Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Libra Mevzuat Dizisi – (LMD–3)
Türk Ticaret Kanunu / Karşılaştırmalı – Gerekçeli
 (Yayına Hazırlayan),  (Yayına Hazırlayan)
Eylül 2019 / 15. Baskı / 1248 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 89.90 TL
İndirimli: 44.90 TL (%51)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 16. Ocak 2020 89.90 TL -     Sepete Ekle
 12. Ocak 2017 74.00 TL 14.90 TL (%80)Sepete Ekle
 10. Ocak 2015 60.00 TL 4.90 TL (%92)Sepete Ekle
   

Kitap Hakkında,

Kitap, klasik Yeni Kanun Metni > Gerekçe > Eski Kanun Metni sistematiği temel alınarak hazırlandı. Fakat, bunun ötesinde okuyucuların yeni kanuna kolay uyum sağlayabilmesi için gerek içerik gerekse tasarım açısından önemli düzenlemeler yapıldı;

Kanun metni içerisinde geçen kanunlara yapılan atıflar ve önemli hususlar notlar şeklinde maddelerin altına işlendi.

Her maddenin sonuna kanunda yapılan değişikliğin kapsamını gösteren bir "Değişiklik Göstergesi" konuldu. Bu gösterge sayesinde okuyucuların, maddenin az veya çok değişikliğe uğradığını, yeni ihdas edildiğini veya aynen korunduğunu hızlı bir şekilde görmesi amaçlandı.

Kitabın ilk sayfalarında yer alan Karşılaştırma Tablosuyla okuyucuların hem eski kanundan yeniye, hem de yeni kanundan eskiye doğru maddeleri karşılaştırması sağlandı.

Kitabın tasarımında da özel bir çalışma yapıldı ve metinlerin rahat algılanabilmesi için renk ve yazı stilleriyle hiyerarşik düzen vurgulandı.

Kanunda yer alan kavramlara rahat ulaşılabilmesi için kitabın sonuna bir alfabetik kavram dizini eklendi.

Bu işlemelerle okuyucularımızın yeni kanuna adapte olurken fazla zorlanmayacaklarına inanıyoruz.

Yeni mevzuatı karşılaşabileceğiniz sürprizlerden değil bu kitaptan öğrenin!
Konu Başlıkları
Yeni TTK'nın Uygulanmasına İlişkin Takvim
Gerekçe
Karşılaştırmalı Eski – Yeni Kanun Metni
Karşılaştırma Tablosu Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri
Yeni Kavramlar Sözlüğü
Kavram Dizini Madde Değişim Göstergesi
Barkod: 9789750256578
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  15
Ebat: 12x23
Sayfa Sayısı: 1248
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
Eski – Yeni Karşılaştırma Tablosu  51
Genel Gerekçe  63
6335 Sayılı Kanunun Genel Gerekçesi  114
BAŞLANGIÇ
A) Kanunun uygulama alanı  117
I– Ticari hükümler  117
II– Ticari örf ve âdet  117
III– Ticari işler  118
IV– Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri  118
1. Genel olarak  118
2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler  120
3. Dava şartı olarak arabuluculuk  122
B) Çeşitli hükümler  123
I– Zamanaşımı  123
II– Teselsül karinesi  123
III– Ticari işlerde faiz  124
1. Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları  124
2. Uygulanacak hükümler  125
3. Faizin başlangıcı  126
BİRİNCİ KİTAP
Ticari İşletme
BİRİNCİ KISIM
Tacir
A) Ticari işletme  127
1. Bütünlük ilkesi  127
B) Tacir  129
I– Gerçek kişiler  129
1. Genel olarak  129
2. Küçük ve kısıtlılar  130
3. Ticaret yapmaktan menedilenler  130
4. Esnaf  131
II– Tüzel kişiler  132
III– Donatma iştiraki  133
C) Tacir olmanın hükümleri  133
I– Genel olarak  133
II– Özel olarak  134
1. Ticari iş karinesi  134
2. Ücret isteme hakkı  135
3. Fatura ve teyit mektubu  135
4. Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi  136
5. Ticari satış ve mal değişimi  136
İKİNCİ KISIM
Ticaret Sicili
A) Kuruluş  140
I– Genel olarak  140
II– Yönetim  142
III– Yönetmelik  143
B) Tescil  143
I– Şartları  143
1. İstem  143
2. İlgililer  144
3. İstemin şekli  145
4. Süre  145
5. Değişiklikler  145
II– Sicil müdürünün görevleri  146
1. İnceleme görevi ve geçici tescil  146
2. Tescile davet ve ceza  147
3. İtiraz  148
III– Açıklık  148
IV– Sonuçları  149
1. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi  149
2. Görünüşe güven  149
3. Sorumluluk  151
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
A) Ticaret unvanı  152
I– Kullanma zorunluluğu  152
1. Genel olarak  152
2. Tescil  153
II– Ticaret unvanının şekli  154
1. Gerçek kişiler  154
2. Tüzel kişiler  154
a) Kollektif ve komandit şirketler  154
b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler  155
c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki  155
d) Ortak hükümler  156
3. Ekler  156
4. Ticaret unvanının devamı  157
5. Şubeler  157
6. Ticaret unvanının devri  158
III– Ticaret unvanının korunması  158
1. İlke  158
2. Bildirim ve ceza  158
3. Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları  159
B) İşletme adı  160
DÖRDÜNCÜ KISIM
Haksız Rekabet
A) Genel olarak  161
I– Amaç ve ilke  161
II– Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar  163
B) Hukuki sorumluluk  171
I– Çeşitli davalar  171
II– Çalıştıranın sorumluluğu  172
III– Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu  172
IV– Kararın ilanı  174
V– Zamanaşımı  175
VI– İhtiyati tedbirler  175
C) Ceza sorumluluğu  176
I– Cezayı gerektiren fiiller  176
II– Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu  177
BEŞİNCİ KISIM
Ticari Defterler
A) Defter tutma ve envanter  178
I– Defter tutma yükümlülüğü  178
II– Defterlerin tutulması  182
III– Envanter  183
IV– Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler  185
B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları  186
I– Genel hükümler  186
1. Düzenleme yükümü  186
2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler  186
3. Dil ve para birimi  187
4. İmza  187
II– Kalemlere ilişkin ilkeler  187
1. Tamlık ve mahsup yasağı  187
2. Bilançonun içeriği  188
3. Aktifleştirme yasağı  188
4. Karşılıklar  189
5. Dönem ayırıcı hesaplar  189
6. Sorumluluk ilişkileri  190
III– Değerleme ilkeleri  190
1. Genel değerleme ilkeleri  190
2. Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri  191
3. İktisap ve üretim değerleri  192
4. Değerlemeyi basitleştirici yöntemler  192
C) Saklama ve ibraz  192
I– Belgelerin saklanması, saklama süresi  192
II– Hukukî uyuşmazlıklarda ibraz  194
III– Uyuşmazlıklarda suret alınması  194
IV– Defterlerin tümüyle incelenmesi  195
V– Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı  195
VI– Ticarete yeni başlayanlar için uygulama  196
VII–Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisi  196
ALTINCI KISIM
Cari Hesap
A) Tanım ve şekil  198
B) Hükümleri  198
I– Genel olarak  198
II– Özel durumlar  199
1. Ticari senetler  199
2. Ücret ve giderler  200
3. Hesap dışında kalan alacaklar  200
III– Bakiye  200
1. Belirlenmesi  200
2. Faiz  201
3. Bileşik faiz ve sözleşme ile belirlenebilecek hükümler  201
IV– Bütünlük ilkesi  202
C) Cari hesabın sona ermesi  202
I– Genel olarak  202
II– Ölüm ve kısıtlılık hâlleri  203
D) Bakiyenin haczi  203
E) Zamanaşımı  204
YEDİNCİ KISIM
Acentelik
A) Genel olarak  205
I– Tanımı  205
II– Uygulama alanı  205
III– İnhisar  206
B) Acentenin yetkileri  206
I– Genel olarak  206
II– Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller  207
III– Sözleşme yapma yetkisi  207
IV– Yetkisizlik  208
C) Acentenin borçları  208
I– Genel olarak  208
II– Haber verme yükümlülüğü  209
III– Önlemler  209
IV– Ödeme borcu  210
D) Acentenin hakları  210
I– Ücret  210
1. Ücrete hak kazandıran işlemler  210
2. Ücrete hak kazanma zamanı  212
3. Ücretin miktarı  213
4. Ücretin ödeme zamanı  214
II– Olağanüstü giderlerin karşılanması  215
III– Faiz isteme hakkı  215
IV– Hapis hakkı  215
E) Müvekkilin borçları  216
F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi  216
I– Sebepleri  216
II– Denkleştirme istemi  217
III– Rekabet yasağı anlaşması  220
İKİNCİ KİTAP
Ticaret Şirketleri
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Türleri  221
B) Tüzel kişilik ve ehliyet  221
C) Uygulanacak kanun hükümler  222
D) Sermaye koyma borcu  222
I– Konusu  222
II– Hükmü  223
1. Genel olarak  223
2. Temerrüt faizi  225
3. Sorumlu olma  226
4. Karineler  226
5. Faiz ve ücret alma hakkı  227
E) Ortakların kişisel alacaklıları  227
F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme  228
I– Uygulama alanı ve kavramlar  228
1. Uygulama alanı  228
2. Kavramlar  229
II– Birleşme  230
1. Genel hükümler  230
a) İlke  230
b) Geçerli birleşmeler  231
c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması  232
d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma  232
2. Ortaklık payları ve hakları  233
a) Ortaklık payının ve haklarının korunması  233
b) Ayrılma akçesi  235
3. Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço  236
a) Sermaye artırımı  236
b) Yeni kuruluş  237
c) Ara bilanço  237
4. Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu  238
a) Birleşme sözleşmesi  238
aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması  238
bb) Birleşme sözleşmesinin içeriği  239
b) Birleşme raporu  239
c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi  240
5. İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler  240
a) İnceleme hakkı  240
b) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler  241
c) Birleşme kararı  242
6. Kesinleşmeye ilişkin hükümler  243
a) Ticaret siciline tescil  243
b) Hukuki sonuçlar  244
c) İlan  245
7. Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi  245
a) Uygulama alanı  245
b) Kolaylıklar  246
8. Alacaklıların ve çalışanların korunması  246
a) Alacakların teminat altına alınması  246
b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi  247
III– Bölünme  249
1. Genel hükümler  250
a) İlke  250
b) Geçerli bölünmeler  251
c) Şirket paylarının ve haklarının korunması  251
2. Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler  252
a) Sermayenin azaltılması  252
b) Sermaye artırımı  253
c) Yeni kuruluş  254
d) Ara bilanço  254
3. Bölünme belgelerini inceleme hakkı  255
a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme plânı  255
aa) Genel olarak  255
bb) Bölünme sözleşmesinin ve bölünme planının içeriği  256
b) Bölünmenin dışında kalan malvarlığı  257
c) Bölünme raporu  257
aa) İçerik  257
bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının ve bölünme raporunun denetlenmesi  258
d) İnceleme hakkı  258
e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler  259
4. Bölünme kararı  259
5. Korunmaya ilişkin hükümler  260
a) Alacaklıların korunması  260
aa) Çağrı  260
bb) Alacakların teminat altına alınması  261
b) Sorumluluk  261
aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derecede sorumluluğu  261
bb) Ortakların kişisel sorumluluğu  262
6. İş ilişkilerinin geçmesi  262
7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik  263
IV. Tür Değiştirme  263
1. Genel hükümler  264
a) İlke  264
b) Geçerli tür değiştirmeler  264
c) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme  265
2. Şirket payının ve haklarının korunması  265
3. Kuruluş ve ara bilanço  266
4. Tür değiştirme planı  267
5. Tür değiştirme raporu  267
6. Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi  268
7. İnceleme hakkı  268
8. Tür değiştirme kararı ve tescil  268
9. Alacaklıların ve çalışanların korunması  269
V– Ortak hükümler  269
1. Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi  269
2. Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları  271
3. Sorumluluk  271
VI– Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme  272
G) Şirketler topluluğu  272
I– Hâkim ve bağlı şirket  275
II– Pay ve oy oranlarının hesaplanması  277
III– Karşılıklı iştirak  278
IV– Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri  278
V– Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları  280
VI– Bağlı şirketler hakkında bilgi alma  282
VII– Hakların donması  282
VIII– Sorumluluk  283
1. Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması  283
2. Tam hâkimiyet hâlinde  287
a) Talimat  287
b) İstisna  288
c) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve paysahiplerine karşı sorumsuzluğu  288
d) Şirket alacaklılarının dava hakkı  288
IX– Çeşitli hükümler  289
1. Özel denetim  289
2. Satın alma hakkı  289
3. Güvenden doğan sorumluluk  290
H) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi  290
İKİNCİ KISIM
Kollektif Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanım  293
B) Sözleşme  293
I– Şekil  293
II– Zorunlu kayıtlar  293
III– Noksanlıklar  294
C) Tescil  295
I– Yükümlülük  295
II– Yükümlülüğün yerine getirilmemesi  295
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
A) Sözleşme serbestisi  296
B) Şirketin yönetimi  296
I– Yönetimin kime ait olduğu  296
1. Genel olarak  296
2. Görevden alma  297
a) Şirket sözleşmesiyle atama  297
b) Ortaklar kararıyla atama  297
3. Yönetim işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket  297
4. Diğer ortakların itirazı  298
II– Yönetimin kapsamı  298
III– Faiz verme borcu  299
C) Denetim  299
D) Oy hakkı ve kararlar  300
E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma  300
I– Finansal tablolarının çıkarılması  300
II– Ortağın istemleri  301
III– Zarar payı  302
F) Rekabet yasağı  302
I– Kural  302
II– Aykırı hareket  303
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri
A) Tüzel kişiliğin kazanılması  304
B) Temsil  304
I– Kapsam  304
II– Hükümleri  304
III– Temsil yetkisinin kaldırılması  305
C) Şirket alacaklılarının durumu  305
I– Ortakların kişisel sorumluluğu  305
II– Sorumluluğun derecesi  306
III– Mahkeme kararı  306
IV– İflas  307
1. Şirketin iflası  307
2. Şirketin ve ortakların iflası  307
3. Ortakların hakları  308
V– Takas  308
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması
A) Sona erme  309
I– Sebepleri  309
1. Genel olarak  309
2. İstisnalar  310
3. Haklı sebepler  310
4. Özel durumlar  311
a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi  311
b) Karine  311
5. Kişisel alacaklıların durumu  311
a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı  311
b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı  312
II– Hükümleri  312
1. Tescil ve ilan  312
2. Ortakların yönetim haklarının sona ermesi  313
3. Geçici yönetim  313
B) Ortakların şirketten ayrılması  314
I– Özel durumlar  314
1. Ortağın ölümü  314
2. Ortağın iflası  315
3. Haklı sebepler  315
4. Fesih ihbarı  316
5. İki kişilik şirkette  316
a) Haklı sebeplerin varlığında  316
b) Diğer sebeplerin varlığında  317
II– Hükümler  317
1. Tescil  317
2. Ayrılan ortağın payı  317
a) Hesaplama şekli  317
b) Ödeme şekli  318
c) Ödeme zamanı  318
d) Tamamlanmamış işler  319
e) Zamanaşımı  319
f) Özel durumlar  320
g) Zamanaşımının kesilmesi  320
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tasfiye
A) Genel hükümler  321
I– Sözleşme serbestisi  321
1. Kural  321
2. Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu  321
II– Tüzel kişiliğin devamı  322
III– İflas  322
IV– Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı  322
B) Tasfiye memurları  322
I– Genel olarak  322
II– Seçim ve atama  323
III– Görevden alma  323
1. Tasfiye memuru olan ortaklar  323
a) Sona ermeden önce atanma  323
b) Sona ermeden sonra atama  324
2. Ortak olmayan tasfiye memurları  324
3. Mahkemece atanan tasfiye memurları  324
IV– İşlem biçimine ilişkin hükümler  325
1. Birlikte hareket  325
2. Devir yasağı ve vekil etme  325
3. Temsil  325
4. Yalnız başına hareket  326
5. Yetkilerin genişletilmesi veya daraltılması  326
V– Tescil ve ilan  327
VI– Ücret  327
VII– Sorumluluk  327
C) Tasfiye işleri  328
I– Koruma önlemleri  328
II– Defter tutma yükümlülüğü  329
1. Başlangıç envanteri ve bilançosu  329
2. Defterler  329
3. Son bilanço  329
4. Saklama zorunluluğu  330
III– Tasfiyenin amacı  330
IV– Yeni işler  331
1. Kural  331
2. İstisna  331
V– Varlıkların paraya çevrilmesi  331
1. Ayrı ayrı satış  331
2. Toptan satış  332
3. Paranın yatırılması  332
VI– Borçların ödenmesi  332
VII– Ortakların ek ödemeleri  333
VIII– Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması  333
1. Geçici ödemeler  333
2. Son dağıtma  333
IX– Ortakların denetleme hakkı  334
1. Bilgi isteme hakkı  334
2. Defterleri inceleme hakkı  334
X– Tasfiyenin sonu  334
ÜÇÜNCÜ KISIM
Komandit Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanımı  335
B) Uygulanacak hükümler  335
C) Sözleşme  336
I– Yorum  336
II– Komanditerlerin sermaye koyma borcu  336
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
A) Sözleşme serbestisi  337
B) Komanditerlerin hukuki durumu  337
I– Yönetim  337
II– Denetleme  337
III– Rekabet yasağı  338
IV– Kâr ve zarar  338
1. Genel olarak  338
2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr payları  339
a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiş olanlar  339
b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar  339
