Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Okulda Başarı için
Ders Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri
Kasım 2009 / 2. Baskı / 272 Syf.
Fiyatı: 33.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Araştırmalar, okulda başarının önemli ölçüde öğrencilerin öğrenme süreçlerinde aktif bir rol almalarına ve bu çerçevede çeşitli ders çalışma ve öğrenme becerilerini kullanmalarına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu becerilerin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda, hem öğrencilerin kendilerinin ve velilerin hem de öğretmenlerin bilinçli bir biçimde çaba göstermesi gerekmektedir.

Bu kitap, okulda başarı için gerekli olan bir dizi ders çalışma ve öğrenme yöntemini anlatmakta ve öğrencilerin kullanımına yönelik çeşitli örneklere, tekniklere, formlara ve önerilere yer vermektedir. Ele alınan yöntemler arasında çalışma planı yapma, dinleme, not alma, derse aktif bir biçimde katılma, okuma, yazma, kütüphaneyi kullanma ve sınava hazırlanma yer almaktadır. Hem öğrencilere, hem eğitimcilere, hem de anne–babalara yönelik olarak hazırlanan bu kitap, çalışma ve öğrenme yöntemleri konusunda verilecek ders ve seminerlere kaynak olabileceği gibi, öğrencilerin doğrudan kullanımına yönelik bir kaynak niteliği de taşımaktadır.

Kitapta bölümler birbirinden bağımsız olarak hazırlanmıştır ve her bölüm ayrı ayrı okunarak da kitaptan yararlanılabilir. Fakat tüm yaşam boyunca başarılı olabilmek için, kitapta bahsedilen yöntemlerden birkaçının kullanılmasının yeterli olmayacağı düşünülmekte, ancak tüm yöntemlerin bir arada öğrenciye bu başarıyı sağlayacağına inanılmaktadır. Bu nedenle kitabın baştan sona kadar takip edilmesi tavsiye edilmektedir.

Konu Başlıkları
Öğrenme Nasıl Gerçekleşmektedir?
Planlı Çalışmak için Neler Yapabilirim?
Okurken Nelere Dikkat Etmeliyim?
Dinleme Becerimi Nasıl Geliştirebilirim?
Derse Aktif Katılmak için Neler Yapmalıyım?
Yazarken Nasıl Bir Yöntem İzlemeliyim?
Sağlık ve Beslenme Konusunda Nelere Dikkat Etmeliyim?
Araştırma Yaparken Kütüphaneyi Nasıl Kullanmalıyım?
Motivasyonumu Nasıl Arttırabilirim?
Not Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?
Sınavlarda Nasıl Başarılı Olabilirim?
Barkod: 9789750210839
Yayın Tarihi: Kasım 2009
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 272
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  vii
Tablolar Listesi  xv
Bölüm I: NEDEN DERS ÇALIŞMA ve ÖĞRENME YÖNTEMLERİ?  1
Bölüm II: ÖĞRENME SÜRECİ  17
Öğrenme Nasıl Gerçekleşmektedir?  19
Duyu Organları  21
Kısa Süreli Hafıza  22
Uzun Süreli Hafıza  24
Öğrenme Süreci ve Ders Çalışma  25
Aralıklı Çalışma  28
Aynen Öğrenme  29
Aynen Öğrenilecek Bilgiler Konusunda Seçici Olma  32
Özümseyerek Öğrenme  33
Algılama ve Öğrenme  33
Bilişsel Farkındalık ve Öğrenme  36
Bölüm III: PLÂNLI ÇALIŞMA  39
Neden Plânlı Çalışmak Zorundayız?  41
Uzun Dönemli Çalışma Plânı Nasıl Hazırlanır?  46
Dönemlik Çalışma Plânı  46
