Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Fransızca Çeviri Kılavuzu
Tümceden Söyleme ¦ Manuel pratique de traduction Turc–Français Français–Turc
Ocak 2019 / 1. Baskı / 472 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Mart 2020 72.00 TL -     Sepete Ekle
   

Uzun yıllardan bu yana, Yurt dışında ve Türkiye'de çeşitli üniversitelerde Fransızcadan Türkçeye ve Türkçeden Fransızcaya çeviri dersleri veren akademisyen yazarın kaleme aldığı kitap, gerek uygulama, gerek kuramsal ve gerekse de her iki dilde binlerce sayıya ulaşan çeviri alıştırmaları açısından alanda ilk çeviri el kitabı olma niteliğindedir.

Bu kitap Türkçeden Fransızcaya ve Fransızcadan Türkçeye çeviri yaparken tümce ve metin çevirilerinde güçlüklerle karşılaşanlara ve çeviri becerisini en üst düzeye çıkarmak isteyenlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca her iki dile çeviri sürecinde zorluk oluşturabilecek tümce yapıları ve kalıpların tamamı üzerinde durularak, bunların çevirisinde izlenecek yöntemler ortaya konmuştur. Sadece bu kitapta yer alan çeviri konularını öğrenerek ve alıştırmalarını çözerek, basit ve ileri düzeydeki çeviri biçimlerini öğrenebilir, hem Türkçeden Fransızcaya hem de Fransızcadan Türkçeye her türlü çeviriyi kolaylıkla yapabilir seviyeye gelebilirsiniz.

Kitap, Mütercim-Tercümanlık, Fransız Dili ve Eğitimi ve Fransız Dili ve Edebiyatı bölümlerinde ders kitabı olarak kullanılmasının yanı sıra, her türlü Fransızca dil sınavlarına hazırlananlara da (Doçentlik ÜDS, tıpta uzmanlık TUS, çeşitli özel ve devlet kurumlarının sınavları, KPDS, ÖSYM yabancı dil sınavı YDS, vb.) hitap etmektedir.

10400 Çeviri Alıştırması ve Cevapları ¦ Exercises de Traduction

Konu Başlıkları
10400 Çeviri Alıştırması ve Cevapları ¦ Exercises de Traduction
Çeviri Üzerine ¦ De la Traduction
Temel Tümcelerin Çevirisi ¦ Traduction Des Phrases Simples
Bileşik Tümcelerin Çevrilmesi ¦ Traduction Des Phrases Composées
İlgi Adıllarının Çevrilmesi ¦ (Traduction De "Qui,Que, Où , D'où,Dont"
Bileşik İlgi Adıllarının Çevrilmesi ¦ Traduction De "Auxquels, Des Quels, Duquel
Değişebilen Soru Zamirlerinin Çevirisi ¦ Traduction De "Lequel,Laquelle, Lesquels,Lesquelles
Ortacın Çevrilmesi ¦ Traduction Du Participe Présent Et Du Participe Passé
Gérondif'in Çevirisi ¦ Traduction
Yarı Yardımcı Fiillerle İlgili Cümlelerin Çevrilmesi ¦ Traduction Des Phrases Composées Avec Un Semi Auxiliaire.
Ettirgen Yapının Çevirisi ¦ Traduction Du Verbe Factitif
Mastar Kipinin Çevirisi ¦ Traduction De L'infinitif
Koşul ve Dilek Kipinin Çevirisi ¦ Traduction Du Mode Conditionnel Et Subjonctif
Zamanların Çevirisi ¦ Traduction Des Temps
Karşılaştırma Tümcelerinin Çevrilmesi ¦ Traduction Des Phrases Comparatives
Belgisiz zamirlerin Çevrilmesi ¦ Traduction
Barkod: 9789750252761
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 472
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM: ÇEVİRİ ÜZERİNE  23
İKİNCİ BÖLÜM:
FRANSIZCADA TEMEL TÜMCELERİN ÇEVİRİSİ
2.1. Bildirme Tümcesinin Çevirisi  29
Çeviri Alıştırması 1 (Türkçeden Fransızcaya)  30
Cevap Anahtarı 1 (Türkçeden Fransızcaya)  32
Çeviri Alıştırması 2 (Türkçeden Fransızcaya)  34
Cevap Anahtarı 2 (Türkçeden Fransızcaya)  36
2.2. Ünlem Tümcesinin Çevirisi  39
2.2.1. Ünlem Tümcesinin Türleri  39
2.2.2. Noktalama İşaretiyle Ünlem Tümcesi  39
2.2.3. Ünlem İfade Eden Sözcüklerle Ünlem Tümcesi  40
2.2.4. COMME, QUE ve CE QUE İle Yapılan Ünlem Tümcelerinin Çevirisi  40
2.2.5. SI ve TELLEMENT’la Yapılan Ünlem Tümcelerinin Çevirisi  41
2.2.6. QUEL + Sıfat + İsim Yapısıyla Oluşturulan Ünlem Tümcesinin Çevirisi  41
2.2.7. Ünlem İfade Eden Sözcüklerin Çevirisi  42
2.2.7.1. Tiksinti Ünlemlerinin Çevirisi  43
2.2.7.2. Şaşırma Ünlemlerin Çevirisi  43
2.2.7.3. Memnuniyetsizlik, Düş Kırıklığı ve Üzüntü Ünlemlerinin Çevirisi  43
2.2.7.4. Memmuniyet ve Bir Şeyi Başarma Ünlemlerinin Çevirisi  43
2.2.7.5. Çağrı ve Uyarı İçin Kullanılan Ünlemlerin Çevirisi  44
2.2.7.6. Emir vermek İçin Kullanılan Ünlemlerin Çevirisi  44
2.2.7.7. Cesaretlendirmek İçin Kullanılan Ünlemlerin Çevirisi  44
Çeviri Alıştırması 3 (Fransızcadan–Türkçeye)  45
Çevap Anahtarı 3 (Fransızcadan Türkçeye)  46
Çeviri Alıştırması 4 (Türkçeden Fransızcaya)  48
Cevap Anahtarı 4 (Türkçeden Fransızcaya)  50
2.3. SORU TÜMCESİNİN ÇEVİRİSİ  51
2.3.1. EST–CE QUE (QU’)’yle Yapılan Tümcenin Çevirisi  51
2.3.1.1. POURQUOİ, COMMENT, QUAND, OÙ, vb. gibi Sözcüklerin Çevirisi  52
2.3.1.2. Özneyle Yüklemin Yer Değiştirmesi İle Yapılan Tümcenin Çevirisi  53
2.3.1.3. Tonlama Yardımıyla Yapılan Soru Tümcesinin Çevirisi  55
2.3.1.4. Tercihli Soru Sorma Tümcesinin Çevirisi  56
2.3.1.5. Soru Sözcükleriyle Yapılan Tümcenin Çevirisi  57
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
BİLEŞİK TÜMCELERİN ÇEVİRİSİ
3.1. TAMAMLAYICI YAN TÜMCELER (Subordonnés Complétıves (Que))  61
3.1.1. TAMAMLAYICI YAN TÜMCELERİN ÇEVİRİSİ  61
3.1.1.1. QUE Bağlacıyla Yapılan Yan Tümcenin Çevirisi  61
3.1.1.2. À CE QUE ve DE CE QUE’yle Yapılan Yan Tümcenin Çevirisi  63
3.1.1.3. Mastar Fiille Oluşturulan Yan Tümcelerin Çevirisi  65
3.1.1.4. QUE’den Önce Gelen İsim veya Sıfatla Yapılan Yan Tümcelerin Çevirisi  66
3.1.2. Tamamlayıcı Yan Tümcenin İşlevleri  66
3.1.2.1. Özne İşlevini Yerine Getirebilir  67
3.1.2.2. Dolaylı Soru Sorma İşlevini Yerine Getirebilir  68
3.1.2.3. Ünlem Tümcesi İşlevini Yerine Getirebilir  68
3.1.2.4. Dolaylı Tümleç İşlevini Yerine Getirebilir  69
3.1.2.5. Düz Tümlecin İşlevini Yerine Getirebilir  70
3.1.2.7. Bir İsmin Tamamlayıcısı Olabilir  75
3.1.2.8. Bir Belirtecin Tamamlayıcısı Olabilir  77
3.1.2.9. Bir Sıfatın Tamamlayıcısı Olabilir  77
3.2.1.10. Kişisiz (Impersonel) Fiillerin Tamamlayıcısı Olarak Kullanılır  78
Çeviri Alıştırması 5 (Fransızcadan Türkçeye)  80
Cevap Anahtarı 5 (Fransızcadan Türkçeye)  82
Çeviri Alıştırması 6 (Türkçeden Fransızcaya)  84
Cevap Anahtarı 6 (Türkçeden Fransızcaya)  87
3.1.3. CE QUI İLGİ ADILININ ÇEVİRİSİ  89
3.1.3.1. Türkçeye Çevirisi  90
3.1.3.2. Kullanımı  90
Çeviri Alıştırması 7 (Fransızcadan Türkçeye)  90
Cevap Anahtarı 7 (Fransızcadan Türkçeye)  91
