Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat
Eylül 2019 / 15. Baskı / 1008 Syf.
Fiyatı: 79.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 14. Eylül 2018 69.50 TL 34.90 TL (%50)Sepete Ekle
 13. Eylül 2017 55.50 TL 24.90 TL (%56)Sepete Ekle
 12. Şubat 2017 60.00 TL 19.90 TL (%67)Sepete Ekle
 11. Ağustos 2016 53.00 TL 14.90 TL (%72)Sepete Ekle
 10. Eylül 2015 30.00 TL 9.90 TL (%67)Sepete Ekle
 9. Mayıs 2015 32.00 TL 5.00 TL (%85)Sepete Ekle
   
3 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
35.00 TL
+

 

 

79.00 TL
+

 

 

92.00 TL
=

 

 

206.00 TL
164.90 TL
Sepete Ekle
 
3 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
96.00 TL
+

 

 

59.00 TL
+

 

 

79.00 TL
=

 

 

234.00 TL
189.90 TL
Sepete Ekle
 
3 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
44.00 TL
+

 

 

79.00 TL
+

 

 

124.00 TL
=

 

 

247.00 TL
197.90 TL
Sepete Ekle
 

"Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat" derlememizin onbeşinci baskısında; 18.10.2018 tarih ve 7148 sayılı Kanun, 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanun ile 25.06.2019 tarih ve 7179 sayılı Kanun da dahil olmak üzere ondördüncü baskıdan sonra yürürlüğe giren tüm mevzuat değişiklikleri gözden geçirilmiş ve gerekli güncellemeler yapılmıştır.

Bunların dışında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararlarının da metne işlenmesine azami özen gösterilmiştir. Daha önceki baskılarımızda olduğu gibi kanun ve yönetmelik güncellemeleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı kayıtları esas alınmıştır.

Konu Başlıkları
Türk Ceza Kanunu
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Ceza Muhakemesi Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
Kabahatler Kanunu
Çocuk Koruma Kanunu
Terörle Mücadele Kanunu
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Adli Sicil Kanunu
Basın Kanunu
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Suç Eşyası Yönetmeliği
Adlî Kolluk Yönetmeliği
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik
Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği
Barkod: 9789750256325
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  15
Ebat: 14x20
Sayfa Sayısı: 1008
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbeşinci Baskı İçin Önsöz  5
 TÜRK CEZA KANUNU  9
 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  155
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU  161
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  319
 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN  329
 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN  353
 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU  431
 KABAHATLER KANUNU  451
 ÇOCUK KORUMA KANUNU  473
 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU  493
 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN  525
 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU  547
 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN  573
 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU  583
 ADLİ SİCİL KANUNU  593
 BASIN KANUNU  603
 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN  617
 YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ  639
 ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ  661
 CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK  687
 SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ  697
 ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ  715
 TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  725
 BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK  745
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  871
 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ  879
 CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ  973
 


Ömer Çelen
Temmuz 2020
98.00 TL
Sepete Ekle
Şölen Külahçı
Temmuz 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Emir Üstündağ
Temmuz 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Lütfü Başöz ...
Haziran 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbeşinci Baskı İçin Önsöz  5
 TÜRK CEZA KANUNU  9
 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  155
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU  161
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  319
 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN  329
 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN  353
 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU  431
 KABAHATLER KANUNU  451
 ÇOCUK KORUMA KANUNU  473
 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU  493
 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN  525
 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU  547
 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN  573
 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU  583
 ADLİ SİCİL KANUNU  593
 BASIN KANUNU  603
 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN  617
 YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ  639
 ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ  661
 CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK  687
 SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ  697
 ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ  715
 TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  725
 BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK  745
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  871
 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ  879
 CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ  973
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020