Aylık Çalışma Plânı  48
Kısa Dönemli Çalışma Plânı Nasıl Hazırlanır?  50
Haftalık Çalışma Plânı  50
Günlük Çalışma Plânı  58
Çalışma Plânı Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  59
Bölüm IV: ETKİLİ OKUMA  65
Etkili Okumaya Hazırlık: Ön İnceleme  69
Etkili Okuma Becerileri  73
Okurken Zihinde Anlamayı Kontrol Etme  74
Metin Hakkında Soru Sorma ve Cevaplama  76
Okunan Metnin Özetini Yapma  76
Okurken Alt-Çizme  80
Okurken Not Alma  82
"İncele-Sorgula-Oku-Tekrar Et-Gözden Geçir" Tekniğiyle Okuma  83
Okuma Hızı  88
Okuma Hızını Belirleyen Etkenler  88
Okuyucunun Amacı  88
Okuduğunu Anlama Becerisi  91
Okunan Materyalin Güçlük Düzeyi  92
Okunan Metinle İlgili Ön Bilgi  92
Okuma Hızını Arttırma  92
Okuma Hızının Ölçülmesi  94
Bölüm V: DİNLEME  97
Dinleme Neden Önemlidir?  99
Etkili Dinlemeyi Engelleyen Etkenler Nelerdir?  101
Algılama Kapasitesi  101
Olumsuz Dinleme Alışkanlıkları  102
Etkili Dinleme Alışkanlıkları  106
Bölüm VI: NOT ALMA  113
Derste Not Alma Neden Gereklidir?  115
Not Alma Teknikleri  117
Ana Fikir Tekniği  117
Paragraf Tekniği  120
Aynen Kaydetme Tekniği  121
Grafiksel Not Alma Tekniği  122
Cornell Not Alma Tekniği  124
Not Almada Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler  126
Ders Kitabından ve Diğer Materyallerden Not Çıkarma  135
Bölüm VII: DERSE KATILMA  137
Derse Katılma Yolları  139
Soru Cevaplama  139
Sınıf içi Bireysel ya da Grup Etkinliklerine Katılma  142
Sunu Yapma  143
Soru Sorma  145
Öğretmene Düşen Görevler  147
Öğrenciye Düşen Görevler  150
Derse Katılım İlkeleri  152
Bölüm VIII: YAZMA  157
Yazmaya Ön Hazırlık  162
Yazım Amacı  162
Yazı Başlığının İfadesi  162
Konunun Sorulara Dönüştürülmesi  164
Yazma Plânı  165
Bilgi Toplama  167
Yazma  170
Yazı İçin Ana Hatların Belirlenmesi  170
İlk Müsveddenin Yazımı  171
Gözden Geçirme ve Düzeltme  177
Araştırma-İnceleme Ödevi Düzeni  180
Bölüm IX: KÜTÜPHANEYİ KULLANMA  183
Kütüphane Türleri  185
Kütüphanede Yer Alan Bilgi Kaynakları  188
Kütüphanede Kaynakların Düzeni  192
Kütüphane Sınıflama Sistemleri  192
Kart Katalogları  197
Kütüphane Yerleşim Düzeni  202
Kütüphanede Kaynaklara Ulaşma  204
Bölüm X: SINAVA HAZIRLANMA VE GİRME  207
Sınava Hazırlanma  211
Okuma ve Gözden Geçirme  213
Daha Önceki Sınav Sorularını İnceleme  215
Sınava Arkadaşlarla Birlikte Hazırlanma  216
Hatırlama Tekniklerini Kullanma  217
Sınavdan Önce Duygusal, Fiziksel ve Zihinsel Olarak Sınava Hazırlanma  217
Sınava Hazırlanmak İçin Program Yapma  219
Sınava Girme  220
Sınav Yönergesini Okuma  221
Sınav Süresini Plânlama  223
Yazılı (Essay) Türü Soruları Cevaplarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  224
Objektif Testlerin Cevaplanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  230
Bölüm XI: MOTİVASYON  235
Öğrenmeye Karşı Tutum  238
Başarıya Odaklanma  238
Başarısızlıktan Kaçınma  240
Başarısızlığı Kabul Etme  241
Öğretmenlere ve Ailelere Düşen Görevler  242
Öğrenciye Düşen Görevler  243
