Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Teorik ve Pratik
Ceza Özel Hukuku
Eylül 2020 / 18. Baskı / 1448 Syf.
Fiyatı: 149.00 TL
İndirimli: 134.10 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
65.00 TL
+

 

 

149.00 TL
=

 

 

214.00 TL
171.90 TL
Sepete Ekle
 

Kitabının amacı, gerek uygulamacılara gerekse öğrencilere, anlatılan konulara dair hem teorik hem pratik bilgiyi sunmaktır. Her baskıda, tartışılan konulara dair farklı akademik görüşler ve yaklaşımlar okuyucuya sunulduğu gibi; doktriner gelişmeler ve mevzuattaki değişiklikler her bir baskıda düzenli olarak takip edilmektedir.

Kitabın adında "pratik" ibaresinin yer almasının nedeni, uygulamada görülen sorunlara çözüm önerileri sunulması ve en güncel Yargıtay içtihatlarının eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmek suretiyle aktarılmasıdır. Böylece, kitapta hem mevcut teori ve pratik hakkında okuyucuya bilgi sunulması, hem de olması gereken açısından yasa koyucuya ve uygulamaya ışık tutulması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları
Uluslararası Suçlar
Kişilere Karşı Suçlar
Topluma Karşı Suçlar
Millete ve Devlete Karşı Suçlar
Barkod: 9789750263088
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  18
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1448
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
18. Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  39
YENİ TÜRK CEZA KANUNUNUN
ÖZEL HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN GENEL GÖZLEMLER
Birinci Kitap
ULUSLARARASI SUÇLAR
ULUSLARARASI SUÇLAR (TCK m. 76 vd.)
I. SOYKIRIM (JENOSİD) SUÇU (TCK m. 76)  58
§ 1. Genel Açıklamalar  58
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  61
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  61
A. Fail  61
B. Mağdur  62
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  65
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  71
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  73
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  73
A. Teşebbüs  73
B. İçtima  74
C. İştirak  74
II. İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR (TCK m. 77)  75
§ 1. Genel Açıklamalar  75
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  77
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  77
A. Fail  77
B. Mağdur  77
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  80
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  87
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  88
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  88
A. Teşebbüs  88
B. İçtima  89
C. İştirak  89
III. SOYKIRIM VEYA İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA VEYA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU (TCK m. 78)  89
IV. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)  90
§ 1. Genel Açıklamalar  90
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  92
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  93
A. Suçun Maddi Konusu  93
B. Fail  93
C. Mağdur  93
D. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  95
E. Nitelikli Haller  101
1. Suçun Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması veya Mağdurları Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakarak İşlenmesi (TCK m. 79/2)  101
2. Suçun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (TCK m. 79/3)  102
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  104
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  105
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  107
A. Teşebbüs  107
B. İçtima  110
C. İştirak  113
V. İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80)  113
§ 1. Genel Açıklamalar  113
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  114
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  115
A. Fail  115
B. Mağdur  115
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  116
1. Araç Hareketler  118
2. Asıl Hareketler  121
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsur)  123
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  125
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  126
A. Teşebbüs  126
B. İçtima  127
C. İştirak  130
İkinci Kitap
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
HAYATA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 81–83)  137
§ 1. Genel Açıklama  137
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  137
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  138
A. Fail  138
B. Mağdur  138
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  143
D. Nitelikli Haller (TCK m. 82)  153
1. Suçun Tasarlayarak İşlenmesi  153
2. Suçun Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi  158
3. Suçun Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İşlenmesi  163
4. Suçun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  164
5. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  167
6. Suçun Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenmesi  168
7. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  169
8. Suçun Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak veya Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi  169
9. Suçun Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyulan İnfialle İşlenmesi  171
10. Suçun Kan Gütme Saikiyle İşlenmesi  172
11. Suçun Töre Saikiyle İşlenmesi  176
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  182
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  192
A. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zor Kullanma Yetkisi  192
B. Meşru Savunma  195
C. İlgilinin Rızası ve Ötanazi  197
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  201
A. Teşebbüs  201
B. İçtima  204
C. İştirak  207
II. İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU (TCK m. 84)  208
§ 1. Genel Açıklama  208
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  209
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  209
A. Fail  209
B. Mağdur  209
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  210
1. TCK m. 84/1  210
2. TCK m. 84/3  215
3. TCK m. 84/4  217
D. Nitelikli Haller  220
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  220
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  221
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  221
A. Teşebbüs  221
B. İçtima  222
C. İştirak  224
III. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 85)  224
§ 1. Genel Olarak  224
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  224
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  224
A. Fail ve Mağdur  224
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  225
C. Nitelikli Haller  227
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  229
A. Objektif Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün İhlali  229
B. Ölüm Neticesinin Öngörülebilir Olması  231
§ 5. Kusur  235
§ 6. Taksirli Suçlarda Cezasızlık veya İndirim Nedeni Olarak TCK m. 22/son Hükmü  238
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  242
A. Teşebbüs  242
B. İçtima  242
C. İştirak  243
İkinci Bölüm
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN YARALAMA SUÇU (TCK m. 86 vd.)  246
§ 1. Genel Olarak  246
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  246
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  246
A. Suçun Maddi Konusu  246
B. Fail ve Mağdur  246
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  248
D. Nitelikli Haller  252
1. TCK m. 86/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  253
a. Suçun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  253
b. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  253
c. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  254
d. Suçun Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  254
e. Suçun Silahla İşlenmesi  254
2. TCK m. 87’de Öngörülen ve Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  260
a. TCK m. 87/1’de Öngörülen Nitelikli Haller  261
aa. Suçun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Yol Açması (m. 87/1–a)  261
ab. Suçun Konuşmada Sürekli Zorluğa Yol Açması (m. 87/1–b)  264
ac. Suçun Yüzde Sabit İze Yol Açması (m. 87/1–c)  264
ad. Suçun Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol Açması (m. 87/1–d)  265
ae. Suçun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Yol Açması (m. 87/1–e)  266
b. TCK m. 87/2’deki Nitelikli Haller  267
ba. İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalık veya Bitkisel Hayata Girme (m. 87/2–a)  267
bb. Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Yitirilmesi (m. 87/2–b)  268
bc. Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolması (m. 87/2–c)  270
bd. Yüzün Sürekli Değişikliği (m. 87/2–d)  271
be. Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesi (m. 87/2–e)  272
c. Kasten Yaralamanın Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Neden Olması (TCK m. 87/3)  272
d. Kasten Yaralama Sonucu Ölümün Gerçekleşmesi (TCK m. 87/4)  273
3. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi  282
4. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller  282
a. Suçun İhmali Hareketle İşlenmesi (TCK m. 88)  282
b. Basit Tıbbi Müdahale (TCK m. 86/2)  282
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  283
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  284
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  289
A. Teşebbüs  289
B. İçtima  290
C. İştirak  291
§ 7. Kovuşturma  291
II. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m. 89)  292
§ 1. Suçun Unsurları Hakkında Genel Açıklama  292
§ 2. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  295
A. Fiilin Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olması  295
B. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 89/2–3).  295
§ 3. Kovuşturma  296
Üçüncü Bölüm
İŞKENCE VE EZİYET
I. İŞKENCE SUÇU (TCK m. 94)  298
§ 1. Genel Açıklama  298
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  300
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  301
A. Fail  301
B. Mağdur  302
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  302
D. Nitelikli Haller  313
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  314
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  315
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  317
A. Teşebbüs  317
B. İçtima  318
C. İştirak  319
II. EZİYET SUÇU (TCK m. 96)  320
§ 1. Genel Açıklama  320
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  322
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  322
A. Fail ve Mağdur  322
B. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı  322
C. Nitelikli Haller  327
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  327
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  328
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  329
A. Teşebbüs  329
B. İçtima  330
C. İştirak  333
Dördüncü Bölüm
KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ
I. TERK SUÇU (TCK m. 97)  336
§ 1. Genel Olarak  336
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  336
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  337
A. Fail ve Mağdur  337
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  340
C. Nitelikli Haller  343
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  344
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  346
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  347
A. Teşebbüs  347
B. İçtima  348
C. İştirak  349
II. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU (TCK m. 98)  350
§ 1. Genel Açıklama  350
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  350
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  351
A. Fail ve Mağdur  351
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  352
C. Nitelikli Haller  358
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  360
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  360
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  361
A. Teşebbüs  361
B. İçtima  361
C. İştirak  363
Beşinci Bölüm
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
I. ÇOCUK DÜŞÜRTME VE DÜŞÜRME SUÇU (TCK m. 99, 100)  365
§ 1. Genel Açıklama  366
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  366
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  367
A. Fail ve Mağdur  367
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  369
C. Nitelikli Haller  375
1. Fiilin Kadının Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara Uğramasına Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4)  376
2. Fiilin Kadının Ölümüne Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4)  376
3. Fiilin Yetkili Olmayan Bir Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m. 99/5)  376
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  377
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  378
§ 6. Cezasızlık Nedeni (TCK m. 99/son)  378
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  380
A. Teşebbüs  380
B. İçtima  380
C. İştirak  381
II. KISIRLAŞTIRMA SUÇU (TCK m. 101)  382
§ 1. Genel Olarak  382
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  383
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  383
A. Fail ve Mağdur  383
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  384
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  385
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  386
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  387
A. Teşebbüs  387
B. İçtima  387
C. İştirak  387
Altıncı Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
I. CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK m. 102)  394
§ 1. Genel Açıklama  394
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  395
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  396
A. Fail  396
B. Mağdur  399
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  400
1. Suçta Kullanılan Araçlar  400
2. Cinsel Davranışlarla Bir Kimsenin Vücut Dokunulmazlığını İhlal  408
D. Nitelikli Haller  417
1. TCK m. 102/2’de Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulmak Suretiyle İşlenmesi  417
2. TCK m. 102/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  423
a. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumdaki Kişiye Karşı İşlenmiş Olması (TCK m. 102/3–a)  423
b. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi (TCK m. 102/3–b)  425
ba. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  425
bb. Suçun Vesayet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  425
bc. Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  426
c. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından, İşlenmesi (TCK m. 102/3–c)  426
d. Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 102/3–d)  427
e. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 102/3–e)  428
3. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Durumlar  429
a. Suçun Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Sonucuna Yol Açması (6545 s. K. ile değişiklikten önceki m. 102/5)  429
b. Suçun Mağdurun Ölümü veya Bitkisel Hayata Girmesi Sonucuna Yol Açması (m. 102/5)  431
ba. Suçun, Mağdurun Ölümüne Neden Olması  431
