Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ticari Defterler
Temmuz 2019 / 1. Baskı / 378 Syf.
Fiyatı: 87.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışma uygulama ve pratikte kolaylık sağlaması için hazırlanmış olup, ticari defterlerdeki kayıtların uyuşmazlık konusu davalara etkisi ve sonuçları konularına göre tasniflenerek araştırılmıştır. ‘ Söz uçar yazı kalır.' Sözü unutulmamalıdır.

Ticari defterlerin, ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için;

- Kanuna göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş,

- Açılış ve kapanış onayları yaptırılmış ve defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olması şarttır (HMK 222/2).

Bu şartlara uygun olarak tutulan ticari defter kayıtlarının sahibi ve halefleri lehine delil olarak kabul edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara uygun olarak tutulmuş ticari defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı olmaması ve defter kayıtlarının aksinin senet veya diğer kesin delillerle ispatlanmamış olması gerektiği ise üçüncü fıkrada düzenlenmiştir. Açılış veya kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği kayıtlar birbirini doğrulamayan ticari defter kayıtları, sahibi aleyhine delil olur (HMK 222/4).

Bu çalışma. Hukukçular, mali müşavir ve muhasebeciler ile ticari defter tutma zorunluluğu olanlar ( ör. Ticaret şirketleri, kurumlar vergisine tabi diğer tüzel kişiler, 1. Sınıf tacirler … ) ve ilgilenen herkes için rehber niteliğindedir.

