Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İtirazın İptali – Menfi Tespit ve İstirdat – Tasarrufun İptali Davaları
Mayıs 2019 / 5. Baskı / 1240 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Mart 2020 265.00 TL -     Sepete Ekle
   

ESERDE; hukuk mahkemelerinde görülen davaların yaklaşık yüzde ellisini oluşturan İtirazın İptali, Menfi Tespit, İstirdat ve Tasarrufun İptali Davalarında, avukatlar ve hukuk hakimlerinin karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili öz bilgi ve son tarihli içtihatlara yer verilmiştir.

Eserde lüzumsuz ayrıntılardan kaçınılarak, kapsadığı dava türlerinde eski deyişle; EFRADINI CAMİ AĞYARINI MANİ özdeyişine riayet edilmiştir. Bu nedenle elinizdeki eser, uygulayıcı hukukçuların her zaman elinin altında bulundurma ihtiyacı duyacakları bir kitaptır.

Konu Başlıkları
İtirazın İptali
Menfi Tespit ve İstirdat
Tasarrufun İptali
İflas ve İflasın Ertelenmesi
Sıra Cetveline İtiraz Davaları
Barkod: 9789750254277
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1240
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskının Önsözü  5
Birinci Kısım
İTİRAZIN İPTALİ
§1. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI  21
I. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ NİTELİĞİ  21
İÇTİHATLAR  24
II. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER  28
İÇTİHATLAR  28
III. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ KOŞULLARI  32
A. Hukuki Yarar  32
İÇTİHATLAR  35
B. Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış, Geçerli Haciz Yolu ile İlamsız Genel Takip Olmalı  44
İÇTİHATLAR  47
C. Borçlu Tarafından Süresi İçinde Yapılmış ve Takibi Durdurmuş Geçerli İtiraz Olmalı  56
İÇTİHATLAR  57
D. Dava Bir Yıllık Süre İçinde Açılmalıdır  65
İÇTİHATLAR  66
E. İtiraz, İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olmalı  70
İÇTİHATLAR  70
F. Kesin Hüküm Bulunmamalı  71
1. Genel Olarak  71
2. Kesin Hükmün Çeşitleri  72
3. Kesin Hükmün Etkisi  74
4. Kesin Hükmün Kesin Delil Teşkil Etmesi  75
İÇTİHATLAR  75
G. Ticari ve İş Davalarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması  78
1. Genel Olarak  78
2. İşçi –İşveren İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması  79
3. Ticari Dava Konusu Olan İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması  80
4. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Ticari ve İş Davaları İçin İtirazın İptali Davasında İzlenecek Usul  81
IV. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA YARGILAMA USULÜ  82
A. Davanın Açılması  82
İÇTİHATLAR  84
B. Davanın Tarafları  89
1. Davacı  89
İÇTİHATLAR  91
2. Davalı  99
İÇTİHATLAR  99
3. Davaya Asli veya Feri Müdahale  108
C. Yetkili Mahkeme  109
1. Genel Olarak  109
2. HMK’ya Göre Yetkili Mahkeme  110
3. Yetki İtirazının İleri Sürülme Usulü  114
İÇTİHATLAR  115
D. Görevli Mahkeme  132
İÇTİHATLAR  138
– Görevle İlgili Genel İçtihatlar  138
– Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  150
– Ticaret / Deniz Ticareti Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  159
– İş Mahkemesinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  169
– Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  172
– İdari Yargıda Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  181
E. İspat Yükü  183
1. Genel Olarak  183
İÇTİHATLAR  187
2. İlk İtirazlar  205
3. Davalının Maddi Hukuka (İnkar, İtfa, Ödeme ) İlişkin Savunmaları  206
– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Savunmaları ile İlgili Genel İçtihatlar  207
– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Ödeme Savunması ile İlgili İçtihatlar  225
– Davalının Sözleşmeye Dayalı Savunması ile İlgili İçtihatlar  233
4. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi  240
a. Genel Olarak  240
b. İtirazın İptali Davasında İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi  240
c. İtirazın İptali Davasında Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi  241
İÇTİHATLAR  242
5. İtirazın İptali Davasında Islah  246
İÇTİHATLAR  247
6. İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı  251
İÇTİHATLAR  252
F. Deliller  265
1. Genel Olarak  265
2. Delil İbrazı İçin Taraflara Süre Verilmesi ve Neticeleri  269
İÇTİHATLAR  270
3. Senetle İspat  276
İÇTİHATLAR  278
4. Kesin Hüküm  283
İÇTİHATLAR  285
5. Yemin  291
İÇTİHATLAR  294
6. İkrar  300
İÇTİHATLAR  303
7. Belge  307
İÇTİHATLAR  307
8. Fatura  317
İÇTİHATLAR  320
9. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222)  333
İÇTİHATLAR  335
10. Delil Başlangıcı  347
İÇTİHATLAR  347
11. Tanık  355
İÇTİHATLAR  357
12. Bilirkişilik  361
İÇTİHATLAR  363
13. Keşif  371
İÇTİHATLAR  372