bb. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması  432
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  432
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  435
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  436
A. Teşebbüs  436
B. İçtima  442
C. İştirak  447
§ 7. Evlenmenin Etkisi  447
§ 8. Kovuşturma  448
II. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (TCK m. 103)  448
§ 1. Genel Açıklama  448
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  451
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  451
A. Fail  451
B. Mağdur  453
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  457
D. Nitelikli Haller  459
1. Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/2)  459
2. TCK m. 103/3’te Öngörülen Nitelikli Haller  459
a. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 103/3–a)  459
b. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–b)  460
c. Suçun, Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3–c)  460
d. Suçun, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (m. 103/3–d)  460
e. Suçun, Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–e)  461
3. Suçun, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/4)  462
4. Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (6545 s. K. ile Değişiklikten Önceki TCK m. 103/6)  463
5. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya Ölümüne Neden Olması (TCK m. 103/6)  463
6. Mağdurun 12 Yaşını Doldurmamış Olması  463
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  463
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  464
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  464
A. Teşebbüs  464
B. İçtima  468
C. İştirak  471
III. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK m. 104)  472
§ 1. Genel Açıklama  472
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  474
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  474
A. Fail  474
B. Mağdur  478
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  479
D. Nitelikli Haller  481
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  482
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  482
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  483
A. Teşebbüs  483
B. İçtima  484
C. İştirak  484
§ 7. Kovuşturma  485
IV. CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK m. 105)  485
§ 1. Genel Olarak  485
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  486
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  486
A. Fail  486
B. Mağdur  486
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  487
D. Nitelikli Haller  492
1. Fail ile Mağdur Arasındaki Kişisel İlişkiden Kaynaklanan Nitelikli Haller  492
2. Suçun Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanılması  493
3. Suçun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi  493
4. Suçun Teşhir Suretiyle İşlenmesi  494
5. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaşması  495
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  495
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  497
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  498
A. Teşebbüs  498
B. İçtima  498
C. İştirak  501
§ 7. Kovuşturma  501
Yedinci Bölüm
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
I. TEHDİT SUÇU (TCK m. 106)  506
§ 1. Genel Açıklama  506
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  508
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  509
A. Fail ve Mağdur  509
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  510
C. Nitelikli Haller  519
1. Suçun Silahla İşlenmesi  519
2. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  521
3. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi  521
4. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi  522
5. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  523
6. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  523
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  524
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  525
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  526
A. Teşebbüs  526
B. İçtima  527
C. İştirak  529
§ 7. Kovuşturma  529
II. ŞANTAJ SUÇU (TCK m. 107)  530
§ 1. Genel Olarak  530
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  531
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  531
A. Fail ve Mağdur  531
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  532
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  537
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  538
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  538
A. Teşebbüs  538
B. İçtima  539
C. İştirak  540
III. CEBİR SUÇU (TCK m. 108)  540
§ 1. Genel Açıklama  540
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri  541
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar  541
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  542
A. Fail ve Mağdur  542
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  542
1. Cebir  543
2. Koşul  545
C. Nitelikli Haller  545
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  546
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru  546
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  547
A. Teşebbüs  547
B. İçtima  547
C. İştirak  548
IV. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (HÜRRİYETİ TAHDİT) SUÇU (TCK m. 109)  548
§ 1. Genel Olarak  548
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  549
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  550
A. Fail  550
B. Mağdur  550
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  551
D. Nitelikli Haller  555
1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Failin Cebir, Tehdit veya Hile Kullanması (TCK m. 109/2).  555
2. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3–a)  556
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3–b)  557
4. Suçun Belirli Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3–c, e, m. 109/3–f)  557
5. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 109/1–d)  559
6. Suçun, Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması (TCK m. 109/4)  559
7. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5)  560
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  561
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  562
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 110)  566
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  568
A. Teşebbüs  568
B. İçtima  569
C. İştirak  572
V. SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK m. 114)  572
§ 1. Genel Açıklama  572
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  574
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  575
A. Fail ve Mağdur  575
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  576
C. Nitelikli Haller  578
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  578
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  579
A. Teşebbüs  579
B. İçtima  580
C. İştirak  581
VI. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU (TCK m. 116)  581
§ 1. Genel Açıklama  581
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  581
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  582
A. Fail ve Mağdur  582
B. Maddi Konu  584
1. Konut  584
2. Eklenti  588
3. Açık Bir Rızaya Gerek Duyulmaksızın Girilmesi Mutat Olan Yerler Dışında Kalan İşyerleri ve Eklentileri (TCK m. 116/2)  590
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  593
1. Girmek  593
2. Çıkmamak  594
3. Girme veya Çıkmamanın Rıza Dışında Olması  595
D. Nitelikli Haller  603
1. TCK m. 116/4'te Öngörülen Nitelikli Haller  604
a. Suçun Geceleyin İşlenmesi  604
b. Cebir veya Tehdit Kullanılması  604
2. TCK m. 119’da Öngörülen Nitelikli Haller  605
a. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 119/1–a)  605
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 119/1–c).  606
c. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi (TCK m. 119/1–b),  606
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 119–1–d)  606
e. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 119/1–e)  606
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  606
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  607
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  608
A. Teşebbüs  608
B. İçtima  609
C. İştirak  611
§ 7. Kovuşturma  611
VII. İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇU (TCK m. 117)  612
§ 1. Genel Açıklama  612
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  613
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  614
A. Fail ve Mağdur  614
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  615
1. İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlal Edilmesi (TCK m. 117/1)  615
2. Çaresizliğini, Kimsesizliğini ve Bağlılığını Sömürmek Suretiyle Kişileri İnsanî Olmayan Şartlarda Çalıştırma (TCK m. 117/2) ve Bu Amaçla Bir Kimseyi Tedarik veya Sevk veya Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakletme (TCK m. 117/3)  618
3. İşçiyi veya İşverenlerini Ücretleri Azaltıp Çoğaltmaya veya Önceden Kabul Edilenlerden Başka Koşullar Altında Anlaşmalar Kabulüne Zorlama ya da Bir İşin Durmasına, Sona Ermesine veya Durmasının Devamına Neden Olma (TCK m. 117/4)  620
C. Nitelikli Haller  621
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  622
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  623
A. Teşebbüs  623
B. İçtima  623
C. İştirak  625
Sekizinci Bölüm
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
I. HAKARET SUÇU (TCK m. 125 vd.)  627
§ 1. Genel Olarak  627
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  628
§ 3. Fail ve Mağdur  630
A. Fail  630
B. Mağdur  631
C. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  634
1. “Başkasının Onur, Şeref ve Saygınlığını Rencide Edebilecek Nitelikte”  635
2. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek veya Sövmek  639
a. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek  639
b. Sövmek  640
3. Hakaretin Huzurda veya Gıyapta Gerçekleştirilmiş Olması  642
a. Huzurda Hakaret  642
b. Gıyapta (İhtilatlı) Hakaret  645
D. Nitelikli Haller  648
1. TCK m. 125/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  648
a. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi  648
b. Suçun Kişinin Dinsel, Siyasal, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi  649
c. Suçun Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi  650
2. TCK m. 125/4'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Alenen İşlenmesi  650
3. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi  651
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  652
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  652
§ 6. Özel Haksız Tahrik Düzenlemesi: Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi (TCK m. 129/1)  660
§ 7. Cezasızlık veya İndirim Nedeni: Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3)  661
A. Hukuksal Nitelik  661
B. Uygulanma Koşulları  662
1. Fiilin TCK m.129/son Kapsamında Olması  662
2. Karşılıklılık  664
3. İlk Hakaretin Haksız Olması  666
4. Karşı Hakaretin İspatlanmış Olması  666
C. Sonucu  667
§ 8. Cezasızlık Nedenleri  668
A. İspat Hakkının Kullanılması (TCK m. 127)  668
B. Suçun Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenmesi (TCK m. 129/2)  671
C. İdari Makamlara Başvuru İle İddia ve Savunma Kapsamında İşlenen Fiiller (TCK m. 128)  673
1. Genel Olarak  673
2. Kapsamı  673
3. Koşulları  673
a. Dokunulmazlıktan Yararlanacak Kişiler  673
b. Dokunulmazlığın Konusu  674
c. Hakaretin Başvuru veya Uyuşmazlıkla Bağlantılı Olması  674
d. İsnad ve Değerlendirmelerin Gerçek ve Somut Vakıalara Dayanması  677
§ 9. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  677
A. Teşebbüs  677
B. İçtima  678
C. İştirak  679
§ 10. Kovuşturma  679
II. KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU (TCK m. 130)  680
§ 1. Genel Açıklama  680
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  680
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  681
A. Maddi Konu  681
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  682
C. Nitelikli Hal  683
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  683
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  684
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  684
A. Teşebbüs  684
B. İçtima  684
C. İştirak  685
Dokuzuncu Bölüm
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
I. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 132)  693
§ 1. Genel Olarak  693
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  694
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  695
A. Maddi Konu  695
B. Fail ve Mağdur  696
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  696
1. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal  696
2. Kişiler Arasındaki Haberleşme İçeriklerini İfşa  698
3. Kendisiyle Yapılan Haberleşme İçeriğini İfşa  699
D. Nitelikli Haller  700
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  700
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  701
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  705
A. Teşebbüs  705
B. İçtima  706
C. İştirak  707
§ 7. Kovuşturma  707
II. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU (TCK m. 133)  707
§ 1. Genel Olarak  707
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  708
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  708
A. Maddi Konu  708
B. Fail ve Mağdur  709
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  710
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  712
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  712
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  713
A. Teşebbüs  713
B. İçtima  714
C. İştirak  714
§ 7. Kovuşturma  714
III. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 134)  714
§ 1. Genel Açıklama  714
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  715
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  715
A. Maddi Konu  715
B. Fail ve Mağdur  717
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  718
D. Nitelikli Haller  722
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  723
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  723
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  726
A. Teşebbüs  726
B. İçtima  726
C. İştirak  729
§ 7. Kovuşturma  729
Onuncu Bölüm
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. HIRSIZLIK SUÇU (TCK m. 141 vd.)  733
§ 1. Genel Açıklama  733
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  734
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  735
A. Fail ve Mağdur  735
B. Maddi Konu: Başkasına Ait Taşınır Mal  735
1. Mal  735
2. Taşınır Olma  740
3. Başkasına Ait Olma  741
C. Fiil: Rıza Olmaksızın Alma  743
1. “Zilyedin Rızası Olmaksızın” Deyiminin Anlamı  743
2. Bulunduğu Yerden Alma  748
D. Nitelikli Haller  752
1. TCK m. 142/1’de Öngörülen Nitelikli Haller  753
2. TCK m. 142/2’de Öngörülen Nitelikli Haller  760
3. TCK m. 142/3'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Sıvı veya Gaz Halindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi  770
