Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İbn Haldûn ve Herbert Spencer'da Kanun ve Otorite
Eylül 2020 / 1. Baskı / 264 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Hukuk felsefesi ve sosyolojisi anabilimdalı multi-disipliner (çok disiplinli-disiplinlerarası) çalışmaları gerektirir. Bu bakımdan, eser, geniş bir perspektifle İslam hukuk felsefesi ile Batı hukuk felsefesinin kıyası olması açısından önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Hukuk biliminin evrimini en temel hukuk kavramları üzerinden açıklamakta ve günümüze yansıyan bazı tartışmaların temellerini açığa çıkarmaktadır. Uygulamacıların yanı sıra Hukuk Fakülteleri ve MYO'lardaki hukuk felsefesi ve sosyolojisi dersleri için temel kaynak niteliğinde bir eserdir.

Batı ve İslam toplumlarının hukuk anlayışlarındaki tarihsel süreçleri, bu toplumların sistemlerine öncülük eden, günümüzde sosyolojinin de kurucusu kabul edilen iki önemli düşünürün teorileri üzerinden analiz ederken, günümüz hukuk dünyasına sağladıkları ilkeler vurgulanmaktadır. Ayrıca yaşadıkları çağın hukuk ve yargı otoritelerinin etik sorgulamalarını ortaya koyması bakımından oldukça önemlidir.

Eser sadece hukukçu olanlar için değil, adalet konusunda düşünme merakı olan herkese sıradışı sorgulamaların ışığında derin fikirler sağlayacaktır. Örneğin;

Kadılık ya da hakimlik müessesesi aslında toplumların değil de siyasi iktidarların ihtiyaç duydukları bir müessese midir?

Hukuk ve İnfaz sisteminin, toplumların ahlaken evrilmeleri ile insanı iyileştirmekten başka bir cezalandırmaya tenezzül etmeyecekleri bir evrimsel neticeye ulaşması mümkün müdür?

Konu Başlıkları
İnsan Doğası ve Kanunları
Toplum Doğası ve Kanunları
Otoritenin Doğası ve Kanunları
Devlet Teşkilatı ve Devlet Adamları
Yargı Sistemi ve Hukukçular
Hukukta Etik Sorgulamalar
Barkod: 9789750260889
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 264
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller listesi  13
Giriş  15
Bölüm 1
İBN HALDÛN’A GÖRE
HUKUK VE DEVLETİN KAYNAĞI OLARAK
KANUN VE OTORİTE
1. İBN HALDÛN’UN YAŞAMINDA FELSEFESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  19
1.1. Nedensellik İlkesi ve Umran İlmi İlişkisi  30
1.1.1. Umran İlmi Tanımı  35
1.1.2. Umran ilminin Temellendiği Tarih Yazıcılığı ve Tarihçi Eleştirileri  36
2. İNSAN DOĞASI, BİREYİN BİYOLOJİK VE PSİKOLOJİK KANUNU  43
2.1. Kötü Eğilimler; Bencillik, Çıkarcılık  46
2.2. İyi Eğilimler; Diğerkâmlık, Yardımseverlik  47
2.3. Çevrenin İnsan ve Toplum Doğasına Etkisi; Coğrafya ve İklimler İle Bağlı Kanunlar  51
2.4. Evrim Kuramı / Kanunu  57
3. TOPLUM DOĞASI, SOSYAL KANUNLAR  59
3.1. Asabiye Kavramı ve Türleri  59
3.2. Nesep Asabiyesi  60
3.3. Sebep Asabiyesi  61
3.4. Savaş ve Barış Teori ve Kanunları  63
4. TOPLUMLARIN DOĞUŞU VE YAPILANMALARI  67
4.1. Bedevilik Tanım ve Kanunları  69
4.2. Hadaret Tanım ve Kanunları  70
4.3. Birey ve Toplumda, Taklit Nazariyesi  71
5. DEVLETİN DOĞUŞU, OTORİTENİN DOĞASI VE ÇEŞİTLERİ  73
5.1. Göçebe Kabilelerde Otorite (Riyaset)  76
5.2. Medeni Cemiyetlerde Otorite: Sultanlık ve Hilafet otoritesi ve Mülk  76
