Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Kuantum Fiziğine Giriş
Temel Kavramlar – Schrödinger Temsili – Matris Mekaniği – Yaklaşık Çözüm Yöntemleri
Ocak 2013 / 2. Baskı / 458 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Prof. Dr. Mustafa DİKİCİ tarafından; gözden geçirilmiş ve tamamen yenilenmiş olarak 2. baskısı yapılan kitap; üniversitelerin Eğitim, Fen, Fen–Edebiyat ve Mühendislik Fakültelerinde okutulan "Kuantum Fiziği” veya “Kuantum Fiziğine Giriş” derslerine uygun olarak hazırlanmıştır. Kitabın en önemli özelliği ise lise seviyesinde matematik bilgisine sahip kişilerin bile çok zorlanmadan okuyup anlayabilecekleri seviyede hazırlanmış olmasıdır.

Kitap, yazarın uzun yıllar bizzat anlattığı ve halen daha anlatmaya devam ettiği "Kuantum Fiziğine Giriş " derslerinin notlarından, kitabın ilk baskısından sonra akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen önerilerden ve yılların kazandırdığı mesleki tecrübelerden oluşmaktadır.

Bu kitap; Fizik, Fizik Mühendisliği, Kuantum Fiziği bilgisine ihtiyaç duyan diğer mühendislik öğrencileri ve meraklıları için de iyi bir kaynak olacak şekilde hazırlanmıştır.

Kitapta yer alan problemlerin çözümleri için “Kuantum Fiziğine Giriş Problemleri ve Çözümleri” kitabından yararlanabilirsiniz.

Konu Başlıkları
Kuantum Fiziğinin Doğuşu
Dalga Paketi ve Belirsizlik İlkesi
Özdeğer Denklemleri
Dalga Mekaniğinin Genel Yapısı
İşlemci Yöntemi
Çok–Parçacıklı Sistemler
Üç–Boyutlu Uzayda Schrödinger Dalga Denklemi
Açısal Momentum
Hidrojen Atomu
Matris Mekaniği
Yaklaşık Çözüm Yöntemleri
Barkod: 9789750222382
Yayın Tarihi: Ocak 2013
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 458
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
1. BÖLÜM
KUANTUM FİZİĞİNİN DOĞUŞU
1. KUANTUM FİZİĞİNİN DOĞUŞU  17
1.1. GİRİŞ  17
1.2. SİYAH CİSMİN IŞIMASI  19
1.2.1. Siyah Cisim İçin Kovuk Modeli  20
1.2.2. Titreşici Başına Ortalama Enerji  21
1.2.3. Kovuktaki Bağımsız Titreşicilerin Sayısı  21
1.2.4. Enerji Yoğunluğu  23
1.2.5. Max Planck Formülü  24
1.3. FOTOELEKTRİK OLAY  31
1.4. RUTHERFORD ATOM MODELİ  33
1.4.1. Rutherford Modelinin Kabulleri  33
1.4.2. Rutherford Modelinin Karşılaştığı Güçlükler  34
1.5. BOHR ATOM MODELİ  35
1.5.1. Bohr Postulatları  35
1.5.2. Bohr Atom Modeli  36
1.5.3. Bohr Atom Modelinden Çıkan Sonuçlar  37
1.5.3.1. Uygunluk İlkesi  37
1.5.3.2. Eliptik Yörünge Kabulü  38
1.5.4. Kısaltmalar  38
1.6. COMPTON SAÇILMASI  39
1.7. Louis de Broglie HİPOTEZİ  42
1.8. ELEKTRON KIRINIMI  44
1.9. DALGA-PARÇACIK İKİLİĞİ  45
1.9.1. İki Yarık Deneyi  45
1.9.2. Kutuplanmış Işının Analizleyiciden Geçişi  46
1.9.3. Uzak Bir Yıldızdan Gelen Işın  46
1.9.4. Aynı Olayda Hem Dalga Hem Parçacık Yorumu  47
1.10. SONUÇ  48
1.11. PROBLEMLER  48
2. BÖLÜM
DALGA PAKETİ ve BELİRSİZLİK İLKESİ
2. DALGA PAKETİ VE BELİRSİZLİK İLKESİ  51
2.1. GİRİŞ  51
2.2. DALGA FONKSİYONU  52
2.3. DAKGA PAKETİ  54
2.3.1. Dalga Paketi Elde Etmenin Değişik Yolları  54
2.3.1.1. Çan Eğrisinden Yararlanma  55
2.3.1.2. Dalga Boyları Birbirine Çok Yakın İki Dalga  56
2.3.1.3. Dalga Paketi Elde Etmek İçin Fourier Serisini Kullanma  57
2.3.2. Fourier Serisi  57
2.3.3. Fourier Katsayıları  58
2.3.4. Fourier İntegrali  59
2.3.5. Dirac-Delta Fonksiyonu  61
2.3.6. Gauss Dağılımı ve Fourier Dönüşümü  62
2.4. BELİRSİZLİK İLKESİ  65
2.4.1.Heisenberg Mikroskopu  68
2.4.2. İki Yarık Deneyi  69
2.4.3. Bohr Atomundaki Yörüngelerin Durumu  70
2.4.4. Enerji-Zaman Belirsizliği  71
2.4.5. Hidrojen Atomu  72
2.4.6. Çekirdek Kuvvetleri  73
2.5. TÜMLEME İLKESİ  73
2.6. DALGA PAKETİNİN İLERLEMESİ  74
2.7. PROBLEMLER  78
3. BÖLÜM
SCHRÖDİNGER DALGA DENKLEMİ VE İŞLEMCİLER
3. SCHRÖDİNGER DALGA DENKLEMİ VE İŞLEMCİLER  81
3.1. DALGA FONKSİYONU VE GRUP HIZI  81
3.2. SCHRÖDİNGER DALGA DENKLEMİ  82
3.2.1. Bir-Boyutlu Uzayda Schrödinger Dalga Denklemi  82
3.2.2. Klasik ve Klein-Gordon Dalga Denklemleri  84
3.3. SCHRÖDİNGER DALGA DENKLEMİNİN ÖZELLİKLERİ  85
3.4. DALGA FONKSİYONLARININ ÖZELLİKLERİ  87
3.4.1. Şans (=ihtimal=olasılık) Yoğunluğu  87
3.4.2. Şans Yoğunluğunun Zamanla Değişmesi  90
3.4.3. Üç-Boyutlu Uzaydaki İfadeler  94
3.4.4. Sınır Şartlarının Dalga Fonksiyonuna Etkisi  95
3.5. BEKLENEN DEĞER ( = ORTALAMA DEĞER )  96