4. TCK m. 142/5’te Öngörülen Nitelikli Hal: Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması  770
5. TCK m. 143'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Gece Vakti İşlenmesi  771
6. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  772
7. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller veya Cezasızlık Nedenleri  772
a. TCK m. 144'te Öngörülen Nitelikli Haller  772
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 145)  773
c. Kullanma Hırsızlığı (TCK m. 146)  777
d. Zorunluluk Hali (TCK m. 147)  780
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  781
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  783
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  784
A. Teşebbüs  784
B. İçtima  786
C. İştirak  790
§ 7. Kovuşturma  790
II. YAĞMA (GASP) SUÇU (TCK m. 148/1)  790
§ 1. Genel Açıklama  790
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  792
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  792
A. Genel Açıklamalar  792
B. Cebir veya Tehdit  794
1. Cebir veya Tehdidin Kullanılma Amacı  794
2. Cebir  797
3. Tehdit  799
4. Cebir Karinesi (TCK m. 148/3)  801
5. Cebir veya Tehdidin Gerçekleştirilme Anı  801
C. Malın Alınması  812
D. Nitelikli Haller  813
1. TCK m. 149/1’de Öngörülen Nitelikli Haller  813
a. Suçun Silahla İşlenmesi  813
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  813
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  814
d. Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi  814
e. Suçun, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Olan Kişiye Karşı İşlenmesi  815
f. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  816
g. Suçun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi  816
h. Suçun Gece Vakti İşlenmesi  817
2. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 149/2)  817
3. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller (TCK m. 150)  817
a. Alacağın Tahsili Amacıyla Cebir veya Şiddet Kullanılması (TCK m. 150/1)  817
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 150/2)  820
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  821
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  822
A. Teşebbüs  822
B. İçtima  823
C. İştirak  825
III. SENEDİN YAĞMASI SUÇU (TCK m. 148/2)  826
§ 1. Genel Açıklama  826
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  826
A. Suçun Konusu  826
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  827
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  827
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  827
A. Teşebbüs  827
B. İçtima  828
C. İştirak  828
IV. MALA ZARAR VERME SUÇU (TCK m. 151 vd.)  828
§ 1. Genel Olarak  828
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  829
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  829
A. Suçun Konusu  829
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  831
C. Nitelikli Haller  834
1. TCK m. 152/1’de Yazılı Nitelikli Haller  834
2. TCK m. 152/2’de Yazılı Nitelikli Haller  837
3. TCK m. 152/3’te Öngörülen Nitelikli Hal: Mala Zarar Verme Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması  838
4. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  838
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  839
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  839
A. Teşebbüs  839
B. İçtima  840
C. İştirak  842
§ 6. Kovuşturma  842
V. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 155)  843
§ 1. Genel Açıklama  843
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  843
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  844
A. Fail–Mağdur  844
B. Suçun Konusu: Zilyetliği Faile Devredilmiş Mal  844
1. Mal  844
2. Malın Zilyetliğinin Devri  848
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  853
D. Nitelikli Haller  855
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  858
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  859
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  860
A. Teşebbüs  860
B. İçtima  861
C. İştirak  862
§ 7. Kovuşturma  862
VI. DOLANDIRICILIK SUÇU (TCK m. 157 vd.)  862
§ 1. Genel Olarak  862
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  863
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  863
A. Fail  863
B. Mağdur  864
C. Maddi Konu  866
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  866
1. Hileli Davranış  867
2. Aldatma  881
3. Mağdurun veya Üçüncü Kişinin Zararına Olarak Failin Kendisi veya Bir Başkası Lehine (Haksız) Yarar Sağlaması  885
a. Zarar  885
b. (Haksız) Yarar  888
E. Nitelikli Haller  889
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  889
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK m. 159)  907
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  908
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  908
A. Teşebbüs  908
B. İçtima  909
C. İştirak  910
VII. KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU (TCK m. 160)  911
§ 1. Genel Açıklama  911
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  911
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları  911
A. Fail ve Mağdur  911
B. Suçun Konusu  911
C. Eylem  913
1. İade Etmemek veya Yetkili Mercileri Durumdan Haberdar Etmemek  914
2. Malik Gibi Tasarrufta Bulunmak  914
§ 4. Tipikliğin Subjektif Unsurları  914
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  914
A. Teşebbüs  914
B. İçtima  914
C. İştirak  915
VIII. KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU (TCK m. 163)  915
§ 1. Genel Açıklama  915
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  915
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  916
A. Fail  916
B. Mağdur  916
C. Maddi Konu  917
1. Otomat  917
2. Telefon Hatları ile Şifreli ve Şifresiz Yayınlar  917
3. Abonelik Esasına Göre Yararlanılabilen Elektrik Enerjisi, Su veya Doğalgaz  918
D. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı  919
1. Otomatın Sunduğu Hizmetten Bedelsiz Yararlanma (TCK m. 163/1)  919
2. Telefon Hatları ile Frekanslarından veya Şifreli veya Şifresiz Yayınlardan Yararlanma (TCK m. 163/2)  920
3. Elektrik Enerjisi, Su ve Doğalgazı Tüketim Miktarının Belirlenmesini Engelleyecek Şekilde Tüketmek (TCK m. 163/3)  922
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  924
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  924
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  924
A. Teşebbüs  924
B. İçtima  925
C. İştirak  926
IX. SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA VEYA KABUL ETME SUÇU (TCK m. 165)  926
§ 1. Genel Açıklama  926
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  927
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  928
A. Maddi Konu  928
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  929
1. Önceden Bir Suç İşlenmiş Olması  929
2. Failin Önceki Suça İştirak Etmemiş Olması  931
3. Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme  932
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  935
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  936
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  937
A. Teşebbüs  937
B. İçtima  937
C. İştirak  938
X. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER (TCK m. 167 vd.)  938
§ 1. Etkin Pişmanlık (TCK m. 168)  938
A. TCK m. 168’de Sayılan Suçlardan Birisinin Söz Konusu Olması  939
B. Suçun Tamamlanmış Olması  941
C. Failin, Azmettirenin veya Yardım Edenin Bizzat Pişmanlık Göstererek Geri Verme veya Tazmin Suretiyle Mağdurun Zararını Gidermesi  941
1. Zararın Giderilmesi  941
2. Zararı Gidermenin Pişmanlığın Sonucu Olması  945
3. Zararın fail, azmettiren veya yardım eden tarafından giderilmesi  947
D. Zararın Hükmün Verilmesi Aşamasına Kadar Giderilmiş Olması  948
§ 2. Kişisel Cezasızlık veya İndirim Nedeni (TCK m. 167)  949
Üçüncü Kitap
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
I. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK m. 179)  955
§ 1. Genel Açıklama  955
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  956
§ 3. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları  957
A. Fail  957
B. Mağdur  957
C. Suçun Maddi Konusu  958
D. Fiil  958
1. TCK m. 179/1  958
2. TCK m. 179/2  960
3. TCK m. 179/3  963
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları  969
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  970
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  971
A. Teşebbüs  971
B. İçtima  972
C. İştirak  975
§ 7. Yaptırım  975
§ 8. Muhakemeye Dair Bazı Hususlar  976
İkinci Bölüm
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR (TCK m. 185 vd.)
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU (TCK m. 188)  983
§ 1. Genel Açıklamalar  983
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  984
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  984
A. Fail–Mağdur  984
B. Maddi Konu: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde  984
C. Fiil  986
1. İmal, İthal veya İhraç  986
2. Satma, Satışa Arz Etme, Başkalarına Verme, Sevk Etme, Nakletme, Depolama, Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma  991
D. Nitelikli Haller  992
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  995
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  997
§ 6. Etkin Pişmanlık Hükmü  998
A. Cezasızlık Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/1)  998
B. Ceza İndirim Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/3)  999
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1002
A. Teşebbüs  1002
B. İçtima  1003
C. İştirak  1006
§ 8. Yurt Dışında İşlenen Suçlardan Dolayı Türkiye’de Kovuşturma Yapılması  1006
II. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU (TCK m. 190)  1007
§ 1. Genel Açıklama  1007
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1008
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1008
A. TCK m. 190/1  1008
B. TCK m. 190/2  1010
C. Nitelikli Hal  1011
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1012
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1013
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1013
A. Teşebbüs  1013
B. İçtima  1014
C. İştirak  1015
III. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU (TCK m. 191)  1015
§ 1. Genel Açıklama  1015
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1016
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1017
A. Fail ve Mağdur  1017
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1017
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1021
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  1023
§ 6. Etkin Pişmanlık  1023
A. Cezasızlık Nedeni Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu  1023
1. TCK m. 192/2’de Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu  1023
2. TCK m. 192/4’te Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu  1024
B. Hafifletici Neden Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu (TCK m. 192/3)  1026
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1028
A. Teşebbüs  1028
B. İçtima  1030
C. İştirak  1030
Üçüncü Bölüm
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 197 vd.)
I. GENEL AÇIKLAMA  1033
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR  1036
III. BELGECİLİK SUÇLARININ MADDİ KONUSU: BELGE  1037
§ 1. Belge Kavramı ve Belgenin Unsurları  1037
A. Yazılılık  1037
B. Düzenleyenin Belli Olması  1038
C. Belli Bir İçeriğinin Bulunması  1039
§ 2. Belge Türleri  1041
A. Resmi Belge  1042
B. Resmi Belgeye Benzetilen Belge (TCK m. 210/1)  1044
C. Özel Belge  1046
IV. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 204)  1047
§ 1. Genel Açıklama  1047
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1047
A. Fail  1047
B. Maddi Konu: Resmi Belge veya Resmi Belgeye Benzetilen Özel Belge  1048
C. Fiil  1048
1. TCK m. 204’te Öngörülen Suç  1048
a. Sahte Olarak Belge Düzenlemek  1049
b. Başkalarını Aldatacak Biçimde Belgeyi Değiştirmek  1049
c. Kullanmak  1051
d. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek  1052
2. TCK m. 205’te Düzenlenen Suç  1052
D. Nitelikli Haller  1053
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  1053
a. Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belge (TCK m. 204/3)  1053
b. Kaçakçılık Kanunu m. 12/1  1054
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal  1054
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1054
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1056
A. Teşebbüs  1056
B. İçtima  1056
C. İştirak  1058
V. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 207)  1058
§ 1. Genel Açıklama  1058
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1059
A. Fail ve Mağdur  1059
B. Maddi Konu: Özel Belge  1059
C. Fiil  1059
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1061
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1061
A. Teşebbüs  1061
B. İçtima  1061
C. İştirak  1062
VI. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (TCK m. 206)  1063
§ 1. Genel Açıklama  1063
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1063
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1063
A. Fail ve Mağdur  1063
B. Fiil  1064
C. Nitelikli Hal  1068
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1068
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1069
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1069
A. Teşebbüs  1069
B. İçtima  1070
C. İştirak  1071
VII. AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 209)  1071
§ 1. Genel Açıklama  1071
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1071
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1072
A. Suçun Faili  1072
B. Suçun Konusu: İmzalı ve Kısmen veya Tamamen Boş Bir Kâğıt  1072
C. Fiil  1073
D. Nitelikli Hal  1074
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1074
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (TCK m. 220)  1074
§ 1. Genel Olarak  1074
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri  1074
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar  1076
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1077
A. Fail  1077
B. Mağdur  1078
C. Fiil  1078
1. Örgüt  1078
a. Bir Araya Gelmenin Kanunun Suç Saydığı Fiilleri İşlemek Amacıyla Olması  1079
b. Bir Araya Gelmenin Sürekli Olması  1079
c. Hiyerarşik Yapı  1080
d. Elverişlilik  1081
d. En Az Üç Kişinin Varlığı  1082
2. Örgüt Kurmak, Yönetmek (TCK m. 220/1), Üye Olmak (TCK m. 220/2), Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6), Örgüte Yardım Etmek (TCK m. 220/7)  1082
a. Örgüt Kurmak veya Yönetmek (TCK m. 220/1)  1082
b. Örgüte Üye Olmak (TCK m. 220/2)  1084
c. Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6)  1085
d. Örgüte Yardım Etmek  1086
e. Örgütün Propagandasını Yapmak (TCK m. 220/8)  1087
D. Nitelikli Hal  1088
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1088
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru  1089
§ 7. Etkin Pişmanlık  1089
§ 8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1091
A. Teşebbüs  1091
B. İçtima  1091
C. İştirak  1092
Dördüncü Bölüm
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 230 vd.)