Konu Başlıkları
Ticari Defterler (Defteri Kebir, Envanter, Yevmiye Defteri) İnceleme ve Araştırma Esasları
Fatura – Cari Hesap Basiretli Tacir – Ticari Defterlerin Delil Niteliği İspat Külfeti – Zayii Davaları
Uygulama ve Örneklerle
Barkod: 9789750255595
Yayın Tarihi: Temmuz 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 378
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
TANIM VE KAVRAMLAR
I. TİCARİ DEFTERLER – GENEL BİLGİLER  15
A. Genel Açıklamalar  15
B. Ticari Defterlerin Delil Niteliği  38
1. Ticari Defterlere Dayanma  38
2. 6100 Sayılı HMK'de Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması  41
3. Ticari İşletme  43
4. Ticari Mümessillik  45
5. İşlemiş Faiz  47
6. İhtiyati Tedbir Kararı  47
C. Fatura İçeriği Sonuçları  48
1. Genel İnceleme  48
2. Temel Bir Borç İlişkisi  48
3. 8 Günlük İtiraz Süresi  49
D. Cari Hesap Sözleşmesi  50
1. Tanım ve Şekil  50
2. Hükümleri  51
a. Genel Olarak  51
3. Cari Hesabın Sona Ermesi  52
a. Genel Olarak  52
E. Tanım ve Kavramlar  53
1. “Ayıp ve Ayıba Karışı Tekeffül” Kavramları  53
2. BA Formları  54
3. Delil Başlangıcı  57
4. 5362 Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu  58
5. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3/B Maddesi  60
6. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu  60
7. Cezai Şart  61
II. TİCARİ DEFTERLER – ZAYİİ BELGESİ  61
A. Kaybolan Ticari Defter ve Belgeler İçin Zayi Belgesi Talep Edilmesinin Türk Ticaret Kanunu Açısından Değerlendirilmesi  62
B. Mahkemece Bu Tür Davalarda Yapılacak İncelemeler  64
C. 15 Günlük Süre  64
III. KESİN SÜRE  66
A. Mevzuat – Dava Şartları  67
B. Açıklamalar  71
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI
I. FATURAYLA İLGİLİ DAVALARDA TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ  73
II. İSPAT KÜLFETİ – TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI  106
III. CARİ HESAP – TİCARİ KAYITLAR İNCELENMESİ  163
IV. SEVK İRSALİYESİ – TİCARİ DEFTERLER İNCELEMESİ  182
V. BASİRETLİ TACİR – TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI  203
VI. TİCARİ DEFTERLERİN ZAYİİ DAVALARI  211
Üçüncü Bölüm
DANIŞTAY KARARLARI
 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU – TİCARİ DEFTERLER  229
 YÖNETİCİ ORTAK MAAŞ KATILIM PAYI  231
 FATURALARIN SAHTE BELGE NİTELİĞİ  234
 SAHTE FATURALARLA BELGELENDİRİP YASAL DEFTERLERİNE KAYDEDİLMESİ  236
 VERGİ ZİYAI  240
 VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI I  242
 VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI II  244
 VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI III  245
 ORTAKLIK PAYI SÖZLEŞMESİ  247
 RE'SEN TARH NEDENİ  252
 VERGİ ZIYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ  254
Dördüncü Bölüm
UYGULAMA – ÖRNEKLER
 FATURA – İCRA TAKİBİ SONRASI AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI DİLEKÇESİ  257
 SÖZLEŞMEYE UYMAMA – TİCARİ DEFTERLER – CEVAP DİLEKÇESİ  259
 TARAF TİCARİ DEFTERLERİNİ, KANUNA UYGUN TUTULMAMASI BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ  261
 BİLİRKİŞİ RAPORU – İTİRAZIN İPTALİ – TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMASI  264
 BİLİRKİŞİ RAPORU – ÖZSERMAYE TESPİTİ – TİCARİ İLİŞKİNİN TESPİTİ  270
 BİLİRKİŞİ RAPORU– TASARRUFUN İPTALİ – USÜL VE YASAYA UYGUN TİCARİ DEFTERLER I  275
 USÜL VE YASAYA UYGUN TİCARİ DEFTERLER – I  279
 USÜL VE YASAYA UYGUN TİCARİ DEFTERLER – II  283
 TİCARİ DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİNİN GÖRÜLMEMESİ  287
 FATURA – BA/BS FORMUNDA, DEFTER KAYIT VE BELGELERİ –  294
 TİCARİ İLİŞKİNİN TESPİTİ  296
 TİCARİ DEFTER ZAYİİ – ALACAK  299
 KAMBİYO SENEDİNE DAYALI ALACAK – DEFTER KAYITLARI – MENFİ TESPİT  301
 SEVK İRSALİYESİ – MENFİ TESPİT  307
 TİCARİ DEFTER İNCELEMESİ – I  312
 TİCARİ DEFTER İNCELEMESİ – II  314
 YEVMİYE VE ENVANTER DEFTERLERİNİN ÇALINMASI – ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ  316
 SERBEST MESLEK MAKBUZU – ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ  319
 T.T.K. 64. MADDESİNE GÖRE AÇILIŞ TASDİKİ YAPTIRILMASI GEREKEN DEFTER–İ KEBİR İLE ENVANTER DEFTERLERİNİN MEVCUT OLMAMASI İTİRAZIN İPTALİ  322
 MENFİ TESPİT – ÇEK – TİCARİ KAYITLAR  325
 TESPİT – İŞ HUKUKU – TİCARİ DEFTERLER  330
 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET – I  333
 VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET – II  337
 VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET – III  340
 KOOPERATİF KANUNUNA MUHALEFET  346
Beşinci Bölüm
EKLER
I. TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ  349
II. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU  361
III. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ  368
Kaynakça  375
Kavramlar Dizini  377
 


