Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Adli Yardım, Tebligat ve İstinabe
Şubat 2016 / 2. Baskı / 560 Syf.
Fiyatı: 88.00 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Mart 2014 55.00 TL 19.90 TL (%64)Sepete Ekle
   

Bu eser, üç ana bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, ulusal ve uluslararası usul hukukunda adli yardım konusu ele alınmıştır. Ulusal hukukta adli yardım konusu Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Avukatlık Kanunu hükümleri dikkate alınarak açıklanmıştır. Uluslararası usul hukuku konusunda adli yardım konusu da uluslararası sözleşmeler çerçevesinde ele alınmıştır.

İkinci bölümde, ulusal ve uluslararası usul hukukunda tebligat konusu ele alınmıştır. Kısaca Türkiye’den yurt dışına, yurt dışından Türkiye’ye yapılan tebligat konusu ele alınmıştır. Bu konu Tebligat Kanunu ve uluslararası sözleşmeler dikkate alınarak açıklanmıştır. Yurt dışına yapılan tebligat konusunda karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri dile getirilmiştir.

Üçüncü bölümde, ulusal ve uluslararası usul hukukunda istinabe konusu ele alınmıştır. Bu konu Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki düzenleme ve uluslararası sözleşmeler dikkate alınarak açıklanmıştır. Yurt dışından yapılan istinabe konusunda karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri dile getirilmiştir.

Konu Başlıkları
Milletlerarası Usul Hukukunda Adli Yardım
Milletlerarası Usul Hukukunda Tebligat
Milletlerarası Usul Hukukunda İstinabe
Barkod: 9789750236600
Yayın Tarihi: Şubat 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 560
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sunuş  7
Kısaltmalar  21
Giriş  25
BİRİNCİ BÖLÜM  
MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA ADLİ YARDIM  
BİRİNCİ KISIM  
ADLİ YARDIM  
I. GENEL BİLGİLER  27
A. Kavram  27
B. Adli Yardım Kurumunun Amacı ve Önemi  30
II. ULUSAL HUKUKTA ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME  31
III. ADLİ YARDIMIN UYGULAMA ALANI  36
A. Genel Olarak  36
B. Adli Yardımdan Yararlanabilecek Kişiler  37
C. Geçici Hukuki Koruma Taleplerinde Adli Yardım  41
D. İcra Takiplerinde Adli Yardım  41
IV. ADLİ YARDIMDAN YARARLANABİLME ŞARTLARI  42
A. Genel Olarak  42
B. Ödeme Gücünden Yoksunluk  43
C. Talebin Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması  46
D. Yararlanabilecek Kişiler  47
1. Gerçek Kişiler  47
2. Tüzel Kişiler  47
E. Yabancılar İçin Karşılıklılık Şartı  48
V. ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ USUL HÜKÜMLERİ  50
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme  50
B. Adli Yardımın Hukuki Niteliği  53
C. Adli Yardım Talebi  54
VI. ADLİ YARDIM TALEBİNDE YARGILAMA USULÜ  65
A. Basit Yargılama Usulünün Uygulanması  65
B. Çekişmesiz Yargı İle İlgili Olması  67
C. Verilen Karara Karşı İtiraz Yolunun Açık Olması  67
D. Adli Yardımın Talebinde Bulunma Zamanı  69
E. Adli Yardım Kararı Maddi Hukuk Anlamında Kesin Hüküm Teşkil Etmez  70
VII. ADLİ YARDIM KARARININ KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ  70
A. Adli Yardım Kararının Kapsamı  70
1. Yapılacak Tüm Yargılama ve Takip Giderlerinden Geçici Olarak Muafiyet  71
2. Yargılama ve Takip Giderleri İçin Teminat Göstermekten Muafiyet  72
3. Dava ve İcra Takibi Sırasında Yapılması Gereken Tüm Giderlerin Devlet Tarafından Avans Olarak Ödenmesi  74
4. Davanın Avukat İle Takibi Gerekiyorsa, Ücreti Sonradan Ödenmek Üzere Bir Avukat Temini  74
B. Adli Yardım Kararının Özellikleri  77
VIII. ADLİ YARDIMIN SONA ERMESİ  77
A. Adli Yardımı Sona Erdiren Nedenler  77
1. Adli Yardımdan Yararlanan Kişinin Ölümü veya Tüzel Kişinin Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi  77
2. Adli Yardımdan Yararlanan Kişinin Dava Dışı Kalması  78
3. Adli Yardım Kararının Kaldırılması  78
4. Asıl Davanın veya İcra Takibinin Sonuçlanması  79
B. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili  79
1. Adli Yardımdan Yararlanan Tarafın Davayı Kazanması  79
2. Adli Yardımdan Yararlanan Tarafın Davayı Kaybetmesi  80
3. Tarafların Sulh Olması Sebebi İle Asıl Dava ve Takibin Sonuçlanması  85
C. Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi  86
IX. AVUKATLIK KANUNUNDA ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ DÜZENLEME  89
A. Avukatlık Kanunundaki Düzenlemenin Amacı  89
B. Mahkeme Tarafından Verilen Adli Yardım Kararı  90
C. Adli Yardım Kararı Sonucu Yargılama Gideri ve Tahsili  91
X. ADLİ YARDIM BÜROLARI  91
A. Genel Olarak  91
B. Adli Yardım Bürosu Tarafından Yapılan İşlemler  93
C. Adli Yardım Talebi ve Yapılış Şekli  96
D. Avukatlar Tarafından Yapılacak İşler  100
1. Talepçi İle Görüşmeci Avukat Arasında Yapılan Mülakat  100
2. Görüşme Tutanağı  101
3. Görevlendirilen Avukatın İşe Başlaması  103