V– Ortaklığın geçişi  340
1. Devir hâlinde  340
2. Ölüm hâlinde  340
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri
A) Uygulanacak hükümler  341
B) Şirketin temsili  341
C) Komanditer ortağın sorumluluğu  341
I– Genel olarak  341
II– İstisnalar  342
1. Adı şirketin unvanında bulunan komanditer  342
2. Şirket adına işlemde bulunan komanditer  342
III– Alacaklıların durumu  343
1. Takip imkânı  343
2. Sermayenin azaltılması  343
3. İflas  344
a) Şirketin iflası  344
b) Komanditelerin sorumluluğu  344
c) Komanditerin iflası  345
4. Takas  345
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
A) Uygulanacak hükümler  346
DÖRDÜNCÜ KISIM
Anonim Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler
A) Genel Hükümler  347
I– Tanım  347
II– Özel kanunlara bağlı anonim şirketler  347
III– Amaç ve konu  348
IV– En az sermaye tutarı  348
V– Devletin gözetimi  350
1. İzin  350
2. Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili  351
B) Kuruluş  351
I– Kurucu işlem  351
II– Kuruluş belgeleri  352
III– Kurucular  353
1. Tanım  353
2. Asgari sayı  354
IV– Esas sözleşme  355
1. İçerik  355
2. Emredici hükümler  357
V– Taahhüdün onaylanması  358
VI– Ayni sermaye  358
1. Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları  358
2. Değer biçme  359
VII– Pay bedellerinin ödenmesi  360
1. Nakdî sermaye  360
2. Ödeme yeri  361
3. Halka arzedilecek paylar  361
VIII– Primli paylar  362
IX– Kurucu menfaatleri  363
X– Kurucular beyanı  364
XI– Halka arz taahhüdü  365
XII– İşlem denetçisi raporu  365
XIII– Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri  366
XIV– Fesih davası  366
XV– Şirketin tescili ve ilanı  367
XVI– Tüzel kişiliğin kazanılması  369
C) Kanuna karşı hile  370
D) Temel ilkeler  370
I– Eşit işlem ilkesi  370
II– Paysahiplerinin şirkete borçlanma yasağı  371
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu
A) Genel olarak  373
I– Atama ve seçim  373
1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri  373
2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi  375
3. Sigorta  376
4. Görev süresi  376
II– Üyeliğin boşalması  377
III– Görevden alma  377
B) Yönetim ve temsil  378
I– Genel olarak  378
1. Esas  378
2. Görev dağılımı  378
3. Yönetimin devri  379
4. Ticari mümessil ve vekiller  380
5. Özen ve bağlılık yükümlülüğü  381
II. Temsil yetkisi  383
1. Genel olarak  383
2. Kapsam ve sınırlar  383
3. İmza şekli  385
4. Tescil ve ilan  385
III– Görevler ve yetkiler  386
1. Genel olarak  386
2. Devredilemez görev ve yetkiler  386
3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu  388
a) Çağrı ve bildirim yükümü  388
b) Konkordato  391
4. Riskin erken saptanması ve yönetimi  392
5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi  393
a) Genel olarak  393
b) Kanuna karşı hile  395
c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi  397
d) İstisnalar  397
e) İvazsız iktisap  398
f) Elden çıkarma  399
g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma  399
h) Sermayenin azaltılması  400
ı) Saklı tutulan hükümler  400
i) Kendi paylarını taahhüt yasağı  400
j) Hakların kullanılması27  402
IV– Yönetim kurulu toplantıları  403
1. Kararlar  403
2. Batıl kararlar  404
3. Bilgi alma ve inceleme hakkı  406
4. Müzakereye katılma yasağı  408
V– Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları  409
VI– Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı  409
VII– Rekabet yasağı  410
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme
A) Genel olarak  412
B) Konu ve kapsam  414
C) Denetçi  416
I– Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi  416
II– Denetçi olabilecekler  419
D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı  420
E) Denetim raporu  421
F) Görüş yazıları  422
G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu  425
H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları  427
I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi  428
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul
A) Genel olarak  429
B) Görev ve yetkileri  431
C) Toplantılar  432
D) Çağrı  433
I– Yetki  433
1. Yetkili ve görevli organlar  433
2. Azlık  434
a) Genel olarak  434
b) Mahkemenin izni  435
II– Gündem  435
III– Çağrının şekli  436
1. Genel olarak  436
2. Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri  436
3. Çağrısız genel kurul  437
E) Toplantının yapılması  438
I– Hazır bulunanlar listesi  438
II– Toplantı ve karar nisabı  439
III– Toplantı başkanlığı ve iç yönerge  440
IV– Toplantının ertelenmesi  440
V– Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları  441
VI– Tutanak  443
VII– Kararların etkisi  444
VIII– Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar  444
F) Paysahibinin kişisel hakları  444
I– Genel kurula katılma  444
1. İlke  444
2. Şirkete karşı yetkili olma  445
3. Pay sahibinin temsili  446
a) Genel olarak  446
b) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci  447
c) Tevdi eden temsilcisi  450
d) Bildirge  451
e) Bildirim  451
4. Birden çok hak sahibi  452
II– Yetkisiz katılma  453
III– Oy hakkı  454
1. İlke  454
2. Oy hakkının doğumu  455
3. Oydan yoksunluk  456
IV– Bilgi alma ve inceleme hakkı  456
V– Özel denetim isteme hakkı  459
1. Genel kurulun kabulü  459
2. Genel kurulun reddi  461
3. Atama  462
4. Görev  462
5. Rapor  463
6. İşleme konulma ve açıklama  464
7. Giderler  464
G) Genel kurul kararlarının iptali  464
I– İptal sebepleri  464
II– İptal davası açabilecek kişiler  465
H) Butlan  466
I) Çeşitli hükümler  467
I– İlan, teminat ve kanun yolu  467
II– Kararın yürütülmesinin geri bırakılması  468
III– Kararın etkisi  468
IV– Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu  468
BEŞİNCİ BÖLÜM
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Olarak
A) İlke  469
B) Usul  469
I– Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı  469
II– İmtiyazlı paysahipleri özel kurulu  470
III– Tescil  472
İKİNCİ AYIRIM
Özel Değişiklikler
A) Sermayenin artırılması  473
I– Ortak hükümler  473
1. Genel olarak  473
2. Yönetim kurulunun beyanı  474
3. Denetleme raporu  475
II– Sermaye taahhüdü yoluyla artırım  475
1. Esas sermaye sisteminde  475
2. Kayıtlı sermaye sisteminde  475
3. Rüçhan hakkı  477
III– İç kaynaklardan sermaye artırımı  479
IV– Şarta bağlı sermaye artırımı  480
1. İlke  480
2. Sınırlar  482
3. Esas sözleşmedeki dayanak  482
4. Pay sahiplerinin korunması  483
5. Değiştirme veya alım hakkını haiz bulunan kişilerin korunması  484
6. Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi  485
a) Hakların kullanılması, sermaye taahhüdü  485
b) Uygunluğun doğrulanması  486
c) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi  486
d) Ticaret siciline tescil  487
7. Esas sözleşmeden çıkarma  487
B) Esas sermayenin azaltılması  487
I– Karar  487
II– Alacaklılara çağrı  488
III– Kararların yerine getirilmesi  489
ALTINCI BÖLÜM
Pay ve Sermaye Koyma Borcu
BİRİNCİ AYIRIM
Pay
A) Genel hükümler  491
I– Asgari itibarî değer  491
II– Payların bölünememesi  491
B) İmtiyazlı paylar  492
I– Tanım  492
II– Oyda imtiyazlı paylar  494
İKİNCİ AYIRIM
Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları
A) İlke  497
B) Ödemeye çağrı  498
C) Temerrüt  498
I– Sonuçları  498
II– Iskat usulü  499
YEDİNCİ BÖLÜM
Menkul Kıymetler
BİRİNCİ AYIRIM
Pay senetleri
A) Ortak Hükümler  500
I– Türler  500
1. Şartlar  500
2. Dönüştürme  500
II– Pay senedi bastırılması  501
III– Pay senetlerinin şekli  502
IV– Yıpranmış pay senetleri  502
B) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri  503
C) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke  503
D) Devrin sınırlandırılması  503
I– Kanuni sınırlama  503
II– Esas sözleşmeyle sınırlama  504
1. İlkeler  504
2. Borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylar  505
a) Red sebepleri  505
b) Hükümleri  508
3. Borsaya kote edilmiş nama yazılı paylar  509
a) Red sebepleri  509
b) Bildirme yükümü  510
c) Hakların geçişi  511
d) Red süresi  513
III– Pay defteri  513
1. Kayıt  513
2. Kaydın silinmesi  514
3. Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar  515
İKİNCİ AYIRIM
İntifa Senetleri
A) Çıkarılması  516
B) Hükümleri  516
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler
A) Genel kurul kararıyla  517
B) Yönetim kurulu kararıyla  517
C) Sınır  518
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı
A) Kâr ve tasfiye payı hakkı  519
I– Genel olarak  519
II– Hesaplama biçimi  519
B) Kâr payı, hazırlık dönemi faizi ve kazanç payı  520
I– Kâr payı  520
II– Hazırlık dönemi faizi  521
III– Kazanç payları  521
C) Geri alma hakkı  522
I– Kötüniyet hâlinde  522
II– Şirketin iflâsı hâlinde  522
DOKUZUNCU BÖLÜM
Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler
A) Anonim şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu  523
I– Hazırlama yükümü  523
II– Dürüst resim ilkesi  523
III– Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu  524
B) Şirketler topluluğunun finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu  525
I– Uygulanacak muhasebe standartları  525
II– Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu  525
C) Yedek akçeler  525
I– Kanuni yedek akçe  525
1. Genel kanuni yedek akçe  525
2. Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayrılan yedek akçe ve yeniden değerleme fonları  526
II– Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe  527
1. Genel olarak  527
2. Çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi  527
III– Kâr payı ile yedek akçeler arasında ilgi  528
D) Çeşitli hükümler  529
I– İlan  529
II– Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri  529
III– Özet finansal tabloları  529
IV– Sır saklama yükümü  529
E) Özel hükümler  530
ONUNCU BÖLÜM
Sona Erme ve Tasfiye
A) Sona erme  531
I– Sona erme sebepleri  531
1. Genel olarak  531
2. Özel hâller  533
a) Organların eksikliği  533
b) Haklı sebeplerle fesih  534
II– Hükümleri  535
1. Tescil ve ilan  535
2. Sonuçlar  536
III– İflas hâlinde tasfiye  536
IV– Şirket organlarının durumu  537
B) Tasfiye  537
I– Tasfiye memurları  537
1. Atama  537
2. Görevden alma  539
3. Aktifleri satma yetkisi  539
4. Yetkilerin sınırlandırılması ve genişletilmesi  540
II– Tasfiye işleri  541
1. İlk envanter ve bilanço  541
2. Alacaklıların çağrılması ve korunması  542
3. Diğer tasfiye işleri  543
4. Tasfiye sonucu dağıtma  545
5. Defterlerin saklanması  545
III– Şirket unvanının sicilden silinmesi  546
IV– Uygulanacak diğer hükümler  546
C) Ek tasfiye  547
D) Tasfiyeden dönülmesi  548
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Hukuki Sorumluluk
A) Sorumluluk hâlleri  550
I– Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması  550
II– Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi  551
III– Değer biçilmesinde yolsuzluk  551
IV– Halktan para toplamak  552
V– Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu  552
VI– Denetçinin sorumluluğu  554
B) Şirketin zararı  555
I– Genel olarak  555
II– İflas hâlinde  556
III– Teselsül ve başvuru  557
IV. İbra  561
1. İbranın etkisi  561
2. Kuruluş ve sermaye artırımında ibra  561
V– Zamanaşımı  562
VI– Yetkili mahkeme  562
ONİKİNCİ BÖLÜM
Cezai Sorumluluk
A) Suçlar ve cezalar  563
B) Soruşturma ve kovuşturma usulü  565
BEŞİNCİ KISIM
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
A) Tanımı  566
B) Uygulanacak hükümler  566
C) Kuruluş  567
I– Esas sözleşme  567
1. Şekil  567
2. İçeriği  567
II– Kurucular  567
III– Uygulanacak hükümler  568
D) Yönetim  568
I– Uygulanacak hükümler  568
II– Görevden alınma  568
III– Rekabet yasağı  569
ALTINCI KISIM
Limited Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanım ve Kuruluş
A) Kavram  570
B) Ortakların sayısı  571
C) Şirket sözleşmesi  572
I– Şekil  572
II– İçerik  572
1. Zorunlu kayıtlar  572
2. Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler  573
3. Ayni sermaye, ayni devralmalar ve özel menfaatler  574
4. Emredici hükümler  574
D) Sermaye  574
I– En az tutar  574
II– Ayni sermaye  575
III– Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri  575
E) Esas sermaye payları  576
F) İntifa senetleri  576
G) Kuruluş  577
I– Kurulma anı  577
II– Tescil  577
1. İstem  577
2. Tescil ve ilan  578
III– Tüzel kişilik  580
İKİNCİ BÖLÜM
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi
A) Genel olarak  581
B) Özel değişiklikler  581
I– Esas sermayenin artırılması  581
1. İlke  581
2. Rüçhan hakkı  581
II– Esas sermayenin azaltılması  582
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortakların Hak ve Borçları
A) Esas sermaye payının işlemlere konu olması  583
I– Genel olarak  583
II– Pay defteri  584
III– Esas sermaye payının geçişi hâlleri  584
1. Devir  584
2. Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icra  586
3. Gerçek değerin belirlenmesi  587
4. Tescil  587
IV– Birden fazla ortağa ait esas sermaye payı, bu pay üzerinde çeşitli haklar  588
1. Paylı mülkiyet  588
2. İntifa ve rehin hakkı  588
B) Geri verme yasağı  588
C) Ortakların sorumluluğu  589
D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri  590
I– Ek ödeme yükümlülüğü  590
1. Kural  590
2. Yükümlülüğün sürmesi  591
3. Geri ödeme  592
II– Yan edim yükümlülüğü  592
III– Sonradan öngörülme  593
E) Kâr payı ve ilgili diğer hükümler  593
I– Kâr payı ve yedek akçeler  593
II– Faiz yasağı ve hazırlık dönemi faizi  594
III– Finansal tablolar ve yedek akçeler  594
IV– Haksız alınan kâr paylarının geri verilmesi  595
F) Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı  595
G) Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı  596
H) Bilgi alma ve inceleme hakkı  596
I) Özkaynakların yerini tutan ödünçler  597
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Organları
A) Genel kurul  598
I– Yetkiler  598
II– Genel kurulun toplanması  599
1. Çağrı  599
2. Oy hakkı ve hesaplanması  600
3. Oy hakkından yoksunluk  601
III– Karar alma  601
1. Olağan karar alma  601
2. Önemli kararlar  602
IV– Genel kurul kararlarının butlanı ve iptali  602
B) Yönetim ve temsil  603
I– Müdürler  603
1. Genel olarak  603
2. Müdürlerin birden fazla olmaları  604
II– Görevler, yetkiler ve yükümlülükler  605
1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler  605
2. Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı  606
3. Eşit işlem  607
III– Müdürlerin yerleşim yeri  607
IV– Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması  608
V– Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılması  608
VI– Ticari mümessiller ve ticari vekiller  609
VII– Haksız fiil sorumluluğu  609
C) Sermaye kaybı ve borca batıklık  610
I– Bildirim yükümlülüğü  610
II– İflasın bildirilmesi veya konkordato talebi  610
D) Denetçi  610
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sona Erme ve Ayrılma
A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları  611
B) Tescil ve ilan  612
C) Çıkma ve çıkarılma  612
I– Genel olarak  612
II– Çıkmaya katılma  613
III– Çıkarma  614
IV– Ayrılma akçesi  614
1. İstem ve tutar  614
2. Ödeme  615
D) Tasfiye  616
E) Uygulanacak hükümler  616
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Kıymetli Evrak
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Kıymetli evrakın tanımı  619
B) Senetten doğan borç  619
C) Kıymetli evrakın devri  620
I– Genel şekil  620
II– Ciro  620
1. Şekil  620
2. Hükümleri  621
D) Senedin türünün değiştirilmesi  621
E) İptal kararı  622
I– Şartları  622
II– Hükümleri  622
F) Özel hükümler  623
İKİNCİ KISIM
Nama Yazılı Senetler
A) Tanımı  624
B) Alacaklının hakkını nasıl ispat edeceği  624
I– Kural olarak  624
II– Eksik nama yazılı senetler  625
C) İptal kararı  625
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hamile Yazılı Senetler
A) Tanımı  626
B) Borçlunun def’ileri  626
I– Genel olarak  626
II– Hamile yazılı faiz kuponları  627
C) İptal kararı  627
I– Genel olarak  627
1. Yetki  627
2. Ödeme yasağı  628
3. İlân ile çağrı, başvuru süresi  628
4. İlan şekli  629
5. Hükümleri  629
a) Senedin ibrazı hâlinde  629
b) Senedin ibraz edilmemesi hâlinde  630
II– Kuponlarda usul  630
III– Banknotlarda ve buna benzer kağıtlarda usul  630
D) İpotekli borç senedi ve irat senedi  631
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kambiyo Senetleri
A) Borçlanma ehliyeti  632
İRİNCİ BÖLÜM
Poliçe
BİRİNCİ AYIRIM
Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli
A) Şekil  632
I– Unsurları  632
1. Genel olarak  632
2. Unsurların bulunmaması  633
II– Münferit unsurlar  633
1. Düzenleyenin aynı zamanda muhatap veya emrine ödenecek kişi olması  633