Çeviri Alıştırması 8 (Türkçeden Fransızcaya)  92
Cevap Anahtarı 8 (Türkçeden Fransızcaya)  93
3.1.4. CE QUE İLGİ ADILININ ÇEVİRİSİ  93
3.1.4.1. Türkçeye Çevirisi  93
3.1.4.2. Kullanımı  94
Çeviri Alıştırması 9 (Fransızcadan Türkçeye)  95
Cevap Anahtarı 10 (Fransızcadan Türkçeye)  95
Çeviri Alıştırması 10 (Türkçeden Fransızcaya)  96
Cevap Anahtarı 10 (Türkçeden Fransızcaya)  97
3.1.5. CE DONT İlgi Adılının Çevirisi  98
3.1.5.1. Türkçeye Çevirisi  98
3.1.5.2. Kullanımı  98
Çeviri Alıştırması 11 (Fransızcadan Türkçeye)  99
Cevap Anahtarı 11 (Fransızcadan Türkçeye)  100
Çeviri Alıştırması 12 (Türkçeden Fransızcaya)  100
Cevap Anahtarı 12 (Türkçeden Fransızcaya)  101
Çeviri Alıştırması 13 (Fransızcadan Türkçeye)  101
Cevap Anahtarı 13 (Fransızcadan Türkçeye)  102
Çeviri Alıştırması 14 (Türkçeden Fransızcaya)  102
Cevap Anahtarı 14 (Türkçeden Fransızcaya)  103
3.1.6. CE QUI…C’EST…Yapısının Çevirisi  104
3.1.6.1. Türkçeye Çevirisi  104
3.1.6.2. Kullanımı  104
Çeviri Alıştırması 15 (Fransızcadan Türkçeye)  105
Cevap Anahtarı 15 (Fransızcadan Türkçeye)  105
Çeviri Alıştırması 16 (Türkçeden Fransızcaya)  106
Cevap Anahtarı 16 (Türkçeden Fransızcaya)  106
3.1.7. CE QUE…., C’EST….Yapısının Çevirisi  106
3.1.7.1. Türkçeye Çevirisi  106
3.1.7.2. Kullanımı  107
3.1.8. CE QUE.…C’EST QUE ve CE QUE C’EST DE Yapısının Çevirisi  107
3.1.8.1.Türkçeye Çevirisi  107
3.1.8.1.2. Kullanımı  107
Çeviri Alıştırması 17 (Fransızcadan Türkçeye)  108
Cevap Anahtarı 17 (Fransızcadan Türkçeye)  108
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İLGİ ADILLARININ ÇEVİRİSİ (qui/que/ où /doù/dont)
4.1. QUI İlgi Adılının Türkçeye Çevirisi  109
4.1.1. Türkçeye Çevirisi  109
4.1.2. Qui İlgi Adılının Kullanımı  110
4.1.3. Qui ilgi adılıyla İşaret Adıllarının Kullanımı:  110
4.1.4. Qui İlgi Adılının İlgeçlerle Kullanımı  111
Çeviri Alıştırması 18 (Fransızcadan Türkçeye)  112
Cevap Anahtarı 18 (Fransızcadan Türkçeye)  113
Çeviri Alıştırması 19 (Türkçeden Fransızcaya)  114
Cevap Anahtarı 19 (Türkçeden Fransızcaya)  116
4.2. Que İlgi Adılının Çevirisi  117
4.2.1. Que İlgi Adılının Türkçeye Çevirisi  117
4.2.2. Que İlgi Adılının Kullanımı  117
4.2.3. Que İlgi Adılının İşaret Adıllarıyla Kullanımı  118
4.2.4. Que İlgi Adılının Tümcedeki İşlevleri  119
4.2.4.1. Que İlgi Adılı Atribut İşlevini Yerine Getirir  119
4.2.4.2. Fiilin Düz Tümleci ya da Nesnesi İşlevini Yerine Getirebilir  119
Çeviri Alıştırması 20 (Fransızcadan Türkçeye)  120
Cevap Anahtarı 20 (Fransızcadan Türkçeye)  121
Çeviri Alıştırması 21 (Türkçeden Fransızcaya)  122
Cevap Anahtarı 21 (Türkçeden Fransızcaya)  123
4.3. Dont İlgi Adılının Çevirisi  123
4.3.1. Dont İlgi Adılının Türkçeye Çevirisi  123
4.3.2. Dont İlgi Adılının Kullanımı  124
4.3.2.1. Bir Fiilin Dolaylı Tümlecinin Yerine Geçer  124
4.3.2.2. İsim Tamlamasında Tamlananın Yerini Tutar  125
4.3.2.3. İşaret Adıllarıyla Kullanılabilir  126
4.3.2.4. Miktar Bildiren Tümleç Olarak Kullanılabilir  126
Çeviri Alıştırması 22 (Fransızcadan Türkçeye)  127
Cevap Anahtarı 22 (Fransızcadan Türkçeye)  128
Çeviri Alıştırması 23 (Türkçeden Fransızcaya)  130
Cevap Anahtarı 23 (Türkçeden Fransızcaya)  131
4.4. OÙ İlgi Adılının Çevirisi  132
4.4.1. Où İlgi Adılının Türkçeye Çevirisi  132
4.4.2. Où İlgi Adılının Kullanımı  132
4.4.2.1. Zaman Bildiren Tümlecin Yerine Geçer  132
4.4.2.2. Où Öncül Olmadan da Kullanılabilir  133
4.4.2.3. Où İlgi Adılından Sonra Mastar Fiil Kullanımı  133
4.5. D’OÙ İlgi Adılının Çevirisi  133
4.5.1. D’où İlgi Adılının Türkçeye Çevirisi  133
4.5.2. D’où İlgi Adılının Kullanımı  133
4.5.2.1. D’où Yer Bildirmek İçin Kullanılır  134
4.5.2.2. D’où Neden ve Sonuç Bildirmek ve Soru Sormak için Kullanılır  134
4.5.2.3. D’où vient que’nün Çevirisi  134
Çeviri Alıştırması 24 (Fransızcadan Türkçeye)  135
Cevap Anahtarı 24 (Fransızcadan Türkçeye)  137
Çeviri Alıştırması 25 (Türkçeden Fransızcaya)  139
Cevap Anahtarı 25 (Türkçeden Fransızcaya)  140
BEŞİNCİ BÖLÜM:
BİLEŞİK İLGİ ADILLARININ ÇEVİRİSİ (lequel/duquel/desquels/lesquels/lesquelles)
5.1. Bileşik İlgi Adılları Çizelgesi  143
Çeviri Alıştırması 26 (Fransızcadan Türkçeye)  144
Cevap Anahtarı 26 (Fransızcadan Türkçeye)  145
Çeviri Alıştırması 27 (Türkçeden Fransızcaya)  145
Cevap Anahtarı 27 (Türkçeden Fransızcaya)  145
5.1.2. Bileşik İlgi Adıllarının Kullanımı  146
5.1.2.1. İlgeçlerle Birlikte Kullanılır  146
5.1.2.2. Deyimsel İlgeçlerle Birlikte Kullanılır  147
Çeviri Alıştırması 28 (Fransızcadan Türkçeye)  148
Cevap Anahtarı 28 (Fransızcadan Türkçeye)  148
Çeviri Alıştırması 29 (Türkçeden Fransızcaya)  149
Cevap Anahtarı 29 (Türkçeden Fransızcaya)  149
5.1.2.3. Bazı Fiiller Bileşik Adıllarla Kullanılabilirler  150
Çeviri Alıştırması 30 (Fransızcadan Türkçeye)  151
Cevap Anahtarı 30 (Fransızcadan Türkçeye)  151
Çeviri Alıştırması 31 (Türkçeden Fransızcaya)  152
Cevap Anahtarı 31 (Türkçeden Fransızcaya)  152
Çeviri Alıştırması 32 (Fransızcadan Türkçeye)  153
Cevap Anahtarı 32 (Fransızcadan Türkçeye)  154
Çeviri Alıştırması 33 (Türkçeden Fransızcaya)  155
Cevap Anahtarı 33 (Türkçeden Fransızcaya)  156
5.1.3. CE À QUOI İlgi Adılının Çevirisi  157
5.1.3.1. Türkçeye Çevirisi  157
5.1.3.2. Kullanımı  158
5.1.4. DE QUOI Deyimleşmiş Adılın Çevirisi  158
5.1.4.1. Türkçeye Çevirisi  158
5.1.4.2. Kullanımı  158
5.1.5. DE QUOI, À QUOI ve PAR QUOI’nın Çevirisi  159
5.1.5.1. De quoi, À quoi ve Par quoi’nın Türkçeye Çevirisi  159
5.1.5.2. Kullanımı  160
5.1.6. QUOI Adılının Çevirisi  160
5.1.6.1. Quoi Adılının Türkçeye Çevirisi  160
5.1.6.2. Kullanımı  160
Çeviri Alıştırması 34 (Fransızcadan Türkçeye)  161
Cevap Anahtarı 34 (Fransızcadan Türkçeye)  162
Çeviri Alıştırması 35 (Türkçeden Fransızcaya)  163
Cevap Anahtarı 35 (Türkçeden Fransızcaya)  164
5.1.7. EN QUOI, APRÈS QUOI, GRÂCE À QUOI, FAUTE DE QUOI, SANS QUOI,
CE POUR QUOI’nın Çevirisi  165
5.1.7.1. Türkçeye Çevirisi  165
5.1.7.2. Kullanımı  165
Çeviri Alıştırması 36 (Fransızcadan Türkçeye)  166
Cevap Anahtarı 36 (Fransızcadan Türkçeye)  166
Çeviri Alıştırması 37 (Türkçeden Fransızcaya)  166
Cevap Anahtarı 37 (Türkçeden Fransızcaya)  167
ALTINCI BÖLÜM:
DEĞİŞEBİLEN SORU ZAMİRLERİNİN ÇEVİRİSİ (lequel/laquelle/lesquels/lesquelles)
6.1. Değişebilen Soru Zamirlerinin Türkçeye Çevirisi:  169
6.1.1. Değişebilen Soru Zamirlerinin Kullanımı  169
6.1.2. Değişebilen Soru Zamirleri Çizelgesi  171
Çeviri Alıştırması 38 (Fransızcadan Türkçeye)  171
Cevap Anahtarı 38 (Fransızcadan Türkçeye)  172
Çeviri Alıştırması 39 (Türkçeden Fransızcaya)  173
Cevap Anahtarı 39 (Türkçeden Fransızcaya)  175
YEDİNCİ BÖLÜM:
ORTACIN ÇEVİRİSİ (participe présent/participe passé)
7.1. Şimdiki Zaman Ortacınının Çevirisi (Participe Présent)  177
7.1.1. Participe Présent’nın Türkçeye Çevirisi  177
7.1.2. Participe Présent’nın Kullanımı  177
7.1.2.1. Participe Présent’ın Basit Biçimi  178
7.1.2.2. Participe Présent’ın Bileşik Biçimi  179
7.1.2.3. Participe Présent’ın Edilgen Biçimi  180
7.1.2.4. Participe Présent’nin Kullanım Biçimleri  181
7.1.2.5. Fiillerin Ortacı ve Sıfatları  188
Çeviri Alıştırması 40 (Fransızcadan Türkçeye)  193
Cevap Anahtarı 40 (Fransızcadan Türkçeye)  195
Çeviri Alıştırması 41 (Türkçeden Fransızcaya)  197
Cevap Anahtarı 41 (Türkçeden Fransızcaya)  199
7.2. Geçmiş Zaman Ortacının Çevirisi (Participe Passé)  200
7.2.1. Participe Passé’nin Türkçeye Çevirisi  200
7.2.2. Participe Passé‘nin Biçimleri  201
7.2.2.1. Participe Passé’nin Basit biçimi  201
7.2.2.2. Participe Passé’nin Bileşik Biçimi  202
7.2.3. Participe Passé’nin Kullanım Biçimleri  203
Çeviri Alıştırması 42 (Fransızcadan Türkçeye)  206
Cevap Anahtarı 42 (Fransızcadan Türkçeye)  208
Çeviri Alıştırması 43 (Türkçeden Fransızcaya)  210
Cevap Anahtarı 43 (Türkçeden Fransızcaya)  212
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
GÉRONDIF’İN ÇEVİRİSİ
8.1. Gérondif’in Türkçeye Çevirisi  215
8.1.1. Gérondif’in Oluşumu  215
8.1.1.1. Basit Gérondif  215
8.1.2.2. Bileşik Gérondif  216
8.2. Gérondif’in Kullanımı  217
8.2.1. Gérondif’in Kullanım Biçimleri  217
Çeviri Alıştırması 44 (Franszıcadan Türkçeye)  219
Cevap Anahtarı 44 (Fransızcadan Türkçeye)  221
Çeviri Alıştırması 45 (Türkçeden Fransızcaya)  223
Cevap Anahtarı 45 (Türkçeden Fransızcaya)  224
DOKUZUNCU BÖLÜM:
YARI YARDIMCI FİİLLERLE İLGİLİ TÜMCELERİN ÇEVİRİSİ
9.1. YARI YARDIMCI FİİLLER (verbes semi–auxiliaires)  227
Çeviri Alıştırması 46 (Fransızcadan Türkçeye)  230
Cevap Anahtarı 46 (Fransızcadan Türkçeye)  232
Çeviri Alıştırması 47 (Türkçeden Fransızcaya)  233
Cevap Anahtarı 47 (Fransızcadan Türkçeye)  235
9.2. ALGILAMA FİİLLERİ (Verbes de perception)  236
Çeviri Alıştırması 48 (Fransızcadan Türkçeye)  238
Cevap Anahtarı 48 (Fransızcadan Türkçeye):  240
Çeviri Alıştırması 49 (Türkçeden Fransızcaya)  241
Cevap Anahtarı 49 (Türkçeden Fransızcaya)  242
9.3. DİĞER YARI YARDIMCI FİİLLER  244
ONUNCU BÖLÜM:
ETTİRGEN YAPININ ÇEVİRİSİ (FACTITIF)
10.1. Ettirgen Yapının Oluşumu  247
10.2. Zamirlerle Birlikte Ettirgen Yapının Kullanımı  248
Çeviri Alıştırması 50 (Fransızcadan Türkçeye)  248
Cevap Anahtarı 50 (Fransızcadan Türkçeye)  249
Çeviri Alıştırması 51 (Fransızcadan Türkçeye)  250
Cevap Anahtarı 51 (Fransızcadan Türkçeye)  251
ON BİRİNCİ BÖLÜM:
MASTAR KİPİNİN ÇEVİRİSİ (MODE INFINITIF)
11.1. MASTAR KİPİNİN ÇEVİRİSİ (Mode Infinitif)  253
11.1.1. Şimdiki Zamanda Mastar Kipinin Çevirisi (infinitif présent)  253
11.1.2. Geçmiş Zamanda Mastar Kipinin Çevirisi (infinitif passé)  254
11.1.3. Mastar Fiilin Şimdiki Zamanda (Présent) Olumsuzluğu Nasıl Yapılır?  255
11.1.4. Mastar Fiilin Geçmiş Zamanda ki (Passé) Olumsuzluğu Nasıl Yapılır?  255
11.1.5. Mastar Fiilin Kullanım Özellikleri  256
Çeviri Alıştırması 52 (Fransızcadan Türkçeye)  263
Cevap Anahtarı 52 (Fransızcadan Türkçeye)  264
Çeviri Alıştırması 53 (Türkçeden Fransızcaya)  265
Cevap Anahtarı 53 (Türkçeden Fransızcaya)  267
Çeviri Alıştırması 54 (Fransızcadan Türkçeye)  268
Cevap Anahtarı 54 (Fransızcadan Türkçeye)  269
Çeviri Alıştırması 55 (Türkçeden Fransızcaya)  270
Cevap Anahtarı 55 (Türkçeden Fransızcaya)  271
Çeviri Alıştırması 56 (Fransızcadan Türkçeye)  272
Cevap Anahtarı 56 (Fransızcadan Türkçeye)  272
ON İKİNCİ BÖLÜM:
KOŞUL KİPİNİN (MODE CONDITIONNEL) VE
DİLEK KİPİNİN (MODE SUBJONCTIF) ÇEVİRİSİ
12.1. Conditidonnel Présent’ın Oluşumu  273
12.1.1. Conditionnel Passé’nin Oluşumu  274
12.1.2. Conditionnel’in Kullanıldığı Yerler  274
Çeviri Alıştırması 57 (Fransızcadan Türkçeye)  278
Cevap Anahtarı 57 (Fransızcadan Türkçeye)  280
Çeviri Alıştırması 58 (Türkçeden Fransızcaya)  281
Cevap Anahtarı 58 (Türkçeden Fransızcaya)  282
Çeviri Alıştırması 59 (Fransızcadan Türkçeye)  283
Cevap Anahtarı 59 (Fransızcadan Türkçeye)  284
Çeviri Alıştırması 60 (Türkçeden Fransızcaya)  284
Cevap Anahtarı 60 (Türkçeden Fransızcaya)  286
Çeviri Alıştırması 61 (Fransızcadan Türkçeye)  287
Cevap Anahtarı 61 (Fransızcadan Türkçeye)  287
Çeviri Alıştırması 62 (Fransızcadan Türkçeye)  287
Cevap Anahtarı 62 (Fransızcadan Türkçeye)  288
12.2. DİLEK KİPİNİN ÇEVİRİSİ (Mode Subjonctif)  289
12.2.1. Subjonctif Présent’ın Oluşumu  290
12.2.2. Subjonctif Passé’nin Oluşumu  291
12.2.3. Subjonctif’in Kullanıldığı Yerler  292
Çeviri Alıştırması 63 (Franszıcadan Türkçeye)  301
Cevap Anahtarı 63 (Franszıcadan Türkçeye)  303
Çeviri Alıştırması 64 (Türkçeden Fransızcaya)  305
Cevap Anahtarı 64 (Türkçeden Fransızcaya)  307
Çeviri Alıştırması 65 (Fransızcadan Türkçeye)  309
Cevap Anahtarı 65 (Fransızcadan Türkçeye)  310
Çeviri Alıştırması 66 (Türkçeden Fransızcaya)  311
Cevap Anahtarı 66 (Türkçeden Fransızcaya)  312
Çeviri Alıştırması 67 (Fransızcadan Türkçeye)  313
Cevap Anahtarı 67 (Fransızcadan Türkçeye)  313
Çeviri Alıştırması 68 (Türkçeden Fransızcaya)  314
Cevap Anahtarı 68 (Türkçeden Fransızcaya)  316
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
ZAMANLARIN ÇEVİRİSİ
13.1. ŞİMDİKİ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PRÉSENT)  319
13.1.1. Présent’ın Oluşumu  319
13.1.2. Présent’nın Kullanım Biçimleri  323
Çeviri Alıştırması 69 (Fransızcadan Türkçeye)  324
Cevap Anahtarı 69 (Fransızcadan Türkçeye)  328
Çeviri Alıştırması 70 (Türkçeden Fransızcaya)  330
Cevap Anahtarı 70 (Türkçeden Fransızcaya)  332
Çeviri Alıştırması 71 (Fransızcadan Türkçeye)  334