3.5.1. x’in Beklenen Değeri  97
3.5.2. Doğrusal Momentumun Beklenen Değeri  98
3.5.3. x’in Momentum Uzayında Temsili  100
3.6. FOURIER UZAYINDAKİ DALGA FONKSİYONUNUN FİZİKSEL YORUMU  101
3.6.1. Parseval Teoremi  101
3.6.2. Momentum Uzayında Momentumun Beklenen Değeri  102
3.6.3. Zamana Bağlı Fonksiyonu  102
3.7. İŞLEMCİLER VE İŞLEMCİLERİN ÖZELLİKLERİ  102
3.7.1. Doğrusal İşlemciler  103
3.7.2. İşlemcilerin Sıra Değiştirme Özelliği (Bağıntısı)  103
3.7.3. Momentumun Beklenen Değeri  104
3.7.4. Periyodik Fonksiyonlar  105
3.7.5. Hermityen İşlemciler  105
3.8. MOMENTUM İŞLEMCİSİ VE SCHRÖDİNGER DALGA DENKLEMİ  106
3.9. PROBLEMLER  106
4. BÖLÜM
ÖZDEĞER DENKLEMİ, ÖZFONKSİYON ve ÖZDEĞER
4. ÖZDEĞER DENKLEMİ, ÖZFONKSİYON VE ÖZDEĞER  111
4.1. ÖZDEĞER DENKLEMİ  111
4.1.1. Schrödinger Dalga Denkleminin Çözümünün Zamana Bağlı Kısmı  112
4.1.2. Schrödinger Dalga Denkleminin Çözümünün Yere Bağlı Kısmı  113
4.1.3. Schrödinger Dalga Denkleminin Genel çözümü  113
4.1.4. Özdeğer ve Özfonksiyon  114
4.1. SCHRÖDİNGER’İN ELDE ETTİĞİ ENERJİ ÖZDEĞER DENKLEMİ  114
4.3. BİR-BOYUTLU UZAYDA HARMONİK TİTREŞİCİ  116
4.4. POTANSİYEL KUYUSU  117
4.4.1. Potansiyel Kuyusu  117
4.4.1.1. E < 0 Olması Durumu  118
4.4.1.2. E > 0 Olması Durumu  119
4.4.2. Dalga Boyları ve Bunlara Karşı Gelen Enerji Özdeğerleri  123
4.4.3. Momentumun Beklenen Değeri  127
4.4.4. Momentumun Karesinin Beklenen Değeri  129
4.4.5. Belirsizlik İlkesi  130
4.4.6. Uygunluk İlkesi  130
4.4.7. Seriye Açma Postulatı  132
4.4.8. Zamana Bağlı Olarak Değişme  133
4.4.9. Enerjinin Beklenen Değeri  133
4.4.10. Normalizasyon  134
4.5. PARİTE İŞLEMCİSİ  134
4.5.1. Parite (Yansıtma) İşlemcisi  135
4.5.2. Fiziksel Sistem ve Koordinat Sistemi Seçimi  139
4.6. DOĞRUSAL MOMENTUM ÖZFONKSİYONU  141
4.7. KARESİ İNTEGRALLENEMEYEN FONKSİYONLARLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA  143
4.8. DEJENERE ÖZDEĞERLER ve ÖZFONKSİYONLAR  146
4.9. PROBLEMLER  150
5. BÖLÜM
BİR-BOYUTLU POTANSİYELLER
5. BİR-BOYUTLU POTANSİYELLER  155
5.1. GİRİŞ  155
5.2. SONSUZ GENİŞLİKLİ POTANSİYEL ENGELİ  156
5.2.1. Parçacığın Enerjisinin Engelden Büyük Olması Durumu  157
5.2.2. Parçacığın Enerjisinin Engelden Küçük Olması Durumu  162
5.2.3. Potansiyel Engelinin Sonsuz Olması  165
5.3. POTANSİYEL ÇUKURU  166
5.3.1. Parçacığın Enerjisinin Artı İşaretli Olması Durumu  167
5.3.2. Parçacığın Enerjisinin Eksi İşaretli Olması Durumu  170
5.3.2.1. Çift Çözüm  172
5.3.2.2. Tek Çözüm  173
5.4. POTANSİYEL ENGELİ – TÜNEL OLAYI  174
5.5. DOĞRUSAL TİTREŞİCİ – GEVŞEK YAY  178
5.5.1. Asimtotik Çözüm  179
5.5.2. Koordinat Başlangıcı Civarındaki Çözüm  181
5.5.3. Hermite Polinomları  183
5.5.4. Hermite Polinomlarının Özellikleri  186
5.5.4.1. Dalga Fonksiyonu  187
5.5.4.2. Dalga Fonksiyonunun Paritesi  187
5.5.4.3. Hermite Polinomları Arasındaki İlişki  187
5.5.4.4. Hermite Polinomlarının Ortonormallik Bağıntısı  188
5.5.4.5. Hermite Polinomlarının Türevleri  188
5.5. PROBLEMLER  188
6. BÖLÜM
DALGA MEKANİĞİNİN GENEL YAPISI ve
KUANTUM FİZİĞİNİN POSTULATLARI
6. DALGA MEKANİĞİNİN GENEL YAPISI VE KUANTUM FİZİĞİNİN POSTULATLARI  191
6.1. ÖZET  191
6.2. ÖLÇMENİN ANLAMI  193
6.3. VEKTÖR (=FONKSİYON) UZAYI  194
6.3.1. Vektör Uzayı ve Fonksiyon Uzayı  194
6.3.2. Vektör Uzayı İle Fonksiyon Uzayı Arasındaki İlişki  195
6.3.2.1. Toplama  195
6.3.2.2. Bir Sabit İle Çarpma  197
6.3.2.3. Skaler Çarpma  197
6.3.2.4. Sonuç  198
6.3.3. Hilbert Uzayı  198
6.4. İŞLEMCİLER  200
6.4.1. Hermityen İşlemciler  200
6.4.2. Hermityen Eşlenik İşlemciler  200
6.4.3. Çarpmanın Eşleniği  203
6.4.4. Belirsizlik Bağıntısını Elde Etme  204
6.5. KUANTUM MEKANİĞİ VE KLASİK MEKANİK  208
6.5.1. Beklenen Değerin Zamana Bağlı Olarak Değişmesi  209
6.5.2. Yerin Beklenen Değerinin Zamana Bağlı Olarak Değişmesi  211
6.5.3. Doğrusal Momentumun Beklenen Değerinin Zamana Bağlı Olarak Değişmesi  212
6.5.4. Newton’un Hareket Yasası  213
6.6. KUANTUM FİZİĞİNİN POSTULATLARI  214
6.6.1. Postulat: 1  215
6.6.2. Postulat: 2  215
6.6.3. Postulat: 3  217
6.6.4. Postulat: 4  224
6.6.5. Postulat: 5  226
6.7. PROBLEMLER  226
7. BÖLÜM
KUANTUM FİZİĞİNDE İŞLEMCİ YÖNTEMİ
7. KUANTUM FİZİĞİNDE İŞLEMCİ YÖNTEMİ  229
7.1. İŞLEMCİ YÖNTEMİ  229
7.1.1. Tanımlar ve Sıra Değiştirme Bağıntıları  229
