Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tüm Yönleriyle
Kentsel Dönüşüm
Örnek Dilekçeler – Güncel İçtihatlar
Nisan 2018 / 2. Baskı / 296 Syf.
Fiyatı: 77.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

APARTMANLARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ;

• Herhangi bir bağımsız bölüm maliki veya hissedarı tarafından "riskli yapı tespit başvurusu" yapılır.

• Yetkili kuruluş, "riskli yapı tespit raporunu" düzenler ve binanın tapu kütüğüne riskli yapı şerhi işlenir.

• Tespit raporu, apartmandaki bağımsız bölüm maliklerine ve tapu sicilinde bulunan tüm ilgililere tebliğ edilir.

• Riskli yapı tespit raporuna karşı idari itiraz süresi "15" gündür.

• Tespit raporu kesinleştikten sonra apartmanda bulunan kişilere binayı tahliye etmeleri için "60+30" gün süre verilir ve bu süre sonunda bina yıkılır.

• Haklı gerekçeler mevcut ise, bina yıkılmadan önce İdare Mahkemesi'ne dava açılarak riskli yapı kararının yürütmesinin durdurulması istenebilir.

• Apartmandaki üçte iki çoğunluk tarafından binanın yenilenme süreci konusunda toplantı yapılarak karar alınır. Karara katılmayan azınlığın hisseleri açık arttırma yoluyla diğer hissedarlara satılır.

• Binanın yıkılması yerine güçlendirilmesi talep ediliyorsa, gerekli çoğunluk sağlanarak, güçlendirme kararı alınır ve hukuki işlemler yapılarak süreç bu şekilde tamamlanmış olur.

RİSKLİ ALANLARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ;

• Bakanlar Kurulu veya Büyükşehir Belediyesi tarafından, belirli bir bölgenin "riskli alan" olarak ilanına karar verilir.

• Bakanlar Kurulu'nca alınan, riskli alan kararına karşı, kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren "60" gün içerisinde Danıştay'da iptal davası açılabilir.

• Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen riskli alan kararına karşı İdare Mahkemesi'nde dava açma süresi kararın ilgililerce öğrenilmesinden itibaren "60" gündür.

• Riskli alan kararının kesinleşmesi ile birlikte yıkım ve tahliye süreci başlar.

• Riskli alan kararına iştirak etmeyen maliklerin gayrimenkulleri hakkında "acele kamulaştırma" kararı verilebilir.