Cevap Anahtarı 71 (Fransızcadan Türkçeye)  334
Çeviri Alıştırması 72 (Türkçeden Fransızcaya)  335
Cevap Anahtarı 72 (Türkçeden Fransızcaya)  335
Çeviri Alıştırması 73 (Fransızcadan Türkçeye)  336
Cevap Anahtarı 73 (Fransızcadan Türkçeye)  336
Çevirisi Alıştırması 74 (Fransızcadan Türkçeye)  337
Cevap Anahtarı 74 (Fransızcadan Türkçeye)  338
Çevirisi Alıştırması 75 (Fransızcadan Türkçeye)  339
Cevap Anahtarı 75 (Fransızcadan Türkçeye)  339
Çevirisi Alıştırması 76 (Türkçeden Fransızcaya)  340
Cevap Anahtarı 76 (Türkçeden Fransızcaya)  340
Çevirisi Alıştırması 77 (Türkçeden Fransızcaya)  341
Cevap Anahtarı 77 (Türkçeden Fransızcaya)  341
Metin Çevirisi Alıştırması 78 (Fransızcadan Türkçeye)  342
Cevap Anahtarı 78 (Fransızcadan Türkçeye)  342
13.2. YAKIN Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PASSÉ COMPOSÉ)  343
13.2.1. Passé Composé’nin Oluşumu  343
Çeviri Alıştırması 79 (Fransızcadan Türkçeye)  346
Cevap Anahtarı 79 (Fransızcadan Türkçeye)  348
Çeviri Alıştırması 80 (Türkçeden Fransızcaya)  349
Cevap Anahtarı 80 (Türkçeden Fransızcaya)  351
Çeviri Alıştırması 81 (Fransızcadan Türkçeye)  353
Cevap Anahtarı 81 (Fransızcadan Türkçeye  353
Çeviri Alıştırması 82 (Fransızcadan Türkçeye)  353
Cevap Anahtarı 82 (Fransızcadan Türkçeye)  354
Çeviri Alıştırması 83 (Fransızcadan Türkçeye)  354
Cevap Anahtarı 83 (Fransızcadan Türkçeye)  354
Çeviri Alıştırması 84 (Türkçeden Fransızcaya)  355
Cevap Anahtarı 84 (Türkçeden Fransızcaya)  355
13.3. PASSÉ SIMPLE (Uzak di’li Geçmiş Zaman)  356
Çeviri Alıştırması 85 (Fransızcadan Türkçeye)  356
Cevap Anahtarı 85 (Fransızcadan Türkçeye)  356
Çeviri Alıştırması 86 (Fransızcadan Türkçeye)  357
Cevap Anahtarı 86 (Fransızcadan Türkçeye)  358
Çeviri Alıştırması 87 (Fransızcadan Türkçeye)  359
Çevap Anahtarı 87 (Fransızcadan Türkçeye)  359
Çeviri Alıştırması 88 (Fransızcadan Türkçeye)  360
Cevap Anahtarı 88 (Fransızcadan Türkçeye)  361
13.4. GÖRECELİ GEÇMİŞ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PLUS–QUE–PARFAIT)  361
13.4. Plus–que–parfait’nin Oluşumu  361
13.4.1. Plus–que–parfait’si “être” İle Çekilen Fiiller  361
13.4.2. Plus–que–parfait’nin Kullanım Biçimleri  362
Çeviri Alıştırması 89 (Fransızcadan Türkçeye)  364
Cevap Anahtarı 89 (Fransızcadan Türkçeye)  365
Çeviri Alıştırması 90 (Türkçeden Fransızcaya)  366
Cevap Anahtarı 90 (Türkçeden Fransızcaya)  366
Çeviri Alıştırması 91 (Türkçeden Fransızcaya)  367
Cevap Anahtarı 91 (Türkçeden Fransızcaya)  367
13.5. ŞİMDİ ZAMANIN HİKAYESİNİN ÇEVİRİSİ (IMPARFAIT)  368
13.5.1. Imparfait’nin Oluşumu  368
13.5.2. Imparfait’nin Kullanımı  369
Çeviri Alıştırması 92 (Fransızcadan Türkçeye)  372
Cevap Anahtarı 92 (Fransızcadan Türkçeye)  372
Çeviri Alıştırması 93 (Türkçeden Fransızcaya)  373
Cevap Anahtarı 93 (Türkçeden Fransızcaya)  374
Çeviri Alıştırması 94 (Fransızcadan Türkçeye)  376
Cevap Anahtarı 94 (Fransızcadan Türkçeye)  377
Çeviri Alıştırması 95 (Türkçeden Fransızcaya)  377
Cevap Anahtarı 95 (Türkçeden Fransızcaya)  378
Çeviri Alıştırması 96 (Türkçeden Fransızcaya)  378
Cevap Anahtarı 96 (Türkçeden Fransızcaya)  378
Çeviri Alıştırması 97 (Fransızcadan Türkçeye)  379
Cevap Anahtarı 97 (Fransızcadan Türkçeye)  379
Çeviri Alıştırması 98 (Fransızcadan Türkçeye)  379
Cevap Anahtarı 98 (Fransızcadan Türkçeye)  380
Çeviri Alıştırması 99 (Fransızcadan Türkçeye)  380
Cevap Anahtarı 99 (Fransızcadan Türkçeye)  381
13.6. YAKIN GEÇMİŞ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PASSÉ RÉCENT)  381
Çeviri Alıştırması 100 (Fransızcadan Türkçeye)  383
Cevap Anahtarı 100 (Fransızcadan Türkçeye)  384
Çeviri Alıştırması 101 (Türkçeden Fransızcaya)  385
Cevap Anahtarı 101 (Fransızcadan Türkçeye)  386
13.6. ÖNCEKİ GEÇMİŞ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PASSÉ ANTÉRIEUR)  387
13.6.1. Passé antérieur’ün Oluşumu  387
Çeviri Alıştırması 102 (Fransızcadan Türkçeye)  389
Cevap Anahtarı 102 (Fransızcadan Türkçeye)  391
Çeviri Alıştırması 103 (Türkçeden Fransızcaya)  392
Cevap Anahtarı 103 (Türkçeden Fransızcaya)  394
13.8. GELECEK ZAMANIIN ÇEVİRİSİ (FUTUR)  395
13.8.1. Futur’ün Oluşumu  395
13.8.2. Futur’ün Kullanımı  396
13.8.3. Futur ile Kullanılan Zaman Belirteçleri:  397
Çeviri Alıştırması 104 (Fransızcadan Türkçeye)  397
Cevap Anahtarı 104 (Fransızcadan Türkçeye)  399
Çeviri Alıştırması 105 (Türkçeden Fransızcaya)  400
Cevap Anahtarı 105 (Türkçeden Fransızcaya)  401
Çeviri Alıştırması 106 (Fransızcadan Türkçeye)  402
Cevap Anahtarı 106 (Fransızcadan Türkçeye)  403
Çeviri Alıştırması 107 (Türkçeden Fransızcaya)  404
Cevap Anahtarı 107 (Türkçeden Fransızcaya)  404
13.8.4. Geçmiste Gelecek Zamanin Çevirisi (Futur Dans Le Passé)  405
13.8.5. Futur Dans Le Passé’nin Oluşumu  405
13.9. ÖNCEKİ GELECEK ZAMANIN ÇEVİRİSİ (FUTUR ANTÉRIEUR)  406
13.9.1. Futur Antérieur’ün Oluşumu  406
Çeviri Alıştırması 108 (Fransızcadan Türkçeye)  407
Cevap Anahtarı 108 (Fransızcadan Türkçeye)  409
Çeviri Alıştırması 109 (Türkçeden Fransızcaya)  410
Cevap Anahtarı 109 (Türkçeden Fransızcaya)  411
Çeviri Alıştırması 110 (Fransızcadan Türkçeye  413
Cevap Anahtarı 110 (Fransızcadan Türkçeye)  413
13.10. YAKIN GELECEK ZAMANIN ÇEVİRİSİ (FUTUR PROCHE)  413
13.10.1. Futur Proche’un Oluşumu  414
13.10.2. Geçmişte Yakın Gelecek Zamanın Çevirisi (Futur Proche Dans Le Passé)  414
Çeviri Alıştırması 111 (Fransızcadan Türkçeye)  415
Cevap Anahtarı 111 (Fransızcadan Türkçeye)  416
Çeviri Alıştırması 112 (Türkçeden Fransızcaya)  417
Cevap Anahtarı 112 (Türkçeden Fransızcaya)  418
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
FİİLLERDE ÖNCELİK, SONRALIK VE SÜRE BELİRTMEK İÇİN KULLANILAN SÖZCÜKLERİN ÇEVRİSİ
14.1. FİİLLERDE ÖNCELİK, SONRALIK VE SÜRE BELİRTMEK İÇİN KULLANILAN SÖZCÜKLERİN ÇEVİRİSİ  421
14.1.1. IL Y A İlgecinin kullanımı ve Çevirisi  423
14.1.2. DANS İlgecinin Kullanımı ve Çevirisi  424
14.1.3. EN İlgecinin Kullanımı ve Çevirisi  424
Çeviri Alıştırması 113 (Fransızcadan Türkçeye)  427
Cevap Anahtarı 113 (Fransızcadan Türkçeye)  428
Çeviri Alıştırması 114 (Türkçeden Fransızcaya)  428
Cevap Anahtarı 114 (Türkçeden Fransızcaya)  429
Çeviri Alıştırması 115 (Fransızcadan Türkçeye)  429
