Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türkiye'de Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Alanında Güncel Tartışmalar
Yeni Anayasa ve Terör, Arap Baharı, Küreselleşme ve Güvenlik
Haziran 2017 / 1. Baskı / 432 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap Türkiye'deki siyaset ve uluslararası ilişkiler alanındaki güncel tartışmaları konu edinmektedir. Türkiye, sahip olduğu jeopolitik konum ve beraberinde taşıdığı tarihsel miras nedeniyle farklı gündemleri olan, iç ve dış siyasetinde benzeri bulunmayan dinamizme sahip bir ülkedir. İç siyasetinde bitmek tükenmek bilmeyen anayasa değişikliği, başkanlık sistemi ve terörle mücadele tartışmaları yaşanırken uluslararası ilişkilerinde de kronikleşen meselelerinin yanında günümüz dünyasındaki en önemli sorunların (Arap Baharı, Rusya-Ukrayna Çatışması vb.) hemen sınırlarında yaşanıyor olması nedeniyle önemli krizlerle karşılaşabilmektedir.

Türkiye gündemini meşgul eden ve her birisini anlamanın başlı başına bir uzmanlık gerektirdiği bu tartışmaları bir bütün olarak okuyucuya sunma düşüncesi bu kitabın ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Türkiye'nin "güncel tartışma ve sorunlarının" irdelenmiş olduğu bu kitap, Türkiye gündemini takip etmek isteyen meraklılarına ve İİBF Fakültelerinin çeşitli bölümlerinde okutulmakta olan "Güncel Sorunlar/Tartışmalar" derslerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
SİYASET • Politik Eylemlerde Etik Sorumluluk: Deontolojik Kodlar, Ahlaki Davranışlar ve Etik Düşünceler, Doç. Dr.Aydın USTA • Toplumsal Ayrışmanın Türk Dış Politikasına Etkisi, Doç. Dr. Gökhan TUNCEL • Yapı, Politika ve Anlayış Bakımından Türkiye'de Güvenliğin Anatomisi, Yrd. Doç.Dr. Fikret BİRDİŞLİ • Türkiye'de Etnik Terör Sorununun Çözümüne Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Osman AĞIR, Sinan KOCAMAN, Ömer AĞIR • Türkiye'de Göç Yönetimi, Yrd. Doç.Dr. Ahmet TUNÇ • Türkiye'de Yeni Anayasa Tartışmaları ve Yerel Özerklik, Dr. Aziz BELLİ • Türkiye'de Başkanlık Sistemi Tartışmaları, Yrd. Doç.Dr. Osman AĞIR • Zıtların Zorlama Birlikteliği: İslam ve Terör İlişkisi, Prof. Dr. Mustafa ARSLAN ULUSLARARASI İLİKİLER • Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistemin Yapısına Yönelik Teori Eksenli Ampirik Yaklaşımlar: Yeni Sürecin Adı "Koalisyonlar Dönemi mi?", Prof. Dr. Şenol KANTARCI • Birleşmiş Milletler (BM)'in Uluslararası Sorunları Önleyebilme Yeteneği, Yrd. Doç.Dr. Fikret BİRDİŞLİ • Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşlarının İnsan Haklarının Korunmasındaki Konumu, Dr. Aydın TURHAN • Küreselleşme ve İslamcılık, Yrd. Doç. Dr. Işıl ARPACI • ABD'nin Ortadoğu'ya Yönelik Politikaları, Yrd. Doç. Dr. Tuğba YOLCU • Arap Baharı ve Türkiye–Ortadoğu İlişkileri, Prof. Dr. Abdulkadir BAHARÇİÇEK • Türkiye–Rusya İlişkileri: Soğuk Kış, Sıcak Bahar'a Nasıl Dönüştü? Doç.Dr. Toğrul İSMAYIL • Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: Sorunlu Bir Geçmişten Belirsiz Bir Geleceğe, Prof. Dr. Abdulkadir BAHARÇİÇEK • Güvenlik Sorunlarına Konstrüktivist Bir Yaklaşım: Yapısal Şiddet Teorisi, Yrd. Doç.Dr. Fikret BİRDİŞLİ
Barkod: 9789750242960
Yayın Tarihi: Haziran 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 432
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
BİRİNCİ BÖLÜM
SİYASET
POLİTİK EYLEMLERDE ETİK SORUMLULUK: DEONTOLOJİK KODLAR, AHLAKİ DAVRANIŞLAR VE ETİK DÜŞÜNCELER  13
Doç. Dr. Aydın USTA  13
TOPLUMSAL AYRIŞMANIN TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASINA ETKİSİ  37
Doç. Dr. Gökhan TUNCEL  37
YAPI, POLİTİKA VE ANLAYIŞ BAKIMINDAN TÜRKİYE’DE GÜVENLİĞİN ANATOMİSİ  59
Doç. Dr. Fikret BİRDİŞLİ  59
TÜRKİYE’DE ETNİK TERÖR SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  81
Yrd. Doç. Dr. Osman AĞIR, Sinan KOCAMAN, Ömer AĞIR  81
TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ  115
