Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İşletme Kavramlar – İlkeler – İşlevler
Eylül 2013 / 3. Baskı / 256 Syf.
Fiyatı: 29.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Meslek Yüksek Okullarda okutulmakta olan “İşletme” veya “Genel İşletme” derslerinde okutulabilecek olan bu kitap, yazarların bu konuda verdiği derslerin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinin sağladığı birikimle kaleme alınmıştır.

Kitapta konular, sade ve anlaşılır bir dille anlatılmış; işletme biliminde yaygın olarak kullanılan temel kavramlara açıklık getirildikten sonra, işletmenin temel ilkeleri ve temel işlevleri, bu kavramlar ışığında örneklerle açıklanmıştır. Kitap, ders kitabı olmasının yanı sıra konu ile ilgili olarak bilgi sahibi olmak isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
İşletmenin Temel Kavramları
İşletmenin Amaçları ve İşletmenin Ekonomik Yapı İçindeki Yeri
Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları
İşletmelerin Sınıflandırılması
İşletmenin Yönetim İşlevlerinden Planlama İşlevi
İşletmenin Yönetim İşlevlerinden Örgütleme İşlevi
İşletmenin Üretim İşlevi
İşletmenin Pazarlama İşlevi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Finansman Yönetimi
Muhasebe ve Araştırma Geliştirme İşlevi
Barkod: 9789750221569
Yayın Tarihi: Eylül 2013
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 256
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
1. Bölüm
İşletmenin Temel Kavramları
1.1. Temel Kavramlar  15
1.1.1. İnsan Gereksinimleri  15
1.1.2. İnsan ve Toplum  17
1.1.3. Ekonomi ve Üretim İlişkisi  18
1.1.4. Üretim  19
1.1.5. Üretim Etmenleri  19
1.1.6. Üretim Etmenlerinin Getirileri  24
1.1.7. Strateji  26
1.1.8. Taktik  27
1.1.9. Plân  27
1.1.10. Politika  28
1.1.11. Yöntem  30
1.1.12. Program  30
2. BÖLÜM
İŞLETMENİN AMAÇLARI VE İŞLETMENİN
EKONOMİK YAPI İÇİNDEKİ YERİ
2.1. İşletmenin Amaçları  31
2.1.1. Kâr Sağlamak  31
2.1.2. Topluma Hizmet Etmek  32
2.1.3. Toplumsal Kâr Sağlamak  32
2.1.4. Tüketiciye Hizmet Etmek  33
2.1.5. İşletmenin Varlığını Sürdürmek  33
2.1.6. İşletmenin Ekonomik Yapı İçindeki Yeri ve Çevreyle İlişkileri  33
2.1.6.1. İşletmenin Yakın Çevresiyle İlişkiler  34
2.1.6.2. İşletmenin Ulusal Çevresiyle İlişkiler  36
2.1.6.3. İşletmenin Bilimsel Çevreyle İlişkileri  38
2.1.6.4. İşletmenin Uluslararası Çevreyle İlişkisi  40
3. BÖLÜM
YÖNETİM VE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
3.1. Yönetim  43
3.2. Yönetim Yaklaşımları  48
3.2.1. Geleneksel Yönetim Yaklaşımları  48
3.2.2. Davranışsal Yönetim Yaklaşımları  53
3.2.3. Modern Yönetim Yaklaşımları  56
4. BÖLÜM
İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI
4.1. İşletmelerin Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçütler  65
4.1.1. İşletmelerin Ekonomik Etkinliklerine Göre Sınıflandırılması  65