I. BİRDEN ÇOK EVLİLİK VE HİLELİ EVLENME SUÇU (TCK m. 230/1–4)  1096
§ 1. Genel Açıklama  1096
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1098
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1098
A. Fail ve Mağdur  1098
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1099
1. Önceden Bir Evlilik İlişkisinin Varlığı  1099
2. Evlenme İşlemi Yaptırma  1100
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1101
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1102
A. Teşebbüs  1102
B. İçtima  1103
C. İştirak  1104
II. DİNİ NİKAH SUÇU (TCK m. 230/5–6)  1105
III. ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 231)  1108
§ 1. Genel Açıklama  1108
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1109
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1110
A. Fail ve Mağdur  1110
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1111
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1114
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1114
A. Teşebbüs  1114
B. İçtima  1115
C. İştirak  1117
IV. AYNI KONUTTA YAŞAYANLARIN BİRBİRİNE KÖTÜ MUAMELESİ SUÇU (TCK m. 232/1)  1117
§ 1. Genel Açıklama  1117
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1118
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1118
A. Fail ve Mağdur  1118
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1119
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1122
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1122
A. Teşebbüs  1122
B. İçtima  1122
C. İştirak  1123
V. DİSİPLİN YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 232/2)  1124
§ 1. Korunan Hukuksal Yarar  1124
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1124
A. Fail ve Mağdur  1124
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1125
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1126
§ 4. Hukuka Aykırılık Unsuru  1126
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1127
A. Teşebbüs  1127
B. İçtima  1127
C. İştirak  1128
VI. AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLÂLİ SUÇU (TCK m. 233)  1128
§ 1. Genel Açıklama  1128
§ 2. Bakım, Eğitim ve Destek Olma Yükümlülüğünün İhlali (TCK m. 233/1)  1129
A. Korunan Hukuksal Yarar  1129
B. Fail ve Mağdur  1129
C. Tipikliğin Diğer Unsurları  1129
§ 3. Gebe Kadını Terk Etmek Suçu (m. 233/2)  1132
A. Korunan Hukuksal Yarar  1132
B. Fail ve Mağdur  1132
C. Tipikliğin Diğer Unsurları  1133
§ 4. Çocuğun Ahlak, Güvenlik ve Sağlığını Tehlikeye Sokma Suçu (m. 233/3)  1134
A. Korunan Hukuksal Yarar  1135
B. Fail ve Mağdur  1135
C. Tipikliğin Diğer Unsurları  1135
VII. ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (TCK m. 234)  1136
§ 1. Genel Açıklama  1136
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1137
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1137
A. Fail ve Mağdur  1137
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1138
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1140
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1140
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1141
A. Teşebbüs  1141
B. İçtima  1141
C. İştirak  1143
Beşinci Bölüm
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR (TCK m. 243–246)
I. GENEL OLARAK  1145
II. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME VEYA ORADA KALMA SUÇU (TCK m. 243)  1148
§ 1. Genel Olarak  1148
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1148
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1149
A. Fail ve Mağdur  1149
B. Maddi Konu: Bilişim Sistemi  1150
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1151
D. Nitelikli Haller  1154
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/3)  1154
2. Cezanın İndirilmesini Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/2)  1155
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1155
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1156
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1159
A. Teşebbüs  1159
B. İçtima  1160
C. İştirak  1161
III. BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİ VEYA ARASINDAKİ VERİ AKTARIMINI İZLEME SUÇU (TCK m. 243/4)  1161
§ 1. Genel Olarak  1161
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1162
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1162
A. Fail ve Mağdur  1162
B. Maddi Konu: Bir Bilişim Sisteminin Kendi İçinde veya Bilişim Sistemleri Arasında Nakledilen Veriler  1162
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1163
D. Nitelikli Haller  1163
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1164
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1164
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1164
A. Teşebbüs  1164
B. İçtima  1165
C. İştirak  1165
IV. BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 244)  1166
§. 1. Genel Olarak  1166
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1166
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1166
A. Fail ve Mağdur  1166
B. Maddi Konu: Bilişim Sistemi ve Sistem İçerisindeki Veriler  1167
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1167
1. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma (TCK m. 244/1)  1167
2. Verileri Bozma, Yok Etme, Değiştirme, Erişilmez Kılma, Veri Yerleştirme, Verileri Başka Bir Yere Gönderme (TCK m. 244/2)  1168
3. Haksız Yarar Sağlama (TCK m. 244/4)  1170
D. Nitelikli Hal  1171
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1171
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1171
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1172
A. Teşebbüs  1172
B. İçtima  1172
C. İştirak  1175
V. BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 245)  1175
§ 1. Genel Olarak  1175
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1176
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1177
A. Fail  1177
1. TCK m. 245/1  1177
2. TCK m. 245/2  1178
3. TCK m. 245/3  1178
B. Mağdur  1178
1. TCK m. 245/1  1178
2. TCK m. 245/2  1179
3. TCK m. 245/3  1180
C. Maddi Konu: Banka ve Kredi Kartları  1180
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1182
1. Başkasına Ait Banka ve Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/1)  1182
a. Başkasına Ait Kartın Ele Geçirilmesi veya Elde Bulundurulması  1182
b. Kartın Rıza Dışında Kullanılması veya Kullandırılması  1183
c. Yarar Sağlanması  1186
2. Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme (TCK m. 245/2).  1187
3. Sahte Banka veya Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/3)  1190
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları  1192
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1193
§ 6. Kişisel Cezasızlık Nedeni  1193
§ 7. Etkin Pişmanlık  1194
§ 8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1194
A. Teşebbüs  1194
B. İçtima  1196
C. İştirak  1204
Dördüncü Kitap
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 247 vd.)
I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI (TCK m. 6/1 c)  1210
§ 1. Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçlerin Suçta Kullanılması (TCK m. 266)  1220
§ 2. Kamu Görevlisi Sıfatının Kalkmasının Etkisi  1223
II. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 257)  1224
§ 1. Genel Açıklama  1224
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1226
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1227
A. Fail ve Mağdur  1227
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1228
1. Suçun Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle İşlenmesi  1228
2. Suçun Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek İşlenmesi  1231
3. Netice  1234
a. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma  1236
b. Kamu Açısından Bir Zararın Meydana Gelmesi  1239
c. Kişilere Haksız Yarar Sağlama  1241
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1242
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  1244
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1245
A. Teşebbüs  1245
B. İçtima  1246
C. İştirak  1248
III. ZİMMET SUÇU (TCK m. 247, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 160)  1248
§ 1. Genel Açıklama  1248
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1249
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1250
A. Fail  1250
B. Maddi Konu  1252
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1254
D. Nitelikli Haller  1265
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal: Suçun Hileli Davranışlarla İşlenmesi (TCK m. 247/2)  1265
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal  1268
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1273
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1275
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1276
A. Teşebbüs  1276
B. İçtima  1277
C. İştirak  1279
IV. İRTİKAP SUÇU (TCK m. 250)  1279
§ 1. Genel Açıklama  1279
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1279
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1280
A. Fail ve Mağdur  1280
B. Maddi Konu: Yarar  1280
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1281
1. İcbar, Hileli Davranışlarla İkna veya Hatadan Yararlanma  1281
2. Yarar Sağlanması veya Bu Yolda Vaatte Bulunulması  1293
D. Nitelikli Hal  1294
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1294
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1295
A. Teşebbüs  1295
B. İçtima  1295
C. İştirak  1296
V. RÜŞVET SUÇU (TCK m. 252–254)  1296
§ 1. Genel Açıklama  1296
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1302
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1303
A. Fail  1303
B. Maddi Konu: Yarar  1305
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1305
1. Yapılması veya Yapılmaması Gereken İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi  1305
2. Rüşvet Anlaşması  1307
3. Yararın Sağlanması veya Rüşvet Konusunda Anlaşmaya Varılması  1309
D. Nitelikli Haller  1311
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal  1311
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal  1311
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1311
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1311
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 254)  1312
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1314
A. Teşebbüs  1314
B. İçtima  1315
C. İştirak  1316
§ 8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1318
VI. NÜFUZ TİCARETİ SUÇU (TCK m. 255)  1318
§ 1. Genel Açıklama  1318
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1320
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları  1320
A. Fail ve Mağdur  1320
B. Suçun Konusu  1323
C. Fiil  1323
1. Kamu Görevlisi Üzerinde Nüfuz Sahibi Olduğunu İleri Sürmek  1323
2. Haksız Bir İşin Gördürülmesi Amacı  1323
3. Menfaat Sağlamak veya Bu Yönde Anlaşmaya Varmak  1324
D. Nitelikli Haller  1324
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsuru  1325
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1325
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1325
A. Teşebbüs  1325
B. İçtima  1326
C. İştirak  1327
VII. KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI SUÇU (TCK m. 260)  1327
§ 1. Genel Açıklama  1327
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1329
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1329
A. Fail  1329
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1330
1. Görevi Terk Etme  1331
2. Göreve Gelmeme  1331
3. Görevi Yapmama  1332
4. Görevi (İşi) Yavaşlatma  1332
C. Nitelikli Hal  1332
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1333
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1334
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1335
A. Teşebbüs  1335
B. İçtima  1335
C. İştirak  1335
VIII. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (TCK m. 265)  1336
§ 1. Genel Açıklama  1336
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1337
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1337
A. Fail  1337
B. Mağdur  1337
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1338
1. Direnilen İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi  1338
2. Cebir veya Tehdit  1339
D. Nitelikli Haller  1342
1. Suçun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 265/2).  1342
2. Suçun, Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 265/3)  1342
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 265/3)  1343
4. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 265/4)  1343
5. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 265/4)  1343
6. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi  1343
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1343
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1344
A. Teşebbüs  1344
B. İçtima  1344
C. İştirak  1345
İkinci Bölüm
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 267 vd.)
I. İFTİRA SUÇU (TCK m. 267)  1350
§ 1. Genel Açıklama  1350
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1351
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1352
A. Fail  1352
B. Mağdur  1352
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1355
1. İhbar veya Şikayet Yoluyla İftira (Doğrudan İftira)  1355
2. Basın ve Yayın Yoluyla İftira (Dolaylı İftira)  1356
3. Suçun Konusu: Objektif Olarak Gerçek Dışı Olan ve Hukuka Aykırı Bir Fiil İsnadı  1358
4. Hareketin Niteliği  1362
D. Nitelikli Haller  1363
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  1363
2. Kaçakçılık Kanunu’nda Öngörülen Nitelikli Hal  1366
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1366
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1367
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 269)  1369
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1372
A. Teşebbüs  1372
B. İçtima  1373
C. İştirak  1374
II. SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK m. 270)  1375
§ 1. Genel Açıklama  1375
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1375
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları  1375
A. Fail  1375
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1376
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları  1378
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1378
A. Teşebbüs  1378
B. İçtima  1378
C. İştirak  1379
§ 6. Cezanın indirilmesini veya kaldırılmasını gerektiren kişisel neden  1379
III. SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK m. 271)  1380
§ 1. Genel Açıklama  1380
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1381
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1382
A. İşlenmemiş Suçu İşlenmiş Gibi Yetkili Makamlara İhbar Etmek  1382
B. İşlenmemiş Bir Suçun Delil ve Eserlerini Soruşturma Yapılmasını Sağlayacak Biçimde Uydurma  1384
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1384
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1385
A. Teşebbüs  1385
B. İçtima  1385
C. İştirak  1385
IV. YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK m. 272)  1385
§ 1. Genel Açıklama  1385
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1388
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1388
A. Fail  1388
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1389
C. Nitelikli Haller  1391
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1394
§ 5. Cezasızlık Nedenleri ya da Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nedenler  1394
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1398
A. Teşebbüs  1398
B. İçtima  1399
C. İştirak  1399
V. SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK m. 278)  1400
§ 1. Genel Olarak  1400
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1401
§ 3. Suç Tipinin Özellikleri  1402
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1402
A. Fail ve Mağdur  1402
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1404
1. Suçun İşlenmekte Olması veya İşlenmiş Olmakla Birlikte Neticeyi Sınırlandırma Olanağının Bulunması  1404
2. Failin Suçla İlgili İnandırıcı Biçimde Bilgi Sahibi Olması  1407
3. Bildirimde Bulunmama  1407
C. Nitelikli Haller  1408
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1408
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru  1409
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1410
A. Teşebbüs  1410
B. İçtima  1410
C. İştirak  1410
VI. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK m. 280)  1411
§ 1. Genel Olarak  1411
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1411
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1412
A. Fail  1412
B. Suçun Konusu  1413
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1413
1. Failin Görev Yaptığı Sırada Bir Suçun İşlendiğine İlişkin Belirti İle Karşılaşması  1413
2. Bildirmeme veya Gecikme Gösterme  1415
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1416
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1416
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1417
A. Teşebbüs  1417
B. İçtima  1418
C. İştirak  1418
VII. GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK m. 287)  1418
§ 1. Genel Olarak  1418
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1419
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1419
A. Fail  1419
B. Mağdur  1421
C. Suçun Konusu  1421
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1421
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1423
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1423
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1425
A. Teşebbüs  1425
B. İçtima  1425
C. İştirak  1426
VIII. MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 289)  1426
§ 1. Genel Olarak  1426
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1427
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1427
A. Fail  1427
B. Suçun Konusu  1428
1. Genel Olarak  1428
2. Rehinli Mal  1429
3. Hacizli Mal  1430
4. Herhangi Bir Nedenle Elkonulmuş Mal  1430
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1430
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1431
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1432
§ 6. Etkin Pişmanlık  1433
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1433
A. Teşebbüs  1433
B. İçtima  1433
C. İştirak  1434
Kavramlar Dizini  1435
 


Veli Özer Özbek ...