2. Adresli ve yerleşim yerli poliçe  634
3. Faiz şartı  634
4. Poliçe bedelinin çeşitli şekillerde gösterilmesi  635
B) İmza edenlerin sorumluluğu  635
I– Geçerli olmayan imzaların bulunması  635
II– Yetkisiz imza  635
III– Düzenleyenin sorumluluğu  636
IV– Açık poliçe  636
İKİNCİ AYIRIM
Ciro
A) Poliçenin devredilmesi  637
B) Ciro  637
I– Kayıtsız, şartsız olması  637
II– Cironun şekli  638
III– Cironun hükümleri  638
1. Devir işlevi  638
2. Teminat işlevi  639
3. Hamilin hak sahipliği  639
IV– Def’iler  640
V– Cironun çeşitleri  640
1. Tahsil cirosu  640
2. Rehin cirosu  641
3. Vadeden sonraki ciro  641
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Kabul ve Aval
A) Kabule arz  642
I– Kural  642
II– Kabule arz şartı ve yasağı  642
III– Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçelerde  643
IV– Bir daha kabule arz  643
B) Kabul  643
I– Şekli  643
1. Genel olarak  643
2. Kabulün sınırlandırılması  644
3. Adresli ve yerleşim yerli poliçe  644
II– Hükümleri  645
1. Genel olarak  645
2. Kabul şerhinin çizilmesi  646
C) Aval  646
I– Aval verenler  646
II– Şekil  646
III– Hükümler  647
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Ödeme
A) Vade  648
I– Vadenin belirlenmesi  648
1. Genel olarak  648
2. Görüldüğünde ödenecek poliçe  648
3. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe  649
II– Sürelerin hesabı  649
1. Genel olarak  649
2. Takvimlerin çatışması  650
B) Ödeme  650
I– İbraz  650
II– Makbuz istemek hakkı  651
III– Vadeden önce ve vadesinde ödeme  651
IV– Yabancı ülke parası ile ödeme  652
V– Tevdi  652
BEŞİNCİ AYIRIM
Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları
A) Başvurma hakkı  653
I– Genel olarak  653
II– Protesto  653
1. Süreler ve şartları  653
2. Şekli  654
a) Noterlikçe düzenlenmesi  654
b) İçindekiler  655
c) Protesto belgesi  655
d) Kısmi kabul hâlinde  656
e) Birden fazla kişiye karşı düzenlenen protesto  656
3. Saklama yükümü  656
4. Sakat protesto  657
5. Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller  657
III– İhbar zorunluluğu  658
IV– Teselsül  659
V– Başvurma hakkının kapsamı  659
1. Hamilin hakkı  659
2. Ödeyen kişinin hakkı  660
VI– Makbuz  660
1. Genel olarak  660
2. Kısmi kabul hâlinde  661
VII– Retret  661
VIII– Başvurma hakkının düşmesi  662
1. Genel olarak  662
2. Mücbir sebepler  663
B) Sebepsiz zenginleşme  663
C) Poliçe karşılığının devri  664
D) Araya girme  665
I– Genel hükümler  665
II– Araya girme suretiyle kabul  665
1. Şartlar, hamilin durumu  665
2. Şekil  666
3. Araya girerek kabul edenin sorumluluğu  666
III– Araya girerek ödeme  667
1. Şartları  667
2. Hamilin ibraz yükümlülüğü  667
3. Reddin sonucu  668
4. Makbuz  668
5. Hakların devri, araya girenlerin birden fazla olması hâli  669
ALTINCI AYIRIM
Poliçe Nüshaları ve Suretleri
A) Poliçe nüshaları  670
I– İsteme hakkı  670
II– Nüshalar arasındaki ilişki  670
III– Kabul şerhi  671
B) Poliçe suretleri  671
I– Şekil ve hükümleri  671
II– Senet aslının teslimi  672
YEDİNCİ AYIRIM
Çeşitli Hükümler
A) Senet metnindeki değişiklikler  673
B) Zamanaşımı  673
I– Süreler  673
II– Kesilme  674
1. Sebepleri  674
2. Hükümleri  674
C) Süreler  674
1. Tatil günleri  674
2. Sürenin hesaplanması  675
3. Atıfet süreleri  675
D) Poliçeye ilişkin işlemlerin yapılacağı yer  675
E) İmzalar  676
F) İptal  676
I– Önleyici önlemler  676
II– Poliçeyi eline geçiren kişinin bilinmesi  677
III– Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi  677
1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri  677
2. İhtar  677
a) İçeriği  677
b) Süreler  678
c) İlan  678
IV– İade davası  678
V– İptal kararı  679
VI– Teminat  679
SEKİZİNCİ AYIRIM
Kanunlar İhtilafı
A) Ehliyet  680
B) Şekil ve süreler  680
I– Genel olarak  680
II– Hakların kullanılması ve korunmasına ilişkin işlemler  681
III– Başvurma hakkı  681
C) Borçlanmaların hükümleri  681
I– Genel olarak  681
II– Kısmi kabul ve ödeme  682
III– Ödeme  682
IV– Sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar  682
V– Karşılığın hamile geçmesi  683
VI– İptal kararı  683
İKİNCİ BÖLÜM
Bono veya Emre Yazılı Senet
A) Unsurlar  684
B) Unsurların bulunmaması  684
C) Uygulanacak hükümler  685
D) Düzenleyenin sorumluluğu  686
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çek
BİRİNCİ AYIRIM
Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli
A) Şekli  687
I– Unsurlar  687
II– Unsurların bulunmaması  688
B) Münferit unsurlar  689
I– Muhatap  689
1. Muhatap olma ehliyeti  689
2. Karşılık  689
II– Kabul yasağı  690
III– Kimin lehine çekilebileceği  690
IV– Faiz şartı  691
V– Adresli ve yerleşme yerli çek  691
İKİNCİ AYIRIM
Devir
A) Devredilebilirlik  692
B) Ciro  692
I– Genel olarak  692
II– Hak sahipliğini ispat görevi  693
III– Hamiline yazılı çek üzerine yapılan ciro  693
C) Elden çıkan çek  694
D) Protestodan ve ibraz süresinin geçmesinden sonraki ciro  694
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ödeme ve Ödememe
A) Ödeme  695
I– Aval  695
II– Muacceliyet  695
III– Ödeme için ibraz  695
1. Genel olarak  695
2. Takvim farklılığı  696
3. Takas odası  697
IV– Çekten cayma  697
1. Genel olarak  697
2. Özel hâller  698
V– Ciroların incelenmesi  698
VI– Yabancı ülke parasıyla ödenecek çek  698
VII– Çizgili çek  699
1. Şekil ve şartları  699
2. Hükümleri  700
VIII– Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen çek  700
1. Genel olarak  700
2. Hamilin hakları  701
a) İflas hâlinde  701
b) Hesaba geçirilmeme hâlinde  701
B) Ödememe  702
I– Hamilin başvurma hakları  702
II– Protesto  702
III– Başvurma hakkının kapsamı  702
IV– Mücbir sebepler  703
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Çeşitli Hükümler
A) Sahte veya tahrif edilmiş çek  704
B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi  704
C) Zamanaşımı  704
D) Bankanın tanımı  705
E) Süreler  705
I– Tatil günleri  705
II– Sürelerin hesabı  706
F) Uygulanacak hükümler  706
BEŞİNCİ AYIRIM
Kanunlar İhtilafı
A) Muhatap olma ehliyeti  708
B) Şekil ve süreler  708
C) Borçlanmaların hükümleri  708
I– Düzenlenme yeri kanunu  708
II– Ödeme yeri hukuku  709
III– Yerleşim yeri hukuku  710
BEŞİNCİ KISIM
Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler
A) Emre yazılı senet  711
I– Tanımı  711
II– Borçlunun def’ileri  711
B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler  711
I– Emre yazılı havaleler  711
1. Genel olarak  711
2. Kabul zorunluluğunun bulunmaması  712
3. Kabulün hükümleri  712
4. İcrada uygulanmayacak hükümler  713
II– Emre yazılı ödeme vaatleri  713
C) Cirosu kabil olan diğer senetler  714
ALTINCI KISIM
Makbuz Senedi ve Varant
A) Umumi mağazalar  715
I– Genel olarak  715
II – İstisnalar  715
B) Makbuz senedi ve varant  716
I– Şekil  716
1. Makbuz senedi  716
2. Varant  717
3. Defter  717
4. Kısmi senet  717
II– Ciro  718
1. Genel olarak  718
2. Hükümleri  718
3. Varantın cirosu  719
C) Mallar üzerinde tasarruflar  719
I– Yapılamayacak işlemler  719
II– Malın geri alınması  719
1. Genel olarak  719
2. Kısmen geri alma  720
III– Sattırma hakkı  720
1. Şartlar  720
2. Satış bedeli  720
3. Başvurma hakkı  721
4. Sigorta  721
D) Zamanaşımı  721
E) Senetlerin zıyaı  722
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Taşıma İşleri
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Taşıyıcı  723
B) Hükümlerin uygulama alanı  724
C) Saklı tutulan hükümler  725
I– Kural  725
II– Özel hükümlerin sorumluluğu etkilememesi  725
D) Sorumluluğun kaldırılmasına veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliği  726
E) Zamanaşımı  726
İKİNCİ KISIM
Eşya Taşıma
A) Taşıma sözleşmesinin uygulanması  729
I– Taşıma senedi  729
II– Taşıma senedinin içeriği  730
III– Taşıma senedinin ispat gücü  731
IV– Yük senedi  732
V– Refakat belgeleri  732
VI– Tehlikeli eşya  733
VII– Ambalaj ve işaret  734
VIII– Yükleme ve boşaltma  735
IX– Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluğu  736
X– Gönderen tarafından fesih  737
XI– Kısmi taşımayı istem hakkı  738
XII– Yükleme süresine uyulmaması hâlinde taşıyıcının hakları  738
XIII– Emir, talimat ve tasarruflar  739
XIV– Taşıma ve teslim engelleri  740
XV– Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi  742
XVI– Gönderilenin hakları ve ödeme borcu  743
XVII– Ödemeli teslim  744
XVIII– Taşıma süresi  745
XIX– Zıya karinesi  745
B) Taşıyıcının sorumluluğu  746
I– Zıya veya hasar ile gecikmeden doğan zarardan sorumluluk  746
II– Sorumluluktan kurtulma  747
1. Genel olarak  747
a) Taşıyıcının özeni  747
b) Araç arızası ve kiraya verenin kusuru  748
2. Özel hâller  749
III– Yardımcıların kusuru  751
IV– Tazminatta esas alınacak değer  751
V– Zarar saptama giderleri  753
VI– Sorumluluk sınırları  753
VII– Diğer giderlerin tazmini  755
VIII– Diğer zararlarda sorumluluğun en yüksek tutarı  755
IX– Sözleşme dışı istemler  756
X– Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı  756
XI– Yardımcı kişilerin sorumluluğu  757
XII– Fiilî taşıyıcı  758
XIII–Bildirim  759
XIV– Yetkili mahkeme  760
XV– Hapis hakkı  761
XVI– Birden çok taşıyıcı  762
XVII– Birden çok hapis hakkının sırası  763
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşınma Eşyası Taşıması
A) Uygulanacak hükümler  764
B) Taşıyıcının yükümlülükleri  764
C) Taşıma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri  765
D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluğu  766
E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri  766
F) Sorumluluk sınırı  767
G) Bildirim  767
H) Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı  768
DÖRDÜNCÜ KISIM
Değişik Tür Araçlar ile Taşıma
A) Sözleşme  769
B) Bilinen zarar yeri  770
C) Bildirim ve zamanaşımı  771
D) Taşınma eşyasının taşıması  771
BEŞİNCİ KISIM
Yolcu Taşıma
A) Kurallara uyma zorunluluğu  772
B) Seferin yapılamaması  772
C) Seferin gecikmesi  774
I– Hareketin gecikmesi  774
II– Sefer sırasında  774
1. Yol değiştirme  774
2. Zorunlu sebepler  775
D) Seferin duraklaması  775
E) Bagaj  776
I– Taşıyıcının sorumluluğu  776
II– Taşıyıcının hapis hakkı  776
F) Taşıyıcının sorumluluğu  777
G) Yolcunun ölümü  778
H) Yönetmelik  778
ALTINCI KISIM
Taşıma İşleri Komisyoncusu
A) Taşıma komisyonculuğu sözleşmesi  779
B) Hükümleri  779
I– Eşyanın taşıtılması  779
II– Bildirme yükümlülüğü  781
III– Ücretin muacceliyeti  781
IV– Kesin ücret  782
V– Gönderenin alacakları  782
VI– Hapis hakkı  783
VII– Sonraki komisyoncu  783
VIII– Halefiyet  783
IX– Komisyoncunun taşıma işini üzerine alması  784
X– Toplama yük  784
C) Sorumluluk  785
I– Komisyoncunun sorumluluğu  785
II– Yardımcıların kusuru  785
D) Zamanaşımı  786
BEŞİNCİ KİTAP
Deniz Ticareti
BİRİNCİ KISIM
Gemi
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
A) Tanımlar  789
I– Gemi, ticaret gemisi  789
II– Denize, yola ve yüke elverişli gemi  789
III– Tamir kabul etmez gemi, tamire değmez gemi  790
IV– Gemi adamları  791
B) Hükümlerin uygulama alanı  791
C) Gemilerin hukuksal niteliği  792
I– Genel olarak  792
II– Taşınmazlarla ilgili hükümlerden gemilere uygulanacak olanlar  793
İKİNCİ BÖLÜM
Geminin Kimliği
A) Geminin adı  794
I– Seçme serbestisi  794
II– Gövde üzerine yazılma zorunluluğu  794
B) Geminin bayrağı  794
I– Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğü  794
II– İstisnaları  796
III– Türk Bayrağı çekme hakkının kaybedilmesi4  797
IV– Hakkın ispatı  797
1. Gemi tasdiknamesi  797
2. Bayrak şahadetnamesi  798
3. Muaf olma  798
C) Geminin bağlama limanı  799
D) Ceza hükümleri  799
I– Suç oluşturan fiiller  799
1. Kanuna aykırı şekilde bayrak çekme  799
2. Tasdikname veya şahadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekme  799
3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek  800
4. Geminin adının ve bağlama limanının yazılmaması  800
II– Ortak hükümler  800
1. Kusur  800
2. Suçun işlendiği yer ve işleyenin vatandaşlığı  801
E) Yönetmelik  801
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gemi Sicili
A) Genel hükümler  802
I– Sicil müdürlükleri ve bölgeleri  802
II– Yetkili sicil müdürlüğü  802
III– Tescili caiz gemiler  803
IV– Tescili zorunlu gemiler  803
V– Tescili caiz olmayan gemiler  803
B) Geminin tescili  804
I– İstem  804
1. Şekli  804
2. İçeriği  804
3. Belgeler  805
a) Genel olarak  805
b) Yabancı sicile kayıtlı gemiler için  806
II– Tescil  806
1. Tescil edilecek hususlar  806
2. Değişiklikler  807
C) Silinme  808
I– İstem üzerine  808
II– Resen  809
1. Genel şartları  809
2. Özel hâller  810
D) Gemi tasdiknamesi  810
I– İçeriği  810
II– Yeniden düzenlenmesi  811
III– Değişiklikler  811
IV– İbraz zorunluluğu  812
E) Sicil işlemlerini yaptırmaya davet  812
F) Hükümleri  813
I– Sicilin açıklığı  813
II– Sicil karineleri  813
III– Sicilin gerçek hukuki duruma uygun hâle getirilmesi  814
IV– İtirazlar  814
V– Şerhler  815
1. Verilebilecekleri hâller  815
2. Verilmesi  816
3. Sağladığı hak  816
4. Hükümden düşmesi  816
5. Silinmesi  817
VI– İtiraz veya şerhin kalkması  817
VII– Sicile güven ilkesi  817
G) Zamanaşımı  818
H) Kayıt giderleri  819
İ) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicil  819
I– Genel olarak  819
II– Yapının tescili  820
1. Tescil istemi  820
a) Şekli  820
b) İçeriği  820
2. Tescil  821
a) Tescil edilecek hususlar  821
b) Değişiklikler  821
c) Hükümleri  822
d) Silme  823
J) Sicil müdürlüğünün kararlarına itiraz  823
K) Yönetmelik  824
L) Türk Uluslararası Gemi Sicili  824
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar
BİRİNCİ AYIRIM
Uygulanacak Hükümler
A) Sicile kayıtlı gemilere  826
B) Sicile kayıtlı olmayan gemilere  826
İKİNCİ AYIRIM
Mülkiyet
A) İktisabı  827
I– Aslen iktisabı  827
1. Sahiplenme  827
2. Olağan zamanaşımı  827
3. Olağanüstü zamanaşımı  828
II– Devren iktisabı  829
1. Devrin şekli  829
2. Devrin kapsamı  830
B) Zıya  831
I– Geminin zıyaı  831
II– Terk  831
III– Zamanaşımı  832
C) Sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerinde mülkiyet  832
I– İktisabı  832
1. Aslen  832
2. Devren  832
a) Devir yoluyla  832
b) İştirak payının bırakılması yoluyla  833
II– Zıyaı  834
D) Yapı hâlinde bulunan gemiler ve yapı payları üzerindeki mülkiyet  834
I– Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunmayan yapılar ve yapı payları  834
II– Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunan yapılar ve yapı payları  835
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Gemi Rehni
A) Sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak payının rehni  837
B) Sicile kayıtlı olan gemilerin rehni  838
I– Tersane sahibinin ipotek hakkı  838
II– Gemi ipoteği  839
1. Niteliği  839
2. Kurulması  840
3. Sicile geçirilecek hususlar  841
4. İpoteğin derecesi  842
5. İpoteğin teminat altına aldığı alacak  842
a) Genel olarak  842
b) Faizler  843
6. İpoteğin kapsamı  843
a) Gemi, gemi payı, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satış veya kamulaştırma28 bedeli ve tazminat istemleri  843
b) Birlikte gemi ipoteğinde birden çok gemi veya gemi payı  844
c) Sigorta tazminatı  845
aa) Kural  845
bb) Sigortacının yapacağı ödemeler  846
cc) Gemi ipoteğinin sigortacıya bildirilmesi  846
aaa) Bildirim yükümü  846
bbb) Birden çok sigortacının varlığında  847
ccc) İpotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi  848
dd) Sigortacının borcundan kurtulması  848
ee) İpoteğin ödeyen sigortacıya geçmesi  849
ff) Sigortacının prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluğu  849
7. İpoteğin hükümleri  850
a) Alacağın muaccel olmasından önce  850
aa) İpotekli alacaklının hakları  850
aaa) Gemi maliki aleyhine  850
bbb) Üçüncü kişiler aleyhine  851
bb) Malikin hakları  851
aaa) Def’ide bulunma hakkı  851
bbb) Alacağın muacceliyeti için bildirimde bulunma hakkı  852
ccc) Malike temsilci atanması  852
b) Alacağın muaccel olmasından sonra  853
aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakkı  853
bb) Alacağın malike geçmesi  853
cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakkı  853
8. Gemi ipoteğinin devri ve değiştirilmesi  854
a) İpoteğin devri  854
aa) Genel olarak  854
bb) İtiraz ve def’iler  855
cc) Devri genel hükümlere tabi alacaklar  855
b) İpoteğin değiştirilmesi  856
aa) İpoteğin içeriğinin değiştirilmesi  856
bb) İpoteğin derecesinin değiştirilmesi  856
cc) İpotekli alacağın yerine başka bir alacağın konulması  857
9. Gemi ipoteğinin sona ermesi  858
a) Sebepleri  858
aa) Alacakla birlikte ipoteğin de düşmesi sonucunu doğuran sebepler  858
aaa) Alacağın düşmesi  858
bbb) Alacaklı ve malik sıfatlarının birleşmesi  859
