Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Her Yönüyle Go Programlamaya Giriş
Şubat 2019 / 1. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 42.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap; 2007 yılında geliştirilmeye başlanan ve kullanımı artarak devam eden Go programlama dili, diğer bir deyişle Golang hakkında temel seviyede bilgiler içermektedir. Golang programlama dilinin çıkış amacı diğer dillerle uyumlu bir şekilde çalışarak daha başarılı ve güçlü sistemler ortaya çıkarmaktır.

Bugün Go programlama dilini farklı ihtiyaçları için kullanan şirketler arasında Koding, Google, Apple, Twitter, Amazon, Github, Ubuntu, Dropbox ve Facebook gibi şirketlerin var olması Golang programlama dilinin ne kadar kabul görmüş olduğunu göstermektedir.

Kitap içerisinde Go programlama dilinin genel yapısı ve özellikleri anlatılmıştır. Her bölümde konuların pekiştirilmesi için örnek uygulamalar yapılmıştır.

Kitap, temel seviyede programlama bilen veya programlama ile ilgilenen herkesin anlayabileceği şekilde hazırlanmıştır. Go programlama dilini öğrenmek isteyenler için rehber niteliğinde olan bu kitap; özellikle Türkçe kaynak sıkıntısı çekilen Go Programlama Dili için temel kaynak niteliğindedir.

Konu Başlıkları
Değişkenler ve Operatörler
Kontrol Yapıları ve Döngüler
Tests
Marshal & Unmarshal
Metotlar ve Nesneye Yönelik Programlama
Pointer (İşaretçiler)
Struct
Eşzamanlılık (Concurrency)
Reflection
Modüller(Giriş)
Barkod: 9789750253171
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1. GİRİS
1.1. Go Dokümantasyonu  18
1.2. Statik Kod Analizi  18
1.3. Yerleşik Test ve Profil Çerçevesi  18
1.4. Eşzamanlılık  18
1.5. Nesne Tabanlı Programlama  19
1.6. Garbage Collector  19
2. GELİŞTİRME ORTAMININ KURULMASI
2.1. Go Programlama Dilinin Kurulumu  23
2.1.1. Linux İşletim Sistemi Üzerine Kurulum  23
2.1.2. Windows İşletim Sistemi Üzerine Kurulum  26
2.1.3. macOS İşletim Sistemi Üzerine Kurulum  28
2.2. Visual Studio Code IDE’nin Kurulumu  31
2.3. Windows İşletim Sistemi Üzerinde Bash Kullanımı  33
2.4. Web Üzerinde Go Kullanma  36
2.5. Go Komutları  37
2.6. İlk Go Programı  39
2.7. Yazılan Programın GitHub’a Yüklenmesi  41
2.8. SHA256 Checksum  44
3. DEĞİŞKENLER VE OPERATÖRLER
3.1. Değişken Tanımlama Şekilleri  49
3.1.1. Veri Tipini Belirterek Değişken Tanımlama  49
3.1.2. İlk Değer Atayarak Değişken Tanımlama  50
3.1.3. Veri Tipi Belirtmeden Değişken Tanımlama  50
3.1.4. Sadece Değişken Adı ile Tanımlama  51
3.1.5. Blok Halinde Değişken Tanımlama  51
3.2. Boş Değişken (Blank Identifier)  51
3.3. Sayısal Veri Tipleri  53
3.3.1. Tamsayılar (Integers)  53
3.3.1.1. İşaretli Tamsayılar  53
3.3.1.2. İşaretsiz Tamsayılar  53
3.3.2. Kayan Noktalı Sayılar ( Floating Point Numbers )  54