14. İsticvap  372
İÇTİHATLAR  374
V. MAHKEMENİN VERECEĞİ KARAR  378
A. Mahkeme Kararının Gerekçeli Olması  378
İÇTİHATLAR  379
B. Mahkemenin Verebileceği Kararlar  381
1. Davanın Reddi Kararı  383
2. Davanın Kabulü Kararı  384
İÇTİHATLAR  386
3. Karar Verilmesine Yer Olmaması  404
İÇTİHATLAR  405
VI. İCRA İNKÂR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI  411
A. Genel Olarak  411
İÇTİHATLAR  411
B. İcra İnkâr Tazminatı  414
İÇTİHATLAR  419
C. Kötü Niyet Tazminatı  439
İÇTİHATLAR  440
D. İnkâr ve Kötü Niyet Tazminatının Miktarı  447
İÇTİHATLAR  448
VII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HARÇ  454
İÇTİHATLAR  455
VIII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VEKÂLET ÜCRETİ  460
İÇTİHATLAR  461
IX. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VERİLEN HÜKMÜN İNFAZ ŞEKLİ  472
İÇTİHATLAR  473
X. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ İSTİNAF VE TEMYİZİ  475
A. İSTİNAF  475
B. TEMYİZ  477
İÇTİHATLAR  480
XI. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ÖZELLİĞİ OLAN KONULAR  488
A. Kefalet  488
1. Tanım ve Genel Açıklama  488
2. Kefalet Sözleşmesinin Şekli Şartları  489
3. Kefaletin Türleri  490
a. Adi Kefalet  490
b. Müteselsil Kefalet  491
c. Birlikte Kefalet  491
4. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı  492
5. Kefilin Takibi  492
6. Kefilin Rücu Hakkı  493
7. Kefaletin Sona Ermesi  494
İÇTİHATLAR  494
B. İtirazın İptali Davasında; Menkul Rehini ve İpotek ile İlgili Uyuşmazlıklar  510
1. İpotek Nedir  510
2. İpoteğin Kapsamı  511
İÇTİHATLAR  514
C. İtirazın İptali Davasında; Faiz ile İlgili Uyuşmazlıklar  517
1. Faiz Kavramı  517
2. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi  517
3. Temerrüt Faizinin Oranı  519
a. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faiz Oranı  519
b. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı  519
4. Ticari İşlerde Faize Faiz Yürütülmesi  520
5. İtirazın İptali Davasında Faizle İlgili Verilecek Karar  520
İÇTİHATLAR  524
6. Faizin Benzer Kavramlardan Farkı  539
a. Gecikme Zammı  539
b. Vade Farkı  539
İÇTİHATLAR  540
c. Cezai Şart  544
d. Aşkın Zarar  545
İÇTİHATLAR  545
D. Rücuen Ödenen Alacaklar Nedeniyle Yapılan Takipler Nedeniyle İtirazın İptali Davası Açılması  550
E. İflas veya İflasın Ertelenmesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi  553
1. İflasın Ertelemesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi  553
2. İflasın, İtirazın İptali Davasına Etkisi  554
a. Davacının İflası  554
b. Davalının İflası  554
c. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar  555
İÇTİHATLAR  556
F. Teminat Mektubuna Dayalı Takipler Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davası  559
İÇTİHATLAR  560
İkinci Kısım
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT
§1. MENFİ TESPİT DAVASI (İİK M. 72)  565
I. MENFİ TESPİT DAVASININ NİTELİĞİ  565
İÇTİHATLAR  568
II. MENFİ TESPİT DAVASININ KONUSU  570
İÇTİHATLAR  575
III. MENFİ TESPİT DAVASININ AÇILMA SÜRESİ  579
İÇTİHATLAR  580
IV. MENFİ TESPİT DAVASININ TÜRLERİ  582
A. Haciz İhbarnamesine İstinaden Açılan Menfi Tespit Davası  582
1. Genel Olarak  582
2. Davanın Sonuçları  584
a. Davanın Kabulü  584
b. Davanın Reddi  585
İÇTİHATLAR  586
B. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası  593
1. Hukuki Yarar  593
İÇTİHATLAR  596
2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi  602
C. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası  604
1. Hukuki Yarar  604
İÇTİHATLAR  606
2. Menfi Tespit Davasının Zamanaşımına Etkisi  609
İÇTİHATLAR  609
3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi  610
İÇTİHATLAR  612
4. Hangi Takip Türleri Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılabilir  616
İÇTİHATLAR  619
V. MENFİ TESPİT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ  621
A. Davanın Tarafları  621
1. İcra Takibinden Önceki Menfi Tespit Davasında  621
2. İcra Takibinden Sonraki Menfi Tespit Davasında  624
3. İcra ve İflas Kanunu’nun 89/3 Maddesine Göre Açılan Menfi Tespit Davası  624
İÇTİHATLAR  626
B. Görevli Mahkeme  634
İÇTİHATLAR  636
C. Yetkili Mahkeme  657
1. Davalı / Alacaklının İkametgâhı Mahkemesi  658
2. İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi  659
İÇTİHATLAR  660
D. Takipten Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Takibin Tedbiren Durdurulması  666
İÇTİHATLAR  668
E. Yargılama Aşaması  671
İÇTİHATLAR  673
F. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü  680
1. Genel Olarak  680
İÇTİHATLAR  683
2. İspat Yükü Kural Olarak Davalı / Alacaklıya Aittir  688
İÇTİHATLAR  690
3. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar  700