4. Başvurunun Adli Yardım Merkezince Değerlendirilmesi  104
5. Avukat Görevlendirmesinin Yapılması  105
6. Başvurunun Reddi Durumunda İtiraz Hakkı  105
7. İvedi Atamalar ve Gelincik Merkezi  105
8. Ankara Dışı Görevlendirmeler ve Talepler  106
E. Avukata Ödenecek Ücretler  106
F. Adli Yardım Bürosunun Gelir ve Giderleri  108
G. Adli Yardım Görevinin Sona Ermesi  110
1. Talepçinin Talebinden Vazgeçmesi  110
2. Davanın Sona Ermesi  110
3. Haklı Bir Nedenle İstifa Etme  110
4. Zorunlu Hallerde Sona Erme  111
5. Adli Yardım Kurulu Kararı İle Sona Erme  111
H. Yıllık Çalışma Raporu ve Yönetmelik  111
XI. ADLİ YARDIM SİSTEMİNİN CEZA YARGILANMASINDA UYGULANMASI  112
A. Genel Olarak  112
B. CMK Merkezi’nde Gönüllük Sisteminde Yer alma  114
C. CMK Merkezi Tarafından Yapılan Görevlendirilmeler  114
D. Görevlendirilen Avukatın İlgili Belgeleri Teslim Etmesi  115
E. Ücretin Ödenmesi  116
F. Değerlendirme  118
G. Sonuç  119
XII. ÖZEL BİR ADLİ YARDIM UYGULAMASI (GELİNCİK PROJESİ)  119
A. Gelincik Projesi ve Gelincik Merkezi  119
B. Gelincik Merkezi Tarafından Verilen Hizmet  120
C. Özel Bir Hizmet  122
İKİNCİ KISIM  
MİLLETLERARASI ADLİ YARDIM  
I. GENEL BİLGİ  123
II. ULUSLARARASI ADLİ YARDIMIN KONUSU  123
III. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ OLARAK KULLANILAN İSİM  124
IV. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM ÇEŞİT VE ŞEKİLLERİ  125
V. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  125
VI. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM HAKKI  126
VII. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DÜZENLEME  126
A. Alman Hukukunda Adli Yardım İle İlgili Düzenleme  126
B. Avusturya Hukukundaki Adli Yardım İle İlgili Düzenleme  130
C. İsviçre Hukukundaki Adli Yardım İle İlgili Düzenleme  132
1. Kantonal Adli Yardım  134
2. Kantonlararası Adli Yardım  138
D. Amerika Birleşik Devletlerinde Adli Yardım  138
1. Genel Olarak  138
2. Adli Yardım Kurumları  141
a. Adli Hizmet Kuruluşu (Legal Service Corporation – LSC)  141
b. Pro Bono  144
c. Hukuk Fakülteleri  145
d. Vekilsiz Dava Takibi (Self–Help Litigants/Pro Se)  146
3. Yeni Yaklaşımlar/Reform Stratejileri  146
E. Birleşik Krallığın (İngiltere ve Galler Bölgesinde) Adli Yardım  149
1. Genel Olarak  149
2. Adli Yardım Almak İçin Gerekli Koşullar  152
3. Reformlar ve Değerlendirme  154
VIII. ADALETİN ETKİNLİĞİNE DAİR AVRUPA KOMİSYONU RAPORU  
(CEPEJ REPORT)  156
A. CEPEJ Türkiye  156
B. SATURN Projesi  157
ÜÇÜNCÜ KISIM  
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER İLE  
GETİRİLEN DÜZENLEMELER  
I. ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER  159
A. Türkiye’nin Taraf Olduğu Çok Taraflı Sözleşmeler  159
B. Türkiye Tarafından İmzalanan İki Taraflı sözleşmeler  161
II. ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA  168
A. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi  168
B. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler  169
C. Sözleşmenin Kapsamı  169
D. Sözleşmenin Uygulanması  170
1. Gönderici Makam Olarak  170
2. Merkezî Alıcı Makam Olarak  171
E. Ek Protokolün Kapsamı  172
İKİNCİ BÖLÜM  
MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA TEBLİGAT  
BİRİNCİ KISIM  
MİLLETLERARASI TEBLİGAT  
I. TEBLİGATIN ÇEŞİT VE ŞEKİLLERİ  173
A. Egemenlik İşlemi Olarak Tebligat  173
B. Tebligatın Amacı  173
C. Tebligatın Anlamı ve Önemi  174
D. Tebliğ Edilmesi Gereken Belgeler  177
E. Alternatif Tebligat Usulü  177
II. YURT İÇİNDE YAPILAN TEBLİGAT  178
III. YURT DIŞINDA YAPILAN TEBLİGAT  179
A. Genel Olarak  179
B. Yurt Dışı Tebligat İhtiyacı ve Karşılaşılan Zorluklar  180
C. Avrupa Birliği Tebligat Tüzüğü  181
D. Yurt Dışı Tebliğ Şekilleri  183
E. Tebligat Giderleri  184
IV. YURT DIŞINA YAPILAN TEBLİGAT İLE İLGİLİ OLARAK MEVZUATIMIZDAKİ DÜZENLEME  186
A. Genel Olarak  186
B. Yurt Dışı Tebligatlarda Dikkat Edilecek Hususlar  189
C. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Yapılan Tebligat  189
1. Genel Olarak  189
2. Türk Vatandaşlarına Tebligat Kanunu’nun 25/a Maddesine Göre Yapılan Tebligat  196
a. Genel Olarak  196
b. Yapılacak İşlemler  198
aa. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  198
bb. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  199
cc. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  200
dd. Muhataba Tebligatın Yapılması  201
3. Bu Konuda Hatalı Olarak Yapılan Tebligatlar  203
4. Tebligat Kanunu’nun 25/a Maddesine Göre Tebligat Yapılamaması Hali  204
5. Tebligat Kanunu’nun 25/a Maddesi İle İlgili Yasal Düzenleme Önerimiz  205
D. Yurt Dışında Resmî Bir Görevle Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat Yapılması  205
1. Genel Olarak  205
2. Yapılacak İşlemler  206
a. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  206
b. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  206
c. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  206
d. Askeri Şahıslara Tebligat  207
E. Türkiye’de Bulunan Bir Ceza Mahkemesi Tarafından Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarına Gönderilen Tebligat  207
F. Türkiye’deki Elçilik ve Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebliğ Evrakı  211
G. Yurt Dışında İlânen Tebligat Yapılması  212
İKİNCİ KISIM  
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE  
YURT DIŞINA YAPILAN TEBLİGAT  
I. GENEL OLARAK  217
A. İki Taraflı Sözleşmeler Çerçevesinde Tebligat  218
1. Genel Olarak  218
2. Yapılacak İşlemler  224
a. Talepnamenin Hazırlanması  224
b. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması  225
c. Duruşma Gününün Tebliği  225
d. Gönderilecek Evrakın Onaylanması  225
e. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  225
f. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  226
3. İstisnai Durum (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılan Tebligat)  226
B. Çok Taraflı Sözleşmeler Çerçevesinde Tebligat  227
1. 17 Temmuz 1905 tarihli Hukuk Mahkemeleri ile İlgili Sözleşmeye Göre Tebligat  227
2. 1 Mart 1954 Tarihli Usul Hukukuna Dair La Haye Sözleşmesine Göre Yapılan Tebligat  227
a. Genel Olarak  227
b. Yapılacak İşlemler  228
aa. Talepnamenin Hazırlanması  228
bb. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması  229
cc. Duruşma Gününün Tebliği  229
dd. Gönderilecek Evrakın Onaylanması  229
ee. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  229
ff. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  230
3. 15 Kasım 1965 tarihli “Hukukî veya Ticarî Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesine Göre Yapılan Tebligat  230
a. Genel Olarak  230
b. Yapılacak İşlemler  234
aa. Örnek 184 Formun Hazırlanması  234
bb. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması  241
cc. Duruşma Gününün Tebliği  241
dd. Gönderilen Evrakın Onaylanması  241
ee. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Maliyeye Yatırılması Gereken Gider  242
ff. Masraf Talep Edilmesi ve Masraf Talep Eden Devletler  242
gg. Yurt Dışına Yapılan Tebligatlarda Masraf Talep Eden Devletler  244
hh. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  248
c. Merkezi Makam Vasıtasıyla Tebligat Yapılması  248
d. Sözleşmeye Göre Diğer Tebliğ Şekilleri  249
e. Tebliğ Talebinin Reddedilebileceği Durumlar  252
f. Merkezi Makamın Hizmet Kusurundan Doğan Sorumluluğu  255
II. TÜRKİYE İLE İKİ TARAFLI VE AYNI ZAMANDA ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELERE TARAF OLAN ÜLKELER İLE İLGİLİ TEBLİGAT USULÜ  256
A. Herhangi Bir Sözleşme Bulunmaması Halinde Tebligat Usulü  257
B. İki Taraflı Sözleşme Bulunması Halinde Tebligat Usulü  257
C. Hem İki Taraflı Hem de Çok Taraflı Sözleşme Bulunması Halinde Tebligat Usulü  258
III. DEVLETLERE GÖRE TEBLİGAT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR  258
IV. YABANCI DEVLETLERDEN GELEN TEBLİGAT TALEPLERİ  259
ÜÇÜNCÜ KISIM  
TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI ÜLKELERİN  
DİPLOMATİK TEMSİLCİLERE YAPILAN TEBLİGAT  
I. Yabancı Devletin Yargı Muafiyeti  261
II. TÜRKİYE’DE KENDİLERİNE TEBLİGAT YAPILAMAYACAK KİŞİLER  263
A. Yabancı Devlet Diplomatik Temsilcilerine Tebligat  263
B. Türkiye’de Bulunan Yabancı Devlet Temsilciliklerinde Çalışan Türk Vatandaşlarına Tebligat  267
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
ULUSLARARASI USUL HUKUKUNDA İSTİNABE  
BİRİNCİ KISIM  
İSPAT VE İSPAT HUKUKU  
I. İSPAT  269
II. İSPATTA UYGULANACAK HUKUK  270
III. İSPAT HUKUKU  271
IV. İSPAT HUKUKU VE ŞEKİL  272
V. ÇEŞİTLİ İSPAT ARAÇLARI  277
İKİNCİ KISIM  
YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI  
I. GENEL OLARAK  279
II. YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI  279
III. KONUYA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER  282
ÜÇÜNCÜ KISIM  
İSTİNABE  
I. GENEL OLARAK  285
II. ULUSAL HUKUKUNDA İSTİNABE  287
A. Genel Olarak  287
B. Kanunda Düzenlenmiş İstinabe Olunan Bazı Hususlar  288
1. Tarafların İstinabe Yolu İle İsticvabı  288
a. Genel Bilgi  288
b. İsticvabın Konusu ve İstiçvap Kararı  289
c. İsticvap Olunacak Kişilerin Belirlenmesi  289
d. İsticvap Olunacak Tarafın Davet Edilmesi  289
e. Bizzat İsticvap Olunma  289
f. İsticvabın Yapılması  289
g. Tutanak Düzenlenmesi  290
2. Tarafın İstinabe Yolu İle Yemin Etmesi  290
a. Genel Bilgi  290
b. Yemin Teklifi  290
c. Yemine Davet  291
d. Yemin Etmemenin Sonuçları  291
e. Yemini Yerine Getirecek Kimseler  291
f. Yeminin Şekli  292
g. Yemin Etmenin Sonuçları  292
3. Tanıkların İstinabe Yolu İle Dinlenmesi  293
a. Genel Bilgi  293
b. Tanık İle İspatın Mümkün Olduğu Haller  293