Mustafa İsmail Kaya ...
Eylül 2019
28.00 TL
Sepete Ekle
Fatih Bilgili ...
Eylül 2019
38.00 TL
Sepete Ekle
Melih Uğraş Erol
Eylül 2019
29.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Korkut ...
Eylül 2019
20.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
TANIM VE KAVRAMLAR
I. TİCARİ DEFTERLER – GENEL BİLGİLER  15
A. Genel Açıklamalar  15
B. Ticari Defterlerin Delil Niteliği  38
1. Ticari Defterlere Dayanma  38
2. 6100 Sayılı HMK'de Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması  41
3. Ticari İşletme  43
4. Ticari Mümessillik  45
5. İşlemiş Faiz  47
6. İhtiyati Tedbir Kararı  47
C. Fatura İçeriği Sonuçları  48
1. Genel İnceleme  48
2. Temel Bir Borç İlişkisi  48
3. 8 Günlük İtiraz Süresi  49
D. Cari Hesap Sözleşmesi  50
1. Tanım ve Şekil  50
2. Hükümleri  51
a. Genel Olarak  51
3. Cari Hesabın Sona Ermesi  52
a. Genel Olarak  52
E. Tanım ve Kavramlar  53
1. “Ayıp ve Ayıba Karışı Tekeffül” Kavramları  53
2. BA Formları  54
3. Delil Başlangıcı  57
4. 5362 Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu  58
5. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3/B Maddesi  60
6. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu  60
7. Cezai Şart  61
II. TİCARİ DEFTERLER – ZAYİİ BELGESİ  61
A. Kaybolan Ticari Defter ve Belgeler İçin Zayi Belgesi Talep Edilmesinin Türk Ticaret Kanunu Açısından Değerlendirilmesi  62
B. Mahkemece Bu Tür Davalarda Yapılacak İncelemeler  64
C. 15 Günlük Süre  64
III. KESİN SÜRE  66
A. Mevzuat – Dava Şartları  67
B. Açıklamalar  71
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI
I. FATURAYLA İLGİLİ DAVALARDA TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ  73
II. İSPAT KÜLFETİ – TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI  106
III. CARİ HESAP – TİCARİ KAYITLAR İNCELENMESİ  163
IV. SEVK İRSALİYESİ – TİCARİ DEFTERLER İNCELEMESİ  182
V. BASİRETLİ TACİR – TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI  203
VI. TİCARİ DEFTERLERİN ZAYİİ DAVALARI  211
Üçüncü Bölüm
DANIŞTAY KARARLARI
 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU – TİCARİ DEFTERLER  229
 YÖNETİCİ ORTAK MAAŞ KATILIM PAYI  231
 FATURALARIN SAHTE BELGE NİTELİĞİ  234
 SAHTE FATURALARLA BELGELENDİRİP YASAL DEFTERLERİNE KAYDEDİLMESİ  236
 VERGİ ZİYAI  240
 VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI I  242
 VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI II  244
 VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI III  245
 ORTAKLIK PAYI SÖZLEŞMESİ  247
 RE'SEN TARH NEDENİ  252
 VERGİ ZIYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ  254
Dördüncü Bölüm
UYGULAMA – ÖRNEKLER
 FATURA – İCRA TAKİBİ SONRASI AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI DİLEKÇESİ  257
 SÖZLEŞMEYE UYMAMA – TİCARİ DEFTERLER – CEVAP DİLEKÇESİ  259
 TARAF TİCARİ DEFTERLERİNİ, KANUNA UYGUN TUTULMAMASI BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ  261
 BİLİRKİŞİ RAPORU – İTİRAZIN İPTALİ – TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMASI  264
 BİLİRKİŞİ RAPORU – ÖZSERMAYE TESPİTİ – TİCARİ İLİŞKİNİN TESPİTİ  270
 BİLİRKİŞİ RAPORU– TASARRUFUN İPTALİ – USÜL VE YASAYA UYGUN TİCARİ DEFTERLER I  275
 USÜL VE YASAYA UYGUN TİCARİ DEFTERLER – I  279
 USÜL VE YASAYA UYGUN TİCARİ DEFTERLER – II  283
 TİCARİ DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİNİN GÖRÜLMEMESİ  287
 FATURA – BA/BS FORMUNDA, DEFTER KAYIT VE BELGELERİ –  294
 TİCARİ İLİŞKİNİN TESPİTİ  296
 TİCARİ DEFTER ZAYİİ – ALACAK  299
 KAMBİYO SENEDİNE DAYALI ALACAK – DEFTER KAYITLARI – MENFİ TESPİT  301
 SEVK İRSALİYESİ – MENFİ TESPİT  307
 TİCARİ DEFTER İNCELEMESİ – I  312
 TİCARİ DEFTER İNCELEMESİ – II  314
 YEVMİYE VE ENVANTER DEFTERLERİNİN ÇALINMASI – ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ  316
 SERBEST MESLEK MAKBUZU – ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ  319
 T.T.K. 64. MADDESİNE GÖRE AÇILIŞ TASDİKİ YAPTIRILMASI GEREKEN DEFTER–İ KEBİR İLE ENVANTER DEFTERLERİNİN MEVCUT OLMAMASI İTİRAZIN İPTALİ  322
 MENFİ TESPİT – ÇEK – TİCARİ KAYITLAR  325
 TESPİT – İŞ HUKUKU – TİCARİ DEFTERLER  330
 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET – I  333
 VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET – II  337
 VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET – III  340
 KOOPERATİF KANUNUNA MUHALEFET  346
Beşinci Bölüm
EKLER
I. TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ  349
II. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU  361
III. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ  368
Kaynakça  375
Kavramlar Dizini  377
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019