Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Cumhuriyet Savcısının Soruşturma Temel Kitabı
Mart 2018 / 2. Baskı / 608 Syf.
Fiyatı: 120.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Şubat 2017 90.50 TL 59.90 TL (%34)Sepete Ekle
   

Kitapta;

En son ve en yeni kurallar ve yapılan değişiklikler detaylıca işlenerek;

• Genel esaslar ve evrensel ceza ilkeleri detaylıca belirtilmiştir.

• Suç ve suçüstü halleri, etkin soruşturmanın yürütülmesine dair bütün kavramlar tanımlanmıştır.

• Yargı erki yetki alanıyla, iddia, savunma ve karar makamı, görevlileriyle görev, yetki ve sorumlulukları kapsamlıca anlatılmıştır.

• Yakalama, gözaltı, arama, el koyma, tutuklama, adli kontrol, iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme ile ilgili koruma tedbirlerinin tanım, süre, yetki, kapsamı uygulama örnekleriyle açıklanmıştır.

• Tazminat ve rücu konusuna örnek kararlarla yer verilmiştir.

• Özel soruşturma usulleri ayrıntılı biçimde belirtilmiştir.

• İhbar ve şikayet ile sorgu ve savunma örnek formatlarıyla yazılmıştır.

• Savcı, hakim, avukat, noter, amir, memur ve diğer görevlilerle ilgili özel soruşturma izni, usulleri ve buna dair örnek kararlara yer verilmiştir.

• Soruşturma dosyasındaki bilgi, belge, bulgu, delil, beyan, olgu, vakıa, otopsi, olay yeri inceleme tutanakları ve örnek formatlarla zenginleştirilmiştir.

• İddianame, takipsizlik ile soruşturmayı neticelendiren bütün kararlar ve fezleke örnekleriyle açıklanmıştır.

• Yeni Yönetmelikle disiplin soruşturmaları, tanım, kavram, kapsam, tür, derece, netice, savunma, muhakkik raporu ve kararı örnekleriyle belirtilmiştir.

• Kabahatler, idari yaptırımları, yeni düzenlemelerle infaz ile idari iş ve işlemleriyle anlatılmıştır.

• Etik ilkeler ve tavsiyelerle taçlandırılmıştır.

