Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tehiri İcra
(İcrayı Geri Bıraktırma)
Eylül 2019 / 1. Baskı / 272 Syf.
Fiyatı: 69.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Tehiri icra, diğer adıyla icranın geri bırakılması; ilam veya ilam benzeri belgeler nedeniyle yapılan icra takibinde, borçlu olan kişinin belli bir teminat göstererek, ilam hükmünün icrasını, yasayolu incelemesi sonuçlandırılıncaya kadar durdurmasını sağlayan bir yoldur. Tehiri icra kararı verilebilmesi için icra takibi yapılması ve bununla ilgili mahkeme kararının bulunması gerekir. Kesinleşmeden icraya konulabilen ilâmların (hükümlerin) temyiz edilmiş olması, kendiliğinden ilâmın icrasını durdurmaz. Hükmü temyiz eden borçlunun, kesinleşmeden icraya konulmuş olan ilâmın icrasını durdurabilmek için teminat karşılığında Yargıtay'dan icranın geri bırakılması (tehiri icra) kararı alması gerekir.

Konu Başlıkları
Yasal Şartları ve Sonuçları
Konularına Göre Tasniflenmiş Dava Türleri
Yargıtay Kararları
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları
Dilekçe ve Uygulama Örnekleri
Barkod: 9789750256547
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 272
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. USÜL VE UYGULAMA  15
A. Mehil Vesikası – Tehiri İcra  15
1. Yasal Mevzuat  15
2. İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre:  17
3. Mehil Vesikası  18
a. Mehil Vesikası Neden Verilir?  18
b. Tehiri İcrada İcra Müdürünün Mehil Vesikası Vermesinde Takdir Yetkisi Mevcut mudur?  18
4. Tehiri İcrada Prosedür  18
5. Mehilde Süre  19
II. TANIM VE KAVRAMLAR  19
A. Yasa Yolu – Mehil Vesikası Verilmesi  19
1. Genel Açıklamalar  19
2. İcranın Geri Bırakılması– Şikayet  21
3. Bölge Adliye Mahkemesi – Örnek İcrayı Geri Bırakma Karar Özetleri  23
4. İstinaf İncelemesi  23
5. Gerekçeli Dilekçe Verilmesi  26
6. Temyiz Edilebilen Kararlarda Yasal Süre  27
B. Temyiz Edilemeyen Kararlar  27
1. Genel Açıklamalar  27
2. Kesinlik – Dava Değeri  28
a. Kira İlişkisi  30
b. Yargı Çevresi İçinde Bulunan İlk Derece Mahkemeleri Arasındaki Yetki ve Görev Uyuşmazlıklarını Çözmek İçin Verilen Kararlar ile Merci Tayinine İlişkin Kararlar  30
c. Geçici Hukuki Korumalar Hakkında Verilen Kararlar  31
aa. İhtiyati Haciz Kararı  31
bb. İhtiyati Tedbir Kararı  32
d. İş Mahkemeleri Kanunu  33
e. İcra İflas Kanunu  35
C. İlamsız İcra Takibi – İlamlı İcra Takibi  38
1. Genel Bilgiler  38
a. Derece Kararı  39
b. Usuli Kazanılmış Hak  39
c. Taşınır Teslimi  40
aa. Teslime Konu Taşınırın Değeri  41
bb. Fazla Verilen Paranın Geri Alınması  41
d. İcranın İadesi  41
e. Hacze İştirak Eden Bütün Alacaklılar Muvafakatı  43
f. İtirazın İptali Davaları  43
g. Aşkın Haciz  44
İKİNCİ BÖLÜM
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (İSTİNAF) KARARLARI
I. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ (İSTİNAF) KARARLARI  47
II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRELERİ (İSTİNAF) KARARLARI  56
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGITAY KARARLARI
I. YARGITAY HUKUK DAİRELERİ KARARLARI  61
A. İlamlı İcra Takibi – Tehiri İcra  61
B. İlamsız İcra Takibi – Tehiri İcra  83
C. Konulara Göre Tasniflenmiş Tanım ve Kavramlar – Tehiri İcra  148
ŞİKAYETE KONU İŞLEMİN İCRA MAHKEMESİNCE DENETLENMESİ  148
MEHİL VESİKASI – HARÇ  148
İHALENİN FESHİ  151
TAŞKIN HACİZ  151
