Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Engelli Hakları ve Ayrımcılık Yasağı
Eylül 2020 / 1. Baskı / 202 Syf.
Fiyatı: 56.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Pek çok farklı türü olan ayrımcılık, hak öznelerinin insan haklarından eşit koşullarda yararlanmasını engelleyen en eski ve en yaygın tutumlardandır. Ayrımcılık, eşitliğin hukuki ve fiili olarak gerçekleşmesini engeller. Engelli bireylerin temel haklarının ihlal edilmesinde en büyük etken, maruz kaldıkları ayrımcılıktır.

Uluslararası insan hakları sözleşmelerinin neredeyse tamamı, çeşitli temellerde ayrımcılığı yasaklamış ve eşitlik ilkesini benimsemiştir. Esasen uluslararası insan hakları sözleşmeleri, genel olarak engelliler de dâhil tüm insanların çeşitli haklarını koruma altına alır. Ancak zaman içinde, engellilere yönelik özel düzenlemeler ve haklarından eşit şekilde yararlanmalarını sağlayacak korumalar sağlanması bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, engellilere ilişkin spesifik hukuki düzenlemeler, ulusal hukuk düzeyinde ve uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yer almaya başlamış; engellilik temalı insan hakları belgeleri oluşturulmuştur. Ayrımcılık yasağını düzenleyen insan hakları sözleşmeleri, engellilerin temel hakları bakımından uluslararası standartlar belirler ve engelliler bakımından ayrımcılık kaynaklı hak ihlallerinden korunmak için oldukça önemlidir. Söz konusu sözleşmeler, Türk hukukunda da engelli haklarına ilişkin çeşitli gelişmelerin sağlanmasına vesile olmuştur.

Çalışmada; ayrımcılık ve engelli hakları ele alındıktan sonra, uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ve Türk hukukunda ayrımcılık yasağına ilişkin hukuki düzenlemeler incelenmiş, engellilere yönelik ayrımcılık yasağı bakımından önem arz eden uluslararası ve ulusal yargı kararlarına yer verilmiştir

Konu Başlıkları
Ayrımcılık ve Ayrımcılık Türleri
Ayrımcılıkla İlgili Kavramlar
Engellilik ve Engelliliğe Yönelik Yaklaşımlar
Engelli Hakları ve Tarihsel Gelişimi
Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde Ayrımcılık Yasağı
Avrupa Konseyi Sözleşmelerinde Ayrımcılık Yasağı
İnsan Hakları Sözleşmeleri Bağlamında Denetim Mekanizmaları
Türk Hukukunda Engellilere Yönelik Ayrımcılık Yasağı
Barkod: 9789750261862
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 202
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
AYRIMCILIK, ENGELLİLİK VE ENGELLİ HAKLARI
I. AYRIMCILIK  17
A. Ayrımcılık Kavramı  17
B. Ayrımcılık Türleri  19
1. Doğrudan Ayrımcılık  19
2. Dolaylı Ayrımcılık  21
3. Dolayısıyla Ayrımcılık  22
4. Taciz  23
5. Makul Uyumlaştırmanın Reddi  24
6. Mağdurlaştırma  24
7. Çoklu Temelde Ayrımcılık  25
8. Pozitif Ayrımcılık  25
C. Ayrımcılıkla İlişkili Bazı Kavramlar  26
1. Eşitlik  26
a. Genel Olarak  26
b. Eşitlik Türleri  28
(1) Şekli Eşitlik  28
(2) Maddi Eşitlik  30
2. Farklı Muamele  32
3. Nefret Suçu  34
D. Ayrımcılık Yasağı  35
II. ENGELLİ KAVRAMI  37
A. Genel Olarak  37
B. Engelliliğin Tanımı  38
C. Engellilik Türleri  41
D. Engelliliğe Yönelik Yaklaşımlar  43
1. İlkel Yaklaşım (Ahlaki Model)  43
2. Tıbbi Yaklaşım (Medikal Model)  43
3. Sosyal Model  45
4. İnsan Hakları Yaklaşımı  46
III. ENGELLİ HAKLARI  47
A. Genel Olarak  47
B. Engelli Haklarının Gelişimi  48
C. Engellilere İlişkin Temel Haklar  54
1. Eğitim Hakkı  54
2. Sağlık Hakkı  56
3. Çalışma Hakkı  58
4. Siyasi Katılım Hakkı  61
5. Erişilebilirlik  65
6. Ayrımcılık Yasağı  67
İkinci Bölüm
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNDE
ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK YASAĞI
I. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMELERİ  71
A. Birleşmiş Milletler  71
B. Engelli Hakları Sözleşmesi  73
1. Genel Olarak Kapsamı  73
2. Ayrımcılık Yasağı  75
a. Genel Olarak  75
b. Engelli Hakları Komitesi’nin Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Hakkında Yorumu  78
c. Engelli Kadınlar ve Engelli Çocuklar  82
d. Engelli Hakları Komitesi’nin Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Diğer Haklara İlişkin Değerlendirmeleri  85
3. Denetim Mekanizması  89
a. Engelli Hakları Komitesi ve Denetim Usulleri  89
i. Engelli Hakları Komitesi ve Yapısı  89
ii. Rapor Usulü  90
iii. Bireysel Başvuru Usulü  91
aa. Genel Olarak  91
bb. Örnek Kararlar  94
aaa. Fiona Given/Avusturalya Kararı  94
bbb. H.M./İsveç Kararı  97
ccc. Y./Tanzanya Kararı  99
iv. Soruşturma Usulü  100
b. Ulusal Mekanizmalar  101
C. Diğer Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri  102
1. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi  102
a. Genel Olarak Kapsamı  102
b. Ayrımcılık Yasağı  103
c. Denetim Mekanizması  106
2. Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Haklar Sözleşmesi  107
a. Genel Olarak Kapsamı  107
b. Ayrımcılık Yasağı  108
c. Denetim Mekanizması  110
3. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi  112
a. Genel Olarak Kapsamı  112
b. Ayrımcılık Yasağı  113
c. Denetim Mekanizması  114
4. Çocuk Hakları Sözleşmesi  115
a. Genel Olarak Kapsamı  115
b. Ayrımcılık Yasağı  117
c. Denetim Mekanizması  119
II. AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMELERİ  120
A. Avrupa Konseyi  120
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  121
1. Genel Olarak Kapsamı  121
2. Ayrımcılık Yasağı  122
3. Denetim Mekanizması  125
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Seçili Kararları  126
a. Guberina/Hırvatistan Kararı  126
b. Kiyutin/Rusya Kararı  129
c. Glor/İsviçre Kararı  132
d. Çam/Türkiye Kararı  134
e. Enver Şahin/Türkiye Kararı  137
C. Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı  140
1. Genel Olarak Kapsamı  140
2. Ayrımcılık Yasağı  143
3. Denetim Mekanizması  146
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA ENGELLİLERE YÖNELİK
AYRIMCILIK YASAĞI
I. 1982 ANAYASASI  150
A. Anayasa Hükümleri  150
B. Anayasa Mahkemesi’nin Örnek Kararları  153
1. Halit Aydemir Kararı  153
2. T.A.A. Kararı  156
II. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU  158
III. 4857 SAYILI İŞ KANUNU  160
IV. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU  163
V. 5378 SAYILI ENGELLİLER KANUNU  165
VI. 6701 SAYILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU  170
Sonuç  175
Kaynakça  185
Kavramlar Dizini  197
 


İbrahim Ö. Kaboğlu
Ekim 2020
80.00 TL
İndirimli: 72.00 TL (%10)
Sepete Ekle
Hasan Tahsin Fendoğlu
Ekim 2020
95.00 TL
İndirimli: 85.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Zafer Gören
Ekim 2020
90.00 TL
İndirimli: 81.00 TL (%10)
Sepete Ekle
Erdoğan Teziç
Ekim 2020
79.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
AYRIMCILIK, ENGELLİLİK VE ENGELLİ HAKLARI
I. AYRIMCILIK  17
A. Ayrımcılık Kavramı  17
B. Ayrımcılık Türleri  19
1. Doğrudan Ayrımcılık  19
2. Dolaylı Ayrımcılık  21
3. Dolayısıyla Ayrımcılık  22
4. Taciz  23
5. Makul Uyumlaştırmanın Reddi  24
6. Mağdurlaştırma  24
7. Çoklu Temelde Ayrımcılık  25
8. Pozitif Ayrımcılık  25
C. Ayrımcılıkla İlişkili Bazı Kavramlar  26
1. Eşitlik  26
a. Genel Olarak  26
