Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı
Elatmanın Önlenmesi Davaları – 3
Zilyetliğe, Mera, Yaylak, Kışlak, Orman, Kıyı ve Yola, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazlara Kamulaştırılmayan Yerlere Elatmanın Önlenmesi
Mart 2019 / 3. Baskı / 1056 Syf.
Fiyatı: 185.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Haziran 2005 88.00 TL 47.50 TL (%47)Sepete Ekle
   

Elatmanın önlenmesi davaları, taşınmazlara yönelik davaların büyük bölümünü oluşturdukları gibi zaman geçtikçe taşınmazlar hakkında açılan öteki davalara göre daha çok artma temayülü göstermekte, bu nedenle uygulamada önemleri gittikçe artmaktadır.

Üç kitaptan oluşan El Atmanın Önlenmesi Davaları serisinin bu üçüncü kitabında da diğer iki kitabında olduğu gibi; sıfat, görev ve yetki hususunda genel açıklamalar yapılarak sırası ile zilyetliğin korunması, hakka dayanan zilyetliğe elatmanın önlenmesi, mera, yaylak ve kışlaklara elatmanın önlenmesi, ormana elatmanın önlenmesi, kıyıya elatmanın önlenmesi, suya elatmanın önlenmesi, devletin hüküm ve tasarrufu, köy ve belediyenin denetim ve gözetimi altında bulunan öteki taşınmazlara elatmanın önlenmesi davaları geniş olarak incelenmiştir.

Emsal niteliğindeki önemli güncel içtihatlar da kitabın bünyesine alınarak, konusunda gerek bilimsel, gerekse uygulama yönünde tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir kapasiteye ulaştırılmaya çalışılmış ve uygulamacı ve araştırmacılar için ihtiyaç duyacakları her an faydalanabilecekleri kapsamlı bir eser haline getirilmiştir.

