Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Genel Muhasebe
Kavramlar – İlkeler – Belgeler – THP – Uygulamalar
Eylül 2019 / 8. Baskı / 336 Syf.
Fiyatı: 38.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 7. Eylül 2016 33.50 TL 14.90 TL (%56)Sepete Ekle
 3. Ocak 2012 17.50 TL 4.90 TL (%72)Sepete Ekle
   

Güncellenmiş 8. baskısını yapan "Genel Muhasebe" isimli bu çalışmanın amacı, muhasebe ile ilk defa karşılaşan birisine muhasebenin ne olduğunu, muhasebe sürecini ve hangi muhasebe işlemlerinin, nasıl yapılması gerektiğini öğretmek ve muhasebe konusunda başından sonuna sağlam ve yeterli bir temel oluşturmaktır.

Çalışmanın içeriğini, üniversitelerde okutulan "Genel Muhasebe" dersinin içeriği oluşturmaktadır. Her bölüm sonunda çalışma sorularına yer verilerek soru–cevap uygulaması ile konuların daha kolay ve hızlı anlaşılması amaçlanmıştır.

Ayrıca en basit haliyle anlatımlı muhasebe süreci örneği verilerek açılıştan kapanışa muhasebe süreci açıklanmıştır. Kitabın en sonuna da kurum ve yeterlilik sınavlarında çıkabilecek örnek çözümlü muhasebe monografisine yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Muhasebeye Giriş ve Mali Tablolar
Hesaplar – Hesap Planı – Temel Kavramlar – Muhasebe İlkeleri
Muhasebe Belgeleri ve Defterleri
Muhasebe Kayıt Sistemleri
Varlık Hesapları
Kaynak Hesapları
Gelir Tablosu Hesapları
Maliyet Hesapları
Nazım Hesaplar
Dönemsel Örnek Muhasebe Uygulaması
Barkod: 9789750257209
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 336
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
8. Baskıya Önsöz  7
7. Baskıya Önsöz  9
6. Baskıya Önsöz  11
5. Baskıya Önsöz  13
4. Baskıya Önsöz  15
Özgeçmiş  17
Kısaltmalar  25
1. BÖLÜM
MUHASEBEYE GİRİŞ VE MALİ TABLOLAR
1.1. MUHASEBE BİLİMİ  27
1.2. MUHASEBENİN BÖLÜMLERİ  29
1.2.1. Genel Muhasebe  29
1.2.2. Maliyet Muhasebesi  29
1.2.3. Yönetim Muhasebesi  29
1.3. MUHASEBE İLE İLGİLİ GRUPLAR  29
1.4. MUHASEBE MESLEĞİ  31
1.5. TEMEL MALİ TABLOLAR  33
1.5.1. Bilânço  33
1.5.1.1. Bilânçonun Biçimsel Yapısı  33
1.5.1.2. Bilanço Temel Eşitliği  34
1.5.1.3. Ekonomik Olayların (Mali İşlemlerin) Bilânçoya Etkisi  35
1.5.2. Gelir Tablosu ve Biçimsel Yapısı  36
1.6. EK MALİ TABLOLAR  37
ÇALIŞMA SORULARI  39
2. BÖLÜM
HESAPLAR–HESAP PLANI–TEMEL KAVRAMLAR–
MUHASEBE İLKELERİ
2. HESAPLAR– HESAP PLANI– TEMEL KAVRAMLAR–MUHASEBE İLKELERİ  41
2.1. Hesap Kavramı  41
2.1.1. Hesabın Şekli ve Hesaplara İlişkin Deyimler  41
2.1.2. Hesapların Sınıflandırılması ve İşleyişi  43
2.1.3. Bilânço Hesapları  45
2.1.3.1. Varlık Hesapları (Aktif Hesaplar)  45
2.1.3.2. Kaynak Hesapları (Pasif Hesaplar)  45
2.1.4. Gelir Tablosu (Gelir/Gider) Hesapları  45
2.1.4.1. Gider Hesapları  45
2.1.4.2. Gelir Hesapları  46
2.1.5. Nazım Hesaplar  47
2.2. Hesap Planı  47
2.3. Muhasebenin Temel Kavramları  49
2.4. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri  52
2.4.1. Gelir Tablosu İlkeleri  53
2.4.2. Bilânço İlkeleri  54
ÇALIŞMA SORULARI  57
3. BÖLÜM
MUHASEBE BELGELERİ VE DEFTERLERİ
3. MUHASEBE BELGELERİ VE DEFTERLERİ  59
3.1. Muhasebe Belgeleri  59
3.2. Tacirlerin Sınıflandırılması  65
3.3. Muhasebe Defterleri  66
3.3.1. Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler  66
3.3.2. İşletme Hesabı Esasına Göre Tutulacak Defterler  72