Cevap Anahtarı 115 (Fransızcadan Türkçeye)  431
Çeviri Alıştırması 116 (Türkçeden Fransızcaya)  432
Cevap Anahtarı 116 (Türkçeden Fransızcaya)  433
Çeviri Alıştırması 117 (Türkçeden Fransızcaya)  434
Cevap Anahtarı 117 (Türkçeden Fransızcaya)  435
Çeviri Alıştırması 118 (Türkçeden Fransızcaya)  436
Cevap Anahtarı 118 (Türkçeden Fransızcaya)  436
ON BEŞİNCİ BÖLÜM:
KARŞILAŞTIRMA TÜMCELERİNİN ÇEVİRİSİ
15.1. Üstünlüğün Çevirisi  437
15.2. Alçaklığın/Azlığın Çevirisi  439
15.3. Eşitliğin Çevirisi  441
15.4. Aynılığın Çevirisi  443
15.5. Düzensiz Biçimi Olan Karşılaştırıcıların Çevirisi  444
15.6. Kademeli Karşılaştırmaların Çevirisi  447
15.6.1. Kademeli Karşılaştırmanın Sıfatla Kullanımı  448
15.6.2. Kademeli Karşılaştırmanın İsimle Kullanımı  448
15.6.3. Kademeli Karşılaştırmanın Fiillerle Kullanımı  449
15.6.4. Kademeli Karşılaştırmanın Belirteçle Kullanımı  449
15.7. Benzerliğin Çevirisi  450
15.7.1. AINSI QUE'nün Çevirisi  450
15.7.2. COMME’un Çevirisi  451
15.7.3. COMME Sİ’nin Çevirisi  452
15.7.4. TEL QUE’nün Çevirisi  453
15.7.5. DE MÊME QUE’nün Çevirisi  454
15.7.6. AUTANT POUR QUE’nün Çevirisi  454
Çeviri Alıştırması 119 (Fransızcadan Türkçeye)  454
Cevap Anahtarı 119 (Fransızcadan Türkçeye)  457
Çeviri Alıştırması 120 (Türkçeden Fransızcaya)  459
Cevap Anahtarı 120 (Türkçeden Fransızcaya)  461
Kavram Dizini  463
 


İlhami Sığırcı
Mart 2020
72.00 TL
Sepete Ekle
Zeynel Kıran
Nisan 2016
41.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM: ÇEVİRİ ÜZERİNE  23
İKİNCİ BÖLÜM:
FRANSIZCADA TEMEL TÜMCELERİN ÇEVİRİSİ
2.1. Bildirme Tümcesinin Çevirisi  29
Çeviri Alıştırması 1 (Türkçeden Fransızcaya)  30
Cevap Anahtarı 1 (Türkçeden Fransızcaya)  32
Çeviri Alıştırması 2 (Türkçeden Fransızcaya)  34
Cevap Anahtarı 2 (Türkçeden Fransızcaya)  36
2.2. Ünlem Tümcesinin Çevirisi  39
2.2.1. Ünlem Tümcesinin Türleri  39
2.2.2. Noktalama İşaretiyle Ünlem Tümcesi  39
2.2.3. Ünlem İfade Eden Sözcüklerle Ünlem Tümcesi  40
2.2.4. COMME, QUE ve CE QUE İle Yapılan Ünlem Tümcelerinin Çevirisi  40
2.2.5. SI ve TELLEMENT’la Yapılan Ünlem Tümcelerinin Çevirisi  41
2.2.6. QUEL + Sıfat + İsim Yapısıyla Oluşturulan Ünlem Tümcesinin Çevirisi  41
2.2.7. Ünlem İfade Eden Sözcüklerin Çevirisi  42
2.2.7.1. Tiksinti Ünlemlerinin Çevirisi  43
2.2.7.2. Şaşırma Ünlemlerin Çevirisi  43
2.2.7.3. Memnuniyetsizlik, Düş Kırıklığı ve Üzüntü Ünlemlerinin Çevirisi  43
2.2.7.4. Memmuniyet ve Bir Şeyi Başarma Ünlemlerinin Çevirisi  43
2.2.7.5. Çağrı ve Uyarı İçin Kullanılan Ünlemlerin Çevirisi  44
2.2.7.6. Emir vermek İçin Kullanılan Ünlemlerin Çevirisi  44
2.2.7.7. Cesaretlendirmek İçin Kullanılan Ünlemlerin Çevirisi  44
Çeviri Alıştırması 3 (Fransızcadan–Türkçeye)  45
Çevap Anahtarı 3 (Fransızcadan Türkçeye)  46
Çeviri Alıştırması 4 (Türkçeden Fransızcaya)  48
Cevap Anahtarı 4 (Türkçeden Fransızcaya)  50
2.3. SORU TÜMCESİNİN ÇEVİRİSİ  51
2.3.1. EST–CE QUE (QU’)’yle Yapılan Tümcenin Çevirisi  51
2.3.1.1. POURQUOİ, COMMENT, QUAND, OÙ, vb. gibi Sözcüklerin Çevirisi  52
2.3.1.2. Özneyle Yüklemin Yer Değiştirmesi İle Yapılan Tümcenin Çevirisi  53
2.3.1.3. Tonlama Yardımıyla Yapılan Soru Tümcesinin Çevirisi  55
2.3.1.4. Tercihli Soru Sorma Tümcesinin Çevirisi  56
2.3.1.5. Soru Sözcükleriyle Yapılan Tümcenin Çevirisi  57
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
BİLEŞİK TÜMCELERİN ÇEVİRİSİ
3.1. TAMAMLAYICI YAN TÜMCELER (Subordonnés Complétıves (Que))  61
3.1.1. TAMAMLAYICI YAN TÜMCELERİN ÇEVİRİSİ  61
3.1.1.1. QUE Bağlacıyla Yapılan Yan Tümcenin Çevirisi  61
3.1.1.2. À CE QUE ve DE CE QUE’yle Yapılan Yan Tümcenin Çevirisi  63
3.1.1.3. Mastar Fiille Oluşturulan Yan Tümcelerin Çevirisi  65
3.1.1.4. QUE’den Önce Gelen İsim veya Sıfatla Yapılan Yan Tümcelerin Çevirisi  66
3.1.2. Tamamlayıcı Yan Tümcenin İşlevleri  66
3.1.2.1. Özne İşlevini Yerine Getirebilir  67
3.1.2.2. Dolaylı Soru Sorma İşlevini Yerine Getirebilir  68
3.1.2.3. Ünlem Tümcesi İşlevini Yerine Getirebilir  68
3.1.2.4. Dolaylı Tümleç İşlevini Yerine Getirebilir  69
3.1.2.5. Düz Tümlecin İşlevini Yerine Getirebilir  70
3.1.2.7. Bir İsmin Tamamlayıcısı Olabilir  75
3.1.2.8. Bir Belirtecin Tamamlayıcısı Olabilir  77
3.1.2.9. Bir Sıfatın Tamamlayıcısı Olabilir  77
3.2.1.10. Kişisiz (Impersonel) Fiillerin Tamamlayıcısı Olarak Kullanılır  78
Çeviri Alıştırması 5 (Fransızcadan Türkçeye)  80
Cevap Anahtarı 5 (Fransızcadan Türkçeye)  82
Çeviri Alıştırması 6 (Türkçeden Fransızcaya)  84
Cevap Anahtarı 6 (Türkçeden Fransızcaya)  87
3.1.3. CE QUI İLGİ ADILININ ÇEVİRİSİ  89
3.1.3.1. Türkçeye Çevirisi  90
3.1.3.2. Kullanımı  90
Çeviri Alıştırması 7 (Fransızcadan Türkçeye)  90
Cevap Anahtarı 7 (Fransızcadan Türkçeye)  91
Çeviri Alıştırması 8 (Türkçeden Fransızcaya)  92
Cevap Anahtarı 8 (Türkçeden Fransızcaya)  93
3.1.4. CE QUE İLGİ ADILININ ÇEVİRİSİ  93
3.1.4.1. Türkçeye Çevirisi  93
3.1.4.2. Kullanımı  94
Çeviri Alıştırması 9 (Fransızcadan Türkçeye)  95
Cevap Anahtarı 10 (Fransızcadan Türkçeye)  95
Çeviri Alıştırması 10 (Türkçeden Fransızcaya)  96
Cevap Anahtarı 10 (Türkçeden Fransızcaya)  97
3.1.5. CE DONT İlgi Adılının Çevirisi  98
3.1.5.1. Türkçeye Çevirisi  98
3.1.5.2. Kullanımı  98
Çeviri Alıştırması 11 (Fransızcadan Türkçeye)  99
Cevap Anahtarı 11 (Fransızcadan Türkçeye)  100
Çeviri Alıştırması 12 (Türkçeden Fransızcaya)  100
Cevap Anahtarı 12 (Türkçeden Fransızcaya)  101
Çeviri Alıştırması 13 (Fransızcadan Türkçeye)  101
Cevap Anahtarı 13 (Fransızcadan Türkçeye)  102
Çeviri Alıştırması 14 (Türkçeden Fransızcaya)  102
Cevap Anahtarı 14 (Türkçeden Fransızcaya)  103
3.1.6. CE QUI…C’EST…Yapısının Çevirisi  104
3.1.6.1. Türkçeye Çevirisi  104
3.1.6.2. Kullanımı  104
Çeviri Alıştırması 15 (Fransızcadan Türkçeye)  105
Cevap Anahtarı 15 (Fransızcadan Türkçeye)  105
Çeviri Alıştırması 16 (Türkçeden Fransızcaya)  106
Cevap Anahtarı 16 (Türkçeden Fransızcaya)  106
3.1.7. CE QUE…., C’EST….Yapısının Çevirisi  106
3.1.7.1. Türkçeye Çevirisi  106
3.1.7.2. Kullanımı  107
3.1.8. CE QUE.…C’EST QUE ve CE QUE C’EST DE Yapısının Çevirisi  107
3.1.8.1.Türkçeye Çevirisi  107
3.1.8.1.2. Kullanımı  107