Konu Başlıkları
Suç, Etkin Soruşturma, Görevlilerin Yetki ve Görevleri ile Genel Esaslar ve Evrensel İlkeler
Bütün Yönleriyle Koruma Tedbirleri
Örnek Kararlarıyla Tazminat ve Rücu
Format Örnekle İhbar ve Şikayet ile Sorgu ve Savunmalar
Amir, Memur, Avukat, Noter, Hakim, Savcı ve Diğer Görevlilerle İlgili Özel Soruşturma İzni, Usulleri ve Örnek Fezlekeler
Soruşturma Dosyasındaki Bilgi, Belge, Delil, Beyan, Otopsi, Olay Yeri İnceleme ve Tutanaklar ile Format Örnekler
İddianame, Takipsizlik ile Soruşturmayı Bitiren Bütün Kararlar ve Örnekler
Disiplin Soruşturmaları ve Uygulamadan Örnekler
Kabahatler, İdari Yaptırımlar, İlamat ve İnfaz ile İdari İşler ve İşlemler
Güncel Soruşturmalar, Etik İlkeler ve Tavsiyeler
Barkod: 9789750247798
Yayın Tarihi: Mart 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 608
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskının Önsözü  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  27
I. BÖLÜM
GENEL ESASLAR SORUŞTURMA GÖREVLİLERİ VE KAVRAMLAR
A. GENEL ESASLAR  33
1. Giriş  33
2. Cumhuriyet Savcısı, Görevi ve Yetkileri  35
a. Genel Olarak Cumhuriyet Savcısı  35
b. Cumhuriyet Savcısının Görevi  36
c. Cumhuriyet Savcısının Yetkisi  36
B. SORUŞTURMA  39
1. Soruşturma Kavramı ve Safhaları  39
a. Genel Olarak  39
b. Soruşturma Kavramı ve Özellikleri  40
aa. Soruşturma Kavramı  40
bb. Soruşturmanın Özellikleri  40
c. Suçlara El Koyma Görevi  43
aa. Suçun Öğrenilmesi  44
bb. Suçun Ortaya Çıkarılması  45
ı. Önleyici Kolluk Hizmetleri Sırasında  47
ıı. Adlî Görevlerin Yapılması Esnasında  48
(ı). Arama ve Elkoyma Esnasında  48
(ıı). Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Suretiyle  49
(ııı). İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suretiyle  49
(ıv). Başka Bir Suçun Soruşturma İşlemleri Esnasında  49
(v). Diğer Kaynaklardan Yararlanma  50
2. İhbar Yükümlülüğü Getiren Mevzuat Hükümleri  50
3. Adli Kolluğun Tanımı, Dayanağı ve Görevleri  53
a. Genel Olarak Adli Kolluk  53
b. Adli Kolluk Görevlerinin Hukuki Dayanağı ve Görevleri  54
aa. Adli Kolluk Görevlerinin Hukuki Dayanağı  54
bb. Adli Kolluğun Görevleri  55
ı. Adli Soruşturmada Görevi  55
ıı. Adli Faaliyetler, Adli Görevler Yapar  56
ııı. Adlî Kolluk Görevlilerinin Soruşturma İşlemlerin Yürütülmesi İşlemi  57
ıv. Adli Kolluğun Adli Faaliyetler ve Adli Görevlerinde Sorumluluğu  57
4. Suç Hal Kavramları  59
a. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal Kavramı  59
b. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal Tanımı  60
c. Suçüstü Kavramı  62
d. Derhal Yerine Getirilmesi Gereken Acele İşler  63
C. ERKLERİN AYRIMI  65
1. Kapsam  65
2. Bağımsız Mahkemeler  66
a. Genel Yapısı  66
b. Cumhuriyet Başsavcılığı  67
aa. Soruşturma Nedir?  68
bb. Cumhuriyet Savcısının Mütalaası  68
cc. Ceza Yargılaması ya da Ceza Muhakemesi Nedir?  69
dd. Cumhuriyet Başsavcılığı  69
D. ADLÎ SORUŞTURMAYLA İLGİLİ TEMEL ESASLAR  73
1. Genel İlkeler  73
2. Suçlar  74
a. Soruşturma Yönünden Suçların Ayırımı  75
b. Kamu Davası ve Özellikleri  75
aa. Kamu Davası  75
bb. Kamu Davasının Özellikleri  76
c. Kamu Adına Soruşturulan Suçların Özellikleri  77
d. Soruşturulması Şarta Bağlı Olan Suçların Özellikleri  77
aa. Kovuşturulması İzne Bağlı Olan Suçlar  78
bb. Soruşturulması Talebe Bağlı Olan Suçlar  83
cc. Soruşturulması Yasama veya Bakanlık Dokunulmazlığının Kalkmasına Bağlı Olan Suçlar  84
dd. Soruşturması Şikâyete Bağlı Olan Suçlar  85
ı. Şikâyetle İlgili Hukukî Esaslar  85
ıı. Şikâyetin Süresi  85
ııı. Şikâyetin Yapılacağı Yerler  86
ıv. Şikâyetin Yapılma Şekli  86
v. Şikâyetten Vazgeçmede Yapılacak İşler ve İşlemler  87
vı. Takibi Şikâyete Bağlı Suçların Özellikleri  88
vıı. Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar  88
vııı. TCK. 167/1. Maddesi Hükmüne Göre, Yukarıda Belirtilen Suçlar  91
ee. Kovuşturulması Diplomasi Dokunulmazlığının Kalkmasına Bağlı Olan Suçlar  91
ff. Uzlaşma Kapsamında Soruşturulan Suçlar  91
ı. Genel Olarak Uzlaşma Usulü ve Uzlaşma Kararları  91
ıı. Tanım  94
ııı. Uzlaşma İlkeleri Şunlardır  95
ıv. Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar İle İlgili Yeni Düzenleme ve Kapsamı  95
v. Uzlaşma Edimi Şunlardır  96
vı. Uzlaşma Sonucunda Tarafların Özellikle Fail Şüpheli Sanığın Kazanımları Şunlardır  97
vıı. Uzlaşmaya Tabi Suçlar Listesi  98
gg. Ön Ödemelik Kapsamında Kalan Suçlar  99
ı. Tanım  99
ıı. Ön Ödemenin Şartları  101
ııı. Ön Ödemenin Hüküm ve Neticesi  102
ıv. Ön Ödemeye Tabi Suçlar Listesi  103
3. Şüpheli ve Sanık Kavramları  103
a. Şüpheli  103
b. Sanık  105
c. Suça Sürüklenen Çocuk Kavramı  105
d. Korunma İhtiyacı Olan Çocuk  107
4. Ceza Yargılamasının Tarafları  108
a. İddia Makamı  108
aa. Cumhuriyet Savcısı  108
bb. Cumhuriyet Savcısının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki Yetki ve Görevleri;  108
ı. İtiraz  108
ıı. İstinaf  109
ııı. Temyiz  113
cc. Kamu Davasına Müdahil Olan Katılan  113
b. Savunma Makamı  113
c. Yargılama Makamı  114
aa. Hakimlik Makamı  115
bb. Mahkeme Makamı  115
5. İspat ve Delil Kavramları  117
a. Genel Olarak  117
aa. Delillerin Özelikleri  119
bb. Delil Türleri  121
ı. Beyanlar  121
(ı). Sanık Beyanı  121
(ıı). Tanık Beyanı  121
(ıı). Yüzleştirme  125
(ııı). Teşhis  126
ıı. Bilirkişi Mütalâası  126
ııı. Keşif  128
ıv. Belgeler  129
(ı). Yazılı Belge  129
(ıı). Şekil Tespit Eden Belge  130
(ııı). Ses Tespit Eden Belge  130
(ıv). Bant Kayıtları  130
v. Belirtiler  130
b. Hukuka Aykırı Deliller  131
c. Delillerin Belirlenmesi ve Elde Edilmesi  132
aa. Belirlenmesi  132
bb. Delillerin Elde Edilmesi  135
ı. Beden Muayenesi, Vücuttan Örnek Alınması, Moleküler Genetik İncelemeler, Fizik Kimliğin Tespiti  135
ıı. Şüpheli veya Sanığın İç Beden Muayenesi  136
ııı. Şüpheli veya Sanığın Dış Beden Muayenesi  137
ıv. Şüpheli veya Sanığın Vücudundan Örnek Alınması  137
v. Şüpheli veya Sanığın Rızası  138
vı. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  138
vıı. Diğer Kişilerin Vücudundan Örnek Alınması  138
vııı. Kadının Muayenesi  139
ıx. Moleküler Genetik İncelemeler  139
x. Fizik Kimliğin Tespiti  141
xı. Diğer Hususlar  141
II. BÖLÜM
KORUMA TEDBİRLERİ
A. GİRİŞ  148
1. Genel Olarak  148
2. Çocuklar Bakımından  150
B. YAKALAMA  152
1. Yakalama Kavramı  153
a. Dayanak  153
b. Tanım  154
c. Şartları  155
aa. Herkes Tarafından Yapılan Yakalama  155
bb. Kolluk Tarafından Yakalama  156
cc. Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Yakalama  157
dd. Yönetmeliğe Göre Yakalama Nedenleri  158
d. Hakları  159
e. Yakalamada Uyulması Gereken Hususlar  162
C. GÖZALTINA ALMA  166
1. Gözaltına Alma Kavramı  166
a. Cumhuriyet Savcısı Emriyle Gözaltına Alma  166
aa. Tanım  166
bb. İlkeler  167
b. Mülki Amirlerce Gözaltına Alma  168
2. Gözaltına Alma Süresi  169
a. Olağan Suçlarda  169
b. Olağanüstü Hal Dönemindeki İşlenen Suçlarda  170
aa. Olağanüstü Hal Durumunda Gözaltına Alma İşlemleri  170
bb. Olağanüstü Hal Durumunda Gözaltına Alma Süresi  176
ı. Şüpheli ve Sanık Hakları Formu  178
ıı. Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter  180
ııı. Sevk / Serbest Bırakma Tutanağı  182
3. Koruma Tedbirlerinde Hak İhlali İddiaları  183
a. Zor Kullanma Yetkisi  183
b. Yaşama Hakkı Güvencesi  184
c. İşkence ve Eziyet  186
d. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği  187
e. Özel Yaşama Müdahale  188
f. Hak Arama Özgürlüğü  189
g. Zor Kullanma Yetkisi Veren Belgeler  191
h. Olağanüstü Dönemlerde Kamu Görevlilerinin Sorumsuzluğu ve/veya Kanuni Güvencesi  192
D. ARAMA  194
1. Arama İle İlgili Temel Kavramlar  194
a. Tanımlar  194
