Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yargıtay, BAM Kararları ve Öğreti Görüşü Işığında
Kusursuz Sorumluluğa Dayalı Tazminat İstemleri
Mart 2020 / 1. Baskı / 344 Syf.
Fiyatı: 82.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Uygulamada özel hukuka dayalı uyuşmazlıkların çoğunu haksız fiil sorumluluğu oluşturmaktadır. Bu tür sorumluluk için kural olarak failin "kusuru" aranır. "Sorumluluk hukukunda; kusura dayanan sorumluluk için genel bir kural bulunduğu halde, kusura dayanmayan sorumluluk halleri sınırlı bir şekilde düzenlenmiştir. Kusur sorumluluğunda bir zararı başkasına tazmin ettirmek, ancak zarar onun kusurlu fiilinden doğmuş ise mümkündür. Teknik ilerlemeler ve ona bağlı olan tehlikelerin artması karşısında, kusura dayanan sübjektif sorumluluk artık, yalnız başına, zarar görenlere etkili bir koruma sağlamaya elverişsiz ve dolayısıyla adaleti gerçekleştirmek bakımından yetersiz görünmektedir. Kusur yoksa sorumluluk da ortaya çıkmaz görüşü artık geçerliliğini kaybetmiştir…" yönündeki Bölge Adliye Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere, so-rumluluk hukukunun esas ilkesi kusur sorumluluğu olmakla birlikte bazı hallerde filin "kusursuz " sorumluluğu kabul edilmiştir.

Bu kapsamda kitapta; adam çalıştıranın sorumluluğu, hayvan bulunduranın sorumluluğu, yapı malikinin sorumluluğu, tehlike sorumluluğu, taşınmaz malikinin sorumluluğu, ev başkanının sorumluluğu, tapu sicilinin tutulmasından devletin sorumluluğu, motorlu taşıt aracı işletenin sorumluluğu, haksız ihtiyati tedbir kararından dolayı sorumluluk, haksız ihtiyati haciz kararından dolayı sorumluluk, icra memurunun kusurlu işleminden devletin sorumluluğu, noterlerin hukuki sorumluluğu konuları Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları ve öğreti görüşü ışığında ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Hakkaniyet Sorumluluğu: TBK 65
Adam Çalıştıranın Sorumluluğu: TBK 66
Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu: TBK 67
Yapı Malikinin Sorumluluğu: TBK 69
Tehlike Sorumluluğu: TBK 70
Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu: TMK 730
Ev Başkanının Sorumluluğu: TMK 369
Tapu Sicilinin Tutulmasından Sorumluluk: TMK 1007
Araç İşletenin Sorumluluğu: KTK 85
Haksız İhtiyati Tedbirden Sorumluluk: HMK 399
Haksız İhtiyati Hacizden Sorumluluk: İİK 259
İcra Görevlisi İşleminden Devlet Sorumluluğu: İİK 5
Noterin Hukuki Sorumluluğu: NK 162
Barkod: 9789750259715
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 344
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş Bölümü
KUSURSUZ SORUMLULUK
1. KUSURSUZ SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ VE TEMEL İLKELER  13
2. KUSURA DAYANAN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU  14
Birinci Bölüm
HAKKANİYET SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  19
AÇIKLAMA  19
1. Genel Olarak Fiil Ehliyeti  19
2. Hakkaniyet Sorumluluğu  20
3. Dava Ehliyeti  21
YARGITAY KARARLARI  21
İkinci Bölüm
ÖZEN SORUMLULUĞU
§ 1. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU  31
İlgili Madde  31
Açıklama  31
1. Genel Olarak  31
2. Adam Çalıştıranın Zararı Giderme Yükümlülüğünün Koşulları  32