7.1.2. En Küçük Enerji Özdeğeri  235
7.1.3. Merdiven İşlemcileri: Eksiltme İşlemcisi  235
7.1.4. Merdiven İşlemcileri: Artırma İşlemcisi  236
7.1.5. Taban Durumunu Temsil Eden Özfonksiyon  238
7.1.6. Uyarılmış Durumlar  239
7.2. SİSTEMİN ZAMANA GÖRE DEĞİŞİMİ  242
7.2.1. Zamana Bağlı Olmayan Bir İşlemci  243
7.2.2. Gözlenebilirin Zamanla Değişmesi  244
7.2.3. Harmonik Titreşici  245
7.3. PROBLEMLER  248
8. BÖLÜM
ÇOK PARÇACIKLI SİSTEMLERİN BİR-BOYUTLU
UZAYDA İNCELENMESİ
8. ÇOK PARÇACIKLI SİSTEMLERİN BİR-BOYUTLU UZAYDA İNCELENMESİ  251
8.1. ÇOK PARÇACIKLI SİSTEMLER  251
8.2. DIŞ POTANSİYELİN SIFIR OLMASI DURUMU  253
8.2.1. Klasik Mekanikte Doğrusal Momentumun Korunumu  255
8.2.2. Kuantum Mekaniğinde Doğrusal Momentumun Korunumu  256
8.3. İKİ PARÇACIKLI SİSTEMLER  257
8.3.1. Toplam Potansiyel Enerjinin Sıfır Olması Durumu  257
8.3.2. Sadece Etkileşme Potansiyel Enerjisinin Olması Durumu  262
8.4. ÖZDEŞ PARÇACIKLAR  264
8.4.1. Ayırt Edilemeyen Parçacıkların Koordinatları  264
8.4.2. Çok Parçacıklı Bir Sistemin Dalga Fonksiyonu  265
8.4.3. Özdeş İki Parçacıktan Oluşan Bir Sistemin Enerji Özdeğer Denklemi  265
8.4.4. Koordinat Değiştirme İşlemcisi  265
8.5. DIŞ POTANSİYEL İÇİNDE BİRBİRİ İLE ETKİLEŞMEYEN N-ÖZDEŞ FERMİON  269
8.6. DIŞ POTANSİYEL İÇİNDE BİRBİRİ İLE ETKİLEŞMEYEN N-ÖZDEŞ BOZON  270
8.7. PAULİ DIŞARLAMA İLKESİ  271
8.7.1. Pauli Dışarlama İlkesi Makroskopik Ölçekte Ne İfade Eder?  272
8.7.2. Pauli Dışarlama İlkesi ve Bozonlar  274
8.7.2.1. Etkileşmeyen N Tane Bozon  274
8.7.2.2. Etkileşmeyen N Tane Fermion  275
8.7.2.3. Potansiyel Kuyusuna Doldurulan Parçacık Sayısı  275
8.8. PROBLEMLER  276
9. BÖLÜM
ÜÇ-BOYUTLU UZAYDA SCHRÖDİNGER
DALGA DENKLEMİ
9. ÜÇ-BOYUTLU UZAYDA SCHRÖDİNGER DALGA DENKLEMİ  277
9.1. ÜÇ-BOYUTLU UZAYDA SCHRÖDİNGER DALGA DENKLEMİ  277
9.1.1. Üç-Boyutlu Uzayda Hareket Eden Bir Parçacık  277
9.1.2. Üç-Boyutlu Uzayda Hareket Eden İki Parçacık  278
9.2. ENERJİ VE DOĞRUSAL MOMENTUM ÖZFONKSİYONLARI  280
9.2.1. Yeni Koordinat Sisteminde Doğrusal Momentum Özfonksiyonu  281
9.2.2. Yeni Koordinat Sisteminde Enerji Özdeğer Denkleminin Çözümü  282
9.3. z-EKSENİ ETRAFINDA DÖNME ve HAMİLTONİYENİN DEĞİŞMEZLİĞİ  285
9.4. z-EKSENİ ETRAFINDAKİ SONSUZ KÜÇÜK DÖNME  289
9.5. AÇISAL MOMENTUM VEKTÖRÜ VE AÇISAL MOMENTUM İŞLEMCİSİ  290
9.6. HAMİLTONİYENİN KARTEZİYEN KOORDİNAT SİSTEMİNDEKİ AÇIK İFADESİ  295
9.7. SCHRÖDİNGER DENKLEMİNİN KÜRESEL KOORDİNATLARDA İFADE EDİLİŞİ  298
9.8. DEĞİŞİK BİR POTANSİYEL  300
9.9. PROBLEMLER  302
10. BÖLÜM
AÇISAL MOMENTUM
10. AÇISAL MOMENTUM  305
10.1. GİRİŞ  305
10.2. İŞLEMCİLERİN KÜRESEL KOORDİNATLARDA İFADESİ  306
10.2.1. Kismi Türev İşlemcilerini Dönüştürme  306
10.2.2. Küresel Koordinatlarda Açısal Momentum İşlemcisi  309
10.2.3. Merdiven İşlemcileri  311
10.3. AÇISAL MOMENTUM İŞLEMCİLERİNİN ÖZDEĞERLERİ  312
10.3.1. Artırma İşlemcisinin Özdeğer Denklemlerine Etkisi  313
10.3.2. Eksiltme İşlemcisinin Özdeğer Denklemlerine Etkisi  315
10.4. AÇISAL MOMENTUM İŞLEMCİLERİNİN ÖZFONKSİYONLARI  318
10.5. AÇISAL MOMENTUM İŞLEMCİLERİNİN ÖZDEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  323
10.6. ÖZFONKSİYONLARIN HESABI  328
10.6.1. Özfonksiyonların Hesabı  328
10.6.2. Normalizasyon Sabitinin Hesabı  331
10.6.3. Özfonksiyon Örnekleri  332
10.7. RADYAL DENKLEM  332
10.8. SPİN AÇISAL MOMENTUMU  333
10.8.1. Giriş  333
10.8.2. Stern-Gerlach Deneyi  334
10.8.3. Stern-Gerlach Deneyi: Klasik Yaklaşım  334
10.8.4. Stern-Gerlach Deneyi: Bir Başka Yaklaşım  336
10.8.5. Stern-Gerlach Deneyi: Kuantum Mekaniği Yaklaşımı  336
10.8.6. Hakiki Açısal Momentum : Spin  337
10.9. TOPLAM AÇISAL MOMENTUM  339
10.10. TOPLAM AÇISAL MOMENTUM ÖZDEĞERLERİ  340
10.11. PROBLEMLER  342
11. BÖLÜM
MERKEZİ ALAN PROBLEMİ VE HİDROJEN ATOMU
11. MERKEZİ ALAN PROBLEMİ VE HİDROJEN ATOMU  345
11.1. MERKEZİ ALAN PROBLEMİ  345
11.2. RADYAL DENKLEM  346
11.3. HİDROJEN ATOMU ve HİDROJENE BENZER İYONLAR  347
11.3.1. Bağlı Durumlar İçin Çözüm  347
11.3.2. Enerji Seviyeleri Arasındaki Geçişi Düzenleyen Kurallar  354
11.4. RADYAL DENKLEMİN ÇÖZÜMÜ  354
11.4.1. Asosiye Laguerre Polinomları  354
11.4.2. Laguerre Polinomları  357
11.5. PROBLEMLER  358
12. BÖLÜM
MATRİS MEKANİĞİ
12. MATRİS MEKANİĞİ  359
12.1. GİRİŞ  359
12.2. KUANTUM MEKANİĞİNDE TEMSİL ÇEŞİTLERİ  360