5.3. (Mülk) Devletin Tanımı ve Mahiyeti  79
6. DEVLET TEŞKİLATINDA KURUMLAR VE DEVLET ADAMLARI  82
6.1. Liderlik / Hükümdarlık / Başkanlık  84
6.2. Halifelik / Hükümdarlık  89
6.3. Emirlik / İmamlık  93
6.4. Melik ve Sultan  95
6.5. Vezirlik  101
6.6. Katip  104
6.7. Hâcip  106
6.8. Sır Kâtipliği  108
6.9. Maliye Müdürü  108
6.10. Ulema  110
6.11. Ticaret Adamları  110
6.12. Donanma Komutanlığı (Kıyâdetu’l –esâtîl)  111
7. YARGI SİSTEMİ  112
7.1. Kadılar  113
7.2. Fakihler  119
7.3. Şurta (Polis Teşkilatı)  121
7.4. Adalet Memuriyeti / Noterlik  123
7.5. Hisbe / Zabıta  124
8. DEVLET OTORİTESİNİN UYGULANMASI  125
9. DEVLET DÖNGÜSÜ, TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE ÇÖKÜŞ  128
Bölüm 2
HERBERT SPENCER’A GÖRE
HUKUK VE DEVLETİN KAYNAĞI OLARAK
KANUN VE OTORİTE
10. HERBERT SPENCER’IN YAŞAMINDA FELSEFESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  137
11. TOPLUM BİLİMİ (SOSYOLOJİ) TANIMI, TARİH YAZICILIĞI VE TARİHÇİ PROBLEMLERİ  140
12. İNSAN DOĞASI, BİREYİN BİYOLOJİK VE PSİKOLOJİK KANUNU  143
12.1. Fiziksel Gelişimi  143
12.2. Duygusal Gelişimi, Bencillik, Diğerkâmlık  144
12.3. Entelektüel Gelişimi ve Taklit Niteliği  145
12.4. Coğrafya ve İklim Etkileri  146
12.5. Evrimle Türeyen Yeni Koşullar  147
13. TOPLUMLARI DOĞASI VE SOSYOLOJİK KANUNLAR  148
13.1. Toplumların Oluşturdukları Kurumlar / Oluşumlar  149
13.2. Kanun Tanımı ve Türleri  153
13.2.1. İşbirliği Kanunu  154
13.2.2. Savaş ve Barış Kanunları  154
13.2.3. Bireysellik Kanunu  156
13.2.4. Eşit Özgürlük Kanunu  157
14. TOPLUM TÜRLERİ VE TAKLİT KANUNU  158
14.1. Toplumsal Kurumların Oluşumu ve Akrabalık  158
14.2. Sosyal Evrimin Aşamaları  160
14.3. Toplumların Basitten Komplekse, Homojenden Heterojene Geçiş Süreci  167
14.4. Militer Toplum  169
14.5. Endüstriyel Toplum  170
15. DEVLETİN DOĞUŞU, OTORİTENİN DOĞASI  172
15.1. Spencer’da Devletleşmeye Dönüşen Toplumsal Sistem Aşamaları  176
15.1.1. Toplumlarda Büyüme ve Yapısal Farklılaşma  177
15.1.2. Entegrasyon Aşaması  178
15.1.3. Adaptasyon Aşaması  179
15.1.4. Otoritenin Merkezileşmesi  179
15.1.5. Toplumda Oluşan Ritüel Kurumları  180
15.1.6. Dini Kurumlar ve Din Otoritesi  182
15.1.7. İktisadi Kurumlar ve Otoritesi  183
16. DEVLET TANIMI VE MAHİYETİ  184
16.1. İdari Teşkilatlanma, Politik Kurumlar  185
16.1.1. İdari Sistem ve İnfazın Evrimi  185
16.1.2. Yargı Sistemi ve Kanunlar  195
16.1.3. Yasaların Kendi İçinde Gelişmesi  208
17. DEVLET OTORİTESİNİN UYGULANMASI  210
17.1. Yeni Muhafazakârlık  212
17.2. Yaklaşan Kölelik  213
17.3. Hürriyetten Esarete  215
17.4. Yasa Koyucuların Günahları  217
17.5. Yasal Düzenlemelerde Aşırılık  220
17.6. Büyük Politik Batıl İnanç  222
Bölüm 3
18. İBN HALDÛN VE HERBERT SPENCER’IN MUKAYESESİ  227
18.1. Filozofların Yaşamları  227
18.2. İnsan Doğası ve Toplum Doğası Anlayışları  229
18.3. Tarih İlmine Yaklaşımları  230
18.4. Devlet Doğası, Savaş ve Barış Teorileri  231
Genel Değerlendirme ve Sonuç  237
Bibliyoğrafya  243
Kavramlar Dizini  261
Yazar Hakkında  263
 


Murat Perçin
Kasım 2020
52.00 TL
Sepete Ekle
Adem Albayrak ...
