Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ücreti Vekalet Takdiri
Mart 2019 / 1. Baskı / 432 Syf.
Fiyatı: 97.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışmada, maktu ve nisbi vekalet ücreti incelenmiştir. Avukat davayı sonuna kadar usül ve yasaya uygun olarak takip etti ve sonuçlandırdı. Bu durumda yasal ücreti vekalet hakkı mahkemece nasıl takdir edilir? sorusu araştırılmıştır.

Mahkemece, yasal şartların bulunması halinde dava sonunda karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre ücreti vekaleti takdir edilmelidir.

Dava türleri tasnif edilerek okuyucuya kolaylık sağlanmıştır.

Konu Başlıkları
Yüksek Yargı Kararları İle;
2019 Tarihli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi İncelemesi
Dava Konularına Göre – Maktu – Nispi Ücreti Vekalet Takdiri
Barkod: 9789750253966
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 432
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
YASAL TANIM VE KAVRAMLAR
I. TANIM VE KAVRAMLAR  15
A. Usül ve Uygulama  15
1. Görevli Mahkeme  15
2. Avukatlık Ücreti  18
a. İki Çeşit Vekalet Ücreti Vardır  19
b. Ücret Sözleşmesi  20
aa. Avukatın Azli Halinde Ücret  21
bb. Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi Altında Vekâlet Ücreti  21
cc. Karşı Tarafa Yüklenecek Vekâlet Ücreti  22
3. Avukatlık Ücretinin Rüçhanlı Bulunması  22
a. Hapis Hakkı  24
b. Sulh – Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk  26
c. Seri Davalarda Ücret  26
d. Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Ücret  27
e. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Yargılama Giderleri” Başlıklı 324. Maddesi  27
f. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret  28
4. 492 Sayılı Harçlar Kanunu  28
5. Zamanaşımı – Vekalet Ücreti  30
a. Vekalet İlişkisinin Sona Ermesi  31
b. Vekalet – Tevkil  31
c. Temyize Konu Edilen Miktar – Kesinlik Sınırı  32
II. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ  34
A. Genel Bilgiler  34
B. 2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi İncelemesi  39
1. Amaç ve Kapsam  39
2. Avukatlık Ücretinin Kapsadığı İşler  40
3. Avukatlık Ücretinin Aidiyeti, Sınırları ve Ortak veya Değişik Sebeple Davanın Reddinde Davalıların Avukatlık Ücreti  40
Madde ile ilgili İçtihatlar  40
4. Birden Çok Avukat ile Temsil  45
Madde ile ilgili İçtihatlar  45
5. Ücretin Tümünü Hak Etme  46
Madde ile ilgili İçtihatlar  46
6. Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhte Ücret  50
Madde ile ilgili İçtihatlar  50
7. Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava Ön Şartlarının Yokluğu veya Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde, Davanın Nakli ve Açılmamış Sayılmasında Ücret  54
Madde ile ilgili İçtihatlar  55
8. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde ve Ayrılmasında Ücret  60
Madde ile ilgili İçtihatlar  60
9. Nafaka, Kira Tespiti ve Tahliye Davalarında Ücret  67
Madde ile ilgili İçtihatlar  67
10. Manevi Tazminat Davalarında Ücret  68
Madde ile ilgili İçtihatlar  71
11. İcra ve İflas Müdürlükleri ile İcra Mahkemelerinde Ücret  72
Madde ile ilgili İçtihatlar  73
12. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerinde Ücret  74
Madde ile ilgili İçtihatlar  75
13. Tarifelerin Üçüncü Kısmına Göre Ücret  78
Madde ile ilgili İçtihatlar  78
14. Ceza Davalarında Ücret  80
Madde ile ilgili İçtihatlar  80
15. Danıştay’da, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşlerde Ücret  82
Madde ile ilgili İçtihatlar  82
16. Arabuluculuk, Uzlaşma ve Her Türlü Sulh Anlaşmasında Ücret  83
17. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret  83
Madde ile ilgili Danıştay Kararı  84
18. İş Takibinde Ücret  84
Madde ile ilgili İçtihatlar  85
19. Dava Vekili ve Dava Takipçileri Eliyle Takip Olunan İşlerde Ücret  86
20. Tarifede Yazılı Olmayan İşlerde Ücret  86
21. Uygulanacak Tarife  87
22. Seri Davalarda Ücret  87
Madde ile ilgili İçtihatlar  87
23. Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Ücret  88
İkinci Bölüm
YÜKSEK YARGI KARARLARI HUKUK MAHKEMELERİ
– DAVA KONULARI –
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  89
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  89
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  96
YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  97
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  97
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  108
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  112
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  112
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  122
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  130
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  130
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  143
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  151
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  151
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  165
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  172
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  172
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  177
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  180
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  180
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  190
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  198
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  198
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  208
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  209
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  209
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  220
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  225
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  225
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  240
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  245
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  245
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  252
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  260
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  260
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  271
YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  276
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  276
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  285
YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  294
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  294
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  307
YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  308
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  308
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  313
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  316
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  316
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  331
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  335
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  335
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  341
YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  347
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  347
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  354
YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  365
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  365
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  367
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  373
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  373
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  382
