Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Basın, Televizyon ve Radyo Yayınlarında
Cevap ve Düzeltme Hakkı – İnternette Erişimin Engellenmesi – Unutulma Hakkı
– Ceza Hukuku Monografileri –
Haziran 2020 / 1. Baskı / 544 Syf.
Fiyatı: 120.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İfade özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve unutulma hakkı ile insan hak ve özgürlüklerinin demokratik toplumun gereklerine uygun hale getirilmesi bireysel ve toplumsal gelişme için çok önemlidir. Kişilerin bilgiye ve kendilerini ifade etmeye erişimi esas olup, devletin görevi özgürlükler arasında yargı yoluyla denge kurmaktır. Çağdaş ülkelerin çoğunda; iftira, onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici söz ve beyanlar, müstehcen içerikli söz, yazı, resim ve açıklamalar, savaş kışkırtıcılığı, hukuk düzenini cebir yoluyla değiştirmeye yönelen, nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet yaratmaya yönelik olan ifadeler düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemekte, suç sayılmak suretiyle cezalandırılmaktadırlar.

Cevap ve düzeltme hakkı, kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği, düşünceyi açıklama özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğü ve iletişim özgürlüğü gibi temel insan haklarını korumayı amaçlayarak özgürlük alanlarını genişletme olanağı sağlamaktadır. Haber verme hakkının hukuka uygun bir biçimde kullanılabilmesi için, haber gerçek olmalı, haber güncel olmalı, haberin verilmesinde kamu yararı bulunmalı ve haberin veriliş biçimi ile özü arasında düşünsel bir bağ bulunmalıdır. Bu unsurlar eleştiri hakkı yönünden de geçerlidir. Yani eleştirinin olabilmesi için, yazının gerçek olgulara dayanması, güncel bulunması ve bu haberin verilmesinde kamu yararı bulunması koşullarına bağlıdır. Cevap ve düzeltme hakkı, kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler içeren ya da kişilik haklarını ihlal eden yayınlara karşı gerçek veya tüzel kişileri koruma işlevinin yanında halkın objektif ve doğru haber alma hakkı arasında bir dengeyi gerektirmektedir. Unutulma hakkı ile hakkında olumsuz haberler yapılan kişi yeni bir sayfa açarak kendisini maddi ve manevi olarak geliştirme imkânı elde edilecektir. Unutulma hakkı ile geçmişten gelen olumsuzlukların geleceği şekillendirmesi engellenecektir.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Cevap ve Düzeltme Hakkı
Basın Kanunu Kapsamında Cevap ve Düzeltme Hakkı
Radyo ve Televizyon Yayınlarında Cevap ve Düzeltme Hakkı
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu Kapsamında Cevap ve Düzeltme Hakkı
İnternette İçeriğin Yayından Çıkarılması, Engellenmesi ve Unutulma Hakkı
Dilekçe, İddianame ve Mahkeme Karar Örnekleri
Barkod: 9789750260230
Yayın Tarihi: Haziran 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 544
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  9
Kısaltmalar  24
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI
1. GİRİŞ  25
1.1. Kavram  33
1.2. Kişilik Hakkı  33
2. CEVAP VE DÜZELTME HAKKI  34
3. CEVAP VE DÜZELTME HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  36
4. CEVAP VE DÜZELTME HAKKININ KAPSAMI  37
5. ŞARTLARI  47
İkinci Bölüm
BASIN KANUNU KAPSAMINDA
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI
1. GENEL HÜKÜMLER  55
2. BASIN KANUNU KAPSAMINDA SÜJELER  64
2.1. Sorumlu Müdür  65
2.2. Süreli Yayın Sahibi  66
3. BASIN KANUNU KAPSAMINDA DÜZELTME VE CEVAP  67
4. CEZAİ SORUMLULUK  79
5. CEVAP VE DÜZELTME HAKKINA BAŞVURU SÜRESİ VE BASIN SUÇLARINDA DAVA SÜRELERİ  82
6. YETKİ  86
7. TEBLİGAT  86
8. DÜZELTME VE CEVABIN YAYIMLANMAMASININ CEZAİ MÜEYYİDESİ  92
9. CEVAP VE DÜZELTME HAKKININ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE ÖN ÖDEME  93
10. CEVAP VE DÜZELTME HAKKINDA SÜRELER  97
11. CEVAP VE DÜZELTME HAKKI İLE HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  98
12. CEVAP VE DÜZELTME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ KARARININ NİTELİĞİ  112
Üçüncü Bölüm
RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINDA
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI
1. GENEL OLARAK  115
2. DÜZELTME VE CEVAP HAKKI  117
3. SORUMLULUK VE CEZA HÜKÜMLERİ  128
4. 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA YASAYA GÖRE CEVAP VE DÜZELTME HAKKININ KULLANILDIĞI METİNDE ARANACAK KOŞULLAR  130
5. DAVA SÜRESİ VE YETKİ  130
Dördüncü Bölüm
TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU KAPSAMINDA CEVAP VE DÜZELTME HAKKI
1. GENEL OLARAK  133
2. DÜZELTME VE CEVAP HAKKI  134
3. CEZAİ SORUMLULUK  141
4. DAVA SÜRESİ VE YETKİ  142
Beşinci Bölüm
