Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Çalışma ve Tüketim Sosyolojisi
Tarihsel ve Kuramsal Bir Analiz
Ekim 2019 / 1. Baskı / 216 Syf.
Fiyatı: 26.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Özellikle 1970'li yıllardan itibaren küresel kapitalizmin yeni görüngülerinden biri olarak ortaya çıkan tüketim toplumu birçok sosyoloğun inceleme alanına girmiş ve bu kapsamda tüketim olgusu, üretimle olan bütünleşikliği ve ilişkiselliği çerçevesinde Çalışma Sosyolojisi alanında da önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir. Kitap bu anlamda çalışmayla üretim ve tüketim arasındaki ilişkiselliğin çağdaş ve kuramsal bağlamlarını tartıştığı kadar, tüketim-üretim döngüsünün ekonomik, sosyolojik, tarihsel gelişimi ve değişimine de ışık tutmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın ilk bölümünde ilkel topluluklar, köleci toplumlar, feodal toplumlar ve kapitalizmin farklı tarihsel bağlamlarından günümüze uzanan süreçte tüketim örüntülerinde yaşanan değişimler; ikinci bölümünde ise Weber gibi klasik sosyologların, Frankfurt Okulu düşünürleri ve Fordist döneme damgasını vuran diğer araştırmacıların, son olarak 1970'lerden itibaren tüketim toplumunu tartışan Bauman, Baudrillard,Ritzer gibi düşünürlerin sosyoloji ve siyaset bilimi literatüründe yer alan tüketim analizleri ele alınmaktadır.

Konu Başlıkları
Tüketim
Tüketim Toplumu
Tüketicilik
Tüketim Araçları
Çalışma İlişkileri
Emek
Gösterişçi Tüketim
Göstergeler
Çalışma Etiği
Tüketim Estetiği
Küreselleşme
Fordizm
Postfordizm
Postmodernizm
Barkod: 9789750257759
Yayın Tarihi: Ekim 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 216
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Teşekkür  9
GİRİŞ  13
1. BÖLÜM:
TÜKETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ
1.1. İlkel Topluluklarda Tüketim Olgusu  21
1.1.1. Marcel Mauss ve Potlaç Pratiği: Beslemek, Tüketmek, Rekabet Etmek  27
1.1.2. Bronislaw Malinowski ve Kula Pratiği: Değiş Tokuşun Döngüselliği  32
1.2. Köleci Toplumlarda Tüketim Olgusu  35
1.3. Feodalizm ve Değişen Tüketim Kalıpları: Doğal Ekonomiden Denizaşırı Ticarete  39
1.3.1. Köleci Sistemin Çöküşü ve Ticari Faaliyetlerin Durgunlaşması  39
1.3.2. Feodal Dönemde Kentler, Haçlı Seferleri ve Lüks Tüketim  43
1.3.3. Orta Çağ’da Ticaretin Mekânsallığı: Panayırlar  47
1.4. Feodalizmin Çözülmesi ve Erken Kapitalizmde Tüketim  50
1.4.1. “Pazar Kurucu” İşleviyle Lüks Tüketim  53
1.4.2. Tüketim–Sınıf İlişkisi  55
1.4.2.1. Tüketimin Sınıfsallığının Simgeleri: Çay, Kahve ve Çikolata  55
1.4.2.2. Tüketim, Sınıfsal Eşitsizlikler ve Çalışma Etiği  57
1.4.2.3. Metaların Bolluğu ve Lüks Tüketimin Yaygınlaşması  59
1.5. Sanayi Devrimi Yılları ve Tüketim Olgusu  61
1.5.1. Sanayi Devrimi ve Tüketimin Sınıfsallığı  62
1.5.2. İşçi Sınıfı ve Tüketim Olgusu  68
1.5.2.1. İşçi Sınıfının Tüketim Kalıpları  68
1.5.2.2. Çalışma Etiği ve Tüketim İlişkisi  71
1.6. Fordist Paradigma ve Kitlesel Üretim–Kitlesel Tüketim Dengesi  72