12.2.1. Schrödinger Temsili  360
12.2.2. Heisenberg Temsili  361
12.2.3. Etkileşme Temsili  361
12.3. MATRİSLER  365
12.3.1. Bir Matrisin Rankı  365
12.3.2. Matrislerin Toplanması ve Çarpılması  365
12.3.3. Sıfır, Birim ve Sabit Matrisler  366
12.3.4. Bir Matrisin İzi, Determinantı ve Tersi  366
12.3.5. Hermityen ve Üniter Matrisler  368
12.3.6. Matrislerin Dönüştürülmesi ve Köşegenleştirilmesi  369
12.3.7. Matris Fonksiyonları  371
12.3.8. Rankı Sonsuz Olan Matrisler  371
12.4. DÖNÜŞÜM (TRANSFORMATION) TEORİSİ  372
12.5. İŞLEMCİLER VE MATRİSLER  374
12.5.1. Giriş  374
12.5.2. Heisenberg’in Matris Temsili  375
12.5.3. Schrödinger Temsili İle Heisenberg Temsili Arasındaki İlişki  378
12.5.4. Açısal Momentum Matrisleri  379
12.5.5. Durum (Baz) Vektörleri  381
12.5.6. Durum (Baz) Vektörlerinin Çarpılması  382
12.5.7 İzdüşüm İşlemcisi  383
12.5.8 Durum Matrisleri (Vektörleri) Arasındaki İlişkiler  387
12.6. HEİSENBERG YÖNTEMİNDE ÖZDEĞER HESABI  389
12.6.1. Özdeğer Hesabı  389
12.6.2. Köşegen Matris  392
12.6.3. Köşegen Olmayan Matris  393
12.6.4. Köşegen Olmayan Matrisleri Köşegenleştirme  393
12.7. BAZI AÇISAL MOMENTUM İŞLEMCİLERİNİN MATRİS ELEMANLARI  403
12.8. SPİN  404
12.8.1. Spin Matrisleri  404
12.8.2. Spin Matrisinin Özfonksiyonları  407
12.8.3. Seriye Açma  408
12.8.4. Köşegen Olmayan Spin Matrisi  408
12.8.5. Beklenen Değer Hesabı  410
12.9. PROBLEMLER  411
13. BÖLÜM
YAKLAŞIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
13. YAKLAŞIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  413
13.1. GİRİŞ  413
13.2. ZAMANA BAĞLI OLMAYAN TEDİRGİNLİK YÖNTEMİ : DEJENERE OLMAYAN DURUMLAR  413
13.2.1. Giriş  413
13.2.2. Enerjiye Birinci Dereceden Tedirginlik Katkısı  415
13.2.3. Enerji Özdurumuna Birinci Dereceden Düzeltme  417
13.2.4. Enerjiye İkinci Dereceden Tedirginlik Katkısı  419
13.2.5. Enerji Özdurumuna İkinci Dereceden Düzeltme  421
13.2.6. Sonuç  421
13.2.7. Uygulama:1- Bir-Boyutlu Harmonik Titreşici  422
13.2.7.1. Hermite Polinomları Kullanma  423
13.2.7.2. İşlemci Yönteminden Yararlanma  426
13.2.8. Uygulama:2- Normal Zeeman Olayı  428
13.2.9. Uygulama:3- Anormal Zeeman Olayı  430
13.3. ZAMANA BAĞLI OLMAYAN TEDİRGİNLİK YÖNTEMİ : DEJENERE DURUMLAR  434
13.3.1. Giriş  434
13.3.2. Uygulama: Elektrik Alan İçindeki Hidrojen Atomu  437
13.3.2.1. Dejenere Olmayan Enerji Durumu  437
13.3.2.2. Dejenere Enerji Durumu  438
13.4. ZAMANA BAĞLI TEDİRGİNLİK YÖNTEMİ  446
13.5. VARYASYON YÖNTEMİ  449
Kaynaklar  453
Kavram Dizini  455
 


Prof. Dr. Mustafa Dikici
Kitaplar
1–1;1; Doç. Dr. Mustafa Dikici Katıhal Fiziğine Giriş, Ondokuz Mayıs Üniv. Yayınları, Yayın No:71, Samsun –1;1;1993
2–1;1; Doç. Dr. Mustafa Dikici Kristallerin Esneklik Özellikleri, Ondokuz Mayıs Üniv. Yayınları, Yayın No:72, Samsun –1;1;1993
3–1;1; Prof. Dr. Mustafa Dikici Kuantum Fiziğine Giriş, Ondokuz Mayıs Üniv. Yayınları, Yayın No:79, Samsun –1;1;1994
4–1;1; Prof. Dr. Mustafa Dikici, Yrd. Doç. Dr. Emin Öztekin, Arş. Gör. Abdullah Aydın Kuantum Fiziğine Giriş Problemleri, Ondokuz Mayıs Üniv. Yayınları, Yayın No:100, Samsun –1;1;1996
5–1;1; Prof. Dr. Mustafa Dikici, Yrd. Doç. Dr. Emin Öztekin, Yrd. Doç. Dr. Necmi Dege PASCAL (Yapısal Proğramlama, Nesnelerle Proğramlama ve Turbo Vision), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Yayın No: 734, İstanbul–1;1;1998
6–1;1; Raymond A. Serway, Steve Van Wyk, Ralp V. McGrew and Louis H. Cadwel, PHYSICS for Scientist and Engineers ( With Modern Physics)Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, Fen Ve Mühendislik İçin FİZİK (Modern Fizik ilaveli): 1) MEKANİK–1;1;TERMODİNAMİK, 2) ELEKTRİK–1;1;MANYETİZMA ve OPTİK, 3) GÖRELİLİK ve MODERN FİZİK, 4) PROBLEM ÇÖZÜMLERİ–1;1;I, 5)PROBLEM ÇÖZÜMLERİ–1;1;II, Palme Yayıncılık, Ankara, 1995
7–1;1; T.W.B. Kibble and F.H. Berkshire, Classical Mechanics, Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, Klasik Mekanik , Palme Yayıncılık, Ankara 1999
8–1;1; Frederick J. Bueche and David A. Jerde, PRINSIPLES OF PHYSICS, Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, FİZİK İLKELERİ (Cilt: 1 ve 2) , Palme Yayıncılık, Ankara, 2000
9–1;1;Delphi 2009–1;1;2010 Programlama Dili, Şeçkin Ankara 2012
10–1;1; C++ Programlama Programlama Dili, Seçkin Ankara 2011