İÇTİHATLAR  701
4. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması  710
a. Kanuni Karineler  710
İÇTİHATLAR  711
b. Fiili Karine ve Ticari Teamüller  716
İÇTİHATLAR  717
G. Deliller  734
1. Genel Olarak  734
İÇTİHATLAR  735
2. Kesin Hüküm  737
İÇTİHATLAR  739
3. Senetle İspat  749
a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203)  751
b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı  753
c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu  754
İÇTİHATLAR  756
4. Yemin  765
İÇTİHATLAR  768
5. İkrar  770
İÇTİHATLAR  772
6. Belge  776
İÇTİHATLAR  778
7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222)  784
İÇTİHATLAR  785
8. Delil Başlangıcı  789
İÇTİHATLAR  790
9. Tanık  794
İÇTİHATLAR  794
10. Bilirkişilik  798
İÇTİHATLAR  799
11. Keşif  812
12. İsticvap  812
İÇTİHATLAR  814
H. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar  815
1. Menfi Tespit Davasının Reddi  815
a. Genel Olarak  815
İÇTİHATLAR  816
b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları  822
İÇTİHATLAR  824
c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekâlet Ücreti  829
İÇTİHATLAR  830
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü  832
İÇTİHATLAR  833
a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları  839
İÇTİHATLAR  840
b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları  841
İÇTİHATLAR  843
3. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı  848
İÇTİHATLAR  849
4. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç  850
İÇTİHATLAR  851
5. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi  856
İÇTİHATLAR  857
§2. İSTİRDAT DAVASI  859
I. İSTİRDAT DAVASININ ŞARTLARI  860
A. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması  860
B. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması  860
C. Borçlu–Davacının, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması  862
D. Maddi Hukuk Açısından Paranın İstenebilir Olması  863
1. Zamanaşımına Uğramış Borçlar  864
2. Kumar ve Bahis Borçları  864
3. Piyango ve Diğer Şans Oyunlarından Doğan Alacaklar  865
E. İstirdat Davası Açılma Süresi  865
İÇTİHATLAR  865
II. İSTİRDAT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ  872
A. Davacı  873
B. Davalı  873
C. Yetki  875
D. Görev  875
E. İstirdat Davasında İspat Yükü  875
F. İstirdat Davasında Verilecek Hüküm  876
İÇTİHATLAR  877
Üçüncü Kısım
TASARRUFUN İPTALİ
§1. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI  887
I. ÖZEL ALACAKLAR NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ  887
A. Tasarrufun İptali Davasının Niteliği ve Konusu  887
1. Genel Olarak  887
İÇTİHATLAR  890
2. Muvazaalı İşlemler Hakkında İptal Davası Açılması  898
a. Genel Olarak  898
b. Muvazaa (Danışık) Davası ile Tasarrufun İptali Davasının Karşılaştırılması  900
İÇTİHATLAR  902
3. Borçlu Adına Başkası Tarafından Yapılarak “Gizlenmiş İşlemler” Hakkında İptal Davası Açılması (Nam–ı Müstear)  913
İÇTİHATLAR  914
4. Boşanma Protokolü Gereğince Yapılan İşlemler  917
İÇTİHATLAR  917
5. Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan Kira Sözleşmeleri  919
İÇTİHATLAR  919
6. Alacaklıya Zarar Vermek İçin Yapılan Temlik Sözleşmeleri  920
İÇTİHATLAR  921
7. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olamayacak Başlıca İşlemler  923
İÇTİHATLAR  924
8. İptal Davasının, «Kişisel Bir Dava Olmasının» Uygulamadaki Sonuçları  925
İÇTİHATLAR  927
B. Tasarrufun İptali Davasının Ön Koşulları  928
1. Genel Olarak  928
İÇTİHATLAR  929
2. Kesinleşmiş Bir Alacak ve Takibin Olması  931
İÇTİHATLAR  932
3. Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak ve Doğum Tarihinin Tasarruf Tarihinden Önce Olması  937
İÇTİHATLAR  938
4. Davacının Elinde Kati veya Geçici Aciz Belgesi Bulunması  948
İÇTİHATLAR  951
C. İptale Tabi Tasarruflar  967
1. İptal Davasının Konusu Olan Karşılıksız Tasarruflar (İİK m. 278)  967
2. Bağışlama Hükmünde Sayılan Tasarruflar  968
İÇTİHATLAR  971
– Genel İçtihatlar  971
– Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Tasarruflarla İlgili İçtihatlar  976
– Yakın Akrabalar Arasındaki Yapılan İvazlı Tasarruflarla İlgili İçtihatlar  984
3. Aciz Halindeyken Yapılan İptale Tabi Tasarruflar (İİK m. 279)  987
a. Borçlunun Son Bir Yıl İçinde Mevcut Bir Borcu İçin Yapılan Rehinler  987
İÇTİHATLAR  988
b. Mutat Ödeme Vasıtalarından Başka Bir Suretle Yapılmış Ödemeler  989
İÇTİHATLAR  989
c. Vadesi Gelmemiş Borçlar İçin Yapılmış Ödemeler  992
d. Kişisel Borçların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler  993
İÇTİHATLAR  993
4. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali (İİK m. 280)  994
a. Genel Olarak  994
İÇTİHATLAR  996