Çeviri Alıştırması 17 (Fransızcadan Türkçeye)  108
Cevap Anahtarı 17 (Fransızcadan Türkçeye)  108
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İLGİ ADILLARININ ÇEVİRİSİ (qui/que/ où /doù/dont)
4.1. QUI İlgi Adılının Türkçeye Çevirisi  109
4.1.1. Türkçeye Çevirisi  109
4.1.2. Qui İlgi Adılının Kullanımı  110
4.1.3. Qui ilgi adılıyla İşaret Adıllarının Kullanımı:  110
4.1.4. Qui İlgi Adılının İlgeçlerle Kullanımı  111
Çeviri Alıştırması 18 (Fransızcadan Türkçeye)  112
Cevap Anahtarı 18 (Fransızcadan Türkçeye)  113
Çeviri Alıştırması 19 (Türkçeden Fransızcaya)  114
Cevap Anahtarı 19 (Türkçeden Fransızcaya)  116
4.2. Que İlgi Adılının Çevirisi  117
4.2.1. Que İlgi Adılının Türkçeye Çevirisi  117
4.2.2. Que İlgi Adılının Kullanımı  117
4.2.3. Que İlgi Adılının İşaret Adıllarıyla Kullanımı  118
4.2.4. Que İlgi Adılının Tümcedeki İşlevleri  119
4.2.4.1. Que İlgi Adılı Atribut İşlevini Yerine Getirir  119
4.2.4.2. Fiilin Düz Tümleci ya da Nesnesi İşlevini Yerine Getirebilir  119
Çeviri Alıştırması 20 (Fransızcadan Türkçeye)  120
Cevap Anahtarı 20 (Fransızcadan Türkçeye)  121
Çeviri Alıştırması 21 (Türkçeden Fransızcaya)  122
Cevap Anahtarı 21 (Türkçeden Fransızcaya)  123
4.3. Dont İlgi Adılının Çevirisi  123
4.3.1. Dont İlgi Adılının Türkçeye Çevirisi  123
4.3.2. Dont İlgi Adılının Kullanımı  124
4.3.2.1. Bir Fiilin Dolaylı Tümlecinin Yerine Geçer  124
4.3.2.2. İsim Tamlamasında Tamlananın Yerini Tutar  125
4.3.2.3. İşaret Adıllarıyla Kullanılabilir  126
4.3.2.4. Miktar Bildiren Tümleç Olarak Kullanılabilir  126
Çeviri Alıştırması 22 (Fransızcadan Türkçeye)  127
Cevap Anahtarı 22 (Fransızcadan Türkçeye)  128
Çeviri Alıştırması 23 (Türkçeden Fransızcaya)  130
Cevap Anahtarı 23 (Türkçeden Fransızcaya)  131
4.4. OÙ İlgi Adılının Çevirisi  132
4.4.1. Où İlgi Adılının Türkçeye Çevirisi  132
4.4.2. Où İlgi Adılının Kullanımı  132
4.4.2.1. Zaman Bildiren Tümlecin Yerine Geçer  132
4.4.2.2. Où Öncül Olmadan da Kullanılabilir  133
4.4.2.3. Où İlgi Adılından Sonra Mastar Fiil Kullanımı  133
4.5. D’OÙ İlgi Adılının Çevirisi  133
4.5.1. D’où İlgi Adılının Türkçeye Çevirisi  133
4.5.2. D’où İlgi Adılının Kullanımı  133
4.5.2.1. D’où Yer Bildirmek İçin Kullanılır  134
4.5.2.2. D’où Neden ve Sonuç Bildirmek ve Soru Sormak için Kullanılır  134
4.5.2.3. D’où vient que’nün Çevirisi  134
Çeviri Alıştırması 24 (Fransızcadan Türkçeye)  135
Cevap Anahtarı 24 (Fransızcadan Türkçeye)  137
Çeviri Alıştırması 25 (Türkçeden Fransızcaya)  139
Cevap Anahtarı 25 (Türkçeden Fransızcaya)  140
BEŞİNCİ BÖLÜM:
BİLEŞİK İLGİ ADILLARININ ÇEVİRİSİ (lequel/duquel/desquels/lesquels/lesquelles)
5.1. Bileşik İlgi Adılları Çizelgesi  143
Çeviri Alıştırması 26 (Fransızcadan Türkçeye)  144
Cevap Anahtarı 26 (Fransızcadan Türkçeye)  145
Çeviri Alıştırması 27 (Türkçeden Fransızcaya)  145
Cevap Anahtarı 27 (Türkçeden Fransızcaya)  145
5.1.2. Bileşik İlgi Adıllarının Kullanımı  146
5.1.2.1. İlgeçlerle Birlikte Kullanılır  146
5.1.2.2. Deyimsel İlgeçlerle Birlikte Kullanılır  147
Çeviri Alıştırması 28 (Fransızcadan Türkçeye)  148
Cevap Anahtarı 28 (Fransızcadan Türkçeye)  148
Çeviri Alıştırması 29 (Türkçeden Fransızcaya)  149
Cevap Anahtarı 29 (Türkçeden Fransızcaya)  149
5.1.2.3. Bazı Fiiller Bileşik Adıllarla Kullanılabilirler  150
Çeviri Alıştırması 30 (Fransızcadan Türkçeye)  151
Cevap Anahtarı 30 (Fransızcadan Türkçeye)  151
Çeviri Alıştırması 31 (Türkçeden Fransızcaya)  152
Cevap Anahtarı 31 (Türkçeden Fransızcaya)  152
Çeviri Alıştırması 32 (Fransızcadan Türkçeye)  153
Cevap Anahtarı 32 (Fransızcadan Türkçeye)  154
Çeviri Alıştırması 33 (Türkçeden Fransızcaya)  155
Cevap Anahtarı 33 (Türkçeden Fransızcaya)  156
5.1.3. CE À QUOI İlgi Adılının Çevirisi  157
5.1.3.1. Türkçeye Çevirisi  157
5.1.3.2. Kullanımı  158
5.1.4. DE QUOI Deyimleşmiş Adılın Çevirisi  158
5.1.4.1. Türkçeye Çevirisi  158
5.1.4.2. Kullanımı  158
5.1.5. DE QUOI, À QUOI ve PAR QUOI’nın Çevirisi  159
5.1.5.1. De quoi, À quoi ve Par quoi’nın Türkçeye Çevirisi  159
5.1.5.2. Kullanımı  160
5.1.6. QUOI Adılının Çevirisi  160
5.1.6.1. Quoi Adılının Türkçeye Çevirisi  160
5.1.6.2. Kullanımı  160
Çeviri Alıştırması 34 (Fransızcadan Türkçeye)  161
Cevap Anahtarı 34 (Fransızcadan Türkçeye)  162
Çeviri Alıştırması 35 (Türkçeden Fransızcaya)  163
Cevap Anahtarı 35 (Türkçeden Fransızcaya)  164
5.1.7. EN QUOI, APRÈS QUOI, GRÂCE À QUOI, FAUTE DE QUOI, SANS QUOI,
CE POUR QUOI’nın Çevirisi  165
5.1.7.1. Türkçeye Çevirisi  165
5.1.7.2. Kullanımı  165
Çeviri Alıştırması 36 (Fransızcadan Türkçeye)  166
Cevap Anahtarı 36 (Fransızcadan Türkçeye)  166
Çeviri Alıştırması 37 (Türkçeden Fransızcaya)  166
Cevap Anahtarı 37 (Türkçeden Fransızcaya)  167
ALTINCI BÖLÜM:
DEĞİŞEBİLEN SORU ZAMİRLERİNİN ÇEVİRİSİ (lequel/laquelle/lesquels/lesquelles)
6.1. Değişebilen Soru Zamirlerinin Türkçeye Çevirisi:  169
6.1.1. Değişebilen Soru Zamirlerinin Kullanımı  169
6.1.2. Değişebilen Soru Zamirleri Çizelgesi  171
Çeviri Alıştırması 38 (Fransızcadan Türkçeye)  171
Cevap Anahtarı 38 (Fransızcadan Türkçeye)  172
Çeviri Alıştırması 39 (Türkçeden Fransızcaya)  173
Cevap Anahtarı 39 (Türkçeden Fransızcaya)  175
YEDİNCİ BÖLÜM:
ORTACIN ÇEVİRİSİ (participe présent/participe passé)
7.1. Şimdiki Zaman Ortacınının Çevirisi (Participe Présent)  177
7.1.1. Participe Présent’nın Türkçeye Çevirisi  177
7.1.2. Participe Présent’nın Kullanımı  177
7.1.2.1. Participe Présent’ın Basit Biçimi  178
7.1.2.2. Participe Présent’ın Bileşik Biçimi  179
7.1.2.3. Participe Présent’ın Edilgen Biçimi  180
7.1.2.4. Participe Présent’nin Kullanım Biçimleri  181
7.1.2.5. Fiillerin Ortacı ve Sıfatları  188
Çeviri Alıştırması 40 (Fransızcadan Türkçeye)  193
Cevap Anahtarı 40 (Fransızcadan Türkçeye)  195
Çeviri Alıştırması 41 (Türkçeden Fransızcaya)  197
Cevap Anahtarı 41 (Türkçeden Fransızcaya)  199
7.2. Geçmiş Zaman Ortacının Çevirisi (Participe Passé)  200
7.2.1. Participe Passé’nin Türkçeye Çevirisi  200
7.2.2. Participe Passé‘nin Biçimleri  201
7.2.2.1. Participe Passé’nin Basit biçimi  201
7.2.2.2. Participe Passé’nin Bileşik Biçimi  202
7.2.3. Participe Passé’nin Kullanım Biçimleri  203