c. Tanıkların Gösterilmesi  294
d. Tanıkların Mahkemeye Davet Edilmesi  294
e. Tanıklık Yapmak Kural Olarak Zorunludur  295
f. Tanıklıktan Çekinme  295
g. Tanıkların Dinlenmesi  296
h. Hakim Tanık İfadelerini Serbestçe Takdir Eder  297
4. İstinabe Yolu İle Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması  297
a. Genel Bilgi  297
b. Bilirkişi İncelemesini Gerektiren Haller  297
c. Bilirkişi İncelemesine Karar Verilmesi  297
d. Bilirkişi Seçimi ve Görevin İfası  298
e. Bilirkişinin Yasaklılığı ve Reddi  298
f. Bilirkişi Olarak Görev Yapmak Kural Olarak İhtiyaridir  298
h. Bilirkişi Raporuna İtiraz  299
i. Hakimin Bilirkişi Raporunu Değerlendirmesi  299
j. Bilirkişi Gider ve Ücreti  299
k. Bilirkişinin Sorumluluğu  299
5. İstinabe Yolu İle Keşif Yapılması  300
a. Genel Bilgi  300
b. Keşif Yapılmasına Karar Verilmesi  300
c. Keşif Gideri  300
d. Keşif Yapılması  300
e. Keşifte Dinlenecek Kişiler  301
6. İstinabe Yolu İle İnceleme Yapılması  301
III. İstinabe Usulü  301
IV. Uluslararası Hukukta İstinabe  303
V. Delil ve Delil Sağlama Yardımı  305
A. Genel Olarak  305
B. Delil Sağlama Yardımının En Önemli Şekilleri  305
1. Başvuru Yazısı  306
2. Konsolos veya Diplomatik Temsilciler Yolu İle Yapılan İşlemler  307
3. Mahkemenin Görevlendireceği Kişi Vasıtasıyla Delil Temini  308
4. Video Konferans Sistemi İle Delil Sağlama  308
5. Delil Sağlama Yardımının Uygulanması  309
DÖRDÜNCÜ KISIM  
MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE  
YAPILAN İSTİNABE  
I. TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YAPMIŞ OLDUĞU İKİ TARAFLI SÖZLEŞMELER  311
A. İki Taraflı Sözleşme Yapılan Ülkeler  311
B. İki Taraflı Adli Yardımlaşma Sözleşmesi Bulunması Hali  317
C. İkili Anlaşma veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunmaması Hali  317
II. Çok Taraflı Sözleşmeler  317
A. Genel Olarak  317
B. 01.03.1954 tarihli Usul Hukukuna Dair Sözleşme  318
1. Genel Olarak  318
2. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler  319
3. 1954 Tarihli Sözleşmeye Göre İstinabe Usulü  319
a. Sözleşmenin Konusu  319
b. Başvuru Yazısının İletilmesi  320
c. İstinabe Evrakının Şekli, İçeriği ve Dili  321
d. İstinabenin Yerine Getirilmesi ve Reddi  322
e. İstinabe Evrakının Gönderilmesi  323
f. İstinabenin İcra Edilememesi Halinin Bildirilmesi  324
g. İcra Eden Adli Makamın Usul Hukuku Uygulanması  324
h. İstinabenin Doğrudan Doğruya Diplomasi veya Konsolosluk Memurları Tarafından Yapılması  325
ı. Masraf Talebi  325
C. Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili  325
D. Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi  327
E. 18.03.1970 tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme  327
1. Genel Olarak  327
2. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler  328
3. Delil Sağlama Sözleşmesinin Konusu  329
a. Genel Olarak  329
b. Kişisel–Bölgesel Geçerlilik Alanı  329
c. Nesnel Geçerlilik Alanı  329
d. Sözleşmenin Yorumlanması  329
4. Sözleşmenin Uygulanma Şartları  330
a. Hukuki ve Ticari İşler Kavramı  330
b. İstinabe Talebinin Başlamış veya Başlayacak Bir Davaya İlişkin Olması  330
c. Başvuru Yazısı  333
aa. İstinabe Talebi  333
bb. İstinabe Evrakının Hazırlanması  334
5. İstinabe Talebinde Kullanılacak Olan Lisan  335
6. İstinabe Talebinin İletilmesi ve Uygulanması  335
a. İstinabe Talebinin İletilmesi  335
b. İstinabe Talebinin Yerine Getirilmesi  337
c. Sözleşmenin Bağlayıcı Karakteri  338
7. İstinabe İşlemi Esnasında Hazır Bulunma  341
8. İstinabe Talebinin Reddi Gerekçeleri  342
9. Tanıklık ve Tanıklıktan Çekilme  342
10. Masraflar  343
11. Diplomatlar, Konsoloslar veya Mahkeme Tarafından Atanan Görevliler Vasıtasıyla Delil Sağlama  344
a. Delil Sağlama İle İlgili Sözleşmedeki Düzenleme  344
b. Diplomat, Konsolos veya Mahkemece Atanan Görevliler Vasıtasıyla Delil Sağlama  344
d. Delil Sağlamayla Yetkili Diplomat, Konsolos veya Görevlilerin Yetkileri  346
e. İspatla Yükümlü Olanların Lehine Garantiler  347
12. Delil Toplama Usulleri  348
13. Delil Sağlama Başarısı  348
14. Delil Sağlama Usulü  349
15. Sözleşmenin 33. Maddesinin Çekincesinin Kapsamı  349
F. 28 Mayıs 2001 Tarihli Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü  350
G. İstinabe Taleplerinin Devletlere Göre Uygulanması  352
III. Yurt Dışına Gönderilecek Olan İstinabe İle İlgili Evrakların Hazırlanması  352
A. Yabancı Devletlerde Bulunan Vatandaşlarımızın Adres, Ekonomik ve Sosyal Durumlarının Araştırılması  352
B. İstinabe İçin Gerekli Masrafın Yatırılması  353
C. İstinabe Evrakının Hazırlanması ve Dikkat Edilecek Hususlar  355
1. İstinabe Evrakının Hazırlanması  355
2. Dikkat Edilecek Hususlar  356
3. Bazı Özel Durumlar  357
4. İstinabe Evrakının Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar  357