11–1;1;Örneklerle Pratik Java Programlama, Seçkin Ankara 2012
12–1;1;Katıhal Fiziği Fizik, Seçkin Ankara 2012

Science Citation Index' te Taranan Dergilerdeki Yayınlar
1–1;1; M. Dikici, Green’s Tensor for a Cubic Crystal, Acta Cryst., A 42, 202–1;1;203 (1986)
2–1;1; M. Dikici, Comments on “Microscopic Observation of Elastic Distortions Caused by Orowan Loops”, Scripta Metall., 27, 243–1;1;244(1992)
3–1;1; M. Dikici, Effect of Elastic Distortions Caused by Orawan Loops in an Infinite Anisotropic Medium on Moire Fringes, Acta Metall., 41, 879–1;1;884(1993)
4–1;1; H. İnaç, N. Çalışkan and M. Dikici, The Calculation of Elastic Distortion Field Created by the Dislocation Loop in Transversely Isotropic Structures, Proc. Supp. BPL, 2, 667–1;1;672 (1994)
5–1;1; N. Çalışkan and M. Dikici, Elastic Energy Per Unit Length of Dislocation in an Infinite Cubic and Hexagonal Medium, Indian journal of Pure and Appl. Phys., 34, 883–1;1;887(1996)
6–1;1; H. İnaç, N. Çalışkan and M. Dikici, Calculation of the Elastic Distortion Field Due to a Dislocation Loop in a Transversely Isotropic Structure, Indian Journal of Pure and Appl. Phys., 34, 929–1;1;932(1996)
7–1;1; M. Dikici, The Effect of Elastic Distortions Produced by Dislocation Loops in an Inhomogeneous and Anisotropic Medium on the Rotation Angles of Moiré Fringes, phys. stat. sol. (b) 228, No. 3, 629–1;1;638(2001)
8–1;1; M. Dikici, A New Approach to the Effect of Elastic Distortions Produced by Dislocation Loops in an Infinite Anisotropic Medium on Moiré Fringes, phys. stat. sol. (b) 228, No. 3, 639–1;1;649 (2001)
9–1;1; T. Kırındı and M. Dikici, Effect of Heat Treatment on Martensitic transformation in Fe–1;1;12.5%Mn–1;1;5.5%Si–1;1;9%Cr–1;1;3.5%Ni Alloy, Bull. Mater. Sci., 28, 87–1;1;90 (2005)
10–1;1; T. Kırındı and M.Dikici, Microstructural Analysis of Thermally Induced and Deformation Induced Martensitic Transformation in Fe–1;1;12.5wt.%Mn–1;1;5.5wt.%Si–1;1;9wt.%Cr–1;1;5–1;1;3.5wt.%Ni Alloy, Journal of Alloys and Comounds, 407, 157–1;1;162 (2006)
11–1;1; T. Kırındı, E. Güler and M.Dikici, Effect of Homogenization Time on the Both Martensitic Transformations and Mechanical properties of Fe–1;1;Mn–1;1;Si–1;1;Cr–1;1;Ni Shape Memory Alloy, Journal of Alloys and Comounds, 433, 202–1;1;206 (2007)
12–1;1;KIRINDI T.,SARI U., GÜLER E., GÜNER M, DİKİCİ M Some Properties of Thermally Induced Martensite Phase in Fe–1;1;25%Ni–1;1;15%Co–1;1;2%Mo Alloy,, Balkan physics Letters, 24 th Internatıonal Physıcs Congress
13–1;1;T. Kırındı, U. Sarı , M. Dikici The effects of pre–1;1;strain, recovery temperature, and bending deformation on shape memory effect in an Fe–Mn–Si–Cr–Ni alloy, Journal of Alloys and Compounds, 475(2009),145–1;1;150
14–1;1;T. KIRINDI, U. SARI, M. DİKİCİ INVESTIGATING OF THE EFFECTS OF PRE–1;1;STRAIN ON SHAPE MEMORY EFFECT IN AN Fe–1;1;Mn–1;1;Si–1;1;Cr–1;1;Ni ALLOY, BALKAN PHYSICS LETTERS,Bogazici University Press,BPL, 16, 161089 (2009)
15–1;1; U. Sarı, E. Güler, T. Kırındı, M. Dikici Characterization of martensite in Fe–1;1;25%Ni–1;1;15%Co–1;1;5%Mo alloy, Journal of Physics and Chemistry of Solids,70,8,p.1226–1;1;1229 (2009)
Mustafa Dikici
Mart 2013
29.90 TL
İndirimli: 27.50 TL (%8)
Sepete Ekle
Sedat Özsoy
Eylül 2019
50.00 TL
Sepete Ekle
Necat Yılmaz
Nisan 2019
36.00 TL
Sepete Ekle
Emine Öztürk
Nisan 2019
59.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
1. BÖLÜM
KUANTUM FİZİĞİNİN DOĞUŞU
1. KUANTUM FİZİĞİNİN DOĞUŞU  17
1.1. GİRİŞ  17
1.2. SİYAH CİSMİN IŞIMASI  19
1.2.1. Siyah Cisim İçin Kovuk Modeli  20
1.2.2. Titreşici Başına Ortalama Enerji  21
1.2.3. Kovuktaki Bağımsız Titreşicilerin Sayısı  21
1.2.4. Enerji Yoğunluğu  23
1.2.5. Max Planck Formülü  24
1.3. FOTOELEKTRİK OLAY  31
1.4. RUTHERFORD ATOM MODELİ  33
1.4.1. Rutherford Modelinin Kabulleri  33
1.4.2. Rutherford Modelinin Karşılaştığı Güçlükler  34
1.5. BOHR ATOM MODELİ  35
1.5.1. Bohr Postulatları  35
1.5.2. Bohr Atom Modeli  36
1.5.3. Bohr Atom Modelinden Çıkan Sonuçlar  37
1.5.3.1. Uygunluk İlkesi  37
1.5.3.2. Eliptik Yörünge Kabulü  38
1.5.4. Kısaltmalar  38
1.6. COMPTON SAÇILMASI  39
1.7. Louis de Broglie HİPOTEZİ  42
1.8. ELEKTRON KIRINIMI  44
1.9. DALGA-PARÇACIK İKİLİĞİ  45
1.9.1. İki Yarık Deneyi  45