Konu Başlıkları
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Yasal Dayanakları
Riskli Yapı ve Riskli Alan Kararlarına Karşı Hukuki Başvuru Yolları
İnşaat Sözleşmesi Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar
Riskli Yapı Kararına İlişkin Tüm Süreçler
Kentsel Dönüşüm Konusunda Güncel Yargıtay ve Danıştay İçtihatları
Örnek Dilekçeler ve İhtarnameler
Riskli Alan Uygulamalarına İlişkin Yasal Süreçler
Barkod: 9789750248221
Yayın Tarihi: Nisan 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazarın Özgeçmişi  7
2. Baskıya Önsöz  9
Önsöz  11
I. Bölüm
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI HAKKINDA
GENEL AÇIKLAMALAR
A. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI  19
B. TÜRKİYE’DE KENTLEŞME SÜRECİ  20
C. TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ GELİŞİMİ  21
1. Gecekondu Kanunu Düzenlemeleri  21
2. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi  24
3. Tarlabaşı (Beyoğlu) Kentsel Dönüşüm Projesi  24
4. Zağnos Ve Tabakhane Vadileri Kentsel Dönüşüm Projesi  25
5. Zafer Meydanı Projesi (Bursa)  26
6. Kuştepe Kentsel Dönüşüm Projesi (İstanbul)  26
D. DÜNYADA KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI  27
1. Paris’in Dönüşümü  27
2. Trafalgar Meydanı (Londra) Dönüşüm Projesi  28
3. Hiroşima (Japonya) Kentsel Dönüşüm Projesi  28
4. Beyrut Tarihi Kent Merkezi Dönüşüm Projesi (Lübnan)  30
5. Rio Kenti Gecekondu Sağlıklaştırma Programı (Brezilya)  32
6. Dünyadaki Ve Ülkemizdeki Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Karşılaştırılması  33
E. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI  34
1. Deprem Riskine Karşı Korunma  34
1.1. Deprem Yönetmeliği’nin İçeriği Ve Kapsamı  35
1.2. Ülkemizdeki Binaların Afet Riskine Karşı Durumu  36
F. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR  39
1. 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı nedir  39
2. 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Alan Uygulması  42
3. Ekonomik Açıdan İşlevini Kaybetmiş Alanların Canlandırılması, Kentin Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Korunması, Sosyal Donatı Alanları Oluşturulması  44
4. Rezerv Yapı Alanı Uygulaması  46
5. Yenileme Alanı Nedir?  46
5.1. Yenileme Alanı Uygulamasının Amacı  49
5.1.1. Yeniden Canladırma (Revitalization)  49
5.1.2. Eski Hale Getirme (Rehabilitation)  50
5.1.3. Yenileme (Renewal)  50
5.2. Yenileme Alanı Kararı Alınması Usulü Ve Uygulaması  51
5.3. Yenileme Alanı Projesine Mülk Sahiplerinin Katılımı Ve Yenileme Alanlarındaki Hazineye Ait Taşınmazların Durumu  52
5.4. Yenileme Alanı Uygulamalarında Ortaya Çıkan Sorunlar  53
II. BÖLÜM
TEMEL NİTELİKLİ DÜZENLEME OLARAK KABUL EDİLEN, 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUNUN KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI
Birinci Kısım
1. 6306 SAYILI KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASININ TEMEL MANTIĞI NEDİR?  57
2. Riskli Yapı Tespit Esasları  58
2.1. Riskli Yapı Başvurusunu Kimler Yapabilir?  58
2.2. Riskli Yapı Başvurusu Nereye Yapılır ve Tespit Masrafları Nasıl Karşılanır?  59
2.3. Riskli Yapı Tespiti Müracaatında İbraz Edilecek Belgeler Nelerdir?  60
2.4. Riskli Yapı Tespit Tekniği Nedir?  60
2.5. Gecekondu Niteliğindeki Yapılar Ve İnşaat Ruhsatı Bulunmayan Binalarda Kentsel Dönüşüm Uygulaması Yapılabilir  61
2.6. Metruk ve Kullanılmayan Yapılar Riskli Bina Sınıfına Girmez  62