CEZA MAHKEMELERİ – DAVA KONULARI – ÜCRETİ VEKALET  387
İDARİ YARGI – DAVA KONULARI – VEKALET ÜCRETİ  396
EKLER
İLGİLİ MEVZUAT
I. Hukuk Muhakemeleri Kanunu – Yargılama Giderleri ve Adli Yardım  425
II. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife  428
III. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Ekli Tarife  429
IV. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi  430
Kaynakça  431
Kavramlar Dizini  432
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
YASAL TANIM VE KAVRAMLAR
I. TANIM VE KAVRAMLAR  15
A. Usül ve Uygulama  15
1. Görevli Mahkeme  15
2. Avukatlık Ücreti  18
a. İki Çeşit Vekalet Ücreti Vardır  19
b. Ücret Sözleşmesi  20
aa. Avukatın Azli Halinde Ücret  21
bb. Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi Altında Vekâlet Ücreti  21
cc. Karşı Tarafa Yüklenecek Vekâlet Ücreti  22
3. Avukatlık Ücretinin Rüçhanlı Bulunması  22
a. Hapis Hakkı  24
b. Sulh – Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk  26
c. Seri Davalarda Ücret  26
d. Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Ücret  27
e. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Yargılama Giderleri” Başlıklı 324. Maddesi  27
f. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret  28
4. 492 Sayılı Harçlar Kanunu  28
5. Zamanaşımı – Vekalet Ücreti  30
a. Vekalet İlişkisinin Sona Ermesi  31
b. Vekalet – Tevkil  31
c. Temyize Konu Edilen Miktar – Kesinlik Sınırı  32
II. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ  34
A. Genel Bilgiler  34
B. 2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi İncelemesi  39
1. Amaç ve Kapsam  39
2. Avukatlık Ücretinin Kapsadığı İşler  40
3. Avukatlık Ücretinin Aidiyeti, Sınırları ve Ortak veya Değişik Sebeple Davanın Reddinde Davalıların Avukatlık Ücreti  40
Madde ile ilgili İçtihatlar  40
4. Birden Çok Avukat ile Temsil  45
Madde ile ilgili İçtihatlar  45
5. Ücretin Tümünü Hak Etme  46
Madde ile ilgili İçtihatlar  46
6. Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhte Ücret  50
Madde ile ilgili İçtihatlar  50
7. Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava Ön Şartlarının Yokluğu veya Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde, Davanın Nakli ve Açılmamış Sayılmasında Ücret  54
Madde ile ilgili İçtihatlar  55
8. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde ve Ayrılmasında Ücret  60
Madde ile ilgili İçtihatlar  60
9. Nafaka, Kira Tespiti ve Tahliye Davalarında Ücret  67
Madde ile ilgili İçtihatlar  67
10. Manevi Tazminat Davalarında Ücret  68
Madde ile ilgili İçtihatlar  71
11. İcra ve İflas Müdürlükleri ile İcra Mahkemelerinde Ücret  72
Madde ile ilgili İçtihatlar  73
12. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerinde Ücret  74
Madde ile ilgili İçtihatlar  75
13. Tarifelerin Üçüncü Kısmına Göre Ücret  78
Madde ile ilgili İçtihatlar  78
14. Ceza Davalarında Ücret  80
Madde ile ilgili İçtihatlar  80
15. Danıştay’da, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşlerde Ücret  82
Madde ile ilgili İçtihatlar  82
16. Arabuluculuk, Uzlaşma ve Her Türlü Sulh Anlaşmasında Ücret  83
17. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret  83
Madde ile ilgili Danıştay Kararı  84
18. İş Takibinde Ücret  84
Madde ile ilgili İçtihatlar  85
19. Dava Vekili ve Dava Takipçileri Eliyle Takip Olunan İşlerde Ücret  86
20. Tarifede Yazılı Olmayan İşlerde Ücret  86
21. Uygulanacak Tarife  87
22. Seri Davalarda Ücret  87
Madde ile ilgili İçtihatlar  87
23. Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Ücret  88
İkinci Bölüm
YÜKSEK YARGI KARARLARI HUKUK MAHKEMELERİ
– DAVA KONULARI –
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  89
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  89
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  96
YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  97
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  97
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  108
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  112
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  112
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  122
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  130
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  130
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  143
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  151
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  151
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  165
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  172
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  172
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  177
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  180
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  180
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  190
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  198
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  198
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  208
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  209
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  209
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  220
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  225
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  225
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  240
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  245
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  245
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  252
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  260
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  260
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  271
YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  276
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  276
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  285
YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  294
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  294
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  307
YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  308
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  308
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  313
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  316
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  316
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  331
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  335
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  335
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  341
YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  347
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  347
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  354
YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  365
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  365
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  367
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI  373
A. Nisbi Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  373
B. Maktu Ücreti Vekalet Takdiri Gereken Davalar  382
CEZA MAHKEMELERİ – DAVA KONULARI – ÜCRETİ VEKALET  387
İDARİ YARGI – DAVA KONULARI – VEKALET ÜCRETİ  396
EKLER
İLGİLİ MEVZUAT
I. Hukuk Muhakemeleri Kanunu – Yargılama Giderleri ve Adli Yardım  425
II. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife  428
III. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Ekli Tarife  429
IV. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi  430
Kaynakça  431
Kavramlar Dizini  432
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020