b. İptal Davasında Davacı–Alacaklı Lehine Kanuni Karineler  1015
aa. Yakın Akrabalık  1015
İÇTİHATLAR  1016
bb. Ticari İşletme Devri  1023
İÇTİHATLAR  1024
c. Taraflar Arasında Organik Bağ Bulunması  1029
İÇTİHATLAR  1030
d. Davalı/Borçlu ile Üçüncü Kişinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı İşlemlerinin İptali  1031
İÇTİHATLAR  1032
e. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptalinde Süre  1035
İÇTİHATLAR  1035
D. İptal Davasında Yargılama Usulü (İİK m. 281)  1036
1. Genel Olarak  1036
İÇTİHATLAR  1037
2. Yetkili Mahkeme  1040
İÇTİHATLAR  1042
3. Görevli Mahkeme  1046
İÇTİHATLAR  1047
4. İptal Davasında Davacı (m.277)  1056
a. Alacağını Tamamen veya Kısmen Alamamış Olan Takip (Haciz) Alacaklısı  1056
b. Temlik Alacaklısı  1058
c. İflas İdaresi veya Dava Hakkı Kendisine Devrolunan Alacaklı  1058
İÇTİHATLAR  1059
5. İptal Davasında Davalı (M.282)  1063
İÇTİHATLAR  1066
6. İptal Davası Açma Süresi (m. 284)  1073
İÇTİHATLAR  1075
7. İptal Davasında Yargılama  1079
a. Genel Olarak  1079
İÇTİHATLAR  1081
b. Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi  1087
İÇTİHATLAR  1088
c. Tasarrufların Hangi Hukuki Sebeple İptal Edileceği  1097
İÇTİHATLAR  1097
d. Alacağın Tasarruftan Önce Doğmuş ve Aciz Belgesine Bağlanmış Kesinleşmiş Gerçek Bir Alacak Olması  1099
İÇTİHATLAR  1100
e. Tasarrufun İptali Davasında Bekletici Mesele  1104
İÇTİHATLAR  1105
f. İptal Davasında Kesin Hüküm Oluşturmayan Durumlar  1110
İÇTİHATLAR  1110
8. Tasarrufun İptali Davasının Islah Edilmesi veya Terditli Dava Olarak Açılması  1111
E. İptal Davasında Hüküm (İİK m. 283)  1112
1. Haciz Yolu ile Takipte, İptal Davasının Kabulü  1112
a. Genel Olarak  1112
b. Davanın Kabulünde Hüküm Örnekleri  1113
c. Üçüncü Kişinin Malı/Hakkı Dördüncü Kişiye Devri  1115
aa. İyiniyetli Dördüncü Kişiye Devri  1115
bb. Kötüniyetli Dördüncü Kişiye Devri  1116
d. Şufa Hakkının Kullanılması Neticesinde Malın Üçüncü Kişinin Elinden Çıkması  1117
e. Kararın İnfazı  1117
İÇTİHATLAR  1118
f. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haczin, Kesin Hacze İştiraki  1130
İÇTİHATLAR  1131
g. Tasarrufun İptali Davasını Kazanmış Olan Alacaklının, Üçüncü Kişi Alacaklılarına Önceliği  1137
İÇTİHATLAR  1138
2. İptal Davasının Reddi Kararı  1138
3. İptal Davasının Konusuz Kalması  1140
4. İflasta, İptal Davasının Kabulü  1141
İÇTİHATLAR  1142
5. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti  1144
a. Harç  1144
İÇTİHATLAR  1145
b. Vekâlet Ücreti ve Yargılama Gideri  1146
İÇTİHATLAR  1148
II. İFLASTA İPTAL DAVASI  1151
A. Davanın Açılması  1151
1. Davacı  1151
2. Davalı  1152
3. Görev  1153
4. Yetki  1153
B. İflasın Açılmasının İptal Davasına Etkisi  1154
C. İflasta İptal Davasında Verilecek Hüküm  1154
İÇTİHATLAR  1155
III. KAMU ALACAKLARI NEDENİYLE İPTAL DAVASI  1158
A. İptal Davasına Konu Tasarruflar  1158
1. İvazsız Tasarruf İşlemleri (6183 s. K. m. 27)  1158
2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar Nelerdir (6183 s. K. m. 28)  1159
3. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar (6183 s. K. m. 29)  1159
4. Kamu Alacağının Tahsilini Engellemek Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (m. 30)  1159
İÇTİHATLAR  1160
B. İptal Davasının Koşulları  1164
1. Genel Olarak  1164
2. İptal Davasının Koşulları  1165
İÇTİHATLAR  1168
DANIŞTAY KARARLARI  1176
C. İptal Davasında Görev ve Yetki  1177
1. Görev  1177
İÇTİHATLAR  1178
2. Yetki  1180
İÇTİHATLAR  1181
D. İptal Davasında Davanın Tarafları  1182
1. Davacı  1182
2. Davalı (6183 s. K. m. 25)  1183
a. Genel Olarak  1183
b. Limited Şirket Ortaklarının Şirketten Tamamen veya Kısmen Tahsil Edilemeyen veya Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Kamu Alacağından Sorumlulukları  1185
c. Tüzel Kişilerle Küçüklerin ve Kısıtlıların Kanuni Temsilcilerinin Borçlu Sıfatı İle Davalı Olması (6183 s.K. Mükerrer m.35)  1186
İÇTİHATLAR  1188
E. İptal Davası Açmada Hak Düşürücü Süre (6183 s. K. m. 26)  1192
İÇTİHATLAR  1192
F. İptal Davasına Konu Tasarruflar  1194
1. Karşılıksız Tasarrufların İptali (6183 s. K. m. 27)  1194
İÇTİHATLAR  1196
2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar  1201
a. Yakın Akrabalar Arasındaki İvazlı İşlemler  1201
b. Kamu Borçlusu Kendi Malına Karşılık, Düşük Bedel Karşılığında Yaptığı Sözleşmeler  1202
c. Borçlunun Kendisi veya Üçüncü Bir Kişi Yararına, Hayat Boyunca Gelir veya İntifa Hakkı Sağlayan Sözleşmeleri  1203
İÇTİHATLAR  1204
3. İptale Tabi Olan, Rehinler, Mutad Olmayan Ödeme Şekilleri ve Vadesi Gelmemiş Borç Ödemeleri (6183 s. K. m. 29)  1209
İÇTİHATLAR  1211
