göre Finansal Analiz  45
2.5.2.1. Yönetim Analizi  45
2.5.2.2. Yatırım Analizi  46
2.5.2.3. Kredi Analizi  48
2.5.3. Analizi Yapan Kişiye Göre Finansal Analiz  49
2.5.3.1. İç Analiz  49
2.5.3.2. Dış Analiz  49
3. Bölüm
FİNANSAL TABLOLAR
3.1. FİNANSAL TABLOLAR KAVRAMI  51
3.2. FİNANSAL TABLOLARIN NİTELİKLERİ  52
3.3. MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’NE GÖRE FİNANSAL TABLOLAR  55
3.3.1. Bilanço  55
3.3.2. Gelir Tablosu  56
3.3.3. Satışların Maliyeti Tablosu  56
3.3.4. Fon Akım Tabloları  57
3.3.4.1. Fon Akım Tablosu  59
3.3.4.2. Nakit Akım Tablosu  61
3.3.4.3. Net İşletme (Çalışma) Sermayesi Değişim Tablosu  64
3.3.5. Kar Dağıtım Tablosu  66
3.3.6. Özkaynak Değişim Tablosu  69
3.4. MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’NE GÖRE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLEME İLKELERİ  70
3.4.1. Bilanço İlkeleri  70
3.4.2. Gelir Tablosu İlkeleri  73
3.5. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI’NA GÖRE FİNANSAL TABLOLAR  75
3.6. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI’NA GÖRE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLEME İLKELERİ  78
3.7. FİNANSAL TABLOLARDA KULLANILAN ÖLÇÜM ESASLARI  86
4. Bölüm
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(BİLANÇO)
4.1. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)  89
4.2. FİNANSAL DURUM TABLOSUNDA YER ALACAK BİLGİLER  92
4.3. FİNANSAL DURUM TABLOSU KALEMLERİ  93
4.3.1. Varlıklar  93
4.3.1.1. Dönen Varlıklar  94
4.3.1.2. Duran Varlıklar  100
4.3.2. Kaynaklar  104
4.3.2.1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  105
4.3.2.2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  108
4.3.3. Özkaynaklar  110
4.4. FİNANSAL DURUM TABLOSU’NDA VEYA DİPNOTLARDA SUNULACAK BİLGİLER  112
5. Bölüm
KAPSAMLI GELİR TABLOSU
5.1. KAPSAMLI GELİR TABLOSU  117
5.2. KAPSAMLI GELİR TABLOSU’NDA YER ALACAK BİLGİLER  118
5.3. KAPSAMLI GELİR TABLOSU KALEMLERİ  121
6. Bölüm
NAKİT AKIŞ TABLOSU
6.1. NAKİT AKIŞ TABLOSU  131
6.2. NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN BÖLÜMLERİ  133
6.2.1. İşletme Faaliyetleri  133
6.2.2. Yatırım Faaliyetleri  134
6.2.3. Finansman Faaliyetleri  135
6.3. NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN DÜZENLENME YÖNTEMLERİ  136
6.3.1. Direkt Yöntem  136
6.3.2. Endirekt Yöntem  140
6.4. NAKİT AKIŞ TABLOSU’NUN DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  144
7. Bölüm
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
7.1. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU  145
7.2. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU’NDA YER ALACAK BİLGİLER  146
8. Bölüm
FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ
8.1. FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ  151
8.2. KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ (YATAY ANALİZ)  152
8.2.1. Genel Açıklamalar  152
8.2.2. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Yorumu  156
8.2.3. Karşılaştırmalı Tablolar Analizine İlişkin Örnek Uygulama  157
8.3. YÜZDE YÖNTEMİ ANALİZİ (DİKEY ANALİZ)  164
8.3.1. Genel Açıklamalar  164
8.3.2. Yüzde Yöntemi Analizinin Yorumu  169
8.3.3. Yüzde Yöntemi Analizine İlişkin Örnek Uygulama  172
8.4. EĞİLİM YÜZDELERİ (TREND) ANALİZİ  179
8.4.1. Genel Açıklamalar  179
8.4.2. Eğilim Yüzdeleri Analizinin Yorumu  181
8.4.3. Eğilim Yöntemi Analizine İlişkin Örnek Uygulama  185
8.5. ORAN (RASYO) ANALİZİ  188
8.5.1. Genel Açıklamalar  188
8.5.2. Oranların Sınıflandırılması  189
8.5.2.1. Likidite Oranları  190
8.5.2.2. Finansal Yapı Oranları  193
8.5.2.3. Faaliyet Yapı Oranları  196
8.5.2.4. Karlılık Oranları  201
8.5.3. Oran Analizine İlişkin Örnek Uygulama  205
EKLER
EK 1: TEK DÜZEN HESAP PLANI  215
EK 2: AYRINTILI BİLANÇO  234
EK 3: AYRINTILI GELİR TABLOSU  238
EK 4: SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU  240
EK 5: FON AKIM TABLOSU  241
EK 6: NAKİT AKIM TABLOSU  242
EK 7: NET İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU  244
EK 8: KAR DAĞITIM TABLOSU  245
EK 9: ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU  247
EK 10: TEK DÜZEN HESAP PLANI (Standartlara Uygun Hali–Taslak)  248
EK 11: FİNANSAL DURUM TABLOSU  275
Kaynaklar  279
Kavramlar Dizini  287
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020