Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yaşam Hakkı ile İşkence ve Kötü Muamele Yasağı Kapsamında
Kamu Görevlileri Hakkında Soruşturma İzni İşlemleri
Ağustos 2019 / 1. Baskı / 171 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kamu görevlileri hakkındaki özel yargılama usulleri, yoğun eleştirilere rağmen Cumhuriyet öncesi dönemden beri varlığını sürdürmekte ve kamu görevlilerine güçlü bir koruma mekanizması sağlamaya devam etmektedir.

Özel yargılama usulleri, Anayasa'da güvence altına alınmış olan yaşam hakkı ile işkence ve kötü muamele yasağı kapsamında etkili ceza soruşturması yürütülmesi yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi üzerinde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Soruşturmanın hızlı ve bir bütün olarak etkili şekilde yürütülmesi önünde engel teşkil edebildiği gibi sorumluların tespitini ve gerektiğinde cezalandırılmalarını sağlayabilecek uygun araçların devreye girmesinin de önüne geçebilmekte nihayetinde cezasızlık sonucu doğuran uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özel yargılama usullerinin gerekli olup olmadığına ilişkin literatürde devam eden tartışmanın yanı sıra, etkili soruşturma yükümlülüğünün mevcut sisteme rağmen yerine getirilebilmesinin sağlanması meselenin üzerinde durulması gereken bir diğer boyutunu oluşturmaktadır.

Bu çalışma, kamu görevlileri hakkındaki özel yargılama usullerinin etkili soruşturma yükümlülüğü ilkelerinin her biri üzerindeki etkisini inceleyerek, sistemin etkili soruşturma ilkelerine zarar vermeksizin ya da en az zarar verecek şekilde işletilebilmesinin yollarını aramakta ve bu hususta uygulayıcılar tarafından dikkat edilmesi gereken noktaların altını çizmektedir.

