Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Adli Bilimciler Derneği
I. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi (Marmaris 01 – 04 Mayıs 2014)
Nisan 2015 / 1. Baskı / 408 Syf.
Fiyatı: 78.50 TL
İndirimli: 59.90 TL (%24)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Adli Bilimciler Derneğinin düzenleyicilerinden olduğu I. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2014 tarihleri arasında Muğla – Marmaris de gerçekleştirildi.

Sağlık Hukuku Kongresi, gelişen tıp bilimi, sağlık hizmet alanları ve dünyadaki sağlık haklarının gelişmeleri ışığında yapılan çalışmaların tartışılmasına olanak sağlamıştır. Kongrede sağlık güvenliği, sağlık hakları, tıbbî malpraktis, organ ve doku nakli, gebeliğin sonlandırılması, tıp etiği, sağlık çalışanlarına şiddet, mahremiyet, aydınlatılmış rıza (onam), ötanazi, tıbbî malzeme, ilaç ve eczacılık hizmetleri, sağlığı etkileyen güvenli gıda, su ve konut hakkı gibi konular tartışılmıştır.

Sağlık Hukuku Kongresinin Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilen ilk kongre olmasının hukuk, sağlık ve adli Bilimler alanlarındaki önemine vurgu yapılmış, bu üç disiplinin sorunlarının aynı çatı altında tartışılması ve çözüm önerilerinin sunulması ile alanında gerçekleştirilen son dönemlerin en kapsamlı kongresi olduğu ifade edilmiştir.

Konu Başlıkları
Adli Tıp Açısından Onam, Prof. Dr. Gürol Cantürk
Tıbbi Uygulama Hatalarında Yargı Öncesi Çözüm Usulleri ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki Düzenlemenin Uygulanamama Nedenleri, Yrd.Doç.Dr. Serkan Çınarlı, Dr. Aslıhan Teyin
Hekimlik Alt–Kültürünün Tıp Hukukundaki Yansımaları, Prof. Dr. Dr. H.C. Hakan Hakeri
Sağlık Ve İnsan Hakları: Yasal Düzenlemeler ve Etik Endişeler, Zeyfeoğlu Y, Tatar G, Yavuz Ms, Kahraman İ, Kır Mz, Uluçay T, Aydın F.
Mesane Tümörü Nedeniyle Tıbbi Malpraktis: Olgu, Dr. Serbülent Kılıç, Dr. Aynur İnan, Prof.Dr. Gürol Cantürk, Uz.Dr.Mehmet Cavlak
Sınırötesi Tele–Tıp Uygulamalarından Kaynaklanan Hukuksal Sorunlar, Doç. Dr. Ayfer Uyanık Çavuşoğlu
Babalık Davalarında Malpraktis, Kara U. Kolusayın M.Ö. Daştan K. Demircan Y.T Yükseloğlu E.H
Güvenli ve Sağlıklı Konut Hakkı, Ahmet Gökdemir Can Demirel
Tıbbî Uygulama Hatalarında Güncel Durum, Prof.Dr. Erdem Özkara
Sildenafil Düzeylerinin, Pulmoner Arteriyal Hipertansiyon Hasta Plazmalarında Kromatografik Yöntemle Belirlenmesi ve “Bitkisel Kökenli” Ürünlerde İllegal Varlığının Araştırılması, Dr. Emrah Dural (Phd)
Çevreden (Doğadan) Sağlığa Bir Bakış, Av. Selcen Bayün
Genetik Veri Bankaları, Av. Pınar Aksoy Gülaslan
Fenilketonüri Hastalığı Tanısı–Tıbbi Malpraktis İddiası: Olgu Sunumu, Dr. Sündüz Adıyaman, Dr. Emrah Emiral, Prof. Dr. Gürol Cantürk
Sağlık Hizmetleri Bakımından İş Sağlığı ve Güvenliği, Yrd. Doç. Dr. Esra Dündar Aravacık
Üç Olgu Nedeniyle Alkolmetre ve Kan Alkol Düzeyi Arasındaki Uyumsuzluğun Değerlendirilmesi, Uluçay T, Kır Mz, Yavuz Ms, Aşırdizer M Kahraman İ, Tatar G, Aydın F, Zeyfeoğlu Y.
Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, Av. Pervin Yıldız
Doğumsal Kol Felci Neonatal Brachıal Plexus Paralysıs, Dr. Fatih Sezer
Kamu Görevlisi Hekimlerin Ceza Hukuku Bakımından Soruşturma Usûlü, Prof. Dr. Dr. H. C. Yener Ünver
Sağlıkta Arabuluculuk, Av. Sunay Akyıldız
Cinsel Saldırı Olgularında Ruh Sağlığının Bozulması Kavramı, Ferhan Kandemir Bora Büken Zerrin Erkol Erhan Büken
Akupunktur ve Malpraktis, Dr. Bilge Geçioğlu Dr. Ersel Geçioğlu
Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Şiddetle İlgili Düşünceleri: Konya ve Antalya Örneği, Canan Güngör Bağdat Erol Şerife Kurşun Ferda Ülker
Hekimin İrtikâp Suçu (Tck M. 250),Yrd. Doç. Dr. Erdal Yerdelen
Konya Seydişehir Devlet Hastanesinde Yatan Hastaların, Bilgilendirilme ve Aydınlatılmış Onam Alma Süreçlerinin Değerlendirilmesi, Emrullah İncesu
Hekimlerin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasındaki Risk, Prim ve Teminat Tutarlarının Uyumsuzluğu, Dr. Şükrü Bayraktar
Engelli Bireylerin Adli Tıp Ve Sağlık Kurullarında İncelenmeleri ve Raporlamasının Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Işığında Değerlendirilmesi, Av. Güler Polat
Kısırlaştırma (Sterılızatıon); Öjeni Mi? Nufüs Planlaması Mı? Av. Cahid Doğan
Ceza Hukukunda Uyuşturucu Kullanma Eylemlerine Yaklaşım, Tedavi Tedbiri ve Denetimli Serbestlik Uygulaması, Doç. Dr. Yusuf Solmaz Balo
Barkod: 9789750232435
Yayın Tarihi: Nisan 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 408
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
ADLİ TIP AÇISINDAN ONAM  
Prof. Dr. Gürol CANTÜRK
TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA YARGI ÖNCESİ ÇÖZÜM USULLERİ VE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDEKİ DÜZENLEMENİN UYGULANAMAMA NEDENLERİ  
Yard.Doç.Dr.Serkan ÇINARLI, Dr.Aslıhan TEYİN
HEKİMLİK ALT-KÜLTÜRÜNÜN TIP HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI  
Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ
SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI: YASAL DÜZENLEMELER VE ETİK ENDİŞELER  
Zeyfeoğlu Y, Tatar G, Yavuz MS, Kahraman İ, Kır MZ, Uluçay T, Aydın F.