4. Kamu Alacağının Tahsiline İmkân Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (6183 s. K. m. 30)  1212
İÇTİHATLAR  1215
G. Kamu Alacağından Dolayı Açılan İptal Davalarında Yargılama Usulü  1222
H. Kamu Alacağı Nedeniyle Açılan İptal Davasında Hüküm (6183 s. K. m. 31)  1224
İÇTİHATLAR  1226
I. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti  1230
1. Vekalet Ücreti  1230
2. Harç  1231
İÇTİHATLAR  1231
Yararlanılan Kaynaklar  1235
Kavramlar Dizini  1237
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
Gökhan Taneri
Eylül 2020
89.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
79.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskının Önsözü  5
Birinci Kısım
İTİRAZIN İPTALİ
§1. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI  21
I. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ NİTELİĞİ  21
İÇTİHATLAR  24
II. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER  28
İÇTİHATLAR  28
III. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ KOŞULLARI  32
A. Hukuki Yarar  32
İÇTİHATLAR  35
B. Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış, Geçerli Haciz Yolu ile İlamsız Genel Takip Olmalı  44
İÇTİHATLAR  47
C. Borçlu Tarafından Süresi İçinde Yapılmış ve Takibi Durdurmuş Geçerli İtiraz Olmalı  56
İÇTİHATLAR  57
D. Dava Bir Yıllık Süre İçinde Açılmalıdır  65
İÇTİHATLAR  66
E. İtiraz, İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olmalı  70
İÇTİHATLAR  70
F. Kesin Hüküm Bulunmamalı  71
1. Genel Olarak  71
2. Kesin Hükmün Çeşitleri  72
3. Kesin Hükmün Etkisi  74
4. Kesin Hükmün Kesin Delil Teşkil Etmesi  75
İÇTİHATLAR  75
G. Ticari ve İş Davalarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması  78
1. Genel Olarak  78
2. İşçi –İşveren İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması  79
3. Ticari Dava Konusu Olan İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması  80
4. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Ticari ve İş Davaları İçin İtirazın İptali Davasında İzlenecek Usul  81
IV. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA YARGILAMA USULÜ  82
A. Davanın Açılması  82
İÇTİHATLAR  84
B. Davanın Tarafları  89
1. Davacı  89
İÇTİHATLAR  91
2. Davalı  99
İÇTİHATLAR  99
3. Davaya Asli veya Feri Müdahale  108
C. Yetkili Mahkeme  109
1. Genel Olarak  109
2. HMK’ya Göre Yetkili Mahkeme  110
3. Yetki İtirazının İleri Sürülme Usulü  114
İÇTİHATLAR  115
D. Görevli Mahkeme  132
İÇTİHATLAR  138
– Görevle İlgili Genel İçtihatlar  138
– Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  150
– Ticaret / Deniz Ticareti Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  159
– İş Mahkemesinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  169
– Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  172
– İdari Yargıda Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  181
E. İspat Yükü  183
1. Genel Olarak  183
İÇTİHATLAR  187
2. İlk İtirazlar  205
3. Davalının Maddi Hukuka (İnkar, İtfa, Ödeme ) İlişkin Savunmaları  206
– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Savunmaları ile İlgili Genel İçtihatlar  207
– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Ödeme Savunması ile İlgili İçtihatlar  225
– Davalının Sözleşmeye Dayalı Savunması ile İlgili İçtihatlar  233
4. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi  240
a. Genel Olarak  240
b. İtirazın İptali Davasında İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi  240
c. İtirazın İptali Davasında Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi  241
İÇTİHATLAR  242
5. İtirazın İptali Davasında Islah  246
İÇTİHATLAR  247
6. İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı  251
İÇTİHATLAR  252
F. Deliller  265
1. Genel Olarak  265
2. Delil İbrazı İçin Taraflara Süre Verilmesi ve Neticeleri  269
İÇTİHATLAR  270
3. Senetle İspat  276
İÇTİHATLAR  278
4. Kesin Hüküm  283
İÇTİHATLAR  285
5. Yemin  291
İÇTİHATLAR  294
6. İkrar  300
İÇTİHATLAR  303
7. Belge  307
İÇTİHATLAR  307
8. Fatura  317
İÇTİHATLAR  320
9. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222)  333
İÇTİHATLAR  335
10. Delil Başlangıcı  347
İÇTİHATLAR  347
11. Tanık  355
İÇTİHATLAR  357
12. Bilirkişilik  361
İÇTİHATLAR  363
13. Keşif  371
İÇTİHATLAR  372
14. İsticvap  372
İÇTİHATLAR  374
V. MAHKEMENİN VERECEĞİ KARAR  378
A. Mahkeme Kararının Gerekçeli Olması  378
İÇTİHATLAR  379
B. Mahkemenin Verebileceği Kararlar  381
1. Davanın Reddi Kararı  383
2. Davanın Kabulü Kararı  384
İÇTİHATLAR  386
3. Karar Verilmesine Yer Olmaması  404
İÇTİHATLAR  405
VI. İCRA İNKÂR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI  411
A. Genel Olarak  411
İÇTİHATLAR  411
B. İcra İnkâr Tazminatı  414
İÇTİHATLAR  419
C. Kötü Niyet Tazminatı  439