a. Tabiiyet İlişkisi  33
b. Zararın İşin Yapılması Sırasında Verilmiş Olması  34
c. Zararın Doğumunda Adam Çalıştıranda Kusur Aranmaması  36
3. Adam Çalıştıranın Gerekli Özeni Gösterdiğini İspat  36
a. Çalışanı Seçmede Özen Gösterme  37
b. Çalışana Talimat Vermede Özen Gösterme  37
c. Gözetim ve Denetim  37
4. İşletmede Adam Çalıştıranın Zararı Gidermekle Yükümlülüğü  39
5. Adam Çalıştıranın Çalışana Rücu Hakkı  39
6. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (m. 66) ile Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (m. 116) Karşılaştırması  40
Yargıtay ve BAM Kararları  44
§ 2. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU  80
Açıklama  81
1. Zararı Giderim Yükümlüsü  81
2. Hayvan Bulunduranın Sorumluluktan Kurtulması  83
3. Hayvan Bulunduranın Rücu Hakkı  84
4. Taşınmaz Üzerinde Zarar Veren Hayvanı Yakalama, Alıkoyma Hakkı  85
Yargıtay Kararları  85
§ 3. YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU  90
Açıklama  91
1. Sorumluluğun Niteliği  91
2. Kurtuluş Kanıtı Sunma Olanağının Yokluğu  91
3. Zararın Kaynaklandığı Olgu  93
4. Sorumluluk Koşulları  94
a. Malik Olma Koşulu  94
b. Bir Bina veya Yapı Eserinin Varlığı  94
c. Yapının Bozukluğundan ya da Bakım Eksikliğinden Doğan Bir Zararın Varlığı  95
d. Sorumluluğun Bağlandığı Olgu ile Zarara Arasındaki Uygun İlliyet Bağının Kesilmemiş Olması  95
Yargıtay ve Bam Kararları  96
Üçüncü Bölüm
TEHLİKE SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  129
AÇIKLAMA  129
1. Sorumluluk Koşulları  129
2. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletme Sayılma Ölçütü  130
3. Sorumluluk Hükümlerinin Saklı Tutulması  131
4. Denkleştirme İstemi  131
5. Dava Zamanaşımı Süresi  132
YARGITAY KARARLARI  132
Dördüncü Bölüm
TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  141
AÇIKLAMA  141
1. Genel Olarak  141
2. Taşınmaz Malikinin Sorumluluk Koşulları  145
3. TBK m. 69 ile TMK m. 730 Hükümlerinin Karşılaştırılması  146
4. TMK m. 730, 737 ve 738 Hükümlerinin Mahiyeti ve İlişkisi  147
5. Arsa Sahibi ve Yüklenicinin Sorumlulukları  148
6. Kazı ve Yapı Yapılırken Komşu Taşınmaza Verilen Zarardan Sorumluluk  150
YARGITAY VE BAM KARARLARI  150
Beşinci Bölüm
EV BAŞKANLIĞININ SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  159
AÇIKLAMA  159
1. Sorumluluğun Niteliği  159
2. Sorumluluğun Kişi Yönüyle Sınırlı Olduğu  159
3. Sorumluluğun Koşulları  160
4. Ev Başkanının Sorumluluktan Kurtulması  162
5. Görevli Mahkeme  162
6. Sorumluluğun Yarışması  163
7. Dava Zamanaşımı  163
8. Pasif Dava Ehliyeti  164
YARGITAY KARARLARI  165
Altıncı Bölüm
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  193
AÇIKLAMA  193
1. Giriş  193
2. Usul Hükümleri  195
a. Davada Husumet  195
b. Davanın Koşulları  196
c. Hak Düşürücü Süre  199
d. Yargı Yeri (Görev ve Yetki)  201
3. Hazinenin Sorumlu Tutulmayacağı Haller  202
4. Uygulamaya Yansıyan Sorumluluk Halleri  203
YARGITAY KARARLARI  204
Yedinci Bölüm
MOTORLU TAŞIT ARACI İŞLETENİN SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  231
AÇIKLAMA  232
1. Sorumluluk ve Türleri  232
a. Kusur Sorumluluğu  233
b. Olağan Sebep sorumluluğu  234