3.3.3. Complex Veri Tipi  55
3.4. Boolean Veri Tipi  55
3.5. String Veri Tipi  55
3.6. Custom Tip Tanımlama  56
3.7. Default Değerler  57
3.8. Sabitler  58
3.8.1. Veri Tipini Belirterek Sabit Tanımlama  58
3.8.2. Veri Tipini Belirtmeden Sabit Tanımlama  59
3.8.3. Blok Halinde Sabit Tanımlama  59
3.8.4. iota  59
3.9. Tür Dönüşümleri  61
3.10. Operatörler  62
3.10.1. Aritmetik Operatörler  62
3.10.2. Atama Operatörleri  63
3.10.3. Karşılaştırma Operatörleri  63
3.10.4. Mantıksal Operatörler  63
3.10.5. Bit Düzeyinde (Bitwise) Operatörler  64
3.10.6. Operatör Önceliği  64
4. KONTROL YAPILARI VE DÖNGÜLER
4.1. if Kontrol Yapısı  67
4.1.1. Tek Başına if Kullanımı  67
4.1.2. if–else Kullanımı  68
4.1.3. Zincir Halinde if–else Kullanımı  69
4.1.4. Özel if Koşul İfadesi Tanımlamaları  69
4.2. switch Kontrol Yapısı  71
4.2.1. İfadenin Değerine Göre Switch–Case  71
4.2.2. İfade Kontrolü Yapmadan Switch–Case Kullanımı  72
4.2.3. İfadeye İlk Değer Atayarak Switch–Case Kullanımı  73
4.2.4. fallthrough  73
4.3. for Döngü Yapısı  75
4.3.1. Sayaç Kontrollü for Yapısı  75
4.3.2. Şart Kontrollü for Yapısı  76
4.3.3. Sonsuz Döngü  77
4.3.4. range for Yapısı  78
4.4. break Komutu  78
4.5. continue Komutu  79
4.6. Etiket (label) Kullanımı ve goto Komutu  80
5. COMPOSİTE TİPLER
5.1. Diziler  85
5.1.1. Genel dizi tanımlaması  85
5.1.2. İlk Değer Atama ile Tanımlama  86
5.1.3. len() Fonksiyonu  87
5.1.4. Dizi elemanlarına iteratif erişim  87
5.1.4. Çok Boyutlu Diziler  90
5.1.5. Fonksiyon Parametresi Olarak Diziler  92
5.2. Slice (Kesit)  94
5.2.1. Diziden Slice Tanımlama  95
5.2.2. Bir Slice’tan Başka Bir Slice Tanımlama  96
5.2.3. make() Fonksiyonu ile Slice Oluşturma  97
5.2.4. copy() Fonksiyonu  98
5.2.5. append()  99
5.2.6. Slice Üzerinde İteratif İşlemler  100
5.2.7. Çok Boyutlu Slice  101
5.2.8. Fonksiyona Parametre Olarak Slice Gönderme  102
5.3. Map  102
5.3.1. make() Fonksiyonu ile map Tanımlama  104
5.3.2.map İçerisinden Eleman Silme  105
5.3.3. Fonksiyonlara parametre olarak map gönderme  106
6. STRİNGLER
6.1. String İçerisine Erişim  109
6.2. rune – string  110
6.3. string – byte–rune dönüşümü  111
6.4. String fonksiyonları  112
6.4.1. Önekler ve Sonekler ( Prefixes ve suffixes)  112
6.4.2. Contains()  113
6.4.3. Index()  113
6.4.4. ()  114
6.4.5. Count()  115
6.4.6. Repeat()  115
6.4.7. ToUpper() , ToLower()  116
6.4.8. Trim()  116
6.4.6. Split()  117
6.4.7.Join()  117
6.5. strconv paketi  118
6.5.1. Atoi()  118
6.5.2. Itoa()  118
6.5.3. Parse()  119
6.5.3. Format()  120
7. KONSOL İŞLEMLERİ
7.1. Print Fonksiyonu  125
7.2. Printf Fonksiyonu  127
7.3. Println Fonksiyonu  130
7.4. Scan fonksiyonu  130
7.5. Scanf fonksiyonu  133
7.6. Scanln fonksiyonu  135
8. FONKSİYONLAR
8.1. Variadic Parametreler  142
8.2. Anonymous (Anonim) Fonksiyonlar  143