MESKENİYET ŞİKAYETİ  152
USULSÜZ TEBLİĞ ŞİKAYETİ  152
TEMİNAT MEKTUBU  153
İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI I  154
İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI II  156
BORCU KARŞILAYACAK MİKTARIN BELİRLENMESİ  157
AŞKIN HALE GELEN TÜM HACİZLER I  159
AŞKIN HALE GELEN TÜM HACİZLER II  160
DOSYA ALACAĞININ TAMAMININ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILMASI  161
KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU  161
İSTİHKAK  162
İHTİYATİ HACİZ I  163
İHTİYATİ HACİZ II  164
İHTİYATİ HACİZ III  165
İHTİYATİ HACİZ IV  166
KESİNLİK SINIRI – VEKALET ÜCRETİ  167
TEHİRİ İCRA KARAR HARCI  168
İLAMIN BOZULMASI ÜZERİNE İCRA MUAMELELERİ  168
DEĞER TESBİTİ  171
İLK KARAR SONRASI TEHİR–İ İCRA KARARI  172
TEHİRİ İCRA – KEFİL  173
TEMİNAT MEKTUBU – DAVALIYA İADESİ  173
TAŞINIRIN BEDEL TESBİTİ  174
KAZANÇ KAYBI – İCRANIN ESKİ HALE İADE PROSEDÜRÜ  177
MÜKERRER DOSYADAKİ İCRA EMRİNİN İPTALİ  179
TAHLİYE EMRİ  182
İCRA EMRİNDEKİ ALACAK KALEMLERİ  184
TAKİPTE BORÇLU SIFATI BULUNMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ  185
TEMİNAT ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI  186
KURUM ALEYHİNE İCRA TAKİBİ  187
TAKAS VE MAHSUP  188
BİCRANIN DURDURULMASI YÖNÜNDE BİR KARAR VERİLMEMESİ  190
İŞLEYECEK FAİZ  192
MEHİL VESİKASINA İLİŞKİN EK SÜRE TALEBİ  193
HACİZLERİN KALDIRILMASI  194
ŞİKAYETİN REDDİ  195
KESİN HACİZ  196
İİK'NUN 36. MADDESİ I  196
İİK'NUN 36. MADDESİ II  197
TAŞINMAZ TEMİNATI  197
EKSİK KARAR VERİMESİ  198
DAHA EVVEL KONULAN HACİZLERİN KALDIRILMASI  199
BAKİYE BORÇ MİKTARI  200
TEMİNATIN YATIRILDIĞI TARİH  202
MEHİL VESİKASI ALINMASI SIRASINDA YATIRILAN NAKDİ TEMİNAT  203
TAKİP SAFHASINA GÖRE TAHSİL HARCI  204
DOSYA HESABINDA TESPİT EDİLEN MİKTAR  205
TAŞINIRIN TESLİMİ  206
II. YARGITAY CEZA DAİRELERİ KARARLARI  208
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
I. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ  225
DAVA DİLEKÇESİ – ŞİKAYET  225
MEHİL VESİKASI TALEBİ I  227
MEHİL VESİKASI TALEBİ II  228
MEHİL VESİKASI TALEBİ III  229
MEHİL VESİKASI TALEBİ IV  230
MEHİL VESİKASI TALEBİ V  231
MEHİL VESİKASI TALEBİ VI  233
HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ  234
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI I  235
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI II  236
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI III  237
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI IV  238
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI V  239
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI VI  240
TEMİNATA ESAS TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESBİTİ  241
TEMİNAT VE MASRAFLARIN İADESİ TALEBİ  242
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ  243
II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ  244
TEHİR–İ İCRA TALEBİ I  244
TEHİR–İ İCRA TALEBİ II  245
TEHİR–İ İCRA TALEBİ III  246
TEHİR–İ İCRA TALEBİ IV  248
TEHİR–İ İCRA TALEBİ V  249
III. YARGITAY’A SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ  250
TEHİR–İ İCRA TALEBİ I  250
TEHİR–İ İCRA TALEBİ II  251
TEHİR–İ İCRA TALEBİ III  253
TEHİR–İ İCRA TALEBİ IV  255
TEHİR–İ İCRA TALEBİ V  256
TEHİR–İ İCRA TALEBİ VI  257
KIYMET TAKTİRİNİN YAPILMADIĞINA İLİŞKİN EK TALEP  258
IV. ÖRNEK KARARLAR  259