1.6.1. Bir Üretim Örgütlenmesi Olarak Fordizm  72
1.6.2. Fordizmin Geniş Anlamı: Kitlesel Tüketim Normlarının Yaygınlaşması  74
1.6.3. Fordist Dönemde Tüketimin İdeolojik ve Politik Boyutları  78
1.7. Fordizmin Krizi ve Postfordist Üretim Biçimine Geçiş  80
1.7.1. Tüketim Toplumu Fenomeninin Ortaya Çıkışı  83
1.7.2. Tüketim Toplumu İdeolojisi  86
1.7.3. Geç Kapitalizmde Tüketim Olgusunun Genel Özellikleri  90
1.7.4. Çalışma İlişkileri ve Tüketim  92
2. BÖLÜM:
TÜKETİM KURAMLARI
2.1. Klasik Tüketim Kuramları  95
2.1.1. Karl Marx: Meta Fetişizmi ve Tüketim Araçları  96
2.1.2. Max Weber: Statü Tabakalaşması ve Tüketim İlişkisi  97
2.1.3. Georg Simmel: Moda, Kent ve Tüketim  101
2.1.4. Thorstein Veblen ve Gösterişçi Tüketim Olgusu  103
2.2. Fordist Dönemde Tüketim Kuramları  107
2.2.1. Frankfurt Okulu Düşünürleri  109
2.2.1.1. Theodor Adorno ve Max Horkheimer: Kitle Kültürünün Seri Üretimi  110
2.2.1.2. Erich Fromm: “İnsanın Özü” Olarak Tüketim Özgürlüğü  113
2.2.1.3. Herbert Marcuse: Üretim–Tüketim Döngüsü ve Tahakküm İlişkileri  115
2.2.2. Hannah Arendt  116
2.2.3. Henry Lefebvre: Gündelik Hayat–Tüketim İlişkiselliği  121
2.3. Çağdaş Tüketim Kuramları  125
2.3.1. Zygmunt Bauman  126
2.3.3.1. Üretim Toplumundan Tüketim Toplumuna Yoksulluğun Değişen Anlamı  126
2.3.1.2. Tüketim Toplumunda Tüketici Olmak  132
2.3.1.3. Tüketim ve Kimlik  134
2.3.1.4. Tüketim ve Arzu  138
2.3.1.5. Tüketim ve Özgürlük  145
2.3.1.6. Çalışma Etiğinden Tüketim Estetiğine Emeğin Dönüşümü  151
2.3.1.7. Tüketim ve Etik  153
2.3.2. George Ritzer  155
2.3.2.1. Toplumun McDonaldlaştırılması  155
2.3.2.2. Tüketim Araçları ve Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek  167
2.3.3. Jean Baudrillard  176
2.3.3.1. Tüketim Toplumu ve Göstergeler Dünyası  176
2.3.3.2. Bolluk–Savurganlık İlişkiselliğinde Tüketim Toplumu  178
2.3.3.3. Kitle İletişim Araçları ve Hazzın Kurgusallığı  181
2.3.3.4. Bedenin Metalaşması ve Narsist Tüketim  183
2.3.3.5. Tüketim Toplumunda Modanın İşlevi  185
2.3.3.6. Tüketim Toplumunda Boş Zamanın Anlamı  186
2.3.3.7. Tüketimin Mekânsal Bağlamı  187
2.3.3.8. Tüketim Toplumunun Patolojisi  189
Sonuç ve Öneriler  191
Kaynakça  197
Kavram Dizini  213
 


Gonca Atıcı
Nisan 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
Osman Okka
Nisan 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Dönmez
Mart 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Teşekkür  9
GİRİŞ  13
1. BÖLÜM:
TÜKETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ
1.1. İlkel Topluluklarda Tüketim Olgusu  21
1.1.1. Marcel Mauss ve Potlaç Pratiği: Beslemek, Tüketmek, Rekabet Etmek  27
1.1.2. Bronislaw Malinowski ve Kula Pratiği: Değiş Tokuşun Döngüselliği  32
1.2. Köleci Toplumlarda Tüketim Olgusu  35
1.3. Feodalizm ve Değişen Tüketim Kalıpları: Doğal Ekonomiden Denizaşırı Ticarete  39
1.3.1. Köleci Sistemin Çöküşü ve Ticari Faaliyetlerin Durgunlaşması  39
1.3.2. Feodal Dönemde Kentler, Haçlı Seferleri ve Lüks Tüketim  43