3.4. Tasdike Tabi Defterler ve Deftere Kayıt Düzeni  74
ÇALIŞMA SORULARI  76
4. BÖLÜM
MUHASEBE KAYIT SİSTEMLERİ
4. MUHASEBE KAYIT SİSTEMLERİ  77
4.1. Tek Taraflı Kayıt Yöntemi (Basit Yöntem)  77
4.2. Çift Taraflı Kayıt Yöntemi (Bilanço Esası)  81
ÇALIŞMA SORULARI  91
5. BÖLÜM
VARLIK HESAPLARI
5. VARLIK HESAPLARI  93
5.1. Dönen Varlıklar  93
5.1.1. Hazır Değerler  93
5.1.2. Menkul Kıymetler  104
5.1.3. Ticari Alacaklar  109
5.1.4. Diğer Alacaklar  121
5.1.5. Stoklar  125
5.1.5.1. Ticari Mal Hareketlerinin İzlenmesinde Kullanılan Yöntemler  133
5.1.5.2. Katma Değer Vergisi Uygulaması  140
5.1.6. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri  146
5.1.7. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  147
5.1.8. Diğer Dönen Varlıklar  152
5.2. Duran Varlıklar  156
5.2.1. Ticari Alacaklar  157
5.2.2. Diğer Alacaklar  159
5.2.3. Mali Duran Varlıklar  161
5.2.4. Maddi Duran Varlıklar  165
5.2.4.1. Değer Artırıcı Harcamalar  173
5.2.4.2. Değer Artırmayan Rutin Harcamalar  173
5.2.4.3. Maddi Duran Varlık Satışı  173
5.2.4.4. Yenileme Fonu Uygulaması  175
5.2.4.5. Duran Varlıklarla İlgili Hasar Tazminatı  176
5.2.6. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  177
5.2.6. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar  180
5.2.7. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  182
5.2.8. Diğer Duran Varlıklar  183
ÇALIŞMA SORULARI  186
A. Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler  186
B. Ticari ve Diğer Alacaklar  187
C. Stoklar  188
D. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Diğer Dönen Varlıklar  189
E. Duran Varlıklar  190
6. BÖLÜM
KAYNAK HESAPLARI
6. KAYNAK HESAPLARI  193
6.1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  193
6.1.1. Mali Borçlar  194
6.1.2. Ticari Borçlar  198
6.1.3. Diğer Borçlar  200
6.1.4. Alınan Avanslar  204
6.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri  205
6.1.6. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler  205
6.1.7. Borç ve Gider Karşılıkları  208
6.1.8. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları  211
6.1.9. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  213
6.2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  215
6.2.1. Mali Borçlar  216
6.2.2. Ticari Borçlar  219
6.2.3. Diğer Borçlar  222
6.2.4. Alınan Avanslar  224
6.2.5. Borç ve Gider Karşılıkları  225
6.2.6. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları  226
6.2.7. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  227
6.3. Öz Kaynaklar  228
6.3.1. Ödenmiş Sermaye  229
6.3.2. Sermaye Yedekleri  230
6.3.3. Kar Yedekleri  232
6.3.4. Geçmiş Yıllar Karları  234
6.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (–)  234
6.3.6. Dönem Karı Veya Zararı  235
ÇALIŞMA SORULARI  237
A. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  237
B. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Özkaynaklar  238
7. BÖLÜM
GELİR TABLOSU HESAPLARI
7. GELİR TABLOSU HESAPLARI  239
7.1. Brüt Satışlar  241
7.2. Satış İndirimleri (–)  242
7.3. Satışların Maliyeti (–)  244
7.4. Faaliyet Giderleri (–)  245
7.5. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar  247
7.6. Diğer Faaliyetlerden Doğan Gider ve Zararlar (–)  250
7.7. Finansman Giderleri (–)  252