4.1.2. İşletmelerin Çalışma Konularına Göre Sınıflandırılması  66
4.1.3. İşletmelerin Sermaye Sahipliğine Göre Sınıflandırılması  67
4.1.4. İşletmelerin Yasalara Göre Sınıflandırılması  70
4.1.5. İşletmelerin Ekonomik Birleşmelere Göre Sınıflandırılması  73
4.1.6. İşletmelerin Dünya Ekonomisi Açısından Sınıflandırılması  75
4.1.7. İşletmelerin Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması  75
5. BÖLÜM
İŞLETMELERİN KURULUŞ AŞAMALARI
BÜYÜKLÜĞÜ VE KAPASİTESİ
5.1. İşletmenin Kuruluş Aşamaları  77
5.1.1. İşletme Kurma Kavramının Ortaya Çıkması  77
5.1.2. Ekonomik Araştırmanın Yapılması  78
5.1.3. Yasal Araştırmanın Yapılması  81
5.1.4. Finansal Araştırmanın Yapılması  83
5.1.5. Teknik Araştırmanın Yapılması  83
5.1.6. Yatırım Kararının Verilmesi ve Yatırımın Yapılması  83
5.2. İşletmenin Büyüklüğü ve Kapasitesi  84
5.2.1. Büyüklüğüne Göre İşletmeler  84
5.2.2. Büyük ve Küçük İşletmelerin Olumlu ve Olumsuz Yanları  86
5.2.3. İşletmelerin Büyümesi  87
5.2.4. Kıvamlı Büyüklükte İşletme  88
6. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİ VE PLANLAMA İŞLEVİ
6.1. Yönetim İşlevleri  91
6.1.1. Plânlama İşlevi  92
6.1.2. Plân Türleri  92
7. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİNDEN
ÖRGÜTLEME İŞLEVİ
7.1. Bölümlere Ayırma  107
7.2. Yetki ve Sorumluluk Verme  111
7.3. Örgüt Yapılarının Belirlenmesi  113
7.4. Örgüt Şemalarının Düzenlenmesi  116
7.5. İşgören Gereksiniminin Belirlenmesi  118
7.6. İşgören Seçiminin Yapılması ve İş Görenlerin Eğitilmesi  121
8. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİNDEN YÜRÜTME VE UYUMLAŞTIRMA (KOORDİNASYON) İŞLEVİ
8.1. Yönetimde İletişim  127
8.2. Yönetimde Önderlik  132
8.3. Yönetimde Güdüleme  134
8.4. Uyumlaştırma  137
9. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİNDEN
DENETLEME VE KARAR VERME İŞLEVİ
9.1. Denetleme Modelleri  141
9.2. Denetleme Türleri  142
9.3. Proje Denetleme Sürecinin Aşamaları  144
9.4. Karar Verme  146
9.4.1. Karar Türleri  148
9.4.2. Karar Alma Süreci  150
10. BÖLÜM
İŞLETMENİN ÜRETİM İŞLEVİ
10.1. Üretim  157
10.2. Üretim Bölümünün Diğer Bölümlerle İlişkisi  158
10.3. Üretim Türleri  159
10.4. Üretim Sistemleri  159
10.5. Ürün Tasarımı  160
10.6. Üretim Etkinlikleri  161
10.7. Kalite Kontrolü  166
11. BÖLÜM
PAZARLAMA İŞLEVİ
11.1. Pazarlamanın İşlevleri  169
11.2. Stratejik Pazarlama Plânı  172
12. BÖLÜM
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
12.1. İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri  187
12.2. İnsan Gücünün Plânlanması  188
12.3. İş Analizinin Yapılması  188
12.4. İşe Alma  193
12.5. İşgörenlerin İşe Alıştırılması ve Eğitilmesi  196
12.6. İşgören Değerlemesi  198
12.7. Ücret Belirlemesi  202
13. BÖLÜM
FİNANSMAN YÖNETİMİ
13.1. Finans Yöneticisinin Görevleri  209
13.1.1. Finansal Plânlama ve Denetim Görevi  209