b. Karşılaştırma  195
2. Adlî Arama Kavramı  197
a. Tanım  197
b. Yetki  199
c. Karar Alınmadan Yapılacak Adlî Arama  201
d. Adlî Arama Türleri ve Yapılma Şekli  202
aa. Durdurma, Durdurma Sonrası Kontrol ve Arama İşlemleri  202
bb. Konutta, İşyerinde, Yerleşim Yerinde ve Eklentilerinde Arama  205
cc. Araçlarda Arama  207
dd. Üst ve Eşya Araması  207
ee. Avukat Bürolarında Arama  208
ff. Diğer Yer ve Kişilerle İlgili Arama  209
ı. Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama  209
ıı. Nezarethanede Yapılacak Arama  209
ııı. Askerî Mahallerde Yapılacak Arama  210
ıv. Bilgisayarlar ve Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve El Koyma  210
e. Adli Arama Tutanağı Düzenlenmesi  211
aa. Tutanak  211
bb. Belge Verme  211
cc. Aramada Karar Kapsamı Dışında Elde Edilen Bulgular ve Ele Geçirilen Kişiler  212
3. Önleme Aramaları  213
a. Kamu Düzeni Maksadı  213
b. Makul Sebep  214
aa. Hakim Kararı  214
bb. Kapsam  215
cc. Önleme Araması Yapılabilecek Yerler  215
dd. Hâkimden Önleme Araması Kararı Alınması Gerekmeyen Hâller  216
ee. Kolluğun Denetim Yetkisi  217
ff. Özel Güvenlik Görevlilerinin Kontrol Yetkileri  219
c. Önleme Aramasının Yapılması ve Yapılacak İşlemler  219
aa. Yapılacak İşlemler  219
bb. Önleme Araması Tutanağı  220
cc. Aramaya İlişkin Diğer Mevzuat Hükümleri  221
dd. Adli Arama Talep ve Karar Örneği  225
ı. Talep  225
ıı. Karar  228
ııı. İcrasını İsteme  231
1. Kavram  233
a. Tanım  233
b. Yetki  233
c. Kararın İcrası  235
2. El Koyma Şekilleri  236
a. Postada El Koyma  236
b. Avukatlar Yönünden El Koyma  237
c. Askerî Mahallerde El Koyma  237
d. Basılı Eserlere El Koyma  237
e. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara El Koyma  238
f. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  241
3. El Koymanın Kapsamı  241
a. El Konulabilecek Taşınır veya Taşınmaz Eşyalar  241
b. El Konulamayacak Eşyalar  242
F. TUTUKLAMA  247
1. Tutuklama Kavramı  247
a. Tanım  247
b. Şartları  247
2. Tutuklama Yetkisi ve Süresi  250
a. Yetki  250
b. Süre  251
G. ADLİ KONTROL  252
1. Adlî Kontrol Kavramı  252
a. Tanım  252
b. Şartları  252
c. Türleri  253
2. Adlî Kontrol Yetkisi ve Süresi  254
a. Yetki  254
b. Süre  255
H. DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ  256
1. İletişimin Denetlenmesi  256
a. Kapsamı  256
b. Süresi  259
2. Gizli Soruşturmacı  260
a. Kurallar  260
b. Kapsam  261
3. Teknik Araçlarla İzleme  261
a. Kurallar  261
b. Kapsam  262
c. Süre  262
III. BÖLÜM
TAZMİNAT VE RÜCU
A. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  265
1. Tazminat Talebi  265
a. Talep Sebepleri  265
b. Talep Mercii  266
2. Tazminat Talep Şartları  267
a. Süre  267
b. Yetkili Merci  267
c. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  267
d. İade  268
e. Tazminata Hükmedilmesine Dair Örnek Karar  268
B. RÜCU  271
1. Tazminata Rücua Dair Örnek Karar  272
IV. BÖLÜM
ÖZEL KANUNLARA GÖRE SORUŞTURMA İŞLEMLERİ
A. GİRİŞ  277
1. Genel Değerlendirme  277
2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu  279
a. Kaçakçılık Fiil ve Suçları  279
b. Arama ve Elkoyma  280
3. Çocuk Koruma Kanunu  282
a. Tanım ve İlkeler  282
b. Soruşturma ve Kovuşturma  282
4. Basın Suçlarında Soruşturma Usulü  284
a. İlkeler  284
b. El Koyma, Dağıtım ve Satış Yasağı  285
c. Dava Süreleri  286
d. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Karar Örneği  287
5. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar  289
6. Terörle Mücadele Kanunu  289
a. Terör Tanımı  289
b. Terör Suçlusu  290
c. Terör Suçları  290
d. Terör Örgütleri  291
V. BÖLÜM
İFADE ALMA SAVUNMA VE SORGU
A. İFADE ALMA VE SORGU  295
1. Şüphelinin Savunmasının Alınması  296
a. Pozitif Kurallar (Savunmada Genel İlkeler)  296
b. Negatif Kurallar (Savunmada Yasak Usuller)  297
2. Şüphelinin Savunmasının Müdafii Huzuruyla Alınması  298
3. Savunmada Müdafiin Hakları  300
4. Şüpheli Savunması Örneği  301
B. MÜŞTEKİ MAĞDURUN İFADESİNİN ALINMASI  303
1. Çağrılması  303
2. Mağdur İle Şikâyetçinin Hakları  303
3. Müşteki ve Tanık İfade Örneği  305
VI. BÖLÜM
SORUŞTURMA DOSYALARINDAKİ BİLGİ, BELGE, DELİL, OTOPSİ,
OLAY YERİ İNCELEMESİYLE YAZIŞMALAR
A. SORUŞTURMA DOSYALARINDAKİ BİLGİ, BELGE, DELİLLER  309
1. Cumhuriyet Savcısınca Yapılacak Etkin Soruşturma İşlemleri  309
2. Genel Olarak Bilgi, Belge ve Deliller  314
a. Giriş  314
b. Tutanaklar  319
aa. Şikayet Tutanağı Örneği  319
bb. Olay Yeri Tespit Tutanağı Örneği  319
cc. Tanık Bilgi Alma Tutanağı Örneği  320
dd. İhbar Tutanağı Örneği  320
ee. Şüpheli İfade Tutanağı Örneği  321
ff. El Koyma Tutanağı Örneği  321
gg. Yer Gösterme Tutanağı Örneği  322
hh. Teşhis Tutanağı Örneği  322
ıı. Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği  322
B. OTOPSİ, OLAY YERİ İNCELEMESİ, BELGE VE YAZIŞMALAR  323
1. Otopsi  323
a. Genel Olarak  323
b. Ölü Muayenesi  324
c. Otopsi  324
d. Otopsi Tutanağı, Teslim, Nakil ve Defin Örnekleri  327
ı. İcra Edilmiş Otopsi Örneği  327
ıı. Defin Ruhsatı Örneği  330
2. Olay Yeri İncelemesi  330
a. Olay Yeri İncelemesinin Tanımı ve Amaçları  331
b. Olay Yeri İnceleme İlkeleri  332
c. Olay Yeri Araştırma Yöntemleri  334
d. Olay Yeri İnceleme Safhaları  335
aa. Genel Giriş  335
bb. İnceleme Aşamaları  336
ı. Aşama  336
ıı. Aşama  337
ııı. Aşama  337
ıv. Aşama  338
v. Aşama  338
vı. Aşama  338
vıı. Aşama  339
vııı. Aşama  340
ıx. Aşama  340
x. Aşama  341
xı. Aşama  341
3. Toplanacak Deliller Belge ve Yazışmalar  342
a. Not Tutulması ve Kroki Çizimi  343
aa. Not Tutmak  343
bb. Fotoğraf Çekimi  344
cc. Krokiler  346
b. Delillerin Toplanması ve Korunması  349
aa. Delillerin Toplanması  349
bb. Delillerin Korunması  352
c. Delillerin Ambalajlanması ve Laboratuara Sevki  353
aa. Ambalâjlanması  353
bb. Delillerin Laboratuara Sevki  354
d. Olay Yeri İncelemesi ve Bu İncelemenin Yazıya Dökülmesi  354
VII. BÖLÜM
SORUŞTURMANIN SONUÇLANDIRMA AŞAMASI
A. ADLİ SORUŞTURMALAR  359
1. İddianame (Kamu Davası)  362
a. İddianamenin Düzenlenmesi  362
aa. Kamu Davasının Açılması  362
bb. Kamu Davasını Açma Görevi  364
cc. İddianamenin Hukuki Şekli ve İçeriği  365
ı. İddianamenin Hukuki Şekli  365
ıı. İddianamenin Hukuki İçeriği  366
dd. İddianamenin Maddi Mahiyeti ve Kapsamı  368
ı. İddianamenin Maddi Mahiyeti  368
ıı. İddianamenin Kapsamı  368
b. İddianamenin İadesi  369
aa. Özetle Açılan İddianamenin İade İlkeleri Şunlardır  371
bb. İddianamenin İade Edilemezlik İlkeleri İse Şunlardır  371
c. İddianame Örneği  372
2. Takipsizlik Neticesi  374
a. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  374
b. İddianameye Ek–Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  376
c. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlara İtiraz  376
d. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Örnekleri  377
e. Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  383
3. Diğer Kararlar  385
a. Yetkisizlik Kararları  385
aa. Yetkisizlik Kararında Ana Kural  385
bb. Suçun İşlendiği Yer Kuralı  386
cc. Soruşturmada Yetki Uyuşmazlığı  386
b. Görevsizlik Kararları  387
c. Birleştirme Kararı  387
d. Kamu Davasının Ertelenmesi Kararları  388
aa. Kamu Davasının Ertelenmesi  388
bb. Örnek  390
B. ÖZEL SORUŞTURMALAR (SORUŞTURMASI İZNE BAĞLI SUÇLAR)  392
1. Soruşturması İzne Bağlı Suçlar  392
a. Genel Kurallar  392
aa. TCK 299. ve 301. Madde Suçları Yönünden  392
bb. Özel Af Durumu  395
cc. Yasama Dokunulmazlığı Yönünden  395
ı. Yasama Dokunulmazlığı ile İlgili Olarak  395
ıı. Avukat Milletvekillerinin TCK 299. Maddesi ve 301. Maddesi Kapsamındaki Eylemleri  396
ııı. Milletvekilleri Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma Yapma Yetkisi;  397