Konu Başlıkları
Sıfat – Görev – Yetki Zilyetliğin Korunması
Hakka Dayanan Zilyetliğe Elatmanın Önlenmesi
Mera Yaylak Kışlaka Elatmanın Önlenmesi, Ormana Elatmanın Önlenmesi
Kıyıya Elatmanın Önlenmesi
Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazlara Elatmanın Önlenmesi
Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi Davaları
İçtihatlar
Barkod: 9789750253584
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1056
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
İkinci Basımın Önsözü  9
Üçüncü Basımın Önsözü  11
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. KİTABIN KONUSU  19
II. ELATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN–İ) DAVALARI  21
A. Doğrudan Doğruya Elatma  26
B. Dolaylı Elatmalar  26
C. Maddi Olmayan (Psişik) Elatmalar  26
D. Olumsuz Elatmalar  27
E. Vasıta Kullanılarak Elatmalar  27
F. Doğal Afetler Nedeniyle Meydana Gelen Elatmalar  28
III. İSTİHKAK DAVALARI  29
IV. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA SIFAT  33
A. Elatmanın Önlenmesi Davasında Davacılık Sıfatı  33
1. Malik  33
a. Müşterek Mülkiyet (Paylı Mülkiyet)  34
b. İştirak Halinde Mülkiyet (Elbirliği Mülkiyeti)  36
2. Sınırlı Ayni Hak Sahibi  38
3. Hazine  38
4. Köy Hükmi Şahsiyeti  39
5. Belediye  39
6. Zilyet  39
7. Kişisel Hak Sahibi  40
8. Vakıflar Genel Müdürlüğü  41
9. Mütevelli  41
10. Kanundan Doğan Yetkiye Dayanan ve Hükmi Şahsiyeti Bulunan Kurum veya Kuruluşlar  41
11. Apartman Yöneticisi  42
12. Yararlanma Hakkı Sahibi  42
B. Elatmanın Önlenmesi Davasında Davalılık Sıfatı  43
V. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA GÖREV  45
A. Genel Olarak  45
B. Görevsizlik Kararı  53
C. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlem  54
VI. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA YETKİ  57
A. Genel Olarak  57
B. Yetkisizlik Kararı  58
C. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlem  59
D. Elatmanın Önlenmesi Davasının Devamı Sırasında İdari Sınırlarda Yapılan Değişikliğin Davaya Etkisi  60
VII. KARARLAR  61
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  61
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  64
C. Daire Kararları  71
İkinci Bölüm
ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVALARI
I. GENEL OLARAK  127
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  132
III. KEŞİF VE UYGULAMA  133
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  133
V. HÜKÜM  133
VI. KARARLAR  135
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  135
B. Daire Kararları  154
Üçüncü Bölüm
HAKKA DAYANAN ZİLYETLİĞE
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  209
A. Taşınmaza İlişkin Koşullar  210
B. Zilyetlikle İlgili Koşullar  211
1. Malik Sıfatıyla Zilyetlik Koşulu  211
a. Fiili Hakimiyet  212
b. Zilyetlik İradesi  212
2. Zilyetliğin Aralıksız (Fasılasız) Olması Koşulu  212
3. Zilyetliğin Çekişmesiz (nizasız) Devam Etmesi Koşulu  213
4. Zilyetliğin Yirmi Yıl Devam Etmiş Olması Koşulu  214
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  217
III. KEŞİF VE UYGULAMA  219
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  221
V. HÜKÜM  221
VI. KARARLAR  229
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  229
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  242
C. Daire Kararları  255
Dördüncü Bölüm
MER’A – YAYLAK VE KIŞLAKLARA
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  405
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  414
III. KEŞİF VE UYGULAMA  415
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  417
V. HÜKÜM  418
VI. KARARLAR  426
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  426
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  431
C. Daire Kararları  459
Beşinci Bölüm
ORMANA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  617
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  619
III. KEŞİF VE UYGULAMA  619
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  621
V. HÜKÜM  621
VI. KARARLAR  623
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  623
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  662
C. Daire Kararları  668
Altıncı Bölüm
KIYIYA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  739
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  743
III. KEŞİF VE UYGULAMA  744
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  744
V. HÜKÜM  745
VI. KARARLAR  747
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  747
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  762
C. Daire Kararları  771
Yedinci Bölüm
SUYA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  821
A. Özel Sular  821
B. Genel Sular  823
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  826
III. KEŞİF VE UYGULAMA  827
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  827
V. HÜKÜM  827
VI. KARARLAR  831
A. Anayasa Mahkemesi Kararları  831
B. İçtihatları Birleştirme Kararları  834
C. Hukuk Genel Kurulu Kararları  837
D. Daire Kararları  846
Sekizinci Bölüm
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN
ÖTEKİ TAŞINMAZLARA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  901
II. KARARLAR  905
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  905
B. Daire Kararları  916
III. YOLA ELATMANIN ÖNLENİLMESİ DAVALARI  966
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  967
B. Daire Kararları  972
Dokuzuncu Bölüm
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  993
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  996
III. KEŞİF VE UYGULAMA  997
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  998
V. HÜKÜM  998
VI. KARARLAR  1001
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  1001
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1004
C. Daire Kararları  1011
Kaynakça  1053
Yazarın Diğer Eserleri  1057
 