5. Hazırlanan Evrakların Gönderilmesi  359
IV. Yabancı Devletlerden Gelen İstinabe Taleplerinin Yerine Getirilmesi  361
A. İkili Anlaşma veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunması Hali  361
B. İkili Anlaşma veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunmaması Hali  361
C. Özel Bir Durum  362
D. Uluslararası Ticari Tahkimde Delillerin İstinabe Yolu İle Elde Edilmesi  362
V. Medeni Hukuk Alanındaki Bazı Uygulamalar  363
A. Nafaka Alacakları Yabancı Devletlerde Tahsili  363
B. Uluslararası Çocuk Kaçırma ve Velayet  364
Sonuç  367
KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  377
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ  533
Yararlanılan Kaynaklar  537
Yararlanılan Elektronik Kaynaklar  556
Kavramlar Dizini  559
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sunuş  7
Kısaltmalar  21
Giriş  25
BİRİNCİ BÖLÜM  
MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA ADLİ YARDIM  
BİRİNCİ KISIM  
ADLİ YARDIM  
I. GENEL BİLGİLER  27
A. Kavram  27
B. Adli Yardım Kurumunun Amacı ve Önemi  30
II. ULUSAL HUKUKTA ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME  31
III. ADLİ YARDIMIN UYGULAMA ALANI  36
A. Genel Olarak  36
B. Adli Yardımdan Yararlanabilecek Kişiler  37
C. Geçici Hukuki Koruma Taleplerinde Adli Yardım  41
D. İcra Takiplerinde Adli Yardım  41
IV. ADLİ YARDIMDAN YARARLANABİLME ŞARTLARI  42
A. Genel Olarak  42
B. Ödeme Gücünden Yoksunluk  43
C. Talebin Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması  46
D. Yararlanabilecek Kişiler  47
1. Gerçek Kişiler  47
2. Tüzel Kişiler  47
E. Yabancılar İçin Karşılıklılık Şartı  48
V. ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ USUL HÜKÜMLERİ  50
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme  50
B. Adli Yardımın Hukuki Niteliği  53
C. Adli Yardım Talebi  54
VI. ADLİ YARDIM TALEBİNDE YARGILAMA USULÜ  65
A. Basit Yargılama Usulünün Uygulanması  65
B. Çekişmesiz Yargı İle İlgili Olması  67
C. Verilen Karara Karşı İtiraz Yolunun Açık Olması  67
D. Adli Yardımın Talebinde Bulunma Zamanı  69
E. Adli Yardım Kararı Maddi Hukuk Anlamında Kesin Hüküm Teşkil Etmez  70
VII. ADLİ YARDIM KARARININ KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ  70
A. Adli Yardım Kararının Kapsamı  70
1. Yapılacak Tüm Yargılama ve Takip Giderlerinden Geçici Olarak Muafiyet  71
2. Yargılama ve Takip Giderleri İçin Teminat Göstermekten Muafiyet  72
3. Dava ve İcra Takibi Sırasında Yapılması Gereken Tüm Giderlerin Devlet Tarafından Avans Olarak Ödenmesi  74
4. Davanın Avukat İle Takibi Gerekiyorsa, Ücreti Sonradan Ödenmek Üzere Bir Avukat Temini  74
B. Adli Yardım Kararının Özellikleri  77
VIII. ADLİ YARDIMIN SONA ERMESİ  77
A. Adli Yardımı Sona Erdiren Nedenler  77
1. Adli Yardımdan Yararlanan Kişinin Ölümü veya Tüzel Kişinin Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi  77
2. Adli Yardımdan Yararlanan Kişinin Dava Dışı Kalması  78
3. Adli Yardım Kararının Kaldırılması  78
4. Asıl Davanın veya İcra Takibinin Sonuçlanması  79
B. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili  79
1. Adli Yardımdan Yararlanan Tarafın Davayı Kazanması  79
2. Adli Yardımdan Yararlanan Tarafın Davayı Kaybetmesi  80
3. Tarafların Sulh Olması Sebebi İle Asıl Dava ve Takibin Sonuçlanması  85
C. Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi  86
IX. AVUKATLIK KANUNUNDA ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ DÜZENLEME  89
A. Avukatlık Kanunundaki Düzenlemenin Amacı  89
B. Mahkeme Tarafından Verilen Adli Yardım Kararı  90
C. Adli Yardım Kararı Sonucu Yargılama Gideri ve Tahsili  91
X. ADLİ YARDIM BÜROLARI  91
A. Genel Olarak  91
B. Adli Yardım Bürosu Tarafından Yapılan İşlemler  93
C. Adli Yardım Talebi ve Yapılış Şekli  96
D. Avukatlar Tarafından Yapılacak İşler  100
1. Talepçi İle Görüşmeci Avukat Arasında Yapılan Mülakat  100
2. Görüşme Tutanağı  101
3. Görevlendirilen Avukatın İşe Başlaması  103
4. Başvurunun Adli Yardım Merkezince Değerlendirilmesi  104
5. Avukat Görevlendirmesinin Yapılması  105
6. Başvurunun Reddi Durumunda İtiraz Hakkı  105
7. İvedi Atamalar ve Gelincik Merkezi  105
8. Ankara Dışı Görevlendirmeler ve Talepler  106
E. Avukata Ödenecek Ücretler  106
F. Adli Yardım Bürosunun Gelir ve Giderleri  108
G. Adli Yardım Görevinin Sona Ermesi  110
1. Talepçinin Talebinden Vazgeçmesi  110
2. Davanın Sona Ermesi  110
3. Haklı Bir Nedenle İstifa Etme  110
4. Zorunlu Hallerde Sona Erme  111
5. Adli Yardım Kurulu Kararı İle Sona Erme  111
H. Yıllık Çalışma Raporu ve Yönetmelik  111
XI. ADLİ YARDIM SİSTEMİNİN CEZA YARGILANMASINDA UYGULANMASI  112
A. Genel Olarak  112
B. CMK Merkezi’nde Gönüllük Sisteminde Yer alma  114
C. CMK Merkezi Tarafından Yapılan Görevlendirilmeler  114