13.1.2. Fon Sağlama Görevi  210
13.1.3. Finansal Analiz  214
13.1.3.1. Finansal Analizde Oranların Kullanılması  215
13.2. Finansal Piyasalar  222
14. BÖLÜM
MUHASEBE VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İŞLEVİ
14.1. Muhasebenin İşletmeye Katkıları  227
14.2. Muhasebe Kayıtlarını Etkileyen İlkeler  227
14.3. Muhasebe Türleri  229
14.4. Bilânço Kâr Zarar Hesabı ve Bütçeler  232
14.5. Araştırma ve Geliştirme İşlevi  240
14.5.1. Araştırma Çeşitleri  244
14.5.2. Geliştirme Çeşitleri  244
14.5.3. Yenilik Yaratma  245
Kaynaklar  249
Kavram Dizin  251
 


Ahmet Fazıl Özsoylu
Temmuz 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
B. Aykut Arıkan
Haziran 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Seyhan
Haziran 2020
20.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
1. Bölüm
İşletmenin Temel Kavramları
1.1. Temel Kavramlar  15
1.1.1. İnsan Gereksinimleri  15
1.1.2. İnsan ve Toplum  17
1.1.3. Ekonomi ve Üretim İlişkisi  18
1.1.4. Üretim  19
1.1.5. Üretim Etmenleri  19
1.1.6. Üretim Etmenlerinin Getirileri  24
1.1.7. Strateji  26
1.1.8. Taktik  27
1.1.9. Plân  27
1.1.10. Politika  28
1.1.11. Yöntem  30
1.1.12. Program  30
2. BÖLÜM
İŞLETMENİN AMAÇLARI VE İŞLETMENİN
EKONOMİK YAPI İÇİNDEKİ YERİ
2.1. İşletmenin Amaçları  31
2.1.1. Kâr Sağlamak  31
2.1.2. Topluma Hizmet Etmek  32
2.1.3. Toplumsal Kâr Sağlamak  32
2.1.4. Tüketiciye Hizmet Etmek  33
2.1.5. İşletmenin Varlığını Sürdürmek  33
2.1.6. İşletmenin Ekonomik Yapı İçindeki Yeri ve Çevreyle İlişkileri  33
2.1.6.1. İşletmenin Yakın Çevresiyle İlişkiler  34
2.1.6.2. İşletmenin Ulusal Çevresiyle İlişkiler  36
2.1.6.3. İşletmenin Bilimsel Çevreyle İlişkileri  38
2.1.6.4. İşletmenin Uluslararası Çevreyle İlişkisi  40
3. BÖLÜM
YÖNETİM VE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
3.1. Yönetim  43
3.2. Yönetim Yaklaşımları  48
3.2.1. Geleneksel Yönetim Yaklaşımları  48
3.2.2. Davranışsal Yönetim Yaklaşımları  53
3.2.3. Modern Yönetim Yaklaşımları  56
4. BÖLÜM
İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI
4.1. İşletmelerin Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçütler  65
4.1.1. İşletmelerin Ekonomik Etkinliklerine Göre Sınıflandırılması  65
4.1.2. İşletmelerin Çalışma Konularına Göre Sınıflandırılması  66
4.1.3. İşletmelerin Sermaye Sahipliğine Göre Sınıflandırılması  67
4.1.4. İşletmelerin Yasalara Göre Sınıflandırılması  70
4.1.5. İşletmelerin Ekonomik Birleşmelere Göre Sınıflandırılması  73
4.1.6. İşletmelerin Dünya Ekonomisi Açısından Sınıflandırılması  75
4.1.7. İşletmelerin Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması  75
5. BÖLÜM
İŞLETMELERİN KURULUŞ AŞAMALARI
BÜYÜKLÜĞÜ VE KAPASİTESİ
5.1. İşletmenin Kuruluş Aşamaları  77
5.1.1. İşletme Kurma Kavramının Ortaya Çıkması  77
5.1.2. Ekonomik Araştırmanın Yapılması  78