Ekim 2020
135.00 TL
İndirimli: 121.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Ekim 2020
48.00 TL
İndirimli: 43.20 TL (%10)
Sepete Ekle
Durmuş Tezcan ...
Eylül 2020
65.00 TL
İndirimli: 58.50 TL (%10)
Sepete Ekle
İsmail Ercan
Ağustos 2020
65.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
18. Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  39
YENİ TÜRK CEZA KANUNUNUN
ÖZEL HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN GENEL GÖZLEMLER
Birinci Kitap
ULUSLARARASI SUÇLAR
ULUSLARARASI SUÇLAR (TCK m. 76 vd.)
I. SOYKIRIM (JENOSİD) SUÇU (TCK m. 76)  58
§ 1. Genel Açıklamalar  58
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  61
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  61
A. Fail  61
B. Mağdur  62
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  65
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  71
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  73
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  73
A. Teşebbüs  73
B. İçtima  74
C. İştirak  74
II. İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR (TCK m. 77)  75
§ 1. Genel Açıklamalar  75
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  77
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  77
A. Fail  77
B. Mağdur  77
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  80
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  87
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  88
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  88
A. Teşebbüs  88
B. İçtima  89
C. İştirak  89
III. SOYKIRIM VEYA İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA VEYA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU (TCK m. 78)  89
IV. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)  90
§ 1. Genel Açıklamalar  90
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  92
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  93
A. Suçun Maddi Konusu  93
B. Fail  93
C. Mağdur  93
D. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  95
E. Nitelikli Haller  101
1. Suçun Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması veya Mağdurları Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakarak İşlenmesi (TCK m. 79/2)  101
2. Suçun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (TCK m. 79/3)  102
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  104
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  105
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  107
A. Teşebbüs  107
B. İçtima  110
C. İştirak  113
V. İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80)  113
§ 1. Genel Açıklamalar  113
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  114
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  115
A. Fail  115
B. Mağdur  115
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  116
1. Araç Hareketler  118
2. Asıl Hareketler  121
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsur)  123
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  125
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  126
A. Teşebbüs  126
B. İçtima  127
C. İştirak  130
İkinci Kitap
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
HAYATA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 81–83)  137
§ 1. Genel Açıklama  137
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  137
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  138
A. Fail  138
B. Mağdur  138
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  143
D. Nitelikli Haller (TCK m. 82)  153
1. Suçun Tasarlayarak İşlenmesi  153
2. Suçun Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi  158
3. Suçun Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İşlenmesi  163
4. Suçun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  164
5. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  167
6. Suçun Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenmesi  168
7. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  169
8. Suçun Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak veya Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi  169
9. Suçun Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyulan İnfialle İşlenmesi  171
10. Suçun Kan Gütme Saikiyle İşlenmesi  172
11. Suçun Töre Saikiyle İşlenmesi  176
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  182
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  192
A. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zor Kullanma Yetkisi  192
B. Meşru Savunma  195
C. İlgilinin Rızası ve Ötanazi  197
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  201
A. Teşebbüs  201
B. İçtima  204
C. İştirak  207
II. İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU (TCK m. 84)  208
§ 1. Genel Açıklama  208
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  209
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  209
A. Fail  209
B. Mağdur  209
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  210
1. TCK m. 84/1  210
2. TCK m. 84/3  215
3. TCK m. 84/4  217
D. Nitelikli Haller  220
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  220
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  221
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  221
A. Teşebbüs  221
B. İçtima  222
C. İştirak  224
III. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 85)  224
§ 1. Genel Olarak  224
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  224
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  224
A. Fail ve Mağdur  224
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  225
C. Nitelikli Haller  227
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  229
A. Objektif Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün İhlali  229
B. Ölüm Neticesinin Öngörülebilir Olması  231
§ 5. Kusur  235
§ 6. Taksirli Suçlarda Cezasızlık veya İndirim Nedeni Olarak TCK m. 22/son Hükmü  238
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  242
A. Teşebbüs  242
B. İçtima  242
C. İştirak  243
İkinci Bölüm
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN YARALAMA SUÇU (TCK m. 86 vd.)  246
§ 1. Genel Olarak  246
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  246
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  246
A. Suçun Maddi Konusu  246
B. Fail ve Mağdur  246
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  248
D. Nitelikli Haller  252
1. TCK m. 86/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  253
a. Suçun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  253
b. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  253
c. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  254
d. Suçun Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  254
e. Suçun Silahla İşlenmesi  254
2. TCK m. 87’de Öngörülen ve Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  260
a. TCK m. 87/1’de Öngörülen Nitelikli Haller  261
aa. Suçun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Yol Açması (m. 87/1–a)  261
ab. Suçun Konuşmada Sürekli Zorluğa Yol Açması (m. 87/1–b)  264
ac. Suçun Yüzde Sabit İze Yol Açması (m. 87/1–c)  264
ad. Suçun Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol Açması (m. 87/1–d)  265
ae. Suçun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Yol Açması (m. 87/1–e)  266
b. TCK m. 87/2’deki Nitelikli Haller  267
ba. İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalık veya Bitkisel Hayata Girme (m. 87/2–a)  267
bb. Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Yitirilmesi (m. 87/2–b)  268
bc. Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolması (m. 87/2–c)  270
bd. Yüzün Sürekli Değişikliği (m. 87/2–d)  271
be. Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesi (m. 87/2–e)  272
c. Kasten Yaralamanın Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Neden Olması (TCK m. 87/3)  272
d. Kasten Yaralama Sonucu Ölümün Gerçekleşmesi (TCK m. 87/4)  273
3. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi  282
4. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller  282
a. Suçun İhmali Hareketle İşlenmesi (TCK m. 88)  282
b. Basit Tıbbi Müdahale (TCK m. 86/2)  282
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  283
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  284
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  289
A. Teşebbüs  289
B. İçtima  290
C. İştirak  291
§ 7. Kovuşturma  291
II. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m. 89)  292
§ 1. Suçun Unsurları Hakkında Genel Açıklama  292
§ 2. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  295
A. Fiilin Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olması  295
B. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 89/2–3).  295
§ 3. Kovuşturma  296
Üçüncü Bölüm
İŞKENCE VE EZİYET
I. İŞKENCE SUÇU (TCK m. 94)  298
§ 1. Genel Açıklama  298
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  300
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  301
A. Fail  301
B. Mağdur  302
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  302
D. Nitelikli Haller  313
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  314
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  315
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  317
A. Teşebbüs  317
B. İçtima  318
C. İştirak  319
II. EZİYET SUÇU (TCK m. 96)  320
§ 1. Genel Açıklama  320
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  322
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  322
A. Fail ve Mağdur  322
B. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı  322
C. Nitelikli Haller  327
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  327
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  328
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  329
A. Teşebbüs  329
B. İçtima  330
C. İştirak  333
Dördüncü Bölüm
KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ
I. TERK SUÇU (TCK m. 97)  336
§ 1. Genel Olarak  336
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  336
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  337
A. Fail ve Mağdur  337
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  340
C. Nitelikli Haller  343
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  344
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  346
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  347
A. Teşebbüs  347
B. İçtima  348
C. İştirak  349
II. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU (TCK m. 98)  350
§ 1. Genel Açıklama  350
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  350
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  351
A. Fail ve Mağdur  351
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  352
C. Nitelikli Haller  358
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  360
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  360
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  361
A. Teşebbüs  361
B. İçtima  361
C. İştirak  363
Beşinci Bölüm
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
I. ÇOCUK DÜŞÜRTME VE DÜŞÜRME SUÇU (TCK m. 99, 100)  365
§ 1. Genel Açıklama  366
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  366
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  367
A. Fail ve Mağdur  367
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  369
C. Nitelikli Haller  375
1. Fiilin Kadının Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara Uğramasına Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4)  376
2. Fiilin Kadının Ölümüne Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4)  376
3. Fiilin Yetkili Olmayan Bir Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m. 99/5)  376
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  377
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  378
§ 6. Cezasızlık Nedeni (TCK m. 99/son)  378
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  380
A. Teşebbüs  380
B. İçtima  380
C. İştirak  381
II. KISIRLAŞTIRMA SUÇU (TCK m. 101)  382
§ 1. Genel Olarak  382
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  383
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  383
A. Fail ve Mağdur  383
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  384
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  385
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  386
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  387
A. Teşebbüs  387
B. İçtima  387
C. İştirak  387
Altıncı Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
I. CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK m. 102)  394
§ 1. Genel Açıklama  394
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  395
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  396
A. Fail  396
B. Mağdur  399
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  400
1. Suçta Kullanılan Araçlar  400
2. Cinsel Davranışlarla Bir Kimsenin Vücut Dokunulmazlığını İhlal  408
D. Nitelikli Haller  417
1. TCK m. 102/2’de Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulmak Suretiyle İşlenmesi  417
2. TCK m. 102/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  423
a. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumdaki Kişiye Karşı İşlenmiş Olması (TCK m. 102/3–a)  423
b. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi (TCK m. 102/3–b)  425
ba. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  425
bb. Suçun Vesayet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  425
bc. Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  426
c. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından, İşlenmesi (TCK m. 102/3–c)  426
d. Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 102/3–d)  427
e. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 102/3–e)  428
3. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Durumlar  429
a. Suçun Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Sonucuna Yol Açması (6545 s. K. ile değişiklikten önceki m. 102/5)  429
b. Suçun Mağdurun Ölümü veya Bitkisel Hayata Girmesi Sonucuna Yol Açması (m. 102/5)  431
ba. Suçun, Mağdurun Ölümüne Neden Olması  431
bb. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması  432
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  432
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  435
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  436
A. Teşebbüs  436
B. İçtima  442
C. İştirak  447
§ 7. Evlenmenin Etkisi  447
§ 8. Kovuşturma  448
II. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (TCK m. 103)  448
§ 1. Genel Açıklama  448
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  451
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  451
A. Fail  451
B. Mağdur  453
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  457
D. Nitelikli Haller  459
1. Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/2)  459
2. TCK m. 103/3’te Öngörülen Nitelikli Haller  459
a. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 103/3–a)  459
b. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–b)  460
c. Suçun, Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3–c)  460
d. Suçun, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (m. 103/3–d)  460
e. Suçun, Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–e)  461
3. Suçun, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/4)  462
4. Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (6545 s. K. ile Değişiklikten Önceki TCK m. 103/6)  463
5. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya Ölümüne Neden Olması (TCK m. 103/6)  463
6. Mağdurun 12 Yaşını Doldurmamış Olması  463
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  463
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  464
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  464
A. Teşebbüs  464
B. İçtima  468
C. İştirak  471
III. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK m. 104)  472
§ 1. Genel Açıklama  472
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  474
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  474
A. Fail  474
B. Mağdur  478
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  479
D. Nitelikli Haller  481
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  482
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  482
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  483
A. Teşebbüs  483
B. İçtima  484
C. İştirak  484
§ 7. Kovuşturma  485
IV. CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK m. 105)  485
§ 1. Genel Olarak  485
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  486
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  486
A. Fail  486
B. Mağdur  486
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  487
D. Nitelikli Haller  492
1. Fail ile Mağdur Arasındaki Kişisel İlişkiden Kaynaklanan Nitelikli Haller  492
2. Suçun Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanılması  493
3. Suçun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi  493
4. Suçun Teşhir Suretiyle İşlenmesi  494
5. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaşması  495
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  495
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  497
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  498
A. Teşebbüs  498
B. İçtima  498
C. İştirak  501
§ 7. Kovuşturma  501
Yedinci Bölüm
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
I. TEHDİT SUÇU (TCK m. 106)  506
§ 1. Genel Açıklama  506
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  508
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  509
A. Fail ve Mağdur  509
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  510
C. Nitelikli Haller  519
1. Suçun Silahla İşlenmesi  519
2. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  521
3. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi  521
4. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi  522
5. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  523
6. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  523
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  524
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  525
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  526
A. Teşebbüs  526
B. İçtima  527
C. İştirak  529
§ 7. Kovuşturma  529
II. ŞANTAJ SUÇU (TCK m. 107)  530
§ 1. Genel Olarak  530
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  531
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  531
A. Fail ve Mağdur  531
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  532
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  537
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  538
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  538
A. Teşebbüs  538
B. İçtima  539
C. İştirak  540
III. CEBİR SUÇU (TCK m. 108)  540
§ 1. Genel Açıklama  540
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri  541
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar  541
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  542
A. Fail ve Mağdur  542
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  542
1. Cebir  543
2. Koşul  545
C. Nitelikli Haller  545
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  546
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru  546
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  547
A. Teşebbüs  547
B. İçtima  547
C. İştirak  548
IV. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (HÜRRİYETİ TAHDİT) SUÇU (TCK m. 109)  548
§ 1. Genel Olarak  548
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  549
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  550
A. Fail  550
B. Mağdur  550
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  551
D. Nitelikli Haller  555
1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Failin Cebir, Tehdit veya Hile Kullanması (TCK m. 109/2).  555
2. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3–a)  556
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3–b)  557
4. Suçun Belirli Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3–c, e, m. 109/3–f)  557
5. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 109/1–d)  559
6. Suçun, Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması (TCK m. 109/4)  559
7. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5)  560
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  561
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  562
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 110)  566
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  568
A. Teşebbüs  568
B. İçtima  569
C. İştirak  572
V. SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK m. 114)  572
§ 1. Genel Açıklama  572
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  574
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  575
A. Fail ve Mağdur  575
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  576
C. Nitelikli Haller  578
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  578
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  579
A. Teşebbüs  579
B. İçtima  580
C. İştirak  581
VI. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU (TCK m. 116)  581
§ 1. Genel Açıklama  581
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  581
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  582
A. Fail ve Mağdur  582
B. Maddi Konu  584
1. Konut  584
2. Eklenti  588
3. Açık Bir Rızaya Gerek Duyulmaksızın Girilmesi Mutat Olan Yerler Dışında Kalan İşyerleri ve Eklentileri (TCK m. 116/2)  590
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  593
1. Girmek  593
2. Çıkmamak  594
3. Girme veya Çıkmamanın Rıza Dışında Olması  595
D. Nitelikli Haller  603
1. TCK m. 116/4'te Öngörülen Nitelikli Haller  604
a. Suçun Geceleyin İşlenmesi  604
b. Cebir veya Tehdit Kullanılması  604
2. TCK m. 119’da Öngörülen Nitelikli Haller  605
a. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 119/1–a)  605
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 119/1–c).  606
c. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi (TCK m. 119/1–b),  606
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 119–1–d)  606
e. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 119/1–e)  606
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  606
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  607
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  608
A. Teşebbüs  608
B. İçtima  609
C. İştirak  611
§ 7. Kovuşturma  611
VII. İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇU (TCK m. 117)  612
§ 1. Genel Açıklama  612
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  613
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  614
A. Fail ve Mağdur  614
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  615
1. İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlal Edilmesi (TCK m. 117/1)  615
2. Çaresizliğini, Kimsesizliğini ve Bağlılığını Sömürmek Suretiyle Kişileri İnsanî Olmayan Şartlarda Çalıştırma (TCK m. 117/2) ve Bu Amaçla Bir Kimseyi Tedarik veya Sevk veya Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakletme (TCK m. 117/3)  618
3. İşçiyi veya İşverenlerini Ücretleri Azaltıp Çoğaltmaya veya Önceden Kabul Edilenlerden Başka Koşullar Altında Anlaşmalar Kabulüne Zorlama ya da Bir İşin Durmasına, Sona Ermesine veya Durmasının Devamına Neden Olma (TCK m. 117/4)  620
C. Nitelikli Haller  621
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  622
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  623
A. Teşebbüs  623
B. İçtima  623
C. İştirak  625
Sekizinci Bölüm
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
I. HAKARET SUÇU (TCK m. 125 vd.)  627
§ 1. Genel Olarak  627
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  628
§ 3. Fail ve Mağdur  630
A. Fail  630
B. Mağdur  631
C. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  634
1. “Başkasının Onur, Şeref ve Saygınlığını Rencide Edebilecek Nitelikte”  635
2. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek veya Sövmek  639
a. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek  639
b. Sövmek  640
3. Hakaretin Huzurda veya Gıyapta Gerçekleştirilmiş Olması  642
a. Huzurda Hakaret  642
b. Gıyapta (İhtilatlı) Hakaret  645
D. Nitelikli Haller  648
1. TCK m. 125/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  648
a. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi  648
b. Suçun Kişinin Dinsel, Siyasal, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi  649
c. Suçun Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi  650
2. TCK m. 125/4'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Alenen İşlenmesi  650
3. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi  651
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  652
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  652
§ 6. Özel Haksız Tahrik Düzenlemesi: Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi (TCK m. 129/1)  660
§ 7. Cezasızlık veya İndirim Nedeni: Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3)  661
A. Hukuksal Nitelik  661
B. Uygulanma Koşulları  662
1. Fiilin TCK m.129/son Kapsamında Olması  662
2. Karşılıklılık  664
3. İlk Hakaretin Haksız Olması  666
4. Karşı Hakaretin İspatlanmış Olması  666
C. Sonucu  667
§ 8. Cezasızlık Nedenleri  668
A. İspat Hakkının Kullanılması (TCK m. 127)  668
B. Suçun Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenmesi (TCK m. 129/2)  671
C. İdari Makamlara Başvuru İle İddia ve Savunma Kapsamında İşlenen Fiiller (TCK m. 128)  673
1. Genel Olarak  673
2. Kapsamı  673
3. Koşulları  673
a. Dokunulmazlıktan Yararlanacak Kişiler  673
b. Dokunulmazlığın Konusu  674
c. Hakaretin Başvuru veya Uyuşmazlıkla Bağlantılı Olması  674
d. İsnad ve Değerlendirmelerin Gerçek ve Somut Vakıalara Dayanması  677
§ 9. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  677
A. Teşebbüs  677
B. İçtima  678
C. İştirak  679
§ 10. Kovuşturma  679
II. KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU (TCK m. 130)  680
§ 1. Genel Açıklama  680
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  680
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  681
A. Maddi Konu  681
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  682
C. Nitelikli Hal  683
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  683
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  684
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  684
A. Teşebbüs  684
B. İçtima  684
C. İştirak  685
Dokuzuncu Bölüm
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
I. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 132)  693
§ 1. Genel Olarak  693
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  694
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  695
A. Maddi Konu  695
B. Fail ve Mağdur  696
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  696
1. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal  696
2. Kişiler Arasındaki Haberleşme İçeriklerini İfşa  698
3. Kendisiyle Yapılan Haberleşme İçeriğini İfşa  699
D. Nitelikli Haller  700
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  700
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  701
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  705
A. Teşebbüs  705
B. İçtima  706
C. İştirak  707
§ 7. Kovuşturma  707
II. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU (TCK m. 133)  707
§ 1. Genel Olarak  707
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  708
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  708
A. Maddi Konu  708
B. Fail ve Mağdur  709
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  710
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  712
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  712
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  713
A. Teşebbüs  713
B. İçtima  714
C. İştirak  714
§ 7. Kovuşturma  714
III. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 134)  714
§ 1. Genel Açıklama  714
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  715
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  715
A. Maddi Konu  715
B. Fail ve Mağdur  717
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  718
D. Nitelikli Haller  722
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  723
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  723
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  726
A. Teşebbüs  726
B. İçtima  726
C. İştirak  729
§ 7. Kovuşturma  729
Onuncu Bölüm
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. HIRSIZLIK SUÇU (TCK m. 141 vd.)  733
§ 1. Genel Açıklama  733
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  734
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  735
A. Fail ve Mağdur  735
B. Maddi Konu: Başkasına Ait Taşınır Mal  735
1. Mal  735
2. Taşınır Olma  740
3. Başkasına Ait Olma  741
C. Fiil: Rıza Olmaksızın Alma  743
1. “Zilyedin Rızası Olmaksızın” Deyiminin Anlamı  743
2. Bulunduğu Yerden Alma  748
D. Nitelikli Haller  752
1. TCK m. 142/1’de Öngörülen Nitelikli Haller  753
2. TCK m. 142/2’de Öngörülen Nitelikli Haller  760
3. TCK m. 142/3'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Sıvı veya Gaz Halindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi  770
4. TCK m. 142/5’te Öngörülen Nitelikli Hal: Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması  770
5. TCK m. 143'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Gece Vakti İşlenmesi  771
6. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  772
7. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller veya Cezasızlık Nedenleri  772