Aydın Tekdoğan
Mayıs 2019
125.00 TL
Sepete Ekle
Eraslan Özkaya
Mart 2019
190.00 TL
Sepete Ekle
Eraslan Özkaya
Mart 2019
199.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
İkinci Basımın Önsözü  9
Üçüncü Basımın Önsözü  11
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. KİTABIN KONUSU  19
II. ELATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN–İ) DAVALARI  21
A. Doğrudan Doğruya Elatma  26
B. Dolaylı Elatmalar  26
C. Maddi Olmayan (Psişik) Elatmalar  26
D. Olumsuz Elatmalar  27
E. Vasıta Kullanılarak Elatmalar  27
F. Doğal Afetler Nedeniyle Meydana Gelen Elatmalar  28
III. İSTİHKAK DAVALARI  29
IV. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA SIFAT  33
A. Elatmanın Önlenmesi Davasında Davacılık Sıfatı  33
1. Malik  33
a. Müşterek Mülkiyet (Paylı Mülkiyet)  34
b. İştirak Halinde Mülkiyet (Elbirliği Mülkiyeti)  36
2. Sınırlı Ayni Hak Sahibi  38
3. Hazine  38
4. Köy Hükmi Şahsiyeti  39
5. Belediye  39
6. Zilyet  39
7. Kişisel Hak Sahibi  40
8. Vakıflar Genel Müdürlüğü  41
9. Mütevelli  41
10. Kanundan Doğan Yetkiye Dayanan ve Hükmi Şahsiyeti Bulunan Kurum veya Kuruluşlar  41
11. Apartman Yöneticisi  42
12. Yararlanma Hakkı Sahibi  42
B. Elatmanın Önlenmesi Davasında Davalılık Sıfatı  43
V. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA GÖREV  45
A. Genel Olarak  45
B. Görevsizlik Kararı  53
C. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlem  54
VI. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA YETKİ  57
A. Genel Olarak  57
B. Yetkisizlik Kararı  58
C. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlem  59
D. Elatmanın Önlenmesi Davasının Devamı Sırasında İdari Sınırlarda Yapılan Değişikliğin Davaya Etkisi  60
VII. KARARLAR  61
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  61
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  64
C. Daire Kararları  71
İkinci Bölüm
ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVALARI
I. GENEL OLARAK  127
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  132
III. KEŞİF VE UYGULAMA  133
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  133
V. HÜKÜM  133
VI. KARARLAR  135
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  135
B. Daire Kararları  154
Üçüncü Bölüm
HAKKA DAYANAN ZİLYETLİĞE
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  209
A. Taşınmaza İlişkin Koşullar  210
B. Zilyetlikle İlgili Koşullar  211
1. Malik Sıfatıyla Zilyetlik Koşulu  211
a. Fiili Hakimiyet  212
b. Zilyetlik İradesi  212
2. Zilyetliğin Aralıksız (Fasılasız) Olması Koşulu  212
3. Zilyetliğin Çekişmesiz (nizasız) Devam Etmesi Koşulu  213
4. Zilyetliğin Yirmi Yıl Devam Etmiş Olması Koşulu  214
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  217
III. KEŞİF VE UYGULAMA  219
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  221
V. HÜKÜM  221
VI. KARARLAR  229
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  229
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  242
C. Daire Kararları  255
Dördüncü Bölüm
MER’A – YAYLAK VE KIŞLAKLARA
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  405
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  414
III. KEŞİF VE UYGULAMA  415
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  417
V. HÜKÜM  418
VI. KARARLAR  426
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  426
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  431
C. Daire Kararları  459
Beşinci Bölüm
ORMANA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  617
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  619
III. KEŞİF VE UYGULAMA  619
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  621
V. HÜKÜM  621
VI. KARARLAR  623
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  623
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  662
C. Daire Kararları  668
Altıncı Bölüm
KIYIYA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  739
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  743
III. KEŞİF VE UYGULAMA  744
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  744
V. HÜKÜM  745
VI. KARARLAR  747
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  747
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  762
C. Daire Kararları  771
Yedinci Bölüm
SUYA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  821
A. Özel Sular  821
B. Genel Sular  823
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  826
III. KEŞİF VE UYGULAMA  827
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  827
V. HÜKÜM  827
VI. KARARLAR  831
A. Anayasa Mahkemesi Kararları  831
B. İçtihatları Birleştirme Kararları  834
C. Hukuk Genel Kurulu Kararları  837
D. Daire Kararları  846
Sekizinci Bölüm
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN
ÖTEKİ TAŞINMAZLARA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  901
II. KARARLAR  905
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  905
B. Daire Kararları  916
III. YOLA ELATMANIN ÖNLENİLMESİ DAVALARI  966
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  967
B. Daire Kararları  972
Dokuzuncu Bölüm
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  993
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  996
III. KEŞİF VE UYGULAMA  997
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  998
V. HÜKÜM  998
VI. KARARLAR  1001
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  1001
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1004
C. Daire Kararları  1011
Kaynakça  1053
Yazarın Diğer Eserleri  1057
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020