dd. Kamu Güvenliği Sebebiyle Dava Nakli ve Buna İzin Verme  397
b. Kamu Görevlileri  399
c. Memur Soruşturmaları  399
d. Soruşturma İzni  403
aa. Cumhurbaşkanı Makamına Karşı İşlenen Suçlarda Kovuşturma İzni Talebine Örnek  404
bb. Cumhurbaşkanı Makamına Karşı İşlenen Suçlarda İddianame Örnek  405
cc. Kamu Görevlisi Soruşturma İzni Talebine Örnek  406
dd. En Yüksek Kolluk Amirinin Soruşturma İzni Talebine Örnek  407
e. İstisnalar  408
f. İstisnanın İstisnası  409
g. Durma Kararı  410
aa. Durma Karar Örneği  414
bb. Soruşturma İzin İsteme Örneği  416
2. Fezlekeler  417
a. Dokunulmazlık Fezlekeleri  417
b. Fezleke Tanzim Edilemeyecek Haller  418
c. Hakim Savcı Fezlekeleri  422
3. Avukat – Noter Soruşturmaları  424
a. Avukat  424
aa. Avukat ve Avukatlık Görevi  424
bb. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü  424
ı. Soruşturma ve Kovuşturma Mevzuatı  424
ıı. Avukat Soruşturmaları Usulünde İzlenecek Yol  425
ııı. Avukat Soruşturma İzni Fezlekesi  426
ıv. Avukat Kovuşturma İzin Fezlekesi  427
cc. Dikkat Edilecek Hususlar  428
dd. Avukat Fezleke Örnekleri  428
ı. Soruşturma İzni Verilmesi Örneği  429
ıı. Soruşturma İzni Verilmemesi Örneği  431
ııı. Kovuşturma İzni Verilmesi Örneği  433
ıv. Kovuşturma İzni Verilmemesi Örneği  435
b. Noter  436
aa. Noter ve Noterlik Görevi  436
bb. Kovuşturma Usulü  437
ı. Kovuşturma Mevzuatı  437
ıı. Kovuşturmada İzlenecek Yol  438
ııı. Noter Kovuşturma İzni Fezlekesi  439
ıv. Noter Suçları  439
v. Fezleke Dosyalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler  440
cc. Noter Fezleke Örneği  441
ı. Kovuşturma İzni Verilmemesi  441
ıı. Kovuşturma İzni Verilmesi/Verilmemesi  442
VIII. BÖLÜM
İDARİ (DİSİPLİN) SORUŞTURMALARI
A. MEVZUAT  447
1. Madde Metinleri  447
a. Anayasa  448
b. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  449
c. Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği  453
B. İDARİ SORUŞTURMA TANIM AMAÇ VE İLKELERİ  457
1. Tanım ve Amaç  457
a. Tanım  457
aa. Disiplin  457
bb. Disiplin Suçu Kavramı  457
b. Amaç  457
2. İlkeler  457
C. İDARİ SORUŞTURMA USULÜ  461
1. Disiplin Suçunun Öğrenilmesi  461
a. Disiplin Soruşturması Başlatırken Dikkat Edilecek Hususlar  461
aa. Kimler Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılabilir  461
bb. Disiplin Soruşturmasını Yapmaya Yetkili Disiplin Âmirleri Kimlerdir  462
cc. Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı  462
dd. Disiplin Soruşturmasının Adlî Soruşturmadan Bağımsızca Yapılması Zorunluluğu  463
ee. Disiplin Soruşturması Yapılması Gerekliliği ve Soruşturmacı Atanması Yöntemi  463
b. Disiplin Soruşturması Yürütülürken Dikkat Edilecek Hususlar  464
aa. Disiplin Soruşturması Sırasında Temin Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler  465
bb. Mağdur, İhbarcı ve Tanık Beyanları  466
cc. Savunma Hakkı  466
c. Disiplin Soruşturma Raporunun Düzenlenmesi  466
d. Disiplin Cezasının Verilmesi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar  467
aa. Disiplin Soruşturması Sonucunda Fiil ve Hâlin Sübuta Ermemesi ve Disiplin Zamanaşımının Dolması Durumu  467
bb. Fiil veya hâlin Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme Cezalarını Gerektirmesi Durumu  468
cc. Fiil veya Hâlin Kademe İlerlemesinin Durdurulması veya Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezalarını Gerektirmesi Durumu  468
dd. Disiplin Soruşturmasında ve Disiplin Cezası Tayininde Tekerrür Uygulaması  469
ee. Disiplin Soruşturmasında Bir Alt Ceza Uygulaması  470
ff. Disiplin Kararında Yasa Yolu ve Sürelerinin Gösterilmesi Zorunluluğu  470
2. Olağanüstü Hal Özel Durumu  470
a. Olağanüstü Hal Kapsamında İdari Soruşturmalar  470
b. Anayasa Mahkemesi  472
c. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu  473
d. İhraç Kararı ile İlgili Disiplin Soruşturması Muhakkik Rapor Örnekleri  474
e. İdari Soruşturma Örnekleri  479
aa. Disiplin Cezası Verilmesine Gerek Bulunmadığına Dair Disiplin Soruşturma Raporu Örneği  479
bb. Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına Dair; Disiplin Kararı Örneği  481
cc. Disiplin Cezası Verilmesine Dair; Disiplin Soruşturma Raporu Örneği  484
dd. Disiplin Cezası Verilmesine Dair; Disiplin Karar Örneği  487
IX. BÖLÜM
İDARİ YAPTIRIMLAR KABAHATLER İNFAZ İŞLEMİ VE İDARİ İŞLER
A. KABAHATLER  495
1. Genel Olarak  495
2. Kabahatin Yaptırımları  497
3. Zamanaşımı  498
a. Soruşturma Zamanaşımı  498
b. Yerine Getirme Zamanaşımı  499
4. Yetki  500
5. Kabahat Türleri  500
6. Kabahat Karar Örnekleri  502
a. İdari Yaptırım Bürosu Müzekkere Örneği  502
b. Kabahatlerde Görevsizlik Kararı Örneği  503
c. Kimlik Bildirmemek Kabahat Eyleminde İdari Yaptırım Karar Örneği  504
d. Karşılıksız Çek Düzenleme Kabahat Eyleminde İdari Yaptırım Karar Örneği  505
e. Emre Aykırı Davranmak Kabahat Eyleminde İdari Yaptırım Karar Örneği  507
B. İNFAZ İŞLEMLERİ  508
1. İnfaz Kurumları  508
a. Bazı Tutuklu ve Hükümlülerin Özel Renk Giysileri  509
b. Tutuklu ve Hükümlü İzin Kararı Örnekleri  510
aa. Mazeret İzin Talebi Örneği  511
bb. Hükümlüler İçin Özel İzin Kullanma Form ve Onaya Sunma Örneği  512
cc. İzin Belgesi Örneği  513
2. İlamat İnfaz İşleri  514
a. Genel Olarak  514
b. İnfaz Uygulamasındaki Tereddütler  521
c. İnfaz İşlemleri  523
aa. Hapis Cezalarının İnfaz İşlemleri  523
bb. Adli Para Cezalarının İnfaz İşlemleri  529
cc. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfaz İşlemleri  530
dd. Yakalama Kararlarının İnfaz İşlemleri  531
ee. Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz İşlemleri  533
ff. Ailenin Korunmasına Dair Kararların İnfaz İşlemleri  533
C. İDARİ İŞLER  535
1. Genel Olarak  535
2. Adliye Büroları, Birimleri ve Müdürlükleri  537
a. Adli Bürolar  538
aa. Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro  538
bb. Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat Bürosu  539
cc. Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu  539
dd. Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler ve Ön Ödeme Bürosu  539
ee. Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu  539
ı. Uzlaştırmada Yeni Kanun Yeni Usul  539
ıı. Uzlaştırma Bürosuna Gönderme Kararı Örneği  541
ııı. Soruşturma Bürosuna Gönderme Kararı Örneği  542
ıv. Uzlaştırma Bürosu'na Gönderilen Dosyalardaki Tespit Edilen Eksiklikler;  543
gg. Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu  546
hh. Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Bürosu  546
ıı. Diğer Bürolar  547
b. Müdürlük  548
aa. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü  548
bb. İnfaz Müdürlüğü  549
c. Birimler  550
aa. Emanet Birimi (Memurluğu–Bürosu)  550
bb. Adli Arşiv Birimi (Memurluğu–Bürosu)  551
X. BÖLÜM
CUMHURİYET SAVCISINA TAVSİYELER
A. GENEL OLARAK  555
1. Genel Etik Kurallar  555
2. Uyulması Gereken Resmi Kurallar  556
3. Cumhuriyet Savcısının Uyacağı Ahlaki ve Adli İlkeler  557
B. GÖREV KURALLARI  560
1. İnsan İlişkileri  560
2. Son Tavsiyem  562
3. Ekler  563
a. Ek 1: FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak Suçundan Örnek İddianame  563
b. Ek 2: FETÖ/PDY Soruşturmalarının Yürütülmesine İlişkin Ana İlkeler  573
c. Ek 3: Müddetname Örnekleri  578
aa. İnsan Öldürme 28.06.2014 Tarihinden Evvel İşlenen Suçlar  578
bb. Cinsel Taciz  579
cc. Yağma  580
dd. Adli Para  581
d. Ek–4: Türk Ceza Kanunu Ve Özel Ceza Kanunlarındaki Ön Ödemelik Suçlar ve Hesap Tablosu  581
e. Ek–5: Yetişkinlerle Suça Sürüklenen Çocuklar Bakımından Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçlara İlişkin Tablo  590
Kaynakça  601
Kavramlar Dizini  603
 