a. TCK m. 144'te Öngörülen Nitelikli Haller  772
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 145)  773
c. Kullanma Hırsızlığı (TCK m. 146)  777
d. Zorunluluk Hali (TCK m. 147)  780
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  781
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  783
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  784
A. Teşebbüs  784
B. İçtima  786
C. İştirak  790
§ 7. Kovuşturma  790
II. YAĞMA (GASP) SUÇU (TCK m. 148/1)  790
§ 1. Genel Açıklama  790
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  792
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  792
A. Genel Açıklamalar  792
B. Cebir veya Tehdit  794
1. Cebir veya Tehdidin Kullanılma Amacı  794
2. Cebir  797
3. Tehdit  799
4. Cebir Karinesi (TCK m. 148/3)  801
5. Cebir veya Tehdidin Gerçekleştirilme Anı  801
C. Malın Alınması  812
D. Nitelikli Haller  813
1. TCK m. 149/1’de Öngörülen Nitelikli Haller  813
a. Suçun Silahla İşlenmesi  813
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  813
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  814
d. Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi  814
e. Suçun, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Olan Kişiye Karşı İşlenmesi  815
f. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  816
g. Suçun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi  816
h. Suçun Gece Vakti İşlenmesi  817
2. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 149/2)  817
3. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller (TCK m. 150)  817
a. Alacağın Tahsili Amacıyla Cebir veya Şiddet Kullanılması (TCK m. 150/1)  817
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 150/2)  820
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  821
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  822
A. Teşebbüs  822
B. İçtima  823
C. İştirak  825
III. SENEDİN YAĞMASI SUÇU (TCK m. 148/2)  826
§ 1. Genel Açıklama  826
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  826
A. Suçun Konusu  826
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  827
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  827
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  827
A. Teşebbüs  827
B. İçtima  828
C. İştirak  828
IV. MALA ZARAR VERME SUÇU (TCK m. 151 vd.)  828
§ 1. Genel Olarak  828
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  829
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  829
A. Suçun Konusu  829
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  831
C. Nitelikli Haller  834
1. TCK m. 152/1’de Yazılı Nitelikli Haller  834
2. TCK m. 152/2’de Yazılı Nitelikli Haller  837
3. TCK m. 152/3’te Öngörülen Nitelikli Hal: Mala Zarar Verme Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması  838
4. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  838
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  839
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  839
A. Teşebbüs  839
B. İçtima  840
C. İştirak  842
§ 6. Kovuşturma  842
V. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 155)  843
§ 1. Genel Açıklama  843
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  843
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  844
A. Fail–Mağdur  844
B. Suçun Konusu: Zilyetliği Faile Devredilmiş Mal  844
1. Mal  844
2. Malın Zilyetliğinin Devri  848
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  853
D. Nitelikli Haller  855
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  858
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  859
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  860
A. Teşebbüs  860
B. İçtima  861
C. İştirak  862
§ 7. Kovuşturma  862
VI. DOLANDIRICILIK SUÇU (TCK m. 157 vd.)  862
§ 1. Genel Olarak  862
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  863
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  863
A. Fail  863
B. Mağdur  864
C. Maddi Konu  866
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  866
1. Hileli Davranış  867
2. Aldatma  881
3. Mağdurun veya Üçüncü Kişinin Zararına Olarak Failin Kendisi veya Bir Başkası Lehine (Haksız) Yarar Sağlaması  885
a. Zarar  885
b. (Haksız) Yarar  888
E. Nitelikli Haller  889
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  889
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK m. 159)  907
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  908
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  908
A. Teşebbüs  908
B. İçtima  909
C. İştirak  910
VII. KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU (TCK m. 160)  911
§ 1. Genel Açıklama  911
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  911
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları  911
A. Fail ve Mağdur  911
B. Suçun Konusu  911
C. Eylem  913
1. İade Etmemek veya Yetkili Mercileri Durumdan Haberdar Etmemek  914
2. Malik Gibi Tasarrufta Bulunmak  914
§ 4. Tipikliğin Subjektif Unsurları  914
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  914
A. Teşebbüs  914
B. İçtima  914
C. İştirak  915
VIII. KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU (TCK m. 163)  915
§ 1. Genel Açıklama  915
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  915
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  916
A. Fail  916
B. Mağdur  916
C. Maddi Konu  917
1. Otomat  917
2. Telefon Hatları ile Şifreli ve Şifresiz Yayınlar  917
3. Abonelik Esasına Göre Yararlanılabilen Elektrik Enerjisi, Su veya Doğalgaz  918
D. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı  919
1. Otomatın Sunduğu Hizmetten Bedelsiz Yararlanma (TCK m. 163/1)  919
2. Telefon Hatları ile Frekanslarından veya Şifreli veya Şifresiz Yayınlardan Yararlanma (TCK m. 163/2)  920
3. Elektrik Enerjisi, Su ve Doğalgazı Tüketim Miktarının Belirlenmesini Engelleyecek Şekilde Tüketmek (TCK m. 163/3)  922
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  924
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  924
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  924
A. Teşebbüs  924
B. İçtima  925
C. İştirak  926
IX. SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA VEYA KABUL ETME SUÇU (TCK m. 165)  926
§ 1. Genel Açıklama  926
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  927
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  928
A. Maddi Konu  928
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  929
1. Önceden Bir Suç İşlenmiş Olması  929
2. Failin Önceki Suça İştirak Etmemiş Olması  931
3. Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme  932
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  935
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  936
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  937
A. Teşebbüs  937
B. İçtima  937
C. İştirak  938
X. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER (TCK m. 167 vd.)  938
§ 1. Etkin Pişmanlık (TCK m. 168)  938
A. TCK m. 168’de Sayılan Suçlardan Birisinin Söz Konusu Olması  939
B. Suçun Tamamlanmış Olması  941
C. Failin, Azmettirenin veya Yardım Edenin Bizzat Pişmanlık Göstererek Geri Verme veya Tazmin Suretiyle Mağdurun Zararını Gidermesi  941
1. Zararın Giderilmesi  941
2. Zararı Gidermenin Pişmanlığın Sonucu Olması  945
3. Zararın fail, azmettiren veya yardım eden tarafından giderilmesi  947
D. Zararın Hükmün Verilmesi Aşamasına Kadar Giderilmiş Olması  948
§ 2. Kişisel Cezasızlık veya İndirim Nedeni (TCK m. 167)  949
Üçüncü Kitap
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
I. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK m. 179)  955
§ 1. Genel Açıklama  955
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  956
§ 3. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları  957
A. Fail  957
B. Mağdur  957
C. Suçun Maddi Konusu  958
D. Fiil  958
1. TCK m. 179/1  958
2. TCK m. 179/2  960
3. TCK m. 179/3  963
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları  969
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  970
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  971
A. Teşebbüs  971
B. İçtima  972
C. İştirak  975
§ 7. Yaptırım  975
§ 8. Muhakemeye Dair Bazı Hususlar  976
İkinci Bölüm
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR (TCK m. 185 vd.)
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU (TCK m. 188)  983
§ 1. Genel Açıklamalar  983
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  984
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  984
A. Fail–Mağdur  984
B. Maddi Konu: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde  984
C. Fiil  986
1. İmal, İthal veya İhraç  986
2. Satma, Satışa Arz Etme, Başkalarına Verme, Sevk Etme, Nakletme, Depolama, Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma  991
D. Nitelikli Haller  992
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  995
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  997
§ 6. Etkin Pişmanlık Hükmü  998
A. Cezasızlık Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/1)  998
B. Ceza İndirim Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/3)  999
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1002
A. Teşebbüs  1002
B. İçtima  1003
C. İştirak  1006
§ 8. Yurt Dışında İşlenen Suçlardan Dolayı Türkiye’de Kovuşturma Yapılması  1006
II. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU (TCK m. 190)  1007
§ 1. Genel Açıklama  1007
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1008
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1008
A. TCK m. 190/1  1008
B. TCK m. 190/2  1010
C. Nitelikli Hal  1011
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1012
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1013
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1013
A. Teşebbüs  1013
B. İçtima  1014
C. İştirak  1015
III. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU (TCK m. 191)  1015
§ 1. Genel Açıklama  1015
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1016
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1017
A. Fail ve Mağdur  1017
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1017
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1021
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  1023
§ 6. Etkin Pişmanlık  1023
A. Cezasızlık Nedeni Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu  1023
1. TCK m. 192/2’de Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu  1023
2. TCK m. 192/4’te Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu  1024
B. Hafifletici Neden Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu (TCK m. 192/3)  1026
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1028
A. Teşebbüs  1028
B. İçtima  1030
C. İştirak  1030
Üçüncü Bölüm
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 197 vd.)
I. GENEL AÇIKLAMA  1033
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR  1036
III. BELGECİLİK SUÇLARININ MADDİ KONUSU: BELGE  1037
§ 1. Belge Kavramı ve Belgenin Unsurları  1037
A. Yazılılık  1037
B. Düzenleyenin Belli Olması  1038
C. Belli Bir İçeriğinin Bulunması  1039
§ 2. Belge Türleri  1041
A. Resmi Belge  1042
B. Resmi Belgeye Benzetilen Belge (TCK m. 210/1)  1044
C. Özel Belge  1046
IV. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 204)  1047
§ 1. Genel Açıklama  1047
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1047
A. Fail  1047
B. Maddi Konu: Resmi Belge veya Resmi Belgeye Benzetilen Özel Belge  1048
C. Fiil  1048
1. TCK m. 204’te Öngörülen Suç  1048
a. Sahte Olarak Belge Düzenlemek  1049
b. Başkalarını Aldatacak Biçimde Belgeyi Değiştirmek  1049
c. Kullanmak  1051
d. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek  1052
2. TCK m. 205’te Düzenlenen Suç  1052
D. Nitelikli Haller  1053
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  1053
a. Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belge (TCK m. 204/3)  1053
b. Kaçakçılık Kanunu m. 12/1  1054
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal  1054
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1054
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1056
A. Teşebbüs  1056
B. İçtima  1056
C. İştirak  1058
V. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 207)  1058
§ 1. Genel Açıklama  1058
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1059
A. Fail ve Mağdur  1059
B. Maddi Konu: Özel Belge  1059
C. Fiil  1059
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1061
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1061
A. Teşebbüs  1061
B. İçtima  1061
C. İştirak  1062
VI. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (TCK m. 206)  1063
§ 1. Genel Açıklama  1063
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1063
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1063
A. Fail ve Mağdur  1063
B. Fiil  1064
C. Nitelikli Hal  1068
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1068
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1069
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1069
A. Teşebbüs  1069
B. İçtima  1070
C. İştirak  1071
VII. AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 209)  1071
§ 1. Genel Açıklama  1071
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1071
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1072
A. Suçun Faili  1072
B. Suçun Konusu: İmzalı ve Kısmen veya Tamamen Boş Bir Kâğıt  1072
C. Fiil  1073
D. Nitelikli Hal  1074
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1074
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (TCK m. 220)  1074
§ 1. Genel Olarak  1074
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri  1074
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar  1076
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1077
A. Fail  1077
B. Mağdur  1078
C. Fiil  1078
1. Örgüt  1078
a. Bir Araya Gelmenin Kanunun Suç Saydığı Fiilleri İşlemek Amacıyla Olması  1079
b. Bir Araya Gelmenin Sürekli Olması  1079
c. Hiyerarşik Yapı  1080
d. Elverişlilik  1081
d. En Az Üç Kişinin Varlığı  1082
2. Örgüt Kurmak, Yönetmek (TCK m. 220/1), Üye Olmak (TCK m. 220/2), Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6), Örgüte Yardım Etmek (TCK m. 220/7)  1082
a. Örgüt Kurmak veya Yönetmek (TCK m. 220/1)  1082
b. Örgüte Üye Olmak (TCK m. 220/2)  1084
c. Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6)  1085
d. Örgüte Yardım Etmek  1086
e. Örgütün Propagandasını Yapmak (TCK m. 220/8)  1087
D. Nitelikli Hal  1088
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1088
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru  1089
§ 7. Etkin Pişmanlık  1089
§ 8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1091
A. Teşebbüs  1091
B. İçtima  1091
C. İştirak  1092
Dördüncü Bölüm
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 230 vd.)