MESANE TÜMÖRÜ NEDENİYLE TIBBİ MALPRAKTİS: OLGU  
Dr.Serbülent KILIÇ, Dr.Aynur İNAN, Prof.Dr.Gürol CANTÜRK, Uz.Dr.Mehmet CAVLAK
SINIRÖTESİ TELE-TIP UYGULAMALARINDAN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR  
Doç. Dr. Ayfer UYANIK ÇAVUŞOĞLU
BABALIK DAVALARINDA MALPRAKTİS  
Kara U. Kolusayın M.Ö. Daştan K. Demircan Y.T Yükseloğlu E.H
GÜVENLİ VE SAĞLIKLI KONUT HAKKI  
Ahmet GÖKDEMİR Can DEMİREL
TIBBÎ UYGULAMA HATALARINDA GÜNCEL DURUM  
Prof.Dr. Erdem ÖZKARA
SİLDENAFİL DÜZEYLERİNİN, PULMONER ARTERİYAL HİPERTANSİYON HASTA PLAZMALARINDA KROMATOGRAFİK YÖNTEMLE BELİRLENMESİ VE “BİTKİSEL KÖKENLİ” ÜRÜNLERDE İLLEGAL VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI  
Dr. Emrah DURAL (PhD)
ÇEVREDEN (DOĞADAN) SAĞLIĞA BİR BAKIŞ  
Av. Selcen BAYÜN
GENETİK VERİ BANKALARI  
Av. Pınar AKSOY GÜLASLAN
FENİLKETONÜRİ HASTALIĞI TANISI-TIBBİ MALPRAKTİS İDDİASI: OLGU SUNUMU  
Dr. Sündüz ADIYAMAN*, Dr. Emrah EMİRAL*, Prof. Dr. Gürol CANTÜRK*
SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
Yrd. Doç. Dr. Esra Dündar ARAVACIK
ÜÇ OLGU NEDENİYLE ALKOLMETRE VE KAN ALKOL DÜZEYİ ARASINDAKİ UYUMSUZLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Uluçay T, Kır MZ, Yavuz MS, Aşırdizer M Kahraman İ, Tatar G, Aydın F, Zeyfeoğlu Y.
HEKİMİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  
Av. Pervin YILDIZ
DOĞUMSAL KOL FELCİ NEONATAL BRACHIAL PLEXUS PARALYSIS  
Dr. Fatih SEZER
KAMU GÖREVLİSİ HEKİMLERİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN SORUŞTURMA USÛLÜ  
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
SAĞLIKTA ARABULUCULUK  
Av. Sunay AKYILDIZ
CİNSEL SALDIRI OLGULARINDA RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI KAVRAMI  
Ferhan KANDEMİR Bora BÜKEN Zerrin ERKOL Erhan BÜKEN
AKUPUNKTUR VE MALPRAKTİS  
Dr. Bilge GEÇİOĞLU Dr. Ersel GEÇİOĞLU
HEMŞİRELERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI VE ŞİDDETLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: KONYA VE ANTALYA ÖRNEĞİ  
Canan GÜNGÖR Bağdat EROL Şerife KURŞUN Ferda ÜLKER
HEKİMİN İRTİKÂP SUÇU (TCK m. 250)  
Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN
KONYA SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİNDE YATAN HASTALARIN, BİLGİLENDİRİLME VE AYDINLATILMIŞ ONAM ALMA SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Emrullah İNCESU
HEKİMLERİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAKİ RİSK, PRİM VE TEMİNAT TUTARLARININ UYUMSUZLUĞU  
Dr. Şükrü BAYRAKTAR
ENGELLİ BİREYLERİN ADLİ TIP VE SAĞLIK KURULLARINDA İNCELENMELERİ VE RAPORLAMASININ ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  
Avukat Güler POLAT
KISIRLAŞTIRMA (STERILIZATION); ÖJENİ Mİ? NUFÜS PLANLAMASI MI?  
Av. Cahid DOĞAN
CEZA HUKUKUNDA UYUŞTURUCU KULLANMA EYLEMLERİNE YAKLAŞIM, TEDAVİ TEDBİRİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMASI  
  

İÇİNDEKİLER
ADLİ TIP AÇISINDAN ONAM  
Prof. Dr. Gürol CANTÜRK
TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA YARGI ÖNCESİ ÇÖZÜM USULLERİ VE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDEKİ DÜZENLEMENİN UYGULANAMAMA NEDENLERİ  
Yard.Doç.Dr.Serkan ÇINARLI, Dr.Aslıhan TEYİN
HEKİMLİK ALT-KÜLTÜRÜNÜN TIP HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI  
Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ
SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI: YASAL DÜZENLEMELER VE ETİK ENDİŞELER  
Zeyfeoğlu Y, Tatar G, Yavuz MS, Kahraman İ, Kır MZ, Uluçay T, Aydın F.