Mustafa Arslantürk
MUSTAFA ARSLANTÜRK
1964 Şarkışla/Sivas doğumludur.İlkokulu köyünde birincilikle bitirdi. 1975 yılında başladığı Şarkışla İmam Hatip Lisesi'in ilk mezunudur. 1982 yılında Birincilikle bitirdiği İmam Hatip Lisesinden sonra aynı yıl Ankara Hukuk Fakültesini kazandı..

1987 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Bir süre Ankara'da serbest avukatlık yaptı.
Hava Hakim Asteğmen olarak uzun dönem vatani görevimi tamamladı.
Bulanık (Muş), Dumlupınar (Kütahya),Niğde,Elazığ ile Kayseri'de 8 yılı ağır ceza C. savcısı ve C. Başsavcı Vekili olarak, Konya Bölge Adliye Mahkemesi ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi C. Başsavcı Vekili olarak görevine devam etmektedir..
Dört büyük projede;Hakim ve Cumhuriyet Savcısı meslektaşlarıma;2003 ten 2011 yılına kadar aralıklarla Türkiye genelindeki belirlenen bir çok eğitim merkezlerindeki şehirlerde bu projeler kapsamında;
İnsan Hakları Eğitim Projesinde Eğitici olarak 2003–2004 yıllarında,
Yeni Ceza Adalet Sistemi Projesinde Eğitici olarak 2005–2006 yıllarında,
İstanbul Protokolü Projesinde Eğitici olarak Mart–Haziran 2009 yılında
Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Projesinde Eğitici olarak 2008–2010 yıllarında görev yaptı.
Ayrıca;Polis ve Jandarmaya yönelik olarak 2003 ve 2005 yılları süresince;
Emniyet ve personeline AB uyum yasaları eğitimi, Silah Kullanma Yetkisi Eğitimi, Hakim–Savcı, Kolluk ve Avukatlar arası İş Birliği Semineri, Adli Kolluk Kursu, Adli Tahkikat Kursu ,Merkez ve Mülhakat Personeli Eğitimi, Cezaevi Hizmet İçi Eğitim Kursu gibi birçok eğitim faaliyetlerinde bulundu.