b. Eşitlik Türleri  28
(1) Şekli Eşitlik  28
(2) Maddi Eşitlik  30
2. Farklı Muamele  32
3. Nefret Suçu  34
D. Ayrımcılık Yasağı  35
II. ENGELLİ KAVRAMI  37
A. Genel Olarak  37
B. Engelliliğin Tanımı  38
C. Engellilik Türleri  41
D. Engelliliğe Yönelik Yaklaşımlar  43
1. İlkel Yaklaşım (Ahlaki Model)  43
2. Tıbbi Yaklaşım (Medikal Model)  43
3. Sosyal Model  45
4. İnsan Hakları Yaklaşımı  46
III. ENGELLİ HAKLARI  47
A. Genel Olarak  47
B. Engelli Haklarının Gelişimi  48
C. Engellilere İlişkin Temel Haklar  54
1. Eğitim Hakkı  54
2. Sağlık Hakkı  56
3. Çalışma Hakkı  58
4. Siyasi Katılım Hakkı  61
5. Erişilebilirlik  65
6. Ayrımcılık Yasağı  67
İkinci Bölüm
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNDE
ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK YASAĞI
I. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMELERİ  71
A. Birleşmiş Milletler  71
B. Engelli Hakları Sözleşmesi  73
1. Genel Olarak Kapsamı  73
2. Ayrımcılık Yasağı  75
a. Genel Olarak  75
b. Engelli Hakları Komitesi’nin Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Hakkında Yorumu  78
c. Engelli Kadınlar ve Engelli Çocuklar  82
d. Engelli Hakları Komitesi’nin Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Diğer Haklara İlişkin Değerlendirmeleri  85
3. Denetim Mekanizması  89
a. Engelli Hakları Komitesi ve Denetim Usulleri  89
i. Engelli Hakları Komitesi ve Yapısı  89
ii. Rapor Usulü  90
iii. Bireysel Başvuru Usulü  91
aa. Genel Olarak  91
bb. Örnek Kararlar  94
aaa. Fiona Given/Avusturalya Kararı  94
bbb. H.M./İsveç Kararı  97
ccc. Y./Tanzanya Kararı  99
iv. Soruşturma Usulü  100
b. Ulusal Mekanizmalar  101
C. Diğer Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri  102
1. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi  102
a. Genel Olarak Kapsamı  102
b. Ayrımcılık Yasağı  103
c. Denetim Mekanizması  106
2. Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Haklar Sözleşmesi  107
a. Genel Olarak Kapsamı  107
b. Ayrımcılık Yasağı  108
c. Denetim Mekanizması  110
3. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi  112
a. Genel Olarak Kapsamı  112
b. Ayrımcılık Yasağı  113
c. Denetim Mekanizması  114
4. Çocuk Hakları Sözleşmesi  115
a. Genel Olarak Kapsamı  115
b. Ayrımcılık Yasağı  117
c. Denetim Mekanizması  119
II. AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMELERİ  120
A. Avrupa Konseyi  120
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  121
1. Genel Olarak Kapsamı  121
2. Ayrımcılık Yasağı  122
3. Denetim Mekanizması  125
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Seçili Kararları  126
a. Guberina/Hırvatistan Kararı  126
b. Kiyutin/Rusya Kararı  129
c. Glor/İsviçre Kararı  132
d. Çam/Türkiye Kararı  134
e. Enver Şahin/Türkiye Kararı  137
C. Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı  140
1. Genel Olarak Kapsamı  140
2. Ayrımcılık Yasağı  143
3. Denetim Mekanizması  146
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA ENGELLİLERE YÖNELİK
AYRIMCILIK YASAĞI
I. 1982 ANAYASASI  150
A. Anayasa Hükümleri  150
B. Anayasa Mahkemesi’nin Örnek Kararları  153
1. Halit Aydemir Kararı  153
2. T.A.A. Kararı  156
II. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU  158
III. 4857 SAYILI İŞ KANUNU  160
IV. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU  163
V. 5378 SAYILI ENGELLİLER KANUNU  165
VI. 6701 SAYILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU  170
Sonuç  175
Kaynakça  185
Kavramlar Dizini  197
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020