c. Tehlike Sorumluluğu  235
2. İşleten  236
a. İşletenin Araştırılması  236
b. İşletenin Sorumluluğu  238
3. Trafik Kazasından Kimler Sorumludur?  240
4. İşletenin Hareket Halinde Olmayan Aracın Verdiği Zarardan Dolayı Sorumluluk Türü  242
5. İşletenin Kazadan Sonra Yardım Edenlere Karşı Sorumluluğu  243
6. İşletenin, Sürücü ve Aracın Kullanılmasına Yardımcı Kişilerin Kusurlarından Dolayı Sorumluluğu  243
7. İşletenin Sorumluktan Kurtulması veya Sorumluluğun Azaltılması  243
8. Trafik Kazalarında Görevli Mahkeme  245
9. Trafik Kazalarında Yetkili Mahkeme  246
10. İşletenin Rücu Davası Açması  247
a. İşletenin Kendi Sürücüsü Dışında Kusurlu Olan Kişiye Rücu Etmesi  247
b. Sürücü Dışındaki Kusurlu Kişinin İşletene Rücu Etmesi  247
11. İşletenler Arasında Rücu  247
a. İşletenler Kusurlu İse  247
b. İşletenler Kusursuz İse  247
c. İşletenlerden Biri Kusurlu Diğeri Kusursuz İse  248
d. İşletenin Birinin Aracıyla Zarar Görenin Hatır Taşıması Halinde İse  248
YARGITAY KARARLARI  248
Sekizinci Bölüm
HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN SORUMLULUK
İLGİLİ MADDE  261
AÇIKLAMA  262
1. Kusursuz Sorumluluk  262
2. Tazminat Davasının Koşulları  262
3. Usul Hükümleri  263
a. Davacılar  263
b. Davalı  264
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  264
d. Zamanaşımı  264
e. Zararın Teminattan Karşılanması  264
YARGITAY KARARLARI  265
Dokuzuncu Bölüm
HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ KARARINDAN SORUMLULUK
İLGİLİ MADDE  271
AÇIKLAMA  271
1. Uygulamada Mahkemeler Genellikle Hangi Oranda Teminat Yatırılmasını İstemektedir?  271
2. Hangi Alacaklar Yönüyle İhtiyati Haciz İsteminde Teminat Alınır ya da Alınmaz?  272
3. Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davasının Usul Hukuku Yönüyle İncelenmesi  273
a. Koşulları  273
b. Tarafları  274
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  274
d. Zararın Teminattan Karşılanması  275
e. Dava Zamanaşımı  275
f. Devlet Aleyhine Tazminat Davası  275
g. Sorumluluk Türü  275
YARGITAY VE BAM KARARLARI  276
Onuncu Bölüm
DEVLETİN İCRA MEMURUNUN KUSURUNDAN SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  285
AÇIKLAMA  285
1. Dava Koşulları  285
2. Mahkemenin Yapacağı İş  286
3. Dava Zamanaşımı  286
4. Yetkili Mahkeme  286
YARGITAY KARARLARI  287
Onbirinci Bölüm
NOTERLERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  301
AÇIKLAMA  301
1. Sorumluluğun Niteliği  301
2. Sorumluluğun Koşulları  302
3. Sorumluluktan Kurtuluş Kanıtı Getirme Olanağı  302
4. Sorumluluktan Kurtulma Olgusu  302
5. Dava Zamanaşımı  304
6. Müteselsil Sorumluluk  304
YARGITAY VE BAM KARARLARI  305
Kaynakça  331
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  333
Kavramlar Dizini  341
 


Başak Şit İmamoğlu
Haziran 2020

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
Tuğçe Tuzcuoğlu
Haziran 2020
110.00 TL
Sepete Ekle
Seda Evrim Altun
Haziran 2020
49.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş Bölümü
KUSURSUZ SORUMLULUK
1. KUSURSUZ SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ VE TEMEL İLKELER  13
2. KUSURA DAYANAN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU  14
Birinci Bölüm