5.1.3. Yasal Araştırmanın Yapılması  81
5.1.4. Finansal Araştırmanın Yapılması  83
5.1.5. Teknik Araştırmanın Yapılması  83
5.1.6. Yatırım Kararının Verilmesi ve Yatırımın Yapılması  83
5.2. İşletmenin Büyüklüğü ve Kapasitesi  84
5.2.1. Büyüklüğüne Göre İşletmeler  84
5.2.2. Büyük ve Küçük İşletmelerin Olumlu ve Olumsuz Yanları  86
5.2.3. İşletmelerin Büyümesi  87
5.2.4. Kıvamlı Büyüklükte İşletme  88
6. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİ VE PLANLAMA İŞLEVİ
6.1. Yönetim İşlevleri  91
6.1.1. Plânlama İşlevi  92
6.1.2. Plân Türleri  92
7. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİNDEN
ÖRGÜTLEME İŞLEVİ
7.1. Bölümlere Ayırma  107
7.2. Yetki ve Sorumluluk Verme  111
7.3. Örgüt Yapılarının Belirlenmesi  113
7.4. Örgüt Şemalarının Düzenlenmesi  116
7.5. İşgören Gereksiniminin Belirlenmesi  118
7.6. İşgören Seçiminin Yapılması ve İş Görenlerin Eğitilmesi  121
8. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİNDEN YÜRÜTME VE UYUMLAŞTIRMA (KOORDİNASYON) İŞLEVİ
8.1. Yönetimde İletişim  127
8.2. Yönetimde Önderlik  132
8.3. Yönetimde Güdüleme  134
8.4. Uyumlaştırma  137
9. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİNDEN
DENETLEME VE KARAR VERME İŞLEVİ
9.1. Denetleme Modelleri  141
9.2. Denetleme Türleri  142
9.3. Proje Denetleme Sürecinin Aşamaları  144
9.4. Karar Verme  146
9.4.1. Karar Türleri  148
9.4.2. Karar Alma Süreci  150
10. BÖLÜM
İŞLETMENİN ÜRETİM İŞLEVİ
10.1. Üretim  157
10.2. Üretim Bölümünün Diğer Bölümlerle İlişkisi  158
10.3. Üretim Türleri  159
10.4. Üretim Sistemleri  159
10.5. Ürün Tasarımı  160
10.6. Üretim Etkinlikleri  161
10.7. Kalite Kontrolü  166
11. BÖLÜM
PAZARLAMA İŞLEVİ
11.1. Pazarlamanın İşlevleri  169
11.2. Stratejik Pazarlama Plânı  172
12. BÖLÜM
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
12.1. İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri  187
12.2. İnsan Gücünün Plânlanması  188
12.3. İş Analizinin Yapılması  188
12.4. İşe Alma  193
12.5. İşgörenlerin İşe Alıştırılması ve Eğitilmesi  196
12.6. İşgören Değerlemesi  198
12.7. Ücret Belirlemesi  202
13. BÖLÜM
FİNANSMAN YÖNETİMİ
13.1. Finans Yöneticisinin Görevleri  209
13.1.1. Finansal Plânlama ve Denetim Görevi  209
13.1.2. Fon Sağlama Görevi  210
13.1.3. Finansal Analiz  214
13.1.3.1. Finansal Analizde Oranların Kullanılması  215
13.2. Finansal Piyasalar  222
14. BÖLÜM
MUHASEBE VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İŞLEVİ
14.1. Muhasebenin İşletmeye Katkıları  227
14.2. Muhasebe Kayıtlarını Etkileyen İlkeler  227
14.3. Muhasebe Türleri  229
14.4. Bilânço Kâr Zarar Hesabı ve Bütçeler  232
14.5. Araştırma ve Geliştirme İşlevi  240
14.5.1. Araştırma Çeşitleri  244
14.5.2. Geliştirme Çeşitleri  244
14.5.3. Yenilik Yaratma  245
Kaynaklar  249
Kavram Dizin  251
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020