8.3. Closures  144
8.4. Yüksek Mertebeden (Higher–Order) Fonksiyonlar  145
8.5. Recursive (Özyinelemeli) Fonksiyonlar  147
8.6. Defer  148
8.7. İsimlendirilmiş Sonuç Parametreleri  149
8.8. Değer ile Çağırma (Call By Value)  150
8.9. Referans ile Çağırma (Call By Reference)  150
9. POİNTER (İŞARETÇİLER)
9.1. İşaretçilerin Default (varsayılan) değerleri  155
9.2. Pointer işaret eden Pointer  158
9.3. new() ile Pointer Oluşturma  159
9.4. Pointerların fonksiyonlar ile kullanımı  159
10. STRUCT
10.1. Anonymous (Anonim) Struct  165
10.2. Anonymous (Anonim) Alanlar  165
10.3. Struct’ların Default (Varsayılan) Değerleri  166
10.4. İç İçe Struct Kullanımı  166
10.5. Promoted alanlar  167
10.5. Struct’ların karşılaştırılması  169
10.6. Structlarda Dışa Aktarım (Exported Struct)  170
10.7. Pointer ile Struct’lar  170
10.8. new()  172
10.9. Structlarda reflection  172
11. METOTLAR VE NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA
11.1. Metotlar  177
11.2. Pointer Alıcılar  179
11.3. Metotların Struct Olmayan Veri Tipleri ile Kullanılması  180
11.4. Class (Sınıf) Yerine Struct (Yapı)  181
11.5. Kurucu Fonksiyon (Constructor)  182
11.6. Kalıtım (Inheritance) Yerine Birleştirme (Composition)  185
11.7. Arayüz (Interface)  188
11.7.1. Boş Arayüz (Empty Interface)  190
11.7.2. Type Assertion  191
11.7.3. Tip Anahtarı (Type Switch)  192
11.7.4. Çoklu Arayüz İmplementasyonu  193
11.7.5. Arayüz Gömme (Interface Embedding)  194
11.8. Reflection (Yansıma)  196
12. PAKETLER
12.1. Kendi Paketini Geliştirme  201
12.2. Paket Bazında Değişken ve Fonksiyonların Görünürlüğü  204
12.3. Paket Tanımlayıcılarına İsim Verme  206
12.4. Nokta Tanımlayıcısı  207
12.5. Paketlerde init Fonksiyonu  207
12.6. Default Olmayan Go Kütüphanelerinin Kullanılması  208
12.7. flag Paketi  209
12.8. math Paketi  211
12.8.1. Sabitler  211
12.8.2. Fonksiyonlar  211
12.8.3 math/rand Kütüphanesi  215
12.8.3.1 rand.Float64() Fonksiyonu  215
12.8.3.2 rand.Intn() Fonksiyonu  216
12.8.3.3 Perm() Fonksiyonu  217
13. EŞZAMANLILIK (CONCURRENCY)
13.1. Go Rutinleri (Go Routines)  223
13.2. Kanallar (Channels)  226
13.3. Deadlock  229
13.4. Kanalların Kapatılması  229
13.5. Tek Yönlü Kanallar (Unidirectiona Channels)  231
13.6. Buffered Kanallar  233
13.7. WaitGroup  235
13.8. Worker Pool  236
13.9. Select  238
13.10. Mutex  241
14. DOSYA İŞLEMLERİ
14.1. Dosyadan Veri Okuma  245
14.1.1. io/ioutil paketi ile dosya okuma  245
14.1.2. bufio paketi ile dosya okuma  247
14.1.4. Dosyayı küçük parçalar halinde okuma  247
14.1.6. flag() ile Komut Satırından dosya okuma  249
14.2. Dosya Yazma İşlemleri  249
14.2.1. String olarak yazdırma  250
14.2.2. byte Olarak Yazdırma  251
14.2.3. Stringleri satır satır dosyaya yazdırma  252