1.9.2. Kutuplanmış Işının Analizleyiciden Geçişi  46
1.9.3. Uzak Bir Yıldızdan Gelen Işın  46
1.9.4. Aynı Olayda Hem Dalga Hem Parçacık Yorumu  47
1.10. SONUÇ  48
1.11. PROBLEMLER  48
2. BÖLÜM
DALGA PAKETİ ve BELİRSİZLİK İLKESİ
2. DALGA PAKETİ VE BELİRSİZLİK İLKESİ  51
2.1. GİRİŞ  51
2.2. DALGA FONKSİYONU  52
2.3. DAKGA PAKETİ  54
2.3.1. Dalga Paketi Elde Etmenin Değişik Yolları  54
2.3.1.1. Çan Eğrisinden Yararlanma  55
2.3.1.2. Dalga Boyları Birbirine Çok Yakın İki Dalga  56
2.3.1.3. Dalga Paketi Elde Etmek İçin Fourier Serisini Kullanma  57
2.3.2. Fourier Serisi  57
2.3.3. Fourier Katsayıları  58
2.3.4. Fourier İntegrali  59
2.3.5. Dirac-Delta Fonksiyonu  61
2.3.6. Gauss Dağılımı ve Fourier Dönüşümü  62
2.4. BELİRSİZLİK İLKESİ  65
2.4.1.Heisenberg Mikroskopu  68
2.4.2. İki Yarık Deneyi  69
2.4.3. Bohr Atomundaki Yörüngelerin Durumu  70
2.4.4. Enerji-Zaman Belirsizliği  71
2.4.5. Hidrojen Atomu  72
2.4.6. Çekirdek Kuvvetleri  73
2.5. TÜMLEME İLKESİ  73
2.6. DALGA PAKETİNİN İLERLEMESİ  74
2.7. PROBLEMLER  78
3. BÖLÜM
SCHRÖDİNGER DALGA DENKLEMİ VE İŞLEMCİLER
3. SCHRÖDİNGER DALGA DENKLEMİ VE İŞLEMCİLER  81
3.1. DALGA FONKSİYONU VE GRUP HIZI  81
3.2. SCHRÖDİNGER DALGA DENKLEMİ  82
3.2.1. Bir-Boyutlu Uzayda Schrödinger Dalga Denklemi  82
3.2.2. Klasik ve Klein-Gordon Dalga Denklemleri  84
3.3. SCHRÖDİNGER DALGA DENKLEMİNİN ÖZELLİKLERİ  85
3.4. DALGA FONKSİYONLARININ ÖZELLİKLERİ  87
3.4.1. Şans (=ihtimal=olasılık) Yoğunluğu  87
3.4.2. Şans Yoğunluğunun Zamanla Değişmesi  90
3.4.3. Üç-Boyutlu Uzaydaki İfadeler  94
3.4.4. Sınır Şartlarının Dalga Fonksiyonuna Etkisi  95
3.5. BEKLENEN DEĞER ( = ORTALAMA DEĞER )  96
3.5.1. x’in Beklenen Değeri  97
3.5.2. Doğrusal Momentumun Beklenen Değeri  98
3.5.3. x’in Momentum Uzayında Temsili  100
3.6. FOURIER UZAYINDAKİ DALGA FONKSİYONUNUN FİZİKSEL YORUMU  101
3.6.1. Parseval Teoremi  101
3.6.2. Momentum Uzayında Momentumun Beklenen Değeri  102
3.6.3. Zamana Bağlı Fonksiyonu  102
3.7. İŞLEMCİLER VE İŞLEMCİLERİN ÖZELLİKLERİ  102
3.7.1. Doğrusal İşlemciler  103
3.7.2. İşlemcilerin Sıra Değiştirme Özelliği (Bağıntısı)  103
3.7.3. Momentumun Beklenen Değeri  104
3.7.4. Periyodik Fonksiyonlar  105
3.7.5. Hermityen İşlemciler  105
3.8. MOMENTUM İŞLEMCİSİ VE SCHRÖDİNGER DALGA DENKLEMİ  106
3.9. PROBLEMLER  106
4. BÖLÜM
ÖZDEĞER DENKLEMİ, ÖZFONKSİYON ve ÖZDEĞER
4. ÖZDEĞER DENKLEMİ, ÖZFONKSİYON VE ÖZDEĞER  111
4.1. ÖZDEĞER DENKLEMİ  111
4.1.1. Schrödinger Dalga Denkleminin Çözümünün Zamana Bağlı Kısmı  112
4.1.2. Schrödinger Dalga Denkleminin Çözümünün Yere Bağlı Kısmı  113
4.1.3. Schrödinger Dalga Denkleminin Genel çözümü  113
4.1.4. Özdeğer ve Özfonksiyon  114
4.1. SCHRÖDİNGER’İN ELDE ETTİĞİ ENERJİ ÖZDEĞER DENKLEMİ  114
4.3. BİR-BOYUTLU UZAYDA HARMONİK TİTREŞİCİ  116
4.4. POTANSİYEL KUYUSU  117
4.4.1. Potansiyel Kuyusu  117
4.4.1.1. E < 0 Olması Durumu  118
4.4.1.2. E > 0 Olması Durumu  119
4.4.2. Dalga Boyları ve Bunlara Karşı Gelen Enerji Özdeğerleri  123
4.4.3. Momentumun Beklenen Değeri  127
4.4.4. Momentumun Karesinin Beklenen Değeri  129
4.4.5. Belirsizlik İlkesi  130
4.4.6. Uygunluk İlkesi  130
4.4.7. Seriye Açma Postulatı  132
4.4.8. Zamana Bağlı Olarak Değişme  133
4.4.9. Enerjinin Beklenen Değeri  133
4.4.10. Normalizasyon  134
4.5. PARİTE İŞLEMCİSİ  134
4.5.1. Parite (Yansıtma) İşlemcisi  135
4.5.2. Fiziksel Sistem ve Koordinat Sistemi Seçimi  139
4.6. DOĞRUSAL MOMENTUM ÖZFONKSİYONU  141
4.7. KARESİ İNTEGRALLENEMEYEN FONKSİYONLARLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA  143
4.8. DEJENERE ÖZDEĞERLER ve ÖZFONKSİYONLAR  146
4.9. PROBLEMLER  150
5. BÖLÜM
BİR-BOYUTLU POTANSİYELLER
5. BİR-BOYUTLU POTANSİYELLER  155
5.1. GİRİŞ  155
5.2. SONSUZ GENİŞLİKLİ POTANSİYEL ENGELİ  156
5.2.1. Parçacığın Enerjisinin Engelden Büyük Olması Durumu  157
5.2.2. Parçacığın Enerjisinin Engelden Küçük Olması Durumu  162
5.2.3. Potansiyel Engelinin Sonsuz Olması  165
5.3. POTANSİYEL ÇUKURU  166
5.3.1. Parçacığın Enerjisinin Artı İşaretli Olması Durumu  167
5.3.2. Parçacığın Enerjisinin Eksi İşaretli Olması Durumu  170
5.3.2.1. Çift Çözüm  172
5.3.2.2. Tek Çözüm  173
5.4. POTANSİYEL ENGELİ – TÜNEL OLAYI  174
5.5. DOĞRUSAL TİTREŞİCİ – GEVŞEK YAY  178
5.5.1. Asimtotik Çözüm  179