HAKKANİYET SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  19
AÇIKLAMA  19
1. Genel Olarak Fiil Ehliyeti  19
2. Hakkaniyet Sorumluluğu  20
3. Dava Ehliyeti  21
YARGITAY KARARLARI  21
İkinci Bölüm
ÖZEN SORUMLULUĞU
§ 1. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU  31
İlgili Madde  31
Açıklama  31
1. Genel Olarak  31
2. Adam Çalıştıranın Zararı Giderme Yükümlülüğünün Koşulları  32
a. Tabiiyet İlişkisi  33
b. Zararın İşin Yapılması Sırasında Verilmiş Olması  34
c. Zararın Doğumunda Adam Çalıştıranda Kusur Aranmaması  36
3. Adam Çalıştıranın Gerekli Özeni Gösterdiğini İspat  36
a. Çalışanı Seçmede Özen Gösterme  37
b. Çalışana Talimat Vermede Özen Gösterme  37
c. Gözetim ve Denetim  37
4. İşletmede Adam Çalıştıranın Zararı Gidermekle Yükümlülüğü  39
5. Adam Çalıştıranın Çalışana Rücu Hakkı  39
6. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (m. 66) ile Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (m. 116) Karşılaştırması  40
Yargıtay ve BAM Kararları  44
§ 2. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU  80
Açıklama  81
1. Zararı Giderim Yükümlüsü  81
2. Hayvan Bulunduranın Sorumluluktan Kurtulması  83
3. Hayvan Bulunduranın Rücu Hakkı  84
4. Taşınmaz Üzerinde Zarar Veren Hayvanı Yakalama, Alıkoyma Hakkı  85
Yargıtay Kararları  85
§ 3. YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU  90
Açıklama  91
1. Sorumluluğun Niteliği  91
2. Kurtuluş Kanıtı Sunma Olanağının Yokluğu  91
3. Zararın Kaynaklandığı Olgu  93
4. Sorumluluk Koşulları  94
a. Malik Olma Koşulu  94
b. Bir Bina veya Yapı Eserinin Varlığı  94
c. Yapının Bozukluğundan ya da Bakım Eksikliğinden Doğan Bir Zararın Varlığı  95
d. Sorumluluğun Bağlandığı Olgu ile Zarara Arasındaki Uygun İlliyet Bağının Kesilmemiş Olması  95
Yargıtay ve Bam Kararları  96
Üçüncü Bölüm
TEHLİKE SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  129
AÇIKLAMA  129
1. Sorumluluk Koşulları  129
2. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletme Sayılma Ölçütü  130
3. Sorumluluk Hükümlerinin Saklı Tutulması  131
4. Denkleştirme İstemi  131
5. Dava Zamanaşımı Süresi  132
YARGITAY KARARLARI  132
Dördüncü Bölüm
TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  141
AÇIKLAMA  141
1. Genel Olarak  141
2. Taşınmaz Malikinin Sorumluluk Koşulları  145
3. TBK m. 69 ile TMK m. 730 Hükümlerinin Karşılaştırılması  146
4. TMK m. 730, 737 ve 738 Hükümlerinin Mahiyeti ve İlişkisi  147
5. Arsa Sahibi ve Yüklenicinin Sorumlulukları  148
6. Kazı ve Yapı Yapılırken Komşu Taşınmaza Verilen Zarardan Sorumluluk  150
YARGITAY VE BAM KARARLARI  150
Beşinci Bölüm
EV BAŞKANLIĞININ SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  159
AÇIKLAMA  159
1. Sorumluluğun Niteliği  159
2. Sorumluluğun Kişi Yönüyle Sınırlı Olduğu  159
3. Sorumluluğun Koşulları  160
4. Ev Başkanının Sorumluluktan Kurtulması  162
5. Görevli Mahkeme  162
6. Sorumluluğun Yarışması  163
7. Dava Zamanaşımı  163
8. Pasif Dava Ehliyeti  164
YARGITAY KARARLARI  165
Altıncı Bölüm
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  193
AÇIKLAMA  193
1. Giriş  193
2. Usul Hükümleri  195
a. Davada Husumet  195
b. Davanın Koşulları  196
c. Hak Düşürücü Süre  199