D. Görevlendirilen Avukatın İlgili Belgeleri Teslim Etmesi  115
E. Ücretin Ödenmesi  116
F. Değerlendirme  118
G. Sonuç  119
XII. ÖZEL BİR ADLİ YARDIM UYGULAMASI (GELİNCİK PROJESİ)  119
A. Gelincik Projesi ve Gelincik Merkezi  119
B. Gelincik Merkezi Tarafından Verilen Hizmet  120
C. Özel Bir Hizmet  122
İKİNCİ KISIM  
MİLLETLERARASI ADLİ YARDIM  
I. GENEL BİLGİ  123
II. ULUSLARARASI ADLİ YARDIMIN KONUSU  123
III. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ OLARAK KULLANILAN İSİM  124
IV. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM ÇEŞİT VE ŞEKİLLERİ  125
V. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  125
VI. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM HAKKI  126
VII. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DÜZENLEME  126
A. Alman Hukukunda Adli Yardım İle İlgili Düzenleme  126
B. Avusturya Hukukundaki Adli Yardım İle İlgili Düzenleme  130
C. İsviçre Hukukundaki Adli Yardım İle İlgili Düzenleme  132
1. Kantonal Adli Yardım  134
2. Kantonlararası Adli Yardım  138
D. Amerika Birleşik Devletlerinde Adli Yardım  138
1. Genel Olarak  138
2. Adli Yardım Kurumları  141
a. Adli Hizmet Kuruluşu (Legal Service Corporation – LSC)  141
b. Pro Bono  144
c. Hukuk Fakülteleri  145
d. Vekilsiz Dava Takibi (Self–Help Litigants/Pro Se)  146
3. Yeni Yaklaşımlar/Reform Stratejileri  146
E. Birleşik Krallığın (İngiltere ve Galler Bölgesinde) Adli Yardım  149
1. Genel Olarak  149
2. Adli Yardım Almak İçin Gerekli Koşullar  152
3. Reformlar ve Değerlendirme  154
VIII. ADALETİN ETKİNLİĞİNE DAİR AVRUPA KOMİSYONU RAPORU  
(CEPEJ REPORT)  156
A. CEPEJ Türkiye  156
B. SATURN Projesi  157
ÜÇÜNCÜ KISIM  
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER İLE  
GETİRİLEN DÜZENLEMELER  
I. ADLİ YARDIM İLE İLGİLİ TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER  159
A. Türkiye’nin Taraf Olduğu Çok Taraflı Sözleşmeler  159
B. Türkiye Tarafından İmzalanan İki Taraflı sözleşmeler  161
II. ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA  168
A. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi  168
B. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler  169
C. Sözleşmenin Kapsamı  169
D. Sözleşmenin Uygulanması  170
1. Gönderici Makam Olarak  170
2. Merkezî Alıcı Makam Olarak  171
E. Ek Protokolün Kapsamı  172
İKİNCİ BÖLÜM  
MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA TEBLİGAT  
BİRİNCİ KISIM  
MİLLETLERARASI TEBLİGAT  
I. TEBLİGATIN ÇEŞİT VE ŞEKİLLERİ  173
A. Egemenlik İşlemi Olarak Tebligat  173
B. Tebligatın Amacı  173
C. Tebligatın Anlamı ve Önemi  174
D. Tebliğ Edilmesi Gereken Belgeler  177
E. Alternatif Tebligat Usulü  177
II. YURT İÇİNDE YAPILAN TEBLİGAT  178
III. YURT DIŞINDA YAPILAN TEBLİGAT  179
A. Genel Olarak  179
B. Yurt Dışı Tebligat İhtiyacı ve Karşılaşılan Zorluklar  180
C. Avrupa Birliği Tebligat Tüzüğü  181
D. Yurt Dışı Tebliğ Şekilleri  183
E. Tebligat Giderleri  184
IV. YURT DIŞINA YAPILAN TEBLİGAT İLE İLGİLİ OLARAK MEVZUATIMIZDAKİ DÜZENLEME  186
A. Genel Olarak  186
B. Yurt Dışı Tebligatlarda Dikkat Edilecek Hususlar  189
C. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Yapılan Tebligat  189
1. Genel Olarak  189
2. Türk Vatandaşlarına Tebligat Kanunu’nun 25/a Maddesine Göre Yapılan Tebligat  196
a. Genel Olarak  196
b. Yapılacak İşlemler  198
aa. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  198
bb. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  199
cc. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  200
dd. Muhataba Tebligatın Yapılması  201
3. Bu Konuda Hatalı Olarak Yapılan Tebligatlar  203
4. Tebligat Kanunu’nun 25/a Maddesine Göre Tebligat Yapılamaması Hali  204
5. Tebligat Kanunu’nun 25/a Maddesi İle İlgili Yasal Düzenleme Önerimiz  205
D. Yurt Dışında Resmî Bir Görevle Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat Yapılması  205
1. Genel Olarak  205
2. Yapılacak İşlemler  206
a. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  206
b. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  206
c. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  206
d. Askeri Şahıslara Tebligat  207
E. Türkiye’de Bulunan Bir Ceza Mahkemesi Tarafından Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarına Gönderilen Tebligat  207
F. Türkiye’deki Elçilik ve Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebliğ Evrakı  211
G. Yurt Dışında İlânen Tebligat Yapılması  212
İKİNCİ KISIM  
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE  
YURT DIŞINA YAPILAN TEBLİGAT  
I. GENEL OLARAK  217
A. İki Taraflı Sözleşmeler Çerçevesinde Tebligat  218
1. Genel Olarak  218
2. Yapılacak İşlemler  224
a. Talepnamenin Hazırlanması  224
b. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması  225
c. Duruşma Gününün Tebliği  225