Konu Başlıkları
Kamu Görelileri Hakkındaki Özel Yargılama Usulleri
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Etkili Soruşturma Yükümlülüğü
Ön İnceleme ve İdari Merci Kararının Hukuki Niteliği
İzin Sürecinin Etkili Soruşturma Yürütülmesi Üzerine Etkisi
AYM ve AİHM Kararlarında Kamu Görevlileri Hakkındaki Özel Yargılama Usulleri
Barkod: 9789750256233
Yayın Tarihi: Ağustos 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 171
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM:
KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
A. Genel Olarak  17
B. Anayasal Düzenleme  23
1. Kovuşturma Açılmasının İzne Tabi Olması  23
2. İzin Sisteminin Zorunlu ve Kanunla İstisna Getirilmesinin Mümkün Olması  24
C. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun  25
1. Amaç  25
2. Kapsam  27
a. Fail Yönünden  28
aa. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri  28
ab. Suçun Failine İlişkin İstisnalar  33
ac. Özel Kanunları Gereği 4483 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Personel  35
b. Suç Yönünden  36
ba. Görev Sebebiyle İşlenen Suç  36
bb. Suç Konusuna İlişkin İstisnalar  38
bba. 4483 Sayılı Kanun Kapsamındaki İstisnalar  38
bbaa. İşkence ve Zor Kullanmada Sınırın Aşılması  38
bbab. Adliye ile İlgili Görevler  40
bbac. Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halleri  43
bbb. Diğer Kanunlarla Getirilen İstisnalar  44
3. Usul  46
a. Suç İsnadının Öğrenilmesi  47
b. Suç İsnadının Öğrenilmesi Üzerine Yapılacak İlk İşlemler  49
ba. Cumhuriyet Başsavcılığı  49
bb. İzin Vermeye Yetkili İdari Merci  51
bba. İdari Merci Kavramı  51
bbb. İdari Merciin Yapacağı İlk İşlemler  52
c. İşleme Koymama Kararı  53
d. Ön İnceleme  57
e. Soruşturma İzni Verilmesi/Verilmemesi Kararı  61
f. Tebliğ  64
g. İtiraz  65
h. İdari Merciin Kararı Üzerine Savcılık Tarafından Yapılacak İşlem  68
ha. Verilen Soruşturma İzni Kararının Kesinleşmesi /Soruşturma İzni Verilmemesi Kararına Karşı Yapılan İtirazın Kabul Edilmesi  68
hb. Soruşturma İzni Verilmemesi  68
ı. Soruşturma İzni Gerekliliği Hakkında Yanılma  69
j. Zamanaşımı  71
k. Zaman Bakımından Uygulama  72
l. Soruşturma İzni İşlemlerinden Sonra Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu ve Süresi  73
la. Konu Yönünden  73
lb. Süre Yönünden  77
lc. Başvuru Yollarının Tüketilmesi Yönünden  82
D. Diğer Kanunlarda Soruşturma İzni İşlemleri  85
1. Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları  86
2. Noterler  87
3. Avukatlar  87
4. Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli  88
5. Yükseköğretim Teşkilatı Personeli ve Öğretim Elemanları  89
6. Yüksek Mahkemeler ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeleri  91
7. Diğer  92
İKİNCİ BÖLÜM:
İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI İLE YAŞAM HAKKINA YÖNELİK ETKİLİ SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA
SORUŞTURMA İZNİ İŞLEMLERİ
A. Etkili Soruşturma Yükümlülüğü  93
1. Etkili Bir Ceza Soruşturması Yürütme Yükümlülüğü  93
2. Etkili Soruşturma İlkeleri  98
B. Etkili Ceza Soruşturması Yürütme Yükümlülüğü Kapsamında Soruşturma İzni İşlemleri  102
1. Uygulama Alanı  102
a. Şiddet Kullanımı  102
b. İhmal  105
c. Görev Sebebiyle İşlenen Diğer Suçlar  107
2. Ön İnceleme ve İdari Merci Kararının Hukuki Niteliği  108
3. Etkili Soruşturma İlkeleri ve Soruşturma İzni Prosedürü  111
4. İzin Sürecinin Etkili Soruşturma Yürütülmesi Üzerine Etkisi  113
a. Soruşturma İzni Verilmesi Halinde  114
b. Soruşturma İzni Verilmemesi Halinde  119
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
AYM VE AİHM KARARLARINDA KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
A. Anayasa Mahkemesinin Norm Denetimi Kararları  127
B. Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararları  132
1. Toplumsal Olaylara Müdahale/Kuvvet Kullanımı  132
2. Kamu Görevlilerinin İhmalleri  140
C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarındaki Tespitler  153
Sonuç  161
Kaynakça  165
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Nisan 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Tahsin Çayıroğlu
Nisan 2020
54.00 TL
Sepete Ekle
Selman Sacit Boz
Nisan 2020
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM:
KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
A. Genel Olarak  17
B. Anayasal Düzenleme  23
1. Kovuşturma Açılmasının İzne Tabi Olması  23
2. İzin Sisteminin Zorunlu ve Kanunla İstisna Getirilmesinin Mümkün Olması  24
C. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun  25
1. Amaç  25
2. Kapsam  27
a. Fail Yönünden  28
aa. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri  28
ab. Suçun Failine İlişkin İstisnalar  33
ac. Özel Kanunları Gereği 4483 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Personel  35
b. Suç Yönünden  36
ba. Görev Sebebiyle İşlenen Suç  36
bb. Suç Konusuna İlişkin İstisnalar  38
bba. 4483 Sayılı Kanun Kapsamındaki İstisnalar  38
bbaa. İşkence ve Zor Kullanmada Sınırın Aşılması  38
bbab. Adliye ile İlgili Görevler  40
bbac. Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halleri  43
bbb. Diğer Kanunlarla Getirilen İstisnalar  44
3. Usul  46
a. Suç İsnadının Öğrenilmesi  47
b. Suç İsnadının Öğrenilmesi Üzerine Yapılacak İlk İşlemler  49
ba. Cumhuriyet Başsavcılığı  49
bb. İzin Vermeye Yetkili İdari Merci  51
bba. İdari Merci Kavramı  51
bbb. İdari Merciin Yapacağı İlk İşlemler  52
c. İşleme Koymama Kararı  53
d. Ön İnceleme  57
e. Soruşturma İzni Verilmesi/Verilmemesi Kararı  61
f. Tebliğ  64
g. İtiraz  65
h. İdari Merciin Kararı Üzerine Savcılık Tarafından Yapılacak İşlem  68
ha. Verilen Soruşturma İzni Kararının Kesinleşmesi /Soruşturma İzni Verilmemesi Kararına Karşı Yapılan İtirazın Kabul Edilmesi  68
hb. Soruşturma İzni Verilmemesi  68
ı. Soruşturma İzni Gerekliliği Hakkında Yanılma  69
j. Zamanaşımı  71
k. Zaman Bakımından Uygulama  72
l. Soruşturma İzni İşlemlerinden Sonra Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu ve Süresi  73
la. Konu Yönünden  73
lb. Süre Yönünden  77
lc. Başvuru Yollarının Tüketilmesi Yönünden  82
D. Diğer Kanunlarda Soruşturma İzni İşlemleri  85
1. Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları  86
2. Noterler  87
3. Avukatlar  87
4. Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli  88
5. Yükseköğretim Teşkilatı Personeli ve Öğretim Elemanları  89
6. Yüksek Mahkemeler ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeleri  91
7. Diğer  92
İKİNCİ BÖLÜM:
İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI İLE YAŞAM HAKKINA YÖNELİK ETKİLİ SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA
SORUŞTURMA İZNİ İŞLEMLERİ
A. Etkili Soruşturma Yükümlülüğü  93
1. Etkili Bir Ceza Soruşturması Yürütme Yükümlülüğü  93
2. Etkili Soruşturma İlkeleri  98
B. Etkili Ceza Soruşturması Yürütme Yükümlülüğü Kapsamında Soruşturma İzni İşlemleri  102
1. Uygulama Alanı  102
a. Şiddet Kullanımı  102
b. İhmal  105
c. Görev Sebebiyle İşlenen Diğer Suçlar  107
2. Ön İnceleme ve İdari Merci Kararının Hukuki Niteliği  108
3. Etkili Soruşturma İlkeleri ve Soruşturma İzni Prosedürü  111
4. İzin Sürecinin Etkili Soruşturma Yürütülmesi Üzerine Etkisi  113
a. Soruşturma İzni Verilmesi Halinde  114
b. Soruşturma İzni Verilmemesi Halinde  119
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
AYM VE AİHM KARARLARINDA KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
A. Anayasa Mahkemesinin Norm Denetimi Kararları  127
B. Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararları  132
1. Toplumsal Olaylara Müdahale/Kuvvet Kullanımı  132
2. Kamu Görevlilerinin İhmalleri  140
C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarındaki Tespitler  153
Sonuç  161
Kaynakça  165
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020