2.7. Riskli Yapı Tespit Başvurusu Yapılmadan Önce, Kat Maliklerinin Kendi Aralarında Bir Anlaşma Yapmasının Faydalı Olacağı Kanaatindeyiz  65
2.8. Riskli Yapı Şerhinin Tapu Kütüğüne İşlenmesi  66
2.9. Riskli Yapı Şerhi, Gayrimenkulün Devir Veya Temlikine Engel Değildir  67
2.10. Riskli Yapı Tespitini Engelleyenlerin Cezai Sorumluluğu Var mıdır ?  68
3. RİSKLİ YAPI KARARINA KARŞI İTİRAZ USULÜ  69
3.1. Riskli Yapı Tespit Raporuna İtirazın İncelenmesi  72
4. RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA KARŞI DAVA AÇILMASI  73
5. YIKIM VE TAHLİYE İŞLEMLERİ  76
5.1. Yıkım İçin Öngörülen Kanuni Süreler  76
5.2. Riskli Yapıda Yıkım Kararı Verme Yetkisi Kime Aittir?  77
5.3. Yıkım Masraflarını Kim Öder  81
6. YIKIM İŞLEMİNİ DURDURABİLECEK KANUN YOLLARI VAR MIDIR ?  82
6.1. Riskli Yapının Güçlendirilmesi Yıkım İşlemini Durdurur  82
6.2. Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları  86
6.2.1 Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları Bina Yıkılmadan Önce Açılmalıdır  89
6.2.2. Arsa Payı Düzeltilmesi Davalarının Yıkım Kararına Etkisi  89
7. RİSKLİ YAPIDA BULUNAN KİRACILARIN MAĞDURİYETİ NASIL GİDERİLECEKTİR?  91
İkinci Kısım
RİSKLİ YAPI KARARININ KESİNLEŞMESİ SONRASINDA
YAPILACAK İŞLEMLER
1. RİSKLİ YAPININ NE ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEĞİ KONUSUNDA MALİKLERLE YAPILACAK TOPLANTININ ZAMANI  95
2. TOPLANTI ÖNCESİNDE DEĞERLEME RAPORU ALINMASI ŞARTTIR  95
2.2. Riskli Yapının Değeri Nasıl Tespit Edilecektir?  96
3. ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK KARAR TOPLANTISI  97
3.1. Toplantı Davetinin Şekli  97
3.2. Toplantının Yapılması Ve Toplantıda Alınacak Kararlar  99
3.3. Üçte İki Çoğunluk Kararının Azınlıkta Kalan Hissedarlara Noter Vasıtasıyla Bildirilmesi  101
3.4. Üçte İki Çoğunluk Sağlanamaması Halinde Yapılacak İşlem  102
4. Üçte İki Çoğunluk Kararına Karşı Hukuki Başvuru Yolları  102
4.1. Çoğunluk Tarafından İmzalanan Sözleşmenin İptali Davası  110
5. AÇIK ARTTIRMA YOLUYLA SATIŞ İŞLEMİ  112
5.1. Açık Arttırma Yoluyla Satış İşlemi Sonucunda, Tapu Kaydında Görünen, “İhtiyati Tedbir” ve “İrtifak Haklarının” Akıbeti Ne Olacaktır ?  119
5.2. Açık Arttırma Ve Satış İşlemlerine Karşı Açılacak Davalar  120
6. Kira Yardımı Başvurusu Ve Gerekli Belgeler  121
7. Müteahhit Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir  123
8. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  124
8.1. İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  124
8.2. İnşaat Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar  125
8.2.1. Sözleşme Mutlak Surette Noterde Yapılmalıdır  125
8.2.2. Mümkünse, Asıl Sözleşme İmzalanmadan Önce, Binanın Avan Projesi Belediyeden Tasdik Ettirilmelidir  126
8.2.3. İnşaat Ruhsatının Alınma Süresi Açıkça Belirtilmelidir  126
8.2.4. İnşaat Süresinin Niteliği ve Mücbir Sebep Kavramı Tanımlanmalıdır  127
8.2.5. İnşa Edilecek Dairelerin Net veya Brüt M2’leri Açıkça Yazılmalıdır  128
8.2.6. Teknik Şartname ve Bağımsız Bölümler Listesi Sözleşmeye Eklenmelidir  129
8.2.7. Teminat ve Cezai Şart  130
8.2.8. Müteahhidin Hak Edeceği Dairelerin Kademeli Olarak Teslimi  131
8.2.9. Sözleşme Bedeli, İmar Artışının Paylaşımı ve Kira Yardımı  131
8.2.10. Yönetim Planı ve Arsa Paylarının Düzenlenmesi  132
8.2.11. Sözleşmenin Feshi İle İlgili Düzenlemeler  133
9. SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE ORTAYA ÇIKACAK HUKUKİ SONUÇLAR :  135
III. BÖLÜM
RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN BÖLGELERE İLİŞKİN