Maslow'un İhtiyaç Sınıflama Modeli  245
Ders Çalışmaya Konsantre Olma  248
Bölüm XII: SAĞLIK VE BESLENME  253
Beslenme Alışkanlığı  255
Uyku  260
Uyuşturucu Kullanımı  261
Stres  261
Stresin Nedenleri  262
Psikososyal Stres Kaynakları  263
Biyoekolojik Stres Kaynakları  263
Kişisel Stres Kaynakları  263
Stresle Başa Çıkma Yolları  264
Stresin Ölçülmesi  264
Stresle Başa Çıkma İçin Pratik Öneriler  266
Kaynaklar  271
 


Ali Yıldırım
1984 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü'nden mezun olmuştur. 1986–1;1;1993 yılları arasında ABD’de Columbia University’de, Eğitim Programları ve Öğretim alanında master ve doktora öğrenimi görmüştür. 1993’ten bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen lisans ve lisansüstü düzeyde öğretmenlik mesleği, öğretimde planlama, sınıf yönetimi, çalışma ve düşünme becerileri, araştırma yöntemleri, öğretim araştırmaları dersleri vermektedir. Öğretmen yetiştirme yanında, program geliştirme ve değerlendirme, sosyal bilgiler öğretimi, öğretim yöntem ve teknikleri, çalışma ve düşünme becerileri alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Dünya Bankası tarafından desteklenen çeşitli eğitim ve araştırma projelerinde (Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Endüstriyel Okullar Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi, Aile Eğitim Programları, vb.) danışmanlık yapmıştır. Halen doktora düzeyinde verdiği dersler yanında çeşitli seminerler, danışmanlıklar ve konferanslar yoluyla nitel araştırma yöntemlerinin yaygınlaşması ve yapılan araştırmaların niteliğinin arttırılması çalışmalarını devam ettirmektedir.
Aubrey Hargis
Haziran 2020
26.00 TL
Sepete Ekle
Müjdat Kayayerli
Mayıs 2020
59.00 TL
Sepete Ekle
Faruk Levent
Mart 2020
25.00 TL
İndirimli: 22.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Laura E. Berk
Mart 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  vii
Tablolar Listesi  xv
Bölüm I: NEDEN DERS ÇALIŞMA ve ÖĞRENME YÖNTEMLERİ?  1
Bölüm II: ÖĞRENME SÜRECİ  17
Öğrenme Nasıl Gerçekleşmektedir?  19
Duyu Organları  21
Kısa Süreli Hafıza  22
Uzun Süreli Hafıza  24
Öğrenme Süreci ve Ders Çalışma  25
Aralıklı Çalışma  28
Aynen Öğrenme  29
Aynen Öğrenilecek Bilgiler Konusunda Seçici Olma  32
Özümseyerek Öğrenme  33
Algılama ve Öğrenme  33
Bilişsel Farkındalık ve Öğrenme  36
Bölüm III: PLÂNLI ÇALIŞMA  39
Neden Plânlı Çalışmak Zorundayız?  41
Uzun Dönemli Çalışma Plânı Nasıl Hazırlanır?  46
Dönemlik Çalışma Plânı  46
Aylık Çalışma Plânı  48
Kısa Dönemli Çalışma Plânı Nasıl Hazırlanır?  50
Haftalık Çalışma Plânı  50
Günlük Çalışma Plânı  58
Çalışma Plânı Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  59
Bölüm IV: ETKİLİ OKUMA  65
Etkili Okumaya Hazırlık: Ön İnceleme  69
Etkili Okuma Becerileri  73
Okurken Zihinde Anlamayı Kontrol Etme  74
Metin Hakkında Soru Sorma ve Cevaplama  76
Okunan Metnin Özetini Yapma  76
Okurken Alt-Çizme  80
Okurken Not Alma  82