7.8. Olağandışı Gelir ve Karlar  253
7.9. Olağandışı Gider ve Zararlar (–)  253
7.10. Dönem Net Karı (Zararı)  254
ÇALIŞMA SORULARI  260
8. BÖLÜM
MALİYET HESAPLARI
8. MALİYET HESAPLARI  261
8.1. 7/A Seçeneğinde Maliyet (Gider) Hesapları  261
8.2. 7/B Seçeneğinde Maliyet (Gider) Hesapları  271
ÇALIŞMA SORULARI  275
9. BÖLÜM
NAZIM HESAPLAR – DÖNEMSEL
ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMASI
9. NAZIM HESAPLAR – DÖNEMSEL ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMASI  277
9.1. NAZIM HESAPLAR  277
9.2. DÖNEMSEL ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMASI  279
CEVAP ANAHTARI  307
KAYNAKLAR  335
 


Ferhat Sayım
Ocak 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
Veyis Naci Tanış
Eylül 2019
30.00 TL
Sepete Ekle
Kamuran Soylu
Eylül 2019
28.00 TL
Sepete Ekle
Erol Nagaş
Nisan 2019
30.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
8. Baskıya Önsöz  7
7. Baskıya Önsöz  9
6. Baskıya Önsöz  11
5. Baskıya Önsöz  13
4. Baskıya Önsöz  15
Özgeçmiş  17
Kısaltmalar  25
1. BÖLÜM
MUHASEBEYE GİRİŞ VE MALİ TABLOLAR
1.1. MUHASEBE BİLİMİ  27
1.2. MUHASEBENİN BÖLÜMLERİ  29
1.2.1. Genel Muhasebe  29
1.2.2. Maliyet Muhasebesi  29
1.2.3. Yönetim Muhasebesi  29
1.3. MUHASEBE İLE İLGİLİ GRUPLAR  29
1.4. MUHASEBE MESLEĞİ  31
1.5. TEMEL MALİ TABLOLAR  33
1.5.1. Bilânço  33
1.5.1.1. Bilânçonun Biçimsel Yapısı  33
1.5.1.2. Bilanço Temel Eşitliği  34
1.5.1.3. Ekonomik Olayların (Mali İşlemlerin) Bilânçoya Etkisi  35
1.5.2. Gelir Tablosu ve Biçimsel Yapısı  36
1.6. EK MALİ TABLOLAR  37
ÇALIŞMA SORULARI  39
2. BÖLÜM
HESAPLAR–HESAP PLANI–TEMEL KAVRAMLAR–
MUHASEBE İLKELERİ
2. HESAPLAR– HESAP PLANI– TEMEL KAVRAMLAR–MUHASEBE İLKELERİ  41
2.1. Hesap Kavramı  41
2.1.1. Hesabın Şekli ve Hesaplara İlişkin Deyimler  41
2.1.2. Hesapların Sınıflandırılması ve İşleyişi  43
2.1.3. Bilânço Hesapları  45
2.1.3.1. Varlık Hesapları (Aktif Hesaplar)  45
2.1.3.2. Kaynak Hesapları (Pasif Hesaplar)  45
2.1.4. Gelir Tablosu (Gelir/Gider) Hesapları  45
2.1.4.1. Gider Hesapları  45
2.1.4.2. Gelir Hesapları  46
2.1.5. Nazım Hesaplar  47
2.2. Hesap Planı  47
2.3. Muhasebenin Temel Kavramları  49
2.4. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri  52
2.4.1. Gelir Tablosu İlkeleri  53
2.4.2. Bilânço İlkeleri  54
ÇALIŞMA SORULARI  57
3. BÖLÜM
MUHASEBE BELGELERİ VE DEFTERLERİ
3. MUHASEBE BELGELERİ VE DEFTERLERİ  59
3.1. Muhasebe Belgeleri  59
3.2. Tacirlerin Sınıflandırılması  65
3.3. Muhasebe Defterleri  66
3.3.1. Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler  66
3.3.2. İşletme Hesabı Esasına Göre Tutulacak Defterler  72
3.4. Tasdike Tabi Defterler ve Deftere Kayıt Düzeni  74
ÇALIŞMA SORULARI  76
4. BÖLÜM
MUHASEBE KAYIT SİSTEMLERİ
4. MUHASEBE KAYIT SİSTEMLERİ  77
4.1. Tek Taraflı Kayıt Yöntemi (Basit Yöntem)  77
4.2. Çift Taraflı Kayıt Yöntemi (Bilanço Esası)  81
ÇALIŞMA SORULARI  91
5. BÖLÜM
VARLIK HESAPLARI
5. VARLIK HESAPLARI  93
5.1. Dönen Varlıklar  93
5.1.1. Hazır Değerler  93
5.1.2. Menkul Kıymetler  104
5.1.3. Ticari Alacaklar  109
5.1.4. Diğer Alacaklar  121
5.1.5. Stoklar  125
5.1.5.1. Ticari Mal Hareketlerinin İzlenmesinde Kullanılan Yöntemler  133
5.1.5.2. Katma Değer Vergisi Uygulaması  140
5.1.6. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri  146