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
1. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU KAPSAMINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM :  139
1.1. Kentsel Dönüşüm Alanı (Riskli Alan) İlanında Yetkili İdare  142
1.2. Belediye Kanunu Kapsamında Riskli Alan İlanı Usulü  146
1.3. Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi kapsamında Büyükşehir Belediyelerine Tanınan İmar Yetkileri  148
1.4. Bakanlar Kurulu Tarafından Alınan Riskli Alan Kararlarının İptali Davaları  150
1.5. Bakanlar Kurulu’nun Aldığı Riskli Alan Kararına Karşı Dava Açma Süresi  152
1.6. Acele Kamulaştırma Kararları Ve Uygulaması  152
1.7. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Acele Kamulaştırma  153
1.8. Acele Kamulaştırma Kararlarının İptaline İlişkin Danıştay İçtihatları  156
2. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  171
IV. BÖLÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA YAŞANAN HUKUKİ SORUNLARIN MÜLKİYET HAKKI VE
EVRENSEL HUKUK PRENSİPLERİ ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜLEBİLMESİ İÇİN ÖNERİLERİMİZ
1. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA TARAFLARIN HAKLARINI KORUYUCU DÜZENLEMELER İÇEREN, TİP SÖZLEŞME ZORUNLULUĞU GETİRİLMELİDİR  177
2. ARSA SAHİPLERİ TÜKETİCİ KANUNU KAPSAMINDA TÜKETİCİ OLARAK KABUL EDİLMELİDİR  179
3. 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA İMZALANAN TÜM SÖZLEŞMELERDE BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI YAPTIRILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMELİDİR:  180
4. ÇOĞUNLUK KARAR TOPLANTISI BAKANLIK KOMİSERİ GÖZETİMİNDE YAPILMALIDIR  180
5. KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KATILIM BANKACILIĞI MODELİ  181
SONUÇ  183
V. BÖLÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARIN İLİŞKİN
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
1. RİSKLİ YAPI TESPİT MÜRACAATI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  185
2. ÇOĞUNLUK KARARI ALINMASI İÇİN TOPLANTI DAVETİ ÖRNEĞİ  186
3. ÇOĞUNLUK KARARI BİLDİRİM İHTARI  187
4. AZINLIK HİSSESİNİN SATIŞI İÇİN MÜRACAAT DİLEKÇESİ  189
5. RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  190
6. RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNUN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  192
7. ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK KARARININ İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ)  195
8. ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK KARARININ İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (SULH HUKUK MAHKEMESİ)  198
9. ARSA PAYININ DÜZENLENMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  201
VI. BÖLÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ
VERGİSEL BOYUTU
HARÇ VE VERGİ MUAFİYETLERİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN BAKANLIK RESMİ YAZILARI  218
VII. BÖLÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATI
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN  227
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  244
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  263
DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR  276
RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR  277
YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN  279
YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  283
İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTALARI  291
Kaynakça  293
Kavramlar Dizini  295
 