İÇTİHATLAR  440
D. İnkâr ve Kötü Niyet Tazminatının Miktarı  447
İÇTİHATLAR  448
VII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HARÇ  454
İÇTİHATLAR  455
VIII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VEKÂLET ÜCRETİ  460
İÇTİHATLAR  461
IX. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VERİLEN HÜKMÜN İNFAZ ŞEKLİ  472
İÇTİHATLAR  473
X. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ İSTİNAF VE TEMYİZİ  475
A. İSTİNAF  475
B. TEMYİZ  477
İÇTİHATLAR  480
XI. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ÖZELLİĞİ OLAN KONULAR  488
A. Kefalet  488
1. Tanım ve Genel Açıklama  488
2. Kefalet Sözleşmesinin Şekli Şartları  489
3. Kefaletin Türleri  490
a. Adi Kefalet  490
b. Müteselsil Kefalet  491
c. Birlikte Kefalet  491
4. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı  492
5. Kefilin Takibi  492
6. Kefilin Rücu Hakkı  493
7. Kefaletin Sona Ermesi  494
İÇTİHATLAR  494
B. İtirazın İptali Davasında; Menkul Rehini ve İpotek ile İlgili Uyuşmazlıklar  510
1. İpotek Nedir  510
2. İpoteğin Kapsamı  511
İÇTİHATLAR  514
C. İtirazın İptali Davasında; Faiz ile İlgili Uyuşmazlıklar  517
1. Faiz Kavramı  517
2. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi  517
3. Temerrüt Faizinin Oranı  519
a. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faiz Oranı  519
b. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı  519
4. Ticari İşlerde Faize Faiz Yürütülmesi  520
5. İtirazın İptali Davasında Faizle İlgili Verilecek Karar  520
İÇTİHATLAR  524
6. Faizin Benzer Kavramlardan Farkı  539
a. Gecikme Zammı  539
b. Vade Farkı  539
İÇTİHATLAR  540
c. Cezai Şart  544
d. Aşkın Zarar  545
İÇTİHATLAR  545
D. Rücuen Ödenen Alacaklar Nedeniyle Yapılan Takipler Nedeniyle İtirazın İptali Davası Açılması  550
E. İflas veya İflasın Ertelenmesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi  553
1. İflasın Ertelemesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi  553
2. İflasın, İtirazın İptali Davasına Etkisi  554
a. Davacının İflası  554
b. Davalının İflası  554
c. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar  555
İÇTİHATLAR  556
F. Teminat Mektubuna Dayalı Takipler Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davası  559
İÇTİHATLAR  560
İkinci Kısım
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT
§1. MENFİ TESPİT DAVASI (İİK M. 72)  565
I. MENFİ TESPİT DAVASININ NİTELİĞİ  565
İÇTİHATLAR  568
II. MENFİ TESPİT DAVASININ KONUSU  570
İÇTİHATLAR  575
III. MENFİ TESPİT DAVASININ AÇILMA SÜRESİ  579
İÇTİHATLAR  580
IV. MENFİ TESPİT DAVASININ TÜRLERİ  582
A. Haciz İhbarnamesine İstinaden Açılan Menfi Tespit Davası  582
1. Genel Olarak  582
2. Davanın Sonuçları  584
a. Davanın Kabulü  584
b. Davanın Reddi  585
İÇTİHATLAR  586
B. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası  593
1. Hukuki Yarar  593
İÇTİHATLAR  596
2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi  602
C. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası  604
1. Hukuki Yarar  604
İÇTİHATLAR  606
2. Menfi Tespit Davasının Zamanaşımına Etkisi  609
İÇTİHATLAR  609
3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi  610
İÇTİHATLAR  612
4. Hangi Takip Türleri Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılabilir  616
İÇTİHATLAR  619
V. MENFİ TESPİT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ  621
A. Davanın Tarafları  621
1. İcra Takibinden Önceki Menfi Tespit Davasında  621
2. İcra Takibinden Sonraki Menfi Tespit Davasında  624
3. İcra ve İflas Kanunu’nun 89/3 Maddesine Göre Açılan Menfi Tespit Davası  624
İÇTİHATLAR  626
B. Görevli Mahkeme  634
İÇTİHATLAR  636
C. Yetkili Mahkeme  657
1. Davalı / Alacaklının İkametgâhı Mahkemesi  658
2. İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi  659
İÇTİHATLAR  660
D. Takipten Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Takibin Tedbiren Durdurulması  666
İÇTİHATLAR  668
E. Yargılama Aşaması  671
İÇTİHATLAR  673
F. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü  680
1. Genel Olarak  680
İÇTİHATLAR  683
2. İspat Yükü Kural Olarak Davalı / Alacaklıya Aittir  688
İÇTİHATLAR  690
3. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar  700
İÇTİHATLAR  701
4. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması  710
a. Kanuni Karineler  710
İÇTİHATLAR  711
b. Fiili Karine ve Ticari Teamüller  716
İÇTİHATLAR  717
G. Deliller  734
1. Genel Olarak  734
İÇTİHATLAR  735
2. Kesin Hüküm  737
İÇTİHATLAR  739
3. Senetle İspat  749
a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203)  751
b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı  753
c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu  754