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI;
Peygamber Buyruğu Işığında İnsan Hakları 1. Baskı (Adalet Yayınları)
Yağma Suçu 1. Baskı (Adalet Yayınları)
Yağma Suçu 2. Baskı (Adalet Yayınları)
Öldürme Suçları 1. Baskı (Adalet Yayınları)
Cumhuriyet Savcısı Soruşturma Temel Kitabı 1. Baskı (Seçkin Yayınları)
Cumhuriyet Savcısı Soruşturma Temel Kitabı 2. Baskı (Seçkin Yayınları
Örgütlü Bölme ve Kalkışma Soruşturmaları 1. Baskı (Seçkin Yayınları)
Etkin Pişmanlık Vazgeçme ve Şahsi Cezasızlık 1. Baskı (Seçkin Yayınları)
Ceza İstinafı Rehberi 1. Baskı (Seçkin Yayınları)
Cinsel Suçlar 1. Baskı (Seçkin Yayınları)
Cinsel Suçlar 2. Baskı (Seçkin Yayınları)
Cinsel Suçlar 3. Baskı (Seçkin Yayınları)
Cinsel Suçlar 4. Baskı (Seçkin Yayınları)
Cinsel Suçlar 5. Baskı (Seçkin Yayınları)
MAKALE :
(AİHS Işığında) Din Düşünce ve Vicdan Özgürlüğü (Adalet Bakanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Aralık – 2003)