14.2.4. Var Olan Bir Dosyaya Ekleme Yapmak  253
14.3. Dosya Bilgilerini Alma  254
14.4. Dosya Kontrolü  255
14.5. Dosya Taşıma/ İsim Değiştirme  256
15. HATA İŞLEME (ERROR HANDLİNG)
15.1. error Veri Tipi  260
15.2. Özel (Custom) Hata Oluşturulması  264
15.3. panic  268
15.4. recover  271
16. TEST
16.1. Table Tests  277
16.2. Test ve Dokümantasyon Oluşturma  278
16.3. Golint  282
16.4. Benchmark  282
16.5. Coverage Analizi  284
17. JSON
17.1. Valid Fonksiyonu  290
17.2. Marshal  290
17.3. MarshalIndent  292
17.4. Unmarshal  293
17.5. Bir JSON Dosyası Oluşturulması  296
17.6. Bir JSON Dosyasından Okuma Yapılması  296
18. MODÜLLER  299
 


Erdal Delebe
Haziran 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Arda Kılıçdağı
Şubat 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Zafer Demirkol
Şubat 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1. GİRİS
1.1. Go Dokümantasyonu  18
1.2. Statik Kod Analizi  18
1.3. Yerleşik Test ve Profil Çerçevesi  18
1.4. Eşzamanlılık  18
1.5. Nesne Tabanlı Programlama  19
1.6. Garbage Collector  19
2. GELİŞTİRME ORTAMININ KURULMASI
2.1. Go Programlama Dilinin Kurulumu  23
2.1.1. Linux İşletim Sistemi Üzerine Kurulum  23
2.1.2. Windows İşletim Sistemi Üzerine Kurulum  26
2.1.3. macOS İşletim Sistemi Üzerine Kurulum  28
2.2. Visual Studio Code IDE’nin Kurulumu  31
2.3. Windows İşletim Sistemi Üzerinde Bash Kullanımı  33
2.4. Web Üzerinde Go Kullanma  36
2.5. Go Komutları  37
2.6. İlk Go Programı  39
2.7. Yazılan Programın GitHub’a Yüklenmesi  41
2.8. SHA256 Checksum  44
3. DEĞİŞKENLER VE OPERATÖRLER
3.1. Değişken Tanımlama Şekilleri  49
3.1.1. Veri Tipini Belirterek Değişken Tanımlama  49
3.1.2. İlk Değer Atayarak Değişken Tanımlama  50
3.1.3. Veri Tipi Belirtmeden Değişken Tanımlama  50
3.1.4. Sadece Değişken Adı ile Tanımlama  51
3.1.5. Blok Halinde Değişken Tanımlama  51
3.2. Boş Değişken (Blank Identifier)  51
3.3. Sayısal Veri Tipleri  53
3.3.1. Tamsayılar (Integers)  53
3.3.1.1. İşaretli Tamsayılar  53
3.3.1.2. İşaretsiz Tamsayılar  53
3.3.2. Kayan Noktalı Sayılar ( Floating Point Numbers )  54
3.3.3. Complex Veri Tipi  55
3.4. Boolean Veri Tipi  55
3.5. String Veri Tipi  55
3.6. Custom Tip Tanımlama  56
3.7. Default Değerler  57
3.8. Sabitler  58
3.8.1. Veri Tipini Belirterek Sabit Tanımlama  58
3.8.2. Veri Tipini Belirtmeden Sabit Tanımlama  59
3.8.3. Blok Halinde Sabit Tanımlama  59
3.8.4. iota  59
3.9. Tür Dönüşümleri  61
3.10. Operatörler  62
3.10.1. Aritmetik Operatörler  62
3.10.2. Atama Operatörleri  63
3.10.3. Karşılaştırma Operatörleri  63
3.10.4. Mantıksal Operatörler  63
3.10.5. Bit Düzeyinde (Bitwise) Operatörler  64
3.10.6. Operatör Önceliği  64
4. KONTROL YAPILARI VE DÖNGÜLER
4.1. if Kontrol Yapısı  67
4.1.1. Tek Başına if Kullanımı  67
4.1.2. if–else Kullanımı  68