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TUNÇ  115
TÜRKİYE’DE YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI VE YEREL ÖZERKLİK  139
Dr. Aziz BELLİ  139
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI  169
Yrd. Doç. Dr. Osman AĞIR  169
ZITLARIN ZORLAMA BİRLİKTELİĞİ: İSLAM VE TERÖR İLİŞKİSİ  209
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN  209
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SOĞUK SAVAŞ SONRASI ULUSLARARASI SİSTEMİN YAPISINA YÖNELİK TEORİ EKSENLİ AMPİRİK YAKLAŞIMLAR: Yeni Sürecin Adı “Koalisyonlar
Dönemi mi?”  237
Prof. Dr. Şenol KANTARCI  237
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)’İN ULUSLARARASI SORUNLARI ÖNLEYEBİLME YETENEĞİ  275
Doç. Dr. Fikret BİRDİŞLİ  275
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI KURULUŞLARININ İNSAN HAKLARININ KORUNMASINDAKİ KONUMU  295
Dr. Aydın TURHAN  295
KÜRESELLEŞME VE İSLAMCILIK  321
Yrd. Doç. Dr. Işıl ARPACI  321
ABD’NİN ORTADOĞUYA YÖNELİK POLİTİKALARI  333
Yrd. Doç. Dr. Tuğba YOLCU  333
ARAP BAHARI VE TÜRKİYE–ORTADOĞU İLİŞKİLERİ  353
Prof. Dr. Abdulkadir BAHARÇİÇEK  353
TÜRKİYE–RUSYA İLİŞKİLERİ: “SOĞUK KIŞ” “SICAK BAHAR”A NASIL DÖNÜŞTÜ?  365
Doç. Dr. Toğrul İSMAYIL  365
TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: SORUNLU GEÇMİŞTEN BELİRSİZ BİR GELECEĞE  395
Prof. Dr. Abdulkadir BAHARÇİÇEK  395
GÜVENLİK SORUNLARINA KONSTRÜKTİVİST BİR YAKLAŞIM: YAPISAL ŞİDDET TEORİSİ  417
Doç. Dr. Fikret BİRDİŞLİ  417
 


Doç. Dr. H. Aliyar Demirci ...
Şubat 2014
41.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%27)
Sepete Ekle
Kıvılcım Romya Bilgin ...
Şubat 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Adnan Küçük
Şubat 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Enes Ersöz
Şubat 2020
28.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
BİRİNCİ BÖLÜM
SİYASET
POLİTİK EYLEMLERDE ETİK SORUMLULUK: DEONTOLOJİK KODLAR, AHLAKİ DAVRANIŞLAR VE ETİK DÜŞÜNCELER  13
Doç. Dr. Aydın USTA  13
TOPLUMSAL AYRIŞMANIN TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASINA ETKİSİ  37
Doç. Dr. Gökhan TUNCEL  37
YAPI, POLİTİKA VE ANLAYIŞ BAKIMINDAN TÜRKİYE’DE GÜVENLİĞİN ANATOMİSİ  59
Doç. Dr. Fikret BİRDİŞLİ  59
TÜRKİYE’DE ETNİK TERÖR SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  81
Yrd. Doç. Dr. Osman AĞIR, Sinan KOCAMAN, Ömer AĞIR  81
TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ  115
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TUNÇ  115
TÜRKİYE’DE YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI VE YEREL ÖZERKLİK  139
Dr. Aziz BELLİ  139
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI  169
Yrd. Doç. Dr. Osman AĞIR  169
ZITLARIN ZORLAMA BİRLİKTELİĞİ: İSLAM VE TERÖR İLİŞKİSİ  209
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN  209
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SOĞUK SAVAŞ SONRASI ULUSLARARASI SİSTEMİN YAPISINA YÖNELİK TEORİ EKSENLİ AMPİRİK YAKLAŞIMLAR: Yeni Sürecin Adı “Koalisyonlar
Dönemi mi?”  237
Prof. Dr. Şenol KANTARCI  237
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)’İN ULUSLARARASI SORUNLARI ÖNLEYEBİLME YETENEĞİ  275
Doç. Dr. Fikret BİRDİŞLİ  275
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI KURULUŞLARININ İNSAN HAKLARININ KORUNMASINDAKİ KONUMU  295
Dr. Aydın TURHAN  295
KÜRESELLEŞME VE İSLAMCILIK  321
Yrd. Doç. Dr. Işıl ARPACI  321
ABD’NİN ORTADOĞUYA YÖNELİK POLİTİKALARI  333
Yrd. Doç. Dr. Tuğba YOLCU  333
ARAP BAHARI VE TÜRKİYE–ORTADOĞU İLİŞKİLERİ  353
Prof. Dr. Abdulkadir BAHARÇİÇEK  353
TÜRKİYE–RUSYA İLİŞKİLERİ: “SOĞUK KIŞ” “SICAK BAHAR”A NASIL DÖNÜŞTÜ?  365
Doç. Dr. Toğrul İSMAYIL  365
TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: SORUNLU GEÇMİŞTEN BELİRSİZ BİR GELECEĞE  395
Prof. Dr. Abdulkadir BAHARÇİÇEK  395
GÜVENLİK SORUNLARINA KONSTRÜKTİVİST BİR YAKLAŞIM: YAPISAL ŞİDDET TEORİSİ  417
Doç. Dr. Fikret BİRDİŞLİ  417
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.