İÇTİHATLAR  756
4. Yemin  765
İÇTİHATLAR  768
5. İkrar  770
İÇTİHATLAR  772
6. Belge  776
İÇTİHATLAR  778
7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222)  784
İÇTİHATLAR  785
8. Delil Başlangıcı  789
İÇTİHATLAR  790
9. Tanık  794
İÇTİHATLAR  794
10. Bilirkişilik  798
İÇTİHATLAR  799
11. Keşif  812
12. İsticvap  812
İÇTİHATLAR  814
H. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar  815
1. Menfi Tespit Davasının Reddi  815
a. Genel Olarak  815
İÇTİHATLAR  816
b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları  822
İÇTİHATLAR  824
c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekâlet Ücreti  829
İÇTİHATLAR  830
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü  832
İÇTİHATLAR  833
a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları  839
İÇTİHATLAR  840
b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları  841
İÇTİHATLAR  843
3. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı  848
İÇTİHATLAR  849
4. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç  850
İÇTİHATLAR  851
5. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi  856
İÇTİHATLAR  857
§2. İSTİRDAT DAVASI  859
I. İSTİRDAT DAVASININ ŞARTLARI  860
A. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması  860
B. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması  860
C. Borçlu–Davacının, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması  862
D. Maddi Hukuk Açısından Paranın İstenebilir Olması  863
1. Zamanaşımına Uğramış Borçlar  864
2. Kumar ve Bahis Borçları  864
3. Piyango ve Diğer Şans Oyunlarından Doğan Alacaklar  865
E. İstirdat Davası Açılma Süresi  865
İÇTİHATLAR  865
II. İSTİRDAT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ  872
A. Davacı  873
B. Davalı  873
C. Yetki  875
D. Görev  875
E. İstirdat Davasında İspat Yükü  875
F. İstirdat Davasında Verilecek Hüküm  876
İÇTİHATLAR  877
Üçüncü Kısım
TASARRUFUN İPTALİ
§1. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI  887
I. ÖZEL ALACAKLAR NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ  887
A. Tasarrufun İptali Davasının Niteliği ve Konusu  887
1. Genel Olarak  887
İÇTİHATLAR  890
2. Muvazaalı İşlemler Hakkında İptal Davası Açılması  898
a. Genel Olarak  898
b. Muvazaa (Danışık) Davası ile Tasarrufun İptali Davasının Karşılaştırılması  900
İÇTİHATLAR  902
3. Borçlu Adına Başkası Tarafından Yapılarak “Gizlenmiş İşlemler” Hakkında İptal Davası Açılması (Nam–ı Müstear)  913
İÇTİHATLAR  914
4. Boşanma Protokolü Gereğince Yapılan İşlemler  917
İÇTİHATLAR  917
5. Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan Kira Sözleşmeleri  919
İÇTİHATLAR  919
6. Alacaklıya Zarar Vermek İçin Yapılan Temlik Sözleşmeleri  920
İÇTİHATLAR  921
7. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olamayacak Başlıca İşlemler  923
İÇTİHATLAR  924
8. İptal Davasının, «Kişisel Bir Dava Olmasının» Uygulamadaki Sonuçları  925
İÇTİHATLAR  927
B. Tasarrufun İptali Davasının Ön Koşulları  928
1. Genel Olarak  928
İÇTİHATLAR  929
2. Kesinleşmiş Bir Alacak ve Takibin Olması  931
İÇTİHATLAR  932
3. Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak ve Doğum Tarihinin Tasarruf Tarihinden Önce Olması  937
İÇTİHATLAR  938
4. Davacının Elinde Kati veya Geçici Aciz Belgesi Bulunması  948
İÇTİHATLAR  951
C. İptale Tabi Tasarruflar  967
1. İptal Davasının Konusu Olan Karşılıksız Tasarruflar (İİK m. 278)  967
2. Bağışlama Hükmünde Sayılan Tasarruflar  968
İÇTİHATLAR  971
– Genel İçtihatlar  971
– Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Tasarruflarla İlgili İçtihatlar  976
– Yakın Akrabalar Arasındaki Yapılan İvazlı Tasarruflarla İlgili İçtihatlar  984
3. Aciz Halindeyken Yapılan İptale Tabi Tasarruflar (İİK m. 279)  987
a. Borçlunun Son Bir Yıl İçinde Mevcut Bir Borcu İçin Yapılan Rehinler  987
İÇTİHATLAR  988
b. Mutat Ödeme Vasıtalarından Başka Bir Suretle Yapılmış Ödemeler  989
İÇTİHATLAR  989
c. Vadesi Gelmemiş Borçlar İçin Yapılmış Ödemeler  992
d. Kişisel Borçların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler  993
İÇTİHATLAR  993
4. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali (İİK m. 280)  994
a. Genel Olarak  994
İÇTİHATLAR  996
b. İptal Davasında Davacı–Alacaklı Lehine Kanuni Karineler  1015
aa. Yakın Akrabalık  1015
İÇTİHATLAR  1016
bb. Ticari İşletme Devri  1023
İÇTİHATLAR  1024
c. Taraflar Arasında Organik Bağ Bulunması  1029
İÇTİHATLAR  1030
d. Davalı/Borçlu ile Üçüncü Kişinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı İşlemlerinin İptali  1031
İÇTİHATLAR  1032
e. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptalinde Süre  1035
İÇTİHATLAR  1035
D. İptal Davasında Yargılama Usulü (İİK m. 281)  1036