ccc) Birlikte gemi ipoteğinde malikin alacaklıya ödemede bulunması  859
ddd) Birlikte gemi ipoteğinde ipoteğin borçluya geçmesi  860
eee) Alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının zamanaşımına uğraması  860
bb) Sadece ipoteğin düşmesi sonucunu doğuran sebepler  860
aaa) Tarafların anlaşması  860
bbb) Alacaklının feragati  861
ccc) İpoteğin süresinin dolması  861
cc) Mahkemece ipoteğin düşmesine karar verilmesi  862
aaa) Alacaklının belli olmaması hâlinde  862
bbb) Paranın tevdii hâlinde  862
III– Yapı hâlindeki gemiler üzerinde ipotek  863
1. Konusu  863
2. Kurulması  864
3. Kapsamı  864
4. Derecesi  865
5. Uygulanacak hükümler  865
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
İntifa Hakkı
A) Kurulması  866
B) Uygulanacak hükümler  867
İKİNCİ KISIM
Donatan ve Donatma İştiraki
A) Donatan  868
I– Tanımı  868
II– Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu  868
III– Yetkili mahkeme  869
B) Donatma iştiraki  869
I– Tanımı  869
II– İştirakin tescili  870
III– Paydaş donatanlar arasındaki ilişkiler  870
IV– İştirakin yönetimi ve temsili  871
1. Kararlar  871
2. Gemi müdürü  871
a) Atanması ve görevden alınması  871
b) Yönetim yetkisi  872
c) Temsil yetkisi  872
aa) Kapsamı  872
bb) Hükümleri  873
cc) Sınırlandırılması  873
d) Yükümlülükleri  874
aa) Özen yükümlülüğü  874
bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüğü  874
cc) Bilgi ve hesap verme yükümlülüğü  874
V– Kazanca ve zarara katılma  875
VI– Giderlere katılma  875
VII– Paydaş donatanların şahsında değişiklik  876
VIII– Paydaş donatan olan kaptan  876
IX– Paydaş donatanların sorumluluğu  877
1. İştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu  877
2. İştirak payının devredilmiş olması hâlinde  877
X– Sona ermesi  878
1. Sona erme sebepleri  878
a) Fesih kararı  878
b) Çıkmak isteyen ortağın fesih istemi  878
c) İştirakin iflası  879
2. Sona ermeyi gerektirmeyen hâller  879
XI– Tasfiye  880
XII– Yetkili mahkeme  880
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kaptan
A) Özen yükümlülüğü  881
B) Sorumluluğu  881
C) Görevleri  882
I– Geminin elverişliliği ile ilgili olarak  882
1. Geminin denize ve yola elverişli olup olmadığına dikkat etme  882
2. Geminin yüklemeye ve boşaltmaya elverişli olup olmadığına dikkat etme  882
II– Yabancı mevzuata uyma  883
III– Yola çıkma  883
IV– Gemide hazır bulunma  884
V– Kaptanın gemi zabitlerine danışması  884
VI– Gemi jurnali  885
1. Tutma yükümlülüğü  885
2. İçeriği  885
VII– Deniz raporu  886
1. Düzenlenmesi istemine yetkili olanlar  886
2. Tespit edilecek konular  887
3. Usul  887
4. Tutanağın aslının saklanması  888
VIII– Donatanın menfaatlerini koruma  888
D) Kanundan doğan temsil yetkisi  889
I– Donatanın temsilcisi sıfatıyla  889
1. Kapsamı  889
a) Gemi bağlama limanında bulunduğu sırada  889
b) Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada  889
c) Kredi işlemleri  890
2. Temsil yetkisinin sınırlandırılması  890
3. Fesihten sonra kaptanın yetkilerinin kaldırılması  891
4. Kaptanın vekâletsiz iş görmesi  891
5. Donatanın kaptanın yaptığı işlemlerden doğan sorumluluğu  891
6. Kaptanın donatana karşı hak ve yükümlülükleri  892
II– Kendi hesabına gemiye eşya yükleme yasağı  893
III– Yükle ilgili olanların menfaatlerini koruma yükümlülüğü  893
1. Genel olarak  893
2. Rotadan sapma  894
3. Eşya üzerinde tasarruf yetkisi  894
a) Genel olarak  894
b) Müşterek avarya hâlinde  895
c) Diğer hâllerde  895
d) Kaptanın işlemlerinin donatanı bağlaması  896
4. Dış ilişkide işlemlerin geçerliği  896
DÖRDÜNCÜ KISIM
Deniz Ticareti Sözleşmeleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Gemi Kira Sözleşmeleri
A) Tanımı ve türleri  897
B) Gemi kira senedi  897
C) Sicile şerh  897
D) Hüküm ve sonuçları  898
I– Geminin kullanılmasından doğan istemler  898
II– Geminin teslimi  898
III– Giderler  898
IV– Gemiyi kullanma hakkı  899
V– Sigorta  899
VI– Gemi adamlarının çalıştırılması  900
VII– Kira ödeme borcu ve teminatı  900
VIII– Geminin iadesi  901
E) Uygulanacak hükümler  901
İKİNCİ BÖLÜM
Zaman Çarteri Sözleşmesi
A) Tanımı  902
B) Zaman çarter partisi  902
C) Tarafların hakları ve borçları  903
I– Tahsis edenin borçları  903
II– Geminin ticari yönetimi  903
III– Giderler  904
IV– Ücret ödeme borcu ve teminatı  904
V– Tahsis olunanın sorumluluğu ve gemiyi iade yükümlülüğü  905
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Navlun Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A) Navlun sözleşmesinin türleri  907
B) Yolculuk çarter partisi  908
C) Kamaralar  908
D) Taşıyanın, gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bulundurma yükümlülüğü  909
İKİNCİ AYIRIM
Yükleme ve Boşaltma
A) Yükleme  910
I– Demirleme yeri  910
II– Yükleme giderleri  910
III– Yüklenecek eşya  911
1. Kararlaştırılandan başka eşya  911
2. Doğru bildirimde bulunma yükümlülüğü  911
a) Eşya hakkında  911
b) Caiz olmayan eşya ve yükleme hakkında  912
c) Gizlice yüklenen eşya hakkında  913
d) Tehlikeli eşya hakkında  913
3. Bilgi  914
IV– Başka gemiye yükleme ve aktarma  914
V– Güverteye konacak eşya  914
VI– Süreler  915
1. Hazırlık bildirimi  916
2. Yükleme süresi  917
3. Sürastarya süresi  918
4. Sürastarya parası  919
5. Yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabı  921
6. Hızlandırma primi  922
VII– Yolculuk başlamadan önce sözleşmenin feshi  923
VIII– Yüklemenin hiç veya süresinde yapılmaması  924
1. Yüklemenin hiç yapılmaması  925
2. Eksik yükleme  926
IX– Birden çok yükleten veya taşıtanın bulunması  927
1. Birden çok yükleten  927
2. Birden çok taşıtan  927
X– Kırkambar sözleşmesi  928
1. Yükleme anı  928
2. Taşıtanın sözleşmeyi feshetmesi  929
XI– Belgeleri verme yükümlülüğü  929
B) Boşaltma  930
I– Demirleme yeri  930
II– Boşaltma giderleri  930
III– Süreler  930
1. Hazırlık bildirimi  930
2. Boşaltma süresi  931
3. Sürastarya süresi  932
4. Sürastarya parası  933
5. Boşaltma ve sürastarya sürelerinin hesabı  933
6. Hızlandırma primi  934
IV– Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması  935
V– Kısmi çarter sözleşmelerinde  936
VI– Kırkambar sözleşmesi  936
1. Boşaltma işleri  936
2. Taşıtanın üçüncü şahıslarla yaptığı kırkambar sözleşmeleri  937
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları
A) Taşıyanın sorumluluğu  941
I– Genel olarak  941
II– Sorumluluktan kurtulma hâlleri  943
1. Taşıyana yüklenemeyecek sebep  944
2. Teknik kusur ve yangın  944
3. Denizde kurtarma  945
III– Taşıyanın kusursuzluk ve uygun illiyet bağı karinelerinden yararlandığı hâller  945
IV– Sebeplerin birleşmesi  946
V– İnceleme ve bildirim  947
1. İnceleme  947
2. Bildirim  947
VI– Sorumluluğu sınırlandırma hakkı  948
1. Sorumluluk sınırları  948
2. Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı  950
VII– Tazminat istemi için süre  951
1. Hak düşürücü süre  951
2. Hak düşürücü süre itirazından yararlanma hakkının kaybedilmesi  952
VIII– Sözleşme dışı istemler  952
IX– Fiilî taşıyanın sorumluluğu  953
1. Genel olarak  953
2. Sorumsuzluk şartı  953
B) Taşıyanın hakları  954
I– Navlun ödenmesini istem hakkı  954
1. Miktarı  954
a) Ölçü, tartı veya sayı üzerine navlun  954
b) Zaman üzerine navlun  955
c) Navlun kararlaştırılmamışsa  955
d) Navlun dışında kalan prim ve giderler  956
2. Navlunun muacceliyeti  956
3. Eşyanın navlun yerine bırakılması  957
4. Zıyaa uğrayan eşyanın durumu  957
5. Navlun borçlusu  958
II– Hapis hakkı  958
1. Genel olarak  958
2. Çekişmeli tutarın yatırılması ve teminat  960
III– Üçüncü kişi gönderilenin durumu  961
1. Ödeme yükümlülüğünün doğması  961
2. Gönderilene karşı hapis hakkının kullanılması  961
3. Rücu hakkı  962
a) Eşyanın teslimi hâlinde  962
b) Hapis hakkının paraya çevrilmesi hâlinde  963
c) Gönderilenin eşyayı teslim almaması hâlinde  963
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu
A) Kusur sorumluluğu  964
BEŞİNCİ AYIRIM
Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan
Sebepler Yüzünden Sözleşmenin Sona Ermesi
A) Sözleşmenin hükümden düşmesi  965
I– Geminin zayi olması sebebiyle  965
1. Yolculuk başlamadan önce  965
2. Yolculuk başladıktan sonra  965
a) Mesafe navlunu  965
b) Kaptanın yükümlülükleri  966
3. Başka gemiye yükleme ve aktarma  967
4. Geminin denize elverişsiz hâle gelmesi  967
II– Eşyanın zayi olması sebebiyle  968
1. Yolculuk başlamadan önce  968
a) Eşya sözleşmede ferden belirlenmişse  968
b) Eşya, sözleşmede tür veya cinsi ile belirlenmişse  969
2. Yolculuk başladıktan sonra  970
a) Eşyanın tamamının zayi olması  970
b) Eşyanın bir kısmının zayi olması  970
B) Sözleşmenin feshi  971
I– Taraflara fesih hakkı veren hâl  971
II– Tarafların fesih hakkına sahip olmadığı hâller  972
1. Eşyanın sadece bir kısmına ilişkin engeller  972
2. Kaptanın haklı bir sebeple rotadan sapması  973
3. Geminin yolculuk sırasında tamirinin gerekmesi  973
III– Diğer sebeplerin etkisi  974
IV– Eşya üzerinde tasarruf yetkisi olan kişinin fesih hakkı  974
V– Fesih hakkının kullanılması  975
1. Feshin bildirimi  975
2. Hüküm ve sonuçları  975
a) Sözleşme yolculuk başlamadan önce feshedilmişse  975
b) Sözleşme yolculuk başladıktan sonra feshedilmişse  976
C) Birden çok yolculuğun özellikleri  977
ALTINCI AYIRIM
Denizde Taşıma Senetleri
A) Konişmento  978
I– Tanımı, türleri ve düzenlenmesi  978
II– İçeriği  979
III– Hükümleri  980
1. Kıymetli evrak olma niteliği  980
a) Eşyanın yetkili konişmento hamiline teslimi  980
aa) Genel olarak  980
bb) Birden çok konişmento hamilinin başvurusu  981
cc) Yükletenin talimatı  981
dd) Navlun sözleşmesinin umulmayan hâl yüzünden hükümden düşmesi  982
b) Konişmentonun eşyayı temsili  982
aa) Genel olarak  982
bb) Birden çok konişmento hamili  982
cc) Konişmentonun geri verilmesi karşılığında eşyanın teslimi  983
2. İspat işlevi  983
a) Hukuki ilişkiyi ispat  983
b) Taşıyanı ispat  984
c) Eşyanın genel olarak cinsini, işaretlerini, koli veya parça adedini, ağırlık ve miktarını ispat  985
d) Navlunu ispat  986
e) Yükleten tarafından verilen garantiler  987
B) Diğer denizde taşıma senetleri  987
YEDİNCİ AYIRIM
Emredici Hükümler
A) Genel olarak  988
B) İstisnalar  989
C) Yolculuk çarteri sözleşmesi  990
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zamanaşımı
A) Süre  991
BEŞİNCİ BÖLÜM
Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi
A) Tanımı  994
B) Taşıyan ve fiilî taşıyan  994
C) Yolcu  995
D) Bagaj  995
E) Yolcunun yükümlülükleri  996
I– Kaptanın talimatına uyma  996
II– Bagaj hakkında doğru bilgi verme yükümlülüğü  996
III– Gemiye zamanında gelmek  997
F) Taşıyanın hapis hakkı  997
G) Ölen yolcunun bagajı  998
H) Yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk  998
I– Taşıyanın sorumluluğu  998
II– Fiilî taşıyanın sorumluluğu  999
III– Taşıma süresi  1000
IV– Zorunlu sigorta  1000
V– Değerli eşya  1001
VI– Birlikte kusur  1001
VII– Bedensel zarardan doğan sorumluluğun sınırı  1002
VIII– Bagaj ve araçların zıyaı veya hasarından doğan sorumluluğun sınırı  1002
IX– Sorumluluk sınırlarına ilişkin ortak hükümler  1003
X– Taşıyanın adamlarının savunmaları ve sorumluluk sınırları  1003
XI– İstemlerin birleşmesi  1003
XII– Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı  1004
XIII– İstemlerin dayanağı  1004
XIV– Bagajın zıyaı veya hasara uğradığının bildirimi  1005
XV– Zamanaşımı  1005
XVI– Emredici hükümler  1006
BEŞİNCİ KISIM
Deniz Kazaları
BİRİNCİ BÖLÜM
Müşterek Avarya
A) Genel hükümler  1007
I– Tanım  1007
II– Uygulanacak kurallar  1008
B) Borçlular ve teminat  1009
I– Garame paylarının borçluları  1009
II– Alacaklıların rehin hakları  1010
1. Genel olarak  1010
2. Gemiye düşen garame payı için teminat  1010
3. Hapis hakkının kullanılması  1010
C) Dispeç  1011
I– Genel olarak  1011
1. Yaptırma yükümlülüğü  1011
2. Yapılacağı yer  1012
3. Dispeççi  1012
II– Dispeçin onaylanmasını isteme hakkı ve dispeçe itiraz  1013
1. Duruşma  1013
2. Dispeçin onaylanması  1014
3. Uygulanacak usul hükümleri  1015
4. Dispeç raporunun onaylanması hakkındaki kararın hükmü  1015
D) Zamanaşımı  1015
İKİNCİ BÖLÜM
Çatma
A) Uygulama alanı  1018
B) Kusursuz çatma  1019
C) Kusurlu çatma  1019
I– Bir tarafın kusuru  1019
II– Ortak kusur  1020
1. Eşya zararı  1020
2. Bedensel zarar  1021
III. Kılavuzun kusuru  1022
D) Dava öncesi delil tespiti  1023
E) Şekil şartı yokluğu  1024
F) Karine yokluğu  1024
G) Kaptanın yardım görevi ve yerine getirilmemesinden donatanın sorumsuzluğu  1024
H) Saklı tutulan hükümler  1025
İ) Zamanaşımı  1025
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurtarma
A) Eşya kurtarma  1028
I– Kurtarma faaliyeti  1028
II– Diğer hâller  1029
III– Kurtarma sözleşmesi  1030
1. Sözleşme yapma yetkisi  1030
2. Sözleşmenin uyarlanması veya iptali  1030
3. Emredici hükümler  1031
IV– Tarafların yükümlülükleri  1031
V– Kurtaranın hakları  1032
1. Kurtarma ücreti  1032
a) İlkeler  1032
b) Ücretin belirlenmesi  1033
c) Borçlular  1034
d) Gönderilenin sorumluluğu  1035
e) Ücretin paylaştırılması  1035
aa) Tek ücret  1035
bb) Birden çok kurtaran arasında  1036
cc) Gemi adamlarına ve kurtaranın diğer adamlarına verilecek pay  1037
f) Ücretten mahrumiyet  1039
2. Özel tazminat  1039
3. Faiz  1040
4. Ödeme zamanı ve teminat  1040
5. Rehin hakları  1041
6. Avans  1041
B) İnsan kurtarma  1042
I– Kaptanın yükümlülüğü  1042
II– Ücret  1042
C) Zamanaşımı  1043
ALTINCI KISIM
Gemi Alacakları
A) Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar  1044
B) Gemi alacağının verdiği kanuni rehin hakkı  1046
I– Kapsamı  1046
II– Temin ettiği alacaklar  1047
III– Önceliği  1048
IV– Sırası  1048
V– Devri ve intikali  1050
VI– Düşmesi  1050
VII– Zamanaşımı  1051
YEDİNCİ KISIM
Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini
A) Deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması  1053
I– Kural  1053
II– Yabancılık unsuru taşımayan hâller  1054
III– Uygulama alanının genişletilmesi  1055
IV– Sözleşmenin uygulanmayacağı alacaklar  1057
V– Üçyüz tonilatodan küçük gemiler  1059
VI– Sondaj işlemi gemileri  1059
VII– Öncelik  1060
VIII– Fon kurmadan sorumluluğun sınırlanması  1061
B) Petrol kirliliği zararı hakkında özel hükümler  1062
I– Kural  1062
II– Yabancılık unsuru taşımayan hâller  1063
III– Uygulama alanının genişletilmesi  1064
IV– Davanın ihbarı ve davaya müdahale  1066
V– Yabancı hukukun uygulanması  1067
C) Sözleşmelere ilişkin ortak hükümler  1069
I– Kılavuzlar için sorumluluk sınırı  1069
II– Kişisel sorumlulukta fon kurulması  1070
III– Sınırlama hakkını kaldıran kusur  1071
IV– Kanuni halefiyet  1072
V– Alacakların teminatı  1073
VI– Diğer alacaklılar  1073
VII– Faiz  1074
VIII– Görevli ve yetkili mahkeme  1075
IX– Yargılama ve takip giderleri  1076
SEKİZİNCİ KISIM
Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler
A) Uygulanacak hukuk  1078
B) Tamamlayıcı hükümler  1079
C) Gemiler hakkında  1080
I– İhtiyati haciz  1080
1. Deniz alacakları  1080
2. İhtiyati haciz isteyebilme hakkı  1082
3. Yetkili mahkeme  1083
a) İhtiyati haciz kararı bakımından  1083
aa) Dava açılmadan önce  1083
aaa) Türk Bayraklı gemiler  1083
bbb) Yabancı bayraklı gemiler  1084
ccc) Yetkiye, tahkime ve esasa uygulanacak hukuka ilişkin bir anlaşmanın varlığı hâlinde Türk mahkemesinin yetkisi  1084
bb) Dava açıldıktan sonra  1085
cc) İtirazlar ve değişiklik istemleri  1086
b) Esas hakkında  1087
c) Tenfiz hakkında  1088
d) Haksız ihtiyati haciz sebebiyle açılacak tazminat davası hakkında  1088
4. Alacaklı tarafından delil gösterilmesi  1088
5. Alacaklı tarafından teminat gösterilmesi  1089
6. İhtiyati haczin yapılması  1090
a) İhtiyati haciz kararının icrası  1090
b) İhtiyati hacze başlama süresi  1091
c) Gemiye el konulması ve muhafaza tedbirleri  1091
d) Geminin seferde olması  1092
e) İhtiyati haczin kapsamı, geminin idaresi ve işletilmesi  1093
7. İhtiyati haciz hakkının kullanılması  1093
8. Geminin serbest bırakılması  1094
a) Geminin değerinin depo edilmesi  1094
b) İhtiyati haczin kaldırılması  1095
c) Tarafların anlaşması  1096
d) Saklı kalan haklar  1096
e) Teminatın değiştirilmesi  1096
9. Yeniden veya aynı alacak için ihtiyati haciz  1097
10. İhtiyati haczi tamamlayan işlemler  1097
II– Rehinli alacakların takibi  1098
1. Fer’ilik ilkesi  1098
2. İflas yoluyla takip hakkı  1099
3. Diğer takip yolları  1099
4. Rehinli alacaklıların takip hakkı  1100
a) Kanuni rehin hakkı sahiplerinin  1100
b) İpotek sahiplerinin  1100
III. Cebrî satış  1101
1. Haciz  1101
2. Paraya çevirme  1101
3. Yabancı sicile kayıtlı gemilerin satışı için hazırlıklar  1102