d. Yargı Yeri (Görev ve Yetki)  201
3. Hazinenin Sorumlu Tutulmayacağı Haller  202
4. Uygulamaya Yansıyan Sorumluluk Halleri  203
YARGITAY KARARLARI  204
Yedinci Bölüm
MOTORLU TAŞIT ARACI İŞLETENİN SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  231
AÇIKLAMA  232
1. Sorumluluk ve Türleri  232
a. Kusur Sorumluluğu  233
b. Olağan Sebep sorumluluğu  234
c. Tehlike Sorumluluğu  235
2. İşleten  236
a. İşletenin Araştırılması  236
b. İşletenin Sorumluluğu  238
3. Trafik Kazasından Kimler Sorumludur?  240
4. İşletenin Hareket Halinde Olmayan Aracın Verdiği Zarardan Dolayı Sorumluluk Türü  242
5. İşletenin Kazadan Sonra Yardım Edenlere Karşı Sorumluluğu  243
6. İşletenin, Sürücü ve Aracın Kullanılmasına Yardımcı Kişilerin Kusurlarından Dolayı Sorumluluğu  243
7. İşletenin Sorumluktan Kurtulması veya Sorumluluğun Azaltılması  243
8. Trafik Kazalarında Görevli Mahkeme  245
9. Trafik Kazalarında Yetkili Mahkeme  246
10. İşletenin Rücu Davası Açması  247
a. İşletenin Kendi Sürücüsü Dışında Kusurlu Olan Kişiye Rücu Etmesi  247
b. Sürücü Dışındaki Kusurlu Kişinin İşletene Rücu Etmesi  247
11. İşletenler Arasında Rücu  247
a. İşletenler Kusurlu İse  247
b. İşletenler Kusursuz İse  247
c. İşletenlerden Biri Kusurlu Diğeri Kusursuz İse  248
d. İşletenin Birinin Aracıyla Zarar Görenin Hatır Taşıması Halinde İse  248
YARGITAY KARARLARI  248
Sekizinci Bölüm
HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN SORUMLULUK
İLGİLİ MADDE  261
AÇIKLAMA  262
1. Kusursuz Sorumluluk  262
2. Tazminat Davasının Koşulları  262
3. Usul Hükümleri  263
a. Davacılar  263
b. Davalı  264
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  264
d. Zamanaşımı  264
e. Zararın Teminattan Karşılanması  264
YARGITAY KARARLARI  265
Dokuzuncu Bölüm
HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ KARARINDAN SORUMLULUK
İLGİLİ MADDE  271
AÇIKLAMA  271
1. Uygulamada Mahkemeler Genellikle Hangi Oranda Teminat Yatırılmasını İstemektedir?  271
2. Hangi Alacaklar Yönüyle İhtiyati Haciz İsteminde Teminat Alınır ya da Alınmaz?  272
3. Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davasının Usul Hukuku Yönüyle İncelenmesi  273
a. Koşulları  273
b. Tarafları  274
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  274
d. Zararın Teminattan Karşılanması  275
e. Dava Zamanaşımı  275
f. Devlet Aleyhine Tazminat Davası  275
g. Sorumluluk Türü  275
YARGITAY VE BAM KARARLARI  276
Onuncu Bölüm
DEVLETİN İCRA MEMURUNUN KUSURUNDAN SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  285
AÇIKLAMA  285
1. Dava Koşulları  285
2. Mahkemenin Yapacağı İş  286
3. Dava Zamanaşımı  286
4. Yetkili Mahkeme  286
YARGITAY KARARLARI  287
Onbirinci Bölüm
NOTERLERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE  301
AÇIKLAMA  301
1. Sorumluluğun Niteliği  301
2. Sorumluluğun Koşulları  302
3. Sorumluluktan Kurtuluş Kanıtı Getirme Olanağı  302
4. Sorumluluktan Kurtulma Olgusu  302
5. Dava Zamanaşımı  304
6. Müteselsil Sorumluluk  304
YARGITAY VE BAM KARARLARI  305
Kaynakça  331
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  333
Kavramlar Dizini  341
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020