e–mail: mustafaarslanturkm@gmail.com
Zehreddin Aslan ...
Kasım 2020
57.00 TL
Sepete Ekle
Çetin Akkaya
Ekim 2020
98.00 TL
Sepete Ekle
Yener Ünver ...
Ekim 2020
150.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskının Önsözü  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  27
I. BÖLÜM
GENEL ESASLAR SORUŞTURMA GÖREVLİLERİ VE KAVRAMLAR
A. GENEL ESASLAR  33
1. Giriş  33
2. Cumhuriyet Savcısı, Görevi ve Yetkileri  35
a. Genel Olarak Cumhuriyet Savcısı  35
b. Cumhuriyet Savcısının Görevi  36
c. Cumhuriyet Savcısının Yetkisi  36
B. SORUŞTURMA  39
1. Soruşturma Kavramı ve Safhaları  39
a. Genel Olarak  39
b. Soruşturma Kavramı ve Özellikleri  40
aa. Soruşturma Kavramı  40
bb. Soruşturmanın Özellikleri  40
c. Suçlara El Koyma Görevi  43
aa. Suçun Öğrenilmesi  44
bb. Suçun Ortaya Çıkarılması  45
ı. Önleyici Kolluk Hizmetleri Sırasında  47
ıı. Adlî Görevlerin Yapılması Esnasında  48
(ı). Arama ve Elkoyma Esnasında  48
(ıı). Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Suretiyle  49
(ııı). İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suretiyle  49
(ıv). Başka Bir Suçun Soruşturma İşlemleri Esnasında  49
(v). Diğer Kaynaklardan Yararlanma  50
2. İhbar Yükümlülüğü Getiren Mevzuat Hükümleri  50
3. Adli Kolluğun Tanımı, Dayanağı ve Görevleri  53
a. Genel Olarak Adli Kolluk  53
b. Adli Kolluk Görevlerinin Hukuki Dayanağı ve Görevleri  54
aa. Adli Kolluk Görevlerinin Hukuki Dayanağı  54
bb. Adli Kolluğun Görevleri  55
ı. Adli Soruşturmada Görevi  55
ıı. Adli Faaliyetler, Adli Görevler Yapar  56
ııı. Adlî Kolluk Görevlilerinin Soruşturma İşlemlerin Yürütülmesi İşlemi  57
ıv. Adli Kolluğun Adli Faaliyetler ve Adli Görevlerinde Sorumluluğu  57
4. Suç Hal Kavramları  59
a. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal Kavramı  59
b. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal Tanımı  60
c. Suçüstü Kavramı  62
d. Derhal Yerine Getirilmesi Gereken Acele İşler  63
C. ERKLERİN AYRIMI  65
1. Kapsam  65
2. Bağımsız Mahkemeler  66
a. Genel Yapısı  66
b. Cumhuriyet Başsavcılığı  67
aa. Soruşturma Nedir?  68
bb. Cumhuriyet Savcısının Mütalaası  68
cc. Ceza Yargılaması ya da Ceza Muhakemesi Nedir?  69
dd. Cumhuriyet Başsavcılığı  69
D. ADLÎ SORUŞTURMAYLA İLGİLİ TEMEL ESASLAR  73
1. Genel İlkeler  73
2. Suçlar  74
a. Soruşturma Yönünden Suçların Ayırımı  75
b. Kamu Davası ve Özellikleri  75
aa. Kamu Davası  75
bb. Kamu Davasının Özellikleri  76
c. Kamu Adına Soruşturulan Suçların Özellikleri  77
d. Soruşturulması Şarta Bağlı Olan Suçların Özellikleri  77
aa. Kovuşturulması İzne Bağlı Olan Suçlar  78
bb. Soruşturulması Talebe Bağlı Olan Suçlar  83
cc. Soruşturulması Yasama veya Bakanlık Dokunulmazlığının Kalkmasına Bağlı Olan Suçlar  84
dd. Soruşturması Şikâyete Bağlı Olan Suçlar  85
ı. Şikâyetle İlgili Hukukî Esaslar  85
ıı. Şikâyetin Süresi  85
ııı. Şikâyetin Yapılacağı Yerler  86
ıv. Şikâyetin Yapılma Şekli  86
v. Şikâyetten Vazgeçmede Yapılacak İşler ve İşlemler  87
vı. Takibi Şikâyete Bağlı Suçların Özellikleri  88
vıı. Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar  88
vııı. TCK. 167/1. Maddesi Hükmüne Göre, Yukarıda Belirtilen Suçlar  91
ee. Kovuşturulması Diplomasi Dokunulmazlığının Kalkmasına Bağlı Olan Suçlar  91
ff. Uzlaşma Kapsamında Soruşturulan Suçlar  91
ı. Genel Olarak Uzlaşma Usulü ve Uzlaşma Kararları  91
ıı. Tanım  94
ııı. Uzlaşma İlkeleri Şunlardır  95
ıv. Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar İle İlgili Yeni Düzenleme ve Kapsamı  95
v. Uzlaşma Edimi Şunlardır  96
vı. Uzlaşma Sonucunda Tarafların Özellikle Fail Şüpheli Sanığın Kazanımları Şunlardır  97
vıı. Uzlaşmaya Tabi Suçlar Listesi  98
gg. Ön Ödemelik Kapsamında Kalan Suçlar  99
ı. Tanım  99
ıı. Ön Ödemenin Şartları  101
ııı. Ön Ödemenin Hüküm ve Neticesi  102
ıv. Ön Ödemeye Tabi Suçlar Listesi  103
3. Şüpheli ve Sanık Kavramları  103
a. Şüpheli  103
b. Sanık  105
c. Suça Sürüklenen Çocuk Kavramı  105
d. Korunma İhtiyacı Olan Çocuk  107
4. Ceza Yargılamasının Tarafları  108
a. İddia Makamı  108
aa. Cumhuriyet Savcısı  108
bb. Cumhuriyet Savcısının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki Yetki ve Görevleri;  108
ı. İtiraz  108
ıı. İstinaf  109
ııı. Temyiz  113
cc. Kamu Davasına Müdahil Olan Katılan  113
b. Savunma Makamı  113
c. Yargılama Makamı  114
aa. Hakimlik Makamı  115
bb. Mahkeme Makamı  115
5. İspat ve Delil Kavramları  117
a. Genel Olarak  117
aa. Delillerin Özelikleri  119
bb. Delil Türleri  121
ı. Beyanlar  121
(ı). Sanık Beyanı  121
(ıı). Tanık Beyanı  121
(ıı). Yüzleştirme  125
(ııı). Teşhis  126
ıı. Bilirkişi Mütalâası  126
ııı. Keşif  128
ıv. Belgeler  129
(ı). Yazılı Belge  129
(ıı). Şekil Tespit Eden Belge  130
(ııı). Ses Tespit Eden Belge  130
(ıv). Bant Kayıtları  130
v. Belirtiler  130
b. Hukuka Aykırı Deliller  131
c. Delillerin Belirlenmesi ve Elde Edilmesi  132
aa. Belirlenmesi  132
bb. Delillerin Elde Edilmesi  135
ı. Beden Muayenesi, Vücuttan Örnek Alınması, Moleküler Genetik İncelemeler, Fizik Kimliğin Tespiti  135
ıı. Şüpheli veya Sanığın İç Beden Muayenesi  136
ııı. Şüpheli veya Sanığın Dış Beden Muayenesi  137
ıv. Şüpheli veya Sanığın Vücudundan Örnek Alınması  137
v. Şüpheli veya Sanığın Rızası  138
vı. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  138
vıı. Diğer Kişilerin Vücudundan Örnek Alınması  138
vııı. Kadının Muayenesi  139
ıx. Moleküler Genetik İncelemeler  139
x. Fizik Kimliğin Tespiti  141
xı. Diğer Hususlar  141
II. BÖLÜM
KORUMA TEDBİRLERİ
A. GİRİŞ  148
1. Genel Olarak  148
2. Çocuklar Bakımından  150
B. YAKALAMA  152
1. Yakalama Kavramı  153
a. Dayanak  153
b. Tanım  154
c. Şartları  155
aa. Herkes Tarafından Yapılan Yakalama  155
bb. Kolluk Tarafından Yakalama  156
cc. Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Yakalama  157
dd. Yönetmeliğe Göre Yakalama Nedenleri  158
d. Hakları  159
e. Yakalamada Uyulması Gereken Hususlar  162
C. GÖZALTINA ALMA  166
1. Gözaltına Alma Kavramı  166
a. Cumhuriyet Savcısı Emriyle Gözaltına Alma  166
aa. Tanım  166
bb. İlkeler  167
b. Mülki Amirlerce Gözaltına Alma  168
2. Gözaltına Alma Süresi  169
a. Olağan Suçlarda  169
b. Olağanüstü Hal Dönemindeki İşlenen Suçlarda  170
aa. Olağanüstü Hal Durumunda Gözaltına Alma İşlemleri  170
bb. Olağanüstü Hal Durumunda Gözaltına Alma Süresi  176
ı. Şüpheli ve Sanık Hakları Formu  178
ıı. Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter  180
ııı. Sevk / Serbest Bırakma Tutanağı  182
3. Koruma Tedbirlerinde Hak İhlali İddiaları  183
a. Zor Kullanma Yetkisi  183
b. Yaşama Hakkı Güvencesi  184
c. İşkence ve Eziyet  186
d. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği  187
e. Özel Yaşama Müdahale  188
f. Hak Arama Özgürlüğü  189
g. Zor Kullanma Yetkisi Veren Belgeler  191
h. Olağanüstü Dönemlerde Kamu Görevlilerinin Sorumsuzluğu ve/veya Kanuni Güvencesi  192
D. ARAMA  194
1. Arama İle İlgili Temel Kavramlar  194
a. Tanımlar  194
b. Karşılaştırma  195
2. Adlî Arama Kavramı  197
a. Tanım  197
b. Yetki  199
c. Karar Alınmadan Yapılacak Adlî Arama  201
d. Adlî Arama Türleri ve Yapılma Şekli  202
aa. Durdurma, Durdurma Sonrası Kontrol ve Arama İşlemleri  202
bb. Konutta, İşyerinde, Yerleşim Yerinde ve Eklentilerinde Arama  205
cc. Araçlarda Arama  207
dd. Üst ve Eşya Araması  207
ee. Avukat Bürolarında Arama  208
ff. Diğer Yer ve Kişilerle İlgili Arama  209
ı. Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama  209
ıı. Nezarethanede Yapılacak Arama  209
ııı. Askerî Mahallerde Yapılacak Arama  210
ıv. Bilgisayarlar ve Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve El Koyma  210
e. Adli Arama Tutanağı Düzenlenmesi  211
aa. Tutanak  211
bb. Belge Verme  211
cc. Aramada Karar Kapsamı Dışında Elde Edilen Bulgular ve Ele Geçirilen Kişiler  212
3. Önleme Aramaları  213
a. Kamu Düzeni Maksadı  213
b. Makul Sebep  214
aa. Hakim Kararı  214
bb. Kapsam  215
cc. Önleme Araması Yapılabilecek Yerler  215
dd. Hâkimden Önleme Araması Kararı Alınması Gerekmeyen Hâller  216
ee. Kolluğun Denetim Yetkisi  217
ff. Özel Güvenlik Görevlilerinin Kontrol Yetkileri  219
c. Önleme Aramasının Yapılması ve Yapılacak İşlemler  219
aa. Yapılacak İşlemler  219
bb. Önleme Araması Tutanağı  220
cc. Aramaya İlişkin Diğer Mevzuat Hükümleri  221
dd. Adli Arama Talep ve Karar Örneği  225
ı. Talep  225
ıı. Karar  228
ııı. İcrasını İsteme  231
1. Kavram  233
a. Tanım  233
b. Yetki  233
c. Kararın İcrası  235
2. El Koyma Şekilleri  236
a. Postada El Koyma  236
b. Avukatlar Yönünden El Koyma  237
c. Askerî Mahallerde El Koyma  237
d. Basılı Eserlere El Koyma  237
e. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara El Koyma  238
f. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  241
3. El Koymanın Kapsamı  241
a. El Konulabilecek Taşınır veya Taşınmaz Eşyalar  241
b. El Konulamayacak Eşyalar  242
F. TUTUKLAMA  247
1. Tutuklama Kavramı  247
a. Tanım  247
b. Şartları  247
2. Tutuklama Yetkisi ve Süresi  250
a. Yetki  250
b. Süre  251
G. ADLİ KONTROL  252
1. Adlî Kontrol Kavramı  252
a. Tanım  252
b. Şartları  252
c. Türleri  253
2. Adlî Kontrol Yetkisi ve Süresi  254
a. Yetki  254
b. Süre  255
H. DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ  256
1. İletişimin Denetlenmesi  256
a. Kapsamı  256
b. Süresi  259
2. Gizli Soruşturmacı  260
a. Kurallar  260
b. Kapsam  261
3. Teknik Araçlarla İzleme  261
a. Kurallar  261
b. Kapsam  262
c. Süre  262
III. BÖLÜM
TAZMİNAT VE RÜCU
A. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  265
1. Tazminat Talebi  265
a. Talep Sebepleri  265
b. Talep Mercii  266
2. Tazminat Talep Şartları  267
a. Süre  267
b. Yetkili Merci  267
c. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  267
d. İade  268
e. Tazminata Hükmedilmesine Dair Örnek Karar  268
B. RÜCU  271
1. Tazminata Rücua Dair Örnek Karar  272
IV. BÖLÜM
ÖZEL KANUNLARA GÖRE SORUŞTURMA İŞLEMLERİ
A. GİRİŞ  277
1. Genel Değerlendirme  277
2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu  279
a. Kaçakçılık Fiil ve Suçları  279
b. Arama ve Elkoyma  280
3. Çocuk Koruma Kanunu  282
a. Tanım ve İlkeler  282
b. Soruşturma ve Kovuşturma  282
4. Basın Suçlarında Soruşturma Usulü  284
a. İlkeler  284
b. El Koyma, Dağıtım ve Satış Yasağı  285
c. Dava Süreleri  286
d. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Karar Örneği  287
5. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar  289
6. Terörle Mücadele Kanunu  289
a. Terör Tanımı  289
b. Terör Suçlusu  290
c. Terör Suçları  290
d. Terör Örgütleri  291
V. BÖLÜM
İFADE ALMA SAVUNMA VE SORGU
A. İFADE ALMA VE SORGU  295
1. Şüphelinin Savunmasının Alınması  296
a. Pozitif Kurallar (Savunmada Genel İlkeler)  296
b. Negatif Kurallar (Savunmada Yasak Usuller)  297
2. Şüphelinin Savunmasının Müdafii Huzuruyla Alınması  298
3. Savunmada Müdafiin Hakları  300
4. Şüpheli Savunması Örneği  301
B. MÜŞTEKİ MAĞDURUN İFADESİNİN ALINMASI  303
1. Çağrılması  303
2. Mağdur İle Şikâyetçinin Hakları  303
3. Müşteki ve Tanık İfade Örneği  305
VI. BÖLÜM
SORUŞTURMA DOSYALARINDAKİ BİLGİ, BELGE, DELİL, OTOPSİ,
OLAY YERİ İNCELEMESİYLE YAZIŞMALAR