5.5.2. Koordinat Başlangıcı Civarındaki Çözüm  181
5.5.3. Hermite Polinomları  183
5.5.4. Hermite Polinomlarının Özellikleri  186
5.5.4.1. Dalga Fonksiyonu  187
5.5.4.2. Dalga Fonksiyonunun Paritesi  187
5.5.4.3. Hermite Polinomları Arasındaki İlişki  187
5.5.4.4. Hermite Polinomlarının Ortonormallik Bağıntısı  188
5.5.4.5. Hermite Polinomlarının Türevleri  188
5.5. PROBLEMLER  188
6. BÖLÜM
DALGA MEKANİĞİNİN GENEL YAPISI ve
KUANTUM FİZİĞİNİN POSTULATLARI
6. DALGA MEKANİĞİNİN GENEL YAPISI VE KUANTUM FİZİĞİNİN POSTULATLARI  191
6.1. ÖZET  191
6.2. ÖLÇMENİN ANLAMI  193
6.3. VEKTÖR (=FONKSİYON) UZAYI  194
6.3.1. Vektör Uzayı ve Fonksiyon Uzayı  194
6.3.2. Vektör Uzayı İle Fonksiyon Uzayı Arasındaki İlişki  195
6.3.2.1. Toplama  195
6.3.2.2. Bir Sabit İle Çarpma  197
6.3.2.3. Skaler Çarpma  197
6.3.2.4. Sonuç  198
6.3.3. Hilbert Uzayı  198
6.4. İŞLEMCİLER  200
6.4.1. Hermityen İşlemciler  200
6.4.2. Hermityen Eşlenik İşlemciler  200
6.4.3. Çarpmanın Eşleniği  203
6.4.4. Belirsizlik Bağıntısını Elde Etme  204
6.5. KUANTUM MEKANİĞİ VE KLASİK MEKANİK  208
6.5.1. Beklenen Değerin Zamana Bağlı Olarak Değişmesi  209
6.5.2. Yerin Beklenen Değerinin Zamana Bağlı Olarak Değişmesi  211
6.5.3. Doğrusal Momentumun Beklenen Değerinin Zamana Bağlı Olarak Değişmesi  212
6.5.4. Newton’un Hareket Yasası  213
6.6. KUANTUM FİZİĞİNİN POSTULATLARI  214
6.6.1. Postulat: 1  215
6.6.2. Postulat: 2  215
6.6.3. Postulat: 3  217
6.6.4. Postulat: 4  224
6.6.5. Postulat: 5  226
6.7. PROBLEMLER  226
7. BÖLÜM
KUANTUM FİZİĞİNDE İŞLEMCİ YÖNTEMİ
7. KUANTUM FİZİĞİNDE İŞLEMCİ YÖNTEMİ  229
7.1. İŞLEMCİ YÖNTEMİ  229
7.1.1. Tanımlar ve Sıra Değiştirme Bağıntıları  229
7.1.2. En Küçük Enerji Özdeğeri  235
7.1.3. Merdiven İşlemcileri: Eksiltme İşlemcisi  235
7.1.4. Merdiven İşlemcileri: Artırma İşlemcisi  236
7.1.5. Taban Durumunu Temsil Eden Özfonksiyon  238
7.1.6. Uyarılmış Durumlar  239
7.2. SİSTEMİN ZAMANA GÖRE DEĞİŞİMİ  242
7.2.1. Zamana Bağlı Olmayan Bir İşlemci  243
7.2.2. Gözlenebilirin Zamanla Değişmesi  244
7.2.3. Harmonik Titreşici  245
7.3. PROBLEMLER  248
8. BÖLÜM
ÇOK PARÇACIKLI SİSTEMLERİN BİR-BOYUTLU
UZAYDA İNCELENMESİ
8. ÇOK PARÇACIKLI SİSTEMLERİN BİR-BOYUTLU UZAYDA İNCELENMESİ  251
8.1. ÇOK PARÇACIKLI SİSTEMLER  251
8.2. DIŞ POTANSİYELİN SIFIR OLMASI DURUMU  253
8.2.1. Klasik Mekanikte Doğrusal Momentumun Korunumu  255
8.2.2. Kuantum Mekaniğinde Doğrusal Momentumun Korunumu  256
8.3. İKİ PARÇACIKLI SİSTEMLER  257
8.3.1. Toplam Potansiyel Enerjinin Sıfır Olması Durumu  257
8.3.2. Sadece Etkileşme Potansiyel Enerjisinin Olması Durumu  262
8.4. ÖZDEŞ PARÇACIKLAR  264
8.4.1. Ayırt Edilemeyen Parçacıkların Koordinatları  264
8.4.2. Çok Parçacıklı Bir Sistemin Dalga Fonksiyonu  265
8.4.3. Özdeş İki Parçacıktan Oluşan Bir Sistemin Enerji Özdeğer Denklemi  265
8.4.4. Koordinat Değiştirme İşlemcisi  265
8.5. DIŞ POTANSİYEL İÇİNDE BİRBİRİ İLE ETKİLEŞMEYEN N-ÖZDEŞ FERMİON  269
8.6. DIŞ POTANSİYEL İÇİNDE BİRBİRİ İLE ETKİLEŞMEYEN N-ÖZDEŞ BOZON  270
8.7. PAULİ DIŞARLAMA İLKESİ  271
8.7.1. Pauli Dışarlama İlkesi Makroskopik Ölçekte Ne İfade Eder?  272
8.7.2. Pauli Dışarlama İlkesi ve Bozonlar  274
8.7.2.1. Etkileşmeyen N Tane Bozon  274
8.7.2.2. Etkileşmeyen N Tane Fermion  275
8.7.2.3. Potansiyel Kuyusuna Doldurulan Parçacık Sayısı  275
8.8. PROBLEMLER  276
9. BÖLÜM
ÜÇ-BOYUTLU UZAYDA SCHRÖDİNGER
DALGA DENKLEMİ
9. ÜÇ-BOYUTLU UZAYDA SCHRÖDİNGER DALGA DENKLEMİ  277
9.1. ÜÇ-BOYUTLU UZAYDA SCHRÖDİNGER DALGA DENKLEMİ  277
9.1.1. Üç-Boyutlu Uzayda Hareket Eden Bir Parçacık  277
9.1.2. Üç-Boyutlu Uzayda Hareket Eden İki Parçacık  278
9.2. ENERJİ VE DOĞRUSAL MOMENTUM ÖZFONKSİYONLARI  280
9.2.1. Yeni Koordinat Sisteminde Doğrusal Momentum Özfonksiyonu  281
9.2.2. Yeni Koordinat Sisteminde Enerji Özdeğer Denkleminin Çözümü  282
9.3. z-EKSENİ ETRAFINDA DÖNME ve HAMİLTONİYENİN DEĞİŞMEZLİĞİ  285
9.4. z-EKSENİ ETRAFINDAKİ SONSUZ KÜÇÜK DÖNME  289
9.5. AÇISAL MOMENTUM VEKTÖRÜ VE AÇISAL MOMENTUM İŞLEMCİSİ  290
9.6. HAMİLTONİYENİN KARTEZİYEN KOORDİNAT SİSTEMİNDEKİ AÇIK İFADESİ  295
9.7. SCHRÖDİNGER DENKLEMİNİN KÜRESEL KOORDİNATLARDA İFADE EDİLİŞİ  298
9.8. DEĞİŞİK BİR POTANSİYEL  300
9.9. PROBLEMLER  302
10. BÖLÜM
AÇISAL MOMENTUM
10. AÇISAL MOMENTUM  305
10.1. GİRİŞ  305