Çeviri Alıştırması 42 (Fransızcadan Türkçeye)  206
Cevap Anahtarı 42 (Fransızcadan Türkçeye)  208
Çeviri Alıştırması 43 (Türkçeden Fransızcaya)  210
Cevap Anahtarı 43 (Türkçeden Fransızcaya)  212
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
GÉRONDIF’İN ÇEVİRİSİ
8.1. Gérondif’in Türkçeye Çevirisi  215
8.1.1. Gérondif’in Oluşumu  215
8.1.1.1. Basit Gérondif  215
8.1.2.2. Bileşik Gérondif  216
8.2. Gérondif’in Kullanımı  217
8.2.1. Gérondif’in Kullanım Biçimleri  217
Çeviri Alıştırması 44 (Franszıcadan Türkçeye)  219
Cevap Anahtarı 44 (Fransızcadan Türkçeye)  221
Çeviri Alıştırması 45 (Türkçeden Fransızcaya)  223
Cevap Anahtarı 45 (Türkçeden Fransızcaya)  224
DOKUZUNCU BÖLÜM:
YARI YARDIMCI FİİLLERLE İLGİLİ TÜMCELERİN ÇEVİRİSİ
9.1. YARI YARDIMCI FİİLLER (verbes semi–auxiliaires)  227
Çeviri Alıştırması 46 (Fransızcadan Türkçeye)  230
Cevap Anahtarı 46 (Fransızcadan Türkçeye)  232
Çeviri Alıştırması 47 (Türkçeden Fransızcaya)  233
Cevap Anahtarı 47 (Fransızcadan Türkçeye)  235
9.2. ALGILAMA FİİLLERİ (Verbes de perception)  236
Çeviri Alıştırması 48 (Fransızcadan Türkçeye)  238
Cevap Anahtarı 48 (Fransızcadan Türkçeye):  240
Çeviri Alıştırması 49 (Türkçeden Fransızcaya)  241
Cevap Anahtarı 49 (Türkçeden Fransızcaya)  242
9.3. DİĞER YARI YARDIMCI FİİLLER  244
ONUNCU BÖLÜM:
ETTİRGEN YAPININ ÇEVİRİSİ (FACTITIF)
10.1. Ettirgen Yapının Oluşumu  247
10.2. Zamirlerle Birlikte Ettirgen Yapının Kullanımı  248
Çeviri Alıştırması 50 (Fransızcadan Türkçeye)  248
Cevap Anahtarı 50 (Fransızcadan Türkçeye)  249
Çeviri Alıştırması 51 (Fransızcadan Türkçeye)  250
Cevap Anahtarı 51 (Fransızcadan Türkçeye)  251
ON BİRİNCİ BÖLÜM:
MASTAR KİPİNİN ÇEVİRİSİ (MODE INFINITIF)
11.1. MASTAR KİPİNİN ÇEVİRİSİ (Mode Infinitif)  253
11.1.1. Şimdiki Zamanda Mastar Kipinin Çevirisi (infinitif présent)  253
11.1.2. Geçmiş Zamanda Mastar Kipinin Çevirisi (infinitif passé)  254
11.1.3. Mastar Fiilin Şimdiki Zamanda (Présent) Olumsuzluğu Nasıl Yapılır?  255
11.1.4. Mastar Fiilin Geçmiş Zamanda ki (Passé) Olumsuzluğu Nasıl Yapılır?  255
11.1.5. Mastar Fiilin Kullanım Özellikleri  256
Çeviri Alıştırması 52 (Fransızcadan Türkçeye)  263
Cevap Anahtarı 52 (Fransızcadan Türkçeye)  264
Çeviri Alıştırması 53 (Türkçeden Fransızcaya)  265
Cevap Anahtarı 53 (Türkçeden Fransızcaya)  267
Çeviri Alıştırması 54 (Fransızcadan Türkçeye)  268
Cevap Anahtarı 54 (Fransızcadan Türkçeye)  269
Çeviri Alıştırması 55 (Türkçeden Fransızcaya)  270
Cevap Anahtarı 55 (Türkçeden Fransızcaya)  271
Çeviri Alıştırması 56 (Fransızcadan Türkçeye)  272
Cevap Anahtarı 56 (Fransızcadan Türkçeye)  272
ON İKİNCİ BÖLÜM:
KOŞUL KİPİNİN (MODE CONDITIONNEL) VE
DİLEK KİPİNİN (MODE SUBJONCTIF) ÇEVİRİSİ
12.1. Conditidonnel Présent’ın Oluşumu  273
12.1.1. Conditionnel Passé’nin Oluşumu  274
12.1.2. Conditionnel’in Kullanıldığı Yerler  274
Çeviri Alıştırması 57 (Fransızcadan Türkçeye)  278
Cevap Anahtarı 57 (Fransızcadan Türkçeye)  280
Çeviri Alıştırması 58 (Türkçeden Fransızcaya)  281
Cevap Anahtarı 58 (Türkçeden Fransızcaya)  282
Çeviri Alıştırması 59 (Fransızcadan Türkçeye)  283
Cevap Anahtarı 59 (Fransızcadan Türkçeye)  284
Çeviri Alıştırması 60 (Türkçeden Fransızcaya)  284
Cevap Anahtarı 60 (Türkçeden Fransızcaya)  286
Çeviri Alıştırması 61 (Fransızcadan Türkçeye)  287
Cevap Anahtarı 61 (Fransızcadan Türkçeye)  287
Çeviri Alıştırması 62 (Fransızcadan Türkçeye)  287
Cevap Anahtarı 62 (Fransızcadan Türkçeye)  288
12.2. DİLEK KİPİNİN ÇEVİRİSİ (Mode Subjonctif)  289
12.2.1. Subjonctif Présent’ın Oluşumu  290
12.2.2. Subjonctif Passé’nin Oluşumu  291
12.2.3. Subjonctif’in Kullanıldığı Yerler  292
Çeviri Alıştırması 63 (Franszıcadan Türkçeye)  301
Cevap Anahtarı 63 (Franszıcadan Türkçeye)  303
Çeviri Alıştırması 64 (Türkçeden Fransızcaya)  305
Cevap Anahtarı 64 (Türkçeden Fransızcaya)  307
Çeviri Alıştırması 65 (Fransızcadan Türkçeye)  309
Cevap Anahtarı 65 (Fransızcadan Türkçeye)  310
Çeviri Alıştırması 66 (Türkçeden Fransızcaya)  311
Cevap Anahtarı 66 (Türkçeden Fransızcaya)  312
Çeviri Alıştırması 67 (Fransızcadan Türkçeye)  313
Cevap Anahtarı 67 (Fransızcadan Türkçeye)  313
Çeviri Alıştırması 68 (Türkçeden Fransızcaya)  314
Cevap Anahtarı 68 (Türkçeden Fransızcaya)  316
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
ZAMANLARIN ÇEVİRİSİ
13.1. ŞİMDİKİ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PRÉSENT)  319
13.1.1. Présent’ın Oluşumu  319
13.1.2. Présent’nın Kullanım Biçimleri  323
Çeviri Alıştırması 69 (Fransızcadan Türkçeye)  324
Cevap Anahtarı 69 (Fransızcadan Türkçeye)  328
Çeviri Alıştırması 70 (Türkçeden Fransızcaya)  330
Cevap Anahtarı 70 (Türkçeden Fransızcaya)  332
Çeviri Alıştırması 71 (Fransızcadan Türkçeye)  334
Cevap Anahtarı 71 (Fransızcadan Türkçeye)  334
Çeviri Alıştırması 72 (Türkçeden Fransızcaya)  335
Cevap Anahtarı 72 (Türkçeden Fransızcaya)  335
Çeviri Alıştırması 73 (Fransızcadan Türkçeye)  336
Cevap Anahtarı 73 (Fransızcadan Türkçeye)  336
Çevirisi Alıştırması 74 (Fransızcadan Türkçeye)  337
Cevap Anahtarı 74 (Fransızcadan Türkçeye)  338
Çevirisi Alıştırması 75 (Fransızcadan Türkçeye)  339
Cevap Anahtarı 75 (Fransızcadan Türkçeye)  339
Çevirisi Alıştırması 76 (Türkçeden Fransızcaya)  340
Cevap Anahtarı 76 (Türkçeden Fransızcaya)  340
Çevirisi Alıştırması 77 (Türkçeden Fransızcaya)  341
Cevap Anahtarı 77 (Türkçeden Fransızcaya)  341
Metin Çevirisi Alıştırması 78 (Fransızcadan Türkçeye)  342
Cevap Anahtarı 78 (Fransızcadan Türkçeye)  342
13.2. YAKIN Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PASSÉ COMPOSÉ)  343
13.2.1. Passé Composé’nin Oluşumu  343
Çeviri Alıştırması 79 (Fransızcadan Türkçeye)  346
Cevap Anahtarı 79 (Fransızcadan Türkçeye)  348
Çeviri Alıştırması 80 (Türkçeden Fransızcaya)  349
Cevap Anahtarı 80 (Türkçeden Fransızcaya)  351
Çeviri Alıştırması 81 (Fransızcadan Türkçeye)  353
Cevap Anahtarı 81 (Fransızcadan Türkçeye  353
Çeviri Alıştırması 82 (Fransızcadan Türkçeye)  353
Cevap Anahtarı 82 (Fransızcadan Türkçeye)  354
Çeviri Alıştırması 83 (Fransızcadan Türkçeye)  354
Cevap Anahtarı 83 (Fransızcadan Türkçeye)  354
Çeviri Alıştırması 84 (Türkçeden Fransızcaya)  355