d. Gönderilecek Evrakın Onaylanması  225
e. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  225
f. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  226
3. İstisnai Durum (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılan Tebligat)  226
B. Çok Taraflı Sözleşmeler Çerçevesinde Tebligat  227
1. 17 Temmuz 1905 tarihli Hukuk Mahkemeleri ile İlgili Sözleşmeye Göre Tebligat  227
2. 1 Mart 1954 Tarihli Usul Hukukuna Dair La Haye Sözleşmesine Göre Yapılan Tebligat  227
a. Genel Olarak  227
b. Yapılacak İşlemler  228
aa. Talepnamenin Hazırlanması  228
bb. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması  229
cc. Duruşma Gününün Tebliği  229
dd. Gönderilecek Evrakın Onaylanması  229
ee. Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırılması  229
ff. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  230
3. 15 Kasım 1965 tarihli “Hukukî veya Ticarî Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesine Göre Yapılan Tebligat  230
a. Genel Olarak  230
b. Yapılacak İşlemler  234
aa. Örnek 184 Formun Hazırlanması  234
bb. Tebliğ Edilecek Evrakın Hazırlanması  241
cc. Duruşma Gününün Tebliği  241
dd. Gönderilen Evrakın Onaylanması  241
ee. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Maliyeye Yatırılması Gereken Gider  242
ff. Masraf Talep Edilmesi ve Masraf Talep Eden Devletler  242
gg. Yurt Dışına Yapılan Tebligatlarda Masraf Talep Eden Devletler  244
hh. Hazırlanan Evrakın Gönderilmesi  248
c. Merkezi Makam Vasıtasıyla Tebligat Yapılması  248
d. Sözleşmeye Göre Diğer Tebliğ Şekilleri  249
e. Tebliğ Talebinin Reddedilebileceği Durumlar  252
f. Merkezi Makamın Hizmet Kusurundan Doğan Sorumluluğu  255
II. TÜRKİYE İLE İKİ TARAFLI VE AYNI ZAMANDA ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELERE TARAF OLAN ÜLKELER İLE İLGİLİ TEBLİGAT USULÜ  256
A. Herhangi Bir Sözleşme Bulunmaması Halinde Tebligat Usulü  257
B. İki Taraflı Sözleşme Bulunması Halinde Tebligat Usulü  257
C. Hem İki Taraflı Hem de Çok Taraflı Sözleşme Bulunması Halinde Tebligat Usulü  258
III. DEVLETLERE GÖRE TEBLİGAT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR  258
IV. YABANCI DEVLETLERDEN GELEN TEBLİGAT TALEPLERİ  259
ÜÇÜNCÜ KISIM  
TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI ÜLKELERİN  
DİPLOMATİK TEMSİLCİLERE YAPILAN TEBLİGAT  
I. Yabancı Devletin Yargı Muafiyeti  261
II. TÜRKİYE’DE KENDİLERİNE TEBLİGAT YAPILAMAYACAK KİŞİLER  263
A. Yabancı Devlet Diplomatik Temsilcilerine Tebligat  263
B. Türkiye’de Bulunan Yabancı Devlet Temsilciliklerinde Çalışan Türk Vatandaşlarına Tebligat  267
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
ULUSLARARASI USUL HUKUKUNDA İSTİNABE  
BİRİNCİ KISIM  
İSPAT VE İSPAT HUKUKU  
I. İSPAT  269
II. İSPATTA UYGULANACAK HUKUK  270
III. İSPAT HUKUKU  271
IV. İSPAT HUKUKU VE ŞEKİL  272
V. ÇEŞİTLİ İSPAT ARAÇLARI  277
İKİNCİ KISIM  
YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI  
I. GENEL OLARAK  279
II. YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI  279
III. KONUYA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER  282
ÜÇÜNCÜ KISIM  
İSTİNABE  
I. GENEL OLARAK  285
II. ULUSAL HUKUKUNDA İSTİNABE  287
A. Genel Olarak  287
B. Kanunda Düzenlenmiş İstinabe Olunan Bazı Hususlar  288
1. Tarafların İstinabe Yolu İle İsticvabı  288
a. Genel Bilgi  288
b. İsticvabın Konusu ve İstiçvap Kararı  289
c. İsticvap Olunacak Kişilerin Belirlenmesi  289
d. İsticvap Olunacak Tarafın Davet Edilmesi  289
e. Bizzat İsticvap Olunma  289
f. İsticvabın Yapılması  289
g. Tutanak Düzenlenmesi  290
2. Tarafın İstinabe Yolu İle Yemin Etmesi  290
a. Genel Bilgi  290
b. Yemin Teklifi  290
c. Yemine Davet  291
d. Yemin Etmemenin Sonuçları  291
e. Yemini Yerine Getirecek Kimseler  291
f. Yeminin Şekli  292
g. Yemin Etmenin Sonuçları  292
3. Tanıkların İstinabe Yolu İle Dinlenmesi  293
a. Genel Bilgi  293
b. Tanık İle İspatın Mümkün Olduğu Haller  293
c. Tanıkların Gösterilmesi  294
d. Tanıkların Mahkemeye Davet Edilmesi  294
e. Tanıklık Yapmak Kural Olarak Zorunludur  295
f. Tanıklıktan Çekinme  295
g. Tanıkların Dinlenmesi  296
h. Hakim Tanık İfadelerini Serbestçe Takdir Eder  297
4. İstinabe Yolu İle Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması  297
a. Genel Bilgi  297
b. Bilirkişi İncelemesini Gerektiren Haller  297
c. Bilirkişi İncelemesine Karar Verilmesi  297
d. Bilirkişi Seçimi ve Görevin İfası  298
e. Bilirkişinin Yasaklılığı ve Reddi  298
f. Bilirkişi Olarak Görev Yapmak Kural Olarak İhtiyaridir  298
h. Bilirkişi Raporuna İtiraz  299
i. Hakimin Bilirkişi Raporunu Değerlendirmesi  299
j. Bilirkişi Gider ve Ücreti  299
k. Bilirkişinin Sorumluluğu  299
5. İstinabe Yolu İle Keşif Yapılması  300
a. Genel Bilgi  300
b. Keşif Yapılmasına Karar Verilmesi  300