Muhammet Sönmez
Nisan 2019
110.00 TL
Sepete Ekle
Ali Rıza İlgezdi
Şubat 2019
110.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazarın Özgeçmişi  7
2. Baskıya Önsöz  9
Önsöz  11
I. Bölüm
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI HAKKINDA
GENEL AÇIKLAMALAR
A. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI  19
B. TÜRKİYE’DE KENTLEŞME SÜRECİ  20
C. TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ GELİŞİMİ  21
1. Gecekondu Kanunu Düzenlemeleri  21
2. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi  24
3. Tarlabaşı (Beyoğlu) Kentsel Dönüşüm Projesi  24
4. Zağnos Ve Tabakhane Vadileri Kentsel Dönüşüm Projesi  25
5. Zafer Meydanı Projesi (Bursa)  26
6. Kuştepe Kentsel Dönüşüm Projesi (İstanbul)  26
D. DÜNYADA KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI  27
1. Paris’in Dönüşümü  27
2. Trafalgar Meydanı (Londra) Dönüşüm Projesi  28
3. Hiroşima (Japonya) Kentsel Dönüşüm Projesi  28
4. Beyrut Tarihi Kent Merkezi Dönüşüm Projesi (Lübnan)  30
5. Rio Kenti Gecekondu Sağlıklaştırma Programı (Brezilya)  32
6. Dünyadaki Ve Ülkemizdeki Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Karşılaştırılması  33
E. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI  34
1. Deprem Riskine Karşı Korunma  34
1.1. Deprem Yönetmeliği’nin İçeriği Ve Kapsamı  35
1.2. Ülkemizdeki Binaların Afet Riskine Karşı Durumu  36
F. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR  39
1. 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı nedir  39
2. 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Alan Uygulması  42
3. Ekonomik Açıdan İşlevini Kaybetmiş Alanların Canlandırılması, Kentin Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Korunması, Sosyal Donatı Alanları Oluşturulması  44
4. Rezerv Yapı Alanı Uygulaması  46
5. Yenileme Alanı Nedir?  46
5.1. Yenileme Alanı Uygulamasının Amacı  49
5.1.1. Yeniden Canladırma (Revitalization)  49
5.1.2. Eski Hale Getirme (Rehabilitation)  50
5.1.3. Yenileme (Renewal)  50
5.2. Yenileme Alanı Kararı Alınması Usulü Ve Uygulaması  51
5.3. Yenileme Alanı Projesine Mülk Sahiplerinin Katılımı Ve Yenileme Alanlarındaki Hazineye Ait Taşınmazların Durumu  52
5.4. Yenileme Alanı Uygulamalarında Ortaya Çıkan Sorunlar  53
II. BÖLÜM
TEMEL NİTELİKLİ DÜZENLEME OLARAK KABUL EDİLEN, 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUNUN KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI
Birinci Kısım
1. 6306 SAYILI KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASININ TEMEL MANTIĞI NEDİR?  57
2. Riskli Yapı Tespit Esasları  58
2.1. Riskli Yapı Başvurusunu Kimler Yapabilir?  58
2.2. Riskli Yapı Başvurusu Nereye Yapılır ve Tespit Masrafları Nasıl Karşılanır?  59
2.3. Riskli Yapı Tespiti Müracaatında İbraz Edilecek Belgeler Nelerdir?  60
2.4. Riskli Yapı Tespit Tekniği Nedir?  60
2.5. Gecekondu Niteliğindeki Yapılar Ve İnşaat Ruhsatı Bulunmayan Binalarda Kentsel Dönüşüm Uygulaması Yapılabilir  61
2.6. Metruk ve Kullanılmayan Yapılar Riskli Bina Sınıfına Girmez  62
2.7. Riskli Yapı Tespit Başvurusu Yapılmadan Önce, Kat Maliklerinin Kendi Aralarında Bir Anlaşma Yapmasının Faydalı Olacağı Kanaatindeyiz  65
2.8. Riskli Yapı Şerhinin Tapu Kütüğüne İşlenmesi  66
2.9. Riskli Yapı Şerhi, Gayrimenkulün Devir Veya Temlikine Engel Değildir  67
2.10. Riskli Yapı Tespitini Engelleyenlerin Cezai Sorumluluğu Var mıdır ?  68
3. RİSKLİ YAPI KARARINA KARŞI İTİRAZ USULÜ  69
3.1. Riskli Yapı Tespit Raporuna İtirazın İncelenmesi  72
4. RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA KARŞI DAVA AÇILMASI  73
5. YIKIM VE TAHLİYE İŞLEMLERİ  76
5.1. Yıkım İçin Öngörülen Kanuni Süreler  76
5.2. Riskli Yapıda Yıkım Kararı Verme Yetkisi Kime Aittir?  77
5.3. Yıkım Masraflarını Kim Öder  81
6. YIKIM İŞLEMİNİ DURDURABİLECEK KANUN YOLLARI VAR MIDIR ?  82
6.1. Riskli Yapının Güçlendirilmesi Yıkım İşlemini Durdurur  82
6.2. Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları  86
6.2.1 Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları Bina Yıkılmadan Önce Açılmalıdır  89
6.2.2. Arsa Payı Düzeltilmesi Davalarının Yıkım Kararına Etkisi  89
7. RİSKLİ YAPIDA BULUNAN KİRACILARIN MAĞDURİYETİ NASIL GİDERİLECEKTİR?  91
İkinci Kısım
RİSKLİ YAPI KARARININ KESİNLEŞMESİ SONRASINDA
YAPILACAK İŞLEMLER
1. RİSKLİ YAPININ NE ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEĞİ KONUSUNDA MALİKLERLE YAPILACAK TOPLANTININ ZAMANI  95
2. TOPLANTI ÖNCESİNDE DEĞERLEME RAPORU ALINMASI ŞARTTIR  95
2.2. Riskli Yapının Değeri Nasıl Tespit Edilecektir?  96
3. ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK KARAR TOPLANTISI  97
3.1. Toplantı Davetinin Şekli  97
3.2. Toplantının Yapılması Ve Toplantıda Alınacak Kararlar  99
3.3. Üçte İki Çoğunluk Kararının Azınlıkta Kalan Hissedarlara Noter Vasıtasıyla Bildirilmesi  101
3.4. Üçte İki Çoğunluk Sağlanamaması Halinde Yapılacak İşlem  102
4. Üçte İki Çoğunluk Kararına Karşı Hukuki Başvuru Yolları  102
4.1. Çoğunluk Tarafından İmzalanan Sözleşmenin İptali Davası  110
5. AÇIK ARTTIRMA YOLUYLA SATIŞ İŞLEMİ  112