4.1.3. Zincir Halinde if–else Kullanımı  69
4.1.4. Özel if Koşul İfadesi Tanımlamaları  69
4.2. switch Kontrol Yapısı  71
4.2.1. İfadenin Değerine Göre Switch–Case  71
4.2.2. İfade Kontrolü Yapmadan Switch–Case Kullanımı  72
4.2.3. İfadeye İlk Değer Atayarak Switch–Case Kullanımı  73
4.2.4. fallthrough  73
4.3. for Döngü Yapısı  75
4.3.1. Sayaç Kontrollü for Yapısı  75
4.3.2. Şart Kontrollü for Yapısı  76
4.3.3. Sonsuz Döngü  77
4.3.4. range for Yapısı  78
4.4. break Komutu  78
4.5. continue Komutu  79
4.6. Etiket (label) Kullanımı ve goto Komutu  80
5. COMPOSİTE TİPLER
5.1. Diziler  85
5.1.1. Genel dizi tanımlaması  85
5.1.2. İlk Değer Atama ile Tanımlama  86
5.1.3. len() Fonksiyonu  87
5.1.4. Dizi elemanlarına iteratif erişim  87
5.1.4. Çok Boyutlu Diziler  90
5.1.5. Fonksiyon Parametresi Olarak Diziler  92
5.2. Slice (Kesit)  94
5.2.1. Diziden Slice Tanımlama  95
5.2.2. Bir Slice’tan Başka Bir Slice Tanımlama  96
5.2.3. make() Fonksiyonu ile Slice Oluşturma  97
5.2.4. copy() Fonksiyonu  98
5.2.5. append()  99
5.2.6. Slice Üzerinde İteratif İşlemler  100
5.2.7. Çok Boyutlu Slice  101
5.2.8. Fonksiyona Parametre Olarak Slice Gönderme  102
5.3. Map  102
5.3.1. make() Fonksiyonu ile map Tanımlama  104
5.3.2.map İçerisinden Eleman Silme  105
5.3.3. Fonksiyonlara parametre olarak map gönderme  106
6. STRİNGLER
6.1. String İçerisine Erişim  109
6.2. rune – string  110
6.3. string – byte–rune dönüşümü  111
6.4. String fonksiyonları  112
6.4.1. Önekler ve Sonekler ( Prefixes ve suffixes)  112
6.4.2. Contains()  113
6.4.3. Index()  113
6.4.4. ()  114
6.4.5. Count()  115
6.4.6. Repeat()  115
6.4.7. ToUpper() , ToLower()  116
6.4.8. Trim()  116
6.4.6. Split()  117
6.4.7.Join()  117
6.5. strconv paketi  118
6.5.1. Atoi()  118
6.5.2. Itoa()  118
6.5.3. Parse()  119
6.5.3. Format()  120
7. KONSOL İŞLEMLERİ
7.1. Print Fonksiyonu  125
7.2. Printf Fonksiyonu  127
7.3. Println Fonksiyonu  130
7.4. Scan fonksiyonu  130
7.5. Scanf fonksiyonu  133
7.6. Scanln fonksiyonu  135
8. FONKSİYONLAR
8.1. Variadic Parametreler  142
8.2. Anonymous (Anonim) Fonksiyonlar  143
8.3. Closures  144
8.4. Yüksek Mertebeden (Higher–Order) Fonksiyonlar  145
8.5. Recursive (Özyinelemeli) Fonksiyonlar  147
8.6. Defer  148
8.7. İsimlendirilmiş Sonuç Parametreleri  149
8.8. Değer ile Çağırma (Call By Value)  150
8.9. Referans ile Çağırma (Call By Reference)  150
9. POİNTER (İŞARETÇİLER)
9.1. İşaretçilerin Default (varsayılan) değerleri  155
9.2. Pointer işaret eden Pointer  158
9.3. new() ile Pointer Oluşturma  159
9.4. Pointerların fonksiyonlar ile kullanımı  159
10. STRUCT
10.1. Anonymous (Anonim) Struct  165
10.2. Anonymous (Anonim) Alanlar  165
10.3. Struct’ların Default (Varsayılan) Değerleri  166
10.4. İç İçe Struct Kullanımı  166