Cevap Anahtarı 84 (Türkçeden Fransızcaya)  355
13.3. PASSÉ SIMPLE (Uzak di’li Geçmiş Zaman)  356
Çeviri Alıştırması 85 (Fransızcadan Türkçeye)  356
Cevap Anahtarı 85 (Fransızcadan Türkçeye)  356
Çeviri Alıştırması 86 (Fransızcadan Türkçeye)  357
Cevap Anahtarı 86 (Fransızcadan Türkçeye)  358
Çeviri Alıştırması 87 (Fransızcadan Türkçeye)  359
Çevap Anahtarı 87 (Fransızcadan Türkçeye)  359
Çeviri Alıştırması 88 (Fransızcadan Türkçeye)  360
Cevap Anahtarı 88 (Fransızcadan Türkçeye)  361
13.4. GÖRECELİ GEÇMİŞ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PLUS–QUE–PARFAIT)  361
13.4. Plus–que–parfait’nin Oluşumu  361
13.4.1. Plus–que–parfait’si “être” İle Çekilen Fiiller  361
13.4.2. Plus–que–parfait’nin Kullanım Biçimleri  362
Çeviri Alıştırması 89 (Fransızcadan Türkçeye)  364
Cevap Anahtarı 89 (Fransızcadan Türkçeye)  365
Çeviri Alıştırması 90 (Türkçeden Fransızcaya)  366
Cevap Anahtarı 90 (Türkçeden Fransızcaya)  366
Çeviri Alıştırması 91 (Türkçeden Fransızcaya)  367
Cevap Anahtarı 91 (Türkçeden Fransızcaya)  367
13.5. ŞİMDİ ZAMANIN HİKAYESİNİN ÇEVİRİSİ (IMPARFAIT)  368
13.5.1. Imparfait’nin Oluşumu  368
13.5.2. Imparfait’nin Kullanımı  369
Çeviri Alıştırması 92 (Fransızcadan Türkçeye)  372
Cevap Anahtarı 92 (Fransızcadan Türkçeye)  372
Çeviri Alıştırması 93 (Türkçeden Fransızcaya)  373
Cevap Anahtarı 93 (Türkçeden Fransızcaya)  374
Çeviri Alıştırması 94 (Fransızcadan Türkçeye)  376
Cevap Anahtarı 94 (Fransızcadan Türkçeye)  377
Çeviri Alıştırması 95 (Türkçeden Fransızcaya)  377
Cevap Anahtarı 95 (Türkçeden Fransızcaya)  378
Çeviri Alıştırması 96 (Türkçeden Fransızcaya)  378
Cevap Anahtarı 96 (Türkçeden Fransızcaya)  378
Çeviri Alıştırması 97 (Fransızcadan Türkçeye)  379
Cevap Anahtarı 97 (Fransızcadan Türkçeye)  379
Çeviri Alıştırması 98 (Fransızcadan Türkçeye)  379
Cevap Anahtarı 98 (Fransızcadan Türkçeye)  380
Çeviri Alıştırması 99 (Fransızcadan Türkçeye)  380
Cevap Anahtarı 99 (Fransızcadan Türkçeye)  381
13.6. YAKIN GEÇMİŞ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PASSÉ RÉCENT)  381
Çeviri Alıştırması 100 (Fransızcadan Türkçeye)  383
Cevap Anahtarı 100 (Fransızcadan Türkçeye)  384
Çeviri Alıştırması 101 (Türkçeden Fransızcaya)  385
Cevap Anahtarı 101 (Fransızcadan Türkçeye)  386
13.6. ÖNCEKİ GEÇMİŞ ZAMANIN ÇEVİRİSİ (PASSÉ ANTÉRIEUR)  387
13.6.1. Passé antérieur’ün Oluşumu  387
Çeviri Alıştırması 102 (Fransızcadan Türkçeye)  389
Cevap Anahtarı 102 (Fransızcadan Türkçeye)  391
Çeviri Alıştırması 103 (Türkçeden Fransızcaya)  392
Cevap Anahtarı 103 (Türkçeden Fransızcaya)  394
13.8. GELECEK ZAMANIIN ÇEVİRİSİ (FUTUR)  395
13.8.1. Futur’ün Oluşumu  395
13.8.2. Futur’ün Kullanımı  396
13.8.3. Futur ile Kullanılan Zaman Belirteçleri:  397
Çeviri Alıştırması 104 (Fransızcadan Türkçeye)  397
Cevap Anahtarı 104 (Fransızcadan Türkçeye)  399
Çeviri Alıştırması 105 (Türkçeden Fransızcaya)  400
Cevap Anahtarı 105 (Türkçeden Fransızcaya)  401
Çeviri Alıştırması 106 (Fransızcadan Türkçeye)  402
Cevap Anahtarı 106 (Fransızcadan Türkçeye)  403
Çeviri Alıştırması 107 (Türkçeden Fransızcaya)  404
Cevap Anahtarı 107 (Türkçeden Fransızcaya)  404
13.8.4. Geçmiste Gelecek Zamanin Çevirisi (Futur Dans Le Passé)  405
13.8.5. Futur Dans Le Passé’nin Oluşumu  405
13.9. ÖNCEKİ GELECEK ZAMANIN ÇEVİRİSİ (FUTUR ANTÉRIEUR)  406
13.9.1. Futur Antérieur’ün Oluşumu  406
Çeviri Alıştırması 108 (Fransızcadan Türkçeye)  407
Cevap Anahtarı 108 (Fransızcadan Türkçeye)  409
Çeviri Alıştırması 109 (Türkçeden Fransızcaya)  410
Cevap Anahtarı 109 (Türkçeden Fransızcaya)  411
Çeviri Alıştırması 110 (Fransızcadan Türkçeye  413
Cevap Anahtarı 110 (Fransızcadan Türkçeye)  413
13.10. YAKIN GELECEK ZAMANIN ÇEVİRİSİ (FUTUR PROCHE)  413
13.10.1. Futur Proche’un Oluşumu  414
13.10.2. Geçmişte Yakın Gelecek Zamanın Çevirisi (Futur Proche Dans Le Passé)  414
Çeviri Alıştırması 111 (Fransızcadan Türkçeye)  415
Cevap Anahtarı 111 (Fransızcadan Türkçeye)  416
Çeviri Alıştırması 112 (Türkçeden Fransızcaya)  417
Cevap Anahtarı 112 (Türkçeden Fransızcaya)  418
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
FİİLLERDE ÖNCELİK, SONRALIK VE SÜRE BELİRTMEK İÇİN KULLANILAN SÖZCÜKLERİN ÇEVRİSİ
14.1. FİİLLERDE ÖNCELİK, SONRALIK VE SÜRE BELİRTMEK İÇİN KULLANILAN SÖZCÜKLERİN ÇEVİRİSİ  421
14.1.1. IL Y A İlgecinin kullanımı ve Çevirisi  423
14.1.2. DANS İlgecinin Kullanımı ve Çevirisi  424
14.1.3. EN İlgecinin Kullanımı ve Çevirisi  424
Çeviri Alıştırması 113 (Fransızcadan Türkçeye)  427
Cevap Anahtarı 113 (Fransızcadan Türkçeye)  428
Çeviri Alıştırması 114 (Türkçeden Fransızcaya)  428
Cevap Anahtarı 114 (Türkçeden Fransızcaya)  429
Çeviri Alıştırması 115 (Fransızcadan Türkçeye)  429
Cevap Anahtarı 115 (Fransızcadan Türkçeye)  431
Çeviri Alıştırması 116 (Türkçeden Fransızcaya)  432
Cevap Anahtarı 116 (Türkçeden Fransızcaya)  433
Çeviri Alıştırması 117 (Türkçeden Fransızcaya)  434
Cevap Anahtarı 117 (Türkçeden Fransızcaya)  435
Çeviri Alıştırması 118 (Türkçeden Fransızcaya)  436
Cevap Anahtarı 118 (Türkçeden Fransızcaya)  436
ON BEŞİNCİ BÖLÜM:
KARŞILAŞTIRMA TÜMCELERİNİN ÇEVİRİSİ
15.1. Üstünlüğün Çevirisi  437
15.2. Alçaklığın/Azlığın Çevirisi  439
15.3. Eşitliğin Çevirisi  441
15.4. Aynılığın Çevirisi  443
15.5. Düzensiz Biçimi Olan Karşılaştırıcıların Çevirisi  444
15.6. Kademeli Karşılaştırmaların Çevirisi  447
15.6.1. Kademeli Karşılaştırmanın Sıfatla Kullanımı  448
15.6.2. Kademeli Karşılaştırmanın İsimle Kullanımı  448
15.6.3. Kademeli Karşılaştırmanın Fiillerle Kullanımı  449
15.6.4. Kademeli Karşılaştırmanın Belirteçle Kullanımı  449
15.7. Benzerliğin Çevirisi  450
15.7.1. AINSI QUE'nün Çevirisi  450
15.7.2. COMME’un Çevirisi  451
15.7.3. COMME Sİ’nin Çevirisi  452
15.7.4. TEL QUE’nün Çevirisi  453
15.7.5. DE MÊME QUE’nün Çevirisi  454
15.7.6. AUTANT POUR QUE’nün Çevirisi  454
Çeviri Alıştırması 119 (Fransızcadan Türkçeye)  454
Cevap Anahtarı 119 (Fransızcadan Türkçeye)  457
Çeviri Alıştırması 120 (Türkçeden Fransızcaya)  459
Cevap Anahtarı 120 (Türkçeden Fransızcaya)  461
Kavram Dizini  463
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020