c. Keşif Gideri  300
d. Keşif Yapılması  300
e. Keşifte Dinlenecek Kişiler  301
6. İstinabe Yolu İle İnceleme Yapılması  301
III. İstinabe Usulü  301
IV. Uluslararası Hukukta İstinabe  303
V. Delil ve Delil Sağlama Yardımı  305
A. Genel Olarak  305
B. Delil Sağlama Yardımının En Önemli Şekilleri  305
1. Başvuru Yazısı  306
2. Konsolos veya Diplomatik Temsilciler Yolu İle Yapılan İşlemler  307
3. Mahkemenin Görevlendireceği Kişi Vasıtasıyla Delil Temini  308
4. Video Konferans Sistemi İle Delil Sağlama  308
5. Delil Sağlama Yardımının Uygulanması  309
DÖRDÜNCÜ KISIM  
MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE  
YAPILAN İSTİNABE  
I. TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YAPMIŞ OLDUĞU İKİ TARAFLI SÖZLEŞMELER  311
A. İki Taraflı Sözleşme Yapılan Ülkeler  311
B. İki Taraflı Adli Yardımlaşma Sözleşmesi Bulunması Hali  317
C. İkili Anlaşma veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunmaması Hali  317
II. Çok Taraflı Sözleşmeler  317
A. Genel Olarak  317
B. 01.03.1954 tarihli Usul Hukukuna Dair Sözleşme  318
1. Genel Olarak  318
2. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler  319
3. 1954 Tarihli Sözleşmeye Göre İstinabe Usulü  319
a. Sözleşmenin Konusu  319
b. Başvuru Yazısının İletilmesi  320
c. İstinabe Evrakının Şekli, İçeriği ve Dili  321
d. İstinabenin Yerine Getirilmesi ve Reddi  322
e. İstinabe Evrakının Gönderilmesi  323
f. İstinabenin İcra Edilememesi Halinin Bildirilmesi  324
g. İcra Eden Adli Makamın Usul Hukuku Uygulanması  324
h. İstinabenin Doğrudan Doğruya Diplomasi veya Konsolosluk Memurları Tarafından Yapılması  325
ı. Masraf Talebi  325
C. Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili  325
D. Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi  327
E. 18.03.1970 tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme  327
1. Genel Olarak  327
2. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler  328
3. Delil Sağlama Sözleşmesinin Konusu  329
a. Genel Olarak  329
b. Kişisel–Bölgesel Geçerlilik Alanı  329
c. Nesnel Geçerlilik Alanı  329
d. Sözleşmenin Yorumlanması  329
4. Sözleşmenin Uygulanma Şartları  330
a. Hukuki ve Ticari İşler Kavramı  330
b. İstinabe Talebinin Başlamış veya Başlayacak Bir Davaya İlişkin Olması  330
c. Başvuru Yazısı  333
aa. İstinabe Talebi  333
bb. İstinabe Evrakının Hazırlanması  334
5. İstinabe Talebinde Kullanılacak Olan Lisan  335
6. İstinabe Talebinin İletilmesi ve Uygulanması  335
a. İstinabe Talebinin İletilmesi  335
b. İstinabe Talebinin Yerine Getirilmesi  337
c. Sözleşmenin Bağlayıcı Karakteri  338
7. İstinabe İşlemi Esnasında Hazır Bulunma  341
8. İstinabe Talebinin Reddi Gerekçeleri  342
9. Tanıklık ve Tanıklıktan Çekilme  342
10. Masraflar  343
11. Diplomatlar, Konsoloslar veya Mahkeme Tarafından Atanan Görevliler Vasıtasıyla Delil Sağlama  344
a. Delil Sağlama İle İlgili Sözleşmedeki Düzenleme  344
b. Diplomat, Konsolos veya Mahkemece Atanan Görevliler Vasıtasıyla Delil Sağlama  344
d. Delil Sağlamayla Yetkili Diplomat, Konsolos veya Görevlilerin Yetkileri  346
e. İspatla Yükümlü Olanların Lehine Garantiler  347
12. Delil Toplama Usulleri  348
13. Delil Sağlama Başarısı  348
14. Delil Sağlama Usulü  349
15. Sözleşmenin 33. Maddesinin Çekincesinin Kapsamı  349
F. 28 Mayıs 2001 Tarihli Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü  350
G. İstinabe Taleplerinin Devletlere Göre Uygulanması  352
III. Yurt Dışına Gönderilecek Olan İstinabe İle İlgili Evrakların Hazırlanması  352
A. Yabancı Devletlerde Bulunan Vatandaşlarımızın Adres, Ekonomik ve Sosyal Durumlarının Araştırılması  352
B. İstinabe İçin Gerekli Masrafın Yatırılması  353
C. İstinabe Evrakının Hazırlanması ve Dikkat Edilecek Hususlar  355
1. İstinabe Evrakının Hazırlanması  355
2. Dikkat Edilecek Hususlar  356
3. Bazı Özel Durumlar  357
4. İstinabe Evrakının Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar  357
5. Hazırlanan Evrakların Gönderilmesi  359
IV. Yabancı Devletlerden Gelen İstinabe Taleplerinin Yerine Getirilmesi  361
A. İkili Anlaşma veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunması Hali  361
B. İkili Anlaşma veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunmaması Hali  361
C. Özel Bir Durum  362
D. Uluslararası Ticari Tahkimde Delillerin İstinabe Yolu İle Elde Edilmesi  362
V. Medeni Hukuk Alanındaki Bazı Uygulamalar  363
A. Nafaka Alacakları Yabancı Devletlerde Tahsili  363
B. Uluslararası Çocuk Kaçırma ve Velayet  364
Sonuç  367
KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  377
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ  533
Yararlanılan Kaynaklar  537
Yararlanılan Elektronik Kaynaklar  556
Kavramlar Dizini  559
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020