İNTERNETTE İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI, ENGELLENMESİ VE UNUTULMA HAKKI
1. GENEL OLARAK  143
2. ERİŞİMİN ENGELLENMESİ  152
2.1. Belirli Suçlarda Erişimin Engellenmesi  157
2.2. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Yayın İçeriğin Çıkarılması veya Erişimin Engellenmesi  159
2.3. Unutulma Hakkı  160
2.3.1. Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi  173
2.3.2. Özel Hayatın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi  182
Altıncı Bölüm
DİLEKÇE, İDDİANAME VE
MAHKEME KARAR ÖRNEKLERİ
1. ŞİKÂYET DİLEKÇELERİ  191
1.1. Tekzibin Yayınlanmasına İlişkin Dilekçe Örneği  191
1.2. Tekzibin Yayınlanmasına İlişkin Dilekçe Örneği  195
1.3. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Nedeniyle Erişim Engellenmesi Talebine İlişkin  198
1.4. Gerçeğe Aykırı ve Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğindeki İhlal Nedeniyle Erişim Engellenmesi Talebine İlişkin  201
2. İDDİANAME ÖRNEKLERİ  204
3. MAHKEME KARARLARI  206
3.1. Düzeltme ve Cevabın Yayımlanmamasına İlişkin Beraat Kararı  206
3.2. Düzeltme ve Cevabın Yayımlanmamasına İlişkin Mahkumiyet Kararı  210
4. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR  229
Yedinci Bölüm: YARGITAY KARARLARI  231
Kaynakça  533
Kavramlar Dizini  537
Yazar Hakkında  539
 


Ömer Çelen
Temmuz 2020
98.00 TL
Sepete Ekle
Şölen Külahçı
Temmuz 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Emir Üstündağ
Temmuz 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
İbrahim Gül
Haziran 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  9
Kısaltmalar  24
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI
1. GİRİŞ  25
1.1. Kavram  33
1.2. Kişilik Hakkı  33
2. CEVAP VE DÜZELTME HAKKI  34
3. CEVAP VE DÜZELTME HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  36
4. CEVAP VE DÜZELTME HAKKININ KAPSAMI  37
5. ŞARTLARI  47
İkinci Bölüm
BASIN KANUNU KAPSAMINDA
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI
1. GENEL HÜKÜMLER  55
2. BASIN KANUNU KAPSAMINDA SÜJELER  64
2.1. Sorumlu Müdür  65
2.2. Süreli Yayın Sahibi  66
3. BASIN KANUNU KAPSAMINDA DÜZELTME VE CEVAP  67
4. CEZAİ SORUMLULUK  79
5. CEVAP VE DÜZELTME HAKKINA BAŞVURU SÜRESİ VE BASIN SUÇLARINDA DAVA SÜRELERİ  82
6. YETKİ  86
7. TEBLİGAT  86
8. DÜZELTME VE CEVABIN YAYIMLANMAMASININ CEZAİ MÜEYYİDESİ  92
9. CEVAP VE DÜZELTME HAKKININ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE ÖN ÖDEME  93
10. CEVAP VE DÜZELTME HAKKINDA SÜRELER  97
11. CEVAP VE DÜZELTME HAKKI İLE HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  98
12. CEVAP VE DÜZELTME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ KARARININ NİTELİĞİ  112
Üçüncü Bölüm
RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINDA
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI
1. GENEL OLARAK  115
2. DÜZELTME VE CEVAP HAKKI  117
3. SORUMLULUK VE CEZA HÜKÜMLERİ  128
4. 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA YASAYA GÖRE CEVAP VE DÜZELTME HAKKININ KULLANILDIĞI METİNDE ARANACAK KOŞULLAR  130
5. DAVA SÜRESİ VE YETKİ  130
Dördüncü Bölüm
TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU KAPSAMINDA CEVAP VE DÜZELTME HAKKI
1. GENEL OLARAK  133
2. DÜZELTME VE CEVAP HAKKI  134
3. CEZAİ SORUMLULUK  141
4. DAVA SÜRESİ VE YETKİ  142
Beşinci Bölüm
İNTERNETTE İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI, ENGELLENMESİ VE UNUTULMA HAKKI
1. GENEL OLARAK  143
2. ERİŞİMİN ENGELLENMESİ  152
2.1. Belirli Suçlarda Erişimin Engellenmesi  157
2.2. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Yayın İçeriğin Çıkarılması veya Erişimin Engellenmesi  159
2.3. Unutulma Hakkı  160
2.3.1. Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi  173
2.3.2. Özel Hayatın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi  182
Altıncı Bölüm
DİLEKÇE, İDDİANAME VE
MAHKEME KARAR ÖRNEKLERİ
1. ŞİKÂYET DİLEKÇELERİ  191
1.1. Tekzibin Yayınlanmasına İlişkin Dilekçe Örneği  191
1.2. Tekzibin Yayınlanmasına İlişkin Dilekçe Örneği  195
1.3. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Nedeniyle Erişim Engellenmesi Talebine İlişkin  198
1.4. Gerçeğe Aykırı ve Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğindeki İhlal Nedeniyle Erişim Engellenmesi Talebine İlişkin  201
2. İDDİANAME ÖRNEKLERİ  204
3. MAHKEME KARARLARI  206
3.1. Düzeltme ve Cevabın Yayımlanmamasına İlişkin Beraat Kararı  206
3.2. Düzeltme ve Cevabın Yayımlanmamasına İlişkin Mahkumiyet Kararı  210
4. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR  229
Yedinci Bölüm: YARGITAY KARARLARI  231
Kaynakça  533
Kavramlar Dizini  537
Yazar Hakkında  539
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020