4. Artırmanın ilanı  1103
5. Vaktinden evvel satış  1104
6. Pazarlık suretiyle satış  1105
7. Satış ve ihalenin sonucu  1105
8. Sıra cetveli  1106
a) İlkeler  1106
b) Birinci sıra  1107
c) İkinci sıra  1108
d) Üçüncü sıra  1108
e) Dördüncü sıra  1109
f) Beşinci sıra  1109
g) Altıncı sıra  1110
h) Yedinci sıra  1110
i) Sekizinci sıra  1110
D) Eşya hakkında  1111
I– Hapis hakkı için defter tutulması  1111
II– İlamlı icra  1112
III– İlamsız icra  1112
ALTINCI KİTAP
Sigorta Hukuku
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Sigorta sözleşmesi  1113
I– Temel kavramlar  1113
1. Tanım  1113
2. Karşılıklı sigorta  1114
3. Reasürans  1115
4. Geçerli olmayan sigorta  1115
II– Hükümler  1116
1. Sözleşmenin yapılması sırasında susma  1116
2. Temsil  1116
a) Genel olarak  1116
b) Talimat bulunmaması  1117
3. Sigorta menfaatinin yokluğu  1118
4. Sigortanın kapsamı  1119
5. Sigorta süresi  1119
6. Sigorta dönemi  1120
7. Sigorta ettiren dışındakilerin bilgisi ve davranışı  1120
8. Fesih ve cayma  1121
a) Olağanüstü durumlarda fesih  1121
b) Sigorta priminin artırılmasında fesih  1122
c) Kısmi fesih ve cayma  1122
9. Tebliğler ve bildirimler  1123
10. Olağanüstü durumlar  1123
a) Tarafların aczi, takibin semeresiz kalması  1123
b) Sigortacının iflası  1124
11. Prim iadesi  1124
12. Zamanaşımı  1125
III– Tarafların borç ve yükümlülükleri  1126
1. Sigortacının borç ve yükümlülükleri  1126
a) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü  1126
aa) Genel olarak  1126
bb) İmkânsızlık  1126
b) Aydınlatma yükümlülüğü  1126
c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü  1127
aa) Genel olarak  1127
bb) İçerik  1128
d) Giderleri ödeme borcu  1130
e) Tazminat ödeme borcu  1130
aa) Genel olarak  1130
bb) Kısmi tazminat ödemeleri  1132
cc) Rizikonun gerçekleşmesinde kusur  1132
2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri  1133
a) Prim ödeme borcu  1133
aa) Genel olarak  1133
bb) Ödeme zamanı  1134
cc) Ödeme yeri  1135
dd) Primin indirilmesi  1136
ee) Temerrüt  1136
b) Beyan yükümlülüğü  1138
aa) Sözleşmenin yapılmasında  1138
aaa) Genel olarak  1138
bbb) Yazılı sorular  1138
ccc) Bağlantı  1139
ddd) Sigortacı tarafından gerçek durumun bilinmesi  1140
eee) Yaptırım  1140
fff) Caymanın şekli ve süresi  1141
ggg) Caymanın hükümleri  1142
hhh) Cayma hakkının düşmesi  1142
bb) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri beyan yükümlülüğü  1142
cc) Sözleşme süresi içinde  1143
aaa) Genel olarak  1143
bbb) Sigortacının hakları  1143
dd) Riziko gerçekleştiğinde  1144
c) Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü  1145
d) Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma yükümlülüğü  1146
e) Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin ihlali  1147
B) Kanun hükümlerinin uygulama alanı  1147
C) Sigorta sözleşmeleri hakkında uygulanacak hükümler  1147
D) Koruyucu hükümler  1148
İKİNCİ KISIM
Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Zarar Sigortaları
A) Mal sigortaları  1149
I– Menfaat ve kapsam  1149
1. Genel olarak  1149
2. Başkası lehine sigorta  1149
3. Müşterek menfaatlerin sigortası  1150
4. Menfaat üzerinde sınırlamalar  1151
a) Sınırlı ayni hak  1151
b) Haciz  1151
II– Geçmişe etkili sigorta  1152
III– Tazminat ilkesi  1152
1. Genel olarak  1152
2. Sigorta değeri  1153
3. Sigorta bedeli  1153
4. Hükümleri  1154
a) Eksik sigorta  1154
b) Aşkın sigorta  1154
c) Takseli sigorta  1155
d) Birden çok sigorta  1155
aa) Kural  1155
bb) Müşterek sigorta  1156
cc) Çifte sigorta  1156
dd) Kısmi sigorta  1157
e) Sigortacının sigortalanan menfaati inceleyebilmesi  1157
IV– Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi  1158
V– Zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama  1158
VI– Halefiyet  1159
B) Sorumluluk sigortaları  1160
I– Genel hükümler  1160
1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı  1160
2. Hukuki koruma  1161
3. Bildirim yükümlülüğü  1161
4. Sigortacının yardımları  1162
5. Kasten neden olma  1163
6. Doğrudan dava hakkı  1163
7. Sigortacının zarar görenden bilgi alma hakkı  1164
8. Takas  1164
9. Halefiyet  1165
10. Zamanaşımı  1165
II– Zorunlu sorumluluk sigortaları  1166
1. Sözleşme yapma zorunluluğu  1166
2. Zarar görenle ilişkide ifa yükümlülüğü  1166
III– Sorumluluk sigortalarına uygulanacak hükümler  1167
C) Koruyucu hükümler  1167
İKİNCİ BÖLÜM
Can Sigortaları
A) Hayat sigortası  1168
I– Tanım  1168
II– Tontin  1168
III– Sözleşmeden cayma  1169
IV– Hayatı sigorta edilecek kişi  1169
V– Sigorta değeri  1170
VI– Doktor incelemesi  1171
VII– Lehtar  1171
1. Atanması ve değiştirilmesi  1171
2. Lehtar atanmasına ilişkin yorum kuralı  1172
VIII– Sigorta ettiren lehine hak  1173
IX– Grup sigortaları  1173
X– Beyanlar  1174
1. Yanlış yaş beyanı  1174
2. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali  1175
3. Sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali  1176
XI– Sigortadan ayrılma  1176
XII– Ödünç verme  1177
XIII– Prim ödenmesinden muaf sigorta  1177
XIV– İntihar  1177
XV– Sigorta ettiren veya lehtarın sigortalıyı öldürmesi  1178
XVI– Lehtarın sigorta ettirenin yerine geçmesi  1179
XVII– Sigortacının iflası  1179
B) Kaza sigortası  1180
I– Genel olarak  1180
II– Tedavi giderleri  1181
III– Sigortalı  1181
IV– Uygulanacak hükümler  1182
C) Hastalık ve sağlık sigortası  1182
I– Sigortanın yaptırılması  1182
II– Teminatlar  1183
1. Sigorta teminatı  1183
2. Sağlık sigortası teminatları  1183
III– Sigorta değeri  1184
IV– Hastalık sigortasında lehtar  1184
V– Bekleme süresi  1184
VI– Yeni doğan bebeğin ve evlat edinilenin sigorta kapsamında olması  1185
VII– Bilgi isteme hakkı  1185
VIII– Hastalık ve sağlık sigortasına uygulanacak diğer hükümler  1186
IX– Koruyucu hükümler  1186
SON HÜKÜMLER
A) Şirket1 davalarında yargılama usulü  1187
B) Ölçeklerine göre işletmeler  1187
C) Ölçeklerine göre sermaye şirketleri  1188
D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri  1188
I– İnternet sitesi  1188
II– Beyanlar, belgeler ve senetler  1190
III– Güvenli elektronik imza  1190
IV– Elektronik ortamda kurullar  1192
1. İlkeler  1192
2. Uygulama kuralları  1194
E) Kurumsal yönetim ilkeleri  1194
F) Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları  1195
G) “Şirket” ve “ortaklık” terimlerinin kanuniliği  1197
H) Ticaret sicili harçları  1197
İ) Yürürlükten kaldırılan hükümler  1198
Yürürlük  1207
Yürütme  1208
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  1209
Kavramlar Dizini  1235
 


Remzi Özmen
Şubat 2020
24.50 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ocak 2020
59.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
Eski – Yeni Karşılaştırma Tablosu  51
Genel Gerekçe  63
6335 Sayılı Kanunun Genel Gerekçesi  114
BAŞLANGIÇ
A) Kanunun uygulama alanı  117
I– Ticari hükümler  117
II– Ticari örf ve âdet  117
III– Ticari işler  118
IV– Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri  118
1. Genel olarak  118
2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler  120
3. Dava şartı olarak arabuluculuk  122
B) Çeşitli hükümler  123
I– Zamanaşımı  123
II– Teselsül karinesi  123
III– Ticari işlerde faiz  124
1. Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları  124
2. Uygulanacak hükümler  125
3. Faizin başlangıcı  126
BİRİNCİ KİTAP
Ticari İşletme
BİRİNCİ KISIM
Tacir
A) Ticari işletme  127
1. Bütünlük ilkesi  127
B) Tacir  129
I– Gerçek kişiler  129
1. Genel olarak  129
2. Küçük ve kısıtlılar  130
3. Ticaret yapmaktan menedilenler  130
4. Esnaf  131
II– Tüzel kişiler  132
III– Donatma iştiraki  133
C) Tacir olmanın hükümleri  133
I– Genel olarak  133
II– Özel olarak  134
1. Ticari iş karinesi  134
2. Ücret isteme hakkı  135
3. Fatura ve teyit mektubu  135
4. Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi  136
5. Ticari satış ve mal değişimi  136
İKİNCİ KISIM
Ticaret Sicili
A) Kuruluş  140
I– Genel olarak  140
II– Yönetim  142
III– Yönetmelik  143
B) Tescil  143
I– Şartları  143
1. İstem  143
2. İlgililer  144
3. İstemin şekli  145
4. Süre  145
5. Değişiklikler  145
II– Sicil müdürünün görevleri  146
1. İnceleme görevi ve geçici tescil  146
2. Tescile davet ve ceza  147
3. İtiraz  148
III– Açıklık  148
IV– Sonuçları  149
1. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi  149
2. Görünüşe güven  149
3. Sorumluluk  151
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
A) Ticaret unvanı  152
I– Kullanma zorunluluğu  152
1. Genel olarak  152
2. Tescil  153
II– Ticaret unvanının şekli  154
1. Gerçek kişiler  154
2. Tüzel kişiler  154
a) Kollektif ve komandit şirketler  154
b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler  155
c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki  155
d) Ortak hükümler  156
3. Ekler  156
4. Ticaret unvanının devamı  157
5. Şubeler  157
6. Ticaret unvanının devri  158
III– Ticaret unvanının korunması  158
1. İlke  158
2. Bildirim ve ceza  158
3. Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları  159
B) İşletme adı  160
DÖRDÜNCÜ KISIM
Haksız Rekabet
A) Genel olarak  161
I– Amaç ve ilke  161
II– Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar  163
B) Hukuki sorumluluk  171
I– Çeşitli davalar  171
II– Çalıştıranın sorumluluğu  172
III– Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu  172
IV– Kararın ilanı  174
V– Zamanaşımı  175
VI– İhtiyati tedbirler  175
C) Ceza sorumluluğu  176
I– Cezayı gerektiren fiiller  176
II– Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu  177
BEŞİNCİ KISIM
Ticari Defterler
A) Defter tutma ve envanter  178
I– Defter tutma yükümlülüğü  178
II– Defterlerin tutulması  182
III– Envanter  183
IV– Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler  185
B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları  186
I– Genel hükümler  186
1. Düzenleme yükümü  186
2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler  186
3. Dil ve para birimi  187
4. İmza  187
II– Kalemlere ilişkin ilkeler  187
1. Tamlık ve mahsup yasağı  187
2. Bilançonun içeriği  188
3. Aktifleştirme yasağı  188
4. Karşılıklar  189
5. Dönem ayırıcı hesaplar  189
6. Sorumluluk ilişkileri  190
III– Değerleme ilkeleri  190
1. Genel değerleme ilkeleri  190
2. Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri  191
3. İktisap ve üretim değerleri  192
4. Değerlemeyi basitleştirici yöntemler  192
C) Saklama ve ibraz  192
I– Belgelerin saklanması, saklama süresi  192
II– Hukukî uyuşmazlıklarda ibraz  194
III– Uyuşmazlıklarda suret alınması  194
IV– Defterlerin tümüyle incelenmesi  195
V– Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı  195
VI– Ticarete yeni başlayanlar için uygulama  196
VII–Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisi  196
ALTINCI KISIM
Cari Hesap
A) Tanım ve şekil  198
B) Hükümleri  198
I– Genel olarak  198
II– Özel durumlar  199
1. Ticari senetler  199
2. Ücret ve giderler  200
3. Hesap dışında kalan alacaklar  200
III– Bakiye  200
1. Belirlenmesi  200
2. Faiz  201
3. Bileşik faiz ve sözleşme ile belirlenebilecek hükümler  201
IV– Bütünlük ilkesi  202
C) Cari hesabın sona ermesi  202
I– Genel olarak  202
II– Ölüm ve kısıtlılık hâlleri  203
D) Bakiyenin haczi  203
E) Zamanaşımı  204
YEDİNCİ KISIM
Acentelik
A) Genel olarak  205
I– Tanımı  205
II– Uygulama alanı  205
III– İnhisar  206
B) Acentenin yetkileri  206
I– Genel olarak  206
II– Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller  207
III– Sözleşme yapma yetkisi  207
IV– Yetkisizlik  208
C) Acentenin borçları  208
I– Genel olarak  208
II– Haber verme yükümlülüğü  209
III– Önlemler  209
IV– Ödeme borcu  210
D) Acentenin hakları  210
I– Ücret  210
1. Ücrete hak kazandıran işlemler  210
2. Ücrete hak kazanma zamanı  212
3. Ücretin miktarı  213
4. Ücretin ödeme zamanı  214
II– Olağanüstü giderlerin karşılanması  215
III– Faiz isteme hakkı  215
IV– Hapis hakkı  215
E) Müvekkilin borçları  216
F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi  216
I– Sebepleri  216
II– Denkleştirme istemi  217
III– Rekabet yasağı anlaşması  220
İKİNCİ KİTAP
Ticaret Şirketleri
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Türleri  221
B) Tüzel kişilik ve ehliyet  221
C) Uygulanacak kanun hükümler  222
D) Sermaye koyma borcu  222
I– Konusu  222
II– Hükmü  223
1. Genel olarak  223
2. Temerrüt faizi  225
3. Sorumlu olma  226
4. Karineler  226
5. Faiz ve ücret alma hakkı  227
E) Ortakların kişisel alacaklıları  227
F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme  228
I– Uygulama alanı ve kavramlar  228
1. Uygulama alanı  228
2. Kavramlar  229
II– Birleşme  230
1. Genel hükümler  230
a) İlke  230
b) Geçerli birleşmeler  231
c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması  232
d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma  232
2. Ortaklık payları ve hakları  233
a) Ortaklık payının ve haklarının korunması  233
b) Ayrılma akçesi  235
3. Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço  236
a) Sermaye artırımı  236
b) Yeni kuruluş  237
c) Ara bilanço  237
4. Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu  238
a) Birleşme sözleşmesi  238
aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması  238
bb) Birleşme sözleşmesinin içeriği  239
b) Birleşme raporu  239
c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi  240
5. İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler  240
a) İnceleme hakkı  240
b) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler  241
c) Birleşme kararı  242
6. Kesinleşmeye ilişkin hükümler  243
a) Ticaret siciline tescil  243
b) Hukuki sonuçlar  244
c) İlan  245
7. Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi  245
a) Uygulama alanı  245
b) Kolaylıklar  246
8. Alacaklıların ve çalışanların korunması  246
a) Alacakların teminat altına alınması  246
b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi  247
III– Bölünme  249
1. Genel hükümler  250
a) İlke  250
b) Geçerli bölünmeler  251
c) Şirket paylarının ve haklarının korunması  251
2. Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler  252
a) Sermayenin azaltılması  252
b) Sermaye artırımı  253
c) Yeni kuruluş  254
d) Ara bilanço  254
3. Bölünme belgelerini inceleme hakkı  255
a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme plânı  255
aa) Genel olarak  255
bb) Bölünme sözleşmesinin ve bölünme planının içeriği  256
b) Bölünmenin dışında kalan malvarlığı  257
c) Bölünme raporu  257
aa) İçerik  257
bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının ve bölünme raporunun denetlenmesi  258
d) İnceleme hakkı  258
e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler  259
4. Bölünme kararı  259
5. Korunmaya ilişkin hükümler  260
a) Alacaklıların korunması  260
aa) Çağrı  260
bb) Alacakların teminat altına alınması  261
b) Sorumluluk  261
aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derecede sorumluluğu  261
bb) Ortakların kişisel sorumluluğu  262
6. İş ilişkilerinin geçmesi  262
7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik  263
IV. Tür Değiştirme  263
1. Genel hükümler  264
a) İlke  264
b) Geçerli tür değiştirmeler  264
c) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme  265
2. Şirket payının ve haklarının korunması  265
3. Kuruluş ve ara bilanço  266
4. Tür değiştirme planı  267
5. Tür değiştirme raporu  267
6. Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi  268
7. İnceleme hakkı  268
8. Tür değiştirme kararı ve tescil  268
9. Alacaklıların ve çalışanların korunması  269
V– Ortak hükümler  269
1. Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi  269
2. Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları  271
3. Sorumluluk  271
VI– Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme  272
G) Şirketler topluluğu  272
I– Hâkim ve bağlı şirket  275
II– Pay ve oy oranlarının hesaplanması  277
III– Karşılıklı iştirak  278
IV– Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri  278
V– Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları  280
VI– Bağlı şirketler hakkında bilgi alma  282
VII– Hakların donması  282
VIII– Sorumluluk  283
1. Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması  283
2. Tam hâkimiyet hâlinde  287
a) Talimat  287
b) İstisna  288
c) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve paysahiplerine karşı sorumsuzluğu  288
d) Şirket alacaklılarının dava hakkı  288
IX– Çeşitli hükümler  289
1. Özel denetim  289
2. Satın alma hakkı  289
3. Güvenden doğan sorumluluk  290
H) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi  290
İKİNCİ KISIM