10.2. İŞLEMCİLERİN KÜRESEL KOORDİNATLARDA İFADESİ  306
10.2.1. Kismi Türev İşlemcilerini Dönüştürme  306
10.2.2. Küresel Koordinatlarda Açısal Momentum İşlemcisi  309
10.2.3. Merdiven İşlemcileri  311
10.3. AÇISAL MOMENTUM İŞLEMCİLERİNİN ÖZDEĞERLERİ  312
10.3.1. Artırma İşlemcisinin Özdeğer Denklemlerine Etkisi  313
10.3.2. Eksiltme İşlemcisinin Özdeğer Denklemlerine Etkisi  315
10.4. AÇISAL MOMENTUM İŞLEMCİLERİNİN ÖZFONKSİYONLARI  318
10.5. AÇISAL MOMENTUM İŞLEMCİLERİNİN ÖZDEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  323
10.6. ÖZFONKSİYONLARIN HESABI  328
10.6.1. Özfonksiyonların Hesabı  328
10.6.2. Normalizasyon Sabitinin Hesabı  331
10.6.3. Özfonksiyon Örnekleri  332
10.7. RADYAL DENKLEM  332
10.8. SPİN AÇISAL MOMENTUMU  333
10.8.1. Giriş  333
10.8.2. Stern-Gerlach Deneyi  334
10.8.3. Stern-Gerlach Deneyi: Klasik Yaklaşım  334
10.8.4. Stern-Gerlach Deneyi: Bir Başka Yaklaşım  336
10.8.5. Stern-Gerlach Deneyi: Kuantum Mekaniği Yaklaşımı  336
10.8.6. Hakiki Açısal Momentum : Spin  337
10.9. TOPLAM AÇISAL MOMENTUM  339
10.10. TOPLAM AÇISAL MOMENTUM ÖZDEĞERLERİ  340
10.11. PROBLEMLER  342
11. BÖLÜM
MERKEZİ ALAN PROBLEMİ VE HİDROJEN ATOMU
11. MERKEZİ ALAN PROBLEMİ VE HİDROJEN ATOMU  345
11.1. MERKEZİ ALAN PROBLEMİ  345
11.2. RADYAL DENKLEM  346
11.3. HİDROJEN ATOMU ve HİDROJENE BENZER İYONLAR  347
11.3.1. Bağlı Durumlar İçin Çözüm  347
11.3.2. Enerji Seviyeleri Arasındaki Geçişi Düzenleyen Kurallar  354
11.4. RADYAL DENKLEMİN ÇÖZÜMÜ  354
11.4.1. Asosiye Laguerre Polinomları  354
11.4.2. Laguerre Polinomları  357
11.5. PROBLEMLER  358
12. BÖLÜM
MATRİS MEKANİĞİ
12. MATRİS MEKANİĞİ  359
12.1. GİRİŞ  359
12.2. KUANTUM MEKANİĞİNDE TEMSİL ÇEŞİTLERİ  360
12.2.1. Schrödinger Temsili  360
12.2.2. Heisenberg Temsili  361
12.2.3. Etkileşme Temsili  361
12.3. MATRİSLER  365
12.3.1. Bir Matrisin Rankı  365
12.3.2. Matrislerin Toplanması ve Çarpılması  365
12.3.3. Sıfır, Birim ve Sabit Matrisler  366
12.3.4. Bir Matrisin İzi, Determinantı ve Tersi  366
12.3.5. Hermityen ve Üniter Matrisler  368
12.3.6. Matrislerin Dönüştürülmesi ve Köşegenleştirilmesi  369
12.3.7. Matris Fonksiyonları  371
12.3.8. Rankı Sonsuz Olan Matrisler  371
12.4. DÖNÜŞÜM (TRANSFORMATION) TEORİSİ  372
12.5. İŞLEMCİLER VE MATRİSLER  374
12.5.1. Giriş  374
12.5.2. Heisenberg’in Matris Temsili  375
12.5.3. Schrödinger Temsili İle Heisenberg Temsili Arasındaki İlişki  378
12.5.4. Açısal Momentum Matrisleri  379
12.5.5. Durum (Baz) Vektörleri  381
12.5.6. Durum (Baz) Vektörlerinin Çarpılması  382
12.5.7 İzdüşüm İşlemcisi  383
12.5.8 Durum Matrisleri (Vektörleri) Arasındaki İlişkiler  387
12.6. HEİSENBERG YÖNTEMİNDE ÖZDEĞER HESABI  389
12.6.1. Özdeğer Hesabı  389
12.6.2. Köşegen Matris  392
12.6.3. Köşegen Olmayan Matris  393
12.6.4. Köşegen Olmayan Matrisleri Köşegenleştirme  393
12.7. BAZI AÇISAL MOMENTUM İŞLEMCİLERİNİN MATRİS ELEMANLARI  403
12.8. SPİN  404
12.8.1. Spin Matrisleri  404
12.8.2. Spin Matrisinin Özfonksiyonları  407
12.8.3. Seriye Açma  408
12.8.4. Köşegen Olmayan Spin Matrisi  408
12.8.5. Beklenen Değer Hesabı  410
12.9. PROBLEMLER  411
13. BÖLÜM
YAKLAŞIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
13. YAKLAŞIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  413
13.1. GİRİŞ  413
13.2. ZAMANA BAĞLI OLMAYAN TEDİRGİNLİK YÖNTEMİ : DEJENERE OLMAYAN DURUMLAR  413
13.2.1. Giriş  413
13.2.2. Enerjiye Birinci Dereceden Tedirginlik Katkısı  415
13.2.3. Enerji Özdurumuna Birinci Dereceden Düzeltme  417
13.2.4. Enerjiye İkinci Dereceden Tedirginlik Katkısı  419
13.2.5. Enerji Özdurumuna İkinci Dereceden Düzeltme  421
13.2.6. Sonuç  421
13.2.7. Uygulama:1- Bir-Boyutlu Harmonik Titreşici  422
13.2.7.1. Hermite Polinomları Kullanma  423
13.2.7.2. İşlemci Yönteminden Yararlanma  426
13.2.8. Uygulama:2- Normal Zeeman Olayı  428
13.2.9. Uygulama:3- Anormal Zeeman Olayı  430
13.3. ZAMANA BAĞLI OLMAYAN TEDİRGİNLİK YÖNTEMİ : DEJENERE DURUMLAR  434
13.3.1. Giriş  434
13.3.2. Uygulama: Elektrik Alan İçindeki Hidrojen Atomu  437
13.3.2.1. Dejenere Olmayan Enerji Durumu  437
13.3.2.2. Dejenere Enerji Durumu  438
13.4. ZAMANA BAĞLI TEDİRGİNLİK YÖNTEMİ  446
13.5. VARYASYON YÖNTEMİ  449
Kaynaklar  453
Kavram Dizini  455
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020