A. SORUŞTURMA DOSYALARINDAKİ BİLGİ, BELGE, DELİLLER  309
1. Cumhuriyet Savcısınca Yapılacak Etkin Soruşturma İşlemleri  309
2. Genel Olarak Bilgi, Belge ve Deliller  314
a. Giriş  314
b. Tutanaklar  319
aa. Şikayet Tutanağı Örneği  319
bb. Olay Yeri Tespit Tutanağı Örneği  319
cc. Tanık Bilgi Alma Tutanağı Örneği  320
dd. İhbar Tutanağı Örneği  320
ee. Şüpheli İfade Tutanağı Örneği  321
ff. El Koyma Tutanağı Örneği  321
gg. Yer Gösterme Tutanağı Örneği  322
hh. Teşhis Tutanağı Örneği  322
ıı. Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği  322
B. OTOPSİ, OLAY YERİ İNCELEMESİ, BELGE VE YAZIŞMALAR  323
1. Otopsi  323
a. Genel Olarak  323
b. Ölü Muayenesi  324
c. Otopsi  324
d. Otopsi Tutanağı, Teslim, Nakil ve Defin Örnekleri  327
ı. İcra Edilmiş Otopsi Örneği  327
ıı. Defin Ruhsatı Örneği  330
2. Olay Yeri İncelemesi  330
a. Olay Yeri İncelemesinin Tanımı ve Amaçları  331
b. Olay Yeri İnceleme İlkeleri  332
c. Olay Yeri Araştırma Yöntemleri  334
d. Olay Yeri İnceleme Safhaları  335
aa. Genel Giriş  335
bb. İnceleme Aşamaları  336
ı. Aşama  336
ıı. Aşama  337
ııı. Aşama  337
ıv. Aşama  338
v. Aşama  338
vı. Aşama  338
vıı. Aşama  339
vııı. Aşama  340
ıx. Aşama  340
x. Aşama  341
xı. Aşama  341
3. Toplanacak Deliller Belge ve Yazışmalar  342
a. Not Tutulması ve Kroki Çizimi  343
aa. Not Tutmak  343
bb. Fotoğraf Çekimi  344
cc. Krokiler  346
b. Delillerin Toplanması ve Korunması  349
aa. Delillerin Toplanması  349
bb. Delillerin Korunması  352
c. Delillerin Ambalajlanması ve Laboratuara Sevki  353
aa. Ambalâjlanması  353
bb. Delillerin Laboratuara Sevki  354
d. Olay Yeri İncelemesi ve Bu İncelemenin Yazıya Dökülmesi  354
VII. BÖLÜM
SORUŞTURMANIN SONUÇLANDIRMA AŞAMASI
A. ADLİ SORUŞTURMALAR  359
1. İddianame (Kamu Davası)  362
a. İddianamenin Düzenlenmesi  362
aa. Kamu Davasının Açılması  362
bb. Kamu Davasını Açma Görevi  364
cc. İddianamenin Hukuki Şekli ve İçeriği  365
ı. İddianamenin Hukuki Şekli  365
ıı. İddianamenin Hukuki İçeriği  366
dd. İddianamenin Maddi Mahiyeti ve Kapsamı  368
ı. İddianamenin Maddi Mahiyeti  368
ıı. İddianamenin Kapsamı  368
b. İddianamenin İadesi  369
aa. Özetle Açılan İddianamenin İade İlkeleri Şunlardır  371
bb. İddianamenin İade Edilemezlik İlkeleri İse Şunlardır  371
c. İddianame Örneği  372
2. Takipsizlik Neticesi  374
a. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  374
b. İddianameye Ek–Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  376
c. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlara İtiraz  376
d. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Örnekleri  377
e. Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  383
3. Diğer Kararlar  385
a. Yetkisizlik Kararları  385
aa. Yetkisizlik Kararında Ana Kural  385
bb. Suçun İşlendiği Yer Kuralı  386
cc. Soruşturmada Yetki Uyuşmazlığı  386
b. Görevsizlik Kararları  387
c. Birleştirme Kararı  387
d. Kamu Davasının Ertelenmesi Kararları  388
aa. Kamu Davasının Ertelenmesi  388
bb. Örnek  390
B. ÖZEL SORUŞTURMALAR (SORUŞTURMASI İZNE BAĞLI SUÇLAR)  392
1. Soruşturması İzne Bağlı Suçlar  392
a. Genel Kurallar  392
aa. TCK 299. ve 301. Madde Suçları Yönünden  392
bb. Özel Af Durumu  395
cc. Yasama Dokunulmazlığı Yönünden  395
ı. Yasama Dokunulmazlığı ile İlgili Olarak  395
ıı. Avukat Milletvekillerinin TCK 299. Maddesi ve 301. Maddesi Kapsamındaki Eylemleri  396
ııı. Milletvekilleri Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma Yapma Yetkisi;  397
dd. Kamu Güvenliği Sebebiyle Dava Nakli ve Buna İzin Verme  397
b. Kamu Görevlileri  399
c. Memur Soruşturmaları  399
d. Soruşturma İzni  403
aa. Cumhurbaşkanı Makamına Karşı İşlenen Suçlarda Kovuşturma İzni Talebine Örnek  404
bb. Cumhurbaşkanı Makamına Karşı İşlenen Suçlarda İddianame Örnek  405
cc. Kamu Görevlisi Soruşturma İzni Talebine Örnek  406
dd. En Yüksek Kolluk Amirinin Soruşturma İzni Talebine Örnek  407
e. İstisnalar  408
f. İstisnanın İstisnası  409
g. Durma Kararı  410
aa. Durma Karar Örneği  414
bb. Soruşturma İzin İsteme Örneği  416
2. Fezlekeler  417
a. Dokunulmazlık Fezlekeleri  417
b. Fezleke Tanzim Edilemeyecek Haller  418
c. Hakim Savcı Fezlekeleri  422
3. Avukat – Noter Soruşturmaları  424
a. Avukat  424
aa. Avukat ve Avukatlık Görevi  424
bb. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü  424
ı. Soruşturma ve Kovuşturma Mevzuatı  424
ıı. Avukat Soruşturmaları Usulünde İzlenecek Yol  425
ııı. Avukat Soruşturma İzni Fezlekesi  426
ıv. Avukat Kovuşturma İzin Fezlekesi  427
cc. Dikkat Edilecek Hususlar  428
dd. Avukat Fezleke Örnekleri  428
ı. Soruşturma İzni Verilmesi Örneği  429
ıı. Soruşturma İzni Verilmemesi Örneği  431
ııı. Kovuşturma İzni Verilmesi Örneği  433
ıv. Kovuşturma İzni Verilmemesi Örneği  435
b. Noter  436
aa. Noter ve Noterlik Görevi  436
bb. Kovuşturma Usulü  437
ı. Kovuşturma Mevzuatı  437
ıı. Kovuşturmada İzlenecek Yol  438
ııı. Noter Kovuşturma İzni Fezlekesi  439
ıv. Noter Suçları  439
v. Fezleke Dosyalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler  440
cc. Noter Fezleke Örneği  441
ı. Kovuşturma İzni Verilmemesi  441
ıı. Kovuşturma İzni Verilmesi/Verilmemesi  442
VIII. BÖLÜM
İDARİ (DİSİPLİN) SORUŞTURMALARI
A. MEVZUAT  447
1. Madde Metinleri  447
a. Anayasa  448
b. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  449
c. Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği  453
B. İDARİ SORUŞTURMA TANIM AMAÇ VE İLKELERİ  457
1. Tanım ve Amaç  457
a. Tanım  457
aa. Disiplin  457
bb. Disiplin Suçu Kavramı  457
b. Amaç  457
2. İlkeler  457
C. İDARİ SORUŞTURMA USULÜ  461
1. Disiplin Suçunun Öğrenilmesi  461
a. Disiplin Soruşturması Başlatırken Dikkat Edilecek Hususlar  461
aa. Kimler Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılabilir  461
bb. Disiplin Soruşturmasını Yapmaya Yetkili Disiplin Âmirleri Kimlerdir  462
cc. Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı  462
dd. Disiplin Soruşturmasının Adlî Soruşturmadan Bağımsızca Yapılması Zorunluluğu  463
ee. Disiplin Soruşturması Yapılması Gerekliliği ve Soruşturmacı Atanması Yöntemi  463
b. Disiplin Soruşturması Yürütülürken Dikkat Edilecek Hususlar  464
aa. Disiplin Soruşturması Sırasında Temin Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler  465
bb. Mağdur, İhbarcı ve Tanık Beyanları  466
cc. Savunma Hakkı  466
c. Disiplin Soruşturma Raporunun Düzenlenmesi  466
d. Disiplin Cezasının Verilmesi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar  467
aa. Disiplin Soruşturması Sonucunda Fiil ve Hâlin Sübuta Ermemesi ve Disiplin Zamanaşımının Dolması Durumu  467
bb. Fiil veya hâlin Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme Cezalarını Gerektirmesi Durumu  468
cc. Fiil veya Hâlin Kademe İlerlemesinin Durdurulması veya Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezalarını Gerektirmesi Durumu  468
dd. Disiplin Soruşturmasında ve Disiplin Cezası Tayininde Tekerrür Uygulaması  469
ee. Disiplin Soruşturmasında Bir Alt Ceza Uygulaması  470
ff. Disiplin Kararında Yasa Yolu ve Sürelerinin Gösterilmesi Zorunluluğu  470
2. Olağanüstü Hal Özel Durumu  470
a. Olağanüstü Hal Kapsamında İdari Soruşturmalar  470
b. Anayasa Mahkemesi  472
c. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu  473
d. İhraç Kararı ile İlgili Disiplin Soruşturması Muhakkik Rapor Örnekleri  474
e. İdari Soruşturma Örnekleri  479
aa. Disiplin Cezası Verilmesine Gerek Bulunmadığına Dair Disiplin Soruşturma Raporu Örneği  479
bb. Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına Dair; Disiplin Kararı Örneği  481
cc. Disiplin Cezası Verilmesine Dair; Disiplin Soruşturma Raporu Örneği  484
dd. Disiplin Cezası Verilmesine Dair; Disiplin Karar Örneği  487
IX. BÖLÜM
İDARİ YAPTIRIMLAR KABAHATLER İNFAZ İŞLEMİ VE İDARİ İŞLER
A. KABAHATLER  495
1. Genel Olarak  495
2. Kabahatin Yaptırımları  497
3. Zamanaşımı  498
a. Soruşturma Zamanaşımı  498
b. Yerine Getirme Zamanaşımı  499
4. Yetki  500
5. Kabahat Türleri  500
6. Kabahat Karar Örnekleri  502
a. İdari Yaptırım Bürosu Müzekkere Örneği  502
b. Kabahatlerde Görevsizlik Kararı Örneği  503
c. Kimlik Bildirmemek Kabahat Eyleminde İdari Yaptırım Karar Örneği  504
d. Karşılıksız Çek Düzenleme Kabahat Eyleminde İdari Yaptırım Karar Örneği  505
e. Emre Aykırı Davranmak Kabahat Eyleminde İdari Yaptırım Karar Örneği  507
B. İNFAZ İŞLEMLERİ  508
1. İnfaz Kurumları  508
a. Bazı Tutuklu ve Hükümlülerin Özel Renk Giysileri  509
b. Tutuklu ve Hükümlü İzin Kararı Örnekleri  510
aa. Mazeret İzin Talebi Örneği  511
bb. Hükümlüler İçin Özel İzin Kullanma Form ve Onaya Sunma Örneği  512
cc. İzin Belgesi Örneği  513
2. İlamat İnfaz İşleri  514
a. Genel Olarak  514
b. İnfaz Uygulamasındaki Tereddütler  521
c. İnfaz İşlemleri  523
aa. Hapis Cezalarının İnfaz İşlemleri  523
bb. Adli Para Cezalarının İnfaz İşlemleri  529
cc. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfaz İşlemleri  530
dd. Yakalama Kararlarının İnfaz İşlemleri  531
ee. Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz İşlemleri  533
ff. Ailenin Korunmasına Dair Kararların İnfaz İşlemleri  533
C. İDARİ İŞLER  535
1. Genel Olarak  535
2. Adliye Büroları, Birimleri ve Müdürlükleri  537
a. Adli Bürolar  538
aa. Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro  538
bb. Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat Bürosu  539
cc. Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu  539
dd. Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler ve Ön Ödeme Bürosu  539
ee. Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu  539
ı. Uzlaştırmada Yeni Kanun Yeni Usul  539
ıı. Uzlaştırma Bürosuna Gönderme Kararı Örneği  541
ııı. Soruşturma Bürosuna Gönderme Kararı Örneği  542
ıv. Uzlaştırma Bürosu'na Gönderilen Dosyalardaki Tespit Edilen Eksiklikler;  543
gg. Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu  546
hh. Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Bürosu  546
ıı. Diğer Bürolar  547
b. Müdürlük  548
aa. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü  548
bb. İnfaz Müdürlüğü  549
c. Birimler  550
aa. Emanet Birimi (Memurluğu–Bürosu)  550
bb. Adli Arşiv Birimi (Memurluğu–Bürosu)  551
X. BÖLÜM
CUMHURİYET SAVCISINA TAVSİYELER
A. GENEL OLARAK  555
1. Genel Etik Kurallar  555
2. Uyulması Gereken Resmi Kurallar  556
3. Cumhuriyet Savcısının Uyacağı Ahlaki ve Adli İlkeler  557
B. GÖREV KURALLARI  560
1. İnsan İlişkileri  560
2. Son Tavsiyem  562
3. Ekler  563
a. Ek 1: FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak Suçundan Örnek İddianame  563
b. Ek 2: FETÖ/PDY Soruşturmalarının Yürütülmesine İlişkin Ana İlkeler  573
c. Ek 3: Müddetname Örnekleri  578
aa. İnsan Öldürme 28.06.2014 Tarihinden Evvel İşlenen Suçlar  578
bb. Cinsel Taciz  579
cc. Yağma  580
dd. Adli Para  581
d. Ek–4: Türk Ceza Kanunu Ve Özel Ceza Kanunlarındaki Ön Ödemelik Suçlar ve Hesap Tablosu  581
e. Ek–5: Yetişkinlerle Suça Sürüklenen Çocuklar Bakımından Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçlara İlişkin Tablo  590
Kaynakça  601
Kavramlar Dizini  603
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020