Kollektif Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanım  293
B) Sözleşme  293
I– Şekil  293
II– Zorunlu kayıtlar  293
III– Noksanlıklar  294
C) Tescil  295
I– Yükümlülük  295
II– Yükümlülüğün yerine getirilmemesi  295
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
A) Sözleşme serbestisi  296
B) Şirketin yönetimi  296
I– Yönetimin kime ait olduğu  296
1. Genel olarak  296
2. Görevden alma  297
a) Şirket sözleşmesiyle atama  297
b) Ortaklar kararıyla atama  297
3. Yönetim işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket  297
4. Diğer ortakların itirazı  298
II– Yönetimin kapsamı  298
III– Faiz verme borcu  299
C) Denetim  299
D) Oy hakkı ve kararlar  300
E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma  300
I– Finansal tablolarının çıkarılması  300
II– Ortağın istemleri  301
III– Zarar payı  302
F) Rekabet yasağı  302
I– Kural  302
II– Aykırı hareket  303
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri
A) Tüzel kişiliğin kazanılması  304
B) Temsil  304
I– Kapsam  304
II– Hükümleri  304
III– Temsil yetkisinin kaldırılması  305
C) Şirket alacaklılarının durumu  305
I– Ortakların kişisel sorumluluğu  305
II– Sorumluluğun derecesi  306
III– Mahkeme kararı  306
IV– İflas  307
1. Şirketin iflası  307
2. Şirketin ve ortakların iflası  307
3. Ortakların hakları  308
V– Takas  308
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması
A) Sona erme  309
I– Sebepleri  309
1. Genel olarak  309
2. İstisnalar  310
3. Haklı sebepler  310
4. Özel durumlar  311
a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi  311
b) Karine  311
5. Kişisel alacaklıların durumu  311
a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı  311
b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı  312
II– Hükümleri  312
1. Tescil ve ilan  312
2. Ortakların yönetim haklarının sona ermesi  313
3. Geçici yönetim  313
B) Ortakların şirketten ayrılması  314
I– Özel durumlar  314
1. Ortağın ölümü  314
2. Ortağın iflası  315
3. Haklı sebepler  315
4. Fesih ihbarı  316
5. İki kişilik şirkette  316
a) Haklı sebeplerin varlığında  316
b) Diğer sebeplerin varlığında  317
II– Hükümler  317
1. Tescil  317
2. Ayrılan ortağın payı  317
a) Hesaplama şekli  317
b) Ödeme şekli  318
c) Ödeme zamanı  318
d) Tamamlanmamış işler  319
e) Zamanaşımı  319
f) Özel durumlar  320
g) Zamanaşımının kesilmesi  320
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tasfiye
A) Genel hükümler  321
I– Sözleşme serbestisi  321
1. Kural  321
2. Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu  321
II– Tüzel kişiliğin devamı  322
III– İflas  322
IV– Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı  322
B) Tasfiye memurları  322
I– Genel olarak  322
II– Seçim ve atama  323
III– Görevden alma  323
1. Tasfiye memuru olan ortaklar  323
a) Sona ermeden önce atanma  323
b) Sona ermeden sonra atama  324
2. Ortak olmayan tasfiye memurları  324
3. Mahkemece atanan tasfiye memurları  324
IV– İşlem biçimine ilişkin hükümler  325
1. Birlikte hareket  325
2. Devir yasağı ve vekil etme  325
3. Temsil  325
4. Yalnız başına hareket  326
5. Yetkilerin genişletilmesi veya daraltılması  326
V– Tescil ve ilan  327
VI– Ücret  327
VII– Sorumluluk  327
C) Tasfiye işleri  328
I– Koruma önlemleri  328
II– Defter tutma yükümlülüğü  329
1. Başlangıç envanteri ve bilançosu  329
2. Defterler  329
3. Son bilanço  329
4. Saklama zorunluluğu  330
III– Tasfiyenin amacı  330
IV– Yeni işler  331
1. Kural  331
2. İstisna  331
V– Varlıkların paraya çevrilmesi  331
1. Ayrı ayrı satış  331
2. Toptan satış  332
3. Paranın yatırılması  332
VI– Borçların ödenmesi  332
VII– Ortakların ek ödemeleri  333
VIII– Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması  333
1. Geçici ödemeler  333
2. Son dağıtma  333
IX– Ortakların denetleme hakkı  334
1. Bilgi isteme hakkı  334
2. Defterleri inceleme hakkı  334
X– Tasfiyenin sonu  334
ÜÇÜNCÜ KISIM
Komandit Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanımı  335
B) Uygulanacak hükümler  335
C) Sözleşme  336
I– Yorum  336
II– Komanditerlerin sermaye koyma borcu  336
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
A) Sözleşme serbestisi  337
B) Komanditerlerin hukuki durumu  337
I– Yönetim  337
II– Denetleme  337
III– Rekabet yasağı  338
IV– Kâr ve zarar  338
1. Genel olarak  338
2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr payları  339
a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiş olanlar  339
b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar  339
V– Ortaklığın geçişi  340
1. Devir hâlinde  340
2. Ölüm hâlinde  340
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri
A) Uygulanacak hükümler  341
B) Şirketin temsili  341
C) Komanditer ortağın sorumluluğu  341
I– Genel olarak  341
II– İstisnalar  342
1. Adı şirketin unvanında bulunan komanditer  342
2. Şirket adına işlemde bulunan komanditer  342
III– Alacaklıların durumu  343
1. Takip imkânı  343
2. Sermayenin azaltılması  343
3. İflas  344
a) Şirketin iflası  344
b) Komanditelerin sorumluluğu  344
c) Komanditerin iflası  345
4. Takas  345
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
A) Uygulanacak hükümler  346
DÖRDÜNCÜ KISIM
Anonim Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler
A) Genel Hükümler  347
I– Tanım  347
II– Özel kanunlara bağlı anonim şirketler  347
III– Amaç ve konu  348
IV– En az sermaye tutarı  348
V– Devletin gözetimi  350
1. İzin  350
2. Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili  351
B) Kuruluş  351
I– Kurucu işlem  351
II– Kuruluş belgeleri  352
III– Kurucular  353
1. Tanım  353
2. Asgari sayı  354
IV– Esas sözleşme  355
1. İçerik  355
2. Emredici hükümler  357
V– Taahhüdün onaylanması  358
VI– Ayni sermaye  358
1. Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları  358
2. Değer biçme  359
VII– Pay bedellerinin ödenmesi  360
1. Nakdî sermaye  360
2. Ödeme yeri  361
3. Halka arzedilecek paylar  361
VIII– Primli paylar  362
IX– Kurucu menfaatleri  363
X– Kurucular beyanı  364
XI– Halka arz taahhüdü  365
XII– İşlem denetçisi raporu  365
XIII– Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri  366
XIV– Fesih davası  366
XV– Şirketin tescili ve ilanı  367
XVI– Tüzel kişiliğin kazanılması  369
C) Kanuna karşı hile  370
D) Temel ilkeler  370
I– Eşit işlem ilkesi  370
II– Paysahiplerinin şirkete borçlanma yasağı  371
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu
A) Genel olarak  373
I– Atama ve seçim  373
1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri  373
2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi  375
3. Sigorta  376
4. Görev süresi  376
II– Üyeliğin boşalması  377
III– Görevden alma  377
B) Yönetim ve temsil  378
I– Genel olarak  378
1. Esas  378
2. Görev dağılımı  378
3. Yönetimin devri  379
4. Ticari mümessil ve vekiller  380
5. Özen ve bağlılık yükümlülüğü  381
II. Temsil yetkisi  383
1. Genel olarak  383
2. Kapsam ve sınırlar  383
3. İmza şekli  385
4. Tescil ve ilan  385
III– Görevler ve yetkiler  386
1. Genel olarak  386
2. Devredilemez görev ve yetkiler  386
3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu  388
a) Çağrı ve bildirim yükümü  388
b) Konkordato  391
4. Riskin erken saptanması ve yönetimi  392
5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi  393
a) Genel olarak  393
b) Kanuna karşı hile  395
c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi  397
d) İstisnalar  397
e) İvazsız iktisap  398
f) Elden çıkarma  399
g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma  399
h) Sermayenin azaltılması  400
ı) Saklı tutulan hükümler  400
i) Kendi paylarını taahhüt yasağı  400
j) Hakların kullanılması27  402
IV– Yönetim kurulu toplantıları  403
1. Kararlar  403
2. Batıl kararlar  404
3. Bilgi alma ve inceleme hakkı  406
4. Müzakereye katılma yasağı  408
V– Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları  409
VI– Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı  409
VII– Rekabet yasağı  410
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme
A) Genel olarak  412
B) Konu ve kapsam  414
C) Denetçi  416
I– Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi  416
II– Denetçi olabilecekler  419
D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı  420
E) Denetim raporu  421
F) Görüş yazıları  422
G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu  425
H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları  427
I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi  428
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul
A) Genel olarak  429
B) Görev ve yetkileri  431
C) Toplantılar  432
D) Çağrı  433
I– Yetki  433
1. Yetkili ve görevli organlar  433
2. Azlık  434
a) Genel olarak  434
b) Mahkemenin izni  435
II– Gündem  435
III– Çağrının şekli  436
1. Genel olarak  436
2. Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri  436
3. Çağrısız genel kurul  437
E) Toplantının yapılması  438
I– Hazır bulunanlar listesi  438
II– Toplantı ve karar nisabı  439
III– Toplantı başkanlığı ve iç yönerge  440
IV– Toplantının ertelenmesi  440
V– Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları  441
VI– Tutanak  443
VII– Kararların etkisi  444
VIII– Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar  444
F) Paysahibinin kişisel hakları  444
I– Genel kurula katılma  444
1. İlke  444
2. Şirkete karşı yetkili olma  445
3. Pay sahibinin temsili  446
a) Genel olarak  446
b) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci  447
c) Tevdi eden temsilcisi  450
d) Bildirge  451
e) Bildirim  451
4. Birden çok hak sahibi  452
II– Yetkisiz katılma  453
III– Oy hakkı  454
1. İlke  454
2. Oy hakkının doğumu  455
3. Oydan yoksunluk  456
IV– Bilgi alma ve inceleme hakkı  456
V– Özel denetim isteme hakkı  459
1. Genel kurulun kabulü  459
2. Genel kurulun reddi  461
3. Atama  462
4. Görev  462
5. Rapor  463
6. İşleme konulma ve açıklama  464
7. Giderler  464
G) Genel kurul kararlarının iptali  464
I– İptal sebepleri  464
II– İptal davası açabilecek kişiler  465
H) Butlan  466
I) Çeşitli hükümler  467
I– İlan, teminat ve kanun yolu  467
II– Kararın yürütülmesinin geri bırakılması  468
III– Kararın etkisi  468
IV– Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu  468
BEŞİNCİ BÖLÜM
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Olarak
A) İlke  469
B) Usul  469
I– Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı  469
II– İmtiyazlı paysahipleri özel kurulu  470
III– Tescil  472
İKİNCİ AYIRIM
Özel Değişiklikler
A) Sermayenin artırılması  473
I– Ortak hükümler  473
1. Genel olarak  473
2. Yönetim kurulunun beyanı  474
3. Denetleme raporu  475
II– Sermaye taahhüdü yoluyla artırım  475
1. Esas sermaye sisteminde  475
2. Kayıtlı sermaye sisteminde  475
3. Rüçhan hakkı  477
III– İç kaynaklardan sermaye artırımı  479
IV– Şarta bağlı sermaye artırımı  480
1. İlke  480
2. Sınırlar  482
3. Esas sözleşmedeki dayanak  482
4. Pay sahiplerinin korunması  483
5. Değiştirme veya alım hakkını haiz bulunan kişilerin korunması  484
6. Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi  485
a) Hakların kullanılması, sermaye taahhüdü  485
b) Uygunluğun doğrulanması  486
c) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi  486
d) Ticaret siciline tescil  487
7. Esas sözleşmeden çıkarma  487
B) Esas sermayenin azaltılması  487
I– Karar  487
II– Alacaklılara çağrı  488
III– Kararların yerine getirilmesi  489
ALTINCI BÖLÜM
Pay ve Sermaye Koyma Borcu
BİRİNCİ AYIRIM
Pay
A) Genel hükümler  491
I– Asgari itibarî değer  491
II– Payların bölünememesi  491
B) İmtiyazlı paylar  492
I– Tanım  492
II– Oyda imtiyazlı paylar  494
İKİNCİ AYIRIM
Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları
A) İlke  497
B) Ödemeye çağrı  498
C) Temerrüt  498
I– Sonuçları  498
II– Iskat usulü  499
YEDİNCİ BÖLÜM
Menkul Kıymetler
BİRİNCİ AYIRIM
Pay senetleri
A) Ortak Hükümler  500
I– Türler  500
1. Şartlar  500
2. Dönüştürme  500
II– Pay senedi bastırılması  501
III– Pay senetlerinin şekli  502
IV– Yıpranmış pay senetleri  502
B) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri  503
C) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke  503
D) Devrin sınırlandırılması  503
I– Kanuni sınırlama  503
II– Esas sözleşmeyle sınırlama  504
1. İlkeler  504
2. Borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylar  505
a) Red sebepleri  505
b) Hükümleri  508
3. Borsaya kote edilmiş nama yazılı paylar  509
a) Red sebepleri  509
b) Bildirme yükümü  510
c) Hakların geçişi  511
d) Red süresi  513
III– Pay defteri  513
1. Kayıt  513
2. Kaydın silinmesi  514
3. Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar  515
İKİNCİ AYIRIM
İntifa Senetleri
A) Çıkarılması  516
B) Hükümleri  516
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler
A) Genel kurul kararıyla  517
B) Yönetim kurulu kararıyla  517
C) Sınır  518
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı
A) Kâr ve tasfiye payı hakkı  519
I– Genel olarak  519
II– Hesaplama biçimi  519
B) Kâr payı, hazırlık dönemi faizi ve kazanç payı  520
I– Kâr payı  520
II– Hazırlık dönemi faizi  521
III– Kazanç payları  521
C) Geri alma hakkı  522
I– Kötüniyet hâlinde  522
II– Şirketin iflâsı hâlinde  522
DOKUZUNCU BÖLÜM
Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler
A) Anonim şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu  523
I– Hazırlama yükümü  523
II– Dürüst resim ilkesi  523
III– Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu  524
B) Şirketler topluluğunun finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu  525
I– Uygulanacak muhasebe standartları  525
II– Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu  525
C) Yedek akçeler  525
I– Kanuni yedek akçe  525
1. Genel kanuni yedek akçe  525
2. Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayrılan yedek akçe ve yeniden değerleme fonları  526
II– Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe  527
1. Genel olarak  527
2. Çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi  527
III– Kâr payı ile yedek akçeler arasında ilgi  528
D) Çeşitli hükümler  529
I– İlan  529
II– Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri  529
III– Özet finansal tabloları  529
IV– Sır saklama yükümü  529
E) Özel hükümler  530
ONUNCU BÖLÜM
Sona Erme ve Tasfiye
A) Sona erme  531
I– Sona erme sebepleri  531
1. Genel olarak  531
2. Özel hâller  533
a) Organların eksikliği  533
b) Haklı sebeplerle fesih  534
II– Hükümleri  535
1. Tescil ve ilan  535
2. Sonuçlar  536
III– İflas hâlinde tasfiye  536
IV– Şirket organlarının durumu  537
B) Tasfiye  537
I– Tasfiye memurları  537
1. Atama  537
2. Görevden alma  539
3. Aktifleri satma yetkisi  539
4. Yetkilerin sınırlandırılması ve genişletilmesi  540
II– Tasfiye işleri  541
1. İlk envanter ve bilanço  541
2. Alacaklıların çağrılması ve korunması  542
3. Diğer tasfiye işleri  543
4. Tasfiye sonucu dağıtma  545
5. Defterlerin saklanması  545
III– Şirket unvanının sicilden silinmesi  546
IV– Uygulanacak diğer hükümler  546
C) Ek tasfiye  547
D) Tasfiyeden dönülmesi  548
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Hukuki Sorumluluk
A) Sorumluluk hâlleri  550
I– Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması  550
II– Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi  551
III– Değer biçilmesinde yolsuzluk  551
IV– Halktan para toplamak  552
V– Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu  552
VI– Denetçinin sorumluluğu  554
B) Şirketin zararı  555
I– Genel olarak  555
II– İflas hâlinde  556
III– Teselsül ve başvuru  557
IV. İbra  561
1. İbranın etkisi  561
2. Kuruluş ve sermaye artırımında ibra  561
V– Zamanaşımı  562
VI– Yetkili mahkeme  562
ONİKİNCİ BÖLÜM
Cezai Sorumluluk
A) Suçlar ve cezalar  563
B) Soruşturma ve kovuşturma usulü  565
BEŞİNCİ KISIM
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
A) Tanımı  566
B) Uygulanacak hükümler  566
C) Kuruluş  567
I– Esas sözleşme  567
1. Şekil  567
2. İçeriği  567
II– Kurucular  567
III– Uygulanacak hükümler  568
D) Yönetim  568
I– Uygulanacak hükümler  568
II– Görevden alınma  568
III– Rekabet yasağı  569
ALTINCI KISIM
Limited Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanım ve Kuruluş
A) Kavram  570
B) Ortakların sayısı  571
C) Şirket sözleşmesi  572
I– Şekil  572
II– İçerik  572
1. Zorunlu kayıtlar  572
2. Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler  573
3. Ayni sermaye, ayni devralmalar ve özel menfaatler  574
4. Emredici hükümler  574
D) Sermaye  574
I– En az tutar  574
II– Ayni sermaye  575
III– Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri  575
E) Esas sermaye payları  576
F) İntifa senetleri  576
G) Kuruluş  577
I– Kurulma anı  577
II– Tescil  577
1. İstem  577
2. Tescil ve ilan  578
III– Tüzel kişilik  580
İKİNCİ BÖLÜM
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi
A) Genel olarak  581
B) Özel değişiklikler  581
I– Esas sermayenin artırılması  581
1. İlke  581
2. Rüçhan hakkı  581
II– Esas sermayenin azaltılması  582
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortakların Hak ve Borçları
A) Esas sermaye payının işlemlere konu olması  583
I– Genel olarak  583
II– Pay defteri  584
III– Esas sermaye payının geçişi hâlleri  584
1. Devir  584
2. Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icra  586
3. Gerçek değerin belirlenmesi  587
4. Tescil  587
IV– Birden fazla ortağa ait esas sermaye payı, bu pay üzerinde çeşitli haklar  588
1. Paylı mülkiyet  588
2. İntifa ve rehin hakkı  588
B) Geri verme yasağı  588
C) Ortakların sorumluluğu  589
D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri  590
I– Ek ödeme yükümlülüğü  590
1. Kural  590
2. Yükümlülüğün sürmesi  591
3. Geri ödeme  592
II– Yan edim yükümlülüğü  592
III– Sonradan öngörülme  593
E) Kâr payı ve ilgili diğer hükümler  593
I– Kâr payı ve yedek akçeler  593
II– Faiz yasağı ve hazırlık dönemi faizi  594
III– Finansal tablolar ve yedek akçeler  594
IV– Haksız alınan kâr paylarının geri verilmesi  595
F) Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı  595
G) Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı  596
H) Bilgi alma ve inceleme hakkı  596
I) Özkaynakların yerini tutan ödünçler  597
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Organları
A) Genel kurul  598
I– Yetkiler  598
II– Genel kurulun toplanması  599
1. Çağrı  599
2. Oy hakkı ve hesaplanması  600
3. Oy hakkından yoksunluk  601
III– Karar alma  601
1. Olağan karar alma  601
2. Önemli kararlar  602
IV– Genel kurul kararlarının butlanı ve iptali  602
B) Yönetim ve temsil  603
I– Müdürler  603
1. Genel olarak  603
2. Müdürlerin birden fazla olmaları  604
II– Görevler, yetkiler ve yükümlülükler  605
1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler  605
2. Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı  606
3. Eşit işlem  607
III– Müdürlerin yerleşim yeri  607
IV– Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması  608
V– Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılması  608
VI– Ticari mümessiller ve ticari vekiller  609
VII– Haksız fiil sorumluluğu  609
C) Sermaye kaybı ve borca batıklık  610
I– Bildirim yükümlülüğü  610
II– İflasın bildirilmesi veya konkordato talebi  610
D) Denetçi  610
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sona Erme ve Ayrılma
A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları  611
B) Tescil ve ilan  612
C) Çıkma ve çıkarılma  612
I– Genel olarak  612
II– Çıkmaya katılma  613
III– Çıkarma  614
IV– Ayrılma akçesi  614
1. İstem ve tutar  614
2. Ödeme  615
D) Tasfiye  616
E) Uygulanacak hükümler  616
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Kıymetli Evrak
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Kıymetli evrakın tanımı  619
B) Senetten doğan borç  619
C) Kıymetli evrakın devri  620
I– Genel şekil  620
II– Ciro  620
1. Şekil  620
2. Hükümleri  621
D) Senedin türünün değiştirilmesi  621
E) İptal kararı  622
I– Şartları  622
II– Hükümleri  622
F) Özel hükümler  623
İKİNCİ KISIM
Nama Yazılı Senetler
A) Tanımı  624
B) Alacaklının hakkını nasıl ispat edeceği  624
I– Kural olarak  624
II– Eksik nama yazılı senetler  625
C) İptal kararı  625
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hamile Yazılı Senetler
A) Tanımı  626
B) Borçlunun def’ileri  626
I– Genel olarak  626
II– Hamile yazılı faiz kuponları  627
C) İptal kararı  627
I– Genel olarak  627
1. Yetki  627
2. Ödeme yasağı  628
3. İlân ile çağrı, başvuru süresi  628
4. İlan şekli  629
5. Hükümleri  629
a) Senedin ibrazı hâlinde  629
b) Senedin ibraz edilmemesi hâlinde  630
II– Kuponlarda usul  630
III– Banknotlarda ve buna benzer kağıtlarda usul  630
D) İpotekli borç senedi ve irat senedi  631
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kambiyo Senetleri
A) Borçlanma ehliyeti  632
İRİNCİ BÖLÜM
Poliçe
BİRİNCİ AYIRIM
Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli
A) Şekil  632
I– Unsurları  632
1. Genel olarak  632
2. Unsurların bulunmaması  633
II– Münferit unsurlar  633
1. Düzenleyenin aynı zamanda muhatap veya emrine ödenecek kişi olması  633
2. Adresli ve yerleşim yerli poliçe  634
3. Faiz şartı  634
4. Poliçe bedelinin çeşitli şekillerde gösterilmesi  635
B) İmza edenlerin sorumluluğu  635
I– Geçerli olmayan imzaların bulunması  635
II– Yetkisiz imza  635
III– Düzenleyenin sorumluluğu  636
IV– Açık poliçe  636
İKİNCİ AYIRIM
Ciro
A) Poliçenin devredilmesi  637
B) Ciro  637
I– Kayıtsız, şartsız olması  637
II– Cironun şekli  638
III– Cironun hükümleri  638
1. Devir işlevi  638
2. Teminat işlevi  639
3. Hamilin hak sahipliği  639
IV– Def’iler  640
V– Cironun çeşitleri  640
1. Tahsil cirosu  640
2. Rehin cirosu  641
3. Vadeden sonraki ciro  641
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Kabul ve Aval
A) Kabule arz  642
I– Kural  642
II– Kabule arz şartı ve yasağı  642
III– Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçelerde  643
IV– Bir daha kabule arz  643
B) Kabul  643
I– Şekli  643
1. Genel olarak  643
2. Kabulün sınırlandırılması  644
3. Adresli ve yerleşim yerli poliçe  644
II– Hükümleri  645
1. Genel olarak  645
2. Kabul şerhinin çizilmesi  646
C) Aval  646
I– Aval verenler  646
II– Şekil  646
III– Hükümler  647
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Ödeme
A) Vade  648
I– Vadenin belirlenmesi  648
1. Genel olarak  648
2. Görüldüğünde ödenecek poliçe  648
3. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe  649
II– Sürelerin hesabı  649
1. Genel olarak  649
2. Takvimlerin çatışması  650
B) Ödeme  650
I– İbraz  650
II– Makbuz istemek hakkı  651
III– Vadeden önce ve vadesinde ödeme  651
IV– Yabancı ülke parası ile ödeme  652
V– Tevdi  652
BEŞİNCİ AYIRIM
Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları
A) Başvurma hakkı  653
I– Genel olarak  653
II– Protesto  653
1. Süreler ve şartları  653
2. Şekli  654
a) Noterlikçe düzenlenmesi  654
b) İçindekiler  655
c) Protesto belgesi  655
d) Kısmi kabul hâlinde  656
e) Birden fazla kişiye karşı düzenlenen protesto  656
3. Saklama yükümü  656
4. Sakat protesto  657
5. Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller  657
III– İhbar zorunluluğu  658
IV– Teselsül  659
V– Başvurma hakkının kapsamı  659
1. Hamilin hakkı  659
2. Ödeyen kişinin hakkı  660
VI– Makbuz  660
1. Genel olarak  660
2. Kısmi kabul hâlinde  661
VII– Retret  661
VIII– Başvurma hakkının düşmesi  662
1. Genel olarak  662
2. Mücbir sebepler  663
B) Sebepsiz zenginleşme  663
C) Poliçe karşılığının devri  664
D) Araya girme  665
I– Genel hükümler  665
II– Araya girme suretiyle kabul  665
1. Şartlar, hamilin durumu  665
2. Şekil  666
3. Araya girerek kabul edenin sorumluluğu  666
III– Araya girerek ödeme  667
1. Şartları  667
2. Hamilin ibraz yükümlülüğü  667
3. Reddin sonucu  668
4. Makbuz  668
5. Hakların devri, araya girenlerin birden fazla olması hâli  669
ALTINCI AYIRIM
Poliçe Nüshaları ve Suretleri
A) Poliçe nüshaları  670
I– İsteme hakkı  670
II– Nüshalar arasındaki ilişki  670
III– Kabul şerhi  671
B) Poliçe suretleri  671
I– Şekil ve hükümleri  671
II– Senet aslının teslimi  672
YEDİNCİ AYIRIM
Çeşitli Hükümler
A) Senet metnindeki değişiklikler  673
B) Zamanaşımı  673
I– Süreler  673
II– Kesilme  674
1. Sebepleri  674
2. Hükümleri  674
C) Süreler  674
1. Tatil günleri  674
2. Sürenin hesaplanması  675
3. Atıfet süreleri  675
D) Poliçeye ilişkin işlemlerin yapılacağı yer  675
E) İmzalar  676
F) İptal  676
I– Önleyici önlemler  676
II– Poliçeyi eline geçiren kişinin bilinmesi  677
III– Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi  677
1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri  677
2. İhtar  677
a) İçeriği  677
b) Süreler  678
c) İlan  678
IV– İade davası  678
V– İptal kararı  679
VI– Teminat  679
SEKİZİNCİ AYIRIM
Kanunlar İhtilafı
A) Ehliyet  680
B) Şekil ve süreler  680
I– Genel olarak  680
II– Hakların kullanılması ve korunmasına ilişkin işlemler  681
III– Başvurma hakkı  681
C) Borçlanmaların hükümleri  681
I– Genel olarak  681
II– Kısmi kabul ve ödeme  682
III– Ödeme  682
IV– Sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar  682
V– Karşılığın hamile geçmesi  683
VI– İptal kararı  683
İKİNCİ BÖLÜM
Bono veya Emre Yazılı Senet
A) Unsurlar  684
B) Unsurların bulunmaması  684
C) Uygulanacak hükümler  685
D) Düzenleyenin sorumluluğu  686
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çek
BİRİNCİ AYIRIM
Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli
A) Şekli  687
I– Unsurlar  687
II– Unsurların bulunmaması  688
B) Münferit unsurlar  689
I– Muhatap  689
1. Muhatap olma ehliyeti  689
2. Karşılık  689
II– Kabul yasağı  690
III– Kimin lehine çekilebileceği  690
IV– Faiz şartı  691
V– Adresli ve yerleşme yerli çek  691
İKİNCİ AYIRIM
Devir
A) Devredilebilirlik  692
B) Ciro  692
I– Genel olarak  692
II– Hak sahipliğini ispat görevi  693
III– Hamiline yazılı çek üzerine yapılan ciro  693
C) Elden çıkan çek  694
D) Protestodan ve ibraz süresinin geçmesinden sonraki ciro  694
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ödeme ve Ödememe
A) Ödeme  695
I– Aval  695
II– Muacceliyet  695
III– Ödeme için ibraz  695
1. Genel olarak  695
2. Takvim farklılığı  696
3. Takas odası  697
IV– Çekten cayma  697
1. Genel olarak  697
2. Özel hâller  698
V– Ciroların incelenmesi  698
VI– Yabancı ülke parasıyla ödenecek çek  698
VII– Çizgili çek  699
1. Şekil ve şartları  699
2. Hükümleri  700
VIII– Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen çek  700
1. Genel olarak  700
2. Hamilin hakları  701
a) İflas hâlinde  701
b) Hesaba geçirilmeme hâlinde  701
B) Ödememe  702
I– Hamilin başvurma hakları  702
II– Protesto  702
III– Başvurma hakkının kapsamı  702
IV– Mücbir sebepler  703
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Çeşitli Hükümler
A) Sahte veya tahrif edilmiş çek  704
B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi  704
C) Zamanaşımı  704
D) Bankanın tanımı  705
E) Süreler  705
I– Tatil günleri  705
II– Sürelerin hesabı  706
F) Uygulanacak hükümler  706
BEŞİNCİ AYIRIM
Kanunlar İhtilafı
A) Muhatap olma ehliyeti  708
B) Şekil ve süreler  708
C) Borçlanmaların hükümleri  708
I– Düzenlenme yeri kanunu  708
II– Ödeme yeri hukuku  709
III– Yerleşim yeri hukuku  710
BEŞİNCİ KISIM
Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler
A) Emre yazılı senet  711
I– Tanımı  711
II– Borçlunun def’ileri  711
B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler  711
I– Emre yazılı havaleler  711
1. Genel olarak  711
2. Kabul zorunluluğunun bulunmaması  712
3. Kabulün hükümleri  712
4. İcrada uygulanmayacak hükümler  713
II– Emre yazılı ödeme vaatleri  713
C) Cirosu kabil olan diğer senetler  714
ALTINCI KISIM
Makbuz Senedi ve Varant
A) Umumi mağazalar  715
I– Genel olarak  715
II – İstisnalar  715
B) Makbuz senedi ve varant  716
I– Şekil  716
1. Makbuz senedi  716
2. Varant  717
3. Defter  717
4. Kısmi senet  717
II– Ciro  718
1. Genel olarak  718
2. Hükümleri  718
3. Varantın cirosu  719
C) Mallar üzerinde tasarruflar  719
I– Yapılamayacak işlemler  719
II– Malın geri alınması  719
1. Genel olarak  719
2. Kısmen geri alma  720
III– Sattırma hakkı  720
1. Şartlar  720
2. Satış bedeli  720
3. Başvurma hakkı  721
4. Sigorta  721
D) Zamanaşımı  721
E) Senetlerin zıyaı  722
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Taşıma İşleri
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Taşıyıcı  723
B) Hükümlerin uygulama alanı  724
C) Saklı tutulan hükümler  725
I– Kural  725
II– Özel hükümlerin sorumluluğu etkilememesi  725
D) Sorumluluğun kaldırılmasına veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliği  726
E) Zamanaşımı  726
İKİNCİ KISIM
Eşya Taşıma
A) Taşıma sözleşmesinin uygulanması  729
I– Taşıma senedi  729
II– Taşıma senedinin içeriği  730
III– Taşıma senedinin ispat gücü  731
IV– Yük senedi  732
V– Refakat belgeleri  732
VI– Tehlikeli eşya  733
VII– Ambalaj ve işaret  734
VIII– Yükleme ve boşaltma  735
IX– Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluğu  736
X– Gönderen tarafından fesih  737
XI– Kısmi taşımayı istem hakkı  738
XII– Yükleme süresine uyulmaması hâlinde taşıyıcının hakları  738
XIII– Emir, talimat ve tasarruflar  739
XIV– Taşıma ve teslim engelleri  740
XV– Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi  742
XVI– Gönderilenin hakları ve ödeme borcu  743
XVII– Ödemeli teslim  744
XVIII– Taşıma süresi  745
XIX– Zıya karinesi  745
B) Taşıyıcının sorumluluğu  746
I– Zıya veya hasar ile gecikmeden doğan zarardan sorumluluk  746
II– Sorumluluktan kurtulma  747
1. Genel olarak  747
a) Taşıyıcının özeni  747
b) Araç arızası ve kiraya verenin kusuru  748
2. Özel hâller  749
III– Yardımcıların kusuru  751
IV– Tazminatta esas alınacak değer  751
V– Zarar saptama giderleri  753
VI– Sorumluluk sınırları  753
VII– Diğer giderlerin tazmini  755
VIII– Diğer zararlarda sorumluluğun en yüksek tutarı  755
IX– Sözleşme dışı istemler  756
X– Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı  756
XI– Yardımcı kişilerin sorumluluğu  757
XII– Fiilî taşıyıcı  758
XIII–Bildirim  759
XIV– Yetkili mahkeme  760
XV– Hapis hakkı  761
XVI– Birden çok taşıyıcı  762
XVII– Birden çok hapis hakkının sırası  763
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşınma Eşyası Taşıması
A) Uygulanacak hükümler  764
B) Taşıyıcının yükümlülükleri  764
C) Taşıma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri  765
D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluğu  766
E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri  766
F) Sorumluluk sınırı  767
G) Bildirim  767
H) Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı  768
DÖRDÜNCÜ KISIM
Değişik Tür Araçlar ile Taşıma
A) Sözleşme  769
B) Bilinen zarar yeri  770
C) Bildirim ve zamanaşımı  771
D) Taşınma eşyasının taşıması  771
BEŞİNCİ KISIM
Yolcu Taşıma
A) Kurallara uyma zorunluluğu  772
B) Seferin yapılamaması  772
C) Seferin gecikmesi  774
I– Hareketin gecikmesi  774
II– Sefer sırasında  774
1. Yol değiştirme  774
2. Zorunlu sebepler  775
D) Seferin duraklaması  775
E) Bagaj  776
I– Taşıyıcının sorumluluğu  776
II– Taşıyıcının hapis hakkı  776
F) Taşıyıcının sorumluluğu  777
G) Yolcunun ölümü  778
H) Yönetmelik  778
ALTINCI KISIM
Taşıma İşleri Komisyoncusu
A) Taşıma komisyonculuğu sözleşmesi  779
B) Hükümleri  779
I– Eşyanın taşıtılması  779
II– Bildirme yükümlülüğü  781
III– Ücretin muacceliyeti  781
IV– Kesin ücret  782
V– Gönderenin alacakları  782
VI– Hapis hakkı  783
VII– Sonraki komisyoncu  783
VIII– Halefiyet  783
IX– Komisyoncunun taşıma işini üzerine alması  784
X– Toplama yük  784
C) Sorumluluk  785
I– Komisyoncunun sorumluluğu  785
II– Yardımcıların kusuru  785
D) Zamanaşımı  786
BEŞİNCİ KİTAP
Deniz Ticareti
BİRİNCİ KISIM
Gemi
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
A) Tanımlar  789
I– Gemi, ticaret gemisi  789
II– Denize, yola ve yüke elverişli gemi  789
III– Tamir kabul etmez gemi, tamire değmez gemi  790
IV– Gemi adamları  791
B) Hükümlerin uygulama alanı  791
C) Gemilerin hukuksal niteliği  792
I– Genel olarak  792
II– Taşınmazlarla ilgili hükümlerden gemilere uygulanacak olanlar  793
İKİNCİ BÖLÜM
Geminin Kimliği
A) Geminin adı  794
I– Seçme serbestisi  794
II– Gövde üzerine yazılma zorunluluğu  794
B) Geminin bayrağı  794
I– Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğü  794
II– İstisnaları  796
III– Türk Bayrağı çekme hakkının kaybedilmesi4  797
IV– Hakkın ispatı  797
1. Gemi tasdiknamesi  797
2. Bayrak şahadetnamesi  798
3. Muaf olma  798
C) Geminin bağlama limanı  799
D) Ceza hükümleri  799
I– Suç oluşturan fiiller  799
1. Kanuna aykırı şekilde bayrak çekme  799
2. Tasdikname veya şahadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekme  799
3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek  800
4. Geminin adının ve bağlama limanının yazılmaması  800
II– Ortak hükümler  800
1. Kusur  800
2. Suçun işlendiği yer ve işleyenin vatandaşlığı  801
E) Yönetmelik  801
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gemi Sicili
A) Genel hükümler  802
I– Sicil müdürlükleri ve bölgeleri  802