Eylül 2020
24.00 TL
İndirimli: 21.60 TL (%10)
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
125.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller listesi  13
Giriş  15
Bölüm 1
İBN HALDÛN’A GÖRE
HUKUK VE DEVLETİN KAYNAĞI OLARAK
KANUN VE OTORİTE
1. İBN HALDÛN’UN YAŞAMINDA FELSEFESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  19
1.1. Nedensellik İlkesi ve Umran İlmi İlişkisi  30
1.1.1. Umran İlmi Tanımı  35
1.1.2. Umran ilminin Temellendiği Tarih Yazıcılığı ve Tarihçi Eleştirileri  36
2. İNSAN DOĞASI, BİREYİN BİYOLOJİK VE PSİKOLOJİK KANUNU  43
2.1. Kötü Eğilimler; Bencillik, Çıkarcılık  46
2.2. İyi Eğilimler; Diğerkâmlık, Yardımseverlik  47
2.3. Çevrenin İnsan ve Toplum Doğasına Etkisi; Coğrafya ve İklimler İle Bağlı Kanunlar  51
2.4. Evrim Kuramı / Kanunu  57
3. TOPLUM DOĞASI, SOSYAL KANUNLAR  59
3.1. Asabiye Kavramı ve Türleri  59
3.2. Nesep Asabiyesi  60
3.3. Sebep Asabiyesi  61
3.4. Savaş ve Barış Teori ve Kanunları  63
4. TOPLUMLARIN DOĞUŞU VE YAPILANMALARI  67
4.1. Bedevilik Tanım ve Kanunları  69
4.2. Hadaret Tanım ve Kanunları  70
4.3. Birey ve Toplumda, Taklit Nazariyesi  71
5. DEVLETİN DOĞUŞU, OTORİTENİN DOĞASI VE ÇEŞİTLERİ  73
5.1. Göçebe Kabilelerde Otorite (Riyaset)  76
5.2. Medeni Cemiyetlerde Otorite: Sultanlık ve Hilafet otoritesi ve Mülk  76
5.3. (Mülk) Devletin Tanımı ve Mahiyeti  79
6. DEVLET TEŞKİLATINDA KURUMLAR VE DEVLET ADAMLARI  82
6.1. Liderlik / Hükümdarlık / Başkanlık  84
6.2. Halifelik / Hükümdarlık  89
6.3. Emirlik / İmamlık  93
6.4. Melik ve Sultan  95
6.5. Vezirlik  101
6.6. Katip  104
6.7. Hâcip  106
6.8. Sır Kâtipliği  108
6.9. Maliye Müdürü  108
6.10. Ulema  110
6.11. Ticaret Adamları  110
6.12. Donanma Komutanlığı (Kıyâdetu’l –esâtîl)  111
7. YARGI SİSTEMİ  112
7.1. Kadılar  113
7.2. Fakihler  119
7.3. Şurta (Polis Teşkilatı)  121
7.4. Adalet Memuriyeti / Noterlik  123
7.5. Hisbe / Zabıta  124
8. DEVLET OTORİTESİNİN UYGULANMASI  125
9. DEVLET DÖNGÜSÜ, TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE ÇÖKÜŞ  128
Bölüm 2
HERBERT SPENCER’A GÖRE
HUKUK VE DEVLETİN KAYNAĞI OLARAK
KANUN VE OTORİTE
10. HERBERT SPENCER’IN YAŞAMINDA FELSEFESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  137