1.3.3. Orta Çağ’da Ticaretin Mekânsallığı: Panayırlar  47
1.4. Feodalizmin Çözülmesi ve Erken Kapitalizmde Tüketim  50
1.4.1. “Pazar Kurucu” İşleviyle Lüks Tüketim  53
1.4.2. Tüketim–Sınıf İlişkisi  55
1.4.2.1. Tüketimin Sınıfsallığının Simgeleri: Çay, Kahve ve Çikolata  55
1.4.2.2. Tüketim, Sınıfsal Eşitsizlikler ve Çalışma Etiği  57
1.4.2.3. Metaların Bolluğu ve Lüks Tüketimin Yaygınlaşması  59
1.5. Sanayi Devrimi Yılları ve Tüketim Olgusu  61
1.5.1. Sanayi Devrimi ve Tüketimin Sınıfsallığı  62
1.5.2. İşçi Sınıfı ve Tüketim Olgusu  68
1.5.2.1. İşçi Sınıfının Tüketim Kalıpları  68
1.5.2.2. Çalışma Etiği ve Tüketim İlişkisi  71
1.6. Fordist Paradigma ve Kitlesel Üretim–Kitlesel Tüketim Dengesi  72
1.6.1. Bir Üretim Örgütlenmesi Olarak Fordizm  72
1.6.2. Fordizmin Geniş Anlamı: Kitlesel Tüketim Normlarının Yaygınlaşması  74
1.6.3. Fordist Dönemde Tüketimin İdeolojik ve Politik Boyutları  78
1.7. Fordizmin Krizi ve Postfordist Üretim Biçimine Geçiş  80
1.7.1. Tüketim Toplumu Fenomeninin Ortaya Çıkışı  83
1.7.2. Tüketim Toplumu İdeolojisi  86
1.7.3. Geç Kapitalizmde Tüketim Olgusunun Genel Özellikleri  90
1.7.4. Çalışma İlişkileri ve Tüketim  92
2. BÖLÜM:
TÜKETİM KURAMLARI
2.1. Klasik Tüketim Kuramları  95
2.1.1. Karl Marx: Meta Fetişizmi ve Tüketim Araçları  96
2.1.2. Max Weber: Statü Tabakalaşması ve Tüketim İlişkisi  97
2.1.3. Georg Simmel: Moda, Kent ve Tüketim  101
2.1.4. Thorstein Veblen ve Gösterişçi Tüketim Olgusu  103
2.2. Fordist Dönemde Tüketim Kuramları  107
2.2.1. Frankfurt Okulu Düşünürleri  109
2.2.1.1. Theodor Adorno ve Max Horkheimer: Kitle Kültürünün Seri Üretimi  110
2.2.1.2. Erich Fromm: “İnsanın Özü” Olarak Tüketim Özgürlüğü  113
2.2.1.3. Herbert Marcuse: Üretim–Tüketim Döngüsü ve Tahakküm İlişkileri  115
2.2.2. Hannah Arendt  116
2.2.3. Henry Lefebvre: Gündelik Hayat–Tüketim İlişkiselliği  121
2.3. Çağdaş Tüketim Kuramları  125
2.3.1. Zygmunt Bauman  126
2.3.3.1. Üretim Toplumundan Tüketim Toplumuna Yoksulluğun Değişen Anlamı  126
2.3.1.2. Tüketim Toplumunda Tüketici Olmak  132
2.3.1.3. Tüketim ve Kimlik  134
2.3.1.4. Tüketim ve Arzu  138
2.3.1.5. Tüketim ve Özgürlük  145
2.3.1.6. Çalışma Etiğinden Tüketim Estetiğine Emeğin Dönüşümü  151
2.3.1.7. Tüketim ve Etik  153
2.3.2. George Ritzer  155
2.3.2.1. Toplumun McDonaldlaştırılması  155
2.3.2.2. Tüketim Araçları ve Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek  167
2.3.3. Jean Baudrillard  176
2.3.3.1. Tüketim Toplumu ve Göstergeler Dünyası  176
2.3.3.2. Bolluk–Savurganlık İlişkiselliğinde Tüketim Toplumu  178
2.3.3.3. Kitle İletişim Araçları ve Hazzın Kurgusallığı  181
2.3.3.4. Bedenin Metalaşması ve Narsist Tüketim  183
2.3.3.5. Tüketim Toplumunda Modanın İşlevi  185
2.3.3.6. Tüketim Toplumunda Boş Zamanın Anlamı  186
2.3.3.7. Tüketimin Mekânsal Bağlamı  187
2.3.3.8. Tüketim Toplumunun Patolojisi  189
Sonuç ve Öneriler  191
Kaynakça  197
Kavram Dizini  213
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.