5.1.7. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  147
5.1.8. Diğer Dönen Varlıklar  152
5.2. Duran Varlıklar  156
5.2.1. Ticari Alacaklar  157
5.2.2. Diğer Alacaklar  159
5.2.3. Mali Duran Varlıklar  161
5.2.4. Maddi Duran Varlıklar  165
5.2.4.1. Değer Artırıcı Harcamalar  173
5.2.4.2. Değer Artırmayan Rutin Harcamalar  173
5.2.4.3. Maddi Duran Varlık Satışı  173
5.2.4.4. Yenileme Fonu Uygulaması  175
5.2.4.5. Duran Varlıklarla İlgili Hasar Tazminatı  176
5.2.6. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  177
5.2.6. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar  180
5.2.7. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  182
5.2.8. Diğer Duran Varlıklar  183
ÇALIŞMA SORULARI  186
A. Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler  186
B. Ticari ve Diğer Alacaklar  187
C. Stoklar  188
D. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Diğer Dönen Varlıklar  189
E. Duran Varlıklar  190
6. BÖLÜM
KAYNAK HESAPLARI
6. KAYNAK HESAPLARI  193
6.1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  193
6.1.1. Mali Borçlar  194
6.1.2. Ticari Borçlar  198
6.1.3. Diğer Borçlar  200
6.1.4. Alınan Avanslar  204
6.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri  205
6.1.6. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler  205
6.1.7. Borç ve Gider Karşılıkları  208
6.1.8. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları  211
6.1.9. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  213
6.2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  215
6.2.1. Mali Borçlar  216
6.2.2. Ticari Borçlar  219
6.2.3. Diğer Borçlar  222
6.2.4. Alınan Avanslar  224
6.2.5. Borç ve Gider Karşılıkları  225
6.2.6. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları  226
6.2.7. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  227
6.3. Öz Kaynaklar  228
6.3.1. Ödenmiş Sermaye  229
6.3.2. Sermaye Yedekleri  230
6.3.3. Kar Yedekleri  232
6.3.4. Geçmiş Yıllar Karları  234
6.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (–)  234
6.3.6. Dönem Karı Veya Zararı  235
ÇALIŞMA SORULARI  237
A. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  237
B. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Özkaynaklar  238
7. BÖLÜM
GELİR TABLOSU HESAPLARI
7. GELİR TABLOSU HESAPLARI  239
7.1. Brüt Satışlar  241
7.2. Satış İndirimleri (–)  242
7.3. Satışların Maliyeti (–)  244
7.4. Faaliyet Giderleri (–)  245
7.5. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar  247
7.6. Diğer Faaliyetlerden Doğan Gider ve Zararlar (–)  250
7.7. Finansman Giderleri (–)  252
7.8. Olağandışı Gelir ve Karlar  253
7.9. Olağandışı Gider ve Zararlar (–)  253
7.10. Dönem Net Karı (Zararı)  254
ÇALIŞMA SORULARI  260
8. BÖLÜM
MALİYET HESAPLARI
8. MALİYET HESAPLARI  261
8.1. 7/A Seçeneğinde Maliyet (Gider) Hesapları  261
8.2. 7/B Seçeneğinde Maliyet (Gider) Hesapları  271
ÇALIŞMA SORULARI  275
9. BÖLÜM
NAZIM HESAPLAR – DÖNEMSEL
ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMASI
9. NAZIM HESAPLAR – DÖNEMSEL ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMASI  277
9.1. NAZIM HESAPLAR  277
9.2. DÖNEMSEL ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMASI  279
CEVAP ANAHTARI  307
KAYNAKLAR  335
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020