1. Genel Olarak  1036
İÇTİHATLAR  1037
2. Yetkili Mahkeme  1040
İÇTİHATLAR  1042
3. Görevli Mahkeme  1046
İÇTİHATLAR  1047
4. İptal Davasında Davacı (m.277)  1056
a. Alacağını Tamamen veya Kısmen Alamamış Olan Takip (Haciz) Alacaklısı  1056
b. Temlik Alacaklısı  1058
c. İflas İdaresi veya Dava Hakkı Kendisine Devrolunan Alacaklı  1058
İÇTİHATLAR  1059
5. İptal Davasında Davalı (M.282)  1063
İÇTİHATLAR  1066
6. İptal Davası Açma Süresi (m. 284)  1073
İÇTİHATLAR  1075
7. İptal Davasında Yargılama  1079
a. Genel Olarak  1079
İÇTİHATLAR  1081
b. Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi  1087
İÇTİHATLAR  1088
c. Tasarrufların Hangi Hukuki Sebeple İptal Edileceği  1097
İÇTİHATLAR  1097
d. Alacağın Tasarruftan Önce Doğmuş ve Aciz Belgesine Bağlanmış Kesinleşmiş Gerçek Bir Alacak Olması  1099
İÇTİHATLAR  1100
e. Tasarrufun İptali Davasında Bekletici Mesele  1104
İÇTİHATLAR  1105
f. İptal Davasında Kesin Hüküm Oluşturmayan Durumlar  1110
İÇTİHATLAR  1110
8. Tasarrufun İptali Davasının Islah Edilmesi veya Terditli Dava Olarak Açılması  1111
E. İptal Davasında Hüküm (İİK m. 283)  1112
1. Haciz Yolu ile Takipte, İptal Davasının Kabulü  1112
a. Genel Olarak  1112
b. Davanın Kabulünde Hüküm Örnekleri  1113
c. Üçüncü Kişinin Malı/Hakkı Dördüncü Kişiye Devri  1115
aa. İyiniyetli Dördüncü Kişiye Devri  1115
bb. Kötüniyetli Dördüncü Kişiye Devri  1116
d. Şufa Hakkının Kullanılması Neticesinde Malın Üçüncü Kişinin Elinden Çıkması  1117
e. Kararın İnfazı  1117
İÇTİHATLAR  1118
f. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haczin, Kesin Hacze İştiraki  1130
İÇTİHATLAR  1131
g. Tasarrufun İptali Davasını Kazanmış Olan Alacaklının, Üçüncü Kişi Alacaklılarına Önceliği  1137
İÇTİHATLAR  1138
2. İptal Davasının Reddi Kararı  1138
3. İptal Davasının Konusuz Kalması  1140
4. İflasta, İptal Davasının Kabulü  1141
İÇTİHATLAR  1142
5. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti  1144
a. Harç  1144
İÇTİHATLAR  1145
b. Vekâlet Ücreti ve Yargılama Gideri  1146
İÇTİHATLAR  1148
II. İFLASTA İPTAL DAVASI  1151
A. Davanın Açılması  1151
1. Davacı  1151
2. Davalı  1152
3. Görev  1153
4. Yetki  1153
B. İflasın Açılmasının İptal Davasına Etkisi  1154
C. İflasta İptal Davasında Verilecek Hüküm  1154
İÇTİHATLAR  1155
III. KAMU ALACAKLARI NEDENİYLE İPTAL DAVASI  1158
A. İptal Davasına Konu Tasarruflar  1158
1. İvazsız Tasarruf İşlemleri (6183 s. K. m. 27)  1158
2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar Nelerdir (6183 s. K. m. 28)  1159
3. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar (6183 s. K. m. 29)  1159
4. Kamu Alacağının Tahsilini Engellemek Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (m. 30)  1159
İÇTİHATLAR  1160
B. İptal Davasının Koşulları  1164
1. Genel Olarak  1164
2. İptal Davasının Koşulları  1165
İÇTİHATLAR  1168
DANIŞTAY KARARLARI  1176
C. İptal Davasında Görev ve Yetki  1177
1. Görev  1177
İÇTİHATLAR  1178
2. Yetki  1180
İÇTİHATLAR  1181
D. İptal Davasında Davanın Tarafları  1182
1. Davacı  1182
2. Davalı (6183 s. K. m. 25)  1183
a. Genel Olarak  1183
b. Limited Şirket Ortaklarının Şirketten Tamamen veya Kısmen Tahsil Edilemeyen veya Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Kamu Alacağından Sorumlulukları  1185
c. Tüzel Kişilerle Küçüklerin ve Kısıtlıların Kanuni Temsilcilerinin Borçlu Sıfatı İle Davalı Olması (6183 s.K. Mükerrer m.35)  1186
İÇTİHATLAR  1188
E. İptal Davası Açmada Hak Düşürücü Süre (6183 s. K. m. 26)  1192
İÇTİHATLAR  1192
F. İptal Davasına Konu Tasarruflar  1194
1. Karşılıksız Tasarrufların İptali (6183 s. K. m. 27)  1194
İÇTİHATLAR  1196
2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar  1201
a. Yakın Akrabalar Arasındaki İvazlı İşlemler  1201
b. Kamu Borçlusu Kendi Malına Karşılık, Düşük Bedel Karşılığında Yaptığı Sözleşmeler  1202
c. Borçlunun Kendisi veya Üçüncü Bir Kişi Yararına, Hayat Boyunca Gelir veya İntifa Hakkı Sağlayan Sözleşmeleri  1203
İÇTİHATLAR  1204
3. İptale Tabi Olan, Rehinler, Mutad Olmayan Ödeme Şekilleri ve Vadesi Gelmemiş Borç Ödemeleri (6183 s. K. m. 29)  1209
İÇTİHATLAR  1211
4. Kamu Alacağının Tahsiline İmkân Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (6183 s. K. m. 30)  1212
İÇTİHATLAR  1215
G. Kamu Alacağından Dolayı Açılan İptal Davalarında Yargılama Usulü  1222
H. Kamu Alacağı Nedeniyle Açılan İptal Davasında Hüküm (6183 s. K. m. 31)  1224
İÇTİHATLAR  1226
I. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti  1230
1. Vekalet Ücreti  1230
2. Harç  1231
İÇTİHATLAR  1231
Yararlanılan Kaynaklar  1235
Kavramlar Dizini  1237
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020