10.5. Promoted alanlar  167
10.5. Struct’ların karşılaştırılması  169
10.6. Structlarda Dışa Aktarım (Exported Struct)  170
10.7. Pointer ile Struct’lar  170
10.8. new()  172
10.9. Structlarda reflection  172
11. METOTLAR VE NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA
11.1. Metotlar  177
11.2. Pointer Alıcılar  179
11.3. Metotların Struct Olmayan Veri Tipleri ile Kullanılması  180
11.4. Class (Sınıf) Yerine Struct (Yapı)  181
11.5. Kurucu Fonksiyon (Constructor)  182
11.6. Kalıtım (Inheritance) Yerine Birleştirme (Composition)  185
11.7. Arayüz (Interface)  188
11.7.1. Boş Arayüz (Empty Interface)  190
11.7.2. Type Assertion  191
11.7.3. Tip Anahtarı (Type Switch)  192
11.7.4. Çoklu Arayüz İmplementasyonu  193
11.7.5. Arayüz Gömme (Interface Embedding)  194
11.8. Reflection (Yansıma)  196
12. PAKETLER
12.1. Kendi Paketini Geliştirme  201
12.2. Paket Bazında Değişken ve Fonksiyonların Görünürlüğü  204
12.3. Paket Tanımlayıcılarına İsim Verme  206
12.4. Nokta Tanımlayıcısı  207
12.5. Paketlerde init Fonksiyonu  207
12.6. Default Olmayan Go Kütüphanelerinin Kullanılması  208
12.7. flag Paketi  209
12.8. math Paketi  211
12.8.1. Sabitler  211
12.8.2. Fonksiyonlar  211
12.8.3 math/rand Kütüphanesi  215
12.8.3.1 rand.Float64() Fonksiyonu  215
12.8.3.2 rand.Intn() Fonksiyonu  216
12.8.3.3 Perm() Fonksiyonu  217
13. EŞZAMANLILIK (CONCURRENCY)
13.1. Go Rutinleri (Go Routines)  223
13.2. Kanallar (Channels)  226
13.3. Deadlock  229
13.4. Kanalların Kapatılması  229
13.5. Tek Yönlü Kanallar (Unidirectiona Channels)  231
13.6. Buffered Kanallar  233
13.7. WaitGroup  235
13.8. Worker Pool  236
13.9. Select  238
13.10. Mutex  241
14. DOSYA İŞLEMLERİ
14.1. Dosyadan Veri Okuma  245
14.1.1. io/ioutil paketi ile dosya okuma  245
14.1.2. bufio paketi ile dosya okuma  247
14.1.4. Dosyayı küçük parçalar halinde okuma  247
14.1.6. flag() ile Komut Satırından dosya okuma  249
14.2. Dosya Yazma İşlemleri  249
14.2.1. String olarak yazdırma  250
14.2.2. byte Olarak Yazdırma  251
14.2.3. Stringleri satır satır dosyaya yazdırma  252
14.2.4. Var Olan Bir Dosyaya Ekleme Yapmak  253
14.3. Dosya Bilgilerini Alma  254
14.4. Dosya Kontrolü  255
14.5. Dosya Taşıma/ İsim Değiştirme  256
15. HATA İŞLEME (ERROR HANDLİNG)
15.1. error Veri Tipi  260
15.2. Özel (Custom) Hata Oluşturulması  264
15.3. panic  268
15.4. recover  271
16. TEST
16.1. Table Tests  277
16.2. Test ve Dokümantasyon Oluşturma  278
16.3. Golint  282
16.4. Benchmark  282
16.5. Coverage Analizi  284
17. JSON
17.1. Valid Fonksiyonu  290
17.2. Marshal  290
17.3. MarshalIndent  292
17.4. Unmarshal  293
17.5. Bir JSON Dosyası Oluşturulması  296
17.6. Bir JSON Dosyasından Okuma Yapılması  296
18. MODÜLLER  299
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020