I. BİRDEN ÇOK EVLİLİK VE HİLELİ EVLENME SUÇU (TCK m. 230/1–4)  1096
§ 1. Genel Açıklama  1096
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1098
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1098
A. Fail ve Mağdur  1098
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1099
1. Önceden Bir Evlilik İlişkisinin Varlığı  1099
2. Evlenme İşlemi Yaptırma  1100
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1101
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1102
A. Teşebbüs  1102
B. İçtima  1103
C. İştirak  1104
II. DİNİ NİKAH SUÇU (TCK m. 230/5–6)  1105
III. ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 231)  1108
§ 1. Genel Açıklama  1108
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1109
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1110
A. Fail ve Mağdur  1110
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1111
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1114
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1114
A. Teşebbüs  1114
B. İçtima  1115
C. İştirak  1117
IV. AYNI KONUTTA YAŞAYANLARIN BİRBİRİNE KÖTÜ MUAMELESİ SUÇU (TCK m. 232/1)  1117
§ 1. Genel Açıklama  1117
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1118
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1118
A. Fail ve Mağdur  1118
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1119
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1122
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1122
A. Teşebbüs  1122
B. İçtima  1122
C. İştirak  1123
V. DİSİPLİN YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 232/2)  1124
§ 1. Korunan Hukuksal Yarar  1124
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1124
A. Fail ve Mağdur  1124
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1125
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1126
§ 4. Hukuka Aykırılık Unsuru  1126
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1127
A. Teşebbüs  1127
B. İçtima  1127
C. İştirak  1128
VI. AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLÂLİ SUÇU (TCK m. 233)  1128
§ 1. Genel Açıklama  1128
§ 2. Bakım, Eğitim ve Destek Olma Yükümlülüğünün İhlali (TCK m. 233/1)  1129
A. Korunan Hukuksal Yarar  1129
B. Fail ve Mağdur  1129
C. Tipikliğin Diğer Unsurları  1129
§ 3. Gebe Kadını Terk Etmek Suçu (m. 233/2)  1132
A. Korunan Hukuksal Yarar  1132
B. Fail ve Mağdur  1132
C. Tipikliğin Diğer Unsurları  1133
§ 4. Çocuğun Ahlak, Güvenlik ve Sağlığını Tehlikeye Sokma Suçu (m. 233/3)  1134
A. Korunan Hukuksal Yarar  1135
B. Fail ve Mağdur  1135
C. Tipikliğin Diğer Unsurları  1135
VII. ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (TCK m. 234)  1136
§ 1. Genel Açıklama  1136
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1137
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1137
A. Fail ve Mağdur  1137
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1138
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1140
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1140
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1141
A. Teşebbüs  1141
B. İçtima  1141
C. İştirak  1143
Beşinci Bölüm
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR (TCK m. 243–246)
I. GENEL OLARAK  1145
II. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME VEYA ORADA KALMA SUÇU (TCK m. 243)  1148
§ 1. Genel Olarak  1148
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1148
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1149
A. Fail ve Mağdur  1149
B. Maddi Konu: Bilişim Sistemi  1150
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1151
D. Nitelikli Haller  1154
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/3)  1154
2. Cezanın İndirilmesini Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/2)  1155
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1155
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1156
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1159
A. Teşebbüs  1159
B. İçtima  1160
C. İştirak  1161
III. BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİ VEYA ARASINDAKİ VERİ AKTARIMINI İZLEME SUÇU (TCK m. 243/4)  1161
§ 1. Genel Olarak  1161
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1162
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1162
A. Fail ve Mağdur  1162
B. Maddi Konu: Bir Bilişim Sisteminin Kendi İçinde veya Bilişim Sistemleri Arasında Nakledilen Veriler  1162
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1163
D. Nitelikli Haller  1163
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1164
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1164
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1164
A. Teşebbüs  1164
B. İçtima  1165
C. İştirak  1165
IV. BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 244)  1166
§. 1. Genel Olarak  1166
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1166
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1166
A. Fail ve Mağdur  1166
B. Maddi Konu: Bilişim Sistemi ve Sistem İçerisindeki Veriler  1167
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1167
1. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma (TCK m. 244/1)  1167
2. Verileri Bozma, Yok Etme, Değiştirme, Erişilmez Kılma, Veri Yerleştirme, Verileri Başka Bir Yere Gönderme (TCK m. 244/2)  1168
3. Haksız Yarar Sağlama (TCK m. 244/4)  1170
D. Nitelikli Hal  1171
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1171
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1171
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1172
A. Teşebbüs  1172
B. İçtima  1172
C. İştirak  1175
V. BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 245)  1175
§ 1. Genel Olarak  1175
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1176
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1177
A. Fail  1177
1. TCK m. 245/1  1177
2. TCK m. 245/2  1178
3. TCK m. 245/3  1178
B. Mağdur  1178
1. TCK m. 245/1  1178
2. TCK m. 245/2  1179
3. TCK m. 245/3  1180
C. Maddi Konu: Banka ve Kredi Kartları  1180
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1182
1. Başkasına Ait Banka ve Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/1)  1182
a. Başkasına Ait Kartın Ele Geçirilmesi veya Elde Bulundurulması  1182
b. Kartın Rıza Dışında Kullanılması veya Kullandırılması  1183
c. Yarar Sağlanması  1186
2. Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme (TCK m. 245/2).  1187
3. Sahte Banka veya Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/3)  1190
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları  1192
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1193
§ 6. Kişisel Cezasızlık Nedeni  1193
§ 7. Etkin Pişmanlık  1194
§ 8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1194
A. Teşebbüs  1194
B. İçtima  1196
C. İştirak  1204
Dördüncü Kitap
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 247 vd.)
I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI (TCK m. 6/1 c)  1210
§ 1. Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçlerin Suçta Kullanılması (TCK m. 266)  1220
§ 2. Kamu Görevlisi Sıfatının Kalkmasının Etkisi  1223
II. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 257)  1224
§ 1. Genel Açıklama  1224
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1226
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1227
A. Fail ve Mağdur  1227
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1228
1. Suçun Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle İşlenmesi  1228
2. Suçun Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek İşlenmesi  1231
3. Netice  1234
a. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma  1236
b. Kamu Açısından Bir Zararın Meydana Gelmesi  1239
c. Kişilere Haksız Yarar Sağlama  1241
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1242
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  1244
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1245
A. Teşebbüs  1245
B. İçtima  1246
C. İştirak  1248
III. ZİMMET SUÇU (TCK m. 247, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 160)  1248
§ 1. Genel Açıklama  1248
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1249
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1250
A. Fail  1250
B. Maddi Konu  1252
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1254
D. Nitelikli Haller  1265
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal: Suçun Hileli Davranışlarla İşlenmesi (TCK m. 247/2)  1265
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal  1268
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1273
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1275
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1276
A. Teşebbüs  1276
B. İçtima  1277
C. İştirak  1279
IV. İRTİKAP SUÇU (TCK m. 250)  1279
§ 1. Genel Açıklama  1279
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1279
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1280
A. Fail ve Mağdur  1280
B. Maddi Konu: Yarar  1280
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1281
1. İcbar, Hileli Davranışlarla İkna veya Hatadan Yararlanma  1281
2. Yarar Sağlanması veya Bu Yolda Vaatte Bulunulması  1293
D. Nitelikli Hal  1294
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1294
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1295
A. Teşebbüs  1295
B. İçtima  1295
C. İştirak  1296
V. RÜŞVET SUÇU (TCK m. 252–254)  1296
§ 1. Genel Açıklama  1296
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1302
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1303
A. Fail  1303
B. Maddi Konu: Yarar  1305
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1305
1. Yapılması veya Yapılmaması Gereken İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi  1305
2. Rüşvet Anlaşması  1307
3. Yararın Sağlanması veya Rüşvet Konusunda Anlaşmaya Varılması  1309
D. Nitelikli Haller  1311
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal  1311
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal  1311
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1311
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1311
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 254)  1312
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1314
A. Teşebbüs  1314
B. İçtima  1315
C. İştirak  1316
§ 8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1318
VI. NÜFUZ TİCARETİ SUÇU (TCK m. 255)  1318
§ 1. Genel Açıklama  1318
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1320
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları  1320
A. Fail ve Mağdur  1320
B. Suçun Konusu  1323
C. Fiil  1323
1. Kamu Görevlisi Üzerinde Nüfuz Sahibi Olduğunu İleri Sürmek  1323
2. Haksız Bir İşin Gördürülmesi Amacı  1323
3. Menfaat Sağlamak veya Bu Yönde Anlaşmaya Varmak  1324
D. Nitelikli Haller  1324
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsuru  1325
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1325
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1325
A. Teşebbüs  1325
B. İçtima  1326
C. İştirak  1327
VII. KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI SUÇU (TCK m. 260)  1327
§ 1. Genel Açıklama  1327
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1329
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1329
A. Fail  1329
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1330
1. Görevi Terk Etme  1331
2. Göreve Gelmeme  1331
3. Görevi Yapmama  1332
4. Görevi (İşi) Yavaşlatma  1332
C. Nitelikli Hal  1332
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1333
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1334
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1335
A. Teşebbüs  1335
B. İçtima  1335
C. İştirak  1335
VIII. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (TCK m. 265)  1336
§ 1. Genel Açıklama  1336
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1337
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1337
A. Fail  1337
B. Mağdur  1337
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1338
1. Direnilen İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi  1338
2. Cebir veya Tehdit  1339
D. Nitelikli Haller  1342
1. Suçun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 265/2).  1342
2. Suçun, Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 265/3)  1342
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 265/3)  1343
4. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 265/4)  1343
5. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 265/4)  1343
6. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi  1343
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1343
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1344
A. Teşebbüs  1344
B. İçtima  1344
C. İştirak  1345
İkinci Bölüm
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 267 vd.)
I. İFTİRA SUÇU (TCK m. 267)  1350
§ 1. Genel Açıklama  1350
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1351
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1352
A. Fail  1352
B. Mağdur  1352
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1355
1. İhbar veya Şikayet Yoluyla İftira (Doğrudan İftira)  1355
2. Basın ve Yayın Yoluyla İftira (Dolaylı İftira)  1356
3. Suçun Konusu: Objektif Olarak Gerçek Dışı Olan ve Hukuka Aykırı Bir Fiil İsnadı  1358
4. Hareketin Niteliği  1362
D. Nitelikli Haller  1363
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  1363
2. Kaçakçılık Kanunu’nda Öngörülen Nitelikli Hal  1366
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1366
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1367
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 269)  1369
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1372
A. Teşebbüs  1372
B. İçtima  1373
C. İştirak  1374
II. SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK m. 270)  1375
§ 1. Genel Açıklama  1375
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1375
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları  1375
A. Fail  1375
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1376
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları  1378
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1378
A. Teşebbüs  1378
B. İçtima  1378
C. İştirak  1379
§ 6. Cezanın indirilmesini veya kaldırılmasını gerektiren kişisel neden  1379
III. SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK m. 271)  1380
§ 1. Genel Açıklama  1380
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1381
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1382
A. İşlenmemiş Suçu İşlenmiş Gibi Yetkili Makamlara İhbar Etmek  1382
B. İşlenmemiş Bir Suçun Delil ve Eserlerini Soruşturma Yapılmasını Sağlayacak Biçimde Uydurma  1384
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1384
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1385
A. Teşebbüs  1385
B. İçtima  1385
C. İştirak  1385
IV. YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK m. 272)  1385
§ 1. Genel Açıklama  1385
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1388
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1388
A. Fail  1388
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1389
C. Nitelikli Haller  1391
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1394
§ 5. Cezasızlık Nedenleri ya da Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nedenler  1394
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1398
A. Teşebbüs  1398
B. İçtima  1399
C. İştirak  1399
V. SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK m. 278)  1400
§ 1. Genel Olarak  1400
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1401
§ 3. Suç Tipinin Özellikleri  1402
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1402
A. Fail ve Mağdur  1402
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1404
1. Suçun İşlenmekte Olması veya İşlenmiş Olmakla Birlikte Neticeyi Sınırlandırma Olanağının Bulunması  1404
2. Failin Suçla İlgili İnandırıcı Biçimde Bilgi Sahibi Olması  1407
3. Bildirimde Bulunmama  1407
C. Nitelikli Haller  1408
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1408
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru  1409
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1410
A. Teşebbüs  1410
B. İçtima  1410
C. İştirak  1410
VI. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK m. 280)  1411
§ 1. Genel Olarak  1411
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1411
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1412
A. Fail  1412
B. Suçun Konusu  1413
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1413
1. Failin Görev Yaptığı Sırada Bir Suçun İşlendiğine İlişkin Belirti İle Karşılaşması  1413
2. Bildirmeme veya Gecikme Gösterme  1415
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1416
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1416
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1417
A. Teşebbüs  1417
B. İçtima  1418
C. İştirak  1418
VII. GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK m. 287)  1418
§ 1. Genel Olarak  1418
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1419
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1419
A. Fail  1419
B. Mağdur  1421
C. Suçun Konusu  1421
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1421
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1423
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1423
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1425
A. Teşebbüs  1425
B. İçtima  1425
C. İştirak  1426
VIII. MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 289)  1426
§ 1. Genel Olarak  1426
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1427
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1427
A. Fail  1427
B. Suçun Konusu  1428
1. Genel Olarak  1428
2. Rehinli Mal  1429
3. Hacizli Mal  1430
4. Herhangi Bir Nedenle Elkonulmuş Mal  1430
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1430
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1431
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1432
§ 6. Etkin Pişmanlık  1433
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1433
A. Teşebbüs  1433
B. İçtima  1433
C. İştirak  1434
Kavramlar Dizini  1435
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020