MESANE TÜMÖRÜ NEDENİYLE TIBBİ MALPRAKTİS: OLGU  
Dr.Serbülent KILIÇ, Dr.Aynur İNAN, Prof.Dr.Gürol CANTÜRK, Uz.Dr.Mehmet CAVLAK
SINIRÖTESİ TELE-TIP UYGULAMALARINDAN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR  
Doç. Dr. Ayfer UYANIK ÇAVUŞOĞLU
BABALIK DAVALARINDA MALPRAKTİS  
Kara U. Kolusayın M.Ö. Daştan K. Demircan Y.T Yükseloğlu E.H
GÜVENLİ VE SAĞLIKLI KONUT HAKKI  
Ahmet GÖKDEMİR Can DEMİREL
TIBBÎ UYGULAMA HATALARINDA GÜNCEL DURUM  
Prof.Dr. Erdem ÖZKARA
SİLDENAFİL DÜZEYLERİNİN, PULMONER ARTERİYAL HİPERTANSİYON HASTA PLAZMALARINDA KROMATOGRAFİK YÖNTEMLE BELİRLENMESİ VE “BİTKİSEL KÖKENLİ” ÜRÜNLERDE İLLEGAL VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI  
Dr. Emrah DURAL (PhD)
ÇEVREDEN (DOĞADAN) SAĞLIĞA BİR BAKIŞ  
Av. Selcen BAYÜN
GENETİK VERİ BANKALARI  
Av. Pınar AKSOY GÜLASLAN
FENİLKETONÜRİ HASTALIĞI TANISI-TIBBİ MALPRAKTİS İDDİASI: OLGU SUNUMU  
Dr. Sündüz ADIYAMAN*, Dr. Emrah EMİRAL*, Prof. Dr. Gürol CANTÜRK*
SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
Yrd. Doç. Dr. Esra Dündar ARAVACIK
ÜÇ OLGU NEDENİYLE ALKOLMETRE VE KAN ALKOL DÜZEYİ ARASINDAKİ UYUMSUZLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Uluçay T, Kır MZ, Yavuz MS, Aşırdizer M Kahraman İ, Tatar G, Aydın F, Zeyfeoğlu Y.
HEKİMİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  
Av. Pervin YILDIZ
DOĞUMSAL KOL FELCİ NEONATAL BRACHIAL PLEXUS PARALYSIS  
Dr. Fatih SEZER
KAMU GÖREVLİSİ HEKİMLERİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN SORUŞTURMA USÛLÜ  
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
SAĞLIKTA ARABULUCULUK  
Av. Sunay AKYILDIZ
CİNSEL SALDIRI OLGULARINDA RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI KAVRAMI  
Ferhan KANDEMİR Bora BÜKEN Zerrin ERKOL Erhan BÜKEN
AKUPUNKTUR VE MALPRAKTİS  
Dr. Bilge GEÇİOĞLU Dr. Ersel GEÇİOĞLU
HEMŞİRELERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI VE ŞİDDETLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: KONYA VE ANTALYA ÖRNEĞİ  
Canan GÜNGÖR Bağdat EROL Şerife KURŞUN Ferda ÜLKER
HEKİMİN İRTİKÂP SUÇU (TCK m. 250)  
Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN
KONYA SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİNDE YATAN HASTALARIN, BİLGİLENDİRİLME VE AYDINLATILMIŞ ONAM ALMA SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Emrullah İNCESU
HEKİMLERİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAKİ RİSK, PRİM VE TEMİNAT TUTARLARININ UYUMSUZLUĞU  
Dr. Şükrü BAYRAKTAR
ENGELLİ BİREYLERİN ADLİ TIP VE SAĞLIK KURULLARINDA İNCELENMELERİ VE RAPORLAMASININ ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  
Avukat Güler POLAT
KISIRLAŞTIRMA (STERILIZATION); ÖJENİ Mİ? NUFÜS PLANLAMASI MI?  
Av. Cahid DOĞAN
CEZA HUKUKUNDA UYUŞTURUCU KULLANMA EYLEMLERİNE YAKLAŞIM, TEDAVİ TEDBİRİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMASI  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.