Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uluslararası
Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:2 – Sayı:3 Haziran 2014
Haziran 2014 / 1. Baskı / 236 Syf.
Fiyatı: 33.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

UAÜHFD üçüncü sayısı da önceki sayılarda olduğu gibi yoğun bir içerikle yayına hazırlandı. Dergide kendi fakültemiz mensuplarının dışında sekiz farklı üniversitede çalışmalarını sürdüren akademisyenlerin eserleri yer almaktadır. Bu sayıda ikisi hakem incelemesinden geçmiş olmak kaydıyla toplam beş makale yer almaktadır. Bunlardan biri İngiliz dilinde yazılmıştır. Genç hukukçuların hazırladığı toplam altı çeviri çalışması üçüncü sayıyı ziyadesiyle zenginleştirmiştir.

Anadolu Üniversitesi'nde malî hukuk alanında çalışmalarını sürdüren Yrd. Doç. Dr. Canatay Hacıköylü, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili bir konuyu, finansal kiralamalar kapsamında yapılan "sat ve geri kirala" işleminin hukuksal yönünü ve vergisel avantajlarını irdelemektedir.

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ticaret hukuku alanında araştırma görevlisi olarak görev yapan Damla Gülseren Songur, hukuk sistemimizde yer alan rekabet kuralları çerçevesinde patent lisansı sözleşmelerinin durumunu ele almaktadır.

Pamukkale Üniversitesi'nin genç profesörlerinden Dr. Ersan Öz'ün ve Arş. Gör. Mahmure Eşgünoğlu'nun birlikte kaleme aldığı çalışma, idarî ve adlî uygulamalarda zamanaşımı konusu üzerinedir. Konu, tarh ve tahsil zamanaşımı, adli cezalarda zamanaşımı gibi belirli açılardan incelenmiştir.

Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdüren Mehmet Fatih Furkan, bu sayımıza yüksek lisans tezinden çıkardığı bir makaleyle katkıda bulunmaktadır. Eser, ülkemizde ve diğer ülkelerde adından sıkça bahsedilen eğitim kamu hizmetleri açısından kamu özel ortaklığı (PPP) konusunda idare hukuku alanına katkı sağlamaktadır.

University of East Anglia bünyesinde yüksek lisans çalışmalarını sürdüren Avukat Ahmet Yılmaz'ın kurumsal sorumluluk, kurumsal yönetim tartışmaları bağlamında İngiliz dilinde hazırladığı çalışmasında Berle ve Dodd'un alana yönelik katkıları ve bunların üzerine yapılan tartışmalar değerlendirilmektedir.

Bu sayının belirgin bir özelliği, yukarda da belirtildiği üzere, çeviri yönünden fazlaca çalışmaya yer verilmesi olmuştur. Fakülte kadromuza yakın zamanda katılan üç akademisyen arkadaşımızın eserleri: Öğr. Gör. Hale Akdağ'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 24.04.2012 tarihli Mihai Toma & Romanya kararına, Arş. Gör. Mine Karayalçın'ın elektronik haberleşme trafik verilerinin işlenip saklanmasıyla ilgili AT yönergeleri üzerine Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin 08.04.2014 tarihli kararına ve Arş. Gör. Kerem Öz'ün, Alman Medeni Kanunu'nda (BGB) tipe bağlılık konusunda yazılmış Dipl.-Jur. Ann-Marie Kaulbach'a ait bir yazı çevirisine yer verilmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Ahmet Mert Duygun, radyo ve televizyon özgürlüğüne dair Almanya'da yakın zamanda verilmiş olan (25.03.2014) bir Anayasa Mahkemesi kararını istifademize sunmaktadır. Kararın oldukça uzun tutan aslının, yaklaşık yirmi sayfa tutan bir özet haline getirilerek yayına hazırlandığını belirtmek gerekir. Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bilimi Fakültesi'nde doktora çalışmalarını sürdüren Burcu Uslu ise müteselsil birlikte kefilin temerrüdü üzerine Münih'te avukatlık yapan Dr. A. Olrik Vogel ve Dr. M. A. Claus Schmitz'in kaleme aldığı ve 10.02.2011 tarihli Alman Federal Yüksek Mahkemesi kararının eleştirisi niteliğindeki çalışmanın çevirisiyle katkı sunmaktadır.

Son olarak, Humboldt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kıvılcım Bilgen, Zürih'te avukatlık yapan Karin Meyer'e ait bir makalenin çevirisiyle İsviçre'deki eş ve iştirak nafakası hakkında bizlere katkı sağlamaktadır. UAÜHFD, ilk yılını doldurmuş olmanın sevinciyle yoluna devam etmektedir. İzleyen dördüncü sayının da yayınlanmasıyla birlikte ikinci yılımızı doldurmuş olacağız. Böylelikle asgari kriterler sağlanarak TÜBİTAK-ULAKBİM veritabanında yer almak için gerekli başvurular 2014 sonu itibariyle yapılmış olacaktır. Hukuk hayatında bize değerli eserleriyle ve fikirleriyle destek olan tüm akademisyenlere ve hukukçulara teşekkürlerimizi sunuyoruz. (Önsöz'den)

Konu Başlıkları
Finansal Kiralama Kapsamında Yapılan "Sat ve Geri Kirala" İşleminin Hukuki Yönü ve Vergisel Avantajları, Canatay HACIKÖYLÜ
Türk Hukukunda Rekabet Kuralları Karşısında Patent Lisansı Sözleşmelerinin Durumu, Damla Gülseren SONGUR
İdarî ve Adlî Uygulamalarda Zamanaşımı Uygulaması: Özellik Arz Eden Haller, Ersan ÖZ – Mahmure EŞGÜNOĞLU
Eğitim Kamu Hizmetinin Görülmesinde Kamu Özel Ortaklığı, Mehmet Fatih GÜRKAN
Kurumsal Sorumluluk Tartışmalarına İlişkin Farklı Görüşler, Ahmet YILMAZ
Mihai Toma Romanya'ya Karşı, Çeviren: Hale AKDAĞ
Elektronik Haberleşmede Trafik Verilerinin İşlenmesi ve Saklanması Hakkındaki AT Yönergelerinin Hükümsüzlüğüne Dair Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin 8 Nisan 2014 Tarihli Kararı (C–293–12 ve C–594–12) Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin 2006–24–AT Sayılı Yönerge Hakkında Kararı (Büyük Daire), Çeviren: Mine KARAYALÇIN
Alman Medenî Kanunu'nda Tipe Bağlılık?, Ann–Marie KAULBACH – Çeviren: Kerem ÖZ
Radyo–Televizyon Özgürlüğüne İlişkin Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'nin 25 Mart 2014 Tarihli "ZDF–Devlet Sözleşmesi" Kararı –Özet Çeviren: Ahmet Mert DUYGUN
Müteselsil Birlikte Kefilin Temerrüdü (Federal Yüksek Mahkeme'nin 10.02.2011 Tarihli VII 53–10 Sayılı Kararı'nın Eleştirisi), A. Olrik VOGEL – Claus SCHMITZ – Çeviren: Burcu USLU
İsviçre'de Eş ve İştirak Nafakası, Karin MEYER – Çeviren: Kıvılcım BİLGEN
Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin "Twitter" Hakkındaki İşlemin Yürütmesinin Durdurulması Kararı
Anayasa Mahkemesi'nin "Twitter" Kararı
Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
HSYK Hakkındaki Mevzuat Değişiklikleri –Karşılaştırmalı Maddeler Tablosu
Barkod: 2147721314066
Yayın Tarihi: Haziran 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 236
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020