11. TOPLUM BİLİMİ (SOSYOLOJİ) TANIMI, TARİH YAZICILIĞI VE TARİHÇİ PROBLEMLERİ  140
12. İNSAN DOĞASI, BİREYİN BİYOLOJİK VE PSİKOLOJİK KANUNU  143
12.1. Fiziksel Gelişimi  143
12.2. Duygusal Gelişimi, Bencillik, Diğerkâmlık  144
12.3. Entelektüel Gelişimi ve Taklit Niteliği  145
12.4. Coğrafya ve İklim Etkileri  146
12.5. Evrimle Türeyen Yeni Koşullar  147
13. TOPLUMLARI DOĞASI VE SOSYOLOJİK KANUNLAR  148
13.1. Toplumların Oluşturdukları Kurumlar / Oluşumlar  149
13.2. Kanun Tanımı ve Türleri  153
13.2.1. İşbirliği Kanunu  154
13.2.2. Savaş ve Barış Kanunları  154
13.2.3. Bireysellik Kanunu  156
13.2.4. Eşit Özgürlük Kanunu  157
14. TOPLUM TÜRLERİ VE TAKLİT KANUNU  158
14.1. Toplumsal Kurumların Oluşumu ve Akrabalık  158
14.2. Sosyal Evrimin Aşamaları  160
14.3. Toplumların Basitten Komplekse, Homojenden Heterojene Geçiş Süreci  167
14.4. Militer Toplum  169
14.5. Endüstriyel Toplum  170
15. DEVLETİN DOĞUŞU, OTORİTENİN DOĞASI  172
15.1. Spencer’da Devletleşmeye Dönüşen Toplumsal Sistem Aşamaları  176
15.1.1. Toplumlarda Büyüme ve Yapısal Farklılaşma  177
15.1.2. Entegrasyon Aşaması  178
15.1.3. Adaptasyon Aşaması  179
15.1.4. Otoritenin Merkezileşmesi  179
15.1.5. Toplumda Oluşan Ritüel Kurumları  180
15.1.6. Dini Kurumlar ve Din Otoritesi  182
15.1.7. İktisadi Kurumlar ve Otoritesi  183
16. DEVLET TANIMI VE MAHİYETİ  184
16.1. İdari Teşkilatlanma, Politik Kurumlar  185
16.1.1. İdari Sistem ve İnfazın Evrimi  185
16.1.2. Yargı Sistemi ve Kanunlar  195
16.1.3. Yasaların Kendi İçinde Gelişmesi  208
17. DEVLET OTORİTESİNİN UYGULANMASI  210
17.1. Yeni Muhafazakârlık  212
17.2. Yaklaşan Kölelik  213
17.3. Hürriyetten Esarete  215
17.4. Yasa Koyucuların Günahları  217
17.5. Yasal Düzenlemelerde Aşırılık  220
17.6. Büyük Politik Batıl İnanç  222
Bölüm 3
18. İBN HALDÛN VE HERBERT SPENCER’IN MUKAYESESİ  227
18.1. Filozofların Yaşamları  227
18.2. İnsan Doğası ve Toplum Doğası Anlayışları  229
18.3. Tarih İlmine Yaklaşımları  230
18.4. Devlet Doğası, Savaş ve Barış Teorileri  231
Genel Değerlendirme ve Sonuç  237
Bibliyoğrafya  243
Kavramlar Dizini  261
Yazar Hakkında  263
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020