İSTİNAF/TEMYİZ HARÇ– MASRAF TAMAMLATILMASI – MUHTIRA  259
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI  260
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI I  260
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI II  261
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI III  262
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI IV.  263
İCRAYI GERİ BIRAKMA REDDİ KARARI  264
(MEHİL VESİKASI) I  265
(MEHİL VESİKASI) II  266
EK MEHİL VESİKASI  268
Kaynakça  269
Kavram Dizini  271
 


Zeynep Sümeyra Deveci
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Ercan
Mayıs 2020
275.00 TL
Sepete Ekle
Yusuf Karakoç
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. USÜL VE UYGULAMA  15
A. Mehil Vesikası – Tehiri İcra  15
1. Yasal Mevzuat  15
2. İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre:  17
3. Mehil Vesikası  18
a. Mehil Vesikası Neden Verilir?  18
b. Tehiri İcrada İcra Müdürünün Mehil Vesikası Vermesinde Takdir Yetkisi Mevcut mudur?  18
4. Tehiri İcrada Prosedür  18
5. Mehilde Süre  19
II. TANIM VE KAVRAMLAR  19
A. Yasa Yolu – Mehil Vesikası Verilmesi  19
1. Genel Açıklamalar  19
2. İcranın Geri Bırakılması– Şikayet  21
3. Bölge Adliye Mahkemesi – Örnek İcrayı Geri Bırakma Karar Özetleri  23
4. İstinaf İncelemesi  23
5. Gerekçeli Dilekçe Verilmesi  26
6. Temyiz Edilebilen Kararlarda Yasal Süre  27
B. Temyiz Edilemeyen Kararlar  27
1. Genel Açıklamalar  27
2. Kesinlik – Dava Değeri  28
a. Kira İlişkisi  30
b. Yargı Çevresi İçinde Bulunan İlk Derece Mahkemeleri Arasındaki Yetki ve Görev Uyuşmazlıklarını Çözmek İçin Verilen Kararlar ile Merci Tayinine İlişkin Kararlar  30
c. Geçici Hukuki Korumalar Hakkında Verilen Kararlar  31
aa. İhtiyati Haciz Kararı  31
bb. İhtiyati Tedbir Kararı  32
d. İş Mahkemeleri Kanunu  33
e. İcra İflas Kanunu  35
C. İlamsız İcra Takibi – İlamlı İcra Takibi  38
1. Genel Bilgiler  38
a. Derece Kararı  39
b. Usuli Kazanılmış Hak  39
c. Taşınır Teslimi  40
aa. Teslime Konu Taşınırın Değeri  41
bb. Fazla Verilen Paranın Geri Alınması  41
d. İcranın İadesi  41
e. Hacze İştirak Eden Bütün Alacaklılar Muvafakatı  43
f. İtirazın İptali Davaları  43
g. Aşkın Haciz  44
İKİNCİ BÖLÜM
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (İSTİNAF) KARARLARI
I. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ (İSTİNAF) KARARLARI  47
II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRELERİ (İSTİNAF) KARARLARI  56
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGITAY KARARLARI
I. YARGITAY HUKUK DAİRELERİ KARARLARI  61
A. İlamlı İcra Takibi – Tehiri İcra  61
B. İlamsız İcra Takibi – Tehiri İcra  83
C. Konulara Göre Tasniflenmiş Tanım ve Kavramlar – Tehiri İcra  148
ŞİKAYETE KONU İŞLEMİN İCRA MAHKEMESİNCE DENETLENMESİ  148
MEHİL VESİKASI – HARÇ  148
İHALENİN FESHİ  151
TAŞKIN HACİZ  151
MESKENİYET ŞİKAYETİ  152
USULSÜZ TEBLİĞ ŞİKAYETİ  152
TEMİNAT MEKTUBU  153
İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI I  154
İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI II  156
BORCU KARŞILAYACAK MİKTARIN BELİRLENMESİ  157
AŞKIN HALE GELEN TÜM HACİZLER I  159
AŞKIN HALE GELEN TÜM HACİZLER II  160
DOSYA ALACAĞININ TAMAMININ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILMASI  161
KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU  161
İSTİHKAK  162
İHTİYATİ HACİZ I  163
İHTİYATİ HACİZ II  164