5.1. Açık Arttırma Yoluyla Satış İşlemi Sonucunda, Tapu Kaydında Görünen, “İhtiyati Tedbir” ve “İrtifak Haklarının” Akıbeti Ne Olacaktır ?  119
5.2. Açık Arttırma Ve Satış İşlemlerine Karşı Açılacak Davalar  120
6. Kira Yardımı Başvurusu Ve Gerekli Belgeler  121
7. Müteahhit Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir  123
8. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  124
8.1. İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  124
8.2. İnşaat Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar  125
8.2.1. Sözleşme Mutlak Surette Noterde Yapılmalıdır  125
8.2.2. Mümkünse, Asıl Sözleşme İmzalanmadan Önce, Binanın Avan Projesi Belediyeden Tasdik Ettirilmelidir  126
8.2.3. İnşaat Ruhsatının Alınma Süresi Açıkça Belirtilmelidir  126
8.2.4. İnşaat Süresinin Niteliği ve Mücbir Sebep Kavramı Tanımlanmalıdır  127
8.2.5. İnşa Edilecek Dairelerin Net veya Brüt M2’leri Açıkça Yazılmalıdır  128
8.2.6. Teknik Şartname ve Bağımsız Bölümler Listesi Sözleşmeye Eklenmelidir  129
8.2.7. Teminat ve Cezai Şart  130
8.2.8. Müteahhidin Hak Edeceği Dairelerin Kademeli Olarak Teslimi  131
8.2.9. Sözleşme Bedeli, İmar Artışının Paylaşımı ve Kira Yardımı  131
8.2.10. Yönetim Planı ve Arsa Paylarının Düzenlenmesi  132
8.2.11. Sözleşmenin Feshi İle İlgili Düzenlemeler  133
9. SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE ORTAYA ÇIKACAK HUKUKİ SONUÇLAR :  135
III. BÖLÜM
RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN BÖLGELERE İLİŞKİN
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
1. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU KAPSAMINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM :  139
1.1. Kentsel Dönüşüm Alanı (Riskli Alan) İlanında Yetkili İdare  142
1.2. Belediye Kanunu Kapsamında Riskli Alan İlanı Usulü  146
1.3. Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi kapsamında Büyükşehir Belediyelerine Tanınan İmar Yetkileri  148
1.4. Bakanlar Kurulu Tarafından Alınan Riskli Alan Kararlarının İptali Davaları  150
1.5. Bakanlar Kurulu’nun Aldığı Riskli Alan Kararına Karşı Dava Açma Süresi  152
1.6. Acele Kamulaştırma Kararları Ve Uygulaması  152
1.7. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Acele Kamulaştırma  153
1.8. Acele Kamulaştırma Kararlarının İptaline İlişkin Danıştay İçtihatları  156
2. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  171
IV. BÖLÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA YAŞANAN HUKUKİ SORUNLARIN MÜLKİYET HAKKI VE
EVRENSEL HUKUK PRENSİPLERİ ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜLEBİLMESİ İÇİN ÖNERİLERİMİZ
1. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA TARAFLARIN HAKLARINI KORUYUCU DÜZENLEMELER İÇEREN, TİP SÖZLEŞME ZORUNLULUĞU GETİRİLMELİDİR  177
2. ARSA SAHİPLERİ TÜKETİCİ KANUNU KAPSAMINDA TÜKETİCİ OLARAK KABUL EDİLMELİDİR  179
3. 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA İMZALANAN TÜM SÖZLEŞMELERDE BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI YAPTIRILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMELİDİR:  180
4. ÇOĞUNLUK KARAR TOPLANTISI BAKANLIK KOMİSERİ GÖZETİMİNDE YAPILMALIDIR  180
5. KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KATILIM BANKACILIĞI MODELİ  181
SONUÇ  183
V. BÖLÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARIN İLİŞKİN
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
1. RİSKLİ YAPI TESPİT MÜRACAATI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  185
2. ÇOĞUNLUK KARARI ALINMASI İÇİN TOPLANTI DAVETİ ÖRNEĞİ  186
3. ÇOĞUNLUK KARARI BİLDİRİM İHTARI  187
4. AZINLIK HİSSESİNİN SATIŞI İÇİN MÜRACAAT DİLEKÇESİ  189
5. RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  190
6. RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNUN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  192
7. ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK KARARININ İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ)  195
8. ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK KARARININ İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (SULH HUKUK MAHKEMESİ)  198
9. ARSA PAYININ DÜZENLENMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  201
VI. BÖLÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ
VERGİSEL BOYUTU
HARÇ VE VERGİ MUAFİYETLERİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN BAKANLIK RESMİ YAZILARI  218
VII. BÖLÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATI
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN  227
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  244
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  263
DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR  276
RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR  277
YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN  279
YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  283
İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTALARI  291
Kaynakça  293
Kavramlar Dizini  295
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020