II– Yetkili sicil müdürlüğü  802
III– Tescili caiz gemiler  803
IV– Tescili zorunlu gemiler  803
V– Tescili caiz olmayan gemiler  803
B) Geminin tescili  804
I– İstem  804
1. Şekli  804
2. İçeriği  804
3. Belgeler  805
a) Genel olarak  805
b) Yabancı sicile kayıtlı gemiler için  806
II– Tescil  806
1. Tescil edilecek hususlar  806
2. Değişiklikler  807
C) Silinme  808
I– İstem üzerine  808
II– Resen  809
1. Genel şartları  809
2. Özel hâller  810
D) Gemi tasdiknamesi  810
I– İçeriği  810
II– Yeniden düzenlenmesi  811
III– Değişiklikler  811
IV– İbraz zorunluluğu  812
E) Sicil işlemlerini yaptırmaya davet  812
F) Hükümleri  813
I– Sicilin açıklığı  813
II– Sicil karineleri  813
III– Sicilin gerçek hukuki duruma uygun hâle getirilmesi  814
IV– İtirazlar  814
V– Şerhler  815
1. Verilebilecekleri hâller  815
2. Verilmesi  816
3. Sağladığı hak  816
4. Hükümden düşmesi  816
5. Silinmesi  817
VI– İtiraz veya şerhin kalkması  817
VII– Sicile güven ilkesi  817
G) Zamanaşımı  818
H) Kayıt giderleri  819
İ) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicil  819
I– Genel olarak  819
II– Yapının tescili  820
1. Tescil istemi  820
a) Şekli  820
b) İçeriği  820
2. Tescil  821
a) Tescil edilecek hususlar  821
b) Değişiklikler  821
c) Hükümleri  822
d) Silme  823
J) Sicil müdürlüğünün kararlarına itiraz  823
K) Yönetmelik  824
L) Türk Uluslararası Gemi Sicili  824
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar
BİRİNCİ AYIRIM
Uygulanacak Hükümler
A) Sicile kayıtlı gemilere  826
B) Sicile kayıtlı olmayan gemilere  826
İKİNCİ AYIRIM
Mülkiyet
A) İktisabı  827
I– Aslen iktisabı  827
1. Sahiplenme  827
2. Olağan zamanaşımı  827
3. Olağanüstü zamanaşımı  828
II– Devren iktisabı  829
1. Devrin şekli  829
2. Devrin kapsamı  830
B) Zıya  831
I– Geminin zıyaı  831
II– Terk  831
III– Zamanaşımı  832
C) Sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerinde mülkiyet  832
I– İktisabı  832
1. Aslen  832
2. Devren  832
a) Devir yoluyla  832
b) İştirak payının bırakılması yoluyla  833
II– Zıyaı  834
D) Yapı hâlinde bulunan gemiler ve yapı payları üzerindeki mülkiyet  834
I– Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunmayan yapılar ve yapı payları  834
II– Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunan yapılar ve yapı payları  835
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Gemi Rehni
A) Sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak payının rehni  837
B) Sicile kayıtlı olan gemilerin rehni  838
I– Tersane sahibinin ipotek hakkı  838
II– Gemi ipoteği  839
1. Niteliği  839
2. Kurulması  840
3. Sicile geçirilecek hususlar  841
4. İpoteğin derecesi  842
5. İpoteğin teminat altına aldığı alacak  842
a) Genel olarak  842
b) Faizler  843
6. İpoteğin kapsamı  843
a) Gemi, gemi payı, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satış veya kamulaştırma28 bedeli ve tazminat istemleri  843
b) Birlikte gemi ipoteğinde birden çok gemi veya gemi payı  844
c) Sigorta tazminatı  845
aa) Kural  845
bb) Sigortacının yapacağı ödemeler  846
cc) Gemi ipoteğinin sigortacıya bildirilmesi  846
aaa) Bildirim yükümü  846
bbb) Birden çok sigortacının varlığında  847
ccc) İpotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi  848
dd) Sigortacının borcundan kurtulması  848
ee) İpoteğin ödeyen sigortacıya geçmesi  849
ff) Sigortacının prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluğu  849
7. İpoteğin hükümleri  850
a) Alacağın muaccel olmasından önce  850
aa) İpotekli alacaklının hakları  850
aaa) Gemi maliki aleyhine  850
bbb) Üçüncü kişiler aleyhine  851
bb) Malikin hakları  851
aaa) Def’ide bulunma hakkı  851
bbb) Alacağın muacceliyeti için bildirimde bulunma hakkı  852
ccc) Malike temsilci atanması  852
b) Alacağın muaccel olmasından sonra  853
aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakkı  853
bb) Alacağın malike geçmesi  853
cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakkı  853
8. Gemi ipoteğinin devri ve değiştirilmesi  854
a) İpoteğin devri  854
aa) Genel olarak  854
bb) İtiraz ve def’iler  855
cc) Devri genel hükümlere tabi alacaklar  855
b) İpoteğin değiştirilmesi  856
aa) İpoteğin içeriğinin değiştirilmesi  856
bb) İpoteğin derecesinin değiştirilmesi  856
cc) İpotekli alacağın yerine başka bir alacağın konulması  857
9. Gemi ipoteğinin sona ermesi  858
a) Sebepleri  858
aa) Alacakla birlikte ipoteğin de düşmesi sonucunu doğuran sebepler  858
aaa) Alacağın düşmesi  858
bbb) Alacaklı ve malik sıfatlarının birleşmesi  859
ccc) Birlikte gemi ipoteğinde malikin alacaklıya ödemede bulunması  859
ddd) Birlikte gemi ipoteğinde ipoteğin borçluya geçmesi  860
eee) Alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının zamanaşımına uğraması  860
bb) Sadece ipoteğin düşmesi sonucunu doğuran sebepler  860
aaa) Tarafların anlaşması  860
bbb) Alacaklının feragati  861
ccc) İpoteğin süresinin dolması  861
cc) Mahkemece ipoteğin düşmesine karar verilmesi  862
aaa) Alacaklının belli olmaması hâlinde  862
bbb) Paranın tevdii hâlinde  862
III– Yapı hâlindeki gemiler üzerinde ipotek  863
1. Konusu  863
2. Kurulması  864
3. Kapsamı  864
4. Derecesi  865
5. Uygulanacak hükümler  865
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
İntifa Hakkı
A) Kurulması  866
B) Uygulanacak hükümler  867
İKİNCİ KISIM
Donatan ve Donatma İştiraki
A) Donatan  868
I– Tanımı  868
II– Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu  868
III– Yetkili mahkeme  869
B) Donatma iştiraki  869
I– Tanımı  869
II– İştirakin tescili  870
III– Paydaş donatanlar arasındaki ilişkiler  870
IV– İştirakin yönetimi ve temsili  871
1. Kararlar  871
2. Gemi müdürü  871
a) Atanması ve görevden alınması  871
b) Yönetim yetkisi  872
c) Temsil yetkisi  872
aa) Kapsamı  872
bb) Hükümleri  873
cc) Sınırlandırılması  873
d) Yükümlülükleri  874
aa) Özen yükümlülüğü  874
bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüğü  874
cc) Bilgi ve hesap verme yükümlülüğü  874
V– Kazanca ve zarara katılma  875
VI– Giderlere katılma  875
VII– Paydaş donatanların şahsında değişiklik  876
VIII– Paydaş donatan olan kaptan  876
IX– Paydaş donatanların sorumluluğu  877
1. İştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu  877
2. İştirak payının devredilmiş olması hâlinde  877
X– Sona ermesi  878
1. Sona erme sebepleri  878
a) Fesih kararı  878
b) Çıkmak isteyen ortağın fesih istemi  878
c) İştirakin iflası  879
2. Sona ermeyi gerektirmeyen hâller  879
XI– Tasfiye  880
XII– Yetkili mahkeme  880
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kaptan
A) Özen yükümlülüğü  881
B) Sorumluluğu  881
C) Görevleri  882
I– Geminin elverişliliği ile ilgili olarak  882
1. Geminin denize ve yola elverişli olup olmadığına dikkat etme  882
2. Geminin yüklemeye ve boşaltmaya elverişli olup olmadığına dikkat etme  882
II– Yabancı mevzuata uyma  883
III– Yola çıkma  883
IV– Gemide hazır bulunma  884
V– Kaptanın gemi zabitlerine danışması  884
VI– Gemi jurnali  885
1. Tutma yükümlülüğü  885
2. İçeriği  885
VII– Deniz raporu  886
1. Düzenlenmesi istemine yetkili olanlar  886
2. Tespit edilecek konular  887
3. Usul  887
4. Tutanağın aslının saklanması  888
VIII– Donatanın menfaatlerini koruma  888
D) Kanundan doğan temsil yetkisi  889
I– Donatanın temsilcisi sıfatıyla  889
1. Kapsamı  889
a) Gemi bağlama limanında bulunduğu sırada  889
b) Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada  889
c) Kredi işlemleri  890
2. Temsil yetkisinin sınırlandırılması  890
3. Fesihten sonra kaptanın yetkilerinin kaldırılması  891
4. Kaptanın vekâletsiz iş görmesi  891
5. Donatanın kaptanın yaptığı işlemlerden doğan sorumluluğu  891
6. Kaptanın donatana karşı hak ve yükümlülükleri  892
II– Kendi hesabına gemiye eşya yükleme yasağı  893
III– Yükle ilgili olanların menfaatlerini koruma yükümlülüğü  893
1. Genel olarak  893
2. Rotadan sapma  894
3. Eşya üzerinde tasarruf yetkisi  894
a) Genel olarak  894
b) Müşterek avarya hâlinde  895
c) Diğer hâllerde  895
d) Kaptanın işlemlerinin donatanı bağlaması  896
4. Dış ilişkide işlemlerin geçerliği  896
DÖRDÜNCÜ KISIM
Deniz Ticareti Sözleşmeleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Gemi Kira Sözleşmeleri
A) Tanımı ve türleri  897
B) Gemi kira senedi  897
C) Sicile şerh  897
D) Hüküm ve sonuçları  898
I– Geminin kullanılmasından doğan istemler  898
II– Geminin teslimi  898
III– Giderler  898
IV– Gemiyi kullanma hakkı  899
V– Sigorta  899
VI– Gemi adamlarının çalıştırılması  900
VII– Kira ödeme borcu ve teminatı  900
VIII– Geminin iadesi  901
E) Uygulanacak hükümler  901
İKİNCİ BÖLÜM
Zaman Çarteri Sözleşmesi
A) Tanımı  902
B) Zaman çarter partisi  902
C) Tarafların hakları ve borçları  903
I– Tahsis edenin borçları  903
II– Geminin ticari yönetimi  903
III– Giderler  904
IV– Ücret ödeme borcu ve teminatı  904
V– Tahsis olunanın sorumluluğu ve gemiyi iade yükümlülüğü  905
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Navlun Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A) Navlun sözleşmesinin türleri  907
B) Yolculuk çarter partisi  908
C) Kamaralar  908
D) Taşıyanın, gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bulundurma yükümlülüğü  909
İKİNCİ AYIRIM
Yükleme ve Boşaltma
A) Yükleme  910
I– Demirleme yeri  910
II– Yükleme giderleri  910
III– Yüklenecek eşya  911
1. Kararlaştırılandan başka eşya  911
2. Doğru bildirimde bulunma yükümlülüğü  911
a) Eşya hakkında  911
b) Caiz olmayan eşya ve yükleme hakkında  912
c) Gizlice yüklenen eşya hakkında  913
d) Tehlikeli eşya hakkında  913
3. Bilgi  914
IV– Başka gemiye yükleme ve aktarma  914
V– Güverteye konacak eşya  914
VI– Süreler  915
1. Hazırlık bildirimi  916
2. Yükleme süresi  917
3. Sürastarya süresi  918
4. Sürastarya parası  919
5. Yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabı  921
6. Hızlandırma primi  922
VII– Yolculuk başlamadan önce sözleşmenin feshi  923
VIII– Yüklemenin hiç veya süresinde yapılmaması  924
1. Yüklemenin hiç yapılmaması  925
2. Eksik yükleme  926
IX– Birden çok yükleten veya taşıtanın bulunması  927
1. Birden çok yükleten  927
2. Birden çok taşıtan  927
X– Kırkambar sözleşmesi  928
1. Yükleme anı  928
2. Taşıtanın sözleşmeyi feshetmesi  929
XI– Belgeleri verme yükümlülüğü  929
B) Boşaltma  930
I– Demirleme yeri  930
II– Boşaltma giderleri  930
III– Süreler  930
1. Hazırlık bildirimi  930
2. Boşaltma süresi  931
3. Sürastarya süresi  932
4. Sürastarya parası  933
5. Boşaltma ve sürastarya sürelerinin hesabı  933
6. Hızlandırma primi  934
IV– Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması  935
V– Kısmi çarter sözleşmelerinde  936
VI– Kırkambar sözleşmesi  936
1. Boşaltma işleri  936
2. Taşıtanın üçüncü şahıslarla yaptığı kırkambar sözleşmeleri  937
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları
A) Taşıyanın sorumluluğu  941
I– Genel olarak  941
II– Sorumluluktan kurtulma hâlleri  943
1. Taşıyana yüklenemeyecek sebep  944
2. Teknik kusur ve yangın  944
3. Denizde kurtarma  945
III– Taşıyanın kusursuzluk ve uygun illiyet bağı karinelerinden yararlandığı hâller  945
IV– Sebeplerin birleşmesi  946
V– İnceleme ve bildirim  947
1. İnceleme  947
2. Bildirim  947
VI– Sorumluluğu sınırlandırma hakkı  948
1. Sorumluluk sınırları  948
2. Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı  950
VII– Tazminat istemi için süre  951
1. Hak düşürücü süre  951
2. Hak düşürücü süre itirazından yararlanma hakkının kaybedilmesi  952
VIII– Sözleşme dışı istemler  952
IX– Fiilî taşıyanın sorumluluğu  953
1. Genel olarak  953
2. Sorumsuzluk şartı  953
B) Taşıyanın hakları  954
I– Navlun ödenmesini istem hakkı  954
1. Miktarı  954
a) Ölçü, tartı veya sayı üzerine navlun  954
b) Zaman üzerine navlun  955
c) Navlun kararlaştırılmamışsa  955
d) Navlun dışında kalan prim ve giderler  956
2. Navlunun muacceliyeti  956
3. Eşyanın navlun yerine bırakılması  957
4. Zıyaa uğrayan eşyanın durumu  957
5. Navlun borçlusu  958
II– Hapis hakkı  958
1. Genel olarak  958
2. Çekişmeli tutarın yatırılması ve teminat  960
III– Üçüncü kişi gönderilenin durumu  961
1. Ödeme yükümlülüğünün doğması  961
2. Gönderilene karşı hapis hakkının kullanılması  961
3. Rücu hakkı  962
a) Eşyanın teslimi hâlinde  962
b) Hapis hakkının paraya çevrilmesi hâlinde  963
c) Gönderilenin eşyayı teslim almaması hâlinde  963
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu
A) Kusur sorumluluğu  964
BEŞİNCİ AYIRIM
Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan
Sebepler Yüzünden Sözleşmenin Sona Ermesi
A) Sözleşmenin hükümden düşmesi  965
I– Geminin zayi olması sebebiyle  965
1. Yolculuk başlamadan önce  965
2. Yolculuk başladıktan sonra  965
a) Mesafe navlunu  965
b) Kaptanın yükümlülükleri  966
3. Başka gemiye yükleme ve aktarma  967
4. Geminin denize elverişsiz hâle gelmesi  967
II– Eşyanın zayi olması sebebiyle  968
1. Yolculuk başlamadan önce  968
a) Eşya sözleşmede ferden belirlenmişse  968
b) Eşya, sözleşmede tür veya cinsi ile belirlenmişse  969
2. Yolculuk başladıktan sonra  970
a) Eşyanın tamamının zayi olması  970
b) Eşyanın bir kısmının zayi olması  970
B) Sözleşmenin feshi  971
I– Taraflara fesih hakkı veren hâl  971
II– Tarafların fesih hakkına sahip olmadığı hâller  972
1. Eşyanın sadece bir kısmına ilişkin engeller  972
2. Kaptanın haklı bir sebeple rotadan sapması  973
3. Geminin yolculuk sırasında tamirinin gerekmesi  973
III– Diğer sebeplerin etkisi  974
IV– Eşya üzerinde tasarruf yetkisi olan kişinin fesih hakkı  974
V– Fesih hakkının kullanılması  975
1. Feshin bildirimi  975
2. Hüküm ve sonuçları  975
a) Sözleşme yolculuk başlamadan önce feshedilmişse  975
b) Sözleşme yolculuk başladıktan sonra feshedilmişse  976
C) Birden çok yolculuğun özellikleri  977
ALTINCI AYIRIM
Denizde Taşıma Senetleri
A) Konişmento  978
I– Tanımı, türleri ve düzenlenmesi  978
II– İçeriği  979
III– Hükümleri  980
1. Kıymetli evrak olma niteliği  980
a) Eşyanın yetkili konişmento hamiline teslimi  980
aa) Genel olarak  980
bb) Birden çok konişmento hamilinin başvurusu  981
cc) Yükletenin talimatı  981
dd) Navlun sözleşmesinin umulmayan hâl yüzünden hükümden düşmesi  982
b) Konişmentonun eşyayı temsili  982
aa) Genel olarak  982
bb) Birden çok konişmento hamili  982
cc) Konişmentonun geri verilmesi karşılığında eşyanın teslimi  983
2. İspat işlevi  983
a) Hukuki ilişkiyi ispat  983
b) Taşıyanı ispat  984
c) Eşyanın genel olarak cinsini, işaretlerini, koli veya parça adedini, ağırlık ve miktarını ispat  985
d) Navlunu ispat  986
e) Yükleten tarafından verilen garantiler  987
B) Diğer denizde taşıma senetleri  987
YEDİNCİ AYIRIM
Emredici Hükümler
A) Genel olarak  988
B) İstisnalar  989
C) Yolculuk çarteri sözleşmesi  990
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zamanaşımı
A) Süre  991
BEŞİNCİ BÖLÜM
Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi
A) Tanımı  994
B) Taşıyan ve fiilî taşıyan  994
C) Yolcu  995
D) Bagaj  995
E) Yolcunun yükümlülükleri  996
I– Kaptanın talimatına uyma  996
II– Bagaj hakkında doğru bilgi verme yükümlülüğü  996
III– Gemiye zamanında gelmek  997
F) Taşıyanın hapis hakkı  997
G) Ölen yolcunun bagajı  998
H) Yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk  998
I– Taşıyanın sorumluluğu  998
II– Fiilî taşıyanın sorumluluğu  999
III– Taşıma süresi  1000
IV– Zorunlu sigorta  1000
V– Değerli eşya  1001
VI– Birlikte kusur  1001
VII– Bedensel zarardan doğan sorumluluğun sınırı  1002
VIII– Bagaj ve araçların zıyaı veya hasarından doğan sorumluluğun sınırı  1002
IX– Sorumluluk sınırlarına ilişkin ortak hükümler  1003
X– Taşıyanın adamlarının savunmaları ve sorumluluk sınırları  1003
XI– İstemlerin birleşmesi  1003
XII– Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı  1004
XIII– İstemlerin dayanağı  1004
XIV– Bagajın zıyaı veya hasara uğradığının bildirimi  1005
XV– Zamanaşımı  1005
XVI– Emredici hükümler  1006
BEŞİNCİ KISIM
Deniz Kazaları
BİRİNCİ BÖLÜM
Müşterek Avarya
A) Genel hükümler  1007
I– Tanım  1007
II– Uygulanacak kurallar  1008
B) Borçlular ve teminat  1009
I– Garame paylarının borçluları  1009
II– Alacaklıların rehin hakları  1010
1. Genel olarak  1010
2. Gemiye düşen garame payı için teminat  1010
3. Hapis hakkının kullanılması  1010
C) Dispeç  1011
I– Genel olarak  1011
1. Yaptırma yükümlülüğü  1011
2. Yapılacağı yer  1012
3. Dispeççi  1012
II– Dispeçin onaylanmasını isteme hakkı ve dispeçe itiraz  1013
1. Duruşma  1013
2. Dispeçin onaylanması  1014
3. Uygulanacak usul hükümleri  1015
4. Dispeç raporunun onaylanması hakkındaki kararın hükmü  1015