İHTİYATİ HACİZ III  165
İHTİYATİ HACİZ IV  166
KESİNLİK SINIRI – VEKALET ÜCRETİ  167
TEHİRİ İCRA KARAR HARCI  168
İLAMIN BOZULMASI ÜZERİNE İCRA MUAMELELERİ  168
DEĞER TESBİTİ  171
İLK KARAR SONRASI TEHİR–İ İCRA KARARI  172
TEHİRİ İCRA – KEFİL  173
TEMİNAT MEKTUBU – DAVALIYA İADESİ  173
TAŞINIRIN BEDEL TESBİTİ  174
KAZANÇ KAYBI – İCRANIN ESKİ HALE İADE PROSEDÜRÜ  177
MÜKERRER DOSYADAKİ İCRA EMRİNİN İPTALİ  179
TAHLİYE EMRİ  182
İCRA EMRİNDEKİ ALACAK KALEMLERİ  184
TAKİPTE BORÇLU SIFATI BULUNMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ  185
TEMİNAT ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI  186
KURUM ALEYHİNE İCRA TAKİBİ  187
TAKAS VE MAHSUP  188
BİCRANIN DURDURULMASI YÖNÜNDE BİR KARAR VERİLMEMESİ  190
İŞLEYECEK FAİZ  192
MEHİL VESİKASINA İLİŞKİN EK SÜRE TALEBİ  193
HACİZLERİN KALDIRILMASI  194
ŞİKAYETİN REDDİ  195
KESİN HACİZ  196
İİK'NUN 36. MADDESİ I  196
İİK'NUN 36. MADDESİ II  197
TAŞINMAZ TEMİNATI  197
EKSİK KARAR VERİMESİ  198
DAHA EVVEL KONULAN HACİZLERİN KALDIRILMASI  199
BAKİYE BORÇ MİKTARI  200
TEMİNATIN YATIRILDIĞI TARİH  202
MEHİL VESİKASI ALINMASI SIRASINDA YATIRILAN NAKDİ TEMİNAT  203
TAKİP SAFHASINA GÖRE TAHSİL HARCI  204
DOSYA HESABINDA TESPİT EDİLEN MİKTAR  205
TAŞINIRIN TESLİMİ  206
II. YARGITAY CEZA DAİRELERİ KARARLARI  208
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
I. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ  225
DAVA DİLEKÇESİ – ŞİKAYET  225
MEHİL VESİKASI TALEBİ I  227
MEHİL VESİKASI TALEBİ II  228
MEHİL VESİKASI TALEBİ III  229
MEHİL VESİKASI TALEBİ IV  230
MEHİL VESİKASI TALEBİ V  231
MEHİL VESİKASI TALEBİ VI  233
HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ  234
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI I  235
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI II  236
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI III  237
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI IV  238
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI V  239
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI VI  240
TEMİNATA ESAS TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESBİTİ  241
TEMİNAT VE MASRAFLARIN İADESİ TALEBİ  242
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ  243
II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ  244
TEHİR–İ İCRA TALEBİ I  244
TEHİR–İ İCRA TALEBİ II  245
TEHİR–İ İCRA TALEBİ III  246
TEHİR–İ İCRA TALEBİ IV  248
TEHİR–İ İCRA TALEBİ V  249
III. YARGITAY’A SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ  250
TEHİR–İ İCRA TALEBİ I  250
TEHİR–İ İCRA TALEBİ II  251
TEHİR–İ İCRA TALEBİ III  253
TEHİR–İ İCRA TALEBİ IV  255
TEHİR–İ İCRA TALEBİ V  256
TEHİR–İ İCRA TALEBİ VI  257
KIYMET TAKTİRİNİN YAPILMADIĞINA İLİŞKİN EK TALEP  258
IV. ÖRNEK KARARLAR  259
İSTİNAF/TEMYİZ HARÇ– MASRAF TAMAMLATILMASI – MUHTIRA  259
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI  260
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI I  260
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI II  261
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI III  262
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI IV.  263
İCRAYI GERİ BIRAKMA REDDİ KARARI  264
(MEHİL VESİKASI) I  265
(MEHİL VESİKASI) II  266
EK MEHİL VESİKASI  268
Kaynakça  269
Kavram Dizini  271
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020