"İncele-Sorgula-Oku-Tekrar Et-Gözden Geçir" Tekniğiyle Okuma  83
Okuma Hızı  88
Okuma Hızını Belirleyen Etkenler  88
Okuyucunun Amacı  88
Okuduğunu Anlama Becerisi  91
Okunan Materyalin Güçlük Düzeyi  92
Okunan Metinle İlgili Ön Bilgi  92
Okuma Hızını Arttırma  92
Okuma Hızının Ölçülmesi  94
Bölüm V: DİNLEME  97
Dinleme Neden Önemlidir?  99
Etkili Dinlemeyi Engelleyen Etkenler Nelerdir?  101
Algılama Kapasitesi  101
Olumsuz Dinleme Alışkanlıkları  102
Etkili Dinleme Alışkanlıkları  106
Bölüm VI: NOT ALMA  113
Derste Not Alma Neden Gereklidir?  115
Not Alma Teknikleri  117
Ana Fikir Tekniği  117
Paragraf Tekniği  120
Aynen Kaydetme Tekniği  121
Grafiksel Not Alma Tekniği  122
Cornell Not Alma Tekniği  124
Not Almada Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler  126
Ders Kitabından ve Diğer Materyallerden Not Çıkarma  135
Bölüm VII: DERSE KATILMA  137
Derse Katılma Yolları  139
Soru Cevaplama  139
Sınıf içi Bireysel ya da Grup Etkinliklerine Katılma  142
Sunu Yapma  143
Soru Sorma  145
Öğretmene Düşen Görevler  147
Öğrenciye Düşen Görevler  150
Derse Katılım İlkeleri  152
Bölüm VIII: YAZMA  157
Yazmaya Ön Hazırlık  162
Yazım Amacı  162
Yazı Başlığının İfadesi  162
Konunun Sorulara Dönüştürülmesi  164
Yazma Plânı  165
Bilgi Toplama  167
Yazma  170
Yazı İçin Ana Hatların Belirlenmesi  170
İlk Müsveddenin Yazımı  171
Gözden Geçirme ve Düzeltme  177
Araştırma-İnceleme Ödevi Düzeni  180
Bölüm IX: KÜTÜPHANEYİ KULLANMA  183
Kütüphane Türleri  185
Kütüphanede Yer Alan Bilgi Kaynakları  188
Kütüphanede Kaynakların Düzeni  192
Kütüphane Sınıflama Sistemleri  192
Kart Katalogları  197
Kütüphane Yerleşim Düzeni  202
Kütüphanede Kaynaklara Ulaşma  204
Bölüm X: SINAVA HAZIRLANMA VE GİRME  207
Sınava Hazırlanma  211
Okuma ve Gözden Geçirme  213
Daha Önceki Sınav Sorularını İnceleme  215
Sınava Arkadaşlarla Birlikte Hazırlanma  216
Hatırlama Tekniklerini Kullanma  217
Sınavdan Önce Duygusal, Fiziksel ve Zihinsel Olarak Sınava Hazırlanma  217
Sınava Hazırlanmak İçin Program Yapma  219
Sınava Girme  220
Sınav Yönergesini Okuma  221
Sınav Süresini Plânlama  223
Yazılı (Essay) Türü Soruları Cevaplarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  224
Objektif Testlerin Cevaplanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  230
Bölüm XI: MOTİVASYON  235
Öğrenmeye Karşı Tutum  238
Başarıya Odaklanma  238
Başarısızlıktan Kaçınma  240
Başarısızlığı Kabul Etme  241
Öğretmenlere ve Ailelere Düşen Görevler  242
Öğrenciye Düşen Görevler  243
Maslow'un İhtiyaç Sınıflama Modeli  245
Ders Çalışmaya Konsantre Olma  248
Bölüm XII: SAĞLIK VE BESLENME  253
Beslenme Alışkanlığı  255
Uyku  260
Uyuşturucu Kullanımı  261
Stres  261
Stresin Nedenleri  262
Psikososyal Stres Kaynakları  263
Biyoekolojik Stres Kaynakları  263
Kişisel Stres Kaynakları  263
Stresle Başa Çıkma Yolları  264
Stresin Ölçülmesi  264
Stresle Başa Çıkma İçin Pratik Öneriler  266
Kaynaklar  271
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020